Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering"

Transcriptie

1 BEZOEKADRES Waterstraat 47, 3511 BW Utrecht POSTADRES Postbus 48, 3500 AA Utrecht TELEFOON (030) FAX (030) Stand van zaken MVO in Nederland medio 2007 Veel dynamiek, beperkte verankering INTERNET Er is op dit moment veel dynamiek op het gebied van MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit verschillende onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de bekendheid van MVO bij Nederlandse ondernemers inmiddels groot is, en dat een overgrote meerderheid van ondernemers en managers er positief tegenover staat. Echter, het daadwerkelijk uitvoeren van MVO-activiteiten, het verankeren van MVO in de bedrijfsprocessen, is aanzienlijk minder ver gevorderd. Slechts een derde van het MKB in Nederland doet volgens eigen zeggen aan MVO. De meest uitgevoerde MVO-activiteiten zijn werknemers-gerelateerd en raken aan het begrip goed werkgeverschap. De minst uitgevoerde MVO-activiteiten zijn planet- en MBO-gerelateerd. Ook ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen scoren nog relatief laag. Ondanks de beperkte verankering, neemt de aandacht voor MVO in zowel de business-to-business markt als de consumentenmarkt, de kapitaalmarkt en de arbeidsmarkt toe. Daar staat weer tegenover dat Nederland in 3 jaar tijd van de 6 e naar de 15 e plek zakte op een door de Universiteit van Groningen opgestelde ranglijst van duurzame landen. Dit document geeft een overzicht van verschillende recente onderzoeken naar MVO. Eerst wordt een algemeen beeld gegeven over MVO binnen Nederlandse bedrijven. Vervolgens worden het MKB en het grootbedrijf apart bekeken. Ook wordt aandacht besteed aan MVO op de kapitaalmarkt, de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt. Algemeen Het Financieele Dagblad en Nyenrode hebben in 2007 onderzoek gedaan onder ruim 500 managers en ondernemers uit zowel het MKB als het grootbedrijf. Van de ondervraagde managers en ondernemers onderkent 36% het belang van duurzaam ondernemen voor het eigen bedrijf. 25% denkt dat duurzaam ondernemen niet relevant is voor de eigen onderneming. Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? Waarom onderkent 36% van de respondenten het belang van duurzaam ondernemen voor het eigen bedrijf? In volgorde van afnemend belang: 36% is van mening dat MVO bijdraagt aan imagoverbetering. Vooral managers uit het openbaar bestuur (55%) en binnen de publieke dienstverlening (48%) onderkennen dit verband. 35% vindt MVO van waarde voor klanten en afnemers. Deze drive is relatief gezien belangrijk voor jonge managers en ondernemers (18 tot 24 jaar). Opvallend is dat managers uit het openbaar bestuur hier niet in positieve zin uitspringen. 65% van de managers uit het openbaar bestuur verwacht niet dat afnemers duurzaamheid in hun aankoopbeslissing mee zullen laten wegen, dan wel hebben hier geen mening over. Dit is opvallend omdat juist de (rijks)overheid zich gecommitteerd heeft om in 2010 duurzaamheid bij (nagenoeg) al haar aanbestedingen en aankopen als een zwaarwegend criterium mee te laten wegen. 31% beschouwt MVO als een PR-instrument. 30% denkt dat MVO leidt tot een groter vertrouwen bij overheden en toezichthouders. Dit is met name het geval in de publieke dienstverlening (42%) en openbaar bestuur (55%). 47% van de respondenten uit ondernemingen met meer dan 250 medewerkers onderkent dit verband. Ruim een kwart beschouwt MVO als een mogelijkheid om werknemers vast te houden. 1/6

2 26% is van mening dat MVO prikkelt tot innovatie. Deze drive is relatief gezien belangrijk voor jonge managers en ondernemers (18 tot 24 jaar) (38%) en managers uit het openbaar bestuur (55%). Ongeveer een kwart denkt dat MVO waarde toevoegt voor de aandeelhouders. In het onderzoek is de ondervraagde managers en ondernemers gevraagd een top 3 van maatschappelijke vraagstukken op te stellen die relevant zijn voor het eigen bedrijf. Kwaliteit van arbeid, Innovatie en Gezond leven werden het meest genoemd, gevolgd door Sociale zekerheid, Mobiliteit en transport, Leiderschap, Vergrijzing, Arbeidsparticipatie, Klimaatverandering en energiegebruik, en Ruimtegebruik. Opvallend is dat de maatschappelijke vraagstukken die nu veel aandacht krijgen, zoals leefbaarheid, klimaatverandering en arbeidsparticipatie, bij deze respondenten niet de hoogste urgentie hebben. Verder valt op dat Klimaatverandering en energiegebruik in vergelijking met andere branches relatief hoog scoort in de financiële sector. MKB Uit onderzoek van het EIM onder MKB ondernemers met 5-99 fte blijkt dat 68% van de ondernemers bekend is met het begrip MVO. 81% van de respondenten geeft aan dat het management van hun bedrijf tamelijk tot zeer positief staat tegenover MVO. Het onderzoek wijst uit dat hoe groter het bedrijf is, hoe bekender het begrip MVO (28% van de bedrijven van medewerkers is goed bekend met MVO, tegen 17% van de bedrijven met 5-9 medewerkers). De financiële dienstverleners (83%), zakelijke dienstverleners (79%) en de industrie (66%) zijn het meest bekend met MVO. Verder wijst het onderzoek van EIM uit dat (nog steeds) 21% van de respondenten MVO associeert met het voldoen aan wetten en regels. Hoewel ruim tweederde van de ondernemers bekend is met het begrip MVO, geeft slechts 34% aan het gevoel te hebben MVO-activiteiten uit te voeren. Ook hier geldt hoe groter het bedrijf, hoe vaker men aan MVO doet (67% van de bedrijven met medewerkers geeft aan MVOactiviteiten uit te voeren). De financiële dienstverleners (44%), zakelijke dienstverleners (40%) en de industrie (36%) doen het meest aan MVO. Opvallend is echter dat hoewel slechts 34% van de respondenten aangeeft het gevoel te hebben MVO-activiteiten uit te voeren, volgens dezelfde respondenten 61% van de voorgelegde MVOactiviteiten worden uitgevoerd. De meest uitgevoerde MVO-activiteiten zijn werknemers-gerelateerd (zie onderstaande tabel). De minst uitgevoerde MVO-activiteiten zijn planet-gerelateerd. Ook MBO-gerelateerde thema s scoren relatief laag (zie onderstaande tabel). De 20 meest uitgevoerde MVO-activiteiten 2/6

3 De 20 minst uitgevoerde MVO-activiteiten 35% van de respondenten stelt eisen aan zijn toeleveranciers. Financiële dienstverleners doen dit het minst vaak. Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het onderzoek van EIM wijst uit dat MKB bedrijven die MVO-activiteiten uitvoeren, dit doen omdat het loont (41%) of omdat het hoort (38%). MKB bedrijven die bepaalde MVO-activiteiten niet uitvoeren (39% van de door EIM gepresenteerde MVO-activiteiten), doen dit niet omdat het niet past in de bedrijfsvoering (20%), niet past in de bedrijfsstrategie (13%) of omdat MVO het bedrijf niets oplevert (11%). 10% doet niet aan MVO omdat er te weinig kennis in het bedrijf is. Bovendien blijkt uit het onderzoek van EIM dat er geen mentale druk van buitenaf wordt ervaren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In 73% van de gevallen wordt door de bedrijfsomgeving zelden of nooit gevraagd naar de MVO-activiteiten van de bedrijven. Waarom geeft dan toch 34% van de respondenten aan MVO-activiteiten uit te voeren? In volgorde van afnemend belang: 26% van de respondenten uit het EIM-onderzoek geeft aan dat MVO leidt tot gemotiveerder personeel. 14% noemt imago als reden 13% geeft aan dat MVO goed is voor milieu en natuur. 12% geeft aan dat MVO goed is voor de maatschappij. 12% zegt dat MVO bijdraagt aan meer tevreden klanten. 10% denkt dat MVO bijdraagt aan lagere bedrijfskosten. 7% geeft aan dat MVO leidt tot een betere omgang met stakeholders. 4% zegt dat MVO leidt tot meer omzet. Wanneer MKB ondernemers worden gevraagd naar de maatschappelijke vraagstukken die voor de ontwikkeling van hun bedrijf het meest belangrijk zijn,denkt men vooral aan economisch getinte vraagstukken dichtbij huis. Dat de nutsvoorziening in Nederland in de toekomst betrouwbaar blijft, dat de files afnemen en de belastingen worden verlaagd. Het milieu wordt minder belangrijk gevonden. Grootbedrijf Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 200 grote Europese bedrijven blijkt dat hoe meer deze bedrijven een verband zien tussen financiële prestaties en MVO, hoe meer zij MVOactiviteiten ontplooien. 69% van de bedrijven uit dit onderzoek heeft kwantitatieve doelen gesteld voor het thema gezondheid en veiligheid. 55% heeft kwantitatieve doelen gesteld voor het thema klimaatverandering. 3/6

4 De thema s waar de meeste bedrijven een beleid voor hebben opgesteld: corruptiepreventie (96%), gezondheid en veiligheid (96%), werknemersrechten (90%) en transparantie (86%). Het minst vaak is een beleid opgesteld voor ecologische diversiteit (53%), opleiding (41%) en armoedebestrijding (18%). Codes of conduct (64%), werknemerstrainingen (48%) en stakeholderdialogen (42%) worden ingezet om met de verschillende maatschappelijke thema s om te gaan. De grote Europese bedrijven vinden corruptiepreventie (4.6), transparantie (4.5) en gezondheid en veiligheid (4.5) de belangrijkste thema s (Op een schaal van 1 5, waarbij 1 = niet belangrijk en 5 = erg belangrijk). Klimaatverandering wordt in de toekomst het belangrijkste thema volgens de respondenten. 65% van de bedrijven gaat een stakeholderdialoog (met concurrenten, NGO s en consumenten) aan over klimaatverandering. Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen? Volgens dit onderzoek van de Erasmus Universiteit, is MVO vooral belangrijk voor reputatiemanagement (4.3), het aantrekken van werknemers (4.2) en de algemene concurrentiepositie (4.1) van de organisatie (Op een schaal van 1 5). Het onderzoek van FD en Nyenrode onder bedrijven met meer dan 250 medewerkers geeft de volgende motivaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In volgorde van afnemend belang: 47% geeft aan dat MVO leidt tot groter vertrouwen bij overheden en toezichthouders. 44% denkt dat MVO bijdraagt aan imagoverbetering. 37% geeft aan dat MVO prikkelt tot motivatie. 26% geeft aan dat MVO de mogelijkheid biedt werknemers vast te houden. 23% denkt dat MVO waarde toevoegt voor de aandeelhouders. Transparantie Uit onderzoek van KPMG en GRI onder de top 500 bedrijven van de Financial Times blijkt dat 90% rapporteert over klimaatverandering, maar niet meer dan 20% van de ondernemingen de risico s voor de bedrijfsvoering in beeld brengt. Uit onderzoek van KPMG en UvA blijkt dat in % van de grote bedrijven een apart duurzaamheidverslag produceert. In 2005 steeg dit tot 33%. Kapitaalmarkt Uit onderzoek van VBDO blijkt dat de aandacht voor duurzaam sparen en beleggen toeneemt. Duurzaam beleggen groeit in 2006 met 19% tot 3,3 miljard euro (regulier beleggen nam in 2006 toe met 5,6%) Hiermee bereikt duurzaam beleggen een marktaandeel van 3,6% van het totaal door particulieren belegde vermogen. Duurzaam sparen groeit in 2006 met 21% tot 8 miljard euro (regulier sparen nam in 2006 toe met 4,9%). Hiermee bereikt duurzaam sparen een marktaandeel van 2,8% van het totaal door particulieren gespaarde vermogen. Het jaar 2006 is sinds 1987 het 19 de opeenvolgende jaar dat duurzaam sparen en beleggen in Nederland marktaandeel wint. Desondanks blijft het marktaandeel nog laag. Tevens blijkt uit onderzoek van VBDO dat Nederlandse banken slechts in 25% van de gevallen voor duurzame resoluties stemt die in de Verenigde Staten tijdens aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend. Voorts blijkt dat steeds meer banken MVO-criteria meenemen bij het selecteren en beoordelen van klanten in het kader van de kredietverlening. Dat geldt voor het grootbedrijf, maar in toenemende mate ook voor het MKB. Onderzoek voor het televisieprogramma Zembla in maart 2007 brengt naar buiten dat pensioenfondsen beleggen in onder andere clustermunitie en bedrijven die kinderarbeid dulden. In reactie hierop voert de Universiteit Maastricht onderzoek uit onder 80 pensioenfondsen. Uit dit 4/6

5 onderzoek blijkt dat 70% van de pensioenfondsen het eens is met de stelling dat het pensioenfonds aandacht voor verantwoord ondernemen in het beleggingsproces belangrijk vindt. 67% van de pensioenfondsen vindt dat zij bedrijven dienen te stimuleren verantwoord ondernemen serieus te nemen. In totaal heeft of ontwikkelt 59% van de pensioenfondsen een beleid op het gebied van verantwoord ondernemen. In vergelijking met 2003 is hier sprake van een duidelijke toename. Consumentenmarkt Onderzoek van MarketResponse wijst uit dat in % van de Nederlandse populatie van 18 jaar en ouder als Cultural Creative 1 is te classificeren. Nog eens 10% heeft daar enige affiniteit mee. In 2006 blijkt uit een nieuw onderzoek van MarketResponse dat het aantal Cultural Creatives in Nederland is gestegen met tot circa 16%. Uit weer ander onderzoek van MarketResponse uit 2007 blijkt dat 85% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat bedrijven aan MVO doen, en zelfs 73% dit als een plicht ziet. Toch is slechts 25% zich ervan bewust of producten en diensten die men koopt afkomstig zijn van een bedrijf dat aan MVO doet. 48% van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor producten of diensten van bedrijven die aan MVO doen. Tevens blijkt dat bijna de helft (46%) van de Nederlanders vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een duurzame samenleving. Duurzame artikelen (spaarlampen, elektronica met energielabel, waterbesparende douchekop) worden voornamelijk aangeschaft, omdat zij geld opleveren. De Consumentenbond speelt in op de groeiende interesse voor duurzaamheid en verstrekt inmiddels bij 50% van alle vergelijkende onderzoeken informatie over MVO bij de desbetreffende producenten. Het bedrijfsleven onderkent de groei en de belangstelling onder consumenten ook steeds meer: 34% van de managers en ondernemers is van mening dat klanten en afnemers duurzaamheid in de toekomst mee zullen laten wegen in hun aankoopbeslissingen. Met name managers en ondernemers uit de handelssector (39%) en de publieke dienstverlening (42%) zijn hier positief over. Sinds kort neemt het aantal bedrijven dat duurzaamheid in de eigen marketing verwerkt toe. Denk hierbij aan BCC, de Rabobank die de klimaathypotheek en de klimaatcard introduceert, energiebedrijven, supermarkten, leasemaatschappijen en autofabrikanten. Toch vormt deze groep nog een kleine minderheid. Arbeidsmarkt Onderzoek van MarketRepsonse wijst uit dat bijna 50% van de Cultural Creatives ontevreden is over het milieubeleid van de werkgever (tegen 33% van de rest van de werkende Nederlanders). De aandachtvoor Veiligheid en Gezondheid op het werk is volgens 87% van de Cultural Creatives goed tot zeer goed. Volgens onderzoek van FD en Nyenrode ziet 29% van de managers en ondernemers uit het grotere middenbedrijf ( werknemers) en 26% van de grote ondernemingen (>250 werknemers) een verband tussen duurzaam ondernemen en de mogelijkheid om werknemers vast te houden. Managers uit grote Europese bedrijven vinden MVO vooral belangrijk voor het aantrekken van werknemers (4.2 op een schaal van 1 5). Ook een kwart van het MKB vindt dat MVO leidt tot gemotiveerder personeel. Conclusie Concluderend kan worden gesteld dat de bekendheid van MVO inmiddels groot is, en dat een overgrote meerderheid van managers uit het Nederlandse bedrijfsleven positief tegenover MVO staat. Echter, het daadwerkelijk uitvoeren van MVO-actiteiten, het verankeren van MVO in de bedrijfsprocessen, is aanzienlijk minder ver ontwikkeld: slechts eenderde van het MKB in 1 Cultural Creatives: mensen die een duurzame levensstijl nastreven 5/6

6 Nederland doet naar eigen zeggen aan MVO. De financiële dienstverleners, zakelijke dienstverleners en de industrie lopen hierin voorop. De meest uitgevoerde MVO-activiteiten binnen het Nederlandse MKB zijn werknemer-gerelateerd. De minst uitgevoerde MVO-activiteiten zijn planet- en MBO-gerelateerd. Ook ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen scoren nog relatief laag. Binnen het grootbedrijf wordt MVO duidelijk gestructureerder aangepakt, vooral omdat MVO volgens deze bedrijven loont. Blik op de toekomst MVO speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de business-to-business markt, de consumentenmarkt, de kapitaalmarkt en de arbeidsmarkt. Als bedrijven hierop in willen spelen, zal hard gewerkt moeten worden aan de verankering van MVO in de eigen kernactiviteiten. Verwacht wordt dat klimaat en energie voor veel bedrijven een van de belangrijkste thema s is in de toekomst. De planet-gerelateerde onderwerpen zijn nu nog onderbelicht. Ook hierin is nog een flinke stap te maken. Tot slot is in de toekomst meer aandacht nodig voor het thema ketenverantwoordelijkheid. Ondernemers en managers zijn hier nu nog relatief weinig mee bezig, ook binnen het openbaar bestuur. Dit is opvallend omdat juist de overheid zich gecommitteerd heeft om in 2010 duurzaamheid bij nagenoeg al haar aanbestedingen en aankopen zwaar te laten meewegen. Verder onderzoek Bovenstaande onderzoeken roepen ook nieuwe vragen op. Om onduidelijkheden op te helderen, en om de ontwikkeling van MVO in de loop van de tijd te kunnen volgen voert MVO Nederland op dit moment overleg met o.a. het ministerie van EZ en het Milieu- en Natuurplanbureau over vervolgonderzoek. Utrecht, 15 augustus 2007 MVO Nederland Nelleke Jacobs Gebruikte onderzoeken: 2007 Report on European CSR Survey, RSM Erasmus University, 2007 Cultural Creatives 2006, MarketResponse, 2006 Cultural Creatives in Nederland, MarketResponse, 2004 De kracht van pensioenfondsen, Universiteit Maastricht, 2007 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland , VBDO, 2007 FD Nyenrode monitor, Financieele Dagblad ism Nyenrode, 2007 KPMG en GRI, 2007 Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het grote MKB, EIM, /6

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer

Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf. Theo Aalbers en Kees Vringer Maatschappelijke verantwoord ondernemen door het Midden en KleinBedrijf Theo Aalbers en Kees Vringer Samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk voor het Midden en KleinBedrijf

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in het MVO-speelveld medio 2008

Trends en ontwikkelingen in het MVO-speelveld medio 2008 BEZOEKADRES Waterstraat 47, 3511 BW Utrecht POSTADRES Postbus 48, 3500 AA Utrecht TELEFOON (030) 236 34 65 FAX (030) 231 28 04 Trends en ontwikkelingen in het MVO-speelveld medio 2008 E-MAIL contact@mvonederland.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4.1 Inleiding Waar staat het bedrijfsleven momenteel als het gaat om rapportage over internationaal mvo en ketenbeheer in het bijzonder? Dit

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4

Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4 Duurzaamheidbarometer Mei 2009 - meting 4 Inhoud Achtergrond Duurzaamheid en de kredietcrisis Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Bijlagen Achtergrond Periodiek

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Van transparantie naar ketenbeheer

Van transparantie naar ketenbeheer Nieuwe focus VBDO voor duurzaam beleggen Van transparantie naar ketenbeheer Tekst: Simone Lensink Als aandeelhouder transparantie vragen over de socialeen milieuprestaties van beursgenoteerde ondernemingen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid Enkele voorbeelden Gallup Consulting, 2002 (200.000 werknemers uit 36 multinationals): 12% meer klantgroei 62% minder veiligheidsincidenten 18% meer productiviteit

Nadere informatie

MVO en MKB in Duitsland

MVO en MKB in Duitsland MVO en MKB in Duitsland MVO (gesellschaftliche Verantwortung) en MKB ontdekken meten en aantonen in Duitsland 1 EQT e.v en MVO Vereniging van Duitse en Nederlandse organisaties uit de ambachten en de industrie

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie Notitie Datum: 19 maart 2012 Project: NEN zelfverklaring ISO 26.000 Uw kenmerk: - Locatie: Holten Ons kenmerk: V076381aa.00002.jlv Betreft: Stakeholderanalyse Versie: 01_002 Inleiding In deze notitie wordt

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Duurzaamheidbarometer oktober 2008- meting 2

Duurzaamheidbarometer oktober 2008- meting 2 Duurzaamheidbarometer - meting 2 Inhoud Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen Achtergrond

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Werk en vakantie 3 Mobiliteit 9 Over Randstad WerkMonitor 13 2 WERK EN VAKANTIE 3 Bijna

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES.

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. WAT IS MVO : MVO IS EEN INTEGRALE VISIE OP ONDERNEMERSCHAP, WAARBIJ HET BEDRIJF WAARDE CREEERT OP ECONOMISCHE (PROFIT) ECOLOGISCHE (PLANET) EN SOCIAL (PEOPLE) GEBIED.

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009 Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009 Inleiding Duurzaamheidkompas Duurzaamheid dilemma s - In deze tijd van financiële-, klimaat-, voedsel- en systeemcrises is het bepalen van richting

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Duurzame Inzetbaarheid 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Kennismaken Annette van Waning (1970) Head of CSR Vebego International Directeur Vebego Foundation Drijfveren - Duurzaamheid

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015 Mens en werk in zorg & welzijn HRM in de zorg 15 september 2015 Even voorstellen Nic Huiskes, TNS Nipo Bas van Leeuwen, Driessen HRM Onderzoek zorg & welzijn Publicaties i.s.m. TNS Nipo 2015 - Werk(t)

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1]

ICT. Nationale ICT-Enquête 2011 - juni 2011 [1] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij whitepaper Nationale Ict-Enquête 20 Nationale ICT-Enquête 20 - juni 20 [] ICT pijler onder bedrijf en maatschappij Nationale ICT-Enquête laat nog veel kansen zien

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

M Ondernemerschap en strategie in het MKB

M Ondernemerschap en strategie in het MKB M200609 Ondernemerschap en strategie in het MKB drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2006 Ondernemerschap en strategie in het MKB Vernieuwing staat niet hoog in het vaandel van ondernemers in het MKB.

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner Utrecht, 24 april 2014 1 Discussie over de marketingtrends www.berenschot.nl/marketingtrends2014 #marketingtrends Marketing

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

MVO en MBO in Haarlem

MVO en MBO in Haarlem MVO en MBO in Haarlem Wendy Stubbe 3 november 2010 Today s to do list Over CSR Academy Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Verantwoord en Betrokken Ondernemen? MVO & MBO in Haarlem MVO BlikOpener

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam Terugtredende overheid Veranderende regelgeving Veranderende arbeidsmarkt Par=cipa=emaaatschappij Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers *: projectnaam Aanleiding Onze samenleving verandert.

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Economische tegenwind van invloed op duurzaam ondernemen in het MKB?

Economische tegenwind van invloed op duurzaam ondernemen in het MKB? M200911 Economische tegenwind van invloed op duurzaam ondernemen in het MKB? Coen Bertens en Christi van Essen (EIM) Marieke Gombault en Martine Willems (BECO) Zoetermeer, 24 juni 2009 Inleiding Crisis

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Ontwikkeling Haarlemse Economie

Ontwikkeling Haarlemse Economie Reag eren Ad res : ju n -15 ondernemers panel@.nl Grote markt 2 2011 RD Gemeente, afdeling DIA OndernemersPanel Ontwikkeling se Economie 1 De se economie ontwikkelt zich positief Veel ondernemers (40%)

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Betekenis van werk Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Het 1e Nationale onderzoek naar betekenis in het werk 2006/2007 Onderzoeksresultaten samengevat Ruim 65% van de Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie SOCIALE INNOVATIE MONITOR Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie 18-11-2016 inhoud 0. sociale innovatie 1. sociale innovatie monitor 2015 2. bevindingen onderzoek 3. en nu

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Meneer Dijkstra, dames en heren, Het doet me veel plezier hier vanmorgen te zijn tijdens dit lustrumcongres van de VBDO.

Meneer Dijkstra, dames en heren, Het doet me veel plezier hier vanmorgen te zijn tijdens dit lustrumcongres van de VBDO. Speech van de staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, lustrumcongres Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), Amsterdam, 15 februari 2001 Meneer Dijkstra, dames en heren,

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Klik op de categorieën rechts voor een gedetailleerde weergave. Omzet Q2 2014 t.o.v. Werkgelegenheid Q2 2014 t.o.v. toename

Klik op de categorieën rechts voor een gedetailleerde weergave. Omzet Q2 2014 t.o.v. Werkgelegenheid Q2 2014 t.o.v. toename juni groeit De totale - laat in het eerste kwartaal van een e omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. -ondernemers verwachten dat de groei in het tweede kwartaal van dit jaar Ook de werkgelegenheid

Nadere informatie

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland?

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? In deze notitie wordt de duurzaamheid van Nederlandse bedrijven vergeleken met die van bedrijven uit het buitenland.

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie