De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR"

Transcriptie

1 Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Wat verandert er door de wet BRP? Campagne Voorkom gedoe, kijk het na Investeren in mensen en voorkomen van fraude Erwin Lubberding, programmamanager Dienst Basisinformatie, gemeente Amsterdam Project Schoon Schip Betere GBA én meer samenwerking tussen ketenpartners Verschillen tussen de adressen in de polisadministratie van het UWV en de adressen in de GBA waren voor de gemeente Amsterdam de aanleiding voor het project Schoon Schip. Daarbij onderzochten gemeente en ketenpartners de verschillen tussen hun adresgegevens en pakten deze aan. Erwin Lubberding, programmamanager bij de Dienst Basisinformatie: Grootste winst is dat we nu de risicofactoren kennen waarmee we de probleemgevallen efficiënter eruit kunnen filteren. In de polisadministratie (PA) van het UWV staan de gegevens van werknemers, waaronder de adresgegevens zoals opgegeven aan hun werkgever. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2011 bleek dat er verschillen bestonden tussen de adressen in de PA en die in de GBA van Amsterdam. Lubberding: Wij waren al druk bezig om de GBA actueel te krijgen toen we over deze verschillen hoorden. In eerste instantie was het UWV terughoudend met het uitwisselen van gegevens, omdat het gebonden is aan de SUWI-privacywetgeving. Gelukkig is vanaf juli 2012 de SUWI-wetgeving aangepast, waardoor gemeenten inzage kregen in de PA. Daarmee wilden we het gelijk goed aanpakken, onder de naam Schoon Schip. Meerdere doelen In het project Schoon Schip, dat liep van september 2012 tot mei 2013, werkten zes partijen samen: de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank en van de gemeente Amsterdam de Dienst Basisinformatie (DBI), de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS). Doelen van het project: het verbeteren van de actualiteit en kwaliteit van de GBA, het aanpakken van geconstateerde fraude, het preventief aanpakken van doelgroepen waar verschillen zijn geconstateerd én het verkrijgen van inzicht in oorzaken van adresverschillen. Aan tafel De partijen hebben voor de pilot van de onderzoekswaardige verschillen tussen de PA en GBA gedetailleerder in kaart gebracht (zie Vaak vindt het eerste contactmoment van de burger met de overheid plaats bij de gemeente. Daarmee vormen de gemeenteambtenaren het gezicht van de overheidsdienstverlening. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat aan de basis van veel diensten die de overheid aanbiedt. Of een burger de juiste toeslagen en uitkeringen ontvangt, hangt mede af van de juiste gegevens in de GBA. Ambtenaren moeten zich daarnaast realiseren dat helaas ook fraude met voorzieningen voorkomt. Een belangrijke notie, omdat fraude grote gevolgen heeft voor de gehele maatschappij. Investeren in mensen, de kwaliteit van de GBA én het terugdringen van fraude is dan ook ons plan voor We richten ons allereerst op de mensen die werken met de GBA. Ik vind het heel belangrijk te investeren in opleidingen van overheidspersoneel. Om zo de slagkracht van gemeenten te versterken en het bewustzijn van personeel verder te vergroten. Daarnaast wil ik fraude terugdringen met een nieuw pakket aan maatregelen. Het belangrijkste daarbij is dat overheden en uitvoeringsorganisaties meer gaan samenwerken. Door nog meer informatie uit te wisselen op basis van risicoprofielen weten we meer. Zie je als gemeente opvallend vaak een aangifte van tweelingen? Of heeft de gemeente zorgen over de juistheid van het adres? Deel het met andere partijen in de keten! Die samenwerking vind ik van groot belang. Mensen zouden nog beter moeten weten wat de gevolgen zijn van verkeerde registratie. En burgers die moedwillig geen juiste gegevens aanleveren voor de GBA, kunnen een boete krijgen als de wet BRP in werking is getreden. Om hen daarvan bewust te maken, zijn we begonnen met de campagne Voorkom gedoe, kijk het na. Met al deze initiatieven kan de GBA bijdragen aan nog betere overheidsdienstverlening. Daar is iedereen bij gebaat. Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kader pagina 2). Heel veel adressen konden we al direct wegstrepen omdat het PA-adres gewoon oud was, vertelt Lubberding. Uiteindelijk hebben we tweeduizend gevallen geselecteerd die we interessant vonden om nader te onderzoeken. In september 2012 zijn specialisten van de ketenpartners aan tafel gegaan om alle tweeduizend gevallen te onderzoeken: wat weet je van die persoon? Wat denk jij dat zijn adres is? Waarom is er een verschil en wat kan er aan de hand zijn? Voor alle gevallen heeft Lubberding met zijn team vervolgens een aanvalsplan opgesteld. Dat betekende dat we bepaalden welke organisatie het grootste belang had en welke actie toegepast (vervolg op pagina 2)

2 Van GBA tot Z - 2 (vervolg van pagina 1) werd. Soms was dat bellen of mailen, soms gingen we echt langs. Risicofactoren Onderdeel van het project was het maken van filters door het benoemen van risicofactoren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld: heeft iemand een bijstandsuitkering? Zijn op een adres veel in- en uitschrijvingen? Is het loon betaald? Lubberding: Ook afnemers kunnen gebruikmaken van deze risicofactoren voor hun dienstverlening. Soms komt op het adres waarop een bijstandsuitkering wordt verstrekt ook een loonstrookje binnen van een ander Tips van Erwin Lubberding persoon. Dergelijke signalen worden belangrijker omdat je nu eenmaal niet iedereen kunt controleren. Bovendien was nieuw aan de onderzoeksmethoden dat we op basis van een adres uit de polisadministratie niet alleen naar de individuele bewoner hebben gekeken, maar naar alle bewoners op het adres. Dit geeft inzicht in de samenhang tussen de inschrijvingen in de GBA en de uitkeringen en toeslagen die bewoners op een adres ontvangen. Resultaten Lubberding en zijn team hebben in het project vijf verschillende methoden getest voor het onderzoek naar Controleer niet lukraak, maar gebruik goede filters: op die manier haal je de onderzoekswaardige adressen eruit. Richt je op meer dan een kloppende GBA. Door intensief samen te werken met keten partners kun je veel meer winst behalen, zoals het bestrijden van fraude. Kijk samen met ketenpartners naar adresverschillen. Daardoor leer je wat er allemaal aan de hand kan zijn met een adres, waardoor je gerichter kunt werken. adresverschillen (zie eindrapport). De ene methode bleek succesvoller dan de andere. De methode waarbij we at random adressen gingen onderzoeken, bleek niet succesvol. De andere, zoals een risicogericht onderzoek of een onderzoek naar branches die veel Het bij elkaar brengen van de organisaties was heel waardevol adresverschillen opleveren, zijn dat zeker wel. Inmiddels blijkt dat we minder terugmeldingen krijgen en minder verschillen zien tussen de GBA en de PA. En als we een terugmelding ontvangen, dan kunnen we die veel effectiever onderzoeken. Elkaar leren kennen Volgens Lubberding was ook het bij elkaar brengen van de organisaties heel waardevol. Nu kijk je ook eens naar het belang van andere organisaties. Als iets voor de Belastingdienst interessant is, is het dat waarschijnlijk ook voor de DWI. Dat is echt een meerwaarde van het project: dat je elkaars werk nu beter kent en weet welke gegevens voor wie interessant zijn. En als je denkt dat er iets aan de hand is, weet je nu ook beter welke organisatie het beste actie kan ondernemen. Toekomst Het project was erg arbeidsintensief, omdat het voor het eerst werd gedaan. Maar nu we weten hoe we de bestanden moeten vergelijken, kan het al veel efficiënter. Uiteindelijk gaat dit ons tijd schelen, terwijl de GBA beter wordt. Amsterdam herhaalt de bestandsvergelijking voorlopig vier keer per jaar. Daarnaast is het proces bij Burgerzaken aangepast: Als we nu een adresonderzoek hebben lopen, raadplegen we standaard ook de PA. Ook de bewustwording bij de ketenpartners is verbeterd. En inmiddels zien ook andere gemeenten wat de pilot Schoon Schip heeft opgebracht. Dat merk ik aan de uitnodigingen om hierover te komen vertellen. Het zou heel goed zijn als Oorzaken van adresverschillen tussen PA en GBA PA-adres is een oud adres en inhoudingsplichtige (werkgever) houdt geen nieuw adres bij of het dienstverband is oud. PA-adres is een foutief adres door schrijffouten. Persoon is recent verhuisd en moet nog verhuizing doorgeven. Persoon schrijft zich bewust niet in op feitelijk woonadres. Persoon verblijft op meerdere adressen (bijvoorbeeld tweede woning). Het adres in de GBA moet hier leidend in zijn. meer gemeenten deze aanpak gaan toepassen en ook verder verbeteren. Download het eindrapport van het interventieproject Schoon Schip op Gemeenten aan zet bij project NBP Vouchers beschikbaar voor gratis opleiding en examen Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) leidt ertoe dat ambtenaren beter kunnen beoordelen of gegevens voor opname in de GBA betrouwbaar zijn. Het kabinet investeert daarom een fors bedrag in opleidingen en examens, door vouchers beschikbaar te stellen. Het project, een initiatief van het ministerie van BZK en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, wordt uitgevoerd door ICTU. Gemeenten zijn nu bezig om de ontwikkelde instrumenten en kwalificatie structuur te testen op kwaliteit en bruikbaarheid. Wilt u ook op deze manier bijdragen aan een betere GBA? ICTU zoekt nog testgemeenten! Ron van Troost, projectleider NBP bij ICTU: De eerste gemeenten zijn inmiddels begonnen met het testen van de instrumenten voor actielijn 1: het beoordelen van buitenlandse brondocumenten. We hebben een soort ladekast ontwikkeld met daarin alle mogelijke hulpmiddelen en een handleiding hoe je die moet gebruiken. Voorbeelden zijn een checklist, DISCS met echtheidskenmerken voor brondocumenten, en een overzicht van hoe Buitenlandse Zaken je kan ondersteunen. Als je er als ambtenaar echt niet uitkomt, kun je een beroep doen op een Denktank: een club van experts die kijken wat je hebt gedaan en suggesties aandragen voor wat je nog meer kunt doen. Als die Denktank goed bevalt, willen we die als voorbeeld gebruiken voor soortgelijke regionale denktanks voor het bespreken van moeilijke gevallen. De testgemeenten maken nu gebruik van de ladekast in hun dagelijks werk. Ze zijn nog niet lang bezig, maar we hebben nu al het idee dat de hulpmiddelen goed werken. Overigens is het doel niet om sneller te werken, maar om de beoordeling te verbeteren. Wij willen dat de gegevens kloppen. En deze standaardprocedure helpt daarbij, zodat alle gemeenten de documentbeoordeling op dezelfde wijze uitvoeren. Verder zijn we nog hard op zoek naar gemeenten die willen meehelpen aan actielijn 2: het testen van onze kwalificatiestructuur. Dat testen houdt in dat ambtenaren modules van opleidingen gaan volgen en daarna examen doen. Daarvoor heeft het kabinet vouchers beschikbaar gesteld. Ook willen we ervaring opdoen met het onafhankelijk nakijken van examens met open vragen. Op dit moment gebeurt het nakijken door de docent van de opleidingsinstelling. Daarnaast willen we van de deelnemers weten of de kwaliteit van de examenvragen goed is. Deelnemers krijgen uiteraard een certificaat als ze geslaagd zijn. Marcel Brittijn, coördinator Klantcontactcentrum bij testgemeente Weesp: Het project NBP is voor de gemeente Weesp een mooie gelegenheid om de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger plan te trekken. Die kwaliteit wordt namelijk meetbaar dankzij de verbeterde kwalificatiestructuur en de examens die ik binnen het project help ontwikkelen. Dat levert een betere dienstverlening op voor onze burgers, maar ook onze eigen medewerkers komen sterker in hun schoenen te staan. Het belangrijkste pluspunt van NBP is dat we dankzij de nieuwe kwalificatiestructuur op hbo-niveau nóg sterkere medewerkers krijgen die een betrouwbare GBA kunnen opleveren. De eindtermen in die hbo-opleiding zijn namelijk specifieker en beter toegespitst op het herkennen van fraudesignalen en het volgen van de juiste procedures. Dat betekent dat we straks beschikken over goed opgeleide medewerkers die weten hoe je fraude herkent, welke processen je moet inrichten, hoe je controles uitvoert en goede rapportages maakt. Maar ook hoe je je netwerk richting politie en justitie verbreedt. Bijkomend voordeel van hoger opgeleide ambtenaren is dat hun kennis doorwerkt op andere collega s. Die krijgen betere ondersteuning en worden bovendien geprikkeld zelf ook up-todate te blijven. En dat is belangrijk. Want een goed opgeleid frontoffice is nog steeds de kern van een goede GBA. Ondanks de ondersteuning van apparatuur is het namelijk nog steeds de face-to-face verificatie die de basis vormt voor goede document herkenning. Ten slotte zorgt de hbo-opleiding niet alleen voor kennisdeling binnen de frontoffice; ook de managementlaag daarboven zal meer geprikkeld zijn om alert te blijven op fraudesignalen of in ieder geval op het belang van een zich ontwikkelend frontoffice. Het belang van het voorkomen van fraude is nu hoger dan een aantal jaren terug, door de meer centrale plek die de GBA nu inneemt. Testgemeenten gezocht Wilt u als gemeente de kwalificatiestructuur testen? Mail dan naar Als u zich opgeeft voor 1 december 2013, krijgt u de opleiding vergoed, zolang de voorraad vouchers strekt!

3 3 - Van GBA tot Z Sint Eustatius verbetert kwaliteit PIVA Ook in Caribisch Nederland zijn afdelingen Burgerzaken hard bezig met het op orde brengen van de persoonsadministratie. De kwaliteit van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) van Sint Eustatius laat een sterk stijgende lijn zien van 2010 naar Nadya van Putten, directeur Publiekszaken en Ondersteuning, en Ricardo Tjie-A-Loi, interim Unit Manager en GBA-specialist Unit Burgerzaken, vertellen over deze kwaliteitsslag die onder andere nodig is voor de beoogde overgang naar de Basisregistratie personen (BRP). Tjie-A-Loi kwam drie jaar geleden naar Sint Eustatius nadat hij jarenlang op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag had gewerkt. Ik zag al snel dat we de kwaliteit van de PIVA konden verbeteren, vooral door de werkwijze aan de balie aan te passen. We hadden behoefte aan een echte GBA-specialist. De verschillen tussen PIVA en GBA zijn niet groot, dus zo n specialist kan prima bijdragen aan een betere kwaliteit van de PIVA. Inmiddels heeft Sint Eustatius ongeveer twee jaar ondersteuning van een GBA-specialist. Het belangrijkste is dat zij Over de kwaliteitsslag meekijkt aan de balie en uitleg geeft aan de medewerkers. Bijvoorbeeld wat je precies moet vragen en noteren bij een eerste inschrijving. Zij doet echt aan training-on-the-job. Opleidingen maken het verschil Veel medewerkers op de afdeling hebben geen Burgerzakenopleiding gehad. Daarom weten ze bijvoorbeeld niet alles over relevante wet- en regelgeving. De GBA-specialist brengt ze die kennis bij, vertelt Van Putten. Ook zijn we bezig met het opzetten van een opleiding. Dat was De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 10 oktober 2010 onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Op deze eilanden wordt naar het voorbeeld van de GBA een geautomatiseerde bevolkingsadministratie bijgehouden: de PIVA. De minister van BZK heeft het voornemen de drie PIVA s op termijn te laten overgaan naar de Basisregistratie personen (BRP). Omdat een eigen kwaliteitsinstrumentarium in de Nederlands Antilliaanse PIVA-regelgeving ontbrak, was de kwaliteit van de bevolkingsadministratie niet overal hetzelfde. De eilanden zijn nu bezig met een kwaliteitsslag, onder andere met het oog op de beoogde overgang naar de BRP. Ricardo Tjie-A-Loi, interim Unit Manager, en Nadya van Putten, directeur Publiekszaken en Ondersteuning, Sint Eustatius nog nooit gebeurd. Ik sta erop dat er continu aandacht is voor opleidingen en dat iedereen elk jaar een opfriscursus volgt. Opleiding is een speerpunt, daar maken we geld voor vrij. Die opleiding gaat bijvoorbeeld over het gebruik van de PIVA, over de GBA, maar ook over klantvriendelijkheid. Je moet medewerkers wel instrumenten geven om hun werk goed te kunnen doen. Een eerste stap hebben we gezet met de kennisoverdracht en de training-on-the-job door de GBA-specialist. Hierdoor kunnen we nu ook een beoordeling koppelen aan het functioneren van onze medewerkers. Wat dat betreft zijn we echt aan het professionaliseren. Goede resultaten De professionaliseringsslag heeft geleid tot goede resultaten: bij de meting in februari 2013 was er op zo n 6800 PL-en (persoonslijsten) nog maar 1 A-fout (cruciaal gegeven). Het aantal B-fouten (overige gegevens) was sinds juni 2010 sterk gedaald, van meer dan één fout per PL naar één fout op elke 4 PL-en. Daar ben ik echt enorm trots op, lacht Tjie-A-Loi. We hebben gelukkig veel bereikt. Voor een fysieke controle van de gegevens, zoals voor huisbezoeken, hebben we helaas de middelen nog niet. Maar de administratie is in ieder geval al sterk verbeterd. Huisnummers en straatnamen Een belangrijke verandering die onlangs plaatsvond is de bestuurlijke vaststelling van straatnamen en huisnummers. De eilandsraad heeft op 3 oktober de verordening over de voorgestelde namen en nummers goedgekeurd, legt Van Putten uit. Daar zijn we erg blij mee. Tjie-A-Loi vertelt verder: Voorheen waren adressen niet goed vastgelegd en hadden we niet voor elk woonobject een eenduidig adres. Nu we dat vastleggen, kunnen we mensen koppelen aan hun adres. Dan kunnen we ook gericht huizen langsgaan om te kijken wie daar woont. Daarmee gaat de kwaliteit van de PIVA een grote stap vooruit. Kwaliteit PIVA en fraudeaanpak In de GBA staan mensen soms bewust niet goed ingeschreven. Dat gebeurt ook af en toe bij de PIVA. Soms vertrekken mensen naar een ander eiland, maar doen ze bewust geen aangifte van vertrek, zegt Tjie-A-Loi. Op die manier blijven ze onterecht pensioen opbouwen en gebruikmaken van de gratis ziektekostenverzekering voor ingezetenen. Ook zijn sommige inwoners onzichtbaar omdat ze vanuit Nederland komen en menen dat ze zich niet hoeven te laten inschrijven. Als we daarachter komen, wijzen wij mensen op hun verantwoordelijkheid. Niet iedereen doet dat bewust fout; ze denken Belangrijkste verschillen PIVA en GBA GBA verplicht gebruik, PIVA niet GBA terugmeldvoorziening, PIVA niet GBA maakt gebruik van BSN, PIVA van ID-nummer GBA-V spontane verstrekkingen, PIVA-V niet soms echt dat Caribisch Nederland hetzelfde is als Nederland. Wij willen dat het vertrek van een persoon dan wordt verwerkt in de GBA en dat die wordt ingeschreven in de PIVA. Dat verbetert de kwaliteit van allebei de registraties. Ervaringen delen Tjie-A-Loi en Van Putten leren graag van de GBA en Nederland bij het verbeteren van de PIVA. Maar ze delen ook ervaringen met de omliggende eilanden. Zo is er het PIVA-platform, het halfjaarlijks Burgerzakenoverleg van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maar nog meer hebben we aan de Kwaliteitskring Caribisch Nederland, vertelt Tjie-A-Loi. Daar praten we over ervaringen, problemen en oplossingen binnen Caribisch Nederland. Ik heb in 2011 bijgedragen aan de oprichting van de Kwaliteitskring omdat ik soms een sparring partner miste. Dan kon ik Den Haag wel bellen, en ik kon ook met al mijn vragen terecht bij het Agentschap BPR in Nederland. Maar uiteindelijk vind ik dat we het hier in Caribisch Nederland met elkaar moeten oplossen. Ook hier kunnen we elkaar helpen op weg naar kwaliteitsverbetering en de mogelijke overgang naar de BRP. Risicogericht adresonderzoek: volg de stappen Vijftig pilotgemeenten hebben meegedaan aan het project Adresonderzoek Samen leren van BZK, uitgevoerd door ICTU. Zij deden huisbezoeken bij zogenaamde risico-adressen : dat zijn adressen waarvan mogelijk de GBA-inschrijving niet klopt. Het project heeft een slimme methode opgeleverd die ook uw gemeente kan gebruiken. Met onderstaand stappenplan kunt u de kwaliteit van de GBA meten én elk jaar verbeteren. Doet u mee? 1) Leg huisbezoeken af Klopt een adres? Woont iemand écht waar hij zegt dat hij woont? Misschien woont hij er niet (meer). Of wonen er meer mensen of juist niemand. Om dat uit te zoeken kun je niet achter je bureau blijven zitten, maar is een huisbezoek nodig. 2) Richt je op risico-adressen Ga alleen naar adressen waar iets niet pluis lijkt te zijn, de risico-adressen. Die verzamel je op basis van risicosignalen (zie kader). Terugmeldingen van afnemers vormen een belangrijke bron. 3) Selecteer risico-adressen op basis van een steekproef Pak niet de eerste tien adressen binnen een bestand met risico-adressen, maar maak een selectie op basis van een steekproef. Verrijk deze vervolgens met persoonsgegevens uit de GBA. Daarna kun je op pad gaan. 4) Gebruik de vragenlijst Waar let je op als je voor de deur staat? En wat vraag je als de deur wordt opengedaan? Gebruik daarvoor de vragenlijst, die is ontwikkeld binnen het project. 5) Als je naar binnen mag: kijk meervoudig Ambtenaren met opsporingsbevoegdheden mogen naar binnen. Zij kunnen vervolgens de hele situatie bekijken. Is er sprake van overbewoning? Zit er onder schooltijd een leerplichtig kind op de bank? Dat heet meervoudig kijken. Dat is niet alleen goed voor de GBA; ook bewonersproblematiek krijg je zo sneller in het vizier. 6) Werk intern goed samen Als je als gemeente intern goed samenwerkt, kun je meerdere risicosignalen De onderzochte risicosignalen adres waarop een briefadres is gevestigd; adres met administratieve leegstand; adres met de indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW); adres met een indicatie van overbewoning (via Sociale Verzekeringsbank); adres waarvan de eigenaar langer dan vijf jaar geleden is overleden (via Kadaster); adres van persoon die studiefinanciering heeft aangevraagd, en die de Dienst Uitvoering Onderwijs aanmerkt als licht verdacht ; adres waarop iemand wel is ingeschreven, maar niet woonachtig is (via Centraal Justitieel Incasso Bureau); het ontbreken van een verhuurdersverklaring. tijdens een huisbezoek meenemen en doorgeven aan een collega. Bijvoorbeeld aan iemand die zich bezighoudt met schulden of gezinsproblemen. Zo krijgt zo n bezoek meerwaarde. Verder stuiten ambtenaren soms op schrijnende gevallen. Ga dus met z n tweeën en houd de menselijke maat in het oog. 7) Maak goede afspraken met de eigen binnengemeentelijke afnemers Afnemers moeten op de juiste wijze terugmelden. En gemeenten moeten daarop direct actie ondernemen. Want de GBA is en blijft een samenspel tussen gemeente, burgers en afnemers. Meer weten? Bekijk het volledige onderzoeksrapport Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk op Zowel de wijze van steekproeftrekking als de vragenlijst vindt u in de instrumentenmap Methodiek ICTU Adresonderzoek Samen leren.

4 Van GBA tot Z - 4 Gerdine Keijzer-Baldé, directeur Agentschap BPR Agentschap BPR waakt over kwaliteit van systeem GBA Als stelselbeheerder van de GBA werkt het Agentschap BPR uiteraard ook aan kwaliteit. Een belangrijk middel daarvoor is de nieuwe Kwaliteitsmonitor met een zelfevaluatie-instrument. Daarmee moeten gemeenten na invoering van de wet BRP de kwaliteit van hun gegevens controleren. Directeur Gerdine Keijzer-Baldé vertelt over de rol van het Agentschap bij het verbeteren van de kwaliteit. Wat doet het Agentschap aan de kwaliteit van de GBA? De gemeenten werken aan de kwaliteit van gegevens, wij aan de kwaliteit van het systeem. Dat systeem omvat het stelsel van afspraken van alle organisaties in de keten. Wij zorgen ervoor, samen met heel veel partijen, dat het systeem goed werkt. En we zorgen voor instrumenten om te controleren of dat zo is. Welke instrumenten zetten jullie in om de kwaliteit te meten? Een daarvan was tot dit jaar de driejaarlijkse audit. Toen we die ongeveer veertien jaar geleden introduceerden, voelden gemeenten zich in eerste instantie op hun vingers gekeken. Maar nu we de audit afschaffen, blijken sommige gemeenten dat jammer te vinden. Ze merken dat vreemde ogen dwingen. Dat zorgt voor kwaliteit. Waarom schaffen jullie de driejaarlijkse audit dan af? Wij wilden niet langer een periodieke kwaliteitscontrole, maar permanent. Daarom was het tijd voor iets nieuws: een zelfevaluatie-instrument. Dat biedt gemeenten de kans om de kwaliteit van de GBA elk jaar via bestandscontroles op gegevensniveau te controleren. Daarnaast geven de vragenlijsten die erbij horen meer inzicht in het kwaliteitsbeleid van gemeenten. En we zijn erg blij met de benchmark, dat is echt een sterk punt. Waarom is dat een sterk punt? We hopen dat de benchmark zorgt voor meer bestuurlijke aandacht. Als gemeenten zichzelf met anderen gaan vergelijken, ontstaat vast meer dialoog onderling. Ik verwacht dat gemeenten met bijvoorbeeld een minder goed informatiebeveiligingsbeleid even gaan buurten bij een gemeente die daarop wel goed scoort. Wanneer gaan jullie beginnen met de Kwaliteitsmonitor? Het afgelopen jaar hebben we de Kwaliteitsmonitor al gebruikt om bestandscontrolemodules voor Baseline 1 uit te voeren. We merkten op dat gemeenten fanatiek waren in het uitvoeren van die controles en daarmee wel wilden doorgaan. We voegen nu steeds nieuwe controleregels toe. Verplicht wordt het gebruik van de monitor pas als de wet BRP in werking treedt, naar verwachting eind Controles uitvoeren via de Kwaliteitsmonitor is nu dus nog geen verplichting, maar het kan de gemeenten wel helpen om de kwaliteit te verbeteren. Wat hebben jullie nog meer gedaan aan de kwaliteit van de GBA? Vanuit de GBA-V wordt straks de nieuwe BRP gevuld. Omdat alle verstrekkingen vanuit de GBA-V verlopen, is het belangrijk dat die synchroon loopt met alle decentrale GBA s. Om dat te bereiken hebben we de afgelopen tijd synchroniteitsselecties gedraaid. Dat betekent dat we bij gemeenten de GBA en GBA-V met elkaar hebben vergeleken. Vervolgens geven we de verschillen door, kijken ook hoe die ontstaan zijn en zorgen we dat die verschillen worden rechtgetrokken. Hoe betrekken jullie de afnemers bij het bevorderen van de kwaliteit? We hebben de afnemers nodig, want die komen de burger op allerlei momenten tegen. Het terugmelden is enorm belangrijk en gebeurt nog te weinig. Dat komt ook omdat gemeenten vaak niet snel genoeg reageren. Gelukkig groeit bij beide partijen het bewustzijn. Daar dragen wij aan bij, bijvoorbeeld door het monitoren van terugmeldingen. Als we zien dat een terugmelding blijft hangen, gaan we erachteraan. Ook organiseren we roadshows, waar we gemeenten en afnemers samenbrengen. Hopelijk gaat nieuwe wetgeving die samenwerking ook bevorderen. Hoe kan nieuwe wetgeving de samenwerking dan verbeteren? De Belastingdienst heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: als er sprake is van adrestwijfel, schort zij de uitbetaling van de zorg- of huurtoeslag van burgers op. Dat geeft de burger een prikkel om de gegevens op orde te hebben. Maar het moet ook de samenwerking tussen afnemers, het Agentschap en gemeenten verbeteren. Alle partijen wordt zich dan namelijk nóg meer bewust van het belang van correcte gegevens in de GBA. Dan moet je je administratie wel op orde hebben. Als je denkt dat er iets niet klopt, moet je gelijk contact met elkaar leggen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar hebben we wel systemen voor, maar dat gebeurt nog onvoldoende. Terwijl we echt moeten samenwerken met alle betrokken partijen. De tijd van naar elkaar kijken is voorbij. Zelfevaluatie-instrument is al ingeburgerd bij gemeenten Met de nieuwe Kwaliteitsmonitor en het zelfevaluatie-instrument ondersteunt Agentschap BPR gemeenten zodat zij nog beter kunnen werken aan de kwaliteit van hun GBA. Mandy van Tol heeft als projectleider bijgedragen aan de ontwikkeling van het instrument. Dit jaar zijn we begonnen met de Kwaliteitsmonitor voor de jaarlijkse evaluatiecyclus Reisdocumenten. Als de Wet BRP naar verwachting eind 2013 in werking treedt, zijn de gemeenten ook verplicht de Kwaliteitsmonitor te gebruiken voor de jaarlijkse evaluatie BRP. Het programma Modernisering GBA heeft het afgelopen jaar voor het migratietraject ook gebruikgemaakt van de Kwaliteitsmonitor. De bestandscontrolemodule (BCM) van het zelfevaluatie-instrument bestaat nu uit zo n 3000 controleregels. Daarvan hebben we er voor Baseline 1 ongeveer 1000 in productie genomen. Sinds augustus 2013 voegen wij steeds nieuwe controles toe als voorbereiding op de jaarlijkse zelfevaluatie BRP. Wij draaien nu maandelijkse BCMcontroles over alle persoonslijsten in GBA-V en stellen de resultaten vervolgens beschikbaar aan gemeenten. We merken dat dit proces al redelijk is ingeburgerd bij de GBA-specialisten van de gemeenten. De afgelopen periode hebben we veel vragen ontvangen, zoals: hoe lossen we deze bevinding op?. De issues die hieruit voortkomen, bespreken we wekelijks in een specialistengroep bij BPR. Dat leidt weer tot wijzigingen in de controles of tot een Frequently Asked Question in de Kwaliteitsmonitor. We proberen zo adequaat mogelijk te reageren op De Kwaliteitsmonitor: hoe zat het ook alweer? De Kwaliteitsmonitor bestaat uit de volgende onderdelen: Twee vragenlijsten: één over het reisdocumentenproces en één over het GBA-proces. Een bestandscontrolemodule (BCM): met behulp van een controleprogramma worden controles uitgevoerd op de persoonslijsten in GBA-V. Benchmark: de resultaten van elke gemeente worden gepresenteerd en vergeleken met de normcijfers en de resultaten van andere gemeenten. issues. Zo blijven de gemeenten gemotiveerd om te werken aan kwaliteit. We hebben ook alvast de GBAvragenlijst in de Kwaliteitsmonitor ter beschikking gesteld aan gemeenten. Zij kunnen met de vragenlijst alvast als proef, maar nog niet verplicht, controleren of ze hun GBA-processen goed toepassen. Begin 2014 komt er een nieuwe vragenlijst BRP, die wel voor 1 oktober 2014 moet worden ingevuld door alle gemeenten. Fijn dat gemeenten zo goed meewerken aan Baseline 1 en 2 Het programma Modernisering GBA maakt gebruik van de Kwaliteitsmonitor voor het uitvoeren van een belangrijk deel van de bestandscontroles voor Baseline 1 en 2. Baseline 1 is afgerond, Baseline 2 gaat dit najaar van start. Raymond Gralike is projectleider Modernisering GBA. Met het programma Modernisering GBA werken we aan het gereedmaken van de GBA voor de overgang naar de Basisregistratie Personen (BRP). Belangrijke onderdelen daarvan zijn Baseline 1 en 2. Om daarvoor bestandscontroles te doen, maken we gebruik van de Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR. Baseline 1 omvatte het controleren van de persoonslijsten (PL en) op structuuren domeinafwijkingen, die hebben we nu afgerond. Begin dit jaar hadden we nog bevindingen, in juni nog maar 400. De laatste verschillen lossen we op vóór de definitieve vulling van de BRP. Dat we in zo korte tijd al zo ver gekomen zijn, is echt een compliment voor alle gemeenten. Vanaf dit najaar gaan we aan de slag met Baseline 2. Die controle vindt plaats als de GBA van een gemeente klaar is voor de overgang naar de BRP. Bij die kwaliteitscheck kijken we naar de relaties tussen PL en. We hebben 20 miljoen PL en en daartussen bestaan 80 miljoen relaties. Dat betekent dus een enorme operatie. Gelukkig zien gemeenten ook het nut van de komst van de BRP. Erg fijn dus dat gemeenten zo goed meewerken aan de controles.

5 5 - Van GBA tot Z Gemeente Westland: succesvolle inschrijving van arbeidsmigranten Van de 5000 arbeidsmigranten die in de gemeente Westland wonen, staat een groot deel ingeschreven in de GBA. Die inschrijving vindt vaak s avonds plaats, met tientallen tegelijk, en gebeurt in goede samenwerking met de werkgevers. Anna Jansen, projectleider Inschrijving GBA: Hierdoor hebben arbeidsmigranten in onze gemeente dezelfde rechten en plichten als andere burgers. Ook worden ze zichtbaar voor de overheid, waardoor de kans op missstanden kleiner wordt. In januari 2011 besloot de Westlandse gemeenteraad dat alle arbeidsmigranten die daar volgens de wet voor in aanmerking komen, voortaan moesten worden ingeschreven in de GBA. Het is voor een gemeente belangrijk om te weten hoeveel mensen in de gemeente wonen. Niet alleen voor het maken van beleid, maar ook in het geval van eventuele calamiteiten, legt Jansen uit. Arbeidsmigranten dragen op dit moment voor een groot deel bij aan het in stand houden van de economische kracht van Westland. De gemeente Westland streeft daarom naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Arbeidsmigranten maken gebruik van onze voorzieningen, zoals het riool, de weg, de vuilnisophaaldienst. Het is logisch dat ze hieraan een financiële bijdrage leveren, net als de andere bewoners. Complexe opdracht Jansen kreeg de opdracht om de inschrijving van arbeidsmigranten in de GBA te regelen. Ik wist dat het erg complex zou worden: we wilden iedereen inschrijven, maar wel via een procedure naar tevredenheid van de migranten en werkgevers. Met behoud van de kwaliteit van de GBA én binnen de regels van de wet. Uiteindelijk is het gelukt en daar ben ik trots op. Het belangrijkste aspect van de Westlandse methode is dat niet elke arbeidsmigrant afzonderlijk naar het stadhuis hoeft te komen tijdens openingstijden. Dat is voor hen en voor de werkgevers niet fijn, want dan moet het onder werktijd gebeuren, aldus Jansen. En voor ons is dat niet handig, omdat wij de capaciteit niet hebben om iedereen apart en conform de standaard procedure te helpen. Werkgevers cruciaal Daarom schakelt de gemeente nu eerst de uitzendbureaus en werkgevers in. Zij verstrekken aan de gemeente de gegevens over hun buitenlandse werknemers die in het Westland wonen. En een formulier waarop de migrant toestemming geeft aan de werkgever dat die zijn gegevens doorgeeft aan de gemeente. De werkgevers en uitzendbureaus zijn dus een belangrijke schakel. Jansen: De gemeenteraad heeft hen wat onder druk gezet: als ze niet meewerkten aan het inschrijven van hun medewerkers, dan moesten ze toeristenbelasting betalen. Dat gaat om grote bedragen, dus dat willen ze echt niet. Grootschalige inschrijving Sinds juni 2011 vindt elke drie à vier weken s avonds een grootschalige inschrijving plaats in een grote zaal van de gemeente. Eerst krijgen de veelal Poolse arbeidsmigranten een korte presentatie in het Pools over de rechten en plichten van het ingeschreven staan. Belangrijk, vindt Jansen. Ze moeten wel op de hoogte zijn van de consequenties. Daarna volgt de inschrijving. Omdat de gemeente het op voorhand ingevulde formulier al heeft, De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon- en werkklimaat hoeft de ambtenaar slechts de identiteit van de arbeidsmigrant, zijn id-bewijs en de gegevens op het formulier te controleren. Door al het voorwerk door de werkgever verkort de tijd per arbeidsmigrant voor het inschrijven - als sluitstuk van dit hele proces - van twintig naar ongeveer twee minuten. Prettig voor ons. Maar ook prettig voor de migrant die de volgende dag weer vroeg moet werken. Anna Jansen, projectleider Inschrijving GBA, gemeente Westland Uitbuiting Ook het verkleinen van de kans op uitbuiting was voor de gemeenteraad reden om inschrijving in de GBA te eisen. We hebben niet de illusie dat we uitbuiting ermee voorkomen. Maar migranten worden wel zichtbaar voor de overheid: we weten wie waar woont en voor wie werkt. Als we signalen van uitbuiting krijgen, sturen we die door naar de juiste instanties. Het contact tussen de overheid en migranten is echt beter geworden. De meeste migranten hebben ook geen moeite met de inschrijving. Soms balen ze dat ze belasting moeten gaan betalen. Maar ze verdienen hier nu eenmaal ook hun geld. Daarnaast geeft inschrijving in de GBA hen ook rechten, zoals toegang tot de woningmarkt, en indien zij zelfstandig een woning huren, huurtoeslag. Een man reageerde volgens Jansen als volgt: Nu ben ik eindelijk geen sofinummer meer, maar een mens. Oproep aan andere gemeenten Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat andere gemeenten ook gaan werken volgens de Westlandse methode. Daarom ontving de gemeente Westland een subsidie van het ministerie om de methode landelijk te verspreiden. Sommige gemeenten zeggen: Wij hebben geen arbeidsmigranten. Of: Wij hebben iedereen ingeschreven. Dat klopt gewoon niet. Soms eisen gemeenten een huurcontract bij de inschrijving in de GBA, terwijl veel mensen die via uitzendbureaus gehuisvest zijn, dat niet hebben. Wij vinden dat papiertje minder belangrijk dan weten waar en hoe lang iemand ergens woont. Door het opengaan van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren komen meer arbeidsmigranten hierheen. Nu staat in Nederland niet iedereen van die groep ingeschreven die daarvoor in aanmerking komt, dat vind ik onbegrijpelijk. Wij bewijzen dat het beter kan. Meer weten over de Westlandse methode? Neem dan contact op met Anna Jansen van de gemeente Westland: Nieuwe Wet BRP: wat verandert er? De GBA wordt vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). Die is nóg completer en biedt meer mogelijkheden, voor zowel burgers als gemeenten. Dat regelt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), die naar verwachting eind 2013 in werking treedt. Dit zijn de vier grootste thema s in de wet: de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst houden nu hun eigen registratie bij. Straks worden die gegevens centraal vastgelegd. 4) Bestuurlijke boete Een laatste verandering is dat de gemeente een bestuurlijke boete kan opleggen aan een burger die zijn nieuwe gegevens niet of niet tijdig doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer hij geen adreswijziging doorgeeft. Gepensioneerden op het strand 1) Technische modernisering Allereerst gaat een technische modernisering plaatsvinden, wat voor gemeenten meer gebruiksgemak oplevert. Dat gebeurt later dan het in werking treden van de wet, als de nieuwe ICT gereed is. 2) Plaatsonafhankelijke dienstverlening Als de nieuwe ICT opgeleverd is, kan ook een andere verandering plaatsvinden. De wet maakt het mogelijk dat een burger in een andere plaats dan zijn woonplaats bepaalde diensten kan afnemen, zoals een uittreksel. 3) Registratie van niet-ingezetenen De derde verandering is het registreren van niet-ingezetenen. Dat zijn mensen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, maar niet in Nederland wonen. Dit zijn bijvoorbeeld personen die tijdelijk in Nederland werken of Nederlanders die in het buitenland van hun pensioen genieten. Instellingen als Krijn de Jonge, beleidsmedewerker ministerie van BZK, over de nieuwe Wet BRP Een gemeenteambtenaar merkt in eerste instantie niet veel van de wijzigingen, mede doordat de nieuwe ICT eerst helemaal gereed moet zijn. Wel moeten gemeenten enkele verordeningen aanpassen. Daarop hebben wij ze inmiddels geattendeerd. Ook zijn er handreikingen en handleidingen die hen helpen. De kwaliteit van de basisregistratie wordt beter met de komst van de BRP. We zijn vooral blij met de uitbreiding met de registratie van niet-ingezetenen. Die worden nu niet centraal geregistreerd, terwijl dat in sommige gevallen wel nuttig is. Bijvoorbeeld in het geval van gepensioneerden in het buitenland, die voor hun pensioen een relatie hebben met de Sociale Verzekeringsbank en voor hun belastingen met de Belastingdienst. Als ze in de BRP staan, kunnen deze organisaties gemakkelijk en snel gegevens uitwisselen. Verder is het goed dat de dienstverlening wordt uitgebreid én dat we daarmee de administratieve lasten verminderen. Een verhuizing kun je nu bijvoorbeeld pas doorgeven na die verhuizing. Straks kan het ook vier weken daarvoor.

6 Van GBA tot Z - 6 Nieuwe roadshows over fraudebestrijding De succesvolle roadshows over de GBA krijgen dit najaar een vervolg. In oktober en november 2013 staan de bijeenkomsten in het teken van fraudebestrijding en de maatregelen die gemeenten en afnemers hiervoor kunnen nemen. Daarbij krijgen zij veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Lancering van de BZK-campagne Voorkom gedoe, kijk het na Campagne maakt burgers bewust van belang GBA Ook burgers krijgen een rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de GBA. Met de online campagne Voorkom gedoe, kijk het na wil het ministerie van BZK mensen erop wijzen hoe belangrijk het is dat hun gegevens in de GBA kloppen. Zij kunnen op de website mijn.overheid.nl die gegevens zelf controleren. De campagne, die mede op verzoek van gemeenten wordt gehouden, is 14 oktober van start gegaan. Naast algemene informatie over het verbeteren van de kwaliteit van de GBA krijgt u in workshops verdiepende informatie. De workshops geven bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: Hoe kan een gemeente bijdragen aan fraudebestrijding? Hoe gaan gemeenten om met leegstand van gebouwen en adresonderzoek? Hoe verminder je het aantal VOW-registraties? Wat verandert er voor de ambtenaar burgerzaken als de Wet BRP naar verwachting eind 2013 in werking treedt? En wat verandert er door het registreren van de nietingezetenen? Deelnemen aan een roadshow? In drie plaatsen vindt een roadshow plaats in het Van der Valk-hotel. 31 oktober in Apeldoorn (voor de regio s Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) 7 november in Eindhoven (voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) 21 november in Ridderkerk (voor Zuid-Holland en Noord-Holland) Mogelijk heeft u al een gehad met een uitnodiging. Is dat niet het geval en wilt u toch graag deelnemen? Kijk dan op de website van Agentschap BPR ( en meld u aan. Mijn.overheid.nl is het digitale loket waar iedereen zijn zaken met de overheid kan regelen. Op de site kun je zien hoe je geregistreerd staat in de GBA. De GBA-gegevens vormen de basis voor veel overheidsdienstverlening, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag. Daarom is het zo belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Inmiddels zijn er actieve gebruikers van mijn.overheid.nl en deze groep groeit. Er zijn echter veel meer potentiële gebruikers, die het ministerie met deze campagne wil bereiken. Rol burger Gemeenten werken samen met afnemers hard aan de kwaliteitsverbetering van de GBA, maar zij kunnen dat niet alleen; alle mensen hebben daarin een rol. De online campagne is daarom mede op verzoek van gemeenten opgezet. Zij willen graag dat iedereen op de hoogte is van de plicht om tijdig wijzigingen door te geven. Door de Wet BRP, die naar verwachting eind 2013 in werking treedt, wordt het nog belangrijker om mensen te informeren over hun verantwoordelijkheid om goed geregistreerd te staan. In deze wet staat namelijk dat de gemeente een bestuurlijke boete kan opleggen als iemand wijzigingen niet tijdig doorgeeft. Betere informatiepositie Het versterken van de informatiepositie van burgers is ook een belangrijk doel van de campagne. Zij zijn nu onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Uit onderzoek in 2010 (via een burgerpanel) blijkt dat veel mensen niet weten hoe zij geregistreerd staan. Het is belangrijk dat de gegevens in de GBA actueel zijn Uit een recenter onderzoek blijkt dat zij wél graag willen weten welke gegevens de overheid van hen heeft. Dat vinden zij op mijn.overheid.nl. Het ministerie benadrukt met de campagne dat iedereen er zelf ook verantwoordelijk voor is dat de gegevens die daar staan, correct zijn. Rol gemeente Wat moet iemand doen als hij op mijn. overheid.nl ziet dat zijn GBA-gegevens niet kloppen? Dan kan hij dat melden bij de gemeente, die de GBA-gegevens bijhoudt. Zelf online gegevens wijzigen is niet mogelijk, want de gemeente kan de GBA alleen op basis van brondocumenten aanpassen. In de campagne worden mensen hierop gewezen. Vanwege deze rol worden gemeenten ook betrokken bij deze campagne. U krijgt de beschikking over een digitale toolkit met daarin middelen om uit te printen en op te hangen en middelen om op de website van uw gemeente te plaatsen. Op die manier kunt u uw eigen inwoners ertoe bewegen om hun gegevens te controleren op mijn.overheid.nl. Gemeenten zijn vrij om de middelen na de campagne te blijven gebruiken. Houd als gemeente rekening met een grotere toestroom van mensen die melding maken van onjuist geregistreerde gegevens. Inhoud campagne De campagne is een online campagne en bestaat uit banners op diverse nieuwssites als NU.nl en Telegraaf.nl. Daarop wordt verwezen naar een product van overheidsdienstverlening, zoals toeslagen of een parkeervergunning, en de waarschuwing dat je deze mogelijk misloopt als je niet goed in de GBA staat ingeschreven. Om dat te controleren kun je de website mijn. overheid.nl bezoeken. Een voorbeeld: Loop uw parkeervergunning niet mis. Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. En u? Voorkom gedoe, kijk het na. NVVB De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) staat achter deze campagne om mensen te bewegen om hun gegevens te controleren en zo de kwaliteit van de GBA te helpen verbeteren. Immers, iedereen is zelf ook verantwoordelijk voor een goede registratie van zijn persoonsgegevens bij Het GBA-kwaliteitsteam van BZK. V.l.n.r.: Esther t Hoen, Annette Smit, Jan Willem van Dongen, Jeanine van Dijk, Esther Petray, Teun Visser en Noreen Butt. de overheid. De campagne doet een beroep op het eigen initiatief van mensen. Meer informatie De online campagne loopt van 14 oktober tot 16 december. De toolkit vindt u op de website van het Agentschap BPR: voorkomgedoe. Mocht u vragen hebben over de campagne, neem dan contact op met het Agentschap BPR. of tel: Colofon De Van GBA tot Z-krant gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De krant verschijnt twee keer per jaar. Deze krant is te downloaden op: Twitter Samen werken aan MEER kwaliteit GBA is ook te volgen op Twitter en #kwaliteitgba. Teksten en interviews Leene Communicatie, Gouda Eindredactie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vormgeving Optima Forma bv, Voorburg Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag Vragen en opmerkingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agentschap BPR Postbus HL Den Haag Telefoon: (lokaal tarief) November 2013

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam Terugmelden en onderzoek Gemeente Amsterdam Gebruik gegevens uit de BRP en terugmelden Fraudebestrijding en kwaliteitsverbetering BRP, 27 november 2014 Pilot Gekwalificeerd terugmelden, workshop 3 & 4

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer Agentschap BPR Naar excellent stelselbeheer 2 Naar excellent stelselbeheer Inleiding Burgers kunnen bij de gemeenten terecht voor reisdocumenten en inschrijving in de bevolkingsadministratie. Alle overheidsinstanties

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam

Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam Fraudebestrijding en Kwaliteitsverbetering BRP 27-11-2014 Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam Pilot gekwalificeerd terugmelden: workshop 1 & 2 Loes van der Ploeg: Gemeente Rotterdam Peter Douma: Agentschap

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing?

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing? VRAAG 10 Heeft u weleens gehoord van de GBA? 1002L1 NIET MEER TERUG VRAAG 15 Waar staat volgens u de afkorting GBA voor? VRAAG 18 Heeft u wel eens gehoord van de Gemeentelijke Basisadministratie? OPEN

Nadere informatie

Fraudebestrijding en de BRP

Fraudebestrijding en de BRP Fraudebestrijding en de BRP BPR klantendag 2014 Kim Boermans Kurt Isik 30 oktober 2014 Inhoud Introductie Adresonderzoek Briefadressen Digitale dienstverlening Schijnbewoning/schijnverlating Overbewoning

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-04-207 Datum versie 20-02-207 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) 33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) Nr. 3 Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding De Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Nadere informatie

Kwaliteit GBA en handhaving

Kwaliteit GBA en handhaving Presentatie voor regiocongres NVVB 13 november 2012 Kwaliteit GBA en handhaving Loes van der Ploeg Agenda Even voorstellen Programma Basis op orde Middelen Vijf projecten nader toegelicht Knelpunten Dilemma

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie BRP van de gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Jaarplan 2017 Jaarplan Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 2017 3 Onze kerntaken BRP We borgen een betrouwbare registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) voor

Nadere informatie

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen?

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen? BAG registratie - FAQ Wat gaat dit voor jou betekenen? Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl Auteurs: Landelijke

Nadere informatie

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel Rapport Het belang van een correct adressenbestand Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Datum: 8 juni 2015 Rapport: 2015/089 2 SAMENVATTING De Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS versie 1.0 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 14 oktober 2010, BPR2011/56617 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Interparlementair Koninkrijksoverleg juni C/ nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Interparlementair Koninkrijksoverleg juni C/ nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 32 836 Interparlementair Koninkrijksoverleg juni 2011 C/ nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitters van de Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Rapport Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) uitschreef Oordeel Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Fraude patronen 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Het begint bij de BRP In deze flyer vind je 10 signalen van mogelijke fraude. Die zijn er om mogelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in 2015

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in 2015 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in 2015 2 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in 2015 Rijksdienst voor

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers:

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers: Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord college van b&w van 7 juni 2016 Publicatiedatum 8 juni 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Peters, Van Dantzig en Van

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 22 juli 2011, BPR2011/54222 heeft het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de

E gdð. .{ul s. Den Haag. G..n.ont. Roll rdrm. 22 juti2015. ln het Bestuurlijk Overleg EU-Arbeidsmigranten van28januari2015 is de problematiek rond de tr.{ul s Den Haag E gdð G..n.ont. Roll rdrm N VVB I Ï"T å"ìå,"ïyff "o" x::"ji:'#,j3",""".". Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 25OO EA 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen. Rotterdam, 26 maart 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen. Aan de Gemeenteraad. Op 8 januari 2013

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Centraal Bureau voor Burgerzaken Toepassen Modernisering Programma van de dag 8:00 9:45 Inleiding 10:15 11:30 Verdieping thema Uittreksels verklaringen en verstrekking

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Vermoedens onder gemeenten van pogingen tot fraude met adresgegevens

Vermoedens onder gemeenten van pogingen tot fraude met adresgegevens Vermoedens onder gemeenten van pogingen tot fraude met adresgegevens Analyse internet enquête In opdracht van Bureau Verkenningen en Onderzoek van het Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen.

Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 105847 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: Onderwerp: Arbeidsmigranten Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5 Rapport 6 Onmacht of onwil: een onderzoek naar een klacht over het UWV, dat een transgender niet als "mevrouw" heeft aangeschreven in (geautomatiseerde) correspondentie Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2012.165 RIS 252100 REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens,

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens, Openingstijden: ma, di, wo en vr 09.00-16.00 uur do van 13.00-17.00 uur Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17 Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens

RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens RNI loketten en kwaliteit BRP gegevens Landelijke bijeenkomst Fraudebestrijding & Kwaliteitsverbetering BRP 27-11-2014 2 Agenda RNI algemeen Thea van Egmond / Bart de Gans (BPR) RNI loketgemeenten Yvonne

Nadere informatie

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen Datum 1 september 2015 Naam en telefoon Ivar Schoppema, 9848 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Gé

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/ Dienstverlening Regeldruk Informatiebeleid Informatiebeleid Basisvoorzieningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Rapport Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Een onderzoek naar de uitvoering van een vonnis Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Onze kerntaken. BSN We beheren het stelsel van burgerservicenummers.

Onze kerntaken. BSN We beheren het stelsel van burgerservicenummers. Onze kerntaken BRP We borgen een betrouwbare registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) voor ingezetenen en niet-ingezetenen, en leveren persoonsgegevens aan daarvoor geautoriseerde instanties.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie