MLE controle. Controleren in 7 stappen. Controlesoftware van de accountant voor de accountant. MLE uitgangspunten. Vertrouwd in Microsoft Office

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MLE controle. Controleren in 7 stappen. Controlesoftware van de accountant voor de accountant. MLE uitgangspunten. Vertrouwd in Microsoft Office"

Transcriptie

1

2 MLE controle Controlesoftware van de accountant voor de accountant Goede software legt zichzelf uit. Vanuit die gedachte zijn de applicaties van Make Life Easier ontwikkeld. MLE controle is intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de controlerend accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op het veelgebruikte Microsoft Office. Daardoor maakt u zich de applicatie snel en al doende eigen. Zo ontstaat er tijd en ruimte voor het echte (denk)werk. Story of the audit MLE controle is ontwikkeld door een team van registeraccountants en programmeurs. Dit ziet u terug in de software. De controle standaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico s en een evaluatie. Toetsers zijn op zoek naar deze drie elementen in de story of the audit, oftewel de rode draad in het dossier. In MLE controle is de rode draad van de controle volledig inzichtelijk, zonder dat u daar zelf veel voor hoeft te doen. Altijd actueel Tijdens de ontwikkeling van MLE controle hebben veel partijen ons geholpen: pilotdeelnemers, branche- en belangenverenigingen, accountants vanuit zowel de Big 4 als de MKB-praktijk, bureaus vaktechniek en vakspecialisten van Nyenrode Business Universiteit, Universiteit van Tilburg en Universiteit van Amsterdam. Dankzij onze vakkennis en hechte samenwerking met brancheorganisaties bent u ervan verzekerd dat u altijd werkt met een software pakket dat voldoet aan de actuele kwaliteit standaarden. U bouwt uw dossiers en story of the audit dus altijd volgens de laatste regels op. Vertrouwd in Microsoft Office MLE uitgangspunten 1. Software die helpt om compliant te zijn 2. Software gebaseerd op open standaarden 3. The story of the audit volledig inzichtelijk 4. Implementatie inclusief opleiding in één dag 5. Intuïtieve software Controleren in 7 stappen Met MLE controle doorloopt u de workflow in 7 stappen. Een workflow die is opgebouwd uit intelligente documenten die voldoen aan de laatste regelgeving en vooral ook erg praktisch zijn. De workflow is gebouwd in de Windows mappenstructuur. Voor elke controleopdracht zijn de 7 werkstappen ondergebracht in submappen. Door een submap te openen komt u bij de formulieren. Het ziet eruit als de bekende mappenstructuur en u kunt er ook precies hetzelfde mee: bestanden inslepen, kopiëren, etc. Precies zoals u gewend bent. Planning 1 Projectmanagement Voorwaarden Inlezen saldibalans Controlestrategie Pre audit Interim controle 2 De 7 processtappen 1. Projectmanagement: met onder andere de opdrachtvoorwaarden, de controlestrategie, teamsamenstelling en planning. 2. Organisatieanalyse: met onder meer een analyse van de organisatie en haar omgeving, initiële cijferanalyse, schattingen en de controleaanpak van significante risico s. 3. Procesanalyse: hierin worden de relevante bedrijfsprocessen voor de jaarrekening opgenomen, de beoordeling van de opzet, bestaan en toetsing van de werking van AO/IB en de inschatting van de risico s op een afwijking van materieel belang. 4. Gegevensgericht balans activa: hierin worden de gegevensgerichte werkzaamheden voor de activa bepaald en uitgevoerd op basis van de risico-inschatting. 5. Gegevensgericht balans passiva: hierin worden de gegevensgerichte werkzaamheden voor de passiva bepaald en uitgevoerd op basis van de risico-inschatting. 6. Gegevensgericht resultatenrekening: hierin worden de gegevensgerichte werkzaamheden voor de resultatenrekening bepaald en uitgevoerd op basis van de risicoinschatting. 7. Rapportage en evaluatie: met onder meer de beoordeling van de presentatie in de jaarrekening, finale cijferbeoordeling, evaluatie van het controlebewijs van de significante risico s, de controleverklaring en de sluiting van het controledossier. U, de professional, bepaalt wat er moet gebeuren voor een controleopdracht. U bepaalt de controlestrategie en benoemt de accounts. De applicatie MLE controle helpt u bij het hoe. Zo ontstaat er een heldere rode draad voor controleopdrachten. <rganisa5eanalyse IniINle cijferanalose Aard en omgeving Management en toezicht Grondslagen Org.brede beheersmaatregelen Significante inherente risico s (SR) 3 Aanpak Normale (inherente) risico s Procesanalyse Risicofactoren Beheersmaatregelen Testen MLE controle maakt gebruik van Infopath, onderdeel van Microsoft Office. De functionaliteiten uit Office gebruikt u ook in MLE controle. U werkt dus met software die u al kent. Dossieropzet en aansturing RMM = inherent risico x internecontrolerisico Balanscontrole Afronding 4 5 Aanpak RMM 6 Aege3ensgericBt ac53a passi3a resultatenrekening Controleprogramma s Uitvoering 7 SR Issues Rapportage en e3alua5e Controlebewijs Significante issues Eindbespreking Rapportage Accountantscontrolerisico = RMM x detecierisico Accountantsdossier en controleverklaring

3 MLE controle in beeld MLE controle bestaat uit drie panelen. Het centrale paneel is het werkblad dat is opgebouwd uit formulieren. Deze formulieren worden automatisch samengesteld op basis van de door u bepaalde controlestrategie. Bij iedere werkstap van de workflow hoort zo n invulformulier. De gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden. Ze worden overal waar nodig in de applicatie overgenomen. Alle formulieren tezamen vormen uw digitale of papieren dossier. Heldere opdrachtstructuur Altijd hulpmiddelen onder handbereik Rechts van het centrale paneel beschikt u over 4 functionaliteiten die u helpen bij het doorlopen van het controleproces: Richtlijnen Knowledge Tools Review In het richtlijnenpaneel wordt actuele wet- en regelgeving weergegeven. Zo zijn de nieuwe standaarden volledig geïntegreerd in de applicatie. De formulieren zijn zo samengesteld dat ze u helpen om te voldoen aan de standaarden. Naast de standaarden kunnen er kantooreigen regels en richtlijnen worden opge nomen. Zo heeft u altijd de juiste richtlijnen en regel geving bij de hand. Wanneer u werkzaamheden gaat bepalen, kunt u gebruikmaken van het knowledge-paneel. Het knowledge-paneel is de kennis bank van MLE controle. Met deze functionaliteit kunt u bijzonder eenvoudig werkzaamheden formuleren in het werkblad. Met de drag & drop-functionaliteit sleept u de best practice -zinnen eenvoudig in het formulier. Vrijwel elk invulveld beschikt In het tools-paneel worden de beschikbare tools weergegeven. Dit zijn bijvoorbeeld Excel-rekensheets of Wordvragenlijsten. Deze kunnen worden ingevuld en worden toegevoegd aan het formulier in het middenpaneel. Ze maken vervolgens integraal onderdeel uit van het dossier en hoeven niet separaat te worden ingeschreven. In MLE controle zijn tools van gerenom meerde brancheorganisaties Met de review-functionaliteit tekent u de verschillende formulieren af. Zo ontstaat er een logboek. Wanneer een formulier in een werkstap is opgesteld kan deze de status opgesteld worden meegegeven. Mocht de opsteller nog opmerkingen willen meegeven voor de reviewer dan kunnen deze worden opgenomen bij de notes. De reviewer kan de notes ver werken en het formulier over actuele knowledge. De opgenomen. definitief aftekenen. best practice -zinnen van gerenommeerde brancheorganisaties zijn opgenomen in MLE controle. Links van het centrale paneel beschikt u over 4 functionaliteiten die structuur bieden aan uw opdracht: Workflow Posten Issues Team In de workflow beheert u uw opdracht. De standaard werkstappen en bijbehorende documenten zijn zichtbaar. Net als in de mappenstructuur van Windows kunt u documenten toevoegen of verwijderen. De status van uw documenten en daarmee van de voortgang van uw opdracht is hier inzichtelijk. In het postenpaneel importeert u de saldibalans met behulp van de mapping wizard en genereert u een overzicht van de significante jaarrekeningposten. Hier controleert u tevens de geplande en afgedekte beweringen en heeft u inzicht in de risico s. De posten kunnen met behulp van de drag & drop-functionaliteit worden opgenomen in de formulierenset op het werkblad. Wanneer u tijdens uw werkzaamheden een issue signaleert, kunt u daarvan een aantekening maken in het issues-paneel. U beschrijft het issue, geeft een classificatie mee en koppelt het issue aan relevante posten. Vervolgens beschrijft u welke actie u gaat ondernemen. Het issue komt op alle relevante plekken van het werkproces terug. Dat voorkomt losse eindjes in het dossier. In het teampaneel stelt u een team samen om de werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden kunnen worden toegewezen aan de teamleden. Ook is het mogelijk om hier een planning aan te koppelen.

4 Bijzondere functionaliteiten Compliance Conversie vanuit samenstelapplicaties Implementatie in 1 dag MLE controle zorgt ervoor dat de rode draad in uw dossier klopt en inzichtelijk is voor uzelf en voor toetsende instanties. Na het onderkennen van een significant inherent risico voert u het risico in. Dit risico komt terug bij de samenvatting van de significante risico s. Daar bepaalt u de controleaanpak op hoofdlijnen. Vervolgens kijkt u hoe de onderneming zelf het risico beheerst en of er beheersmaatregelen zijn die u kunt toetsen. Bij het uitvoeren van de gegevensgerichte werkzaamheden ziet u hoe het risico op een afwijking van materieel belang is ingeschat. U kunt vervolgens de gegevensgerichte controles al dan niet met behulp van het knowledge-paneel bepalen. In stap 7 kunt u vervolgens zien of er voldoende controlebewijs voor het significante risico is verkregen. Zo helpt MLE controle u compliant te zijn. Drag & drop Met de drag & drop-functionaliteit kunt u zinnen, woorden en documenten vanuit de knowledge- en tools-panelen ver slepen naar de formulieren in het centrale werkblad. U maakt zo gebruik van een professionele kennisbank. Easy attachtment Met behulp van de paperclip kunnen documenten eenvoudig worden opgenomen in de formulieren. Deze documenten worden automatisch gelogd en hoeven dus niet separaat te worden ingeschreven. Ze worden integraal onderdeel van het dossier. Online en offline werken U kunt zowel online als offline met de applicatie werken. Heeft u offline data aangepast? Dan wordt dit bij het eerstvolgende online contact met de server gesynchroniseerd. Sharing Dankzij de sharing-functionaliteit kunt u met meerdere mensen tegelijkertijd aan één opdracht werken. Bij het opslaan van de gegevens op een centrale server worden de bestanden weer samengevoegd. Wanneer twee medewerkers in hetzelfde formulier wijzigingen hebben aangebracht, krijgt u hiervan automatisch een melding. MLE controle is onafhankelijk van andere (boekhoud)software. Omdat MLE controle is gebaseerd op open standaarden kunt u Excel-bestanden, tekstbestanden of XML audit files rechtstreeks importeren. De mapping wizard Met de mapping wizard importeert u een saldibalans of grootboek. Hierna kunt u heel eenvoudig een of meerdere grootboekrekeningen tegelijk koppelen aan de verschillende posten door ze van links naar rechts te slepen. Met één druk op de knop neemt u de mapping over van bijvoorbeeld een ander jaar, een andere klant of een standaardschema. Flexibiliteit en eenvoud Door de verschillende velden van de formulieren in het werkblad te vullen, bouwt u uw dossier op. Daarbij kunt u kiezen voor een aangepaste opmaak, zodat uw eigen huisstijl herkenbaar is tijdens het werken met MLE controle. Die flexibiliteit en het gemak waarmee u bestanden kunt koppelen aan de formulieren, zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig een gestructureerd dossier kunt opbouwen. Fase 0: Maak kennis met MLE controle U mag onze software een maand lang gratis proberen. Fase 1: Evaluatie kennismaking en afsluiten overeenkomst We bespreken uw ervaringen van de eerste maand. Als u door wilt gaan met MLE controle sluiten we een overeenkomst af. Fase 2: Gezamenlijk opstellen introductieplanning Hiervoor maken we gebruik van het MLE introductiescript dat is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring. In twee uur tijd heeft u inzichtelijk waar u aan toe bent. De planning omvat onder meer de volgende stappen: installatie software, training medewerkers, migratie of conversie van bestaande opdrachten, opnemen beschikbare best practices in de applicatie, invoeren huisstijl en inrichten support. Fase 3: Uitvoeren introductieplan in slechts 1 dag! Wij komen bij u om het introductieplan uit te voeren. Onze ervaring is dat de software zo gebruiksvriendelijk is dat gebruikers er na de eerste kennismaking graag mee aan de slag gaan. De opleidingstijd is dan ook slechts 1 dag. Wij ondersteunen u gedurende deze dag ook met het regelen van de randvoorwaarden: installatie, migratie van opdrachten, incorporeren van kennisbanken in de applicatie, applicatie aanpassen aan uw huisstijl. Proefperiode (1 maand) 0 Overeenkomst 1 Introductiescript 2 MLE in 1 dag 3 Doorlooptijd fase 1 t/m 3: maximaal 1 maand

5 Technische aspecten Make Life Easier-applicaties worden geprogrammeerd in open webstandaarden (XHTML, Javasript, XSL) en opgeslagen in XML. Dit wordt vervolgens grafisch weergegeven in MS Office InfoPath. Dit Microsoft Office-product is een kruising tussen Word en Excel. Systeemvereisten De systeemvereisten voor MLE controle zijn: Windows XP, Windows Vista of Windows 7 MS Office InfoPath 2007 of hoger Internet Explorer 8 of hoger Overigens is het geen probleem als er een andere Office-versie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) is geïnstalleerd. Belangrijk is dat InfoPath 2007 of hoger op de computer is geïnstalleerd en daarnaast geen andere Infopathversies. Helpdesk Onze helpdesk is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot uur. De ontwikkelaars zelf staan voor u klaar om u te onder steunen. U kunt ons bellen of mailen. Tevens beschikken wij over Skype, Lync en LogMeIn. De helpdesk is als volgt bereikbaar: tel (030) Make Life Easier B.V. Binnenwal GH Nieuwegein tel Niets van deze uitgave mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Make Life Easier B.V. De merken genoemd in deze folder worden beschermd. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Nieuwegein, augustus 2011.

MLE samenstel. Samenstellen in 7 stappen. MLE samenstel. Workflow stappen samenstel. Samenstelsoftware van de accountant voor de accountant

MLE samenstel. Samenstellen in 7 stappen. MLE samenstel. Workflow stappen samenstel. Samenstelsoftware van de accountant voor de accountant samenstel 1 MLE samenstel MLE samenstel Samenstelsoftware van de accountant voor de accountant Goede software legt zichzelf uit. Vanuit die gedachte zijn de applicaties van Make Life Easier ontwikkeld.

Nadere informatie

NIEUWS juni 2012 INHOUD. Maak kosteloos kennis met de MLE-applicaties. Interview met Harold Kinds van SRA-Vaktechniek

NIEUWS juni 2012 INHOUD. Maak kosteloos kennis met de MLE-applicaties. Interview met Harold Kinds van SRA-Vaktechniek Voor u ligt de nieuwsbrief van Make Life Easier. Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de accountancy en ICT in het algemeen, en van onze eigen producten in het bijzonder. In

Nadere informatie

NIEUWS maart 2011 INHOUD. Aangenaam: Make Life Easier. Aangenaam: Make Life Easier. Ruimte creëren voor professional judgement. Ervaren is geloven

NIEUWS maart 2011 INHOUD. Aangenaam: Make Life Easier. Aangenaam: Make Life Easier. Ruimte creëren voor professional judgement. Ervaren is geloven Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Make Life Easier. Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de accountancy en ICT in het algemeen, en onze eigen producten in het bijzonder.

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Functies van Intramed

Functies van Intramed Functies van Intramed H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inhoud Doel van dit boekje 3 Het programma 5 Gegevensbeheer 9 Patiëntenkaart 11 Agenda 17 Declareren 19 Boekhouding 21 Servicecentrum 25 Extra

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Introductie Aan de slag met Mamut Application Hosting

Introductie Aan de slag met Mamut Application Hosting Mamut Business Software Introductie Aan de slag met Mamut Application Hosting Gepubliceerd 2011 MBS.BKL.APPH.NL.2011.1 1 Aan de slag met Mamut Application Hosting Inhoud Mamut Application Hosting... 3

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Personeel

UNIT4 Multivers Personeel UNIT4 Multivers Personeel Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Personeel: Thuis in uw bedrijf Het personeel wordt steeds vaker gezien als de ruggengraat van de organisatie. Aan

Nadere informatie

AccountView voor Exact-gebruikers

AccountView voor Exact-gebruikers AccountView voor Exact-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Hoe een auditsoftware kiezen? Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek

Hoe een auditsoftware kiezen? Vragen Audit Automation Case Ware Sinfopac Révisaudit Netaudit Kluwer Pragma Tools Datev Gest On Line Aventek Waarschuwing: hieronder vindt u de antwoorden van de auditsoftware leveranciers die aanwezig zijn op de studiedag. Wij vestigen er uw aandacht op dat de antwoorden op de vragen niet door het IBR worden

Nadere informatie

Themanummer 2: Laat de software het werk doen!

Themanummer 2: Laat de software het werk doen! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 2: Laat de software het werk doen! 2014 In deze tweede nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal voor accountantskantoren

Nadere informatie

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken O 3 Spaces Workplace in een onderwijsomgeving Documentbeheer en Samenwerken O3Spaces Workplace in een onderwijsomgeving - v2.4.0_1_nl O3Spaces B.V. Hanzeweg 12d, 2803 MC Gouda Nederland Tel. (+31) 182

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

Quality as a Service. Features & Options. CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Features & Options. CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Features & Options CeneSam, Februari 2014 Inleiding Het document Features & Options bevat een opsomming van functionaliteit en mogelijkheden, die op dit moment beschikbaar is in Quality

Nadere informatie