gemeentelijke belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentelijke belastingen"

Transcriptie

1 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar Bewaarexemplaar 2011

2 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één voor de afvalstoffenheffing. Op de aanslag gemeentelijke Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen belastingen wordt en tevens één de voor WOZ-beschikking de afvalstoffenheffing. gecombineerd: Op de een aanslag officieel gemeentelijke document belastingen met de waarde wordt die de tevens gemeente de WOZ-beschikking voor uw woning, bedrijf gecombineerd: of grond heeft een vastgesteld. officieel document met de waarde die de gemeente voor uw woning, bedrijf of grond heeft vastgesteld. Alle informatie over de gemeentelijke belastingen en de WOZ staat overzichtelijk bij Alle elkaar informatie deze brochure. over de gemeentelijke belastingen en de WOZ staat overzichtelijk bij elkaar in deze brochure. Deze U krijgt toelichting toelichting deze deze brochure is is alleen alleen op via op via uw de uw de verzoek website verzoek website toegezonden. downloaden te downloaden. Bij Bij de Bij de aanslagen de aanslagen zelf zelf zit zelf zit geen zit geen aparte toelichting. toelichting. aparte toelichting. U moet deze U moet brochure deze brochure dus goed dus bewaren. goed bewaren. U krijgt deze brochure aan het begin van ieder jaar van de gemeente, los van de aanslagen. Bij de aanslagen zelf zit geen aparte toelichting meer. U moet deze brochure dus goed bewaren. Tekst : Gemeente Rijnwaarden, team Belastingen Datum : januari Tekst : Gemeente Rijnwaarden, team Belastingen Hoewel Hoewel deze deze toelichting toelichting zorgvuldig zorgvuldig is is samengesteld, samengesteld, kunt kunt u er er geen geen rechten rechten aan aan ontlenen. ontlenen. Datum Hoewel deze toelichting : zorgvuldig januari 2009 is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Hoewel deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Waarom deze brochure?

3 Inhoud 1. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken Toelichting bij uw in aanslagen de gemeentelijke in 2011 belastingen Toelichting bij uw aanslagen in Om welke belastingen gaat het? Om welke belastingen gaat het? Hoe zit het met de betaling? Hoe zit het met de betaling? 10 2.Thuisraken in de WOZ Toelichting bij uw WOZ-beschikking Thuisraken in de Toelichting bij uw WOZ-beschikking De WOZ-waarde De WOZ-waarde WOZ-beschikking De taxatie WOZ-beschikking De taxatie 3. Hoe kunt u bezwaar maken? Hoe Heeft kunt u nog u bezwaar vragen? maken? Heeft u nog vragen? 22 Inhoud

4 1. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Toelichting bij uw uw aanslagen in in Deze toelichting hoort bij de aanslag gemeentelijke belastingen en de aanslag Deze toelichting hoort bij de aanslag gemeentelijke belastingen 2009 en de aanslag afvalstoffenheffing afvalstoffenheffing Om welke belastingen gaat het? 1.1 Om welke belastingen gaat het? Op de aanslag gemeentelijke belastingen kunnen de volgende belastingen Op zijn de vermeld: aanslag de gemeentelijke onroerende-zaakbelasting, belastingen het 2009 rioolheffing kunnen en de de volgende hondenbelasting. belastingen zijn vermeld: de onroerende-zaakbelasting, het rioolrecht en de hondenbelasting. De aanslag afvalstoffenheffing wordt apart opgelegd. U ontvangt deze aanslag achteraf, omdat de hoogte van deze aanslag pas na afloop van het belastingjaar is vast te stellen. De aanslag afvalstoffenheffing 2008 wordt apart opgelegd. U ontvangt deze aanslag achteraf, omdat de hoogte van deze aanslag pas na afloop van het belastingjaar is vast te stellen. Op de volgende pagina s vindt u de belangrijkste informatie over de gemeentelijke belastingen: Op Onroerende-zaakbelasting volgende pagina s vindt u de belangrijkste pagina 5-6 informatie over de gemeentelijke belastingen: Rioolheffing pagina 7-8 Onroerende-zaakbelasting Hondenbelasting pagina pagina Rioolrecht Afvalstoffenheffing pagina 10 7 Hondenbelasting pagina 8 Afvalstoffenheffing pagina 9 4 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

5 Onroerende-zaakbelasting Wanneer eigenaar bent van een onroerende zaak, heeft u te maken met de Wanneer u eigenaar bent van een onroerende zaak, heeft u te maken met de onroerende-zaakbelasting (OZB). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een onroerende-zaakbelasting (OZB). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning zijn, een bedrijf of grond. U ontvangt jaarlijks een aanslag voor deze belasting. Wanneer woning zijn, een u gebruiker bedrijf of bent grond. van een U ontvangt niet-woning jaarlijks ontvangt een u aanslag tevens een voor aanslag deze belasting. voor het Wanneer gebruik u van gebruiker de onroerende bent van zaak. een De niet-woning gemeente gebruikt ontvangt de u opbrengst tevens een vanaanslag voor de OZB het om gebruik een groot van aantal de onroerende algemene zaak. voorzieningen De gemeente bekostigen, gebruikt zoals de opbrengst bijvoorbeeld OZB wegenonderhoud, om een groot aantal openbare algemene verlichting, voorzieningen onderwijs en te recreatie. bekostigen, zoals bijvoor- van de beeld wegenonderhoud, openbare verlichting, onderwijs en recreatie. Eigenarendeel en gebruikersdeel Eigenarendeel De onroerende-zaakbelasting en gebruikersdeel kent een eigenarendeel en een gebruikersdeel. De Het onroerende-zaakbelasting gebruikersdeel geldt alleen voor kent gebruikers een eigenarendeel van niet-woningen. en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel geldt alleen voor gebruikers van niet-woningen. 1. Eigenarendeel Op het aanslagbiljet is het eigenarendeel aangegeven als OZB zakelijk recht. 1. Eigenarendeel U moet deze belasting betalen als u op 1 januari eigenaar, erfpachter, Op opstalhouder het aanslagbiljet of vruchtgebruiker is het eigenarendeel bent of het recht aangegeven van gebruik als en OZB bewoning zakelijk recht. U heeft moet van deze een belasting onroerende betalen zaak. De als tarieven u op 1 voor januari woningen 2009 eigenaar, en niet-woningen erfpachter, opstalhouder zijn verschillend. of vruchtgebruiker bent of het recht van gebruik en bewoning heeft - Voor van een een woning onroerende betaalt u 0,1016% u 0,1131% zaak. 0,0941% 0,082De van tarieven van de de WOZ-waarde voor woningen van van uw uw en onroerende niet-woningen zijn zaak verschillend. (zie voor de de WOZ-waarde elders in in deze brochure). - Voor een niet-woning betaalt betaalt u 0,1371% Voor een woning 0,1468% 0,0843% u 0,1407 % van de WOZ-waarde van uw van de WOZ-waarde van onroerende zaak. uw onroerende zaak. zaak (zie voor de WOZ-waarde elders in deze brochure). Voor een niet-woning betaalt u 0,1190% van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. 2. Gebruikersdeel niet-woning Het gebruikersdeel is op het aanslagbiljet aangegeven als OZB feitelijk gebruik. Bent u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak, zijnde een nietwoning, dan moet u deze belasting betalen. U betaalt 0,0982% 0,1045 0,1016% % van de 2. Gebruikersdeel Het WOZ-waarde gebruikersdeel van onroerende is op het aanslagbiljet zaak. aangegeven als OZB feitelijk gebruik. Bent u op 1 januari 2009 gebruiker van een onroerende zaak, zijnde een nietwoning, dan moet u deze belasting betalen. U betaalt 0,0880% van de WOZwaarde van de onroerende zaak. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen 5

6 Verkoop Verkoop Heeft uw onroerende zaak in de loop van verkocht, dan moet u toch Heeft voor het u uw hele onroerende jaar betalen. zaak De gemeente in de loop kijkt van namelijk 2009 verkocht, alleen naar dan de moet situatie u toch voor op 1 januari het hele jaar betalen. De gemeente kijkt namelijk alleen naar de situatie op 1 januari WOZ-waarde WOZ-waarde De van uw onroerende zaak wordt door de gemeente bepaald volgens De de WOZ-waarde regels van Wet van waardering uw onroerende onroerende zaak wordt zaken door (Wet de WOZ). gemeente De gemeente bepaald volgens de maakt regels deze van waarde de Wet aan waardering u bekend via onroerende een officiële zaken kennisgeving: (Wet WOZ). de zogenaamde De gemeente WOZ-beschikking. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet. maakt deze waarde aan u bekend via een officiële kennisgeving: de zogenaamde WOZ-beschikking. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet. Uitgebreide informatie over de WOZ vindt u in deel 2 van deze brochure. Uitgebreide informatie over de WOZ vindt u in deel 2 van deze brochure. 6 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

7 Rioolrecht Rioolheffing Wanneer gebruiker bent van een woning of bedrijf waarvoor door de gemeente Wanneer u gebruiker bent van een woning of bedrijf met een rioolaansluiting, dan een voorziening is getroffen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport moet u rioolrecht betalen. De opbrengst van het rioolrecht wordt gebruikt voor het van afvalwater, regenwater of grondwater, dan moet u rioolheffing betalen. De onderhoud en de vervanging van het rioolnet en de rioolgemalen. opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt ter nakoming van de zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater. Dat de gemeente deze zorgplichten heeft Hoogte betekent van overigens de aanslag niet dat de gemeente steeds aan zet is om alle problemen op De te lossen. hoogte De van zorgplicht de aanslag voor is regen- afhankelijk en grondwater van twee kent zaken: een voorkeursvolgorde. het aantal kubieke meter afvalwater In eerste instantie dat u afvoert is de particulier en het aantal verantwoordelijk vierkante meters op eigen afvoerend terrein. Pas verhard indien oppervlak. 1. het Afvalwater redelijkerwijs (m 3 ) niet van de particulier kan worden verwacht dat hij zelf maatregelen U betaalt neemt rioolrecht kan het water over het ter nadere aantal verwerking kubieke meters worden afvalwater aangeboden dat bij u op de het riool gemeente. loost. De hoogte van de aanslag wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid water die u jaarlijks van het waterleidingbedrijf afneemt. Daarbij dient de voorlaatste hoogte verbruiksperiode van de aanslag is afhankelijk als basis. van twee zaken: het aantal kubieke meters Hoogte van de aanslag De De hoogte van de aanslag is afvalwater Voor de dat eerste afvoert 500 en meen 3 afhankelijk van twee zaken: betaalt vast bedrag u 0,62 per per perceel. m 3 het aantal kubieke meters. afvalwater dat u afvoert en een vast bedrag per perceel. Voor de m 3 boven de 500 tot en met 5000 betaalt u 0,45 per m rioolheffing Voor alle afvalwater m 3 boven (m³): (m3): de 5000 betaalt u 0,22 per m 3. U betaalt rioolheffing over het aantal kubieke meters afvalwater dat dat u op u op het het riool riool loost. De hoogte van de aanslag wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid water die u jaarlijks van het waterleidingbedrijf afneemt. Daarbij Daarbij dient dient de de voorlaatste 2. verbruiksperiode Afvoerend verhard als oppervlak basis. (m 2 ) Regenwater wordt afgevoerd naar het riool via het huis of bedrijf waarvan u de Het tarief van de rioolheffing afvalwater bedraagt voor voor elke elke volle volle eenheid gebruiker bent. U betaalt rioolrecht afhankelijk van het aantal van vierkante van een een meters kubieke meter afvalwater: van dit huis of bedrijf, inclusief de verharde grond. a 0,99 per eenheid van tot en met 500 m³; - Voor 1,03 1,12 de per 1,03 0,66 eerste eenheid per eenheid per 400 van eenheid m0 2 tot van betaalt en 0 met tot en boven de u 500 met ,00. m3; 500 m3; b m³ tot en met 5000 m³; - 0,69 0,69 per eenheid boven de 500 m3 tot en met 500 m3; Voor 0,74per eenheid elke 0,33 m 2 boven de 500 boven de 400 m 2 m3 tot en met 5000 m3; c 0,34 per eenheid boven de de betaalt m3. m³; u 0,75 per m 2 extra. - 0,34 0,37per eenheid boven de 5000 m rioolheffing hemel- vastrecht: en grondwater: De rioolheffing hemel- en grondwater wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. Ontheffing Het vastrecht is voor woningen en niet-woningen verschillend: Uw De - belastingplicht Voor tarieven een woning voor woningen betaalt voor het u en rioolrecht 117, ,00 niet-woningen kan in zijn de verschillend: loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld - Voor Voor een een niet-woning doordat betaalt u betaalt naar u een u 108,30. andere 252,00 234,10. gemeente verhuist. In dat geval krijgt u ontheffing. Voor een Dit niet-woning houdt in dat betaalt het u bedrag 216,60. van de aanslag wordt verminderd over het aantal volle kalendermaanden dat overblijft nadat uw belastingplicht eindigt. Hierbij is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. U krijgt geen ontheffing wanneer het bedrag van de ontheffing minder dan 4,00 is. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen 7

8 Hondenbelasting Ontheffing Uw belastingplicht voor de rioolheffing kan in de loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld doordat u naar een andere gemeente verhuist. In dat geval krijgt u ontheffing. Dit houdt Wanneer in dat het bedrag u een hond van de houdt, aanslag moet wordt u verminderd hondenbelasting over het betalen. aantal volle De kalendermaanden opbrengst is vrij besteedbaar, dat overblijft nadat maar uw wordt belastingplicht ook gebruikt eindigt. voor Hierbij onder is andere situatie de hondencontrole, op eerste dag van voorlichting de maand en bepalend. voor aanleg en onderhoud van hondenuitlaatgelegenheden. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Voor de eerste hond betaalt u 39,70 per jaar en voor de tweede hond 79,40. Voor elke volgende hond betaalt u 39,70 meer dan voor de voorafgaande hond. Bij de hoogte van de aanslag is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor Aantal honden Tarief een 39,70 twee 119,10 drie 238,20 vier 397,00 vijf 595,50 Schaft u een hond aan of verandert het aantal honden, dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Via de Gemeentewinkel kunt u hiervoor een aangifte- of afmeldingsformulier verkrijgen. Tevens is het mogelijk op elektronische wijze aangifte te doen. Dit kan via de website van de gemeente. Ontheffing Uw belastingplicht voor de hondenbelasting kan in de loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld doordat u uw hond verkoopt. In dat geval krijgt u ontheffing. Dit houdt in dat het bedrag van de aanslag wordt verminderd over het aantal volle kalendermaanden dat overblijft nadat uw belastingplicht eindigt. Hierbij is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. U krijgt geen ontheffing wanneer het bedrag van de ontheffing minder dan 4,00 is. 8 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

9 Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Wanneer u een hond houdt, moet u hondenbelasting betalen. De opbrengst is vrij Als u gebruik maakt van een woning, bent u belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen besteedbaar, maar wordt ook gebruikt voor onder andere de hondencontrole, voorlichting en voor aanleg en onderhoud van hondenuitlaatgelegenheden. en verwerken van het huishoudelijk afval. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Voor de Voor eerste de hond afvalstoffenheffing betaalt u 41,10 ontvangt per jaar en u voor een de aanslag tweede over hond het 82,20. jaar Voor elke U ontvangt 42,65 42,00 85,30. 84,00. deze volgende aanslag hond achteraf, betaalt u omdat 41,10 42,65 42,00de meer gemeente dan voor de de hoogte voorafgaande van de hond. aanslag Voor pas honden na afloop van Bij gehouden het hoogte belastingjaar kennels van de aanslag die kan zijn vaststellen. geregistreerd de situatie bij op de Raad eerste van dag beheer van de op maand kynologisch bepalend. gebied in Nederland, Nederkand, betaalt u het tarief voor 3 honden. Bij de hoogte van de aanslag is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. De In onderstaande gemeente Rijnwaarden tabel vindt u kent de tarieven voor de voor afvalstoffenheffing :. het zogenaamde In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar). Dit houdt in dat u per woning een basistarief Aantal honden moet betalen Tarief en daarnaast een bedrag per keer dat u een container een 41,10 laat ledigen. een Dit bedrag 42,00 is 42,65 42,00 afhankelijk van de soort container die u aanbiedt. twee 123,30 Het basistarief twee 126,00 bedraagt 127,95 126,00 89,00 per woning per belastingjaar. De tarieven per drie drie 252,00 246,60 lediging van de verschillende 255,90 252,00 containers vindt u in de tabel hieronder. vier vier 411,00 426,50 420,00 vijf vijf ,75 630,00,50 Soort container Tarief Schaft 40 liter u een restafval* hond aan of verandert 2,15het aantal honden, dan bent u verplicht hiervan 180 liter aangifte restafval te doen bij de 4,75 heffingsambtenaar van de gemeente. Via 240 de afdeling liter restafval Publieksdiensten 6,35 kunt u hiervoor een aangifte- of afmeldingsformulier 280 liter verkrijgen. restafval Tevens is het 7,40 mogelijk op elektronische wijze aangifte te doen. Dit 40 kan liter via de GFT-afval* website van de gemeente. 1, liter GFT-afval 2,10 Ontheffing Ondergronds 1,50 Uw belastingplicht voor de hondenbelasting kan in de loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld * Alleen bij doordat hoogbouw u hond verkoopt. In dat geval krijgt u ontheffing. Dit houdt in dat het bedrag van de aanslag wordt verminderd over het aantal volle kalendermaanden dat overblijft nadat uw belastingplicht eindigt. Hierbij is de situatie op de Verzamelcontainer Voor eerste het dag gebruik van de maand van een bepalend. verzamelcontainer U krijgt geen bedraagt ontheffing het wanneer tarief per het woning bedrag per belastingjaar: van de ontheffing minder dan 4,00 is. 144,65 bij één gebruiker 222,50 bij twee of meer gebruikers De peildatum voor het aantal gebruikers is 1 januari van het belastingjaar. De bedragen zijn inclusief het basistarief. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen 9

10 1.2 Afvalstoffenheffing Affalstoffenheffing Hoe zit het met de betaling? Als u gebruik maakt van een woning, bent u belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen Twee manieren van betalen U en kunt verwerken uw aanslagen van het huishoudelijk op twee manieren afval. betalen: via automatische incasso of per bank of giro. Wanneer u via automatische incasso betaalt, heeft u acht betaaltermijnen. Voor de afvalstoffenheffing Als u per ontvangt bank of u giro een betaalt, aanslag over heeft het u vier jaar betaaltermijnen U ontvangt Is deze hoogte aanslag achteraf, van uw aanslag omdat de beneden gemeente de de hoogte 50,00 of van boven de aanslag de 1.500,00 pas na afloop dan heeft u van altijd het twee belastingjaar betaaltermijnen. kan vaststellen. De Automatische gemeente Rijnwaarden incasso kent voor de afvalstoffenheffing het zogenaamde gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar). Dit houdt in dat u per woning een Wanneer u gebruikmaakt van automatische incasso, wordt automatisch een basistarief moet betalen en daarnaast een bedrag per keer dat u een container bedrag van uw rekening afgeschreven op de vervaldata die op het aanslagbiljet laat ledigen. Dit bedrag is afhankelijk van de soort container die u aanbiedt. staan. Dit bedrag is gelijk aan het aanslagbedrag, gedeeld door het aantal betaaltermijnen van de op verschillende het aanslagbiljet. containers vindt u in de tabel Het basistarief bedraagt 112,00 100,00 102,25 114,00per woning per belastingjaar. De tarieven per lediging hieronder. Heeft Soort container u de gemeente nog Tarief niet gemachtigd en wilt u toch de aanslag via automatische 40 liter incasso restafval* voldoen, dan 2,15 kunt u een machtigingskaart bij de Gemeentewinkel 140 liter restafval * 2, verkrijgen. 180 liter liter restafval restafval 7,15 6,45 6,45 6, liter liter restafval restafval 9,55 8,60 8, Bank 280 liter liter of restafval giro restafval 11,05 10,00 10, liter liter GFT-afval* * 1, Als u niet gebruikmaakt van automatische incasso, kunt u de aanslag voldoen 140 liter liter GFT-afval 2,80 2,80 Ondergronds door overschrijving van uw bank- of girorekening op rekeningnummer 2,00 2,00 2,25 2, Alleen bij hoogbouw van de gemeente Rijnwaarden. Vergeet daarbij niet het bedrag en * Alleen bij hoogbouw aanslagnummer te vermelden. Afgedrukt Vermelde tijdvak bij op het aanslagbiljet aantal ledigingen bij verhuizing bij op verhuizing het aanslagbiljet bij verhuizing Verzamelcontainer Wanneer u bent verhuisd, dan kan het zijn dat het tijdvak verkeerd is vermeld afgedrukt bij bij het het Voor U kunt het gebruik ook gebruikmaken van een verzamelcontainer van de bijgevoegde bedraagt acceptgirokaarten. het tarief per woning per aantal ledigingen van de containers. Er wordt namelijk bij het aantal ledigingen altijd het tijdvak belastingjaar: Hiermee jan - dec kunt vermeld. afgedrukt. u de termijnen Het aantal voldoen. ledigingen Na klopt betaling echter wel. van De de ledigingen eerste termijn hebbenontvangt betrekking u geen 192,00 vervolgacceptgirokaarten. bij één gebruiker - 182,40 op bij de één periode gebruiker; dat u gebruiker Alle bent benodigde of bent geweest. acceptgirokaarten zijn namelijk bij - de 280,60 295,40 aanslag bij bij twee twee gevoegd. of of meer meer gebruikers. gebruikers De peildatum voor het aantal gebruikers is 1 januari van het belastingjaar. Het bedrag moet bij de gemeente binnen zijn op de vervaldata die op het De bedragen zijn inclusief het basistarief. aanslagbiljet staan. U mag uiteraard ook in één keer betalen, maar dan moet dit wel voor de eerste vervaldatum. Bij te late betaling wordt de wettelijke invorderingsrente in rekening gebracht. 10 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

11 Uitstel 1.2 Hoe zit het met de betaling? Een verzoek om uitstel van betaling kunt u indienen bij de Gemeentewinkel onder Twee manieren van betalen vermelding van de naam van de belasting, het belastingjaar en het aanslagnummer. U kunt uw aanslagen op twee manieren betalen: via automatische incasso of per bank of giro. Wanneer u via automatische incasso betaalt, heeft u acht Kwijtschelding betaaltermijnen. Als u per bank of giro betaalt, heeft u vier betaaltermijnen. Wanneer Is de hoogte u de van aanslag uw aanslag om financiële beneden de redenen 50,00 of niet boven of met de grote 1.500,00 moeite dan heeft kunt betalen, u altijd twee betaaltermijnen. kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5, 6915 AH in Lobith. Automatische incasso Bij Wanneer de Gemeentewinkel u gebruik maakt is een van brochure automatische verkrijgbaar incasso, wordt met automatisch informatie over aan de het eind van elke maand een bedrag bedrag van van uw rekening uw rekening afgeschreven. Dit Dit bedrag bedrag is is maatstaven die de gemeente hanteert bij de beoordeling van een verzoek om gelijk aan het aanslagbedrag, gedeeld door door het het aantal aantal betaaltermijnen op op het het kwijtschelding. aanslagbiljet. wanneer Met behulp van deze brochure kunt u van tevoren zelf zien of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Voor de hondenbelasting en voor grof vuil kunt Heeft u de gemeente nog niet gemachtigd en wilt u toch de aanslag via automatische u geen Heeft incasso kwijtschelding u de voldoen, gemeente dan nog kunt krijgen. niet u een gemachtigd Verder machtigingskaart wordt en wilt in principe u bij toch de afdeling aanslag geen Publieksdiensten kwijtschelding via automatische verleend incasso verkrijgen van voldoen, of aanslagen deze dan downloaden kunt die u u een al van machtigingskaart betaald de website heeft. bij afdeling Publieksdiensten. verkrijgen. Tevens kunt u de gemeente via de website van de gemeente machtigen. Bank of giro Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, kunt u de aanslag voldoen door Bank overschrijving of giro van uw bank- of girorekening op rekeningnummer Als u geen gebruik van de maakt gemeente van automatische Rijnwaarden. Vergeet incasso, daarbij kunt u niet de aanslag het aanslagnummer voldoen door te vermelden. overschrijving van uw bank- of girorekening op rekeningnummer van de gemeente Rijnwaarden. Vergeet daarbij niet het aanslagnummer U kunt ook gebruik te maken vermelden. van de bijgevoegde acceptgirokaarten. Hiermee kunt u de termijnen voldoen. Na betaling van de eerste termijn ontvangt u geen vervolgacceptgirokaarten. Alle benodigde acceptgirokaarten zijn namelijk bij de aanslag U gevoegd. kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde acceptgirokaarten. Hiermee kunt u de termijnen voldoen. Na betaling van de eerste termijn ontvangt Het bedrag moet bij de gemeente binnen zijn op de vervaldata die op het aanslagbiljet u geen vervolgacceptgirokaarten. Alle benodigde acceptgirokaarten zijn namelijk staan. U mag uiteraard ook in één keer betalen, maar dan moet dit wel voor de eerste bij de aanslag gevoegd. vervaldatum. Bij te late betaling wordt de wettelijke invorderingsrente in rekening gebracht. Het bedrag moet bij de gemeente binnen zijn op de vervaldata die op het aanslagbiljet Let op: staan. U mag uiteraard ook in één keer betalen, maar dan moet dit wel Met voor ingang de eerste van 2012 vervaldatum. worden Bij te geen late betaling kostenloze wordt herinneringen de wettelijke invorderingsrente meer verzonden. in Wanneer rekening u gebracht. niet op tijd betaalt, krijgt u direct een aanmaning, waaraan minimaal 7,00 kosten zijn verbonden. Betaalt u de aanmaning zonder de kosten, dan zal het te weining betaalde bedrag door een extern deurwaarderskantoor worden geïnd. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen 11

12 Uitstel Een verzoek om uitstel van betaling kunt u indienen bij de afdeling Publieksdiensten onder vermelding van de naam van de belasting, het belastingjaar en het aanslagnummer. Kwijtschelding Wanneer u de aanslag om financiële redenen niet of met grote moeite kunt betalen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5, 6915 AH in Lobith. Bij de afdeling Publieksdiensten is een informatieblad verkrijgbaar over de maatstaven die de gemeente hanteert bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding. Met behulp van het informatieblad kunt u een indicatie krijgen of u eventueel voor kwijtschelding in aanmerking komt. Voor de hondenbelasting en voor grof vuil kunt u geen kwijtschelding krijgen. Verder wordt in principe geen kwijtschelding verleend van aanslagen die u al betaald heeft. Geautomatiseerd toetsen van kwijtscheldingsverzoeken Heeft u in volledige kwijtschelding gekregen van uw belastingaanslagen en u heeft toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken in een bestandkoppeling dat door het Inlichtingenbureau wordt getoetst, dan behoeft u niet meer opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. U ontvangt begin automatisch bericht of u voor voor volledige kwijtschelding in aanmerking komt. Komt u niet voor volledige kwijtschelding in aanmerking dan behoudt u het recht om opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Let op: Na 1 april 2012 veranderen de regels voor het verlenen van kwijtschelding. Daardoor kan het mogelijk zijn, dat u niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is dus voor u van belang dat u vóór 1 april 2012 uw verzoekformulier om kwijtschelding heeft ingediend bij de gemeente Rijnwaarden. 12 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

13 2. Thuisraken in in de de WOZ WOZ Toelichting bij uw WOZ-beschikking Toelichting bij uw WOZ-beschikking 2009 Deze toelichting gaat over de WOZ: de Waardering van Onroerende Zaken. Deze Een onroerende toelichting zaak gaat is over een stuk de WOZ: grond de met Waardering alle daarmee van verbonden Onroerende bouwwerken. Zaken. Een Meestal onroerende gaat het om zaak een is woning een stuk of grond een bedrijfspand, met alle daarmee inclusief verbonden bijbehorende bouwwerken. Meestal grond. gaat het om een woning of een bedrijfspand, inclusief de bijbehorende grond. Deze toelichting hoort bij uw WOZ-beschikking: een officiële kennisgeving op uw aanslagbiljet met de waarde die de gemeente voor uw woning, bedrijfspand of Deze toelichting hoort bij uw WOZ-beschikking: een officiële kennisgeving op uw grond heeft vastgesteld. aanslagbiljet met de waarde die de gemeente voor uw woning, bedrijfspand of grond U krijgt heeft een WOZ-beschikking, vastgesteld. omdat u eigenaar en / of gebruiker bent van een onroerende zaak. U krijgt een WOZ-beschikking, omdat u eigenaar en / of gebruiker bent van een onroerende In deze toelichting zaak. vindt u informatie over: de WOZ-waarde pagina 14 In deze WOZ-beschikking toelichting vindt u informatie pagina 15 over: de WOZ-waarde taxatie pagina pagina de WOZ-beschikking pagina 15 de taxatie pagina Thuisraken in de WOZ 13

14 2.1 De WOZ-waarde Elke Nederlandse gemeente moet alle gebouwen en grond (onroerende zaken) Elke Nederlandse gemeente moet alle gebouwen en grond (onroerende zaken) binnen haar eigen gemeentegrenzen taxeren. U kunt hierbij denken aan woningen, binnen haar eigen gemeentegrenzen taxeren. U kunt hierbij denken aan woningen, kantoren, fabrieken en scholen, maar ook aan bijvoorbeeld bouwterreinen, weilanden sportvelden. fabrieken Dit en is scholen, vastgelegd maar in de ook Wet aan waardering bijvoorbeeld onroerende bouwterreinen, zaken weilan- kantoren, den (Wet en WOZ). sportvelden. De waarde Dit van is vastgelegd een onroerende in de zaak Wet is waardering WOZ-waarde. onroerende zaken (Wet WOZ). De waarde van een onroerende zaak is de WOZ-waarde. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? Waarvoor Over een woning wordt moet de WOZ-waarde u als eigenaar gebruikt? belasting betalen en over een bedrijfspand Over moet een daarnaast woning ook moet als gebruiker u als eigenaar belasting belasting worden betalen betaald. Bent over u eigenaar, een bedrijfspand dan moet heeft daarnaast u te maken ook met belastingen als gebruiker van belasting de gemeente, worden Belastingdienst betaald. Bent en u eigenaar, het dan waterschap. heeft u te maken met belastingen van de gemeente, de Belastingdienst en het waterschap. Deze drie instanties gebruiken voor hun belastingheffing op een onroerende zaak dezelfde waarde: de WOZ-waarde. De hoogte van deze belastingen hangt af van de Deze WOZ-waarde drie instanties van uw onroerende gebruiken zaak. voor hun De gemeente belastingheffing stelt de WOZ-waarde op een onroerende vast en zaak dezelfde geeft die waarde: door aan de WOZ-waarde. Belastingdienst De en het hoogte waterschap. van deze belastingen hangt af van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast en geeft Om welke die door belastingen aan de Belastingdienst gaat het? en het waterschap. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerende-zaakbelasting Om (OZB). welke Eigenaren belastingen van woningen gaat het? en niet-woningen betalen deze belasting. De Daarnaast gemeente betalen gebruikt gebruikers de WOZ-waarde van niet-woningen. voor de onroerende-zaakbelasting De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor het eigenwoningforfait, de (OZB). Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen deze belasting. schenk- en erfbelastingen en de vermogensrendementsheffing. Daarnaast betalen gebruikers van niet-woningen. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing van De gebouwde Belastingdienst eigendommen gebruikt (voor de eigenaren WOZ-waarde van woningen voor het en eigenwoningforfait niet-woningen). en de vermogenrendementsheffing (voor eigenaren van woningen) Daarnaast Het waterschap krijgen notariaat, gebruikt banken de WOZ-waarde en verzekeringen voor de toegang aanslag tot gebouwd de WOZ- Waarden (voor eigenaren in het kader van van woningen de fraudebestrijding. en niet-woningen). Banken en verzekeraars krijgen alleen de waarden van woningen. Hoe lang is de WOZ-waarde geldig? De Hoe Wet lang WOZ is de rekent WOZ-waarde met een geldig? bepaalde periode waar voor de vastgestelde waarde geldt: De Wet het WOZ kalenderjaar rekent met een. De bepaalde WOZ-waarde periode geldt waarvoor voor één de vastgestelde jaar. waarde geldt: het kalenderjaar. De WOZ-waarde geldt voor één jaar. 14 Thuisraken in de WOZ

15 2.2 De WOZ-beschikking De gemeente maakt de WOZ-waarde aan u bekend via een officiële kennisgeving op De gemeente maakt de WOZ-waarde aan u bekend via een officiële kennisgeving op uw aanslagbiljet: de WOZ-beschikking. U krijgt automatisch een WOZ-beschikking uw aanslagbiljet: de WOZ-beschikking. U krijgt automatisch een WOZ-beschikking als u zakelijk gerechtigde van een onroerende zaak bent, bijvoorbeeld eigenaar, als erfpachter, u zakelijk opstalhouder gerechtigde of van vruchtgebruiker. een onroerende Tevens zaak krijgt bent, u een bijvoorbeeld WOZ-beschikking eigenaar, erfpachter, als u gebruiker opstalhouder bent van een of niet-woning. vruchtgebruiker. Tevens krijgt u een WOZ-beschikking als u gebruiker bent van een niet-woning. Wat staat er bij de WOZ-beschikking? Wat De WOZ-beschikking staat er bij de WOZ-beschikking? geeft aan wat de waarde is van de onroerende zaak waarvan u De eigenaar WOZ-beschikking of gebruiker bent. geeft Deze aan onroerende wat waarde zaak is staat van in de de onroerende beschikking zaak vermeld waarvan u eigenaar als WOZ-object. of gebruiker Het kalenderjaar bent. Deze geeft onroerende aan voor zaak welk staat jaar de in beschikking de beschikking geldt. vermeld als Bij WOZ-object. de waardepeildatum Het kalenderjaar staat datum geeft vermeld aan voor waarnaar welk de jaar waarde beschikking is vastgesteld. geldt. Bij de waardepeildatum staat de datum vermeld waarnaar de waarde is vastgesteld. Thuisraken in de WOZ 15

16 2.3 De taxatie Om de WOZ-waarde te bepalen moet uw woning, bedrijfspand en/of grond worden Om de WOZ-waarde te bepalen moet uw woning, bedrijfspand en/of grond worden getaxeerd. De gemeente voert alle taxaties in eigen beheer uit. Daarnaast wordt er getaxeerd. op enkele momenten De gemeente gebruik taxeert gemaakt de woningen van een externe zelf en gecertificeerde besteedt de taxaties taxateur. van nietwoningen uit. De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer, een onafhankelijk De landelijk taxaties controle-instituut. moeten zorgvuldig Dit instituut gebeuren, controleert daarom of controleert de gemeente de zich gemeente houdt aan het taxatiebureau. De gemeente wordt op haar beurt weer gecontroleerd door de de regels van de Wet WOZ. Waarderingskamer, Voor taxaties geldt een een onafhankelijk zogenaamde waardepeildatum: landelijk controle-instituut. het tijdstip waarnaar Dit instituut de controleert waarde of is getaxeerd. de gemeente Alle zich onroerende houdt aan zaken de worden regels namelijk van de Wet getaxeerd WOZ. alsof ze op die datum verkocht zijn. De waardepeildatum is 1 januari Deze waardepeildatum de geldt taxaties voor geldt alle gemeenten. een zogenaamde waardepeildatum : het tijdstip waarnaar de Voor waarde is getaxeerd. Alle onroerende zaken worden namelijk getaxeerd alsof ze op De taxateur bekijkt niet alle onroerende zaken afzonderlijk. Uit de woningen en die bedrijven datum die verkocht zijn verkocht zijn. De rond waardepeildatum waardepeildatum is 1 zijn januari objecten gekozen Deze waardepeildatum vergelijkingsmateriaal geldt voor alle gemeenten. kunnen dienen: de referentieobjecten. Bij een aantal panden die als heeft de taxateur ook de binnenkant bekeken. De taxateur bekijkt niet alle onroerende zaken afzonderlijk. Uit de woningen en Voorafgaand aan de taxatie is de onroerendgoedmarkt in de gemeente Rijnwaarden bedrijven uitgebreid die geanalyseerd. zijn verkocht De rond gemeente de waardepeildatum heeft alle verkoopcijfers zijn objecten nauwkeurig gekozen die als vergelijkingsmateriaal bijgehouden, waardoor zij kunnen een goed dienen: beeld de heeft referentieobjecten. van het marktniveau Bij rondom een aantal de panden peildatum. heeft de Hierbij taxateur is de ook gemeente de binnenkant uitgegaan bekeken. van normale marktomstandigheden, dus bijvoorbeeld geen familieverkoop of faillissementsverkoop. Voorafgaand aan de taxatie is de onroerendgoedmarkt in de gemeente Rijnwaarden uitgebreid geanalyseerd. De gemeente heeft alle verkoopcijfers nauwkeurig bijgehouden, waardoor zij een goed beeld heeft van het marktniveau rondom de peildatum. Hierbij is de gemeente uitgegaan van normale marktomstandigheden, dus bijvoorbeeld geen familieverkoop of faillisementsverkoop. 16 Thuisraken in de WOZ

17 Hoe worden woningen getaxeerd? Hoe worden woningen getaxeerd? Bij de taxatie van woningen kijkt de taxateur naar de waarde in het economisch Bij de taxatie van woningen kijkt de taxateur naar de waarde in het economisch verkeer. Dat is het bedrag dat op de vrije markt betaald zou worden als de koper de verkeer. woning onmiddellijk Dat is het bedrag in gebruik dat zou op kunnen de vrije nemen. markt betaald zou worden als de koper de woning onmiddellijk in gebruik zou kunnen nemen. De taxateur bekijkt een woning dus alsof het pand leeg is, er geen hypotheek op zit De en het taxateur zonder bekijkt belemmeringen een woning (bijvoorbeeld dus alsof erfpacht, het pand recht leeg van is, vruchtgebruik er geen hypotheek of op zit en met het een zonder zittende belemmeringen huurder) zou kunnen (bijvoorbeeld worden verkocht. erfpacht, Voor recht het vaststellen van vruchtgebruik van de of met waarde een maakt zittende het niet huurder) uit of het zou om kunnen een eigen worden woning verkocht. of een huurwoning Voor het vaststellen gaat. van de waarde maakt het niet uit of het om een eigen woning of een huurwoning gaat. Bij de taxatie houdt de taxateur rekening met een groot aantal zaken, zoals: de ligging van de woning (de buurt) Bij het de soort taxatie woning houdt (vrijstaand, de taxateur tussenwoning rekening met of flat) een groot aantal zaken, zoals: de het ligging bouwjaar van de woning (de buurt) het de grootte soort woning van de woning (vrijstaand, en de oppervlakte tussenwoning van de of bijbehorende flat) grond het aanwezigheid bouwjaarvan bijgebouwen (garage, carport, schuur) bijzondere grootte kenmerken van de woning waardoor en de het oppervlakte pand afwijkt van (bijvoorbeeld de bijbehorende dakkapel, grond serre, aanwezigheid uitbouw) van bijgebouwen (garage, carport, schuur) bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging) bijzondere kenmerken waardoor het pand afwijkt (bijvoorbeeld dakkapel, serre, uitbouw) de verkoopcijfers van soortgelijke panden die rond de waardepeildatum zijn bijzondere verkocht (referentie-objecten) omstandigheden (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging) de verkoopcijfers van soortgelijke panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht (referentie-objecten) Thuisraken in de WOZ 17

18 Hoe worden niet-woningen getaxeerd? Hoe worden niet-woningen getaxeerd? De taxatie van kantoren, winkels, fabrieken en dergelijke is veel complexer dan die De taxatie van kantoren, winkels, fabrieken en dergelijke is veel complexer dan die van woningen. Er zijn ook gebouwen die bijna niet worden verkocht of aangekocht, van woningen. Er zijn ook gebouwen die bijna niet worden verkocht of aangekocht, zoals bijvoorbeeld scholen, kerken en ziekenhuizen. De waarde in het economisch zoals verkeer bijvoorbeeld is dan heel moeilijk scholen, vast kerken te stellen. en ziekenhuizen. De waarde in het economisch verkeer is dan heel moeilijk vast te stellen. Bij niet-woningen gebruikt de gemeente ofwel de waarde in het economisch verkeer Bij of de niet-woningen gecorrigeerde gebruikt vervangingswaarde. gemeente De ofwel vervangingswaarde is het economisch bedrag dat verkeer of nodig de gecorrigeerde is als het pand opnieuw vervangingswaarde. moet worden gebouwd. De vervangingswaarde Dit bedrag wordt vervolgens is het bedrag dat nodig gecorrigeerd is als het voor pand afschrijving opnieuw wegens moet leeftijd worden (technische gebouwd. veroudering) Dit bedrag en wordt vervolgens economische afschrijving (functionele veroudering). Vervolgens wordt het gecorrigeerd voor afschrijving wegens leeftijd (technische veroudering) en vermeerderd met de waarde van de grond. Bij het bepalen van de waarde worden economische afschrijving (functionele veroudering). Vervolgens wordt het ook de huurprijzen meegenomen. Bij de keuze tussen de waarde in het economisch vermeerderd met de waarde van de grond. Bij het bepalen van de waarde worden verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde is de gemeente verplicht om de ook hoogste de huurprijzen waarde te nemen. meegenomen. Bij de keuze tussen de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde is de gemeente verplicht om de hoogste Hoe wordt waarde grond te getaxeerd? nemen. Grond krijgt ook een waarde. Die waarde is onder andere afhankelijk van de grootte Hoe van het wordt perceel grond en de getaxeerd? ligging. Bebouwde grond wordt meegenomen in de taxatie Grond van de woning krijgt ook of niet-woning. een waarde. Bij Die onbebouwde waarde is grond onder is andere het gebruik afhankelijk van de grond van de grootte bepalend. van het perceel en de ligging. Bebouwde grond wordt meegenomen in de taxatie van de woning of niet-woning. Bij onbebouwde grond is het gebruik van de grond Grond die bedrijfsmatig gebruikt wordt bij een agrarische onderneming valt onder bepalend. de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling. Dat houdt in dat de taxateur de grond buiten beschouwing laat bij de bepaling van de WOZ-waarde. Grond die bedrijfsmatig gebruikt wordt bij een agrarische onderneming valt onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling. Dat houdt in dat de taxateur de grond buiten beschouwing laat bij de bepaling van de WOZ-waarde. 18 Thuisraken in de WOZ

19 Hoe controleert u de de WOZ-waarde? Als precies wilt weten hoe de waarde van uw onroerende zaak is bepaald, kunt u Als u precies wilt weten hoe de waarde van uw onroerende zaak is bepaald, kunt u dat vinden in het taxatieverslag. Uw taxatieverslag is te vinden op de website van dat de gemeente. vinden in het Tevens taxatieverslag. kunt u de gemeente Uw taxatieverslag om een taxatieverslag is te vinden verzoeken. in het WOZ Deze portaal op wordt de website éénmalig van kosteloos de gemeente. verstrekt. Tevens kunt u de gemeente om een taxatieverslag verzoeken. Deze wordt éénmalig kosteloos verstrekt. In het taxatieverslag staan de aanduiding van het object, de kadastrale gegevens en In enkele het taxatieverslag kenmerken die staan van belang de aanduiding zijn voor de van waardebepaling. het object, de Bij kadastrale een woning gegevens en enkele bijvoorbeeld kenmerken zijn dat die het van type belang woning, zijn het voor bouwjaar, de waardebepaling. het grondoppervlak Bij een en dewoning bijvoorbeeld bruto-inhoud. zijn Daarnaast dat het wordt type waar woning, mogelijk het bouwjaar, de verkoopprijs het grondoppervlak van drie en de bruto-inhoud. vergelijkbare woningen Daarnaast vermeld wordt (referentie-objecten). waar mogelijk de verkoopprijs Deze woningen van lijken drie sterk vergelijkbare op uw pand, maar woningen hoeven vermeld niet exact (referentie-objecten). hetzelfde te zijn om toch Deze als goed woningen vergelijkingsmateriaal te kunnen dienen. Een taxatieverslag is overigens niet hetzelfde als lijken sterk op uw pand, maar hoeven niet exact hetzelfde te zijn om toch als goed vergelijkingsmateriaal te kunnen dienen. Een taxatieverslag is overigens niet hetzelfde als een makelaarsrapport: het is veel beknopter en algemener. een makelaarsrapport: het is veel beknopter en algemener. Via het taxatieverslag kunt u dus controleren of de gemeente de waarde juist heeft vastgesteld en iedereen gelijk behandelt. U kunt deze gegevens ook gebruiken bij Via een het eventueel taxatieverslag bezwaarschrift kunt u (zie dus deel controleren 3 van deze of brochure: de gemeente Hoe kunt de u waarde bezwaar juist heeft vastgesteld maken?). en iedereen gelijk behandelt. U kunt deze gegevens ook gebruiken bij een eventueel bezwaarschrift (zie deel 3 van deze brochure: Hoe kunt u bezwaar maken?). Thuisraken in de WOZ 19

20 3. Hoe kunt u bezwaar maken? Misschien bent u het niet eens met uw aanslagen gemeentelijke belastingen of met Misschien bent u het niet eens met uw aanslagen gemeentelijke belastingen of met uw WOZ-beschikking. In dat geval kunt u bezwaar maken. Dit moet gebeuren uw binnen WOZ-beschikking. zes weken na de In dagtekening dat geval kunt (datum) u bezwaar van de aanslag maken. en Dit de beschikking. moet gebeuren binnen zes weken na de dagtekening (datum) van de aanslag en de beschikking. U moet uw bezwaar schriftelijk indienen bij de heffingsambtenaar van de U gemeente moet uw Rijnwaarden, bezwaar schriftelijk Markt 5, 6915 indienen AH Lobith. bij de heffingsambtenaar U moet het bezwaarschrift van de gemeente ondertekenen Rijnwaarden, verder ten Markt minste 5, de 6915 volgende AH in zaken Lobith. vermelden: U moet het bezwaarschrift ondertekenen uw naam en adres en verder ten minste de volgende zaken vermelden: uw de datum naam en adres het aanslagnummer of beschikkingsnummer de datum de redenen van uw bezwaar het aanslagnummer of beschikkingsnummer Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het er niet mee eens bent! de redenen van uw bezwaar Geef Op een in bezwaarschrift uw bezwaarschrift wordt duidelijk altijd schriftelijk aan waarom uitspraak u het gedaan. er niet Als mee u wilt, eens bent! kunt u uw bezwaarschrift vooraf mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Op Wanneer een bezwaarschrift u voor een hoorzitting wordt altijd wilt worden schriftelijk uitgenodigd, uitspraak moet gedaan. u dit in uw Als u wilt, kunt bezwaarschrift u uw bezwaarschrift aangeven. vooraf mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Wanneer u voor een hoorzitting wilt worden uitgenodigd, moet u dit in uw bezwaarschrift Als u een bezwaarschrift aangeven. indient, betekent dit overigens niet dat u kunt wachten met het betalen van aanslagen gemeentelijke belastingen. U dient deze gewoon te betalen. Als uw bezwaar echter wordt toegewezen, krijgt u het te veel betaalde Als u een bezwaarschrift indient, betekent dit overigens niet dat u kunt wachten bedrag automatisch terug. met het betalen van aanslagen gemeentelijke belastingen. U dient deze gewoon te Proceskostenvergoeding betalen. Als uw bezwaar echter wordt toegewezen, krijgt u het te veel betaalde bedrag U kunt bij automatisch het bezwaar, terug. of uiterlijk vòòr de uitspraak daarop, een verzoek doen om de kosten te vergoeden die u redelijkerwijs in verband met de bezwaarschriftenprocedure heeft moeten maken. U kunt slechts voor onkostenver- Proceskostenvergoeding U goeding kunt bij in het aanmerking bezwaar, komen of uiterlijk indien vòòr u voldoet de uitspraak aan de intentie daarop, van een verzoek doen om artikel de kosten 7:15 AWB. te Het vergoeden betreft hier die de u redelijkerwijs kosten genoemd in in verband artikel 1 met van de het Besluit vergoeding proceskosten bestuursrecht bezwaarschriftenprocedure heeft moeten maken. U kunt slechts voor (zie bijvoorbeeld Deze kostenvergoeding is niet van onkostenvergoeding in aanmerking komen indien u voldoet aan de intentie van toepassing bij verzoeken om ambtshalve vermindering. artikel 7:15 AWB. Het betreft hier de kosten genoemd in artikel 1 van het Besluit vergoeding proceskosten bestuursrecht (zie bijvoorbeeld Deze kostenvergoeding is niet van toepassing bij verzoeken om ambtshalve vermindering. 20 Hoe kunt u bezwaar maken?

21 4. Heeft u nog vragen? Regeling WOZ-bezwaarschrift Er geldt een wettelijke beperking voor het toekennnen van een bezwaarschrift tegen Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan staan de medewerkers de WOZ-beschikking. De vastgestelde WOZ-waarde wordt namelijk geacht juist te van de afdeling Publieksdiensten u graag te woord. De afdeling Publieksdiensten is zijn als deze slechts beperkt afwijkt van de vast te stellen waarde volgens de regels gevestigd in de hal van het gemeentehuis, Markt 5 in Lobith. U kunt daar terecht op: van maandag de Wet WOZ. Is het verschil in waarde 8.30 te -klein, uur dan wijst de gemeente uw bezwaarschrift af uur dinsdag t/m vrijdag donderdag uur In onderstaande vrijdag tabel vindt u de bedragen Deze 12.30zijn uurafhankelijk van de Telefonisch kunt u vragen stellen via telefoonnummer (0316) WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Het heeft dus alleen zin om een Dit kan op de volgende tijden: bezwaarschrift Telefonisch kunt in te u dienen vragen stellen als de via waardeverlaging telefoonnummer minimaal (0316) 56 het maandag uur bedrag in de tweede Dit kan kolom op de tot volgende gevolg tijden: dinsdag t/m donderdag heeft uur maandag vrijdag t/m donderdag uur vrijdag uur WOZ-waarde Minimale waardeverlaging Wij adviseren u om in ieder geval contact op te nemen met de afdeling Publieksdiensten dan als u van plan bent een 5% bezwaarschrift van de WOZ-waarde in te dienen. Dat voorkomt wellicht lager onnodige correspondentie % van de WOZ-waarde, Tip met een minimum van Als u meer wilt weten over de WOZ, bieden de volgende websites wellicht nuttige informatie: % van de WOZ-waarde, (website met een van de minimum Waarderingskamer) van (website van de Belastingdienst) (website van een gezamelijk belastingkantoor van o.a. het Waterschap vanaf % van de WOZ-waarde, Rijn en IJssel) met een minimum van en een maximum van Gemeente Rijnwaarden Voorbeeld Markt 5 Stel 6915 de WOZ-waarde AH Lobith van uw woning bedraagt Naar aanleiding van uw bezwaar blijkt dat de waarde met zou moeten worden verlaagd naar De gemeente telefoon zal uw bezwaarschrift : (0316) echter afwijzen, omdat de waardeverlaging van minder is dan de minimale waardeverlaging. : De waardeverlaging moet namelijk minimaal internet : 4% zijn van , dat wil zeggen Het minimumbedrag is echter heeft u nog vragen? 21

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ. Bewaarexemplaar 2016

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ. Bewaarexemplaar 2016 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2016 Waarom deze brochure? U krijgt van de gemeente een gecombineerde belastingaanslag waarop alle belastingsoorten waarvoor u belastingplichtig

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015;

gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. 18 gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van d.d. 03 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; 2013/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait.

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait. Uitleg WOZ-Waarde In dit document leggen wij u uit wat de WOZ-waarde inhoudt en hoe u bezwaar aan kunt tekenen tegen een te hoog vastgestelde WOZ-Waarde. U kunt de WOZ-Waarde vergelijken met de Woningwijs

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115; Raadsbesluit Steenwijk, 11 november 2008 Nummer: 2008/115a De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016, nr 2016/003081; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; BESLUIT:

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017 gemeente Roermond

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017 gemeente Roermond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 186424 28 december 2016 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017 gemeente Roermond De raad van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; b e s l u i t :

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; b e s l u i t : De raad van de gemeente Landgraaf; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 118833 10 december 2015 Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15RB000105 Nr. 10c De raad van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie