Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites."

Transcriptie

1 Een alfabetisch overzicht van de vakorganisaties waarbij de CZP-leden zich hebben aangesloten. De teksten zijn fragmenten van de betreffende sites.

2 De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. De ABvC heeft de professionalisering van counseling in Nederland tot haar speerpunt gemaakt. De Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde (ANVAG) is een onafhankelijke beroepsvereniging voor regulier en ayurvedisch geschoolde artsen en therapeuten, die zich beroepsmatig bezigen met het praktiseren van de ayurvedische geneeskunde. Niet praktiserende beroepsbeoefenaren op ayurveda gebied kunnen weliswaar geen registerlid worden van de ANVAG, maar zijn van harte welkom om als buitengewoon lid hun bijdrage leveren aan de bevordering van Ayurveda in Nederland. ASAS Mission The American Society of Animal Science fosters the discovery, sharing and application of scientific knowledge concerning the responsible use of animals to enhance human life and well-being. In 1998 is de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) opgericht, met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten. About the BCMA The British Columbia Medical Association (BCMA) is a voluntary association of British Columbia's physicians, medical residents, and medical students. The BCMA has over members, with about 8500 in active medical practice. This represents approximately 95% of practicing physicians in British Columbia. De BHET is de Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten. Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aangesloten therapeuten werken met energie. Doelstelling van aangesloten therapeuten en opleidingen is om aanvullend te werken op reguliere medische behandelingen. Beroepsvereniging Ontspanningstherapeuten en Voetreflexologen Nederland. Deze beroepsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer en is aangesloten bij het Ring register. Doel van de beroepsvereniging: - Behartigt de belangen van de therapeuten - Verzorgt opleidingen op het gebied van de additieve en complementaire gezondheidszorg - Verzorgt informatie over de gezondheidszorg - Verzorgt informatie over de therapeuten - Adviseert en begeleidt therapeuten

3 BSC Als deskundigen op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout kunnen wij u op inspirerende wijze van dienst zijn als coach, spreker, trainer en/of therapeut. De BvK biedt u: Een beroepsplatform van collega TfH-Practitioners, NAET-Practitioners en overige kinesiologen. De BvZB stelt zich o.a. ten doel: het bevorderen en bewaken van de deskundige uitoefening en verantwoorde toepassing van de Zijnsgeoriënteerde begeleiding. het bevorderen van de nadere ontwikkeling van het beroep. het behartigen van de beroepsbelangen van Zijnsgeoriënteerde begeleiders. F.A.G.T. Federatie voor Additieve Geneeskundige Therapeuten. De FAGT is een beroepsvereniging waarvan vele soorten alternatieve therapeuten lid zijn. U kunt op deze site in uw eigen woonomgeving een therapeut vinden, die de door u gewenste therapie kan uitvoeren. Ook informatie over andere interessante zaken, zoals mogelijke vergoeding van de behandelingen, zijn ook te vinden. De FVB is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische Therapie. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede positionering van deze beroepen binnen de verschillende werkvelden. ISMETA is an organization formed to bring you Support, both in legislation and in promotion of the field, a registry for your professional qualifications, information on continuing Education & Training, a monthly e-news to promote your work, and membership to a professional community that is growing worldwide... De JVATN is de beroepsvereniging voor de Jungiaanse Analytisch Therapeut in Nederland. KaTa Beroepsvereniging van TouchPro stoelmasseurs

4 The Kinder Institute trains and coaches financial advisors worldwide in a method we call financial Life Planning. This method is based on the premise that advisors should first discover a client s most essential goals in life before formulating a financial plan, so a client s finances fully support those goals. Missie van het KNGF Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. LVNG De doelstelling van de vereniging is het bevorderen en ontwikkelen van de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland en daarnaast, het streven naar wettelijke erkenning van de natuurgeneeskundig therapeut. De LVNG onderscheidt zich van andere beroepsverenigingen omdat zij gekozen heeft voor meerdere specialismen binnen één vereniging. De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is een onafhankelijke beroepsvereniging van en voor psychosociaal hulpverleners. De LVPW stelt hoge eisen aan de beroepsuitoefening en professionaliteit van haar leden. Dit waarborgt kwaliteit en deskundigheid voor onze cliënten. LVSC Dé beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde! Onze missie: nationaal en internationaal dé expert zijn in het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en de ontwikkeling van het vakgebied van Professioneel begeleiden en de beroepsbeoefenaar. NAAP De grondslag voor de analytische psychologie is gelegd door Carl Gustav Jung ( ) en daarna verder ontwikkeld door latere analytici. De Jungiaans analyticus behandelt mensen met psychische of psychiatrische klachten die meestal reeds langere tijd bestaan en complex van aard zijn en waarbij na de diagnostische fase is gebleken dat een intensieve persoonsgerichte procesmatige psychotherapie de meest aangewezen behandelmethode is. Daarnaast kunnen mensen die niet zozeer klachten hebben maar een behoefte ervaren aan een psychologisch ontwikkelingsproces, zich aanmelden voor een Jungiaanse analyse.

5 De NAC maakt deel uit van de European Association for Counselling (EAC) en zij conformeert zich aan de Europese eisen die door de EAC zijn opgesteld. De Nederlandse Associatie van Counselling (NAC), is de oudste beroepsvereniging in Nederland en stond aan de wieg van counsellingsopleidingen in Nederland. NAET is de afkorting voor Nambudripad's Allergie Eliminatie Techniek". Met deze unieke methode kunnen allergieën aangepakt en geelimineerd worden. De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) werd op 23 mei 1997 in Zwolle opgericht op instigatie van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen. Alle toen bestaande verenigingen voor psychotherapie in ons land werden uitgenodigd en hebben in principe recht op een een bestuurszetel. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord, zoals deze onder andere te vinden zijn in de internationaal bekende "Verklaring van Straatsburg" uit 1991 Strasbourg Declaration on Psychotherapy. De NBPO heeft als doel om kwaliteit, professionaliteit en veelzijdigheid van haar leden te bewerkstelligen. Daarnaast ontplooit de NBPO ook activiteiten om het beroep professional organizer onder de aandacht te brengen, bouwt aan een netwerk met verschillende branche-organisaties en organiseert een cursus om professional organizer te worden. De NBVH is een toonaangevende beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten. Zij werd opgericht in 1992 door het samengaan van de VETH en de NGVH. De VETH "Vereniging voor Educatieve en Therapeutische Hypnose", werd opgericht in 1978 en het NGVH "Nederlands Genootschap voor Hypnotherapeuten", in Deze verenigingen hadden jarenlang ervaring en naam in hypnotherapie en wilden de krachten bundelen. Hierdoor is de NBVH de oudste en grootste belangenorganisatie van het vakgebied in Nederland. De Nederlandse Cranio-Sacraalvereniging stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelij kheden tot bij- en nascholing. De NCSV kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg. De NFG heeft meer dan 1000 leden, waaronder psychologen, counselors en coaches, maar ook pedagogen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionals. Beroepsorganisatie voor Psychotherapie en GGZ De sterke van kant van de NGVH-therapeuten ligt in het feit dat de meesten van hen psychotherapie zijn gaan studeren als vervolg op een andere, voorafgaande beroepsopleiding in de mens- en sociale wetenschappen. Daardoor werken zij per definitie dan ook vanuit een breder en rijper mensbeeld in de zorg en hulpverlening. De behandelingen van de NGVH-therapeuten kenmerken zich - naast een snelle klantgerichte aanpak - door een sterke nadruk op een persoonsgerichte benadering. NGVH-therapeuten staan open voor de laatste inzichten over wat werkt in het contact

6 tussen hulpverlener en cliënt en het optimaliseren van het behandelproces. Het NIBA is een professionele en actieve beroepsvereniging van psychotherapeuten geschoold in de Bio-energetische analyse: een betrouwbare, doelgerichte en inspirerende lichaamsgerichte therapie. De grondlegger daarvan is Alexander Lowen. Nieuwe inzichten en onderzoek hebben de methodieken door de jaren heen genuanceerd en verdiept. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is dé beroepsvereniging van en voor psychologen. Meer dan psychologen in loondienst of met een eigen praktijk zijn lid. Voor al deze leden zet de vereniging zich in. Het NIP doet dit door de belangen te behartigen van de leden én van de psychologie in het algemeen. Daarnaast houdt het NIP zich bezig met kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering. Uiteraard biedt de vereniging haar leden ook een uitgebreide dienstverlening. NOBCO "De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is" Nucleus Methodiek Met de Nucleus Methodiek wordt u geholpen die onaangename herinneringen, die het dagelijkse leven dus nog steeds storen, op te sporen. Een Nucleus Coach of Therapeut zal door middel van observatie, zoals o.a. gebruikelijk is in de Oosterse geneeskunde aanwijzingen vinden, waar de zogenoemde Nucleus van een gebeurtenis zit. Tegelijkertijd kan de diagnose van Westerse artsen en nieuwe inzichten uit de scantechnologie verdere informatie geven over de meer fundamentele oorzaak van uw belemmeringen en blokkades. De NVA is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. Behalve informatie over de vereniging en het lidmaatschap, vindt u hier uitgebreide informatie over acupunctuur en de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Daarnaast biedt onze site u het laatste nieuws en de meest recente onderzoeksresultaten op het gebied van acupunctuur. De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).

7 De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) is een zelfstandige beroepsvereniging van danstherapeuten met een erkende opleiding. De NVDAT is een lidvereniging van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De Nederlandse Vereniging voor ehealth (NVEH) zet zich sinds 2005 in voor het structureel en verantwoord verankeren van ehealth in de Nederlandse zorg. De NVEH is een groeiende en bloeiende vereniging, waar kennis en ervaring van zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, innovatoren, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers wordt gebundeld. De NVEH is dé vereniging voor ehealth en telemedicine in Nederland, waarbij de kwaliteit van de zorgverlening voorop staat. De NVJT, de Nederlandse Vereniging van Journey Therapeuten, is een erkende beroepsvereniging voor professionals die gecertificeerd zijn om te werken met The Journey/ De Helende Reis. De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering. Verder is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat een keer nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure. Over de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken De vereniging is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring is opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken opgericht in augustus De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen. De NVKToag is de landelijke beroepsvereniging voor kunstzinnig therapeuten. Zij telt ongeveer 550 leden werkzaam op de gebieden: beeldend (schilderen, tekenen boetseren), muziek en spraakvorming. Kunstzinnige therapie is een paramedisch beroep met een opleiding op HBO-niveau. In de kunstzinnige therapie wordt gewerkt met het antroposofisch mensbeeld dat het geheel van lichaam, psyche en individualiteit bij ieder mens ziet als een unieke eenheid. De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Zij vormt een platform waar beoefenaars en geïnteresseerden van NLP in Nederland en Vlaanderen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

8 Het NVPA ontstaat, einde 1975, als een nieuw en fris initiatief, uit een groep professionele hulpverleners en mensbegeleiders in de geestelijke gezondheidszorg, die aan elkaar willen leren, met elkaar willen delen. Hun bijzondere belangstelling gaat uit naar het gemeenschappelijke in hun vaak zeer divers werken met mensen. Ze delen een visie dat de menselijke levensloop en dat wat tussen mensen gebeurt, volgens een ander plan verloopt dan de mens aanvankelijk verwacht, volgens een ander plan ook dan datgene, wat de hulpverlener uit zijn opleiding geleerd heeft en zorgvuldig neerlegt in de opbouw van zijn werken met mensen. Ze delen de overtuiging dat zij, geconditioneerd door opvoeding, cultuur en maatschappij, het menselijk bestaan alleen met interpretaties kunnen omringen en het leven dus met schroom dienen te benaderen. De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT) is een landelijke beroepsvereniging voor psychomotorisch kindertherapeuten. De vereniging is in 1993 opgericht. De vereniging voert een kwaliteitsbeleid en wil bevorderen dat de beroepsgroep zich verder ontwikkelt en verdiept. De Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapeuten en aanverwante beroepen, kortweg NVPIT, is al ruim 20 jaar de beroepsvereniging van professionals in de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie. De vereniging heeft als belangrijkste doelstellingen de kwaliteitsbevordering van de leden en het verbreden van het draagvlak voor samenwerking met de reguliere gezondheidszorg. De beroepsvereniging stelt hoge eisen aan aangesloten therapeuten. Er is toezicht op opleiding en nascholing, praktijkervaring en een professionele praktijkvoering. Voor cliënten biedt de registratie door de beroepsvereniging een garantie van professionaliteit. tietherapie in Nederland In ons land heeft reïncarnatietherapie/regressietherapie zich de laatste vijfentwintig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat.

9 De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) is een beroepsorganisatie, welke mesologen in zich verenigt, die voldoen aan vastgestelde voorwaarden. De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland en investeert in zaken waardoor psychiaters kwalitatief goed hun werk kunnen doen, zoals opleiding, bij- en nascholing en het verwerven van wetenschappelijke kennis. De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers. De leden De vereniging telt op dit moment 480 leden, waarvan 85% in het bezit is van het post HBO diploma speltherapie. De overige 15% van de leden is speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie. De NWP is een overkoepelende organisatie van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NWP-natuurgeneeskundigen hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en een wettelijke erkenning voor deze stand te realiseren. ndévit is een techniek en een filosofie die de kracht van geschreven woorden gebruikt om een ontwikkeling van de mens te bevorderen op drie niveaus: fysiek, mentaal en spiritueel. Rebalancing heeft een spirituele achtergrond en werkt met diverse vormen van massage, meditatie en coaching. De Stichting RBNG is sinds 2006 een registratie-instituut voor therapeuten, die werkzaam zijn binnen de natuurlijke gezondheidszorg en die actief zijn op hbo-niveau. Therapeuten uit alle disciplines binnen de sector staan bij ons ingeschreven. RBNG doet echter veel meer dan het alleen maar registreren van therapeuten.

10 Stichting RING registreert en certificeert therapeuten, artsen en organisaties in de natuurgerichte gezondheidszorg. RING biedt bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid. De SRBAG staat garant voor gekwalificeerde en vakbekwame artsen en therapeuten. De kwaliteit wordt gewaarborgd door steekproefsgewijze toetsingen van de praktijk van de geregistreerde. Keurmerk voor professioneel begeleiden ST!R Het vak van coaching is populair. Geschat wordt dat alleen al in Nederland meer dan mensen zich coach noemen. Dat mag. De titel is niet beschermd. Hetzelfde geldt voor supervisoren. Stichting Registratie, kortweg St!R, is opgericht in januari St!R is het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland. De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. De VIT De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging van therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. De vereniging is op 19 maart 1993 opgericht uit de behoefte aan een beroepsvereniging voor professionals met een integrale aanpak. Zij werken vanuit een holistisch mensbeeld waardoor zij aandacht hebben voor de geestelijke, de lichamelijke en spirituele dimensie van hun cliënt. Daarbij hebben zij kennis van en inzicht in de verschillende therapeutische behandelwijzen en zijn zij in staat de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling te bewaken. De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) is een beroepsvereniging opgericht in De VIV richt zich op mensen die beroepsmatig werken als therapeut, coach en/of trainer en die een holistische behandelwijze uitoefenen voor particulieren en/of bedrijven, waarbij 'vitaliteit' op alle niveau's centraal staat. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben een opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond aan door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten. De Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de VNT, is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. Het is een vereniging waar therapeuten met meer dan 50 verschillende werkvormen zich thuis voelen. Wat deze werkvormen verbindt is dat de VNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een VNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording.

11 Verenigingprofessionals Nederland is de beroepsorganisatie voor managers en stafprofessionals van verenigingen en samenwerkingsverbanden in Nederland. Onder het motto "VPN is voor professie en professionaliteit" zet de vereniging zich in voor een verdere verbetering van de verenigingsprofessional. Samen met leden en relevante partners wil de VPN via samenwerking en informatieuitwisseling tot de ontwikkeling van een beroepscompetentieprofiel met bijbehorend Register komen. ZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG, zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde, qigong, tuina, shiatsu en voeding. ZHONG heeft als beroepsvereniging het volgende beleid:...

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut Januari 2014 Cor de Vries Leo Hagenaars Henri Kiers Maarten Schmitt Inhoud Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Het domein fysiotherapie...7 1.1 Fundamentele uitgangspunten...7

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Masteropleiding Psychomotorische Therapie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/45 NQA - audit bestaande hbo-master Psychomotorische

Nadere informatie

Voorlichten...voor de zorg van morgen

Voorlichten...voor de zorg van morgen Voorlichten......voor de zorg van morgen Op weg van de Vereniging Patiënten Voorlichting VPV Naar: 'Een beroepsvereniging en kenniscentrum voor werkers in de patiënten- en cliëntencommunicatie' De beleidsvoornemens

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Zorg Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Marsha Buuron; Merel Huisman

Zorg Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Marsha Buuron; Merel Huisman Zorg Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Marsha Buuron; Merel Huisman Deelnemers: Frans Bakker; Eva Bes; Esther Broer; Martijn van Loon; Marcel van Marrewijk;

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 47 Het belang van bewegen en positieve lichaamsbeleving voor ons welbevinden is bekend.

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut VOORWOORD Wij zijn blij u de nieuwe versies van Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut te kunnen presenteren. In deze uitgave samengevoegd tot één overzichtelijk

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie