Het woord van de mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Maart 2014 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, In de maand maart beginnen de vogeltjes terug te fluiten en zouden we dus logischerwijze mogen hopen op een zonnigere en stralendere periode. Een knipoogje ook naar onze reputatie van beste sneeuwvrij gemaakte gemeente van Brabant Deze reputatie zal dit jaar natuurlijk bevestigd worden, maar gezien de gunstige weersomstandigheden zullen tal van gemeenten ons dit jaar bijgehaald hebben in het klassement! Er zijn enorm veel gevarieerde en originele activiteiten voorzien in onze gemeente tijdens de maand maart Ik herinner er met plezier aan dat deze initiatieven en vermakelijkheden een bron van contacten zijn met buren en andere Linkebeekenaren. Linkebeek waar iedereen zich thuis voelt en die begin dit jaar uitgeroepen werd tot de Vlaamse gemeente waar de inwoners zich het best voelen, betekent ook dat we mensen leren kennen die we af en toe eens op straat tegen komen. Een eenvoudige goeiedag kan het verschil maken, net als een glimlach of een blik. Deze geest van samenhorigheid, die de Linkebeekenaren verenigt, moet blijven bestaan en aan nieuwkomers toelaten om zich ook snel thuis te voelen. Met dit doel worden u verschillende ontspanningsmogelijkheden, vrijetijdsbestedingen en ontmoetingsplaatsen voorgesteld. Te beginnen met een solidair ontbijt in de Moelie op 2 maart van 8 tot 12 uur. De opbrengst hiervan is volledig ten voordele van de projecten van de NGO Broederlijk Delen. Laten we ook het volgende Babbelkot voor onze senioren op 10 maart niet vergeten, dat deze keer uitnodigt om, met de nodige hulp en ondersteuning van een breiclub, te breien en te haken voor het goede doel. De maand maart brengt ons op muzikaal vlak ook heel wat moois. Er is vooreerst een jazz concert van het Anne Wolf Trio in Huize Lismonde op 2 maart om 17 uur. Jeugd & Muziek organiseert dit jaar tijdens de krokusvakantie een muziekworkshop in de Moelie op 3 en 4 maart van 9 tot 16 uur. Vervolgens worden we op 21 maart verwend met een pianorecital van Catherine Delahaye, Linkebeekse in hart en nieren, en met een Jazz Night op 22 maart met het trio van Nathalie Loriers. Beide voorstellingen gaan door in de Hoeve t Holleken. De dag nadien, tenslotte, kunnen we terugkeren naar Huize Lismonde voor muziek en zang uit de Kretenzische wereld. Na het grote succes van de sessie in februari, nodigt het Repair Café Linkebeek opnieuw uit om hen op zondag 30 maart een bezoekje te brengen met de voorwerpen en apparaten die u graag een tweede leven wil geven. Er zal geprobeerd worden hen zo goed mogelijk te herstellen in GC de Moelie, tussen 14 en 17 uur. Ik moedig u ook aan de tentoonstelling van tekeningen en beeldhouwwerken van Linkebeekenaar Roland Kirchner te ontdekken op 21, 22 en 23 maart in de Hoeve t Holleken. De vernissage gaat door op donderdag 20 maart van 18 tot 22 uur, en op zondag 23 maart is er een geleid bezoek voorzien om 15 uur. Voor de sportievelingen die graag een balletje slaan op gravel- of synthetische velden in een uitzonderlijk groen kader, opent tennisclub Linkebeeksport ( haar deuren tijdens het weekend van 12 april. Ik wens u nu al een uitstekende maand maart toe, vol interessante ontmoetingen en ontdekkingen tijdens onze Linkebeekse activiteiten. Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Gemeenteraadsbeslissingen p. 2 - Enquête naar de arbeidskrachten p. 3 - Jobstudenten p. 3 - Verloren of loslopende hond? p. 4 - De preventiedienst alcohol en drugs p. 4 - Babbelkot p. 4 - OCMW-info p. 4 - Milieu-info p. 4 - Sociale informatie p. 7 - Culturele informatie p. 8 Openingsuren van het gemeentehuis: - Sportinformatie p. 9 - Kleine berichten p Kalender p. 10 Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur. Gemeenteraadsbeslissingen van 27 januari Openbare zitting 1. Goedkeuring van het P.V. van de zitting van 16 december Voorlopige vaststelling ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Alsembergsesteenweg De gemeenteraad stelt het RUP Alsembergsesteenweg voorlopig vast zoals opgenomen in bijlage 16 en draagt het college van burgemeester en schepenen op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onmiddellijk op te sturen naar de deputatie, het agentschap en de Vlaamse Regering en het openbaar onderzoek in te richten. 3. Goedkeuring oprichting van een gemeentelijke openbare bibliotheek met keuze van beheersvorm Er wordt een gemeentelijke openbare bibliotheek opgericht met als beheersvorm de formule C zijnde een zelfstandige vereniging van specialisten en gebruikers waaraan de gemeente het beheer opdraagt. De leden van het Beheersorgaan zullen aangesteld worden door de gemeenteraad in geheime zitting voor een termijn van vier jaar. 4. Goedkeuring organiek reglement voor het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek Het organiek reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Linkebeek wordt goedgekeurd. 5. Goedkeuring budget 2014 en meerjarenplan van de Kerkfabriek Sint- Sebastiaan Het budget 2014 en de meerjarenplanning van de Kerkfabriek Sint-Sebastiaan worden goedgekeurd. Er is geen gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten voorzien. 6. Goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage in het budget 2014 van de politiezone Rode De gemeenteraad stemt in met een bijdrage van ,37 in het tekort van de werkingskosten van de politiezone Rode en een bedrag van ,94 als investeringssubsidie. 7. Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Er wordt tot 31 december 2018 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de personenbelasting. Deze belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van de volgens artikel 466 e.v. van het Wetboek van Inkomstenbelasting berekende gedeelte van de aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde personenbelasting. 8. Goedkeuring gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Er wordt tot 31 december 2018 duizend vierhonderd (1.400) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. 9. Vaststellen van het budget 2014 en het meerjarenplan De gemeenteraad keurt het budget 2014 en het meerjarenplan goed. Conform artikel 253 1,2 wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Dit wordt eveneens digitaal doorgestuurd. Geheime zitting 10. Aanstellen van de leden van het beheersorgaan van de openbare gemeentelijke bibliotheek. Datum volgende Gemeenteraad: maandag 10 maart 2014 om 20 uur Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 10 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten.

3 Enquête naar de arbeidskrachten De algemene directie Statistiek en economische informatie organiseert een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Een aantal huishoudens in onze gemeente werd toevallig uit het rijksregister gekozen en zal in de loop van de maand maart door één van de enquêteurs worden bezocht. Deze socio-economische enquête bekijkt de werksituatie van elk lid van de gekozen huishoudens: heeft hij/zij werk (een betrekking) of niet (studie, werkloosheid, pensioen, ). Men is verplicht deel te nemen aan de enquête. Voor meer info kan u terecht op het telefoonnummer van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of op Open tuinen Op zondag 22 juni organiseren het gemeentebestuur en de Cultuurraad voor de vijfde keer hun Open Tuinen in Linkebeek. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen bij dit initiatief te betrekken en te laten zien hoe rijk Linkebeek is aan mooie tuinen. Maar vooral hopen ze deze keer liefst zoveel mogelijk nieuwe tuinen te kunnen openstellen. Belangrijk om weten is dat het geen schoonheidswedstrijd is, maar een gelegenheid om eens te kijken wat anderen zoal met hun tuin(tje) doen. Alle soorten tuinen komen in aanmerking (groot, klein, wilde tuin, moestuin ). Het is bovendien leuk om in andermans tuin met nieuwe mensen kennis te maken. Bent u trots op uw tuin en laat u deze graag aan anderen zien? Neem dan contact op met: - Pascale Leemans Sint-Sebastiaanstraat of - Rik Otten Kerkveld of - Valérie Geeurickx of Verzustering OPGELET! Het verzusteringscomité vraagt aan alle Linkebeekenaren die zich ingeschreven hebben voor het weekend in Kenton van donderdag 29 mei tot zondag 1 juni via de website hun inschrijving telefonisch te willen bevestigen op Rock and R Holleken Festival Vijfde Rock and R Holleken Festival Save the date: 17 mei. Het Rock and R Holleken Festival is er opnieuw op 17 mei in de Hoeve t Holleken. Meer informatie over deze festiviteit vindt u in de volgende gemeentelijke mededelingen van de maand april. Jobstudenten A/ De technische dienst van de gemeente Linkebeek is op zoek naar jobstudenten voor de zomermaanden (juli en augustus) om te werken met de gemeentewerklieden. Geen bijzondere vakbekwaamheid vereist buiten wilskracht en dynamisme. De studenten moeten minimum 16 jaar zijn. Kandidaturen vergezeld van een planning met de gewenste periode te richten ter attentie van de Schepen van Openbare werken, Gemeentebestuur van Linkebeek, Gemeenteplein Linkebeek vóór 29 april. B/ De Schepen van Jeugd zoekt studenten om als animatoren op de speelpleinen te werken. Zoals ieder jaar, richt de gemeente, tijdens juli en augustus, vakantiespeelpleinen in op de Hoeve 't Holleken, geopend van 7 tot 18 uur. De kandidaten moeten tweetalig zijn en minimum 16 jaar. De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae en een planning van de gewenste periode(s), dienen vóór 22 april te worden gericht aan de Schepen van Jeugd, Valérie Geeurickx, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek of per mail De studenten, die voor het eerst deelnemen aan de speelpleinen, zullen uitgenodigd worden op een onderhoud waarvan de datum later zal meegedeeld worden. 3.

4 Verloren of loslopende hond? Wat te doen? Indien de hond tekenen van agressiviteit toont, is het beter hem niet aan te raken. Naar de politiediensten bellen blijft de beste oplossing. 70% van de verloren honden vinden hun baasje terug. Een loslopende hond in huis nemen zal 7 keer op 10 een ongelukkige familie maken. U kan de plaatselijke politie bereiken op of u kan het nummer 101 bellen. De preventiedienst alcohol en drugs De gemeente Linkebeek werkt actief mee aan alcohol- en drugpreventie. Marijn Wambacq staat aan het roer van de intergemeentelijke preventiedienst voor de gemeenten Linkebeek, Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de werking van deze dienst. Zo kan iedereen uit de deelnemende gemeenten bij de intergemeentelijke preventiemedewerker terecht voor o.a. informatie, advies, begeleiding en vroeginterventie. De laatste pijler inzake vroeginterventie is bij velen nog onbekend, nochtans heeft uw gemeente hier een vroeginterventieaanbod rond uitgewerkt. Dit heeft als doel om personen met riskant of problematisch middelengebruik vroegtijdig te identificeren, hen te motiveren tot gedragsverandering en verder te ondersteunen bij deze veranderingsstrategie. Met "vroeg" legt men de nadruk op symptomen van potentieel problematisch middelengebruik. Door hier mee aan de slag te gaan hoopt men toekomstige problemen te voorkomen. Dit gebeurt via een kosteloze en intensieve begeleiding van maximum 5 gesprekken. Ken je een naaste met een dergelijke problematiek of zit je zelf in een problematische situatie, dan mag je gerust contact opnemen met onze preventiemedewerker, Marijn Wambacq op of (niet op donderdag) of per mail: Vzw Hoeve t Holleken Voor het jaar 2015 zal de reservatie van de zalen van de Hoeve t Holleken gebeuren als volgt : - Voorrang zal worden gegeven aan Linkebeekse verenigingen en dit tot 31 mei Deze voorrang zal uitgebreid worden naar de Linkebeekse particulieren (bewoners) tussen 1 juni en 30 juni Vanaf 1 juli 2014 zal het huren voor iedereen toegankelijk zijn. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, is het aangeraden de contracten te laten opstellen en telefonisch contact te nemen op of per mail naar De beschikbaarheid van de zalen kan geraadpleegd worden op de website Babbelkot Het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 10 maart van 14 tot 17 uur in de Hoeve t Holleken. Wij gaan breien en haken voor het goede doel, dus neem gerust wol, brei- en haaknaalden mee. Voor wie geen zin heeft om te handwerken, zijn er gezelschapsspelen voorzien. En natuurlijk is er naar goede gewoonte ruimte voor een hapje, een drankje en een goede babbel. Allen welkom! Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel dan niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer Volgende bijeenkomsten van de Babbelkot op maandag 26 mei, vrijdag 18 juli alsook op maandagen 20 oktober en 15 december (kersteditie). 4.

5 OCMW-INFO Hollypop, een kinderdagverblijf in Linkebeek Het kinderdagverblijf gelegen Hollebeekstraat 376 kan 25 kinderen tussen 0 en 3 jaar opvangen. De uitbating werd toevertrouwd aan de vzw KOMMA, gespecialiseerd in het beheer van de kinderopvang en beschikkend over een ruime ervaring op dit vlak. Gekwalificeerd en tweetalig personeel zal uw kind iedere dag opvangen tussen 7 en 18 uur. Het kinderdagverblijf is erkend door Kind & Gezin en geeft recht op fiscale aftrekbaarheid maar is helaas momenteel nog niet gesubsidieerd. Alle verdere informatie kan bekomen worden op of telefonisch op Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort: - u beschikt over een laag inkomen; - u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; - u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek of Opladen budgetmeterkaart U kan uw budgetmeterkaart voor elektriciteit opladen in het OCMW-gebouw, Beukenstraat 23 te Linkebeek en dit op: - maandag van 16 tot 18 uur; - dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Vanaf heden is het mogelijk om uw budgetmeterkaart op te laden en te betalen via een betaalterminal met uw bankkaart op het OCMW. Voor verdere info kan u steeds terecht bij de maatschappelijk assistentes van het OCMW, Ann Feliers of Anne Leonard of Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot uur, na afspraak Wachtdienst dokters Voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnummer Voor meer info: De Belgische apothekers proberen elke dag weer dicht bij de bevolking te staan. Wist u dat u op de website terecht kan voor alle informatie over de apotheken met wachtdienst? 5.

6 MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt. Bescherming van de kikvorsachtigen Een werkgroep werd samengesteld om het leven te beschermen van de kikvorsachtigen (kikkers en padden) die tijdens hun lentemigratie dikwijls het gevaar lopen overreden te worden op de dreven van onze gemeente. Om deze dieren te beschermen, moeten ze op de weg opgeraapt worden en in alle veiligheid over de omheiningen en muurtjes naar hun voortplantingsplaats gebracht worden (vijvers, poelen). Deze inzameling gaat door bij het vallen van de nacht en begint in februari zodra de temperatuur 5 tot 10 bereikt. Al wie bereid is te helpen bij deze actie, kan contact opnemen met : - Jean-Pierre Thys Cécile Hauwaert NB: de organisatoren wijzen iedere verantwoordelijkheid af indien zich ongevallen tijdens deze inzameling zouden voordoen. De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de «Cercles des Naturalistes de Belgique» (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 23 maart: Observatie van de vogels en kikvorsachtigen in het natuurreservaat van Ronquières. Tijdens de wandeling ontdekken we het natuurreservaat van Ronquières en zullen wij het leven van de kikvorsen, de vogels en in het bijzonder de kraaivogels bestuderen. Afspraak om 9 uur op de parking van het hellend vlak van Ronquières, route Baccar 7090 Ronquières (aan de voet van de toren). Einde voorzien omstreeks 12 uur. Gidsen: Yahel Perez en Jean-Pierre Thys. Algemene informatie: de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af indien zich ongevallen tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. Voorzie u van goede wandelschoenen en een verrekijker. Onze vriend de hond blijft thuis. Inlichtingen: Ghislaine Tinant Volgende activiteit op zondag 18 mei De kleuren van de natuur, op het spoor van Pierre Breughel. Data inzamelingen maart Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- en tuinafval Doorzichtig wit Vrijdag 7 en 21 maart P.M.D. Plastiek - metalen verpakkingen Blauw Woensdag 5 en 19 maart drinkkartons P.K. Papier Karton Samengebonden of in karton, Donderdag 20 maart max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Zaterdag 15 maart Via een gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. 6. Asbest Container van de Intercommunale Vrijdag 7 maart tussen 14 en 16 uur Haviland in Drogenbos, Dorent 5 aanvoerformulier te bekomen in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek.

7 SOCIALE INFORMATIE Solidair Ontbijt Op zondag 2 maart in GC de Moelie, St-Sebastiaanstraat 14. SEL-Services Lets in Linkebeek Lets heeft als doel het uitwisselen van diensten en kennis tussen zijn leden; het is een niet-economisch en lokaal uitwisselingssysteem. Bijvoorbeeld: Jan herstelt de koffiezet van Peter, Peter helpt Ann in haar tuin, Ann babysit bij Marie, die een Spaanse cursus geeft aan Jan voor zijn vakantie. Geïnteresseerd? Kom naar onze informatievergaderingen op woensdag 6 maart, maandag 17 april, dinsdag 6 mei, donderdag 5 juni, maandag 8 september, dinsdag 7 oktober, donderdag 6 november en maandag 1 december. Kom genieten van een (h)eerlijk en uitgebreid ontbijt ten voordele van Broederlijk Delen. Schrijf je in: dtpy6i8ifd-uohnj7boo2pams/viewform of mail: Volwassenen: 15, kinderen tussen 3 en 12 jaar: 5. Kinderen jonger dan 3 jaar ontbijten gratis. Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie en zet zich in tegen armoede en onrecht in 13 verschillende landen. Dit doet Broederlijk Delen samen met 170 partnerorganisaties. Elk jaar voeren zij campagne voor een ander land, dit jaar is het Senegal met 'Ibrahima' als campagnefiguur, een jonge boer die graag van landbouw zou leven maar de grond is uitgeput en er is een tekort aan water. En met jouw inzet kan Broederlijk Delen een verschil maken. Repair Café Linkebeek Na het grote succes van het laatste Repair Café van februari, nodigen wij u uit op zondag 30 maart met de voorwerpen waaraan u een tweede leven wil geven, wij zullen het mogelijke doen om ze te herstellen. Repair Café Linkebeek Wij zoeken nog steeds herstellers, voornamelijk voor huishoudapparaten, en naaisters. Geïnteresseerd, contacteer ons via Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant in au im St-Sebastiaanstraat Linkebeek 14:00 17:00 Photos : Françoise Remy De vergaderingen beginnen om 20 uur stipt en eindigen om 22 uur in de Hoeve t Holleken, 1ste verdieping, ingang langs de straatkant. Vragen? Voordracht Woensdag 26 maart om 20 uur in de Hoeve t Holleken: Quand le corps dévoile les coulisses de notre personnalité door Catherine Berte. Hoeveel kwaaltjes kunnen ons een slecht gevoel geven, ons dagelijks welzijn verzuren? Wat als de hedendaagse uitdagingen een echte inzet bevatten: zelfkennis om zich te ontplooien. Het doel van de psychoanalyse : een grondige zelfkennis hebben door het herleven van 4 trauma s die de persoonlijkheid vormen zich met zijn verleden, zijn familie verzoenen het dagelijkse concreet veranderen. Loopbaan van Catherine Berte: lichaamspsychoanalyste, doctor in wetenschappen, professor in de erfelijkheid aan de CUNIC. Prijs: 9. Reservatie en info: In de bar kan u terecht voor heerlijke huisgemaakte taarten Iedereen is welkom in GC de Moelie, St-Sebastiaanstraat 14 tussen 14 en 17 uur, ook al heb je voor het ogenblik niets om te laten repareren. Kom vóór 14 uur om zeker te zijn de herstellers te ontmoeten. Meer informatie op 7.

8 CULTURELE INFORMATIE Tentoonstelling Roland Kirchner stelt zijn tekeningen en beeldhouwwerken tentoon op 21, 22 en 23 maart in de Hoeve t Holleken van 11 tot 18 uur. Vernissage op donderdag 20 maart van 18 tot 22 uur. Geleid bezoek op zondag 23 maart om 15 uur. Pianoconcert (Debussy, Ravel, Chopin, Liszt) Catherine Delahaye Terugkeer op de planken voor een soloconcert klassieke piano... Catherine Delahaye (voor wie haar kent) richtte zich naar het theater als muzikant, componist, vertolkster en eveneens in verschillende werken. Zij besluit dan ook terug te gaan naar de bron en stelt een muzikale avond voor die hoofdzakelijk gericht is op de romantiek en het impressionisme, op vrijdag 21 maart om 20 uur in de hoeve t Holleken. Jazz Night in Linkebeek Nathalie Loriers New Trio door Nathalie Loriers New Trio op zaterdag 22 maart om 20 uur in de hoeve t Holleken. Nathalie Loriers werkt samen met de uitstekende en ervaren bassist Philippe Aerts en met de drummer Rick Hollander. De Belgische pianiste is een grote Dame van de muziek, op en top professioneel, op een keerpunt, in echt geluk. Exploration du monde Programma seizoen Hoeve t Holleken kleine toneelzaal Vrijdag 28 maart Nieuw-Caledonië, Nikkel en schelpen door René Van Bever Ongerept land, betoverend, met uiterst wisselende landschappen. Er wordt u een reis voorgeschoteld dwars van alle clichés. Een vleugje Frankrijk aan de andere kant van de wereld, een ontmoeting met een volk dat trots is op zijn tradities en gewoonten. Prijs per voorstelling: 8 (< 12 jaar: 4). Reservaties en info: Christine Grüter-Laterre Muziekworkshop GC de Moelie en Jeugd en Muziek organiseren op maandag 3 en dinsdag 4 maart Met toeters en bellen en nemen de jonge kinderen mee langsheen de wondere wereld van de muziek. De kleuters worden twee dagen ondergedompeld in de wereld van klanken en muziek. Na Toeters en Bellen kan je de muziek niet meer missen! Prijs: 30 euro Info en inschrijvingen: GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat Linkebeek Familievoorstelling Zondag 9 maart om 11 uur in GC de Moelie, presenteert Sprookjes en zo In de wolken voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Verdwalen tussen de wolken en zich laten wiegen door de wind? Van dicht bij een vlieger voor het eerst zien vliegen in de lucht of kijken hoe een bal in een luchtballon verandert? Wij ontvoeren je naar een wereld waar alles vederlicht is. Hier laten we je drijven op de wolken. In de wolken is een interactieve peuterproductie zo licht als lucht, zo luchtig als de wolken. Een acteur neemt je mee en een circusmeisje toont haar kunsten. Tickets: 7 (basisprijs). Theater Donderdag 20 maart om 20 uur in GC de Moelie een productie van Lazarus Met voorbedachten rade, een spannend toneelstuk vol bloedstollende suspens en onverwachte wendingen. Een rechter zoekt een oude kennis op om een erfeniskwestie te regelen. Bij zijn aankomst bij de familie verneemt hij dat zijn vriend is overleden. Tegen alle bewijzen in is hij ervan overtuigd dat deze schijnbaar natuurlijke dood in wezen een moord is met voorbedachten rade. Het verhaal ontleedt met grote precisie de gedachtegang van zijn personages die allemaal ten prooi lijken te vallen aan onverzettelijkheid, twijfels, schaamte, walging en angst. Deze parodie op het detectiveverhaal, het verslag van een onderzoek naar een misdaad die nooit heeft plaatsgevonden, wordt door Lazarus minutieus in elkaar gemonteerd. Spel: Dirk Van Dijck, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz en Joris Van den Brande Tickets: 16 euro (basisprijs). 8.

9 Huize Lismonde Bezoek van het Huis Lismonde op zondag van 14 tot 18 uur of na afspraak. Info: M.-C. Mouchart of tussen 19 en 21 uur. Jazzconcert door Anne Wolf Trio op zondag 2 maart om 17 uur Anne Wolf, piano Stephan Pougin, percussie Theo De Jong, bas. Muziek uit Kreta op zaterdag 23 maart om 17 uur Iribi Derebei, zang, thiamboli, kaval Karolos Kouklakis, fluit, laouto, boulgari. 10: niet-leden. 6: leden/studenten. Gratis voor < 12 jaar. Reservatie: of Tentoonstellingen Lismonde, jeugdwerken Bezoek elke zondag tot en met 9 maart van 14 tot 18 uur. Teddy Magnus Dwersbos et entre 19 et 21h SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 9 maart: Steenbergpad te Brussegem (Bosbeek) Vertrek om 11 uur vanuit Brussegem, Brusselsestwg 277 (Taverne VollePot) op de baan tussen Brussegem en Merchtem. Toegang bus: De Lijn 245: Noordstation: uur, Brussegem (Bosbeek Sarten): uur. Opnieuw een mooie wandeling van 8,5 km in de natuur, georganiseerd door Gérard. Deelname in de kosten: 3, gratis voor de leden. Info: Gérard Renaut Mogelijk te eindigen met een glas of een etentje in de taverne Vollepot. Wenst u te eten, dan dringt Gérard erop aan te verwittigen op of per mail naar één week op voorhand, zodat hij kan reserveren. Zondag 23 maart: 4de rugzakwandeling op de GR 5 Noordzee-Middellandse Zee Van Genkerheide tot Zutendaal (16,4 km) voor de rugzakwandelaars of van Genkerheide tot Katevenia (10,5 km) voor de Light. De vroegere industriezone van de Kempen, nu veranderd in een prachtig park en bos. Deelname: 3, gratis voor de leden. Info en reservatie: zie kader. De rugzakwandelingen vertrekken per bus vanuit Linkebeek: 7.30 uur: Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat uur: bushalte van de Brouwerijstraat (gemeenteschool). Reservatie is onontbeerlijk ten laatste een week vóór de activiteit, enkel door storting van 17 ( 20 voor de niet leden) per persoon op rekeningnummer BE van Club Balades et Nature met vermelding van de datum van de activiteit. In geval van verhindering na betaling, neem zo vlug mogelijk contact op met Chantal of Philippe of GSM Als het de dag vóór de activiteit om 18 uur is, zal uw betaling volledig terugbetaald worden, anders behoudt de organisatie zich het recht voor om het te behouden. LinkebeekSport Opening van zondag 16 maart tot en met 25 mei van 14 tot 18 uur. Vernissage op zaterdag 15 maart om 15 uur. Atelier beeldende kunsten voor kinderen van 5 tot 12 jaar door Julie Larrouy, gediplomeerde La Cambre, op woensdag tussen 14 en 16 uur. 80 per trimester. Inlichtingen: Patricia Emsens of Lokalen, gelegen in een pittoreske omgeving kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, culturele activiteiten Inlichtingen en reservaties: ou 9.

10 Activiteitenkalender: 2 maart Solidair ontbijt in GC de Moelie Jazzconcert in Huize Lismonde 3 & 4 maart Muziekworkshop 6 maart Sel-Service 9 maart Familievoorstelling in GC de Moelie 10 maart Babbelkot 12 maart Kantatelier Kant-a-Fee om uur in GC de Moelie 13 maart Quiltatelier om uur in GC de Moelie Cultuurraad algemene vergadering om 20 uur in GC de Moelie 15 maart Gezinsbond kooknamiddag om 14 uur in GC de Moelie Vernissage van de tentoonstelling van Teddy Magnus in Huize Lismonde 20 maart Theater in GC de Moelie Vernissage van de tentoonstelling van R. Kirchner op 21, 22 & 23 maart in de Hoeve t Holleken 21 maart Pianoconcert in de Hoeve t Holleken 22 maart Jazz Night in Linkebeek in de Hoeve t Holleken 23 maart Natuurgidsen van Linkebeek Muziek uit Kreta in Huize Lismonde Adepswandeling 26 maart Kantatelier Kant-a-Fee om uur in GC de Moelie Voordracht in de Hoeve t Holleken 28 maart Exploration du Monde 29 maart Van uur gedurende één uur het licht uit voor de aarde 30 maart Repair Café in GC de Moelie KLEINE BERICHTEN Workshop papier-maché Initiatie van technieken met papier-maché door het ontwerpen van voorwerpen in 3D volgens een persoonlijk project. Papier-maché is een materiaal dat een groot aantal uitvoeringen toelaat. Een gewone kom of een fijn kunstwerk, alles of bijna alles kan met papier-maché verwezenlijkt worden. Het is een eenvoudige techniek, toegankelijk, die gebruik maakt van gerecycleerde stoffen en natuurlijke producten. De workshops, open voor iedereen, zullen per cyclus van 8 sessies van 2 uren doorgaan op zaterdag van tot uur in Linkebeek. Inlichtingen en inschrijvingen: Laurence Van Berchem of of Theaterworkshops In de gemeenteschool van Linkebeek zullen elke maandag en donderdag van tot 17 uur theaterateliers plaatsvinden voor de leerlingen tussen 6 en 12 jaar die schoollopen in Linkebeek. Theaterworkshops van Juf Juju zullen plaatsvinden tijdens de paasvakantie van maandag 7 tot vrijdag 11 april. Voor meer informatie kan u terecht op of Adepswandeling 4 wandeltochten van de 5, 10, 15 of 20 km stappen in de straten en wegen van Linkebeek. Vertrekpunt aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212 op zondag 23 maart. Een aangename gelegenheid om onze mooie streek en misschien miskende paden te bewonderen. Stage voor kinderen van 6 tot 12 jaar van 7 tot 11 april Met de stroom meegesleurd. Miniatuurhut en boot van de visser maken. Denkbeeldige vissen uitvinden (gemengde technieken van papier-maché en verf). Het kleine volk uit de rivier: een logboek bedenken (initiatie inkt en aquarellen). Koken en verhalen. Uren: van 10 tot 16 uur. Opvang vanaf 8.30 en tot uur ( 1,5 per dag). Prijs: 95 voor 5 dagen voor 2 kinderen of 20 per dag (verzekering inbegrepen). Inlichtingen en inschrijvingen: Laurence Van Berchem, Boterberg of Rekeningnummer De kinderen nemen hun picknick mee. Namens het College, De secretaris, De aangewezen-burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be November 2013 Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op maandagavond

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6.

OPGELET: Belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid. Zie pagina 6. Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Het woord van de mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2015-2016 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2016 zit er al weer op. Aan de agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie april 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015- T LOAVERTJE

NIEUWSBRIEF APRIL 2015- T LOAVERTJE Beste ouder(s), We stellen jullie graag onze voorjaarsnieuwsbrief voor. Met veel beeldmateriaal willen we jullie laten binnenkijken in t Loavertje. Rocky Zutterman Natalie Goethals Ivan De Clerck Luc Demeulemeester

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 16 jaar 2017 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst 1. GCV Sportpret in samenwerking met gemeente Kampenhout Locatie: alle

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Beste ouders, De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data

Nadere informatie

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur

vertrek om uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur vertrek om 12.30 uur aan JC Uzus terug om ± 20 uur WAT IS EEN GRABBELPAS EN HOEVEEL KOST HET? De grabbelpas is een soort paspoort waarmee je tegen verminderde prijs kan deelnemen aan de verschillende activiteiten

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

SPELREGEL 1 WAT Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk. SPELREGEL 2 DE ONTLENER De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 /

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief December 2014 INHOUD Kerstvakantie Naar de BIB Naar het toneel Openklasdag kleuters

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO Beste ouders, Beste turnster of turner, Het TURNFEEST komt eraan, het evenement waar de leden elk jaar naar uitkijken en wekenlang naartoe werken. Op zaterdag 20 februari om 18u brengen onze gymnasten

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief verbind de punten begin vanaf nummer

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT

FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT FLANDERS CELTIC HARP MEETING zondag 8 februari 2015 in GENT Al voor de vijfde keer wijden we een hele dag aan de Keltische harp met professionele harpisten uit binnen- en buitenland. Deze keer strijken

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende herfstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Kapbergen. Programma KAPBERGEN. juni De programma s op de verschillende dagen van het

Kapbergen. Programma KAPBERGEN. juni De programma s op de verschillende dagen van het Kapbergen Programma juni 2017 De programma s op de verschillende dagen van het KAPBERGEN Onbeperkt genieten! DE KLUP BLOEMENDAALSEWEG 68 2804 AB GOUDA WWW.DEKLUPGOUDA.NL TEL. 0182 527 566 Kapbergen Na

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Huisreglement JVS-Descartes

Huisreglement JVS-Descartes Huisreglement JVS-Descartes 1. Contactgegevens JVS-Descartes Planetariumweg 19 3600 Genk info@jvs-descartes.be www.jvs-descartes.be http://www.vvs.be/jongeren/jvs-descartes-genk www.facebook.com/jvs-descartes

Nadere informatie

EASY LANGUAGES jaar - Nice Summer camp. Bestemming. Waarom dit programma?

EASY LANGUAGES jaar - Nice Summer camp. Bestemming. Waarom dit programma? EASY LANGUAGES 10-16 jaar - Nice Summer camp Waarom dit programma? Van 10 tot 16 jaar Vanaf 1 week Residentie bij de school Pakket met cursus en begeleide activiteiten Toezicht 24/7 Verblijf in residentie

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Nederlands in Vught, Instituut Jeroen Bosch

Nederlands in Vught, Instituut Jeroen Bosch EASY LANGUAGES Nederlands in Vught, Instituut Jeroen Bosch Waarom dit programma? Vanaf 16 jaar (15 in de vakanties) Vanaf 1 week (vakantie), 2 weken buiten vakantieperiode Kleine stad Warme en ruime school

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie