Bewustwording en duurzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewustwording en duurzaamheid"

Transcriptie

1 Bewustwording en duurzaamheid Onderzoek naar groen bewustzijn en groen gedrag onder UvA en HvA studenten Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 17 maart 201 IVAM Inzicht in duurzaamheid Plantage Muidergracht TV Amsterdam - Postbus ZB Amsterdam Tel , Fax , internet:

2 B EWU S T W O R D I N G D U U R Z A A M H E I D B I J U V A EN H V A Samenvatting Het vergroten van bewustwording van duurzaamheid en energie bij studenten wordt in het UvA/HvA Energy Efficiency Plan (2012) als cruciaal punt van aandacht genoemd. Hoe bewust studenten daar al van zijn is echter onbekend. Bovendien is het van belang er bij stil te staan dat bewustzijn over duurzaamheid, we noemen dat in dit onderzoek groen bewustzijn, niet automatisch tot duurzaam of groen gedrag leidt. IVAM is door de UvA gevraagd dit nader te onderzoeken voor zowel UvA als HvA studenten. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: Hoe is het gesteld met het groen bewustzijn en groene gedrag van de HvA en UvA studenten? Hoe is het gesteld met de eventuele kloof tussen dit bewustzijn en het gedrag? En zijn er verschillen tussen de UvA faculteiten en tussen de HvA domeinen? In het najaar van 201 is onder de studentenpanels van de UvA en HvA een digitale vragenlijst uitgezet. Van de 124 UvA-panelleden hebben 47 studenten de vragenlijst ingevuld (respons: 36%) en van de 939 HvA-panelleden hebben 40 studenten de vragenlijst ingevuld (respons: 48%). Groen bewustzijn en groen gedrag van UvA en HvA studenten Groen bewustzijn UvA studenten hebben gemiddeld een vrij hoog besef van duurzaamheidproblemen: zij zijn zich bewust van de huidige stand van milieu- en sociale problemen. Slechts een heel kleine groep heeft helemaal geen besef van dit type problemen. Ook onder HvA studenten is het probleembesef gemiddeld vrij hoog, maar wel lager dan bij UvA studenten. Er is een grotere groep die wat neutraler naar de problematiek kijkt. Ook bij de HvA is er slechts een heel kleine groep die helemaal geen groen probleembesef heeft. Probleembesef UvA studenten 2% Probleembesef HvA studenten 2% 4% 24% 12% zeer hoog hoog niet hoog/laag 37% 62% laag zeer laag 7% Groen gedrag Iets meer dan de helft van de UvA studenten vertoont vaak groen gedrag. Het andere deel gedraagt zich soms op een groene manier. Een klein deel vertoont vrijwel altijd groen gedrag. Bijna geen studenten gedragen zich nooit groen. HvA studenten vertonen wat minder groen gedrag: ongeveer een derde vertoont vaak groen gedrag, terwijl twee derde dit soms doet. Bij de HvA gedragen bijna geen studenten zich vrijwel altijd of nooit groen. 1

3 I V A M R E S E A R C H A N D C O N S U L T A N C Y O N S U S T A I N A B I L I TY Gedrag UvA studenten 0,% 3% Gedrag HvA studenten 1% 1% 47% altijd groen vaak groen soms groen nooit groen 64% 34% Wereldbeeld en respons-effectiviteit Studenten zijn bevraagd over hun zogenaamde ecologisch wereldbeeld. Dit gaat over de relatie tussen de mens en de natuur en de aarde. Uit de resultaten op een internationaal toegepaste set vragen over blijkt dat UvA en HvA studenten gemiddeld niet laag scoren, maar ook niet hoog. UvA studenten hebben gemiddeld iets meer een ecologisch wereldbeeld dan HvA studenten. Vergeleken met een studie onder de algemene Nederlandse populatie scoren UvA studenten iets hoger, en HvA studenten iets lager. Er zijn echter wel ook verschillen tussen studenten van verschillende faculteiten en domeinen. Tot slot zijn studenten bevraagd over in hoeverre hun eigen gedrag bijdraagt aan de oplossing van duurzaamheidproblemen; opgedeeld in milieuproblemen, sociale problemen en economische problemen. Dit wordt wel respons-effectiviteit genoemd. Op een schaal van 1 tot 10 scoorden zowel de UvA als HvA studenten gemiddeld aan de lage kant (zie figuur 1) UvA HvA Figuur 1. Respons-effectiviteit UvA en HvA studenten (in %) Verschillen tussen UvA faculteiten Groen probleembesef Studenten van zes UvA faculteiten verschillen wat betreft hun probleembesef. Vooral studenten Economie en Bedrijfskunde (FEB) blijken een lager probleembesef te hebben dan studenten van andere faculteiten (zie figuur hieronder). De faculteit Tandheelkunde is vanwege te weinig respondenten uit de analyse gelaten. 2

4 B EWU S T W O R D I N G D U U R Z A A M H E I D B I J U V A EN H V A zeer laag laag niet hoog/laag hoog zeer hoog FdR GNK FNWI FGW FEB FMG AUC Figuur 2. Probleembesef per faculteit. Groen gedrag Ook wat groen gedrag betreft zijn er verschillen tussen studenten van verschillende faculteiten (zie figuur hieronder). AUC studenten vertonen het vaakst groen gedrag, en verschillen hierin van studenten Rechten (FdR) en studenten Economie en Bedrijfskunde (FEB). nooit groen soms groen vaak groen altijd groen FdR GNK FNWI FGW FEB FMG AUC Figuur 3. Groen gedrag per faculteit. Persoonlijke waarden en wereldbeeld Naast probleembesef en gedrag, zijn studenten bevraagd over hun persoonlijke waarden (wat zij belangrijk vinden in hun leven) en hun wereldbeeld. Waarden waren onderverdeeld in vier typen (zie tabel 1) en aan studenten werd gevraagd hoe belangrijk zij deze voor hun leven vonden op een schaal van -1 tot 7. Tabel 1. Persoonlijke waarden Waarde Toelichting Hedonisme Plezier, genieten van het leven, jezelf verwennen Egoïsme Macht, rijkdom, gezag, invloedrijk, ambitieus Altruïsme Gelijkheid, een vreedzame wereld, sociale rechtvaardigheid, behulpzaamheid Biosferisch Respect voor de aarde, eenheid met de natuur, bescherming van het milieu, milieuvervuiling voorkomen 3

5 I V A M R E S E A R C H A N D C O N S U L T A N C Y O N S U S T A I N A B I L I TY UvA studenten bleken in wat grotere mate hedonistische en altruïstische waarden belangrijk te vinden (zie figuur 4). Daarna volgden biosferische en egoïstische waarden UvA HvA 1 0 Hedonisme Altruïsme Biosferisch Egoïsme Figuur 4. Belang persoonlijke waarden voor UvA en HvA (in %). Ook hier waren verschillen tussen studenten van verschillende faculteiten. Zo bleken studenten Geesteswetenschappen (FGW) lager te scoren op hedonisme en hoger op altruïsme (zie figuur ). Daarnaast vonden zij biosferische waarden belangrijker en vonden zij egoïsme minder belangrijk dan studenten van sommige andere faculteiten. Voor studenten van de Economie en Bedrijfskunde faculteit (FEB) waren hedonisme aspecten belangrijk en vervolgens altruïstische. Zij scoorden van alle faculteiten het hoogst op egoïstische waarden; al waren andere waarden wel belangrijker. FNWI studenten scoorden bijvoorbeeld in vergelijking met studenten van andere faculteiten, hoger op de biosferische waarde FdR GNK FNWI FGW FEB FMG AUC UvA totaal Hedonisme Egoïsme Altruïsme Biosferisch Figuur. Belang persoonlijke waarden per faculteit (niet alle verschillen tussen faculteiten zijn significant). FNWI studenten hebben tot slot ook in de hoogste mate een ecologisch wereldbeeld (zie figuur 6). Zij verschillen hierbij van Rechtsgeleerdheid (FdR), Economie en Bedrijfskunde (FEB) en Maatschappij- en Gedragswetenschap (FMG) studenten, die dit in mindere mate hebben. 4

6 B EWU S T W O R D I N G D U U R Z A A M H E I D B I J U V A EN H V A FdR GNK FNWI FGW FEB FMG AUC Figuur 6. Mate van ecologisch wereldbeeld per faculteit (hoe groener hoe sterker). Verschillen tussen HvA domeinen Groen probleembesef Studenten van de zeven HvA domeinen verschillen van elkaar wat betreft hun probleembesef. Studenten van het domein Onderwijs en Opvoeding (DOO) hebben een hoger besef dan alle andere domeinen, behalve dan studenten van het domein Gezondheid (DG; zie figuur hieronder). Studenten van het domein Economie en Management (DEM) hebben juist een lager probleembesef dan studenten van de domeinen Gezondheid (DG) en Maatschappij en Recht (DMR). zeer laag laag niet hoog/laag hoog zeer hoog DBSV DEM DG DMR DMCI DOO DT Figuur 7. Probleembesef per domein. Groen gedrag Ook wat groen gedrag betreft zijn er verschillen tussen studenten van verschillende domeinen (zie figuur 8). Studenten van het domein Techniek (DT) vertonen minder groen gedrag dan studenten van de domeinen Onderwijs en Opvoeding (DOO), Gezondheid (DG) en Maatschappij en Recht (DMR). Studenten van het domein Onderwijs en Opvoeding vertonen bovendien meer groen gedrag dan studenten van het domein Economie en Management (DEM).

7 I V A M R E S E A R C H A N D C O N S U L T A N C Y O N S U S T A I N A B I L I TY nooit groen soms groen vaak groen altijd groen DBSV DEM DG DMR DMCI DOO DT Figuur 8. Groen gedrag per domein. Persoonlijke waarden en wereldbeeld Ook HvA studenten bleken in wat grotere mate hedonistische ( genieten van het leven ) en altruïstische waarden belangrijk te vinden (zie figuur 3). Daarna volgden biosferische of milieuwaarden en egoïstische waarden. Er waren verschillen tussen studenten van verschillende domeinen: zo was voor studenten van het domein Beweging, Sport en Voeding (DBSV) hedonisme belangrijker dan voor studenten van de meeste andere domeinen (zie figuur 9). Onderwijs en Opvoeding studenten hechtten juist waarde aan altruïsme en veel minder aan egoïsme. Techniek studenten hadden minder met altruïstische waarden. Economie en Management studenten hechtten gezien meer aan egoïsme en het minst aan biosferische waarden DBSV DEM DG DMR DMCI DOO DT HvA totaal Hedonisme Egoïsme Altruïsme Biosferisch Figuur 9. Belang vier persoonlijke waarden per domein (niet alle verschillen tussen domeinen zijn significant). Economie en Management studenten bleken ook een minder sterk ecologisch wereldbeeld te hebben dan de studenten van de domeinen Onderwijs en Opvoeding, en Gezondheid, die hier relatief wat beter op scoorden. De studenten van de verschillende HvA domeinen verschilden echter niet veel wat betreft hun ecologische wereldbeeld (zie figuur 10). 6

8 B EWU S T W O R D I N G D U U R Z A A M H E I D B I J U V A EN H V A DBSV DEM DG DMR DMCI DOO DT Figuur 10. Mate van ecologisch wereldbeeld per domein (hoe groener hoe sterker). Kloof tussen groen bewustzijn en groen gedrag Eén van de hypotheses van ons onderzoek was dat er sprake is van een kloof tussen groen probleembesef en groen gedrag. Zoals hierboven wordt beschreven, blijkt zowel bij de UvA studenten als bij de HvA studenten het probleembesef redelijk hoog te zijn, maar vertonen studenten niet per se heel groen gedrag. Wanneer we het groene gedrag van UvA studenten in een model verklaren, blijkt inderdaad dat er naast probleembesef ook andere factoren een rol moeten spel. Dit is de genoemde kloof. Alleen het vergroten van het bewustzijn van studenten zal daarom niet automatisch leiden tot groen gedrag, maar er wel iets aan bijdragen. Naast probleembesef verklaren persoonlijke waarden van studenten een deel van het groene gedrag. Ook de mate waarin studenten vinden dat zij zelf aan oplossingen bij kunnen dragen (respons-effectiviteit) is van invloed. In het geval van de HvA studenten bleek het verklaren van het groene gedrag op basis van de factoren probleembesef en persoonlijke waarden wat minder goed te werken. Maar ook bij hen bleek wel dat meer bewustwording alleen niet tot groen gedrag zal leiden. Conclusies en aanbevelingen De mate van bewustwording onder UvA en HvA studenten is redelijk hoog te noemen. Er zijn echter wel verschillen tussen studenten van verschillende faculteiten en domeinen. Uit het onderzoek blijkt dat naast bewustwording ook andere factoren bijdragen aan groen gedrag. Het vergroten van bewustwording alleen, zal daarom maar voor een beperkt effect op gedrag kunnen zorgen. Maar aan de andere kant blijkt bewustwording wel ook van invloed. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek, doen we een aantal aanbevelingen die bij de UvA en HvA zouden kunnen worden toegepast. Vergroten van bewustwording per faculteit en domein Bij de faculteiten en domeinen die op achterblijven op bewustwording, zou aandacht aan meer probleembesef door bijvoorbeeld onderwijs of andere vormen van communicatie kunnen worden geschonken. Dit betreft de faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Geneeskunde, en de domeinen Economie en Management, DMCI en Techniek. Het probleembesef kan bijvoorbeeld worden vergroot door informatie over van oorzaken en gevolgen van het probleem en de rol van het eigen gedrag daarbij (zie ook RLI, 2014). Feedback over de milieueffecten van het eigen gedrag kan hierbij effectief zijn. Verbeteren van groen gedrag bij de UvA en HvA Het groene gedrag van studenten zou vanuit de huidige duurzaamheid problematiek bekeken, best wat beter kunnen. Als de UvA en HvA belang hechten aan meer groen gedrag dan zou breder ingezet moeten 7

9 I V A M R E S E A R C H A N D C O N S U L T A N C Y O N S U S T A I N A B I L I TY worden dan alleen op bewustwording. Het gedrag van studenten beperkt zich bij de UvA en HvA tot hun vervoerskeuzes, aankopen in de mensa en kantine, het uitdoen van verlichting en computers (als van toepassing) of het scheiden van afval. Hoewel de hoeveelheid dingen die ze zelf kunnen doen beperkt lijkt, kunnen studenten op deze manier toch bijdragen. Hun inschatting of eigen keuzes bijdragen aan de oplossing van problemen (respons-effectiviteit) is nu echter negatief. Door studenten gericht te informeren over opties of hen opties te laten zien en ervaren, kan dit worden vergroot (RLI, 2014). Zo kunnen tips op het juiste moment en op de juiste plaats gedrag beïnvloeden. Daarnaast kan worden ingespeeld op de verschillende waardeoriëntaties bij studenten van de verschillende faculteiten en domeinen. Mensen verschillen in wat zij belangrijk vinden in hun leven, en het is daarom ook niet verwonderlijk dat dit soort verschillen ook tussen faculteiten en domeinen wordt gevonden. De ene oriëntatie is overigens niet beter dan de ander. Bij studenten die waarde hechten aan biosferische waarden zijn argumenten gericht op het verbeteren van het milieu effectiever dan bij studenten die daar weinig of geen waarde aan hechten. Een groep die meer belang hecht aan egoïstische waarden kan bijvoorbeeld worden aangesproken op de effecten die duurzaamheidproblemen op hun eigen dagelijks leven hebben en op welke manier zij zelf baat hebben van ander gedrag. Op deze manier kan per faculteit of domein voor een andere insteek worden gekozen. Naast de focus op persoonlijke waarden, kan ook gekozen worden voor andere factoren die van invloed zijn op groen gedrag. In het theoretisch kader in de Bijlage wordt een aantal beschreven, zoals economische, sociale en institutionele omstandigheden, en bekwaamheden (kennis en vaardigheden). Ook keuzeprocessen spelen hierbij een rol. Het RLI (2014) gedragsanalysekader kan daarbij hulp bieden. Verbeteren van groen gedrag in het algemeen Ook het algemene groene gedrag van studenten zou best wat beter kunnen. Zowel voor nu als voor later, als zij mogelijk beslissingen zullen nemen op verschillende maatschappelijke posities. Of dit een taak is van de UvA en HvA dat is een eigen afweging. Indien gewenst zou een project kunnen worden opgezet om over wat langere tijd bij een specifieke faculteit of domein het groene gedrag te verbeteren. Bijvoorbeeld bij een faculteit of domein die wat achterblijft. Daarbij kan weer worden ingespeeld op eerder genoemde factoren, zoals motieven (probleembesef, respons-effectiviteit, persoonlijke waarden), bekwaamheden en omstandigheden. Een mix van factoren en aanpakken zal het meest effectief zijn. Om dit project op te zetten is het vinden van externe financiering waarschijnlijk een goede mogelijkheid. 8

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten. Student & Gezondheid. Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam 2013-2014

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten. Student & Gezondheid. Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam 2013-2014 Stoplichten Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Student & Gezondheid 2013-2014 Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam 2013-2014 Colofon Contactpersonen HvA, Domein Bewegen, Sport

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Schakelprogramma s. Brug of kloof tussen bachelor en master? Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau

Schakelprogramma s. Brug of kloof tussen bachelor en master? Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau Schakelprogramma s Brug of kloof tussen bachelor en master? Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau Voorwoord Het onderzoeksbureau van ASVA heeft als taak om problemen in de studentenwereld te

Nadere informatie

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Stoplichten Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam 2012 Colofon Contactpersonen HvA, Domein Bewegen, Sport & Voeding: Jacomine Ravensbergen, Domeinvoorzitter

Nadere informatie

Statistische analyse CMDB

Statistische analyse CMDB UvA IC, IMP overleg, 16 november 2010 Statistische analyse CMDB B. Kleijn, KdV Instituut, UvA in samenwerking met C. Klaassen (KdVI, UvA) R. Knijn (IC, UvA) Statistische vraag Analyse en enquete Analyse

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA. Plan van Aanpak

Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA. Plan van Aanpak Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA Plan van Aanpak Status: Versie van 11 december 2015, waarin uitkomsten zijn verwerkt van presentatie aan contactgroep op vrijdag 4 december 2015 Onderwerpen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Studieprestaties van allochtone studenten

Studieprestaties van allochtone studenten Studieprestaties van allochtone studenten Amsterdam, maart 2008 In opdracht van de Bestuursstaf van de Universiteit van Amsterdam Studieprestaties van allochtone studenten drs. J. Holleman drs. D. de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Handleiding Sprintkompas Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Colofon Titel Handleiding Sprintkompas Auteur Hester Smulders, Marga de Weerd Versie 1

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag College van Beroep voor de Examens Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag College van Beroep voor de Examens Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2011-2012 College van Beroep voor de Examens Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag College van Beroep voor de Examens 2011-2012 Hogeschool van Amsterdam INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten. Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten. Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam Stoplichten Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam 2015-2016 Colofon Contactpersonen HvA, Faculteit Bewegen, Sport & Voeding: Dr Wilma Scholte

Nadere informatie

HvA-beeld richtlijnen

HvA-beeld richtlijnen HvA-beeld richtlijnen De Hogeschool van Amsterdam omtwikkelde een eigen beeldtaal en laat daarmee zien waar het voor staat. De hieruit opgestelde richtlijnen zijn een hulpmiddel voor medewerkers van communicatie,

Nadere informatie

Student & Homo. Acceptatie in het Amsterdamse Studentenleven. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau

Student & Homo. Acceptatie in het Amsterdamse Studentenleven. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau Student & Homo Acceptatie in het Amsterdamse Studentenleven Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau 2 ASVA studentenunie Voorwoord Voor u ligt het rapport Student & Homo: Acceptatie in het Amsterdamse

Nadere informatie

RAADGEVEND REFERENDUM

RAADGEVEND REFERENDUM VRAGENLIJST RAADGEVEND REFERENDUM AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 Van harte welkom bij het raadgevend referendum! In dit raadgevend referendum geeft u uw mening over een aantal voorstellen voor veranderingen

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening HvA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JUNI 204 HVA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening CAROLINE VAN TEEFFELEN FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM,

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Normg

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten

Stoplichten. Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Stoplichten Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten Universiteit van Amsterdam/ Hogeschool van Amsterdam 2011 Colofon Contactpersonen Economie (HES Fraijlemaborg), HvA: Bernadette Everard, studentendecaan

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN GEDRAGSANALYSEKADER VOOR DE ONTWIKKELING VAN EFFECTIEVER MILIEUBELEID

MAART 2014 DOEN EN LATEN GEDRAGSANALYSEKADER VOOR DE ONTWIKKELING VAN EFFECTIEVER MILIEUBELEID MAART 2014 DOEN EN LATEN GEDRAGSANALYSEKADER VOOR DE ONTWIKKELING VAN EFFECTIEVER MILIEUBELEID Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Over het kastje en de muur

Over het kastje en de muur Over het kastje en de muur Een inventarisatie van problemen bij inschrijvingen ASVA studentenunie Vendelstraat 2 1012 XX Amsterdam 020-6225771 Voorwoord Het onderzoeksbureau van ASVA heeft als taak om

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

IV-besturing. Samenstelling stuurgroepen en expertisegroepen. Versie april 2014. Pagina

IV-besturing. Samenstelling stuurgroepen en expertisegroepen. Versie april 2014. Pagina IV-besturing Samenstelling stuurgroepen en expertisegroepen Versie april 2014 Stuurgroep ICT HvA en UvA HvA Geleyn Meijer voorzitter domeinvoorzitter Media, Creatie en Informatie Bert Voorbraak secretaris

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting

S a m e n v a t t i n g 149. Samenvatting S a m e n v a t t i n g 149 Samenvatting 150 S a m e n v a t t i n g Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van een gezinsgerichte benadering (het DMOgespreksprotocol, gebruikt binnen het programma

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

De actieve student. Extra-curriculaire activiteiten van studenten. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau

De actieve student. Extra-curriculaire activiteiten van studenten. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau De actieve student Extra-curriculaire activiteiten van studenten Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau 2 ASVA studentenunie Voorwoord Dit onderzoek gaat over de extra-curriculaire activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? - Plannen Student Orienteren Studie plannen Inschrijven vakken & toetsen Onderwijs ontwerpen

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

Aluminium en duurzaamheid

Aluminium en duurzaamheid Aluminium en duurzaamheid samenvatting van het rapport Duurzaamheidsaspecten van aluminium geschreven in opdracht van het Aluminium Centrum. Niels Jonkers, Lieke Dreijerink Amsterdam, april 2011 IVAM research

Nadere informatie

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl

CRIS. Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE. Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA p.nagtegaal@hva.nl CRIS PURE Een nieuw onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA UPDATE Paul Nagtegaal Bibliotheek

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN EN BEÏNVLOEDEN

LEIDINGGEVEN EN BEÏNVLOEDEN LEIDINGGEVEN EN BEÏNVLOEDEN Dit instrument is gemaakt om u inzicht te geven in hoe u anderen beïnvloedt bij het leidinggeven. Het geeft aan welke typen macht u gebruikt en welke manier van beïnvloeding

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Studenten en docenten over studentassistentschapplaatsen

Studenten en docenten over studentassistentschapplaatsen Student-assistent Studenten en docenten over studentassistentschapplaatsen Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau 2 Voorwoord In januari 2008 is de ASVA Factsheet student-assistentschappen verschenen.

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Grootouders en het welzijn van kleinkinderen na echtscheiding Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen in het leven van

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60)

Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) Informatiebrochure gebruik van de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) Auteurs: T. Batink, G. Jansen & H.R.A. De Mey. 1. Introductie De Flexibiliteits Index Test (FIT-60) is een zelfrapportage-vragenlijst

Nadere informatie

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen

sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Doe De het organisatie maar rustig van aan!? sportmedische veiligheid bij wielerevenementen Agnes Elling, Ine Pulles en Sven Bakker Mulier Instituut, Utrecht April 2014 Inleiding en methode Jaarlijks nemen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013

UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 UvA-HvA Medewerkersmonitor Interne Dienstverlening 2013 Beleidsreactie College van Bestuur UvA-HVA datum 1 juli 2013 1. Inleiding In het voorjaar van 2013 is een meting van de Medewerkersmonitor Interne

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

UVA / RAADGEVEND REFERENDUM

UVA / RAADGEVEND REFERENDUM VRAGENLIJST UVA / RAADGEVEND REFERENDUM AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 Van harte welkom bij het raadgevend referendum! In dit raadgevend referendum geeft u uw mening over een aantal voorstellen voor veranderingen

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie