Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015"

Transcriptie

1 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1 Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1 Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 15, 16 Connie Devos: Raadslid afwezig voor 15, 16 Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 14, 15, 16 Ellen Devriendt: Raadslid afwezig voor 15, 16 Xander Pruvoost: Raadslid afwezig voor 15, 16 Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1, 2 M'Hamed Kasmi: Raadslid afwezig voor 1 De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER ELLEN DEVRIENDT EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Mevr. Sophie Deryckere heeft op 7 januari 2015 haar eed afgelegd in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, als opvolger van dhr. Tom Ruysschaert, van wie zijn mandaat als OCMW-raadslid van rechtswege een einde nam op 31 december Antwoord van Minister Gatz, Vlaams minister van cultuur, Media, Jeugd en Brussel m.b.t. motie genomen door gemeenteraad in zitting van 4 november 2014 m.b.t. de overname van Be-Part door de Vlaamse overheid: Op voorstel van minister Homans heeft de Vlaamse Regering beslist om de concrete overheveling van bevoegdheden in verschillende stappen uit te werken. Eerst wordt in detail opgelijst welke persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen de provincies vandaag uitoefenen en welke middelen, personeel en infrastructuur hiermee verbonden zijn. In een tweede fase zal worden aangegeven naar welk ander bestuursniveau deze bevoegdheden zullen verhuizen (lokale niveau of Vlaamse overheid). Daarna zal voor elk van de bevoegdhenden een concreet transitietraject worden opgesteld. De nieuwe bevoegdheidsverdeling zal ingaan vanaf 01/01/2017. Concreet betekent dit dat de Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

2 werking van Be-Part door de provincie ondersteund blijft tot 31/12/ Volgende commissie: dinsdag 27 januari 2015 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 februari 2015 om 19.00u. Jo Neirynck, Peter Desmet: Schepenen Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid Naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Veerle Deconinck als gemeenteraadslid ontvangen op 1 december 2014, werd de heer M Hamed Kasmi, als opvolger op lijst 4 sp.a, aangeschreven met de vraag of hij dit mandaat wenst op te nemen. De heer M Hamed Kasmi heeft bevestigd op 17 december 2014 dat hij het mandaat zal opnemen en heeft de vereiste verantwoordingsstukken bezorgd. Conform artikel 7 &3 van het gemeentedecreet onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid, de heer M Hamed Kasmi. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt het opvolgend raadslid de eed af te leggen en vervolgens de akte van eedaflegging te ondertekenen. De eed luidt als volgt: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het ontslag van mevrouw Veerle Deconinck als raadslid en van de eedaflegging van het opvolgend raadslid de heer M Hamed Kasmi. Nele Coussement: Raadslid 3. vaststellen rangorde gemeenteraad Gelet op het ontslag van mevrouw Veerle Deconinck als gemeenteraadslid en de eedaflegging van de heer M Hamed Kasmi als opvolgend raadslid wordt de rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld als volgt: rang naam voornaam Anciënniteit (eventueel onderbroken) aantal naamstemmen 1 Desmet Peter vanaf 3/01/ Godefroid Jules vanaf 3/01/ Benoit Willy vanaf 3/01/ Dewitte Henri vanaf 7/09/ Vanryckeghem Kurt vanaf 3/01/ Verhellen Mario vanaf 2/07/ Soens Rik vanaf 3/01/ Coussement Chantal vanaf 3/01/ Chanterie Kristof vanaf 3/01/ Polfliet Maria vanaf 3/01/ Wyckhuyse Xavier vanaf 3/01/ Iacopucci Pietro vanaf 10/01/ Neirynck Jo vanaf 2/01/ Kindt Bart vanaf 2/01/ Destoop Henri vanaf 2/01/ Dewever Hilde vanaf 2/01/ Devos Connie vanaf 2/01/ Vandenbroeke Heidi vanaf 2/01/ Cloet Delphine vanaf 2/01/ Lahousse Bruno van 2/01/2007 tot 2/01/ vanaf 02/12/ Himpe Philip vanaf 2/1/ Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

3 22 Devriendt Ellen vanaf 2/1/ Vercruysse Marc vanaf 2/1/ Delie Koen vanaf 2/1/ Dewaele Charka vanaf 2/1/ Ravelingien Kathleen vanaf 2/1/ Balduck Jan vanaf 2/1/ Deroose Geert vanaf 2/1/ Demuytere Tonny vanaf 2/1/ Pruvoost Xander vanaf 2/1/ Vandevelde Martine vanaf 2/1/ Coussement Nele vanaf 05/02/ Kasmi M Hamed Vanaf 13/01/ Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. 4. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies In de gemeenteraad van februari 2013 werd de samenstelling van de gemeenteraadscommissies goedgekeurd, op basis van de voordrachtakten ingediend door de fracties, conform het Gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Inmiddels werd de samenstelling van de gemeenteraadscommissies gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 2 december Naar aanleiding van het ontslag van mevr. Veerle Deconinck en de opvolging van raadslid M Hamed Kasmi, heeft de sp.a-fractie een nieuwe voordrachtakte ingediend met de voordracht van de heer M Hamed Kasmi voor de commissie externe zaken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging in de samenstelling van de gemeenteraadscommissie goed te keuren. 5. goedkeuren stedelijke dotatie politiezone Mira In de politieraad werd op 18 december 2014 het budget 2015 van de politiezone Mira goedgekeurd. De stedelijke dotatie voor de stad Waregem werd vastgesteld als volgt: Werkingstoelage: ,00 euro Investeringstoelage: ,00 euro Hiervoor is het nodige budget ingeschreven in de financiële nota 2015 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2015 politiezone Mira goed te keuren. - voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

4 Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 6. goedkeuren principe verkoop en verkoopsvoorwaarden woning Brouwerijstraat 111, 8790 Waregem De stad is eigenaar van de woning gelegen Brouwerijstraat 111, 8790 Waregem en kadastraal gekend Waregem 2 de afdeling, sectie B, nr. 716C2 en 190 m 2 groot volgens kadaster. De woning werd ter beschikking gesteld van het RSVK, maar is ondertussen terug overgedragen aan de stad. Notaris R. Van Eeckhout werd aangesteld om de woning openbaar te verkopen. Minimale verkoopprijs: waarde schattingsverslag. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het principe verkoop en de verkoopsvoorwaarden van de woning Brouwerijstraat 111, 8790 Waregem goed te keuren. - voor: 25 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi - onthoudingen: 6 Heidi Vandenbroeke, Ellen Devriendt, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost 7. goedkeuren principe verkoop en verkoopsvoorwaarden woning Vredestraat 35, 8790 Waregem De stad is eigenaar van de woning gelegen Vredestraat 35, 8790 Waregem en kadastraal gekend Waregem 2 de afdeling, sectie B, nr. 634V4 en 320 m 2 groot. De woning werd ter beschikking gesteld van het RSVK, maar aangezien de woning niet meer voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten voor verhuring wegens ernstige vochtproblemen, werd deze terug overgedragen aan de stad. In zitting van het Schepencollege van 30 oktober 2014 werd beslist om de woning openbaar te verkopen via het notariaat Desimpel om de woning te verkopen. Minimale verkoopprijs / instelbedrag: waarde schattingsverslag. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het principe verkoop en de verkoopsvoorwaarden woning Vredestraat 35, 8790 Waregem goed te keuren. Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

5 8. vaststellen nieuwe straatnamen: principieel goedkeuren Op 3 december ll. kwam de stedelijke commissie voor straatnaamgeving samen voor 3 dossiers: 1. Straatnaam voor het Leiedal-project aan bedrijvencentrum Groenbek bij de Hoogmolenstraat te 8790 Waregem 2. Straatnaam voor de verkaveling van bvba Feys-Viaene bij de Deerlijkseweg te 8790 Waregem 3. Straatnaam voor het W.V.I.-project bij de Kerkdreef te 8791 Waregem (Beveren-Leie) Het college opteert voor volgende straatnamen: 1. Groenbek Naar het bedrijvencentrum dat een samentrekking is van groen en bekaert. 2. Mannekenskouter Toponiem voor dat perceel, uit het landboek van Kernelleplein Naar OC De Kernelle die er vlak naast ligt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: vaststellen nieuwe straatnamen: principieel goedkeuren. 9. goedkeuren nutsleidingen: aanpassen openbare verlichting park Casier, 3e fase, deel B In het kader van het ontwerp omgevingswerken domein park Casier, fase 3 is een uitbreiding van het OV-net voorzien. In de gemeenteraad van oktober werd reeds deel a goedgekeurd. Fase deel b behelst de verlichting paden+speelplein. Naar analogie van de vorige werken in park Casier wordt gekozen voor Luma LED. Door de intercommunale Gaselwest werd een ontwerp opgemaakt als volgt: offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad Park casier,3 de fase, deel b Uitbreiden OV-net 12 palen/steunen+16 verlichtingstoestellen Totaal inclusief btw medecontractant , , , ,23 Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag IE13overig beleid 2014/ /OM/0670/ - overige onroerende uitbreiding openbare ,23 (2014) Omgeving infrastructuur - IA/Straatverlichting verlichting Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van het OV-net, deel b in domein Park Casier, goed te keuren. Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

6 10. goedkeuren nutsleidingen: aanpassen OV-net ikv transformatieproject bedrijventerrein Zaubeek In het kader van het transformatieproject bedrijventerrein Zaubeek werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Veneco2,stad Waregem, gemeente Kruishoutem en gemeente Zulte. Voor de werken aan de nutsleidingen is Veneco2 opdrachtgever. Eandis heeft een offerte opgemaakt om het OV-net In de Gentse Heerweg ondergronds te brengen en 8 palen+armaturen te plaatsen. Volgens de samenwerkingsovereenkomst uitvoering zijn de kosten 50% stad en 50% voor Zulte. Via Veneco2 werd een subsidie bekomen van het agentschap ondernemen ikv de reconversie van het bedrijventerrein Zaubeek. Na aftrek van de subsidies en volgens de kostprijsverdeling (50% Zulte en 50% Waregem) bedraagt het stadsaandeel voor de verlichting ,30 inclusief btw. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het dossier OV-net goed te keuren. 11. stadion B, leveren en plaatsen hoogspanningscabine: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen De huidige gebouwen worden gevoed via een verbinding met de oude hoogspanningscabine op het Regenboogstadion. Omdat dit geen ideale situatie is, en met het nieuwe jeugdcomplex, werd dit bekeken met Eandis. Bedoeling is om een nieuwe hoogspanningscabine te plaatsen in het verlengde van het huidige gebouw, die dan het huidige gebouw en het nieuwe jeugdcomplex van elektriciteit kan voorzien. Er wordt dus een prefabcabine geplaatst met 2 afzonderlijke delen (één voor het huidig gebouw en één voor het jeugdcomplex) en in de gebouwen worden de transformatoren voorzien voor de omzetting naar 400V. De opdracht omvat dus het leveren en plaatsen van een prefabcabine samen met de noodzakelijke beveiligingen. De transfo in het huidige gebouw wordt daarnaast gewoon opnieuw aangesloten. De club voorziet de noodzakelijke aansluitleidingen en de transfo voor het jeugdcomplex. Raming: ,00 euro excl. BTW of ,00 euro incl. BTW Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag IE13overig beleid Omgeving 2014/ /OM/0640/ - overige onroerende nieuwe ,00 (2015) infrastructuur - IA/Elektriciteitsvoorziening hoogspanningscabines Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor het leveren en plaatsen van een hoogspanningscabine aan het jeugdcomplex, en de wijze van gunnen vast te stellen. Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

7 12. goedkeuren opdracht leveren van een tractor voor de sportdienst + vaststellen wijze van gunnen Voorstel, motivering en raming De tractor Deutz Systra 550 M van de Sportdienst is 20 jaar oud. Hij is versleten en moet dringend vervangen worden. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor onkruidbestrijding, bemesting, rollen, prikken en schudfrezen en het trekken van een kar. Er is nood aan een tractor met een motorvermogen van ongeveer 75 pk. Wijze van gunnen Er wordt voorgesteld gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen (artikel 26, 1, 1 a van de wet van 15 juni 2006, totaalbedrag lager dan ,00 euro exclusief btw of euro inclusief btw). Raming en budgetsleutel Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is als volgt ingeschreven in het budget 2015: Omschrijving Raming inclusief btw Budgetsleutel Ramingnummer 1 tractor , / /VT/ Overname oude tractor Aan de leverancier van de nieuwe tractor zal gevraagd worden de oude tractor (met toebehoren) over te nemen in de staat waarin hij zich bevindt: Omschrijving Merk en type Bouwjaar Urenteller 1 tractor Deutz Systra 550 M uren 4 extra wielen met landbouwbanden voor deze tractor 1 frontlift voor deze tractor Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van een tractor voor de Sportdienst goed te keuren, de wijze van gunnen vast te stellen en de overname van de oude tractor met toebehoren goed te keuren. 13. vragen Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

8 Vraag 1. vraag raadslid H. Vandenbroeke: ijspiste De cijfers zijn bekend : het aantal bezoekers aan de ijspiste kan, niettegenstaande een lichte terugval ten aanzien van vorig jaar, alweer een succes+ worden genoemd. De terugval is niet dramatisch maar een reflectie dient zich hoe dan ook op. Reeds jaren wordt promotie gevoerd op de achterkant van bussen, een grote hap uit het promotiebudget voor Waregem als winkelstad. De vraag stelde zich al eerder. Heeft een promotie op een bus enig nut als ook niet daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in een visie aangaande het merk Waregem? Was de insteek van de ijspiste niet voor een stuk dat het niet enkel kinderen naar onze stad lokt om te genieten van schaatsplezier maar ook om daarbij de ouders tot winkelen in onze stad aan te zetten? Bij een dalende belangstelling kan men de vraag stellen hoe en of hier conclusies uit worden getrokken en wat het actieplan is om een verdere daling van het aantal bezoekers tegen te gaan. En wordt de cruciale vraag als dusdanig wel gesteld: is het winkelaanbod in Waregem voldoende? Graag doen we ook (nogmaals) een oproep om de lijst van de ingevulde kersthuisjes aan de ijspiste op de website te plaatsen zodat het voor eenieder consulteerbaar is wie wanneer een huisje behuist. Het komt de bezoeker en zeker de verenigingen zeker ten goede. Vraag 2. vraag raadslid M. Verhellen: sfeer eindejaarsperiode Uit eigen ervaring en contacten met handelaars en inwoners (lees consumenten) moesten we vaststellen dat de sfeer in het centrum tijdens de eindejaarsperiode niet als gezellig en sfeervol werd ervaren. Deze vaststelling werd trouwens bevestigd door recent verschenen persartikels ter zake. Welke initiatieven zal/zullen de verantwoordelijke schepen(en) nemen om meer sfeer en gezelligheid in ons stadscentrum te creëren tijdens de eindejaarsperiode 2015? Vraag 3. vraag raadslid M. Verhellen: tijdelijke verhuis Aldi Binnenkort ruilt het grootwarenhuis Aldi haar vaste stek in de Noorderlaan tijdelijk voor een loods gelegen in de Kabeljauwstraat. Dit gegeven zal zonder meer behoorlijke verkeersstromen creëren van en naar deze tijdelijke vestigingsplaats. Zijn er door de stadsdiensten maatregelen voorzien om het verkeer in de zone Kabeljauwstraat, N382, Franklin Rooseveltlaan, Vredestraat, Zandstraat, Holstraat,... te sturen? Zullen er specifieke maatregelen genomen worden m.b.t fietsers? Vraag 4. vraag raadslid H. Vandenbroeke: koning Winter Reeds eerder werd door collega Pruvoost de vraag gesteld aangaande het strooiplan in Waregem. Op vandaag kregen we graag een antwoord op bijkomende vragen omtrent dit strooiplan: - Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de meteogegevens? - Welke permanenties zijn voorzien voor noodgevallen en waar kan men in nood terecht? - Het bestaande strooiplan zou worden geëvalueerd na de winter van Wat zijn hierbij de conclusies en mogelijke aanpassingen en verbeteringen in functie van deze evaluatie? 14. goedkeuren verslag vorige zittingen De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 2 december en 18 december voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

9 Delphine Cloet: Raadslid Gemeenteraadszitting dinsdag 13 januari

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015

Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Verslag gemeenteraad woensdag 02 september 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 februari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 03 februari 2015

Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 03 februari 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid Verslag gemeenteraad dinsdag 06 juni 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 02 april 2013

Zitting van dinsdag 02 april 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 02 april 2013 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 05 mei 2015

Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van dinsdag 05 mei 2015 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

met veel { goesting! }

met veel { goesting! } met veel { goesting! } Met veel goesting willen wij terug alles geven om Waregem verder uit te bouwen tot een aangename bruisende stad. De liefde voor Waregem en zijn inwoners is groot binnen onze ploeg.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 maart 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 maart 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 maart 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 oktober 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 juli 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 juli 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 juli 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 april 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 april 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 april 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 01 april 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 01 april 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 september 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 september 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 maart 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 maart 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 maart 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 april 2017

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 april 2017 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 04 april 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

infokrant Waregem 2013

infokrant Waregem 2013 infokrant Waregem 2013 De Spr ong afgiftekantoor: speciaal nummer 11 e jaargang januari 2013 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 11 22 12 23 24 13 25 26 27 14 15 16 28 29 6 17 30 31

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 september 2017

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 september 2017 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 september 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 april 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 april 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 02 april 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie