Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud"

Transcriptie

1 P r o t e c t I n v e s t L i f e P o r t f o l i o

2 Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst Inhoud PARTNERPORTRETTEN MassMutual Europe 1 Median 2 LCF Rothschild Group 3 Degroof Gestion Institutionnelle 4 Financial Research and Development 4 Carmignac Gestion 5 PROTECT INVEST FUNDS Beleggingsdoelstelling 6 Implementatie 7 Werking van Quantitative Asset Management (QUAM) 8 Selectiemethode fondsen 8 Modern Portfolio Theory 9 Currency Overlay Management (COM) 10 Systematisch beleggingsproces 10 ACTIVE SELECTOR ADAPTIVE Beleggingsdoelstelling en activaklassen 11 Systematisch beleggingsproces 12 Toegevoegde waarde van Carmignac Gestion 13 Selectiemethode fondsen 14 Dynamische stop-loss 15 VOORDELEN IN VOGELVLUCHT 16 REALIA Protect Invest Life Portfolio - Levensverzekeringscontract 17 Protect Invest Life Portfolio - Flexibiliteit 18 Protect Invest Life Portfolio - Fiscaliteit 19 VEILIGHEIDSDRIEHOEK Luxemburg als financieel centrum - Stabiliteit 20 Luxemburg als financieel centrum - Veiligheid 21 Voorwaarden van de Protect Invest en Active Selector verzekeringsfondsen 22 Contacten voor informatie 23 Waarschuwing 24 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

3 Verzekeraar MassMutual Europe S.A. is een levensverzekeringsmaatschappij, erkend sinds 1988 in het Groothertogdom Luxemburg en één van de eerste internationale verzekeraars die zich in Luxemburg heeft gevestigd in het kader van de Europese Vrije Dienstverlening. Vanuit Luxemburg, internationaal financieel centrum bij uitstek, wil MassMutual Europe S.A. haar Europese partners en clientèle laten profiteren van de voordelen van de eenheidsmarkt in financiële dienstverlening, specifiek wat betreft levensverzekeringen. Via een gediversifieerd productassortiment dat zich kenmerkt door prestaties, aanpassingsvermogen en beschikbaarheid, speelt de maatschappij in op de flexibele en vooruitstrevende productontwikkeling mogelijk gemaakt door de Luxemburgse wetgeving. MassMutual Europe S.A. is gespecialiseerd in levensverzekeringen gekoppeld aan interne collectieve en gepersonaliseerde verzekeringsfondsen. Ze stelt haar knowhow op het gebied van vermogensbeheer, pensioen- en voorzorgsregelingen ten dienste van haar partners en hun clientèle. De verzekeraar kan daarvoor een beroep doen op een team van specialisten met een ruime ervaring in het internationaal bank-, financie- en verzekeringswezen. De maatschappij beschikt bovendien over een platform voor de ontwikkeling en het beheer van producten, algemeen aangezien als één van de beste in de markt. Dankzij deze troeven kan MassMutual Europe S.A. efficiënte oplossingen voorstellen, aangepast aan de meest uiteenlopende en veeleisende vermogenssituaties. Bovendien kan ze instaan voor een hoogwaardige financiële dienstverlening. Tot slot geniet MassMutual Europe S.A., als lid van MassMutual Financial Group*, alle voordelen van deel uit te maken van één van de oudste, meest gerespecteerde en meest solide Amerikaanse onderlinge verzekeringsgroepen (opgericht in 1851). Met werknemers en meer dan 13 miljoen cliënten over de hele wereld beheert MassMutual Financial Group activa voor een bedrag van bijna 363 miljard dollar (op 17/03/2009). De groep kan bogen op een uitzonderlijk solide financiële positie, zoals blijkt uit de ratings** die door de belangrijkste ratingkantoren zijn toegekend: A.M. Best Company A++ (Superior) Fitch Ratings AAA (Exceptionally Strong) Moody's Investors Service Aa1 (Excellent) Standard & Poor's AAA (Extremely Strong) * MassMutual Financial Group is de marketingnaam van Massachussets Mutual Life Insurance Company (MassMutual) en haar dochterondernemingen waaronder MassMutual Europe S.A. ** De ratings zijn onderhevig aan wijzigingen. Deze informatie dateert van maart Deze ratings zijn uitsluitend van toepassing op Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MML Bay State Life Ins. Co. en C.M. Life Ins. Co, erkende verzekeringsmaatschappijen in de V.S. Deze ratings zijn niet van toepassing op de andere filialen van MassMutual Financial Group en hebben geen betrekking op MassMutual Europe S.A. We ll help you get there 1

4 Coördinator Median is in januari 2002 opgericht in Brussel door vennoten met een ruime ervaring en knowhow in het bank- en assurantiewezen, vooral op het domein van beleggingsverzekeringen en dakfondsen (fondsen van fondsen). De firma biedt internationale verzekeraars en financiële instellingen gespecialiseerde diensten aan van marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en distributie. De inbreng en de adviezen van Median kunnen we het best omschrijven met de term financiële architectuur. Zoals de architect gebouwen ontwerpt en kadert in hun omgeving, zo werkt Median oplossingen uit voor het beheren en overdragen van roerend patrimonium via beleggingsverzekeringen. Vanuit dat zakenmodel fungeert Median als draaischijf en aanspreekpunt voor onafhankelijke verzekeringstussenpersonen, met het accent op financiële planning, risicoprofielanalyse en vermogensstructurering. Median respecteert in alle opzichten de onafhankelijkheid van de verzekeringstussenpersoon. De vennootschap zal in eerste instantie bemiddelen in het tot stand komen van de zakenrelatie tussen de makelaar en de verzekeraar. Via een performant dienstenplatform verzorgt Median nadien de permanente ondersteuning. Het productengamma is selectief, kwaliteit primeert op kwantiteit. Median streeft naar een optimaal evenwicht tussen risicobeheersing en duurzaam rendement, steeds binnen een beleggingshorizon van 10 jaar en op basis van principes van stabiliteit en consistentie. Uiteraard gaat het hier om een middelenverbintenis, niet om een resultaatsverbintenis. Onder de benaming Modular Asset Planning heeft Median in 2006 een methode van vermogensbeheer met beleggingsverzekeringen uitgewerkt, gefundeerd op een dynamisch systeem van activaspreiding dat zich aanpast aan het gekozen risicoprofiel. Het geheel kadert binnen de algemene principes van persoonlijke financiële planning. Hiervoor heeft Median een pragmatisch model van structurering ontwikkeld, Financial Planning Coach. De toegevoegde waarde van dit model ligt in de integratie van de bouwstenen van de financiële planning tot een samenhangend geheel en de uitschakeling van tegenstrijdigheden. Median treedt steeds op in samenspraak en partnership met de verzekeraar en de financiële instelling. De criteria van samenwerking zijn een efficiënte marketingcoördinatie, de lancering van innoverende concepten, productdifferentiatie, spreiding van kosten, deskundige financiële en fiscale informatie, overzichtelijke documentatie, vlotte communicatie. Vooraleer een partnership aan te gaan, verzekert Median zich ervan dat de verzekeraar over een adequate meertalige administratie beschikt en over een team van medewerkers dat openstaat voor de noden van de Belgische makelaars en hun clientèle. Flexibiliteit, beschikbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang. Median is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) onder het nummer A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker in verzekeringsmateries onder nummer A. Grow together 2 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

5 Partners De Rothschild saga is meer dan 200 jaar geleden begonnen met de aanstelling in Frankfurt van Mayer Amschel Rothschild ( ) tot beheerder van het vermogen van de keurvorst van Hessen, een van de zeven vorsten die stemgerechtigd waren bij de keuze van de Duitse keizer. De Rothschilds zijn de geschiedenis ingegaan als de financiers van de legers van Wellington, de Gold Rush, het Suez kanaal, de eerste spoorwegen, de zoektocht naar petroleum, de oprichting van Royal Dutch en De Beers. Daardoor zijn ze erkend als de belangrijkste en meest succesvolle vermogensbankiers van de wereld. De huidige LCF Rothschild Group is opgericht in 1953 door Baron Edmond de Rothschild. Hij is in 1997 als voorzitter opgevolgd door zijn zoon Benjamin. De groep blijft trouw aan de tradities en waarden van zeven generaties bankiers van de familie Rothschild: Concordia, Integritas, Industria. Actueel (31/03/09) beheert de LCF Rothschild Group wereldwijd meer dan 100 miljard EUR, vanuit meer dan 30 kantoren in de belangrijkste financiële centra. De Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (CTBR) is in 1989 gesticht in Genève en maakt deel uit van de LCF Rothschild Group. De activiteiten van CTBR focussen op risicobeheer (wisselkoersen, rentes, grondstoffenprijzen, aandelen en indexen) voor een ruime clientèle van industriëlen en Europese institutionele beleggers. Via het Quantitative Asset Management (QUAM) systeem en het Currency Overlay Management (COM) beheert CTBR 10 miljard EUR (op 17/03/09). Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (BPERE) was in 1969 het eerste filiaal van een Zwitserse bank dat werd opgericht in Luxemburg. De kerntaken van de bank omvatten institutioneel vermogensbeheer, patrimoniumbeheer voor particulieren, financial engineering en fondsenadministratie. De strategie van de bank is gericht op specialisatie en optimalisatie in haar kerntaken, met als resultaat een hechte vertrouwensrelatie met de clientèle. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe wil op het vlak van fondsenadministratie en bewaarneming, meer zijn dan de loutere depotbank die transacties in de fondsen afhandelt. De bank staat garant voor een persoonlijke dienstverlening met reële toegevoegde waarde. Trouw aan deze filosofie blijft ze investeren in doorgedreven opleiding van haar personeel en in spitstechnologie. De LCF Rothschild Group beschouwt het als haar plicht boven alles voorrang te verlenen aan de belangen van haar cliënten. Doordacht beheer en behoud van vermogen blijft het streefdoel. Hierop is de reputatie van de Rothschilds gevestigd. Hierop bouwt de groep verder. The art of financing comes of passion, team spirit and the quest for excellence 3

6 Partners Bank Degroof werd in 1871 opgericht in Brussel en is de grootste onafhankelijke private en zakenbank in België. Ze is actief in privé- en institutioneel vermogensbeheer, transacties op financiële markten, kredieten, corporate en structured finance. Degroof Gestion Institutionnelle (DGI) en Banque Degroof Luxembourg zijn filialen van de Groep Degroof. DGI is de beheersmaatschappij UCITS III van de Groep Degroof in Luxemburg, erkend door het Luxemburgse controleorganisme CSSF op 20/12/2004. DGI waakt erover dat de Luxemburgse SICAVs van Groep Degroof en van andere fondspromotoren voldoen aan de vigerende reglementering door het uitoefenen van de functies beheer, administratie en distributie. Maatwerk is hierbij een noodzakelijke vereiste. DGI focust op de evolutie van de korte- en langetermijnrentetarieven en op het beheer van fondsen van derden, specifiek in groeimarkten. Dit is een kerntaak van DGI binnen de Groep Degroof. Wat de fondsenselectie aangaat, biedt DGI haar institutionele cliënten (waaronder verzekeraars, pensioenfondsen en ondernemingen) innovatieve en flexibele oplossingen voor het beheer van dakfondsen, multimanager fondsen of managed accounts. Bijzondere aandacht gaat o.m. naar de groeimarkten en specifiek de regio Azië buiten Japan (meer dan 10 jaar ervaring in dit domein). Partners Financial Research and Development (FRD) NV is opgericht in Gent in Het is een advies- en researchbureau voor professionele financiële tussenpersonen en institutionele beleggers. Het legt zich toe op macro-economische analyses, de spreiding van portefeuilles over de verschillende activaklassen (asset allocation) en onderzoek naar de internationaal best presterende beleggingsfondsen. FRD is gespecialiseerd in de samenstelling en de opvolging van dakfondsen (fondsen van fondsen) met toepassing van de principes van diversificatie, decorrelatie, risico-analyse en resultaatmeting. Het is de bedoeling individuele effectenrisico s uit te schakelen en oplossingen te vinden voor de systematische risico s (marktrisico s). Geen enkele beleggingsstijl leidt continu tot duurzame positieve rendementen. De performance van een beheerder of een fonds is variabel in de tijd. Zelfs de beste beheerders hebben wel eens af te rekenen met een periode van minder goede resultaten. Een dakfonds biedt hier de oplossing door verschillende beleggingsstijlen te combineren en de cyclische effecten van een specifieke beheersstijl te vermijden. Het komt erop aan een evenwichtige verhouding te bereiken van verschillende beheerders en stijlen. Zo vermindert de volatiliteit van het dakfonds en potentieel het onderliggend risico van de financiële markten. 4 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

7 Partners Carmignac Gestion, opgericht in Parijs in 1989 door Edouard Carmignac, behoort momenteel tot de belangrijkste onafhankelijke vermogensbeheerders van Europa. Het aandelenkapitaal is volledig in handen van het management en de werknemers. Het aandeelhouderschap weerspiegelt de onafhankelijkheid van de vennootschap en de ondernemingsgeest van de medewerkers. Carmignac Gestion heeft een aanbod ontwikkeld van 18 beleggingsfondsen met portefeuilles van aandelen, obligaties en diverse andere activaklassen. De firma opereert in 8 Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje). Het vermogen in beheer bedraagt 12,6 miljard euro (op 31/12/08). Carmignac Gestion onderscheidt zich door een heel eigen beleggingsstijl, waarbij overtuiging primeert op benchmarking (prestaties vergelijken met een referte-index). Passief de samenstelling van de beursindexen volgen, beperkt de bewegingsvrijheid in de activaselectie. Actief beheer leidt over het algemeen tot betere resultaten. Het gaat erom te anticiperen op koersbewegingen in de financiële markten, in plaats van ze te ondergaan. Deze aanpak impliceert ook risicobescherming als de markten een dalende tendens vertonen. Carmignac Gestion gaat steeds op zoek naar kansen zonder zich te binden aan een traditionele beleggingsstijl (bv. growth versus value). De beheerders kiezen binnen het volledige spectrum van activaklassen, geografische regio s en bedrijfssectoren de beleggingen die op basis van de analyses het beste rendementsperspectief bieden in verhouding tot het risico. Het beheer is bovendien sterk internationaal getint met beleggingen op meer dan 50 financiële markten in de wereld. Langetermijnhorizon op de beurzen loont S&P INDEX VANAF 1926* % % % % % % 10 20% 20 30% 30 40% 40 50% 50 60% Bron: Value Square Vermogensbeheer - Yale University, maart 2009 *Bepaalde opeenvolgende jaartallen hebben dezelfde kleur

8 Protect Invest Funds Beleggingsdoelstelling Om tegemoet te komen aan de vraag van institutionele en particuliere beleggers naar nieuwe gediversifieerde beleggingsmethodes, heeft Compagnie Benjamin de Rothschild (CTBR) in 1998 beslist samen met Expert Timing Systems International (ETS - Madrid) een kwantitatief portefeuillebeheersysteem te ontwikkelen, Quantitative Asset Management, verkort QUAM. Doelstellingen van QUAM: Zich actief concentreren op de samenstelling, de spreiding en de follow-up van de beleggingsportefeuille. Een efficiënte en dynamische spreiding draagt het meeste bij tot het beoogde rendement van de portefeuille. Het portefeuillerisico beheersen. Dit wordt bepaald in functie van de volatiliteit van het toekomstige verwachte rendement. De beleggingsportefeuille aanpassen aan de marktomstandigheden, profiteren van stijgende beurzen en de impact van dalende beurzen gevoelig verminderen. Het hoogste absolute rendement bereiken, in functie van de vooraf bepaalde risicograad. QUAM - verhouding volatiliteit en prestatie ( ) Prestatie op jaarbasis 14% 12% 10% 8% 6% 4% Hogere prestatie op jaarbasis Lager risico Verbeterde risicogecorrigeerde prestatie QUAM 5 QUAM 10 GEMENGD RISICO QUAM 15 mediaan AANDELENRISICO DJ XX50 2% OBLIGATIE- RISICO 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% Volatiliteit Bron: CTBR, maart P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

9 Implementatie Protect Invest Fund (PIF) is een beleggingsoptie die uit twee interne collectieve verzekeringsfondsen bestaat, Protect Invest Fund Q10 (eerste netto inventariswaarde op 26/08/03 - Series A, respectievelijk 22/06/04 - Series B) en Protect Invest Fund Q15 (eerste NIW op 08/11/05). Beide beleggen in roerende waarden wereldwijd, zonder voorbehoud of beperking wat betreft activaklasse (behalve afgeleide producten), geografische regio, industriële of sectorale diversificatie. De activa omvatten zowel diverse types aandelen als obligaties met vaste of variabele rentevoet, obligaties met zero-coupon c.q. converteerbare obligaties, als geldmarktinstrumenten, inclusief termijndeposito s en liquiditeiten. De Protect Invest verzekeringsfondsen stellen hun portefeuilles samen door te investeren in deelbewijzen uitgegeven door Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (beleggingsfondsen) met veranderlijk kapitaal, die op hun beurt in dergelijke waarden beleggen. De Protect Invest verzekeringsfondsen krijgen daardoor het karakter van dakfondsen of fondsen van fondsen. De promotoren en beheerders van de onderliggende beleggingsfondsen behoren tot gereputeerde internationale huizen en bankgroepen, onder meer BlackRock (990 miljard EUR onder beheer), J.P.Morgan (831 miljard EUR), Credit Suisse (728 miljard EUR), ING (551 miljard EUR) en BNP Paribas (546 miljard EUR) cijfers op 31/12/08. Het aantal beschikbare beleggingsfondsen schommelt rond 400 (op 09/04/09). QUAM Multimanager 10 & 15 resultaten % 250 % 225 % 200 % Launch Prifund Multimanager % 150 % 125 % Launch Prifund Multimanager % 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Jan-98 Jul-98 Feb-99 Aug-99 Feb-00 Sep-00 Mar-01 Oct-01 Apr-02 Nov-02 May-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jul-05 Jan-06 Aug-06 Feb-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Apr-09 Quam Multi 10% Quam Multi 15% DJ Eurostoxx 50 BEL 20 JPM EUR GBI Bron: CTBR, april 2009 Rendementsindicatoren: Dow Jones EuroStoxx50, Bel 20, JPMorgan EUR Global Bond Prifund = LCF Edmond de Rothschild Prifund Gemiddeld jaarlijks rendement* ( ) QUAM Multimanager 10 = 7,57% QUAM Multimanager 15 = 10,81% * Cijfers op 31/03/2009 vóór kosten van beleggingsverzekering (zie financiële infofiches) 7

10 Werking van QUAM Wiskundige methode identificatie van tendensen; objectieve en onpartijdige beslissingen. Nadruk op de principes van absolute return instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal als streefdoel; rendement gekoppeld aan een voorafbepaald risiconiveau. Begrenzing van de volatiliteit tot 10% voor PIF Q10 en 15% voor PIF Q15. Systematisch stop-loss beleid. Uitgebreid en flexibel aantal fondsen. Geen short posities (speculatie op koersdalingen) of hefboomeffecten. Vlotte liquiditeit en transparantie, conform de vigerende reglementering. Selectiemethode fondsen Het kwantitatief model wordt tweemaal per maand op de activa toegepast. Het laat toe de juiste fondsen te selecteren voor de samenstelling van de portefeuilles. Waar aangewezen, zorgt het ook voor de nodige aanpassingen in de activaspreiding. De onderliggende beleggingsfondsen beschikken over een dagelijkse liquiditeit, wat snelle transacties bevordert. De vooraf geprogrammeerde ingreep maakt het mogelijk in te spelen op de belangrijkste tendensen van de financiële markten en automatisch te reageren. Op deze manier profiteert het systeem van de marktopportuniteiten en brengt verliesrisico s onder controle. Twee keer per maand wordt een kwantitatieve analyse gemaakt van de verschillende fondsen om de activa met dalende tendens (1ste filter) te elimineren; het resultaat is een beperkt aantal fondsen waarvan de tendens voldoet aan de vereisten van de kwantitatieve modellen (stijgende tendens). Vervolgens wordt de portefeuillespreiding samengesteld door de Modern Portfolio Theory van Markowitz toe te passen, en door volatiliteit en rendement te berekenen op glijdende kortetermijnperiodes. In deze fase wordt de risicobeperking (volatiliteit 10%, respectievelijk 15%) geïntegreerd (2de filter). Op ieder geselecteerd fonds wordt een stop-loss toegepast, die wekelijks wordt herzien. Concreet verwijdert het systeem elk onderliggend fonds dat de totale portefeuille met meer dan 1% doet dalen. De parameters van tendens, rendement, volatiliteit en correlatie worden fonds per fonds gecheckt, waardoor een volatiliteit van 10%, respectievelijk 15% naar best vermogen wordt gerespecteerd. De activa Activa met stijgende tendens Minimalisering van het risico en optimalisering van de geschatte rendementen "Markowitz" Portefeuille Identificatie van de tendensen Wekelijkse stop-loss Raming return/volatiliteit & correlatie 8 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

11 Modern Portfolio Theory De theorie van het modern portefeuillebeheer gaat terug tot de studies van William F. Sharpe en Harry M. Markowitz, Nobelprijzen economie in Ze berust op de analyse van het optimale compromis tussen verwachte rentabiliteit en aanvaard risico. Vandaag vormt ze de basis van het kwantitatieve portefeuillebeheer. De adepten van de Modern Portfolio Theory passen de portefeuillediversificatie toe op wetenschappelijke basis en sturen ze voortdurend bij. Het doel is de best mogelijke verhouding tussen rendement en risico te bekomen ( efficient frontier van optimale portefeuilles). Wie consequent het modern portefeuillebeheer volgt, bereikt de interessantste resultaten door activa te combineren met een negatieve correlatie (tegenovergestelde reacties in identieke marktomstandigheden). Het toevoegen van een nieuw actief, zelfs heel volatiel, kan de volatiliteit van het geheel verminderen en het rendement verbeteren, op voorwaarde dat het een zwakke correlatie heeft met de portefeuille waarin het opgenomen wordt. De Sharpe ratio is een maatstaf bij uitstek om de verhouding tussen risico en rendement in een gediversifieerde portefeuille weer te geven. Hij wordt berekend door het gemiddeld behaalde rendement van de belegging boven het risicovrije rendement te delen door de volatiliteit. In vaktermen is de Sharpe ratio het quotiënt van de excess return gedeeld door de standaarddeviatie. Het resultaat duidt het rendement per eenheid risico aan. Hoe hoger de Sharpe ratio, hoe beter de de beheerders van een beleggingsfonds erin slagen extra rendement te genereren bij een bepaalde mate van risico. De nood aan risicobeheersing Waarschijnlijkheidspercentage 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Waarschijnlijkheid van recuperatie op 1 jaar voor een investering in een markt met volatiliteit 15% 36,25 % -5 % 23,15 % 11,95 % Nodige recuperatie- capaciteit Verliespercentagportefeuille 4,75 % 1,30 % 5% 5,26% 10% 11,11% 15% 17,65% 20% 25,00% 25% 33,33% 30% 42,86% 40% 66,67% 50% 100,00% 60% 150,00% 70% 300,00% 75% 400,00% 80% 900,00% 95% 1900,00% 0,21 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % Verlies Bron: CTBR 9

12 Currency Overlay Management (COM) De Compagnie Benjamin de Rothschild (CTBR) heeft in 2000 een systeem van Currency Overlay Management opgestart. Hierdoor kunnen beleggingsfondsen en pensioenfondsen de afdekking van hun wisselkoersrisico s uitbesteden. Om de activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen kan CTBR, als beheerder van de Protect Invest verzekeringsfondsen, aan- en verkooptransacties uitvoeren van termijncontracten op deviezen. Dit gebeurt volgens een dekkingsprogramma met een vooraf bepaalde benchmark (Currency Overlay Management). Deze verrichtingen hebben enkel betrekking op interbancaire contracten. Het doel van de dekking houdt een rechtstreeks verband in tussen de verrichtingen zelf en de af te dekken activa. Dit impliceert dat de verrichtingen voor een bepaalde valuta in principe de evaluatiewaarde van de activa in dezelfde valuta in volume niet mogen overstijgen. Evenmin mag CBTR de periode overschrijden waarvoor deze activa worden vastgelegd. Systematisch beleggingsproces A Specificatie en kwantificatie van de beleggingsdoelstellingen, beperkingen en voorkeuren, toepassing van de diversificatie, studie van de correlaties. C Beleggingspolitiek en beleggingsstrategie. E Controle van de beleggingsprincipes en de risicoparameters eigen aan het beheer. F Opbouw en aanpassing van de portefeuille. Portefeuillespreiding, optimalisatie van de portefeuille, selectie van de fondsen, integratie van de risicobegrenzing, implementatie en inwerkingtreding. H Behalen van de beleggingsdoelstellingen. Meten van het rendement. B Relevante politieke, sociale en economische invloeden, situering binnen de sector van activiteit, veiligheidsaspecten (onderliggende fondsen). D Opsporen van de tendensen in de financiële markten. G Controle van de financiële invloeden eigen aan de markten. 10 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

13 Active Selector Adaptive Beleggingsdoelstelling en activaklassen Het beleggingsbeleid van Active Selector Adaptive is in 2003 ontwikkeld door Financial Research and Development (FRD), dat vandaag Degroof Gestion Institutionnelle (DGI) adviseert bij het beheer en de opvolging van het verzekeringsfonds. Om de stabiliteit en de consistentie van het rendement te bevorderen, is in februari 2009 besloten om 50% van de activa toe te vertrouwen aan de Franse vermogensbeheerder Carmignac Gestion. Active Selector Adaptive is gestructureerd als een dakfonds. Het zoekt maximaal voordeel te halen uit de rendementscapaciteit van elk van de grote activaklassen: geldmarkten, obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen en afgeleide producten (uiterst selectief en in beperkte mate voor deze laatste klasse). Op lange termijn evolueren de individuele activaklassen over het algemeen positief. Over kortere periodes zijn flinke schommelingen en zelfs zware correcties mogelijk. Rendement grote activaklassen van 01/01/1996 tot en met 27/02/ / / / / / / / / / JPM Global Government Bond MSCI World CRB/Reuters ECB daggeldrente EPRA NAREIT Global De weerhouden indexen zijn de gekapitaliseerde ECB rente voor cashbeleggingen (voor de invoering van de EUR vervangen door de DEM korte rente), de JPMorgan Global Government Bond Index (EUR) voor obligaties, de MSCI World Index (USD) voor aandelen, de EPRA Index (EUR) voor vastgoed en de Reuters/CRB Index (USD) voor grondstoffen. Active Selector Adaptive streeft ernaar voluit van een opgaande beweging van één of meer van de grote activaklassen te profiteren en de gerealiseerde winsten veilig te stellen door tijdig naar een andere grote activaklasse om te schakelen. Vanuit deze visie is Active Selector Adaptive in 2006 gelanceerd, met een eerste netto inventariswaarde (NIW) op 15/09/2006. Om de bewegingsvrijheid van het fonds niet te beperken, is geen feitelijke referte-index voorzien, enkel een rendementsindicator als richtpunt (zie hiervoor de maandberichten). 11

14 Systematisch beleggingsproces Rendementsdoelstelling dakfonds Macro-economische analyse en verwachtingen + maandelijkse (her)evaluatie Toewijzing over de verschillende activaen subactivaklassen Bepaling verhouding kern- en satellietfondsen Kernfondsen Satellietfondsen Carmignac Gestion 50% van de ASA activa Extra onafhankelijke selectie op basis van de historische, risico-gecorrigeerde prestaties (bèta doelstelling) Onafhankelijke selectie op basis van de historische, risico-gecorrigeerde prestaties en de marktopportuniteiten (alfa doelstelling) incl. extra Carmignac Gestion fondsen Resultaatmeting, controle met de referte-index en berekening van de risicoparameters Permanente risicocontrole (zie infra) Een zorgvuldige macro-economische analyse laat toe extrapolaties te maken over de evolutie van de economisch-financiële variabelen. Hieruit kunnen we besluiten trekken over de mogelijke waardering en toekomstige prijsevolutie van de grote activaklassen. Op die basis verdeelt Active Selector Adaptive de beleggingsportefeuille over de verschillende grote activaklassen ( Tactical Asset Allocation - TAA ), en maakt daarbij een onderscheid tussen kernfondsen en satellietfondsen ( core/satellite methode). Kernfondsen hebben over het algemeen een laag tot gematigd risicoprofiel en een breed gespreide portefeuille. Satellietfondsen hebben een hoger risicoprofiel, ze maken gebruik van een eigenzinnige portefeuille of specifieke investeringspolitiek en zijn soms moeilijk of niet toegankelijk voor particuliere beleggers. In technische termen mikken de kernfondsen op de bèta (het marktconforme rendement), terwijl de satellietfondsen streven naar de alfa (het meerrendement). 12 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

15 Toegevoegde waarde van Carmignac Gestion Binnen de portefeuille van Active Selector Adaptive is 50% van de activa (kernfondsen zowel als satellietfondsen) toegewezen aan beleggingsfondsen van Carmignac Gestion. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het vlaggenschip van de vermogensbeheerder, Carmignac Patrimoine, dat steeds als een kernfonds wordt beschouwd. Het belegt in internationale aandelen en obligaties, maakt gebruik van tactische activaspreiding en streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer dat niet gekoppeld is aan een referte-index. Als risicobeperking zijn 50% van de activa van het beleggingsfonds permanent geïnvesteerd in obligaties en geldmarkten. De beheerders dekken risico s eveneens af via eenvoudige derivaten op valuta, rentemarkten en aandelen. Carmignac Patrimoine is opgericht op 07/11/1989. Het fonds beheert bijna 6 miljard EUR (op 28/02/2009) en heeft een Morningstar Rating. Het gemiddeld jaarlijks rendement* van 1989 tot 2009 van Carmignac Patrimoine bedraagt 8,03%, over de laatste 10 jaar is dat 9,79%. Carmignac Patrimoine evolutie sinds oprichting op 07/11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 Carmignac Patrimoine Carmignac Patrimoine Benchmark (EUR)** DJ EuroStoxx50 BEL 20 MSCI All Country World JPMorgan Global Government Bond * cijfers op 09/04/09 vóór kosten van beleggingsverzekering (zie financiële infofiches) ** 50% MSCI ACW (EUR) + 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) 13

16 Selectiemethode fondsen Voor de tweede 50% van de activa van Active Selector Adaptive (kernfondsen zowel als satellietfondsen) adviseert FRD aan DGI over die fondsen die over een periode van minstens drie jaar een consistent betere prestatie hebben gerealiseerd dan het gemiddelde van de fondsen van hun regio of sector. De klassementen van bekende dataleveranciers zoals Standard & Poor s, Morningstar of Lipper zijn hierbij een doeltreffend hulpmiddel. Het aantal beschikbare fondsen wereldwijd bedraagt meer dan Gespecialiseerde promotoren en beheerders waarop Active Selector Adaptive een beroep doet, zijn onder meer Fidelity International, BlackRock, DWS (Deutsche Bank Group), Pictet, Comgest, BlueBay (op 09/04/09). Een onafhankelijke fondsenselectie op basis van de databases van Standard & Poor s, Morningstar of Lipper is een goede start, maar volstaat niet. Deze gegevensbanken geven correct de historische prestaties weer van een fonds, maar spreken zich niet uit over de toekomst. Vaak zijn de reputatie en de ervaring van de fondsmanager van doorslaggevende aard, maar ook andere parameters spelen een rol, zoals de stijl en de omvang van het fonds, het fondsdomicilie, de activa onder beheer en een reeks statistische gegevens (Sharpe ratio, Sortino ratio, Information ratio, excess return, volatiliteit, maximum drawdown, tracking error, ). Ook binnen iedere grote activa -en subactivaklasse gebruikt Active Selector Adaptive macroeconomische analyse om activa verder toe te wijzen over regio s, sectoren en bedrijven (microkapitalisaties tot zeer grote bedrijven). Het verzekeringsfonds speelt daarbij in op thematrends op middellange tot lange termijn, bv. infrastructuurwerken, energievoorziening, biotechnologie, voedselproductie, bedrijfsobligaties, inflatiegebonden obligaties, grondstoffen. Pas wanneer deze toewijzing is gebeurd, zal via de bottom-up analyse de uiteindelijke fondsenkeuze plaatsvinden. Fondsenselectie is één zaak, follow-up een andere. Toekomstige fondsenrendementen kunnen bv. onder druk komen te staan wanneer een performante beheerder weggaat of een beleggingsstijl niet langer succesvol is. Het verzekeringsfonds Active Selector Adaptive zorgt daarom voor een permanente opvolging van de fondsenselectie. Buiten Carmignac Patrimoine (Morningstar Rating ), bestond de fondsenselectie op 09/04/09 onder meer uit Carmignac Investissement (Morningstar Rating ), BlueBay Investment Grade Bond (Morningstar Rating, Standard & Poor s AAA), Fidelity Funds European Growth (Morningstar Rating, S&P AA) en Comgest Magellan (Morningstar Rating, S&P AAA). De dynamische aanpak van diversificatie en decorrelatie van beleggingsfondsen is een wezenlijk kenmerk van de Active Selector methode. De verdeling over de verschillende grote activaklassen, de opsplitsing tussen kern -en satellietfondsen en de uiteindelijke selectie van de individuele fondsen zijn niet statisch opgevat. Dit betekent dat het beheer van het verzekeringsfonds (de samenwerking DGI en FRD) op ieder van deze drie niveaus regelmatig de resultaten opmeet en opvolgt. Bijsturing is systematisch ingebouwd, zodat op ieder ogenblik de activatoewijzing tot en met de selectie van de individuele fondsen optimaal verloopt. Active Selector Adaptive is een voorbeeld bij uitstek van open architectuur, met bijzondere aandacht voor transparantie, liquiditeit en schaalvoordelen. 14 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

17 Dynamische stop-loss Active Selector Adaptive maakt in essentie gebruik van drie technieken om het risico te controleren en te beperken: 1. Spreiding over de grote activaklassen en actief beheer in functie van de macroeconomische vooruitzichten, inclusief systematische omschakeling om kapitaal en rendement zoveel mogelijk veilig te stellen. 2. Uitsluitend gebruik van beleggingsfondsen. Hierdoor reduceert Active Selector Adaptive drastisch het individuele effectenrisico eigen aan rechtstreekse beleggingen in aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed, hedge funds. 3. Dynamisch stop-loss mechanisme. Active Selector Adaptive vermindert de systematische risico s (de marktrisico s) door een dynamische stop-loss techniek, waarbij een beleggingsfonds zo snel mogelijk wordt verkocht van zodra het een vooraf bepaalde drempel raakt. Daardoor is het mogelijk grote negatieve koersschommelingen op te vangen over glijdende periodes van 3 jaar. Het verkoopsignaal verschijnt automatisch op de computerschermen. Deze werkwijze heeft als grote voordeel dat ze objectief is, zonder menselijke tussenkomst en interpretatie. Hier realiseert Active Selector Adaptive substantiële toegevoegde waarde tegenover traditioneel fondsenbeheer. Omdat de volatiliteit van de onderliggende fondsen in Active Selector Adaptive verschilt, wordt ook het stop-loss mechanisme aan deze volatiliteit aangepast, namelijk gecorrigeerd voor de volatiliteit van het fonds in kwestie. Een obligatiefonds dat bv. een jaarlijkse volatiliteit kent van 5% is een heel andere belegging dan een fonds dat in grondstoffen investeert met een volatiliteit van 30%. Daarom past de investeringsmethode van het verzekeringsfonds een volatiliteitgecorrigeerde stop-loss toe die op 50% ligt van de geannualiseerde historische volatiliteit op drie jaar (voor zover beschikbaar, zoniet recenter). Dit cijfer wordt berekend vanaf de hoogste netto inventariswaarde die het betreffende fonds ooit in Active Selector Adaptive heeft bereikt. Bij inwerkingtreding van een stop-loss, worden de vrijgemaakte bedragen in geldmarktfondsen belegd tot duidelijk is wat de oorzaken zijn van de stop-loss activering. Nadien neemt het verzekeringsfonds al dan niet opnieuw positie in en selecteert andere activaklassen en fondsen. Beleggingsdoelstellingen en risico Meer risico Maximale kapitaaltoename Langetermijn meerwaarde Meerwaarde & inkomen Inkomen Minder risico Kapitaalbeveiliging 15

18 Voordelen in vogelvlucht Interne collectieve verzekeringsfondsen met unieke en exclusieve beleggingsconcepten, minimaal gericht op de verdubbeling van het beleggingskapitaal binnen een beleggingshorizon van 10 jaar met gebruik van beproefde technieken van risicobeheersing en rendementsbescherming. Stijgende beurzen, dalende beurzen? De Protect Invest Funds (PIF) volgen de tendensen van de financiële markten en passen zich automatisch aan. Active Selector Adaptive (ASA) schakelt om tussen de grote activaklassen voor een stabiel en consistent rendement. Actief beheer van dakfondsen staat centraal door toepassing van onder meer de Modern Portfolio Theory in combinatie met een beperking van de volatiliteit (het niveau van de waardeschommelingen) tot maximum 10% voor PIF Q10, respectievelijk 15% voor PIF Q15 en een dynamische stop-loss voor ASA. Binnen de grenzen van de risicobeheersing, focussen de PIF en ASA verzekeringsfondsen op het meest evenwichtige rendement op het oorspronkelijk beleggingskapitaal, zonder verwijzing naar een traditionele referte-index. Streven naar absolute return primeert. Diverse types beleggingsfondsen komen in aanmerking, gespecialiseerd in geldmarkten, obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed en alternatieve beleggingen van topbeheerders, geselecteerd op basis van analyses van rendement, kwaliteit, transparantie en liquiditeit. In PIF Q10 en Q15 elimineert het wiskundig model QUAM twee keer per maand systematisch fondsen waarvan de return een dalende trend gaat vertonen. Enkel de fondsen met een stijgende trend blijven over. Een wekelijks herziene stop-loss, toegepast op elk beleggingsfonds, fungeert als bijkomende beveiliging. Valutarisico s tegenover de euro zijn afgedekt via een actief valutabeheer dat voor extra rendement kan zorgen (Currency Overlay Management). Het beleggingsproces van ASA vertrekt van macro-economische analyse, kiest de grote activaklassen en spreidt de portefeuille over een selectie van kwalitatieve beleggingsfondsen volgens de kern/satellietmethode. Een dynamisch stop-loss mechanisme creëert de nodige beveiliging van kapitaal en rendement over glijdende periodes van 3 jaar. Het wiskundig model QUAM en de statistische selectiemethode van ASA opereren totaal onafhankelijk en ontnemen elke subjectiviteit en emotie aan het dakfondsenbeheer. Voor een minimum inleg van EUR geven PIF Q10, PIF Q15 en ASA u toegang tot systemen van beleggen, voorheen gereserveerd voor een clientèle van industriële en Europese institutionele beleggers. De reputatie van vermogensbeheerders als de LCF Rothschild Group, Degroof Gestion Institutionnelle en Carmignac Gestion staat buiten kijf. Het is mogelijk twee keer per jaar gratis om te schakelen tussen de drie interne collectieve verzekeringsfondsen PIF Q10, PIF Q15 en ASA. De risicoklasse van PIF Q10 bedraagt 2, voor PIF Q15 is dat klasse 3 en voor ASA klasse 4 (KB Leven 14/11/2003). Vermogensbeheer via beleggingsverzekeringen biedt substantiële voordelen op het vlak van financiële planning en vermogensstructurering binnen een juridisch veilig kader. 16 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

19 Protect Invest Life Portfolio Levensverzekeringscontract Als verzekeringsnemer hebt u toegang tot de Protect Invest en Active Selector verzekeringsfondsen via de Protect Invest Life Portfolio. Het gaat om een individueel levensverzekeringscontract met vrije stortingen, van het levenslange type, in rekeneenheden, dat valt onder Tak 23. De waarde van het contract wordt bepaald door de evolutie van de interne collectieve verzekeringsfondsen (Protect Invest Fund Q10, Protect Invest Fund Q15 en Active Selector Adaptive) c.q. van de gepersonaliseerde fondsen (Protect Invest Personalised Life Portfolio). De polis is speciaal ontwikkeld voor beleggers met een middellange tot lange termijnvisie. Binnen één enkele structuur kunnen ze genieten van flexibele vermogensplanning en van een optionele dekking bij overlijden. U kan de overlijdensdekkingen afsluiten op één hoofd of op twee hoofden, met uitkering na het overlijden van de langstlevende verzekerde. Eén en dezelfde polis verenigt op deze manier een scala van mogelijkheden. Juristen en fiscalisten actief in financiële planning, beschouwen de beleggingsverzekering dan ook als een ideaal instrument om hun cliënten soepele oplossingen naar maat te kunnen aanbieden. Hierbij denken we in het bijzonder aan de realisering van bankgiften, schenkingen, testamenten of andere vormen van successieplanning. De doelstelling is de bescherming van het privé-patrimonium over de generaties heen. Structuur Tak 23 beleggingsverzekeringen Levensverzekering Interne fondsen Levensverzekering Gepersonaliseerd fonds Collectief beheer Individueel beheer Beleggingsfondsen Gestructureerde producten Discretionair vermogensbeheer Fiscale optimalisering Gespecialiseerde verzekeraars Internationale vermogensbeheerders Rechtszekerheid Risicobeheersing Spreiding van kosten Fiscale efficiëntie Duurzaam rendement Behoud van kapitaal Multifunctionele oplossingen 17

20 Protect Invest Life Portfolio F lexibiliteit Protect Invest Life Portfolio stelt u twee bijzonder interessante oplossingen voor om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren: Vanaf EUR kan u beleggen in drie interne collectieve verzekeringsfondsen: Protect Invest Fund Q10 (PIF Q10), Protect Invest Fund Q15 (PIF Q15) en Active Selector Adaptive (ASA), die in deze brochure uitgebreid aan bod komen. U kan uw investering naar keuze spreiden over deze drie verzekeringsfondsen. Vanaf EUR aanvaardt MassMutual Europe S.A. eveneens een bestaande effectenportefeuille als premiebetaling voor de Protect Invest Personalised Life Portfolio (PLP). Bovendien kan u genieten van de diensten van vermogensbeheerders van onbetwistbare reputatie. Het beheer gebeurt op basis van een vooraf gekozen beleggingsprofiel binnen een gepersonaliseerd fonds. Uw erkende verzekeringsmakelaar kan u meer informatie verstrekken over de oplossingen naar maat die in dit kader mogelijk zijn. U kan aldus in alle vrijheid de formule kiezen die het best aansluit bij uw wensen en verwachtingen. MassMutual Europe stelt de Protect Invest Life Portfolio in werking zodra de maatschappij het correct ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel ontvangen heeft, samen met de vereiste identificatiedocumenten, het vertrouwelijk verslag over de oorsprong van de fondsen en uiteraard de betaling van de premie (conform de algemene voorwaarden van het contract en het bijvoegsel bij de algemene voorwaarden). U kan steeds bijkomende premies storten voor zover die voldoen aan de vereiste minima. De verzekeringsmaatschappij en de fondsbeheerders verwerken de investeringen in de Protect Invest Fund verzekeringsfondsen om de twee weken, de tweede en de vierde dinsdag van elke maand, en in het Active Selector Adaptive verzekeringsfonds wekelijks op vrijdag. Voor de investeringen in de Protect Invest Personalised Life Portfolio gebeurt de verwerking onmiddellijk na ontvangst van de volledige effectenportefeuille of de betaling van de premie. Op voorafgaand schriftelijk verzoek, worden de afkopen van eenheden in de beleggingsoptie Protect Invest Fund elke twee weken uitgevoerd, op de tweede en vierde dinsdag van elke maand, voor Active Selector Adaptive elke vrijdag. De afkopen van eenheden in de Protect Invest Personalised Portfolio worden binnen de meest redelijke termijn uitgevoerd. 18 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Benut de ineffi ciënties van de markten!

Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Fortis AG Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Benut de ineffi ciënties van de markten! Een kwalitatieve belegging toegankelijk

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise Vie Luxembourg Bâloise Vie Luxembourg Ontdek een vertrouwenspartner van Zwitserse oorsprong De Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en knowhow op het gebied van verzekeringen en voorzorg. Alles

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal.

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal. TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking Kronos De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers ing.be/privatebanking In Home'Bank en de ING Smart Banking-app volg ik dagelijks de prestaties van mijn Kronos-portefeuille op. Makkelijk,

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

PROTECT INVEST LIFE PORTFOLIO. Aan de spits van risicobeheersing in vermogensbeheer

PROTECT INVEST LIFE PORTFOLIO. Aan de spits van risicobeheersing in vermogensbeheer PROTECT INVEST LIFE PORTFOLIO Aan de spits van risicobeheersing in vermogensbeheer April 2004 Streef naar perfectie in al wat je doet. Neem het beste dat bestaat en maak het beter. Als het niet bestaat,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie