Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JVN_OBI_Algemeen. Haal de VAPP op en start de virtuele machines op.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JVN_OBI_Algemeen. Haal de VAPP op en start de virtuele machines op."

Transcriptie

1 . 70_642 opdracht Network Access protection. deze opdracht maakt gebruik van de VApp JVN_OBI_ALGEMEEN. De opdracht is werkend getest in de cloud. Inhoud; Inleiding De DHCP server De Windows 7 client De Network Policy Server ( NPS ) Health policies Networkpolicies Health Policies DHCP en NAP NAP Enforcement via een GPO De NPS server en de NAP in werking Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JVN_OBI_Algemeen. Haal de VAPP op en start de virtuele machines op. Inleiding. Network Access Protection is een nieuw fenomeen in Windows server Buiten de Microsoftwereld bestaat dit al langer, maar MS heeft het nu voor het eerst geïmplementeerd in haar OS. NAP kan worden ingezet om de veiligheid van ons interne netwerk zoveel mogelijk te kunnen garanderen. NAP houdt in dat we een NPS ( network policy server ) gebruiken. Deze NPS controleert elke client die contact zoekt met ons netwerk; nagegaan wordt of contact tussen ons netwerk en die client geen risico inhoudt voor ons netwerk. Bijv; heeft die client wel een antivirusprogramma geïnstalleerd, of is die client wel up to date met ziijn security patches, etc. In deze opdracht gaan we kijken hoe Nap in zijn werk gaat. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheid om NAP te combineren met J., van NImwegen Pagina 1 van 21

2 Dhcp. Elke client die een Ip adres krijgt van onze Dhcp server, wordt door de NPS meteen gescreend op zijn zogenaamde health status. Afhankelijk van wat de NPS in dit onderzoekt ontdekt krijgt de client 1. Direct en volledig toegang tot ons interne netwerk 2. Pas toegang tot ons netwerk nadat de client een aantal security maatregelen heeft doorgevoerd. 3. Uitsluitend toegang tot een speciaal deel van ons netwerk, waar hij zichzelf kan healen. In dat netwerkdeel hebben wij dan bijv. een zogenaamde remediation server draaien, waarbij de client bijv. de Wsus updates kan halen of zijn virusdefinities kan laten updaten. Deze vorm van Nap is de eenvoudigste om te bouwen, eigenlijk alleen maar geschikt om een idee te krijgen van de wijze waarop Nap in elkaar zit. Het zwakke punt van deze constructie is namelijk dat je alle Nap security settings kunt omzeilen met een client die een static ip adres heeft. Dus niet echt veilig. Maar wel goed genoeg om een idee te krijgen van NAP. Richt nu eerst een windows server2008 machine in als Domain controller van het domein Nap.com. Gebruik hiervoor de machine X86-1. Gebruik hierbij de volgende gegevens; Computernaam;DC_Nap Ipadres ; /24 Geen Gateway Disable ipv6 Forest functional level; windows2008 Richt nu in het domein een memberserver, Member_Nap, in. Ip adres /24 Disable ook hier ipv6. J., van NImwegen Pagina 2 van 21

3 De DHCP server. Installeer op Member_Nap de rol van DHCP server; Richt een scope als volgt in; Parent domain; nap.com Scopename; napscope Start ip End ip Gateway Scopetype; wired Laat de scope meteen activeren. Disable Dhcp IPv6 stateless mode. De Windows 7 client. Richt nu een Windows7 machine, Win7, in. Maak Win7 als dhcp client lid van het domein. Ga eerst na dat Win7 een geldig IP adres krijgt van Member_Nap. Let even op de Connectionspecific DNS Suffix. J., van NImwegen Pagina 3 van 21

4 Om straks Win7 aan de policies van onze NPS server te kunnen onderwerpen, moeten we nu eerst in AD een Global securitygroep aanmaken, waar Win7 lid van is. Maak daarom nu eerst in AD in de Users container een aparte Global security groep, GG_Nap enforced computers, aan voor de computers die straks als Nap client gaan fungeren. Maak Win7 lid van deze GG. Controleer of je met Win7 kunt inloggen op het domein. Test ook uit of je met Run \\DC_NAP naar de DC kunt. De Network Policy Server ( NPS ). Dan kunnen we nu de Network Policy Server gaan installeren. Dat doen op Member_Nap. De NPS gaat straks onze NAP ( network access protection) policies uitvoeren. Installeer nu op Member_NAP de rol van de NPS server. We hebben alleen de NPS nodig, meer niet. Als de NPS eenmaal is geïnstalleerd zullen we achtereenvolgens moeten aanmaken; Health policies; J., van NImwegen Pagina 4 van 21

5 Connection request policies; Network policies; Remediation server Grouppolicies. Open nu op Member_Nap vanuit het startmenu de NPS server. Constateer dat er ook scenarios aanwezig zijn om de policies op te leggen via Radius servers, Dial up en VPN Connections, zelfs voor Wireless connections. Wij kiezen nu voor Nap. Klik op Configure Nap. Kies nu DHCP als Nap enforcement method; Hiermee wordt bepaald dat de napsettings moeten gelden voor alle clients die toegang zoeken tot ons netwerk via een ipadres dat zij van onze DHCP server hebben ontvangen. Omdat wij in ons kleine netwerk de DHCP server en de NPS server op een zelfde machine hebben geïnstalleerd hoeven we geen gebruik te maken van radius clients. Dit is alleen maar nodig indien we meerdere NPS servers in ons netwerk hebben die de Nap policies zelf niet bevatten; zij sturen de clients dan door naar de enige NPS server die wel de policies bevat. Ga gewoon door. J., van NImwegen Pagina 5 van 21

6 Ook kun je Nap instellen per individuele Dhcp scope. Dit gebruiken wij ook niet. Wij willen dat alle scopes onder de werking van de NPS vallen. Klik Next. In het volgende scherm kun je instellen voor welke specifieke usergroepen of machinegroepen de NAP policy settings moeten gelden. Wij willen alle users en machines bereiken, dus gaan we hier geen aparte groepen ingeven. Ga gewoon door. Vervolgens moeten we een remediation servergroep aanmaken. Onze DC_Nap wordt daar lid van. Met deze instelling zorgen we ervoor dat de NAP beperkingen die straks binnen ons netwerk draaien, NIET gelden voor onze DC_Nap. Immers; alle clients ( compliant en noncompliant) moeten straks in staat zijn om DC_Nap te bereiken. Compliant clients lijkt me duidelijk waarom, maar ook non-compliant clients moeten de DC kunnen bereiken. Daar krijgen zij namelijk straks hun informatie over de wijze waarop zij zichzelf kunnen healen. Klik op OK als je alles hebt ingevuld. non-compliant is en hoe dat opgelost kan worden. Een URL vullen we niet in; dit gebruiken we als we een Website zouden hebben waar we de gebruiker naar toe sturen als hij meer informatie wil over de reden waarom zijn pc J., van NImwegen Pagina 6 van 21

7 Wij doen daar nu niets mee. Klik gewoon op Next. Health policies. Nu kunnen we onze NAP Health policy definieren. Windows 2008 maakt hierbij gebruik van de System Health Validator ( SHV). Zorg dat deze SHV wordt gebruikt en zorg ervoor dat de clients zichzelf mogen healen ( auto remediation) Clients die niet met NAP overweg kunnen mogen alleen een afgeschermd deel van ons netwerk bezoeken, bijvoorbeeld een DMZ. In het totaaloverzicht lezen we nu af dat de wizard diverse Health policies maakt; 1. Een health policy voor compliant clients 2. Een health policy voor non-compliant clients Voor deze clients wordt tevens een networkpolicy aangemaakt. Voor clients die niet met NAP overweg kunnen ( Non NAP Capable) wordt alleen een networkpolicy aangemaakt. J., van NImwegen Pagina 7 van 21

8 Vraag via de link Configuration details detailinformatie op. Details over de NAP configuratie Klik op Finish. Open nu in de NPS server het onderdeel met de Connection request Policies. Ga na dat er een NAP DHCP policy is, die 24/ 7 actief is en dat de Local computer als Authentication provider optreedt. J., van NImwegen Pagina 8 van 21

9 Open de NAP DHCP policy door erop te dubbelklikken. Ga na dat de polcy enabled is en dat als network connection method is gekozen voor DHCP. Op de settings tab kun je nagaan dat Member_Nap de verzoeken tot netwerktoegang mag authenticaten. Sluit het scherm van de NAP Dhcp properties. J., van NImwegen Pagina 9 van 21

10 Networkpolicies. Dan gaan we nu kijken naar de networkpolicies. Met de networkpolicies wordt bepaald wie met het netwerk mag connecten en onder welke voorwaarden/ omstandigheden. Hier zie je weer de drie eerder besproken opties; compliant, noncompliant of non capable. Constateer dat de policies verschillen in de mate waarin de client network access krijgt. ( Full access of limited access) De non compliant client moet wel limited hebben om zichzelf te kunnen healen bij de remediation server. J., van NImwegen Pagina 10 van 21

11 In de properties van DHCP noncompliant kun je zien dat deze leidt tot uitvoering van de Noncompliant health policy. Het tabblad Constraints laat zien dat de enige voorwaarde tot beoordeling van de netwerktoegang is dat er gecheckt moet worden of de machine wel healthy is. Andere eisen worden nu niet gesteld. J., van NImwegen Pagina 11 van 21

12 Het tabblad Settings toont ons de Nap Enforcement; Non compliant clients krijgen limited access en ze mogen zichzelf healen als ze dat kunnen. Klik op Configure om vast te stellen dat onze remediation servergroep al bekend is. Health Policies. Gaan we nu kijken naar de Health policies. Open de container met de Health policies; De twee policies die genoemd worden beschrijven onder welke voorwaarde(n) een client kan worden bestempeld als Healthy ( compliant) of niet healthy ( non compliant) Open de properties van de Non compliant health policy. Ga na dat de client als non compliant wordt gezien als hij aan een of meer SHV checks niet voldoet. J., van NImwegen Pagina 12 van 21

13 De System Health Validator voert dus een aantal checks uit. Maar welke? Dat kun je zien in de SHV zelf. In de properties van de SHV kun je deze instellingen wijzigen. Klik op de knop Configure. Kies het tabblad voor de Vista clients. Wij gebruiken immers geen XP. Op dit tabblad kun je instellen welke functies de client eventueel moet inschakelen of bijwerken alvorens hij als healthy aangemerkt zal worden. J., van NImwegen Pagina 13 van 21

14 Firewall You can force a firewall to be enabled on the Vista client in order to be compliant with health policy Virus Protection You can force that virus protection be enabled in order to be complaint. In addition, you can require that the virus protection be up to date in order to be compliant. Spyware Protection You can force that an antispyware application be enabled to be compliant. In addition, you can force that the antispyware application be up to date in order to be compliant. Automatic Updating When automatic updating is enabled, the NAP agent on the client will try to fix the problem. For example, if the user disables the Windows Firewall, the NAP agent on the client machine will try to turn the firewall back on Security Update Protection When this option is enabled, you can choose to restrict clients from accessing the network based on their current state of security updates. You can use the drop down list seen in the figure below to set what type of security updates are required. You also have the option to set the minimum number of hours allowed since the client has checked for new security updates and whether you want to allow the clients to use Windows Server Update Servers or Windows Update (Microsoft Update is allowed by default). Stel in dat alleen gekeken hoeft te worden of de client een firewall heeft ingeschakeld. DHCP en NAP. Rest ons nu tot slot om DHCP te configureren voor Nap en de client te testen. Open nu op Member_Nap de DHCP console. De DHCP server en de Network Policy Server zullen met elkaar communiceren om samen na te gaan of een client volledige, gedeeltelijke of geen netwerktoegang krijgt. Kies de optie om de scope options te configureren. Stel de juiste vendor class en user class in. Geef het ip adres van de DNS server mee. J., van NImwegen Pagina 14 van 21

15 Deze opties zullen straks worden gebruikt voor de clients die als non compliant beschouwd worden. Stel een nieuwe DNS domain name in; Deze DNS domain name wordt straks gebruikt om unhealthy clients te verwijzen naar een ander deel van het netwerk. Het deel waarin zich de remediations servers bevinden. Ga na dat de scope options nu onderscheid maken in de zogenaamde None class en de Default Network Access Protection Class. De Default NAP instellingen worden straks gebruikt voor de Non compliant computers. Enable nu NAP voor de scope. Rechtsklik op de scope node, kies properties en enable NAP. J., van NImwegen Pagina 15 van 21

16 NAP Enforcement via een GPO. Om er nu voor te zorgen dat elke Dhcp client met de Nap settings wordt geconfronteerd, gaan we deze settings uitrollen m.b.v. een grouppolicy. Dit omvat; 1. Enable de NAP agent op de client 2. Configureer de Nap enforcement Agent ( hier DHCP NAP enforcement Agent) 3. Configureer de GPO zodanig dat hij alleen geldt voor de clients die in de security groep zitten waarvoor NAP moet gelden. Maak nu eerst in DC_Nap een nieuwe GPO, NAPpolicy, aan. Edit deze als volgt; Comp config/ windows settings/ sec settings/system services/ netw access protection agent; define this policy setting. Stel in op Automatic. Hiermee wordt door de GPO op de clients de Nap agent ingeschakeld. Nu moeten we nog de DHCP enforcement Client op de client laten enabelen. J., van NImwegen Pagina 16 van 21

17 Rechtsklik daarna expliciet op de NAP Client configuration node en kies APPLY. Tot slot moeten we ervoor zorgen dat de GPO wordt toegepast op de computers uit onze GG_NAP enforced computers. Verwijder in de security filter de authenticated users; het is immers een computerpolicy. Voeg de GG_Nap enforced computers toe; Link de policy nu aan het domein. J., van NImwegen Pagina 17 van 21

18 De NPS server en de NAP in werking. Start Win7 op. Log met Win7 in op het domein. Schakel de firewall uit. Draai nu Ipconfig /release en renew meteen weer. (Start Win7 evt opnieuw op.) Vraag met IPconfig /all de ipconfiguratie van Win7 weer op. Let op; de firewall wordt razendsnel weer ingeschakeld, dus wellicht heb je geen tijd om dit te zien gebeuren. J., van NImwegen Pagina 18 van 21

19 In dat geval kun je op Member_Nap in de configuratie van de SHV instellen dat ook gecheckt dient te worden of er op de client wel een antivirus programma draait. Als Win7 nu zijn ip configuratie vernieuwt kun je zien dat de connection specific DNS Suffix nu vemeldt; Non compliant pc s. Dit is de DNS verwijzing voor de non compliant clients. De NPS server en de Dhcp server hebben dus al ontdekt dat Win7 niet compliant is. Ook is er geen gateway adres ingevuld. Vraag een Routeprint op; constateer dat de dhcpserver en de DC wel bereikbaar zijn, maar verder niets. De default gateway is verdwenen. M.a.w. de client zit gevangen in alleen de communicatie met de DC en de Dhcp server. J., van NImwegen Pagina 19 van 21

20 Ping DC_Nap en Member_Nap om de communicatie te testen. Ga na dat DC_Nap bereikbaar is. ( Run \\DC_Nap ) Op Member_Nap; Zorg dat de SHV niet kijkt naar een geïnstalleerde AV. Op Win7; Release en renew het ip adres. Log weer in op het domein. Constateer dat de connection specific DNS suffix nu ineens het domein Nap.com vermeldt. Ook de route print vermeldt ineens de default gateway van J., van NImwegen Pagina 20 van 21

21 Vraag via de CMD met het commando Netsh nap client op welke Enforcement clients op Win7 actief zijn. (Netsh nap client show state) Constateer dat de DHCP Enforcement client inderdaad Initialized is. Herhaal dit eens als de client Non Compliant is. Dan zie onderin het netsh scherm ook meteen waarom de toegang werd geweigerd...(remediation results..) Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze opdracht. Andere scenarios zullen wij niet bekijken; deze gaan te ver. Het ging ons er hier alleen maar om dat je gezien hebt wat NAP inhoudt en hoe je ermee kunt werken. J., van NImwegen Pagina 21 van 21

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall.

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JvN_OBI_Algemeen. Opdracht werkend getest in VNIA. Deze opdracht bouwen we in de cloud.

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC.

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. RRAS: Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. Let op: RRAS member server moet 2 netwerkkaarten bevatten (1. Interne netwerk, 2. Externe

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht TCP/IP en Dhcp. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp DualNic. Opdracht werkend getest in VNIA. DOCENTENEXEMPLAAR Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

Handleiding. Lokaal Outlook gebruiken

Handleiding. Lokaal Outlook gebruiken Handleiding versie: 22 maart 2013 Lokaal Outlook gebruiken (Cloud gebruikers) Toegang tot uw mail via Outlook op uw Windows computer Dit document biedt u een handleiding voor de meest voor de hand liggende

Nadere informatie

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben.

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben. VPN ONDER WINDOWS 7 VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Windows 7. Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

VPN Client 2000/XP naar Netopia

VPN Client 2000/XP naar Netopia Technical Note #041 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 02 juli 2001 Bijgewerkt op: 02 juli 2001 Beschrijft: VPNclient2router VPN Client 2000/XP naar Netopia Deze technote beschrijft het instellen van de

Nadere informatie

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht RRas en VPN s in Windows 2008.

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht RRas en VPN s in Windows 2008. . 70_642 opdracht RRas en VPN s in Windows 2008. Deze opdracht maakt gebruik van de vapp, vapp_jvn_dualnic. De opdtracht is werkend getest in de cloud. Docentenexemplaar Onderwerp; RRas en vpn s in windows

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011 Installatiehandleiding ixperion Word Import voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010-2011 Versie 1.0.0 Seneca 2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving en wijzigingen

Nadere informatie

Configuratie van VPN met L2TP/IPsec

Configuratie van VPN met L2TP/IPsec Configuratie van VPN met L2TP/IPsec Met pfsense als Firewall/Router Voorbereiding (Windows 7 op lokale netwerk) Bekijk eerst of de machine correcte netwerkgegevens heeft verkregen van de pfsense router:

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

Uw Dell 115 en 225 configureren voor gebruik met de 802.1xfunctionaliteit

Uw Dell 115 en 225 configureren voor gebruik met de 802.1xfunctionaliteit A : Auke Vleerstraat 6D I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Uw Dell 115 en 225 configureren voor

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

MS Exchange instellingen

MS Exchange instellingen MS Exchange instellingen Dit document omschrijft een aantal instellingen welke in geval van problemen bij verzenden van e-mail vanaf een Toshiba e-studio MFP, in MS Exchange gewijzigd kunnen worden. Het

Nadere informatie

DrayTek Vigor 2850. IPv6 TSPC tunnel (Freenet6)

DrayTek Vigor 2850. IPv6 TSPC tunnel (Freenet6) DrayTek Vigor 2850 IPv6 TSPC tunnel (Freenet6) IPv6 op basis van Tunnel TSCP (Freenet6) De Vigor 2850 serie ondersteunt zowel IPv4 als ook IPv6. Mocht uw provider overstappen naar IPv6 in combinatie met

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token.

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doel Nr. Naam Pagina 1 Doel 1 2 Toepassingsgebied 1 3 Verantwoordelijkheden 1 4 Procedure gebruik Juniper VPN client 2 4.1 Starten van VPN verbinding 2 4.2 Stoppen van VPN

Nadere informatie

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 1. Poledit: Poledit is een tool die we gaan gebruiken om policies te specifiëren. Zaken zoals: toegang tot opties in het control panel, uitzicht

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

Windows XP & Windows Vista

Windows XP & Windows Vista Rem ote Dial- in User Windows XP & Windows Vista Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 Nieuwe VPN-verbinding maken in Windows

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

Instellingen Microsoft ISA server

Instellingen Microsoft ISA server Instellingen Microsoft ISA server Om Teleblik media door de Microsoft ISA server te kunnen afspelen is er een speciale regel nodig, die dit verkeer expliciet toestaat. Het verdient aanbeveling om deze

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 Whitepaper: Cisco Meraki Title: Opzetten wireless guest access Author: Jurgen Vermeulen Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 JUVE Consulting BVBA Roosgrachtlaan 27, B-3400 Landen Tel.: +32 (491)

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Uw Aerohive HiveAP configureren voor gebruik met de Portal-functionaliteit van Qmanage

Uw Aerohive HiveAP configureren voor gebruik met de Portal-functionaliteit van Qmanage A : Auke Vleerstraat 6D I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Uw Aerohive HiveAP configureren voor

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

Pagina 1/45. Aan de slag met. Virtueel Datacenter. Versie 1.4

Pagina 1/45. Aan de slag met. Virtueel Datacenter. Versie 1.4 Pagina 1/45 Aan de slag met Virtueel Datacenter Versie 1.4 Pagina 2/45 Inhoud Inleiding...3 Termen / Begrippen lijst...3 De start en inrichting van uw Virtueel Datacenter...4 Inloggen op vcloud Director...5

Nadere informatie

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP Rem ote Dial- in User DrayTek Sm art VPN Client PPTP / I PSec / L2TP Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 VPN verbinding opzetten

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Uw Ruckus Virtual SmartCell Gateway met R710 AP configureren voor gebruik met de Portal functionaliteit van Qmanage

Uw Ruckus Virtual SmartCell Gateway met R710 AP configureren voor gebruik met de Portal functionaliteit van Qmanage A : Auke Vleerstraat 6D I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Uw Ruckus Virtual SmartCell Gateway

Nadere informatie

Uw Cisco WLC/WISM configureren voor gebruik met de portal-functionaliteit van Qmanage

Uw Cisco WLC/WISM configureren voor gebruik met de portal-functionaliteit van Qmanage A : Auke Vleerstraat 6D I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Uw Cisco WLC/WISM configureren voor

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2007 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client)

VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client) VPN opzetten naar Auroraa (Global VPN Client) Hieronder is uitgelegd hoe u thuis of vanaf een laptop een beveiligde verbinding kan opzetten naar uw werkomgeving binnen Auroraa. De VPN software installeren:

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Printer DCA installatie

Printer DCA installatie De printer DCA collecteert informatie als storingen en onderhoudsmeldingen, bestellingen en tellerstanden. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar de mps server waar wij automatisch bericht

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 7)

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 7) xdsl Bridging xdsl Bridging Met deze m ethode kunt u de Draytek Vigor Modem zo instellen dat het publieke IP-adres (afkom stig van uw provider) doorgestuurd worden naar een com puter of een Router. Hierdoor

Nadere informatie

Handleiding Instellen Account In Microsoft Outlook 2007

Handleiding Instellen  Account In Microsoft Outlook 2007 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2007 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Wsus in Windows server2008 Werkend getest in VNIA Deze opdracht maakt gebruik van de vapp JvN_Internet.

Wsus in Windows server2008 Werkend getest in VNIA Deze opdracht maakt gebruik van de vapp JvN_Internet. Wsus in Windows server2008 Werkend getest in VNIA Deze opdracht maakt gebruik van de vapp JvN_Internet. Deze opdracht bouwen we in de cloud. Haal daarvoor de VApp JVN_Internet op. Rename deze Vapp meteen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie