Belastingdienst bezoekt goudvelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingdienst bezoekt goudvelden"

Transcriptie

1 Remy Pollack neemt roer over in Commewijne Districtscommissaris Remi Pollack. Remi Pollack is de nieuwe districtscommissaris van Commewijne. Hij krijgt de kans om plannen die hij al langer dan tien jaar koestert om het district te ontwikkelen, uit te voeren. Pollack is bestuurslid van een oppositiepartij, maar dat mag volgens president Desi Bouterse geen sta in de weg zijn om hem aan te trekken voor de functie. De president gaf aan dat de uiteindelijke keuze voor een kandidaat districtscommissaris op Pollack is gevallen vanwege zijn kennis over het district, maar bovenal zijn drang om dit district verder tot ontwikkeling te brengen. Ze hebben mij gezegd, deze man kent Commewijne. Hij had een aantal plannen en was bezig met een aantal plannen. Hij is geboycot geworden, hij is tegengewerkt geworden, die man zou zijn missie met passie vervullen voor Suriname, maar in het bijzonder voor Commewijne als hij de gelegenheid kreeg, zei de president in zijn toespraak. Op basis van de goede referenties is voor Pollack gekozen en werd zijn politieke voorkeur buiten Vervolg op pag Meer Jachtopzieners in het veld Suriname klaar voor cultureel festival in Cuba HET INFORMATIEBLAD VAN DE SURINAAMSE OVERHEID De Overheid is een externe bijlage van de Surinaamse overheid die wekelijks wordt gepubliceerd. Het blad is een van de communicatiemiddelen die de overheid inzet om te komen tot een transparante en evenwichtige informatievoorziening van de samenleving. De Overheid werd voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus Oplage Bladmanager Tekstredactie Beeldredactie Hoge onderscheidingen voor Surinaamse ambassadeur : exemplaren : Daniëlla Tauwnaar : Daniëlla Tauwnaar, George Orie en Agnes Baal. : Donovan Nasio en Fabian Ristie Aan deze editie werkten mee: Wandana Oedit, Derrick Beeldsnijder, Ingrid Indiaan, Santi Sieuw, Gary Somohardjo, Orwine Derby, Melvin Leysner en Siegfried Gerling. Vormgeving : Donovan Nasio en Fabian Ristie Postadres : Dr. S. Redmondstraat , Par bo Telefoon : (597) adres : Website : Registratie voor ontvangst van de digitale versie van De Overheid kan op deoverheid.org. Nieuwe ministers in het zadel Nog veel werk te verzetten in dit regeertermijn Het ministersteam is weer voltallig. President Desiré Bouterse heeft op woensdag 23 april de ministers Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en visserij), Don Tosendjojo (Handel en Industrie), Edmund Leilis (Binnenlandse Zaken) beëdigd. Ook Djoemadie Kasanmoesdiran werd door de president geïnstalleerd als Onderminister op LVV. regeringsleider heb ik na politiek overleg met Als coalitiepartner A Combinatie besloten om met voortvarendheid over te gaan tot het beëdigen van de ministers en de onderminister die in staat worden geacht en bereid zijn gebleken het regeerbeleid in goed teamverband verder uit te dragen, zei de president. De nieuwe bewindslieden komen op de plaats van de ministers die hun portefeuille ter beschikking hebben gesteld. Volgens het staatshoofd zullen er spijkers met koppen moeten worden geslagen, omdat de gang richting de komende verkiezingen al is ingezet en de regering nog tal van beleidsprogramma s binnen dit regeertermijn wil uitvoeren. We hebben nog weinig tijd, benadrukte de president. Op de nieuwe ministers deed hij een beroep om zich in te werken, zodat ze aan de slag kunnen op de verschillende ministeries. We hebben geen tijd om deze tijd te verdoen. We gaan samen verder en de koe nog steviger dan ooit bij de horens pakken om tot nog meer resultaten te komen, zei hij. Sociaal contract Bij de beëindiging van de nieuwe bewindslieden ging de president in op enkele zaken die hij nog gedurende deze zittingsperiode wil realiseren. Ten eerste moeten de productie en exportwaarde van het land omhoog in de belangrijkste sectoren zoals de mijnbouw, de agrarische sector, dienstverlening en industrie. Daaraan is ook werkgelegenheid gekoppeld voor vooral de jongeren. De president benadrukte dat de realisatie van alle facetten van het Sociaal Zekerheidsstelsel nog hoog op zijn prioriteitenlijst staan. Hij bevestigde dat de ondersteunende wetgeving in orde wordt gemaakt. Het Sociaal Contract met het volk gesloten zal verder gestalte krijgen middels goedkeuring door De Nationale Assemblee van de Wet Basiszorgverzekering voor het gehele volk, het verder goedkeuren van de Ontwerpwet Minimumloon en de Wet Instelling Nationale Pensioenen. Waardevaste pensioenen Aan nieuwbakken minister Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft de president opdracht gegeven om te werken aan een spoedige realisatie van de waardevaste pensioenen. Dit zal de bewindsman in overleg moeten doen met de sociale partners. Onze aandacht voor onze seniorenburgers zal er ook toe leiden dat het welvaartsvast maken van de pensioenen wordt gerealiseerd na discussie omdat er verschillende invalshoeken zijn met betrekking tot dit vraagstuk. Dit wordt een Belastingdienst bezoekt goudvelden Iedereen moet belasting betalen Het Ministerie van Financiën heeft een aanvang gemaakt met het innen van belastingen in de goudsector. Kleinschalige goudzoekers worden in hun werkgebied bezocht en gewezen op hun belastingverplichtingen. Het ministerie is hiermee gestart in het district Marowijne, waar goudzoekers die op de Marowijnerivier actief zijn werden opgezocht. digers van de douane, zegt de belastingdirecteur. De bezoeken werden afgelegd met bijstand van de Douane Ondersteuningsgroep, een nieuwe eenheid binnen het Douanekorps, die gespecialiseerd is in de omstandigheden van het binnenland. Deze eenheid bestaat uit de accijnsunit van de douane, ambtenaren van de Inspectie Directe Belastingen en Ontvanger der Directe Belastingen. Het is een geïntegreerde De nieuwe ministers en onderminister. Vlnr: Soeresh Algoe minister van LVV, Edmund Leiles minister van Binnenlandse Zaken, Don Tosendjojo minister van HI en Djoemadie Kasanmoesdiran als onderminister van LVV. Die zoeken vanaf enorme pontons, meer bekend als skalians, op de bodem van de rivier naar goud. Het gaat volgens Cornelis van Dijk, directeur der Belastingen, om een historische onderneming van de Staat om naar de goudvelden te trekken om belastingen te innen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een team operationeel is bestaande uit vertegenwoorgroep die zeer efficiënt te werk is gegaan, zegt van Dijk. Dat is één van die momenten dat ik als belastingdirecteur een gevoel van trots krijg, wanneer ik de prestaties van deze mensen evalueer. van de punten met hoge urgentie voor de nieuwe minister van binnenlandse zaken, was de duidelijke boodschap van het staatshoofd. Gronduitgifte beleid In de resterende regeertermijn hoopt het staatshoofd nog meer invulling te geven aan het gronduitgiftebeleid en de bouw van sociale woningen. Hij gaf de garantie dat de komende tijd nog meer woningen zullen worden opgeleverd. Ook voor wat betreft de aanleg van nutsvoorzieningen zal het tempo worden opgevoerd. In zijn toespraak merkte de presidenrt meerdere malen op dat Suriname leefbaarder gemaakt moet worden. In dit kader zijn gezond drinkwater en elektriciteit primaire behoeften. De Vervolg op pag. 3 foto: Kabinet president Belastingdirecteur Cornelis van Dijk, Gerold Dompig van de Commissie Ordening Goudsector en Financienminister Andy Rusland (l) op weg naar de goudvelden. Minister Andojo Rusland van Financiën is tevreden over de geboekte resultaten. Hij heeft zelf ook een bezoek gebracht aan het Marowijnegebied om poolshoogte te nemen van Vervolg op pag.2

2 Korps Jachtopzieners versterkt met 22 BAVP s Tips voor een probleemloze vaccinatie: De pas beedigde jachtopzieners. Neem natte washandjes mee naar het consultatiebureau. Leg die na het prikken op de geprikte plek. Houd de baby bij thuiskomst met de beentjes in een badje Het kan voorkomen dat de baby een paar uurtjes na het prikken koorts of pijn in het beentje krijgt. Omdat het strekken van de beentjes vaak pijnlijk is kun je de beentjes gebogen houden door een rolletje te maken van een katoenen luier en dat onder zijn/ haar knieholte leggen. Geef eventueel een paracetamol zetpilletje. Als de koorts boven 40 graden C komt of blijft aanhouden, de huisarts inschakelen. Agro Bloei Het Korps Jachtopziener van de Dienst s Lands Bosbeheer (LBB) van het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is versterkt met 22 buiten gewoon agenten van politie (BAVP s). Op vrijdag 4 april legden zij de eed of belofte af tegenover de Procureur-generaal bij het Hof van Justitie, mr. Subhaas Punwasie. De PG wees de BA- VP s erop dat hen een zware taak te wachten staat. De ervaring leert dat het werk niet altijd vlot zal verlopen. Hij wees de BAVP s op hun verantwoordelijkheid en vroeg hen om hun taken naar eer en geweten uit te voeren. De jachtopzieners hebben als BAVP bepaalde bevoegdheden, maar moeten ook plichten in acht nemen. De PG gaf hen daarom mee om onder elke omstandigheid correct op te treden tegenover hun medemens. Claudine Sakimin, coördinator Natuurbeheer, noemt de benoeming van deze groep een aanwinst voor het Korps Jachtopzieners, maar voegt eraan toe dat dit aantal bij lange na niet voldoende is om controle uit te oefenen op het geheel Surinaams grondgebied. Met de benoeming hebben de jachtopzieners de bevoegdheid gekregen om personen staande te houden en te arresteren. Sakimin benadrukt net als de PG, dat dit moet gebeuren conform de regelgeving en het respect voor de overtreders. Met deze nieuwe aanwinst zal volgens Sakimin de controle op de naleving van de wetten opgevoerd worden. Het Korps heeft steeds te maken met een tekort aan mankracht. Om daar enigszins in te voorzien, is een nieuwe lichting voor opleiding in het vooruitzicht gesteld.-. VERVOLG Iedereen moet belasting betalen Hibiscus Wolluis De wolluis. Hibiscus wolluizen verschijnen in een groep van kleine roze insecten in een witte poederige, katoenachtige massa. De vrouwtjes scheiden een witte wollige stof af, die hun lichaam bedekt. Deze insecten tasten vooral Hibiscus (Angalampoe), oker, officierskwastje, maar ook kersen en diverse andere sier- en fruit gewassen aan (voorbeeld Zuurzak). Deze Hibiscus Wolluizen ontlenen hun naam aan de plant die zei aantasten te weten de Hibiscusplant en komt meestal in de droge tijd voor op de planten. Deze wolluis voedt zich door haar scherpe monddelen op zachte plantenweefsels te steken en plantesap te zuigen. Tijdens het voeden injecteert ze een giftige stof in de plant, welke de primaire symptomen van bladkrulling veroorzaken. Dit resulteert in een gedrongen groei, abnormale blad en bloemontwikkeling met als gevolg een gereduceerde productie. Bij een zware aantasting wordt ook een zwarte laag op de bladeren ( roetdauw) waargenomen. Tenslotte kan de plant uitdrogen en afsterven. de gang van zaken. Aan van Dijk en zijn team heeft hij volle ondersteuning toegezegd. De minister hoopt dat zijn aanwezigheid bij de operatie op de Marowijnerivier de goudsector heeft doen beseffen dat het menens is wanneer ondernemers in deze sector worden aangemaand om hun belastingen te betalen. Iedereen die verdiend moet bijdragen. We zullen het maximale eruit proberen te halen, zegt hij doelend op operaties die in het vooruitzicht zijn op de goudvelden te land en water in het binnenland. Skalians aan de ketting Er zijn tijdens de operatie enkele skalians aan de ketting gelegd waarvan de eigenaren geen belastingen hebben betaald over de periode waarvoor zij aangeschreven zijn. Dit gebeurde in samenwerking met de Commissie Ordening Goudsector (COG). Deze operatie moet de skalian eigenaren wakker schudden om te voldoen aan hun verplichtingen. Het kan niet zo zijn dat ze met deze grote vaartuigen twee tot drie kilo per dag halen uit de rivieren en de overheid daar niets van krijgt, zegt Gerold Dompig, voorzitter van de COG. De operatie is geruime tijd in voorbereiding geweest en heeft het gewenste resultaat gehad. Volgens Van Dijk zal het niet bij deze ene actie blijven, maar zullen meerdere gebieden in het binnenland bezocht worden. De Belastingdienst is op het gehele grondgebied van Suriname bevoegd en daar zal volgens Van Dijk gebruik van gemaakt worden. Wij zijn nu al bezig voorbereidingen te treffen voor een tweede en derde operatie. Wetten gelden niet alleen voor het kustgebied. Dat wordt de nieuwe aanpak. foto: Kabinet president De actie is goed ontvangen door de lokale gemeenschappen omdat met de komst van de Belastingdienst en ondersteunende diensten zoals de politie en de COG er ook extra controle is op de goudzoekers en hun activiteiten. Andere districten, waaronder Brokopondo, volgen.-. VERVOLG Remy Pollack neemt roer over in Commewijne Het lieveheersbeestje. Wolluizen kunnen bestreden worden door natuurlijke vijanden. Eén van deze natuurlijke vijanden van wolluizen is het lieveheersbeestje. Zowel de larven en de volwassen kevers eten grote aantallen wolluizen op. Het is belangrijk te kijken of er natuurlijke vijanden van wolluizen aanwezig zijn op een plant. Als deze aanwezig zijn moet deze niet direct verbrand worden. Verder moet er bij aanwezigheid van natuurlijke vijanden, chemische bestrijding voorkomen worden. beschouwing gelaten. Volgens de president was al bij het eerste gesprek voor hem duidelijk dat Pollack de juiste kandidaat is voor de functie van districtscommissaris in Commewijne. De aanvaarding van het ambt heeft volgens Pollack in goed overleg met zijn politieke partij (NPS) plaatsgevonden. Voor hem staat centraal dat hij de kans krijgt eindelijk te trekken aan de ontwikkeling van het district waar hij zelf ook woonachtig is. Bij de aanvaarding van deze job is het proces op gang gekomen om de gestelde doelen te bereiken, zei hij. De nieuwe dc benadrukte weliswaar het belang van de betrokkenheid en ondersteuning van de lokale gemeenschap om de gestelde doelen te bereiken. Samen met de bevolking van Commewijne zullen wij onze schouders onder het werk zetten om een goede job in Commewijne te doen en Commewijne leefbaarder te maken, aldus dc Pollack.-. Remi Pollack legt de eed af ten overstaan van president Desi Bouterse.

3 Bilaterale relatie Suriname-Georgië krijgt inhoud Eredoctoraat en internationale onderscheidingen voor ambassadeur Graand-Galon Komende maand delegatie op bezoek Hier reikt Ambassadeur Dr. Clyde Rivers Ambassadeur Graand-Galon the honoray degree of Doctorate of Phylosophy in Humanities aan. Suriname s ambassadeur op Trinidad and Tobago, Fidelia Graand-Galon, heeft enkele prestigieuze onderscheidingen gekregen voor getoond leiderschap en compassie. De ambassadeur kreeg ook een eredoctoraat in Philosophy in Humanities met alle privileges die daaraan verbonden zijn. Georgie. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om een werkdelegatie uit Georgië te ontvangen. De komst van deze delegatie is een tegenbezoek dat een parlementaire delegatie onder leiding van DNA voorzitter Jennifer Geerlings-Simons vorig jaar op uitnodiging van Georgië aan dit Oost-Europees land heeft gebracht. D e delegatie van DNA was onder de indruk van wat er aan ontwikkeling in Georgië is bereikt en nog gaande is en heeft een afvaardiging naar Suriname uitgenodigd om zich op enkele specifieke sectoren te komen oriënteren. De delegatie komt kennis uitwisselen met Surinaamse deskundigen en autoriteiten op het gebied van de publieke dienstverlening, belastinghervorming, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en andere sectoren. De ministeries van Buitenlandse Zaken (BuZa), Binnenlandse Zaken (BiZa), Regionale Ontwikkeling (RO) en Financiën zijn hierbij betrokken. De gasten worden in de eerste week van de maand mei verwacht. C Niet alles overnemen Sinds de bilaterale relatie tussen Suriname en Georgië in 2011 werd geïntensiveerd, is de samenwerking goed op gang gekomen. Momenteel studeren zelfs zes Surinaamse studenten in Georgië, met een beurs van dat land. We doen een aantal dingen met Georgië, zegt minister Winston Lackin van BuZa. Suriname heeft er volgens hem baat bij een intensieve samenwerking met het land onder andere vanwege haar internationaal hoog gewaardeerde standaarden. Ze worden wereldwijd geprezen voor de wijze waarop ze hun publieke sector hebben georganiseerd, zegt Lackin. Dit zal het belangrijkste werkgebied zijn voor de deskundigen van Suriname en Georgië. Dit wordt beaamd door RO- onsumers minister Stanley Betterson. Gerichte gedachtewisseling over ondernemerschap en publieke dienstverlening, wordt in nauw overleg met De Nationale Assemblee (DNA), voorbereid, zegt hij. Over ICT zijn de verwachtingen hoog gespannen. Zij behoren tot de beste in de wereld, benadrukt Betterson. Minister Lackin is onder de indruk van het belastingsysteem van Georgië en de inspanningen van het land om corruptie te bestrijden. Hij kijkt uit naar de inbreng van de buitenlandse deskundigen op deze terreinen. We denken dat we wel wat van ze kunnen leren. Maar we hoeven niet alles over te nemen. Vorige week is er afstemming geweest met de DNAleiding en de ministers over de concrete werkgebieden. gerzaken en de registratie van bedrijven. Het dienstencentrum is bovendien kindvriendelijk en biedt tal van recreatiemogelijkheden. Internationaal staan het in hoog aanzien. De mogelijkheid zal bekeken worden om ook delen van dit model door te voeren in Suriname. Dit zijn de voordelen die Suriname hoopt te halen uit de samenwer- king met Georgië. Van Suriname wil Georgië meer toegang tot de regio. Vanwege haar geografische ligging hoopt het Suriname te gebruiken als springplank naar LatijnsAmerika en het Caribisch gebied. Suriname en Georgië zijn op 28 mei 2012 een formele diplomatieke relatie aangegaan.-. Het is niet de eerste keer dat ambassadeur Graand-Galon internationaal in de schijnwerpers staat. Ze heeft al op meerdere momenten onderscheidingen en awards in ontvangst mogen nemen voor haar sociale bewogenheid. In 2010 ontving zij The Spirit of Emancipation Award voor het samenbrengen van diasporagemeenschappen van Suriname en Trinidad and Tobago. In 2012 werd ze op Internationale Vrouwendag, 7 maart, ook al in de bloemetjes gezet. Ze was toen een van slechts negen vrouwelijke ambassadeurs op de twee eilanden. Ze is niet alleen ambassadeur voor Suriname op Trinidad and Tobago, maar fungeert ook als de hoogste diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname voor de Associatie van Caribische Staten (ACS).-. De delegatie van het parlement van Suriname was ook onder de indruk van het dienstencentrum in Georgië. Opvallende waren de zeer klantvriendelijke publieke diensten, zoals het verstrekken van paspoorten en andere bur- Ambassadeur Graand-Galon viel internationaal op voor haar betrokkenheid en trekkersrol bij sociaal-maatschappelijke programma s. Ook geniet zij aanzien in zowel Suriname als daarbuiten voor haar kennis en overdracht van kunst en cultuur. Zij werd op 4 en 5 april op Trinidad in de bloemetjes gezet. Haar nominatie voor de verschillende onderscheidingen werd door derden gedaan. Haar inspanningen voor minderbedeelden zijn doorslaggevend geweest. Ze nam haar prijzen gekleed in haar culturele klederdracht in ontvangst. Ze schonk culturele kledingstukken aan Rivers die ze enthousiast aanvaardde. Eerdere awards Suriname als springplank In de Consumers Corner (Consumentenhoek) geeft de afdeling Consumentenzaken van het Ministerie van Handel en Industrie informatie en adviezen aan consumenten. Deze bijzondere erkenning kreeg de Surinaamse diplomate van de Graduate College and Seminary International. Ze kreeg twee awards toegekend namelijk: Change Nations Global Leadership Award as an Exemplary Global Leader en de Golden Rule International Award. Bovendien werd ambassadeur Graand-Galon benoemd tot Goodwill Ambassador for Golden Rule door Clyde Rivers. Hij is International Chancellor van de United Graduate College and Seminary International en de College of Christian Education Department. Rivers is ook Executive Director van de North America Division, Interfaith Peace- Building Initiative, de Golden Rule International Award, en President van de I Change Nations Global Leadership Award. VERVOLG Nieuwe ministers in het zadel Kijk uit met smsjes over geldprijzen In de afgelopen periode hebben consumenten die in het bezit zijn van een mobiel nummer, een sms ontvangen, waarbij wordt aangegeven dat ze een geldbedrag hebben gewonnen. Er is hier mogelijk sprake van loterijfraude. Loterijfraude is een vorm van fraude waarbij u zogenaamd een groot geld bedrag heeft gewonnen. Maar als u op een dergelijk bericht reageert, blijkt dat u eerst een voorschot moet betalen via een buitenlandse bankrekening of een money transfer, zoals Western Union of MoneyGram. Pas daarna zou u de prijs in ontvangst kunnen nemen. In werkelijkheid bestaat deze prijs helemaal niet en gaan oplichters er met uw geld vandoor. Ontvangt u een sms waarin staat dat u een groot geldbedrag heeft gewonnen, ga hier dan niet op in! Het is vrijwel zeker dat een oplichter aan het werk is, die op uw persoonsgegevens en geld uit is. Onthoud dit als stelregel: als u niet hebt meegedaan aan een loterij of prijsvraag, kunt u ook niet winnen. Voorbeeld Gefeliciteerd u hebt $950. gewonnen in de O2- telecom loterij. Op aanvraag, uw naam en adres naar: Het beste is om deze berichten volledig te negeren en eventueel het nummer door te geven aan de klantenservice van uw telecom provider. Contactgegevens Afdeling Consumenten Zaken Secretariaat: Tel.nr.: toestel Klachtenlijn: toestel 1217/1218 of Minister Algoe legt de eed af ten overstaan van president Desi Bouterse, in aanwezigheid van een pandit. nutsvoorzieningen zullen onvermoeid verder naar u worden gebracht. De leefbaarheid van ons land wordt verhoogd. Ook opschoning van rioleringen en vuilophaal ziet het staatshoofd als kleine, maar essentiële factoren om de leefbaarheid in Suriname te garanderen. We hebben veel met elkaar tot stand gebracht. Er is nog maar weinig tijd over in deze regeerperiode. Maar toch is er nog heel veel werk te doen. We zullen als regering tot op het laatst alles in het werk blijven stellen om zoveel meer tot stand te brengen ter wille van het beter bestaan van geheel ons volk, aldus president Desiré Bouterse.-.

4 New post on Caribbean Export Consultancy Development of an SME Diagnostic tool by CE The development of CARIFORUM firms into world class companies with globally competitive brands requires that trade promotion and business support organisations create an enabling environment to support this long term development objective. This means providing support programmes that are impactful and target specific needs. The identification of these needs must be scientific and assessed through a standard methodology that takes into account all business areas. As such, Caribbean Export has taken a proactive approach by initiating a project to develop an SME Diagnostic Tool. It is expected that this tool will enhance competitiveness in the private sector by creating a standardised, expert-based methodology for accurately assessing SMEs and identify the areas where development is required. In doing so, Caribbean Export can then develop a tailored approach of targeted interventions and other support mechanisms to address these gaps. The expected outcomes of course are firms better equipped to compete globally. The Diagnostic tool developed must be able to identify strengths and weaknesses of the business, help to improve growth and arrest decline; focus on improvements within the business and increase the ability to attract investment. This investment can come from differing funding mechanisms, both traditional and non-traditional, including but not limited to; Angel Investors, VCs, Crowd Funding, Financial Institutions, etc. It should be directly related to measurable indicators that can be evaluated over a clearly identified time period. For more information on this consultancy please review the full Terms of Reference. Guidelines for submissions: 1. Only submissions from ACP-EU Member States will be accepted 2. Deadline for submissions is Thursday May 15th 2014 at 4:30pm Barbados Time. Submissions received after this deadline will not be considered. 3. Proposals should include, at a minimum: - Understanding of the project - Approach/methodology - Timelines - Financial proposal (please separate professional fees from other expenses) - Qualification, expertise and examples of past clients/jobs of a similar nature 4. Submissions and questions are to be submitted electronically to Chris McNair carib-export.com) 5. Each application will be evaluated on both the technical and financial elements of the proposal based on an 80:20 technical to financial split. Unsubscribe to no longer receive posts from Caribbean Export. Change your settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: April 17, 2014 at 8:00 am Categories: Opportunities URL: p2qryo-1ae STICHTING PLANBURO SURINAME VACATURE Doel van de functie Het op een veilige en integere manier beheren, optimaliseren en continu operationeel houden van alle data en ICT systemen binnen SPS. Het onderhouden, bijhouden en algemeen beheren van de diverse data bronnen bij SPS. Het pro - actief, tijdig voorzien van data aan belanghebbenden binnen en buiten SPS. Voor bovengenoemde doelen is SPS op zoek naar een enthousiaste en gedreven: Data-Netwerk-Systeembeheerder Taken Het gebruiken van computerprogramma s om gegevens te extraheren, te interpreteren en te verwerken tot rapporten Het voorzien van data en/of informatie aan interne klanten Het waarborgen van de structuren en systemen waarbinnen data opgeslagen wordt Het begrijpen, onderhouden en verder ontwikkelen van informatiestromen binnen de relevante en tussen de relevante afdelingen Pro- actief en tijdelijk voorzien in data middels manuele of automatische wijze Het beheren, bijhouden en optimaliseren van de server- en netwerk-infrastructuur Het optimaal bedienen van de interne klanten Het structureel of tijdelijk beantwoorden van ict-, communicatie- en technologievraagstukken van de interne klanten Het leidinggeven aan de data unit en ICT unit. Profiel Voor deze functie is ten minste een Bachelor opleiding op het gebied van Informatica vereist alsmede vloeiende spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Engels, daarnaast 2 jaar bij voorkeur aantoonbare werkervaring inzake: Information Management; Business Intelligence; Informatica; Networking; Systeembeheer; Project management. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Onderdirecteur Administratieve Diensten, te bereiken op het telefoon nr en of per Sollicitatie Uw sollicitatie met motivatiebrief en CV stuur je niet later dan 28 april 2014 aan: Directieteam Stichting Planbureau Suriname tav de Onderdirecteur Administratieve Diensten Drs. Deborah A. Phoelsingh, MPA Dr. Sophie Redmondstraat no MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLO- GISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Start in mei 2014 met de volgende training: 1. Telefoontechnieken 08 mei t/m 29 mei / 4 lesdagen / do / tarief SRD 450,- / All in Heerenstraat # 40 tel / tst. 26 / 27 of Fax: Website: MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE SOLLICITATIE OPROEP Het SSB is momenteel op zoek naar een Assistent ICT- medewerker Algemene omschrijving: De Informatie/ Communicatiemedewerker heeft als opdracht het implementeren en uitvoeren van initiatieven ter bevordering van het intern en extern Informatie/ Communicatie beleid van het SSB. Kerntaken Assistant ICT medewerker: Helpen ontwikkelen en beheren van databases Helpen onderhouden en beheren van het netwerk Beheer van de website Helpen ontwikkelen en implementeren van het Nationaal Informatie Punt Mede ondersteunen van het layoutmatig en grafisch traject van drukwerk en digitale publicaties Helpen oplossen van software/ hardware problemen Functie vereisten: Minimaal NATIN-opleiding (richting ICT) of gelijkwaardig Minimaal 1 jaar relevante werkervaring Kennis van MS-office toepassingen Elementaire kennis van design (vb. Corel Draw) Internet content management systemen (vb. SMART CMS Pro v2.0) Kennis van sociale media Uitstekende kennis van het Nederlands en goede werkbare kennis van het Engels In teamverband kunnen werken Stressbestendig zijn In het bezit zijn van een B-E rijbewijs Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV, inclusief een recente pasfoto en kopieën van diploma s alsmede twee referenties kunnen tot uiterlijk vrijdag 09 mei 2014 gericht worden aan: Surinaams Standaarden Bureau (SSB) t.a.v.: Mw. A. Moeljodirjo, B.Sc., Hoofd Finance/ HRM Dept. Leysweg no. 10, Uitvlugt Paramaribo, Suriname MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING CHINA TRAININGS- BEURZEN De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat de Volksrepubliek China, trainingsbeurzen op het gebied van: Landbouw, Geology, Energie, Journalistiek, Gezondheid etc., ter beschikking heeft gesteld aan werkende Surinaamse staatsburgers over het jaar De documenten dienen 1 maand vóór aanvang van de training in china te zijn. Voor meer informatie en het indienen van dossiers kan men terecht bij het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: / Paramaribo, 28 maart 2014 De directeur van Onderwijs, Drs. R.Peneux MINISTERIE VAN FINANCIËN SAS CAMPAGNE 2014 Belastingbetalers, opgelet! Indien u via de Bank uw belastingen betaalt vermeld altijd: uw volledige naam en juiste adres uw vastnummer het te betalen bedrag het belastingmiddel, bij voorbeeld Inkomstenbelasting, Loonbelasting, A.O.V. etc. en de termijn waarover de betaling gaat. Indien één of meerdere van de bovengenoemde gegevens onjuist of onvolledig is/ zijn kan uw betaling niet op de correcte manier verwerkt worden. Hierdoor zult u onnodig ongerief ervaren zoals het u in rekening brengen van boete en rente. Voorkom dit en doe uw bankbetalingen altijd juist en volledig. Betaling tot een bedrag van SRD ,-- contant kan als volgt aan de kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen plaatsvinden: te Paramaribo aan de Van Sommelsdijckstraat 27 beneden en te Nieuw Nickerie aan de Landingstraat 1 van maandag t/m donderdag van 07:30 uur 13:30 uur en op vrijdag van 07:30 uur 13:00 uur In de overige districten bent u terecht bij de Betaaldienst aldaar. Betalingen boven SRD ,-- kunnen per cheque aan de kassa van de Ontvanger worden voldaan. In Paramaribo kunt u ook via POS ( B- nets ) betalen. VOLDOE TIJDIG AAN UW SAS VERPLICHTING EN VOORKOM DAARDOOR ON- GERIEF. Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai REGISTRATIE BEDRIJVEN VOOR NATIONAAL INNOVATIEPROGRAMMA Het Ministerie van Handel en Industrie start in mei 2014 met het Nationaal Innovatie Programma. Het doel van het programma is het trainen van ondernemers om te komen tot duurzame Innovatieve producten en/of diensten. Middels dit programma willen wij de innovatie gedachten/ideeën stimuleren om te geraken tot innovatieve producten en diensten. Bij de uitvoering van het programma zal er een aanvang worden gemaakt met ondernemers in de Agro & Food processing sector en de meubel industrie. Hierbij wordt uw bedrijf en/of organisatie in de gelegenheid gesteld, zich te registreren voor deelname. Hierna vindt er een selectie plaats op basis van de kwalificaties, de resultaten van de quickscan en de ingediende documentbewijzen. De voorwaarden voor deelname zijn als volgt: KKF Uittreksel Bedrijfsprofiel Vergunning (indien relevant) Volledig ingevuld aanmeldingsformulier Eigen financiële bijdrage (bewijs) De sluitingsdatum voor de registratie is op 30 april Eind mei 2014 zal de informatie sessie t.a.v. het programma plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen voor informatie terecht op website: / Ministerie van Handel en Industrie; Of zich wenden tot: Mevr. Gaynel Tel: Mevr. Gaytrie Biharie: Tel:

5 MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Gesloten seizoen voor kwie-kwie soorten Het Ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij maakt bekend, dat overeenkomstig artikel I van het STAATSBE- SLUIT van 20 juni 1961 (S.B no. 101) ter uitvoering van artikel 5 van de Visstandbeschermingswet 1961 (S.B no. 44 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 66) voor alle kwie-kwie soorten de tijd 1 april tot en met 15 juli als gesloten is verklaard. U wordt gevraagd zich hieraan te houden. De directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE Het Ministerie van Justitie en politie maakt bekend dat het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BUFAS) is verhuist. Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BUFAS) is vanaf woensdag 19 maart gehuisvest op de 3de etage in het Tweelinggebouw op het terrein van het Ministerie Justitie en Politie aan de Henck Arronstraat nummer 1. Het personeel is te bereiken op het telefoonnummer: toestel Paramaribo,19 maart 2014 Voorlichting & Communicatie Juspol Dhr. G. Breinburg MSc. MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU New post on Caribbean Export Consultancy Evaluation of the Music Industry in the Caribbean by CE Globally the music business continues to expand to new markets and create new business models based on access to music (as opposed to ownership) and including subscription services. The digital download model meanwhile remains a key revenue stream with downloads accounting for a substantial two-thirds of digital revenues (67%) and are helping to propel digital growth in certain developing markets. Despite this revenues from downloads globally fell slightly by 2.1% but this was offset by increases in streaming and subscription revenues to generate overall digital revenue growth in the majority of markets. But even as the overall transition to digital continues, physical music sales still account for a major proportion of industry revenues in many major markets. As it relates to the Caribbean, in a global music industry worth well over US$50 billion annually, the region has struggled to secure its fair share of earnings from sales, royalties and other forms of revenue streams. This is due in large part to (a) underdeveloped access to digital channels, (b) weak local capacities for copyrights administration, (c) increasing piracy, and (d) changing technologies leading to changes in the business model for the global music industry. The earning potential of the music industry derives from the inherent value of the intellectual property of recorded music and performances. Under the 10th EDF Regional Private Sector Development Program Caribbean Export has a mandate for increasing the understanding and utilization of intellectual property rights as a trade development tool by governments and private sector across the CA- RIFORUM region. If the music industry within the Caribbean is to serve as a driver of national and regional economic growth and development then it is important that the regional industry be properly valued, and that recommendations be made for a strategy for enhancing its export performance of the sector. Download the full Terms of Reference here Interested and suitably qualified candidates are required to submit a project proposal (technical and financial) as well as a resume addressed to: David Gomez, Manager, Trade and Export Development Caribbean Export Development Agency 1st Floor Baobab Tower Warrens, St. Michael BARBADOS, W.I. Submissions may also be sent via to The deadline for the submission of proposals is 5th May, 2014 CE April 10, 2014 at 11:55 am URL: Unsubscribe to no longer receive posts from Caribbean Export. Change your settings at Manage Subscriptions. Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING OPENBARE AANBESTEDING De Surinaamse Overheid, vertegenwoordigd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, heeft een leningsovereenkomst (2087-OC/SU) gesloten met de Inter American Development Bank voor het uitvoeren van het Decentralization Local Government and Strengthening Program II, (DLGP II). Het doel van dit programma is de overheid te ondersteunen in het voortzetten van het decentralisatie proces in Suriname. In het kader van de uitvoering van dit programma wordt door het DLGP II, namens het Ministerie van Regionale Ontwikkeling vertegenwoordigd door de districtscommissaris van het district Paramaribo, bestuursressort Zuid-West, het volgend werk in het openbaar aanbesteed. Project omschrijving Aanleg Speelpark te Pontbuiten Hk Frederikshoopweg/ Mattheusweg Bestek Nummer NCB# Datum, tijd en locatie Aanwijzing ter Plaatse. 004/2014 Op woensdag 30 april 2014, om uur v.m., Locatie: verzamelplaats Hk Frederikshoopweg/ Mattheusweg Datum, tijd en locatie indiening inschrijvingen Op vrijdag 16 mei 2014 van u v.m tot en met u.v.m. Locatie: Commissariaat Paramaribo, bestuursressort Zuid-West aan de leysweg # 106. Afdeling Burger Informatie Centrum (BIC) Datum, tijd en locatie opening inschrijvingen Op vrijdag 16 mei 2014, om v.m. Locatie: Commissariaat Paramaribo, bestuursressort Zuid-West in de vergaderzaal De aanbesteding wordt gehouden conform de National Competitive Bidding (NCB) Procedure, gespecificeerd in de IDB policies, (GN )(www5.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx), voor het aanbesteden van werken en goederen gefinancierd door de Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank, en is open voor alle IADB lidlanden. De bestekken zijn vanaf heden te verkrijgen / bezichtigen bij de afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) van het commissariaat Paramaribo, bestuursressort Zuid-West aan de leysweg # 106, tussen u. vm u. nm. De prijs per bestek is SRD 200,-. Er zal geen restitutie plaatsvinden. De inschrijvingen moeten vóór het tijdstip van uiterste indiening worden gedeponeerd in de gesloten aanbestedingsbus, die geplaatst zal zijn bij de afdeling Burger Informatie Centrum (BIC). Na het tijdstip van indiening worden er geen inschrijvingen geaccepteerd. De opening van de inschrijvingen vindt plaats in de vergaderzaal van het Commissariaat Paramaribo, bestuursressort Zuid-West. Vragen kunnen in de periode tot de 21e dag voor de uiterste indiening van uw bod schriftelijk worden gesteld aan de afdeling Civiel Technische Dienst (CTD) Ook tijdens de aanwijzing ter plaatse bent u in de gelegenheid vragen te stellen welke schriftelijk beantwoord zullen worden. Paramaribo,16 April 2014 De districtscommissaris, Dhr. M.V. Nerkust LLB. Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zijn er inschrijvingen mogelijk voor de volgende avond trainingen: Basis Koeltechniek Srd 921,25 Assistent Kapper Srd 750,- Electro Huisinstallatie Srd 587,- Lassen module 1 Srd 1.172,50 Basis Electronica Srd 586,25 Mani / Pedicure Srd 300,- Computer Hardware module 1 Srd 603,- Organisatie & Management op (MBO niveau) Srd 175,- Gawasa Srd 670,- Modern Personeelsmanagement Srd 200,- Voor inschrijvingen, registratie en verdere info: maandag tot en met vrijdag van u 13.30u, Difoestraat # 29, de afdeling CAB op het nummer Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: MINISTERIE VAN DEFENSIE OPENBARE VERKOOP Rectificatie De directeur van het Ministerie van Defensie maakt bekend dat onder toezicht van notaris Mr. D. Alexander op maandag 5 mei 2014 te uur ten behoeve van het Ministerie van Defensie een openbare verkoop zal worden gehouden op de Luchtmachtbasis van het Nationaal Leger aan de Doekieweg te Zorg en Hoop van de volgende vliegtuigen; VLGNR REG.NR TYPE VLIEGTUIG 01 SAF 002 ISLANDER BN2B SAF 003 ISLANDER BN2B SAF 004 ISLANDER BN2B SAF 007 CESSNA 172 N 05 SAF 212 CASA 212 S SAF 214 CASA 212 S400 De zichtdagen zijn van 22 april tot en met 25 april 2014 telkens van 9.00 uur tot en met uur op de Luchtmachtbasis voormeld. De veilingsvoorwaarden zijn vanaf dinsdag 21 april tot en met vrijdag 02 mei 2014 te verkrijgen bij het Ministerie van Defensie op de afdeling Begrotings- en Financiële Zaken (BFZ) aan de Kwattaweg no. 29, tegen betaling van SRD 250, = (TWEEHONDERD VIJFTIG SURINAAMSE DOLLARS). Er zal geen restitutie plaatsvinden. De directeur van het Ministerie van Defensie Mr. J. Achong, MPA MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING SOLLICITATIEOPROEP Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) roept kandidaten op om te solliciteren naar de functie van: Directeur voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Het IOL leidt leraren op voor VOJ- en VOS niveau en is thans in een transitie fase waarbij de BAMA structuur zijn intrede doet. Om in aanmerking te komen voor bovengenoemde functie moet de kandidaat voldoen aan de onderstaande vereisten: Tenminste in het bezit zijn van een MSc./Drs./MA graad in een technische- of sociaal- of economische wetenschappen In het bezit zijn van een Pedagogisch-Didactische bekwaamheid In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit Tenminste 5 jaren onderwijservaring op HBO/universitair niveau Management ervaring hebben Goede communicatieve vaardigheden bezitten ICT vaardigheden bezitten Bekend zijn met transformatie processen binnen het hbo onderwijs In staat zijn projectmatig te werken Stressbestendig en probleemoplossend zijn Salaris is conform de vigerende FISO inschaling die geldt voor onderwijsgevenden op HBO niveau. Een antecedenten onderzoek en psychologische test maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Kandidaten die reeds gesolliciteerd hebben zullen meegenomen worden in de sollicitatie procedure. Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen kunnen hun sollicitatiebrief met CV en kopieën van relevante diploma s en cijferlijsten opsturen naar de waarnemend directeur van Onderwijs die gehuisvest is in het MINOV gebouw gelegen aan de Dr. S. Kafiluddistraat Op uw enveloppe vermelden sollicitatie directeur IOL en de uiterlijke inleverdatum is gesteld op 2 mei 2014.

6 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID Call for abstracts CRCP2014: 2nd Caribbean Regional Conference of Psychology November 2014 Paramaribo, Suriname Caribbean Psychology: Unmasking the Past and Claiming Our Future Regular Submission Deadline: April 28th, 2014 Overview The conference theme, Caribbean Psychology: Unmasking the Past and Claiming Our Future, reflects an acknowledgement of psychology as a product of time and place that has a significant responsibility to the societies in which it exists. Situated as we are in a region where collective and individual psychological functioning reflects our social cultural origins, history, geography, climate and natural resources, and given our particular socio-political circumstances on the global sphere, psychological science is in a unique position to apply scholarly expertise to give voice. CRCP2014 will provide a space for regional and international psychologists to explore issues directly relevant to the psychological and socio-behavioural realities of the Caribbean peoples with the overarching goal of transforming individuals and communities. Psychologists will explore just and ethical policies and a wide range of solutions based on sound psychological science, grounded in the historical and cultural realities and the ontological aspirations of Caribbean peoples. CRCP2014 invites abstracts that embrace and affirm the past and present realities of the Caribbean peoples, and promote their prospective mental health and overall wellbeing. Abstracts from psychologists, students, educators, and those working in related fields- -in the region, the Diaspora, and from around the world--are welcome. Theme & Sub-Themes The conference theme is Caribbean Psychology: Unmasking the Past and Claiming Our Future. Abstracts are welcome on any of the following five sub themes, or on topics that embody the sentiments reflected in the overall conference theme but which are not captured in the sub-themes and topics below. Sub-Themes Unmasking the Past: Impact on Contemporary Caribbean Society Claiming Our Future: Health and Wellness Our Future: Youth, Children, and Education Caribbean Psychology Education and Training Facing New Challenges in Psychology Sub-Themes & Topics UNMASKING THE PAST: IMPACT ON CONTEMPORARY CARIBBEAN SOCIETY Caribbean Identity: Race, Ethnicity and Gender Shifting and Multiple Identities The Legacy of Enslavement and Colonialism: The Present: Breaking the Silence: Psychological Imperatives Social Structures and The Caribbean Psyche Spirituality & Religious Practices Rhythm, Dance and Resilience Caribbean Diversity and Unity in Psychological Functioning Caribbean Ethnopsychology Unconscious Dynamics in Caribbean Identity Caribbean Sexuality History of Psychology across the Caribbean Traditional Healing in the Caribbean Caribbean Languages and Psychological Meanings CLAIMING OUR FUTURE: HEALTH AND WELLNESS Envisioning Caribbean Futures Conceptualizing National and Pan-Caribbean Identities Challenging Old Narratives and Creating New Futures Addressing Transgenerational Trauma Developing Culturally-Relevant Mental Health Services Psychology and Social Justice in the Caribbean Context Caribbean Models of Well-Being and Health Promotion Psychopathology and Mental Health in the Caribbean National and Regional Trauma, Emergency and Disaster Mental Health Programmes Early Childhood Intervention Risk Factors and Resiliency Among Victims and Survivors of Disasters Addictions Chronic Non-Communicable Diseases Communicable Diseases (STDs, AIDS, etc) Suicide and Para-suicide Positive Psychology: Strength Based Approaches and National Happiness Occupational Wellness, Health and Safety OUR FUTURE: YOUTH, CHILDREN, AND EDUCATION Child rearing Ethnotheories and Practices Children in the Caribbean: Progress and Challenges Family: Evolving Structures, Adaptation, Challenges Children s Rights in the Caribbean Parenting and Parenting Styles Successful Pathways in Caribbean Children s Development Youth Development: Regional Priorities Child and Adolescent Mental Health: Realities & New Directions Psychology in the School System Youth Employment & Entrepreneurship Psychology in Teacher Training Perspectives on Disabilities and Special Needs Education Promoting Youth Empowerment and Leadership CARIBBEAN PSYCHOLOGY EDUCATION AND TRAINING Regionalizing the Psychology Curriculum Core Competences in Undergraduate Education Curriculum Development Culturally-Relevant Pedagogy Statistics and Research Methods in Psychology Education Culturally-Relevant Training: Assessment and Therapy Alternative Models of Intervention Integrating Psychology and Traditional Healing Practices Ethnography and Participant-Focused Methodologies Training in Cultural Competence: Cultural Translation and Adaptation in Assessment and Therapy Caribbean Perspectives on Post Graduate Education Psychotherapy Training, Certification, and Evaluation FACING NEW CHALLENGES IN PSYCHOLOGY Psychology Regulation Protecting the Public and Serving Science and Practice of Psychology Developing a Culturally Relevant Psychological Science Caribbean Psychology: Engagement Across Disciplines Indigenous Psychology Ethics In Caribbean Psychology Practice Promoting Cross Cultural Research Psychology and the Environment: Sustainability and Adaptability Documenting Caribbean Worldviews Attitudes, Beliefs & Values Intra- and Extra-Regional Migration and Implications Developing Community-Based Interventions Disability, Marginalization, Discrimination. Psychological Care to Older Adults or Caregivers of Elders Globalization and Caribbean Development Technology and the Caribbean Reality Embracing Alternative Knowledge Systems Practicing Psychology in Small Spaces CONFERENCE FORMATS Poster Presentations. Presenters will highlight scholarship via displays and informal discussions. Paper Presentations (15 minutes). Paper presentations will be grouped into topically related sessions. Individual papers may also be assigned as poster presentations. Symposia (90 minutes). Each integrated symposium generally includes a maximum of four (4) presentations on a common topic based on the conference theme and subthemes and may include a discussant. Multidisciplinary panels are welcome. Note, however, that the convener of the symposium must be a psychologist. Roundtables (45 minutes). Presenters will open a discussion on a topic relevant to the conference theme and sub-themes with brief remarks and facilitate a guided, interactive discussion with the roundtable participants. Abstracts are required for all formats. All poster, paper and roundtable abstracts much include a title (10 words maximum), a summary of no more than 250 words, and an abstract of 50 words. Symposium abstracts must include a symposium title (10 words maximum), a summary of no more than 500 words, an abstract of 50 words, and separate paper abstracts (50 words maximum) for each presentation. if analyses have already been completed, and a conclusion. While it is not necessary for analyses to be completed prior to abstract submission, data collection must be complete. Abstracts for theoretical, educator, or practitioner-based presentations must clearly describe the issue, project, intervention, or educational experience that is at a reasonably complete stage. NOTIFICATION OF DECISIONS Authors who submit abstracts by the early submission deadline (December 15, 2013) will be notified, via , of decisions by February 21, Authors who submit abstracts by the regular submission deadline (April 28, 2014) will receive notification of decisions by May 31, PRESENTER POLICY All paper, symposium, roundtable and poster presenters must be registered participants in the conference and are responsible for their own travel and accommodation costs. There will be special conference accommodation rates for registered participants at the conference hotel. For information contact: or HOW TO SUBMIT AN ABSTRACT Abstracts may be submitted via the website: crcp2014.org. Only abstracts submitted online will be considered. CONFERENCE LANGUAGE English is the official language of the Conference but abstracts will be accepted in Haitian Kreyòl, French, Spanish, and Dutch. REVIEW CRITERIA All abstracts will be reviewed on the basis of relevance to the overall conference theme and sub-themes. Abstracts for empirically based presentations must include the specific goals of the study, the research questions, methodology, a summary of the results

7 MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ CARICOM REGIONAL ORGANISATION FOR STANDARDS AND QUALITY (CROSQ) VACANCY Applications are invited from suitably qualified persons to fill the following position: CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) Assigned duty station will be Barbados Reporting to the CROSQ Council, the Chief Executive Officer shall have responsibility for: spearheading the development and implementation of the CARICOM Regional Quality Infrastructure (standardisation, metrology and conformity assessment), including securing the support of donor agencies and key stakeholders; providing advice on the formulation of policies of CROSQ and the effective management and leadership of the CROSQ Secretariat. Full details of this position can be viewed on the CROSQ website or obtained from the CROSQ Office in Barbados. Applicants should submit a letter of application, accompanied by detailed Curriculum Vitae, including two (2) references by 12th May The application should be addressed to and submitted in hard copy by direct mail to: The Chairperson CROSQ COUNCIL REF: CEOAPP2014 CROSQ 2nd Floor Baobab Tower Warrens, St. Michael BB22026, Barbados Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij categorieën per 30 juni 2014 over een geldige visvergunning 2014 moeten beschikken. Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de duurzaam benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde vergunningsvoorwaarden bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande rekening te houden. De directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij G. Breinburg M.Sc. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN Uitnodiging consultant/bedrijf Ontwerpen Personeelsstructuur Kustwacht In december 2013 is door de regering van Suriname de Kustwacht Autoriteit van Suriname ingesteld. De Kustwacht is een civiele organisatie met zowel toezichthoudende en dienstverlenende taken, zulks in samenwerking met, of ter ondersteuning van andere desbetreffende instanties. Gelet op de ruime taakomschrijving en diverse verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een dergelijk breed werkveld, zal de Kustwacht diverse operationele afdelingen hebben die functioneel optimaal op elkaar moeten aansluiten en effectief en efficiënt gecoördineerd moeten worden. Dit, en andere zaken, zullen tot uitdrukking moeten komen bij het ontwerpen van een personeelsstructuur. Geïnteresseerde consultants/consultantbedrijven met de nodige kennis en ervaring worden uitgenodigd om, aan de hand van een meer gedetailleerde Terms of Reference, een voorstel te formuleren voor het ontwerpen van een dergelijke structuur en daaraan gerelateerde taken en resultaten. Voornoemde Terms of Reference kan tot uiterlijk zaterdag 17 mei 2014 worden opgevraagd bij: Secretariaat Kustwacht Suriname Cornelis Jongbawstraat 2, Paramaribo Tel Also applications to and STICHTING STAATSZIEKENFONDS WACHTDIENSTREGELING Huisartsen van zaterdag 26 april 6.00 u s morgens tot maandag 28 april u. s morgens Nickerie G. Hemradj:Kliniek: RGD-poli Corantijnpolder tel /woning tel R. Karaya:Kliniek: RGD-poli Paradise tel /woning tel Saramacca P. Ramautar:Kliniek: Poli Tijgerkreek tel /woning tel Commewijne S. Narain: Kliniek: Oost-Westverbinding 23 tel /woning tel Paramaribo/Wanica M. Rodriquez:Kliniek: Heerenstraat 38 tel / /woning tel C. Jaglall:Kliniek: RGD-poli Flora tel /woning tel A. Seetal:Kliniek: Indira Gandhiweg km 14 no. 282 tel /woning tel Joshua Medical Center: Van Roosmalenstraat 31 tel Voor Coronie en Marowijne (Moengo en Albina) verzorgen de desbetreffende RGD-artsen de wachtdienst. De spreekuren zijn zaterdag en zondag van u. tot u. s morgens en van u. tot u. s middags. De wachtdoktoren zijn buiten de spreekuren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerden dienen hun geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Apotheken van zaterdag 26 april 2014 tot en met vrijdag 02 mei 2014 Apotheek: Buitengasthuis Adres : Zwartenhovenbrugstraat 203/hk. Gemenelandsweg tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Geyersvlijt Adres : Wongsoredjostraat 2 tel Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: RGD-Lelydorp tel. (0) Openingstijden : uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Apotheek: Ausan Adres : Kwattaweg 200 tel / / Openingstijden: uur s morgens tot uur s avonds. Ook op zon- en feestdagen. Tandartsen zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 D. Jessurun: Grote Hofstraat 10(Kerkplein), Paramaribo tel Spreekuren: zaterdagmiddag van u. tot u. en zondagmorgen van u. tot u. L. Hendrison: Gouverneurstraat 14, Nickerie tel Spreekuren: zaterdag- en zondagmorgen van u. tot u. Dierenartsen zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 C. Morsen Adres : Uranusstraat 92 tel / Spreekuren: zaterdag- en zondagmorgen van uur. De dierenarts is buiten het spreekuur alleen voor spoedgevallen beschikbaar. De wachtdienstregeling kunt u ook vernemen via het telefoonnummer 148. Website: of Facebook: Houders van Blackberry en Android-toestellen via apps Surifeeds en What2Where2 Dit is een public service van het Staatsziekenfonds!! MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Door de directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, zal er openbare aanbestedingen, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname ( A.W.S ), worden gehouden voor: No. Omschrijving Bestek no. Verzamelplaats Informatiedag / **Aanwijzing ter plaatse ( verplicht ) Openbare Aanbesteding Prijs Bestek 1. Het bouwen van een betonnen steiger te Wita gron In het district Sipaliwini 08/2014/CTP/KC 2. Het bouwen van twee betonnen bruggen te Solan in het district Sipaliwini 11/2014/CTP/KC Vergaderzaal Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie 3 Het aanleggen van een weg naar de begraafplaats te Brownsweg In het district Brokopondo 09/2014/CTP/KC Bestuurskantoor Brownsweg 4 5 Het bezanden en beschelpen van de wegen in de ressorten Totness, Welgelegen en Johanna- Maria in het district Coronie Het opschonen, ophalen en waarnodig uitdiepen van trenzen / lozingen in de ressorten Totness en Johanna- Maria in het district Coronie De informatiedag en de aanwijzing ter plaatse is alleen voor bestekhouders toegestaan. De bestekken zijn vanaf vrijdag 4 april 2014 verkrijgbaar bij de afdeling BFZ van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling aan de Rooseveltkade no. 2 te Paramaribo. De 12/2014/CTP/KC N. V. T. N. V. T. 10/2014/CTP/KCw N. V. T. N. V. T. donderdag 17 april 2014 om 10:00u **woensdag 16 april 2014 om 11:00u vrijdag 25 april 2014 om 11:00u SRD 100,- vrijdag 25 april 2014 om 11:00u SRD 100,- vrijdag 25 april 2014 om 11:00u SRD 100,- dinsdag 15 april 2014 om 11:00u SRD 100,- dinsdag 15 april 2014 SRD 100,- om 11:00u inschrijvingsbiljetten moeten op de aangegeven aanbestedingsdatums, dinsdag 15 april en vrijdag 25 april voor 11 uur smorgens worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde aanbestedingsbus op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie aan de Crommelinstr. no. 2 te Paramaribo. Er zal geen restitutie plaatsvinden. Paramaribo, 31 maart 2014 De directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, ( Mw. U. I. Vrede )

8 VRIJSTELLING VAN RECHTEN BIJ INVOER VAN BEDRIJFSMIDDELEN Middels deze maakt de directeur der Belastingen bekend dat de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 11 november 2013 La.F.no (S.B no. 182), inzake vrijstelling van rechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen verlengd is bij Beschikking van de minister van Financiën d.d. 10 maart 2014 La.F.no Deze beschikking is van kracht tot en met 30 april Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Telefoonnummers / toestelnummers 240, 234, 284, 247, 224 en adres: De directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Afdeling Voorlichting Financiën MINISTERIE VAN FINANCIËN MINISTERIE VAN FINANCIËN De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 TB Deze nieuwe code zal ingaan op 1 mei 2014 en is geldig tot 1 september Accijnscode 734 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. De directeur der Belastingen, mr. C. A. van Dijk Afdeling Voorlichting Financiën ONTVANGEN VERGUNNINGAANVRAGEN Dit overzicht is ook te vinden op PERIODE 14 APRIL - 18 APRIL 2014 Het Ministerie van Handel en Industrie brengt hierbij ter algemene kennis dat op de afdeling Bedrijfsvergunningen zijn ingekomen de navolgende vergunningaanvragen: B.Vno Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District DOUANE-EXPEDITEUR nieuw Marowijnestraat no.84 Beekhuizen Paramaribo PENSION appartementencomplex nieuw Sieuwpalweg no WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van foto- artikelenen accessoires alsmede kado artikelen verlenging overplaatsing Verl.Gemeenelandsweg no.157 Centrum Paramaribo WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van kleding, schoeisel, tassen en bijouterieen nieuw H.J. de Vriesstraat no WINKELIER voor de verkoop van textielen huishoudelijke artikelen (filiaal) nieuw Saramaccastraat no.40 beneden Centrum Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw Sumatraweg no Lelydorp Wanica WINKELIER algemeen overschrijving Saramaccastraat no.11 Centrum Paramaribo WINKELIER algemeen nieuw Jacques Gompertsstraat no.12 (in één der units van een nog op te zetten pand) Rainville Paramaribo Belanghebbenden kunnen binnen 01 (één)maand, naverschijning van deze bekendmaking, schriftelijk (per post aan het Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan Paramaribo of via het adres: bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen, bij de Minister van Handel en Industrie kenbaar maken ondervermelding van het onderwerp bezwaarschrift, BV#, het beroep/bedrijfen het adres. In bedoeld bezwaarschrift dient ook duidelijk aangegeven te worden welke de bezwaren zijn en op welke manier de belanghebbende(n) benadeeld zou(den)worden door de voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Hierbij zij opgemerkt dat bij de beoordeling van de bezwaren, de mededingings principes de basis zullen vormen van de onderbouwing voor het valide of niet valide verklaren. Volgens de principes van mededinging is concurrentie de drijfveer van de economie en is er geen plaats voor monopoliën c.q. maatregelen voor het beperken van concurrentie.concurrentie moet juist bevorderd worden zodat ondernemingen voortdurend er naar streven om betere kwaliteits- producten en diensten, ruimere keus, betere after-service en voordeligere prijzen op de markt te brengen. OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGSAANVRAGEN (1E EN LAATSTE OPROEP ) In het kader van de transparantie en efficiëntie stelt het Ministerie van Handel en Industrie personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond via dit medium op de hoogte. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings-, afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf of beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen van de afdeling Bedrijfsvergunningen. De aanvragen ingediend bij het dependance van het ministerie in Nickerie of via de One stop window van de KKF kunnen een week na deze publicatie aldaar afgehaald worden. B.Vno Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District mw.commiesie-dijkman, J. WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van drogisterij artikelen alsnieuw Nieuw Weergevondenweg no.310a Koewarasan Wanica mw.tokarso,l. FABRIKANT het produceren van voedingsmiddelen nieuw Prinsessestraat no.195 Rainville Paramaribo mej.badal, R. KAPSALON Kapsalon alsnieuw Isserdeistraat no.51 Flora Paramaribo dhr.zhuang, G. WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van provisiewaren, kramerijen, overschrijving J.sGreensteeg no.110 Blauwgrond Paramaribo elektronische apparaten, parfumerieën, bijouterieën en cosmetische artikelen dhr.he, C. WINKELIER provisie en kramerijen verlenging Dr.j.f.nassylaan no.54 Centrum Paramaribo mw.zhang-lin, P. WINKELIER algemeen verlenging overschrijving Anamoestraat hoek Bazaltstraat no.143 Blauwgrond Paramaribo JEFF SSERVICEN.V. WINKELIER uitsluitendvoordeverkoopvanauto-onderdelen verlenging Latourweg hoek Kwaliesteeg 1a en de Latour Paramaribo N.V.WARTECO WINKELIER voor de verkoop van boeken en multimedia accessoires alsnieuw LallaRookhweg in de Hermitage Mall unit 199 Flora Paramaribo dhr.zhou, S. WINKELIER provisie en kramerijen alsnieuw CommissarisWeythingweg no.37 Tammenga Paramaribo dhr.bissesar, D. KEURINGSINSTANTIE nieuw Van thoogerhuysstraat no.120b Beekhuizen Paramaribo dhr.kasi, H. WINKELIER voor de verkoop van vlees- en vleeswaren verlenging Beekhuizenweg Br.256 perceel no.177 Livorno Paramaribo dhr.kasi, H. WINKELIER algemeen verlenging Beekhuizenweg Br.256 no.177 Livorno Paramaribo dhr.abdoelhak, R. WINKELIER algemeen verlenging Slangenhoutstraat no in de Jodenbreemall unit 016 Beekhuizen Paramaribo B.Vno Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District dhr.wongsosentono, R. WINKELIER voor de verkoop van levensmiddelen verlenging Tamansariekm.15 Meerzorg Commewijne mw.bhagwandin-jaddoe,r. WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van provisiewaren en verlenging Sohanweg no.02 Latour Paramaribo kramerijen dhr.wu,y. WINKELIER algemeen verlenging Fredericiweg no.25 Nieuw-Nickerie Nickerie dhr.wei,j. WINKELIER voor de verkoop van kleding, schoeisel, bijouterieën, parfumerieen, verlenging Maagdenstraatno.30 Centrum Paramaribo riemen, tassen, portemonnais, lederwaren, uurwerken, kantoor- & schoolbenodigheden, cosmetica, petten & kramerijen dhr.jarbandhan,d. WINKELIER voor de verkoop van provisiewaren en kramerijen verlenging Keskesmakastraatno.28 Tammenga Paramaribo KIRPALANI SN.V. WINKELIER algemeen verlenging Maagdenstraat no Centrum Paramaribo mw.mathoera-moenesar,s. WINKELIER algemeen verlenging CommissarisWeythingweg no.449 Saramacca Polder Wanica mej.faujdar,n. WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van provisiewaren en verlenging Calcuttastraat no.62 Beekhuizen Paramaribo kramerijen mw.seepaul-singh,i. WINKELIER voor de verkoop van provisiewaren en kramerijen verlenging Khadiweg no.44 Rainville Paramaribo mw.pawirosetiko-djais,m. KAPSALON Kapsalon verlenging Sidodadistraat no.48 Blauwgrond Paramaribo dhr.yang,j. WINKELIER voor de verkoop van provisiewaren & kramerijen verlenging Tourtonnelaan no.181 Rainville Paramaribo dhr.lin,b. WINKELIER propaan verlenging Indira Gandhiweg no.146 De Nieuwe Grond Wanica dhr.zou,j. WINKELIER brandstof in vaten verlenging Gakaba Tapanahoni Sipaliwini dhr.zou,j. WINKELIER voor de verkoop van provisiewaren en kramerijen (supermarket) verlenging Gakaba Tapanahoni Sipaliwini en benodigdheden voor de gouddelving dhr.debipersad,r. WINKELIER voor de verkoop van allerhande bouwmaterialen verlenging Leysweg no.09 Tammenga Paramaribo B.Vno Naam Beroep/Bedrijf Specificatie Soort Adres Ressort District MULTIOPTIONS N.V. WINKELIER uitsluitend voor de verkoop van kleding, artikelen voor nieuw IndiraGandhiweg no.879 Lelydorp Wanica de woning inrichting, elektronische en elektrische apparaten, schoeisel, parfumerieën, tassen alsmede aanverwante artkelen dhr.niamat, M. WINKELIER drogisterij artikelen en verpakte geneesmiddelen verlenging Molenpad no.22 Centrum Paramaribo mw.jagessar-sardjoe, P. WINKELIER algemeen verlenging KarangAnjar no.11 Calcutta Saramacca WATERLAND CEMENT WINKELIER voor de verkoop van cement en cementprodukten zoals verlenging Dageraadweg no.87 Houttuin Wanica INDUSTRYN.V. bouwstenen, sierstenen, straattegels, duikers en betonpalen dhr.siao, W. WINKELIER algemeen verlenging IndiraGandhiweg no.717 De Nieuwe Grond Wanica dhr.ibrahim, A. WINKELIER voor de verkoop van souveniers en bijouterieën verlenging Domineestraat no.17 Centrum Paramaribo mw.-liu, G. WINKELIER voor de verkoop van provisiewaren en kramerijen verlenging Mr.Eduard J. Brumastraat no.128 Centrum Paramaribo

9 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING SOLLICITATIE OPROEP COÖRDINATOR TOETSCONSTRUCTIE NIVEAU-A EXAMENBUREAU De directeur van het MINOV maakt hierbij bekend dat er op de afdeling examenbureau plaatsingsmogelijkheid bestaat voor een: Coördinator Toetsconstructie Nederlands Coördinator Toetsconstructie Handelswetenschappen. Enkele primaire hoofdtaken zijn: 1. Is verantwoordelijke voor het vakinhoudelijke en toets inhoudelijke van elke toets binnen zijn/haar discipline; 2. Het bijhouden van de ontwikkeling op onderwijskundig gebied vanaf het G.L.O tot en met het V.O.J. 3. Het coördineren van alle werkzaamheden van de commissiebegeleiders, de externe deskundigen en de itemschrijfgroepen m.b.t de productie en constructie van toetsen/examens; 4. In samenwerking met het Hoofd en mede coördinatoren elke afzonderlijke toets kritisch beoordelen op de toets technische merites en de uniformiteitregels; Taakbestanddelen: Ontwikkelt toets concepten voor het G.L.O en V.O.J; Verricht allerhande werkzaamheden buiten normale werktijden gerelateerd aan diverse toetsen/examens: Geeft informatie aan schoolinspecteurs, schoolleiders, leerkrachten, begeleiders e.a. omtrent de in de rapportages voorkomende toets technische begrippen; Inventarisatie en de in gebruik zijnde en/of nieuw in te voeren curricula en methodes inhoudelijk door; Behandelt alle reclames die na de afname en de rapportage via de scholen binnenkomen; Functionele vorming: Opleiding: - MO- A akte, Certificaat Toets instructeur Ervaring: - minimaal vijf(5) jaar leservaring op eer VOJ- school - of tenminste drie(3) jaar praktijk ervaring bij de sectie Toetsontwikkeling. Specifieke kennis: - Kennis en ervaring op het gebied van toets techniek en psychometrie. Special vaardigheden en eisen: Geheimhouding, accuratesse, integriteit en objectiviteit zijn kerncompetenties die inherent dienen te zijn aan aard van de reflectant. Verder moet de flexibel, besluitvaardig, stressbestendig, organisatorisch inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken en handelen. Omdat er in teamverband gewerkt wordt zijn goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift een pre. Bezoldiging: Volgens de vigerende salarisregeling van de overheid voor leerkrachten. Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae te richten aan zowel de directeur van Onderwijs als mede het Wnd. hoofd van het Examenbureau. MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2014 Trainingen Bijdrage in SRD Maand Dagen Uren 1 Telefoontechnieken 450 Mei Verpakking- en etikettering 500 Mei Secretariële vaardigheden 600 Mei Project management 500 Juni Brieven schrijven 500 Juni Time management 450 Juni Basiskennis Boekhouden 600 Juli Basis Logistiek Management 600 Juli Financieel Management 600 Augustus Rapportage technieken 500 Augustus Interior design & decoration 500 Augustus Basis Marketing 600 September Sociale vaardigheden en beroepshouding 500 September Begroting en budgettering 500 Oktober Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken 450 November 4 12 Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap is ook een beroepskeuze! SAS-CAMPAGNE april 2014 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Voorlopige Aangifte Inkomstenbelasting 2014 voor Natuurlijke Personen en Lichamen. 30 april 2014 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 2013 voor Natuurlijke Personen. 30 juni 2014 is de uiterlijke datum voor het indienen en betalen van de Definitieve Aangifte 2013 voor Lichamen. Vereisten voor een volledige aangifte voor ondernemers: Een gedagtekend en ondertekend afschrift van de Balans en Verlies- en Winstrekening van het bedrijf of beroep Een specificatie van de op de brutowinst drukkende lasten en kosten. Indien u nog geen aangifte biljetten heeft ontvangen, kunt u die ophalen bij de Belastingdienst (afdeling FICOD) en vanaf 01 april tot en met 30 april 2014 bij de HUBA. N.B. Indien mocht blijken dat u een te lage aangifte heeft gedaan of een onvolledig ingevuld aangiftebiljet heeft ingediend, riskeert u naast correctie van uw aangegeven inkomen, een boete van ten hoogste 100% van het werkelijk verschuldigde belastingbedrag. Doe uw aangifte dus juist en volledig en dien tijdig uw aangiftebiljetten in. Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Afdeling Voorlichting Financiën MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING De directeur van Onderwijs roept hierbij alle schoolbus vervoerders op om zich in de periode 18 Maart tot en met 26 Maart 2014 aan te melden voor het afhalen van hun brief inhoudende de gegevens t.a.v de herregistratie voor het schooljaar Bushouders : Plaats: Afdeling vervoer, Jesserunstraat In Nickerie afdeling Technische Diensten Hendrikstraat 122 (voor de districten Nickerie en Coronie) Tijd: 8.00u 12.00u Boothouders : Mas keuring boot (Inclusief voorziening zwemvest) Let wel: De herregistratie voor de bushouders/boothouders zal te Paramaribo als volgt plaatsvinden : District Datum Tijd Paramaribo 1/2 april 8.00u u Wanica 3/4 april 8.00u u Commewijne 7/8 april 8.00u u Saramacca 9/10 april 8.00u u Nickerie en Coronie 11/14 april 8.00u u Marowijne 15/16 april 8.00u u Para en Brokopondo 17/18 april 8.00u u Sipaliwini 21/25 april 8.00u u De herregistratie voor de boothouders wordt gehouden in de periode 22 t/m 25 april dagelijks van 8.00 u u. Deze veervoerders kunnen de bescheiden tot en met 22 april afhalen. Let op: u dient erop toe te zien dat de ingeleverde stukken overeenkomen met het geregistreerde vervoersmiddel welke genoemde traject uitvoert. De Wnd directeur van onderwijs DRS.R.L.Peneux OVERBRUGGINSPERIODE VERKOOP BESTRIJDINGS- MIDDELEN Uit controlewerkzaamheden is gebleken dat winkeliers zich niet houden aan de gestelde vergunningvoorwaarden. Het Ministerie van Handel en Industrie brengt hierbij wederom het volgende onder uw aandacht: Ingevolge de artikelen 3, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet (G.B no. 151) en artikel 3 van de Beschikking etikettering bestrijdingsmiddelen 2007 no. 4767: dient er voor de import van bestrijdingsmiddelen vooraf toestemming te zijn verleend door de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van LVV; is het verboden bestrijdingsmiddelen te verkopen, in voorraad te hebben of te gebruiken die niet door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn toegestaan; dient de etikettering van het product in de Nederlandse taal vermeld te staan; Daarnaast mogen bestrijdingsmiddelen niet samen in een ruimte worden uitgestald met levensmiddelen, kleding, dierenvoeding en of huishoudelijk artikelen. Ook in een bar of restaurant mogen bestrijdingsmiddelen niet ten verkoop worden aangeboden. Bij overtreding van voorschriften van de bestrijdingsmiddelenwet is er sprake van een economisch delict en zal het Ministerie van Handel en Industrie optreden krachtens de Wet Economische Delicten (S.B no. 2). Ter informatie moge dienen dat in een bedrijfsvergunning voor het exploiteren van het beroep van winkelier (algemeen) als vergunningsvoorwaarde is opgenomen dat het verboden is landbouwchemicaliën alsmede bestrijdingsmiddelen te verkopen. De controle en handhaving op deze wettelijke regelingen zal plaatsvinden in samenwerking met de Districtscommissarissen, de afdeling Consumentenzaken, de Economische Controle Dienst (ECD), de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van LVV, het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het Bureau Nationale Veiligheid (BNV). Voorafgaand aan deze controle maatregelen zal er een overbruggingsperiode worden ingelast van 1 (een) maand, ingaande 9 april 2014 tot en met 9 mei Indien men na het verstrijken van de termijn zich niet houdt aan het bovengenoemde, zal er direct overgegaan worden tot in beslagname en verbeurdverklaring van de bestrijdingsmiddelen. Bij herhaalde overtreding zal tot intrekking van de vergunning worden overgegaan en eventueel andere strenge maatregelen worden getroffen. Voor meer informatie kan men terecht bij de afdeling Consumentenzaken Secretariaat: Tel.nr.: toestel Klachtenlijn: toestel 1217/1218 of ECD: LVV: MINISTERIE VAN FINANCIËN

10 MINISTERIE VAN ARBEID, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN MILIEU Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon: (597) / / / Fax: (597) Website: Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Avondtrainingen: Opleiding :Medisch Secretaresse Niveau: Tempo: MBO 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: Prijs: 6 mnd 3500 SRD Toelatingseisen: MULO -4 kennisniveau Opleiding : Internationaal Secretaresse Niveau: Tempo: MBO 1 x p/wk Tijd: 18:00 21:00 Duur: 7 mnd Start: 30 April 2014 Prijs: 3500 SRD VOORGESTELD CONCEPT NATIONALE STANDAARD VOOR PUBLIEK COMMENTAAR Surinaams Standaarden Bureau Leysweg no.10, Uitvlugt Tel.: Fax.: website: Overeenkomstig artikel 4 van de Beschikking van de Minister van Handel en Industrie d.d. 01 augustus 2012 nr. 1177, wordt het publiek hierbij uitgenodigd voor het becommentariëren van de hieronder vermelde concept nationale standaard. Het document is te downloaden via de website van het Surinaams Standaarden Bureau, of een copy kan worden afgehaald bij het Standaarden Informatie Centrum van het Surinaams Standaarden Bureau. Titel van voorgesteld concept nationale standaard: Richtlijnen voor de varkenshouderij Deze standaard is van toepassing op alle varkensbedrijven in Suriname, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dit document omvat specifieke vereisten die nodig zijn voor de varkensteelt en er worden verschillende productiesystemen in dit document behandeld. Commentaren indienen bij: Standards Development Unit Surinaams Standaarden Bureau Of via Uiterste datum voor het geven van commentaar: 19 mei 2014 Inhoud: Nederlandse taal en bedrijfscorrespondentie Secretariële vaardigheden Engelse taal en Bedrijfscorrespondentie Planning en Organisatie Omgangsvormen Kantoorpraktijk Career Opportunity Trade Development Expert by CE Haiti-Dominican Republic Programme of Bilateral Economic and Trade Cooperation in the Context of the CARIFORUM-EC Economic Partnership Agreement (EPA) Funded by the European Union under the 10th European Development Fund (EDF) The Caribbean Export Development Agency is looking for motivated individuals to fill the following position in Port-au-Prince, Haiti. Expert en Développement du Commerce - Haïti Le Caribbean Export Development Agency est à la recherche de personnes motivées afin de pourvoir le poste suivant à Port-au-Prince, Haïti RÉSUME DES RESPONSABILITÉS L expert en développement du commerce fournira des orientations afin de faciliter, renforcer et surveiller la mise en œuvre des accords commerciaux ainsi que de promouvoir les échanges commerciaux entre Haïti et la République Dominicaine et à partir de ces pays vers le monde entier. L expert en développement du commerce fournira également un soutien au secteur privé d Haïti et de la République Dominicaine par le biais d initiatives qui visent à identifier les mesures qui seront nécessaires pour améliorer le cadre réglementaire et développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV accompagné d une lettre de motivation par à Fermeture d applications: le 10 Mai 2014 Expert_en_Developpement_Commercial_ Experto en Desarrollo de Comercio - Haití Caribbean Export Development Agency informa que estará recibiendo aplicaciones para la siguiente posición de trabajo en Port-au-Prince, Haití RESUMEN DE LAS RESPONSABILIDADES El Experto de Desarrollo de Comercio servirá de guía para facilitar, fortalecer y monitorear la implementación de los acuerdos comerciales, así como la promoción de los flujos de comercio entre Haití y la República Dominicana y de estos países hacia el mundo. El Experto de Desarrollo de Comercio también brindará apoyo al sector privado a través de iniciativas dirigidas a la identificación de medidas que son necesarias para mejorar el marco regulatorio y promover el comercio entre ambos países. Los interesados deben enviar su CV acompañado de una carta de motivación por correo electrónico a Fecha de cierre de las aplicaciones: el 10 de Mayo del 2014 Experto de desarrollo del comercio Summary of Responsibilities The Trade Development Expert will provide guidance in facilitating, strengthening and monitoring the implementation of trade agreements as well as promoting trade flows between Haiti and the Dominican Republic and from these countries to the world. The Trade Development Expert will also provide support to the private sector through initiatives aimed at identifying measures which are needed to enhance the regulatory framework, and promote trade between both countries. Interested applicants must send their CV s accompanied by a motivation letter by to Closing date: May 10, 2014 Toelatingseisen: MULO - 4 kennisniveau Inhoud: Medische Correspondentie Nederlands Secretariële Vaardigheden Kantoorpratijk Medische Administratie Organisatie van de Gezondheidszorg MedischeTerminologie Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie kunt u terecht bij de administratie voor beroepsopleidingen. Difoestraat # 29 De afdeling is ook telefonisch te bereiken op het nummer New post on Caribbean Export SOLLICITATIE OPROEP Ter versterking van het Bureau zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten voor: De Implementatie Unit/ SSB-Desk Taken en verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor de verificatie/screening van etiketten van voorverpakte goederen bij import en of export (= inspectie) Het uitbrengen van advies inzake de conformiteit van het technisch voorschrift Algemene Vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen (SSB003 :2013) Onderhouden van contacten met locale stakeholders (Importeurs, Inklaarders) inzake specificaties en standaarden Samenstellen van technische rapporten, handleidingen en andere gerelateerde documenten Ondersteunen van de overige technische medewerkers van het SSB Functie vereisten: Minimaal afgeronde technische MBO- opleiding ( WTB) of HAVO met ervaring. Computervaardigheid in Word, Exel, Powerpoint en Corel Draw Goede communicatieve vaardigheden bezitten en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift In staat zijn om volgens instructies te werken en initiatieven te nemen om activiteiten/ projecten succesvol af te ronden Beschikken over goede analytische- en problem solving vaardigheden In teamverband kunnen werken en stressbestendig zijn Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld van een CV, bewijs van goed gedrag, pasfoto en referenties (2) tot uiterlijk vrijdag 09 mei 2014 richten aan: Surinaamse Standaarden Bureau (SSB) t.a.v : Mw. A. Moeljodirjo, B.Sc., Hoofd Finance/ HRM Dept. Leysweg no. 10, Uitvlugt Paramaribo, Suriname Contact gegevens KPS in het kader van reorganisatie Hieronder zijn aangegeven: MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE De aangewezen directeuren/kwartiermakers met hun respectievelijk domein en contactgegevens. No. Domein Naam Rang Contact nummer Secretariaat 1 Plv. Korpschef/ H.A. Daniël Cvp Directeur Operaties KPS/ Implementatiemanager tst Directeur Beleidsvoorbereiding en K. Hussainali Cvp Beheer Mathoera tst Bestrijding Zware Criminaliteit H. Setrosentono Cvp Contactnummer Stafbureau/ Kabinet Adres tst. 253 Duisburglaan tst Duisburglaan Havenlaan tst Oltst Speciale Diensten A.Chin Cvp tst tst. 239 Duisburglaan 5 HRM R. Peiter Hip Bedrijfsvoering D. Stolk Hip tst tst tst. 252 Duisburglaan tst. 268 Duisburglaan 7 Regio West Suriname R. Rakijo Hip Nickerie 8 Regio Paramaribo G. Roosenhoff Hip Keizerstraat 9 Regio Oost Suriname F. Amier Hip Richelieu 10 Regio Midden Suriname S. Ramjiawan Hip Nieuwegrond 11 Stafbureau KC I.Jangbahadoer Hip tst. 272 Duisburglaan 43-45

11 Suriname gereed voor Fiesta del Fuego in Cuba De Surinaamse afvaardiging wil een goede beurt maken tijdens de 34ste Fiesta del Fuego die van 3 tot 9 juli op Cuba wordt gehouden. Deze week is een delegatie van de voorbereidingscommissie naar het eiland vetrokken om poolshoogte te nemen van de voorbereidingen ter plaatse. Suriname is dit jaar het thema van het Cubaanse kunst- en cultuurfestival. Op Cuba heeft de Surinaamse delegatie een aantal vergaderingen gehad met La Casa del Caribe, verantwoordelijk voor de voorbereidingen en de organisatie van Fiesta del Fuego. Deze bijeenkomsten hebben uiteindelijk geresulteerd in een spectaculaire lancering van de 34ste editie van dit festival, dat gewijd is aan Suriname. Dit evenement vond plaats op 15 april in een cultureel centrum te Havanna, Cuba. De avond begon met een cultureel optreden van Surinaamse studenten, met participatie van vele Cubaanse hoogwaardigheidsbekleders, leden van het Diplomatiek Korps en vertegenwoordigers van de lokale en internationale pers. Directeur Stanley Sidoel van Cultuur ging in zijn redevoering in op de openingstoespraak van directeur Verges van het organiserend comité en gaf een gedetailleerd overzicht van de culturele bijdrage van Suriname aan dit bijzonder festijn in de maand juli van dit jaar. Het aanwezige publiek was onder de indruk van het reeds verzette werk door Suriname en sprak tevens haar waardering uit over de proactieve houding van de De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Sofietje, Sofietje mi gudu, vandaag over precies een jaar en een maand op 25 mei 2015 is het uur van de waarheid. De waarheid die soms bij flarden en vlagen zich als door een orakel wil openbaren. Maar dag, uur, minuut en seconde van wat de toekomst brengen zal, kunnen wij ondanks alle moderne technologie nog niet realiseren. Dus maken wij van de nacht een dag van wel 48 of 72 uur en hopen daardoor een time loop lapse te maken die ons brengt naar de verwerkelijking van onze dromen. Want het zijn onze ambitieuze dromen die de nachtmerries voortbrengen welke nachteloze slaap en dagdromen tot genadig gevolg hebben. delegatie. De lancering van de website samen met een Facebook pagina was het hoogtepunt van de avond. Diversiteit van Suriname Tijdens een eerder gehouden informatiesessie lieten commissievoorzitter ambassadeur Arnold Halfhide en onderdirecteur Hariandi Todirjo van Cultuur weten dat in Cuba een miniatuur Suriname in de ruimste zin des woords zal worden gepresenteerd aan het Cubaanse volk. Dit zal plaatsvinden tijdens het gala evenement. Alle traditionele gebruiken van alle in Suriname wonende groepen zullen uitgebeeld worden zodat de bezoekers een idee hebben van hoe de Surinaamse gemeenschap in elkaar zit. Suriname is niet zomaar een land maar een land met vele bijzondere dingen. Suriname is deze keer uitgekozen omdat het een multi-etnische en multireligieuze samenleving heeft. En wij vinden dat de wereld dat moet weten. We gaan onze cultuur meebrengen, zegt Halfhide. Hij heeft het over dans, muziek, poëzie, culinair, beeldende kunst enzovoorts. Er zullen twee bijzondere momenten zijn namelijk de onthulling van het borstbeeld van de overleden Surinaamse politicus en dichter Robin Dobru Ravales en de huldiging van de marronstammen in Suriname, dat een unicum blijkt te zijn in de regio. Op Cuba is men volgens Halfhide onder de indruk van de tribale leefwijze van deze groep die oorspronkelijk niet van Suriname is, maar zich heeft kunnen aanpassen en het Prijzen van basisgoederen De trekkers van het festival in Suriname en Cuba. oerwoud tot hun natuurlijke habitat heeft weten te maken. Alle zes marronstammen in Suriname zijn uitgenodigd op Fiesta del fuego. Zij gaan mee met de Surinaamse delegatie die zal participeren in het festival. Ze worden gedecoreerd, zegt Halfhide. Men weet alleen dat ze 300 jaren in het binnenland van Suriname hebben gewoond. De Cubanen vinden het belangrijk dat wij dat brengen. Hoogtepunt De artistieke strategie van Suriname is om niet alle kruit te verschieten tijdens de openingsceremonie, maar langzamerhand het tempo op te voeren met een climax tijdens de afsluiting van het festival. Wij hebben gemeend om het op een andere manier te moeten doen. Bij de sluiting gaan we exploderen, zegt Todijo. Hij ligt een tipje van de sluier van wat men in Cuba mag verwachten van het thema: Suriname. Er wordt Casa del Surinam gebouwd, dat een dwarsdoorsnede van de Surinaamse bevolking gaat uitbeelden. Je waant je helemaal in Suriname. Je ziet een pinahut, iemand die massala maakt. Het worden allerlei soorten cultuuruitingen van Suriname in de breedste zin des woord. Yvonne Ravales- Resida, de weduwe van Dobru is ingenomen met het besluit om in de stad Santiago de Cuba een borstbeeld van haar overleden echtgenoot te onthullen. Toch komt het net helemaal als een verassing, omdat er volgens haar een sterke band was tussen Dobru en Cuba. Hij is hen trouw gebleven en zij hem, zegt ze. Toen Dobru heel erg ziek werd, hebben zij gezegd kom naar ons toe. Ik ben vier maanden gebleven op kosten van de Cubanen. De R. Dobru Stichting is een trouwe vriend gebleven van de Cubanen, aldus Ravales.-. Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Sofie: Wat orakel je alweer Filo? Ben je nog niet bekomen van het feit dat jij niet in aanmerking bent gekomen voor een der opengevallen ministersposten, onderminister of districtscommissaris? Je klinkt als iemand die zijn wonden likt en zijn tanden scherpt voor de volgende keer als zijn plaaggeesten weer de gelegenheid bieden om toe te happen en de felbegeerde prijs binnen te halen. Gun elk zijn plek in de zon, every dog may have it s day and every cat may have it s night. Dat is uiteindelijk het resultaat van elke fight. BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5, All Purpose Flour 1 kg SRD 3,15 Ocean Foods SRD 4, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3, gr ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,70 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 groene erwten SRD 5,40 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Filo: Ik hoor altijd weer jouw overdenkingen aan en jouw realistische benadering van de maatschappelijke problematiek. Vaak is dat balsem op de wonde maar soms ook azijn. Maar de turbulenties van de afgelopen tijd hebben weer aangetoond hoe het kan verkeren op dit ondermaanse. Grontapu na asi tere, wan dey fu tyon tyon nanga wan dey fu sabaku. De overwinnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen en morgen wil maar niet voor zichzelf zorgen en daarom moeten we als land en volk alle zeilen bijzetten om in elk geval de Voedselschuur van de Caricom te worden. Sofie: Je begint wakker te worden Filo, want het fundament van die Schuur is nu formeel gelegd door een ontwikkelde boer met modder aan zijn laarzen bij wijze van spreken te benoemen als minister en orchestrator van de Strategie naar Veilig en Genoeg voedsel voor ons zelf en ook nog voor de buren. Wan ogri tyari wan bun, zonder geplande reshuffeling maar door een politieke puist die na lang en pijnlijk kloppen scandaleus is gebost en de etter eruit is gelopen. BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,50 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 5,00 POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,75 Camay SRD 2,05 Green SRD 3, gr 840 gr Sun Powder 900 gr SRD 7,50 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 5,60 Tuinderstrots SRD 5, gr Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 Corcovado 900 ml SRD 5,50 Interfood SRD 4,20 PINDAKAAS 720 gr Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,75 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Excellence 340 gr SRD 4,95 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 5,10 Radiante SRD 7,65 Wippy SRD 7, gr 340 gr Filo: Eruit gelopen, overgelopen, doodgelopen, afgelopen; al dat soort begrippen hoor ik uit de politieke arena. Mas Don Tosendjojo is mogelijk de nieuwe dyawa leider van de toekomst, nu in elk geval reeds HI mini ster, maar ook de Powpi Don van Moengo. Mogelijk zelfs ook al van Marowijne en straks dus van Suriname. Politiek is niet slechts een numbers game bij de verkiezingen maar helaas ook een bouwjaar aangelegenheid in de carriere van de politicus. Singing and Swinging Don is latest and fully loaded terwijl Mas Salam zich een dieet van eigen nieren heeft opgelegd wat niet bevorderlijk is voor zijn onderstel, motor en carrosserie. TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 14,75 Colgate SRD 6, gr Mourne Maid 500 gr SRD 13,00 MARGARINE Remia 450 gr SRD 5,54 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr JAM Primo SRD 4,05 Rich SRD 2, gr 20 x 4 gr Sofie: Nieuwe mini sterren zijn aangetreden waaronder een befaamde oud nationaal doelman die in het nieuwe mini sterren team het binnenlands ministerie voor zijn rekening neemt. Zijn sportcarriere stelt hem in staat zelfs na zijn pensionering nog steeds en weer een actieve bijdrage aan land en volk te leveren. Onze toekomst ziet er rooskleurig en gezond uit. Meer dan 5000 deelnemers bij 50 jaar Avond Vierdaagse. Dat betekent dat een halve eeuw geleden reeds de aanzet werd gegeven voor een gezonde levensstijl. De sportprestaties van de nationale delegaties in het buitenland zijn ook steeds opvallender. Jawel, er zal verkeersfrustratie zijn door de Avond Vierdaagse maar het positieve rendement van gezondheid, cultuuridentiteit en toeristische attractie is niet te miskennen. RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 26,40 AFWASMIDDEL 500 ml SRD 3,25 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Power afwas 500 ml SRD 3,00 Paloma semi 25 kg SRD 67,10 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Paloma consumptie 10 kg SRD 29,26 Elegance maandverband 20 st SRD 3,75 Paloma consumptie 25 kg SRD 64,90 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50

12 VRIJDAG 25 APRIL 2014 INFORMATIEF MAANDBLAD VAN DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME JAARGANG 6 EDITIE NR. 57 Redactioneel Een ongeluk zit in een klein hoekje, luidt een bekend spreekwoord. Een ongeluk kan je dus onverwachts treffen. Het is dan ook juist om een goede calculatie en voorbereiding te maken. Onwenselijkheden op het water kunnen leiden tot stagnatie, inefficiëntie en soms zelfs levens kosten. De Maritieme Autoriteit Suriname zal de komende maanden meer dan ooit focussen op het belang van het dragen van een reddingsvest. De veiligheid op het water heeft onze volle aandacht. De informatie omtrent deze kwestie wordt de komende maanden weer opgevoerd. Redt uzelf. Draag een reddingsvest. Vraag van het publiek Met aandacht heb ik uw stuk over reddingsvesten Vgelezen. Daarbij viel het mij op dat de eerste drie categorieën NIET of beperkt veilig zijn bij bewusteloosheid. En de laatste categorie alleen modieus is. Nu vraag ik me af: welke categorie vesten zouden gebruikt moeten worden in de veerboten en welke in de korjalen op de rivieren in het binnenland, waar het water niet beschut is. Verder zou ik graag foto s bij het artikel willen zien, zodat je kunt zien hoe zo een veilig vest eruitziet. Het komt altijd nog frequent voor dat personen die de oversteek doen vanuit de aanmeersteigers, bijvoorbeeld De Platte brug Meerzorg v.v. geen reddingsvest dragen. Tientallen veerboothouders en honderden passagiers maken zich dagelijks schuldig aan het mede creëren van een onveilige situatie op onze wateren. Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft vanaf de tweede helft van 2009 verplicht gesteld dat veerboothouders reddingsvesten aan boord hebben, gelijk het aantal te vervoeren passagiers. Ook dienen de passagiers hun reddingsvesten aan te hebben voordat het vaartuig begint te varen of is aangemeerd bij de plaats van bestemming. De veerboothouders hebben een behoorlijke verantwoordelijkheid in deze. Zij horen conform de vergunningsvoorwaarden erop toe te zien dat passagiers hun vest aanhebben. Overtreding van deze wetsregel kan resulteren in een boete voor de boothouder. Wij zijn ons er ook helemaal van bewust dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Burgers worden gevraagd nauwlettend te zijn en ons te steunen in het creëren van een veilig waterverkeer. U kunt ons foto s sturen van vaartuigen met passagiers die de oversteek doen zonder een reddingsvest aan. s waarin u beschrijft welke ongewenste situatie(s) u is opgevallen, worden van harte toegejuicht. U kunt hiervoor de volgende adressen gebruiken mas.sr of Een telefoontje is ook altijd welkom. U kunt bellen naar toestel 239 of 259. Heeft u opmerkingen en/of vragen over de maritieme sector of de taken/werkzaamheden van de MAS, wij hebben een luisterend oor en zullen altijd met u in contact treden. Maak ook gebruik van ons verkort nummer 118 om ons informatie door te spelen ter vergroting van de veiligheid op het water en het behouden van een schoon watermilieu. Nogmaals, een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Veel leesplezier De redactie LibaTori is informatief en geeft inzicht in de ontwikkelingen van de maritieme sector binnen en buiten Suriname. Coördinatie & (Eind)redactie: Afdeling Marketing & Communication Adres Cornelis Jongbawstraat 2 Telefoon / Fax / Web Vormgeving Fabian Ristie Voor vragen, reacties en/of opmerkingen kunt u ons ook en: en De MAS houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften voor de scheepvaart. Zij garandeert een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen, regels en door Suriname geratificeerde verdragen. Het streven is om de beste Maritieme Autoriteit van de regio te worden. Calamiteiten op het water? Bel 118 HET (REDDINGS)VEST EXTRA BELICHT Het reddingsvest is een reddingsmiddel dat dient om een drenkeling veilig drijvend te houden. Het reddingsvest corrigeert een verkeerde houding in het water, zodat het gezicht altijd boven water zal blijven waardoor verdrinking verhinderd wordt, ook bij een bewusteloze drenkeling. Reddingsvest en zwemvest Naast het reddingsvest bestaat er ook het drijfhulpmiddel, beter bekend als zwemvest. Dit vest heeft minder drijfvermogen dan een reddingsvest en geen corrigerende eigenschappen voor de houding van de drenkeling. Dit hulpmiddel is dan ook meer bedoeld voor sporters waar een reddingsvest te veel belemmert bij het beoefenen van de sport, zoals bijvoorbeeld zeilen, surfen, waterscooter varen, kanovaren. Behalve de functie van drijfhulp beschermt het zwemvest ook het bovenlichaam bij aanvaringen en geeft het onder water enige bescherming tegen onderkoeling. Een zwemvest kan voorzien zijn van een fluit en afhankelijk van de sport ook andere noodsignalen, werplijnen, eten voor onderweg en dergelijke. Europese normen Er zijn vier Europese normen (reeds vervallen en vervangen door NEN-EN-ISO normen t/m ) voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen. Elke norm omschrijft een type reddingsvest dat voor een specifieke groep gebruikers geschikt is: EN 393: 50 Newton drijfvermogen. Drijfhulpmiddel (zwemvest) - Alleen geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid. Geschikt voor personen vanaf 40 kg. EN 395: 100 Newton drijfvermogen. Reddingsvest - Geschikt voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen die zich bevinden op binnenwater of beschut water. Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, afhankelijk van de gedragen kleding. Figuur 1 Het zwemvest geschikt voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen EN 396: 150 Newton drijfvermogen. Reddingsvest - Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit Figuur 2 Het reddingsvest geschikt voor zwemmers en niet-zwemmers vest is onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij bewusteloosheid. Bij het dragen van zware waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid. EN 399: 275 Newton drijfvermogen. Reddingsvest - Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit vest is ook geschikt voor dragers van zware waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden volkomen veilig bij bewusteloosheid. Figuur 3 Het werkvest Verder schrijft de EN-normering voor reddingsvesten nog voor, dat alle vesten: in opgeblazen toestand een felle opvallende kleur en reflecterende strepen hebben (met uitzondering van het zwemvest) Een kanteltijd hebben van 5 seconden of minder De mond minimaal 8 cm boven het water moeten houden (de zogenaamde vrijboordhoogte) De geschiktheid van een reddingsvest wordt verder nog bepaald door gewicht en lichaamsbouw van de drager. Mensen met bijvoorbeeld één been moeten een aangepast reddingsvest dragen om hiervoor te corrigeren. In het label van het vest staat vermeld voor welke groep gebruikers het geschikt is. Varianten Binnen de drie groepen reddingsvesten is ook weer een onderverdeling te maken in vesten met een vaste vulling of met een gasvulling (opblaasbaar). Reddingsvesten met een vaste vulling zijn bijzonder geschikt voor personen die regelmatig in het water vallen, zoals spelende kinderen, waterskiërs en (wind)surfers. Het grote nadeel van deze vesten is hun grote omvang. De schuimblokken in het vest zitten vaak in de weg bij werkzaamheden. Voor gebruikers die ongehinderd moeten kunnen werken, is het opblaasbare reddingsvest ontwikkeld. Het opblaasbare reddingsvest is er in twee uitvoeringen: halfautomatisch en volautomatisch: Bij de halfautomatische uitvoering moet de drenkeling zelf aan een touwtje trekken om het vest te activeren. Hierdoor wordt een slagpin in een CO 2 -patroon gedreven waardoor het gas vrijkomt en het vest zichzelf opblaast. Dit vest is niet geschikt voor bewusteloze drenkelingen, omdat deze natuurlijk het vest niet zelf kunnen activeren. Wel is dit type vest het enige dat gebruikt kan worden door bemanning en passagiers van helikopters die offshore vliegen. Andere types zouden het ontsnappen uit een gestrande en zinkende helikopter onmogelijk maken. Het volautomatische vest blaast zichzelf op nadat een zouttablet is opgelost in het omringende water. Door het oplossen van het zouttablet wordt de slagpin geactiveerd en het vest opgeblazen. Figuur 4 Het opblaasbare reddingsvest Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie Antwoord Maritime Administration A Gezien de omstandigheden vanwaar de veerboten opereren in de Suriname- en de Commewijnerivier voldoen de categorieën 1 en 2 (het zwemvest en het reddingsvest) al. In de korjalen op de rivieren in het binnenland, waar het water niet onstuimig is voldoen de categorieën 1(het zwemvest), 2 (het reddingsvest) en 3 (het reddingsvest voor zwemmers en niet-zwemmers ) al. Voor vrachttransport (alleen lading) voldoet categorie 5 (het werk vest) al. In onstuimig water worden de categorieën 2 (het reddingsvest) en 3 (het reddingsvest voor zwemmers en niet-zwemmers) en 4 (reddingsvest bij extreme zware omstandigheden) aanbevolen. De keuzes hangen af van: *De verrichte werkzaamheden die u zult uitvoeren. Bijvoorbeeld bij veerovergangen in de Marowijnerivier van Albina naar St. Laurent voldoet categorie 1 (het zwemvest )al. *De locatie waarin u zich bevindt zoals de stroomsnelheid, de onstuimigheid van het water en eventuele obstakels zoals rotsblokken. *De zwemvaardigheid MAS KORT De categorieën vesten Reddingsvesten moeten voorzien zijn van een keurmerk. Bij zo een keurmerk kunt u aflezen welke instantie de keuring heeft gepleegd en voor welke omstandigheid het vest is gekeurd. Een reddingsvest biedt goede bescherming aan (niet)-zwemmers. Bij het te water raken, zult u automatisch op uw rug draaien. Het draaien is nodig om uw luchtwegen vrij van water te houden en dat u niet verdrinkt. Er zijn verschillende categorieën vesten, ingedeeld naar de gebruiksomstandigheid. Hieronder treft u de globale voorwaarden op basis waarvan de indeling plaatsvindt: Categorie 1: Het zwemvest. Dit type is geen REDDINGSVEST en alleen geschikt voor zwemvaardigheden en bij of op beschut water waar snel hulp aanwezig is. Het zwemvest is NIET veilig bij bewusteloosheid. Categorie 2: Het reddingsvest is geschikt bij of op binnenwater en beschut water. Dit type is beperkt veilig bij bewusteloosheid en bij het dragen van waterdichte kleding. Categorie 3: Het reddingsvest voor zwemmers en niet-zwemmers. Geschikt bij of op open en kustwater. Met zware, waterdichte kleding is dit type beperkt veilig bij bewusteloosheid. Categorie 4: Het reddingsvest voor op zee en bij extreme zware omstandigheden. Dit type is bestemd voor dragers van zware en waterdichte kleding. Onder vrijwel alle omstandigheden is dit vest volkomen veilig bij bewusteloosheid. Categorie 5: Het werkvest voor arbeiders die frequent op of langs het water hun diensten verrichten. Dit type vest is modieus en is niet bedoeld om het lichaam in een hulpeloze toestand in een goede houding te brengen/te houden. De volgende editie van LibaTori verschijnt op vrijdag 30 mei 2014.

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE?

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? Marketing, Big Data en privacyregels Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA - 14 november 2013 - Big data & marketing (Energieverbruik, KNMI data en bouwjaar

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie