SYLLABUS DIGITAAL RECHERCHEREN BASISCURSUS TRIO SMC. Syllabus Digitaal Rechercheren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYLLABUS DIGITAAL RECHERCHEREN BASISCURSUS TRIO SMC. Syllabus Digitaal Rechercheren"

Transcriptie

1 TRIO SMC SYLLABUS DIGITAAL RECHERCHEREN BASISCURSUS

2 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere Auteursrechten op tekst, tabellen, tekeningen en foto s 2012 Trio SMC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Trio SMC is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 168 Auterswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden Trio SMC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission in writing from the proprietor. Wilt u meer informatie over dit onderwerp mail naar: of Samenwerking De basiscursus Digitaal Rechercheren wordt gegeven in samenwerking met Uniformboard en Trio SMC. Ronald Vossestein, directeur Uniformboard Paul Mulder, directeur Trio SMC

3 Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Algemeen... 6 Doelgroep... 6 Prijs... 6 Vereisten... 6 Praktische informatie... 7 Aantal deelnemers... 7 Incompany workshop... 8 Belangrijke voordelen... 8 Aanvullende opleidingen... 8 Examentoets... 8 Aanvullende technische eisen... 9 Cursus inhoud Dag Dag Dag Dag

4 Voorwoord Uniformboard heeft in overleg met het bedrijf Trio SMC een programma voor digitaal rechercheren op hoofdlijnen vastgesteld. In het programma zijn drie soorten cursussen opgenomen die opleiden tot digitaal onderzoeker/rechercheur. Deze cursussen zijn respectievelijk: De basiscursus Digitaal Rechercheren. Digitaal Rechercheren voor gevorderden. Het forensisch onderzoek. Behalve een beschrijving van de basiscursus Digitaal Rechercheren bevat de syllabus verdere informatie over de examentoets. Deze syllabus geldt voor het jaar 2012 en De tussentijdse veranderingen daarin worden in de kleur geel gemarkeerd. Er zijn diverse onderwerpen waarbij de syllabus in 2013 geen inhoudelijke veranderingen zal ondergaan. Deze syllabus kan zo nodig ook tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld als een in de syllabus beschreven situatie feitelijk veranderd is. Het is mogelijk, al zal dat maar in beperkte mate voorkomen, dat op een examentoets ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel woorden in deze syllabus staat, maar dat naar het algemeen gevoelen in het verlengde daarvan ligt. Voor opmerkingen over deze syllabus houdt het Uniformboard zich steeds aanbevolen. U kunt die zenden aan of aan Uniformboard, Wipmolen 10, 4133 GG Vianen.

5 Inleiding Deze cursus leert u als cursist de fundamentele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het rechercheren op het internet. De kennis en vaardigheden zijn beschreven in het handboek Digitaal Rechercheren. Dit handboek wordt gebruikt als leidraad tijdens en na de cursus. In het bijzonder is het boek als naslag voor het eventueel opfrissen van verloren kennis door u te gebruiken. "... U leert over de wetgeving die u nodig hebt om te begrijpen en te beoordelen in welke positie u zich wettelijk bevindt. U leert de essentiele begrippen van het internet. U zult zien hoe u de theorie en praktijk van het rechercheren eenvoudig en snel kan gaan toepassen. U maakt kennis met Firefox, de internet browser die het meest geschikt is om te kunnen rechercheren op het internet. Het proces Zoeken op het internet omvat het leren hoe u een vraag kunt ontleden, het ontdekken van bronnen, en op welke wijze een beoordeling van de verkregen informatie kan worden uitgevoerd. De opgedane kennis vormt keer na keer de basis waaruit u een uitgebreider onderzoek leert toe te passen onder leiding van een inlichtingendeskundige. De basiscursus Digitaal Rechercheren is uniek in zijn vorm. De samenstelling is een exclusief ontwerp en volledig afgestemd op de doelgroep. Het combineren van theoretische kennis met inzichten vanuit de praktijk wordt met veel zorg en enthousiasme overgedragen aan de cursist. De cursist is in staat na kennisname van de vakinhoudelijke informatie al relatief snel zelfstandig een eenvoudig onderzoek uit te voeren op het internet. De cursus wordt verzorgd door de heer Paul Mulder, die naast zijn werkzaamheden als register security expert veel ervaring heeft met het uitvoeren van complexe veiligheidsonderzoeken voor het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Paul Mulder is een professionele inlichtingendeskundige die tevens is opgeleid als informatiemanager. Hij is de auteur van het Handboek Digitaal Rechercheren.

6 Algemeen Doelgroep Komt u uit een van de onderstaande doelgroepen en heeft u geen ervaring op dit gebied van onderzoek dan is de basiscursus bij uitstek geschikt voor u: Particulier digitaal onderzoeker Medewerkers vanuit de Nederlandse gemeenten Functionarissen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie en Koninklijke Marechaussee Toekomstige sociale rechercheurs en medewerkers van particuliere recherchebureaus Medewerkers van een Personeel & Organisatie element Private onderzoekers zoals genealogen die stamboomonderzoek verrichten Privédetectives Oud-cursisten Ook particuliere deelname is mogelijk na een intake gesprek. Prijs De prijs van de cursus bedraagt 995,00, inclusief uitgebreide lunches en onbeperkt koffie, thee, frisdranken en versnaperingen. Daarnaast ontvangt u de onderwerpen uit de syllabus volledig uitgeprint en gebundeld voor gebruik tijdens de curus. U ontvangt naast het handboek Digitaal Rechercheren een USB stick voor het veilig en anoniem rechercheren op het internet. Tenslotte ontvangt u digitaal op een DVD de volgende bestanden: De actuele stopwoorden tabel Meerdere Nederlandse Firefox versies Een tabel met geschikte Firefox add-ons (voorzien van hyperlinkkoppelingen) voor de verbetering van de zoek functionaliteit Een actuele Stopwoordenlijst Een overzicht van de belangrijkste Google operators De Firefox gebruikershandleiding Software om metadata te kunnen onderzoeken Vereisten Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij een enige achtergrond hebben met het internet voordat u aan deze cursus begint. In het bijzonder dienen zij affiniteit te hebben met ten minste twee van de volgende twee aspecten: Bekendheid met het besturingssysteem Windows Bekendheid met de commando lijn (CMD) werking van Windows Daarnaast is kennis van het MS Officepakket 2003, 2007, 2010 een vereiste.

7 Praktische informatie De basiscursis Digitaal rechercheren duurt vier dagen aaneengesloten. Maar kan op verzoek worden gesplist in tweemaal 2 cursusdagen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Cursusdagen: dinsdag t/m vrijdag. Tijd: uur. Locatie: Het Notarispand, Lomabardstraat 5, 4132 VH Vianen. Cursusdata: 2012: november en december 2013: januari, februari, maart, april, mei, september, oktober, november en december. Werkvorm: hoorcollege met de mogelijkheid tot vragen stellen en het actief gebruik van een eigen laptop of computer. Studiebelasting gedurende de cursus: ± 1 uur per dag voor het uitvoeren van een opdracht. Aantal deelnemers Het aantal deelnemers is minimaal 8 personen en maximaal 12 personen per cursusweek. Cursus kan incompany worden gegeven (zie hiervoor de aanvullende eisen).

8 Incompany workshop Een incompany workshop is interessant als u zich in één van volgende situaties herkent: Er bestaat een opleidingswens voor het gehele bureau of afdeling Meerdere medewerkers willen tegelijk de relevante kennis opdoen Het wordt tijd dat we allemaal dezelfde kant weer gaan opkijken. Belangrijke voordelen Een incompany cursus levert u belangrijke voordelen: Een incompany cursus kan financieel voor u aantrekkelijk zijn. Planning van de training wanneer het u het beste uitkomt. Aanzienlijke besparing op de mogelijke extra reiskosten. De inhoud wordt volledig afgestemd op uw organisatie. Medewerkers herkennen de inhoud van de curusus daardoor beter. Betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar. Meer ruimte voor individuele benadering en vragen. Het gehele team in één keer op het gewenste kennisniveau. Aanvullende opleidingen De volgende cursussen zijn interessant voor kandidaten die de basiscursus Digitaal Rechercheren met goed gevolg hebben afgelegd: Digitaal Rechercheren voor gevorderden. Het forensisch onderzoek. Examentoets Op de laatste dag zal een examentoets worden afgenomen. Er zal een mix worden aangeboden van tien praktische vragen en vragen die meer technische vaardigheden betreffen; deze vragen zijn te voltooien in 35 minuten tijd. Beoordeling voor de examentoets is 10 punten per goed beantwoorde vraag. De cursist is geslaagd bij het behalen van 55 punten of meer. Cursisten die 80 punten of meer scoren worden aangemoedigd om de vervolg cursus Digitaal Rechercheren voor gevorderden te gaan volgen. Voor elke cursus zal een nieuwe examentoets worden ontwikkeld. Indien geslaagd ontvangt de cursist een certificaat van bekwaamheid voor de gevolgde cursus. Het certificaat wordt door tussenkomst van Uniformboard verstuurd naar de betreffende cursist. Het leerboek voor deze cursus is het handboek Digitaal Rechercheren aangevuld met actuele en bijzondere informatie en/of gebeurtenissen.

9 Aanvullende technische eisen Incompany is de cursus volledig te verzorgen. Voorwaarden zijn per kandidaat: Een Wifi-toegang tot het internet (20 tot 30 Mbs). Een laptop of computer met een besturingssysteem op basis van MS Windows XP, Vista of Windows 7. Een Officepakket voorzien van MS Word en Excel. Het gebruik van een USB-stick. Het gebruik van een laptop of een standaard computer is geen bezwaar.

10 Cursus inhoud Dag 1 Welkom Het medium internet Digitale bestanden De virtuele identiteit Wetten en regels op het internet Bijzondere opsporingsbevoegdheden Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten De particuliere recherchebureaus De rechten van de burger Wet Computercriminaliteit Computercriminaliteit Cybercrime Cybercrime Kinderporno Cyberseks Cybervandalisme Cyberstalking Cyberterrorisme Cyberspionage Cyberdiefstal Cyberfraude Cyberpiracy Cybertrespass Cyberhate Privacy wetgeving en het internet Soorten persoonsgegevens Wanneer is een gegeven geen persoonsgegeven? Wat is een bijzonder persoonsgegeven? Uitdrukkelijke toestemming Zelf gegevens openbaar gemaakt Internationaal kader Privacy versus digital rechercheren Opdracht dag 1

11 Dag 2 De essentiële beginselen van het internet Ontstaan van het internet Het IP-adres, TCP-model Het OSI-model, de basis van de IT Het MAC-adres van een netwerkkaart Opvragen van het IP-adres Dynamische en statische adressen IPv4 en IPv6 Netwerkklasse Het TCP/IP TCP/IP kenmerken Het publieke IP-adres Indeling van IP-adressen en reeksen Poorten Services Domain Name System (DNS) De domeinnaam Subdomein Top Level Domain (TLD) De zoekmachine Soorten zoekmachines Werking conform het webcrawler principe Werking conform het subject directory principe Werking conform het meta principe Zoekmachines voor het Nederlandse taalgebied Gespecialiseerde zoekmachines De internet browser Wat is een browser Rechercheren op het internet Trage browser reacties Sporen op het internet Privacy maatregelen Cookies Java component Zoeken met Google De zoekmachine Google Regels en de wijze van bevraging Zoekwoorden, tips, Interpunctie en Synoniemen Het verbeteren van zoekopdrachten Operators Opdracht dag 2

12 Dag 3 Het onderzoek op het internet Het onderzoeksproces Definiëren en Specificeren Zoeken en vastleggen Evaluatie Rapporteren Analyseren Alternatieven Bronnen Definitie soorten bronnen Openbare bronnen Commerciële openbare bronnen Het weblog Instant messaging Weblog als bron Usenet File-allocatie Nieuwsgroepen Binair bestand Functionaliteit van Usenet Misbruik posten en spam Binaire bestanden en het downloaden Stichting Brein Metadata Wat verstaan we onder metadata? Standaardisatie van metadata Ontwikkelingen naar de nabije toekomst De risico s van metadata Metadata en extensies Viewers De val van het curriculum vitae Valsheid in geschrifte Het curriculum vitae Wat zijn de risico s Ontslagvergoeding bij eerlijkheid Frauduleus gedrag Een strafblad, de waarheden en onwaarheden De onwaarheden in een CV Het valse diploma Typeringen valse diploma s Diploma Mill en Duo

13 Het Integriteitsonderzoek Integriteitonderzoeken bij wet Verklaring Omtrent het Gedrag Verstrekking van de VOG Screeningsprofielen Risico s bij bepaalde functies Strafbaar of gewoon legaal Opdracht dag 3

14 Dag 4 Veilig op het internet De virusscanner en de globale werking daarvan en soorten virussen De firewall Soorten firewalls De proxyserver De proxyserver typeringen Transparante proxyserver De werking van het TOR-netwerk De voor- en nadelen Activiteiten achterhalen Rechercheren via TOR Tips & trucs voor het digitaal rechercheren Installatie Firefox met meerdere versies Add-ons voor Firefox Het opzoeken van het eigen IP-adres Het ontstaan van spam Het zoeken van een adres Paaseierenregel en bronnen Oplichting op het internet Examentoets 10 vragen te beantwoorden in 35 minuten.

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L

ACADEMIC SERVICE. Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L ACADEMIC SERVICE Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Technology/People. Professional Microsoft Services SERVICE LEVEL AGREEMENT

Technology/People. Professional Microsoft Services SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT WELCOME IN THE CLOUD Welkom bij! Enterprise ICT oplossingen zijn complex en kostbaar om te bouwen en te onderhouden. Gelukkig is het mogelijk om van deze oplossingen te profiteren

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens 310 Onderzoek en beleid De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve

Nadere informatie

SuccesvolpublicerenmetWordPress

SuccesvolpublicerenmetWordPress Ditiseenpreview vanhetboek SuccesvolpublicerenmetWordPress Zievoormeerinformatie:http://wp-boek.nl Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Toine Spapens Mirjam Siesling Ellen de Feijter Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 2011 WODC, ministerie

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance

Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance Basic Finance Ondernemingsplan, financieel bekeken René Scheerman & Hans Woerdeman All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any

Nadere informatie

Serie Financieel management. De financiële functie: De financiële omgeving

Serie Financieel management. De financiële functie: De financiële omgeving Serie Financieel management De financiële functie: De financiële omgeving FM.indd 1 Serie Financieel management Heezen/Ammeraal, De financiële functie: De financiële omgeving Heezen, De financiële functie:

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

2010 Sdu uitgevers, Den Haag

2010 Sdu uitgevers, Den Haag Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag tel. (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2010 Sdu uitgevers, Den Haag Vertaling, redactie

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003)

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Ies Korpershoek Ben Groenendijk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie