KALIBRATIE THERMOMETERS MET VOELER. Versie 07 Datum van toepassing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KALIBRATIE THERMOMETERS MET VOELER. Versie 07 Datum van toepassing 2013-06-10"

Transcriptie

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVM MET-FLVVM-070 KALIBRATIE THEOMETERS MET VOELER Versie 07 Datum van toepassing Opgesteld door : Ronny Martens; sectieverantwoordelijke sectie kalibratie; Nazicht door : Jan Van Caeneghem, analist sectie kalibratie; Goedkeuring vrijgave door : Tony Vanhove; laboratoriummanager FLVVM a.i.; Beheer & locatie geldende versie : FLVVM; Centrale server FLVVM Bestemmelingen : FLVVM, medewerkers sectie kalibratie Trefwoorden : Kalibratie; thermometer met voeler LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 1/11

2 OVERZICHT WIJZIGINGEN (*) Herziening door/datum * Reden van de herziening Tekstdeel/draag-wijdte van de herziening 04/10/2010 Aangepast aan de opmerkingen BELAC-audit Punten /10/ /03/ /09/ /06/ /11/ /05/2013 Aanpassen schema herleidbaarheid Bijlage bij 13.3 Aanpassen controles aan de beschikbaarheid van 2 PT 100 en 2 PT 25 sondes Aanpassen maken ijsbad Overgang naar nominale waarden voor de referentietemperaturen Certificaat aangepast aan LIMSmodule Nieuwe layout Aanpassen identificaties documenten BELAC-Audit 22/10/2012 : toevoegen omgevingscondities Toevoegen ijsblokjesmachine Toevoegen evaluatie volgens de criteria Toevoegen verwittigen PCE indien criteria overschreden worden voor de sonde Volledige document * Het verschil tussen de huidige datum en de laatste herziening mag niet meer dan 5 jaar bedragen. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 2/11

3 INHOUDSTABEL 1 DOEL TOEPASSINGSGEBIED WETTELIJKE EN NOATIEVE DOCUMENTEN DEFINITIES EN AFKORTINGEN PRINCIPE PRESTATIEKENMERKEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN BIJZONDERE MAATREGELEN REAGENTIA EN HULPSTOFFEN TOESTELLEN WERKWIJZE REGISTRATIE VAN DE UUT CONTROLE OP DE TECHNISCHE GESCHIKTHEID VOOR KALIBRATIE BEPALEN VAN DE KALIBRATIETEMPERATUREN UITVOEREN VAN DE METINGEN Voorbereiding Uitvoering van de metingen Overgang naar de volgende temperatuur Afsluiting KWALITEITSCONTROLE CRITERIA VOOR DE STABILITEIT VAN DE KALIBRATIEBADEN CONTROLE VAN EN CRITERIA VOOR DE ISOLATIEWEERSTAND CRITERIA VOOR T O CRITERIA VOOR R O CONTROLE VAN EN CRITERIA VOOR DE HELLING VAN DE REFERENTIESONDE VERGELIJKING VAN DE REFERENTIESONDES BEREKENING EN RAPPORTERING BEREKENINGEN OPSTELLEN VAN HET CERTIFICAAT ETIKETTERING VAN DE UUT BEOORDELING RESULTATEN VERWIJZING NAAR BIJHORENDE PROCEDURES, INSTRUCTIES, DOCUMENTEN, FOULIEREN OF LIJSTEN PROCEDURES / INSTRUCTIES FOULIEREN, LIJSTEN, DOCUMENTEN BIJLAGEN LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 3/11

4 1 Doel Dit document beschrijft de werkwijze voor het kalibreren van thermometers in gethermostatiseerde en geroerde vloeistofbaden. 2 Toepassingsgebied Kalibratie van thermometers voorzien van vaste of losse externe voelers binnen een temperatuurbereik van 20 tot 200 ºC. 3 Wettelijke en normatieve documenten Niet van toepassing. 4 Definities en afkortingen - UUT: de te testen thermometer (UUT = Unit Under Test), - referentieketen: de combinatie referentiethermometer Fluke 1502A en een referentiesonde Pt100, - kalibratie: het vastleggen onder welbepaalde condities van de relatie tussen meetwaarden gegeven door een meetinstrument of meetketen en de overeenstemmende waarden van standaarden (vrij vertaald naar J.V. Nicholas & D.R. White (2005); Traceable Temperatures, 2nd ed. Wiley, p. 160). 5 Principe Kalibratie in gethermostatiseerde en geroerde vloeistofbaden: de voeler van de UUT wordt samen met een referentiesonde in een homogeen, stabiel en geroerd vloeistofbad geplaatst dat ingesteld is op een bepaalde temperatuur. Binnen een vooraf bepaalde tijd worden een aantal meetpunten geregistreerd van zowel de UUT als van de referentiesonde. Uit deze metingen worden de bias en de precisie van de UUT afgeleid. 6 Prestatiekenmerken De uitgebreide meetonzekerheid die op de resultaten kan behaald worden is ondermeer afhankelijk van de volgende factoren: - de meetonzekerheid van de gebruikte referentieketen, - de stabiliteit en homogeniteit van de gebruikte baden, - de resolutie van de UUT, - de spreiding (variantie) van de metingen van de UUT tijdens de kalibratie. In de praktijk zijn het vooral de twee laatste UUT-gerelateerde factoren die de behaalde meetonzekerheid bepalen. De volledige berekening van de meetonzekerheid wordt beschreven in het document LAB 24 I-MET D 001 Kalibratie thermometers berekening meetonzekerheid. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 4/11

5 7 Veiligheidsvoorschriften en bijzondere maatregelen Veiligheidsvoorschriften: - bij het gebruik van kalibratiebaden bij hogere temperaturen worden de badvloeistof en de rand van het bad heet. Contact hiermee kan brandwonden veroorzaken! Bijzondere maatregelen: - de referentiesondes moeten met de nodige zorg en voorzichtigheid behandeld worden; schokken kunnen de kalibratie teniet doen! Tijdens de kalibratie moeten de omgevingscondities zich binnen de volgende grenzen bevinden : - temperatuur : ºC, - RV% : < 80%. 8 Reagentia en hulpstoffen Niet van toepassing. 9 Toestellen - kalibratiebad Fluke 7320 (-20 tot 150 ºC), - kalibratiebad Fluke 6331 (35 tot 300 ºC), - referentieketen bestaande uit een referentiethermometer Fluke 1502A met een referentiesonde Pt100, - PC met het programma LogWare (Fluke 9934) voor de registratie van de metingen van de referentieketen, - chronometer, - toestel voor de productie van ijsblokjes, - toestel om ijs te vermalen ('ice crusher') - ijsbad (dewar met smeltend ijs), - multimeter voor het bepalen van de isolatieweerstand, - thermometer / hygrometer / barometer (temperatuur en relatieve vochtigheid lokaal). 10 Werkwijze 10.1 Registratie van de UUT Van elke UUT worden een aantal basisgegevens opgeslagen in het LIMS, nl. - het type thermometer, - het serienummer, - de herkomst (PCE, labo, ), - de identificatie van de gebruiker (indien beschikbaar), - de taal van de gebruiker, - de historiek van de kalibraties. Bij ontvangst van een UUT wordt in het LIMS de datum ontvangst ingevoerd. Bij ontvangst van een UUT die niet aanwezig is in het LIMS, wordt een nieuwe record aangemaakt met de nodige gegevens. Indien nodig (ontbreken van het serienummer) wordt een unieke identificatie aangebracht op de UUT (vb. merk + volgnummer, PCE + volgnummer, ). LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 5/11

6 Bij UUT s die bestaan uit een meetinstrument en een afkoppelbare sonde, wordt de identificatie van het meetinstrument aangebracht op de sonde als (identificatie meetinstrument + S ) Controle op de technische geschiktheid voor kalibratie Na de registratie van de ontvangst wordt een ingangscontrole uitgevoerd van de UUT evenals een controle op technische geschiktheid voor kalibratie. De ingangscontrole omvat: - een visuele controle van de behuizing op beschadiging, - een visuele controle van de sonde: o controle op de netheid van de sonde (zoals de aanwezigheid van resten o frituurolie) en reiniging indien nodig, controle van de verbinding van de sonde met de thermometer (mogelijke beschadiging van de kabel, stekkers,...), - een controle van de werking: schakel het toestel in en ga na of er geen foutmelding verschijnt (lage batterijspanning, displayproblemen, foutmelding,...), - bij een lege batterij of een te lage batterijspanning wordt de batterij vervangen. - het resultaat van de ingangscontrole (OK / NOK) wordt geregistreerd in het LIMS. De controle op technische geschiktheid : - controle van de isolatieweerstand bij ontkoppelbare sondes. De sonde wordt losgekoppeld en de weerstand tussen de pinnetjes van de stekker en de metalen ring wordt gemeten, evenals de weerstand tussen de metalen ring en de top van de sonde. De weerstand moet groter zijn dan het maximale bereik van de multimeter (40 MΩ). - UUT s met technische tekortkomingen die het kalibreren onmogelijk maken, worden met een beschrijving van het probleem teruggestuurd naar de afzender. - Het resultaat van deze controles (OK / NOK) wordt geregistreerd in het LIMS Bepalen van de kalibratietemperaturen Afhankelijk van het type thermometer en de toepassing wordt de kalibratie uitgevoerd bij verschillende temperaturen. Een overzicht gegeven van de temperaturen waarop gekalibreerd wordt volgens type thermometer wordt gegeven in LAB 24 I-MET F 001 Overzicht kalibratietemperaturen Uitvoeren van de metingen Voorbereiding - Schakel de referentieketen(s) in, - schakel de PC in en start het programma LogWare voor het registreren van de gegevens van de referentieketen(s), - plaats de referentiesonde(s) in de dewar voor het ijsbad, - maak het ijsbad op de volgende manier: o vul op voorhand een aantal zakjes voor ijsblokjes met gedemineraliseerd water en plaats die in de diepvriezer, o neem een aantal zakjes (2 volstaat) met ijsblokjes uit de diepvriezer, o verpulver de ijsblokjes met een ice crusher tot kleine stukjes, o voeg aan het bakje met verpulverd ijs wat gedemineraliseerd water toe zodat het ijs een glazig uitzicht krijgt, o breng het verpulverde ijs over in de dewar en verspreid het rond de referentiesonde(s). Zorg ervoor dat het niveau hoog genoeg is zodat de sonde(s) minstens 5 cm onder het ijsniveau zit(ten). Druk het ijs aan. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 6/11

7 o wacht tot de uitlezing van de referentieketen(s) stabiel wordt; indien die bij een te lage temperatuur stabiliseert kan dit er op wijzen dat het ijs nog onvoldoende gesmolten is. Voeg in dit geval aan het ijsbad nog wat gedemineraliseerd water toe en meng. Het ijsbad voldoet wanneer de uitgelezen temperatuur overeenkomt met de historiek van de referentiesonde. - volg de evolutie van de temperatuur met het programma LogWare, - wanneer de uitlezing van de referentieketen(s) gestabiliseerd is: registreer de temperatuur gedurende 10 minuten (600 meetpunten) en noteer de gemiddelde waarde (T o ) en de standaardafwijking (sd) op het werkblad LAB 24 I-MET 070 F 005 Opvolgen metingen ijsbad, - beoordeel de gemiddelde waarde van de temperatuur in het ijsbad T o door dit te vergelijken met de vorige resultaten; een significante afwijking (zie criteria 11.3) kan ofwel wijzen op een ijsbad dat nog niet voldoet (zie hoger) of op een probleem met de sonde. Voeg in het eerste geval nog wat gedemineraliseerd water toe, meng goed en herhaal de meting. Controleer in het tweede geval de isolatieweerstand van de referentiesonde en bepaal de referentieweerstand R 0. Vergelijk de referentieweerstand met de vorige resultaten; indien de isolatieweerstand OK is (> 40 MΩ) maar de referentieweerstand meer dan 3 standaardafwijkingen afwijkt van de vorige resultaten, dan moet de sonde vergeleken worden met een Pt 25 referentiesonde (zie 11.6) en indien nodig geherkalibreerd worden. - indien de referentiemeting voldoet: haal de referentiesonde(s) uit het ijsbad en droog af, - plaats de referentiesonde in het kalibratiebad voor de meting van de UUT s. - stel het kalibratiebad in op de gewenste kalibratietemperatuur (zie 10.3). - regel de insteekdiepte van de top van de Pt100 referentiesonde bij wanneer het bad op temperatuur gekomen is : o een insteekdiepte van 45 mm bij het bad 7320, o een insteekdiepte van 20 mm bij het bad registreer de temperatuur en relatieve vochtigheid van het lokaal en noteer op het werkblad Uitvoering van de metingen 1. Plaats de UUT s in de thermometerhouder; noteer op het werkblad hun identificatie volgens hun positie in de thermometerhouder, 2. wacht tot het bad de ingestelde kalibratietemperatuur bereikt heeft, 3. stel de insteekdiepte van de referentiesonde bij wanneer het bad op temperatuur gekomen is, 4. wacht tot de temperatuur van het bad gestabiliseerd is. Dit gebeurt door de registratie van de referentiesonde met LogWare te starten en het verloop van de temperatuur te volgen; de temperatuur is stabiel wanneer de standaardafwijking in een periode van 10 min voldoet aan de criteria in Voer een reeks van 10 metingen uit als volgt : - registreer de temperatuur en relatieve vochtigheid van het lokaal en noteer op het werkblad, - start de registratie met LogWare voor 600 metingen (= 10 min aan 1 meting/s), - start de chronometer, - lees elke UUT eenmaal af binnen een tijdspanne van 1 minuut en registreer de waarden op het werkblad, - herhaal deze laatste stap nog 9 maal. 6. Wanneer LogWare de registratie stopt (na 600 meetpunten) : noteer de waarden voor het gemiddelde en de standaardafwijking van de referentiesonde op het werkblad. Voer een eerste beoordeling uit van deze waarden door na te gaan of de standaardafwijking voldoet aan de criteria in Indien niet, dan is dit een aanwijzing dat het bad nog niet gestabiliseerd is en wordt de meetreeks van 10 metingen herhaald. 7. Verwijder de UUT s uit het bad en droog de sondes af met een papieren doekje. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 7/11

8 8. Indien er nog UUT s bij dezelfde temperatuur moeten gekalibreerd worden : herhaal de stappen 1 en 3 tot Overgang naar de volgende temperatuur - Stel het kalibratiebad in op de volgende temperatuur (zie 10.3), - herhaal de hierboven beschreven cycli 1 tot 7 (Stabilisatie Registratie Controle). OPGELET : bij bad Fluke 7320 de koeling afzetten wanneer de temperatuur ingesteld wordt op meer dan 45 ºC! Afsluiting - Schakel de vloeistofbaden uit, - verwijder de referentiesonde uit de thermometerhouder en droog af met een papieren doekje, - schakel de referentiethermometer uit, - reinig na de laatste kalibratie in een siliconenbad de sondes van de UUT s met een papieren doekje gedrenkt in alcohol om resten siliconenolie te verwijderen. 11 Kwaliteitscontrole 11.1 Criteria voor de stabiliteit van de kalibratiebaden Temperatuur Criterium Fluke 7620 (-20 tot +125 C) sd niet groter dan 0,0050 C Fluke 6331 (+125 tot +200 C) sd niet groter dan 0,0050 C 11.2 Controle van en criteria voor de isolatieweerstand Na elke externe kalibratie van een referentieketen worden de temperatuur in het ijsbad en de isolatieweerstand van de referentiesonde gemeten. Deze metingen wordt geregistreerd op het formulier LAB 24 I-MET 070 F 005 Opvolgen metingen ijsbad. De isolatieweerstand moet groter zijn dan het maximale bereik van de gebruikte multimeter (40 MΩ) Criteria voor T o De temperatuur van de referentiesonde in het ijsbad T o wordt opgevolgd in de tijd en moet zich in een interval van ± 3 standaardafwijkingen rond het gemiddelde van de metingen van de voorbije 6 maanden bevinden Criteria voor R o De weerstand van de referentiesonde in het ijsbad R o wordt opgevolgd in de tijd en moet zich binnen in een interval van ± 3 standaardafwijkingen rond het gemiddelde van de vorige 10 waarden bevinden Controle van en criteria voor de helling van de referentiesonde De helling van de kalibratie van een referentiesonde Pt100 wordt eenmaal per 4 maanden gecontroleerd door vergelijking met een Pt25 referentiesonde bij 200 ºC. Bij deze vergelijking wordt telkens de Pt25 referentiesonde van de ene keten gemeten samen met de Pt100 LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 8/11

9 referentiesonde van de andere keten. Het verschil in temperatuur tussen de referentiesonde en de Pt25 referentiesonde mag, na correctie voor de bias van de referentiesondes, niet meer bedragen dan 0,05 ºC Vergelijking van de referentiesondes De twee referentieketens ( keten 1 en keten 2 ) worden jaarlijks extern gekalibreerd met een tussenperiode van 6 maanden. Elke externe kalibratie gebeurt op een referentiethermometer Fluke 1502A en de 2 sondes die bij die keten horen : een Pt25-sonde en een Pt100-sonde. Na elke externe kalibratie van een referentieketen worden alle referentiesondes (Pt25 en Pt100) met elkaar vergeleken in het ijsbad en bij 200 ºC. Het verschil in temperatuur tussen de twee referentiesondes Pt25/1 en Pt100/2 en de twee referentiesondes Pt25/2 en Pt100/1 mag, na correctie voor de bias, niet meer bedragen dan 0,05 ºC. 12 Berekening en rapportering 12.1 Berekeningen De registraties worden overgebracht naar een rekenblad voor de berekening van de bias en de uitgebreide meetonzekerheid van de UUT s. Voor de verschillende types UUT zijn er aangepaste rekenbladen; op 1 blad worden de resultaten van maximaal 6 UUT s verwerkt. De structuur van een rekenblad bestaat uit: - een blok met het overzicht van de administratieve gegevens, - een blok met de gegevens van de referentiesonde, - een blok met de registraties en berekende waarden van elke UUT, - een blok met de gegevens van de referentieketen en de afleesprecisie van de UUT s. In elk rekenblad worden de volgende gegevens ingevoerd: - in het blok overzicht administratieve gegevens: o de datum / data van de kalibratie(s), o de omgevingscondities, o de uitvoerder(s), o de identificatiegegevens van de UUT s (serienummer, herkomst en identificatie LIMS) volgens hun positie in de thermometerhouder. - in het blok met de gegevens van de referentiesonde : o de identificatie van de referentiesonde (Pt100/1 of Pt100/2), o bij elke temperatuur : de gemiddelde waarde, de standaardafwijking en de bias van de referentieketen, - in het blok met de registraties en berekeningen van elke UUT: o de 10 registraties voor elke kalibratietemperatuur. Onder het blok met de registraties staat een tabel met de samenvatting van de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van het onzekerheidsbudget waaronder de uitgebreide meetonzekerheid van de referentieketen, de homogeniteit en stabiliteit van de vloeistofbaden, de afleesprecisie van de UUT s en het aantal vrijheidsgraden van de kalibratie. Na invullen van de gegevens worden de volgende waarden berekend per UUT: - het gemiddelde en de standaardafwijking van elke meetreeks (temperatuur), evenals de maximale standaardafwijking tussen de reeksen, - de bias bij elke temperatuur (Ref. UUT : het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van de referentieketen en het gemiddelde van de UUT), - de gemiddelde temperatuur van de UUT herleid tot de nominale temperatuur van de meting (Gem. Nom.), - de uitgebreide meetonzekerheid U. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 9/11

10 12.2 Opstellen van het certificaat Na invullen van het rekenblad worden de nodige gegevens overgenomen door het LIMS voor het automatisch genereren van het kalibratiecertificaat na valideren in het LIMS Etikettering van de UUT Op elke UUT wordt een etiket gekleefd met - de vermelding FAVV of AFSCA met de afkorting van het kalibratielaboratorium FLVVM, - het LIMSnummer van het certificaat Beoordeling resultaten Bij thermometers met sonde die ontvangen werden van DG Controle wordt het verschil met de nominale waarde (kolom 3) bij de uitgebreide meetonzekerheid (laatste kolom) geteld en dit resultaat wordt vergeleken met de criteria die vastgelegd zijn door DG Controle en die vermeld worden op formulier LAB 24 I-MET 070 L 001. Indien het criterium overschreden wordt, dan moet de PCE waarvan de thermometer afkomstig is hiervan verwittigd worden. 13 Verwijzing naar bijhorende procedures, instructies, documenten, formulieren of lijsten 13.1 Procedures / Instructies LAB 24 I-LOG 077 handleiding kalibratiebad Fluke 7320 LAB 24 I-LOG 076 handleiding kalibratiebad Fluke 6331 LAB 24 I-LOG 075 handleiding referentieketen Fluke 1502A/ Formulieren, lijsten, documenten LAB 24 I MET 070 D 001 LAB 24 I MET 070 L 001 LAB 24 I MET 070 F 005 LAB 24 I MET 070 F 006 LAB 24 I MET F 001 LAB 24 I MET 070 F 007 en verder LAB 24 I MET 070 F 014 Kalibratie Berekening meetonzekerheid OverzichtThermometers Opvolgen metingen ijsbad Opvolgen isolatieweerstand Overzicht kalibratietemperaturen Berekeningstemplates MeldingGeenKalibratie_template / Notification_pas_ d'étalonnage_template 13.3 Bijlagen Het overzicht van de herleidbaarheid van de metingen. LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 10/11

11 Bijlage : overzicht herleidbaarheid van de metingen Fysische referentiepunten ITS90 Nationale referentiestandaarden (Metrologische dienst + BELMET) Extern kalibratielaboratorium Referentieketen 1 Pt100 Referentieketen 2 Pt100 Referentieketen 1 Pt25 Referentieketen 2 Pt25 Controle To, Ro Onderlinge vergelijking Kalibratie Vloeistofbad UUT Bepalen bias Bepalen U Certificaat LAB 24 I-MET 070 Kalibratie thermometers met voeler v.07 11/11

KALIBRATIE THERMOMETERS MET EXTERNE VOELER

KALIBRATIE THERMOMETERS MET EXTERNE VOELER Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria 2015/I-MET070/LAB/FLVVM KALIBRATIE THERMOMETERS MET EXTERNE VOELER Versie 01 In toepassing vanaf 08/06/2015 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Ronny Martens; sectieverantwoordelijke sectie kalibratie; 2012-09-18. Nazicht door : Van Caeneghem Jan, analist sectie kalibratie; 2012-09-27

Ronny Martens; sectieverantwoordelijke sectie kalibratie; 2012-09-18. Nazicht door : Van Caeneghem Jan, analist sectie kalibratie; 2012-09-27 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVM MET-FLVVM-072 yyy KALIBRATIE TEMPERATUURLOGGERS Versie 03 Datum van toepassing 2012-10-01 Opgesteld door : Ronny Martens; sectieverantwoordelijke

Nadere informatie

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-055 I-MET-FLVVT-055 BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Opgesteld

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-091 I-MET-FLVVT-091 BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN DIERENVOEDERS

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-153 I-MET-FLVVT-153 KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Versie 03 Datum van toepassing 2014-05-09

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN

KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-152 I-MET-FLVVT-152 KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN Versie 03 Datum van toepassing 2014-01-17 Opgesteld

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Juni 2014 Versie 1 Voor voedselveiligheid is de borging van de koelketen een belangrijk onderwerp. De temperatuur

Nadere informatie

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters Technische Commissie Drukmeting Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters INHOUD 1 Inleiding 2 2 Uitwerking kalibratieprocedure 3 3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 4 4 Modelcertificaat

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-124 I-MET-FLVVT-124 BEPALING VAN COCCIDIOSTATICA IN DIERENVOEDER MET LC- MS-MS Versie 06 Datum van toepassing 2014-01-21 Opgesteld

Nadere informatie

Handleiding HI Digitale Brix refractometer voor de bepaling van sucrose in waterige oplossingen

Handleiding HI Digitale Brix refractometer voor de bepaling van sucrose in waterige oplossingen Handleiding HI96801 Digitale Brix refractometer voor de bepaling van sucrose in waterige oplossingen Primair nazicht Neem het toestel uit de verpakking en kijk na of er geen schade tijdens transport is

Nadere informatie

BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN

BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-088 I-MET-FLVVT-088 BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN CONCENTRATEN (HPLC) Versie 04 Datum van

Nadere informatie

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD Kalibratie Zekerheid Betouwbaarheid Ervaring Waarom kalibreren? Kalibreren, kwalificeren en valideren levert een grote bijdrage tot de verhoging

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC)

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-026a I-MET-FLVVT-026a KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN Versie 02 Datum

Nadere informatie

Werking van de dispatchingcentra

Werking van de dispatchingcentra Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2007/41/LAB/NL/DISPATCH/P004 Procedure Werking van de dispatchingcentra Versie 1 In toepassing vanaf 01-01-2008 Verantwoordelijke administratie

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION LABO: FLVVM VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Versie 01 Van toepassing vanaf 2009-11-15 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Versie november 2013

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters Mfnlsterie van Verkeer ed Waterstaat Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters nr. 723.00.E001 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband tussen specialistische

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

Overzicht herziening van het document

Overzicht herziening van het document Overzicht herziening van het document Herziening door/datum* Fanny Di Silvestro 2008.09.26 Fanny Di Silvestro 2009.05.22 Reden van herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Herziening van P024

Nadere informatie

testo 610 Handleiding

testo 610 Handleiding testo 610 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 610 3 3 Korte handleiding testo 610 À Beschermkap Á Vocht-, temperatuursensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (rugzijde) nl en fr es it Basisinstellingen

Nadere informatie

Omgevingscondities op kalibratiecertificaten

Omgevingscondities op kalibratiecertificaten Omgevingscondities op kalibratiecertificaten Introductie Sinds jaar en dag zijn we gewend aan het kopje omgevingscondities dat standaard voorkomt op het kalibratiecertificaat. Ook in de bijlagen van accreditatiecertificaten

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Overzicht herziening van het document

Overzicht herziening van het document Overzicht herziening van het document Herziening door/datum* E. Donnet 24.07.2008 Fanny Di Silvestro / 2009/05/22 Reden van herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Herziening van P030 voor

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Gebruiksaanwijzing (Dutch) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

Service catalogus. Service en kalibratie dienst

Service catalogus. Service en kalibratie dienst Service catalogus Service en kalibratie dienst 02 Inhoud 03 Inhoudsopgave 03 Inhoud 04 Service, wat kunt u verwachten? 05 Wat is Metracare Plus? 07 Kalibreren en justeren 08 gmconline - uw vraagbaak 09

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium

Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur van de Laboratoria Procedure Opstellen van een bericht over de toewijzing van analyses in het geval van een niet-erkend laboratorium Versie

Nadere informatie

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Gebruikershandleiding Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Model MO265 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO265 vochtmeter. De MO265 detecteert vocht

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Datalogger voor temperatuur PCE-T 800 met real-time datalogging op SD-kaart, LCD-scherm 4,5 " voor grafieken, USB-poort, software voor gegevensoverdracht en -evaluatie. De datalogger PCE-T 800 is een 8-kanaals

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Voedselbereiding, veiligheids- en brandinspectie, plastic gietvormen, asfalt, temperatuurmeting, automobielindustrie.

Voedselbereiding, veiligheids- en brandinspectie, plastic gietvormen, asfalt, temperatuurmeting, automobielindustrie. HANDLEIDING INFRAROODTHERMOMETER TYPE ST- 882 Kenmerken: Nauwkeurige contactloze metingen Geïntegreerd laser-richtpunt Automatische bereikkeuze en resolutie 0.1 of 1 Selectieschakelaar C/ F Automatisch

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

SORTEREN MONSTERS IN DE PCE

SORTEREN MONSTERS IN DE PCE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur Laboratoria Procedure SORTEREN MONSTERS IN DE PCE Versie 01 Van toepassing vanaf 2010/04/01 Verantwoordelijke administratie Bestemmelingen

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

Opsporen van Globodera spp. in grond

Opsporen van Globodera spp. in grond Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria 2015/I-MET052/LAB/FLVVM Opsporen van Globodera spp. in grond Versie 02 In toepassing vanaf 27/04/2015 Verantwoordelijke administratie

Nadere informatie

Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg Boortmeerbeek België HANDLEIDING Digitale ph-meter Type ZKOX0223 (K977CS)

Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg Boortmeerbeek België  HANDLEIDING Digitale ph-meter Type ZKOX0223 (K977CS) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING Digitale ph-meter Type ZKOX0223 (K977CS) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Technische specificaties...

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID 1 TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID Deze procedure beschrijft de bepaling van de elektrische geleidbaarheid in water (bijvoorbeeld grondwater, eluaten, ). De beschreven methode is bruikbaar voor alle types

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Hooivochtmeter PCE-HMM

GEBRUIKSAANWIJZING Hooivochtmeter PCE-HMM PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Hooivochtmeter

Nadere informatie

Waterdichte ph-meter phscan30

Waterdichte ph-meter phscan30 Waterdichte ph-meter phscan30 Dank u voor de aanschaf van deze meter. Alvorens deze te gebruiken raden wij u aan de volgende instructies aandachtig te lezen. Dit helpt u om de meter op een juiste manier

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

Fluke Connect - modules Technische gegevens

Fluke Connect - modules Technische gegevens Fluke Connect - modules Technische gegevens De flexibiliteit om uw eigen wireless systeem te bouwen zoals u het wilt wanneer u het wilt. De Fluke 3000 FC wireless meetinstrumenten vormen een team en de

Nadere informatie

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN DE NIEUWE SECUTEST SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN Elektrische apparaten volgens NEN3140 Incl. verlengkabels en (P) RCD s Medische apparaten

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding

testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding 2 art.nr. 0613 1051 art.nr. 0613 1052 1. Algemeen 3 1. Algemeen Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de meter te gebruiken! Houd deze handleiding

Nadere informatie

Refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 %Brix

Refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 %Brix Refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 %Brix Neem het instrument uit de verpakking en kijk of er geen schade tijdens transport is ontstaan. Als er enige schade mocht blijken, verwittig onmiddellijk uw

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Contactloze thermometer PCE-IR 100 (HACCP) Contactloze thermometer voor contactloze metingen van levensmiddelen of voor het vaststellen van de kerntemperatuur (m.b.v. een uitklapbare insteeksensor) / de

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Fluke Connect - modules Technische gegevens

Fluke Connect - modules Technische gegevens Fluke Connect - modules Technische gegevens De flexibiliteit om uw eigen wireless systeem te bouwen zoals u het wilt wanneer u het wilt. De Fluke 3000 FC wireless meetinstrumenten vormen een team en de

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1

Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1 Instructies voor het bijwerken van de sensor Voor gasdetectiesensoren niveau 1 / 1000-5278 Revisie 0 Oktober 2015 Productmanagement Training Service Betrouwbaarheid Instructies voor het bijwerken van de

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

M-Module 7.12. Vul hier de identcode van uw regelaar in!

M-Module 7.12. Vul hier de identcode van uw regelaar in! Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II, M Module (, redox, temperatuur, chloor) DXMaM: Bediening M-Module 7.12 DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Dit bedieningsvoorschrift is een aanvulling op

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

Bepaling van onzekerheid bij de kalibratie van drukmeters

Bepaling van onzekerheid bij de kalibratie van drukmeters Bepaling van onzekerheid bij de kalibratie van drukmeters INHOUD 1 Doel van de informatie 2 2 Definities 2 3 Nomenclatuur 3 4 Inleiding 3 5 Doel van de kalibratie 4 6 Voorbeeld van een kalibratie van een

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Procedure MEETONZEKERHEID

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Procedure MEETONZEKERHEID Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Procedure M ICROBIOLOGIE SCHATTING VAN DE MEETONZEKERHEID Van toepassing op 15/12/2008 Bevoegd bestuur Verantwoordelijke dienst Bestemmelingen

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Precisie hygrothermometer Model RH490

Precisie hygrothermometer Model RH490 Gebruikershandleiding Precisie hygrothermometer Model RH490 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech RH490 precisie hygrothermometer. Dit apparaat meet vochtigheid, luchttemperatuur, dauwpunttemperatuur,

Nadere informatie

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Elcometer 213. Digitale Thermometer. Handleiding

Elcometer 213. Digitale Thermometer. Handleiding Elcometer 213 Nederlands Digitale Thermometer Handleiding R Nederlands is een geregistreerd handelsmerk van Elcometer Limited. Alle andere handelsmerken worden erkend. Copyright Elcometer Limited. 2009.

Nadere informatie

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID

C.V.I. 5.3 Het meten van relatieve vochtigheid 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID 5 METHODEN VAN ONDERZOEK 5.3 HET METEN VAN RELATIEVE VOCHTIGHEID Auteur: T. van Daal 1987 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

BEPALING VAN HET AANTAL COLIFORMEN EN ESCHERICHIA COLI IN IJSBLOKJES MET RAPID E.COLI 2 AGAR (36 C)

BEPALING VAN HET AANTAL COLIFORMEN EN ESCHERICHIA COLI IN IJSBLOKJES MET RAPID E.COLI 2 AGAR (36 C) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVM Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire LFSAGx I-MET MIC 069b-076 BEPALING VAN HET AANTAL COLIFORMEN EN ESCHERICHIA COLI

Nadere informatie

TCGM Praktijkrichtlijn

TCGM Praktijkrichtlijn TCGM Praktijkrichtlijn TEMPERATUUR- EN VOCHT- INVLOEDEN BIJ VLAKPLAATMETINGEN Documentcode: TCGM 03 Datum publicatie 1-0-01 VSL biedt onderdak aan de vier Technische Commissies (TC's) die in Nederland

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH22

Nadere informatie

Database Memory HANDLEIDING

Database Memory HANDLEIDING Database Memory HANDLEIDING Handleiding BLAUWE LIJN Database Memory INHOUDSOPGAVE 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 2 2. KLANTGEGEVENS... 2 2.1. Invoeren van klantgegevens... 2 2.2. Klantgevens aanmaken/bewerken...

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Tolerantiegebied. H. Haitjema. Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen

Tolerantiegebied. H. Haitjema. Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen H. Haitjema Het schatten van onzekerheden bij (geometrische) metingen Inleiding Het berekenen van onzekerheden werd lange tijd beschouwd als een hobby van enkele specialisten van nationale standaardenlaboratoria.

Nadere informatie

Elcometer 213/2. Digitale Thermometer. Handleiding

Elcometer 213/2. Digitale Thermometer. Handleiding Elcometer 213/2 Digitale Thermometer Handleiding Dit product stemt overeen met de elektromagnetische richtlijn. In overeenstemming met CISPR 11 behoort dit product tot Groep 1, Klasse B. Groep 1 bevat

Nadere informatie

TREVLER AIR Model OBD2 AX5

TREVLER AIR Model OBD2 AX5 HANDLEIDING TREVLER AIR Model OBD2 AX5 WAARSCHUWING: Stel de Trevler niet bloot aan: - water - andere vloeibare substanties - extreme hitte of kou Open de behuizing van de Trevler nooit, om gevaar voor

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A

AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A Gebruiksaanwijzing AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN * Dit instrument werd ontworpen, getest en verzonden in de beste omstandigheden en conform onderstaande normen:

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 04 Datum van

Nadere informatie