10 TIPS VOOR HET SUCCESVOL AANSTUREN VAN HET JAARVERSLAGTRAJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 TIPS VOOR HET SUCCESVOL AANSTUREN VAN HET JAARVERSLAGTRAJECT"

Transcriptie

1 10 TIPS VOOR HET SUCCESVOL AANSTUREN VAN HET JAARVERSLAGTRAJECT InSync Corporate Reporting, januari 2012

2 2 Het maken van een jaarverslag is ieder jaar opnieuw een flinke klus. Of je nu kiest voor een eenvoudig vormgegeven exemplaar met alleen de hoognodige informatie of voor een uitgebreid (online) verslag, inclusief vertalingen en samenvatting, het blijft een aanslag op je tijd en middelen. Gedegen projectmanagement is cruciaal voor het bereiken van een kwalitatief hoogwaardig jaarverslag, binnen de deadline en binnen jouw budget. Om je alvast een stap in de goede richting te helpen, heb ik een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij gezet. TIP 1 BEGIN OP TIJD Het lijkt een open deur, maar een gedegen voorbereiding is het halve werk. Een gemiddeld jaarverslagtraject neemt al gauw zes maanden in beslag. Om te voorkomen dat de hoeveelheid werk je aan het einde opbreekt is het verstandig de werkzaamheden vooraf goed te plannen. Denk hierbij niet alleen aan het vaststellen van de kaders en de vormgeving, maar begin ook al tijdig met het voorbereiden van de jaarrekening en het schrijven van teksten waarvan de strekking al bekend is. Zo kan je op het laatst al je aandacht richten op de meest actuele content. TIP 2 LAAT JE INSPIREREN Natuurlijk kan je ervoor kiezen om een kopie te maken van het jaarverslag van vorig jaar. Met geactualiseerde cijfers en teksten en een aantal toevoegingen in het kader van de meest recente richtlijnen voldoet je jaarverslag al snel aan de minimale eisen. Zo houd je het proces eenvoudig en overzichtelijk.

3 3 Veel ondernemingen kiezen er echter voor om het jaarverslag ieder jaar een eigen gezicht te geven. Door bijvoorbeeld een thematische insteek, passende vormgeving, een eigen schrijfstijl en specifieke content wordt het jaarverslag elk jaar opnieuw een mooi (online) visitekaartje. Qua inhoud ben je gebonden aan de (wettelijke) richtlijnen deze schrijven een aantal aspecten voor die in je verslag moeten terugkomen. Voor de jaarrekening geldt een redelijk strak stramien. Voor het directieverslag en overige secties zijn tal van mogelijkheden. Ook qua vorm en stijl van het verslag ben je vrij te kiezen wat het beste bij je onderneming (en niet te vergeten de stakeholders) past. Neem ieder jaar even de tijd om je te laten inspireren. Niet alleen door sectorgenoten, maar ook door ondernemingen buiten de eigen branche. Enkele praktische websites zijn: het grootste overzicht van jaarverslagen in Nederland (actuele jaarverslagen van meer dan 700 bedrijven, goede doelen, overheden en zorginstellingen) jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van online financiële communicatie van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven jaarlijks onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland een jaarlijkse prijs voor de beste transparante jaarverslaglegging van Nederlandse charitatieve instellingen (inclusief beoordelingscriteria). dit Engelse communicatieadviesbureau heeft een overzicht gemaakt van de jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen van o.a. bedrijven genoteerd aan de FTSE100 en Dow Jones.

4 4 TIP 3 BEKRACHTIG DE BOODSCHAP MET EEN THEMA Ieder boek heeft een titel. Zo weet de lezer waar het boek over gaat en blijft de schrijver dicht bij het onderwerp. Ook een jaarverslag kan zo n kapstok goed gebruiken. Wanneer je kiest voor een centrale boodschap of overkoepelend thema geef je richting aan de vorm en de inhoud. Niet alleen de titel, de omslag en de themapagina s krijgen deze boodschap mee, ook het directieverslag en de overige secties krijgen hiermee meer focus. Soms ligt het thema heel voor de hand, zoals een belangrijke gebeurtenis die tijdens het afgelopen boekjaar heeft plaatsgevonden, een strategische wending of reorganisatie. Ook de huidige strategie, de missie of een toekomstvisie kan in een thema worden gevat. Maar een thema kan ook van buiten komen: een marktontwikkeling of trend die een sterke invloed heeft op jouw organisatie of branche biedt een uitstekend haakje. Het thema als link tussen de organisatie en haar lezers Bij het vaststellen van het thema, en feitelijk de gehele inhoud van het verslag, is het in de eerste plaats belangrijk om te bepalen wie je belangrijkste doelgroepen zijn. Maak je het verslag vooral voor de bestaande en potentiële investeerders of richt je je met dit verslag ook op het brede publiek? Wat leeft er bij deze stakeholders? Welke onderwerpen komen regelmatig terug in gesprekken met investeerders? Wat speelt er in de markt? Waar houden klanten en leveranciers zich mee bezig? Anderzijds wil je als organisatie zelf ook een boodschap kwijt, vertrouwen wekken en richting geven. Kortom: je zoekt een krachtig thema dat een evenwicht vormt tussen de informatiebehoefte van de belangrijkste doelgroepen en de visie op de organisatie en haar toekomst. Thematische uitwerking Een thema kan op verschillende niveaus worden uitgediept. Je kan er voor kiezen om het vooral tot uiting te laten komen in de vormgeving: de omslag en een paar relatief losstaande themapagina s

5 5 of spreads. Op deze manier kan je ieder jaar vrij eenvoudig van thema wisselen: een nieuw thema = een nieuwe omslag + nieuwe beeldpagina s. Een volgende stap is het integreren van het thema in de tekst. Je kan beginnen bij de koppen en wat losse quotes, aangevuld met bijvoorbeeld case studies, highlight stories of interviews. Ook het bericht van de bestuursvoorzitter kan het thema als leidraad meekrijgen. En tenslotte zou de thematiek ook in andere hoofdstukken in het verslag kunnen worden verwerkt. Ter inspiratie geef ik hierbij wat links naar jaarverslagen waarin het thema sterk is uitgewerkt. Finnair geeft haar jaarverslagen het thema Logbook mee. Dit thema is op diverse niveaus uitgewerkt. Een aantal duidelijke voorbeelden hiervan zijn het jaaroverzicht, met een korte beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen per maand, maar ook de korte intro s bij ieder hoofdstuk en het gebruik van icoontjes om aan te geven om welk type tekst het gaat. Pepsico heeft haar jaarverslag 2010 het thema Performance with Purpose gegeven. Het (hybride) verslag begint met een aantal sterke CSR-gerelateerde spreads waarin de link wordt gelegd tussen maatschappelijk/duurzaam ondernemen en bedrijfseconomische ontwikkeling. Dit wordt verder in het verslag nog verder uitgewerkt. Met het thema New departures geeft Audi aan klaar te zijn voor een nieuw tijdperk in de auto-industrie. Het verslag is uiteraard modern vormgegeven het drukwerk is strak en in de online versie zijn de laatste digitale technieken geïntegreerd. In het verslag komen o.a. een aantal pioniers uit verschillende disciplines aan het woord. Ook non-profit organisaties weten vaak met behulp van thema s hun verhaal te bekrachtigen. Zo eert de KNRM in haar meest

6 6 recente jaarverslag dat werd gepubliceerd in het jaar van de vrijwilliger haar vrijwilligers aan de hand van het thema vrijwilligerswaarde : Kijk o.a. op ReportWatch voor nog veel meer voorbeelden en inspiratie. Marketing vs Investor Relations Vormgevingsbureaus werken graag met een thema. Naast houvast geeft het hen een creatieve uitdaging en biedt het hen de mogelijkheid iets van zichzelf te laten zien. Maar hoe verleidelijk een creatief voorstel soms ook is, houd altijd de doelgroep van je jaarverslag in het vizier. Een jaarverslag dat is bedoeld als IRinstrument voor institutionele beleggers behoeft nu eenmaal een andere (lees: meer functionele) vormgeving en thematische uitwerking dan een jaarverslag voor (met name) particuliere investeerders en/of het brede publiek, welke vaak ook als marketingtool wordt ingezet. Iedere organisatie zal haar eigen balans moeten vinden tussen esthetiek en doeltreffendheid, vorm en inhoud. Hoe dan ook: een thema maakt een jaarverslag leesbaarder. Bovendien geeft het een jaarverslag een tijdsbeeld mee, een markering in woord en beeld van het wel en wee van jouw organisatie in een specifiek jaar. Leuk om jaren later nog eens doorheen te bladeren. TIP 4 MAAK EEN COPYPLATFORM Wanneer de hoofdboodschap of het centrale thema is vastgesteld kunnen de verschillende secties binnen het verslag verder worden uitgewerkt. Hierbij kan je gebruik maken van een copyplatform. In een copyplatform worden het thema, de doelgroep, de doelstellingen, de ambities en de specificaties (taalversie(s), publicatievorm(en), publicatiedatum, evt. budget) vastgelegd.

7 7 Daarnaast wordt per sectie een korte beschrijving gegeven van de globale inhoud, de omvang, de beschikbare bronnen, eventueel toepasselijke richtlijnen en best practises, het ondersteunende beeldmateriaal en de naam van de persoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de input. Het copyplatform dient als leidraad voor alle inhoudelijk betrokkenen. Ook voor de vormgever is een dergelijk document een bijzonder prettige basis om concreet mee aan de slag te gaan. TIP 5 STEL EEN KERNTEAM SAMEN Een jaarverslag maak je nooit alleen. Er zijn op z n minst een aantal collega s vanuit verschillende disciplines bij betrokken. In de meeste gevallen loopt het aantal directe en indirecte betrokkenen al gauw op tot 25 of (veel) meer. Dat zijn er te veel om effectief aan te sturen. Het is dan ook belangrijk een functioneel kernteam samen te stellen. De rolverdeling: ieder een eigen verantwoordelijkheid We kunnen de betrokkenen grofweg onderverdelen in een drietal rollen, die soms door elkaar lopen: de beslissers, de inhoudelijk deskundigen en de facilitators. De exacte rolverdeling is uiteindelijk afhankelijk van de structuur, cultuur en grootte van de organisatie. Beslissers zijn eindverantwoordelijk Onder de beslissers scharen we de statutaire directie (de algemeen directeur (CEO) en veelal ook de financieel directeur (CFO) of equivalent) en de toezichthouders (raad van commissarissen, raad van toezicht). Deze personen zijn eindverantwoordelijk voor de teksten en cijfers in het jaarverslag en leggen verantwoording hierover af aan de investeerders/aandeelhouders. Zij worden met naam en toenaam in het verslag vermeld.

8 8 In veel gevallen is de CEO of CFO de projecteigenaar van het jaarverslag. Deze rol kan echter ook worden toebedeeld aan een inhoudelijk deskundige (Manager Investor Relations, Manager Communicatie, Manager Corporate Accounting). Het moet in ieder geval iemand zijn die makkelijk toegankelijk, betrokken en beslissingsbevoegd is. Inhoudelijk deskundigen leveren de kennis Zij voorzien ons van inhoudelijke kennis op hun vakgebied. Hierbij valt te denken aan eindverantwoordelijken op het gebied van Investor Relations, Accounting, Juridische Zaken en Compliance, Risk Management, ICT, (Marketing) Communicatie, Research, Personeelszaken, Duurzaamheid, Operations en directeuren van dochterondernemingen of divisies. Het is overigens sterk aan te bevelen om de groep inhoudelijk betrokkenen zoveel mogelijk te beperken: uiteindelijk is er altijd wel een handvol sleutelfiguren aan te wijzen, die mogelijk op hun beurt weer stukken delegeren. Facilitators sturen en stroomlijnen het proces Afhankelijk van de omvang van de organisatie bestaat deze groep vaak uit communicatieadviseurs, office managers of secretaresses, aangevuld met externe leveranciers. Hierbij valt te denken aan de projectleider, adviseur, vormgever, copywriter, (eind)redacteur, vertaler, fotograaf, drukker en de online specialist. Het kernteam stuurt en houdt de vaart erin Hoewel alle bovengenoemde mensen (en hun teams) een rol spelen binnen het verslagleggingstraject, is het onmogelijk om hen allemaal deel te laten uitmaken van het projectteam. Een evenwichtig projectteam bestaat uit een projecteigenaar/ beslisser (CEO of CFO), één of twee inhoudelijk deskundigen (bv Manager Investor Relations + Manager Corporate Accounting) en één of twee facilitators (projectleider en bv communicatiemedewerker). Deze kerngroep komt met enige regelmaat bij elkaar, bespreekt de voortgang, lost issues op en hakt knopen door.

9 9 Subgroepen verdiepen zich in de inhoud Daarnaast kunnen ook enkele subgroepen opereren. Hierbij valt te denken aan een review board (bestuurders en andere topfunctionarissen, jurist en/of redacteurs), de financials (CFO, controller, fiscalist, accountant), de CSR specialisten (human resources, sustainability) of de vormgevingsdeskundigen (marketing, communicatie, vormgever). Iedere subgroep focust op de eigen expertise en onderhoudt nauw contact met de projectleider. TIP 6 SCHAKEL SPECIALISTEN IN Bij een jaarverslagtraject zijn vaak een aantal externe specialisten betrokken. Zij zijn er bij uitstek om het proces te stroomlijnen. Zij adviseren, sturen aan, creëren, vertalen of produceren het verslag. Veel van de onderstaand genoemde vakmensen zijn vaak al binnen of voor de onderneming actief. Voordat zij worden ingezet voor het maken van jouw jaarverslag is het belangrijk te beoordelen of zij over voldoende ervaring beschikken om een dergelijk traject tot een succes te maken. Naast kennis en kunde is flexibiliteit het sleutelwoord. Dit betekent overigens niet dat je per definitie in zee moet gaan met grote bureaus. Belangrijk is dat je werkt met ervaren specialisten die weten wat er van hen wordt verwacht, je kunnen adviseren waar nodig en verder zonder veel sturing hun klus klaren. De projectleider houdt iedereen op scherp De projectleider stuurt het proces aan. Hij (of zij) is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zowel intern als extern. Hij bewaakt de afspraken, het copyplatform, de planning en het budget. Hij houdt regelmatig contact met het projectteam en de overige betrokkenen, signaleert bijtijds mogelijke stagnatie en lost problemen op. Naast een goed overzicht en daadkracht wordt van de projectleider een hoge mate van flexibiliteit verwacht. Het is een taak die eenvoudig kan worden uitbesteed aan een externe

10 10 specialist, zodat de interne organisatie zich volledig kan richten op de boodschap. De adviseur denkt mee over de boodschap De adviseur is een expert op het gebied van jaarverslaggeving. Hij kent de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en is uitstekend op de hoogte van de laatste trends en best practises in corporate reporting. Aan de hand van een scan van de organisatie en een gesprek met bestuurders en andere hoofdrolspelers in de corporate communicatie zal hij goed onderbouwde adviezen geven bij het opstellen van de doelstellingen en het copyplatform. Hoewel de adviseur veelal met name actief is in de startfase, is het raadzaam om deze ook tijdens het proces in te schakelen als klankbord. De vormgever zorgt voor de balans tussen inhoud en vorm De vormgever speelt een zeer belangrijke rol in het proces. Hij moet zorgen voor de juiste balans tussen de inhoud en de vorm. Mijn advies: kies een bureau met kennis en ervaring op dit gebied. Een goed vormgevingsbureau scheelt je veel hoofdbrekens, met name in het eindtraject. Een aantal bureaus is geheel gespecialiseerd in het maken van jaarverslagen. Zij weten hoe een jaarverslag moet worden vormgegeven en opgemaakt, zijn gewend te opereren in de hectiek van dergelijke projecten en zijn veelal uitermate flexibel. Een vormgever die zich heeft gespecialiseerd in jaarverslagen onderscheidt zich vaak op een belangrijk punt van andere vormgevers: hij realiseert zich als geen ander dat in jaarverslaggeving de vorm ondergeschikt is aan de inhoud. Iets wat overigens de creativiteit niet in de weg staat. De copywriter maakt het verhaal leesbaar en informatief Een copywriter is op verschillende manieren inzetbaar. Hij kan teksten schrijven op basis van bestaand bronmateriaal, interviews, vragenlijsten en/of steekwoorden, afhankelijk van jouw wensen en

11 11 inspanningen. In veel gevallen wordt zelf geschreven input van een inhoudelijk deskundige medewerker als uitgangspunt genomen. De copywriter werkt het verhaal aan de hand van het copyplatform verder uit en zorgt voor consistentie in stijl en inhoud. Logischerwijs ga je in zee met een specialist op het gebied van financieel-economische teksten, maar ook hier strekt een expertise in het maken van jaarverslagen tot aanbeveling. Een dergelijke expert kent de eisen omtrent jaarverslaggeving, kan inhoudelijk advies geven en kan omgaan met strakke deadlines. De corrector speurt naar foutjes en zet punten op de i Het is verstandig om naast een copywriter ook een externe (eind)redacteur of corrector in te schakelen. Deze leest de geschreven teksten in detail door en houdt hierbij ook consistentie nauwlettend in de gaten. Met name aan het einde van het traject is een goede proeflezer onontbeerlijk. Daar waar andere (interne) betrokkenen de teksten al meerdere malen hebben gelezen en details over het hoofd dreigen te gaan zien, kijkt de proeflezer met een frisse blik naar de inhoud en schrijfwijze. De vertaler zorgt ervoor dat het verhaal in alle talen hetzelfde klinkt Bij meertalige producties is een specialistisch vertaler een must. Een vertaler met de juiste expertise kent het jargon en weet nuances op de juiste manier over te brengen. Door de grote omvang van het document in combinatie met de strakke planning wordt er soms door verschillende vertalers aan een jaarverslag gewerkt. Is dit bij jou het geval, dan is het van groot belang dat één centrale persoon de eindredactie voor zijn rekening neemt, om zodoende de kwaliteit en consistentie in stijl te waarborgen. De fotograaf brengt de boodschap in beeld Het aanbod freelance fotografen is groot. Toch zal niet iedere fotograaf het resultaat leveren waar jij naar op zoek bent.

12 12 Vergewis je vooraf in ieder geval van een aantal belangrijke zaken. Ten eerste: past de portfolio bij het type beeld dat je voor ogen hebt? Waarschijnlijk kies je voor de productfotografie of paginagrote beelden een andere fotograaf dan voor de portretten van de bestuursleden. Daarnaast is het van belang om te weten hoe de kosten zijn opgebouwd. De meeste fotografen werken met een uurtarief en een reiskostenvergoeding. Hij maakt na afloop een selectie van de gemaakte beelden en plaatst deze in een online bibliotheek, waaruit je vervolgens kosteloos kan downloaden (al dan niet met een kleine bijdrage voor de afwerking). Maar let op: niet alle fotografen hanteren dezelfde formule. Sommige vragen licentiekosten per gebruik of vragen naast het uurtarief een bedrag per hi-res foto. Zo kunnen de kosten nog behoorlijk oplopen. De online specialist maakt van het jaarverslag een interactief podium Steeds meer organisaties kiezen voor een digitaal jaarverslag, waarbij de diverse mogelijkheden van online media in het verslag worden geïntegreerd. Hoewel de meeste vormgevers redelijk goed thuis zijn op dit gebied, is ook het maken van een digitaal jaarverslag een specialisme. Online specialisten zijn op de hoogte van de laatste trends, best practises en mogelijkheden, en bieden de zo broodnodige flexibliteit en vaardigheid om binnen een strakke deadline een kwalitatief hoogstaand product af te leveren. De drukker maakt het verslag voelbaar Hoewel het drukwerk van een jaarverslag op het eerste gezicht misschien een routineklus lijkt, vereist dit wel degelijk specialistische kennis en vaardigheden. De keuze van een goede drukker is van groot belang. Niet alleen vanwege de aandacht voor de kwaliteit van het eindproduct, maar vooral ook vanwege de benodigde flexibiliteit, deskundigheid en stiptheid. De drukker is één van de laatste schakels in het jaarverslagproces en krijgt vaak te maken met krappe deadlines. Soms moeten er op het laatste moment nog wijzigingen worden doorgevoerd, waarbij niet zelden

13 13 nog een printplaat moet worden vervangen. Een ervaren drukker kan hiermee omgaan. Ook weet hij dat er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het drukwerk en de afwerking. Het verzendhuis zorgt ervoor dat men het verslag op tijd ontvangt Het wordt vaak vergeten, maar ook de verzending van gedrukte exemplaren maakt nog deel uit van het traject. De verzending van de eerste exemplaren wordt vaak uitbesteed aan een verzendhuis. Hier worden de verslagen verpakt, de etiketten geprint en de dozen en enveloppen verscheept. TIP 7 MAAK EEN REALISTISCHE PLANNING en zorg dat iedereen zich hieraan houdt! Een open deur, maar in de praktijk het lastigste aspect van het proces. Zoals eerder besproken zijn er bij het gehele traject tientallen mensen betrokken, allen met eigen agenda s en prioriteiten. Het is dan ook van groot belang om tijdig in samenspraak met bijvoorbeeld het kernteam deadlines vast te stellen en de planning duidelijk aan de betrokkenen te communiceren. Een simpel mailtje is in dit geval niet voldoende. Spreek de belangrijkste deadlines met iedere betrokkene door, om tijdig eventuele knelpunten te kunnen opsporen en oplossen. Houd ook daarna regelmatig contact en informeer naar de vorderingen. Wijs de betrokkenen op hun verantwoordelijkheden en rol binnen het proces: wie nu een deadline mist, creeert problemen voor de rest van het proces. Wanneer het echt spaak dreigt te lopen, zorg er dan voor dat de projecteigenaar of een directielid ondersteuning verleent of maatregelen treft. Natuurlijk is het ook van belang dat er in de planning voldoende ruimte is ingebouwd voor onverwachte gebeurtenissen, in welke vorm dan ook.

14 14 Een planning voor een jaarverslag met als publicatiedatum eind maart zou er grofweg als volgt uit kunnen zien: zomer: document jaarrekening opschonen en voorbereiden augustus: bepalen van het thema september: start vormgeving (indien er nog geen vormgever is gekozen, is het verstandig om in de zomermaanden een bureauselectie te houden) oktober: kick-off met alle interne en externe betrokkenen oktober/november: start schrijven teksten, vormgeving definitief vaststellen december: beoordelen eerste teksten, verzamelen beeldmateriaal januari: aanscherpen teksten, verzamelen cijfermateriaal februari: laatste hand leggen aan cijfers, teksten en beeld begin maart: goedkeuringsfase en laatste punten op de i medio/eind maart: drukwerk, online publicatie en distributie De exacte planning is uiteraard mede afhankelijk van interne en externe factoren. Belangrijk is in ieder geval om goed te kijken welke werkzaamheden al kunnen worden gestart (en zelfs afgerond) voordat de definitieve cijfers bekend zijn en de grootste druk op de ketel komt. TIP 8 ZORG VOOR FRISSE HULPTROEPEN OP HET EIND Het kernteam en de beslissers nemen het verslag over het algemeen een aantal keer door voordat zij hun goedkeuring verlenen aan de publicatie. Het is dan ook begrijpelijk dat men aan het eind van het traject minder secuur leest en spel-, stijl- of vormgevingsfouten over het hoofd ziet. Om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen is het daarom aan te bevelen om één of twee proeflezers achter de hand te houden die pas in de laatste fase vlak voor goedkeuring worden ingezet. Idealiter zijn dit geoefende proeflezers, bv een communicatiemedewerker en/of

15 15 een externe corrector, die zich met een verse blik nog eenmaal op de teksten, jaarrekening en vormgeving storten. De checklist voor de afsluitende proefleesronde bevat minimaal de volgende aspecten: check paginanummering met inhoudsopgave check paginaverwijzingen in lopende teksten en jaarrekening check schrijfwijze van diverse bedrijfsspecifieke terminologie, namen etc. check opmaak van koppen check onderschriften, verwijzingen en bronvermelding check afbrekingen in Nederlandse tekst; verwijder afbrekingen in Engelse tekst check alle grafieken: kloppen de cijfers met de lengte van de balken, etc. check gebruik van leestekens en koppeltekens (ook: wel/geen spatie voor %-teken, tekens in superscript en subscript, wel/geen punten na footnotes, bullets etc.) check het verloop / uitlijning van de paragrafen (bv geen -teken aan het einde van een regel en bedrag op de volgende regel) Een doeltreffende maar wel zeer tijdrovende manier om de laatste proefleesronde te doorlopen is het hardop voorlezen en uitspellen van alle teksten en cijfers. Het blijft verbazingwekkend hoe veel onzuiverheden er nog in zo n laatste fase worden opgespoord. TIP 9 HOUD VOLDOENDE TIJD VRIJ VOOR DE AFWERKING De laatste loodjes wegen het zwaarst. Een cliché, maar helaas vaak ook de werkelijkheid. Hoe ruim de planning er bij aanvang van het traject ook uit zag, uiteindelijk ontstaat er tijdens de afrondingsfase in veel gevallen toch nog een hoge werkdruk. Lastig voor de intern betrokkenen, maar ook voor de vormgever, drukker of

16 16 online specialist, die hierdoor met een extra tijdsdruk te maken krijgen. Specialisten op het gebied van jaarverslaggeving zijn over het algemeen niet gauw gek te krijgen, maar het werkt een stuk prettiger wanneer ook de laatste schakels in de keten voldoende tijd tot hun beschikking hebben om hun werk naar behoren uit te voeren. Het zou toch zonde zijn als alle moeite in eerdere stadia teniet zou worden gedaan door een fout van de drukker die niet meer bijtijds kan worden hersteld? TIP 10 VRAAG OM FEEDBACK In het copyplatform is vastgelegd aan wie het jaarverslag primair is gericht. Naast (potentiële) investeerders en/of aandeelhouders, zijn dit vaak de eigen medewerkers en soms zakenrelaties, de overheid of andere stakeholders. Voor een optimale afstemming van wederzijdse belangen en verwachtingen is het dan ook cruciaal om te weten te komen hoe het verslag bij de primaire doelgroep(en) is ontvangen. Kregen zij een duidelijk beeld van de organisatie, haar strategie en de ontwikkelingen tijdens het afgelopen boekjaar? Voldeed de inhoud aan hun verwachtingen? Waren de toelichtingen helder en voldoende onderbouwd? Ontbrak er in hun ogen nog informatie? Sprak de toon en vormgeving hen aan? Concrete en duidelijk gefundeerde feedback is bijzonder waardevol en vormt de basis voor de continue verbetering van het jaarverslag.

17 17 TOT SLOT Ik hoop dat ik je met deze tien tips een aantal praktische handvaten heb gegeven om meer structuur en overzicht aan te brengen in het jaarverslagproces en daarmee meer plezier en rust tijdens het aansturen van het traject. Door je inschrijving op mijn weblog word je automatisch op de hoogte gehouden van verdere tips, trends, inspiratie en ervaringen op het gebied van jaarverslaggeving. Mocht je naar aanleiding van dit e-book of mijn weblog nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

18 18 OVER DE AUTEUR Ik ben Aletta van Stee, zelfstandig communicatieadviseur en oprichtster van InSync Corporate Reporting. Ik maak al vele jaren met veel plezier jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen voor klanten in diverse branches. Wat het maken van jaarverslagen voor mij zo speciaal maakt is dat ik direct betrokken ben bij het kloppend hart van de onderneming: de mensen, de visie, het verhaal en het bijbehorende financiële plaatje. Ik vind het bijzonder inspirerend om samen met een groep gedreven professionals een product te maken dat de kern van die onderneming weerspiegelt. Bij het jaarverslagproces komen alle aspecten aan bod waar ik zo veel plezier aan beleef: adviseren, meedenken, plannen, regelen, overleggen, aanjagen, creëren, oplossen, checken en simpelweg doen. Dynamiek, daar hou ik van. Wellicht kan ik ook iets voor jou betekenen. Voor meer informatie, inspiratie of een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek kan je mij bereiken via internet telefoon

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Aan de slag met je jaarverslag. Whitepaper

Aan de slag met je jaarverslag. Whitepaper Aan de slag met je jaarverslag Whitepaper Index Aan de slag met je jaarverslag 3 Vorm 6 Online of offline 7 Video 9 Welke vorm past bij jou? 11 Inhoud 12 Doelgroeponderzoek 12 Maak het persoonlijk 13 Blik

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag

Online Storytelling met uw interactief jaarverslag REACH TOUCH MOVE Interactief Jaarverslag Online Storytelling met uw interactief jaarverslag Maximale Reach, Touch en Move in de financiële verantwoording van een jaar Waarom uw jaarverslag interactief?

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle

Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visi- Tastbare weggever tekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle hoe was het? Hoe was het? Het is weer tijd voor uw jaarverslag! Uw jaarlijkse visitekaartje is een belangrijk communicatiemiddel dat alle aandacht verdient. De mogelijkheden zijn legio, vooral als u kiest

Nadere informatie

Schrijfcoach Hulp bij het schrijven en uitgeven van je boek * * * * * Wat gaat het ongeveer kosten? Een overzicht Boek Schrijven Voor Coaches Hanneke Wijnker Wat gaat het ongeveer kosten? Een overzicht

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0 ContentDocument Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over goede content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

Oog voor eigenheid. Maatwerk

Oog voor eigenheid. Maatwerk Oog voor eigenheid webdesign.casalinda.nl linda@casalinda.nl tel 023 529 4163 Ben je een kleine zelfstandige, en heb je grote ambities? Dan wil je een professioneel ogende website. En dan geen standaard

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

FD Henri Sijhoff-prijs 2014

FD Henri Sijhoff-prijs 2014 FD Henri Sijhoff-prijs 2014 Resultaten onderzoek naar de rol van het jaarverslag Inhoud Enquête aan bedrijven... 1 Enquête aan beleggers en analisten... 3 Amsterdam, 26 november 2014 Hoofdstuk: Enquête

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

Profielschetsen bestuur NPO

Profielschetsen bestuur NPO Profielschetsen bestuur NPO Algemeen Hierna zijn korte profielschetsen beschreven van de verschillende functies binnen het bestuur NPO. Bewust is er gekozen voor een zo compact mogelijke omschrijving.

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw vertaling van begin tot eind

Uw vertaling van begin tot eind Uw vertaling van begin tot eind Bij Concorde Group hebben we kwaliteit en flexibiliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel staan. Een vertaling moet precies aan uw wensen voldoen. Want een echt goede

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Het uitgeefproces van folio-uitgaven *

Het uitgeefproces van folio-uitgaven * Het uitgeefproces van folio-uitgaven * * Gedrukte uitgaven. 1 INTRO Uitgeven bij Koninklijke Van Gorcum kan op allerlei manieren. Binnen de uitgeverij bestaan vier verschillende uitgeeffondsen, te weten

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

FIX IT! MET FREELANCERS UNITED

FIX IT! MET FREELANCERS UNITED JOUW VRAAGSTUK In de wereld van MarCom-vraagstukken veranderen behoeften razendsnel en moet er snel geschakeld kunnen worden. Wij stellen ons ten doel om binnen 24 tot 48 uur na aanvraag een passend voorstel

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie

Boekpromotie via facebook

Boekpromotie via facebook Boekpromotie via facebook een boek om trots op te zijn! E-book met tips over het inzetten van facebook bij je boekpromotie E-book Boekpromotie via Facebook Facebook is een mooi middel om op een makkelijke,

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

HOE KIES JE DE JUISTE

HOE KIES JE DE JUISTE HOE KIES JE DE JUISTE TYPE WEBSITE White Paper over de keuze van een bij je activiteiten passende website In dit White Paper reiken we je enkele handvatten aan om te bepalen welke type website het beste

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Nooit Meer Afgeleid 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van www.mtcompany.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany 2012 Auteur: Mark Tigchelaar

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie