Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8"

Transcriptie

1 Dienstverleningsinformatie Individueel Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8

2 Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in onze dienstverlening! Lukassen & Boer vindt het erg belangrijk dat er een goede voorlichting is op het gebied van financiële diensten. Wij bieden u daarom voorafgaand aan het afsluiten van een financieel product of financiële dienst informatie over dit product of deze dienst. Ook geven wij u voorafgaand een beschrijving van onze werkwijze, de daarbij behorende kosten en onze beloning. Deze informatie treft u hierna aan. Belangrijk Dit dienstverleningsdocument is een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u vast. Zie bijlage 2. Ons kantoor Ons kantoor is opgericht in 1959 en telt op dit moment ruim 30 medewerkers. Onze dienstverlening is erop gericht om voor onze klanten de financiële zorgen uit handen te nemen. Goed advies stelt u in staat om in alle fases van uw leven die dingen te kunnen doen die u moet of wilt doen. Samen met ons hoog opgeleide team van specialisten en adviseurs proberen wij financiële rust te bieden aan onze klanten. Onderstaand treft u de gegevens van ons kantoor aan: Handelsnaam kantoor : Lukassen & Boer Statutaire naam : Lukassen & Boer B.V. Lukassen & Boer Risicobeheer B.V. Lukassen & Boer Volmacht B.V. Adres : De Wederik 10, 3355 SK Vestigingsplaats : Papendrecht Land : Nederland Web : Telefoon : Fax : KvK-inschrijving : AFM vergunningnummer : Toezicht Het toezicht binnen onze bedrijfstak wordt uitgevoerd door de AFM, zij houdt conform de Wet Financieel Toezicht, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Om te blijven voldoen aan de toezichteisen zijn onze medewerkers voortdurend bezig met het volgen van nieuwe opleidingen en permanente educatie. Ook bezoeken wij jaarlijks seminars, lezingen en vergaderingen om het niveau van ons kantoor voor u te waarborgen. Lukassen & Boer heeft op dit punt nooit concessies gedaan, kwaliteit gaat voor alles! versie 3.4 juni 2013 Pagina 2 van 8

3 Onze dienstverlening Lukassen & Boer geeft advies op het vlak van uw financiële planning. Hierbij bemiddelen wij op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten. De keuzes hebben vaak een langdurige invloed op uw financiële leven. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die deze risico s voor u afdekken. Hierdoor werkt u aan de zekerheid van voldoende inkomen of vermogen in alle fases van uw leven. Niet de verkoop van financiële producten staat centraal, maar uw persoonlijk financieel advies. Een belangrijk vervolg op onze dienstverlening is de bemiddeling of inkoop van passende financiële producten. Wij zoeken namens u de beste producten om invulling te geven aan het eerder gegeven advies. Hiervoor ondernemen wij actie door offertes op te vragen bij banken en verzekeraars. U kunt via onze tussenkomst deze producten afsluiten en beheren. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer complexe financiële producten. Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypotheken en levensverzekeringen), dan starten wij voor u een volledig adviesproces op. Onderstaand een schematisch overzicht van dit proces voor complexe producten: Kennismaken/Informatie/Afspraken Onze werkwijze start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek luisteren we graag naar uw financiële wensen en doelstellingen. Bovendien zijn we benieuwd wat u van ons als financieel adviseur verlangt. Zowel nu als in de toekomst. Wij vertellen u graag over onze visie op financieel advies en hoe en tegen welke condities wij onze klanten begeleiden bij het optimaliseren van hun financiële zaken. versie 3.4 juni 2013 Pagina 3 van 8

4 Persoonlijk Jaarverslag Goed inzicht in uw financiële zaken is essentieel voor het nemen van de juiste financiële beslissingen, nu en in de toekomst. Een uitgebreide scan van uw financiële zaken noemen wij in onze werkwijze een Persoonlijk Jaarverslag. Dit is een uitgebreide rapportage waarin de huidige financiële situatie is vertaald naar netto inkomensstromen in de scenario's: heden, ziekte/ arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Hierbij zijn tips en aandachtspunten opgenomen om uw financiële situatie te optimaliseren. Financieel Advies Als u weet waar u staat, kunt u bepalen waar u voor gaat. Wat zijn uw financiële wensen en doelstellingen? En hoe kunt u deze zo optimaal mogelijk bereiken? In het Financieel Advies werken we dit voor u uit. We bekijken hierbij diverse oplossingen en wegen deze tegen elkaar af. Elke situatie is anders, daarom kunnen we pas exact onze werkzaamheden aangeven als we uw financiële situatie en doelstellingen kennen. Uitvoeren Financieel Advies Uiteraard kunnen we u ook van dienst zijn bij het uitvoeren van het advies. Het is belangrijk dat de juiste financiële producten en diensten worden ingezet om uw doelstellingen te realiseren. We hebben jarenlange ervaring met het beoordelen van financiële producten en helpen u dan ook graag bij het selecteren van producten en analyseren van door ons aangevraagde offertes. Financiële Rust Tenslotte zullen wij uitleggen hoe u al uw financiële zaken kunt blijven volgen met het Persoonlijk Jaarverslag Online. Een beveiligde website waarop al uw financiële zaken te vinden zijn die wij voor u beheren. Via deze site kunt u veranderingen in uw financiële leven aan ons doorgeven. Wij kunnen u dan snel voorzien van een update van het Persoonlijk Jaarverslag. Bovendien kunnen we uw doelstellingen blijven monitoren. Deze website maakt onderdeel uit van ons beheerprogramma waarvan een periodiek gesprek en een aantal andere services onderdeel zijn. Onze relatie met aanbieders Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Lukassen & Boer behoort t.a.v. complexe financiële producten tot de groep van ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij vrij zijn (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een groot aantal banken/ verzekeraars te kunnen adviseren. Lukassen & Boer behoort t.a.v. eenvoudige financiële producten (particuliere schadeverzekeringen) tot de groep van ongebonden selectieve bemiddelaars, wat betekent dat wij vrij zijn (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een groot aantal verzekeraars te kunnen adviseren, maar een voorkeur hebben deze producten onder te brengen in onze volmacht van een aantal verzekeraars. Wij werken o.a. samen met de volgende verzekeraars en/of financiële instellingen: Aegon Florius Allianz Generali Arag Rechtsbijstand Hypotrust ASR Nationale Nederlanden Avéro Achmea Obvion DAS Rechtsbijstand Swiss Re DBV Reaal De Amersfoortse WestlandUtrecht Delta Lloyd Zwitserleven De Europeesche versie 3.4 juni 2013 Pagina 4 van 8

5 Voor de productgroepen beleggingen, sparen en betalen behoort Lukassen & Boer als gevolg van de voorschriften van haar branchevereniging tot de groep van gebonden bemiddelaars. Wij vervullen hierbij slechts de rol van cliëntenremisier. Wij hebben hiervoor een relatie met enkele banken en verzekeraars gekozen. Wij werken voor deze productgroepen samen met: Aegon Allianz Delta Lloyd Deelnemingen en zeggenschap in ons bedrijf Reaal WestlandUtrecht Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Volmacht Wij hebben een volmacht van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in veel gevallen namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Van de volgende verzekeraars hebben wij een schadevolmacht: Aegon De Amersfoortse ARAG Rechtsbijstand De Europeesche ASR Delta Lloyd Avéro Achmea Nationale Nederlanden DAS Rechtsbijstand Swiss Re Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee). In alle gevallen zullen wij er alles aan doen om een beloning vast te stellen die passend is bij de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Beloning op basis van provisie Onze beloning is in een aantal gevallen onderdeel van de premie die u betaalt; dit is het geval bij eenvoudige financiële producten. U kunt hierbij denken aan particuliere schadeverzekeringen. Indien wij extra diensten aan u leveren, informeren wij u vooraf over de extra kosten. Beloning op basis van declaratie (fee) Onze beloning zal bij complexe financiële producten en of financiële diensten op basis van urendeclaratie of fee met u worden overeengekomen. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit voor u heeft. versie 3.4 juni 2013 Pagina 5 van 8

6 Aanvullende beloningsinformatie Onze beloning gebruiken wij om onze advieskosten te betalen, maar ook om jaarlijks uw producten voor u te kunnen beheren. Hierbij kunt u denken aan incasso van uw premie, beantwoorden van uw vragen, doorgeven van wijzigingen, herstellen van fouten van de maatschappij, veranderingen in de markt toetsen aan uw producten enz. Gezien de complexiteit van de producten en diensten zullen wij u bij hypotheken, kapitaalverzekeringen, pensioen, bankspaarproducten en lijfrenteverzekeringen vóór het afsluiten van het product exact voorrekenen hoe hoog de beloning is. Zowel eenmalig als doorlopend. Zie bijlage 1. Beloningsbeleid - de beloning van onze medewerkers Medewerkers van Lukassen & Boer hebben recht op een faire beloning voor de werkzaamheden die zij verrichten. Fair wil in dit geval zeggen: marktconform. Jaarlijks wordt door Lukassen & Boer de D&O Salarisindicator voor de binnen- en buitendienst opgevraagd. Voor iedere functie bij Lukassen & Boer geldt een maximumsalaris op basis van wat in de markt gebruikelijk is. Het maximumsalaris wordt bereikt zodra de medewerker aan de vereiste competenties voldoet. Is dit nog niet zo, dan wordt de Relatieve Salaris Positie bepaald en kan de medewerker via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) toegroeien naar het maximum. Jaarlijks bepaalt de directie of de maximumsalarissen worden geïndexeerd of niet. Medewerkers van Lukassen & Boer werken niet op provisiebasis en ontvangen geen vorm van omzet gerelateerde salariscomponenten. Klachtenprocedure Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid, Postbus 2509 AG Den Haag (www.kifid.nl). Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Openingstijden Ons kantoor is geopend op de volgende dagen en tijden: Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Zaterdag en zondag gesloten Hoewel u op ieder moment van harte welkom bent om bij ons binnen te lopen adviseren wij u eerst een afspraak te maken. Wij kunnen er dan voor zorgen dat een medewerker met de juiste kennis van zaken voldoende tijd voor u heeft om u goed van dienst te kunnen zijn. versie 3.4 juni 2013 Pagina 6 van 8

7 Bijlage 1: Tarievenoverzicht 2013 voor individueel advies Uren declaraties Financial Life Support Urendeclaraties van Lukassen & Boer worden vastgesteld op basis van het geïnvesteerd aantal uren voor een advies- of dienstentraject. Hierbij ronden wij af op tijdvakken van 10 minuten. Gecertificeerd Financieel Planner 160,00 p/uur (exclusief eventuele btw) Financieel adviseur 107,00 p/uur (exclusief eventuele btw) Relatiebeheerder binnendienst 89,00 p/uur (exclusief eventuele btw) Fee declaraties Financial Life Support Vooraf overeengekomen fee declaraties worden door Lukassen & Boer vastgesteld o.b.v. de gemiddelde werkzaamheden die gemoeid gaan met een bepaald advies- of dienstentraject. We stellen de totale fee samen door samenvoeging van de afzonderlijke delen. Fee indicaties Basisfee FLS Persoonlijk Jaarverslag 625,00 (particulier, niet complex) 945,00 (particulier, regulier) 1.255,00 (particulier, complex) 1.255,00 (ondernemer, niet complex) 1.570,00 (ondernemer, complex) Het FLS Persoonlijk Jaarverslag is de basis van onze advisering. Zonder invulling van deze module wordt er door Lukassen & Boer geen productadvies gegeven. Ter indicatie, afhankelijk van uw adviesopdracht wordt de basisfee verhoogd met: Hypotheekadvies 1.475,00 (starter, geen kredieten) 1.785,00 (doorstromers, loondienst) 2.600,00 (ondernemer, complex particulier, BKR) 4.175,00 (ondernemer, zeer complex, hoge som) Nabestaandenzorg 375,00 (particulier, regulier) 625,00 (particulier, o.b.v. inkomensanalyse) 945,00 (ondernemer, regulier) 1.255,00 (ondernemer, o.b.v. pensioenadvies) Ziekte en arbeidsongeschiktheid 375,00 (particulier, regulier) 625,00 (particulier o.b.v. volwaardige regeling) 945,00 (ondernemer) Sparen voor pensioen / lijfrente 375,00 (particulier, regulier) 945,00 (particulier o.b.v. volwaardige regeling) 1.255,00 (ondernemer) Uitkerend pensioen / lijfrente 375,00 (particulier niet complex / klein bedrag) 945,00 (particulier o.b.v. volwaardige regeling) 1.255,00 (ondernemer) Beheervergoeding(jaarlijks) Nadat wij het advies voor u hebben uitgevoerd houden wij de regie in uw financiële situatie en beheren wij voor u de producten en diensten bij de verschillende aanbieders. FLS Persoonlijk Jaarverslag 92,00 per jr // update 160,00 per 3 jr Hypotheekadvies 51,00 per jr Nabestaandenzorg 51,00 per jr Ziekte en arbeidsongeschiktheid 51,00 per jr // ondernemers 296,00 per jr Sparen voor pensioen / lijfrente 51,00 per jr // ondernemers 296,00 per jr Uitkerend pensioen / lijfrente 51,00 per jr versie 3.4 juni 2013 Pagina 7 van 8

8 Bijlage 2: Model Dienstverleningsopdracht 2013 voor individueel advies Hartelijk dank voor het in ons kantoor gestelde vertrouwen om uw financieel plan en de daarbij behorende financiële producten te laten beheren en onderhouden. In deze dienstverleningsopdracht leggen wij graag de financiële afspraken met u vast. Onze werkwijze is nader toegelicht in het Dienstverleningsdocument (dvd). Naam Adres Postcode / Woonplaats : : : geeft hierbij opdracht aan Lukassen & Boer om aan te vangen met het opstellen van een financieel advies volgens de methode van Financial Life Support. Hierbij zal worden gestart met het opstellen van het FLS Persoonlijk Jaarverslag. Het doel van deze analyse is het verkrijgen van inzicht in de huidige financiële situatie en kan aanleiding zijn tot verder afnemen van productadvies. Vastgestelde aanvangsfee : Of Vastgesteld uurtarief : conform tarievenoverzicht 2013 Paraaf klant en adviseur : Mocht het Persoonlijk Jaarverslag aanleiding geven tot het afnemen van productadvies, dan leggen wij de financiële afspraken hierover als volgt met u vast. Vastgestelde vervolgfee : Of Vastgesteld uurtarief : conform tarievenoverzicht 2013 Paraaf klant en adviseur : Het bemiddelen en beheren van uw financiële producten is onlosmakelijk verbonden met onze doorlopende beheervergoeding die wij bij u in rekening brengen. Het opzeggen van deze beheervergoeding heeft als gevolg dat onze dienstverlening en verantwoordelijkheid voor uw financiële producten per direct komt te vervallen. Voorwaarde voor opzegging is dat de beheerde verzekeringen en voorzieningen overgeheveld zijn naar het agentschap van een andere adviseur. ⱱ FLS Persoonlijk Jaarverslag 92,00 per jr // update 160,00 p.3 jr Hypotheekadvies 51,00 per jr Nabestaandenzorg 51,00 per jr Ziekte en arbeidsongeschiktheid 51,00 per jr ondernemers 296,00 p. jr Sparen voor pensioen / lijfrente 51,00 per jr ondernemers 296,00 p. jr Uitkerend pensioen / lijfrente 51,00 per jr Factuur t.n.v. privé bedrijf Betaling beheervergoeding maand kwartaal jaar Rekeningnummer incasso Rekeningnummer t.n.v. (verplicht bij maand) Plaats en datum Akkoord opdrachtgever Akkoord Lukassen & Boer : : : versie 3.4 juni 2013 Pagina 8 van 8

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Met deze dienstenwijzer geven wij u vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat u wel en wat u niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie