Woonhuisventilatie. inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonhuisventilatie. inhoud"

Transcriptie

1 Katern voor scholing, her- en bijscholing 17 inhoud 1 Woonhuisventilatie 5 Otib-nieuws Basiskennis Woonhuisventilatie Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB juni 2009 Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden nieuwe woningen voorzien van mechanische ventilatie (MV). Dit werd noodzakelijk, omdat door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas en kierafdichting, natuurlijke ventilatie niet meer voldoende is de luchtkwaliteit in de woning op peil te houden en overtollig vocht naar buiten af te voeren. De eerste MV-systemen bestonden uit natuurlijke toevoer van lucht via toevoerroosters in woonruimten en afzuigroosters in keuken, badkamer en toilet. Aandacht voor de aanleg van MV in het algemeen en van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning in het bijzonder. Door: Han Brouwer-Keij De NPR 1088 onderscheidt vier soorten ventilatiesystemen. Dit zijn natuurlijke toe- en af - voer, mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, en mechanische toe- en afvoer. Inmiddels is het aantal systemen veel groter. Nieuwe systemen kunnen zijn uitgevoerd met centrale en/of decentrale toe- en afvoer, warmteterugwinning (wtw) en vraaggestuurde schakelingen. Daarom komen er dit najaar zoveel nieuwe publicaties op de markt. Gebalanceerde ventilatie met wtw Gebalanceerde ventilatie met wtw bestaat uit een kanalensysteem voor de luchttoevoer naar ten minste elke verblijfsruimte, een kanalensysteem voor de luchtafvoer uit ten Belangrijke normen en richtlijnen: - Bouwbesluit/modelbouwverordening, capaciteit, thermisch comfort, regelbaarheid, luchtkwaliteit, instroom- en afvoeropeningen, hinder. - NEN 1087, bepalingsmethoden voor capaciteit, thermisch comfort, regelbaarheid, luchtkwaliteit, instroom- en afvoeropeningen. - NPR 1088, praktijkrichtlijn hoe te voldoen aan het Bouwbesluit en vereenvoudigingen van de bepalingsmethoden volgens NEN GIW/Isso-publicatie, capaciteit, thermisch comfort, regelbaarheid, instroom- en afvoeropeningen, kanaalontwerp/roosters, luchtzijdig inregelen. - Isso-publicatie 61*, kwaliteitseisen ventilatiesystemen in woningen. - Isso-publicatie 62*, kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in woningen, met aanvullingsblad Kleintje ventilatie. - Isso-publicatie 91**, kwaliteitseisen voor het ontwerp, de installatie en onderhoud van ventilatiesystemen met decentrale toe- en afvoer en warmteterugwinning in woningen Isso-publicatie 92**, kwaliteitseisen voor het ontwerp, de installatie en onderhoud van ventilatiesystemen met decentrale toevoer en centrale afvoer in woningen. - Luka, kwaliteitshandboek luchtkanalen. * wordt dit najaar herzien ** verschijnt dit najaar 17 1

2 1. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. -10 C 2,7 C 2. Principe kruisstroomwisselaar. 20 C 17,5 C A B geplastificeerd C D draadstang gaatjesband min. draadstang M6 min. M6 afmetingen 15 x 1,5 mm vilt of bout + moer M6 PE-band vilt of PE-band vilt of PE-band isolatie 3. a. Puntsophanging met draadstang, b. puntsophanging met gaatjesband, c. puntsbevestiging aan de wand met draadstang en d. puntsbevestiging geïsoleerd kanaal aan de wand. minste keuken, badkamer en toilet, en een wtw-unit. Zowel de toe- als afvoer is mechanisch. Ondanks de wtw-unit kan de toegevoerde lucht een betrekkelijk lage temperatuur hebben. Dit kan condensatieproblemen geven aan de buitenzijde van de toevoerkanalen. Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen: naverwarming van de lucht of isolatie van het toevoerkanaal en afwerking met een dampremmende laag. Het is niet verstandig bij gebalanceerde ventilatie met wtw een motorloze afzuigkap toe te passen, omdat deze het kanalensysteem en de wtw-unit vervuilt. Een alternatief is een afzuigkap mét motor, maar dan wel met een eigen afvoerkanaal naar buiten. Hierdoor kan de gebalanceerde ventilatie iets kleiner worden berekend. Bij een wtw-unit warmt de warme binnenlucht de koude buitenlucht op via een kruisstroomwisselaar, waardoor beide luchtstromen gescheiden blijven. Gebalanceerde ventilatie is een gesloten systeem. Op geen enkele andere plaats wordt lucht in de woning gebracht. Open verbrandingstoestellen kunnen daarom niet worden toegepast in woningen met gebalanceerde ventilatie. Ophanging en bevestiging Ronde of rechthoekige ventilatiekanalen kunnen onder bepaalde voorwaarden in beton worden gestort. Als dat niet kan, moeten ze deugdelijk worden bevestigd. In woningen zijn het bijna altijd ronde gegalvaniseerde stalen buizen met een middellijn die meestal niet groter is dan 125 mm. Bij deze middellijn kan worden volstaan met een éénpuntsbevestiging. Voor ophangingen aan het plafond kan gebruik worden gemaakt van draadstangen M6 en een gegalvaniseerd stalen beugel of geplastificeerd gaatjesband met een minimale afmeting van 15x1,5 mm en worden bevestigd met een bout en moer M6. Voor verticale of horizontale bevestiging aan de wand moet een draadstang M8 worden gebruikt. Bij gebruik van draadstangen of andere starre bevestigingen, moet tussen de beugel en het kanaal een strook vilt of PE-band met een minimale afmeting van 19x2 mm worden aangebracht om ge - luids overdracht te beperken. Geïso leerde kanalen worden meestal bevestigd met een tweepuntsbevestiging. De beugelafstand is maximaal 3 m. Kanalen en hulpstukken worden in elkaar geschoven en vastgezet met drie zelfborende parkers of popnagels, verdeeld over de omtrek. De parkers moeten zo kort mogelijk zijn om te voorkomen dat vuil gaat hechten aan langere parkers die door de kanalen steken. Popnagels kunnen niet korter worden gekozen, maar hebben veel minder last van dit probleem. De verbindingen worden op een van de volgende manieren afgewerkt: - tweecomponentenband; - zelfvulkaniserende krimpband; - rubberen ring in de hulpstukken. 17 2

3 Plaats van roosters Afvoerroosters mogen maximaal 0,3 m vanaf het plafond worden geplaatst. Toevoerroosters moeten op een hoogte van minstens 1,8 m boven de vloer worden geplaatst en minstens 30 cm vanaf het plafond of een hoek in verband met vervuiling van wanden en plafond door de ingeblazen lucht. De ingeblazen lucht moet minsten 18 C zijn als deze via een zwak inducerend (mengend) rooster wordt ingeblazen. Bij een sterk inducerend rooster mag de temperatuur van de ingeblazen lucht iets lager zijn, maar niet lager dan 14 C. Het nadeel van sterk inducerende roosters is dat ze voor extra vervuiling van wanden en plafond zorgen. Geluidsaspecten Op verschillende manieren kan bij ventilatie-installaties geluidshinder ontstaan. Contactgeluid Trillingen van installatieonderdelen worden overgedragen op andere installatiedelen of bouwkundige constructies. Dit is te voorkomen door zachte massa, zoals flexibele slangen en viltband. Installatiegeluid Een voorbeeld is de ventilator. Dit is te voorkomen door lagere stroomsnelheden, een lagere toerenmotor, een gelijkstroommotor in plaats van een wisselstroommotor, en het vermijden van scherpe bochten. Overspraak Overspraak ontstaat wanneer roosters van verschillende ruimten te dicht bij elkaar zitten. Dit is te voorkomen door de aftakking naar de ruimte langer te maken en eventueel door toepassing van overspraakdempers. Geluid van buiten Geluid van buiten kan worden tegengegaan door toepassing van een geluiddempende slang bij de wtw-unit. Doorvoeringen door schachten (met brandkleppen) Bij ventilatiekanalen in een woning van minder dan 500 m 2 of bij kanalen die uitsluitend bestemd zijn voor één of meer badkamers en toiletruimten, is geen brandwerende voorziening aan de kanalen nodig. In woningen met een groter oppervlak en woongebouwen met verscheidene woningen die bestaan uit meer dan een brandcompartiment die 30/60 min. brandwerend moet zijn, moeten wel voorzieningen worden getroffen. Bij kanaaldoorsneden en toe- en afvoeropeningen kleiner dan 138 mm kan worden volstaan met een 30/60 min. brandwerende omkokering van de schacht. Bij grotere kanaaldiameters en toe- en afvoeropeningen kleiner dan 138 mm, moeten de kanalen aan de binnenzijde zijn voorzien van 10 mm dik onbrandbaar materiaal en moet een 30/60 min. brandwerende omkokering van de schacht worden aangebracht. Zijn zowel de kanaaldoorsneden als de toeen afvoeropeningen groter dan 138 mm, dan moeten de kanalen aan de binnenzijde zijn voorzien van 10 mm dik onbrandbaar materiaal, moet een 30/60 min. brandwerende omkokering van de schacht worden aangebracht én moeten brandkleppen 30/60 min. worden aangebracht ter plaatse van de brandscheiding. Opstelling van ventilatie-unit In laagbouwwoningen heeft elke woning zijn eigen individuele ventilatiebox, al dan niet gecombineerd met een wtw-unit. De box moet bij voorkeur zijn uitgevoerd met een bypass, zodat in de zomer de koele Natuurlijke ventilatie. Ventilatierooster geschikt voor diverse inbouwsituaties. nachtelijke buitenlucht niet wordt opgewarmd door de uit de woning afgevoerde warme binnenlucht. De ventilatiebox wordt inpandig opgesteld op zolder, in de cvruimte of in een berging. Voor systemen met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer kan ook gebruik worden gemaakt van een pijpventilator, waarbij de ventilator is geïntegreerd in de dakdoorvoer. De ventilatiebox met wtw-unit moet waterpas worden gemonteerd op een console aan een zware wand of plafond (bij voorkeur meer dan 400 kg/m 2 maar minstens 200 kg/m 2 ) en voorzien van trillingsisolatoren. De kanalen voor toevoer van buitenlucht moeten onder een afschot van 2 cm/m worden aangelegd in de richting van de wtw-unit, zodat condensatiewater kan afstromen en via de afvoer en de sifon die in open verbinding staat met het riool waarin eveneens een sifon is aangebracht. In de wtw-unit bevindt zich een filter (meestal een zakkenfilter) dat, afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht, minimaal elke drie maanden moet worden gereinigd. De aansluiting van de wtw-unit op de dakdoorvoeren en het aanvoer- en afvoerkanaal moeten worden uitgevoerd met flexibele slangen die niet langer mogen zijn dan 0,5 m en geheel uitgetrokken en strak moeten worden gemonteerd. Ze mogen niet meer dan een bocht bevatten en die moet minder dan 45 zijn. Condensatiewater moet naar de wtw-unit kunnen stromen. Soms kan het nodig zijn de aansluiting op het toevoerkanaal uit te voeren met geluidsdempende slang. Deze bestaat uit een geperforeerde binnenbuis omwikkeld met isolatiemateriaal en afgewerkt met een gesloten buitenbuis. Ook deze moet strak worden gemonteerd. De lengte is niet beperkt tot 0,5 m, maar tot 17 3

4 de lengte die nodig is het installatiegeluid voldoende te dempen. Ventilatieafstanden (verdunningsafstanden) Bovendaks kunnen verschillende leidingen uitmonden. Ontspanningsleidingen van de riolering, ventilatieafvoer, ventilatietoevoer en rookgasafvoer. Voor de ontspanningsleiding van de riolering geldt dat als deze uitmondt in hetzelfde dakvlak als de ventilatietoevoeropening, of aan de andere kant van de nok van het dak, of in dakvlak waarop een opgaande gevel met een ventilatietoevoeropening is aangebracht, de leiding op een afstand van 3 n m moet worden aangelegd, met een minimum van 6 m gemeten over de kortste afstand die met een touwtje kan worden afgelegd. N is hierbij het aantal woningen dat op de ontspanningsleiding is aangesloten. Bevindt de ventilatietoevoeropening zich in een lager gelegen gevel en minstens 1 m lager dan de uitmonding van de ontspanningsleiding, dan is de afstand ten minste 1,5 n met een minimum van 3 m. G T Voor de ventilatietoevoer, zoals te openen ramen, deuren en roosters, maar ook de toevoer van de gebalanceerde ventilatie, zijn geen uitmondingseisen geformuleerd. soort afvoer ventilatie 0,01 A < 75 D rookgasafvoer gastoestel rookgasafvoer (anders dan gastoestel) 4. Situatie 1a uit tabel 4 van NEN verdunningsfactor f 0,01 0,0015 Tabel 1. Maximaal toegestane verdunningsfactoren. Voor ventilatieafvoer en rookgasgasvoer geldt echter dat ze op een bepaalde afstand van de ventilatietoevoeropeningen van hetzelfde gebouw moeten zijn gelegen. De ventilatieafvoer moet bovendien minstens 0,3 m boven het dak uitmonden voor een goede werking. De rookgasafvoer mondt meestal 1 m of meer boven het dak uit. De uitmondingen van ventilatieafvoer en rookgasvoer mogen de ventilatietoevoer en andere toevoeropeningen dus niet nadelig beïnvloeden. In het bouwbesluit zijn verdunningsfactoren gegeven die niet mogen worden overschreden. Deze verdunningsfactor wordt aangegeven met de letter f. De formules om de verdunningsfactoren te bepalen staan in NEN 1087 en NEN Voor ventilatie-uitmondingen en rookgasafvoeren lijken ze heel erg op elkaar. Het enige verschil is dat voor rookgasafvoeren wordt gerekend met de belasting van het toestel (B) in kw en bij ventilatie-uitmondingen met de volumestroom in dm 3 /s. De berekening voor rookgasafvoer geldt tot een belasting van maximaal 130 kw en de berekening voor de afvoer van ventilatie- Werkvolgorde berekening: 1. Bepaal om wat voor toe- en afvoer het gaat en in welke norm je moet kijken. Het gaat hier om een ventilatietoevoeropening en een ventilatieafvoeropening. Voor de ventilatieafvoeropening heb je NEN 1087 nodig of een rekenprogramma volgens deze norm. 2. Bepaal de aard van de situatie aan de hand van tabel 4 uit NEN Het gaat hier om een variant van situatie Bepaal de waarde van de coëfficiënten C1 en C2 aan de hand van tabel 3 uit NEN In de tabel staat dat bij situatie 1 voor C1 een waarde geldt van 325 en voor C2 een waarde van Bepaal de afstand tussen de uitmonding van de ventilatieafvoeropening en de ventilatietoevoeropening. We houden hiervoor aan 9 m (7,9 m van de afvoeropening schuin naar de dakrand + 1,1 m van de dakrand schuin naar de ventilatietoevoeropening). 5. Bepaal het verticale hoogteverschil tussen beide openingen. We houden hiervoor 7 m aan (6 m van de bovenkant van de ventilatieafvoeropening tot de dakrand en 1 m van de dakrand tot de ventilatietoevoeropening). 6. Bepaal de volumestroom van de ventilatieafvoer aan de hand van de ontwerpgegevens. Er wordt 150 m 3 /h afgevoerd. Dat is 41,67 dm 3 /s. 7. Bereken de verdunningsfactor tot op vijf decimalen. = 0, Controleer of dit aan de eisen voldoet. Dit is kleiner dan 0,01, zoals in het bouwbesluit is neergelegd (tabel 1). Bekijk de video op

5 otib nieuws lucht tot maximaal dm 3 /s. Voor rookgasafvoer: Voor ventilatieafvoer: In deze formules geldt: - f = de verdunningsfactor - B = de belasting van het verbrandingstoestel in kw - q v = de volumestroom in dm 3 /s - C 1 en C 2 = de verdunningscoëfficiënten uit tabel 3 van NEN 1087 c.q. tabel 3 van NEN 2757* - l = lengte in m van een touwtje dat de kortste weg volgt tussen de rand van de toevoeropening en de rand van de afvoeropening - _h = het hoogteverschil in m tussen toeen afvoer * Voor andere dan gasvormige brandstoffen zijn de C1- en C2-waarden groter dan voor gasvormige brandstoffen. De waarden voor ventilatielucht zitten daartussenin. Als je deelt door een groter getal, krijg je een kleinere verdunningsfactor. Hoewel je bij de berekening van de verdunningsfactor voor andere brandstoffen dan gas een lagere waarde krijgt, wil dit niet zeggen dat dit beter is. Voor andere dan gasvormige brandstoffen geldt namelijk een veel lagere maximaal toegestane verdunningsfactor (tabel 1). Balansventilatie-eenheid. Voorbeeldberekening Gegeven is de situatie van afbeelding 4 waarbij: - D = het schuine dak met een helling van minder dan 75 - G = de gevel - T = een toevoeropening voor ventilatielucht (dat kan voor gebalanceerde ventilatie zijn maar ook een rooster in een kozijn) - A = de ventilatieafvoer In dit voorbeeld gaan we uit van één ventilatieafvoer en één ventilatietoevoer. In de praktijk heb je te maken met verscheidene afvoeren en verschillende toevoeropeningen die elk afzonderlijk moeten worden doorgerekend. In NEN 1087 en NEN 2757 worden zeventien verschillende situaties van uitmondingen beschreven elk met een aantal varianten. In afbeelding 3 is hiervan één voorbeeld gegeven. Meisjes en techniek In het kader van Meisjes en techniek heeft prinses Máxima een bezoek gebracht aan de scholengemeenschap Waerdenborch in Holten in Overijssel. Daar maakte zij een voorlichting mee die bedoeld is meer meisjes te laten kiezen voor een bètatechnische richting. Er werden presentaties gegeven over het speciale traject dat meisjes doorlopen om bekend te worden met techniek. Een van deze meisjes gaf tijdens haar presentatie aan de prinses aan dat zij zeker voor techniek ging kiezen, maar zij wist nog niet zeker of dat elektrotechniek of autotechniek zou worden. Wereldkampioen judo vindt uitdaging op grote hoogte Ruben Joziasse, medewerker van de Firma Jobse, viel met zijn idee in de prijzen: Ik wil Dennis van der Geest wel eens op ongekende hoogte zien presteren. Ik ben een ouderwetse loodgieter, die werkt op kerkdaken en monumentale panden. Dit vind ik een reden om Dennis van der Geest, als ambassadeur van de Technische Installatiebranche, hiervoor uit te dagen. Foto: Roel Dijkstra Van der Geest gaat de uitdaging aan het werk van Joziasse uit te voeren. De werkzaamheden van Van der Geest omvatten leibedekking, en lood- en koperwerk op het dak en de toren van de kathedrale kerk te Rotterdam. Deze werkzaamheden worden gefilmd en zullen te zien zijn op De kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth ondergaat momenteel een grote restauratie. De totale restauratiekosten bedragen ruimt 7,4 miljoen euro. De overheid subsidieert 3,7 miljoen euro in het kader van de Regeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden De overige 3,7 miljoen moet via fondsenwerving door bisdom en parochie bijeen worden gebracht om dit, voor de stad Rotterdam en het bisdom, unieke kerkgebouw weer in goede staat terug te brengen. 17 5

Woonhuisventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Woonhuisventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Katern voor scholing, her- en bijscholing 03 inhoud 1 Woonhuisventilatie met natuurlijke toevoer en 5 Instructievideo s op Install-tv Basiskennis Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB maart

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC.

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC. J.E. StorkAir Jerôme Corba Adviseur woningbouw Inhoud - Regelgeving - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC - Bestekken Regelgeving - Wat is het Bouwbesluit - Wanneer dien je aan het Bouwbesluit

Nadere informatie

Gebruik van de WTW-installatie:

Gebruik van de WTW-installatie: Gebruik van de WTW-installatie: Voor een zorgeloos gebruik van de WTW-installatie hoeft u slechts het volgende in acht te nemen: Koken: Als u gaat koken dient u de bedieningsschakelaar boven het aanrecht

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven.

3 en kan de primaire systeemkenmerken omschrijven. Module: Systeemmontage Vereiste voorkennis: naar inhoud en niveau gelijk aan MBO (niveau 4) + technische vooropleiding of vergelijkbaar niveau verkregen door praktijkervaring Niveau cursus: naar inhoud

Nadere informatie

1 van 5 31-10-2013 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN

1 van 5 31-10-2013 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT:REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 02. REVISIEGEGEVENS

Nadere informatie

Het ontwerpen van een

Het ontwerpen van een Het ontwerpen van een ventilatiesysteem André Meester Alusta natuurlijke ventilatietechniek Het ontwerpen van een ventilatiesysteem Bepaling capaciteit toe en afvoer volgens bouwbesluit Aanvullende eisen

Nadere informatie

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER

MODEL OPNAMERAPPORT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER BIJLAGE A MDEL PNAMERAPPRT VENTILATIESYSTEEM NATUURLIJKE TEVER EN MECHANISCHE AFVER Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

MultiVent Hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw

MultiVent Hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw MultiVent Hybride Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw Ventilatieproblemen Ventilatieproblemen in bestaande woningbouw Miljoenen woningen in Nederland kampen nog altijd met vochtproblemen. Een

Nadere informatie

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017 Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten Ventilatie in huis verbeteren Mariken Stolk 2 November 2017 Milieu Centraal als vraagbaak 2 Milieu Centraal over ventilatie 3 Bereik milieucentraal.nl over

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport 1136 Van 't Hoog

Bouwkundig Rapport 1136 Van 't Hoog Bouwkundig Rapport 1136 Van 't Hoog Project: Verbouw Cornelis Hoeve Gelkenes 58 2964 AD Groot-Ammers Opdrachtgever: DHr. Van 't Hoog Gelkenes 58 2964 AD Groot-Ammers Opgesteld door: J. van der Veer Datum:

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Examen Ventilatie Woningen. Module 2: Ontwerpen ventilatiesystemen. Lees zorgvuldig onderstaande informatie

Voorbeeldvragen Examen Ventilatie Woningen. Module 2: Ontwerpen ventilatiesystemen. Lees zorgvuldig onderstaande informatie Voorbeeldvragen Examen Ventilatie Woningen Module 2: Ontwerpen ventilatiesystemen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 31 meerkeuzevragen en 5 open vragen. Lees, voordat u antwoord

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Montagegids & Fabricage.

Montagegids & Fabricage. Montagegids & Fabricage. Voortraject. Wanneer een project opdracht is geworden wordt de map met tekeningen en alle verdere benodigde bescheiden overgedragen aan de project afdeling. De projectleider neemt

Nadere informatie

MultiVent hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw

MultiVent hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw MultiVent hybride Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw Ventilatie problemen in bestaande woningbouw Miljoenen woningen in Nederland kampen nog altijd met vochtproblemen. Een niet (optimaal) functionerend

Nadere informatie

Lees zorgvuldig onderstaande informatie

Lees zorgvuldig onderstaande informatie Examen Ventilatie Woningen Module Systeemmontage Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat 30 meerkeuzevragen en een casus met 4 meerkeuzevragen. Lees, voordat u antwoord geeft, de vraag

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN

5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN 5 OPNAMEFORMULIER BINNENMILIEUPROFIEL WONINGEN Inleiding In dit hoofdstuk staat het opnameformulier weergegeven dat een adviseur nodig heeft voor het opnemen van een woning voor het Binnenmilieuprofiel.

Nadere informatie

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties)

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief s) Uitgave Uitgave Beoordelingsrichtlijn / deel BRL9500-00 BRL9500-01 BRL9500-02 BRL9500-03 BRL9500-04 s 75.1 75.2 75.3

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

ventilatie roosters +mv (2)

ventilatie roosters +mv (2) ventilatie balans berekening gewijzigd: 16062016E in rood aangegeven systeem C, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer NEN 1087/ NPR 1088 MV = mechanische ventilatieafvoer toegepaste ventilatievoorzieningen

Nadere informatie

Ventilatie in bestaande bouw

Ventilatie in bestaande bouw Ventilatie in bestaande bouw Ontwerp en uitwerkingsvoorbeelden van praktische oplossingen André Meester Algemeen directeur Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek BV Daar sta je dan. Verbetering van: Luchtkwaliteit

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Installatie voorschrift

Installatie voorschrift Installatie voorschrift Holetherm Enkelwandig rookgasafvoersysteem (EW) 2016 Alle informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

Nadere informatie

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3

Module 2.3. Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld. Versie 2.1 februari 2006. Module 2.3 Ventilatievoorzieningen in residentiële gebouwen: Voorbeeld 1 Concreet voorbeeld Eenvoudige woning Niveau -1 Kelder + inkom Niveau 1 Gelijkvloers Niveau -1 2 2 Concreet voorbeeld 3 Gelijkvloers: Woonkamer

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet.

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet. KNOEIWERK FOTO 1 Foutief gebruik van flexibele metalen buizen als aansluitkanaal [NBN B 61-002 ( 7.3.2)]: - twee metalen flexibels; - de lengte is in beide gevallen groter dan 1 m; - elk van de aansluitkanalen

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Woningventilatie en renovatie

Woningventilatie en renovatie Woningventilatie en renovatie Bouwbesluit, bewoners en de praktijk Workshop Energie Nul73 Ir. H.J.J. (Harm) Valk Nieman Raadgevende Ingenieurs BV 19 mei 2015 Ventilatie Waarom ventileren? Kwaliteit en

Nadere informatie

Bouwbesluit Tabel 3.46.2

Bouwbesluit Tabel 3.46.2 Ventilatie Bouwbesluit Tabel 3.46.2 Verblijfsgebied 0,9 dm 3 /s.m 2 Min 7 dm 3 /s Verblijfsruimte 0,7 dm 3 /s.m 2 Min 7 dm 3 /s Kooktoestel 21 dm 3 /s Badruimte 14 dm 3 /s Toilet 7 dm 3 /s Vermogen voor

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning

Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning Ventilatie warm EPC ve Balansventilatie zonder kanalen Decentrale ventilatie met de Advance als EPC verlagende oplossing Ventilatie met warmteterugwinning

Nadere informatie

Installatiegeluid in woningen

Installatiegeluid in woningen Installatiegeluid in woningen Hoe voldoe ik aan de nieuwe geluidseisen van bouwbesluit 2012 Piet Jacobs Nieuwe eis installatiegeluid in bouwbesluit 2012 Is de nieuwe eis ambitieus? Hoeveel mensen hebben

Nadere informatie

w w w. o l d e h a n t e r. n l

w w w. o l d e h a n t e r. n l Werknr.: 09-288 Project: Standaard garage Prefab beton elementen Opdrachtgever: Rekers Betonwerk GMBH & Co. KG Portlandstraße 15 48480 Spelle Duitsland Onderwerp: Ventilatieberekening Alle type garages

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit die is vereist voor een meterruimte in

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

Bouwbesluit Rapport Verbouw

Bouwbesluit Rapport Verbouw Bouwbesluit Rapport Verbouw Project: 4 PH woningen Multatulistraat Ulft, 20 april 2012 Projectnummer : 292011 Versie : BB 2012 Ontwerptekeningen : 1107V003 Datum tekeningen : 21-02-2012 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Itho SingleFlow. Itho SingleFlow

Itho SingleFlow. Itho SingleFlow Itho SingleFlow Itho SingleFlow Itho SingleFlow: Mechanisch lucht afvoeren en natuurlijk lucht toevoeren Er worden steeds meer eisen gesteld aan het binnenklimaat van woningen. Niet alleen de overheid

Nadere informatie

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV The Gree Duco werd in 006 bekroond met de prestigieuze Award van meest energiebewuste onderneming in Vlaanderen! Gezondheid, leefcomfort en energiezuinigheid

Nadere informatie

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel Scholen Duurzaam Gezond Comfortabel Gezonde op school lucht ClimaRad SVS (School Ventilatie Systeem) Met het ClimaRad SVS wordt een volledig frisse school gerealiseerd. Uiteraard frisse klaslokalen, maar

Nadere informatie

Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode:

Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode: Koppelstuk CV + WTW Brink artikelcode: 310800 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL Introductie en werking Introductie Met behulp van het koppelstuk kunnen de rookgassen van de Intergas CV-ketel

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

Andy Camps in opdracht van Dubolimburg

Andy Camps in opdracht van Dubolimburg Andy Camps in opdracht van Dubolimburg Andy Camps XIOS Hogeschool Limburg Ruim 10 jaar Ventilatietechnieken Labo klima Actief in de praktijk Plaatsen woningventilatiesystemen Ontwerpen woningventilatiesystemen

Nadere informatie

tips en tricks voor uw ventilatie C en D

tips en tricks voor uw ventilatie C en D tips en tricks voor uw ventilatie C en D 1 Wie doet wat? De EPB verslaggever: Afd10,art10, 2: In het kader van de toewijzingsprocedure van een aannemingsopdracht, bezorgt de opdrachtgever of de architect

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat Itho Daalderop QualityFlow optimaal binnenklimaat QualityFlow De revolutionaire luchtdistributie voor optimale ventilatie QualityFlow is een geavanceerd woningventilatiesysteem dat gebruik maakt van centrale

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

GEZOND VENTILEREN MET A+ DE ENIGE NATUURLIJKE VENTILATIE

GEZOND VENTILEREN MET A+ DE ENIGE NATUURLIJKE VENTILATIE GEZOND VENTILEREN MET A+ DE ENIGE NATUURLIJKE VENTILATIE UW WONING MET VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE 1 Natuurlijke ventilatie: zuinig, gezond én betaalbaar SYSTEEM Vraaggestuurde afvoeropeningen

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

et presteen echanische entilatie- Het presteren van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

et presteen echanische entilatie- Het presteren van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen et presteen van echanische Het presteren van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen entilatie- Inleiding Klachten over mechanische ventilatie In 2008 was het uitgebreid in het nieuws:

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

Woningventilatie. Geluidarme systemen. Piet Jacobs

Woningventilatie. Geluidarme systemen. Piet Jacobs Geluidarme systemen 1 Programma 15.00-15.20 Inventarisatie kennisvragen 15.20-15.50 Praktijkvoorbeelden Geluidsarme ventilatiesystemen die zorgen voor een goede luchtkwaliteit, (TNO) 15.50-16.00 Pauze

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

Ventilatiesystemen. Voor de laagbouw. Mechanische ventilatie Balansventilatie Vent-O-System

Ventilatiesystemen. Voor de laagbouw. Mechanische ventilatie Balansventilatie Vent-O-System Ventilatiesystemen Voor de laagbouw Mechanische ventilatie Balansventilatie Vent-O-System Ventilatiesystemen Mechanische ventilatie voor de eengezinswoning Uitgevoerd met woonhuisventilator, type WVX,

Nadere informatie

Info avond schouwspel

Info avond schouwspel Info avond schouwspel Programma 19u00 Ontvangst 19u15 Infosessie: toelichting door de heer Didier Geraerts van Schootec 20u00 Vragenronde 20u20 Warm Limburg: toelichting door mevrouw Cathérine Schepers

Nadere informatie

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel 11 foto oostgevel 40-00 situatie en foto's fase : bouwaanvraag afm. : A3 schaal : 1 n.v.t. : 100 datum : 23-02-2011 kadastrale gemeente : Utrecht Sectie : H perceel : 1919 situatie (schaal 1 : 500) foto

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem

Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem bouwmaterialen Zo kiest u het juiste ventilatiesysteem Productoverzicht Stappenplan installatie Keuzehulp Waarom ventileren? Wij brengen ongeveer 90% van ons leven door in gesloten ruimtes, waarvan ongeveer

Nadere informatie

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW

Installatievoorschrift. Koppelstuk CV+WTW Installatievoorschrift Koppelstuk CV+WTW Introductie Met behulp van het koppelstuk kunnen de rookgassen van de Remeha CV-ketel samen met de afgevoerde ventilatielucht van de Brink WTW-unit door één kanaal

Nadere informatie

Belangrijke normen en richtlijnen:

Belangrijke normen en richtlijnen: Katern voor scholing, her- en bijscholing inhoud 1 ansluiten warmteterugwinunits 4 Otib-nieuws 5 Cursussen Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en otib september ansluiten warmteterugwinunits Warmteterugwinunits

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT Daglicht Projectgegevens PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRACHTGEVER Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl

Nadere informatie

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam

Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Rapport aanvraag omgevingsvergunning Altra College Bleichrodt te Amsterdam Datum: 3 maart 2017 Projectnr: 1342 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 4 2.1 Scope Gezonde

Nadere informatie

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort MultiVent ventilatieprogramma Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort OPTIMALE VENTILATIE VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het

Nadere informatie

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle Passief Bouwen Passief Bouwen in de praktijk Kennisdag Bouwfysica 2013 Passief bouwen' is een specifieke bouwstandaard met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen,

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

Balansventilatie gegarandeerd goed: Veelgestelde vragen en antwoorden

Balansventilatie gegarandeerd goed: Veelgestelde vragen en antwoorden Balansventilatie gegarandeerd goed: Veelgestelde vragen en antwoorden Deze vragen en antwoorden zijn geformuleerd naar aanleiding van het Webinar Balansventilatie gegarandeerd goed op 29 januari 2015.

Nadere informatie

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort MultiVent ventilatieprogramma Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort Optimale ventilatie voor een gezond binnenklimaat Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 E DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het vermijden van geluidhinder door leidingwaterinstallaties

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie