Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde"

Transcriptie

1 Opleidingen 2010 Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Opleidingen Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie Kenniscentrum en praktijkopleidingen orthomoleculaire therapie en fytotherapie Stichting Van Nature Groeneweg 27 T : +31 (0) XB Numansdorp F : +31 (0) Postbus 7279 E : 3280 AB Numansdorp I :

2 Inhoudsopgave Stichting Van Nature Stichting Van Nature Het kenniscentrum 3 Opleidingen Visie 4 Voeding als medicijn 4 Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Inleiding 5 Doel opleiding 5 Inhoud opleiding 6 Praktische informatie 8 Het kenniscentrum In 1999 is door Bonusan het opleidingsinstituut Van Nature opgericht om de aanwezige kennis op het vakgebied van orthomoleculaire therapie en fytotherapie te delen met (para)medici werkzaam in de complementaire geneeskunde. In de afgelopen tien jaar is Stichting Van Nature uitgegroeid tot hèt kenniscentrum binnen dit vakgebied met een enorme databank aan kennis en een uitgebreid netwerk van professionals. Van Nature is actief en vooruitstrevend in het verspreiden van praktische vakinformatie met als doel u volledig op de hoogte te houden van de laatste wetenschappelijke inzichten binnen dit vakgebied. Opleidingen Het opleidingsaanbod van Stichting Van Nature bestaat momenteel uit de opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde en de opleiding Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie, verspreid over twee jaren. Opleidingen Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie Inleiding 9 Doel opleiding 9 Inhoud opleiding 10 Praktische informatie 13 Docententeam 14 W e t e n s c h a p P r a k t i j k Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde 18 dagen Opleiding Orthomoleculair therapeut volgens - jaar 1 Opleiding Orthomoleculair therapeut volgens - jaar 2 18 dagen 18 dagen Master of Science in 50 dagen Gedurende het jaar worden er diverse seminars, praktijkbij een komsten en nascholingen georganiseerd, zodat afgestudeerden hun kennis op peil kunnen houden PhD Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Gericht op bekwame behandeling van patiënten Opleiding Orthomoleculair therapeut volgens Sterk holistische en integrale opleiding Master of Science in Enige officiële universitaire Deze opleidingsbrochure is een uitgave van Stichting Van Nature te Numansdorp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of enig andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Stichting Van Nature. Hoewel deze opleidingsbrochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaarden noch Stichting Van Nature noch haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan Stichting Van Nature. Aandacht voor diagnostiek en therapietrouw Lesstof gebaseerd op wetenschap Docenten uit de praktijk met diverse achtergronden Uitgebalanceerd programma Na afronding is men in staat om mensen met veel voorkomende aandoeningen te behandelen Geaccrediteerd door de beroepsverenigingen MBOG, LVNG, NWP en VNT Diploma geeft recht op lidmaatschap van de MBOG Ideale vooropleiding voor de opleiding Aandacht voor diagnostiek en therapie trouw Gericht op bekwame behan deling van patiënten Lesstof gebaseerd op wetenschap Na afronding is men in staat om mensen met eenvoudige en complexe aandoeningen te behandelen Docenten uit de praktijk met diverse achtergronden Geaccrediteerd door de beroepsverenigingen MBOG, LVNG, NWP en VNT Diploma geeft recht op lidmaatschap van de MBOG Dé vooropleiding voor de Master of Science in masterstudie op het gebied van integrale geneeskunde Uniek opleidingscurriculum met internationaal gerenommeerde hoogleraren Mogelijkheid tot het behalen van PhD Mogelijk in Gerona (Spanje) en Graz (Oostenrijk) 2 3

3 Stichting Van Nature Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Van Nature is hèt kenniscentrum op het gebied van nutritionele geneeskunde en fytotherapie. Het vakgebied is bruisend en nieuwe inzichten volgen elkaar snel op. Om tevens een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, communiceert Van Nature voornamelijk digitaal. Via de website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwsfeiten en achtergrondinformatie binnen dit vakgebied. Natuurlijk vindt u hier ook uitgebreide informatie over de verschillende opleidingen en cursussen van Van Nature. Uitgebreide kennisdatabank Op de website vindt u tevens aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld een uitgebreide monografieëndatabase en een interactiedatabase. Via de monografieëndatabase kunt u zoeken naar de werking van veel gebruikte grondstoffen. Alle relevante interacties tussen geneesmiddelen, nutriënten en fytoproducten treft u op de interactiedatabase. Visie Binnen de psycho-neuro-immunologie (PNI) bestaan een aantal stromingen die ieder op zich een meerwaarde bieden. De visie van Stichting Van Nature is dat PNI een deel is van regeneratieve geneeskunde. Een wetenschap die ook voeding, beweging en andere natuurlijke en niet-natuurlijke interventies als klinisch waardevol beschouwt; interventies die via regulatie van communicatiemechanismen (PNI) het (epi)genetisch proces positief kunnen beïnvloeden. De wetenschap die hiermee wordt uitgedragen verschilt van de klassieke PNI door het feit dat PNI in ruimere zin wordt toegepast in de kliniek en factoren zoals voeding, beweging en stoornissen van viscerale organen erbij betrekt. Stress is veel meer dan psychologische belasting: het is ook de belasting door foutieve voeding, milieufactoren en vele andere belastingsfactoren. Dit is de reden dat we spreken over. Inleiding De opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (OG) heeft qua opzet en inhoud een nieuwe uitstraling gekregen. De reden van deze verandering is eenvoudig: de grote ontwikkelingen in de laatste tien jaar op het gebied van geneeskunde in het algemeen en van orthomoleculaire geneeskunde in het bijzonder. Duizenden onderzoeken hebben er de afgelopen periode voor gezorgd dat de voedingsgeneeskunde eindelijk de plaats krijgt die het verdient: een serieus genomen discipline binnen de geneeskunde. Het werk van het World Cancer Research Fund is hierin baanbrekend geweest. Deze organisatie publiceerde in 2007 het grootste onderzoeksrapport in de geschiedenis van de geneeskunde over de invloed van voeding en lichaamsbeweging op de preventie en behandeling van kanker ( Tijdens de opleiding wordt de orthomoleculaire geneeskunde bezien vanuit het brede vakgebied van de nutritionele geneeskunde. Dit betekent dat, naast het gebruik van micronutriënten, whole food treatment en behandeling met extracten uit kruiden en planten (fytotherapie) deel zijn van de lesstof. Een andere noodzakelijke verandering binnen de opleiding betreft het opnemen van beweging als therapie. Voedingsinterventies kunnen eigenlijk niet zonder interventies op het gebied van beweging. Beide interventies hebben invloed op de functie van bijna alle systemen van het menselijk lichaam via andere, maar wel synergistisch werkende mechanismen. De geboden lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke theorievorming. Alle inhoudelijke informatie die u tijdens de opleiding krijgt, wordt direct praktisch toegepast in de vorm van concrete casuïstiek. Deze opleiding is specifiek bedoeld voor (para)medici die zich willen scholen op het gebied van de orthomoleculaire geneeskunde. Voeding als medicijn Voedingsmiddelen bevatten duizenden actieve stoffen (m.n. micronutriënten en secundaire plantenstoffen). Een enkel voedingsmiddel levert niet de werkzame hoeveelheid om een effect te bewerkstelligen. Door het juist combineren van voedingsmiddelen met dezelfde en/of synergistisch werkende substanties binnen een recept of menu, wordt een potentieel medicijn en/of preventief middel gecreëerd. Nutritionele geneeskunde kan alleen dan functioneren als de basisvoeding de eerste therapeutische keuze is en als de toegevoegde supplementen en fytotherapeutica de voedingseffecten synergistisch beïnvloeden. Voeding in al haar vormen heeft een aantal specifieke effecten (o.a. op de energiestofwisseling). Beweging heeft totaal andere effecten. Samen vormen ze één van de meest potente combinaties voor het behandelen van veel voorkomende aandoeningen. Paleodieet als dagelijkse voeding De laatste eeuwen is onze voeding snel en ingrijpend veranderd. Honderdduizenden jaren geleden leefden we als jagers en verzamelaars op de Afrikaanse savanne. Onze genen blijken nog steeds afgestemd te zijn op het voedsel dat we toen aten. Deze voeding wordt ook wel een paleolithische voeding of paleodieet genoemd. Prof. dr. Cordain is één van de wetenschappers die veel onderzoek heeft verricht naar de voeding van primitief levende volkeren (zie ook Hoewel de verschillende volkeren natuurlijk niet hetzelfde voedsel nuttigen, heeft de voeding wel duidelijk overeenkomsten die allen in schril contrast staan met onze huidige voeding. De conclusie is dat de meest ideale voeding voor de mens een energieverdeling heeft met in verhouding meer dierlijk eiwit en minder koolhydraten. Het lagere gehalte aan koolhydraten wordt bereikt door het vermijden van graanproducten en suikers; alleen via fruit, groenten en knollen krijgt het lichaam ongeraffineerde koolhydraten aangereikt. Het begrip voeding als medicijn met daarbinnen het paleodieet als basisvoeding, zijn uitgangspunten voor het hele opleidingsprogramma. Tijdens de lesdagen krijgt u een lunch die voldoet aan deze uitgangspunten, oftewel een heerlijke paleolunch. Doel opleiding De opleiding heeft als hoofddoel het opleiden van (para)medici tot (toekomstig) praktiserend orthomoleculair therapeut. Subdoelen De therapeut moet aan het einde van de opleiding in staat zijn een differentiaal diagnose op het niveau van de orthomoleculaire geneeskunde te kunnen stellen. De therapeut moet aan het einde van de opleiding in staat zijn om mensen met veel voorkomende aandoeningen te behandelen met whole food treatment, orthomoleculaire interventies, fytotherapie en beweging. De therapeut kent aan het einde van de opleiding zijn/haar grenzen op het gebied van kennis, ethiek en legaliteit. 4 5

4 Inhoud opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Inhoud opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Blok 1 Voedingsconcepten, het immuunsysteem en ontgifting binnen de orthomoleculaire geneeskunde. Module 1: Inleiding in de orthomoleculaire geneeskunde Whole food treatment Het concept oervoeding Evolutieleer en voeding Module 2: Genetica en epigenetica Inleiding Module 3: Theorie voedingsleer Macronutriënten (vetten, eiwitten en koolhydraten) Praktijk voedingsleer Het gebruik van vetten, eiwitten en koolhydraten in de praktijk Voeding als preventie en voeding als medicijn Module 4: Theorie voedingsleer Micronutriënten Praktijk voedingsleer - detoxificatie Het ontgiftingsproces als voorbeeld van het gebruik van micronutriënten Module 5: Het immuunsysteem Het Common Mucosal Immune System (CMIS) Behandeling van de meest voorkomende immuno logische aandoeningen na diagnose (bijv. allergieën) Module 6: Het diagnostisch proces Anamnese, het protocol en het gebruik van toege voegde vragenlijsten Toegevoegde testen Bloedonderzoek, antropometrische metingen, validiteit en betrouwbaarheid Blok 2 Neurologie, endocrinologie, hart- en vaatstelsel en maagdarmkanaal binnen de orthomoleculaire genees kunde en de klinische toepassing van orthomoleculaire geneeskunde bij mensen met stoornissen van deze systemen. Blok 3 Pijn en wondgenezing. Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen binnen de orthomoleculaire geneeskunde. Klinische toepassing van orthomoleculaire geneeskunde bij mensen die lijden aan pijnsyndromen en uitputting, waarbij leeftijd en sekse een belangrijke rol spelen. Module 13: Wondheling Fysiologie, stoornissen en therapie Behandeling van de meest voorkomende wondhelingsstoornissen na diagnose (bijv. pseudo-artrose, ulcus cruris en chronificering) Module 14: Pijn Neurofysiologie en anatomie Behandeling van de meest voorkomende pijnsyndromen na diagnose (bijv. fibromyalgie, lage rugpijn en whiplash) Module 15: Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen Van inseminatie tot en met gezond oud worden: de grote verschillen Behandeling van de meest voorkomende sekse- en leeftijdsgebonden aandoeningen (bijv. ADHD, autisme, osteo porose, auto-immuunziekten en veroudering) Module 16: Specifieke ziektebeelden (bijv. reumatoïde aandoeningen en artrose) Diagnose, gangbare therapie en orthomoleculaire geneeskunde Module 17: Integratie lesstof Protocollen voor patiënten die lijden aan veel voorkomende aandoeningen Praktische aanwijzingen voor het opzetten van een praktijk in ortho moleculaire geneeskunde Module 18: Integratie lesstof Inleiding in de klinische psycho-neuro-immunologie (PNI) Module 19: Voorlichtingsdag orthomoleculaire preparaten Examen: Schriftelijk Module 7: Neurologie Behandeling van de meest voorkomende neurologische aandoeningen na diagnose (bijv. depressie) Module 8: Endocrinologie Stress versus uitdaging: stresstolerantie, adaptogene capaciteit en allostasis Behandeling van de meest voorkomende endocrinologische aandoeningen na diagnose (bijv. PMS) Module 9: Het hart- en vaatstelsel Anatomie, opbouw en functie Behandeling van de meest voorkomende cardiovasculaire aandoeningen na diagnose (bijv. hoge bloeddruk) Module 10: Het maagdarmkanaal Behandeling van de meest voorkomende aandoeningen van het maagdarmkanaal na diagnose (bijv. candida) Module 11: Specifieke aandoeningen van het Common Mucosal Immune System Irritable Bowel Syndrome (IBS), Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, psoriasis en neurodermatitis Diagnose, gangbare therapie en orthomoleculaire geneeskunde Module 12: De bloedglucosehuishouding Fysiologie en pathologie Behandeling van de meest voorkomende stofwisselingsaandoeningen na diagnose (bijv. metabool syndroom, insulineresistentie, diabetes-type-1 en type-2) 6 7

5 Praktische informatie opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde Opleiding Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie, verspreid over 2 jaren Vooropleiding Medische basiskennis op HBO-niveau (NL)/HOBU-niveau (BE) is vereist of kan tijdens de opleiding voltooid worden. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van de MBOG. Duur van de opleiding 19 dagen. Een overzicht van de data vindt u in de bijlage. Inleiding Het vakgebied klinische psycho-neuro-immunologie (PNI) heeft de laatste jaren zo n ontwikkeling doorgemaakt, dat wij de opleidingen Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie volledig hebben aangepast en vernieuwd. Klinische psycho-neuro-immunologie komt voort uit de wetenschap PNI: een wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen, in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw. PNI heeft sindsdien een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als op het niveau van toepassing in de praktijk. Aantal contacturen 149 uur. Docenten Leo Pruimboom, Tom Fox, Frits Muskiet, Margo Peinemann en Trudy Vlot. Zie pagina 14 en 15 voor meer informatie. Lesmateriaal U ontvangt het lesmateriaal zowel op papier als cd-rom tijdens de eerste module. Protocollen en hand-outs ontvangt u tijdens elke module. Examen/deelnamecertificaat Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een deelnamecertificaat. Tevens kan de opleiding worden afgesloten met een schriftelijk examen. Accreditatie De opleiding wordt als nascholing geaccrediteerd door de beroepsverenigingen LVNG, NWP en VNT. Het diplo ma geeft recht op kan di daat-lidmaatschap van de MBOG en op licentie-lidmaatschap indien u een HBO-opleiding medische basis kennis succesvol heeft afgerond ( In geval van lidmaatschap van een beroepsvereniging komen patiënten veelal in aanmerking voor vergoeding van het consult (en soms ook van de voorgeschreven middelen). Sinds de oprichting van de opleiding in in 1987 (eerst in Spanje en later in Nederland) zijn al bijna tweeduizend therapeuten opgeleid. Therapeuten met een eigen praktijk die de toepassen in landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, België, Spanje en Nederland. Juist de ervaringen van deze therapeuten, opgeteld bij de ervaringen van de PNI-docenten en het ongelofelijk groot aantal aan nieuwe onderzoeken, hebben gezorgd voor een nieuw opleidingscurriculum. Een curriculum dat zich theoretisch baseert op de nieuwe ontwikkelingen binnen de psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie en de interactie tussen al deze systemen. Genetica en epigenetica bepalen voor een belangrijk deel de functie van de genoemde systemen en hun interactie. Omgevingsfactoren zoals voeding, beweging, medicijngebruik en milieuvervuiling zorgen voor de uiteindelijke functie van genen binnen hun epigenetisch milieu. De totale interactie tussen alle systemen, genen, epigenen en de omgeving bepalen het gedrag, de gezondheid en de kans op ziekte van de mens. Gedrag, gezondheid en ziekte zijn op hun beurt sterk verbonden door het feit dat het gedrag zowel oorzaak als effect kan zijn van gestoorde werkingsmechanismen die ziekte uitlokken. Werkingsmechanismen die gestoord worden door onder andere miscommunicatie tussen genen, epigenen en systemen, zoals het endocrinologisch systeem en het immuunsysteem. Voeding in al haar vormen, samen met beweging, psychosociale interventies en daar waar nodig allopathische therapie vormen de basis voor therapie binnen de. Een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratorium onderzoek vormen het diagnostisch platform. Klinische PNI is misschien wel de meest complete en integrale geneeswijze binnen de huidige geneeskundige disciplines. Prijs 2350,- (vrijgesteld van BTW, inclusief paleolunch, koffie/thee en lesmateriaal. De examenkosten bedragen 100,- (vrijgesteld van BTW). Lestijden Van 9.00 uur tot uur. Locatie Zalencentrum St. Joseph in Montfoort. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in en rondom Montfoort. Op verzoek sturen wij u een overzicht toe. De geboden lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke theorievorming. Alle inhoudelijke informatie die u tijdens de opleiding krijgt, wordt direct praktisch toegepast in de vorm van concrete casuïstiek. De PNI-opleidingen zijn geschikt voor artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en gezondheidswetenschappers. Doel opleiding De opleiding heeft als hoofddoel het opleiden van (para)medici tot praktiserend klinisch geschoolde PNI-therapeut. Subdoelen De therapeut moet aan het einde van de opleiding in staat zijn een gefundeerde diagnose met behulp van de aangereikte meetinstrumenten te stellen. De therapeut moet aan het einde van de opleiding in staat zijn om mensen met zowel eenvoudige als complexe aandoeningen te behandelen met whole food treatment, orthomoleculaire interventies, fytotherapie, beweging en. De therapeut kent aan het einde van de opleiding zijn/haar grenzen op het gebied van kennis, ethiek en legaliteit. 8 9

6 Inhoud opleiding Orthomoleculair therapeut volgens Inhoud opleiding Orthomoleculair therapeut volgens Jaar 1 Blok 1 Concepten van gezondheid en ziekte. BLOK 3 De interactie tussen stress, voeding, beweging en de functie van het immuunsysteem. Behandeling van mensen met immunologische ziektebeelden, zoals reumatoïde artritis, psoriasis en colitis ulcerosa. Module 1: Inleiding in de klinische psycho-neuroimmunologie (PNI) Homeostase-allostase Adaptogene capaciteit en stresstolerantie Module 2: Evolutieleer, genetica en epigenetica Module 3: De neocortex binnen gezondheid en ziekte De hypoxie stressreactie Module 4: Neuro-endocrinologie Het vroege programma bepaalt de latere gezondheid Module 5: Privé- en werkgerelateerde factoren met invloed op de gezondheid Module 6: Voeding, beweging, cultuur en de psyche als epigenetische programmeringsfactoren Module 13: Het immuunsysteem binnen de PNI Module 14: De universele werkingsmechanismen van moderne ziektebeelden Module 15: Behandeling van de meest voorkomende auto-immuunziekten (bijv. reumatoïde artritis, colitis ulcerosa, MS, Alzheimer en Parkinson) Module 16: Voeding en beweging Inspanningsfysiologie en stofwisselingsfysiologie Module 17: De combinatie van beweging en voeding als basis van de behandeling van alle aandoeningen De spier als deel van het -concept Module 18: Beweging en de invloed op het immuunsysteem Meting in de praktijk BLOK 2 Psychologie binnen de. Het communicatieproces, anamnese, meta-emoties, hypnotisch taalgebruik, neurologische modellen van het leren en zelfonderzoek. Module 7: The art of communication De structuur van de subjectieve ervaring Module 8: Het linguïstisch metamodel en hypnotisch taalgebruik Module 11: Klinisch chemisch onderzoek, validiteit en betrouwbaarheid, Barker-hypothese Module 12: Vetzuren in de kliniek (mentale aandoeningen), de klinische toepassing van vitamine A en D Jaar 2 BLOK 4 Resoleomics, bindweefsel en pijnconcepten. Behandeling van patiënten met pijnsyndromen via inductie van resoleomics. Module 9: Het diagnostisch proces Anamnese en klinisch onderzoek Module 10: Diagnose in de praktijk Patiënten die lijden aan veel voorkomende systemische ziektebeelden Module 19: Klinische PNI en pijnpersoonlijkheden Obsessies, chronische pijn en verslaving Module 20: Wondgenezing en het systeem van endogene oplossingen: resoleomics Module 21: Pijnconcepten Module 24: Behandeling van specifieke chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat (bijv. chronische lage rugpijn, chronische nekpijn en whiplash) Module 22: Bindweefsel en aandoeningen van het bewegingsapparaat Behandeling van de meest voorkomende acute aandoeningen van het bewegingsapparaat Module 23: Behandeling van de meest voorkomende chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat (bijv. artrose, osteoporose en fibromyalgie) 10 11

7 Inhoud opleiding Orthomoleculair therapeut volgens Praktische informatie opleiding Orthomoleculair therapeut volgens BLOK 5 Stress, voeding, beweging, toxinen en de drie killer diseases. Een klinisch psychoneuro-immunologische benadering. Module 25: De drie killer diseases Kanker, hart- en vaataandoeningen en overgewicht Module 26: Insulineresistentie als basis voor de ontwikkeling van een groot aantal ziektebeelden bij mensen die leven in geïndustrialiseerde landen Module 27: Het hart- en vaatstelsel De hersen-hart-hersen-as Behandeling van de meest voorkomende brain cardiovas culaire aandoeningen (bijv. essentiële hypertensie en arteriosclerose) Module 28: De lever als centraal gestoord orgaan bij mensen die lijden aan één of meerdere van de drie killer diseases Detoxificatie Module 29: Verouderingsprocessen Fysiologie (bijv. grijs haar) versus pathologie (bijv. wit haar) Module 30: Behandeling van de meest voorkomende verouderingsziektebeelden (bijv. hippocampus verschrompeling, Parkinson, Alzheimer en dementie) BLOK 6 Neuro-endocrinologie en neuro-psychologie binnen de. Het kind en zijn problemen. Integratie. Module 31: Neuro-psychologie De darm als spiegel van de hersenfunctie Module 32: Behandeling van de meest voorkomende neuro-psychologische aandoeningen (bijv. obsessive compulsive disorder) Module 33: Het kind Van inseminatie tot volwassen worden Behandeling van de meest voorkomende kinder - aandoeningen (bijv. overgewicht, reumatoïde artritis, autisme, ADHD en groeistoornissen) Module 34: Neuro-endocrinologie De interactie van alle systemen en de behandeling van de meest voorkomende neuro-endocrinologische aandoeningen (bijv. polycystic ovary syndrome) Module 35: Integratie lesstof (psycho-neuro-endocrinosocio-immunologie) Module 36: Integratie lesstof (psycho-neuro-endocrinosocio-immunologie) Vooropleiding Basiskennis orthomoleculaire geneeskunde en medische basiskennis op HBO-(NL)/HOBU-niveau (BE) is vereist. Voor het volgen van jaar 2 dient men eerst jaar 1 te hebben afgerond. Duur van de opleiding 2 x 18 dagen (verspreid over 2 jaren). Een overzicht van de data vindt u in de bijlage. Aantal contacturen 2 x 150 uur (verspreid over 2 jaren). Docenten Leo Pruimboom, Tom Fox, Jens Freese, Hans van Krimpen, Frits Muskiet, Markus Stark, Trudy Vlot en Peter van Zalm. Zie pagina 14 en 15 voor meer informatie. Lesmateriaal U ontvangt het lesmateriaal zowel op papier als cd-rom tijdens de eerste module. Protocollen en hand-outs ontvangt u tijdens elke module. Examen/deelnamecertificaat Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een deelnamecertificaat. Na het tweede jaar bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan het mondelinge examen. Tijdens dit examen wordt de totaal aangeboden lesstof van jaar 1 en 2 behandeld. Het examen bestaat uit het afnemen van een anamnese en eventueel een toegevoegd onderzoek waarna een behandelvoorstel gemaakt moet worden. Vervolgens wordt een mondeling theorie-examen over de stof afgenomen. Cursisten die het examen met goed gevolg afleggen en minimaal een vierjarige medische HBO-opleiding in de gezondheidszorg hebben, kunnen de Master of Science in in Gerona of Graz volgen. Accreditatie De opleiding wordt als nascholing geaccrediteerd door de beroepsverenigingen LVNG, NWP en VNT. Het diploma geeft recht op kandidaat-lidmaatschap van de MBOG en op licentie-lidmaatschap indien u een HBO-opleiding medische basiskennis succesvol heeft afgerond ( In geval van lidmaatschap van een beroepsvereniging komen patiënten veelal in aanmerking voor vergoeding van het consult (en soms ook van de voorgeschreven middelen). Prijs 2990,- per jaar (vrijgesteld van BTW, inclusief paleolunch, koffie/thee en lesmateriaal). Lestijden Van 9.00 uur tot uur. Locatie Zalencentrum St. Joseph in Montfoort. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden in en rondom Montfoort. Op verzoek sturen wij u een overzicht toe

8 Docententeam Docententeam Leo Pruimboom MSc Wetenschappelijk directeur van Van Nature, fysiotherapeut, fysioloog, ortho moleculair PNI-therapeut en associate professor aan de Universiteit van Gerona Leo Pruimboom is woonachtig in Lanzarote en heeft na zijn opleiding aan het Atheneum de opleiding tot fysiotherapeut gevolgd. Hij is gespecialiseerd in fysiologie en biochemie. Hij stond, samen met wijlen Bram van Dam, aan de wieg van de opleiding Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Tevens is hij één van de oprichters van de Academia Española de Psico-Neuro-Inmunología (AEP). Dit opleidingsinstituut is in Nederland, Spanje, Portugal en Duitsland actief. Het instituut werkt samen met de universiteiten van Santiago de Compostella, Graz, Gerona en Lissabon. De AEP heeft in 2006 een European Master of Science in ontwikkeld. Drs. Tom Fox Heilpraktiker, sportwetenschapper en orthomoleculair therapeut volgens klinische psycho-neuro-immunologie (MSc i.o.) Tom Fox is heilpraktiker en onderzoeker op het gebied van beweging en sport. Hij heeft de opleiding en vervolgopleiding Orthomoleculair therapeut volgens succesvol afgerond. Tevens heeft hij de European Master of Science in aan de Universiteit van Gerona gevolgd. Sinds 2003 organiseert Tom de -opleidingen in Duitsland. Tevens geeft hij les in trainingswetenschap, voedingsfysiologie en PNI. Prof. dr. Frits Muskiet Klinisch chemicus in het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse in het Universitair Centrum voor Farmacie van de Rijksuniver siteit Groningen Drs. Trudy Vlot Natuurarts, homeopaat en orthomoleculair therapeut volgens klinische psycho-neuroimmunologie (MSc i.o.) Trudy Vlot heeft geneeskunde in Utrecht gestuurd. Na afronding van deze studie heeft zij meerdere jaren als financieel directeur in haar toenmalig eigen bedrijf gewerkt. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in natuurgeneeskunde en homeopathie en vervolgens in orthomoleculaire geneeskunde volgens. Zij heeft de opleiding European Master of Science in PNI aan de Universiteit van Gerona inmiddels afgerond. Trudy is lid van de Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde (ABNG-2000) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Verder neemt ze deel aan de bijeenkomsten van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie (NGOO). Samen met haar man heeft ze een eigen praktijk in Genderen. Peter van Zalm Psychotherapeut, hypnotherapeut en orthomoleculair therapeut volgens klinische psycho-neuro-immunologie Peter van Zalm is sinds 1994 werkzaam als zelfstandig psycho- en hypnotherapeut. Door zijn werk raakte hij al snel gefascineerd door de interactie tussen de psyche en het lichaam. Peter heeft zijn kennis op dit gebied verder verdiept door middel van de Van Natureopleidingen Orthomoleculaire Geneeskunde en Fytotherapie, alsmede de (vervolg) opleiding Orthomoleculair therapeut volgens. Sinds 2009 is Peter zelf als docent betrokken bij Stichting Van Nature. Zijn praktijk is gevestigd in Haarlem. De interesse van Frits Muskiet beslaat een breed onderzoeksgebied: voeding, psychiatrie, atherosclerose, sikkelcelziekte en obstetrie/perinatologie, evolutionaire geneeskunde en evidence based laboratoriumgeneeskunde. Muskiet is (co)auteur van meer dan 200 Pubmed-artikelen. Sinds 2006 is hij één van de docenten van de European Master of Science in aan de Universiteit van Gerona. Margo Peinemann Orthomoleculair therapeut volgens klinische psycho-neuro-immunologie Margo Peinemann is begonnen als röntgenlaborante en sportmasseur en werkte enige tijd in de verzorging. Van 1996 tot 2003 heeft zij gewerkt als productadviseur bij Bonusan en heeft daar diverse cursussen en opleidingen over fytotherapie, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gevolgd. Bij Stichting Van Nature volgde ze de opleiding en de vervolgopleiding Orthomoleculair therapeut volgens. Sinds 2003 heeft Margo haar eigen praktijk in de orthomoleculaire geneeskunde en verzorgt ze wekelijks voor Bonusan het therapeutisch spreekuur. Tevens geeft ze workshops en praktijktrainingen voor Bonusan. 14

9

Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1

Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1 Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1 Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 2 Natura Foundation Postbus 7279 T:

Nadere informatie

Cursus Evolutionaire Geneeskunde Voeding, beweging en suppletie

Cursus Evolutionaire Geneeskunde Voeding, beweging en suppletie Opleidingen 2010-2011 Cursus Evolutionaire Geneeskunde Voeding, beweging en suppletie Opleiding Orthomoleculair Therapeut Opleidingen Orthomoleculair Therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Nadere informatie

Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1

Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1 Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 1 Opleiding tot klinisch PNI-therapeut - jaar 2 Natura Foundation Postbus 7279 T:

Nadere informatie

Cursus klinische PNI: Orthomoleculaire Voedingsleer (8 dagen)

Cursus klinische PNI: Orthomoleculaire Voedingsleer (8 dagen) Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Cursus klinische PNI: Orthomoleculaire Voedingsleer (8 dagen) Cursus klinische PNI: Orthomoleculaire Gezondheidsleer (6 dagen)

Nadere informatie

Cursus Orthomoleculaire Voedingsleer

Cursus Orthomoleculaire Voedingsleer Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Cursus Orthomoleculaire Voedingsleer Cursus Orthomoleculaire Gezondheidsleer Cursus Evolutionaire Gezondheidsleer Natura Foundation

Nadere informatie

Orthomoleculaire Voedingsleer. Versie 1

Orthomoleculaire Voedingsleer. Versie 1 Orthomoleculaire Voedingsleer Versie 1 opgave 1. Organisatie 3 2. Algemene informatie bij de cursus 4 2.1 Toelatingscriteria 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Taal van lesgeven 4 2.4 Studiebelasting 4 2.4.1 Contacturen

Nadere informatie

Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie

Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie - Cursus specifiek voor de sportbehandelaar - Cursus Orthomoleculaire Voedingsleer - Cursus Orthomoleculaire Gezondheidsleer

Nadere informatie

Orthomoleculaire Voedingsleer. Versie 4

Orthomoleculaire Voedingsleer. Versie 4 Orthomoleculaire Voedingsleer Versie 4 Inhoudopgave 1. Organisatie... 3 2. Algemene informatie bij de cursus... 4 2.1 Toelatingscriteria...4 2.2 Doelgroep...4 2.3 Taal van lesgeven...4 2.4 Studiebelasting...4

Nadere informatie

E v o l u t ion a i r e Ge z o n d h ei d s l e er Versie 1

E v o l u t ion a i r e Ge z o n d h ei d s l e er Versie 1 Evolutionaire Gezondheidsleer Versie 1 opgave 1. Organisatie 3 2. Algemene informatie bij de cursus 4 2.1 Toelatingscriteria 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Taal van lesgeven 4 2.4 Studiebelasting 4 2.4.1 Contacturen

Nadere informatie

SPORTBEHANDELAAR. Versie 1

SPORTBEHANDELAAR. Versie 1 SPORTBEHANDELAAR Versie 1 Inhoudopgave 1. Organisatie 3 2. Algemene informatie bij de cursus 4 2.1 Toelatingscriteria 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Taal van lesgeven 4 2.4 Studiebelasting 4 2.4.1 Contacturen 4

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Orthomoleculaire Gezondheidsleer. Versie 2

Orthomoleculaire Gezondheidsleer. Versie 2 Orthomoleculaire Gezondheidsleer Versie 2 opgave 1. Organisatie 3 2. Algemene informatie bij de cursus 4 2.1 Toelatingscriteria 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Taal van lesgeven 4 2.4 Studiebelasting 4 2.4.1 Contacturen

Nadere informatie

Cursussen & Opleidingen

Cursussen & Opleidingen Cursussen & Opleidingen Kenniscentrum en praktijkopleidingen klinische PNI en nutritionele therapie Cursussen: Specifiek voor de sportbehandelaar Orthomoleculaire Voedingsleer Orthomoleculaire Gezondheidsleer

Nadere informatie

Orthomolecualire Gezondheidsleer. Curriculum 2015

Orthomolecualire Gezondheidsleer. Curriculum 2015 Orthomolecualire Gezondheidsleer Curriculum 2015 Dag 1 (Margo) Inleiding in de nutritionele geneeskunde. Wat mensen eten betekent nog niet dat het menseneten is Materiaal : Powerpoint 1. De cursist zal

Nadere informatie

Orthomolecualire Gezondheidsleer. Curriculum 2015

Orthomolecualire Gezondheidsleer. Curriculum 2015 Orthomolecualire Gezondheidsleer Curriculum 2015 Inhoudopgave Dag 1: Lever biotransformatie, detoxificatie powerpoint, 1. De cursist zal in staat zijn om de ontgiftigingsfunctie van de lever te begrijpen

Nadere informatie

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde Voeding Orthomoleculaire Geneeskunde Fysiotherapie in combinatie met nieuwe wetenschappen Paramedisch Centrum Luxor combineert diverse vormen van (sport)fysiotherapie met nieuwe wetenschappen voor een

Nadere informatie

Opleiding klinische psycho-neuro-immunologie

Opleiding klinische psycho-neuro-immunologie Opleiding klinische psycho-neuro-immunologie Voor mij is kpni de missing link. Het is gebaseerd op fysiologie, pathofysiologie én evolutionaire geneeskunde. Met kpni ben je in staat werkingsmechanismen

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding Hippocrates Groeien in gezondheid door kennis Gezondheid is een kostbaar bezit. Wij willen graag

Nadere informatie

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie Opleidingscurriculum Klinische Psycho-Neuro-Immunologie jaar 1 & 2 opgave opgave... 2 Opleidingscurriculum... 4 1. Organisatie... 4 Contactgegevens... 4 Adres... 4 2. Algemene informatie bij de opleiding...

Nadere informatie

Opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie

Opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie Opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie Opleidingsjaar 2018-2019 STICHTING EDUCATIE ATRIUM INNOVATIONS EDUCATIE OVER GEZONDHEID, VOEDING EN SUPPLETIE Wilt u zich specialiseren in voedings-

Nadere informatie

SSSsssssstr. Aanmelden: https://nl.surveymonkey.com/r/7qhmdcf. Graag tot ziens op 8 oktober. Met vriendelijke groet, namens de NWP, Corry Dijk.

SSSsssssstr. Aanmelden: https://nl.surveymonkey.com/r/7qhmdcf. Graag tot ziens op 8 oktober. Met vriendelijke groet, namens de NWP, Corry Dijk. SSSsssssstr Het programma voor u : Struggle For Life Inflammation- Back To Basic. 9.00-9.30 uur: Aanmelden voor de ALV. 9.30-12.30 uur: ALV, met halverwege een pauze. 12.30-13.30 uur: Aanmelding voor lezingen.

Nadere informatie

3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23

3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23 Inhoud Redactioneel 10 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 2 Geschiedenis 14 3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23 4 Pijnmeting

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Studie plan Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding 3 dagen per jaar Totaal aantal dagen 3 dagen in de bij en nascholing

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : Hart en Vaatziekten Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : CFS = Chronisch Vermoeidheids syndroom Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam, Ingrid Andringa

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Inhoud. Over Natura Foundation 4. Opleidingen Orthomoleculaire Therapie 8 Klinische psycho-neuro-immunologie 18

Inhoud. Over Natura Foundation 4. Opleidingen Orthomoleculaire Therapie 8 Klinische psycho-neuro-immunologie 18 Educatieprogramma Inhoud Over Natura Foundation 4 Opleidingen Orthomoleculaire Therapie 8 Klinische psycho-neuro-immunologie 18 Cursussen Orthomoleculaire Voedingsleer 10 Orthomoleculaire Gezondheidsleer

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : Diabetes Introductie in de Preventie en behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam, Ingrid Andringa Totale duur van de opleiding

Nadere informatie

Schriftelijke cursussen orthomoleculaire geneeskunde

Schriftelijke cursussen orthomoleculaire geneeskunde Schriftelijke cursussen orthomoleculaire geneeskunde Apotheker dr. Gert Schuitemaker (directeur van het Ortho Institute) heeft deze cursussen ontwikkeld. Hij introduceerde de orthomoleculaire voedingsleer

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register Geaccrediteerd

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Principes en filosofie

Nadere informatie

8-daagse bijscholing in 2016. Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional voor artsen en therapeuten

8-daagse bijscholing in 2016. Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional voor artsen en therapeuten 8-daagse bijscholing in 2016 Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional voor artsen en therapeuten Georganiseerd door: Lichaam en Energie in Balans Docenten : Monica van der Lem : Kathrin

Nadere informatie

Inhoud. Redactioneel 10. Over de auteurs 11. 1 Inleiding 12. 2 Geschiedenis 14

Inhoud. Redactioneel 10. Over de auteurs 11. 1 Inleiding 12. 2 Geschiedenis 14 Inhoud Redactioneel 10 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 2 Geschiedenis 14 3 Anatomie en fysiologie 17 3.1 Acute pijn 17 3.2 Chronische pijn 23 3.3 Chronische pijn en limbisch systeem? 23 4 Pijnmeting

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants

Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assistants Zorg en Welzijn Algemeen U werkt als verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) al enige tijd binnen de patiëntenzorg in de eerste of tweede lijn. Gesubstitueerde taken zijn onderdeel van

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek:

100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: Extra Valeriussymposium 3 november 2010 t.g.v. jubileum 100 jaar neuro- en ouderen psychiatrie in de Valeriuskliniek: samenhang tussen patiëntenzorg en onderzoek Inleiding Van oudsher bestaat in de Valeriuskliniek

Nadere informatie

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim

Osteopathie. Presentatie Passage Bergentheim Osteopathie Presentatie Passage Bergentheim Inhoud vragen positie zorg praktijk opleiding enquete Motivatie Uitgebreide interesse in het begrijpen van het functioneren van het menselijk lichaam Anatomie

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

Centrum Corazon Roy Westerweel

Centrum Corazon Roy Westerweel Centrum Corazon Roy Westerweel Cantharel 25 2403 RA Alphen aan den Rijn bezoek alleen op afspraak. Telefoon: 0172-443977 Mobiel: 06-45316825 Email: info@centrum-corazon.nl INTRODUCTIE Welkom op de site

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Titel: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

Titel: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose Titel: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose ONDERTITEL: Iedere dokter die deze minor niet volgt, heeft daar een leven lang spijt van. Wie wel deelneemt is een leven lang comfortabel. Interne

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Anamnese II, Blessures en functietesten

Anamnese II, Blessures en functietesten BowNed Studieplan Module Maakt deel uit van deelopleiding: Nascholing: Voertaal: Niveau: Docent: Anamnese II, Blessures en functietesten Therapeutische Vaardigheden En van de Vervolgopleiding BowenTherapeut

Nadere informatie

HEEL NEDERLAND MENTAAL STERK EN GEZOND

HEEL NEDERLAND MENTAAL STERK EN GEZOND HEEL NEDERLAND MENTAAL STERK EN GEZOND Een bijdrage vanuit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie Door Erik Schut Klinisch Psycho-Neuro-Immunoloog, Orthomoleculair kpni therapeut 1 Acupuncturist en Fysiotherapeut

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Marel, Sander van der Title: Gene and cell therapy based treatment strategies

Nadere informatie

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018

ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 ECIWO GENEESKUNDE SPECIALISTEN TRAINING CURSUS 2016-2018 WELKOM Het is met veel plezier en een grote eer voor ons om U deze informatie over de aankomende ECIWO Geneeskunde Specialisten Training (EGST-4)

Nadere informatie

Huidklachten en de rol van voeding. Yvonne van Stigt Master klinische psycho neuro immunologie

Huidklachten en de rol van voeding. Yvonne van Stigt Master klinische psycho neuro immunologie Huidklachten en de rol van voeding Yvonne van Stigt Master klinische psycho neuro immunologie Wie ben ik? Yvonne van Stigt Master klinische Psycho Neuro Immunologie Bijna 20 jaar praktijkervaring Gestart

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge,

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

Het Pijncentrum. Anesthesiologie Pijncentrum

Het Pijncentrum. Anesthesiologie Pijncentrum Het Pijncentrum Anesthesiologie Pijncentrum Anesthesiologie Pijncentrum Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar het Pijncentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Deze

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei De reumatoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Reumatische ziekten 3 Artritis 3 Bindweefselziekten of systeemziekten 3 Artrose 3 Weke delen-reuma 3 Pijnsyndromen 4 De reumatoloog 4 Onderzoek

Nadere informatie

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M.

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

De mens is een netwerk en heeft een netwerk Zicht op psychoneuro-immunologie (PNI)

De mens is een netwerk en heeft een netwerk Zicht op psychoneuro-immunologie (PNI) De mens is een netwerk en heeft een netwerk Zicht op psychoneuro-immunologie (PNI) Door: Ingrid Mehrtens Onze hersenen werken niet als een machine maar als een ecosysteem. Net als een ecosysteem heeft

Nadere informatie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Deelopleiding Celzouttherapie Modulaire opleiding tot Celzoutconsulent en Celzouttherapeut HBO conform Instituut Voor Celzouttherapie www.celzouten.nl

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

Woord vooraf Opbouw van deze studie

Woord vooraf Opbouw van deze studie Woord vooraf Opbouw van deze studie XIII XVI DEEL I: PROBLEEMSTELLING 1 HOOFDSTUK I ONTWIKKELING EN STAGNATIE IN DE PSYCHIATRIE 2 Inleiding 2 1. 1 Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg - stand van

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2014-2015

Brochure schooljaar 2014-2015 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Antroposofie; Binnen dit onderdeel van alternatieve geneeswijzen vallen Consult antroposofie Heileuritmie Kunstzinnige therapie

Antroposofie; Binnen dit onderdeel van alternatieve geneeswijzen vallen Consult antroposofie Heileuritmie Kunstzinnige therapie Acupunctuur; Consult acupunctuur Functiemeting in verband met diagnostiek Diagnostiekconsult De acupuncturist is: een BIG geregistreerde (tand)arts (niet de eigen huisarts) met een afgeronde opleiding

Nadere informatie

Samen met de kinderartsen

Samen met de kinderartsen Samen met de kinderartsen L.H.M. Berg, kinder- en jeugdpsychiater GGNet Jeugd Indeling Visie beroepsvereniging (NVvP) op plaatsbepaling van psychiatrie Aanvulling afdeling Kinder en Jeugd Casus 5-jarige

Nadere informatie

De ontwikkelingstrilogie

De ontwikkelingstrilogie De ontwikkelingstrilogie van Martine Delfos Een brede kijk op ontwikkeling Dr. Martine Delfos maakte naam met vele publicaties op het gebied van (ontwikkelings)psychologie. Ook geeft zij op regelmatige

Nadere informatie

beurs - congres Veerkracht voed de weerbaarheid tegen stress Extra 10% NATUURDIËTISTENKORTING inschrijven op atabc.nl met de code

beurs - congres Veerkracht voed de weerbaarheid tegen stress Extra 10% NATUURDIËTISTENKORTING inschrijven op atabc.nl met de code Arts Therapeut Apotheker beurs - congres Veerkracht voed de weerbaarheid tegen stress Extra 10% NATUURDIËTISTENKORTING inschrijven op atabc.nl met de code AT A Veerkracht voed de weerbaarheid tegen stress

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Het verband tussen vitamine C en hart- en vaatziekten

Het verband tussen vitamine C en hart- en vaatziekten Het verband tussen vitamine C en hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten zijn in Nederland nog altijd de nummer 1 doodsoorzaken. Atherosclerose, de medische naam voor aderverkalking, is in de meeste

Nadere informatie

De acuut zieke chronische patiënt in een acuut ziekenhuis

De acuut zieke chronische patiënt in een acuut ziekenhuis De acuut zieke chronische patiënt in een acuut ziekenhuis Dr. De Coster Olivier, Stedelijke Ziekenhuis Roeselare UZ-Brussel Stedelijk Ziekenhuis Roeselare Brugsesteenweg 90 8800 Roeselare T 051 23 61 11

Nadere informatie

Congres Behandeling van verstoorde

Congres Behandeling van verstoorde Congres Behandeling van verstoorde hechting Bij kinderen Donderdag 19 september 2013, Jaarbeurs Utrecht Met onderwerpen als: De laatste ontwikkelingen op het gebied van verstoorde hechting bij kinderen

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer

de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer de vraag is niet of we de strijd tegen MS gaan winnen... maar wanneer belofte Onze belofte aan mensen met MS Al meer dan drie decennia neemt Biogen Idec het voortouw in de strijd tegen multiple sclerose.

Nadere informatie

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Avero Achmea 2015 Wij zijn er voor ú Ingangsdatum 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

De bekkenfysiotherapeut helpt met diagnostiek en behandeling van klachten in het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug

De bekkenfysiotherapeut helpt met diagnostiek en behandeling van klachten in het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug De bekkenfysiotherapeut helpt met diagnostiek en behandeling van klachten in het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug folder voor verwijzers Bekkenfysiotherapie Als huisarts of specialist ziet

Nadere informatie

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING

INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT VAN DE OPLEIDING EDUCATIEVE BEOORDELING AIOS IN TE VULLEN DOOR OPLEIDER IN MAAND: OMCIRKELEN Naam aios : Geboren : Naam opleider : Invuldatum : Handtekeningen: Aios gezien/

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Instroomgegevens Instroom in aantallen Opleiding 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Geneeskunde 413 413 411 408 407 413 Tandheelkunde 60 53 47 47 47 49 129 159 165 155 167

Nadere informatie

Opleiding Psychologie Masterroute KP

Opleiding Psychologie Masterroute KP Opleiding Psychologie Masterroute KP Master Your Talent 19 november 2012 Ineke Wessel Contact Twee coördinatoren Wiljo van Hout Ineke Wessel Eén e-mailadres: Mastercoordinator-K@rug.nl Wetenschappelijke

Nadere informatie

De ziekte van Alzheimer. Diagnose

De ziekte van Alzheimer. Diagnose De ziekte van Alzheimer Bij dementie is er sprake van een globale achteruitgang van de cognitieve functies, zoals het geheugen of de taalfuncties. Deze achteruitgang leidt tot functionele beperkingen in

Nadere informatie