SEE THE BIG PICTURE. financiële optimalisatie. powered by GERMAIN CLAEYS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEE THE BIG PICTURE. financiële optimalisatie. powered by GERMAIN CLAEYS"

Transcriptie

1 SEE THE BIG PICTURE financiële optimalisatie powered by GERMAIN CLAEYS

2 onafhankelijk makelaar in pensioen-en beleggingsverzekeringen PARTNERS... powered by GERMAIN CLAEYS NV verzekeringen & financiële optimalisatie

3 Soms kan je maar beter een goed plan hebben Niemand kan de toekomst voorspellen, maar u kan u er wel op voorbereiden. Met een goed plan bijvoorbeeld. Een plan op uw maat, dat regelmatig wordt bijgestuurd naarmate uw gezins- of professionele situatie verandert. Of u nu zelfstandige, werkgever, werknemer of gepensioneerde bent, met een goed plan kunt u vandaag al inschatten waar u morgen zal staan. En dat maakt de toekomst een stuk minder onzeker. Amelia kan u, in alle onafhankelijkheid, helpen met het opstellen van uw persoonlijk plan. In deze folder krijgt u een overzicht van onze expertises, maar eigenlijk begint alles met een goed gesprek. Want hoe beter we u kennen, hoe beter we u kunnen helpen. Dus: Start to plan!

4 SOCIALE ZEKERHEID Kwartaalbijdrage sociale kas ZELFSTANDIGE Wordt berekend op basis van het netto-inkomen van 3 jaar terug Maximumloon berekeningsbasis: ,81 geherwaardeerd min 729,46 max 4.110,32 RIZIV kinderbijslag pensioenbijdrage geneeskundige verzorging arbeidsongeschiktheid wettelijk pensioen kleine en grote risico s 1 STE MAAND 0 rustpensioen (bij volledige loopbaan, 45j) VANAF DE 2 DE MAAND 40,81 /d (6/7) (als alleenstaande) 53,99 /d (6/7) (met gezinslast) 33,13 /d (6/7) (als samenwonenden) 1 STE PIJLER Alleenstaande: 1.060,94 /m minimum 1.248,77 /m maximum Gezin: 1.386,40 /m minimum 1.528,54 /m maximum overlevingspensioen (bij overlijden zelfstandige echtg.) 1.047,84 /m minimum 1.222,83 /m maximum Bron: zakboekje Personal Financial Planning (versie januari 2014) Stremersch, Van Broekhoven & Partners 4

5 SOCIALE ZEKERHEID Sociale bijdrage BEDIENDE De bediende betaalt zelf 13,07% van brutosalaris. De werkgever betaalt daarbovenop een bijdrage tussen 32,93% en 40,63% van brutosalaris. ARBEIDER De arbeider betaalt zelf 13,07% van 108% van brutosalaris. De werkgever betaalt daarbovenop een bijdrage tussen 38,93% en 40,63% van brutosalaris. RIZIV kinderbijslag jaarlijks verlof werkloosheid pensioenbijdrage geneeskundige verzorging arbeidsongeschiktheid wettelijk pensioen AO door ziekte of privé-ongeval AO door arbeidsongeval rustpensioen (bij volledige loopbaan) Voorwaarde Beroepsactiviteit volledig stopgezet + arbeidsongeschiktheid van min. 67% 1 STE MAAND 100% vh salaris 2 DE T.E.M. 12 DE MAAND 60% vh salaris 2.052,96 /m maximum VANAF 2 DE JAAR 55% vh salaris 1.123,46 /m minimum 1.881,88 /m maximum (als alleenstaande) 65% vh salaris 1.403,74 /m minimum 2.224,04 /m maximum (met gezinslast) 40% vh salaris 963,30 /m minimum 1.368,64 /m maximum (als samenwonenden) Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 1 STE MAAND Volledige AO: 100% gewaarborgd maandsalaris Gedeeltelijke AO: pro rata aanvulling tot het volledige maandsalaris VANAF 2 DE MAAND Volledig AO: 90% van bruto maandsalaris beperkt tot wettelijk loonplafond Gedeeltelijk AO: pro rata aanvulling tot 90% van bruto maandsalaris beperkt tot wettelijk loonplafond Blijvende arbeidsongeschiktheid: % invaliditeit x brutosalaris beperkt tot wettelijk loonplafond Het loonplafond voor 2014 bedraagt: ,18 /jaar Alleenstaande: 1.123,34 /m minimum 2.178,70 /m maximum Gezin: 1.528,54 /m minimum 2.634,27 /m maximum overlevingspensioen (bij overlijden loontrekkende echtg.) Overlijden door ziekte of privé ongeval: 1.105,67 /m minimum 2.178,70 /m maximum Overlijden door arbeidsongeval: echtgenote: 30% van het basisloon kinderen: 15% van het basisloon met max. van 45% FINANCIËLE OPTIMALISATIE 5

6 VERMOGENSBESCHERMING Financieel risico door ongeval of ziekte Hospitalisatie onbeperkte vergoeding wereldwijd 1-persoonskamer one day clinic 1 mnd pre/ 3 mnd post zware ziekten terugbetaling indien mutualiteit niet tussenkomt niet opzegbaar na schadegeval Individuele hospitalisatieverzekering DKV of AG Care (ziekte en/of ongeval) Collectief contract via werkgever > aanvullend contract via DVK of AG Care Horizon Vision Tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid rente of kapitaal Gewaarbord inkomen (ziekte en/of ongeval) Omzetverzekering (ziekte en/of ongeval) Formule 24/24 ongevallenverzekering (enkel ongeval) Bestuurdersverzekering (enkel auto-ongeval) Overlijden kapitaal Overlijdensverzekering (ziekte en/of ongeval) Formule 24/24 ongevallenverzekering (enkel ongeval) Bestuurdersverzekering (enkel auto-ongeval) 6

7 VERMOGENSBESCHERMING Hoe overlijdensverzekering fiscaal optimaliseren? GEVOLGEN BEDRIJF PRIVE MEDEVENNOTEN Ter dekking van Investeringskredieten Continuïteit bij wegvallen sleutelfiguur Privé kredieten Overlevingsgarantie partner en kinderen Ongewilde inmenging van erfgenamen Successierechten Oplossing BLV IPT Partner cover Constructie 1. Verzekeringsnemer Vennootschap Vennootschap Vennoot A 2. Verzekerde Bedrijfsleider Bedrijfsleider Vennoot B 3. Begunstigde Vennootschap (verpanding kredietinstell.) Nabestaanden Vennoot A Hoe? Gekoppeld aan schuld Vast kapitaal Aandeelhoudersovereenkomst Verzekeringscontract Fiscaliteit Aftrekbare beroepskost Aftrekbare beroepskost Buiten de fiscaliteit Geen regelmatige maandelijkse bezoldiging Regelmatige maandelijkse bezoldiging Uitzonderlijke opbrengst vennootschap Premietaks 4,4% 4,4% 2% Gevolg Bruteringspercentage gemiddeld 51,5% Bruteringspercentage gemiddeld 28% Geen successierechten Successierechten op netto uitkering (*) (*) slechts op de helft indien gehuwd met gemeenschap FINANCIËLE OPTIMALISATIE 7

8 SPAREN EN BELEGGEN: DE IDEALE BELEGGINGSMIX We gaan voor u op zoek naar de ideale beleggingsmix SERVICES Sparen: maandelijkse stortingen Sparen en beleggen zowel (spaarplan) privaat als voor vennootschap Beleggen: éénmalige stortingen / bijstortingen mogelijk Open architectuur (geen huisfondsen) Sparen en beleggen zowel Onafhankelijk advies in België als in Luxemburg Vermogensoverdracht... Successieplanning Rentenieren 8

9 DE IDEALE BELEGGINGSMIX Kies zelf uw profiel Defensief Neutraal Dynamisch Agressief Total return sparen beleggen Tak 21 / Tak 26 Tak 23 Discretionair België België & Luxemburg België: AXA Luxemburg: Le Foyer Robeco, Templeton, Fidelity, Blackrock, Echiquier, Invesco, Keren, Pictet, Degroof, Merit Capital, Man, Alienor, Triodos, Skagen, Delta Lloyd, Aviva fiscaal niet-fiscaal FINANCIËLE OPTIMALISATIE 9

10 FISCAAL SPAREN Fiscaal sparen 2de en 3de pijler zelfstandige met vennootschap fiscaal voordeel zelfstandige zonder vennootschap PENSIOENOPBOUW PRIVAAT Langetermijnsparen max nettoloon van: ,00 OF Hypoth. lening / Bouwsparen 30% Langetermijnsparen max nettoloon van: OF Hypoth. lening / Bouwsparen 3 DE PIJLER Pensioensparen max. 950 niet loon gebonden Pensioensparen max. 950 niet loon gebonden Gewoon VAPZ - 8,17% max ,09 netto loon 3 jaar terug van: ,06 Gewoon VAPZ - 8,17% max ,09 netto loon 3 jaar terug van: ,06 SAMEN OPNEMEN IN 80%-REGEL OF Sociaal VAPZ - 9,40% max ,22 netto loon 3 jaar terug van: ,06 Groepsverzekering/IPT Beroepskosten max. 65% PENSIOENOPBOUW VIA BEDRIJF max. vennootschapsbelasting OF Sociaal VAPZ - 9,40% max ,32 netto loon 3 jaar terug van: ,06 2 DE PIJLER WETTELIJK PENSIOEN 1 STE PIJLER 10

11 FISCAAL SPAREN bediende / arbeider fiscaal voordeel huisvrouw PENSIOENOPBOUW PRIVAAT Langetermijnsparen max nettoloon van: OF Hypoth. lening / Bouwsparen 30% Langetermijnsparen max. 776,40 OF Hypoth. lening / Bouwsparen 3 DE PIJLER Pensioensparen max. 950 niet loon gebonden Pensioensparen max. 950 niet loon gebonden PENSIOENOPBOUW VIA WERKGEVER 2 DE PIJLER WETTELIJK PENSIOEN 1 STE PIJLER FINANCIËLE OPTIMALISATIE 11

12 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN De mix Tak 21 / Tak 23: de ideale combinatie MIX TAK 21 / TAK % TAK 21 VEILIGHEID 100% TAK 23 DYNAMISME Verschuif de mixcursor afhankelijk van het netto kapitaal dat u wenst te beveiligen Oplossing Stel uw eigen portefeuille samen om uw kapitaal te beschermen. Combineer veiligheid, rendement, flexibiliteit en transparantie. Strategie: Beleggen in een mix Tak 21 om het netto belegd kapitaal te beschermen. Tak 23 om in te spelen op de financiële markten. Tak 21: veiligheid Het netto belegd kapitaal in Tak 21 is 100% veilig U ontvangt bovendien een eventuele jaarlijkse variabele winstdeelname Bij afkoop is er geen roerende voorheffing verschuldigd (2 mogelijkheden): - indien u bij de intekening op het contract kiest voor 130% overlijdensdekking van de stortingen - indien de opname wordt uitgevoerd na 8 jaar na aanvangsdatum contract (bij een contract zonder 130% overlijdensdekking) Tak 23: rendement Potentieel hoger rendement, maar geen gewaarbord kapitaal Grote keuze van fondsen: - voor alle profielen; - verschillende beleggingsopties; thematisch, sectoraal, geografisch; - verschillende bekende beheerders (open architectuur) Geen roerende voorheffing bij afkoop Eenvoud en transparantie Eén enkel contract Vrije keuze van het deel van uw netto kapitaal dat gewaarbord moet blijven (Tak 21) Opvolging van de evolutie van uw investering via uw jaarlijks rekeninguittreksel Uw eigen tempo Geen beperkte intekenperiode, u bepaalt zelf het moment waarop u investeert Geen opgelegde duur, u bepaalt zelf de looptijd van uw contract U kunt een koopsom éénmalig storten of kleinere bedragen periodiek storten Flexibliteit Mogelijkheid om switches uit te voeren Mogelijkheid om de verdeelsleutel van uw toekomstige stortingen te wijzigen Mogelijkheid om op ieder moment een som op te vragen: uw geld is niet geblokkeerd ONS ADVIES: COMBINEER UW MIX De optie beperking van de verliezen voor meer veiligheid = stop loss (actief). De optie beveiliging van de meerwaarden voor meer veiligheid = winstbeveiliging. 12

13 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN Beveiligingsopties Tak 23 STOP LOSS: VERSCHIL TUSSEN ACTIEVE EN PASSIEVE STOP LOSS % * Actieve Stop Loss Passieve Stop Loss * Vanaf de overeengekomen activatiegrens (bijv. -10%) zal de volledige waarde automatisch en gratis worden gearbitreerd naar het door de klant gekozen (defensief) fonds %=108 WINSTBEVEILIGING * Winstbeveiliging * Vanaf de overeengekomen activatiegrens (bijv. 15%) zal deze meerwaarde automatisch en gratis worden gearbitreerd naar het door de klant gekozen (defensief) fonds. DRIP FEEDING Belegger doet éénmalige storting in Tak 21 of Tak 23 monetair fonds van daaruit systematisch beleggen in Tak 23-beleggingsverzekering DOEL: geleidelijk in de markt stappen aan gemiddelde prijs FINANCIËLE OPTIMALISATIE 13

14 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN 1. Versla de inflatie! Inflatievoet 2013 bedroeg: 1,11%. Gemiddelde rentevoet op spaarrekening bedroeg 0,75%. Uw spaargeld verliest aan koopkracht! Reserve in spaarboekje behouden voor onverwachte uitgaven. Saldo: periodiek beleggen! 2. Transparantie Een tak 23-belegging is een uiterst transparante belegging. U weet op elk moment waarin u geïnvesteerd heeft en wat de waarde ervan is op dat moment. 3. Potentieel hoger rendement Mits voldoende beleggingstermijn (> 5 jaar) resulteert tak 23 in een hoger rendement. Morningstar rating jaar gean. Carmignac Patrimoine 17,6% 6,9% -0,8% 5,4% 3,5% 4,98% Ethna AKTIV E T 13,6% 9,9% -1,9% 10,0% 5,3% 7,08% Eurose C 16,8% 4,5% -0,9% 10,1% 10,9% 8,32% Carmignac Emergents 68,4% 30,9% -12,1% 17,3% -6,2% 12,17% DNCA Evolutif C 24,2% 4,7% -6,5% 9,3% 18,1% 9,87% Bron: Private Estate Life 4. Periodiek sparen Niemand kent het ideale instapmoment op de beurs. Wanneer u periodiek gaat sparen, vermindert u het risico van een slechte timing. U stapt in op het moment dat het duur is. Dan koopt u weinig eenheden. U stapt in op het moment dat het goedkoop is. Dan koopt u veel eenheden voor hetzelfde bedrag. Hierdoor verkleint u aanzienlijk het risico. U bent dan ook minder onderhevig aan de marktschommelingen. De volatiliteit van de fondsen binnen uw belegging biedt extra rendementskansen. We creëren een rendementshefboom door te profiteren van koersdalingen. Mits voldoende tijdshorizon is dit quasi risicoloos beleggen. KOERS Snel aandelen kopen. Bij de volgende hausse verkoop ik. Een kleine terugval. Ik koop een beetje. Ik verdubbel mijn positie. Dit is het moment. Ik verkoop! Ik koop! Oef, net op tijd verkocht. Er is weer een hausse. Wat gebeurt er nu? TIJD 14

15 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN Voorbeeld van maandelijks sparen 30,000 Vergelijking investering gedurende 5 jaar 50,000 40,000 Dynamisch sparen Spaarboekje 20,000 10,000 30,000 20,000 10,000 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 maandelijks sparen 250 Vergelijking investering gedurende 8 jaar Vergelijking investering gedurende 10 jaar 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 80,000 80,000 70,000 70,000 60,000 60,000 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 maandelijks sparen 250 maandelijks sparen 250 FINANCIËLE OPTIMALISATIE 15

16 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN 5. Time is money Hoe vroeger u begint, hoe makkelijker en hoe meer kans u maakt om uw doel te bereiken. Wanneer u vroeg begint te sparen, hebt u reeds een reserve opgebouwd in geval van een tegenslag. Indien u door deze tegenslag niet meer verder kan sparen, blijft de reserve vanzelfsprekend aangroeien. Mark begint op zijn 35ste en stort 100 euro netto 2 per maand. Zo blijft hij 30 jaar lang sparen. Piet begint op zijn 35ste en stort 100 euro netto 2 per maand. Op zijn 62ste kan Piet niet langer sparen. Hij beslist het spaarbedrag op het contract te laten staan. Zo spaart hij 27 jaar lang. Jan begint op zijn 55ste en gaat ervan uit dat hij zijn achterstand zal inhalen door 300 euro netto 2 per maand te storten. Zo spaart hij 10 jaar lang jaar 45 jaar 55 jaar 65 jaar Startleeftijd opgeboude reserveop 65 jaar* Totale spaarinspanning** Mark 35 jaar Piet 35 jaar Jan 55 jaar * Netto stortingen gekapitaliseerd op basis van een intrestvoet van 1,50% tot de leeftijd van 65 jaar. ** Totale spaarinspanning som van de netto premies gestort tot 65 jaar. Bron: Delta Lloyd 6. Fiscaal aantrekkelijk Binnen tak 23 heeft u een betere fiscale behandeling. U betaalt namelijk bij een tak 23-belegging geen roerende voorheffing (25%) op het rendement. Als klant moet u wel de premietaks van 2% betalen. Wanneer uw beleggingshorizon voldoende lang is, is het effect van de premietaks veel lager dan dat van de roerende voorheffing. Daarnaast moet men bij een tak 23-belegging geen beurstaks (1%) betalen. Rendement Looptijd contract ( enige premie ) 8 jaar 10 jaar 20 jaar 30 jaar 1,00% 25,63% 20,70% 10,87% 7,60% 2,00% 13,38% 10,91% 6,00% 4,38% 3,00% 9,31% 7,66% 4,39% 3,33% 4,00% 7,28% 6,04% 3,61% 2,83% 5,00% 6,07% 5,08% 3,15% 2,55% 6,00% 5,26% 4,44% 2,85% 2,37% 16

17 FISCAAL / NIET-FISCAAL SPAREN Indien uw belegging jaarlijks 4% heeft opgebracht, komt de kost van de premietaks in tak 23 (2%) overeen met een kost van roerende voorheffing van 7,28% op een looptijd van 8 jaar. De roerende voorheffing bij een BEVEK is steeds 25%. BEVEK TAK 23 Bruto-inleg Premietaks ,12 Instapkost (2%) - 294,12-289,10 Netto-inleg , ,78 Jaarlijks rendement 4% 4% Bruto-eindwaarde , ,36 Beurstaks (1%) - 217,68 - Roerende voorheffing (25%) ,07 - Netto-eindwaarde* , ,36 * Berekening na 10 jaar 7. Op maat U kiest een belegging die bij uw profiel past. Wij bieden een verscheidenheid aan fondsen aan. U kunt fondsen kiezen die aansluiten bij uw beleggingsprofiel. Daarbij hebt u keuze tussen aandelenfondsen, obligatiefondsen of de combinatie tussen beide. We bieden u de keuze tussen meer dan 500 fondsen van meer dan 60 vermogensbeheerders (open architectuur). We begeleiden u graag bij uw keuze. U kunt ook kiezen voor een combinatie tussen tak 21 en tak 23. U kunt hierbij kiezen voor tak 21 om het netto belegd kapitaal te beschermen en voor tak 23 om in te spelen op de financiële markten. 8. Successieplanning Wist u dat een tak 23-belegging een handige tool is binnen successieplanning? Zo kan u bijvoorbeeld uw begunstiging vrij kiezen. Wij geven u graag bijkomend advies op maat. 9. Voor kinderen, kleinkinderen, U heeft binnen tak 23 ook de mogelijkheid om een contract af te sluiten ten voordele van uw kinderen, kleinkinderen, met behoud van controle op uw contract. 10. België of Luxemburg Een belegging binnen tak 23 is mogelijk in elk van bovenstaande landen. FINANCIËLE OPTIMALISATIE 17

18 BELEGGEN Discretionair beheer - België Hier verlaten we het pad van de verzekeringsbeleggingen en komen we in de wereld van het bancaire vermogensbeheer via fondsenportefeuilles, beheerd door AXA Private Management (APM). Zeer grote diversificatie Via zes bouwstenen tot max. 90 fondsen (van een 40-tal beheerders) in portefeuille. Snelle implementatie van beslissingen U bepaalt het beleggingsprofiel van uw portefeuille. U laat de praktische realisatie daarvan over aan de beheerders. De beheerder en zijn team zitten dus in de driver-seat: -- Zij volgen voor u de markten op. -- Zij implementeren hun inzichten en beslissingen zonder omwegen in uw portefeuille. Want time is money op de financiële markten. -- U volgt via een persoonlijke internettoegang uw portefeuille op. Open architectuur: uw geld wordt uitsluitend belegd bij de beste Europese fondsbeheerders Externe specialist waarborgt de objectiviteit van de fondsenselectie: Architas te London. Selectieproces gebaseerd op consistentie en herhaalbaarheid van prestaties. In onze bouwstenen een transparante kostenstructuur U betaalt geen instap-, uitstap-, noch bewaarkosten. Alles zit immers vervat in een in de bouwstenen dagelijks verrekende all-in beheerskost*. Een fiscaal vriendelijk regime 35 % 30 % 25 % 20 % Portfolio Return sinds 22/12/2009 Aggressive: 31,29% Total Return: 28,81 % Dynamic: 26,98 % Neutral: 22,79 % Heeft u interesse? Dan geven wij u graag meer informatie en kan u via ons kantoor een afspraak maken met de personal banker van AXA Private Management. 15 % 10 % 5 % 0 % Defensive: 16,81 % Conservative: 12,09 % * tss 1,25% en 1,75% i.f.v de bouwsteen. Cashlijn van de portefeuille: EONIA 0,10%. -5 % AXA Private Management NV Vorstlaan Brussel tel fax IBAN BE BIC AXABBE22 KBO nr BTW BE RPR Brussel AXA Bank Europe nv Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, 1170 Brussel tel fax IBAN BE BIC AXABBE22 KBO nr.: BTW BE RPR Brussel FSMA A

19 BELEGGEN Discretionair beheer - Tak 23 - Luxemburg Het verzekeringscontract Tak 23 (fonds dédié) is een flexibel en op maat gemaakt hulpmiddel dat fiscale optimalisatie, vermogensbeheer en successieplanning combineert. Bescherming van uw vermogen De onderliggende activa van het verzekeringscontract zijn volledig gescheiden van de activa van de maatschappij (veiligheidsdriehoek). Voorrecht van eerste rang op de activa die ingeschreven zijn in de permanente inventaris. Het vermogen binnen het levensverzekeringscontract is niet beslagbaar door de schuldeisers van de verzekeringsnemer(s). Vermogens-en successieplanning Opbouw van het contract in functie van de behoeftes en de objectieven van de cliënt: ogenblik van overdracht, niveau van controle, enz. Mogelijkheid om de begunstiging op elk moment te wijzigen (tenzij aanvaardende begunstigde) en zonder kosten binnen het vrij beschikbaar deel. De flexibiliteit van het fonds dédié Opbouwen van een portefeuille op maat vanaf euro. Toegang tot institutioneel beleggen. Gevarieerde beleggingsstrategieën, aangepast aan het risicoprofiel van de cliënten. Mogelijkheid om een bestaande portefeuille in te brengen. Vrije keuze van de vermogensbeheerder. Perfect legaal kader De Belgische belegger kan, dankzij het vrij verkeer van diensten, zijn vermogen in het buitenland beleggen binnen een gunstig fiscaal kader. Foyer International Luxemburgse maatschappij, dochteronderneming van Foyer S.A., een onafhankelijke groep met een uitstekende reputatie, beursgenoteerd op de beurs van Luxemburg en Brussel. Expert in het commercialiseren van levensverzekeringsoplossingen via vrij verkeer van diensten in 8 Europese markten. Oplossingen op maat binnen successie - en vermogensplanning. Foyer International S.A. - Société Anonyme 12, rue Léon Laval L-3372 Leudelange GD deluxembourg tel fax R.C.S. Lusembourg B TVA LU FINANCIËLE OPTIMALISATIE 19

20 VERMOGENSOVERDRACHT Successierechten in het Vlaamse Gewest Bedrag dat in successie valt moet opgesplitst worden tussen: Roerend en onroerend vermogen Vermogen opgesplitst per kind schijf successierechten % % > % Mogelijke oplossingen (al dan niet combineerbaar) 1. Te betalen successie verzekeren via overlijdensverzekering, met risicopremie/jaar roker niet-roker 35 j 40 j 45 j 50 j 55 j 35 j 40 j 45 j 50 j 55 j ,05 536,78 775, , , ,76 382,47 549,06 821, , ,06 806, , , , ,79 565,86 818, , ,15 2. Testament a. Altijd herroepbaar b. Progressieve successierechten 3. Huwelijk- of samenlevingscontract 20

21 4. Schenkingscontract a. Handgift - Bankgift Behoud van controle, gecombineerd met beleggingsverzekering Tak Voorwaarde: nog 3j leven In combinatie met overlijdensdekking voor 3j b. Via notariële akte i. Belgische notaris 1. Vastgoed: progressieve tarieven: a. Van 3 tot 30% in rechte lijn b. Tot 80% in zijlijn 2. Roerende goederen: 3 of 7% ii. Buitenlandse notaris: soms geen taxatie (minstens 3 jaar leven) c. In combinatie met: i. een voorbehoud van levenslang vruchtgebruik of lasten ii. een maatschap Vrijwillig tot stand gebrachte onverdeeldheid van roerend vermogen tussen familieleden uit verschillende generaties Doel: - Gezamelijk beheer op basis van regels in het beheersreglement - Controle bij ouders / inkomen ouders Combineren met schenking deelbewijzen 5. Aanwascontract (tussen partners) 6. Levensverzekeringsovereenkomst a. tussen partners; b. tussen generaties (ouders-kinderen) 7. Stichting IN SAMENWERKING MET IN SAMENWERKING MET Prof. Mr. J. Ruysseveldt, advocaat Prof. Mr. J. Ruysseveldt, advocaat FINANCIËLE OPTIMALISATIE 21

22 BIJLAGES Kenmerken Tak Opbrengsten Tak 21 Voordelen van de Tak 23 in Luxemburg Renteniersrente van / maand De kracht van kapitalisatie Voorbeeldplan - Start to plan! 22

23 BIJLAGES Kenmerken Tak TAK 21 TAK 23 TAK 26 Duurtijd / looptijd Open einde Geen einddatum Open einde Geen einddatum Vaste duurtijd Komt op einddatum Kapitaalsgarantie Ja Neen Voorwaardelijke kapitaalsgarantie is mogelijk met de beveiligingsoptie Stop Loss. Ja Gegarandeerde intrestvoet Ja U kan ook kiezen voor enkel kapitaalsgarantie, dus zonder minimum gegarandeerde intrest. Neen Ja U kan ook kiezen voor enkel kapitaalsgarantie dus zonder minimum gegarandeerde intrest. Totaal jaarrendement De al of niet gegarandeerde intrestvoet wordt verhoogd met een bonus. De bonus hangt af van de financiële markten en van de gekozen intrestvoet. Evolutie van het gekozen fonds De al of niet gegarandeerde intrestvoet wordt verhoogd met een bonus. De bonus hangt af van de financiële markten en van de gekozen intrestvoet. Mix van verschillende producten mogelijk Ja Combinatie van verschillende Tak 21-producten (met en zonder gegarandeerde intrestvoet) Ja Combinatie van verschillende fondsen, verschillende vermogensbeheerders,... Neen Successieplanning mogelijk Ja Ja Neen Renteniersplan mogelijk (geplande opnames) Ja Ja Neen Bijstortingen mogelijk Ja Ja Neen Roerende voorheffing Ja Maar er zijn geen roerende voorheffingen: indien er 130% overlijdingsdekking wordt voorzien bij opnames na 8 jaar na aanvangsdatum contract Neen Ja Maar deze wordt verrekend via de vennootschapsbelasting 2% Premietaks Ja Ja Neen FINANCIËLE OPTIMALISATIE 23

24 BIJLAGES Opbrengsten Tak 21 GARANTIE * GEM. LAATSTE 5J OxyLife Classic min. garantie 2,25% 2,25% 2,25% 2,75% 3,05% 3,20% - Top Rendement min. garantie 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 2,50% 3,05% 2,11% Top Rendement Invest min. garantie 2,00% 3,00% 2,50% 2,00% 2,28% 3,01% 2,56% DL Stategy Fonds Eternal min. garantie 2,60% 2,60% 2,60% 3,00% 3,10% 3,55% 2,97% DL Stategy Fonds Eternal Alpha min. garantie 0,00% 2,15% 2,50% 2,60% 3,65% 4,10% 3,00% Crescendo Dynamico min. garantie 0,50% 2,05% 2,10% 2,00% 2,15% 3,00% 2,26% Crescendo min. garantie 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,75% 2,55% Sterrekening min. garantie 2,50% 2,85% 3,00% 3,00% 3,50% 4,00% 3,27% Invest for Life Classic min. garantie 2,50% 2,55% 2,50% 2,50% 3,50% 4,00% 3,01% Invest for Life Dynamic min. garantie 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 2,25% 2,25% Invest for Life 3A min. garantie 2,50% 2,75% 3,20% 3,75% 4,00% 4,40% 3,62% Invest for Life Dynamic 3A min. garantie 0,00% 3,15% 3,60% 3,00% 4,20% 5,00% 3,79% * Gegarandeerde intrestvoeten wijzigen in functie van financiële markten (huidige gegarandeerde interstvoeten op aanvraag kantoor.). 24

25 BIJLAGES Voordelen van de Tak 23 in Luxemburg Garanties dankzij de veiligheidsdriehoek (driepartijenovereenkomst) Strikte controle van de verzekeringssector door het Commissariat aux Assurances Scheiding van de activa De onderliggende activa van het verzekeringscontract zijn boekhoudkundig volledig gescheiden van de activa van de maatschappij. Grote economische en politieke stabiliteit Super Privilège De verzekeringsnemers genieten van een voorrecht van eerste rang op de activa die ingeschreven zijn in het permanente inventaris. Respect van de privé sfeer buiten het register van de rekeningen van de Nationale Bank in België Flexibiliteit Mogelijkheid om verschillende begunstigden aan te duiden. Mogelijkheid om deze op elk ogenblik te veranderen, zonder kosten en zonder notariële akte. Legale oplossing Het levensverzekeringscontract is geen artificiële constructie zoals een BVI of een panameese vennootschap (schermvennootschap). Respect van het beleggingsprofiel Trimesteriële controle van de beheerder door de verzekeringsmaatschappij en door de controle van de overheid. Bescherming van de activa Het contract is niet beslagbaar door de schuldeisers van de verzekeringsnemer(s). Veiligheid in geval van het faillissement van de verzekeraar Veel verzekeringsmaatschappijen bieden Tak 21- én Tak 23-contracten aan om zo de garanties die de maatschappij moet leveren in het kader van een Tak 21 samen te brengen met de belegde activa van Tak 23 (binnen balans). Dit is niet het geval bij Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappijen. Zij bieden éénduidige garanties, die enkel betrekking hebben op Tak 23 (buiten balans.) FINANCIËLE OPTIMALISATIE 25

26 BIJLAGES Renteniersrente van / maand OPSOUPEREN VAN KAPITAAL Welk kapitaal hebt u nodig om vanaf uw 65 jaar maandelijks op te nemen (rekening houdend met een inflatie van 2%)? Kapitaal op 65 jaar wordt belegd aan 3%, 4%, 5% netto. Op 80-, 90-, 100-jarige leeftijd is uw kapitaal volledig opgesoupeerd.... HOE LANG? KANS * 3% NETTO 4% NETTO 5% NETTO... tot 80 jaar 75,03% tot 90 jaar 41,33% tot 100 jaar 8,74% * Kans dat de overeenstemmende leeftijd wordt bereikt. Berekend op basis van de sterftabel MR-5 (deze kans is nog iets hoger voor vrouwen) BEHOUD VAN KAPITAAL Welk kapitaal hebt u nodig om vanaf uw 65 jaar maandelijks op te nemen (rekening houdend met een inflatie van 2%) zonder dat u uw kapitaal opsoupeert? Kapitaal op 65 jaar wordt belegd aan 3%, 4%, 5% netto. 3% NETTO 4% NETTO 5% NETTO De kracht van kapitalisatie VEREISTE JAARLIJKSE SPAARINLEG VOOR EINDKAPITAAL VAN JAARLIJKSE SPAARINLEG GEDURENDE NETTOBELEGGINGSRENDEMENT OP SPAARPLAN 3 % 4 % 5 % 5 jaar jaar jaar jaar jaar TOTAAL GEÏNVESTEERD BEDRAG VOOR EINDKAPITAAL VAN JAARLIJKSE SPAARINLEG GEDURENDE NETTOBELEGGINGSRENDEMENT OP SPAARPLAN 3 % 4 % 5 % 5 jaar jaar jaar jaar jaar

27 BIJLAGES Voorbeeldplan - Start to plan! GEGEVENS man 45j + vrouw 45j PROJECTEN PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 Projectkapitaal nodig , , ,00 Reeds beschikbaar kapitaal 0,00 0,00 0,00 Termijn tot start project (in jaren) Verwacht rendement per jaar 3% 4% 5% Spaarbedrag per maand 178,84 169,86 161,30 PENSIOENINVENTARISATIE Gewenste pensioenleeftijd en levensverwachting Gewenste pensioenleeftijd 65 jaar Levensverwachting 90 jaar Gewenst aanvullend maandelijks inkomen Gewenst maandelijk inkomen (op pensioen) 4.000,00 Wettelijk pensioen 1.500,00 Extra inkomsten (huur,...) 0,00 Vereist aanvullend maandelijks inkomen 2.500,00 Inflatieverrekening Inflatie % 2% Aantal jaren tot pensioen 20 jaar Geïndexeerd wettelijk pensioen 2.232,60 Geïndexeerde estra inkomsten (huur,...) 0,00 Geïndexeerd vereist aanvullend maandelijks inkomen 3.721,00 Vereist kapitaal op pensioenleeftijd Geïndexeerd aanvullend maandelijks inkomen 3.721,00 Aantal jaren uitkering vanaf pensioen 25 jaar Gewenst kapitaal dat er overblijft voor erfgenamen 0,00 Nettorendement belegging (na pensioen) 3% Vereist kapitaal op pensioenleeftijd ,24 Extra op te bouwen kapitaal Vereist kapitaal op pensioenleeftijd ,24 Reeds gespaard (spaarboek,...) ,00 4 % ,63 Groepsverzekering ,00 VAPZ ,00 Pensioensparen ,00 Langetermijnsparen ,00 Extra (verkoop zaak, woning, erfenis,...) 0,00 Vereist extra kapitaal ,61 Spaarbedrag per maand Vereist extra kapitaal ,61 Aantal jaren tot pensioen 20 jaar Nettorendement belegging (tot pensioen) 3% SPAARBEDRAG PER MAAND 754,92 FINANCIËLE OPTIMALISATIE 27

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE COMMERCIËLE VOORSTELLINGSFICHE CARDIF LUX VIE WEALTH MANAGEMENT BELGISCHE MARKT BESCHERMING VAN HET VERMOGEN : Luxemburg biedt de onderschrijver van

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie