Toetsplannen. Sector Schilderen en Onderhoud. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsplannen. Sector Schilderen en Onderhoud. Schooljaar 2016-2017"

Transcriptie

1 Toetsplannen Sector Schilderen en Onderhoud Schooljaar Kwalificatiedossiers Herziene kwalificatiedossiers vanaf 2015 Savantis Datum: maart 2016 H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

2 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting Savantis Postbus AB Waddinxveen telefoon Stichting Savantis, Waddinxveen, maart Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Savantis te Waddinxveen. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

3 Inhoud Inleiding... 4 Toelichting toetsproducten... 5 Entreeopleiding Assistent bouwen, wonen en onderhoud vanaf KD 2015 (crebo 25250)... 6 Keuzedelen Entree Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250) vanaf KD Schilders- en onderhoudswerkzaamheden voor de assistent (K0170) Voorbereiding op niveau 2 Schilder (K0381) Schilder KD (crebo 91450) Schilder KD vanaf 2015 crebo Gezel Schilder KD (crebo en 91461) Gezel schilder vanaf KD 2015 (crebo 25029) Glaszetter KD (crebo 94480) Glaszetter vanaf KD 2015 (crebo 25006) Gezel Glaszetter KD (crebo 94490) Gezel Glaszetter vanaf KD 2015 (crebo 25005) Keuzedelen Schilder en Gezel schilder, Glaszetter en Gezel glaszetter Renovatiewerkzaamheden voor schilder (K0090) Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen (K0190) Specialist Schilderen Uitstroom Specialist Decoratie en Restauratie KD (crebo 92741) Specialist Schilderen Uitstroom Specialist Interieur en Decoratie KD (crebo 92742).. 56 Medewerker Industriële Lakverwerking KD (crebo 22035) Industrieel Lakverwerker vanaf KD 2015 (crebo 25010) Vakkracht Industriële Lakverwerking KD (crebo 22035) Vakkracht Industrieel Lakverwerker vanaf KD 2015 (crebo 25011) Keuzedeel Industrieel lakverwerker en Vakkracht Industrieel lakverwerker Verdieping jachtschilderen (K0378) Verdieping Vakkracht Jachtschilderen (K0309) H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

4 Inleiding Voor u liggen de toetsplannen voor het schooljaar van de sector Schilderen en Onderhoud. Deze documenten zijn de verantwoording voor de examinering van de kwalificaties binnen deze sector. De toetsplannen voor KD zijn ongewijzigd ten opzichte van de documenten van het schooljaar De toetsplannen van de herziene dossiers (vanaf 2015) blijven geldig zolang het KD of de examens niet wijzigen. Toegevoegd zijn de toetsplannen van de keuzedelen behorende bij de herziene kwalificatiedossiers. Examenregeling Wij verzoeken u om de bijgevoegde toetsplannen voor basis- en profieldelen in uw examenregeling over te nemen. Indien u kiest voor een van de door de geleverde keuzedelen, dan kunt u ook dat toetsplan overnemen in uw examenregeling. Becijfering Zowel het praktijkdeel (de BPV-meting in de BPV en de Proeve van Bekwaamheid) als het theoretische gedeelte (de ), alsmede aanvullende toetsinstrumenten voor niveau 3 en 4, leveren waarderingen op die afzonderlijk van elkaar minimaal voldoende moeten zijn. In het toetsplan is per kerntaak de weging opgenomen om te komen tot een cijfer per kerntaak. Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor de toetsing ligt ten alle tijden bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling koopt producten (toetsen) en diensten (i.z. de Proeve van Bekwaamheid) in bij de Savantis. In de toetsplannen staat bovenaan vermeld door wie de desbetreffende toets wordt afgenomen. Vanaf dit schooljaar zal de organisatie van de Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor de sector Schilderen en onderhoud bij de scholen liggen. De zal, conform de afspraken die met de onderwijsinstelling worden gemaakt in de jaarlijkse overeenkomst, wel de afname van de PvB blijven uitvoeren. Dat wil zeggen dat de de examinator en de secretaris levert. De locatie en de materialen en gereedschappen zijn de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. De Savantis plaatst alle noodzakelijke documenten (Handboek Examinering) voor de vaststelling in de toetsvaststellingscommissies van de onderwijsinstelling en voor de verantwoording naar de Inspectie op SavantisShare.nl. Uitloop oude KD s De levert in het schooljaar en het schooljaar nog de examens voor de oude kwalificatiedossiers niveau 2, 3 en 4 (KD ). Voor de assistentopleidingen levert de nog in het schooljaar de examens. Specialist Schilderen herzien dossier (23026) Er is geen toetsplan toegevoegd voor Specialist schilderen- herzien dossier. Het is nog niet besloten of voor deze kwalificatie examens voor het herziene dossier geleverd zullen worden. Herziene kwalificatiedossiers (geldig vanaf 2015) De heeft in het document Toetsplannen schooljaar de toetsplannen voor de herziene kwalificatiedossiers al opgenomen. Voor deze toetsplannen geldt dat ze geldig blijven H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

5 zolang er geen wijzigingen zijn in het kwalificatiedossier of in de toetsen. Voor dit jaar is het toetsplan voor de entreeopleiding bijgesteld. Toelichting toetsproducten Voor de meeste opleidingen hanteren we (minimaal) de volgende drie toetsinstrumenten: BPV-meting: Deze toets vindt in de laatste drie maanden van de opleiding plaats in de BPV. De praktijkopleider beoordeelt de student op een beroepsbekwaam niveau. De beoordeling is zoveel mogelijk gebaseerd op de uitvoering van het werk tijdens de laatste maanden van de opleiding. Zo worden alle onderdelen in samenhang met elkaar getoetst. De praktijkbegeleider/docent kan de praktijkopleider bevragen op zijn beoordeling om de beoordeling te borgen. Daarvoor levert de een servicedocument (criteriumgericht interview). De docent beoordeelt niet mee. Bij een onvoldoende beoordeling vindt na enige tijd en na overleg tussen de betrokkenen een nieuwe beoordeling plaats. : Deze toets vindt in de vorm van een eindgesprek plaats op de onderwijsinstelling. Twee examinatoren stellen de student aan de hand van een gespreksleidraad verschillende vragen op een beroepsbekwaam niveau. Zo beoordelen zij de student op kennis en inzicht. Afhankelijk van de opleiding duurt de kennismeting ongeveer 30 tot 45 minuten. Bij een onvoldoende beoordeling vindt na enige tijd en na overleg tussen de betrokkenen een nieuwe beoordeling plaats op de onvoldoende beoordeelde werkprocessen. Proeve van Bekwaamheid: De student mag pas deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid, als hij een voldoende beoordeling heeft voor de overige toetsinstrumenten. Binnen een gestelde tijd voert de student in een gesimuleerde praktijkomgeving zelfstandig een praktische opdracht uit. De examinatoren beoordelen de student aan de hand van een lijst met beoordelingscriteria. Voor opleidingen op niveau 3 en 4 hanteren we naast bovengenoemde instrumenten ook nog de volgende toetsinstrumenten: Toets Leerlingbegeleiding: Deze toets vindt in principe plaats in de BPV. De student voert in zijn leerbedrijf enkele opdrachten uit rond het onderwerp leerlingbegeleiding (onder andere het instrueren en beoordelen van en feedback geven aan een leerling van de opleiding op niveau 1 of 2). De praktijkopleider beoordeelt aan de hand van een beoordelingslijst de uitvoering van deze opdrachten. Als het niet mogelijk is om deze opdrachten in het leerbedrijf uit te voeren, dan zijn deze ook op school uitvoerbaar. Toets Praktische projectleiding: Deze toets vindt in principe plaats in de BPV. De student voert in zijn leerbedrijf enkele opdrachten uit rond het onderwerp praktische projectleiding (onder andere voorbereiden project, aansturen projectteam, bewaken voortgang en kwaliteit project en opleveren project). De praktijkopleider beoordeelt aan de hand van een beoordelingslijst de uitvoering van deze opdrachten. De docent kan de praktijkbegeleider als borging bevragen op zijn beoordeling. Als het niet mogelijk is om deze opdrachten in het leerbedrijf uit te voeren, dan zijn deze ook op school uitvoerbaar. Calculatietoets: Deze toets vindt binnen de sector Schilderen en Onderhoud plaats op de examenlocatie op dezelfde dag als de Proeve van Bekwaamheid. De student maakt aan de hand van een gegeven bestek en tekeningen een calculatietoets. Portfolio-opdrachten of projectopdrachten (Specialist Schilderen niveau 4). Ondernemingsplan (Middenkaderfunctionaris, niveau 4). Voor de weging van de diverse toetsinstrumenten per kerntaak verwijzen we u naar de toetsplannen. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

6 entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Entreeopleiding Assistent bouwen, wonen en onderhoud vanaf KD 2015 (crebo 25250) Kwalificatiedossier Entree, niveau 1 (23110) Kwalificatie Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1 (crebo 25250) B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie Weging in % 100 Kennis Bezit basale kennis van algemeen geldende regels en normen voor werknemers Bezit basale kennis van Arbo-, veiligheids- en milieuregels Bezit basale kennis van de organisatie van een bedrijf Vaardigheden Kan benoemen waarom het opvolgen van bedrijfsprocedures en bedrijfsregels belangrijk is Kan benoemen wat het voordeel is van samenwerken Kan bij de juiste personen vragen over het werk formuleren en wensen en problemen aan de orde stellen Kan een eenvoudig werkformulier invullen Kan eenvoudige en feitelijke schriftelijke en mondelinge opdrachten en informatie relevant voor het werk lezen en begrijpen Kan voor het werk relevante (digitale) registratiesystemen en ICT-toepassingen gebruiken Gedrag B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor De assistent entree luistert actief naar zijn leidinggevende of ervaren collega en stelt uit eigen beweging vragen als iets niet duidelijk is Hij let goed op en leert snel als handelingen worden voorgedaan Hij deelt zijn werk op in stappen en brengt er een logische volgorde in aan op basis van de instructie die hij heeft gekregen Hij stemt zijn gekozen werkvolgorde af met zijn leidinggevende of ervaren collega BPV-meting PvB Deze kennis wordt impliciet in het gedrag getoetst H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

7 entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Entree, niveau 1 (23110) Kwalificatie Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1 (crebo 25250) Weging in % 100% B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit De assistent entree komt altijd stipt op tijd, werkt ordelijk en doet zijn werk binnen de afgesproken tijd Hij werkt volgens gemaakte afspraken, gegeven instructies en de voorschriften, (kwaliteits)normen en waarden van zijn bedrijf Hij houdt zich aan relevante richtlijnen van arbo, veiligheid en milieu Hij vraagt tijdig en aan de juiste personen om verduidelijking, tips of om hulp wanneer zich onduidelijkheden of problemen voordoen Als hij met één of meer collega's werkt, stemt hij zijn aandeel in het werk met hen af Hij blijft rustig bij veranderingen in het werk of als er door problemen druk ontstaat Hij past zijn gedrag en stijl van omgang met collega's, leidinggevenden en derden aan op mogelijke verschillende achtergronden, respecteert culturele en religieuze verschillen en gaat correct met iedereen om Hij houdt vertrouwen in eigen kunnen als een opdracht niet in één keer goed blijkt te zijn uitgevoerd Bij feedback van collega's luistert hij goed naar opmerkingen en kritiek en vraagt hij wat hij beter kan doen B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af De assistent entree meldt uit eigen beweging aan de leidinggevende of ervaren collega dat het (assisterende) werk is afgerond Hij informeert zijn leidinggevende of ervaren collega volledig en correct over bijzonderheden, fouten en nog op te lossen problemen Hij registreert nauwkeurig werkgegevens Hij gaat zorgvuldig na of de werkplek in orde is en te gebruiken door derden BPV-meting PvB De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

8 entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Entree, niveau 1 (23110) Kwalificatie Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1 (crebo 25250) P4-K1 Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud BPV-meting PvB Weging in % Kennis Bezit basale kennis van (de toepassing van) materialen, gereedschappen, apparatuur, machines en materieel relevant voor het vakgebied Bezit basale kennis van (persoonlijke) beschermingsmiddelen Bezit basale kennis van bedrijfs- en vaktechnische richtlijnen Bezit basale kennis van eenvoudige meetmethoden Bezit basale kennis van het onderhoud van gereedschappen, apparatuur, machines en materieel die in het vakgebied worden gebruikt Bezit basale kennis van opslag en transport Bezit basale kennis van producten en werken uit het betreffende vakgebied Bezit basale kennis van relevante arbo-, milieu- en veiligheidsregels Bezit basale kennis van vaktermen uit het vakgebied en weet de betekenis ervan Bezit basale kennis van voorbehandelingstechnieken, afwerktechnieken, bouwtechnieken, bevestigingstechnieken en/of productietechnieken die in het betreffende vakgebied worden toegepast Bezit basale kennis van werkvolgordes relevant voor het betreffende vakgebied Vaardigheden Kan (persoonlijke) beschermingsmiddelen relevant voor het werk hanteren Kan eenvoudige metingen uitvoeren en de resultaten registreren Kan eenvoudige voorbehandelingstechnieken, afwerktechnieken, bouwtechnieken, bevestigingstechnieken en/of productietechnieken relevant voor het vakgebied toepassen Kan eenvoudige werkinstructies, handleidingen, productinformatie, werkschema s en/of tekeningen lezen en interpreteren Kan werken met voor het werk relevante materialen, gereedschappen, apparatuur en/of machines H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

9 entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Entree, niveau 1 (23110) Kwalificatie Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1 (crebo 25250) BPV-meting PvB Weging in % Gedrag P4-K1-W1 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar De assistent bouwen, wonen en onderhoud verzamelt benodigdheden voor de opdracht op de besproken wijze Hij gaat zorgvuldig om met benodigdheden Hij controleert benodigdheden nauwkeurig op opgegeven aspecten en informeert zijn leidinggevende correct bij onvolkomenheden Hij kiest en gebruikt de juiste transportmiddelen Hij gebruikt gereedschappen, apparatuur, machines en/of materieel op een juiste en veilige manier Hij gebruikt gereedschappen, apparatuur, machines en/of materieel op een juiste en veilige manier Hij volgt instructies, arbo-, veiligheids- en milieuregels strikt op Hij stelt zich zo op dat de samenwerking met de andere teamleden soepel verloopt Hij staat derden correct te woord en verwijst hen naar de juiste persoon of personen P4-K1-W2 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR De assistent bouwen, wonen en onderhoud waarschuwt tijdig een collega of leidinggevende bij afwijkingen Hij voert de gegeven instructies stipt uit Hij realiseert de afgesproken hoeveelheid werk in de daarvoor beschikbare tijd Hij gebruikt de juiste gereedschappen, apparatuur, machines, materialen en of materieel op de juiste manier en gaat er zorgvuldig mee om Hij past relevante vakkennis toe en werkt bedreven en accuraat Hij roept tijdig hulp in van anderen in geval van problemen waar hij niet uitkomt en zaken die zijn verantwoordelijkheid te boven gaan Hij stelt zich zo op dat de samenwerking met de andere teamleden soepel verloopt Hij werkt volgens tekeningen, vaktechnische richtlijnen en instructies, arbo-, veiligheids- en milieuregels H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

10 entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Entree, niveau 1 (23110) Kwalificatie Assistent bouwen, wonen en onderhoud niveau 1 (crebo 25250) BPV-meting PvB P4-K1-W3 Rondt het werk in de bouw, infra, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af De assistent bouwen, wonen en onderhoud maakt gereedschappen/machines en materieel met de juiste middelen, op de juiste manier, veilig en accuraat schoon en bergt ze zorgvuldig op Hij voert tijdelijke voorzieningen, afval en restmaterialen vlot, veilig en zorgvuldig af, in voorkomende gevallen rekening houdend met milieuregels Hij kiest de juiste transportmiddelen en gebruikt ze op de juiste manier Hij roept tijdig hulp in van anderen als hij het niet alleen af kan Hij stelt zich zo op dat de samenwerking met de andere teamleden soepel verloopt Hij werkt volgens instructies, arbo-, veiligheids- en milieuregels De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

11 keuzedelen\entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Keuzedelen Entree Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250) vanaf KD 2015 Schilders- en onderhoudswerkzaamheden voor de assistent (K0170) Keuzedeel Schilders- en onderhoudswerkzaamheden voor de assistent (code K0170) PvB D1-K1 Assisteert bij het voorbereiden van ondergronden en het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Weging in % Kennis Bezit basale kennis van de meest voorkomende materialen en hun toepassingen voor het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basale kennis van werkvolgordes voor het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basale kennis van gereedschappen en apparatuur voor het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basale kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basale kennis van klimmaterialen voor het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basiskennis van het veilig en op juiste wijze gebruiken van gereedschappen, apparatuur en klimmateriaal Bezit basale kennis van vakterminologie rond het aanbrengen van verf-, lak- en/of coatingsystemen Bezit basale kennis van vaktechnische richtlijnen (onder andere laagdiktes en drogingstijden) Bezit basale kennis van ondergronden ((afwijkingen) herkennen) Bezit basale kennis van het voorbereiden van ondergronden (onder andere reinigen en voorbehandelen) Bezit basale kennis van eenvoudige reparaties aan ondergronden Bezit basale kennis van gangbare technieken voor het aanbrengen van verf, lak en/of coating Bezit basale kennis van het aanbrengen van signproducten H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

12 keuzedelen\entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Keuzedeel Schilders- en onderhoudswerkzaamheden voor de assistent (code K0170) Vaardigheden PvB Kan communiceren met zijn leidinggevende of ervaren collega Kan concrete en meest gebruikte productinformatie van schilders- en onderhoudsproducten lezen en begrijpen Kan eenvoudige meet- en beoordelingsmethoden voor het controleren van ondergronden toepassen Gedrag D1-K1-W1 Assisteert bij het voorbereiden van ondergronden Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Registreert meetresultaten nauwkeurig Voert werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Wordt voldoende getoetst in basis- en profieldeel Gebruikt materialen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega D1-K1-W2 Assisteert bij het aanbrengen van verf, lak en/of coating Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Voert de werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega Wordt voldoende getoetst in basis- en profieldeel Het uiteindelijke cijfer voor deze kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

13 keuzedelen\entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Voorbereiding op niveau 2 Schilder (K0381) Keuzedeel 2: Voorbereiding op niveau 2 Schilder (code K0381) PvB D1-K1 Assisteert bij (het voorbereiden van) glaszetten, wandafwerking en verfspuiten en voert eenvoudige decoratieve technieken uit Weging in % Kennis Bezit basiskennis van de meest voorkomende materialen en hun toepassing voor het aanbrengen van wandbekleding (zoals soorten behang), plaatsen van glas (zoals enkelvoudig glas, glaslatten, kitten), verfspuiten (zoals de juiste verf voor de betreffende verfspuit, afplakband) en decoratieve technieken Bezit basiskennis van de werkvolgorde voor het aanbrengen van wandbekleding, plaatsen van glas, verfspuiten en decoratieve technieken Bezit basiskennis van gereedschappen en apparatuur voor het aanbrengen van wandbekleding (zoals behangtafel, basisbehanggereedschap), plaatsen van glas (zoals glaskrabber, glassnijder, kitspuit), verfspuiten (gangbare verfspuitapparatuur) en decoratieve technieken (zoals kwasten en decoratiespons) Bezit basiskennis van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het aanbrengen van wandbekleding, plaatsen van glas, verfspuiten en decoratieve technieken Bezit basiskennis van vaktechnische richtlijnen voor het aanbrengen van wandbekleding, plaatsen van glas, verfspuiten en decoratieve technieken Vaardigheden Kan communiceren met zijn leidinggevende of ervaren collega H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

14 keuzedelen\entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Keuzedeel Voorbereiding op niveau 2 Schilder (code K0381) PvB Gedrag D1-K1-W1 Assisteert bij het voorbereiden van wandbekleding Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Voert werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Gebruikt materialen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega Is voldoende afgetoetst in basis- en profieldeel D1-K1-W2 Assisteert bij het plaatsen van glas Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Voert de werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega D1-K1-W3 Assisteert bij het voorbereiden van verfspuiten Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Voert de werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega Is voldoende afgetoetst in basis- en profieldeel Is voldoende afgetoetst in basis- en profieldeel H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

15 keuzedelen\entree\bouwen, wonen en onderhoud\vanaf KD 2015 Keuzedeel Voorbereiding op niveau 2 Schilder (code K0381) PvB D1-K1-W4 Brengt een eenvoudige decoratie aan Stemt zijn eigen handelen af op degene die hij assisteert Voert de handelingen op basis van basaal vaktechnisch inzicht nauwkeurig en in de juiste volgorde uit Voert de werkzaamheden uit volgens richtlijnen en gerichte instructies en volgt deze nauwgezet op Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Laat volgens afspraak zijn werk controleren door zijn leidinggevende of ervaren collega Is voldoende afgetoetst in basis- en profieldeel Het uiteindelijke cijfer voor deze kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud schooljaar

16 schilder\kd Schilder KD (crebo 91450) Kwalificatiedossier Medewerker Schilderen crebo Uitstroom Schilder niveau 2 BPV-meting PvB Kerntaak 1 Voert Schilderwerk uit Weging in % % Werkproces 1.1 Schilderwerk voorbereiden E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.2 Ondergronden voorbereiden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.3 Verfsystemen aanbrengen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.4 Beglazingssystemen plaatsen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

17 schilder\kd Kwalificatiedossier Medewerker Schilderen crebo Uitstroom Schilder niveau 2 BPV-meting PvB Weging in % % Werkproces 1.5 Wandbelleding aanbrengen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.6 Opruimwerkzaamheden uitvoeren T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.7 Schilderwerk opleveren J Formuleren en rapporteren R Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

18 schilder\vanaf KD 2015 Schilder KD vanaf 2015 crebo Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Schilder niveau 2 (crebo 25030) BPVmeting PvB B1-K1 Kerntaak 1 Voert schilderwerk uit Weging in % Kennis Bezit basiskennis van kleurgebruik Bezit basiskennis van meet- en beoordelingsmethoden Bezit kennis van beschermings- en afwerkingstechnieken Bezit kennis van de eigenschappen van houten, stenen, metalen en kunststof ondergronden Bezit kennis van gangbare beglazingssystemen Bezit kennis van gangbare decoratieve technieken Bezit kennis van gangbare wandbekledingsmethoden Bezit kennis van het uitvoeren van reparaties aan ondergronden Bezit kennis van het voorbehandelen van ondergronden Bezit kennis van klimmaterialen Bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur Bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid Bezit kennis van vakterminologie rond schilderwerkzaamheden Vaardigheden Kan relevante projectinformatie, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

19 schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Schilder niveau 2 (crebo 25030) BPVmeting PvB Weging in % Gedrag B1-K1-W1 Bereidt schilderwerk voor Raadpleegt en informeert betrokkenen op heldere wijze betrokkenen Vertaalt de opdracht op basis van vaktechnisch inzicht naar eigen werkzaamheden Kiest en controleert materialen en middelen zorgvuldig op de benodigde hoeveelheid en veiligheidseisen Kiest een logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten Informeert de opdrachtgevers/bewoner op heldere en begrijpelijke wijze over de werkzaamheden Bereidt de werkzaamheden volgens de richtlijnen voor en volgt daarbij Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften B1-K1-W2 Bereidt ondergronden voor Rapporteert afwijkingen en gebreken nauwkeurig en volledig Controleert ondergronden op standaard- en leveranciersrichtlijnen; verricht eenvoudige metingen in de goede volgorde Voert op basis van vaktechnisch inzicht herstelwerkzaamheden uit Behandelt de ondergrond op basis van vaktechnisch inzicht voor Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Bereidt ondergronden voor volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert zijn werkzaamheden nauwkeurig en lost problemen adequaat op B1-K1-W3 Brengt verfsystemen aan Brengt op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht volgens richtlijnen in gangbare situaties verfsystemen aan en past hierbij afhankelijk van de opdracht en op basis van vaktechnisch inzicht eenvoudige decoratieve technieken toe Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt verfsystemen aan volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen en lost eenvoudige problemen adequaat op H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

20 schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Schilder niveau 2 (crebo 25030) BPVmeting PvB Weging in % B1-K1-W4 Plaatst beglazingssystemen Bereidt op basis van vaktechnisch inzicht en conform de gestelde richtlijnen het plaatsen van eenvoudige beglazingssystemen voor Plaatst op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht nauwkeurig eenvoudige beglazingssystemen Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt beglazingssystemen aan volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aanhet eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen en lost eenvoudige problemen adequaat op B1-K1-W5 Brengt wandbekleding aan Brengt op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht en in eenvoudige situaties gangbare wandbekleding aan Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt gangbare wandbekleding aan volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveau en conform de gestelde richtlijnen, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op B1-K1-W6 Voert opruimwerkzaamheden uit Voert volgens richtlijnen opruimwerkzaamheden uit B1-K1-W7 Levert schilderwerk op Geeft bondige, duidelijke en complete informatie over de uitgevoerde werkzaamheden Registreert nauwkeurig en volledig relevante gegevens over zijn werkzaamheden Lost eenvoudige klachten adequaat en op een respectvolle manier op De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

21 gezel schilder\kd Gezel Schilder KD (crebo en 91461) Kwalificatiedossier Medewerker Schilderen, crebo niveau 3, beide uitstromen Kerntaak 1 Voert Schilderwerk uit Gezel Schilder (crebo 95684) Gezel Schilder Voorman (crebo 91461) BPV meting Weging in % Werkproces 1.1 Schilderwerk voorbereiden E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.2 Ondergronden voorbereiden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.3 Verfsystemen aanbrengen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.4 Beglazingssystemen plaatsen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.5 Wandbekleding aanbrengen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.6 Opruimwerkzaamheden uitvoeren T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.7 Schilderwerk opleveren J Formuleren en rapporteren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten PvB H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

22 gezel schilder\kd Kwalificatiedossier Medewerker Schilderen, crebo niveau 3, uitstroom Voorman Toets Praktische Projectleiding Calculatietoets Toets Leerling begeleiding Kerntaak 2 Voert praktische projectleiding uit Weging in % Werkproces 2.1 Project voorbereiden E Samenwerken en overleggen M Analyseren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Werkproces 2.2 Medewerkers aansturen B Aansturen C Begeleiden E Samenwerken en overleggen Werkproces 2.3 Leerlingen / nieuwe medewerkers begeleiden C Begeleiden K Vakdeskundigheid toepassen Werkproces 2.4 Kwaliteit en voortgang project bewaken E Samenwerken en overleggen J Formuleren en rapporteren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten V Met druk en tegenslag omgaan Werkproces 2.5 Project opleveren J Formuleren en rapporteren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

23 gezel schilder\kd Kwalificatiedossier Medewerker Schilderen, crebo niveau 3, uitstroom Gezel Schilder Toets Leerlingbegeleiding Kerntaak 2 Voert praktische projectleiding uit Weging in % Werkproces 2.3 Leerlingen / nieuwe medewerkers begeleiden C Begeleiden K Vakdeskundigheid toepassen De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

24 gezel schilder\vanaf KD 2015 Gezel schilder vanaf KD 2015 (crebo 25029) Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB B1-K1 Voert schilderwerk uit Weging in % Kennis Bezit kennis van kleurgebruik Bezit kennis van diverse meet- en beoordelingsmethoden Bezit brede kennis van diverse beschermings- en afwerkingstechnieken Bezit kennis van de eigenschappen van houten, stenen, metalen en kunststof ondergronden Bezit kennis van gangbare beglazingssystemen Bezit kennis van gangbare decoratieve technieken Bezit kennis van gangbare wandbekledingsmethoden Bezit kennis van het uitvoeren van reparaties aan ondergronden Bezit kennis van het voorbehandelen van ondergronden Bezit kennis van klimmaterialen Bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur Bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid Bezit kennis van vakterminologie rond schilderwerkzaamheden Bezit basiskennis van resultaatgericht samenwerken (RGS) Bezit kennis van verschillende soorten decoratieve technieken Bezit kennis van diverse soorten beglazingssystemen Bezit kennis van diverse soorten wandbekledingssystemen Vaardigheden Kan relevante gegevens uit bestek, projectinformatie, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

25 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB Weging in % Gedrag B1-K1-W1 Bereidt schilderwerk voor Raadpleegt en informeert op heldere wijze betrokkenen Vertaalt opdracht op basis van vaktechnisch inzicht naar eigen werkzaamheden Kiest en controleert materialen en middelen zorgvuldig op hoeveelheid en veiligheidseisen Controleert de omstandigheden ter plekke Berekent op basis van vaktechnisch inzicht de benodigde hoeveelheid materiaal Regelt tijdig de benodigdheden Bepaalt op basis van vaktechnisch inzicht de juiste werkmethode en vertaalt de wensen van de opdrachtgever volgens vaktechnisch inzicht naar de te hanteren werkmethode Kiest een logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten Houdt bij de werkvolgorde rekening met de planning van het totale project Achterhaalt actief specifieke wensen van de opdrachtgever Informeert opdrachtgevers/bewoner op heldere en begrijpelijkewijze over de werkzaamheden Bereidt de werkzaamheden volgens de richtlijnen voor en volgt daarbij Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften B1-K1-W2 Bereidt ondergronden voor Rapporteert afwijkingen of gebreken nauwkeurig en volledig Controleert ondergronden zorgvuldg op standaard- en leveranciersrichtlijnen en verricht eenvoudige en complexere metingen in de juiste volgorde Voert op basis van vaktechnisch inzicht herstelwerkzaamheden uit Behandelt de ondergrond op basis van vaktechnisch inzicht voor Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Bereidt ondergronden voor volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert zijn werkzaamheden en lost ook complexere problemen adequaat op H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

26 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB Weging in % B1-K1-W3 Brengt verfsystemen aan Brengt in gangbare en ook in complexere situaties op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht verfsystemen aan en past hierbij afhankelijk van de opdracht en op basis van vaktechnisch inzicht eenvoudige en gangbare decoratieve technieken toe Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt verfsystemen aan volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost ook complexere problemen adequaat op. B1-K1-W4 Plaatst beglazingssystemen Bereidt op basis van vaktechnisch inzicht en conform de gestelde richtlijnen het plaatsen van eenvoudige en complexere beglazingssystemen in complexere situaties voor Plaatst op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht nauwkeurig eenvoudige en complexere beglazingssystemen ook in complexere situatie in bestaande en nieuwe kaders Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt de eenvoudige en complexere beglazingssystemen aan volgens gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van hzijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost ook complexere problemen adequaat op B1-K1-W5 Brengt wandbekleding aan Brengt op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht en in eenvoudige en complexere situaties gangbare en complexere wandbekledingsmaterialenen aan Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Brengt gangbare en complexere wandbekleding aan aan volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus en conform de gestelde richtlijnen, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen en lost ook complexere problemen adequaat op H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

27 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB Weging in % B1-K1-W6 Voert opruimwerkzaamheden uit Voert volgens richtlijnen opruimwerkzaamheden uit B1-K1-W7 Levert schilderwerk op Geeft bondige, duidelijke en complete informatie over de uitgevoerde werkzaamheden Registreert nauwkeurig en volledig relevante gegevens over zijn werkzaamheden Lost eenvoudige en ook complexere klachten adequaat en op een respectvolle manier op De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

28 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB P2-K1 Voert herstelwerkzaamheden uit Weging in % Kennis en vaardigheid Bezit kennis van bedrijfsrichtlijnen Bezit kennis van diverse houtconstructies Bezit kennis van diverse houtrotreparatiemethoden en - systemen Bezit kennis van diverse houtsoorten Bezit kennis van leveranciersrichtlijnen Bezit kennis van materialen, (elektrisch aangedreven) gereedschappen en apparatuur Bezit kennis van meet- en beoordelingsmethoden Bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid Bezit kennis van vaktechnische richtlijnen Bezit kennis van vakterminologie rond de herstelwerkzaamheden Vaardigheid Kan gegevens uit bestek, producinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren. Kan werken op hoogte H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

29 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) BPVmeting PvB Weging in % Gedrag P2-K1-W1 Voert houtrotreparaties uit Controleert op basis van vaktechnisch inzicht de te repareren onderdelen zorgvuldig en verricht metingen in de juiste volgorde Voert op basis van vaktechnisch en ruimtelijk inzicht nauwkeurig een houtrotreparatie uit Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Bespreekt op begrijpelijke wijze voorstellen met de opdrachtgever Voert houtrotreparaties volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat, en lost problemen accuraat op of stelt de werkzaamheden op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit bij P2-K1-W2 Voert deelvervanging uit Controleert op basis van vaktechnisch inzicht de te vervangen onderdelen zorgvuldig en verricht diverse metingen nauwkeurig in de juiste volgorde Vervangt op basis van vaktechnisch inzicht het aangetaste hout Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Bespreekt op begrijpelijke wijze voorstellen met de opdrachtgever Vervangt volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus het aangetaste hout, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden nauwkeurig het resultaat en lost problemen adequaat op of stelt de werkzaamheden op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit bij () 1 1 Het is nog niet bepaald of het onderdeel houtrotreparatie in de bijgestelde PvB opgenomen zal worden of dat de beoordeling alleen in de BPV-meting zal plaatsvinden. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

30 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) P2-K2 Kerntaak 2 Voert praktische projectleiding uit Toets Praktische Projectleiding Calculatietoets Toets Begeleidt leerlingen /nieuwe medewerkers Weging in % Kennis Bezit kennis van bedrijfsrichtlijnen, vaktechnische en leveranciersrichtlijnen Bezit kennis van beoordelingscriteria Bezit kennis van complexere schildertechnieken Bezit kennis van de eigen organisatie Bezit kennis van de eigenschappen van houten, stenen, metalen en kunststof ondergronden Bezit kennis van het dienstenaanbod van het bedrijf Bezit kennis van klimmaterialen Bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur Bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Bezit kennis van richtlijnen rond Arbo, milieu en veiligheid Bezit kennis van vakterminologie rond het uitvoeren van praktische projectleiding Vaardigheden Kan eenvoudige calculaties maken Kan instrueren en begeleiden (didactische vaardigheden) Kan leidinggeven aan een klein projectteam Kan tekeningen en bestek lezen en interpreteren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

31 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) Toets Praktische Projectleiding Calculatietoets Toets Begeleidt leerlingen /nieuwe medewerkers Weging in % Gedrag P2-K2-W1 Bereidt een project voor Raadpleegt en informeert proactief en op heldere wijze andere betrokkenen en stemt zaken af Interpreteert de opdracht en de projectmap en controleert gegevens en omstandigheden ter plekke zorgvuldig Stelt een realistische planning op Bepaalt onder andere op grond van hun kwaliteiten en een evenwichtige belasting de inzet van toegewezen medewerkers Bepaalt op grond van richtlijnen en berekeningen de benodigde middelen Regelt tijdig de benodigde middelen Vertaalt specifieke wensen van de opdrachtgever naar het uit te voeren werk en informeert de opdrachtgever op begrijpelijke wijze P2-K2-W2 Stuurt medewerker(s) aan Informeert de medewerker(s) op heldere wijze Controleert de medewerker(s) volgens de richtlijnen en gemaakte afspraken en stuurt hen tijdig bij Adviseert en ondersteunt de medewerker(s) op constructieve wijze Raadpleegt actief en op heldere wijze zijn leidinggevende bij onduidelijkheden of problemen P2-K2-W3 Begeleidt leerling(en) / nieuwe medewerker(s) Begeleidt de lerende op de werkplek adequaat en motiveert hem op de juiste momenten Geeft de lerende constructieve feedback over de ontwikkeling van zijn competenties en beoordeelt de voortgang en resultaten van het leerproces eerlijk en nauwkeurig Legt de lerende op begrijpelijke wijze uit hoe hij de taken moet uitvoeren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

32 gezel schilder\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Schilderen (crebo 23024) Kwalificatie Gezel Schilder niveau 3 (crebo 25029) Toets Praktische Projectleiding Calculatietoets Toets Begeleidt leerlingen /nieuwe medewerker s Weging in % P2-K2-W4 Bewaakt kwaliteit en voortgang project Raadpleegt en informeert betrokkenen op heldere wijze en stemt zaken met hen af Rapporteert bondig, compleet en duidelijk aan zijn leidinggevende Legt nauwkeurig en volledig relevante informatie schriftelijk vast Bewaakt op grond van richtlijnen, kwaliteitscontroles en - inspecties de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden Onderneemt actie op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit Onderhoudt regelmatig contact met de opdrachtgever, informeert naar tevredenheid en bespreekt op begrijpelijke wijze meer- en minderwerk, waarbij hij rekening houdt met zowel de behoeften van de opdrachtgever als het bedrijfsbelang P2-K2-W5 Levert project op Verstrekt bondige, duidelijke en complete informatie het project Registreert accuraat relevante gegevens over het project Verstrekt passend en voor de opdrachtgever begrijpelijk advies en brengt nieuwe diensten op een begrijpelijke manier ter sprake Lost klachten van de opdrachtgever adequaat en op een respectvolle manier op De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

33 glaszetter\kd Glaszetter KD (crebo 94480) Kwalificatiedossier Medewerker Glaszetten, crebo Niveau 2 BPV-meting PvB Kerntaak 1 Voert beglazingswerkzaamheden uit Weging in % Werkproces 1.1 Beglazingswerk voorbereiden E Samenwerken en overleggen J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.2 Kaders voorbereiden J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.3 Past beglazingssystemen toe E Samenwerken en overleggen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten S Kwaliteit leveren Werkproces 1.4 Opruimwerkzaamheden uitvoeren T Instructies en procedures opvolgen Werkproces 1.5 Beglazingswerk opleveren J Formuleren en rapporteren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten De behaalde cijfers van iedere toets worden op 2 decimalen afgerond. Het uiteindelijke cijfer per kerntaak wordt op een heel cijfer afgerond. H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

34 glaszetter\vanaf KD 2015 Glaszetter vanaf KD 2015 (crebo 25006) Kwalificatiedossier Glaszetten, (crebo 23002) Kwalificatie Glaszetter niveau 2 (crebo 25006) BPVmeting PvB Weging in % B1-K1 Voert beglazingswerkzaamheden uit Kennis Bezit kennis van vakterminologie rond het uitvoeren van glasmontagewerkzaamheden Bezit kennis van bedrijfsrichtlijnen, vaktechnische en leveranciersrichtlijnen Bezit kennis van materialen, gereedschappen en apparatuur Bezit kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Bezit kennis van klimmateriaal Bezit kennis van ondergronden Bezit kennis van kaders Bezit kennis van methoden voor voorbehandeling van de ondergrond Bezit kennis van gangbare verfsystemen Bezit kennis van enkel, dubbel- en speciaal glas Bezit kennis van afwerkingstechnieken Bezit kennis van frequent voorkomende meet- en beoordelingsmethoden Bezit kennis van Arbo, milieu en veiligheid Bezit kennis van gangbare beglazingssystemen Bezit kennis van ventilatiesystemen Bezit kennis van mechanische apparatuur Vaardigheden Kan van frequent voorkomende gegevens uit o.a. bestek, productinformatie en normen en richtlijnen lezen en interpreteren H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

35 glaszetter\vanaf KD 2015 Kwalificatiedossier Glaszetten, (crebo 23002) Kwalificatie Glaszetter niveau 2 (crebo 25006) BPVmeting PvB Weging in % B1-K1-W1 Bereidt beglazingswerk voor Gedrag Raadpleegt en informeert op heldere wijze betrokkenen en stemt werkzaamheden op heldere wijze af Rapporteert afwijkingen die voortkomen uit controles nauwkeurig en volledig aan zijn leidinggevende Vertaalt de opdracht op basis van vaktechnisch inzicht naar eigen werkzaamheden Controleert de maatvoering van de kaders nauwkeurig en op basis van vaktechnische normen Kiest materialen en middelen en controleert deze zorgvuldig Kiest een logische werkvolgorde die rekening houdt met tijd en knelpunten Houdt bij de voorbereiding rekening met de klant/bewoner en informeert deze op heldere wijze over de werkzaamheden Richt, rekening houdend met de voorschriften, de werkplek overzichtelijk in B1-K1-W2 Bereidt kaders voor Rapporteert afwijkingen of gebreken die voortkomen uit controles en metingen nauwkeurig en volledig aan de leidinggevende/opdrachtgever Controleert de maatvoering van de kaders nauwkeurig op basis van vaktechnische normen en verricht eenvoudige metingen in de juiste volgorde Bereidt het kader op basis van vaktechnisch inzicht voor en maakt glaslatten nauwkeurig op maat Gebruikt materialen en middelen efficiënt, effectief en zorgvuldig Bereidt kaders voor volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitniveaus, controleert aan de hand van de eisen tijdens en aan het eind van zijn werkzaamheden het resultaat, signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op H:\def\toetsplannen\sector schilderen en onderhoud\kd

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Toetsplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar

Toetsplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar Toetsplannen Sector Schoonmaak en Glazenwassen Schooljaar 2016-2017 Kwalificatiedossier 2015-2016 Herziene kwalificatiedossiers vanaf 2015 Exameninstelling Savantis Datum: juni 2016 Colofon Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Docentendag Schilderen 18 nov. 2015

Docentendag Schilderen 18 nov. 2015 Docentendag Schilderen 18 nov. 2015 Programma Introductie Global Paint Doorlopende leerlijn vmbo-mbo Onderwijsactualiteiten Entreeopleiding Koffiepauze Van kwalificatiedossier naar concrete lesinhoud Instructie

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027 Keuzedeel mbo Duurzaam stukadoren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0027 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: de paritaire commissie Onderhoud, Schilderen

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Toelichting op het examen Specialist Schilderen

Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting bij het examen voor de student Het beroepsgerichte deel van de opleiding Specialist Schilderen bestaat uit de onderstaande werkprocessen: Kerntaak

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Entree

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Entree bezit basale kennis van algemeen geldende regels en normen voor werknemers bezit basale kennis van arbo-, veiligheidsen milieuregels bezit basale kennis van de organisatie van een bedrijf bezit basale

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround glazenwasser/gevelreiniger ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Programma Impressie Strikolith Onderwijs- en examenactualiteiten Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma (Gezel) Stukadoor Koffiepauze Nieuwe leermiddelen in Studeo

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

Keuzedelen 3 Diplomajaar Werkproces Periode Duur Plaats afname. Werkproces Periode Duur Plaats afname. SavanKs P12 Toets bedrijf Cijfer %

Keuzedelen 3 Diplomajaar Werkproces Periode Duur Plaats afname. Werkproces Periode Duur Plaats afname. SavanKs P12 Toets bedrijf Cijfer % Examenplan cluster.. Opleiding Medewerker schilderen Crebo 23024 (Schilder niveau 2) 25029 Cohort 16/19 KD Gezel Schilder Niveau 3 Leerweg BBL Kerntaken B1-K1² Voert schilderwerk uit P2-K1 voert herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

L21GRR001 Werktuigen grondbewerking

L21GRR001 Werktuigen grondbewerking Kwalificatiedossier Groene ruimte: Medewerker hovenier Crebonummer: 25452 Medewerker groen en cultuurtechniek Crebonummer: 25451 Medewerker natuur, water en recreatie Crebonummer: 25453 Vakbekwaam hovenier

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Entree DOSSIERCREBO : 23110, 23192 KWALIFICATIE : Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie KWALIFICATIECREBO : 25252, 25260 NIVEAU : 1 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Dienstverlening Dienstverlening Medewerker sport en recreatie Medewerker sport en recreatie Uitstroom : Medewerker sport en recreatie Niveau

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker facilitaire

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Dienstverlening. Dienstverlening Medewerker facilitaire Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Dienstverlening Dienstverlening Medewerker facilitaire Medewerker facilitaire dienstverlening dienstverlening Uitstroom : Medewerker facilitaire

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Medewerker schilderen

Medewerker schilderen Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker schilderen Crebonummer: 22037, 91450, 95684, 91461 Sector: Techniek Branche: Schilderen en onderhoud Opleidingsdomein: Afbouw, hout en onderhoud Geldig vanaf: 1

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking Landelijke Kwalificaties MBO Assistent schilderen / industriële lakverwerking Crebonummer: 22034, 91444, 91445, 91442 Sector: Techniek Branche: Schilderen en onderhoud Opleidingsdomein: Afbouw, hout en

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Studiewijzer Opleiding Gezel Schilder Niveau 3 MO6092

Studiewijzer Opleiding Gezel Schilder Niveau 3 MO6092 Studiewijzer Opleiding Gezel Schilder Niveau 3 MO6092 Colofon Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen T 0182-64 11 11 info@savantis.nl www.savantis.nl Auteur: M. van der Borden

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 7: : Thema 7 1 Introductieles De leerling inventariseert en benoemt wat er gedaan moet worden bij het techniek kd 7 beroep

Nadere informatie

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO

Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie AVO Dossiers Milieu-onderzoek en inspectie Basis Uitvoeren metingen Rapporteren resultaten Wet- en regelgeving Ondersteunen zorgsystemen AVO Profiel Milieu-onderzoeker 4 Uitvoeren aanvullend onderzoek Milieu-inspecteur

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Timmeren. Crebonr » Timmerman (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Versie Gewijzigd Geldig vanaf

Timmeren. Crebonr » Timmerman (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Versie Gewijzigd Geldig vanaf Profiel van kwalificatiedossier: Timmeren Crebonr. 23057» Timmerman (Crebonr. 25128) Versie Gewijzigd 2016 Geldig vanaf 01-08-2016 Opleidingsdomein Bouw en infra (Crebonr. 79000) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Bediening Bediening Zelfstandig werkend Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw gastheer/gastvrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Verrijking leervaardigheden

Verrijking leervaardigheden Keuzedeel mbo Verrijking leervaardigheden behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie