Programma Horizontaal Toezicht MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Horizontaal Toezicht MKB"

Transcriptie

1 Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag 2011

2 Inhoud Voorwoord 3 Horizontaal toezicht 4 Samenwerking met fiscaal dienstverleners 5 Metatoezicht: eerste ervaringen met de steekproef 6 Samenwerking met softwareontwikkelaars 7 Samenwerking met brancheorganisaties 8 Communicatie, organisatie en professionalisering 9

3 Voorwoord In het Programma Horizontaal Toezicht MKB ontwikkelt de Belastingdienst het horizontaal toezicht langs drie lijnen: samenwerking met fiscaal dienstverleners gericht op de kwaliteit van de aangiften, samenwerking met brancheorganisaties om branchespecifieke problematiek zoveel mogelijk vooraf op te lossen en samenwerking met de softwarebranche gericht op het creëren van een betrouwbare keten van transactie tot aangifte. Voor de Belastingdienst past horizontaal toezicht in het streven zoveel mogelijk te werken in de actualiteit, samenwerking centraal te stellen en daarbij uit te gaan van vertrouwen als basis. Met het uiteindelijke doel het verhogen van de compliance. In 2011 is er veel gebeurd en heeft horizontaal toezicht binnen en buiten de Belastingdienst echt vorm gekregen. In dit jaarverslag geven we daarvan een overzicht. De ontwikkeling is veelbelovend, maar er is ook nog veel te doen - in het borgen en verder verbeteren van de kwaliteit, in het meenemen van onze medewerkers en het afstemmen van onze processen op de nieuwe werkwijze en zeker ook in het leren samenwerken. We geven daar steeds meer samen met onze partners invulling aan, bijvoorbeeld in het Platform Fiscaal Dienstverleners. Met horizontaal toezicht willen we de ondernemer een betere service en meer zekerheid bieden. Zo werken we aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de aangiften en creëren we meer ruimte voor bijvoorbeeld de aanpak van fraude. Daarmee ligt er ook voor 2012 nog een forse uitdaging. Landelijke Toezichtorganisatie/Programma Horizontaal Toezicht MKB Kors Kool Jean Trippert Voor mij betekent horizontaal toezicht dat we met de Belastingdienst samenwerken, ondanks het feit dat we misschien niet steeds dezelfde belangen hebben. Alfred Busink, belastingadviseur Flynth Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

4 Horizontaal toezicht In de huidige samenleving is samenwerking de sleutel om te komen tot kwaliteit. In productieprocessen is het belangrijk dat onderdelen van de keten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zo worden snelle doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit gewaarborgd. Dit geldt ook voor het fiscale proces. In de hele administratieve keten van transactie tot aangifte en aanslag spelen de ondernemer, de fiscale dienstverlener én de Belastingdienst een rol. Met horizontaal toezicht zet de Belastingdienst samenwerking centraal. Dit betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Het betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit in de keten, afspraken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken doen we vanuit onze eigen rol, en gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten. Op een efficiënte manier en zó dat de belastingplichtige weet waar hij aan toe is. Het doel van horizontaal toezicht is het verbeteren of behouden van de kwaliteit van de aangiften. Dit doet de Belastingdienst door samen te werken met fiscaal dienstverleners, koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners, brancheorganisaties en softwareontwikkelaars. Door gebruik te maken van het werk dat deze partijen al voor de ondernemer verrichten, neemt de efficiency toe en kan de Belastingdienst meer in de actualiteit werken. Zo bieden we de MKB-ondernemer sneller zekerheid over zijn aangifte. En is er achteraf minder toezicht nodig. De doelgroep van horizontaal toezicht bestaat uit zo n ondernemers: zzp ers voor wie ondernemen de belangrijkste bron van inkomsten genereert en ondernemingen met personeel. De Belastingdienst wil in % van deze ondernemers betrekken in horizontaal toezicht. Het Programma Horizontaal Toezicht ondersteunt de regionale Belastingkantoren hierbij. Het Programma Horizontaal Toezicht formuleert beleid, maakt producten en begeleidt management en medewerkers bij de invoering van horizontaal toezicht. De Programboard Horizontaal Toezicht stuurt het Programma aan. Deelnemers aan horizontaal toezicht MKB Op 31 december 2011 waren er: 6 convenanten met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners 161 fiscaal dienstverleners die deelnemen aan horizontaal toezicht MKB ondernemers die deelnemen aan horizontaal toezicht afspraken in de vorm van brancheconvenanten met 15 brancheorganisaties Wij zien deze stap als een uiting van vertrouwen door de fiscus dat wij ons werk goed doen. Het voordeel van dat vertrouwen kunnen we nu doorgeven aan onze cliënten in de vorm van snelheid en zekerheid bij hun aangiftes en zo gering mogelijke kosten. Marius Meijer van Meijer Finance over Convenant Horizontaal toezicht (Accountancynieuws.nl) Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

5 Samenwerking met fiscaal dienstverleners Eind 2011 zijn er zes convenanten tussen koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst. Met de leden van de koepelorganisaties die meedoen aan horizontaal toezicht zijn aansluitafspraken gemaakt. Begin 2012 is door de Belastingdienst een zevende convenant gesloten met een grote koepel. Via deze koepelconvenanten is horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners bereikbaar voor ongeveer 75% van de ondernemers. Door gebruik te maken van het kwaliteitssysteem van de koepel is deelname aan horizontaal toezicht veelal mogelijk. Het aantal deelnemende fiscaal dienstverleners is in 2011 dan ook fors toegenomen. In 2011 was het een speerpunt van de Belastingdienst om het aantal MKB-ondernemers dat via hun fiscaal dienstverlener deelneemt aan horizontaal toezicht te vergroten. De doelstelling van ondernemingen is ruimschoots gerealiseerd. In 2012 verwachten we een forse groei in aanmeldingen van deelnemende ondernemers. Hiermee is horizontaal toezicht vanaf 2012 echt een onderwerp van belang. Vertegenwoordigers van de Belastingdienst en de koepelorganisaties ontmoeten elkaar in het Platform Fiscaal Dienstverleners. Samen geven zij vorm aan beleid en uitvoering. Op de agenda van het Platform staan onder andere metatoezicht, vooroverleg, review en communicatie. Koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners SRA: Samenwerkende Registeraccountants, Accountant-administratieconsultenten, convenant gesloten op 31 augustus 2009 NOAB: Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, convenant gesloten op 16 maart 2011 Nexia: convenant gesloten op 17 december 2008 RB: Register Belastingadviseurs, convenant gesloten op 17 juni 2011 KAN: Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland, convenant gesloten op 14 juli 2011 Extendum: convenant gesloten op 14 juli 2011 Ik dacht: eindelijk is het zover. Ze gaan mij vertrouwen. Dat is volkomen terecht, want ik ben een heel vrome ondernemer. Toen ik dertig jaar geleden voor mijzelf begon, besloot ik dat ik nooit s nachts uit mijn bed gebeld wilde worden door de Fiod of wat voor controlerende instantie dan ook. Ondernemer Tony Vermeulen over Horizontaal toezicht. Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

6 Metatoezicht: eerste ervaringen met de steekproef Metatoezicht geeft de Belastingdienst informatie over de kwaliteit van de processen van de fiscaal dienstverleners en over de kwaliteit van de ingediende convenantaangiften. Kortom: metatoezicht geeft antwoord op de vraag hoe horizontaal toezicht werkt. Deze informatie krijgt de Belastingdienst in diverse operationele contacten met de fiscaal dienstverlener en door het uitvoeren van interne en externe reviews. Sluitstuk van het metatoezicht is een steekproef, waarbij een beperkt aantal aangiften wordt onderzocht. In 2011 is voor het eerst ervaring opgedaan met de steekproef als onderdeel van het metatoezicht. De ervaringen zijn divers. De reacties van fiscaal dienstverleners en ondernemers varieerden van gematigd positief tot behoorlijk negatief. Zo willen de fiscaal dienstverleners dat ook hier meer in de actualiteit gewerkt wordt en dat de steekproefonderzoeken eerder en sneller uitgevoerd worden. Ook de communicatie rondom de steekproef moet worden verbeterd. De Belastingdienst wil tegemoet komen aan deze kritiek op de steekproefonderzoeken. In het eerste kwartaal van 2012 wordt daarom een nieuwe invulling van metatoezicht ontworpen. Deze wordt afgestemd met alle betrokken partijen, vastgesteld en geïmplementeerd. Accountteam Intermediairs In 2010 is in elke Belastingdienstregio een Accountteam Intermediairs ingesteld voor fiscaal dienstverleners die geen convenant horizontaal toezicht hebben. De Accountteams streven ernaar om samen met deze fiscaal dienstverleners de kwaliteit van de aangiften te verbeteren. Accountmanagers nemen contact op met de fiscaal dienstverlener als ze problemen of risico s signaleren met betrekking tot de aangiften van de klanten van deze fiscaal dienstverlener. Daarnaast kan de fiscaal dienstverlener bij het Accountteam terecht als hij problemen ervaart in de samenwerking met de Belastingdienst. Deze aanpak is zeer effectief: de accountmanager bespreekt met één fiscaal dienstverlener problemen en risico s die meteen op een groot aantal aangiften van toepassing zijn. Op deze manier worden aanvullingen op aangiften, bezwaren, ambtshalve aanslagen of controles voorkomen. De Accountteams zijn geen fiscale vraagbaak; voor vaktechnische vragen, verzoeken tot vooroverleg en dergelijke kan de fiscaal dienstverlener terecht bij de Helpdesk Intermediairs. Thema Tijdige Aangifte In 2011 deed het Accountteam Intermediairs veel ervaring op met het bespreken van signalen met fiscaal dienstverleners. Beproefd en zeer succesvol is het Thema Tijdige Aangifte. In het kader van dit thema waren er contacten met fiscaal dienstverleners. Het ambitieniveau voor 2012 is naar aanleiding van dit succes fors verhoogd. Dienstverlening aan fiscaal dienstverleners Regionale intermediairpanels: Bij individuele fiscaal dienstverleners (met en zonder convenant) is steeds meer behoefte aan overleg over uitvoeringsproblemen. De regionale Belastingdienstkantoren organiseerden in 2011 Intermediairpanels, waarin fiscaal dienstverleners met de Belastingdienst actuele zaken bespraken. Expertsessies: De regionale Belastingdienstkantoren organiseerden in 2011 bijeenkomsten waarbij informatie over wet- en regelgeving en specifieke fiscale onderwerpen wordt gedeeld met fiscaal dienstverleners uit de regio. Intermediairdagen: Jaarlijks organiseert de Belastingdienst informatiedagen voor fiscaal dienstverleners en andere intermediairs. In 2011 waren er verspreid over het land 10 Intermediairdagen, die in totaal door ruim fiscaal dienstverleners bezocht werden. Intermediairpanel Utrecht-Gooi Het Intermediairpanel van Utrecht-Gooi heeft 21 leden en komt drie keer per jaar bij elkaar. De verschillende disciplines, volumes en interesses van de hele doelgroep zo n fiscaal dienstverleners zijn vertegenwoordigd. Het merendeel van de leden van het Intermediairpanel is zzp er. Een aantal leden werkt op middelgrote kantoren. De focus bij het overleg is steeds het verhogen van de kwaliteit van de aangiften. Voorbeelden van wat tot nu toe bereikt is: bijdrage aan de totstandkoming van het programma en de onderwerpen voor de landelijke Intermediairdagen het beoordelen van brieven aan zzp ers in Utrecht- Gooi, waarin zij onder meer geattendeerd worden op ondernemersfaciliteiten (regio) het beoordelen van de toelichtingen bij de VIA (landelijk) advies over implementatie en communicatie met betrekking tot fiscale surveillance (regio) input voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst. Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

7 Samenwerking met softwareontwikkelaars In de eerste helft van 2011 kwam het visiedocument Horizontaal Toezicht + Software = Automatisch Goed tot stand. Software die non-compliant gedrag zichtbaar of onmogelijk maakt, kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van de aangiften. Het visiedocument van het Programma Horizontaal Toezicht MKB gaat in op de mogelijkheden om fiscale compliance te integreren in de administratieve keten. Normen en eisen voor software Het formuleren van normen en eisen waaraan software moet voldoen om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen speelt een grote rol. De Belastingdienst werkt hiervoor samen met diverse partijen, zoals softwarehuizen, fiscaal dienstverleners en ondernemersorganisaties. De samenwerking met betrekking tot normen en eisen kreeg in 2011 vorm in verschillende projecten. De Belastingdienst stimuleert het gebruik van keurmerken in de markt. Zo is de Belastingdienst betrokken bij de normenset waarop het keurmerk Zeker-online wordt gebaseerd. De producten die het keurmerk gaan dragen zullen minstens eenmaal per jaar door een gekwalificeerde auditor worden getoetst op opzet en werking. Afstemming zal plaatsvinden via een vaktechnisch overleg van auditors. Delen van regels en data In het kader van horizontaal toezicht wil de Belastingdienst een kennisinfrastructuur opzetten voor het delen van regels en data. Door regels en data beschikbaar te stellen wil de Belastingdienst fouten in de aangiften verminderen en de kwaliteit van gegevens in de administratieve ketens verhogen. Informatie-uitwisseling over aangiftebehandeling Het delen van informatie met softwareontwikkelaars over de kwaliteitsreeks die de Belastingdienst hanteert bij de behandeling van aangiften, leidt tot een verhoging van de kwaliteit van data en aangifte en voorkomt uitval en uitworp bij de Belastingdienst. Dit betekent minder onnodige administratieve lasten. In 2012 zullen concrete afspraken gemaakt worden tussen softwareontwikkelaars van fiscaal aangiftesoftware en de Belastingdienst over samenwerking en uitwisseling van gegevens. Softwareontwikkelaars van fiscale aangiftesoftware hebben positief gereageerd op het voorstel voor structurele uitwisseling van informatie en het beter inrichten van de leercirkel. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen In 2011 kreeg de samenwerking tussen de Belastingdienst en marktpartijen van afrekensystemen vorm. Op 18 april 2011 tekenden zo n zestig leveranciers en producenten van afrekensystemen en de Belastingdienst een intentie-verklaring om te komen tot de ontwikkeling van kassasystemen waarbij manipulatie van omzetgegevens niet mogelijk is. Nog eens 20 partijen volgden later. Dergelijke systemen zijn straks herkenbaar aan het KEURMERK BETROUWBARE AFREKENSYSTEMEN. Dit keurmerk zal een belangrijk middel zijn om volledigheid en juistheid van contante transacties te garanderen. In 2011 hebben marktpartijen, auditfirms en de Belastingdienst een normenset geformuleerd, die van toepassing is op afrekensystemen die het keurmerk mogen voeren. Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

8 Met de introductie van Keurmerk betrouwbare afrekensystemen zorgen wij voor een systeem dat voor kleine ondernemers veel voordelen oplevert. Dit nieuwe systeem biedt ondernemers de zekerheid dat kassagegevens direct verwerkt worden in een online administratie. Hiermee verhoogt de ondernemer de kwaliteit van zijn administratie en vermindert hij de kans op bijvoorbeeld fraude door werknemers die producten en diensten zwart afrekenen. Onze afrekensystemen leveren hogere kwaliteit van administreren waardoor de Belastingdienst minder of beperkte controles hoeft uit te voeren. Wilko Stronks van Reeleezee (Accountancynieuws) Samenwerking met brancheorganisaties De samenwerking met brancheorganisaties was de eerste vorm van samenwerking in het horizontaal toezicht MKB. Naar aanleiding van problemen met aangiften en controles of in de uitvoering van wet- en regelgeving zoeken Belastingdienst en brancheorganisaties samen naar praktische oplossingen. Soms krijgt deze oplossing de vorm van een (horizontaal toezicht) convenant. Eind 2011 waren er 15 convenanten met brancheorganisaties. Diverse resultaten Met de BOVAG zijn met verschillende onderdelen afspraken gemaakt en convenanten afgesloten. Dit betreft uiteenlopende fiscale onderwerpen, die geclusterd en behandeld zijn in een overlegplatform vanuit Belastingdienst/Oost. Bij evaluatie van het convenant in de supermarktbranche bleek dat bijna 200 ondernemers gebruik hadden gemaakt van de verduidelijking van de regels rond verliesverrekening en betalingsproblemen in de OB en IB/VPB van de Belastingdienst-Amsterdam. De Belastingdienst overlegt met de zorgsector over een convenant voor alfahulpen. Het onderscheid tussen dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap speelt hierbij een grote rol. In deze sector blijkt samenwerking tussen de verschillende ministeries soms lastig te realiseren. Eind 2011 kwam een platform tot stand met Belastingdienst, UWV, de ministeries van Financiën en SZW en twee grote brancheorganisaties. Het convenant tussen het Vakcentrum en de Belastingdienst werd in 2011 voor onbepaalde tijd verlengd. Dit convenant bevat afspraken over toepassing van verrekenbare verliezen en de afwikkeling van btw over onbetaalde goederen. De afgelopen twee jaar maakten veel ondernemers, fiscaal dienstverleners en commerciële organisaties op basis hiervan afspraken over schuldafwikkeling. Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

9 Communicatie, organisatie en professionalisering Communicatie Belastingdienstmedewerkers in het MKB-segment krijgen steeds meer te maken met horizontaal toezicht. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan communicatie over horizontaal toezicht. De HorizonTour is hier een voorbeeld van. Ongeveer medewerkers en managers volgen een interactief programma, waarbij zij op een praktische manier nauw betrokken worden bij de actuele ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht. HorizonTour: communicatie en professionalisering De HorizonTour is een interactieve workshop over horizontaal toezicht als onderdeel van de handhavingsregie van de Belastingdienst. Het doel van de HorizonTour is kennis-overdracht en het delen van ervaringen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in horizontaal toezicht. Tevens wordt duidelijk dat horizontaal toezicht niet altijd toepasbaar is en dat een responsieve en effectieve handhaving ook om andere vormen van toezicht vraagt. De HorizonTour ging in september 2011 van start. Eind 2011 hebben ruim medewerkers aan de HorizonTour meegedaan. Eind april 2012 zullen alle medewerkers in het MKB-segment hebben deelgenomen aan de HorizonTour. Ook werden in 2011 HorizonTour-sessies georganiseerd voor fiscaal dienstverleners. Zij doorliepen hetzelfde programma als de Belastingdienstmedewerkers. De fiscaal dienstverleners reageerden zeer positief op de HorizonTour. De communicatie in de richting van de ondernemers verloopt zo veel mogelijk via fiscaal dienstverleners. Daarnaast is in 2011 gebruik gemaakt van free publicity. De Belastingdienst bood interviews en artikelen aan redacties van websites en vakbladen. Verschillende media publiceerden deze interviews en artikelen. In 2012 start in samenwerking met enkele fiscaal dienstverleners een traject om de communicatie richting ondernemers verder vorm te geven. Het is goed dat de HorizonTour nogal inhoudelijk is. Ik weet nu dat ondernemers die onder een convenant vallen eerst marginaal getoetst worden en dat het convenant ook opgezegd kan worden. Dat heeft mij aangenaam verrast. Belastingdienstmedewerker Susan Comanne over de HorizonTour Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

10 Organisatie In 2011 is de herinrichting van het MKB-segment in de Belastingregio s gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat elke regio een organisatiestructuur heeft waarmee horizontaal toezicht in het MKB-segment gerealiseerd kan worden. De herinrichting van het MKB-segment leidt er bovendien toe dat er beter gestuurd kan worden op eenduidige uitvoering van de processen. De Belastingdienst biedt de convenantpartners met horizontaal toezicht een service level. Dit doen we onder meer door convenantaangiften sneller te verwerken en minder toezicht te laten plaatsvinden. Voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting is dit service level gerealiseerd. De realisatie van het service level bij Omzetbelasting en Loonheffingen vergt meer inspanningen. Snellere verwerking van aangiften is door het karakter van aangiftebelastingen nagenoeg niet te realiseren. Voor het verminderen van toezicht wordt in 2012 nader onderzoek gedaan. Binnen de Belastingdienst wordt zowel regionaal als landelijk op allerlei manieren informatie gedeeld over beleid en uitvoering van horizontaal toezicht. Dit draagt bij aan eenduidigheid en zorgt voor een steeds hoger kennisniveau. De Belastingdienst heeft in 2011 een verbeterde versie van de convenantenadministratie in gebruik genomen. In deze administratie worden convenanten en aanmeldingen van ondernemers voor horizontaal toezicht geregistreerd. Daarmee worden andere operationele systemen gevoed zoals IKB. Professionalisering Uit onderzoek in de eerste helft van 2011 is gebleken dat zowel fiscaal dienstverleners als brancheorganisaties over het algemeen zeer tevreden zijn over hun relatiebeheerder. Het project Professionalisering zorgt ervoor dat medewerkers in het MKB-segment die direct betrokken zijn bij horizontaal toezicht hun werk goed kunnen doen. Uit ervaringen blijkt dat het werken met horizontaal toezicht andere kennis en vaardigheden van medewerkers vraagt dan het reguliere, meer repressieve toezicht. Om de kwaliteit van het werken met horizontaal toezicht te waarborgen is in 2011 het aanbod van opleidingen verbreed met een training commerciële en communicatieve vaardigheden en met colleges gedragsbeïnvloeding. Ook is er veel aandacht besteed aan vaktechniek horizontaal toezicht. Leidraden zorgen voor eenduidigheid Om de eenduidigheid in de uitvoering van horizontaal toezichtprocessen te waarborgen, heeft de Belastingdienst het beleid, de werkwijze en de processen uitgewerkt in leidraden. Zo is er bijvoorbeeld een Leidraad horizontaal toezicht MKB fiscaal dienstverleners en een Leidraad samenwerken met branche-organisaties. Hoewel deze documenten primair bedoeld zijn voor intern gebruik, zijn ze in het kader van transparantie gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag

11 Dit is een uitgave van: Belastingdienst tz 054-1z*1ed Februari 2012

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Fiscaal dienstverleners

Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Fiscaal dienstverleners Leidraad Horizontaal Toezicht MKB Fiscaal dienstverleners Dit document is een uitgave van: Belastingdienst / Landelijk Kantoor Belastingregio's/LTO Postadres: De LTO heeft een postbus in Lotus Notes: LTO_Postbus

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

BoekMeester. Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen.

BoekMeester. Kortom de gehele keten zal elkaar vertrouwen en dat kan alleen als ALLE deelnemers integer handelen. Oplossingen voor fiscaal dienstverleners bij onder meer Horizontaal Toezicht Wat is Horizontaal Toezicht met een FD convenant? Horizontaal Toezicht gaat uit van vertrouwen www.horizontaal-toezicht.nl www.boekmeester.nl

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Belastingdienst. Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners

Belastingdienst. Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners Belastingdienst Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners Inhoud Preambule 4 Inleiding 5 1 Essentie, doelstelling en aanpak horizontaal toezicht 6 1.1 Essentie en uitgangspunten voor horizontaal

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld

bijvoorbeeld over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld bijvoorbeeld : over ZZP ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld Horizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT? Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of

Nadere informatie

Conceptverslag beconoverleg juni 2013

Conceptverslag beconoverleg juni 2013 Conceptverslag BECONoverleg vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NOAB en NBA (Sector) Vertegenwoordigers DGBEL, BCA, IM/B, Dienstverlening, Uitvoeringscoördinatie aangiftebelastingen,

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten Aan: Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën Van: De ketenmanager Datum: 27 april 2008 Onderwerp: Sturing op de kwaliteit van gegevens Kopie aan: Voorzitter RvB UWV en DG Belastingdienst

Nadere informatie

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014 Relatie met de Belastingdienst TaxLab Utrecht, 17 april 2014 Toezicht van de Belastingdienst Beleidsdoelstelling van de Belastingdienst is de bereidheid van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden om

Nadere informatie

fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009

fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009 Uitnodiging Uitnodiging P2 Informatiebijeenkomsten Belastingdienst voor fiscaal intermediairs Intermediairdagen Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009 Belastingdienst in ontwikkeling februari /

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Convenant Belastingdienst en Stichting Normering Arbeid

Inhoudsopgave. Convenant Belastingdienst en Stichting Normering Arbeid Convenant met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de convenantspartijen ten aanzien van NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen die zijn opgenomen in het register dat de beheert DV 306 1Z*2ED

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant gevestigde Bloemendetailhandel Partijen de brancheorganisatie Vereniging Bloemist Winkeliers, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners

Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners Belastingdienst Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners Veelgestelde vragen Inhoud Deze veelgestelde vragen ondersteunen de communicatie over de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Franchise Supermarkten

Franchise Supermarkten Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten Convenant Franchise Supermarkten Partijen betreffende franchiseformule [naam franchiseformule] franchisegever vestigingsadres [naam franchisegever] [vestigingsadres]

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011

2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011 Vergadering BECON-overleg vrijdag 16 september 2011 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NBA, NOAB Namens de Belastingdienst vertegenwoordigers van: MT DGBEL, DGBEL, MT BCA, BCA/Oswo, Domein Dienstverlening,

Nadere informatie

Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen

Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen Bijlage 2: Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingen 1. Inleiding Periodiek dient het begrotingsartikel 1 Belastingen te worden doorgelicht. De laatste keer dat artikel 1 grotendeels is

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Position paper Horizontaal toezicht

Position paper Horizontaal toezicht Position paper Horizontaal toezicht Inleiding Sinds 2002 zijn SRA en de Belastingdienst het gesprek met elkaar aangegaan om te onderzoeken of er betere werkafspraken tussen fiscaal dienstverleners en de

Nadere informatie

Metatoezicht HT MKB. Introductie. Inhoud. Onderdeel steekproefsgewijze. steekproefsgewijze controle in het metatoezicht

Metatoezicht HT MKB. Introductie. Inhoud. Onderdeel steekproefsgewijze. steekproefsgewijze controle in het metatoezicht Metatoezicht MKB Onderdeel steekproefsgewijze Verbeterde controle / aanpak steekproef HH2014, versie 1.0 Introductie De SO in het kader van metatoezicht = realitycheck Voorstellen Behoefte aan informatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 19 mei 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 19 mei 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onze werkzaamheden zullen worden verricht in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging.

Onze werkzaamheden zullen worden verricht in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging. Dienstencatalogus VOORWOORD De doelstelling van MKB Finance is met een verantwoordelijk en creatief team, welke met passie haar diensten verleent, in samenwerking met u een gezonde financiële toekomst

Nadere informatie

2 jarig programma Tax Talent Traineeship

2 jarig programma Tax Talent Traineeship 2 jarig programma Tax Talent Traineeship Inhoud Inleiding 3 Opzet Tax Talent Traineeship 4 Wat verwacht de Belastingdienst van de trainee? 4 Hoe faciliteert de Belastingdienst de trainee? 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Convenant over schuldsanering tussen de Belastingdienst en het Vakcentrum. Belastingdienst DV 387 1Z*1ED

Convenant over schuldsanering tussen de Belastingdienst en het Vakcentrum. Belastingdienst DV 387 1Z*1ED Convenant over schuldsanering tussen de Belastingdienst en het Vakcentrum Belastingdienst DV 387 1Z*1ED Convenant Schuldsanering Vakcentrum Partijen Het Vakcentrum gevestigd aan de Blekerijlaan 1 te Woerden,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 5 juli Betreft Beantwoording Kamervragen VVD

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 5 juli Betreft Beantwoording Kamervragen VVD > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agenda. Controleaanpak belastingdienst. Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles. Juistheidscontroles 20-5-2016

Agenda. Controleaanpak belastingdienst. Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles. Juistheidscontroles 20-5-2016 Webinar Deloitte De Leidraad en de CAB staan ook op de internetsite van de belastingdienst 1 Agenda Controleaanpak belastingdienst Denkmodellen Pre planning Volledigheidscontroles Juistheidscontroles Steekproef

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016

WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING. Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 WERKKAMER UITWERKEN REGELGEVING Resultaten 2015 & Jaarplan 2016 Jaarplan WK UR 2016 Inhoud Veiligheidsprestaties branche Terugblik resultaten 2015 Onderwerpen jaarplan 2016 Vragen aan het bestuur Principes

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Beleidsonderzoek: een vak apart!

Beleidsonderzoek: een vak apart! Beleidsonderzoek: een vak apart! Structurele rol in het beleidsproces Beleidsonderzoek ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij het nemen van complexe beslissingen en bij het verantwoorden

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Symposium Handhaving en Toezicht. Inbedding van gedragsbeïnvloeding in het toezichtsbeleid van de Belastingdienst. Heroen Roose Lisette van der Hel

Symposium Handhaving en Toezicht. Inbedding van gedragsbeïnvloeding in het toezichtsbeleid van de Belastingdienst. Heroen Roose Lisette van der Hel Symposium Handhaving en Toezicht Inbedding van gedragsbeïnvloeding in het toezichtsbeleid van de Belastingdienst Heroen Roose Lisette van der Hel Wat is ons doel? Versterken van het toezicht Effect van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1121 23 januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking1121: optredend als Fiscaal Dienstverlener Van toepassing

Nadere informatie

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL)

Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) We delen kennis en ontwikkelingen met onze leden Intrakoop seminar 19-01-2016 PersoneelNietIn Loondienst(PNIL) Veranderende wetgeving VAR DBA Rob de Laat Directeur Staffing Management Services Voorzitter

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

Programma Startersdag Utrecht

Programma Startersdag Utrecht Programma Startersdag Utrecht Zaterdag 7 november 2015 Welkom op de Startersdag Wat valt er vandaag te beleven? Volg presentaties Vandaag kun je verschillende presentaties over het starten van een eigen

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

De tekst van het betreffende actueelbericht op www.belastingdienst.nl is: 2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d.

De tekst van het betreffende actueelbericht op www.belastingdienst.nl is: 2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. Vergadering BECON-overleg vrijdag 9 december 2011 Locatie Vergadercentrum De Wereld, Herman Gorterstraat 55, 3511 EW UTRECHT Aanwezig Vertegenwoordigers Beconorganisaties RB, NOB, NBA, SRA, NOAB. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie