Extended ISO 9126: Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extended ISO 9126: 2001. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Extended ISO 9126: 2001 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN VERSIEBEHEER OPBOUW VAN HET MODEL DE KWALITEITSEIGENSCHAPPEN LITERATUURVERWIJZINGEN... 8

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 8 1 Inleiding 1.1 Algemeen De niet-functionele requirements kunnen expliciet gemaakt worden met behulp van de ISO 9126 norm. De eerste versie van ISO 9126, deze norm kwam in 1991 uit, bevatte 21 kwaliteitsattributen. In de praktijk werd dit beoordeeld als niet toereikend. Het Software Engineering Research Centre (SERC) startte daarom het Quint-project, wat het model uitbreidde tot 32 kwaliteitsattributen. In de praktijk wordt deze variant aangeduid als extended ISO 9126 (Van Zeist e.a., 1996). In 2001 is de nieuwe ISO 9126 norm uitgekomen met 27 kwaliteitsattributen. De nieuwe ISO 9126 norm bestaat uit vier delen; het model zelf, externe metrieken (meetvoorschriften voor de kwaliteitsattributen), de interne metrieken en gebruiksgerichte metrieken. In deze paragraaf wordt uitgegaan van deel 1 van de nieuwste ISO-norm, ISO :2001. De in deze paragraaf beschreven werkwijze is ook toepasbaar op de oude ISO 9126 norm en op extended ISO De nieuwe ISO 9126 norm bestaat zoals gezegd uit 27 kwaliteitsattributen, ingedeeld in 6 hoofdgroepen. Hieronder zijn de hoofdgroepen en kwaliteitsattributen, alsmede de vertaling opgenomen. 1.2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Opmerkingen 0.1 Concept H.J.J. Cannegieter Eerste concept 0.2 Concept H.J.J. Cannegieter Toevoeging algemene beschrijving model 1.0 Definitief H.J.J. Cannegieter Definitief maken 2.0 Definitief H.J.J. Cannegieter Aanpassen aan de 2001 norm

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 8 2 Opbouw van het model Hoofdeigenschappen en kwaliteitseigenschappen. Volgens het model zijn er 6 hoofdeigenschappen: functionaliteit, betrouwbaarheid, efficiency, onderhoudbaarheid, portabiliteit en bruikbaarheid. Deze hoofdeigenschappen zijn onderverdeeld in een aantal kwaliteitseigenschappen. Een kwaliteitseigenschap is een kenmerk van een product of proces. Per kwaliteitseigenschap kan, indien van toepassing, een indicator en meetvoorschrift worden opgenomen. Op deze manier kunnen de eisen waaraan het systeem moet voldoen worden opgesteld. Per hoofdeigenschap zijn de volgende kwaliteitseigenschappen opgenomen: Functionaliteit: Compleetheid Juistheid Koppelbaarheid Beveiligbaarheid Naleving functionaliteitseisen Efficiency: Snelheid Middelenbeslag Naleving efficiëntie-eisen Betrouwbaarheid: Bedrijfszekerheid Bestendigheid Herstelbaarheid Naleving betrouwbaarheidseisen Onderhoudbaarheid: Analyseerbaarheid Wijzigbaarheid Stabiliteit Testbaarheid Naleving onderhoudbaarheidseisen Bruikbaarheid: Begrijpelijkheid Leerbaarheid Bedienbaarheid Aantrekkelijkheid Naleving gebruikersvriendelijkheideisen Portabiliteit: Overzetbaarheid Installeerbaarheid Beïnvloedbaarheid Vervangbaarheid Naleving portabiliteitseisen De verschillende kwaliteitseigenschappen worden in hoofdstuk 3 gedefinieerd en uitgewerkt. Indicator De kwaliteitseigenschappen zijn niet direct meetbaar. Om de kwaliteitseigenschap meetbaar te maken hebben ze zogenaamde indicatoren. Een indicator is een maat voor één of meer kwaliteitseigenschappen die aangeeft in welke mate de kwaliteitseigenschap voldoet aan de gestelde eis. In de literatuur wordt ook wel gesproken over metrics. Een indicator dient valide te zijn, dat wil zeggen dient een goede maat voor de kwaliteitseigenschap te zijn (Watts, 1987). Meetvoorschrift Het meetvoorschrift schrijft voor hoe de bepaling van de waarde van de indicator en de interpretatie van de meetgegevens dient plaats te vinden. Een meetvoorschrift dient aan drie eisen te voldoen (Watts, 1987 en Humphrey, 1987): objectief; geen subjectieve of persoonsgebonden invloeden mogen op het meetvoorschrift van toepassing zijn; betrouwbaar; ongeacht het aantal metingen of de omstandigheden van de meting dienen de uitkomsten stabiel en precies te zijn; doelmatig; de meetinspanning mag niet te hoog zijn. Als gevolg hiervan verdienen goedkoop te meten indicatoren de voorkeur. Norm De norm geeft de waarde aan waaraan voldaan moet worden. Als aan de norm wordt voldaan, wordt het gewenste kwaliteitsniveau bereikt, mits de norm door de gebruiker is vastgesteld. De gebruiker dient de norm natuurlijk wel zodanig vast te stellen dat deze haalbaar is. Door de normen te variëren kan een hogere of lagere kwaliteit gerealiseerd worden.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 8 3 De kwaliteitseigenschappen In deze paragraaf worden de definities van de kwaliteitseigenschappen gegeven. Functionaliteit (Functionality) Het vermogen van het softwareproduct om functionaliteit te leveren die voldoet aan vastgelegde en impliciete behoeften wanneer de software wordt gebruikt onder gespecificeerde condities - Compleetheid (Suitability) Het vermogen van het softwareproduct om een vereiste set van functies te leveren voor gespecificeerde taken en doelstellingen van de gebruiker - Juistheid (Accuracy) Het vermogen van het softwareproduct om het juiste of het overeengekomen resultaat of effect te leveren met de noodzakelijke precisie - Koppelbaarheid (Interoperability) Het vermogen van het softwareproduct om gegevens uit te wisselen met één of meer gespecificeerde systemen - Beveiligbaarheid (Security) Het vermogen van het softwareproduct om informatie en data te beschermen zodat ongeautoriseerde personen of systemen deze niet kunnen lezen of aanpassen en geautoriseerde personen en systemen de toegang niet geweigerd wordt - Naleving functionaliteiteisen (Functionality compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden, conventies of wettelijke voorschriften en aan vergelijkbare bepalingen betreffende functionaliteit Betrouwbaarheid (Reliability) Het vermogen van het softwareproduct om op een gespecificeerd niveau te blijven presteren wanneer het product onder gespecificeerde condities wordt gebruikt - Bedrijfszekerheid (Maturity) Het vermogen van het softwareproduct om storingen als resultaat van softwarefouten te vermijden - Bestendigheid (Fault tolerance) Het vermogen van het softwareproduct om op een gespecificeerd niveau te blijven presteren als softwarefouten optreden of er inbreuk is gemaakt op een van de gespecificeerde koppelingen - Herstelbaarheid (Recoverability) Het vermogen van het softwareproduct om een gespecificeerd prestatieniveau te bereiken en direct aangetaste data te herstellen in het geval van een storing - Naleving betrouwbaarheidseisen (Reliability compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden, conventies of voorschriften met betrekking tot betrouwbaarheid Gebruikersvriendelijkheid (Usability)

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 8 Het vermogen van het softwareproduct om begrepen, geleerd en gebruikt te kunnen worden door, en aantrekkelijk te zijn voor de gebruiker, wanneer dit product gebruikt wordt onder gespecificeerde condities - Begrijpelijkheid (Understandability) Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker te laten begrijpen of de software geschikt is en om te begrijpen hoe het gebruikt kan worden voor bepaalde taken en gebruikscondities - Leerbaarheid (Learnability) Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen om de toepassingen ervan te leren - Bedienbaarheid (Operability) Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen om het te bedienen en te besturen - Aantrekkelijkheid (Attractiveness) Het vermogen van het softwareproduct om aantrekkelijk te zijn voor de gebruiker - Naleving gebruikersvriendelijkheideisen (Usability compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden, conventies, stijl-gidsen of voorschriften met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid Efficiëntie (Efficiency) Het vermogen van het softwareproduct om de vereiste prestaties te leveren, in verhouding tot de hoeveelheid gebruikte middelen, onder vastgestelde condities - Snelheid (Time behaviour) Het vermogen van het softwareproduct om de vereiste responsie- en verwerkingstijd en de vereiste data-overdrachtssnelheid te leveren wanneer het zijn functies uitvoert onder vastgestelde condities - Middelenbeslag (Resource utilisation) Het vermogen van het softwareproduct om de juiste hoeveelheid en type middelen te gebruiken, wanneer het zijn functies uitvoert onder vastgestelde condities - Naleving efficiëntie-eisen (Efficiency compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden of conventies met betrekking tot efficiëntie Onderhoudbaarheid (Maintainability) Het vermogen van het softwareproduct om gewijzigd te kunnen worden. Wijzigingen kunnen correcties, verbeteringen, aanpassingen van de software aan veranderingen in de omgeving, alsmede wijzigingen in requirements en in de functionele specificaties zijn - Analyseerbaarheid (Analysability) Het vermogen van het softwareproduct om onderzocht te kunnen worden op tekortkomingen of oorzaken van softwarefouten, of om te wijzigen onderdelen te identificeren - Wijzigbaarheid (Changeability) Het vermogen van het softwareproduct om het mogelijk te maken dat een specifieke wijziging geïmplementeerd wordt

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 8 - Stabiliteit (Stability) Het vermogen van het softwareproduct om onvoorziene effecten van softwarewijzigingen te vermijden - Testbaarheid (Testability) Het vermogen van het softwareproduct om het mogelijk te maken dat gewijzigde software gevalideerd wordt - Naleving onderhoudbaarheidseisen (Maintainability compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden of conventies met betrekking tot onderhoudbaarheid Portabiliteit (Portability) Het vermogen van het softwareproduct om overgezet te kunnen worden van één omgeving naar een andere. - Overzetbaarheid (Adaptability) Het vermogen van het softwareproduct om aangepast te kunnen worden aan verschillende gespecificeerde omgevingen zonder acties te ondernemen of middelen te gebruiken anders dan de acties en middelen die voor dit doel en de betreffende software verschaft zijn. - Installeerbaarheid (Installability) Het vermogen van het softwareproduct om geïnstalleerd te kunnen worden in een gespecificeerde omgeving. - Beïnvloedbaarheid (Co-existence) Het vermogen van het softwareproduct om naast andere onafhankelijke software te bestaan in een gemeenschappelijke omgeving waarin gemeenschappelijke middelen gedeeld worden. - Vervangbaarheid (Replaceability) Het vermogen van het softwareproduct om in plaats van een ander specifiek softwareproduct gebruikt te worden voor het zelfde doel en in de zelfde omgeving. - Naleving portabiliteitseisen (Portability compliance) Het vermogen van het softwareproduct om te voldoen aan standaarden of conventies met betrekking tot portabiliteit.

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 8 4 Literatuurverwijzingen Kwaliteit van softwareproducten - B. van Zeist, P. Hendriks, R. Paulussen, J. Trienekens Kwaliteitszorg in ICT-projecten H.J.J. Cannegieter ISO International standard :2001 Software engineering Product quality Part 1: Quality model

Kwaliteitszorg van softwareontwikkeling

Kwaliteitszorg van softwareontwikkeling overdruk informatie november 00 Kwaliteitszorg van softwareontwikkeling Hendriks informatie overdruk 1 1 softwarekwaliteit Paul Hendriks Kwaliteitszorg van softwareontwikkeling Een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS

TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS Gepubliceerd in Informatie, juli/augustus 1997, jaargang 39 TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS (Drs. E.P.W.M. van Veenendaal CISA en Dr. ir. J.J.M. Trienekens) De kwaliteit van een

Nadere informatie

service level management

service level management Afleiden en toepassen van acceptatiecriteria Gebrek aan kwaliteitsbeheersing pragmatisch aanpakken Aan ICT-dienstverlening worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Tegelijkertijd wordt op de kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Certificering van software

Certificering van software 168 Certificering van software Drs. H.G.Th. van Gils RE RA en drs. A.R.J. Basten Een kwaliteitskeurmerk heeft vaak een specifieke betekenis die niet altijd wordt doorzien. Proces- en productgerichte certificering

Nadere informatie

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten?

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Auteur: Theo Heumakers Studentnummer: 831593326 Datum: 19 juni 2012 1/89 Open of Closed Source Software? Meer dan, een

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen

Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen Vertaling Engels Nederlands Originele versie 2.0 (dd. 2 december 2007) Geproduceerd door de Werkgroep Glossary International Software Testing

Nadere informatie

Standaard verklarende woordenlijst van testtermen Vertaling Engels - Nederlands

Standaard verklarende woordenlijst van testtermen Vertaling Engels - Nederlands Standaard verklarende woordenlijst van testtermen Vertaling Engels - Nederlands Versie 0.2 (dd. 21 mei 2006) Status Concept Gemaakt door WP-Glossary van Belgium & Dutch Testing Qualifications Board Editor

Nadere informatie

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB (11210302, versie 1.0) Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB 12-04-2007 Auteurs Peter Brussaard Frank Niessink Erik Stel Jan Turk Gerrit Vogelzang Prof. Bronkhorstlaan 10-XII Postbus

Nadere informatie

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Capability Maturity Model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT!

Nadere informatie

Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen

Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen Vertaling Engels Nederlands Originele versie 2.1 (dd. 1 april 2010) Geproduceerd door de Werkgroep Glossary International Software Testing Qualifications

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam

Project Document ID Auteur(s) Status Datum Versie Bestandnaam Programma BSN Project Programma BSN Document ID Auteur(s) Joost Koedijk Status Definitief Liesbeth Westenberg Datum 15 mei 2006 Versie 1.0 (publicatie) Bestandnaam Architectuur BV BSN v10.doc Den Haag,

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Onderhoud van kwaliteitszorg

Onderhoud van kwaliteitszorg (versie 1.0, 21 maart 2001) Onderhoud van kwaliteitszorg Frans Bank, Pink Elephant Business Online Services Maikel Mardjan, TSM Business School In dit artikel wordt beschreven hoe in een praktijk situatie

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

KWALITEIT OOK VOOR MULTIMEDIA SYSTEMEN BELANGRIJK DE MULTISPACE AANPAK

KWALITEIT OOK VOOR MULTIMEDIA SYSTEMEN BELANGRIJK DE MULTISPACE AANPAK KWALITEIT OOK VOOR MULTIMEDIA SYSTEMEN BELANGRIJK DE MULTISPACE AANPAK ir. R. Bos en drs. E.P.W.M. van Veenendaal CISA Multimedia systemen werden initieel met name gebruikt voor in de amusements industrie

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Kwaliteitsrichtlijnen 2014 Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Peter W.M. van Nederpelt 22-01-2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie