Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL S25C CSS31-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL S25C CSS31-1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4742889"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: Roosters U. Lage korf (niet op alle modellen) V. Hoge korf W. Bak voor ijsblokjes X. Inzetstuk binnendeur vriezer Y. Vakje binnendeur vriezer Z. Binnenverlichting boven (en onder, niet op alle modellen) Koelvak A. Lampje binnenin B. Binnenverlichting midden (niet op alle modellen) C. Verstelbaar schap D. Deksel van lade E. Lade (niet op alle modellen) F. Groentenlade G. Regeling groentenlade H. Vleeslade I. Regeling vleeslade L. Vak M. Vak (met flessenhouders, niet op alle modellen) N. Vak 2 lt. (met flessenhouders, niet op alle modellen) O. Vak 0,75 lt. P. Plankafscheiding (niet op alle modellen) Q. Eierbakje R. De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden nageleefd, rekening houdend met het milieu. Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen Conformiteitsverklaring Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 89/109/EEG. Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: niet worden toegestaan in de koelkast te spelen of zich hierin te verstoppen. Dit apparaat bevat geen CFK's. Zie voor nadere bijzonderheden het serieplaatje op het apparaat. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet op de voedingskabel staat. Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen ontploffen. Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. INSTALLATIE Installeer de koelkast niet in de buurt van een warmtebron. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Voor een goede ventilatie moet een ruimte van 1 cm vrijgelaten worden aan beide zijden en boven het apparaat. Maak de koelkast van binnen schoon alvorens hem te gaan gebruiken. Laat de koelkast minstens een uur staan (zonder hem te verplaatsen) voordat u de stekker ervan in het stopcontact steekt. Het apparaat moet worden aangesloten op een watertoevoer die drinkwater of chemisch gezuiverd water levert. Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat. Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar de temperatuur kan dalen onder 13 C. Let op tijdens verplaatsingen dat de vloeren niet worden beschadigd (b.v. parket). 72 3nl33085.fm Page 73 Wednesday, February 11, :31 PM GEBRUIK VAN HET KOELVAK/VRIESVAK Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de installatiehandleiding). Bij het maken van de elektrische aansluiting verschijnen op het display van het vriesvak twee liggende streepjes totdat de optimale temperatuur bereikt wordt, terwijl op het display van de koelkast een in de fabriek ingestelde temperatuur van +5 C weergegeven wordt. Als het apparaat warm is, knippert het rode indicatielampje en klinkt het geluidssignaal, dit betekent dat het product nog niet de optimale temperaturen bereikt heeft voor voedselconservering. Druk op de Reset-knop om het geluidsalarm af te zetten. Het rode indicatielampje stopt met knipperen wanneer de temperatuur in het vriesvak tot onder een geschikte temperatuur voor het conserveren van voedingsmiddelen daalt. Op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het vriesvak worden gezet. Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak. BELANGRIJK: als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven. Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen. Zet geen voedsel in de buurt van de luchtuitgangsopeningen in het koelvak. Een ingebouwde externe vochtregelaar zorgt ervoor dat er zich geen vocht op de randen aan de voorkant ophoopt. Het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen. De binnenverlichting gaat aan bij opening van beide deuren. 73 3nl33085.fm Page 74 Wednesday, February 11, :31 PM Richtlijnen voor selectie van de functie op het bedieningspaneel koelkast/vriesvak en de ijs- en waterdispenser Stand-By Door op de knop te drukken gaat het apparaat over op stand-by. Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen. Op beide displays worden twee groene puntjes weergegeven, die getuigen van de activering van de stand-by functie. Om de functie te hervatten moet dezelfde procedure worden gevolgd, totdat de eerder ingestelde temperaturen op beide displays worden weergegeven. Wanneer het apparaat op stand-by staat, is het licht in het koelvak en het vriesvak uit. Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding. Snelvriezen Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie wordt geadviseerd door op de knop met geel licht erachter te drukken, en wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur, of met de hand door de knop opnieuw in te drukken. Wanneer de functie snelvriezen ingeschakeld is, moet de schuifknop van de vleeslade in de positie groenten verplaatst worden. Display vriesvak Geeft de interne temperatuur weer die is ingesteld in het vriesvak. De ingestelde T wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hervat, ook na een eventuele stroomuitval of uitschakeling van het apparaat met de stand-by-knop. Selectie en regeling temperatuur vriesvak Om de interne temperatuur te veranderen moeten de knoppen worden ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt, die op het display zal verschijnen. Display koelvak Geeft de interne temperatuur weer die is ingesteld in het koelvak. De ingestelde T wordt in het geheugen opgeslagen en ook automatisch hervat na een eventuele stroomuitval of uitschakeling van het apparaat met de stand-by-knop. Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak Om de interne temperatuur te veranderen moeten de knoppen worden ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt, die op het display zal verschijnen.

3 Snelle afkoeling Hiermee wordt de status van de Fast Cooling functie ingeschakeld en weergegeven die dient om het koelen van verse voedingsmiddelen die in het koelvak geplaatst zijn, te versnellen. De functie wordt geactiveerd wanneer de knop van achteren geel verlicht wordt, en wordt automatisch gedeactiveerd na ongeveer 6 uur of handmatig door de knop opnieuw in te drukken. 74 3nl33085.fm Page 75 Wednesday, February 11, :31 PM Richtlijnen voor selectie van de functie op het bedieningspaneel koelkast/vriesvak en de ijsen waterdispenser Vakantie Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. Wordt geactiveerd door op de knop te drukken die van achteren geel wordt verlicht. De T verdwijnt van het display waar een groene punt verschijnt. Om de koelfunctie in het koelvak weer te activeren weer worden ingedrukt. moet de knop Belangrijk: nadat de functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moeten de deuren gesloten blijven. Signalering Deur vriesvak/koelvak open Het symbool van de deur van het koelvak of het vriesvak gaat branden met groen licht wanneer één of beide deuren geopend worden. Alarmen Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en lichtsignalen. Het geluidsalarm wordt uitgeschakeld door op de toets te drukken. Alarm T vriesvak Er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het rode lampje knippert, terwijl de aanwijzingen van de T op het display worden vervangen door twee liggende streepjes. Wordt geactiveerd wanneer: het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het elektriciteitsnet of na een non-actieve periode. De T van het vriesvak onvoldoende is. Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op het serienummerplaatje is aangegeven. De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven. Alarm Black Out Op het display van het vriesvak wordt de maximale T weergegeven die bereikt is tijdens de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het rode alarmlampje branden en wordt het geluidssignaal geactiveerd. Wordt geactiveerd wanneer: er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne T van het vriesvak gestegen is tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen. Om de alarmfunctie te elimineren: Druk op de resetknop. Op het display verschijnt de vooringestelde temperatuur. Opmerking Het wordt aanbevolen de staat van conservering van de voedingsmiddelen in beide vakken te controleren alvorens hen opnieuw in te vriezen of te consumeren! Bedrijfsalarmen In het geval dat het geluidssignaal actief is en op het display letters verschijnen, dient de Whirlpool assistentiedienst te worden gebeld. 75 3nl33085.fm Page 76 Wednesday, February 11, :31 PM Richtlijnen voor selectie van de functie op het bedieningspaneel koelkast/vriesvak en de ijsen waterdispenser Alarm Deur vriesvak/koelkast open Het symbool van de deur van de koelkast/diepvriezer (of beiden) knippert (groen lampje) tegelijkertijd met het geluidssignaal en het rode lampje. Wordt geactiveerd wanneer: één of beide deuren langer dan 2 minuten open gebleven zijn. Als de deur open blijft, wordt na nog 2 minuten het geluidssignaal opnieuw geactiveerd. luchtstroom kan worden geregeld met behulp van de regelschuifknop. die manier wordt voorkomen dat de groenten kunnen bevriezen. In de positie wordt de vochtige lucht gehandhaafd in de ladeaker op OFF te zetten. De ijsmaker maakt geen ijs als de bak niet in de deur geplaatst is. het onderhoud van de ijsbak: 1. Maak de bak leeg. Laat het ijs indien nodig smelten in warm water. Gebruik nooit scherpe voorwerpen om het ijs in de bak kapot te maken. geen reinigingsmiddelen of schurende of agressieve oplosmiddelen. OPMERKING: Gebruik de ijsmaker niet voordat deze op de watertoevoer is aangesloten. Het is normaal dat de ijsblokjes aan elkaar vastzitten op de hoeken. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt worden. De ijsmaker functioneert niet zolang het vriesvak niet voldoende koud is om ijs te maken. Gewoonlijk is hiervoor één nacht nodig. Een goede waterkwaliteit is van belang voor een goede kwaliteit van het ijs. Chemische stoffen die worden gebruikt om het water te ontharden, zoals zout, kunnen de ijsmaker beschadigen en tot gevolg hebben dat het geproduceerde ijs slecht van kwaliteit is. 84 3nl33085.fm Page 85 Wednesday, February 11, :31 PM MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE IJSMAKER PROBLEEM De ijs- en waterdispenser werkt niet. OORZAAK De deur van het vriesvak is open. De bak van de ijsblokjes zit niet goed op zijn plaats. De ijsdispenser werkt niet meer. De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt en de ijsblokjes zijn gesmolten en aan elkaar gaan zitten. OPLOSSING Doe de deur van het vriesvak dicht. Controleer of de bak voor de ijsblokjes helemaal is aangeduwd. Schud de bak zo nu en dan om de ijsblokjes gescheiden te houden en de capaciteit te verhogen. Gooi de oude ijsblokjes weg en wacht tot er nieuwe ijsblokjes geproduceerd worden. Wacht ongeveer 3 minuten om het motortje van de dispenser de tijd te geven zich te herstellen. Als er grote hoeveelheden ijs nodig zijn, wordt geadviseerd deze rechtstreeks uit de ijsbak te halen, en niet uit de dispenser. Er moet nieuw ijs worden gemaakt. Gooi de oude ijsblokjes weg en wacht tot er nieuw ijs gemaakt wordt. Bewaar het overtollige ijs in een bak met deksel. Voor water dat mineralen bevat kan het nodig zijn een filter te gebruiken. Verpak de levensmiddelen op de juiste manier. Maak de ijsbak en het vriesvak schoon. Volg de aanwijzingen voor een goede watertoevoer naar de ijsmaker. De eerste ijsblokjes die door een nieuwe ijsmaker zijn gemaakt kunnen slecht van smaak zijn. Gooi de eerste ijsblokjes weg en wacht tot er nieuw ijs gemaakt wordt. De hendel van de ijsdispenser is te lang ingedrukt gebleven. IJs met onaangename geur of smaak. Het ijs absorbeert de geuren uit de lucht. Waterkwaliteit. Voedingsmiddelen onvoldoende ingepakt. De ijsbak en het vriesvak moeten worden schoongemaakt. Wateraansluitingen van de ijsmaker. OPMERKING: Verbruik alleen de ijsblokjes die door de ijsmaker gemaakt zijn. 85 3nl33085.fm Page 86 Wednesday, February 11, :31 PM ONDERHOUD EN REINIGING Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten. Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die bevochtigd is met een lauwe water- en azijnoplossing. Afspoelen en drogen. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. Reinig de buitenkant met een spons die bevochtigd is met lauwwarm water.

4 Afdrogen met een zachte doek. Gebruik geen stoomreinigers Het wordt geadviseerd de condensor en de afdichting schoon te maken. OPMERKING: De slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak voor het dooiwater, en kunnen hoge temperaturen bereiken. Maak hen regelmatig schoon met een stofzuiger. Haal de stekker van de koelkast altijd uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen. Verwijdering plafondverlichting koelcel: Draai de schroef los waarmee het lampenkapje is vastgezet Haal het naar beneden weg en verschuif het naar de binnenkant van de koelcel. uw apparaat met een automatische ijsmaker is uitgerust: 1. schakel de ijsmaker uit; 2. sluit de watertoevoer naar de ijsmaker af; 3. maak de ijsbak leeg. enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen. Verhuizingen Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan. Draai de nivelleerbouten aan de voorzijde vast. Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast. Stroomuitval Als de stroom uitvalt dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang de stroomuitval zal duren. 1. Bij een stroomuitval van maximaal 24 uur dient u beide deuren van het apparaat gesloten te houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud. 2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren. 3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak. Maak de ijsblokjesbak leeg. Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel. Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn. Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert en als u denkt dat u enig risico loopt door het opnieuw in te vriezen, kunt u het beter weggooien. 87 3nl33085.fm Page 88 Wednesday, February 11, :31 PM OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE Alvorens contact met de klantenservice op te nemen moet u er rekening mee te houden dat.... problemen bij het gebruik vaak veroorzaakt worden door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder gereedschap. Het apparaat functioneert niet Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op? Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd? Lawaai of trillingen Het merendeel van de geluiden is normaal. Harde oppervlakken zoals de vloer, muren en kasten kunnen het lawaai versterken. Hier volgt een beschrijving van de meest voorkomende soorten geluiden en de mogelijke oorzaken. Licht gezoem Dit kan worden veroorzaakt door de motor van de ventilator van de koelkast en door de bijbehorende luchtverplaatsing. Klikken De thermostaat klikt wanneer de koelkast niet meer werkt en wanneer hij weer start. De timer van de ontdooier klikt aan het begin en aan het einde van de ontdooicyclus. Watergeluiden Wanneer de koelkast niet meer werkt kan enkele minuten het borrelen van water te horen zijn, dat afkomstig is uit de leidingen. Verder kan het dooiwater te horen zijn wanneer het in het opvangbakje stroomt. Lawaai van de ijsmaker Aangezien de koelkast een ijsmaker heeft, kan het zijn dat u gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het druppelen van water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt. De ijsmaker functioneert niet: Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuwe koelkast kan dit 24 uur duren. Staat de ON/OFF knop van de ijsmaker wel op de stand ON? Is de waterklep open? Komt er water bij de ijsmaker? Is er een waterfilter geïnstalleerd op de koelkast? Het filter kan verstopt of niet goed geplaatst zijn. Controleer eerst de instructies voor installatie van het filter om er zeker van te zijn dat het goed op zijn plaats zit en niet verstopt is. Als het probleem niet te wijten is aan de plaatsing of een verstopping dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd vakman of een technicus. 88 Water in de ontdooibak: Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken. Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt. De randen van de omkasting van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen zijn warm: dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is. Het licht werkt niet: Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd? Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op? Is het lampje doorgebrand? Als het lampje is doorgebrand: 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. 2. Zie het hoofdstuk Onderhoud en Reiniging. De motor lijkt te lang in werking te blijven: Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor? Zijn de deuren wel goed gesloten? Sluiten de deurafdichtingen perfect af? Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. Als de deur vaak wordt geopend of als er grote hoeveelheden voedsel in de koelkast worden bewaard, zal de motor langer draaien om het koelvak goed te kunnen koelen. 3nl33085.fm Page 89 Wednesday, February 11, :31 PM Denk aan het volgende De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de instelling van de thermostaten. Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Controleer of de deuren perfect sluiten. Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd wordt. Er is te veel vochtophoping Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd wordt. Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u hen in de koelkast zet. Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen.

5 Powered by TCPDF ( Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is. Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in de koelkast. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. zit op het bedieningspaneel. Wanneer het lampje geel wordt in plaats van groen, wil dat zeggen dat het binnenkort nodig is de patroon te vervangen (het filter is voor 90% van zijn duur gebruikt). Het wordt geadviseerd hem te vervangen wanneer het indicatielampje van het waterfilter rood wordt. Of wanneer de water- en ijsstroom aanzienlijk minder worden (zie Vervanging van de patroon van het waterfilter verderop in dit deel). OPMERKING: Gebruik geen water dat microbiologisch onzuiver is of water waarvan de kwaliteit onzeker is en dat niet vóór of na de installatie gezuiverd wordt. Nadat het filter van het systeem vervangen is, moet u het indicatielampje van het waterfilter resetten door de desbetreffende schakelaar ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Wanneer het systeem gereset is, wordt het rode lampje weer groen. Vervangen van de waterfilterpatroon Het waterfilter zit onder de deur van het vriesvak. 1 De dop van de waterfilterpatroon vindt u op het rooster aan de voorzijde van de koelkast, onder de deur van het vriesvak. Draai de dop tegen de wijzers van de klok in totdat hij verticaal staat en trek de dop met de filterpatroon door het rooster naar buiten. OPMERKING: Aangezien de patroon water bevat, kan het zijn dat dit naar buiten komt. 2 Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude patroon af te schuiven. De dop kan naar rechts of naar links worden weggeschoven. DE DOP NIET WEGGOOIEN. 3 Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en verwijder de bescherming uit de O-ringen. 4 Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven. 5 Duw de nieuwe filterpatroon in het rooster met de patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan. Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat. 6 LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT DE STRAAL HELDER WORDT (ongeveer 9-14 liter of gedurende 6-7 minuten). Zodoende wordt het systeem schoongemaakt en wordt de lucht uit de leidingen verwijderd. OPMERKING: Bij de eliminatie van lucht uit de installatie kan het zijn dat er water uit de dispenser naar buiten komt. Bestellen van vervangende filters Neem voor het bestellen van nieuwe filters contact op met uw Whirlpool-leverancier nl33085.fm Page 91 Wednesday, February 11, :31 PM SLOOP VAN DE KOELKAST Het gevaar bestaat dat kinderen in de koelkast opgesloten kunnen blijven, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Een gesloopte of afgedankte koelkast kan gevaarlijk zijn voor een kind, ook als hij maar enkele dagen onbewaakt wordt achtergelaten. Alvorens de koelkast of de vriezer te slopen: Verwijder de deuren. Verwijder de schappen niet, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen klimmen. 91.

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Productinformatieblad A. Koelvak 1. Groente- en fruitlade 2. Schappen/Zone voor schappen 3. Led-verlichting 4. Bovenste schap 5. Deurvakken 6. Flessenplank 7. Flessenblokkering (indien

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE Instructions for use Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Bij sommige

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL FRSS2VAF20/0

Uw gebruiksaanwijzing. WHIRLPOOL FRSS2VAF20/0 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in: - keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren - op boerderijen

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET KOELVAK Ingebruikneming van het apparaat 1. Steek de stekker in het stopcontact 2. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken is het apparaat gewoonlijk van te voren in de fabriek

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

GEBRUIK VAN DE VRIEZER GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen reeds ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Ingebruikneming van de vriezer Het is niet nodig de temperatuur

Nadere informatie

3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING

3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING 3NL33009.fm Page 32 Friday, March 5, 2004 3:42 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE KOELKAST GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

3 4 5 N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar behoren werken als het voor een langere Belangrijk! laag stroomverbruik. Klimaatklasse SN N ST T Dagelijks gebruik Toebehoren 1) Verplaatsbare schappen/lades

Nadere informatie

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WV1870A+NFW Gebruiksaanwijzing 30302004NL.fm Page 29 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING

60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING 60802045NL.fm Page 33 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

ALS HET APPARAAT NIET GEBRUIKT WORDT ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ALS HET APPARAAT NIET GEBRUIKT WORDT ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Wanneer de elektrische aansluiting gerealiseerd is worden op het display de van te voren in de fabriek ingestelde temperaturen (-18 C en +5 C) weergegeven. Wanneer er een geluidssignaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN REINIGING EN ONDERHOUD STORINGEN OPSPOREN

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Nadere informatie

GEBruIk van HEt koelvak Ingebruikneming van het apparaat De temperatuur aanpassen Opmerking: Bewaren van levensmiddelen in de koelkast:

GEBruIk van HEt koelvak Ingebruikneming van het apparaat De temperatuur aanpassen Opmerking: Bewaren van levensmiddelen in de koelkast: Gebruik van het koelvak Ingebruikneming van het apparaat 1. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. 2. Nadat de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken, houdt het apparaat

Nadere informatie

NL.fm Page 71 Friday, May 19, :02 AM GEBRUIKSAANWIJZING

NL.fm Page 71 Friday, May 19, :02 AM GEBRUIKSAANWIJZING 31502003NL.fm Page 71 Friday, May 19, 2006 11:02 AM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK/VRIESVAK GEBRUIK VAN

Nadere informatie

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28 INDEX Hoofdstuk 1: INSTALLATIE...28 1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN... 28 1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN... 28 Hoofdstuk 2: FUNCTIES...29 2.1. ON/STAND BY (AAN/STAND-BY)... 29 2.2. 6th SENSE FRESH CONTROL

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAGINA 32 MILIEUTIPS PAGINA 32 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 33 GEBRUIK VAN HET KOELVAK PAGINA 34

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAGINA 32 MILIEUTIPS PAGINA 32 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 33 GEBRUIK VAN HET KOELVAK PAGINA 34 78962-nl.fm5 Page 31 Monday, November 8, 1999 6:54 PM INHOUD NL VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAGINA 32 MILIEUTIPS PAGINA 32 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 33 GEBRUIK VAN HET KOELVAK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING INBOUWVRIESKAST EEK101VA

GEBRUIKSAANWIJZING INBOUWVRIESKAST EEK101VA GEBRUIKSAANWIJZING INBOUWVRIESKAST EEK101VA INHOUD DEEL 1: VOORBEREIDINGEN 30-31 Veiligheidsvoorschriften Aanbevelingen Het apparaat inschakelen DEEL 2: GEBRUIK VAN DE VRIEZER 32 Thermostaatinstellingen

Nadere informatie

37093Nl.fm5 Page 31 Thursday, October 4, :00 PM

37093Nl.fm5 Page 31 Thursday, October 4, :00 PM 37093Nl.fm5 Page 31 Thursday, October 4, 2001 4:00 PM Gefeliciteerd U heeft een eer goede keue gemaakt. Met de aanschaf van dit elektrische huishoudelijke apparaat heeft u een apparaat gekoen dat hoge

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAG. 23 MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN PAG. 23 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN PAG. 23 WERKING VAN HET KOELGEDEELTE PAG.

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAG. 23 MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN PAG. 23 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN PAG. 23 WERKING VAN HET KOELGEDEELTE PAG. NL INHOUD VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAG. 23 MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN PAG. 23 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN PAG. 23 WERKING VAN HET KOELGEDEELTE PAG. 24 WERKING VAN HET GEDEEL TE MET LAGE TEMPERATUUR

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER PAGINA 26 MILIEUTIPS PAGINA 26 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 27

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER PAGINA 26 MILIEUTIPS PAGINA 26 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 27 42013bNL.FM5 Page 25 Wednesday, September 6, 2000 5:15 PM INHOUD NL VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER PAGINA 26 MILIEUTIPS PAGINA 26 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 27 INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

Nadere informatie

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26. MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26. MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27 INHOUD NL VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST Bladzijde 26 MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN Bladzijde 26 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Bladzijde 27 WERKING VAN HET KOELGEDEELTE Bladzijde 28 WERKING VAN HET VRIESVAK

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING

43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING 43502000NL.fm Page 36 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

GEBRUIK VAN DE VRIEZER GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen al ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Ingebruikneming van de vriezer Het is niet nodig de temperatuur

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE INSTALLATIE

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDIENINGEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK HET

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK SCHOONMAKEN VAN HET

Nadere informatie

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE

Instructions for use. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE Instructions for use Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Operating instructions Anleitung NL FR EN DE HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Sluit het apparaat op de netvoeding aan. Bij modellen met elektronica

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET APPARAAT Bladzijde 30. BEDIENINGSPANEEL Bladzijde 31. VOOR DE INGEBRUIKNAME Bladzijde 32. RAAD EN VOORZORG Bladzijde 32

SCHEMA VAN HET APPARAAT Bladzijde 30. BEDIENINGSPANEEL Bladzijde 31. VOOR DE INGEBRUIKNAME Bladzijde 32. RAAD EN VOORZORG Bladzijde 32 INHOUD NL SCHEMA VAN HET APPARAAT Bladzijde 30 BEDIENINGSPANEEL Bladzijde 31 VOOR DE INGEBRUIKNAME Bladzijde 32 RAAD EN VOORZORG Bladzijde 32 DE KOELAFDELING GEBRUIKEN Bladzijde 33 DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN DEUREN AFSTELLEN (indien beschikbaar)...4

1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN TWEE APPARATEN INSTALLEREN DEUREN AFSTELLEN (indien beschikbaar)...4 INDEX Hoofdstuk 1: INSTALLATIE...4 1.1. EEN APPARAAT INSTALLEREN...4 1.2. TWEE APPARATEN INSTALLEREN...4 1.3. DEUREN AFSTELLEN (indien beschikbaar)...4 Hoofdstuk 2: FUNCTIES...5 2.1. 6th SENSE / GREEN

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16

FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16 FRANÇAIS Mode d emploi Page 4 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 10 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 16 3 HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN Sluit het apparaat op de netvoeding aan. Bij modellen

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SR-L39NMB http://nl.yourpdfguides.com/dref/783101

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SR-L39NMB http://nl.yourpdfguides.com/dref/783101 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

ELECTRIC Chiller. AquaChill 100. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 100. Power source.

ELECTRIC Chiller. AquaChill 100. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 100. Power source. ELECTRIC Chiller Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrisch Koelagregaat 2. Geschikt voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk te

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE VRIEZER

GEBRUIK VAN DE VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIK VAN DE VRIEZER DE VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN REINIGING EN ONDERHOUD OPSPOREN VAN STORINGEN TIPS VOOR ENERGIESBESPARING KLANTENSERVICE TIPS VOOR ENERGIESBESPARING 23 GEBRUIK

Nadere informatie

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7 Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6 Installatie 7 Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer 7 Gebruik

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A

Wijn. klimaatkast.nl. Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Wijn klimaatkast.nl Handleiding Wijnklimaatkast WK-60A Volg de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico van brand, elektrische schokken of verwondingen bij het gebruik van de te voorkomen Lees de volgende

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen :

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen : ELECTRIC Chiller Aquachill 200 Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrische Koelagregaat 2. Voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk

Nadere informatie

33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING

33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING 33502008NL.fm Page 39 Tuesday, November 17, 2009 7:17 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN DE KOELKAST GEBRUIK VAN HET

Nadere informatie

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430

11/2010. Mod: PV200X. Production code: UR200/OUT430 11/2010 Mod: PV200X Production code: UR200/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Belangerijke veiligheidsinstructies NL NL Belangerijke veiligheidsinstructies 1. Om volledig gebruik te maken

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP- PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL- TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN. NL

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5.

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5. NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R

Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Inductie Kookplaten IET1R IETD2R IETW2R IED1R IEDD2R Installatie Werking Installatie- en gebruikershandleiding VOOR HOBART INDUCTIEKOOKPLATEN Inhoud Pagina INSTALLATIE 1.1 Installatie 3 1.2 Afmetingen

Nadere informatie

HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

HET APPARAAT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING Pagina ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN 27 MILIEUTIPS 27 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 28 EN ADVIEZEN LEER UW APPARAAT KENNEN 29 ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN 32 SERVICE 32 26 ALVORENS

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Proficiat U heeft goed gekozen. Dit nieuwe huishoudelijk apparaat is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie.

Proficiat U heeft goed gekozen. Dit nieuwe huishoudelijk apparaat is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie. Proficiat U heeft goed gekozen. Dit nieuwe huishoudelijk apparaat is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie. Dit met moderne technieken gebouwde model koelkast verbruikt weinig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT A. Koelkast 1. Groente- en fruitlade 2. Schappen en zone voor schappen 3. Thermostaatgroep met verlichting 4. Deurvakken 5. Flessenplank 6. Verwijderbare flessenblokkering

Nadere informatie