Wat komt eerst? De tool of de verandering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat komt eerst? De tool of de verandering?"

Transcriptie

1 Wat komt eerst? Over Promista: Promista is een toonaangevende organisatie op het terrein van projecten en project- programma- en portfoliomanagement. Promista levert kennis, advies en ondersteuning bij het verder ontwikkelen van projectmanagement en de projectmanagement processen. Met gedegen kennis van implementatie en ondersteuning van tooling en informatievoorziening is ons motto: samen beleven, samen bedenken, samen doen! We realiseren dat door advies, tijdelijke ondersteuning en implementatie van PM tooling en informatievoorziening, gecertificeerde trainingen (o.a. PRINCE2 en IPMA) en ook zorgvuldige werving en selectie van indien gewenst complete projectteams. (Voor meer informatie kijk op Merijn Sakko Project Consultant Promista 1

2 Wat komt eerst? In dit artikel proberen we antwoord te vinden op bovenstaande vraag. Hierbij kijken we vooral vanuit een praktisch standpunt: hoe gaat de keuze voor een PM tool in zijn werk? Waarom willen we zo n tool? Of misschien wel belangrijker: wat zijn de gevolgen daarvan? Zomaar een paar vragen die een organisatie zich zou moeten stellen als er naar Projectmanagement tooling wordt gekeken. Keuze en implementatie van een Projectmanagement Tool Binnen veel organisaties is het projectmatig werken aan een opmars bezig. Er zijn vele verschillende methoden, zoals PRINCE2 en Projectmatig werken. Vroeg of laat zal er dan door de organisatie gekeken worden naar projectmanagement tools om dit verder te ondersteunen. Net als de methoden, zijn deze tools ook in vele verschillende soorten beschikbaar. Iedere tool heeft zo zijn eigen voor- en nadelen, maar voor bedrijven zonder specialistische kennis van procesmanagement kan dit lastig te doorgronden zijn. Naast de praktische kant van wat deze projectmanagement tools wel of niet kunnen, kan het gebruik van een dergelijk pakket ook (grote) veranderingen in de organisatie zelf veroorzaken. Met dit artikel proberen we de belangrijkste aandachtsgebieden te benoemen, zowel voor de keuze zelf, als het bijbehorende proces. Voorbereiding Start Het startpunt voor de keuze van een tool is het vastleggen van het proces voor het uitvoeren van projecten. Welke projectmanagement methode wordt toegepast? Welke rapportages worden door de projectleiders gedaan en zijn deze rapportages uniform? Het proces voor het aanschaffen van een tool is echter al veel eerder gestart: namelijk op het moment dat de wens voor zo n tool wordt uitgesproken. Wensen en eisen Volgende stap is het afbakenen van de wensen en eisen, deze vormen de blauwdruk voor de te kiezen tool en zijn functionaliteiten. Valkuil tijdens dit proces is het willen creëren van de perfecte projectmanagement omgeving, met alle mogelijke toeters en bellen. Als dit beeld te ver afstaat van de werkelijkheid binnen de organisatie, kan dit gevolgen hebben voor het draagvlak bij de projectleiders. Dit zijn vaak specialisten in hun vakgebied die in de loop der jaren een eigen systeem hebben ontwikkeld voor het managen van projecten. Wat dat betreft moet de projectmanagement tool een hulpmiddel zijn voor (het beter uitvoeren van) projectmanagement, maar het moet geen op zich zelf staand doel zijn om een tool te gebruiken. Wanneer de gebruikers de meerwaarde van het systeem zien, zal dit bijdragen aan het draagvlak. Een goed uitgangspunt 2

3 is het opstellen van een aantal selectiecriteria op basis van de wensen, eisen en bedrijfsomgeving. Een hulpmiddel voor het vaststellen hiervan is bijvoorbeeld het uitvoeren van een Quick scan naar de projectvolwassenheid van de organisatie. Longlist Zijn de wensen en eisen in kaart gebracht en zijn de interne organisatie en reeds aanwezig systemen beschreven, dan kan een longlist worden gemaakt van mogelijke projectmanagement tools. Deze kan ten eerste worden getoetst aan een aantal belangrijke en veel gebruikte criteria, welke hierna worden toegelicht. Selectiecriteria De volgende criteria beschrijven op hoofdlijnen wat een tool wel of niet kan: (online) samenwerking, gebruik van logboeken, planning, portfolio management, resource management, document management, interface en licentiesoort. Om een idee te krijgen wat deze criteria nu precies betekenen, zijn deze hier eerst beschreven. Vervolgens is er als voorbeeld een vijftal projectmanagement pakketten op basis van deze criteria beoordeeld. (online) Samenwerking Projecten worden doorgaans met een groep mensen uitgevoerd. Deze zitten niet altijd op dezelfde locatie of zijn niet altijd op dezelfde tijden aanwezig. Bij dit criterium wordt naar de mogelijkheden gekeken om via een inter-/intranet verbinding informatie met elkaar te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestandsuitwisseling (versiebeheer), het maken en bijhouden van een planning, etc. Een aantal mogelijkheden die hiermee samenhangen zal ook nog in latere criteria ter sprake komen. Logboeken In veel projectmanagement methodieken wordt gewerkt met logboeken. Afhankelijk van de methodiek kun je deze in verschillende vormen tegenkomen, meest gebruikt zijn het issue- en risico-logboek. De pakketten worden in dit criterium beoordeeld op hun mogelijkheid om dergelijke logboeken aan te maken en/of te managen. Planning Eén van de belangrijkste kenmerken van een project is de aanwezigheid van een start- en einddatum. Om het gewenste resultaat binnen die termijn te halen, is een planning nodig. Veel projectmanagement software is dan ook vooral gericht op het maken, bijhouden en raadplegen van de projectplanning. Vooral de Gantt-chart is hierbij populair, hierbij worden activiteiten (Ms Project) of producten (PRINCE2) in een balkenplanning zichtbaar gemaakt. Met behulp van afhankelijkheden kunnen hier onderlinge relaties zichtbaar worden gemaakt. Een andere techniek is netwerkplanning, waarbij weer een aantal methoden mogelijk is. Meest gebruikt bij projectmanagement zijn CPM (Critical Path Method) en PERT (Program Evaluation Review 3

4 Technique. Met dit criterium wordt gekeken hoe het pakket met planning omgaat en of dat aansluit bij de werkwijze binnen de organisatie. Portfolio management Zelden staan projecten volledig op zichzelf. Met name in grote organisaties zijn projecten vaak onderdeel van een verzameling projecten met een specifiek doel, bijvoorbeeld het behalen van een bedrijfsdoelstelling. Met behulp van Portfolio Management worden deze projecten geclusterd en kan over deze set aan projecten worden gerapporteerd. Rapportages kunnen zich richten op de behaalde resultaten, maar denk ook aan beschikbaar gesteld budget versus de uitgaven / kosten en gebruikte resources. Met andere woorden: de inspanningen ten opzichte van de resultaten worden inzichtelijk gemaakt, wat weer nuttige managementinformatie oplevert. Met deze informatie kan bijvoorbeeld een besluit worden genomen om nieuwe / andere projecten te starten, of de (bedrijfs)doelstellingen aan te passen. Resource management Dit betreft het efficiënt inzetten van mensen en middelen binnen een organisatie op de plaatsen waar ze op dat moment nodig zijn. Aangezien projecten plaats- en tijd gebonden zijn, is goed capaciteitsmanagement cruciaal voor het uitvoeren en monitoren van een project. Wanneer resource management wordt gecombineerd met programma- of portfolio management, wordt deze informatie extra waardevol. Er kan dan namelijk niet alleen iets gezegd worden over de prestatie van een enkel project, maar er kan ook op programma / portfolio niveau worden gepland en gerapporteerd. Document management Hierbij gaat het om het (elektronisch) kunnen opslaan/archiveren van documenten die op enige manier van invloed zijn op, of gebruikt worden tijdens de uitvoering van een project. Veel projectmanagement systemen bieden deze functionaliteit, waarbij ook versiebeheer is geïntegreerd. Dit laatste is vooral handig om bijvoorbeeld periodieke rapportages te kunnen archiveren, of om de wijzigingen in officiële documenten (zoals een PID) inzichtelijk te houden. Interface De interface van een applicatie is vaak bepalend voor de toepassing ervan. In de eerste plaats bestaat het onderscheid tussen webbased (benaderbaar in de browser via internet of intranet) of lokale applicaties, wat bijvoorbeeld van directe invloed kan zijn op de mogelijkheden tot samenwerking en (technisch) onderhoud. Daarnaast kan de interface van een applicatie worden gebaseerd op een bepaalde methodiek (zoals PRINCE2) of techniek (Microsoft Sharepoint), dit kan weer grote invloed hebben op de toepassingsmogelijkheden van het pakket. 4

5 Licentiesoort Software kan tegenwoordig op verschillende manieren worden aangeschaft en geïnstalleerd (zie ook interface). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een gebruikerslicentie (of eigendom) en Software as a Service of Open Source software. De eerste variant wordt vaak toegepast bij software welke lokaal geïnstalleerd wordt (zoals Word en Excel). De software wordt éénmalig aangeschaft en naast de installatie cd/dvd ontvangt de gebruiker een licentie om het programma te mogen gebruiken. Het beheer van de software is in handen van het bedrijf zelf. Bij Software as a Service vind er geen lokale installatie meer plaats, maar verzorgt bijvoorbeeld de leverancier de hosting van de software en kan er via internet worden ingelogd. Bedrijven sluiten in dat geval een abonnement op het programma af, waarmee ze bijvoorbeeld het recht krijgen om met 10 personen in te loggen. In deze situatie blijft de leverancier van de software verantwoordelijk voor het beheer. Open source software heeft een bijzondere positie. Deze software is meestal namelijk vrij verkrijgbaar (soms wordt voor commercieel gebruik een bijdrage of donatie gevraagd) en ook de Broncode van de software is opengesteld aan derden. Dit betekend dat iedereen die dit wil zelf uitbreidingen of aanpassingen voor de software kan ontwikkelen. Bekendste voorbeeld hiervan is het Linux besturingssysteem. Globale beoordeling In de tabel hieronder worden vijf in Nederland veel gebruikte Projectmanagement tools benoemd. Voor ieder pakket is aangegeven of ze aan de hierboven beschreven criteria voldoen. Na de tabel volgen de belangrijkste gegevens van (de leveranciers van) de tools. Samenwerking Logboeken Planning Portfolio management Resource management Document management Interface (webbased = Ms Project Eigendom ) Licentiesoort Primavera Eigendom Principal Toolbox SaaS en eigendom Clarity SaaS en eigendom Project Open Open source Microsoft Project Misschien wat naam betreft wel het bekendste pakket op de markt en bij veel bedrijven aanwezig als onderdeel van het Office pakket. Ms Project biedt een goede basis voor het maken van een project en/of resource planning. De planning wordt grafisch getoond in de vorm van een Gantt chart en activiteiten kunnen door middel van relaties worden gekoppeld. 5

6 Zoals in de tabel snel duidelijk wordt, beperken de functionaliteiten van de standaard versie van Ms Project zich tot planning en resource management, terwijl de andere pakketten op het eerste gezicht veel meer kunnen. Er zijn echter een aantal verschillende versies van Ms Project verkrijgbaar, ieder met steeds meer mogelijkheden. Voor meer informatie over verkrijgbare versies, raadpleeg de website van Microsoft: Primavera De eerste versie van Primavera stamt al uit 1983 en werd ontwikkeld door het Amerikaanse Primavera Systems, maar inmiddels is het een onderdeel van Oracle. Focus van Primavera ligt op het maken van (project)planningen, maar daarnaast bied het mogelijkheden voor het genereren van rapportages en import van data uit andere programma s, voor bijvoorbeeld het koppelen van budgetten/kosten of resources. Meer informatie over Primavera en de mogelijkheden van deze applicatie zijn te vinden op de website van Oracle: Principal Toolbox De Principal Toolbox is ontwikkeld door Fortes Solutions. Het programma kent een modulaire opbouw, waardoor het pakket in de vorm van add-ons volledig naar wens van de klant kan worden aangevuld. Extra modules zijn bijvoorbeeld Portfolio Management, resource allocatie en integratie met Ms Project. Meer informatie en een online tour van de Principal Toolbox zijn te vinden op de website van Fortes Solutions: Daar is ook een factsheet met de belangrijkste functies te downloaden: Clarity Andere grote naam op het gebied van projectmanagement software is Clarity, ontwikkeld door het Amerikaanse CA Technologies. Ook van dit pakket zijn een aantal verschillende versies verkrijgbaar, ieder met zijn specifieke mogelijkheden, gericht op een bepaalde bedrijfstak. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsleven, overheidsinstanties en de IT-sector. Op de website van CA Technologies is meer informatie te vinden: Project-Open In dit rijtje is Project-Open de enige open source applicatie. Dit betekent dat een groot deel van de software en aanvullende modules gratis vanaf internet is te downloaden. In tegenstelling tot de gesloten systemen van andere aanbieders draait open-source software om het samen delen en ontwikkelen van functionaliteiten. Andere ontwikkelaars kunnen hun ideeën uitwerken en als modules beschikbaar stellen. Informatie over dit pakket is te vinden op: 6

7 Met behulp van deze selectiecriteria en de (algemene) informatie op de website van de aanbieder kan vaak al voor een groot deel worden bepaald of het pakket voldoet aan de belangrijkste eisen en wensen van de organisatie en of het geschikt is voor de branche van het bedrijf. Shortlist Met behulp van de verkregen informatie worden tools die niet voldoen aan de eisen geschrapt van de longlist, zodat er uiteindelijk een shortlist van slechts enkele pakketten over blijft. Om een definitieve keuze te maken zal er een meer gedetailleerd onderzoek moeten worden gedaan naar de bruikbaarheid van het pakket. Hiervoor is het maken van een Business Case een geschikt middel. In de Business Case wordt een realistische situatie binnen de organisatie gesimuleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde wensen en eisen van het pakket. Deze Business Case wordt vervolgens voorgelegd aan de geselecteerde leveranciers, met een uitnodiging om hun tool te demonstreren. Op deze manier kan worden bepaald of de tool kan voldoen aan de eerder vastgestelde wensen en eisen. Ook kunnen bij andere bedrijven referenties worden opgevraagd. Eén van de laatste stappen in het selectieproces is het opvragen van een offerte. Ieder bedrijf heeft een ander budget voor een dergelijk systeem, terwijl bij de aanbieders grote verschillen in éénmalige en periodieke kosten kunnen optreden. Tot slot zal er enige besluitvorming moeten plaatsvinden, voordat gestart kan worden met de implementeren van het pakket. Aangezien het vaak om grote investeringen gaat, wordt er in sommige gevallen ook voor gekozen een zogenaamd POC (Proof of Concept) traject te doorlopen. Dit gaat nog een stap verder als de Business Case en demonstraties: het pakket wordt (voor een deel van de organisatie) geïmplementeerd en er wordt gedurende een bepaalde periode gemonitord of het inderdaad voldoet aan de wensen en eisen zoals die door de organisatie zijn beschreven. Is dit het geval, dan kan het pakket ook in de rest van de organisatie worden uitgerold. Valt het gebruik tegen, of worden de gestelde doelstellingen niet behaald, kan het bedrijf er alsnog toe besluiten het systeem niet verder te gebruiken. Implementatie en in gebruik name Is er definitief een keuze gemaakt, dan begint het implementatie traject. Valkuil op dit punt is dat een systeem wordt aangeschaft en geïnstalleerd, maar dat er verder geen of weinig begeleiding wordt geboden aan de gebruikers. Of het management bepaalt dat met het systeem moet worden gewerkt, zonder dat de gebruikers er voordelen van inzien en het alleen als verplichting zien, of de processen er op worden aangepast. De acceptatiegraad voor een systeem is dan bij de gebruikers in de regel zeer laag, waardoor het risico bestaat dat het systeem als last wordt gezien in plaats van hulpmiddel. In plaats daarvan moeten de uiteindelijke gebruikers al vanaf het begin worden betrokken en geïnformeerd over de keuze van het systeem. Al tijdens het keuze traject moet draagvlak worden gecreëerd bij de gebruikers en tijdens de implementatie zal er goede training en ondersteuning moeten worden geboden, 7

8 zodat iedere gebruiker zich thuis voelt in de tool en er zonder problemen mee kan werken. Waar nodig moeten bedrijfsprocessen worden aangepast of opgefrist, zodat iedereen op een gelijke manier met de tool omgaat. Hoe enthousiaster de gebruikersgroep is, hoe beter en sneller een tool binnen de organisatie wordt geaccepteerd en benut. Tot slot Net als ieder ander proces binnen een organisatie, is ook het projectmanagement aan verandering onderhevig. Nieuwe voorschriften, methodes of wensen/eisen leiden tot veranderingen in het gebruik van de software. Dus ook na een succesvolle implementatie is het van belang het gebruik van een tool te blijven stimuleren en ook zorg te dragen voor voldoende ondersteuning en beheer. Alleen dan zal de gekozen project management software ook daadwerkelijk de toegevoegde waarde (blijven) bieden die het bedrijf voor ogen had. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce. Bronnen: Wiki: Netwerkplaning: Meer informatie: Als u meer informatie wenst over onze dienstverlening, neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Enschede. Mail naar of bel tel Promista B.V. Capitool 42, 7521 PL Enschede P.O. Box 278, 7500 AG Enschede T: +31(0) F: +31(0) Anthonie Fokkerstraat 5, 3772 MP Barneveld Delftechpark 26, 2628 XH Delft 8

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Eenvoud & running on Best Practices. BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer

Eenvoud & running on Best Practices. BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer Eenvoud & running on Best Practices BPUG Sessie Management of Portfolios 13 september 2011 Ruud Peltzer Road to success; portfolio management? De oplossing: Principal Toolbox? Integrale oplossing voor

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen

Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen Visie op een sociaal intranet Thema: techniek en koppelingen De techniek en koppelingen van een sociaal intranet Functionaliteiten maken een sociaal intranet tot wat het is en wat het kan. Welke functionaliteiten

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Achmea Projecten Portfolio Management

Achmea Projecten Portfolio Management Achmea Projecten Portfolio Management Fortes Seminar 9 oktober 2008 Door: Gerard Bijlholt Jan Wilmink! Moet = Moet! Belang vaststellen Clusteren Prioriteren Executeren Project X Project X Project X Project

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Projectmanagement bij Fortis ASR

Projectmanagement bij Fortis ASR Jaap van den Hoek 01 November 2010 1 Projectmanagement bij Fortis ASR Een groeiproces 01 November 2010 Jaap van den Hoek 1 Jaap van den Hoek 01 November 2010 2 Agenda Even voorstellen : Jaap van den Hoek

Nadere informatie

Stapsgewijs naar een slagvaardige corporate PMO / veranderorganisatie 10 juni 2008 IPMA Dialogues House

Stapsgewijs naar een slagvaardige corporate PMO / veranderorganisatie 10 juni 2008 IPMA Dialogues House Stapsgewijs naar een slagvaardige corporate PMO / veranderorganisatie 10 juni 2008 IPMA Dialogues House APMG Accredited Software: Fortes Solutions BV Empowering the change organisation Founded: 1997 Fortes

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Projectmanagement routeplanner

Projectmanagement routeplanner Projectmanagement routeplanner Planmatig naar een hoger kennisniveau Primaned Academy Leading in knowledge Waarom opleiden in projectmanagement? Projectmatig werken wordt steeds belangrijker. De praktijk

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

PSOLUTIONS INFO TOOLKIT R12

PSOLUTIONS INFO TOOLKIT R12 PSOLUTIONS INFO TOOLKIT R12 integrale kijk op informatiesystemen voor succesvolle projectenbesturing PSO Publishing PSO Publishing 2 Psolutions Info Toolkit R12 integrale kijk op informatiesystemen voor

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Het juiste moment, de juiste mensen,

Het juiste moment, de juiste mensen, planning.nl Het juiste moment, de juiste mensen, de juiste plek Plannen is aan alles denken. Of het nu gaat om een onderwijsrooster, een bouwplanning, een planning voor uw bedrijfsprocessen of een planning

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 8 Implementatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 8 Implementatie Verandermanagement Hoofdstuk 8 Implementatie Schema implementatie IST situatie Interne organisatie SOLL situatie Marketing Afnemers & Markten Strategie en vaststellen ondernemingsdoelstellingen Organisatiestructuur

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S

Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S Microsoft Office professionals T R A I N I N G C O N S U L T I N G S E R V I C E S Over ons Even voorstellen: wij zijn Office-DTC. DTC is de afkorting voor Digital Training & Consulting. Onze hoofdactiviteit

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Implementatie Toolbox Delta Lloyd. Hoe krijg je mens en organisatie mee?

Implementatie Toolbox Delta Lloyd. Hoe krijg je mens en organisatie mee? Implementatie Toolbox Delta Lloyd Hoe krijg je mens en organisatie mee? 27 mei 2013 Agenda Zelf assessment Projectbureau Ambities Projectbureau Tool keuze Implementatie Resultaten 2 Situatie voor implementatie

Nadere informatie

DigiSuite. DigiRent Matthieu Hendriks. www.digirent.nl. DigiRent PRAGMATISCH SERVICE & PROJECT MANAGEMENT. Sales Serenea Frijters

DigiSuite. DigiRent Matthieu Hendriks. www.digirent.nl. DigiRent PRAGMATISCH SERVICE & PROJECT MANAGEMENT. Sales Serenea Frijters DigiSuite Matthieu Hendriks 1 Agenda 1. Introductie 2. DigiSuite a) Intro DigiProject b) Intro DigiFolio 3. Hoe werkt het a) Schermopbouw b) Functies c) 4. Demo 5. Releases / toekomst 6. Afsluiting Visie

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011

Portfolio Management. BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Portfolio Management BPUG Utrecht, 13 sept 2011 Best Practices Agenda Doel is de leden van de BPUG laten kennis maken met alle vier aspecten (Mens, Organisatie, Proces en Tools) rond Portfolio management.

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie