Financieel planner verbreedt horizon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel planner verbreedt horizon"

Transcriptie

1 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden hun activiteiten Advies is geen kostenpost, maar een investering Financieel planner verbreedt horizon

2

3 Colofon AMplus, hét Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Henri Drost en Michiel Huisman Redactie Jannie Benedictus, Lia van Engelen, Alex Klein, Rob van de Laar, Dick Spelt Eindredactie Jeannette Beentjes en Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Marjon Haan T E Postbus MA Alphen a/d Rijn Uitgever Nicole Gorseling T Marketing Joris Krabbenborg T Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer T Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer en specials: 12,50 excl. btw Advertenties Postbus GA Deventer Emilie Kars en Gerdien Ruitenbeek T E Media Order Service Toos Schurink T E Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Fotobureau Roel Dijkstra Druk Ten Brink, Meppel ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Reprorecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. HOOFDREDACTIONEEL Plannen maken Is er bereidheid én capaciteit om voor financieel advies te betalen? Vanaf 1 januari gaat iedereen doen wat financieel planners al vijftien jaar doen. Het is een van de vele uitspraken in deze editie van AMplus, die draait om het thema Financiële Planning. Een term die in de jaren negentig van de vorige eeuw z n intrede deed in de intermediaire tak van de financiële wereld. Destijds kende het begrip een pittig marketingsausje. Binnenkort is financiële planning niet meer bijzonder maar de standaard. Uit vrijwel alle artikelen in deze special dringt het beeld op dat het einde van de traditionele intermediair, de tussenpersoon, nabij is. Het beroep financieel adviseur heeft zonder enige twijfel bestaansrecht, het beroep productbemiddelaar niet. Voor vrijwel alle handelingen van een productbemiddelaar zijn (of komen), uitgaande van voortsnellende technologische ontwikkelingen, betere en goedkopere alternatieven beschikbaar. De levensvatbaarheid van het gilde neemt daarmee zienderogen af. Dat geldt niet voor de financieel adviseur. Die kan een amper in waarde uit te drukken persoonlijk contact koppelen aan kennis van de materie en het vermogen de werkelijke (budget)status en wensen van klanten te doorgronden. Zo n adviseur mag zich bij het beantwoorden van een simpele vraag om (hypothecair) krediet, vermijden van een risico of wens tot vermogensopbouw niet beperken tot het uit het schap halen van een financieel product. Nee, zo n adviseur plaatst vraagstukken van mensen in een bredere context, stelt een financieel plan op en helpt die klant bij het zetten van vervolgstappen. De grote drempel in dit scenario lijkt de bereidheid én capaciteit van consumenten om voor financieel advies te betalen. In de toch al roerige tijden in de financiële dienstverlening zal dat nog de grootste uitdaging worden voor de adviseurs. Essentieel is het kort en bondig beantwoorden van de vraag waarom iemand zou moeten betalen voor financieel advies. Helder moet worden dat die investering op termijn dubbel en dwars wordt terugverdiend! Tegelijkertijd is het noodzakelijk de huidige kostprijs voor advies te verlagen, zonder een verlieslatend adviesbedrijf te voeren. Dat is mogelijk, bijvoorbeeld door in de inventarisatie- en bemiddelingsfase handelingen door de klant zelf te laten uitvoeren, of door activiteiten in de productfase en het onder houden van klantcontacten (nazorg) uit te besteden aan medewerkers of partijen die dat beter en/of goedkoper kunnen. Henri Drost AMplus nummer 5-18 mei

4 6 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Uitgelicht 6 Pensioendebat: ieder z n eigen loopgraaf Zorgen over hypotheekplannen Inschrijving voor Generali AM Innovatieprijs 2012 geopend 10 Inleiding 10 Financieel planner tegen wil en dank? Interview 20 SEH houdt het roer recht in stormachtig weer Verzekeringsrecht 24 De kracht van het klanteigendom De Boekenplank 27 Get Social + Het einde van de privacy Praktijkgids Hypotheken Toegelicht 36 Welke gaat intermediairs centrale backoffice bieden Cijfers 39 Hypotheekmarkt beleeft dramatisch begin van 2012 Beleggen 46 Vermogensopbouw hoort bij financiële planning Toegelicht 48 De essentie van financiële planning Opleidingen 52 Opleidingsaanbod voor financieel planners Column 54 46

5 16. DE REPORTAGE Financial life planning: Waar staan we in Nederland? In de Verenigde Staten is Financial Life Planning niet meer weg te denken. Maar zit de nuchtere Nederlander wel te wachten op deze wat meer softe manier van financiële planning. Het gaat bij Financial Life Planning namelijk niet alleen om de cijfertjes en de producten, maar vooral over het realiseren van levensdoelstellingen waarbij het wel of niet hebben van geld het doel niet in de weg mag staan. We maakten een rondje langs de Nederlandse velden van Financial Life Planning. Marja Harrijvan van Life Inspirations vindt bijvoorbeeld dat FLP je hele leven verbetert en niet alleen je financiële situatie. Er wordt minstens zoveel aandacht besteed aan de mens en zijn persoonlijke behoeftes en (verborgen) wensen als aan de financiën. De adviseur leert de klant echt kennen. De financial life planner vertaalt de persoonlijkheid en de persoonlijke drijfveren in een passende financiële planning. De klant leert in dit proces zichzelf beter kennen en leert beter met zijn sterktes en valkuilen omgaan. Vaak gaat dat verder dan alleen financieel. 42. INTERVIEW Advies is een investering Er wordt een tsunami aan maatregelen en veranderingen over de markt uitgestrooid. Goede dingen, maar ook zaken waarbij kritische kanttekeningen geplaatst kunnen worden, zegt Marjan van Kasteren, directeur van de Vereniging FFP, de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners. Dat op 1 januari 2013 de markt voor een groot deel provisieloos wordt, heeft volgens Van Kasteren weinig invloed op het werk van een FFP er. Vanaf die datum gaat iedereen doen wat financieel planners bij de FFP al vijftien jaar doen: het doorknippen van de banden tussen het financieel advies enerzijds en productbemiddeling anderzijds. 12. INTERVIEW BLG zoekt aansluiting bij droom klant De naam BLG staat niet meer voor hypotheken, maar voor wonen. De SNS Reaal-geldgever focust nu volledig op het bieden van oplossingen rondom wonen. Het gaat erom de droom van de klant te realiseren. En daarin komt een hypotheek niet voor, zegt directeur Rein Wispelweij. 28. STUDIEREIS Meer dan honderd klanten heb je niet nodig Van productverkoper naar financial lifestyle planner, hoe doe je dat? Twintig wannabees keken op uitnodiging van het NoordNederlands Effecten Kantoor twee dagen de kunst af in Londen, waar het intermediair al net iets langer kampt met opgeschroefde vakbekwaamheidseisen en een dreigend provisieverbod. Vol inspiratie keerden de pioniers huiswaarts. De wil is er, aan de vaardigheden wordt gewerkt. Nu het vermogen nog. 34. DE STELLINGNAME Advies makkelijker en goedkoper door beperking hypotheekrenteaftrek! De rente op nieuwe hypotheken is met ingang van volgend jaar alleen nog maar aftrekbaar als het om een annuïteitenhypotheek gaat, zo is vastgelegd in het veelbesproken Kunduz-akkoord. Een adviseur heeft dus nog maar één productoptie voor nieuwe klanten. Is hij daardoor ook minder tijd kwijt aan een advies en gaat de klant minder betalen? Evert Creemers (NVHP) en Joop Cohen (Independer.nl) geven hun mening. AMplus nummer 5-18 mei

6 Uitgelicht Pensioendebat: ieder z n eigen loopgraaf Het ontbreekt de pensioenwereld aan gezamenlijke uitgangspunten en gedeelde inzichten. Pensioen hervormingen blijven daardoor uit, ondanks het feit dat de noodzaak tot hervormingen vrijwel door iedereen wordt onderkend. Dat bleek tijdens het debat Pensioenstrijd op 23 april in Corpus Oegstgeest. Suggesties en oplossingsrichtingen waren er wel, maar kregen niet alle handen op elkaar. Nu de huidige babyboomgeneratie met pensioen gaat, wordt schrijnend duidelijk dat er voor het pensioen van deze groep mensen niet genoeg in kas is bij pensioenfondsen. In cijfers: 20% van het pensioen van gepensioneerden komt uit de premie en 80% uit beleggingen. Van die 80% is slechts 40% voor het 65e jaar in kas. De overige 40% moet dus gedurende iemands pensionering nog inverdiend worden. De oorzaak van deze tekorten ligt minder in de huidige, slechte financiële markten dan in het zeer sterk toegenomen langlevenrisico. In het tot nu toe bestaande pensioenstelsel rust dit inverdienen voor een belangrijk deel op de schouders van een nieuwe generatie werknemers die één ding zeker weet: de weelderige pensioenaanspraken die door de generatie vóór hen als verworven rechten beschouwd worden, zijn voor hen niet weggelegd. Het kapitaaldekkingsstelsel in zijn huidige vorm knarst en kraakt. Wat betreft de AOW is het effect ontoereikende financiering en een afwenteling op een nieuwe generatie werknemers niet anders. Het omslagstelsel vereist een grote groep werkenden tegenover gepensioneerden. De demografische ontwikkeling in Nederland is echter omgekeerd. Minder werkenden op een grote groep gepensioneerden. Alles en iedereen snapt dat er iets moet gebeuren. De urgentie wordt gevoeld. Maar klaarblijkelijk nog niet pijnlijk genoeg. Dat werd nog eens goed duidelijk tijdens de Pensioenstrijd op 23 april in Corpus Oegstgeest. Aan dit levendige debat, georganiseerd door AM en het tijdschrift PensioenAdvies deden tientallen debaters mee: sociale partners, ouderen en jongeren, verzekeraars, pensioenfondsen en adviseurs. Felix Rottenberg deed zijn uiterste best om de deelnemers uit hun heilige huisjes te lokken. Dat leidde tot de volgende suggesties en oplossingsrichtingen die het overdenken waard zijn: Willem Noordman van FNV Bondgenoten doet een serieuze handreiking om tot een rechtvaardige risicodeling tussen werkgevers en werknemers te komen: regel in het pensioenakkoord dat het langlevenrisico door werknemers en de risico s van de financiële markten door werknemers en werkgevers gezamenlijk gedragen worden. Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis, doet de suggestie voor een wettelijk recht voor werknemers om voor meer zekerheden te kiezen en te betalen. Tim Kamphorst (directeur Executive Network) stelt voor om de pensioenleeftijd te verhogen en tegelijkertijd het langlevenrisico in te perken door het aantal jaren dat pensioen in combinatie met AOW ontvangen wordt, te maximeren. Bijvoorbeeld vanaf de nieuwe pensioenleeftijd tot 80 à 85-jarige leeftijd. Daarna volstaat AOW (eventueel) aangevuld met eigen, individuele middelen. Peter Harts (Avéro Achmea) brak een lans voor een voor iedereen gelijk basispensioen aangevuld met een sterk vereenvoudigd aanvullend stelsel ter vervanging van de huidi- Het gezelschap Pensioencabaret wist de 230 aanwezige pensioencracks aan het einde van de middag te bewegen tot een bevrijdende gezamenlijke jump. 6 AMplus nummer 5-18 mei 2012

7 UITGELICHT ge tweede en derde pijler. Een en andere naar analogie van de zorgsector waar sprake is van een verplichte basisverzekering met aanvullingen. Een hogere arbeidsparticipatie. In plaats van ons te richten op het oprekken van de pensioenleeftijd moeten we de groep tussen de 50 en de 60 jaar meer betrekken bij de arbeidsmarkt. Hoogleraar en advocaat Erik Lutjens stelt voor dat zzp ers in het stelsel moeten kunnen blijven. Dit voorkomt de huidige situatie dat een veertiger die als zzp er start en jaren premie heeft betaald aan een pensioenfonds, de vette opbouwjaren misloopt. Deze oplossingen zijn inmiddels ook aangeboden aan de Stichting van de Arbeid, voorgezeten door Bernard Wientjes en Agnes Jongerius. Zorgen over hypotheekplannen De hypotheekparagraaf in het begrotingsakkoord baart marktpartijen zorgen. Die zorgen zijn er over het lot van starters, terwijl bovendien ernstig wordt gevreesd voor de keuzevrijheid in hypotheekvormen. Enerzijds houdt de Tweede Kamer vast aan een overdrachtsbelasting van 2%, anderzijds komen nieuwe aflossingsvrije hypotheken inclusief (bank)spaarhypotheken niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Adviesketen De Hypotheker zegt voorstander te zijn van beperking van de hypotheekrenteaftrek, maar wil die aftrek koppelen aan een fictief annuïtair schema. De consument zou hierbij wel de vrijheid moeten behouden om zijn hypotheek in te richten naar zijn persoonlijke en veranderende situatie. De Hypotheker denkt dat die keuzevrijheid door de voorstellen drastisch wordt beperkt; de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) ziet iedere keuzemogelijkheid voor een andere hypotheekvorm zelfs volledig verdwijnen. Het kan niet zo zijn dat de fiscale behandeling de consument direct of indirect dwingt tot een specifieke productvorm, vindt de adviesketen. De Hypotheker vreest verder een scheve verhouding tussen kopers en huurders en constateert dat vooral starters door de lastenverzwaring worden getroffen. Volgens de OvFD zijn die starters juist van cruciaal belang voor de doorstroming op de woningmarkt. Een verdere stagnatie van die woningmarkt ligt op de loer, zo waarschuwt de brancheorganisatie. Huizeneigenaren met bestaande hypotheken gaan echt niet verhuizen als ze daarmee onder de regels voor nieuwe hypotheken komen te vallen. De maandlasten worden door een volledige, annuïtaire aflossing ook veel hoger. Het beperken van de loan-to-value-ratio tot 100% zal er daarnaast voor zorgen dat veel minder starters een hypotheek kunnen aangaan. Starters krijgen wel een helpende hand van Nationale Waarborg. Die biedt sinds kort een Startersbankgarantie. Die is bedoeld voor mensen met een starterslening van SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). De prijs voor de bankgarantie is 200, ongeacht het garantiebedrag. De startersbankgarantie volgt op een recent onderzoek ( NWB luistert ) onder het met Nationale Waarborg werkende intermediair. Het bedrijf stelde daarin vragen naar mogelijke verbeteringen op het gebied van dienstverlening en producten. Voor adviseurs is ServiceNet 3.0 hét antwoord op directe aanbieders: Zo werkt Nedasco. Nieuw! Nedasco ServiceNet 3.0 Meer weten? Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. AMplus nummer 5-18 mei

8 Inschrijving voor Generali AM Innovatieprijs 2012 geopend De inschrijving voor een nieuwe ronde van de Generali AM Innovatieprijs is van start gegaan. De innovatieprijs biedt bedrijven een platform om innovatie in de intermediaire verzekeringsbranche te stimuleren. Intermediaire innovaties dingen mee naar de Inno vatieprijs van of de Aan moedigingsprijs van De winnaars van de Generali AM Innovatieprijs worden bekendgemaakt tijdens de Verzekeringsbranchedag op 27 november in het Beatrixgebouw in Utrecht. Vaak wordt bij innovatie aan baanbrekende vernieuwingen gedacht, maar ook kleine verbeteringen en het anders toepassen van bestaande technieken leiden vaak tot praktische innovaties voor de branche. Relatief eenvoudige en met geringe investeringen te realiseren verbeteringen van (advies)processen, klantcontacten en dienstverlening kunnen hoog scoren en direct bijdragen aan vertrouwen bij de consument en verbetering van het imago van de branche in het algemeen, aldus Jaap Oudijk, directeur marketing & distributie Generali. Op de site vindt het intermediair alle informatie en het aanmeldingsformulier. Jury Aanmelden van de eigen innovatie of het aanbevelen van een collega intermediair kan tot 31 augustus. Ook dit jaar worden de inzendingen weer beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury. Bestuurders van de standsorganisaties Adfiz en NVGA en vertegenwoordigers vanuit de wetenschap zullen zich buigen over de inzendingen. Door veranderende wetgeving is het niet langer verplicht om een AFM-inschrijving te hebben om deel te kunnen nemen aan deze prijs. Wel wordt erop toegezien of de deelnemer als (aspirant) adviseur kan worden aangemerkt. Toe leverende bedrijven, zoals ICT-leveranciers, blijven uitgesloten van deelname. Toeleverende bedrijven mogen hun innovatie wel samen met een intermediair die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van deze innovatie, aanmelden. De intermediair doet in dat geval de aanmelding en alleen hij komt in aanmerking voor de prijs. Innovatiedossier Al zes jaar organiseert Generali in samenwerking met Het Verzekeringblad, het huidige AMplus, de Generali VB Innovatieprijs. Met het samenvoegen van de redacties van AM en VB valt ook de Innovatieprijs onder het AM-label. De samenwerking wordt uitgebreid met een Innovatiedossier op AMweb.nl. Banken en verzekeraars moeten harder trekken aan klantbelang Banken en verzekeraars hebben vorig jaar vorderingen gemaakt in het centraal stellen van het klantbelang. Toch worden een aantal zaken nog als onvoldoende beoordeeld.dat concludeert de AFM uit een onderzoek bij tien grote marktpartijen. Hoewel de onderzochte bedrijven zich bewust zijn van de noodzaak om het klantbelang centraal te stellen, moeten plannen in veel gevallen nog worden omgezet in concrete acties. Positief is dat op spaargebied het productaanbod overzichtelijker is geworden en dat bedrijven betrokken zijn bij het self assessment, waarmee zij de kwaliteit van hypotheekadvies kunnen toetsen. Ook de rentetarieven en het prolongatiebeleid met betrekking tot hypotheken, scoren goed. Verzekeraars letten beter op de kwaliteit van bemiddelaars in het belang van de klant, zo ziet de AFM nog een lichtpunt. Verbeterpunten Wel ziet de toezichthouder nog genoeg verbeterpunten: Zo zijn wij teleurgesteld dat ten aanzien van het onderwerp risicoverzekeringen bij de module hypotheekadvies bij sommige banken nog forse tekortkomingen zijn geconstateerd, ondanks alle kennis die men daarover heeft op gebouwd en de uitleg van de AFM hierover de afgelopen jaren. Ook op het gebied van aov s en klachtenmanagement moeten verzekeraars hun dienstverlening nog aanzienlijk verbeteren. 8 AMplus nummer 5-18 mei 2012

9 Ik heb een hartinfarct gehad en een flinke ook Een stresskip als ik moet natuurlijk ook niet als reisleider willen werken. Altijd maar druk, druk, druk... Maar nu kom ik tot rust en heb ik ruim de tijd om te bedenken hoe ik straks niet alleen voor mijn baas, maar ook voor mezelf ga zorgen. Zonder stress, want voor mijn bankrekening wórdt nog even gezorgd. Dat heb ik zo verzekerd, bij mensen die er, net als ik, van uitgaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven maar voor even. Tijdelijk vervangend inkomen met onze doorleefverzekering bij arbeidsongeschiktheid.

10 INLEIDING Met het provisieverbod op complexe producten en een beroepseed in aantocht, lijkt de positie van het intermediair volgend jaar nog nauwelijks te verschillen van die van de financieel planner, die al sinds jaar en dag zijn beloning rechtstreeks van de klant ontvangt. Die verschuiving van bemiddelaar naar adviseur wordt door de intermediairorganisaties echter geenszins als verslechtering ervaren. Financieel planner tegen wil en dank? Het verschil tussen de traditionele bemiddelende tussenpersoon en de louter adviserende financieel planner is de afgelopen tien jaar steeds kleiner geworden. Andere financiële adviseurs zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald aspect van de uitvoering van het finan- ciële plan, zoals pensioen, verzekeringen of hypotheken, zo verkondigde de FFP in 2000 nog aan consumenten. Een financieel planner is meer een generalist en kijkt naar het totale pakket van uw financiën. Hij of zij betrekt uw gehele financiële situatie en uw toekomstwensen in het 10 AMplus nummer 5-18 mei 2012

11 plan. Die kenmerken moeten vandaag de dag ook van toepassing zijn op iedereen die als adviseur of bemiddelaar is ingeschreven in het AFMregister. De invoering van de Wft heeft de deskundigheidseisen voor het intermediair fors aangescherpt; het toezicht door de AFM heeft de afgelopen jaren bovendien steeds duidelijker gemaakt dat een adviseur de volledige financiële situatie van de klant in ogenschouw moet nemen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een boete. Met het aanstaande verbod op provisie voor complexe producten lijkt het laatste significante verschil tussen de planner en de adviseur te verdwijnen: beiden zullen zich door de klant moeten laten belonen, ook al is dat pleit nog altijd niet volledig beslecht. Meer dan planning Hoewel de discussie over de beloning nog voortduurt, zijn Adfiz en de Commissie CFD het ermee eens dat de adviseur vooral naast de klant moet staan. En hoe erg is het eigenlijk dat het intermediair van lieverlee steeds meer al dan niet tegen wil en dank de rol van financieel planner toebedeeld heeft gekregen? De Commissie Financiële Dienstverlening strijdt dan nog wel voor behoud van provisie, over één ding kent voorzitter Edwin Herdink geen twijfel: De goede adviseur is al jaren bezig met financiële planning. Het ligt er ook maar aan wat je afspreekt met je klant. Wat is de reikwijdte van je advies? Duidelijk is natuurlijk wel dat het advies alleen maar breder wordt. Wij vinden dat de financieel planner eigenlijk een budgetcoach moet worden. Steeds meer huishoudens krijgen budgetteringsproblemen; jaarlijks wordt voor 15 mld aan rekeningen niet betaald. We moeten er dus voor zorgen dat we mensen preventief financieel bewuster maken. De financieel planner is in de ogen van Herdink de specialist die diepgaand advies kan geven. Maar als adviseur moet je veel verder gaan dan alleen maar planning. Je moet een smartcoach zijn, zoals wij dat noemen. De commissie CFD heeft daarvoor de applicatie Smart Financial Life ontwikkeld, dat als financieel huishoudboekje voor klanten dient. Wij willen de klant zelfstandig bewust maken van zijn financiële situatie. Dat is belangrijk in een ontpamperende maatschappij; je moet als klant uitgaan van een ik-bv. Nu alles transparant moet, wordt de klant ook in staat gesteld om zelfstandig zijn beslissingen te nemen. Dat zorgt voor een andere aansprakelijkheidsverhouding in de relatie met de klant. In onze maatschappij is er altijd wel een instantie die problemen voor je oplost. Dat is een heilloze richting: te veel mensen ontsporen, dus we moeten een andere kant op. Herdink ziet dan ook veel in de invoering van een financieel rijbewijs voor consumenten, zoals minister De Jager heeft voorgesteld. Het is noodzaak dat de consument zich bewust wordt van zijn eigen financiële situatie. Het intermediair is het ideale kanaal om dat te ondersteunen. Wie komt er anders bij de consument thuis? Huisarts Volgens Herdink neemt ook de financieel planner vaak niet in ogenschouw wat een klant werkelijk netto te besteden heeft. De financieel planner heeft enorm veel kennis en gaat de diepte in, maar bij een advies moet je wel kijken naar het werkelijk netto-besteedbare inkomen van een huishouden. Vaak wordt alleen gekeken naar de bruto-inkomsten en lasten. Dan wordt er een prachtig advies gegeven, maar kan de klant het uiteindelijk niet betalen. Je kunt niet alleen meer kijken naar de behoefte van de klant. Je moet hem eerst meenemen en orde op zaken stellen. Als adviseur moet je je als financiële huisarts opstellen. Herdink zou overigens graag zien dat een FFP er vrijstelling krijgt voor de Wft-modules. De FFP er wordt in de Wft niet erkend. Het is vreemd dat je als gecertificeerd planner alsnog aan allerlei basisnormen moet gaan voldoen. Om financieel advies betaalbaar te houden, pleit de FFP in deze special voor meer zelfwerkzaamheid van de klant. De klant betaalt alleen voor die onderdelen van het traject die hij zelf niet kan of wil uitvoeren. Op de overige delen bespaart hij geld door het zelf te doen. De goede adviseur is al jaren met financiële planning bezig Niet alleen de rol van de adviseur verandert, blijkt uit andere artikelen in deze special. Zo ziet de SEH zijn rol veranderen als de SEH-opleidingseisen gelijk worden aan die van het Wftdiploma voor hypotheekadviseurs. SEH-directeur Bart de Nie ziet de toegevoegde waarde dan vooral in het bieden van ondersteuning in de praktijk. Geldverstrekker BLG heeft zijn blik verruimd van hypotheken naar wonen en neemt het intermediair daarin mee: Het is de rol van het intermediair om de droom van de klant te realiseren. Daarop past een adviseur die niet alleen helpt op weg naar de sleutel van het huis, want dan begint pas de invulling van de dromen. En financieel planner Ramón Wernsen over de financieel planner 3.0: Niet de portemonnee van de klant staat centraal, maar zijn leven. Door: Rob van de Laar AMplus nummer 5-18 mei

12 REIN WISPELWEIJ Rein Wispelweij voltooide in 1990 een rechtenstudie in Groningen en werkte daarna vier jaar voor Generali als manager in het leven- en hypotheekbedrijf. Vervolgens trad hij toe tot het managementteam van NOG, dat later in Reaal opging. Binnen het bankbedrijf van SNS Reaal heeft hij sinds 2000 diverse directiefuncties bekleed; sinds twee jaar is hij directeur voor de onderdelen SNS Intermediair en BLG Wonen. 12 AMplus nummer 5-18 mei 2012

13 INTERVIEW BLG zoekt aansluiting bij droom van klant De naam BLG staat niet meer voor hypotheken, maar voor wonen. De SNS Reaal-geldgever focust nu volledig op het bieden van oplossingen rondom wonen. Het gaat erom de droom van de klant te realiseren. En daarin komt een hypotheek niet voor, zegt directeur Rein Wispelweij. Hij geeft leiding aan het merk BLG Wonen binnen SNS Reaal. Daar zijn vorig jaar een aantal strategische keuzes gemaakt: SNS Bank stopte met het verstrekken van hypotheken via het onafhankelijk intermediair en het merk BLG werd het enige label voor dat kanaal. Met serviceproviders en ketens worden helemaal geen zaken meer gedaan. Nu is het tijd voor de volgende fase bij BLG: de omslag van hypotheeknaar woonmerk. We hebben onszelf de vraag gesteld: zijn klanten bezig met hypotheken of met wonen? Daar waren we snel uit, zegt Wispelweij. De eerste stap in de uitbreiding tot woonspecialist is de introductie van spaarproducten onder BLG-label. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een spaarproduct voor het betalen van een verbouwing. Verder gaan we onze bankspaarproducten doorontwikkelen, zegt Wispelweij. Hoewel de nadruk op woongerelateerde producten ligt, komt bij de verbreding van het aanbod ook het pensioen in beeld: De adviseur zal moeten inventariseren of de klant, als hij met pensioen is, ook de maandlasten nog kan betalen. Dat kan ertoe leiden dat er moet worden bijgespaard voor na je 65e. Er wordt nu echt vanuit het advies geredeneerd en daarmee kom je ook als aanbieder tot wezenlijk andere keuzes. Later dit jaar volgen de verzekeringsproducten; daar zal in elk geval geen autopolis onder BLG-label bij zitten. De toegevoegde waarde zit vooral in het woonadvies. Daaraan gelieerd zijn bijvoorbeeld woonlastenverzekeringen. In het najaar moet het verzekeringsassortiment zijn uitgekristalliseerd. Dat de risicodrager Diploma s zijn net als een rijbewijs: daarmee begint het pas voor de BLG-polissen Reaal zal zijn, is geen uitgemaakte zaak. Als we buiten het concern een geschiktere partij vinden, dan wordt die het. Dat zal voor de rechtsbijstandverzekering het geval zijn, want die hebben we niet in eigen huis. Meer eisen Duidelijk is wel dat BLG meer dan de minimale eisen zal stellen aan de ruim 800 adviseurs waarmee intensief wordt samengewerkt. Wij willen verder gaan dan de formele vergunningseisen. Wij zullen ook kijken hoe de adviseur met AMplus nummer 5-18 mei

14 zijn klanten omgaat: hebben die een prettig gevoel bij het gesprek. Dat legt de lat voor ons ook hoger. Diploma s zijn belangrijk, maar ze zijn net als een rijbewijs: daarmee begint het pas. Belangrijk is dat de beleving van de klant positiever wordt, zowel bij de adviseur als bij BLG Wonen. Dat begint bij kleine dingen als een schoon kantoor. Overigens hebben onze acceptanten allemaal een SEH-diploma. Ze hebben dus de kennis, maar ze kunnen ook uitleggen waarom een aanvraag niet wordt geaccepteerd. Wij noemen dat ons streven naar 100% acceptatie: als de adviseur en de klant onze uitleg kunnen accepteren. Droom We hebben mensen gevraagd: wanneer voel je je thuis? In de antwoorden kwam het woord hypotheek niet voor, zo schetst Wispelweij een van de aanleidingen om BLG breder neer te zetten als merk. Het is de rol van het intermediair om de droom van de klant te realiseren. Daarin Mee financiering van beloning heeft overgang van provisie naar fee verzacht past een adviseur die niet alleen helpt op weg naar de sleutel van het huis, want dan begint pas de invulling van de dromen. Die rol heeft ook betrekking op het onderhoud en het opvangen van tegenslagen. Het advies over wonen kan nog veel meer worden ingevuld. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit van het advies de laatste jaren in financiële zin al sterk is verbeterd. Maar helpen bij de wens van de klant hoort er ook bij. Echtscheiding en werkloosheid zijn de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van betalingspro blemen. Ook op dat vlak gaan wij ons aanbod verbreden. En de intermediair moet zoeken naar een andersoortige toegevoegde waarde in de toekomst, anders krijgt hij geen vergoeding van de klant. Wispelweij is ervan overtuigd dat het betalen van de beloning door de klant leidt tot betere dienstverlening. Bij BLG wordt nu al 90% van de hypotheken zonder provisie gesloten. Wel heeft de mogelijkheid om de beloning mee te financieren de overgang van provisie naar fee verzacht, maar we hebben gezien dat de creativiteit en het ondernemend vermogen van de adviseurs heel krachtig zijn. Winkels Dat zowel SNS Bank als BLG niet meer op de schappen van de adviesketens is te vinden, is een logisch gevolg van de merkstrategie. Met RegioBank hadden we al een eigen franchiseformule in huis en met de SNS-winkels hebben we inmiddels een kleine honderd franchisegebieden ingevuld. Dat aantal moet eind dit jaar zijn verdubbeld. Die omslag zorgde voor steeds meer spanning met de grote ketens, die ons als een concurrent gingen zien. Maar hun kritiek dat we hun bestaande klanten naar onze eigen winkels stuurden, klopt niet. Wel besteden BLG en SNS steeds meer aandacht aan het bedienen van de bestaande hy potheekklanten. Op verzoek sturen wij de ad viseurs bestanden met klanten van wie de renteperiode over drie maanden afloopt. Daarmee kunnen ze de klant op tijd informeren. We attenderen adviseurs ook op klanten die ervoor in aanmerking komen om hun hypotheek over te sluiten naar een NHG-lening, zodat ze een rentekorting krijgen. Klem In de markt heerst de vrees dat steeds meer woningbezitters klem komen te zitten bij het aflopen van hun rentevaste periode: een iets hogere rente kan soms al zorgen voor betalingsproblemen. Wispelweij denkt dat het allemaal nog wel meevalt: Bij de acceptatie zijn we altijd uitgegaan van de lasten van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van dertig jaar. In de praktijk werd zo n lening nooit verkocht, maar de klant die een hypotheek sloot, kon die lasten in principe dragen. Ze hebben een buffer, maar dat hebben ze alleen op een andere manier aangewend, bijvoorbeeld voor consumptieve doeleinden. Problemen bij het verlengen van de hypotheek komen wat vaker voor, maar vormen voor Wispelweij nog geen reden tot ongerustheid: De rente is nog steeds relatief laag. Het aantal betalingsachterstanden stijgt licht, maar het aantal mensen dat gewoon hun hypotheek kan blijven betalen, is veel groter. Het is niet zo dramatisch als je soms zou denken. Maar wie nu een betalingsachterstand oploopt, heeft wel een groot probleem. Volgens Wispelweij is het daarom van belang dat het intermediair met bestaande klanten in gesprek blijft. Wij proberen de klant zo vroeg mogelijk te helpen. Wie een betalingsachterstand heeft van drie maanden, zit al in een lastige positie: je moet proactief handelen en proberen het probleem samen op te lossen. Sommige geldgevers maken het mogelijk dat de klant tijdelijk een kleiner bedrag per maand gaat betalen. Wispelweij vindt dat niet altijd een oplossing. De restschuld bij gedwongen verkoop loopt daardoor op. Wij willen op een sociale manier met onze klanten omgaan, maar dat betekent niet dat je altijd ja moet zeggen. Door: Rob van de Laar 14 AMplus nummer 5-18 mei 2012

15 Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Maak kennis met onze Rechtsbijstandverzekering voor particulieren!

16 DE REPORTAGE In de Verenigde Staten is Financial Life Planning niet meer weg te denken. Maar zit de nuchtere Nederlander wel te wachten op deze wat meer softe manier van financiële planning. Het gaat bij Financial Life Planning namelijk niet alleen om de cijfertjes en de producten, maar vooral over het realiseren van levensdoelstellingen waarbij het wel of niet hebben van geld het doel niet in de weg mag staan. We maakten een rondje langs de Nederlandse velden van Financial Life Planning. Financial Life Planning Waar staan we in Nederland? inanciële planning is gericht op het realise- van financiële doelstellingen met louter Fren en alleen financiële oplossingen/producten. Daarentegen is Financial Life Planning (FLP) gericht op het realiseren van levensdoelstellingen door dikwijls diepgewortelde emoties rondom geld niet het excuus te laten zijn om deze niet na te streven. Bij FLP hoort een financieel plan, echter de oplossingen liggen vaak ook op een heel ander vlak. FLP maakt mensen daadwerkelijk vrij van geldzorgen (lees: emoties), claimt Marcel van Leeuwen RLP MFP van Financial Life Support. Marja Harrijvan van Life Inspirations uit Limmen vindt dat FLP je hele leven verbetert en niet alleen je financiële situatie: Er wordt minstens zoveel aandacht besteed aan de mens en zijn persoonlijke behoeftes en (verborgen) wensen als aan de financiën. De adviseur leert de klant echt kennen. De financial life planner vertaalt de persoonlijkheid en de persoonlijke drijfveren in een passende financiële planning. De klant leert in dit proces zichzelf beter kennen en leert beter met zijn sterktes en valkuilen omgaan. Vaak gaat dat verder dan alleen financiën. Jack van Sabben ook financial life planner van het Eindhovense Masteradvice zegt het eenvoudig: Wanneer financiële planning op de juiste wijze wordt ingevuld, is het Financial Life Planning. En Henk Duthler, oud-voorzitter van de VFFP: Van oudsher kijken wij in Nederland bij opleidingen en examens vooral naar het kennisniveau en wat minder naar vaardigheden en competenties. Daarin onderscheidt Financial Life Planning zich. Life planning kijkt juist veel meer naar vaardigheden en dan specifiek naar interviewtechnieken om de doelstelling en wensen van klanten goed boven water te krijgen, inclusief de weging qua belangrijkheid. Slaat FLP aan? Is de nuchtere Nederlander wel toe aan Financial Life Planning? Met andere woorden, slaat het aan? Geld dienstbaar maken aan het leven dat je het allerliefste wilt leven, is nog tamelijk onbekend in Nederland. De behoefte daarentegen is groot. Geld is immers een middel en geen doel. Daar zijn de meeste mensen nu wel achter. En gelukkig adviseurs ook, aldus Van Leeuwen. Bij de adviseur ziet Van Leeuwen uitersten. Als mentor van een aantal lifeplanninggroepen heb ik gezien dat het ontdekken van je eigen zachte kant zoveel energie en bevrijding geeft, dat adviseurs soms doorslaan in het overbrengen van hun enthousiasme aan andere adviseurs. Het krijgt dan een te groot zweef- en beefgehalte. Aan de andere kant zie ik ook adviseurs die er heel anti op reageren. Ze roepen: dat doe ik al, ik stel nu ook al vragen aan de klant. 16 AMplus nummer 5-18 mei 2012

17 Schei uit met dat softe gedoe, daar kun je toch geen geld mee verdienen. Wellicht zeggen deze reacties meer over de adviseur dan over life planning, meent Van Leeuwen. Financial life planning slaat aan, ervaart Ramón Wernsen. Zeker bij zijn eigen klanten en zijn cursisten. Je moet de dialoog aangaan en duidelijk maken dat je het wilt hebben over het realiseren van zijn wensen, doelen en dromen en daarmee dus ook over de financiën. Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen niet op die manier de dialoog aan willen gaan. De blokkade zit daarom mijns inziens niet bij de klant, maar in het hoofd van de betreffende adviseur. Ook Van Sabben merkt in zijn eigen kantoor dat het aanslaat: FLP begint bij de adviseur zelf, hoe hij erin staat. Wanneer je met je klanten over en vanuit FLP communiceert, moet je deze stappen al genomen hebben. Je kunt niet aan een klant vragen, wat je niet aan jezelf zou vragen en/of waaraan je invulling zou geven. Je moet echt eerst voor jezelf die keuze gemaakt hebben. Harrijvan is van mening dat FLP gestaag groeit, maar wel in een rustig tempo. Volgens haar zijn daar meerdere redenen voor. De hele financiële wereld bevindt zich in een transitie en het imago heeft schade opgelopen. Deze transitie heeft onder meer tot gevolg dat financiële planners op uurtarief moeten gaan werken. De Nederlandse consument is dat niet gewend en is maar beperkt bereid te investeren in advies op uurbasis, ook al is dit in de plaats van meer verborgen kosten. Ik denk ook dat we in Nederland nog niet gewend zijn aan het maken van een financieel plan. De financiële wereld is ook een logge, behoudende wereld. Grotere organisaties doen er jaren over om de koers te wijzigen. Kleinere kantoren schrikken vaak terug voor een nieuwe aanpak en zullen eerder met kleine aanpassingen proberen te veranderen. Kortom, ik verwacht dat de groei van Financial Life Planning langzaam verder zal gaan. Combineren Reguliere hypotheek- of pensioenadviesactiviteiten zijn volgens Harrijvan krachtig en logisch te combineren met Financial Life Planning. Sterker nog, voor mij is dat vaak één geheel. Het verbetert het advies en klanten komen werkelijk tot meer passende keuzes. Ook Van Sabben is van mening dat het goed te combineren is. Indien het op de juiste wijze wordt opgepakt en ingevuld door de planner en/of adviseur is het overal toepasbaar. Privé, zakelijk, het is a way of life en dus authentiek. Wernsen is dezelfde mening toegedaan. Ja, absoluut te combineren. Hypotheken en pensioenen zijn slechts middelen om de echte doelen van een klant te realiseren. Of andersom, het niet afsluiten van een hypotheek of pensioen kan bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Van Leeuwen stelt AMplus nummer 5-18 mei

18 WIE IS WIE EN WAT IS WAT IN FINANCIAL LIFE PLANNING? RLP: Registered Life Planner. De titel is een handelsmerk van het Kinder Institute for Life Planning; de methode van life planning-goeroe George Kinder werd enkele jaren geleden door onder meer Ivo Valkenburg in Nederland geïntroduceerd. MFP: Master of Financial Planning, een opleiding financieel advies op masterniveau. Financial DNA: een adviesmethodiek die is ontwikkeld door Hugh Massie en ervan uitgaat dat de manier waarop een persoon (zowel de adviseur als de klant) in het algemeen in het leven staat, bepalend is voor de manier waarop hij met financiële zaken omgaat. Mitch Anthony is een Financial life planner die onder meer met the new retirementality een nieuwe visie heeft ontwikkeld op pensionering in een maatschappij waarin mensen steeds langer leven. Janet Briaud is een financieel planner van het eerste uur, die in 1986 als een van de eersten startte met werken op feebasis. Zij propageert onder meer investeren in goud als alternatief voor de in haar ogen overgewaardeerde aandelenmarkt. Cynthia Meyers is van mening dat consumenten niet vroeg genoeg kunnen beginnen met aanvullend sparen voor hun pensioen. Mensen zouden ook bereid moeten zijn het een tijdje met minder geld te doen. Je moet er de persoon voor zijn om de psychosociale kant van FLP te willen exploreren dat je een gestructureerd proces nodig hebt, met daarop aangesloten financiële planning en life planning tools. Hij is van mening dat het geen knoppie is dat je omdraait. Het is de diepgang die je aan het advies wilt geven. In zijn ogen passen de huis-, tuin- en keukenverzekeringen, zoals de auto- of ongevallen verzekering, niet in dat traject. Dat zijn werkzaamheden die je beter door iemand anders kunt laten uitvoeren. De anderen denken daar iets genuanceerder over. De manier waarop je daarmee om wilt gaan, heeft rechtstreeks te maken met hoe iemand van nature met risico omgaat. En dat is voor iedereen anders. De één voelt zich prettig als veel is verzekerd, de ander heeft daar minder behoefte aan. Geschikt voor iedereen? In principe zou Financial Life Planning geschikt moeten zijn voor elke doelgroep. De praktijk is wellicht wat weerbarstiger. Zo vindt Harrijvan dat FLP geschikt is voor elke doelgroep. Echter, niet iedereen heeft interesse in geld en niet iedereen wil tijd en geld investeren in een goed financieel plan. Op dit moment ligt het accent op de hogere segmenten en/of als er grote veranderingen zijn in het leven van mensen. In de toekomst verwacht zij wel dat er online meer mogelijkheden komen, waardoor meer mensen toegang krijgen tot FLP. Van Sabben vindt dat het voor iedereen mogelijk is, met die aantekening dat het voor de adviseur of de planner de uitdaging is om ook met deze mensen te communiceren en het te faciliteren. Volgens VFFP-voorzitter Van Poeteren zou een goede financial life planner op basis van reële uitgangspunten in ieder geval helder in beeld kunnen brengen wat wel of niet mogelijk is. Voor mijn gevoel heeft het minder te maken met het prijskaartje, maar meer met de wijze hoe je in het leven staat. Waarbij ik mij natuurlijk realiseer dat dromen makkelijker in te vullen zijn als er een substantieel vermogen c.q. inkomen beschikbaar is. Ook Wernsen is van mening dat iedereen in aanmerking komt voor Financial Life Planning, maar dat de doelgroep van 55-plussers waarschijnlijk het meest geschikt is. Divan Vervolgens is dan ook de vraag of Financial Life Planning voor elke adviseur geschikt is. Van Poeteren is van mening dat het niet zozeer een kwestie van kunnen is, maar van willen. Je moet er ook de persoon voor zijn om de psychosociale kant van Financial Life Planning te willen exploreren. Om een voorbeeld te geven: ik kom veel FFP ers tegen die werken als accountant. Die worden heel gelukkig van balansen en jaarcijfers, maar die lijken mij minder geschikt voor de divan. Daarnaast heeft het ook te maken met de context; de markt waarin je werkt en het type klanten dat je wilt bedienen. Ook de anderen zijn van mening dat niet iedere planner ook auto matisch een goede life planner is. Het vraagt om financiële talenten, maar ook om empathische en relationele talenten. Dat is niet iedereen gegeven, meent Van Leeuwen. 18 AMplus nummer 5-18 mei 2012

19 Wat zijn je dromen? Wat wil je bereiken? Wat is je doel? Dat zijn ook vragen die psychologen en therapeuten aan hun cliënten stellen. De financial life planner moet zich ervan bewust zijn dat hij het risico loopt dat hij geconfronteerd wordt met vragen of problemen die niet bij hem maar bij een professioneel hulpverlener thuishoren. In dat geval moet hij doorverwijzen naar een specialist. Van Poeteren vervolgt: Vanuit de wens om het allerbeste voor je cliënten te willen, kan het lastig zijn om iemands droom door te prikken, omdat de doelstellingen vanuit financieel perspectief soms echt niet te realiseren zijn. Je moet dan als financial life planner zeer sterk in je schoenen staan en nee zeggen. Verschillende methodieken Financial life planning is inmiddels niet alleen maar voorbehouden aan George Kinder adepten. Zo is in Nederland ook de methodiek van Financial DNA in opmars. Daarnaast zijn er ook adviseurs zoals Gabriël Verbeek van Inspiratie Verzekerd, die samen met Gerard van der Made een concept in de markt zet waarin ook alle aspecten van Financial Life Planning aan bod komen. Volgens Harrijvan is Financial Life Planning puur mensenwerk en zijn er net zoveel methodieken als er adviseurs zijn: Ik hanteer zelf de methode van de Persoonlijke Financiële Stijl, waarbij na tien minuten online vragen invullen, naar keuze op één A4 of in een uitgebreid rapport wordt weergegeven hoe de klant doorgaans met geld omgaat en hoe hij het best ondersteund kan worden door een financial life planner. Wernsen is gecharmeerd van Mitch Anthony (Verenigde Staten). Dat is iemand die mij geïnspireerd heeft in mijn adviespraktijk. Maar ook Janet Briaud en Cynthia Meyers zijn belangrijk. En voor Van Sabben is alles samengekomen in NLP (Neurolinguïstisch Programmeren). Binnen NLP kun je alle methodieken in bepaalde mate terugvinden en zie je de samenhang en wat het totaal beeld is. Door: Manon Vonk We zijn onafhankelijk en bieden u de grootste keuze uit financiële producten en diensten. Altijd met de persoonlijke service van VKG. Referenten VKG. Tussenpersoonlijk Ontdek het op of bel AMplus nummer 5-18 mei

20 SEH houdt het roer recht in stormachtig weer Bart de Nie (directeur SEH): Een Wft-diploma is mooi, maar je leert het vak in de praktijk 20 AMplus nummer 5-18 mei 2012

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Een heldere kijk op uw Financiën

Een heldere kijk op uw Financiën Een heldere kijk op uw Financiën Een heldere kijk op uw Financiën Uw financiën op orde, met altijd en overal inzicht en overzicht. Het kán in uw eigen virtuele MijnKluis van TotalTransparency. Voor een

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Hypotheken VRIELING A D V I E S G R O E P Vrieling Hypotheken Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslissing.

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze, werkwijze en beloning. Als u besluit van

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument 203 Dienstverleningsdocument Assurantie - & Hypotheekadviesburo Boeren Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, schadeverzekering, levensverzekering, kredieten en/of

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT

HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT Attent Limburg- Financieel Zeker Cartylshofstraat 15 6191GG Neerbeek 06-53458225 Info@attent-limburg.nl UW EIGEN HUIS, UW EIGEN HYPOTHEEK UW EIGEN FINANCIËLE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument DVD-onderzoek 2013 DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument Inhoudsopgave DVD luistert nauw Samenvatting pag. 3 Verantwoording pag. 4 1 Aanwezigheid DVD op website pag. 5 2 Vijf vormen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd. Kantoorpresentatie Contactgegevens Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.nl Volg Boekweit FD via: Even voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV

Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV Hypotheek advies protocol Assurantie Groep Horst BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is bij het adviseren en bemiddelen bij hypotheken.

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken.

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken. Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postbus 1041 9701BA Groningen Telefoon: 050 318 40 20 Fax: 050 313 04 40 Internet: www.lagrohypotheken.nl Openingstijden : Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Januari 2013 Dienstverleningsdocument De Raedtgevers, Raedtgever Jack Meulensteen BV, Postbus 10411, 6000 GK Weert, www.raedtgevers.nl, tel: 0495-451755 fax: 0495-451435, info@raedtgevers.nl

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Contactgegevens en openingstijden Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Telefoon 050 318 40 20 Fax 050 313 04 40 website email www.lagrohypotheken.nl

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie