Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway"

Transcriptie

1 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari Ubee Interactive Europe Beech Avenue PW Schiphol-Rijk Nederland Verkoop ( ): Support ( ):

2 Copyright en kennisgevingen 2012 Ubee Interactive. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie die eigendom is van Ubee en mag uitsluitend in overeenstemming met de geldende overeenkomsten worden gebruikt of openbaargemaakt. Op deze informatie is de auteursrechtenwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing. Dit document mag door geen enkele persoon of organisatie (binnen of buiten Ubee) op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gedistribueerd of aangepast, behalve voor zover dit nadrukkelijk wordt toegestaan door geldende overeenkomsten, contracten of licenties of wanneer hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Ubee en uw kabelmaatschappij. Ubee Interactive werkt voortdurend aan verdere verbetering van haar producten en behoudt zich het recht voor om de in dit document beschreven producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Ubee Interactive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen van het gebruik van het hier beschreven product. Alle in dit document genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Deze kabelmodem is Wifi Alliance Certified:

3 Inhoud 1 Inleiding Veiligheidsinformatie en voorschriften Aansluitingen en toepassingen Support De inhoud van de verpakking Achterpaneel van de EVW Voorpaneel van de EVW Specificaties, standaarden en firmware Standaardwaarden en inloggegevens Ledlampjes Installatie van de EVW De EVW3226 installeren en aansluiten Apparaten op het netwerk aansluiten Problemen met de installatie oplossen De webinterface gebruiken Het menu Status De verbindingsopties De MTA-optie De diagnoseopties Het menu Basis De internetopties Het scherm Internet - Lokaal netwerk (LAN) Het scherm Internet - DHCP-clients Het menu Geavanceerd Het scherm Opties Het scherm IP-filters Het scherm MAC-filters Het scherm Poortfilters Het scherm Poort-forwarding Het scherm Poort-triggers Het scherm DMZ-host Het scherm Firewall Het menu Ouderlijk toezicht Het scherm Apparaatregels Het scherm Basisinstellingen Het scherm Websitefilters Het scherm Urenfilters December 2012 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

4 8 Het menu Draadloos Het scherm Radio Het scherm Beveiliging Het scherm Geavanceerd Het scherm Toegangsbeheer Het scherm WPS Het draadloze netwerk installeren en problemen oplossen Het menu Systeem Het scherm Wachtwoord Het scherm Werkmodus Backups maken en herstellen Het scherm Logboek Het menu WIFI4ALL Het menu DSLite December 2012 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

5 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw Ubee product, dat deel uitmaakt van ons assortiment producten voor spraak- en datanetwerken. Deze gebruiksaanwijzing gaat over de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway. U vindt in deze gebruiksaanwijzing de volgende informatie: Instructies voor het aansluiten en gebruiken van de EVW3226. Instructies voor het configureren en beheren van de EVW3226 via de webinterface. Technische gegevens voor het lokale beheer van de EVW3226, bijvoorbeeld om informatie bij de kabelmodem op te vragen voor probleemoplossing en support. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: Veiligheidsinformatie en voorschriften op pagina 1 Aansluitingen en toepassingen op pagina 4 Support op pagina 4 De inhoud van de verpakking op pagina 4 Achterpaneel van de EVW3226 op pagina 5 Voorpaneel van de EVW3226 op pagina 7 Specificaties, standaarden en firmware op pagina 7 Standaardwaarden en inloggegevens op pagina 9 Ledlampjes op pagina Veiligheidsinformatie en voorschriften Hieronder vindt u informatie en veiligheidsvoorschriften voor het installeren, onderhouden en gebruiken van de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Veiligheid WAARSCHUWING: De onderstaande informatie bevat veiligheidsrichtlijnen voor iedereen die de EVW3226 wil installeren en/of gebruiken. Lees alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product uitpakt, installeert, in gebruik neemt of op het elektriciteitsnet aansluit. Houd u ook aan de aanwijzingen op de labels op de kabelmodem. Volg de onderstaande aanwijzingen op om de kabelmodem veilig te kunnen gebruiken. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

6 Neem elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel tot een minimum te beperken. Om brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat nooit aan regen of vocht worden blootgesteld of in de buurt van open water worden geïnstalleerd. Zorg dat er nooit water of andere vloeistoffen op of in het apparaat terechtkomen. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aerosols op of in de buurt van het apparaat. Reinig het apparaat met een schone, zachte en droge doek. Steek geen voorwerpen in de openingen of aansluitingen van het apparaat, omdat u anders een elektrische schok kunt krijgen of de inwendige onderdelen van het apparaat kunt beschadigen. Elektronische apparatuur kan defect raken door elektrostatische ontlading. Volg de algemene richtlijnen om statische elektriciteit te vermijden bij gebruik en opslag van het apparaat. Gebruik uitsluitend de bij de kabelmodem meegeleverde netvoedingsadapter. Bevestig het netsnoer nooit aan wand- of vloerbedekking, omdat het snoer hierdoor beschadigd kan raken. Zorg dat er geen vouwen of knikken in het netsnoer komen. Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer. Loop of stap niet op het netsnoer en zorg dat het netsnoer niet beschadigd kan raken. Plaats geen voorwerpen op de kabelmodem, omdat anders de ventilatie wordt gehinderd. Plaats de kabelmodem nooit op een onstabiele ondergrond of tafel, om te voorkomen dat het apparaat op de grond kan vallen. Zorg dat het apparaat niet oververhit kan raken en dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden. Stel de EVW3226 nooit bloot aan direct zonlicht. Plaats geen hete voorwerpen in de buurt van de kabelmodem, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken Milieuverklaringen De volgende verklaring geldt voor de EVW3226. Richtlijnen voor de afvalverwerking: Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden aangeboden. Neem contact op met de gemeentelijke afvaldienst voor informatie over de recycling van elektrische apparaten. Voor meer informatie over de inzameling van verpakkingsmateriaal en verpakkingsafval in bepaalde landen kunt u contact opnemen met Ubee Interactive (www.ubeeinteractive.com) Wettelijke conformiteit Ubee Interactive Corporation garandeert dat de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway voldoet aan de conformiteitvereisten in de volgende richtlijnen: 2 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

7 2002/95/EG (RoHS Richtlijn) over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 2002/96/EG (AEEA Richtlijn) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn) betreffende alle risico s voor gezondheid en veiligheid van elektrische apparatuur voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen. 2004/108/EG (Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit), die waarborgt dat (i) elektromagnetische straling van het product geen interferentie genereert voor radiosignalen, telecommunicatie of andere apparatuur, en dat (ii) het product zelf bestand is tegen interferentie van buitenaf. 1999/5/EG (R&TTE Richtlijn), die waarborgt dat terminalapparatuur voor radio- en telecommunicatie (R&TTE) veilig is en geen interferentie veroorzaakt voor radioen andere apparatuur. 2009/125/EG (Richtlijn EcoDesign), die een kader formuleert voor eisen aan ecologisch verantwoord ontwerp van energieverbruikende producten en voor relevante regelgeving, zoals (278/2009) (Verordening externe stroomvoorzieningen) en de Standbyverordening (EG) 1275/2008 over het ecologisch verantwoord ontwerp van het stroomverbruik in de standby- en de uitstand van elektrische en elektronische apparatuur in woningen en kantoren. De volgende standaarden zijn van toepassing: EN EN EN EN EN50385 EN55022 EN55024 EN EN Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

8 1.2 Aansluitingen en toepassingen Het onderstaande schema toont de aansluitingen en mogelijke toepassingen van de EVW Support Abonnees die behoefte hebben aan support, kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun kabelmaatschappij of serviceprovider. Documentatie voor de EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway is beschikbaar op de website: 1.4 De inhoud van de verpakking De verpakking van de EVW3226 bevat de volgende artikelen: Artikel Beschrijving 1 - RJ-45 Ethernet-kabel (geel). Lengte circa 1,55 meter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de kabel kan afwijken. 4 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

9 Artikel Beschrijving 1 - Cd met gebruiksaanwijzing en documentatie voor de EVW3226 Bevat: Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing (meertalig) Veiligheidsvoorschriften 1 - Netvoedingsadapter (voor EU) Ingang: V wisselstroom, Hz Uitgang: 12 V gelijkstroom, 2 A Gebruik uitsluitend de originele, met uw EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway meegeleverde netvoedingsadapter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de netvoedingsadapter kan afwijken. 1 - Netvoedingsadapter (alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland) Ingang: V wisselstroom, Hz Uitgang: 12 V gelijkstroom, 2 A Gebruik uitsluitend de originele, met uw EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway meegeleverde netvoedingsadapter. Afbeelding ter illustratie; uiterlijk van de netvoedingsadapter kan afwijken. Er wordt één netvoedingsadapter met uw kabelmodem meegeleverd, afhankelijk van het land waar u zich bevindt. 1.5 Achterpaneel van de EVW3226 De onderstaande afbeelding toont de aansluitingen en knoppen aan de achterkant van de kabelmodem. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

10 Onderdeel Beschrijving TEL1 TEL2 ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 USB RF RESET Aan/uit-schakelaar (POWER) POWER WPS Voor aansluiting van een standaard analoge telefoon via een RJ-11-kabel. Telefoonservice moet eerst door uw kabelmaatschappij worden geactiveerd. Ethernet-aansluiting om via een RJ-45-netwerkkabel apparaten zoals computers, gameconsoles, routers en hubs aan te sluiten. Elke ETH-poort aan de achterkant van de kabelmodem geeft via een ledlampje de Ethernet-status aan wanneer er een apparaat op de poort is aangesloten: Ledlampje brandt in de kleur oranje bij een aansluiting met 10/100 Mbps. Ledlampje brandt in de kleur groen bij een aansluiting met 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). Het ledlampje knippert wanneer er gegevens worden uitgewisseld met het aangesloten apparaat. USB-poort voor aansluiting op een USB-apparaat. Deze functie is op uw kabelmodem mogelijk niet ingeschakeld. Connector voor aansluiting op het aansluitpunt van uw kabelmaatschappij of serviceprovider of op een kabelsplitter die op het aansluitpunt is aangesloten. Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de EVW3226 herstellen, waaronder de instellingen voor het draadloze netwerk en de aangepaste gateway-instellingen. Gebruik een puntig voorwerp om de RESET-knop gedurende 5-10 seconden ingedrukt te houden totdat het aan/uit-lampje (POWER) uit gaat. Laat de RESET-knop los wanneer het aan/uit-lampje (POWER) uitgaat. Als u de RESET-knop minder dan 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de kabelmodem opnieuw opgestart (zonder dat de fabrieksinstellingen worden hersteld). Hiermee schakelt u de EVW3226 in of uit. Opmerking: als de schakelaar uit staat, kunt u geen telefoongesprekken ontvangen of voeren via de kabelmodem. Aansluiting voor de netvoedingsadapter. Gebruik uitsluitend de bij de EVW3226 meegeleverde netvoedingsadapter. (Aan de rechterkant van de kabelmodem.) Voor aansluiting van een met een pincode beveiligt Wi-Fi-apparaat via de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup). Wanneer de WPSknop wordt ingedrukt of de WPS-modus wordt geactiveerd via de webinterface van de EVW3226, gaat een ledlampje aan de voorzijde van de kabelmodem gedurende twee minuten knipperen, totdat er een pincode wordt ingevoerd vanaf een draadloze client (bijvoorbeeld een laptopcomputer) die verbinding wil maken. Nadat een Wi-Fi-client met succes verbinding heeft gemaakt, blijft het ledlampje nog vijf minuten branden en daarna gaat het uit. Zie Het scherm WPS op pagina 67 voor meer informatie. 6 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

11 1.6 Voorpaneel van de EVW3226 De onderstaande afbeelding toont het voorpaneel van de EVW3226. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor een beschrijving van de ledlampjes. WPSknop De WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) bevindt zich aan de rechterkant van de EVW3226. Zie Het scherm WPS op pagina 67 voor meer informatie over de WPS-functie. 1.7 Specificaties, standaarden en firmware Hieronder volgt een lijst met specificaties en eigenschappen van de EVW3226. Interfaces en standaarden Kabel: F-connector (vrouwelijk) 4 RJ-45-poorten voor 10/100/1000 Mbps USB: 1 USB 2.0-hostconnector Telefonie: 2 RJ-11-poorten met PacketCable 1.5-certificering EuroDOCSIS 3.0-certificering Voldoet aan DOCSIS 3.0 Voldoet aan DOCSIS/EuroDOCSIS 1.0/1.1/2.0 CE-keurmerk, WiFi Alliance-certificering Downstream* Frequentiebereik: MHz Modulatie: 64 / 256 QAM Kanaalbandbreedte: 8 MHz of 6 MHz Maximale datasnelheid per kanaal (tot 8 kanalen): DOCSIS: 30 Mbps (64 QAM), 42 Mbps (256 QAM) EuroDOCSIS: 41 Mbps (64 QAM), 55 Mbps (256 QAM) Maximale totale bandbreedte (8 kanalen): DOCSIS: 342 (304) Mbps, EuroDOCSIS: 444 (400) Mbps Symboolfrequentie: DOCSIS: 5, Msym/s (64 QAM) en 5, Msym/s (256 QAM) EuroDOCSIS: 6,952 Msym/s (64 QAM en 256 QAM) Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

12 RF-ingangsvermogen: -15 tot +15 dbmv (64 QAM), -15 tot +15 dbmv (256 QAM) Ingangsimpedantie: 75 Ω Upstream* Frequentiebereik: 5-85 MHz Modulatie: A-TDMA: QPSK, 8, 16, 32, 64 QAM S-CMDA: QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 QAM Maximale bandbreedte van 4 kanalen = 122,88 (108) Mbps, bandbreedte per kanaal (tot 4 kanalen) = QPSK: 0,32~10,24 Mbps, 8 QAM: 0,48~15,36 Mbps, 16 QAM: 0,64~20,48 Mbps, 32 QAM: 0,80~25,60 Mbps, 64 QAM: 0,96~30,72 Mbps, 128 QAM/TCM: 30,72 Mbps Symboolfrequentie: 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 Ksps RF-uitgangsvermogen: TDMA/A-TDMA: +8 dbmv tot +54 dbmv (32/64 QAM). Alleen A-TDMA: +8 dbmv tot +55 dbmv (8/16 QAM), +8 dbmv tot +58 dbmv (QPSK). S-CDMA: +8 dbmv tot +53 dbmv (alle modulaties) *Snelheden zijn in de praktijk mede afhankelijk van externe factoren zoals de netwerkconfiguratie. Beveiliging en netwerk Ondersteuning voor meerdere SSID s. Gecertificeerd voor a/b/g/n met verbindingssnelheden tot 300 Mbps. 2 Tx en 2 Rx antennes. DHCP client/server, Ethernet 10/100/1000 BaseT, full-duplex auto-negotiation, ondersteuning voor IPv4 en IPv6 NAT Firewall, MAC-, IP- en poortfiltering, ouderlijk toezicht, SPI (Stateful Packet Inspection), beveiliging tegen DoS-aanvallen, beveiliging via WPS, WPA, WPA2, WPA-PSK en 64/128-bits WEP. VPN passthrough Spraak SIP (RFC3261) Ringspanning: 270 VAC, pk-pk (tip-ring) Lijnspanning (on-hook): -48 Volt Lusspanning: 20 ma / 41 ma Ringcapaciteit: 600 meter, 5REN Hook-status: Signaling Loop Start DTMF toondetectie, T.38 FAX relay (G.711), Echo Cancellation (G.168) / Silence Suppression, Voice Active Detection en Comfort Noise Generation Gatewaybeheer Ondersteunt IEEE e Wi-Fi Multimedia (WMM) energiebesparing DOCSIS/EuroDOCSIS, webgebaseerd Firmware-upgrade via TFTP Backup en herstel van configuratie-instellingen SNMP-ondersteuning 8 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

13 Fysieke eigenschappen Afmetingen: 240 x 172 x 42 mm (BxDxH) Gewicht: 548 gram Netvoedingsadapter: Ingang V wisselstroom, 50-60Hz. Uitgang 12 V gelijkstroom, 2 A. Bedrijfstemperatuur: 0-40 C Luchtvochtigheid: 5%-95% (niet-condenserend) 1.8 Standaardwaarden en inloggegevens Op de EVW3226 zijn de onderstaande parameters voorgeconfigureerd. Mogelijk zijn bepaalde standaardwaarden door uw kabelmaatschappij of serviceprovider aangepast. Raadpleeg uw kabelmaatschappij voor informatie over de juiste standaardwaarden. Lokale poort: , webinterface: Subnetmasker: Werkmodus: Routermodus Standaardinstellingen draadloos netwerk: Primaire SSID (door abonnee beheerd) = UPC plus 7 automatisch gegenereerde cijfers. Voorbeeld: UPC Het WPA-wachtwoord is voor elke kabelmodem ingesteld op een unieke waarde. Het WPA-wachtwoord wordt ook wel de pre-shared key of de netwerksleutel genoemd. Zie Het scherm Beveiliging op pagina 59. Het WPA-wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en bestaat uit acht hoofdletters (met uitzondering van de letters L, I en O). Voorbeeld: ABCDEFGH. De SSID en het wachtwoord zijn afgedrukt op het label aan de onderzijde van de kabelmodem. Zie het onderstaande voorbeeld: Beveiliging draadloos netwerk = WPA/WPA2-PSK Standaard inloggegevens voor webinterface: Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

14 1.9 Ledlampjes De onderstaande tabel toont de betekenis van de ledlampjes op de EVW3226. Ledlampjes op het voorpaneel Beschrijving Positie (vlnr) Kleur Label Brandt Brandt niet Knippert LED1 Groen Rood PWR Groen: Ingeschakeld, OK Rood: Abnormale status Uitgeschakeld Traag: Zelftest LED2 Groen Blauw DS Groen: Ingeschakeld, downstreamkoppeling zonder gebonden kanaal Blauw: Ingeschakeld, downstreamkoppeling met gebonden kanaal Downstream geen verbinding Traag: Kanalen scannen LED3 Groen Blauw US Groen: Ingeschakeld, upstreamkoppeling zonder gebonden kanaal Blauw: Ingeschakeld, upstreamkoppeling met gebonden kanaal Upstream geen verbinding Traag: Kanalen scannen LED4 Groen RDY Gereed voor gebruik EVW3226 uitgeschakeld of niet online Traag: Zelftest of initialisatie LED5 Groen TEL1 Poortregistratie OK VoIP is niet online LED6 Groen TEL2 Poortregistratie OK VoIP is niet online Traag: Registratie in uitvoering of VoIP off-hook Traag: Registratie in uitvoering of VoIP off-hook LED7 Groen Blauw WLAN Groen: 2,4 GHz-verbinding Blauw: 5 GHz-verbinding WLAN offline Snel: Activiteit LED8 Groen WPS WPS geslaagd WPS wordt uitgevoerd 10 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

15 2 Installatie van de EVW3226 Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u de EVW3226 installeren, externe apparaten aansluiten en eventuele problemen met de installatie verhelpen. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: De EVW3226 installeren en aansluiten op pagina 11 Apparaten op het netwerk aansluiten op pagina 13 Problemen met de installatie oplossen op pagina De EVW3226 installeren en aansluiten Volg de onderstaande aanwijzingen om de EVW3226 te installeren en aan te sluiten. Nadat u de kabelmodem hebt geïnstalleerd en aangesloten, volgt u de aanwijzingen in De webinterface gebruiken op pagina 17 om de kabelmodem te configureren. Belangrijk: Neem zo nodig contact op met uw kabelmaatschappij of serviceprovider om internettoegang en telefoonservice te activeren. Zo installeert u de EVW3226: 1. Neem de EVW3226 kabelmodem, de netvoedingsadapter en de kabels uit de verpakking. 2. Plaats de EVW3226 op een geschikte locatie, zodat u computers, gameconsoles en andere draadloze apparaten (clients) gemakkelijk kunt aansluiten. Plaats de kabelmodem en de draadloze clients niet in de buurt van transformatoren, zware motoren, magnetrons, koelkasten, TL-buizen of soortgelijke apparaten. Deze apparaten kunnen de draadloze netwerksignalen verstoren. Het draadloze signaal wordt verzwakt wanneer het door metaal, beton, baksteen en andere soorten wanden en vloeren heen gaat. Plaats de kabelmodem op een droge plek met een temperatuur tussen 0 en 40 C. Zie Veiligheidsinformatie en voorschriften op pagina 1 voor meer veiligheidsinformatie. 3. Zet uw computer aan. De computer moet beschikken over een Ethernetnetwerkadapter of een Ethernet-poort. Bovendien moet er een webbrowser op de computer geïnstalleerd zijn, zoals Firefox, Chrome of Internet Explorer. 4. Sluit de meegeleverde netvoedingsadapter aan op de achterkant van de kabelmodem en steek de stekker in de wandcontactdoos. 5. Sluit de meegeleverde netwerkkabel aan op de Ethernet-poort van uw computer. Sluit Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

16 het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een van de Ethernet-poorten van de kabelmodem (ETH1, ETH2, ETH3 of ETH4). 6. Gebruik een coaxkabel om de RF-connector aan de achterkant van de EVW3226 aan te sluiten op het aansluitpunt van de kabelmaatschappij of op een splitter die op het aansluitpunt is aangesloten. Informeer zo nodig bij uw kabelmaatschappij over de juiste manier om de kabelmodem op het kabelnetwerk aan te sluiten. 7. Controleer aan de hand van de ledlampjes op de kabelmodem of de netwerkverbinding werkt. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor meer informatie. Het WLAN-ledlampje moet ononderbroken branden. De ledlampjes PWR, DS, US en RDY moeten ook branden Montage aan de wand U kunt de EVW3226 aan de wand monteren met behulp van de twee uitsparingen aan de onderkant van de kabelmodem. Gebruik bij voorkeur twee schroeven met ronde of vlakke kop. Zie de onderstaande figuur. Doorsnede van de kop 5,0-5,5 mm Doorsnede van de schroef 2,9-3,0 mm Lengte van de schroef 8,2-9,0 mm Dikte van de kop 1,8-2,2 mm Zo monteert u de EVW3226 aan de wand: 1. Monteer de twee schroeven naast elkaar in de muur met een onderlinge afstand van 194 mm. Zie de onderstaande figuur. 12 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

17 De schroefkoppen moeten enigszins uit de muur naar buiten steken, zodat u de EVW3226 eraan kunt ophangen. Als u de schroeven in een gipswand aanbrengt, moet u speciale hollewandpluggen gebruiken om er zeker van te zijn dat het apparaat na verloop van tijd niet los komt te zitten door de voortdurende trekkracht van de aangesloten kabels. 2. Monteer de kabelmodem aan de wand door deze met de speciale uitsparingen over de schroefkoppen te plaatsen en vervolgens een klein stukje naar beneden te schuiven. Controleer of de kabelmodem goed vast zit. 2.2 Apparaten op het netwerk aansluiten Volg de onderstaande aanwijzingen om netwerkapparaten aan te sluiten en te controleren of de kabelmodem goed werkt. Onderwerpen Zie de volgende onderwerpen: Een Ethernet-apparaat aansluiten op pagina 13 Een draadloos apparaat aansluiten op pagina 14 Een telefoonlijn aansluiten op pagina Een Ethernet-apparaat aansluiten U kunt maximaal vier Ethernet-apparaten op de EVW3226 aansluiten met behulp van netwerkkabels Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

18 Zo sluit u een Ethernet-apparaat aan op de kabelmodem: 1. Sluit de Ethernet-kabel van het apparaat (bijvoorbeeld een computer of een gameconsole) aan op een vrije Ethernet-poort aan de achterkant van de EVW Controleer aan de hand van de ledlampjes van de EVW3226 of de verbinding tot stand is gekomen. Zie Ledlampjes op pagina 10 voor meer informatie. 3. Als u een computer hebt aangesloten, opent u op de computer een webbrowser om te zien of u een website kunt bezoeken (bijvoorbeeld 4. Als u een gameconsole hebt aangesloten, probeert u een online activiteit uit te voeren die door de console wordt ondersteund (bijvoorbeeld: inloggen op de gameserver, een online game spelen of content downloaden). Opmerking Zie Problemen met de installatie oplossen op pagina 15 voor informatie over het oplossen van problemen Een draadloos apparaat aansluiten Volg de onderstaande stappen om een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een laptopcomputer) op de kabelmodem aan te sluiten. In de onderstaande stappen worden standaardwaarden gebruikt ter illustratie. Zo sluit u een draadloos apparaat aan op de kabelmodem: 1. Open de instellingen voor draadloze netwerken op het draadloze apparaat. Als het draadloze apparaat bijvoorbeeld een Windows 7-computer is, opent u het Configuratiescherm en klikt u op Netwerkcentrum. 2. Klik op Draadloze netwerken beheren. Op de EVW3226 is een standaardwaarde voor de SSID (Service Set Identifier) ingesteld. De SSID is de naam van het draadloze netwerk dat door de kabelmodem wordt gemaakt. Deze naam wordt door de kabelmodem uitgezonden, zodat draadloze apparaten verbinding kunnen maken met het juiste netwerk. 3. Zoek in het venster Draadloze netwerken naar de SSID van de EVW3226 en dubbelklik op deze SSID. De standaardwaarde voor de SSID is UPC plus 7 automatisch gegenereerde cijfers. Voorbeeld: UPC U vindt de SSID van uw kabelmodem op het etiket aan de onderkant van de EVW3226 of in de meegeleverde installatiehandleiding. 4. Voer het WPA-wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd. Dit wachtwoord, ook wel WPA-netwerksleutel of pre-shared key genoemd, is voor elke kabelmodem anders. 14 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

19 Het WPA-wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en bestaat uit acht hoofdletters (met uitzondering van de letters L, I en O). Voorbeeld: ABCDEFGH. U vindt het WPA-wachtwoord van uw kabelmodem op het etiket aan de onderzijde van de kabelmodem of in de meegeleverde installatiehandleiding. 5. Controleer de verbinding door met een webbrowser een willekeurige website te bezoeken (bijvoorbeeld of door de webinterface van de EVW3226 te openen (zie De webinterface gebruiken op pagina 17). Opmerking Via de webinterface kunt u de instellingen en functies van de EVW3226 configureren. Zie De webinterface gebruiken op pagina 17 voor een overzicht van alle functies van de webinterface. Zie Het draadloze netwerk installeren en problemen oplossen op pagina 68 als er problemen zijn met het draadloze netwerk of als u meer over het draadloze netwerk wilt weten Een telefoonlijn aansluiten U kunt maximaal twee telefoonlijnen op de EVW3226 aansluiten om de telefoonfuncties (spraakfuncties) van de kabelmodem te gebruiken. De telefoonservice moet eerst door uw kabelmaatschappij worden geactiveerd. Zo sluit een telefoonlijn aan: 1. Gebruik een RJ-11-telefoonkabel om een analoge telefoon aan te sluiten op de TEL1- of TEL2-connector aan de achterkant van de EVW Neem de telefoon op en luister of er een kiestoon is. 3. Controleer de verbinding door iemand op te bellen, door vanaf een mobiele telefoon uw vaste nummer te bellen of door iemand anders u te laten opbellen. 2.3 Problemen met de installatie oplossen Via de onderstaande tips kunt u eventuele problemen met de installatie oplossen. Als geen enkel ledlampje brandt wanneer u de EVW3226 inschakelt: Controleer of de aan/uit-schakelaar (POWER) aan de achterkant van de kabelmodem is ingeschakeld (ON). Controleer of de netvoedingsadapter goed is aangesloten op de wandcontactdoos. Controleer of er geen probleem is met de stroomvoorziening naar de wandcontactdoos. Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari

20 Controleer of de kabelmodem goed is aangesloten op de netvoedingsadapter. Schakel de kabelmodem uit, wacht minstens 5 seconden en schakel de kabelmodem vervolgens weer in. Als u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem zich blijft voordoen, is het apparaat mogelijk defect. Als de ledlampjes ETH1, ETH2, ETH3 en ETH4 aan de achterkant van de kabelmodem niet gaan branden wanneer er een Ethernet-kabel op de bijbehorende connector is aangesloten: Start de computer opnieuw op, zodat deze opnieuw verbinding met de kabelmodem kan maken. Controleer of er geen conflict is tussen systeembronnen (alleen voor Windows): 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en kijk of er onder het kopje Netwerkadapters een geel uitroepteken of een rode X wordt weergegeven bij de netwerkkaart (NIC). Als dit het geval is, is er mogelijk een IRQ-conflict met een ander apparaat. Raadpleeg de documentatie van de computerfabrikant voor meer informatie. Controleer of TCP/IP is ingesteld als het standaardprotocol voor uw netwerkkaart. Neem de netvoedingsadapter van de kabelmodem uit de wandcontactdoos en sluit de netvoedingsadapter enkele seconden later weer op de wandcontactdoos aan. Wacht totdat de kabelmodem opnieuw verbinding heeft gemaakt met de serviceprovider. Controleer of er algemene verbindingsproblemen zijn: Als de computer is aangesloten op een andere router of switch, sluit u de computer rechtstreeks aan op een van de Ethernet-poorten op de kabelmodem. Als u een splitter gebruikt, verwijdert u de splitter en sluit u de kabelmodem rechtstreeks aan op het aansluitpunt van uw kabelmaatschappij. Wacht totdat de EVW3226 opnieuw verbinding heeft gemaakt met de serviceprovider. Zie de instructies van uw kabelmaatschappij voor informatie over de aansluiting op het aansluitpunt. Mogelijk hebt u een antenneversterker of andere apparatuur van de kabelmaatschappij nodig. Probeer een andere kabel. Misschien is de kabel beschadigd. Als de bovenstaande tips geen resultaat opleveren, neemt u contact op met uw kabelmaatschappij. 16 Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Gebruiksaanwijzing voor abonnees Januari 2013

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Inhoud Inhoud Overzicht............... 3 Kenmerken.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hoe Powerline-netwerken werken...........

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installatiehandleiding N300 WiFi Range Extender Model WN3000RP Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 716v5 WL versie 1.0 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

DRAADLOZE-N MINIROUTER

DRAADLOZE-N MINIROUTER DRAADLOZE-N MINIROUTER Handleiding DN-70182 Open broncode Dit product maakt gebruik van softwarecodes ontwikkeld door derden. Deze softwarecodes vallen onder de GNU Algemene Publieke Licentie (APL), Versie

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Configuratie Siemens SX762 Controleren van de aansluiting Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem sluit u op dezelfde wijze aan als

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUD VAN VERPAKKING Wireless AC1200 Dual Band Access Point Opmerking: Met twee loskoppelbare antennes. 12V 1A STROOMADAPTER

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Dit hoofdstuk geeft informatie over het oplossen van problemen met uw draadloze ADSL modem router. Na de omschrijving van het probleem worden er instructies gegeven om u

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 780/716v5 WLversie 1.3 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

Beknopte handleiding. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Beknopte handleiding. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Beknopte handleiding NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Aan de slag Bedankt voor uw aanschaf van de NETGEAR Trek

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be. WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding Inhoud Aan de slag........................................... 3 Uw WiFi-booster....................................... 4 Voorpaneel en zijpaneel..............................

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding Genexis FTU / modem

Handleiding Genexis FTU / modem Handleiding Genexis FTU / modem Welkom bij Glashelder Deze handleiding zal u helpen bij de installatie van uw FTU en het modem. In deze handleiding kunt u vinden wat de mogelijkheden van de FTU en het

Nadere informatie

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding

Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd,

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX762 (Flits ADSL connected by BBned) Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem

Nadere informatie

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Productinformatie I J K L M N O ADSL. Sluit de ADSL-kabel aan op het aansluitpunt voor de ADSL-lijn ( I ).

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Productinformatie I J K L M N O ADSL. Sluit de ADSL-kabel aan op het aansluitpunt voor de ADSL-lijn ( I ). Productinformatie A B C D E F G H I J K L M N O P A: Power-LED B: LED voor LAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort 4 F: LED voor ADSL-gegevens G: LED voor ADSL-verbinding

Nadere informatie

Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding

Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide Uitpakken Open de verpakking en pak de inhoud zorgvuldig uit. Raadpleeg de paklijst hieronder of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd. Houdt er rekening mee dat het model dat u gekocht heeft er

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model EX2700

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model EX2700 Installatie N300 WiFi Range Extender Model EX2700 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

Installatie. N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP

Installatie. N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP Installatie N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

WDS WDS Bridge mode Repeater mode

WDS WDS Bridge mode Repeater mode WDS WDS WDS betekent Wireless Distribution System. Dit is een protocol waarmee twee of meer Wireless Access Points draadloos met elkaar kunnen worden verbonden. Het WDS protocol is geen officieel protocol.

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Beknopte handleiding AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

Model: FI8910W. Indoor Pan/Tilt Draadloze IP-Camera

Model: FI8910W. Indoor Pan/Tilt Draadloze IP-Camera V49.02 Model: FI8910W Handleiding Voor Snelle Installatie Indoor Pan/Tilt Draadloze IP-Camera Zwart Wit Voor Windows OS-------Pagina 1 Voor MAC OS --------Pagina 17 ShenZhen Foscam Intelligent Technology

Nadere informatie

WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding

WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/ of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi

EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi 2 NEDERLANDS EM8036 Powerline Adapter 500Mbps met 300Mbps WiFi Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Powerline adapters

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800 Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender Model EX3800 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500 Doe meer Nighthawk X4S WiFi Range Extender Model EX7500 Verbinding maken met het uitbreidingsnetwerk Nadat u klaar bent met de installatie van uw Nighthawk extender, kunt u al uw apparaten via een WiFi-

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 2 Installatiehandleiding Kabelinternet BetuweNet BetuweNet Helpdesk Julianastraat 9 6851 KJ Huissen 026 3263010 026 3257011 helpdesk@betuwe.net www.betuwe.net Installatiehandleiding - pagina 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P)

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Installatiehandleiding Inhoud van de verpakking Powerline-adapters (2) Ethernet-kabels (2) Adapters verschillen per regio. Uw adapter

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622 Installatie Powerline 500 Model XAVB5622 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. Opmerking: Adapters kunnen per regio verschillen. Uw adapter

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie. Optibel adapter Sipura 2102

Installatiehandleiding. Optibel telefonie. Optibel adapter Sipura 2102 Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2102 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 6 4 Probleemwijzer 7 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie