CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier"

Transcriptie

1 Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie

2 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding Toelichting Beroepsgebonden Certificaten Terminologie Referenties 4 2 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten Toelichting aanvraag proces Beroepsgebonden Certificaten Startscherm: Validatie Scherm 1: Certificaathouder Scherm 2: Facturatie Scherm 3: Certificaat Scherm 4: Controle Scherm 5: Voorwaarden 15 3 Afronding 16 4 Beoordeling aanvraag door CreAim en vervolg Beoordelen aanvraag. Toezending smartcard en meldverzoek Identificatie Toezenden PIN-mailer 18 5 BIJLAGE: en PDF formulier bericht afronding PDF Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten 19 Openbaar 2 van 19

3 1 Inleiding Dit document bevat een uitgebreide toelichting en invulinstructie voor de aanvraag van PKIoverheid Beroepsgebonden Certificaten bij CreAim via het webformulier dat beschikbaar is op: Met een pijltje is aangegeven welke concrete acties er nodig zijn om het formulier en de aanvraag af te ronden. 1.1 Toelichting Beroepsgebonden Certificaten Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten waarmee u kunt handelen uit hoofde van uw beroep. Het Beroepsgebonden Certificaat onderscheidt zich van de andere soorten Certificaten binnen het Domein Organisatie van de PKI voor de overheid (de Organisatiegebonden Certificaten), doordat de Abonnee ook de Certificaathouder is. De Abonnee en de Certificaathouder zijn één en dezelfde persoon. Bij de andere Organisatiegebonden Certificaten is de Abonnee een organisatie en de Certificaathouder een individu die namens de Abonneeorganisatie Certificaten mag gebruiken. Met het webformulier vraag u PKIoverheid Beroepsgebonden Certificaten aan. U registreert zich daarmee tevens als Abonnee van de Certificatiedienstverlening van CreAim (voor zover dat nog niet gebeurd is). Door deze registratie gaat u een overeenkomst aan met CreAim en stemt u in met de van toepassing zijnde voorwaarden. Voor de levering van deze Certificaten zijn ook de Algemene Leveringsvoorwaarden KPN van toepassing. Voor uitgifte en gebruik van Certificaten zijn de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten van toepassing. Om u certificaten te kunnen uitgeven en u als Abonnee te kunnen registreren dient u een aantal gegevens te verstrekken en dient u een aantal documenten met de aanvraag mee te sturen. 1.2 Terminologie Hieronder zijn enkele definities opgenomen die van belang zijn voor een goed begrip van dit document. Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met KPN/CreAim om uitgifte van PKIoverheid Certificaten aan door de Abonnee aangewezen Certificaathouders te bewerkstelligen. Bij Beroepsgebonden Certificaten is de Certificaathouder eveneens Abonnee. Certificaat: Een elektronisch bestand met de publieke sleutel van een eindgebruiker, samen met aanvullende identificerende gegevens zoals een naam van een persoon of service. Een certificaat is digitaal ondertekend door de Certification Authority waardoor het certificaat onvervalsbaar is. Certificaathouder: Een entiteit die geïdentificeerd wordt in een certificaat als de houder van de private sleutel behorend bij de publieke sleutel die in het certificaat is opgenomen. De certificaathouder zal in het geval van persoonsgebonden certificaten een natuurlijke persoon zijn, in het geval van services certificaten zal de certificaathouder een functie of een machine/server zijn. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 3 van 20

4 Public Key Infrastructure PKI: Een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening. PKI voor de overheid (PKIoverheid of PKIO): De gehele PKI infrastructuur die door de Policy Authority (PA) PKIoverheid wordt beheerd. De PA van de PKI voor de overheid ondersteunt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het beheer over de PKI voor de overheid. De PKI voor de overheid is een afsprakenstelsel. Dit maakt generiek en grootschalig gebruik mogelijk van de elektronische handtekening, en faciliteert voorts identificatie op afstand en vertrouwelijke communicatie. De PKI voor de overheid voorziet in een betrouwbaar normenkader voor PKI-diensten met een vastgesteld beveiligingsniveau voor de communicatiebehoefte van de overheid en andere gebruikers. Vertrouwende Partij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ontvanger is van een Certificaat en die handelt in vertrouwen op dat Certificaat. Door te vertrouwen op een Certificaat gaat de Vertrouwende Partij impliciet akkoord met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Voor dit "akkoord gaan" hoeft geen aparte handeling door de Vertrouwende Partij te worden verricht. 1.3 Referenties Voor meer informatie over de PKI voor de overheid en de Certificatiedienstverlening van KPN en CreAim verwijzen wij u naar: 1. De documenten van de PKI voor de overheid, deze zijn beschikbaar op de site van PKIoverheid; 2. De documenten van de Certificatiedienstverlening van KPN, de belangrijkste daarvan zijn de Certificate Practice Statement en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Deze zijn beschikbaar via 3. De documenten van CreAim zijn beschikbaar op onderdeel certificaten. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 4 van 20

5 2 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten 2.1 Toelichting aanvraag proces Beroepsgebonden Certificaten Het proces voor de aanvraag van Beroepsgebonden Certificaten bestaat uit de volgende stappen: Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten inclusief Abonneeregistratie Start het aanvraagformulier PKIoverheid Beroepsgebonden Certificaten op: Vul alle vereiste gegevens in; Verstuur het originele formulier ingevuld en voorzien van bijlagen en natte handtekening t.a.v. KPN/CreAim T.a.v. Afdeling validatie Zuiddijk 384c 1505HE Zaandam Identificatie Certificaathouder U ontvangt als certificaathouder een verzoek voor identificatie. Deze identificatie vindt standaard plaats bij CreAim B.V. in Zaandam, of tegen meerprijs- op uw eigen locatie. U kunt uw keuze kenbaar maken op het aanvraag formulier. CreAim zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. De daadwerkelijke uitgifte van smartcard en PIN-mailer is toegelicht in Hoofdstuk Startscherm: Validatie De aanvraag van Beroepsgebonden Certificaten start op met het volgende scherm: CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 5 van 20

6 Toelichting De eerste stap bestaat uit het valideren van uw adres. Het doel hiervan is om zeker te zijn dat de eigenaar van het adres zelf de aanvraag doet danwel minimaal op de hoogte is- en dat het adres ook correct is ingevoerd. Naar dit adres zal CreAim uiteindelijk het aanvraagformulier in PDF formaat sturen. BELANGRIJK: Het gebruikte adres zal worden opgenomen in de Beroepsgebonden certificaten waardoor de communicatie van en naar dit adres beveiligd kan worden met deze certificaten. Het adres dient uw persoonlijke adres te zijn dat u gebruikt voor de uitoefening van uw beroep. Het adres is in het verdere verloop van het aanvraagproces alleen wijzigbaar door een nieuwe aanvraag te starten. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 6 van 20

7 Indien het hier op te geven adres niet uw eigen (privé) adres is maar een adres is dat u mag gebruiken van/namens een organisatie, bijvoorbeeld uw werkgever, dan dient u toestemming te hebben voor het gebruik van dat adres in uw beroepsgebonden certificaat. Verder zal CreAim dit adres gebruiken om u te informeren over de voortgang van uw aanvraag. Invulinstructie Voer uw adres in conform bovenstaande toelichting. Type de Verificatiecode over van het plaatje (een zogenaamde CAPTCHA). Indien de CAPTCHA slecht leesbaar is, kunt u deze vernieuwen door op de link te klikken. Klik op VOLGENDE STAP. Vervolgens verschijnt het onderstaande bevestigingsscherm: U ontvangt per omgaande de volgende waarmee CreAim uw adres verifieert. Klik op de bovenste link in de om het aanvraagformulier voor Beroepsgebonden Certificaten te starten. LET OP: 1. Indien de link niet direct werkt vanuit uw programma dan kunt u deze handmatig kopiëren en plakken in de adresbalk van uw webbrowser 2. De link is 24 uur geldig. Als de link is verlopen dient u opnieuw uw adres in te voeren ter validatie. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 7 van 20

8 2.3 Scherm 1: Certificaathouder Na het klikken op de link in de opent het eerste invoerscherm. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 8 van 20

9 Invulinstructie en toelichting Scherm 1 Gegevens Abonnee (indien van toepassing) Dit is alleen van toepassing als u reeds Abonnee bent bij CreAim. Voer uw PKIoverheid Abonneenummer in als u reeds eerder Beroepsgebonden Certificaten hebt aangevraagd. Het nummer begint met een P gevolgd door 7 cijfers. Tijdelijk kunt u hier ook bestaande abonneenummers van het type 1234 invullen. Persoonsgegevens Beroepsgebonden Certificaathouder Vul uw persoonsgegevens. Indien gewenst kunt u bij Tussenvoegsel partner en Achternaam partner de achternaam van uw partner invullen. Deze dient dan wel opgenomen te zijn in uw identiteitsbewijs. Deze naam van de partner zal dan ook in het certificaat worden opgenomen. Toelichting: De richtlijnen van PKIoverheid schrijven de volgende invulling van de naam in het certificaat voor waarbij de volgorde vaststaat. De dikgedrukte delen zijn verplicht en altijd gevuld. Voor het cursieve deel (meerdere voornamen) geldt dat het verplicht is, maar u heeft de keuze tussen volluit of alleen initialen. Voor de partnernaam geldt dat dit volledig optioneel is. [Volledige eerste voornaam][initialen verdere voornamen OF volledige verdere voornamen][tussenvoegsels + achternaam partner] - [tussenvoegsels + geboorteachternaam].. BELANGRIJK: Voor alle gegevens geldt dat deze conform uw identiteitsbewijs moeten zijn. Adres- en contactgegevens Certificaathouder In deze rubriek dient u uw zakelijke contactgegevens op te geven. KPN/CreAim zal deze gebruiken voor verdere correspondentie en het toesturen van de smartcard. Privé adres Certificaathouder In deze rubriek dient u uw privé postadres op te geven. KPN/CreAim zal deze gebruiken voor het toezenden van de PIN-mailer. Indien de gegevens zijn ingevuld: klik op VOLGENDE STAP CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 9 van 20

10 2.4 Scherm 2: Facturatie Na het klikken opent het volgende invoerscherm. Invulinstructie en toelichting Scherm 2 Indien gewenst kunt u hier een afwijkend facturatieadres opgeven door het vinkje bij Gelijk aan vestigingsadres te verwijderen. Er verschijnen dan invoervelden voor een apart facturatie adres. Naar dit adres zal CreAim de factuur verzenden. Vul optioneel een referentienummer in voor de factuur. De referentie die u hier opgeeft komt als terug op de factuur die u van CreAim ontvangt. U kunt dit gebruiken om de factuur te relateren aan uw eigen administratie. Indien er sprake is van een vervanging vanwege een defecte smartcard én u daarover al contact hebt gehad met de Servicedesk, kunt u dat hier aangegeven. Klik op VOLGENDE STAP als alle verplichte gegevens zijn ingevoerd. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 10 van 20

11 2.5 Scherm 3: Certificaat Na het klikken opent het volgende invoerscherm. Dit betreft de gegevens die daadwerkelijk in het certificaat komen of te maken hebben met het product formaat. Invulinstructie en toelichting Scherm 3 Gegevens t.b.v. Beroepsgebonden Certificaten In dit scherm dient u gegevens in te vullen die daadwerkelijk in het certificaat komen te staan. De Naam Certificaathouder is al automatisch samengesteld op basis van de ingevoerde gegevens in scherm 1: Certificaathouder. Het kan zijn dat sommige voornamen zijn ingekort tot initialen vanwege de maximaal toegestane veldlengte. Indien u nog wijzigingen wilt aanbrengen bijvoorbeeld omdat de maximale lengte van 64 karakters wordt overschredendan kunt u klikken op. Het adres is het adres dat u gebruikt heeft om de aanvraag te starten. Zoals aangegeven op het startscherm is dit niet wijzigbaar. Mocht het onjuist zijn dan dient u een nieuwe aanvraag te beginnen op: LET OP: het kan zijn dat u hiervoor de geschiedenis van uw browser moet verwijderen. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 11 van 20

12 U kunt indien gewenst een specifieke UPN (Universal Principal Name) invullen. Deze waarde is noodzakelijk indien u het authenticiteitscertificaat binnen uw organisatie wilt gebruiken voor de Microsoft Windows smartcard logon functionaliteit. De UPN verschilt per gebruiker. KPN/CreAim zal de UPN standaard vullen met het ingevulde adres van de Certificaathouder. Uw systeembeheerder zal u naar alle waarschijnlijkheid meer kunnen vertellen over het gebruik van een UPN en de voor het aan te vragen certificaat te gebruiken UPN. Kies het erkende beroep. U dient het registratienummer, het nummer van inschrijving of het nummer van uw vergunning behorend bij uw beroep te vermelden. Indien u kiest voor bestaande certificaathouder dan dient u het bestaande subjectserienummer in te voeren. KPN/CreAim zal dit gegeven dan opnemen in uw nieuwe Beroepsgebonden Certificaten. Het subjectserienummer is het door KPN/CreAim aan u toegekende unieke nummer dat is afgedrukt op uw smartcard en ook is opgenomen in het certificaat als subject.serialnumber. Kies de gewenste geldigheidsduur van de Beroepsgebonden Certificaten. LET OP: de tarieven zijn afhankelijk van de geldigheidsduur. Zie voor een actueel overzicht: Maak een keuze voor de vorm (smartcard, USB) en of u een starterspakket nodig heeft inclusief smartcard reader. Geef uw voorkeur op m.b.t. de eenmalige identificatie. Zie Hoofdstuk 4 voor een uitgebreide toelichting. Indien de gegevens zijn ingevuld: klik op VOLGENDE STAP 2.6 Scherm 4: Controle In dit scherm krijgt u een overzicht van alle ingevoerde gegevens ter controle en kunt u indien nodig nog gegevens wijzigen. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 12 van 20

13 CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 13 van 20

14 Invulinstructie en toelichting Scherm 4 Controle Controleer uw gegevens. Klik op Wijzig om gegevens in een bepaalde rubriek aan te passen. Indien de gegevens kloppen: klik op VOLGENDE STAP CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 14 van 20

15 2.7 Scherm 5: Voorwaarden Het laatste invoerscherm vraagt expliciet om een akkoord op de voorwaarden die van toepassing zijn: Voorwaarden U dient akkoord te gaan met de volgende voorwaarden om de aanvraag af te kunnen ronden: - Verklaring dat alle gegevens volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld; - Akkoord met de algemene voorwaarden 1 en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten 2. Deze voorwaarden gelden zowel voor Certificaathouders en Vertrouwende Partijen. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk wat de rechten en plichten zijn; - Verklaring dat u akkoord gaat met de kosten die samenhangen met de PKIO Beroepsgebonden Certificaten 3 ; - Akkoord met rapportage van de aanvraag en uitgifte van het certificaat aan uw beroepsorganisatie. - Akkoord met melding van uw beroepsorganisatie aan KPN/CreAim indien mijn inschrijving in het register (tijdelijk) wordt doorgehaald Vink alle voorwaarden aan. Klik op VERZEND AANVRAAG. BELANGRIJK: hoewel KPN/CreAim na het verzenden van de aanvraag de digitale gegevens heeft, dient de aanvraag af te drukken, te ondertekenen en dient het formulier met bijlagen per post opgestuurd te worden. Dit is verder toegelicht in Hoofdstuk 3. 1 Zie 2 Zie 3 Zie voor een actueel overzicht. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 15 van 20

16 3 Afronding Als de aanvraag digitaal met succes is verzonden, verschijnt het volgende scherm. De afronding van uw aanvraag bestaat uit de volgende stappen: Printen U dient het PDF formulier te printen op blanco A4 papier; Ondertekenen De Certificaathouder dient de aanvraag met de hand te ondertekenen. Bijlagen toevoegen U dient de volgende bijlagen toe te voegen. - een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; Kopie identiteitsbewijs Om uw handtekening op uw aanvraag te kunnen verifiëren dient u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bij de aanvraag te voegen. Het te gebruiken identiteitsbewijs moet een identiteitsbewijs zijn conform de Wet op de Identificatie (Wid). Voorbeelden van een dergelijk identiteitsbewijs zijn een paspoort of een identiteitskaart. Het gebruikte identiteitsbewijs moet geldig zijn op de dag dat de identificatie plaats vindt, op die dag mag de geldigheidstermijn van het identiteitsbewijs niet zijn verstreken. Deze kopie van het identiteitsbewijs moet voor KPN/CreAim voldoende leesbaar zijn. Duidelijk moet zijn: het documentnummer; CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 16 van 20

17 datum einde geldigheid; de gegevens van de betreffende persoon; de handtekening van de beoogde Certificaathouder. Opsturen Het formulier en bijlage(n) dient u op te sturen naar: KPN/CreAim T.a.v. Afdeling validatie Zuiddijk 384c 1505HE Zaandam CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 17 van 20

18 4 Beoordeling aanvraag door CreAim en vervolg 4.1 Beoordelen aanvraag. Toezending smartcard en meldverzoek CreAim zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd zal CreAim een afspraak met u maken voor de overdracht van uw certificaat. 4.2 Identificatie Als gevolg van de voorschriften van PKIoverheid, dient u als Certificaathouder persoonlijk geïdentificeerd te worden. CreAim zal de Certificaathouder identificeren Op locatie Zaandam Indien bij identificatie voorkeur is aangegeven identificatie op locatie Zaandam, zal CreAim contact met u opnemen om een afspraak te maken over de identificatiedatum Op uw locatie Indien bij identificatie voorkeur is aangegeven identificatie op uw locatie, zal CreAim contact met u opnemen om een afspraak te maken over de identificatiedatum en locatie. 4.3 Toezenden PIN-mailer Nadat u bent geïdentificeerd zullen de PIN-, de PUK- en de intrekkingscode, naar uw geregistreerde adres worden verzonden. CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 18 van 20

19 5 BIJLAGE: en PDF formulier Voor de volledigheid bevat deze bijlage de en het PDF formulier die de Certificaathouder per ontvangt bericht afronding Na afronding van het webformulier ontvangt de aanvrager op het gevalideerde adres de volgende . De tekst en bijlage is identiek aan het afrondingsscherm in hoofdstuk 3. Het is bedoeld als backup voor het geval de browser wordt afgesloten en de download link naar de PDF niet meer voorhanden is. 5.2 PDF Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten Het PDF formulier dat de Certificaathouder moet ondertekenen ziet er als volgt uit: CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 19 van 20

20 CreAim PKIO handleiding aanvraag beroepsgebonden certificaten.docx 20 van 20

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie d Documentnummer: ASQQ13030 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Persoonsgebonden

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13030 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13030 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13032 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Groepscertificaten webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13028 rapport xx januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Persoonsgebonden Certificaten Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13032 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024 Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13024 rapport Inhoudsopgave 1 Algemeen

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten v1.8 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij KPN. U registreert zich daarmee tevens als Abonnee van de

Nadere informatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie

Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23. Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.23 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen)

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13026 rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024

KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier. Domein Organisatie. Documentnummer: ASQQ13024 Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Certificatiedienstverlening Toelichting en instructie Abonnee Registratie webformulier Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13024 rapport 17 oktober 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17

Wijziging Contactpersoon v1.17 v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen kunnen worden

Nadere informatie

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld.

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld. Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie Opzeggen Abonnement v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement op de Certificatiedienstverlening van KPN opzeggen. Voor de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kan de geregistreerde Bevoegd vertegenwoordiger van de Abonnee worden gewijzigd. Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde

Nadere informatie

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen)

KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Auteur KPN Telefoon KPN PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag servercertificaat webformulier (alle typen) Domein Organisatie Documentnummer: ASQQ13026 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.10 vertegenwoordiger / Wijziging v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards

Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Toelichting elektronisch ontvangstbevestiging smartcards Dit document bevat een toelichting op de elektronische ontvangstbevestiging van PKIoverheid certificaten die op een smartcard of USB-token worden

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger / Wijziging Contactpersoon v1.11 vertegenwoordiger / Wijziging v1.11 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen zowel een nieuwe Bevoegd vertegenwoordiger als een nieuwe geregistreerd worden. Dat is nodig in die situatie,

Nadere informatie

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12 Intrekkingsverzoek Certificaten v1.12 Domein Organisatie Met dit document verzoekt ondergetekende, namens de Abonnee, de in de bijlage gespecificeerde Certificaten in te trekken. Belangrijk: Lees eerst

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Abonnee Registratie v2.10

Abonnee Registratie v2.10 Abonnee Registratie v2.10 Domein Overheid/Bedrijven en Organisatie Met behulp van dit formulier registreert u uw organisatie als Abonnee van de Certificatiedienstverlening van KPN Corporate Market B.V.

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.20

Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Wijziging gegevens Abonnee v1.20 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.11

Intrekkingsverzoek Certificaten v1.11 Intrekkingsverzoek v1.11 Domein Organisatie Met dit document verzoekt ondergetekende, namens de Abonnee, de in de bijlage gespecificeerde in te trekken. Belangrijk: Lees eerst de toelichting voor het invullen

Nadere informatie

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Domein Organisatie KPN Lokale Overheid Maanplein 110 2516 CK Den Haag Postbus 19535 2500 CM Den Haag T +31 703436900 kpnlokaleoverheid.nl

Nadere informatie

intrekking van Certificaten - v1.11

intrekking van Certificaten - v1.11 Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.11 Domein Organisatie Met dit formulier meldt ondergetekende omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van certificaten.

Nadere informatie

1 Inleiding Randvoorwaarden Overige documentatie 2. 2 Inloggen 3. 3 Beheer Servercertificaten 5

1 Inleiding Randvoorwaarden Overige documentatie 2. 2 Inloggen 3. 3 Beheer Servercertificaten 5 KPN PKIoverheid Toelichting gebruik MijnCertificaten Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Randvoorwaarden 2 1.2 Overige documentatie 2 2 Inloggen 3 3 Beheer Servercertificaten 5 3.1 Overzicht en detailscherm

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader

Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader Dit document bevat een uitgebreide toelichting over het elektronisch ondertekenen van PDF aanvraagformulieren

Nadere informatie

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure

KPN BAPI Certificaten aanvraag procedure Na de inbraak bij Diginotar is het vanaf 30 januari 2012 mogelijk om de oude certificaten van Diginotar te vervangen door nieuwe bij KPN. Hiertoe moet u de volgende procedure volgen.een overzicht met de

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV

Sec-ID. Certification Practice Statement. en Certificate Policy. Medizorg Services BV Sec-ID Certification Practice Statement en Certificate Policy Medizorg Services BV Medizorg Services BV Molensteijn 3b 3454 PT De Meern Classificatie OPENBAAR Versie 1.4, Nederlands/Dutch Publicatiedatum

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren

Invulinstructie Generieke formulieren. Een toelichting bij een groot aantal formulieren Invulinstructie Generieke formulieren Een toelichting bij een groot aantal formulieren Inhoudsopgave Vooraf 3 Overzicht generieke formulieren 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Installatie smartcard en certificaten CreAim BV Zuiddijk 384C 1505 HE Zaandam T + 31[0]75 631 27 09 F + 31[0]75 612 37 14 I www.creaim.nl Versie 1.4 1 Inleiding Dit document bevat

Nadere informatie

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export

Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export 1. ONDERWERP. Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Free Sale Certificaten (FSC) voor diervoeder

Nadere informatie

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Voorstel voor: Uitgegeven door Arnold Talmon KPN Lokale Overheid Den Haag, 11 september 2014 Versie: 1.0 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen

Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen Handleiding elektronisch deponeren fusie/splitsings -voorstellen versie van Kamer van Koophandel Datum 0.18 17 maart 2014 Onderwerp Handleiding voor gebruikers Introductie De Kamer van Koophandel heeft

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Augustus 2016 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie

Algemene Handleiding KNGF. handleiding aanvragen accreditatie Algemene Handleiding KNGF handleiding aanvragen accreditatie versie 1.1 25-9-2015 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Voordat u kunt inloggen... 3 1.2 Navigeren op de site voor scholingsaanbieders...

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Installatie smartcard en certificaten CreAim BV Zuiddijk 384C 1505 HE Zaandam T + 31[0]75 631 27 09 F + 31[0]75 612 37 14 I www.creaim.nl Versie 1.3 1 Inleiding Dit document bevat

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR

Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR Vertrouwende Partij Voorwaarden ZOVAR ZOVAR koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt ZOVAR gebruik van een Public

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Certificaten 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Certificaten in SSO...2 3 Update...2 4 Pincode per werkgever...2 5 Persoonlijk certificaat...2 5.1 KPN BAPI certificaten...3 5.2 Ander softwarepakket...5 5.2.1 Elsevier...5

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid

CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid CERTIFICATE POLICY TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid Datum 10 februari 2012 Domein Test: Test Authenticiteit 2.16.528.1.1003.1.2.9.1 Test Onweerlegbaarheid 2.16.528.1.1003.1.2.9.2 Test Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeldmelding Koninklijke Horeca Nederland

Voorbeeldmelding Koninklijke Horeca Nederland Voorbeeldmelding Koninklijke Horeca Nederland Er komen steeds meer plaatsen met Collectieve horecaontzeggingen. Het bijbehorende protocol en de hoofdmelding moeten worden goedgekeurd door het College bescherming

Nadere informatie

Dit formulier. 1 Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Buitenschoolse opvang. Gegevens geregistreerde houder. Stichting Kinderopvang Avonturijn

Dit formulier. 1 Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Buitenschoolse opvang. Gegevens geregistreerde houder. Stichting Kinderopvang Avonturijn Rijksoverheid BRONCKHORST 10JULI2015 fdel ng Registratienummer '7_0 IS - b) Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Datum ontvangst door gemeente Dit formulier Met dit formulier geeft u wijzigingen

Nadere informatie

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten

Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Offerte Klasse X Persoonlijke Organisatie certificaten Gemnet Postbus 19535 2500 CM DEN HAAG Datum Auteur A. Talmon Docnr 1065882 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Op https://aanvragen.meermetminder.nl

Nadere informatie

Handleiding Colland subsidie BBL ers

Handleiding Colland subsidie BBL ers Handleiding Colland subsidie BBL ers Organisaties in de cumelasector die de cao-leo toepassen met werknemers die een BBL opleiding volgen op niveau 1,2 of 3 komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Zoals in een eerder bericht al aangekondigd worden de BAPI-certificaten van Diginotar vervangen door BAPI-certificaten van KPN. Wat moet u doen? U moet voor uw nieuwe BAPI-certificaten

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW.

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. 1. Registreren 2. Nieuw wachtwoord 3. Contract overzicht 4. Object overzicht 5. Orders 6. Facturen 7. Gegevens 8. Storing melden 9. Afspraak wijzigen 1. Registreren

Nadere informatie

Webportal instellingen

Webportal instellingen Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: vrijdag 20 juni 2014 22:16 Aan: info@onlinegroep.nl Onderwerp: Online Pro Update 2014.0.0.90: Webportal

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Abonnee van het UZI-register

Abonnee van het UZI-register Abonnee van het UZI-register en dan Abonnee van het UZI-register en dan 02 Inhoudsopgave Inleiding 04 Wat regelt u als eerste? 05 Aanpassing systeem 05 Kaartlezers aanvragen 05 Beveiligen werkplek 06

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie