Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau"

Transcriptie

1 Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau Wouter Franken & Kevin Mordijck 7 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Business analyse Business use case diagram Business use cases Indienen kieslijst Oproepen binnenlandse kiezers Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Oproepen allochtone kiezers Stemmen door kiezer Tellen van de stemmen Bepalen van de resultaten Bekend maken van de resultaten Systeem analyse System use case diagram System use cases: korte beschrijving Use cases afgeleid van BUC 1: Indienen kieslijst Use cases afgeleid van BUC 2: Oproepen binnenlandse kiezers Use cases afgeleid van BUC 3: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Use cases afgeleid van BUC 4: Oproepen allochtone kiezers Use cases afgeleid van BUC 5: Stemmen door kiezer Use cases afgeleid van BUC 6: Tellen van de stemmen Use cases afgeleid van BUC 7: Bepalen van de resultaten Use cases afgeleid van BUC 8: Bekend maken van de resultaten System Use Case Dien voordracht in System Use Case Voer briefstem in System Use Case Meld aan in kiesbureau System Use Case Breng stem uit System Use Case Voer stem in stembus System Use Case Verzend geaggregeerde resultaten System Use Case Meld niet-stemmers System Use Case Bereken resultaten User stories en spike User stories Spike

2 3 Domeinmodel analyse Domein model Formele specificatie in OCL OCL invarianten Pre- en Postconditie van System Use Case 2.5 in OCL Berekening van het aantal verkozenen (= zetels) per kieslijst Berekening van verdeling zetels over kandidaten

3 1 Business analyse 1.1 Business use case diagram Figuur 1: Business Use Case Diagram 3

4 1.2 Business use cases Indienen kieslijst Business Event description: Een politieke partij of een andere groepering heeft de intentie een kieslijst voor te dragen. Business Use Case Name: Indienen kieslijst Triggering Business Event: Een politiek partij of een andere groepering heeft besloten om een kieslijst voor te dragen voor de verkiezingen. Preconditions: De voordrager van een kieslijst heeft een kieslijst samengesteld. Interested Stakeholders: Kandidaten op de kieslijst Active Stakeholders: Politieke partij of andere groepering Voorzitter van de kieskring Kiezer Leden van het aftredend parlement Normal Business Flow: 1. De politieke partij of andere groepering zoekt een minimum aantal kiezers die de voordracht willen ondersteunen. Business rule: Het minimum aantal kiezers dat een voordracht moet ondersteunen is 500 voor kieskringen met meer dan inwoners, 400 voor kieskringen met tot inwoners, en 200 kiezers voor kieskringen met minder dan inwoners. Kiezers die kandidaten voordragen voor een kieskring moeten er minstens 90 dagen voor de dag van de verkiezingen wonen. 2. De politieke partij of andere groepering presenteert de kieslijst aan de kiezers. 3. De kiezers ondertekenen de voordracht van de kieslijst. 4. De politieke partij of andere groepering overhandigt de voordracht aan de voorzitter van de kieskring. Business rule: De verkiezingen zijn nog minstens 30 dagen ver en maximum 50 dagen. Alternative Business Flow: 1a. Indien de politieke partij of andere groepering ervoor kiest geen minimum aantal kiezers te zoeken om die kieslijst te ondersteunen: (a) De politieke partij of andere groepering gaat op zoek naar minstens twee leden van het aftredend parlement. (b) De politieke partij of andere groepering presenteert de kieslijst aan de leden van het aftredend parlement. (c) De leden van het aftredend parlement ondertekenen de voordracht van de kieslijst. (d) Ga naar stap 4. 4

5 Exception Business Flow: 1a De politieke partij of andere groepering vindt niet voldoende kiezers om de voordracht te ondertekenen. 1b De politieke partij of andere groepering vindt niet voldoende leden van het aftredend parlement om de voordracht te ondertekenen. Postconditions: De voordracht van de kieslijst is correct en op tijd ingediend.(zie Business rules in usecase) Oproepen binnenlandse kiezers Business Event description: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt de oproepingsbrieven. Business Use Case Name: Oproepen binnenlandse kiezers Triggering Business Event: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert de oproepingsbrieven af aan het postbedrijf. Preconditions: De binnenlandse kiezers zijn minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen en hebben de Kajundese nationaliteit of zijn geregistreerd bij de gemeente. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Binnenlandse kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Postbedrijf Normal Business Flow: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert de oproepingsbrieven af aan het postbedrijf. 2. Het postbedrijf levert de oproepingsbrief af bij de binnenlandse kiezer, op het vermelde adres. 3. De binnenlandse kiezer neemt de oproepingsbrief in ontvangst. Alternative Business Flow: Geen. Exception Business Flow: 2a. De oproepingsbrief is niet afgeleverd bij de binnenlandse kiezer. Postconditions: De binnenlandse kiezer heeft de oproepingsbrief ontvangen die het kiesbureau vermeldt waar de binnenlandse kiezer zijn/haar stem moet uitbrengen, samen met de openingsuren van het kiesbureau. 5

6 1.2.3 Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Business Event description: De Kajundese kiezer die in het buitenland woont is geïnteresseerd in deelname aan de verkiezingen. Business Use Case Name: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Triggering Business Event: De kiezer van Kajundese nationaliteit die in het buitenland woont besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Hij/zij meldt zich hiervoor bij de ambassade. Preconditions: De kiezer is van Kajundese nationaliteit en woont in het buitenland. De verkiezingen zijn nog minstens 100 dagen ver. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Kajundese ambassade van het land waar de kiezer woont Buitenlandse kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De kiezer van Kajundese nationaliteit die in het buitenland woont besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Hij/zij meldt zich hiervoor bij de ambassade. 2. De ambassade bezorgt de kiezer een formulier. 3. De kiezer geeft op het formulier aan voor welke kieskring hij/zij zijn/haar stem wil uitbrengen en waar hij/zij dat wenst te doen. 4. De kiezer bezorgt het ingevulde formulier terug aan de ambassade. 5. De ambassade meld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan welke buitenlandse kiezers een ingevuld formulier bij hen afleverden. 6. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezorgt de benodigde kiesbrieven aan de ambassade. 7. De ambassade stuurt de kiesbrieven door naar de kiezers, samen met een retourenveloppe die het adres van het betrokken kiesbureau vermeldt. 8. De kiezer vult de kiesbrief in en zend de kiesbrief terug naar het betrokken kiesbureau in de bijgesloten retourenveloppe. 9. Het kiesbureau ontvangt de ingevulde kiesbrief voor sluitingsuur. Alternative Business Flow: 7a. Indien de kiezer ervoor koos om in de ambassade de stemmen, wordt de kiesbrief naar de kiezer verstuurd waarop vermeld staat wanneer deze kan gaan stemmen. In dit geval fungeert de ambassade als kiesbureau. Extend: Stemmen door kiezer Exception Business Flow: 4a. De kiezer bedenkt zich en bezorgt het formulier niet terug aan de ambassade. 9a. De kiesbrief komt niet voor sluitingsuur van het kiesbureau aan. Postconditions: De Kajundese kiezer met zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft zijn stem uitgebracht. 6

7 1.2.4 Oproepen allochtone kiezers Business Event description: Een buitenlander met hoofdverblijfplaats in Kajunda (allochtoon) is geïnteresseerd in deelname aan de verkiezingen. Business Use Case Name: Oproepen allochtone kiezer Triggering Business Event: De allochtone kiezer besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Preconditions: De hoofdverblijfplaats van de kiezer is in Kajunda. De kiezer is niet van Kajundese nationaliteit. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Allochtone kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeente Postbedrijf Normal Business Flow: 1. De allochtone kiezer besluit deel te nemen aan de verkiezingen. 2. De allochtone kiezer begeeft zich naar de gemeente. 3. De gemeente geeft de allochtone kiezer een inschrijvingsformulier. 4. De allochtone kiezer levert het ingevulde inschrijvingsformulier af bij het postbedrijf. Op het inschrijvingsformulier staat het adres van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vermeldt. 5. Het postbedrijf levert het ingevulde formulier af bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 6. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het ingevulde formulier in ontvangst en registreert de allochtoon als ingeschreven kiezer. 7. Include: Oproepen binnenlandse kiezers Alternative Business Flow: 2a. De allochtone kiezer had zich reeds ingeschreven voor vorige verkiezingen en zijn hoofdverblijfplaats is nog steeds in Kajunda. Include: Oproepen binnenlandse kiezers Exception Business Flow: 1a. De allochtone kiezer beslist om toch niet deel te nemen aan de verkiezingen. Indien hij zich had ingeschreven voor vorige verkiezingen: (a) De allochtone kiezer begeeft zich naar de gemeente. (b) De allochtone kiezer vraagt de gemeente om zich uit te schrijven. (c) De gemeente geeft een uitschrijvingsformulier aan de allochtone kiezer. (d) De allochtone kiezer vult het uitschrijvingsformulier in en stuurt dit op naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 7

8 Postconditions: De allochtone kiezer is ingeschreven voor de verkiezingen en heeft zijn/haar oproepingsbrief ontvangen die het kiesbureau vermeldt waar de allochtone kiezer zijn/haar stem moet uitbrengen, samen met de openingsuren van het kiesbureau Stemmen door kiezer Business Event description: De kiezer komt binnen in het kiesbureau op de dag van de verkiezingen. Business Use Case Name: Stemmen door kiezer Triggering Business Event: De dag van de verkiezingen is aangebroken. De kiezer komt binnen in het kiesbureau en legt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart voor aan de secretaris. Preconditions: De kiezer is voor het vermelde einduur aanwezig op het kiesbureau, vermeld op de oproepingsbrief. Interested Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Active Stakeholders: Kiezer Secretaris van het kiesbureau Voorzitter van het kiesbureau Een door de voorzitter aangewezen lid van het kiesbureau Normal Business Flow: 1. De kiezer komt binnen in het kiesbureau en legt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart voor aan de secretaris. 2. De secretaris stipt de naam van de kiezer aan op de aanstiplijst en geeft oproepingsbrief en identiteitskaart aan de voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau). 2a. Indien de kiezer geen oproepingsbrief bij zich had: (a) De secretaris controleert of de kiezer voorkomt op de aanstiplijst. (b) Het kiesbureau erkent de identiteit van de kiezer. (c) De secretaris stipt de naam van de kiezer aan op de aanstiplijst en geeft de identiteitskaart door aan de voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau). 3. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) controleert of de gegevens op de aanstiplijst overeenstemmen met de oproepingsbrief en identiteitskaart. 4. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stipt de kiezer aan op een tweede exemplaar van de aanstiplijst. 5. De kiezer ontvangt een stembiljet van een lid van het kiesbureau. 6. De kiezer begeeft zich naar het stemhokje. 7. De kiezer brengt zijn stem uit in het stemhokje. 8

9 8. De kiezer toont het biljet aan de voorzitter en steekt het in de stembus. 9. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stempelt de oproepingsbrief af en geeft deze aan de kiezer. 9a. Indien de kiezer geen oproepingsbrief bij zich had: 1. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stempelt een nieuwe oproepingsbrief af, schrijft er de naam van de kiezer op, parafeert deze en geeft ze af aan de kiezer. 10. De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. Alternative Business Flow: 8a. Indien de kiezer een nieuw stembiljet vraagt aan de voorzitter: (a) De kiezer geeft het oude stembiljet aan de voorzitter (b) De voorzitter schrijft Teruggenomen stembiljet op het oude biljet en parafeert deze. (c) De voorzitter geeft de kiezer een nieuw stembiljet. Ga terug naar stap 6. Exception Business Flow: 1a. Indien de kiezer zijn identiteitskaart niet bij zich heeft: (a) De secretaris vraagt de kiezer om later terug te komen met identiteitskaart. (b) De kiezer verlaat het kiesbureau. 2b. Indien het kiesbureau de identiteit van de kiezer niet erkent: (a) De voorzitter legt uit aan de kiezer waarom zijn/haar identiteit niet wordt erkent. (b) De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. 2c. Indien de kiezer niet voorkomt op de aanstiplijst: (a) De voorzitter legt aan de kiezer uit dat hij/zij niet kan worden toegelaten om te stemmen. (b) De kiezer krijgt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. Postconditions: Het ingevulde stembiljet van de kiezer bevind zich in de stembus. De kiezer bezit een afgestempelde oproepingsbrief. De naam van de kiezer is aangestipt op beide exemplaren van de aanstiplijst Tellen van de stemmen Business Event description: Het kiesbureau sluit. Business Use Case Name: Tellen van de stemmen Triggering Business Event: De voorzitter van het kiesbureau sluit het kiesbureau. Preconditions: Het sluitingsuur van het kiesbureau is aangebroken. Alle kiezers die zich in het kiesbureau hadden aangemeld, hebben hun stem uitgebracht. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: 9

10 Voorzitter van het kiesbureau Leden van het kiesbureau Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De leden van het kiesbureau tellen de stemmen. 2. Het resultaat van de stemmen wordt gevalideerd door de leden van het kiesbureau. 3. De voorzitter van het kiesbureau bezorgt de stemmen en de ingevulde exemplaren van de aanstiplijst aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 4. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de ontvangst van de stemmen en de exemplaren van de aanstiplijst. Alternative Business Flow: 2a. Indien de validatie voor de eerste keer faalt, ga terug naar stap 1. Exception Business Flow: 2b. Indien de validatie voor de tweede keer faalt: (a) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt op de hoogte gebracht. (b) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een nieuwe stemming voor het kiesbureau. Postconditions: De stemmen van het kiesbureau zijn ontvangen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Bepalen van de resultaten Business Event description: Alle stemmen worden ontvangen. Business Use Case Name: Bepalen van de resultaten Triggering Business Event: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt alle stemresultaten. Preconditions: De resultaten van alle kiesbureaus zijn doorgestuurd. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt alle stemresultaten. 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken berekent de zetelverdeling en de verkozenen met behulp van de stemresultaten. 3. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken valideert de resultaten. 10

11 Alternative Business Flow: 3a. Indien de validatie voor de eerste keer faalt worden de berekeningen opnieuw uitgevoerd. Exception Business Flow: 3b. De berekeningen zijn opnieuw gefaald. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat op zoek naar een oplossing. Postconditions: De zetelverdeling is berekend, de verkozenen en hun opvolgers zijn bepaald Bekend maken van de resultaten Business Event description: De resultaten zijn bekend. Business Use Case Name: Bekend maken van de resultaten Triggering Business Event: De resultaten zijn bekend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Preconditions: De zetelverdeling is berekend, de verkozenen en hun opvolgers zijn bepaald. Interested Stakeholders: Kiezer Politieke partijen en andere groeperingen Kandidaten op de kieslijsten Active Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De resultaten zijn bekend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat de resultaten geteld zijn. 3. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de resultaten bekend aan de bevolking. Alternative Business Flow: Geen. Exception Business Flow: Geen. Postconditions: De resultaten zijn bekendgemaakt aan de bevolking. 11

12 2 Systeem analyse 2.1 System use case diagram Figuur 2: System Use Case Diagram 12

13 2.2 System use cases: korte beschrijving Identificeer kiezer Gebruikt door de kiezer om zich te identificeren Use cases afgeleid van BUC 1: Indienen kieslijst Dien voordracht in Gebruikt door een politieke partij of andere groepering om een kieslijst voor te dragen Use cases afgeleid van BUC 2: Oproepen binnenlandse kiezers Verzend oproepingsbrieven Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om oproepingsbrieven te verzenden naar alle stemgerechtigden in het binnenland Use cases afgeleid van BUC 3: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Registreer in ambassade Gebruikt door kiezers in het buitenland om zich voor de verkiezingen te registreren in de ambassade van het land van hun hoofdverblijfplaats. Voer briefstem in Gebruikt door het kiesbureau om de stemmen per brief vanuit het buitenland in te voeren Use cases afgeleid van BUC 4: Oproepen allochtone kiezers Schrijf allochtone kiezer in Gebruikt door allochtone kiezers om zich in te schrijven voor de verkiezingen. Schrijf allochtone kiezer uit Gebruikt door allochtone kiezers om zich uit te schrijven voor de verkiezingen Use cases afgeleid van BUC 5: Stemmen door kiezer Meld aan in kiesbureau Gebruikt door de kiezer om zich aan te melden in het kiesbureau. Breng stem uit Gebruikt door de kiezer om zijn stem uit te brengen in het stemhokje. Voer stem in stembus Gebruikt door de kiezer om zijn stem in te voeren in de stembus Use cases afgeleid van BUC 6: Tellen van de stemmen Verzend geaggregeerde resultaten Gebruikt door het kiesbureau om een geaggregeerd overzicht van de resultaten te verzenden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 13

14 Meld niet-stemmers Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om te weten te komen welke kiezers niet hebben gestemd Use cases afgeleid van BUC 7: Bepalen van de resultaten Bereken resultaten Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de resultaten van de stemming te weten Use cases afgeleid van BUC 8: Bekend maken van de resultaten Maak resultaten bekend Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de resultaten bekend te maken aan de kiezers. 14

15 2.3 System Use Case Dien voordracht in System Use Case Name: Dien voordracht in Short Description: Gebruikt door een politieke partij of andere groepering om een kieslijst voor te dragen. Trigger: Een politieke partij of andere groepering besluit een kieslijst voor te dragen. Primary actor(s): Politieke partij of andere groepering. Secondary actor(s): Voorzitter van de kieskring Precondition(s): De politieke partij of andere groepering heeft een voordracht opgesteld. Normal flow: 1. De politieke partij of andere groepering geeft aan een voordracht te willen invoeren. 2. Het systeem vraagt om de naam van de partij of groepering. 3. De politieke partij of andere groepering geeft de naam van de partij of groepering in. 4. Het systeem vraagt om het logo van de partij of groepering. 5. De politieke partij of andere groepering geeft de logo van de partij of groepering in. 6. Het systeem vraagt om de voordracht in te voeren. 7. De politieke partij of andere groepering geeft de voordracht in. 8. Het systeem verifieert de voordracht en vraagt om een bevestiging. 9. De politieke partij of andere groepering bevestigt de voordracht. 10. Het systeem stuurt de voordracht door naar de voorzitter van de kieskring en bevestigt het doorsturen aan de politieke partij of groepering. Alternate flow 8a. De ingevoerde voordracht is niet volgens de regels (zie Business rule in BUC 1 :indienen kieslijst). Het systeem vraagt om een nieuwe voordracht in te voeren. Ga naar stap 7. 9a. De politieke partij of andere groepering is heeft een fout gemaakt bij het invoeren van de voordracht. (a) De politieke partij of andere groepering geeft aan dat deze terug wil gaan en de ingevoerde voordracht wil wijzigen. (b) Ga naar stap 7. Exceptions: Geen. Postcondition(s): De voordracht is ingevoerd en goedgekeurd. Additional information: We gaan ervan uit dat de voordracht de voor te dragen kieslijst bevat en handtekeningen van kiezers en andere leden van het aftredend parlement. Dit impliceert dat de ondertekening van de voordracht buiten het systeem gebeurt (en dus niet geautomatiseerd wordt). Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

16 2.4 System Use Case Voer briefstem in System Use Case Name: Voer briefstem in Short Description: Gebruikt door het kiesbureau om de stemmen per brief vanuit het buitenland in te voeren. Trigger: Een lid van het kiesbureau geeft aan een briefstem te willen invoeren. Primary actor(s): Leden van het kiesbureau Secondary actor(s): Geen Precondition(s): Het kiesbureau heeft een briefstem van een buitenlandse kiezer ontvangen. Normal flow: 1. Een lid van het kiesbureau geeft aan een briefstem te willen invoeren. 2. Het systeem vraagt een lid van het kiesbureau de briefstem in te voeren. 3. Een lid van het kiesbureau geeft de briefstem in. 4. Het systeem verifieert de briefstem. 5. Het systeem vraagt het lid van het kiesbureau de briefstem te bevestigen. 6. Het lid van het kiesbureau bevestigt de briefstem. 7. Het systeem vraagt een ander lid van het kiesbureau de briefstem te bevestigen. 8. Een ander lid van het kiesbureau bevestigt de briefstem. 9. Het systeem registreert de briefstem en bevestigt aan de leden van het kiesbureau dat de stem succesvol werd geregistreerd. Alternate flow 6a. Indien het lid van het kiesbureau merkt dat de briefstem incorrect is ingevoerd: (a) Het lid van het kiesbureau geeft aan dat de briefstem incorrect was ingevoerd. (b) Ga terug naar stap 2. 8a. Indien een ander lid van het kiesbureau merkt dat de briefstem incorrect is ingevoerd: (a) Het andere lid van het kiesbureau geeft aan dat de briefstem incorrect was ingevoerd. (b) Ga terug naar stap 2. Exceptions: Geen. Postcondition(s): De briefstem is succesvol geregistreerd. Additional information: We gaan ervan uit dat de briefstem geen naam bevat of andere zaken die kunnen verwijzen naar de identiteit van de kiezer om de stemming geheim te houden. Remarks: Twee leden van het kiesbureau dienen de briefstem te bevestigen om fraude te voorkomen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

17 2.5 System Use Case Meld aan in kiesbureau System Use Case Name: Meld aan in kiesbureau Short Description: Gebruikt door de kiezer om zich aan te melden in het kiesbureau. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zich wil aanmelden in het kiesbureau. Primary actor(s): De kiezer Secondary actor(s): De voorzitter van het kiesbureau. Precondition(s): Het is de dag van de verkiezingen en het kiesbureau is open. Normal flow: 1. De kiezer geeft aan dat hij zich wil aanmelden in het kiesbureau. 2. Include: Identificeer kiezer 3. Het systeem vraagt om de oproepingsbrief in te geven. 4. De kiezer geeft zijn oproepingsbrief in. 5. Het systeem verifieert de oproepingsbrief. 6. Het systeem verifieert of de gegevens van de oproepingsbrief overeenkomen met de identiteit van de kiezer. 7. Het systeem stipt de kiezer aan op de aanstiplijst. 8. Het systeem geeft de kiezer een stembiljet en vraagt hem/haar om zich te begeven naar het stemhokje. 9. De kiezer neemt het stembiljet. 10. Het systeem registreert dat de kiezer reeds een stembiljet heeft ontvangen. Alternate flow 4a. De kiezer heeft zijn oproepingsbrief niet bij zich. (a) De kiezer geeft aan dat hij geen oproepingsbrief bij zich heeft. (b) De voorzitter van het kiesbureau geeft aan dat het kiesbureau de identiteit van de kiezer erkent. (c) Ga naar stap 7. 2a. De kiezer is reeds aangestipt op de aanstiplijst. (a) Het systeem verifieert dat de kiezer reeds een stembiljet ontving. i. Indien de kiezer nog geen stembiljet had ontvangen: ga naar stap 8. (b) Het systeem geeft aan de kiezer aan dat hij reeds geregistreerd is. Exceptions: 5a. De verificatie van de oproepingsbrief faalt. Het systeem geeft aan dat de oproepingsbrief van de kiezer niet gevalideerd kon worden. 6a. De verificatie van de overeenkomst tussen oproepingsbrief en de identiteit van de kiezer faalt. Het systeem geeft aan dat de gegevens van de oproepingsbrief en de identiteit van de kiezer niet overeen komen. 17

18 Postcondition(s): De kiezer is aangestipt op de aanstiplijst en heeft een blanco stembiljet ontvangen. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari System Use Case Breng stem uit System Use Case Name: Breng stem Short Description: Gebruikt door de kiezer om zijn stem uit te brengen. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil uitbrengen. Primary actor(s): Kiezer Secondary actor(s): Geen Precondition(s): De kiezer heeft zich aangemeld bij het kiesbureau, heeft een stembiljet bij zich en staat in het stemhokje. Normal flow: 1. De kiezer voert het stembiljet in via de daarvoor voorziene gleuf. 2. Het systeem herkent een stembiljet waarmee nog niet eerder werd gestemd. 3. Het systeem toont de kieslijsten aan de kiezer. 4. De kiezer geeft aan op welke lijst hij wil stemmen. 4a. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een (of meerdere) naamstemmen wil uitbrengen: i. De kiezer geeft een of meerdere namen op van een kieslijst waarop hij wil stemmen. 4b. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een blanco stem wil uitbrengen, dan geeft de kiezer niets aan. 4c. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een ongeldige stem wil uitbrengen: i. De kiezer geeft aan dat hij ongeldig wil stemmen. 5. De kiezer geeft aan dat hij zijn stem heeft uitgebracht. 6. Het systeem registreert de stem en vraagt de kiezer om een bevestiging. 7. De kiezer bevestigt zijn stem. 8. Het systeem geeft aan dat zijn stem succesvol werd uitgebracht. 9. Het systeem geeft het stembiljet terug aan de kiezer. 10. De kiezer neemt het stembiljet uit de gleuf. Alternate flow 7a. De kiezer is niet tevreden met zijn uitgebrachte stem. 18

19 (a) De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil wijzigen. (b) Ga naar stap 4. Exceptions: 2a. Het systeem merkt op dat dit stembiljet al eerder werd gebruikt. Het systeem geeft aan de kiezer aan dat dit stembiljet ongeldig is. Postcondition(s): De kiezer heeft zijn stembiljet teruggekregen waarop zijn stem geregistreerd staat. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari System Use Case Voer stem in stembus System Use Case Name: Voer stem in stembus Short Description: Gebruikt door de kiezer om zijn stem in te voeren in de stembus. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil invoeren in de stembus. Primary actor(s): De kiezer Secondary actor(s): Geen. Precondition(s): De kiezer heeft een stembiljet waarop zijn stem geregistreerd staat. Normal flow: 1. De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil invoeren in de stembus. 2. Het systeem vraagt de kiezer om zijn stembiljet in te voeren. 3. De kiezer voert zijn stembiljet in. 4. Het systeem verifieert of het stembiljet een correct geregistreerde stem bevat. 5. Het systeem registreert de stem en bevestigt aan de kiezer dat zijn stem succesvol is ingevoerd in de stembus. Alternate flow Geen. Exceptions: 4a. Indien het stembiljet geen correct geregistreerde stem bevat geeft het systeem aan dat het stembiljet ongeldig is. Postcondition(s): De stem van de kiezer is correct geregistreerd door het systeem. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

20 2.8 System Use Case Verzend geaggregeerde resultaten System Use Case Name: Verzend geaggregeerde resultaten Short Description: Gebruikt door het kiesbureau om een geaggregeerd overzicht van de resultaten te verzenden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Trigger: Het kiesbureau geeft aan de resultaten van de stemming te willen verzenden. Primary actor(s): Lid van het Kiesbureau Secondary actor(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken Precondition(s): De stemming is afgelopen. Alle stemmen van het kiesbureau zijn geregistreerd. Normal flow: 1. Een lid van het kiesbureau geeft aan de resultaten van de stemming te willen verzenden. 2. Het systeem telt de geregistreerde stemmen en maakt een geaggregeerd overzicht van de resultaten. 3. Het systeem vraagt om een bevestiging voor de verzending van het geaggregeerde overzicht naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 4. Een lid van het kiesbureau bevestigt de verzending. 5. Het systeem verzend het geaggregeerde overzicht naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 6. Het systeem geeft aan dat de verzending geslaagd is. Alternate flow Geen. Exceptions: 3a. Een lid van kiesbureau merkt dat het geaggregeerde overzicht incorrect of onvolledig is. Postcondition(s): Een geaggregeerd overzicht van de resultaten is verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 h Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 Aandachtspunten voor de directeurs en de voorzitters van de schoolraden

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 Speurplanet.nl onderdeel van Moerstaal TU Delft - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Datum: 27 augustus 2006 Auteurs: D. Krol 1104241

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Eindtoets. Opgaven. 1 Gegeven is het domeinmodel van figuur 1. Domeinmodel voor betalingen. Eindtoets I N T R O D U C T I E.

Eindtoets. Opgaven. 1 Gegeven is het domeinmodel van figuur 1. Domeinmodel voor betalingen. Eindtoets I N T R O D U C T I E. Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen. Het is belangrijk dat u de eindtoets pas probeert te maken op het moment dat u denkt klaar te zijn met de tentamenvoorbereiding.

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013

Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Handleiding wijkcoördinatoren Natuurmonumenten 2013 Collecteweek 26 augustus t/m 31 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Bedankt voor uw hulp!...3 Contactgegevens...4 Checklist...5 Augustus...6 Na de collecte.....7

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie