Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld."

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus AE Den Haag <Aanhef> «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Vooraankondiging vaststelling Rijksbijdrage 2007 en 2008 Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AE Den Haag Contact Helpdesk bekostiging inburgering T agentschapszw.nl <aanhef>, Aan uw gemeente of samenwerkingsverband zijn op grond van het Besluit inburgering voor de jaren 2007 en 2008 diverse voorschotten verleend op de Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet inburgering. Deze voorschotten worden afgerekend op basis van de gegevens die uw gemeente of samenwerkingsverband verstrekt in de SiSa bijlage (Single information Single audit) bij de jaarrekening over het jaar Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop de afrekening zal plaatsvinden. Projectnummer «Projectnummer» Het proces Het verantwoordingsproces bestaat uit zes stappen. 31 januari 2012 Het raadplegen van de kruisjeslijst. In de kruisjeslijst die door het Ministerie van BZK wordt gepubliceerd (www.rijksoverheid.nl/sisa) is aangegeven welke gemeente of welk samenwerkingsverband welke specifieke uitkering verantwoordt. U dient alleen een verantwoording in als u als partij staat aangemerkt. Voor 1 maart 2012 Voor 1 maart 2012 Downloaden SiSa bijlage van het Ministerie van BZK. De Sisa bijlage is door het Ministerie beschikbaar gesteld en kan ingevuld worden. De in te vullen variabelen treft u als bijlage 1 aan. Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. 15 juli 2012 De verantwoording moet plausibel zijn aangeleverd bij het Ministerie van BZK (via het CBS). Tussen 15 juli 2012 en 10 februari 2013 U ontvangt een voornemen tot vaststelling. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u dat kenbaar maken. Voor 10 februari 2013 U ontvangt de vaststellingsbeschikking. Pagina 1 van 5

2 ISI gegevens De prestaties van inburgeringsplichtigen worden op persoonsniveau centraal geregistreerd in het Informatiesysteem inburgering (ISI). ISI vormt de basis om uw verantwoording in SiSa juist in te vullen. SiSa dient dan ook overeenkomstig ISI ingevuld te worden. Aan u wordt voor 1 maart 2012 een overzicht verstrekt van de gegevens zoals die in ISI staan geregistreerd. Uiteraard kunt u ook zelf in ISI nagaan welke gegevens er voor uw gemeente of samenwerkingsverband geregistreerd staan. Vaststelling verschillende componenten Rijksbijdrage In de vaststellingsbeschikking die u ontvangt, worden de voorschotten voor het prestatieafhankelijke deel van de Rijksbijdrage voor de jaren 2007 en 2008 verrekend. Indien er een voorschot participatiebonus ten behoeve van duaal uitgevoerde trajecten is verstrekt, wordt dit eveneens verrekend. Ook worden in de vaststelling de WIN beschikkingen 2007 en hierop volgende verklaringen en het bedrag aan opleidingen educatie betrokken. De bedragen die hiermee gemoeid zijn treft u aan in de vaststellingsbeschikking over cohort 2008 respectievelijk cohort Daarnaast worden de examens en het aanvullend praktijkdeel van de examens aangeboden aan geestelijk bedienaren bekostigd. Deze bekostiging vindt plaats onder het variabele deel van de Rijksbijdrage. Mocht uw gemeente of samenwerkingsverband een voorschot voor trajecten in het kader van nieuwe inburgeringsplichtigen (Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) voor de jaren 2008 en 2009 hebben ontvangen, dan ontvangt u voor dit gedeelte separaat een voornemen tot vaststelling en een vaststellingsbeschikking. Samenloop met participatiebudget Niet benutte gelden van het prestatieafhankelijke deel van de Rijksbijdrage voor de jaren 2007 en 2008 konden ook ingezet worden in 2009 om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden onder het oude stelsel, ondanks dat de Wet participatiebudget reeds in werking was getreden. Trajecten gestart met resterende middelen voert u in de verantwoording op waarover in deze brief wordt gesproken. Dit betekent ook dat deze trajecten niet in de verantwoording over het participatiebudget betrokken kunnen worden, omdat er dan sprake is van dubbele financiering van het traject. Hoogte vergoedingen per traject De verstrekte voorschotten zijn verleend op basis van een voorschotvergoeding per traject. Bij de vaststelling wordt gerekend met een bijdragevergoeding per traject. In bijlage 2 is de hoogte van deze bijdragevergoedingen weergegeven. Proefberekening Op de website van het Agentschap SZW is een excel bestand te downloaden waarmee u een proefberekening kunt maken voor de vaststelling van de Rijksbijdrage. Dit bestand vindt u op de volgende pagina: De variabelen die u in de SiSa bijlage en de proefberekening moet invullen vindt u in bijlage 1. Pagina 2 van 2

3 Zorgvuldigheid proces Bij de eerdere vaststelling van Rijksbijdragen op basis van informatie die is aangeleverd middels SiSa is gebleken dat niet altijd de juiste variabelen zijn ingevuld op de juiste positie in de SiSa bijlage. In sommige gevallen is hierdoor de Rijksbijdrage op een onjuiste hoogte vastgesteld. De verantwoordelijkheid om juiste informatie aan te leveren ligt bij uw gemeente of samenwerkingsverband. Ik benadruk dan ook graag dat u zorg moet dragen voor een juist verantwoordingsproces en dat u goede controle moet uitoefenen op de ingevulde variabelen in de SiSa bijlage. Meer weten en contact Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk inburgering op telefoonnummer of per De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor deze: de Directeur van het Agentschap SZW, op last: het Hoofd afdeling Nationale regelingen E.W. Kroon Pagina 3 van 2

4 Bijlage 1 Variabelen in SiSa bijlage Prestatieafhankelijk deel jaren 2007 tot en met 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld, jaren 2007 tot en met 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het examen, jaren 2007 tot en met 2009 voor het eerst een gecombineerde voorziening is vastgesteld, jaren 2007 tot en met 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het examen, Aantal nieuwe inburgeringsplichtigen als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 tot en met 2009 (gepardonneerden), Aantal nieuwe inburgeringsplichtigen als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 tot en met 2009 en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden), Aantal inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 tot en met 2009 voor het eerst een duale voorziening is vastgesteld. Aantal inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 tot en met 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Variabel deel Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Pagina 4 van 2

5 Bijlage 2 Hoogte bijdragevergoedingen Bijdragevergoeding per traject in euro start inburgeringsvoorziening deelname examen inburgeringsvoorziening start gecombineerde inburgeringsvoorziening deelname examen gecombineerde inburgeringsvoorziening Overige bijdragevergoedingen per traject Duaal traject Taalkennisvoorziening Start inburgeringsvoorziening nieuwe inburgeringsplichtige (pardon) Deelname examen nieuwe inburgeringsplichtige (pardon) Deelname examen geestelijk bedienaren Deelname praktijkdeel inburgeringsexamen geestelijk bedienaren Beschikking in het kader van de Wet Inburgering nieuwkomers Verklaring in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers Pagina 5 van 2

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Hét Gastouderbureau Warnsveldseweg 23 7204BA ZUTPHEN Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Dhr. mr. F.J.W.M. van Dooren Waarnemend ombudsman De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Dlrectoraat-Generaal Belastingdienst

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 1 Algemeen 2 1.1 Indeling Handboek 3 1.2 Aanlevering van gegevens 5 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten per jaar 14 2 Specifieke Informatie

Nadere informatie