Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst. Inhoud"

Transcriptie

1 P r o t e c t I n v e s t L i f e P o r t f o l i o

2 Samen bruggen bouwen naar een gezonde financiële toekomst Inhoud PARTNERPORTRETTEN MassMutual Europe 1 Median 2 LCF Rothschild Group 3 Degroof Gestion Institutionnelle 4 Financial Research and Development 4 Carmignac Gestion 5 PROTECT INVEST FUNDS Beleggingsdoelstelling 6 Implementatie 7 Werking van Quantitative Asset Management (QUAM) 8 Selectiemethode fondsen 8 Modern Portfolio Theory 9 Currency Overlay Management (COM) 10 Systematisch beleggingsproces 10 ACTIVE SELECTOR ADAPTIVE Beleggingsdoelstelling en activaklassen 11 Systematisch beleggingsproces 12 Toegevoegde waarde van Carmignac Gestion 13 Selectiemethode fondsen 14 Dynamische stop-loss 15 VOORDELEN IN VOGELVLUCHT 16 REALIA Protect Invest Life Portfolio - Levensverzekeringscontract 17 Protect Invest Life Portfolio - Flexibiliteit 18 Protect Invest Life Portfolio - Fiscaliteit 19 VEILIGHEIDSDRIEHOEK Luxemburg als financieel centrum - Stabiliteit 20 Luxemburg als financieel centrum - Veiligheid 21 Voorwaarden van de Protect Invest en Active Selector verzekeringsfondsen 22 Contacten voor informatie 23 Waarschuwing 24 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

3 Verzekeraar MassMutual Europe S.A. is een levensverzekeringsmaatschappij, erkend sinds 1988 in het Groothertogdom Luxemburg en één van de eerste internationale verzekeraars die zich in Luxemburg heeft gevestigd in het kader van de Europese Vrije Dienstverlening. Vanuit Luxemburg, internationaal financieel centrum bij uitstek, wil MassMutual Europe S.A. haar Europese partners en clientèle laten profiteren van de voordelen van de eenheidsmarkt in financiële dienstverlening, specifiek wat betreft levensverzekeringen. Via een gediversifieerd productassortiment dat zich kenmerkt door prestaties, aanpassingsvermogen en beschikbaarheid, speelt de maatschappij in op de flexibele en vooruitstrevende productontwikkeling mogelijk gemaakt door de Luxemburgse wetgeving. MassMutual Europe S.A. is gespecialiseerd in levensverzekeringen gekoppeld aan interne collectieve en gepersonaliseerde verzekeringsfondsen. Ze stelt haar knowhow op het gebied van vermogensbeheer, pensioen- en voorzorgsregelingen ten dienste van haar partners en hun clientèle. De verzekeraar kan daarvoor een beroep doen op een team van specialisten met een ruime ervaring in het internationaal bank-, financie- en verzekeringswezen. De maatschappij beschikt bovendien over een platform voor de ontwikkeling en het beheer van producten, algemeen aangezien als één van de beste in de markt. Dankzij deze troeven kan MassMutual Europe S.A. efficiënte oplossingen voorstellen, aangepast aan de meest uiteenlopende en veeleisende vermogenssituaties. Bovendien kan ze instaan voor een hoogwaardige financiële dienstverlening. Tot slot geniet MassMutual Europe S.A., als lid van MassMutual Financial Group*, alle voordelen van deel uit te maken van één van de oudste, meest gerespecteerde en meest solide Amerikaanse onderlinge verzekeringsgroepen (opgericht in 1851). Met werknemers en meer dan 13 miljoen cliënten over de hele wereld beheert MassMutual Financial Group activa voor een bedrag van bijna 363 miljard dollar (op 17/03/2009). De groep kan bogen op een uitzonderlijk solide financiële positie, zoals blijkt uit de ratings** die door de belangrijkste ratingkantoren zijn toegekend: A.M. Best Company A++ (Superior) Fitch Ratings AAA (Exceptionally Strong) Moody's Investors Service Aa1 (Excellent) Standard & Poor's AAA (Extremely Strong) * MassMutual Financial Group is de marketingnaam van Massachussets Mutual Life Insurance Company (MassMutual) en haar dochterondernemingen waaronder MassMutual Europe S.A. ** De ratings zijn onderhevig aan wijzigingen. Deze informatie dateert van maart Deze ratings zijn uitsluitend van toepassing op Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MML Bay State Life Ins. Co. en C.M. Life Ins. Co, erkende verzekeringsmaatschappijen in de V.S. Deze ratings zijn niet van toepassing op de andere filialen van MassMutual Financial Group en hebben geen betrekking op MassMutual Europe S.A. We ll help you get there 1

4 Coördinator Median is in januari 2002 opgericht in Brussel door vennoten met een ruime ervaring en knowhow in het bank- en assurantiewezen, vooral op het domein van beleggingsverzekeringen en dakfondsen (fondsen van fondsen). De firma biedt internationale verzekeraars en financiële instellingen gespecialiseerde diensten aan van marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en distributie. De inbreng en de adviezen van Median kunnen we het best omschrijven met de term financiële architectuur. Zoals de architect gebouwen ontwerpt en kadert in hun omgeving, zo werkt Median oplossingen uit voor het beheren en overdragen van roerend patrimonium via beleggingsverzekeringen. Vanuit dat zakenmodel fungeert Median als draaischijf en aanspreekpunt voor onafhankelijke verzekeringstussenpersonen, met het accent op financiële planning, risicoprofielanalyse en vermogensstructurering. Median respecteert in alle opzichten de onafhankelijkheid van de verzekeringstussenpersoon. De vennootschap zal in eerste instantie bemiddelen in het tot stand komen van de zakenrelatie tussen de makelaar en de verzekeraar. Via een performant dienstenplatform verzorgt Median nadien de permanente ondersteuning. Het productengamma is selectief, kwaliteit primeert op kwantiteit. Median streeft naar een optimaal evenwicht tussen risicobeheersing en duurzaam rendement, steeds binnen een beleggingshorizon van 10 jaar en op basis van principes van stabiliteit en consistentie. Uiteraard gaat het hier om een middelenverbintenis, niet om een resultaatsverbintenis. Onder de benaming Modular Asset Planning heeft Median in 2006 een methode van vermogensbeheer met beleggingsverzekeringen uitgewerkt, gefundeerd op een dynamisch systeem van activaspreiding dat zich aanpast aan het gekozen risicoprofiel. Het geheel kadert binnen de algemene principes van persoonlijke financiële planning. Hiervoor heeft Median een pragmatisch model van structurering ontwikkeld, Financial Planning Coach. De toegevoegde waarde van dit model ligt in de integratie van de bouwstenen van de financiële planning tot een samenhangend geheel en de uitschakeling van tegenstrijdigheden. Median treedt steeds op in samenspraak en partnership met de verzekeraar en de financiële instelling. De criteria van samenwerking zijn een efficiënte marketingcoördinatie, de lancering van innoverende concepten, productdifferentiatie, spreiding van kosten, deskundige financiële en fiscale informatie, overzichtelijke documentatie, vlotte communicatie. Vooraleer een partnership aan te gaan, verzekert Median zich ervan dat de verzekeraar over een adequate meertalige administratie beschikt en over een team van medewerkers dat openstaat voor de noden van de Belgische makelaars en hun clientèle. Flexibiliteit, beschikbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang. Median is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) onder het nummer A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker in verzekeringsmateries onder nummer A. Grow together 2 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

5 Partners De Rothschild saga is meer dan 200 jaar geleden begonnen met de aanstelling in Frankfurt van Mayer Amschel Rothschild ( ) tot beheerder van het vermogen van de keurvorst van Hessen, een van de zeven vorsten die stemgerechtigd waren bij de keuze van de Duitse keizer. De Rothschilds zijn de geschiedenis ingegaan als de financiers van de legers van Wellington, de Gold Rush, het Suez kanaal, de eerste spoorwegen, de zoektocht naar petroleum, de oprichting van Royal Dutch en De Beers. Daardoor zijn ze erkend als de belangrijkste en meest succesvolle vermogensbankiers van de wereld. De huidige LCF Rothschild Group is opgericht in 1953 door Baron Edmond de Rothschild. Hij is in 1997 als voorzitter opgevolgd door zijn zoon Benjamin. De groep blijft trouw aan de tradities en waarden van zeven generaties bankiers van de familie Rothschild: Concordia, Integritas, Industria. Actueel (31/03/09) beheert de LCF Rothschild Group wereldwijd meer dan 100 miljard EUR, vanuit meer dan 30 kantoren in de belangrijkste financiële centra. De Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. (CTBR) is in 1989 gesticht in Genève en maakt deel uit van de LCF Rothschild Group. De activiteiten van CTBR focussen op risicobeheer (wisselkoersen, rentes, grondstoffenprijzen, aandelen en indexen) voor een ruime clientèle van industriëlen en Europese institutionele beleggers. Via het Quantitative Asset Management (QUAM) systeem en het Currency Overlay Management (COM) beheert CTBR 10 miljard EUR (op 17/03/09). Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (BPERE) was in 1969 het eerste filiaal van een Zwitserse bank dat werd opgericht in Luxemburg. De kerntaken van de bank omvatten institutioneel vermogensbeheer, patrimoniumbeheer voor particulieren, financial engineering en fondsenadministratie. De strategie van de bank is gericht op specialisatie en optimalisatie in haar kerntaken, met als resultaat een hechte vertrouwensrelatie met de clientèle. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe wil op het vlak van fondsenadministratie en bewaarneming, meer zijn dan de loutere depotbank die transacties in de fondsen afhandelt. De bank staat garant voor een persoonlijke dienstverlening met reële toegevoegde waarde. Trouw aan deze filosofie blijft ze investeren in doorgedreven opleiding van haar personeel en in spitstechnologie. De LCF Rothschild Group beschouwt het als haar plicht boven alles voorrang te verlenen aan de belangen van haar cliënten. Doordacht beheer en behoud van vermogen blijft het streefdoel. Hierop is de reputatie van de Rothschilds gevestigd. Hierop bouwt de groep verder. The art of financing comes of passion, team spirit and the quest for excellence 3

6 Partners Bank Degroof werd in 1871 opgericht in Brussel en is de grootste onafhankelijke private en zakenbank in België. Ze is actief in privé- en institutioneel vermogensbeheer, transacties op financiële markten, kredieten, corporate en structured finance. Degroof Gestion Institutionnelle (DGI) en Banque Degroof Luxembourg zijn filialen van de Groep Degroof. DGI is de beheersmaatschappij UCITS III van de Groep Degroof in Luxemburg, erkend door het Luxemburgse controleorganisme CSSF op 20/12/2004. DGI waakt erover dat de Luxemburgse SICAVs van Groep Degroof en van andere fondspromotoren voldoen aan de vigerende reglementering door het uitoefenen van de functies beheer, administratie en distributie. Maatwerk is hierbij een noodzakelijke vereiste. DGI focust op de evolutie van de korte- en langetermijnrentetarieven en op het beheer van fondsen van derden, specifiek in groeimarkten. Dit is een kerntaak van DGI binnen de Groep Degroof. Wat de fondsenselectie aangaat, biedt DGI haar institutionele cliënten (waaronder verzekeraars, pensioenfondsen en ondernemingen) innovatieve en flexibele oplossingen voor het beheer van dakfondsen, multimanager fondsen of managed accounts. Bijzondere aandacht gaat o.m. naar de groeimarkten en specifiek de regio Azië buiten Japan (meer dan 10 jaar ervaring in dit domein). Partners Financial Research and Development (FRD) NV is opgericht in Gent in Het is een advies- en researchbureau voor professionele financiële tussenpersonen en institutionele beleggers. Het legt zich toe op macro-economische analyses, de spreiding van portefeuilles over de verschillende activaklassen (asset allocation) en onderzoek naar de internationaal best presterende beleggingsfondsen. FRD is gespecialiseerd in de samenstelling en de opvolging van dakfondsen (fondsen van fondsen) met toepassing van de principes van diversificatie, decorrelatie, risico-analyse en resultaatmeting. Het is de bedoeling individuele effectenrisico s uit te schakelen en oplossingen te vinden voor de systematische risico s (marktrisico s). Geen enkele beleggingsstijl leidt continu tot duurzame positieve rendementen. De performance van een beheerder of een fonds is variabel in de tijd. Zelfs de beste beheerders hebben wel eens af te rekenen met een periode van minder goede resultaten. Een dakfonds biedt hier de oplossing door verschillende beleggingsstijlen te combineren en de cyclische effecten van een specifieke beheersstijl te vermijden. Het komt erop aan een evenwichtige verhouding te bereiken van verschillende beheerders en stijlen. Zo vermindert de volatiliteit van het dakfonds en potentieel het onderliggend risico van de financiële markten. 4 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

7 Partners Carmignac Gestion, opgericht in Parijs in 1989 door Edouard Carmignac, behoort momenteel tot de belangrijkste onafhankelijke vermogensbeheerders van Europa. Het aandelenkapitaal is volledig in handen van het management en de werknemers. Het aandeelhouderschap weerspiegelt de onafhankelijkheid van de vennootschap en de ondernemingsgeest van de medewerkers. Carmignac Gestion heeft een aanbod ontwikkeld van 18 beleggingsfondsen met portefeuilles van aandelen, obligaties en diverse andere activaklassen. De firma opereert in 8 Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje). Het vermogen in beheer bedraagt 12,6 miljard euro (op 31/12/08). Carmignac Gestion onderscheidt zich door een heel eigen beleggingsstijl, waarbij overtuiging primeert op benchmarking (prestaties vergelijken met een referte-index). Passief de samenstelling van de beursindexen volgen, beperkt de bewegingsvrijheid in de activaselectie. Actief beheer leidt over het algemeen tot betere resultaten. Het gaat erom te anticiperen op koersbewegingen in de financiële markten, in plaats van ze te ondergaan. Deze aanpak impliceert ook risicobescherming als de markten een dalende tendens vertonen. Carmignac Gestion gaat steeds op zoek naar kansen zonder zich te binden aan een traditionele beleggingsstijl (bv. growth versus value). De beheerders kiezen binnen het volledige spectrum van activaklassen, geografische regio s en bedrijfssectoren de beleggingen die op basis van de analyses het beste rendementsperspectief bieden in verhouding tot het risico. Het beheer is bovendien sterk internationaal getint met beleggingen op meer dan 50 financiële markten in de wereld. Langetermijnhorizon op de beurzen loont S&P INDEX VANAF 1926* % % % % % % 10 20% 20 30% 30 40% 40 50% 50 60% Bron: Value Square Vermogensbeheer - Yale University, maart 2009 *Bepaalde opeenvolgende jaartallen hebben dezelfde kleur

8 Protect Invest Funds Beleggingsdoelstelling Om tegemoet te komen aan de vraag van institutionele en particuliere beleggers naar nieuwe gediversifieerde beleggingsmethodes, heeft Compagnie Benjamin de Rothschild (CTBR) in 1998 beslist samen met Expert Timing Systems International (ETS - Madrid) een kwantitatief portefeuillebeheersysteem te ontwikkelen, Quantitative Asset Management, verkort QUAM. Doelstellingen van QUAM: Zich actief concentreren op de samenstelling, de spreiding en de follow-up van de beleggingsportefeuille. Een efficiënte en dynamische spreiding draagt het meeste bij tot het beoogde rendement van de portefeuille. Het portefeuillerisico beheersen. Dit wordt bepaald in functie van de volatiliteit van het toekomstige verwachte rendement. De beleggingsportefeuille aanpassen aan de marktomstandigheden, profiteren van stijgende beurzen en de impact van dalende beurzen gevoelig verminderen. Het hoogste absolute rendement bereiken, in functie van de vooraf bepaalde risicograad. QUAM - verhouding volatiliteit en prestatie ( ) Prestatie op jaarbasis 14% 12% 10% 8% 6% 4% Hogere prestatie op jaarbasis Lager risico Verbeterde risicogecorrigeerde prestatie QUAM 5 QUAM 10 GEMENGD RISICO QUAM 15 mediaan AANDELENRISICO DJ XX50 2% OBLIGATIE- RISICO 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% Volatiliteit Bron: CTBR, maart P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

9 Implementatie Protect Invest Fund (PIF) is een beleggingsoptie die uit twee interne collectieve verzekeringsfondsen bestaat, Protect Invest Fund Q10 (eerste netto inventariswaarde op 26/08/03 - Series A, respectievelijk 22/06/04 - Series B) en Protect Invest Fund Q15 (eerste NIW op 08/11/05). Beide beleggen in roerende waarden wereldwijd, zonder voorbehoud of beperking wat betreft activaklasse (behalve afgeleide producten), geografische regio, industriële of sectorale diversificatie. De activa omvatten zowel diverse types aandelen als obligaties met vaste of variabele rentevoet, obligaties met zero-coupon c.q. converteerbare obligaties, als geldmarktinstrumenten, inclusief termijndeposito s en liquiditeiten. De Protect Invest verzekeringsfondsen stellen hun portefeuilles samen door te investeren in deelbewijzen uitgegeven door Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (beleggingsfondsen) met veranderlijk kapitaal, die op hun beurt in dergelijke waarden beleggen. De Protect Invest verzekeringsfondsen krijgen daardoor het karakter van dakfondsen of fondsen van fondsen. De promotoren en beheerders van de onderliggende beleggingsfondsen behoren tot gereputeerde internationale huizen en bankgroepen, onder meer BlackRock (990 miljard EUR onder beheer), J.P.Morgan (831 miljard EUR), Credit Suisse (728 miljard EUR), ING (551 miljard EUR) en BNP Paribas (546 miljard EUR) cijfers op 31/12/08. Het aantal beschikbare beleggingsfondsen schommelt rond 400 (op 09/04/09). QUAM Multimanager 10 & 15 resultaten % 250 % 225 % 200 % Launch Prifund Multimanager % 150 % 125 % Launch Prifund Multimanager % 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Jan-98 Jul-98 Feb-99 Aug-99 Feb-00 Sep-00 Mar-01 Oct-01 Apr-02 Nov-02 May-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jul-05 Jan-06 Aug-06 Feb-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Apr-09 Quam Multi 10% Quam Multi 15% DJ Eurostoxx 50 BEL 20 JPM EUR GBI Bron: CTBR, april 2009 Rendementsindicatoren: Dow Jones EuroStoxx50, Bel 20, JPMorgan EUR Global Bond Prifund = LCF Edmond de Rothschild Prifund Gemiddeld jaarlijks rendement* ( ) QUAM Multimanager 10 = 7,57% QUAM Multimanager 15 = 10,81% * Cijfers op 31/03/2009 vóór kosten van beleggingsverzekering (zie financiële infofiches) 7

10 Werking van QUAM Wiskundige methode identificatie van tendensen; objectieve en onpartijdige beslissingen. Nadruk op de principes van absolute return instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal als streefdoel; rendement gekoppeld aan een voorafbepaald risiconiveau. Begrenzing van de volatiliteit tot 10% voor PIF Q10 en 15% voor PIF Q15. Systematisch stop-loss beleid. Uitgebreid en flexibel aantal fondsen. Geen short posities (speculatie op koersdalingen) of hefboomeffecten. Vlotte liquiditeit en transparantie, conform de vigerende reglementering. Selectiemethode fondsen Het kwantitatief model wordt tweemaal per maand op de activa toegepast. Het laat toe de juiste fondsen te selecteren voor de samenstelling van de portefeuilles. Waar aangewezen, zorgt het ook voor de nodige aanpassingen in de activaspreiding. De onderliggende beleggingsfondsen beschikken over een dagelijkse liquiditeit, wat snelle transacties bevordert. De vooraf geprogrammeerde ingreep maakt het mogelijk in te spelen op de belangrijkste tendensen van de financiële markten en automatisch te reageren. Op deze manier profiteert het systeem van de marktopportuniteiten en brengt verliesrisico s onder controle. Twee keer per maand wordt een kwantitatieve analyse gemaakt van de verschillende fondsen om de activa met dalende tendens (1ste filter) te elimineren; het resultaat is een beperkt aantal fondsen waarvan de tendens voldoet aan de vereisten van de kwantitatieve modellen (stijgende tendens). Vervolgens wordt de portefeuillespreiding samengesteld door de Modern Portfolio Theory van Markowitz toe te passen, en door volatiliteit en rendement te berekenen op glijdende kortetermijnperiodes. In deze fase wordt de risicobeperking (volatiliteit 10%, respectievelijk 15%) geïntegreerd (2de filter). Op ieder geselecteerd fonds wordt een stop-loss toegepast, die wekelijks wordt herzien. Concreet verwijdert het systeem elk onderliggend fonds dat de totale portefeuille met meer dan 1% doet dalen. De parameters van tendens, rendement, volatiliteit en correlatie worden fonds per fonds gecheckt, waardoor een volatiliteit van 10%, respectievelijk 15% naar best vermogen wordt gerespecteerd. De activa Activa met stijgende tendens Minimalisering van het risico en optimalisering van de geschatte rendementen "Markowitz" Portefeuille Identificatie van de tendensen Wekelijkse stop-loss Raming return/volatiliteit & correlatie 8 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

11 Modern Portfolio Theory De theorie van het modern portefeuillebeheer gaat terug tot de studies van William F. Sharpe en Harry M. Markowitz, Nobelprijzen economie in Ze berust op de analyse van het optimale compromis tussen verwachte rentabiliteit en aanvaard risico. Vandaag vormt ze de basis van het kwantitatieve portefeuillebeheer. De adepten van de Modern Portfolio Theory passen de portefeuillediversificatie toe op wetenschappelijke basis en sturen ze voortdurend bij. Het doel is de best mogelijke verhouding tussen rendement en risico te bekomen ( efficient frontier van optimale portefeuilles). Wie consequent het modern portefeuillebeheer volgt, bereikt de interessantste resultaten door activa te combineren met een negatieve correlatie (tegenovergestelde reacties in identieke marktomstandigheden). Het toevoegen van een nieuw actief, zelfs heel volatiel, kan de volatiliteit van het geheel verminderen en het rendement verbeteren, op voorwaarde dat het een zwakke correlatie heeft met de portefeuille waarin het opgenomen wordt. De Sharpe ratio is een maatstaf bij uitstek om de verhouding tussen risico en rendement in een gediversifieerde portefeuille weer te geven. Hij wordt berekend door het gemiddeld behaalde rendement van de belegging boven het risicovrije rendement te delen door de volatiliteit. In vaktermen is de Sharpe ratio het quotiënt van de excess return gedeeld door de standaarddeviatie. Het resultaat duidt het rendement per eenheid risico aan. Hoe hoger de Sharpe ratio, hoe beter de de beheerders van een beleggingsfonds erin slagen extra rendement te genereren bij een bepaalde mate van risico. De nood aan risicobeheersing Waarschijnlijkheidspercentage 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Waarschijnlijkheid van recuperatie op 1 jaar voor een investering in een markt met volatiliteit 15% 36,25 % -5 % 23,15 % 11,95 % Nodige recuperatie- capaciteit Verliespercentagportefeuille 4,75 % 1,30 % 5% 5,26% 10% 11,11% 15% 17,65% 20% 25,00% 25% 33,33% 30% 42,86% 40% 66,67% 50% 100,00% 60% 150,00% 70% 300,00% 75% 400,00% 80% 900,00% 95% 1900,00% 0,21 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % Verlies Bron: CTBR 9

12 Currency Overlay Management (COM) De Compagnie Benjamin de Rothschild (CTBR) heeft in 2000 een systeem van Currency Overlay Management opgestart. Hierdoor kunnen beleggingsfondsen en pensioenfondsen de afdekking van hun wisselkoersrisico s uitbesteden. Om de activa te beschermen tegen wisselkoersschommelingen kan CTBR, als beheerder van de Protect Invest verzekeringsfondsen, aan- en verkooptransacties uitvoeren van termijncontracten op deviezen. Dit gebeurt volgens een dekkingsprogramma met een vooraf bepaalde benchmark (Currency Overlay Management). Deze verrichtingen hebben enkel betrekking op interbancaire contracten. Het doel van de dekking houdt een rechtstreeks verband in tussen de verrichtingen zelf en de af te dekken activa. Dit impliceert dat de verrichtingen voor een bepaalde valuta in principe de evaluatiewaarde van de activa in dezelfde valuta in volume niet mogen overstijgen. Evenmin mag CBTR de periode overschrijden waarvoor deze activa worden vastgelegd. Systematisch beleggingsproces A Specificatie en kwantificatie van de beleggingsdoelstellingen, beperkingen en voorkeuren, toepassing van de diversificatie, studie van de correlaties. C Beleggingspolitiek en beleggingsstrategie. E Controle van de beleggingsprincipes en de risicoparameters eigen aan het beheer. F Opbouw en aanpassing van de portefeuille. Portefeuillespreiding, optimalisatie van de portefeuille, selectie van de fondsen, integratie van de risicobegrenzing, implementatie en inwerkingtreding. H Behalen van de beleggingsdoelstellingen. Meten van het rendement. B Relevante politieke, sociale en economische invloeden, situering binnen de sector van activiteit, veiligheidsaspecten (onderliggende fondsen). D Opsporen van de tendensen in de financiële markten. G Controle van de financiële invloeden eigen aan de markten. 10 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

13 Active Selector Adaptive Beleggingsdoelstelling en activaklassen Het beleggingsbeleid van Active Selector Adaptive is in 2003 ontwikkeld door Financial Research and Development (FRD), dat vandaag Degroof Gestion Institutionnelle (DGI) adviseert bij het beheer en de opvolging van het verzekeringsfonds. Om de stabiliteit en de consistentie van het rendement te bevorderen, is in februari 2009 besloten om 50% van de activa toe te vertrouwen aan de Franse vermogensbeheerder Carmignac Gestion. Active Selector Adaptive is gestructureerd als een dakfonds. Het zoekt maximaal voordeel te halen uit de rendementscapaciteit van elk van de grote activaklassen: geldmarkten, obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen en afgeleide producten (uiterst selectief en in beperkte mate voor deze laatste klasse). Op lange termijn evolueren de individuele activaklassen over het algemeen positief. Over kortere periodes zijn flinke schommelingen en zelfs zware correcties mogelijk. Rendement grote activaklassen van 01/01/1996 tot en met 27/02/ / / / / / / / / / JPM Global Government Bond MSCI World CRB/Reuters ECB daggeldrente EPRA NAREIT Global De weerhouden indexen zijn de gekapitaliseerde ECB rente voor cashbeleggingen (voor de invoering van de EUR vervangen door de DEM korte rente), de JPMorgan Global Government Bond Index (EUR) voor obligaties, de MSCI World Index (USD) voor aandelen, de EPRA Index (EUR) voor vastgoed en de Reuters/CRB Index (USD) voor grondstoffen. Active Selector Adaptive streeft ernaar voluit van een opgaande beweging van één of meer van de grote activaklassen te profiteren en de gerealiseerde winsten veilig te stellen door tijdig naar een andere grote activaklasse om te schakelen. Vanuit deze visie is Active Selector Adaptive in 2006 gelanceerd, met een eerste netto inventariswaarde (NIW) op 15/09/2006. Om de bewegingsvrijheid van het fonds niet te beperken, is geen feitelijke referte-index voorzien, enkel een rendementsindicator als richtpunt (zie hiervoor de maandberichten). 11

14 Systematisch beleggingsproces Rendementsdoelstelling dakfonds Macro-economische analyse en verwachtingen + maandelijkse (her)evaluatie Toewijzing over de verschillende activaen subactivaklassen Bepaling verhouding kern- en satellietfondsen Kernfondsen Satellietfondsen Carmignac Gestion 50% van de ASA activa Extra onafhankelijke selectie op basis van de historische, risico-gecorrigeerde prestaties (bèta doelstelling) Onafhankelijke selectie op basis van de historische, risico-gecorrigeerde prestaties en de marktopportuniteiten (alfa doelstelling) incl. extra Carmignac Gestion fondsen Resultaatmeting, controle met de referte-index en berekening van de risicoparameters Permanente risicocontrole (zie infra) Een zorgvuldige macro-economische analyse laat toe extrapolaties te maken over de evolutie van de economisch-financiële variabelen. Hieruit kunnen we besluiten trekken over de mogelijke waardering en toekomstige prijsevolutie van de grote activaklassen. Op die basis verdeelt Active Selector Adaptive de beleggingsportefeuille over de verschillende grote activaklassen ( Tactical Asset Allocation - TAA ), en maakt daarbij een onderscheid tussen kernfondsen en satellietfondsen ( core/satellite methode). Kernfondsen hebben over het algemeen een laag tot gematigd risicoprofiel en een breed gespreide portefeuille. Satellietfondsen hebben een hoger risicoprofiel, ze maken gebruik van een eigenzinnige portefeuille of specifieke investeringspolitiek en zijn soms moeilijk of niet toegankelijk voor particuliere beleggers. In technische termen mikken de kernfondsen op de bèta (het marktconforme rendement), terwijl de satellietfondsen streven naar de alfa (het meerrendement). 12 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

15 Toegevoegde waarde van Carmignac Gestion Binnen de portefeuille van Active Selector Adaptive is 50% van de activa (kernfondsen zowel als satellietfondsen) toegewezen aan beleggingsfondsen van Carmignac Gestion. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het vlaggenschip van de vermogensbeheerder, Carmignac Patrimoine, dat steeds als een kernfonds wordt beschouwd. Het belegt in internationale aandelen en obligaties, maakt gebruik van tactische activaspreiding en streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer dat niet gekoppeld is aan een referte-index. Als risicobeperking zijn 50% van de activa van het beleggingsfonds permanent geïnvesteerd in obligaties en geldmarkten. De beheerders dekken risico s eveneens af via eenvoudige derivaten op valuta, rentemarkten en aandelen. Carmignac Patrimoine is opgericht op 07/11/1989. Het fonds beheert bijna 6 miljard EUR (op 28/02/2009) en heeft een Morningstar Rating. Het gemiddeld jaarlijks rendement* van 1989 tot 2009 van Carmignac Patrimoine bedraagt 8,03%, over de laatste 10 jaar is dat 9,79%. Carmignac Patrimoine evolutie sinds oprichting op 07/11/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 Carmignac Patrimoine Carmignac Patrimoine Benchmark (EUR)** DJ EuroStoxx50 BEL 20 MSCI All Country World JPMorgan Global Government Bond * cijfers op 09/04/09 vóór kosten van beleggingsverzekering (zie financiële infofiches) ** 50% MSCI ACW (EUR) + 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR) 13

16 Selectiemethode fondsen Voor de tweede 50% van de activa van Active Selector Adaptive (kernfondsen zowel als satellietfondsen) adviseert FRD aan DGI over die fondsen die over een periode van minstens drie jaar een consistent betere prestatie hebben gerealiseerd dan het gemiddelde van de fondsen van hun regio of sector. De klassementen van bekende dataleveranciers zoals Standard & Poor s, Morningstar of Lipper zijn hierbij een doeltreffend hulpmiddel. Het aantal beschikbare fondsen wereldwijd bedraagt meer dan Gespecialiseerde promotoren en beheerders waarop Active Selector Adaptive een beroep doet, zijn onder meer Fidelity International, BlackRock, DWS (Deutsche Bank Group), Pictet, Comgest, BlueBay (op 09/04/09). Een onafhankelijke fondsenselectie op basis van de databases van Standard & Poor s, Morningstar of Lipper is een goede start, maar volstaat niet. Deze gegevensbanken geven correct de historische prestaties weer van een fonds, maar spreken zich niet uit over de toekomst. Vaak zijn de reputatie en de ervaring van de fondsmanager van doorslaggevende aard, maar ook andere parameters spelen een rol, zoals de stijl en de omvang van het fonds, het fondsdomicilie, de activa onder beheer en een reeks statistische gegevens (Sharpe ratio, Sortino ratio, Information ratio, excess return, volatiliteit, maximum drawdown, tracking error, ). Ook binnen iedere grote activa -en subactivaklasse gebruikt Active Selector Adaptive macroeconomische analyse om activa verder toe te wijzen over regio s, sectoren en bedrijven (microkapitalisaties tot zeer grote bedrijven). Het verzekeringsfonds speelt daarbij in op thematrends op middellange tot lange termijn, bv. infrastructuurwerken, energievoorziening, biotechnologie, voedselproductie, bedrijfsobligaties, inflatiegebonden obligaties, grondstoffen. Pas wanneer deze toewijzing is gebeurd, zal via de bottom-up analyse de uiteindelijke fondsenkeuze plaatsvinden. Fondsenselectie is één zaak, follow-up een andere. Toekomstige fondsenrendementen kunnen bv. onder druk komen te staan wanneer een performante beheerder weggaat of een beleggingsstijl niet langer succesvol is. Het verzekeringsfonds Active Selector Adaptive zorgt daarom voor een permanente opvolging van de fondsenselectie. Buiten Carmignac Patrimoine (Morningstar Rating ), bestond de fondsenselectie op 09/04/09 onder meer uit Carmignac Investissement (Morningstar Rating ), BlueBay Investment Grade Bond (Morningstar Rating, Standard & Poor s AAA), Fidelity Funds European Growth (Morningstar Rating, S&P AA) en Comgest Magellan (Morningstar Rating, S&P AAA). De dynamische aanpak van diversificatie en decorrelatie van beleggingsfondsen is een wezenlijk kenmerk van de Active Selector methode. De verdeling over de verschillende grote activaklassen, de opsplitsing tussen kern -en satellietfondsen en de uiteindelijke selectie van de individuele fondsen zijn niet statisch opgevat. Dit betekent dat het beheer van het verzekeringsfonds (de samenwerking DGI en FRD) op ieder van deze drie niveaus regelmatig de resultaten opmeet en opvolgt. Bijsturing is systematisch ingebouwd, zodat op ieder ogenblik de activatoewijzing tot en met de selectie van de individuele fondsen optimaal verloopt. Active Selector Adaptive is een voorbeeld bij uitstek van open architectuur, met bijzondere aandacht voor transparantie, liquiditeit en schaalvoordelen. 14 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

17 Dynamische stop-loss Active Selector Adaptive maakt in essentie gebruik van drie technieken om het risico te controleren en te beperken: 1. Spreiding over de grote activaklassen en actief beheer in functie van de macroeconomische vooruitzichten, inclusief systematische omschakeling om kapitaal en rendement zoveel mogelijk veilig te stellen. 2. Uitsluitend gebruik van beleggingsfondsen. Hierdoor reduceert Active Selector Adaptive drastisch het individuele effectenrisico eigen aan rechtstreekse beleggingen in aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed, hedge funds. 3. Dynamisch stop-loss mechanisme. Active Selector Adaptive vermindert de systematische risico s (de marktrisico s) door een dynamische stop-loss techniek, waarbij een beleggingsfonds zo snel mogelijk wordt verkocht van zodra het een vooraf bepaalde drempel raakt. Daardoor is het mogelijk grote negatieve koersschommelingen op te vangen over glijdende periodes van 3 jaar. Het verkoopsignaal verschijnt automatisch op de computerschermen. Deze werkwijze heeft als grote voordeel dat ze objectief is, zonder menselijke tussenkomst en interpretatie. Hier realiseert Active Selector Adaptive substantiële toegevoegde waarde tegenover traditioneel fondsenbeheer. Omdat de volatiliteit van de onderliggende fondsen in Active Selector Adaptive verschilt, wordt ook het stop-loss mechanisme aan deze volatiliteit aangepast, namelijk gecorrigeerd voor de volatiliteit van het fonds in kwestie. Een obligatiefonds dat bv. een jaarlijkse volatiliteit kent van 5% is een heel andere belegging dan een fonds dat in grondstoffen investeert met een volatiliteit van 30%. Daarom past de investeringsmethode van het verzekeringsfonds een volatiliteitgecorrigeerde stop-loss toe die op 50% ligt van de geannualiseerde historische volatiliteit op drie jaar (voor zover beschikbaar, zoniet recenter). Dit cijfer wordt berekend vanaf de hoogste netto inventariswaarde die het betreffende fonds ooit in Active Selector Adaptive heeft bereikt. Bij inwerkingtreding van een stop-loss, worden de vrijgemaakte bedragen in geldmarktfondsen belegd tot duidelijk is wat de oorzaken zijn van de stop-loss activering. Nadien neemt het verzekeringsfonds al dan niet opnieuw positie in en selecteert andere activaklassen en fondsen. Beleggingsdoelstellingen en risico Meer risico Maximale kapitaaltoename Langetermijn meerwaarde Meerwaarde & inkomen Inkomen Minder risico Kapitaalbeveiliging 15

18 Voordelen in vogelvlucht Interne collectieve verzekeringsfondsen met unieke en exclusieve beleggingsconcepten, minimaal gericht op de verdubbeling van het beleggingskapitaal binnen een beleggingshorizon van 10 jaar met gebruik van beproefde technieken van risicobeheersing en rendementsbescherming. Stijgende beurzen, dalende beurzen? De Protect Invest Funds (PIF) volgen de tendensen van de financiële markten en passen zich automatisch aan. Active Selector Adaptive (ASA) schakelt om tussen de grote activaklassen voor een stabiel en consistent rendement. Actief beheer van dakfondsen staat centraal door toepassing van onder meer de Modern Portfolio Theory in combinatie met een beperking van de volatiliteit (het niveau van de waardeschommelingen) tot maximum 10% voor PIF Q10, respectievelijk 15% voor PIF Q15 en een dynamische stop-loss voor ASA. Binnen de grenzen van de risicobeheersing, focussen de PIF en ASA verzekeringsfondsen op het meest evenwichtige rendement op het oorspronkelijk beleggingskapitaal, zonder verwijzing naar een traditionele referte-index. Streven naar absolute return primeert. Diverse types beleggingsfondsen komen in aanmerking, gespecialiseerd in geldmarkten, obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed en alternatieve beleggingen van topbeheerders, geselecteerd op basis van analyses van rendement, kwaliteit, transparantie en liquiditeit. In PIF Q10 en Q15 elimineert het wiskundig model QUAM twee keer per maand systematisch fondsen waarvan de return een dalende trend gaat vertonen. Enkel de fondsen met een stijgende trend blijven over. Een wekelijks herziene stop-loss, toegepast op elk beleggingsfonds, fungeert als bijkomende beveiliging. Valutarisico s tegenover de euro zijn afgedekt via een actief valutabeheer dat voor extra rendement kan zorgen (Currency Overlay Management). Het beleggingsproces van ASA vertrekt van macro-economische analyse, kiest de grote activaklassen en spreidt de portefeuille over een selectie van kwalitatieve beleggingsfondsen volgens de kern/satellietmethode. Een dynamisch stop-loss mechanisme creëert de nodige beveiliging van kapitaal en rendement over glijdende periodes van 3 jaar. Het wiskundig model QUAM en de statistische selectiemethode van ASA opereren totaal onafhankelijk en ontnemen elke subjectiviteit en emotie aan het dakfondsenbeheer. Voor een minimum inleg van EUR geven PIF Q10, PIF Q15 en ASA u toegang tot systemen van beleggen, voorheen gereserveerd voor een clientèle van industriële en Europese institutionele beleggers. De reputatie van vermogensbeheerders als de LCF Rothschild Group, Degroof Gestion Institutionnelle en Carmignac Gestion staat buiten kijf. Het is mogelijk twee keer per jaar gratis om te schakelen tussen de drie interne collectieve verzekeringsfondsen PIF Q10, PIF Q15 en ASA. De risicoklasse van PIF Q10 bedraagt 2, voor PIF Q15 is dat klasse 3 en voor ASA klasse 4 (KB Leven 14/11/2003). Vermogensbeheer via beleggingsverzekeringen biedt substantiële voordelen op het vlak van financiële planning en vermogensstructurering binnen een juridisch veilig kader. 16 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

19 Protect Invest Life Portfolio Levensverzekeringscontract Als verzekeringsnemer hebt u toegang tot de Protect Invest en Active Selector verzekeringsfondsen via de Protect Invest Life Portfolio. Het gaat om een individueel levensverzekeringscontract met vrije stortingen, van het levenslange type, in rekeneenheden, dat valt onder Tak 23. De waarde van het contract wordt bepaald door de evolutie van de interne collectieve verzekeringsfondsen (Protect Invest Fund Q10, Protect Invest Fund Q15 en Active Selector Adaptive) c.q. van de gepersonaliseerde fondsen (Protect Invest Personalised Life Portfolio). De polis is speciaal ontwikkeld voor beleggers met een middellange tot lange termijnvisie. Binnen één enkele structuur kunnen ze genieten van flexibele vermogensplanning en van een optionele dekking bij overlijden. U kan de overlijdensdekkingen afsluiten op één hoofd of op twee hoofden, met uitkering na het overlijden van de langstlevende verzekerde. Eén en dezelfde polis verenigt op deze manier een scala van mogelijkheden. Juristen en fiscalisten actief in financiële planning, beschouwen de beleggingsverzekering dan ook als een ideaal instrument om hun cliënten soepele oplossingen naar maat te kunnen aanbieden. Hierbij denken we in het bijzonder aan de realisering van bankgiften, schenkingen, testamenten of andere vormen van successieplanning. De doelstelling is de bescherming van het privé-patrimonium over de generaties heen. Structuur Tak 23 beleggingsverzekeringen Levensverzekering Interne fondsen Levensverzekering Gepersonaliseerd fonds Collectief beheer Individueel beheer Beleggingsfondsen Gestructureerde producten Discretionair vermogensbeheer Fiscale optimalisering Gespecialiseerde verzekeraars Internationale vermogensbeheerders Rechtszekerheid Risicobeheersing Spreiding van kosten Fiscale efficiëntie Duurzaam rendement Behoud van kapitaal Multifunctionele oplossingen 17

20 Protect Invest Life Portfolio F lexibiliteit Protect Invest Life Portfolio stelt u twee bijzonder interessante oplossingen voor om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren: Vanaf EUR kan u beleggen in drie interne collectieve verzekeringsfondsen: Protect Invest Fund Q10 (PIF Q10), Protect Invest Fund Q15 (PIF Q15) en Active Selector Adaptive (ASA), die in deze brochure uitgebreid aan bod komen. U kan uw investering naar keuze spreiden over deze drie verzekeringsfondsen. Vanaf EUR aanvaardt MassMutual Europe S.A. eveneens een bestaande effectenportefeuille als premiebetaling voor de Protect Invest Personalised Life Portfolio (PLP). Bovendien kan u genieten van de diensten van vermogensbeheerders van onbetwistbare reputatie. Het beheer gebeurt op basis van een vooraf gekozen beleggingsprofiel binnen een gepersonaliseerd fonds. Uw erkende verzekeringsmakelaar kan u meer informatie verstrekken over de oplossingen naar maat die in dit kader mogelijk zijn. U kan aldus in alle vrijheid de formule kiezen die het best aansluit bij uw wensen en verwachtingen. MassMutual Europe stelt de Protect Invest Life Portfolio in werking zodra de maatschappij het correct ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel ontvangen heeft, samen met de vereiste identificatiedocumenten, het vertrouwelijk verslag over de oorsprong van de fondsen en uiteraard de betaling van de premie (conform de algemene voorwaarden van het contract en het bijvoegsel bij de algemene voorwaarden). U kan steeds bijkomende premies storten voor zover die voldoen aan de vereiste minima. De verzekeringsmaatschappij en de fondsbeheerders verwerken de investeringen in de Protect Invest Fund verzekeringsfondsen om de twee weken, de tweede en de vierde dinsdag van elke maand, en in het Active Selector Adaptive verzekeringsfonds wekelijks op vrijdag. Voor de investeringen in de Protect Invest Personalised Life Portfolio gebeurt de verwerking onmiddellijk na ontvangst van de volledige effectenportefeuille of de betaling van de premie. Op voorafgaand schriftelijk verzoek, worden de afkopen van eenheden in de beleggingsoptie Protect Invest Fund elke twee weken uitgevoerd, op de tweede en vierde dinsdag van elke maand, voor Active Selector Adaptive elke vrijdag. De afkopen van eenheden in de Protect Invest Personalised Portfolio worden binnen de meest redelijke termijn uitgevoerd. 18 P R O T E C T I N V E S T L I F E P O R T F O L I O

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

Dakfondsen, open architectuur en de problematiek van de consistentie van hogere opbrengsten

Dakfondsen, open architectuur en de problematiek van de consistentie van hogere opbrengsten VARIA / DIVERS Mark SCHOLLIERS Managing partner bij Financial Research & Development NV ( FRD ) Dakfondsen, open architectuur en de problematiek van de consistentie van hogere opbrengsten Een dakfonds

Nadere informatie

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020 de dienstverlening aan klanten 25 oktober 2012 www.bzbcongres.be 11.06 AM Stockholm 06.06 PM Hong Kong 11.06 AM Antwerpen 05.06 AM New

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN CARDIF LUX VIE COMMERCIËLE VOORSTELLINGSFICHE CARDIF LUX VIE WEALTH MANAGEMENT BELGISCHE MARKT BESCHERMING VAN HET VERMOGEN : Luxemburg biedt de onderschrijver van

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie