Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau"

Transcriptie

1 Vereistenanalyse voor complexe softwaresystemen: Project Stembureau Wouter Franken & Kevin Mordijck 7 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Business analyse Business use case diagram Business use cases Indienen kieslijst Oproepen binnenlandse kiezers Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Oproepen allochtone kiezers Stemmen door kiezer Tellen van de stemmen Bepalen van de resultaten Bekend maken van de resultaten Systeem analyse System use case diagram System use cases: korte beschrijving Use cases afgeleid van BUC 1: Indienen kieslijst Use cases afgeleid van BUC 2: Oproepen binnenlandse kiezers Use cases afgeleid van BUC 3: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Use cases afgeleid van BUC 4: Oproepen allochtone kiezers Use cases afgeleid van BUC 5: Stemmen door kiezer Use cases afgeleid van BUC 6: Tellen van de stemmen Use cases afgeleid van BUC 7: Bepalen van de resultaten Use cases afgeleid van BUC 8: Bekend maken van de resultaten System Use Case Dien voordracht in System Use Case Voer briefstem in System Use Case Meld aan in kiesbureau System Use Case Breng stem uit System Use Case Voer stem in stembus System Use Case Verzend geaggregeerde resultaten System Use Case Meld niet-stemmers System Use Case Bereken resultaten User stories en spike User stories Spike

2 3 Domeinmodel analyse Domein model Formele specificatie in OCL OCL invarianten Pre- en Postconditie van System Use Case 2.5 in OCL Berekening van het aantal verkozenen (= zetels) per kieslijst Berekening van verdeling zetels over kandidaten

3 1 Business analyse 1.1 Business use case diagram Figuur 1: Business Use Case Diagram 3

4 1.2 Business use cases Indienen kieslijst Business Event description: Een politieke partij of een andere groepering heeft de intentie een kieslijst voor te dragen. Business Use Case Name: Indienen kieslijst Triggering Business Event: Een politiek partij of een andere groepering heeft besloten om een kieslijst voor te dragen voor de verkiezingen. Preconditions: De voordrager van een kieslijst heeft een kieslijst samengesteld. Interested Stakeholders: Kandidaten op de kieslijst Active Stakeholders: Politieke partij of andere groepering Voorzitter van de kieskring Kiezer Leden van het aftredend parlement Normal Business Flow: 1. De politieke partij of andere groepering zoekt een minimum aantal kiezers die de voordracht willen ondersteunen. Business rule: Het minimum aantal kiezers dat een voordracht moet ondersteunen is 500 voor kieskringen met meer dan inwoners, 400 voor kieskringen met tot inwoners, en 200 kiezers voor kieskringen met minder dan inwoners. Kiezers die kandidaten voordragen voor een kieskring moeten er minstens 90 dagen voor de dag van de verkiezingen wonen. 2. De politieke partij of andere groepering presenteert de kieslijst aan de kiezers. 3. De kiezers ondertekenen de voordracht van de kieslijst. 4. De politieke partij of andere groepering overhandigt de voordracht aan de voorzitter van de kieskring. Business rule: De verkiezingen zijn nog minstens 30 dagen ver en maximum 50 dagen. Alternative Business Flow: 1a. Indien de politieke partij of andere groepering ervoor kiest geen minimum aantal kiezers te zoeken om die kieslijst te ondersteunen: (a) De politieke partij of andere groepering gaat op zoek naar minstens twee leden van het aftredend parlement. (b) De politieke partij of andere groepering presenteert de kieslijst aan de leden van het aftredend parlement. (c) De leden van het aftredend parlement ondertekenen de voordracht van de kieslijst. (d) Ga naar stap 4. 4

5 Exception Business Flow: 1a De politieke partij of andere groepering vindt niet voldoende kiezers om de voordracht te ondertekenen. 1b De politieke partij of andere groepering vindt niet voldoende leden van het aftredend parlement om de voordracht te ondertekenen. Postconditions: De voordracht van de kieslijst is correct en op tijd ingediend.(zie Business rules in usecase) Oproepen binnenlandse kiezers Business Event description: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt de oproepingsbrieven. Business Use Case Name: Oproepen binnenlandse kiezers Triggering Business Event: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert de oproepingsbrieven af aan het postbedrijf. Preconditions: De binnenlandse kiezers zijn minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen en hebben de Kajundese nationaliteit of zijn geregistreerd bij de gemeente. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Binnenlandse kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Postbedrijf Normal Business Flow: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert de oproepingsbrieven af aan het postbedrijf. 2. Het postbedrijf levert de oproepingsbrief af bij de binnenlandse kiezer, op het vermelde adres. 3. De binnenlandse kiezer neemt de oproepingsbrief in ontvangst. Alternative Business Flow: Geen. Exception Business Flow: 2a. De oproepingsbrief is niet afgeleverd bij de binnenlandse kiezer. Postconditions: De binnenlandse kiezer heeft de oproepingsbrief ontvangen die het kiesbureau vermeldt waar de binnenlandse kiezer zijn/haar stem moet uitbrengen, samen met de openingsuren van het kiesbureau. 5

6 1.2.3 Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Business Event description: De Kajundese kiezer die in het buitenland woont is geïnteresseerd in deelname aan de verkiezingen. Business Use Case Name: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Triggering Business Event: De kiezer van Kajundese nationaliteit die in het buitenland woont besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Hij/zij meldt zich hiervoor bij de ambassade. Preconditions: De kiezer is van Kajundese nationaliteit en woont in het buitenland. De verkiezingen zijn nog minstens 100 dagen ver. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Kajundese ambassade van het land waar de kiezer woont Buitenlandse kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De kiezer van Kajundese nationaliteit die in het buitenland woont besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Hij/zij meldt zich hiervoor bij de ambassade. 2. De ambassade bezorgt de kiezer een formulier. 3. De kiezer geeft op het formulier aan voor welke kieskring hij/zij zijn/haar stem wil uitbrengen en waar hij/zij dat wenst te doen. 4. De kiezer bezorgt het ingevulde formulier terug aan de ambassade. 5. De ambassade meld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan welke buitenlandse kiezers een ingevuld formulier bij hen afleverden. 6. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezorgt de benodigde kiesbrieven aan de ambassade. 7. De ambassade stuurt de kiesbrieven door naar de kiezers, samen met een retourenveloppe die het adres van het betrokken kiesbureau vermeldt. 8. De kiezer vult de kiesbrief in en zend de kiesbrief terug naar het betrokken kiesbureau in de bijgesloten retourenveloppe. 9. Het kiesbureau ontvangt de ingevulde kiesbrief voor sluitingsuur. Alternative Business Flow: 7a. Indien de kiezer ervoor koos om in de ambassade de stemmen, wordt de kiesbrief naar de kiezer verstuurd waarop vermeld staat wanneer deze kan gaan stemmen. In dit geval fungeert de ambassade als kiesbureau. Extend: Stemmen door kiezer Exception Business Flow: 4a. De kiezer bedenkt zich en bezorgt het formulier niet terug aan de ambassade. 9a. De kiesbrief komt niet voor sluitingsuur van het kiesbureau aan. Postconditions: De Kajundese kiezer met zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft zijn stem uitgebracht. 6

7 1.2.4 Oproepen allochtone kiezers Business Event description: Een buitenlander met hoofdverblijfplaats in Kajunda (allochtoon) is geïnteresseerd in deelname aan de verkiezingen. Business Use Case Name: Oproepen allochtone kiezer Triggering Business Event: De allochtone kiezer besluit deel te nemen aan de verkiezingen. Preconditions: De hoofdverblijfplaats van de kiezer is in Kajunda. De kiezer is niet van Kajundese nationaliteit. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Allochtone kiezer Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeente Postbedrijf Normal Business Flow: 1. De allochtone kiezer besluit deel te nemen aan de verkiezingen. 2. De allochtone kiezer begeeft zich naar de gemeente. 3. De gemeente geeft de allochtone kiezer een inschrijvingsformulier. 4. De allochtone kiezer levert het ingevulde inschrijvingsformulier af bij het postbedrijf. Op het inschrijvingsformulier staat het adres van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vermeldt. 5. Het postbedrijf levert het ingevulde formulier af bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 6. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het ingevulde formulier in ontvangst en registreert de allochtoon als ingeschreven kiezer. 7. Include: Oproepen binnenlandse kiezers Alternative Business Flow: 2a. De allochtone kiezer had zich reeds ingeschreven voor vorige verkiezingen en zijn hoofdverblijfplaats is nog steeds in Kajunda. Include: Oproepen binnenlandse kiezers Exception Business Flow: 1a. De allochtone kiezer beslist om toch niet deel te nemen aan de verkiezingen. Indien hij zich had ingeschreven voor vorige verkiezingen: (a) De allochtone kiezer begeeft zich naar de gemeente. (b) De allochtone kiezer vraagt de gemeente om zich uit te schrijven. (c) De gemeente geeft een uitschrijvingsformulier aan de allochtone kiezer. (d) De allochtone kiezer vult het uitschrijvingsformulier in en stuurt dit op naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 7

8 Postconditions: De allochtone kiezer is ingeschreven voor de verkiezingen en heeft zijn/haar oproepingsbrief ontvangen die het kiesbureau vermeldt waar de allochtone kiezer zijn/haar stem moet uitbrengen, samen met de openingsuren van het kiesbureau Stemmen door kiezer Business Event description: De kiezer komt binnen in het kiesbureau op de dag van de verkiezingen. Business Use Case Name: Stemmen door kiezer Triggering Business Event: De dag van de verkiezingen is aangebroken. De kiezer komt binnen in het kiesbureau en legt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart voor aan de secretaris. Preconditions: De kiezer is voor het vermelde einduur aanwezig op het kiesbureau, vermeld op de oproepingsbrief. Interested Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Active Stakeholders: Kiezer Secretaris van het kiesbureau Voorzitter van het kiesbureau Een door de voorzitter aangewezen lid van het kiesbureau Normal Business Flow: 1. De kiezer komt binnen in het kiesbureau en legt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart voor aan de secretaris. 2. De secretaris stipt de naam van de kiezer aan op de aanstiplijst en geeft oproepingsbrief en identiteitskaart aan de voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau). 2a. Indien de kiezer geen oproepingsbrief bij zich had: (a) De secretaris controleert of de kiezer voorkomt op de aanstiplijst. (b) Het kiesbureau erkent de identiteit van de kiezer. (c) De secretaris stipt de naam van de kiezer aan op de aanstiplijst en geeft de identiteitskaart door aan de voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau). 3. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) controleert of de gegevens op de aanstiplijst overeenstemmen met de oproepingsbrief en identiteitskaart. 4. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stipt de kiezer aan op een tweede exemplaar van de aanstiplijst. 5. De kiezer ontvangt een stembiljet van een lid van het kiesbureau. 6. De kiezer begeeft zich naar het stemhokje. 7. De kiezer brengt zijn stem uit in het stemhokje. 8

9 8. De kiezer toont het biljet aan de voorzitter en steekt het in de stembus. 9. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stempelt de oproepingsbrief af en geeft deze aan de kiezer. 9a. Indien de kiezer geen oproepingsbrief bij zich had: 1. De voorzitter (of een door hem aangeduid lid van het kiesbureau) stempelt een nieuwe oproepingsbrief af, schrijft er de naam van de kiezer op, parafeert deze en geeft ze af aan de kiezer. 10. De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. Alternative Business Flow: 8a. Indien de kiezer een nieuw stembiljet vraagt aan de voorzitter: (a) De kiezer geeft het oude stembiljet aan de voorzitter (b) De voorzitter schrijft Teruggenomen stembiljet op het oude biljet en parafeert deze. (c) De voorzitter geeft de kiezer een nieuw stembiljet. Ga terug naar stap 6. Exception Business Flow: 1a. Indien de kiezer zijn identiteitskaart niet bij zich heeft: (a) De secretaris vraagt de kiezer om later terug te komen met identiteitskaart. (b) De kiezer verlaat het kiesbureau. 2b. Indien het kiesbureau de identiteit van de kiezer niet erkent: (a) De voorzitter legt uit aan de kiezer waarom zijn/haar identiteit niet wordt erkent. (b) De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. 2c. Indien de kiezer niet voorkomt op de aanstiplijst: (a) De voorzitter legt aan de kiezer uit dat hij/zij niet kan worden toegelaten om te stemmen. (b) De kiezer krijgt zijn oproepingsbrief en identiteitskaart terug en verlaat het kiesbureau. Postconditions: Het ingevulde stembiljet van de kiezer bevind zich in de stembus. De kiezer bezit een afgestempelde oproepingsbrief. De naam van de kiezer is aangestipt op beide exemplaren van de aanstiplijst Tellen van de stemmen Business Event description: Het kiesbureau sluit. Business Use Case Name: Tellen van de stemmen Triggering Business Event: De voorzitter van het kiesbureau sluit het kiesbureau. Preconditions: Het sluitingsuur van het kiesbureau is aangebroken. Alle kiezers die zich in het kiesbureau hadden aangemeld, hebben hun stem uitgebracht. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: 9

10 Voorzitter van het kiesbureau Leden van het kiesbureau Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De leden van het kiesbureau tellen de stemmen. 2. Het resultaat van de stemmen wordt gevalideerd door de leden van het kiesbureau. 3. De voorzitter van het kiesbureau bezorgt de stemmen en de ingevulde exemplaren van de aanstiplijst aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 4. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de ontvangst van de stemmen en de exemplaren van de aanstiplijst. Alternative Business Flow: 2a. Indien de validatie voor de eerste keer faalt, ga terug naar stap 1. Exception Business Flow: 2b. Indien de validatie voor de tweede keer faalt: (a) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt op de hoogte gebracht. (b) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een nieuwe stemming voor het kiesbureau. Postconditions: De stemmen van het kiesbureau zijn ontvangen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Bepalen van de resultaten Business Event description: Alle stemmen worden ontvangen. Business Use Case Name: Bepalen van de resultaten Triggering Business Event: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt alle stemresultaten. Preconditions: De resultaten van alle kiesbureaus zijn doorgestuurd. Interested Stakeholders: Geen. Active Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt alle stemresultaten. 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken berekent de zetelverdeling en de verkozenen met behulp van de stemresultaten. 3. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken valideert de resultaten. 10

11 Alternative Business Flow: 3a. Indien de validatie voor de eerste keer faalt worden de berekeningen opnieuw uitgevoerd. Exception Business Flow: 3b. De berekeningen zijn opnieuw gefaald. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat op zoek naar een oplossing. Postconditions: De zetelverdeling is berekend, de verkozenen en hun opvolgers zijn bepaald Bekend maken van de resultaten Business Event description: De resultaten zijn bekend. Business Use Case Name: Bekend maken van de resultaten Triggering Business Event: De resultaten zijn bekend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Preconditions: De zetelverdeling is berekend, de verkozenen en hun opvolgers zijn bepaald. Interested Stakeholders: Kiezer Politieke partijen en andere groeperingen Kandidaten op de kieslijsten Active Stakeholders: Ministerie van Binnenlandse Zaken Normal Business Flow: 1. De resultaten zijn bekend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat de resultaten geteld zijn. 3. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de resultaten bekend aan de bevolking. Alternative Business Flow: Geen. Exception Business Flow: Geen. Postconditions: De resultaten zijn bekendgemaakt aan de bevolking. 11

12 2 Systeem analyse 2.1 System use case diagram Figuur 2: System Use Case Diagram 12

13 2.2 System use cases: korte beschrijving Identificeer kiezer Gebruikt door de kiezer om zich te identificeren Use cases afgeleid van BUC 1: Indienen kieslijst Dien voordracht in Gebruikt door een politieke partij of andere groepering om een kieslijst voor te dragen Use cases afgeleid van BUC 2: Oproepen binnenlandse kiezers Verzend oproepingsbrieven Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om oproepingsbrieven te verzenden naar alle stemgerechtigden in het binnenland Use cases afgeleid van BUC 3: Oproepen en stemmen buitenlandse kiezer Registreer in ambassade Gebruikt door kiezers in het buitenland om zich voor de verkiezingen te registreren in de ambassade van het land van hun hoofdverblijfplaats. Voer briefstem in Gebruikt door het kiesbureau om de stemmen per brief vanuit het buitenland in te voeren Use cases afgeleid van BUC 4: Oproepen allochtone kiezers Schrijf allochtone kiezer in Gebruikt door allochtone kiezers om zich in te schrijven voor de verkiezingen. Schrijf allochtone kiezer uit Gebruikt door allochtone kiezers om zich uit te schrijven voor de verkiezingen Use cases afgeleid van BUC 5: Stemmen door kiezer Meld aan in kiesbureau Gebruikt door de kiezer om zich aan te melden in het kiesbureau. Breng stem uit Gebruikt door de kiezer om zijn stem uit te brengen in het stemhokje. Voer stem in stembus Gebruikt door de kiezer om zijn stem in te voeren in de stembus Use cases afgeleid van BUC 6: Tellen van de stemmen Verzend geaggregeerde resultaten Gebruikt door het kiesbureau om een geaggregeerd overzicht van de resultaten te verzenden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 13

14 Meld niet-stemmers Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om te weten te komen welke kiezers niet hebben gestemd Use cases afgeleid van BUC 7: Bepalen van de resultaten Bereken resultaten Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de resultaten van de stemming te weten Use cases afgeleid van BUC 8: Bekend maken van de resultaten Maak resultaten bekend Gebruikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de resultaten bekend te maken aan de kiezers. 14

15 2.3 System Use Case Dien voordracht in System Use Case Name: Dien voordracht in Short Description: Gebruikt door een politieke partij of andere groepering om een kieslijst voor te dragen. Trigger: Een politieke partij of andere groepering besluit een kieslijst voor te dragen. Primary actor(s): Politieke partij of andere groepering. Secondary actor(s): Voorzitter van de kieskring Precondition(s): De politieke partij of andere groepering heeft een voordracht opgesteld. Normal flow: 1. De politieke partij of andere groepering geeft aan een voordracht te willen invoeren. 2. Het systeem vraagt om de naam van de partij of groepering. 3. De politieke partij of andere groepering geeft de naam van de partij of groepering in. 4. Het systeem vraagt om het logo van de partij of groepering. 5. De politieke partij of andere groepering geeft de logo van de partij of groepering in. 6. Het systeem vraagt om de voordracht in te voeren. 7. De politieke partij of andere groepering geeft de voordracht in. 8. Het systeem verifieert de voordracht en vraagt om een bevestiging. 9. De politieke partij of andere groepering bevestigt de voordracht. 10. Het systeem stuurt de voordracht door naar de voorzitter van de kieskring en bevestigt het doorsturen aan de politieke partij of groepering. Alternate flow 8a. De ingevoerde voordracht is niet volgens de regels (zie Business rule in BUC 1 :indienen kieslijst). Het systeem vraagt om een nieuwe voordracht in te voeren. Ga naar stap 7. 9a. De politieke partij of andere groepering is heeft een fout gemaakt bij het invoeren van de voordracht. (a) De politieke partij of andere groepering geeft aan dat deze terug wil gaan en de ingevoerde voordracht wil wijzigen. (b) Ga naar stap 7. Exceptions: Geen. Postcondition(s): De voordracht is ingevoerd en goedgekeurd. Additional information: We gaan ervan uit dat de voordracht de voor te dragen kieslijst bevat en handtekeningen van kiezers en andere leden van het aftredend parlement. Dit impliceert dat de ondertekening van de voordracht buiten het systeem gebeurt (en dus niet geautomatiseerd wordt). Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

16 2.4 System Use Case Voer briefstem in System Use Case Name: Voer briefstem in Short Description: Gebruikt door het kiesbureau om de stemmen per brief vanuit het buitenland in te voeren. Trigger: Een lid van het kiesbureau geeft aan een briefstem te willen invoeren. Primary actor(s): Leden van het kiesbureau Secondary actor(s): Geen Precondition(s): Het kiesbureau heeft een briefstem van een buitenlandse kiezer ontvangen. Normal flow: 1. Een lid van het kiesbureau geeft aan een briefstem te willen invoeren. 2. Het systeem vraagt een lid van het kiesbureau de briefstem in te voeren. 3. Een lid van het kiesbureau geeft de briefstem in. 4. Het systeem verifieert de briefstem. 5. Het systeem vraagt het lid van het kiesbureau de briefstem te bevestigen. 6. Het lid van het kiesbureau bevestigt de briefstem. 7. Het systeem vraagt een ander lid van het kiesbureau de briefstem te bevestigen. 8. Een ander lid van het kiesbureau bevestigt de briefstem. 9. Het systeem registreert de briefstem en bevestigt aan de leden van het kiesbureau dat de stem succesvol werd geregistreerd. Alternate flow 6a. Indien het lid van het kiesbureau merkt dat de briefstem incorrect is ingevoerd: (a) Het lid van het kiesbureau geeft aan dat de briefstem incorrect was ingevoerd. (b) Ga terug naar stap 2. 8a. Indien een ander lid van het kiesbureau merkt dat de briefstem incorrect is ingevoerd: (a) Het andere lid van het kiesbureau geeft aan dat de briefstem incorrect was ingevoerd. (b) Ga terug naar stap 2. Exceptions: Geen. Postcondition(s): De briefstem is succesvol geregistreerd. Additional information: We gaan ervan uit dat de briefstem geen naam bevat of andere zaken die kunnen verwijzen naar de identiteit van de kiezer om de stemming geheim te houden. Remarks: Twee leden van het kiesbureau dienen de briefstem te bevestigen om fraude te voorkomen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

17 2.5 System Use Case Meld aan in kiesbureau System Use Case Name: Meld aan in kiesbureau Short Description: Gebruikt door de kiezer om zich aan te melden in het kiesbureau. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zich wil aanmelden in het kiesbureau. Primary actor(s): De kiezer Secondary actor(s): De voorzitter van het kiesbureau. Precondition(s): Het is de dag van de verkiezingen en het kiesbureau is open. Normal flow: 1. De kiezer geeft aan dat hij zich wil aanmelden in het kiesbureau. 2. Include: Identificeer kiezer 3. Het systeem vraagt om de oproepingsbrief in te geven. 4. De kiezer geeft zijn oproepingsbrief in. 5. Het systeem verifieert de oproepingsbrief. 6. Het systeem verifieert of de gegevens van de oproepingsbrief overeenkomen met de identiteit van de kiezer. 7. Het systeem stipt de kiezer aan op de aanstiplijst. 8. Het systeem geeft de kiezer een stembiljet en vraagt hem/haar om zich te begeven naar het stemhokje. 9. De kiezer neemt het stembiljet. 10. Het systeem registreert dat de kiezer reeds een stembiljet heeft ontvangen. Alternate flow 4a. De kiezer heeft zijn oproepingsbrief niet bij zich. (a) De kiezer geeft aan dat hij geen oproepingsbrief bij zich heeft. (b) De voorzitter van het kiesbureau geeft aan dat het kiesbureau de identiteit van de kiezer erkent. (c) Ga naar stap 7. 2a. De kiezer is reeds aangestipt op de aanstiplijst. (a) Het systeem verifieert dat de kiezer reeds een stembiljet ontving. i. Indien de kiezer nog geen stembiljet had ontvangen: ga naar stap 8. (b) Het systeem geeft aan de kiezer aan dat hij reeds geregistreerd is. Exceptions: 5a. De verificatie van de oproepingsbrief faalt. Het systeem geeft aan dat de oproepingsbrief van de kiezer niet gevalideerd kon worden. 6a. De verificatie van de overeenkomst tussen oproepingsbrief en de identiteit van de kiezer faalt. Het systeem geeft aan dat de gegevens van de oproepingsbrief en de identiteit van de kiezer niet overeen komen. 17

18 Postcondition(s): De kiezer is aangestipt op de aanstiplijst en heeft een blanco stembiljet ontvangen. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari System Use Case Breng stem uit System Use Case Name: Breng stem Short Description: Gebruikt door de kiezer om zijn stem uit te brengen. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil uitbrengen. Primary actor(s): Kiezer Secondary actor(s): Geen Precondition(s): De kiezer heeft zich aangemeld bij het kiesbureau, heeft een stembiljet bij zich en staat in het stemhokje. Normal flow: 1. De kiezer voert het stembiljet in via de daarvoor voorziene gleuf. 2. Het systeem herkent een stembiljet waarmee nog niet eerder werd gestemd. 3. Het systeem toont de kieslijsten aan de kiezer. 4. De kiezer geeft aan op welke lijst hij wil stemmen. 4a. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een (of meerdere) naamstemmen wil uitbrengen: i. De kiezer geeft een of meerdere namen op van een kieslijst waarop hij wil stemmen. 4b. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een blanco stem wil uitbrengen, dan geeft de kiezer niets aan. 4c. Indien de kiezer beslist dat hij geen lijststem maar wel een ongeldige stem wil uitbrengen: i. De kiezer geeft aan dat hij ongeldig wil stemmen. 5. De kiezer geeft aan dat hij zijn stem heeft uitgebracht. 6. Het systeem registreert de stem en vraagt de kiezer om een bevestiging. 7. De kiezer bevestigt zijn stem. 8. Het systeem geeft aan dat zijn stem succesvol werd uitgebracht. 9. Het systeem geeft het stembiljet terug aan de kiezer. 10. De kiezer neemt het stembiljet uit de gleuf. Alternate flow 7a. De kiezer is niet tevreden met zijn uitgebrachte stem. 18

19 (a) De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil wijzigen. (b) Ga naar stap 4. Exceptions: 2a. Het systeem merkt op dat dit stembiljet al eerder werd gebruikt. Het systeem geeft aan de kiezer aan dat dit stembiljet ongeldig is. Postcondition(s): De kiezer heeft zijn stembiljet teruggekregen waarop zijn stem geregistreerd staat. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari System Use Case Voer stem in stembus System Use Case Name: Voer stem in stembus Short Description: Gebruikt door de kiezer om zijn stem in te voeren in de stembus. Trigger: De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil invoeren in de stembus. Primary actor(s): De kiezer Secondary actor(s): Geen. Precondition(s): De kiezer heeft een stembiljet waarop zijn stem geregistreerd staat. Normal flow: 1. De kiezer geeft aan dat hij zijn stem wil invoeren in de stembus. 2. Het systeem vraagt de kiezer om zijn stembiljet in te voeren. 3. De kiezer voert zijn stembiljet in. 4. Het systeem verifieert of het stembiljet een correct geregistreerde stem bevat. 5. Het systeem registreert de stem en bevestigt aan de kiezer dat zijn stem succesvol is ingevoerd in de stembus. Alternate flow Geen. Exceptions: 4a. Indien het stembiljet geen correct geregistreerde stem bevat geeft het systeem aan dat het stembiljet ongeldig is. Postcondition(s): De stem van de kiezer is correct geregistreerd door het systeem. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

20 2.8 System Use Case Verzend geaggregeerde resultaten System Use Case Name: Verzend geaggregeerde resultaten Short Description: Gebruikt door het kiesbureau om een geaggregeerd overzicht van de resultaten te verzenden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Trigger: Het kiesbureau geeft aan de resultaten van de stemming te willen verzenden. Primary actor(s): Lid van het Kiesbureau Secondary actor(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken Precondition(s): De stemming is afgelopen. Alle stemmen van het kiesbureau zijn geregistreerd. Normal flow: 1. Een lid van het kiesbureau geeft aan de resultaten van de stemming te willen verzenden. 2. Het systeem telt de geregistreerde stemmen en maakt een geaggregeerd overzicht van de resultaten. 3. Het systeem vraagt om een bevestiging voor de verzending van het geaggregeerde overzicht naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 4. Een lid van het kiesbureau bevestigt de verzending. 5. Het systeem verzend het geaggregeerde overzicht naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 6. Het systeem geeft aan dat de verzending geslaagd is. Alternate flow Geen. Exceptions: 3a. Een lid van kiesbureau merkt dat het geaggregeerde overzicht incorrect of onvolledig is. Postcondition(s): Een geaggregeerd overzicht van de resultaten is verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Additional information: Geen. Remarks: Geen. Version, author, date: V0.1, Wouter Franken & Kevin Mordijck, 7 januari

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010

Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 h Draaiboek rechtstreekse verkiezing van de tien leden van de Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2010 Aandachtspunten voor de directeurs en de voorzitters van de schoolraden

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS A. Voorbereidend werk voor de voorzitter van het stembureau voorafgaand aan de verkiezingsdag. 1. Aanduiding van de bijzitters

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel Gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel gemeente:... naam telbureau G:... Waarvoor dient

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO!

Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO! Draaiboek rechtstreekse verkiezingen Raad GO! Draaiboek rechtstreekse verkiezingen van tien leden voor de Raad GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Kiesperiode 2014 Aandachtspunten voor de directeurs

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen Samenvatting Deze nadere regels geven aan de organisatie van de draagvlakmeting op grond van artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijfsinvesteringszones

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Versie: 0.1 Datum: 27 april 2008

Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Versie: 0.1 Datum: 27 april 2008 Titel: Vaststelling uitslag Nummer: 4.00 Datum: 27 april 2008 Titel: Publiceren Performed votes Nummer: 4.01 Datum: 24 april 2008 Doel Het publiceren van een bestand met alle uitgebrachte stemmen. Toepassing

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN HANDLEIDING SCHOLIERENVERKIEZINGEN 2015 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd ben ik kwijt?... 3 Oproepkaarten...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet meer mogelijk Wie is stemgerechtigd?

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen Docentenhandleiding Organiseer je eigen verkiezingen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf een verkiezingsprogramma

Nadere informatie

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM KIESREGLEMENT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Vastgesteld op 29 oktober 2013 Advies college van bestuur uitgebracht op 4 november 2013 Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 19 november 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

verkiezingen Verkiezingen

verkiezingen Verkiezingen Of jij er nu interesse voor hebt of niet, de politiek - je kan ook zeggen de (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese) overheid heeft veel invloed op je leven. Dat is toch een reden om

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 05-11-2010 0.0.1 Initiële versie S. Jansen 16-11-2010

Nadere informatie

DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1

DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1 INFO 7 PROCEDURE van Y tot Y+86 INHOUDSTAFEL DAG VAN DE VERKIEZINGEN - CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE STEMVERRICHTINGEN 1 1 INRICHTING VAN HET LOKAAL 1 2 INSTALLATIE VAN HET BUREAU 1 3 CONTROLE VAN DE

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 GETUIGENGIDS WWW.ABVV2016.BE GETUIGENGIDS INHOUDSTAFEL 1. HOEVEEL GETUIGEN KAN HET ABVV AANDUIDEN? 9 2. HOE ZIJN DE STEMBUREAUS SAMENGESTELD? 15 2.1. De voorzitter 16 2.2. De

Nadere informatie

I. Het stembureau : samenstelling en installaties

I. Het stembureau : samenstelling en installaties 1/11 Kieskanton... Gemeente :... Stembureau nr... VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 FORMULIER ACD/13B-bis Proces-verbaal van de verkiezing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Belpic V22 Met BIOMETRIE FUNCTIONELE OPLEIDING

Belpic V22 Met BIOMETRIE FUNCTIONELE OPLEIDING Belpic V22 Met BIOMETRIE FUNCTIONELE OPLEIDING Nieuw in de versie V22 van Belpic Vingerafdruk Scanner d empreintes scanner PAD de Digitale signature handtekening Pasfoto scanner Scanner de photos Kaartlezer

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie