Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway"

Transcriptie

1 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari Ubee Interactive Europe Beech Avenue PW Schiphol-Rijk Nederland Verkoop ( ): Support ( ):

2 Copyright en kennisgevingen 2012 Ubee Interactive. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie die eigendom is van Ubee en mag uitsluitend in overeenstemming met de geldende overeenkomsten worden gebruikt of openbaargemaakt. Op deze informatie is de auteursrechtenwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing. Dit document mag door geen enkele persoon of organisatie (binnen of buiten Ubee) op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gedistribueerd of aangepast, behalve voor zover dit nadrukkelijk wordt toegestaan door geldende overeenkomsten, contracten of licenties of wanneer hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Ubee en uw kabelmaatschappij. Ubee Interactive werkt voortdurend aan verdere verbetering van haar producten en behoudt zich het recht voor om de in dit document beschreven producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Ubee Interactive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen van het gebruik van het hier beschreven product. Alle in dit document genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Deze kabelmodem is Wifi Alliance Certified:

3 Inhoud 1 Inleiding Veiligheidsinformatie en voorschriften Aansluitingen en toepassingen Support De inhoud van de verpakking Achterpaneel van de EVW Voorpaneel van de EVW Specificaties, standaarden en firmware Standaardwaarden en inloggegevens Ledlampjes Installatie van de EVW De EVW3226 installeren en aansluiten Apparaten op het netwerk aansluiten Problemen met de installatie oplossen De webinterface gebruiken Het menu Status De verbindingsopties De MTA-optie De diagnoseopties Het menu Basis De internetopties Het scherm Internet - Lokaal netwerk (LAN) Het scherm Internet - DHCP-clients Het menu Geavanceerd Het scherm Opties Het scherm IP-filters Het scherm MAC-filters Het scherm Poortfilters Het scherm Poort-forwarding Het scherm Poort-triggers Het scherm DMZ-host Het scherm Firewall Het menu Ouderlijk toezicht Het scherm Apparaatregels Het scherm Basisinstellingen Het scherm Websitefilters Het scherm Urenfilters December 2012 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

4 8 Het menu Draadloos Het scherm Radio Het scherm Beveiliging Het scherm Geavanceerd Het scherm Toegangsbeheer Het scherm WPS Het draadloze netwerk installeren en problemen oplossen Het menu Systeem Het scherm Wachtwoord Het scherm Werkmodus Backups maken en herstellen Het scherm Logboek Het menu WIFI4ALL Het menu DSLite December 2012 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

5 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw Ubee product, dat deel uitmaakt van ons assortiment producten voor spraak- en datanetwerken. Deze gebruiksaanwijzing gaat over de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway. U vindt in deze gebruiksaanwijzing de volgende informatie: Instructies voor het aansluiten en gebruiken van de EVW3226. Instructies voor het configureren en beheren van de EVW3226 via de webinterface. Technische gegevens voor het lokale beheer van de EVW3226, bijvoorbeeld om informatie bij de kabelmodem op te vragen voor probleemoplossing en support. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: Veiligheidsinformatie en voorschriften op pagina 1 Aansluitingen en toepassingen op pagina 4 Support op pagina 4 De inhoud van de verpakking op pagina 4 Achterpaneel van de EVW3226 op pagina 5 Voorpaneel van de EVW3226 op pagina 7 Specificaties, standaarden en firmware op pagina 7 Standaardwaarden en inloggegevens op pagina 9 Ledlampjes op pagina Veiligheidsinformatie en voorschriften Hieronder vindt u informatie en veiligheidsvoorschriften voor het installeren, onderhouden en gebruiken van de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Veiligheid WAARSCHUWING: De onderstaande informatie bevat veiligheidsrichtlijnen voor iedereen die de EVW3226 wil installeren en/of gebruiken. Lees alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product uitpakt, installeert, in gebruik neemt of op het elektriciteitsnet aansluit. Houd u ook aan de aanwijzingen op de labels op de kabelmodem. Volg de onderstaande aanwijzingen op om de kabelmodem veilig te kunnen gebruiken. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

6 Neem elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel tot een minimum te beperken. Om brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat nooit aan regen of vocht worden blootgesteld of in de buurt van open water worden geïnstalleerd. Zorg dat er nooit water of andere vloeistoffen op of in het apparaat terechtkomen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aerosols op of in de buurt van het apparaat. Reinig het apparaat met een schone, zachte en droge doek. Steek geen voorwerpen in de openingen of aansluitingen van het apparaat, omdat u anders een elektrische schok kunt krijgen of de inwendige onderdelen van het apparaat kunt beschadigen. Elektronische apparatuur kan defect raken door elektrostatische ontlading. Volg de algemene richtlijnen om statische elektriciteit te vermijden bij gebruik en opslag van het apparaat. Gebruik uitsluitend de bij de kabelmodem meegeleverde netvoedingsadapter. Bevestig het netsnoer nooit aan wand- of vloerbedekking, omdat het snoer hierdoor beschadigd kan raken. Zorg dat er geen vouwen of knikken in het netsnoer komen. Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer. Loop of stap niet op het netsnoer en zorg dat het netsnoer niet beschadigd kan raken. Plaats geen voorwerpen op de kabelmodem, omdat anders de ventilatie wordt gehinderd. Plaats de kabelmodem nooit op een onstabiele ondergrond of tafel, om te voorkomen dat het apparaat op de grond kan vallen. Zorg dat het apparaat niet oververhit kan raken en dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden. Stel de EVW3226 nooit bloot aan direct zonlicht. Plaats geen hete voorwerpen in de buurt van de kabelmodem, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken Milieuverklaringen De volgende verklaring geldt voor de EVW3226. Richtlijnen voor de afvalverwerking: Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden aangeboden. Neem contact op met de gemeentelijke afvaldienst voor informatie over de recycling van elektrische apparaten. Voor meer informatie over de inzameling van verpakkingsmateriaal en verpakkingsafval in bepaalde landen kunt u contact opnemen met Ubee Interactive (www.ubeeinteractive.com) Wettelijke conformiteit Ubee Interactive Corporation garandeert dat de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway voldoet aan de conformiteitvereisten in de volgende richtlijnen: 2 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

7 2002/95/EG (RoHS Richtlijn) over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 2002/96/EG (AEEA Richtlijn) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) betreffende alle risico s voor gezondheid en veiligheid van elektrische apparatuur voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen. 2004/108/EG (Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit), die waarborgt dat (i) elektromagnetische straling van het product geen interferentie genereert voor radiosignalen, telecommunicatie of andere apparatuur, en dat (ii) het product zelf bestand is tegen interferentie van buitenaf. 1999/5/EG (R&TTE Richtlijn), die waarborgt dat terminalapparatuur voor radio- en telecommunicatie (R&TTE) veilig is en geen interferentie veroorzaakt voor radioen andere apparatuur. 2009/125/EG (Richtlijn EcoDesign), die een kader formuleert voor eisen aan ecologisch verantwoord ontwerp van energieverbruikende producten en voor relevante regelgeving, zoals (278/2009) (Verordening externe stroomvoorzieningen) en de Standbyverordening (EG) 1275/2008 over het ecologisch verantwoord ontwerp van het stroomverbruik in de standby- en de uitstand van elektrische en elektronische apparatuur in woningen en kantoren. De volgende standaarden zijn van toepassing: EN EN EN EN EN50385 EN55022 EN55024 EN EN Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

8 1.2 Aansluitingen en toepassingen Het onderstaande schema toont de aansluitingen en mogelijke toepassingen van de EVW Support Abonnees die behoefte hebben aan support, kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun kabelmaatschappij of serviceprovider. Documentatie voor de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway is beschikbaar op de website: 1.4 De inhoud van de verpakking De verpakking van de EVW3226 bevat de volgende artikelen: Artikel Beschrijving 1 - RJ-45 Ethernet-kabel (geel). Lengte circa 1,55 meter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de kabel kan afwijken. 4 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

9 Artikel Beschrijving 1 - Cd met gebruiksaanwijzing en documentatie voor de EVW3226 Bevat: Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing (meertalig) Veiligheidsvoorschriften 1 - Netvoedingsadapter (voor EU) Ingang: V wisselstroom, Hz Uitgang: 12 V gelijkstroom, 2 A Gebruik uitsluitend de originele, met uw EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway meegeleverde netvoedingsadapter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de netvoedingsadapter kan afwijken. 1 - Netvoedingsadapter (alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland) Ingang: V wisselstroom, Hz Uitgang: 12 V gelijkstroom, 2 A Gebruik uitsluitend de originele, met uw EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway meegeleverde netvoedingsadapter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de netvoedingsadapter kan afwijken. Er wordt één netvoedingsadapter met uw kabelmodem meegeleverd, afhankelijk van het land waar u zich bevindt. 1.5 Achterpaneel van de EVW3226 De onderstaande afbeelding toont de aansluitingen en knoppen aan de achterkant van de kabelmodem. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

10 Onderdeel Beschrijving TEL1 TEL2 ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 USB RF RESET Aan/uit-schakelaar (POWER) POWER WPS Voor aansluiting van een standaard analoge telefoon via een RJ-11-kabel. Telefoonservice moet eerst door uw kabelmaatschappij worden geactiveerd. Ethernet-aansluiting om via een RJ-45-netwerkkabel apparaten zoals computers, gameconsoles, routers en hubs aan te sluiten. Elke ETH-poort aan de achterkant van de kabelmodem geeft via een ledlampje de Ethernet-status aan wanneer er een apparaat op de poort is aangesloten: Ledlampje brandt in de kleur oranje bij een aansluiting met 10/100 Mbps. Ledlampje brandt in de kleur groen bij een aansluiting met 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). Het ledlampje knippert wanneer er gegevens worden uitgewisseld met het aangesloten apparaat. USB-poort voor aansluiting op een USB-apparaat. Deze functie is op uw kabelmodem mogelijk niet ingeschakeld. Connector voor aansluiting op het aansluitpunt van uw kabelmaatschappij of serviceprovider of op een kabelsplitter die op het aansluitpunt is aangesloten. Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de EVW3226 herstellen, waaronder de instellingen voor het draadloze netwerk en de aangepaste gateway-instellingen. Gebruik een puntig voorwerp om de RESET-knop gedurende 5-10 seconden ingedrukt te houden totdat het aan/uit-lampje (POWER) uit gaat. Laat de RESET-knop los wanneer het aan/uit-lampje (POWER) uitgaat. Als u de RESET-knop minder dan 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de kabelmodem opnieuw opgestart (zonder dat de fabrieksinstellingen worden hersteld). Hiermee schakelt u de EVW3226 in of uit. Opmerking: als de schakelaar uit staat, kunt u geen telefoongesprekken ontvangen of voeren via de kabelmodem. Aansluiting voor de netvoedingsadapter. Gebruik uitsluitend de bij de EVW3226 meegeleverde netvoedingsadapter. (Aan de rechterkant van de kabelmodem.) Voor aansluiting van een met een pincode beveiligt Wi-Fi-apparaat via de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup). Wanneer de WPSknop wordt ingedrukt of de WPS-modus wordt geactiveerd via de webinterface van de EVW3226, gaat een ledlampje aan de voorzijde van de kabelmodem gedurende twee minuten knipperen, totdat er een pincode wordt ingevoerd vanaf een draadloze client (bijvoorbeeld een laptopcomputer) die verbinding wil maken. Nadat een Wi-Fi-client met succes verbinding heeft gemaakt, blijft het ledlampje nog vijf minuten branden en daarna gaat het uit. Zie Het scherm WPS op pagina 67 voor meer informatie. 6 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

11 1.6 Voorpaneel van de EVW3226 De onderstaande afbeelding toont het voorpaneel van de EVW3226. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor een beschrijving van de ledlampjes. WPSknop De WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) bevindt zich aan de rechterkant van de EVW3226. Zie Het scherm WPS op pagina 67 voor meer informatie over de WPS-functie. 1.7 Specificaties, standaarden en firmware Hieronder volgt een lijst met specificaties en eigenschappen van de EVW3226. Interfaces en standaarden Kabel: F-connector (vrouwelijk) 4 RJ-45-poorten voor 10/100/1000 Mbps USB: 1 USB 2.0-hostconnector Telefonie: 2 RJ-11-poorten met PacketCable 1.5-certificering EuroDOCSIS 3.0-certificering Voldoet aan DOCSIS 3.0 Voldoet aan DOCSIS/EuroDOCSIS 1.0/1.1/2.0 CE-keurmerk, WiFi Alliance-certificering Downstream* Frequentiebereik: MHz Modulatie: 64 / 256 QAM Kanaalbandbreedte: 8 MHz of 6 MHz Maximale datasnelheid per kanaal (tot 8 kanalen): DOCSIS: 30 Mbps (64 QAM), 42 Mbps (256 QAM) EuroDOCSIS: 41 Mbps (64 QAM), 55 Mbps (256 QAM) Maximale totale bandbreedte (8 kanalen): DOCSIS: 342 (304) Mbps, EuroDOCSIS: 444 (400) Mbps Symboolfrequentie: DOCSIS: 5, Msym/s (64 QAM) en 5, Msym/s (256 QAM) EuroDOCSIS: 6,952 Msym/s (64 QAM en 256 QAM) Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

12 RF-ingangsvermogen: -15 tot +15 dbmv (64 QAM), -15 tot +15 dbmv (256 QAM) Ingangsimpedantie: 75 Ω Upstream* Frequentiebereik: 5-85 MHz Modulatie: A-TDMA: QPSK, 8, 16, 32, 64 QAM S-CMDA: QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 QAM Maximale bandbreedte van 4 kanalen = 122,88 (108) Mbps, bandbreedte per kanaal (tot 4 kanalen) = QPSK: 0,32~10,24 Mbps, 8 QAM: 0,48~15,36 Mbps, 16 QAM: 0,64~20,48 Mbps, 32 QAM: 0,80~25,60 Mbps, 64 QAM: 0,96~30,72 Mbps, 128 QAM/TCM: 30,72 Mbps Symboolfrequentie: 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 Ksps RF-uitgangsvermogen: TDMA/A-TDMA: +8 dbmv tot +54 dbmv (32/64 QAM). Alleen A-TDMA: +8 dbmv tot +55 dbmv (8/16 QAM), +8 dbmv tot +58 dbmv (QPSK). S-CDMA: +8 dbmv tot +53 dbmv (alle modulaties) *Snelheden zijn in de praktijk mede afhankelijk van externe factoren zoals de netwerkconfiguratie. Beveiliging en netwerk Ondersteuning voor meerdere SSID s. Gecertificeerd voor a/b/g/n met verbindingssnelheden tot 300 Mbps. 2 Tx en 2 Rx antennes. DHCP client/server, Ethernet 10/100/1000 BaseT, full-duplex auto-negotiation, ondersteuning voor IPv4 en IPv6 NAT Firewall, MAC-, IP- en poortfiltering, ouderlijk toezicht, SPI (Stateful Packet Inspection), beveiliging tegen DoS-aanvallen, beveiliging via WPS, WPA, WPA2, WPA-PSK en 64/128-bits WEP. VPN passthrough Spraak SIP (RFC3261) Ringspanning: 270 VAC, pk-pk (tip-ring) Lijnspanning (on-hook): -48 Volt Lusspanning: 20 ma / 41 ma Ringcapaciteit: 600 meter, 5REN Hook-status: Signaling Loop Start DTMF toondetectie, T.38 FAX relay (G.711), Echo Cancellation (G.168) / Silence Suppression, Voice Active Detection en Comfort Noise Generation Gatewaybeheer Ondersteunt IEEE e Wi-Fi Multimedia (WMM) energiebesparing DOCSIS/EuroDOCSIS, webgebaseerd Firmware-upgrade via TFTP Backup en herstel van configuratie-instellingen SNMP-ondersteuning 8 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

13 Fysieke eigenschappen Afmetingen: 240 x 172 x 42 mm (BxDxH) Gewicht: 548 gram Netvoedingsadapter: Ingang V wisselstroom, 50-60Hz. Uitgang 12 V gelijkstroom, 2 A. Bedrijfstemperatuur: 0-40 C Luchtvochtigheid: 5%-95% (niet-condenserend) 1.8 Standaardwaarden en inloggegevens Op de EVW3226 zijn de onderstaande parameters voorgeconfigureerd. Mogelijk zijn bepaalde standaardwaarden door uw kabelmaatschappij of serviceprovider aangepast. Raadpleeg uw kabelmaatschappij voor informatie over de juiste standaardwaarden. Lokale poort: , webinterface: Subnetmasker: Werkmodus: Routermodus Standaardinstellingen draadloos netwerk: Primaire SSID (door abonnee beheerd) = UPC plus 7 automatisch gegenereerde cijfers. Voorbeeld: UPC Het WPA-wachtwoord is voor elke kabelmodem ingesteld op een unieke waarde. Het WPA-wachtwoord wordt ook wel de pre-shared key of de netwerksleutel genoemd. Zie Het scherm Beveiliging op pagina 59. Het WPA-wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en bestaat uit acht hoofdletters (met uitzondering van de letters L, I en O). Voorbeeld: ABCDEFGH. De SSID en het wachtwoord zijn afgedrukt op het label aan de onderzijde van de kabelmodem. Zie het onderstaande voorbeeld: Beveiliging draadloos netwerk = WPA/WPA2-PSK Standaard inloggegevens voor webinterface: Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

14 1.9 Ledlampjes De onderstaande tabel toont de betekenis van de ledlampjes op de EVW3226. Ledlampjes op het voorpaneel Beschrijving Positie (vlnr) Kleur Label Brandt Brandt niet Knippert LED1 Groen Rood PWR Groen: Ingeschakeld, OK Rood: Abnormale status Uitgeschakeld Traag: Zelftest LED2 Groen Blauw DS Groen: Ingeschakeld, downstreamkoppeling zonder gebonden kanaal Blauw: Ingeschakeld, downstreamkoppeling met gebonden kanaal Downstream geen verbinding Traag: Kanalen scannen LED3 Groen Blauw US Groen: Ingeschakeld, upstreamkoppeling zonder gebonden kanaal Blauw: Ingeschakeld, upstreamkoppeling met gebonden kanaal Upstream geen verbinding Traag: Kanalen scannen LED4 Groen RDY Gereed voor gebruik EVW3226 uitgeschakeld of niet online Traag: Zelftest of initialisatie LED5 Groen TEL1 Poortregistratie OK VoIP is niet online LED6 Groen TEL2 Poortregistratie OK VoIP is niet online Traag: Registratie in uitvoering of VoIP off-hook Traag: Registratie in uitvoering of VoIP off-hook LED7 Groen Blauw WLAN Groen: 2,4 GHz-verbinding Blauw: 5 GHz-verbinding WLAN offline Snel: Activiteit LED8 Groen WPS WPS geslaagd WPS wordt uitgevoerd 10 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

15 2 Installatie van de EVW3226 Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u de EVW3226 installeren, externe apparaten aansluiten en eventuele problemen met de installatie verhelpen. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: De EVW3226 installeren en aansluiten op pagina 11 Apparaten op het netwerk aansluiten op pagina 13 Problemen met de installatie oplossen op pagina De EVW3226 installeren en aansluiten Volg de onderstaande aanwijzingen om de EVW3226 te installeren en aan te sluiten. Nadat u de kabelmodem hebt geïnstalleerd en aangesloten, volgt u de aanwijzingen in De webinterface gebruiken op pagina 17 om de kabelmodem te configureren. Belangrijk: Neem zo nodig contact op met uw kabelmaatschappij of serviceprovider om internettoegang en telefoonservice te activeren. Zo installeert u de EVW3226: 1. Neem de EVW3226 kabelmodem, de netvoedingsadapter en de kabels uit de verpakking. 2. Plaats de EVW3226 op een geschikte locatie, zodat u computers, gameconsoles en andere draadloze apparaten (clients) gemakkelijk kunt aansluiten. Plaats de kabelmodem en de draadloze clients niet in de buurt van transformatoren, zware motoren, magnetrons, koelkasten, TL-buizen of soortgelijke apparaten. Deze apparaten kunnen de draadloze netwerksignalen verstoren. Het draadloze signaal wordt verzwakt wanneer het door metaal, beton, baksteen en andere soorten wanden en vloeren heen gaat. Plaats de kabelmodem op een droge plek met een temperatuur tussen 0 en 40 C. Zie Veiligheidsinformatie en voorschriften op pagina 1 voor meer veiligheidsinformatie. 3. Zet uw computer aan. De computer moet beschikken over een Ethernetnetwerkadapter of een Ethernet-poort. Bovendien moet er een webbrowser op de computer geïnstalleerd zijn, zoals Firefox, Chrome of Internet Explorer. 4. Sluit de meegeleverde netvoedingsadapter aan op de achterkant van de kabelmodem en steek de stekker in de wandcontactdoos. 5. Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de Ethernet-poort van uw computer. Sluit Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

16 het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een van de Ethernet-poorten van de kabelmodem (ETH1, ETH2, ETH3 of ETH4). 6. Gebruik een coaxkabel om de RF-connector aan de achterkant van de EVW3226 aan te sluiten op het aansluitpunt van de kabelmaatschappij of op een splitter die op het aansluitpunt is aangesloten. Informeer zo nodig bij uw kabelmaatschappij over de juiste manier om de kabelmodem op het kabelnetwerk aan te sluiten. 7. Controleer aan de hand van de ledlampjes op de kabelmodem of de netwerkverbinding werkt. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor meer informatie. Het WLAN-ledlampje moet ononderbroken branden. De ledlampjes PWR, DS, US en RDY moeten ook branden Montage aan de wand U kunt de EVW3226 aan de wand monteren met behulp van de twee uitsparingen aan de onderkant van de kabelmodem. Gebruik bij voorkeur twee schroeven met ronde of vlakke kop. Zie de onderstaande figuur. Doorsnede van de kop 5,0-5,5 mm Doorsnede van de schroef 2,9-3,0 mm Lengte van de schroef 8,2-9,0 mm Dikte van de kop 1,8-2,2 mm Zo monteert u de EVW3226 aan de wand: 1. Monteer de twee schroeven naast elkaar in de muur met een onderlinge afstand van 194 mm. Zie de onderstaande figuur. 12 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

17 De schroefkoppen moeten enigszins uit de muur naar buiten steken, zodat u de EVW3226 eraan kunt ophangen. Als u de schroeven in een gipswand aanbrengt, moet u speciale hollewandpluggen gebruiken om er zeker van te zijn dat het apparaat na verloop van tijd niet los komt te zitten door de voortdurende trekkracht van de aangesloten kabels. 2. Monteer de kabelmodem aan de wand door deze met de speciale uitsparingen over de schroefkoppen te plaatsen en vervolgens een klein stukje naar beneden te schuiven. Controleer of de kabelmodem goed vast zit. 2.2 Apparaten op het netwerk aansluiten Volg de onderstaande aanwijzingen om netwerkapparaten aan te sluiten en te controleren of de kabelmodem goed werkt. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: Een Ethernet-apparaat aansluiten op pagina 13 Een draadloos apparaat aansluiten op pagina 14 Een telefoonlijn aansluiten op pagina Een Ethernet-apparaat aansluiten U kunt maximaal vier Ethernet-apparaten op de EVW3226 aansluiten met behulp van netwerkkabels Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

18 Zo sluit u een Ethernet-apparaat aan op de kabelmodem: 1. Sluit de Ethernet-kabel van het apparaat (bijvoorbeeld een computer of een gameconsole) aan op een vrije Ethernet-poort aan de achterkant van de EVW Controleer aan de hand van de ledlampjes van de EVW3226 of de verbinding tot stand is gekomen. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor meer informatie. 3. Als u een computer hebt aangesloten, opent u op de computer een webbrowser om te zien of u een website kunt bezoeken (bijvoorbeeld 4. Als u een gameconsole hebt aangesloten, probeert u een online activiteit uit te voeren die door de console wordt ondersteund (bijvoorbeeld: inloggen op de gameserver, een online game spelen of content downloaden). Opmerking Zie Problemen met de installatie oplossen op pagina 15 voor informatie over het oplossen van problemen Een draadloos apparaat aansluiten Volg de onderstaande stappen om een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een laptopcomputer) op de kabelmodem aan te sluiten. In de onderstaande stappen worden standaardwaarden gebruikt ter illustratie. Zo sluit u een draadloos apparaat aan op de kabelmodem: 1. Open de instellingen voor draadloze netwerken op het draadloze apparaat. Als het draadloze apparaat bijvoorbeeld een Windows 7-computer is, opent u het Configuratiescherm en klikt u op Netwerkcentrum. 2. Klik op Draadloze netwerken beheren. Op de EVW3226 is een standaardwaarde voor de SSID (Service Set Identifier) ingesteld. De SSID is de naam van het draadloze netwerk dat door de kabelmodem wordt gemaakt. Deze naam wordt door de kabelmodem uitgezonden, zodat draadloze apparaten verbinding kunnen maken met het juiste netwerk. 3. Zoek in het venster Draadloze netwerken naar de SSID van de EVW3226 en dubbelklik op deze SSID. De standaardwaarde voor de SSID is UPC plus 7 automatisch gegenereerde cijfers. Voorbeeld: UPC U vindt de SSID van uw kabelmodem op het etiket aan de onderkant van de EVW3226 of in de meegeleverde installatiehandleiding. 4. Voer het WPA-wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd. Dit wachtwoord, ook wel WPA-netwerksleutel of pre-shared key genoemd, is voor elke kabelmodem anders. 14 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

19 Het WPA-wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en bestaat uit acht hoofdletters (met uitzondering van de letters L, I en O). Voorbeeld: ABCDEFGH. U vindt het WPA-wachtwoord van uw kabelmodem op het etiket aan de onderzijde van de kabelmodem of in de meegeleverde installatiehandleiding. 5. Controleer de verbinding door met een webbrowser een willekeurige website te bezoeken (bijvoorbeeld of door de webinterface van de EVW3226 te openen (zie De webinterface gebruiken op pagina 17). Opmerking Via de webinterface kunt u de instellingen en functies van de EVW3226 configureren. Zie De webinterface gebruiken op pagina 17 voor een overzicht van alle functies van de webinterface. Zie Het draadloze netwerk installeren en problemen oplossen op pagina 68 als er problemen zijn met het draadloze netwerk of als u meer over het draadloze netwerk wilt weten Een telefoonlijn aansluiten U kunt maximaal twee telefoonlijnen op de EVW3226 aansluiten om de telefoonfuncties (spraakfuncties) van de kabelmodem te gebruiken. De telefoonservice moet eerst door uw kabelmaatschappij worden geactiveerd. Zo sluit een telefoonlijn aan: 1. Gebruik een RJ-11-telefoonkabel om een analoge telefoon aan te sluiten op de TEL1- of TEL2-connector aan de achterkant van de EVW Neem de telefoon op en luister of er een kiestoon is. 3. Controleer de verbinding door iemand op te bellen, door vanaf een mobiele telefoon uw vaste nummer te bellen of door iemand anders u te laten opbellen. 2.3 Problemen met de installatie oplossen Via de onderstaande tips kunt u eventuele problemen met de installatie oplossen. Als geen enkel ledlampje brandt wanneer u de EVW3226 inschakelt: Controleer of de aan/uit-schakelaar (POWER) aan de achterkant van de kabelmodem is ingeschakeld (ON). Controleer of de netvoedingsadapter goed is aangesloten op de wandcontactdoos. Controleer of er geen probleem is met de stroomvoorziening naar de wandcontactdoos. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

20 Controleer of de kabelmodem goed is aangesloten op de netvoedingsadapter. Schakel de kabelmodem uit, wacht minstens 5 seconden en schakel de kabelmodem vervolgens weer in. Als u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem zich blijft voordoen, is het apparaat mogelijk defect. Als de ledlampjes ETH1, ETH2, ETH3 en ETH4 aan de achterkant van de kabelmodem niet gaan branden wanneer er een Ethernet-kabel op de bijbehorende connector is aangesloten: Start de computer opnieuw op, zodat deze opnieuw verbinding met de kabelmodem kan maken. Controleer of er geen conflict is tussen systeembronnen (alleen voor Windows): 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en kijk of er onder het kopje Netwerkadapters een geel uitroepteken of een rode X wordt weergegeven bij de netwerkkaart (NIC). Als dit het geval is, is er mogelijk een IRQ-conflict met een ander apparaat. Raadpleeg de documentatie van de computerfabrikant voor meer informatie. Controleer of TCP/IP is ingesteld als het standaardprotocol voor uw netwerkkaart. Neem de netvoedingsadapter van de kabelmodem uit de wandcontactdoos en sluit de netvoedingsadapter enkele seconden later weer op de wandcontactdoos aan. Wacht totdat de kabelmodem opnieuw verbinding heeft gemaakt met de serviceprovider. Controleer of er algemene verbindingsproblemen zijn: Als de computer is aangesloten op een andere router of switch, sluit u de computer rechtstreeks aan op een van de Ethernet-poorten op de kabelmodem. Als u een splitter gebruikt, verwijdert u de splitter en sluit u de kabelmodem rechtstreeks aan op het aansluitpunt van uw kabelmaatschappij. Wacht totdat de EVW3226 opnieuw verbinding heeft gemaakt met de serviceprovider. Zie de instructies van uw kabelmaatschappij voor informatie over de aansluiting op het aansluitpunt. Mogelijk hebt u een antenneversterker of andere apparatuur van de kabelmaatschappij nodig. Probeer een andere kabel. Misschien is de kabel beschadigd. Als de bovenstaande tips geen resultaat opleveren, neemt u contact op met uw kabelmaatschappij. 16 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding

My Net. AC1300 Router. Gebruikershandleiding My Net AC1300 Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding

My Net. N600, N750, en N900 Routers. Gebruikershandleiding My Net N600, N750, en N900 Routers Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Installatie- en gebruikshandleiding Copyright Copyright 1999-2010 THOMSON. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS CPWBS054 http://nl.yourpdfguides.com/dref/996036

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS CPWBS054 http://nl.yourpdfguides.com/dref/996036 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PHILIPS CPWBS054. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PHILIPS CPWBS054 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client

STENMARK. Netis. Gebruikshandleiding. Wireless-N AP / Repeater / Router client STENMARK Netis Gebruikshandleiding Wireless-N AP / Repeater / Router client Deze gebruikshandleiding is van toepassing voor de volgende producten: WF2412 150Mbps Wireless N Router WF2420 300Mbps Wireless

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst

Nederlandse versie. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router. Inhoud van het pakket. Terminologielijst LW320/LW321 Sweex Wireless 300N Router Stel de Sweex Wireless 300N Router niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen. Gebruik

Nadere informatie

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. HWNAP-300 Hercules Wireless N Access Point INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES WIRELESS N ACCESS POINT...3 1.1. Aanbevelingen...

Nadere informatie

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant 1 Achterkant 1 Horizontale plaatsing 2 Wandmontage 2 3 Het browsergebaseerde hulpprogramma openen 3 Setup (Instellingen)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik. WL-600g. Handleiding

Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik. WL-600g. Handleiding Alles-in-1 draadloze ADSL2/2+ gateway voor thuisgebruik WL-600g Handleiding Du2458 / Juli 2006 Adressen van de fabrikant ASUSTeK COMPUTER INC. (Azië-Stille Oceaan) Bedrijfsadres: 15 Li-Te Road, Beitou,

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzicht van de onderdelen uit het pakket

Overzicht van de onderdelen uit het pakket Overzicht van de onderdelen uit het pakket 1 x 1 x 1 x 1 x DSL PSTN Phone1 Phone2 1 2 3 4 WAN Reset Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken, brengt de internetverbinding tot stand en kan televisiesignalen

Nadere informatie

Internet HANDLEIDING KPN EXPERIA BOX INTERACTIEVE TV

Internet HANDLEIDING KPN EXPERIA BOX INTERACTIEVE TV Internet HANDLEIDING KPN EXPERIA BOX INTERNET TELEFOON INTERACTIEVE TV Overzicht van de onderdelen uit het pakket Reset 1 x 1 x 1 x 1 x 1 2 PSTN DSL WAN 1 2 3 4 TV Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken,

Nadere informatie