Power Systems. De Hardware Management Console installeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. De Hardware Management Console installeren"

Transcriptie

1 Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren

2

3 Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren

4 Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften op pagina vii, Kennisgevingen op pagina 93, de publicatie IBM Systems Safety Notices, G , en de IBM Environmental Notices and User Guide, Z Deze editie heeft betrekking op IBM Hardware Management Console Versie 7, Release 7.7.0, Maintenance Level 0 en op alle daaropvolgende releases en gewijzigde versies, totdat in nieuwe uitgaven anders wordt aangegeven. Copyright IBM Nederland B.V. 2010, Copyright IBM Corporation 2010, 2013.

5 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften vii Hardware Management Console installeren en configureren Nieuwe items in De HMC installeren en configureren Taken voor installatie en configuratie Een nieuwe HMC op een nieuwe server configureren De HMC-code updaten en upgraden Migratie van HMC-code van versie 6 naar versie Een tweede HMC toevoegen aan een bestaande installatie HMC-netwerkverbindingen Typen HMC-netwerkverbindingen Besloten en open netwerken in de HMC-omgeving HMC als DHCP-server Een connectiviteitsmethode kiezen voor de server voor het bellen van het servicenummer Verbinding met ondersteuning op afstand via internet-ssl Een internetprotocol kiezen Lijst van internet SSL-adressen Met behulp van een VPN (virtual private network) verbinding maken met ondersteuning op afstand Adressenlijst van VPN-server Verbinding met ondersteuning op afstand via telefoonlijn en modem Meerdere servers voor servicenummer bellen gebruiken Netwerkinstellingen kiezen op de HMC HMC-netwerkverbindingen Typen HMC-netwerkverbindingen Besloten en open netwerken in de HMC-omgeving HMC als DHCP-server Een connectiviteitsmethode kiezen voor de server voor het bellen van het servicenummer Verbinding met ondersteuning op afstand via internet-ssl Een internetprotocol kiezen Lijst van internet SSL-adressen Met behulp van een VPN (virtual private network) verbinding maken met ondersteuning op afstand Adressenlijst van VPN-server Verbinding met ondersteuning op afstand via telefoonlijn en modem Meerdere servers voor servicenummer bellen gebruiken De configuratie van HMC voorbereiden Configuratiewerkblad voor de HMC De HMC instellen Bekabeling van de stand-alone HMC De 7310-CR4 HMC in een rek installeren Onderdelenlijst maken Locatie bepalen De locatie markeren zonder te werken met een rekmontagesjabloon Schuifrails in het rek installeren De HMC op de schuifrails monteren De kabelgeleiderarm bevestigen Bekabeling van in een rek geïnstalleerde HMC Installatie van de 7042-CR5, 7042-CR6 en 7042-CR7 in een rek Installatie van het beeldscherm en het toetsenbord Onderdelenlijst maken De locatie markeren zonder te werken met een rekmontagesjabloon Installatie van het beeldscherm en het toetsenbord in een rek Installatie van de consoleschakelaar (optioneel) De HMC configureren De HMC snel configureren via de Configuratiewizard Start de HMC en voltooi de stappen in de Configuratiewizard Copyright IBM Corp. 2010, 2013 iii

6 De configuratie controleren De HMC configureren met de HMC-menu's De HMC starten Datum en tijd wijzigen De HMC-netwerktypen configureren HMC-instellingen configureren voor gebruik van een open netwerk om een verbinding te maken met het beheerde systeem HMC-instellingen configureren voor gebruik van een besloten netwerk om een verbinding te maken met het beheerde systeem HMC-instellingen configureren voor gebruik van een open netwerk om een verbinding te maken met logische partities HMC-instellingen configureren voor gebruik van een open netwerk om een verbinding te maken met gebruikers op afstand Instellingen configureren voor de server die het servicenummer voor de HMC belt Vaststellen welke Ethernet-poort als eth0 is gedefinieerd Bepaling van de interfacenaam voor een Ethernet-adapter De mediasnelheid instellen Een besloten of open netwerk selecteren De HMC als DHCP-server configureren Het IP V4-adres instellen Het IPv6-adres instellen Alleen IPv6-adressen gebruiken De instelling van de firewall voor HMC wijzigen Beperkte toegang op afstand tot de shell inschakelen Webtoegang op afstand inschakelen Een routering configureren als standaardgateway Domeinnaamservices configureren Domeinextensies configureren De HMC configureren voor gebruik van LDAP-verificatie op afstand De HMC configureren zodat deze de Key Distribution Center-servers voor Kerberos-verificatie op afstand kan gebruiken De HMC configureren zodat deze contact kan opnemen met service en ondersteuning De HMC met de installatiewizard voor servicenummer bellen configureren zodat deze een verbinding kan maken met service en ondersteuning De lokale console configureren voor het rapporteren van fouten aan service en ondersteuning Bestaande servers voor servicenummer bellen kiezen om voor deze HMC een verbinding te maken met service en ondersteuning Controleer of de verbinding met service en ondersteuning werkt Gebruikers machtigen om verzamelde systeemgegevens te bekijken Service-informatie verzenden Wachtwoorden voor het beheerde systeem instellen: Het serverwachtwoord wijzigen Het algemene ASM-wachtwoord (Advanced System Management) wijzigen Stel het ASM-wachtwoord (Advanced System Management) in op de beginwaarde De verbinding tussen de HMC en het beheerde systeem testen Stappen na de configuratie Een backup maken van essentiële HMC gegevens Een backup van de hele vaste schijf van de HMC maken in een systeem op afstand De HMC-machinecode bijwerken, upgraden en migreren De versie en de release van de HMC-machinecode vaststellen Machinecode-updates ophalen en toepassen voor de HMC met een internetverbinding Stap 1. Controleren of u over een internetverbinding beschikt Stap 2. Het bestaande niveau van de HMC-machinecode vaststellen Stap 3. Vaststellen welke niveaus van de HMC-machinecode er beschikbaar zijn Stap 4. De update van de HMC-machinecode aanbrengen Stap 5. Controleren of de update van de HMC-machinecode correct is geïnstalleerd Machinecode-updates ophalen en toepassen voor de HMC van een DVD of een FTP-server Stap 1. Het bestaande niveau van de HMC-machinecode vaststellen Stap 2. Vaststellen welke niveaus van de HMC-machinecode er beschikbaar zijn Stap 3. De update van de HMC-machinecode ophalen Stap 4. De update van de HMC-machinecode aanbrengen iv Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

7 Stap 5. Controleren of de update van de HMC-machinecode correct is geïnstalleerd De software van de HMC upgraden Stap 1. De upgrade ophalen Stap 2. Het bestaande niveau van de HMC-machinecode vaststellen Stap 3. Een backup maken van de profielgegevens van het beheerde systeem Stap 4. Maak een backup van de HMC-gegevens Stap 5. De huidige HMC-configuratiegegevens noteren Stap 6. De status van de opdracht op afstand vastleggen Stap 7. De upgradegegevens opslaan Stap 8. De HMC-software upgraden Stap 9. Controleren of de upgrade van de HMC-machinecode correct is geïnstalleerd De machinecode van de HMC migreren van versie 6 naar versie Zorg ervoor dat aan de minimumeisen wordt voldaan Stap 1. De upgrade ophalen Stap 2. Het bestaande niveau van de HMC-machinecode vaststellen Stap 3. Een backup maken van de profielgegevens van het beheerde systeem Stap 4. Een backup van essentiële consolegegevens maken Stap 5. De huidige HMC-configuratiegegevens noteren Stap 6. De status van de opdracht op afstand vastleggen Stap 7. De upgradegegevens opslaan Stap 8. De HMC-software upgraden van versie 6 naar versie Stap 9. Controleren of de upgrade van de HMC-machinecode correct is geïnstalleerd Stap 10. Een updatepakket verkrijgen Stap 11. Bewerkingen op deze HMC opnieuw plannen De HMC vanaf een locatie op afstand upgraden met behulp van netwerkupgrade-images Locaties van HMC-poorten Kennisgevingen Merken Elektronische emissie Kennisgevingen Klasse A Kennisgevingen Klasse B Voorwaarden en bepalingen Inhoudsopgave v

8 vi Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

9 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften kunnen overal in deze handleiding voorkomen: v Kennisgevingen van het type GEVAAR vragen aandacht voor een situatie die levensgevaarlijk of extreem gevaarlijk is voor personen. v Kennisgevingen van het type WAARSCHUWING vragen aandacht voor een situatie die gevaarlijk is voor personen vanwege bepaalde omstandigheden. v Kennisgevingen van het type Attentie geven aan dat er schade kan ontstaan aan een programma, een apparaat of gegevens. Wereldwijde veiligheidsinformatie In sommige landen is vereist dat de veiligheidsvoorschriften in de publicaties bij een product worden aangeboden in de taal of talen van dat land. Indien deze eis in uw land geldt, zijn er veiligheidsvoorschriften opgenomen in het publicatiepakket (bijvoorbeeld in de gedrukte documentatie, op de DVD of als onderdeel van het product) dat bij het product wordt geleverd. De documentatie bevat veiligheidsvoorschriften in uw taal, met verwijzingen naar de Engelse bron waaruit ze afkomstig zijn. Voordat u een Engelstalige publicatie gebruikt voor het installeren, gebruiken of onderhouden van dit product, dient u zich eerst op de hoogte te stellen van de bijbehorende veiligheidsvoorschriften in de documentatie. Raadpleeg de documentatie ook als u de veiligheidsvoorschriften in de Engelstalige publicaties niet geheel begrijpt. Vervangende of extra exemplaren van de documentatie met veiligheidsvoorschriften kunt u verkrijgen door te bellen met de IBM Hotline op Duitse veiligheidsinformatie Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet. Veiligheidsinformatie voor lasers IBM -servers kunnen gebruik maken van I/O-kaarten of -voorziening die werken met glasvezel in combinatie met lasers of LED's. Laserproducten IBM-servers kunnen geïnstalleerd zijn binnen of buiten een rek voor IT-apparatuur. Copyright IBM Corp. 2010, 2013 vii

10 Gevaar! Als u aan of in de buurt van het systeem werkt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: Elektrische spanning en stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok: v Sluit deze eenheid uitsluitend met behulp van het door IBM geleverde voedingssnoer aan op de voedingsbron. Gebruik het door IBM verstrekte snoer niet voor andere producten. v Maak de voedingseenheid niet open en voer er geen onderhoud aan uit. v Sluit tijdens onweer geen kabels aan en voer tijdens onweer geen installatie-, onderhouds- of configuratiewerkzaamheden aan dit product uit. v Mogelijk is het product uitgerust met meerdere voedingssnoeren. Om alle gevaarlijke voltages te verwijderen, dient u alle voedingssnoeren los te koppelen. v Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade en geaarde stopcontacten. Controleer of de stopcontacten een spanning en een fasefrequentie hebben die overeenkomt met hetgeen staat vermeld op het plaatje voor elektrische vereisten. v Sluit alle apparatuur die op dit product wordt aangesloten aan op correct bedrade stopcontacten. v Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. v Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen van vuur, water of fysieke beschadigingen ziet. v Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems voordat u kleppen van de apparatuur opent, tenzij anders aangegeven in de installatie- en configuratieprocedures. v Bij het installeren of verplaatsen van dit product of het openen van kleppen van dit product of aangesloten apparatuur dient u alle kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals is aangegeven in de onderstaande tabel. Ontkoppelen: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Haal de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels van de aansluitingen. 4. Ontkoppel alle kabels van de apparaten. Aansluiten: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeven). 2. Sluit alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan op de aansluitingen. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten aan. (D005) Gevaar! viii Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

11 Neem bij het werken aan of in de buurt van IT-reksystemen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: v Zware apparatuur - Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. v Plaats de hoogteverstellingen van de rekbehuizing altijd in de laagste positie. v Installeer de stabilisatiebeugels altijd op het rek. v Om gevaarlijke situaties ten gevolge van ongelijke belasting te voorkomen, dient u de zwaarste apparatuur altijd zo laag mogelijk in de rekbehuizing te installeren. Begin de installatie van servers en optionele apparaten vanaf de onderkant van de rekbehuizing. v In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. Plaats geen voorwerpen op apparaten die in een rek zijn geïnstalleerd. v Vanuit elke rekbehuizing kan meer dan één netsnoer zijn aangesloten op een stopcontact. Als u tijdens het uitvoeren van onderhoud instructie krijgt om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u te controleren of u alle stekkers van de apparaten in de rekbehuizing uit het stopcontact hebt gehaald. v De apparatuur in een rekbehuizing mag uitsluitend worden aangesloten op stroomvoorzieningsapparatuur die zich in dezelfde rekbehuizing bevindt. Sluit nooit het netsnoer van een apparaat in een rekbehuizing aan op een stroomvoorzieningsapparaat in een andere rekbehuizing. v Bij gebruik van een stopcontact met onjuiste bedrading kunnen de metalen gedeelten van het systeem, of van apparaten die op het systeem zijn aangesloten, onder een gevaarlijke spanning komen te staan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bedrading en de aarding van het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico van een elektrische schok wordt vermeden. WAARSCHUWING v Installeer geen station in een rek als de interne temperatuur in het rek hoger zal zijn dan de door de fabrikant aanbevolen temperatuur voor alle in het rek gemonteerde apparaten. v Installeer een eenheid niet in een rek als de luchtcirculatie belemmerd is. Let erop dat de luchtstroom aan de zij-, boven- en onderkant niet geblokkeerd raakt of gehinderd wordt. v Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting van de apparatuur aan het voedingscircuit, zodat overbelasting van de circuits niet leidt tot aantasting van de bekabeling van de voeding of de overbelastingsbeveiliging. Voor de juiste voedingsaansluiting van het rek raadpleegt u de labels op de apparaatuur in het rek. v (Voor schuifladen.) Trek geen lades of voorzieningen uit het rek en installeer ook geen lades of voorzieningen in het rek zolang de stabilisators niet aan het rek zijn bevestigd. Schuif niet meer dan één lade tegelijk uit. Het rek kan instabiel worden als er meerdere lades tegelijk worden uitgeschoven. v (Voor vaste laden.) Deze lade zit vast en mag niet worden verplaatst voor onderhoud, tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Wanneer wordt geprobeerd de lade geheel of gedeeltelijk uit het rek te trekken, kan het rek instabiel worden of kan de lade uit het rek vallen. (R001) Veiligheidsvoorschriften ix

12 Let op! Het verwijderen van componenten uit de bovenste posities van de rekbehuizing bevordert de stabiliteit van het rek tijdens het verplaatsen ervan. Volg de onderstaande richtlijnen als u een gevulde rekbehuizing binnen een kamer of een gebouw wilt verplaatsen. v Haal apparatuur die kan worden verwijderd uit de rekbehuizing, beginnend vanaf de bovenkant. Herstel de configuratie van de rekbehuizing indien mogelijk naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Als u niet weet hoe die configuratie was, houd u dan aan het volgende: Verwijder alle apparaten uit positie 32U en hoger. Controleer of de zwaarste apparatuur zo laag mogelijk in de rekbehuizing is geplaatst. Controleer of er zich geen lege U-niveaus bevinden tussen apparaten die zijn geïnstalleerd onder niveau 32U. v Als de rekbehuizing die u verplaatst onderdeel is van een groep van rekbehuizingen, maakt u de rekbehuizing los van de groep. v Bekijk van tevoren de route waarlangs u de rekbehuizing wilt verplaatsen en verwijder eventuele obstakels of items die anderszins gevaar kunnen opleveren. v Controleer of de route die u hebt gekozen geschikt is om het gewicht van de gevulde rekbehuizing te dragen. Raadpleeg de documentatie bij uw rekbehuizing voor het gewicht van een gevulde rekbehuizing. v Controleer of alle deuropeningen ten minste 2030 mm hoog en 760 mm breed zijn.. v Zorg ervoor dat alle apparatuur in het rek en alle bijbehorende laden, planken, kleppen en kabels goed vastzitten. v Zorg dat de vier opvulstukken in de hoogste positie staan. v Zorg dat er tijdens het verplaatsen geen stabilisatiesteun is geïnstalleerd in de rekbehuizing. v Zorg dat er in de route geen hellingen van meer dan 10 graden voorkomen. v Wanneer de rekbehuizing op de nieuwe locatie is gearriveerd, doet u het volgende: Breng de vier hoogteverstellingen omlaag. Stabiliseer de rekbehuizing met de bijgeleverde steunen. Als u apparaten uit de rekbehuizing hebt verwijderd, vult u de rekbehuizing weer, beginnend vanaf de onderste positie. v Als de verplaatsing over grote afstand is, herstelt u de configuratie van de rekbehuizing naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontvangen. Verpak de rekbehuizing in het originele verpakkingsmateriaal of gelijkwaardig materiaal. Breng ook de hoogteverstellingen naar beneden zodat de zwenkwielen het pallet niet meer raken en schroef de rekbehuizing vast aan het pallet. (R002) (L001) (L002) x Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

13 (L003) of Alle laserproducten voldoen in de Verenigde Staten aan de vereisten van de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) van het Department of Health and Human Services 21, Subchapter J voor klasse 1 laserproducten. In de rest van de wereld voldoen de lasers aan IEC voor laserproducten van klasse 1. Controleer het label van alle onderdelen van de laser voor certificeringsnummers en goedkeuringsgegevens. Let op! Dit product kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM of lasermodule. Dit zijn klasse 1 laserproducten. Houd rekening met het volgende: v Verwijder de kappen niet. Als u de kappen van het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die kunnen worden vervangen. v Het wijzigen van instellingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier is beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. (C026) Veiligheidsvoorschriften xi

14 Let op! In omgevingen voor gegevensverwerking kan apparatuur voorkomen die gegevens over systeemverbindingen verzenden met lasermodules die werken met een hoger vermogen dan Klasse 1. Kijk daarom nooit in het uiteinde van de glasvezelkabel of de geopende aansluiting. (C027) Let op! Dit product bevat een laser van Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. (C028) Let op! Bepaalde laserproducten bevatten een ingebouwde laserdiode van categorie 3A of 3B. Houd daarbij rekening met het volgende: laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal en vermijd direct contact met de laserstraal. (C030) Let op! De batterij bevat lithium. Ter voorkoming van een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open vuur of op te laden. Houd u aan het volgende: v Vermijd contact van de batterij met water. v Verhit de batterij niet tot meer dan 100 C v Probeer de batterij niet te herstellen of uit elkaar te halen. U dient de batterij alleen te vervangen door een door IBM exemplaar. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA). In de Verenigde Staten hanteert IBM een proces voor het inzamelen van dergelijke batterijen. Bel voor informatie. Zorg dat u het IBMonderdeelnummer van de batterij bij de hand hebt wanneer u belt. (C003) Gegevens over stroomvoorziening en bekabeling voor NEBS (Network Equipment- Building System) GR-1089-CORE De volgende opmerkingen gelden voor IBM-servers waarvoor is aangegeven dat ze voldoen aan NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: De apparatuur is geschikt voor installatie op de volgende locaties: v Faciliteiten voor telecommunicatienetwerken v Locaties waar de NEC (National Electrical Code) van toepassing is De poorten van deze apparatuur die binnenshuis aanwezig zijn, zijn alleen geschikt voor verbindingen binnen gebouwen of met niet-blootliggende bedrading of bekabeling. De poorten van deze apparatuur die binnenshuis zijn, mogen niet via metalen verbindingen zijn verbonden met de interfaces die zijn aangesloten op de OSP (outside plant, installatie buitenshuis) of de bedrading ervan. Deze interfaces zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis (type 2- of type 4-poorten zoals beschreven in GR CORE) en ze vereisen isolatie van blootliggende OSP-bekabeling. Toevoeging van primaire beschermingselementen biedt onvoldoende bescherming om deze interfaces via metaalverbindingen aan te sluiten op OSP-bedrading. Opmerking: Alle Ethernet-kabels moeten afgeschermd en aan beide kanten geaard zijn. Voor het systeem met wisselspanning zijn geen externe SPD's (surge protection devices, beschermingselementen tegen spanningspieken) vereist. Het gelijkstroomsysteem maakt gebruik van een ontwerp met geïsoleerde DC-retour (DC-I). De retouraansluiting van de DC-batterij mag niet worden verbonden met het chassis of de aarding van het frame. xii Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

15 Hardware Management Console installeren en configureren Beschrijving van de installatie van de HMC-hardware, aansluiting ervan op het beheerde systeem, en de configuratie ervan. U kunt deze taken zelf uitvoeren of u kunt een gekwalificeerde serviceprovider vragen dit voor u te doen. Mogelijk brengt de serviceprovider hiervoor kosten in rekening. Nieuwe items in De HMC installeren en configureren Informatie over nieuwe of aanmerkelijk gewijzigde informatie in het onderwerp "De HMC installeren en configureren" sinds de vorige update van deze verzameling onderwerpen. Oktober 2013 v Informatie toegevoegd over de installatie van beeldscherm en toetsenbord. Een opmerking toegevoegd over de systeemvereisten voor het werken met de functie Power Enterprise Pools. Maart 2013 v Informatie toegevoegd over HMC-poortlocaties. November 2012 v Informatie toegevoegd over configuratie van de HMC. Mei 2012 v Informatie toegevoegd over installatie van de HMC. Mei 2011 v Informatie toegevoegd over HMC-netwerkverbindingen. Februari 2010 v Informatie is toegevoegd voor IBM Power Systems-servers met een POWER7-processor. Taken voor installatie en configuratie Meer informatie over de taken die horen bij de verschillende installatie- en configuratiescenario's voor de HMC. In dit gedeelte worden de taken beschreven die u moet uitvoeren als u de HMC installeert en configureert. Er zijn verschillende manieren waarop u de HMC kunt installeren en configureren. Zoek de situatie die het best past bij de taak die u wilt uitvoeren. Opmerking: Als u servers met een POWER7-processor beheert, moet de HMC minimaal Versie hebben. Raadpleeg voor meer informatie De versie en de release van de HMC-machinecode vaststellen op pagina 76. Een nieuwe HMC op een nieuwe server configureren Meer informatie over de taken die u moet uitvoeren bij de installatie en configuratie van een HMC op een nieuwe server. Copyright IBM Corp. 2010,

16 Tabel 1. Taken die u moet uitvoeren als u een nieuwe HMC installeert en configureert op een nieuwe server Taak Waar vindt u verwante informatie 1. Gegevens verzamelen en het configuratiewerkblad Configuratiewerkblad voor de HMC op pagina 23 invullen. De configuratie van HMC voorbereiden op pagina De hardware uitpakken. 3. De HMC-hardware bekabelen. Bekabeling van de stand-alone HMC op pagina Schakel de HMC in door op de aan/uit-knop te drukken. 5. Aanmelden en de HMC-webtoepassing starten. 6. Start de Configuratiewizard of gebruik de HMCmenu's om de HMC te configureren. 7. Sluit de server aan op de HMC. Bekabeling van in een rek geïnstalleerde HMC op pagina 40 De HMC snel configureren via de Configuratiewizard op pagina 55 De HMC configureren met de HMC-menu's op pagina 56 De HMC-code updaten en upgraden Meer informatie over de taken die u moet uitvoeren bij het updaten en upgraden van de HMC-code. Als u de HMC-code van een bestaande HMC wilt updaten of upgraden, moet u de volgende taken uitvoeren: Tabel 2. Taken die u moet uitvoeren voor het updaten of upgraden van de HMC-code Taak Waar vindt u verwante informatie 1. Haal de upgrade op. De software van de HMC upgraden op pagina Bekijk het niveau van de bestaande HMCmachinecode. 3. Maak een backup van de profielgegevens van het beheerde systeem. 4. Maak een backup van HMC-gegevens. 5. Noteer de huidige HMC-configuratiegegevens. Leg de status van de opdracht op afstand vast 7. Sla de upgradegegevens op. 8. Upgrade de HMC-software. 9. Controleer of de upgrade van de HMC-machinecode correct is geïnstalleerd Migratie van HMC-code van versie 6 naar versie 7 Meer informatie over de taken die u moet uitvoeren bij migratie van HMC versie 6 naar HMC versie 7. Als u een bestaande HMC wilt migreren van versie 6 naar versie 7 moet u de volgende taken uitvoeren: 2 Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

17 Tabel 3. Taken die u moet uitvoeren voor migratie van HMC versie 6 naar HMC versie 7 Taak Waar vindt u verwante informatie 1. Controleren of de HMC-hardware de code van HMC versie 7 ondersteunt. 2. Controleren of het niveau van uw HMC-code 6.12 of hoger is. Als dat niet het geval is, moet u de bestaande HMC-code upgraden. De versie en de release van de HMC-machinecode vaststellen op pagina 76 De software van de HMC upgraden op pagina De HMC upgraden naar versie 7. De software van de HMC upgraden op pagina Optioneel: het niveau van de firmware van het beheerde systeem upgraden naar het hoogste beschikbare niveau. 5. Als u een tweede HMC hebt, voert u de stappen 1-4 uit voor die HMC. 2 Een tweede HMC toevoegen aan een bestaande installatie Meer informatie over taken die u moet uitvoeren bij het toevoegen van een tweede HMC aan het beheerde systeem. Als u een HMC en een beheerd systeem hebt en een tweede HMC aan deze configuratie wilt toevoegen, doet u het volgende: Tabel 4. Taken die u moet uitvoeren als u een tweede HMC toevoegt aan een bestaande installatie Taak Waar vindt u verwante informatie 1. Controleren of de HMC-hardware de code van HMC versie 7 ondersteunt. 2. Gegevens verzamelen en het configuratiewerkblad Configuratiewerkblad voor de HMC op pagina 23 invullen. 3. De hardware uitpakken. 4. De HMC-hardware bekabelen. Bekabeling van de stand-alone HMC op pagina Schakel de HMC in door op de aan/uit-knop te drukken. 6. Aanmelden bij de HMC. 7. De codeniveaus van de HMC's moeten overeenkomen. Wijzig de code van een van de HMC's naar het niveau van de andere HMC. 8. Start de Configuratiewizard of gebruik de HMCmenu's om de HMC te configureren. 9. Configureer deze HMC voor service met behulp van de installatiewizard Servicenummer bellen. 10. Sluit de server aan op de HMC. Bekabeling van in een rek geïnstalleerde HMC op pagina 40 De versie en de release van de HMC-machinecode vaststellen op pagina 76 De software van de HMC upgraden op pagina 79 De HMC configureren met de HMC-menu's op pagina 56 De HMC configureren zodat deze contact kan opnemen met service en ondersteuning op pagina 67 HMC-netwerkverbindingen U kunt verschillende typen netwerkverbindingen gebruiken voor de verbinding tussen uw HMC en de beheerde systemen. Raadpleeg De HMC configureren op pagina 55 voor meer informatie over het Hardware Management Console installeren en configureren 3

18 configureren van de HMC voor verbinding met een netwerk. Voor meer informatie over het gebruik van een HMC in een netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen: Typen HMC-netwerkverbindingen In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u met behulp van uw netwerk de HMC-beheer op afstand en servicefuncties kunt gebruiken. De HMC ondersteunt de volgende typen logische communicatie: HMC naar beheerd systeem Dit communicatietype wordt gebruikt om de meeste hardwarebeheerfuncties uit te voeren waarbij de HMC stuurfunctieopdrachten opgeeft via de serviceprocessor van het beheerde systeem. De verbinding tussen de HMC en de serviceprocessor wordt soms het servicenetwerk genoemd. Deze verbinding is vereist voor het beheer van het beheerde systeem. HMC naar logische partitie Dit communicatietype wordt gebruikt om platformgegevens (events voor hardwarefouten, hardware-inventaris) te verzamelen van de besturingssystemen die in de logische partities worden uitgevoerd en om bepaalde platformactiviteiten (dynamische LPAR, gelijktijdige reparatie) met die besturingssystemen af te stemmen. Deze verbinding is vereist als u gebruik wilt maken van functies voor het verzenden van service- en foutberichten. HMC naar gebruikers op afstand Biedt gebruikers op afstand toegang tot HMC-functies. Gebruikers kunnen de HMC op de volgende manieren openen: v Door de webbrowser op afstand te gebruiken voor toegang op afstand tot alle functies van de GUI van HMC. v Door SSH (Secure Socket Shell) te gebruiken om de functies voor de HMC-opdrachtregel op afstand te openen. HMC naar service en ondersteuning Dit communicatietype wordt gebruikt om gegevens naar en van de serviceprovider te verzenden, zoals rapporten over hardwarefouten, inventarisgegevens en microcode-updates. U kunt dit communicatiepad gebruiken om automatische serviceoproepen te verzenden. De HMC ondersteunt maximaal vier afzonderlijke fysieke Ethernet-interfaces, afhankelijk van het model. De stand-alone versie van de HMC ondersteunt slechts drie HMC-interfaces, met behulp van een geïntegreerde Ethernet-adapter en maximaal twee pluginadapters. U moet deze interfaces op de volgende manieren gebruiken: v Een of meer netwerkinterfaces kunnen exclusief worden gebruikt voor de communicatie tussen de HMC en het beheerde systeem. Dit betekent dat alleen de HMC en de serviceprocessors van de beheerde systemen zich op dat netwerk bevinden. Als u over een afzonderlijk, vast toegewezen netwerk beschikt, wordt het beveiligingsniveau voor deze interfaces verhoogd ook al zijn de netwerkinterfaces naar de serviceprocessors via het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) versleuteld en met een wachtwoord beveiligd. v Een andere netwerkinterface wordt meestal gebruikt voor de netwerkverbinding tussen de HMC en de logische partities op de beheerde systemen, dus voor de communicatie tussen de HMC en logische partities. U kunt de interface voor een openbaar netwerk ook gebruiken om de HMC op afstand te beheren. v U kunt ook een derde interface gebruiken om een verbinding te maken met logische partities en de HMC op afstand beheren. Deze interface kan ook worden gebruikt voor een afzonderlijke HMC-verbinding met verschillende groepen logische partities. U wilt bijvoorbeeld een LAN voor beheer gebruiken dat niet verbonden is met het LAN waarop alle normale bedrijfstransacties worden uitgevoerd. Beheerders op afstand kunnen met behulp van deze methode HMC's en andere beheerde apparatuur openen. Soms bevinden logische partities zich in verschillende netwerkbeveiligingsdomeinen, bijvoorbeeld achter een firewall en wilt u wellicht over verschillende HMC-netwerkverbindingen met beide domeinen kunnen beschikken. 4 Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

19 Webbrowser-vereisten voor HMC De Hardware Management Console (HMC) wordt ondersteund doormicrosoft Internet Explorer (IE) versie 6.0 en 7.0, Firefox versie en 2.0. Als uw browser is geconfigureerd voor gebruik van een internetproxy, moet ook een lokaal internetadres worden opgenomen in de lijst met uitzonderingen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie op de lijst met uitzonderingen. Als u alsnog de proxy moet gebruiken om bij de HMC te komen, schakelt u HTTP 1.1 gebruiken via proxy-verbindingen in onder het tabblad Geavanceerd in uw venster Internetopties. Opmerking: Voor Firefox versie 2.0 zorgt u ervoor dat u de JavaScript-opties inschakelt om vensters naar de voorgrond of achtergrond te verplaatsen, of om bestaande vensters te verplaatsen of van formaat te wijzigen. Met deze functie kunt u eenvoudig schakelen tussen HMC-taken. Voer de stappen uit om JavaScript-opties in te schakelen: 1. Selecteer Extra en klik op Opties 2. Selecteer Inhoud en klik op Geavanceerd 3. Selecteer Bestaande vensters verplaatsen of van formaat wijzigen en Vensters naar voorgrond en achtergrond verplaatsen 4. Klik op OK Sessie-cookies moeten worden ingeschakeld zodat ASMI werkt wanneer u een verbinding op afstand maakt met HMC. Met de asm-proxycpde worden sessiegegevens opgeslagen en gebruikt. Volg de stappen om de sessie-cookies in te schakelen. Sessie-cookies inschakelen in Internet Explorer. 1. Selecteer Extra en klik op Internetopties 2. Selecteer Privacy en klik op Geavanceerd 3. Zorg ervoor dat de optie Sessie-cookies altijd toestaan is ingeschakeld. Als dit niet zo is, selecteert u de optie Automatisch verwerken van cookies veranderen en selecteert u Sessie-cookies altijd toestaan. 4. Selecteer Vragen onder Eigen cookies en Cookies van derden 5. Klik op OK. Sessie-cookies inschakelen in Firefox. 1. Selecteer Extra en klik op Opties 2. Klik op Cookies 3. Selecteer Toestaan dat sites cookies instellen. 4. Selecteer Uitzonderingen en voeg HMC toe. 5. Klik op OK. Besloten en open netwerken in de HMC-omgeving.: De HMC kan worden geconfigureerd voor open en besloten netwerken. In besloten netwerken kan een geselecteerde reeks niet-routeerbare IP-adressen worden gebruikt. Een openbaar, of "open" netwerk is een netwerkverbinding tussen de HMC, logische partities en andere systemen in uw normale netwerk. Besloten netwerken De enige apparatuur op het besloten netwerk van de HMC bestaat uit de HMC zelf en de beheerde systemen waarmee de HMC is verbonden. De HMC is aangesloten op de FSP (Flexible Service Processor) van elk beheerd systeem. Hardware Management Console installeren en configureren 5

20 AREA Op de meeste systemen is de FSP uitgerust met twee Ethernet-poorten met het opschrift HMC1 en HMC2. U kunt dus maximaal twee HMC's aansluiten. Sommige systemen hebben een dubbel uitgevoerde FSP. In deze situatie fungeert de tweede FSP als "redundante" backup. De basisinstellingen voor een systeem met twee FSP's zijn in essentie gelijk aan die voor een systeem zonder een tweede FSP. De HMC moet met elke FSP zijn verbonden, zodat er extra netwerkhardware nodig is (bijvoorbeeld een LAN-switch of hub) als er meer dan één FSP of meerdere beheerde systemen zijn. Opmerking: Elke FSP-poort op het beheerde systeem mag met slechts één HMC zijn verbonden. Open netwerk Het open netwerk kan zijn verbonden met een firewall of router voor verbinding met internet. Via de internetverbinding kan de HMC servicenummers bellen als er hardwareproblemen zijn die moeten worden gemeld. Elk van de netwerkinterfaces van de HMC is uitgerust met zijn eigen firewall. Als u de Configuratiewizard start, wordt automatisch een elementaire firewall geconfigureerd, maar na het voltooien van de installatie en configuratie van de HMC moet u de firewallinstellingen aanpassen. HMC als DHCP-server: U kunt de HMC gebruiken als DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Opmerking: Als u gebruik maakt van IPv6, moet u het detectieproces handmatig uitvoeren. Er is geen automatische detectie mogelijk onder IPv6. Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van de HMC als een DHCP-server De HMC als DHCP-server configureren op pagina 63. Verbinding met serviceprocessor Redundante HMC HMC1 HMC2 eth0 LAN-switch Verbinding met serviceprocessor eth0 HMC1 HMC DHCP-server HMC2 Op deze afbeelding ziet u een redundante HMC-omgeving met twee beheerde systemen. De eerste HMC is verbonden met de eerste poort van elke FSP, en de redundante HMC is met de tweede poort van elke HMC verbonden. Elke HMC is geconfigureerd als DHCP-server, die elk een andere reeks IP-adressen ge- 6 Power Systems: De Hardware Management Console installeren en configureren

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000

N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs vindt u de laatste update SA14-5992-00 NetVista Thin Client N2200 Thin Client Naslagboek Juli 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw Mac mini zijn vrienden voor het leven. Maak kennis met de Mac mini. www.apple.com/nl/macmini Finder Met Cover Flow door uw bestanden bladeren zoals u ook door uw muziekcollectie bladert.

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

Nadere informatie

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma Mac OS X versie 10.5 + Windows 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Nog even en u en uw MacBook Air zijn vrienden voor het leven.

Nog even en u en uw MacBook Air zijn vrienden voor het leven. Nog even en u en uw MacBook Air zijn vrienden voor het leven. Ingebouwde isight-camera Met drie vrienden tegelijk een videoconferentie houden, waar ter wereld ze ook zijn. www.apple.com/nl/macbook Mac

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Apple AirPortnetwerken

Apple AirPortnetwerken Apple AirPortnetwerken 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op een draadloos apparaat van Apple 7 Het bereik van het AirPort-netwerk

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 4 1. Inleiding tot de Ethernet Disk mini van LaCie 6 1.1. Harddrive-temperatuurregeling

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ESSENTIALS

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software Producthandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie