Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor?"

Transcriptie

1 RESEARCH NOTE Softwaregebruik in het compliance-tijdperk Het onderzoek Onderzoek onder business en IT managers naar software, compliance en licenties Bedrijfsleven en overheid 93 deelnemers Het gebruik van software binnen organisaties als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is niet meer weg te denken. Binnen organisaties draaien vaak honderden zoniet duizenden applicaties op desktops en servers. Mede door de toegenomen aandacht voor compliance binnen de boardroom stellen organisaties zich steeds vaker de vraag of de gebruikte software en de aangekochte gebruiksrechten (de licenties) wel in evenwicht zijn. Het blijkt echter geen sinecure dit vast te stellen, laat staan dit evenwicht te bewaren. Dit komt mede omdat het relatief simpel is applicaties te gebruiken zonder de bijhorende licenties aan te schaffen. Veel organisaties zijn in overtreding zonder het zelf te beseffen. Deze research note laat zien dat de meeste organisaties het de normaalste zaak van de wereld vinden dat softwaregebruik goed geregeld is. Tegelijkertijd blijkt dat goede softwarecompliance nog niet zo eenvoudig is als het lijkt. Veel organisaties vinden het moeilijk om vast te stellen wat er wordt gebruikt aan software en al helemaal of de bijhorende licenties aanwezig zijn. Ook het inrichten van processen rondom licentiebeheer gaat moeizaam. Mogelijke knelpunten zijn het feit dat niet alleen IT, maar ook de business zich moet inspannen voor software compliance en het ontbreken van een proces om organisatiebreed inzicht te krijgen in het daadwerkelijke softwaregebruik. Summary Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor? De IT-organisatie vindt over het algemeen dat zij de meest geëigende partij binnen de organisatie is om de eindverantwoordelijkheid voor licentiebeheer te dragen. Het is dan ook opvallend dat vier op de tien IT-managers geen zwaarwegende morele bezwaren hebben tegen het gebruik van software waarvoor niet is betaald. Geen overtuigende uitgangspositie om de gehele organisatie compliant te krijgen. Daarnaast geeft de meerderheid van de deelnemers aan dat er wel voldoende managementaandacht is binnen de IT-organisatie voor compliance, maar in de helft van de organisaties worden de procedures niet actief nageleefd of ontbreken ze helemaal. Aanvullende acties nodig om controles effectief te maken Slechts een kleine meerderheid van de organisaties constateert actief niet-compliant softwaregebruik. Daarnaast heeft men vaak moeite om te bepalen welke rechten verbonden zijn aan het hebben van bepaalde licenties. Zowel in daadwerkelijk softwaregebruik als in aangekochte licenties ontbreekt het overzicht. In deze situatie is het moeilijk vast te stellen of de organisatie compliant is. De meeste organisaties zien dan ook mogelijke verbeteringen waarbij de problematiek breder wordt getrokken dan licentie-compliance alleen. Binnen zogenaamde software asset management programma s draait het naast licentie-compliance om kosteneffectief gebruik van IT-middelen. Een organisatie die compliant is heeft dus niet alleen juridisch de zaken op orde, maar heeft tegelijkertijd de financiële en operationele kant van softwaregebruik beter in de hand. Businessmanagement mag meer worden aangesproken op softwaregebruik Licentie-compliance is geen technisch issue, maar een bedrijfsbreed agendapunt waarbij de ITorganisatie een belangrijke bijdrage levert op het gebied van softwaregebruik. De meerderheid van de businessmanagers vindt illegaal softwaregebruik not done, waardoor de IT-organisatie beter in staat wordt geacht een beroep op hen te doen dan tot nu toe gebruikelijk om samen met hen de organisatie compliant te maken. 1

2 Compliant softwaregebruik binnen de organisatie Is het legaal gebruiken van software eigenlijk niet de normaalste zaak ter wereld? Volgens de deelnemers aan het onderzoek wel (figuur 1). Software gebruiken waarvoor niet betaald is kan niet. Enige nuancering is hier op zijn plaats: het business management spreekt zich veel stelliger uit over legaal softwaregebruik dan het IT-management. f i g u u r 1 Het gebruik van software waarvoor niet betaald is vind ik moreel verwerpelijk 14% 83% 9% 61% 25% B u s i n e s s m a n a g e m e n t I T m a n a g e m e n t Voor de IT-organisatie is deze minder uitgesproken stellingname van IT-managers niet bepaald een goede uitgangspositie. Temeer daar IT de kar moet gaan trekken om de hele organisatie compliant te maken op het gebied van software. In negen van de tien organisaties is IT al eindverantwoordelijk voor het licentiebeheer binnen de organisatie. En volgens de deelnemende IT-managers is dat ook de meest logische plek om de eindverantwoordelijkheid te leggen. Compliance omvat meer dan alleen de inkoop van licenties. Er zijn aanvullende inspanningen nodig naast het op orde hebben van alle licenties. In zes op de tien onderzochte organisaties is er meer aandacht gekomen voor de vereiste licenties om software legaal te gebruiken door de toegenomen aandacht voor het thema compliance. Dit thema is een goed aanknopingspunt voor de IT-organisatie om de handschoen actief op te pakken. Al vergt het op de agenda krijgen van de problematiek wel de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen. Een derde van de managers geeft aan dat de financiële en juridische consequenties van illegaal softwaregebruik wel bekend zijn, maar dat het ontastbare van het probleem een oplossing in de weg staat (figuur 2). Individuele werknemers vinden het moeilijk om het probleem aan te pakken en op te lossen, hiervoor is een duwtje in de rug nodig, afkomstig van bijvoorbeeld de directie. f i g u u r 2 De financiële en juridische consequenties die voortvloeien uit illegaal gebruik van software zijn wel bekend, maar te ontastbaar om het probleem goed op te lossen 3 33% 35% 2 29% B u s i n e s s m a n a g e m e n t 37% I T m a n a g e m e n t 2

3 Compliant softwaregebruik nog niet overal actief vastgesteld Een belangrijk onderdeel van legaal softwaregebruik is het op orde hebben van alle licenties die horen bij de software die in gebruik is. Het is volgens de meeste organisaties geen sinecure om te bepalen welke licenties precies nodig zijn voor het gebruik van software en in welke hoeveelheid (figuur 3). Enkele IT-managers vinden dat het zelfs bijna onmogelijk is om dit vast te stellen voor hun eigen organisatie. f i g u u r 3 Hoeveel moeite kost het om goed vast te stellen welke licenties nodig zijn en in de juiste hoeveelheid? 29% 3% 6 Vaststellen is vrijwel onmogelijk Vaststellen kost relatief veel moeite Vaststellen kost relatief weinig moeite Het belangrijkste struikelpunt bij licentiemanagement betreft de precieze gebruiksrechten (de licenties) van de software (figuur 4). Voor zeven op de tien IT-managers is het lastig om exact vast te stellen op welke wijze software mag worden gebruikt op basis van de ingekochte licenties. Vier op de tien managers geeft aan betere informatie nodig te hebben van softwareleveranciers om vast te kunnen stellen welke licenties nodig zijn. f i g u u r 4 Welke aspecten bemoeilijken het vaststellen van de benodigde licenties? Onduidelijkheid rondom gebruiksrechten van de licenties Geen goede informatie softwareleverancier of -fabrikant Complexe productcatalogus van leveranciers Verantwoordelijkheid licenties bij outsourcing onduidelijk Ontbreken van een goede relatie met de softwarefabrikant 11% 9% 35% 42% 71% Als alle licenties goed worden beheerd, dan is het nog steeds mogelijk dat de organisatie niet compliant is. Werknemers of decentrale organisatieonderdelen kunnen software installeren en gebruiken zonder dat hier actieve controle op plaatsvindt. De meeste ondervraagde organisaties hebben al procedures vastgelegd omtrent illegaal softwaregebruik (figuur 5). Enkele organisaties geven aan dat zij actief controleren en dat installeren van programmatuur niet mogelijk is voor individuele werknemers. Bijvoorbeeld organisaties die gebruikmaken van thin clients waarbij programmatuur alleen vanaf centrale servers gestart en gebruikt kan worden. In bijna de helft van de organisaties is echter geen enkele vorm van controle aanwezig op het daadwerkelijke softwaregebruik. 3

4 f i g u u r 5 Zijn er binen uw organisatie vastgelegde procedures voor het gebruik van commerciële software waarvoor geen licenties zijn afgesloten? 5% % Ja, maar geen actieve controle op installatie en gebruik software Ja, er is actieve controle Ja, deze software wordt verwijderd door tools Andere procedure Sommige organisaties krijgen versneld te maken met het op orde hebben van legaal softwaregebruik als er een externe audit plaatsvindt door bijvoorbeeld een software vendor. Ongeveer een derde van de organisaties heeft wel eens een audit gekregen, in de meeste gevallen in de afgelopen twaalf maanden (figuur 6). f i g u u r 6 Hebt u wel eens te maken gehad met een externe audit wat betreft softwaregebruik? 63% 29% Ja, in het afgelopen jaar Ja, langer dan een jaar geleden Alhoewel steeds meer PC s in bedrijven strenger worden beveiligd is het nog vaak mogelijk om software te gebruiken zonder dat dit opgemerkt wordt. Compliant softwaregebruik is niet alleen een aandachtspunt voor de IT-organisatie, maar eigenlijk voor de gehele organisatie waar gewerkt wordt met computers. Voor de meerderheid van de organisaties vormde de audit de aanleiding om verbeteringen door te voeren (figuur 7). Vooral het licentiebeheer werd beter opgezet dan voorheen. Bovendien was de audit aanleiding om de kosten die gemoeid gaan met software eens goed onder de loep te nemen. Ook werd het gebruik van bepaalde software stopgezet. f i g u u r 7 Welke effecten heeft de audit gehad? Verbetering proces licentiebeheer 35% Geen specifiek effect Beter kostenmanagement software Gebruik software stopgezet Verbetering inkoopproces licenties 30% 26% 26% 22%

5 Vertrouwen in de IT-organisatie botst met de realiteit Zowel binnen als buiten de IT-organisatie is er vanuit het management aandacht nodig voor compliant softwaregebruik. De benodigde inspanningen om dit te bereiken moeten worden opgevoerd (figuur 8). Bijna de helft van de businessmanagers is het hiermee eens. Bij het IT-management is de stelligheid wat minder groot, maar bijna vier op de tien managers denken dat er wel aanvullende acties nodig zijn. f i g u u r 8 Als het softwaregebruik compliant moet zijn dan is de huidige inspanning op het vlak van licentiebeheer onvoldoende 46% 33% 39% 25% 21% B u s i n e s s m a n a g e m e n t I T m a n a g e m e n t 36% Op welke plek zijn de meeste inspanningen dan nodig? Daarover zijn de deelnemers het eens: vooral buiten de IT-organisatie (figuren 9 en 10). Opvallend is dat businessmanagers hierbij strenger voor de business zijn dan voor IT, een teken dat compliant softwaregebruik meer is dan een technisch probleem. De meeste deelnemers denken dat er binnen de IT-organisatie voldoende aandacht is voor de problematiek van licenties. Dit vertrouwen is niet helemaal terecht gezien het feit dat er in de helft van de organisaties geen controle is op de procedures voor oneigenlijk softwaregebruik of deze procedures zelfs ontbreken. De IT-organisatie staat dus voor de flinke uitdaging om het vertrouwen in te lossen in de vorm van concrete acties. Als de IT-organisatie niets onderneemt, dan gebeurt er binnen de organisatie waarschijnlijk weinig om de organisatie compliant te krijgen. Slechts 20 procent denkt dat er voldoende managementaandacht is voor compliant softwaregebruik buiten de eigen IT-organisatie. f i g u u r 9 Binnen de IT-organisatie is voldoende managementaandacht voor compliant softwaregebruik 55% 16% 29%

6 f i g u u r 1 0 Buiten de IT-organisatie is voldoende managementaandacht voor compliant softwaregebruik 20% 44% 36% Acties zijn niet alleen nodig op het technische vlak. Alhoewel steeds meer PC s in bedrijven strenger worden beveiligd, is het nog vaak mogelijk om software te installeren zonder dat dit wordt opgemerkt. De organisatie blijft echter wel aansprakelijk. Compliant softwaregebruik is niet alleen een aandachtspunt voor de IT-organisatie, maar eigenlijk voor de gehele organisatie waar wordt gewerkt met computers. Men doet er dan ook verstandig aan om over softwaregebruik iets op te nemen in het personeelsbeleid of het arbeidscontract. Uitdaging voor de IT-organisatie: versla de accountant Zoals eerder aangegeven is IT in veruit de meeste organisaties eindverantwoordelijk voor licentiemanagement. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het dan ook aan IT om het gesprek over compliant softwaregebruik aan te gaan met de business. Dat kan veel vaker dan op dit moment al gebeurt (figuur 11). De helft van de businessmanagers geeft aan dat zij nog nooit zijn aangesproken door iemand over het gebruik van software en de benodigde licenties. Als een businessmanager - in dit onderzoek veelal CFO s - wordt aangesproken, dan gebeurt dit vaker door de accountant dan door de eigen IT-organisatie. En dat terwijl de IT-organisatie aangeeft dat de business zelf wel informeert hoe software wordt beheerd en welke licenties nodig zijn. Een uitgesproken kans voor de IT-organisatie om de problematiek bespreekbaar te maken en te komen met oplossingen. f i g u u r 1 1 Bent u wel eens aangesproken door iemand op het beheer van software en licenties? B u s i n e s s m a n a g e m e n t 50% Ja, door accountant 17% Ja, door IT 13% Ja, door BSA Ja, door software-leverancier 4% Ja, door IT-partner 4%

7 f i g u u r 1 1 ( v e r v o l g ) Bent u wel eens aangesproken door iemand op het beheer van software en licenties? I T m a n a g e m e n t Ja, door RvB / MT 54% Ja, door interne controller Ja, door softwareleverancier 46% 4 Ja, door accountant 40% Ja, door IT-partner 27% Ja, door BSA 6% De business houdt de deur dus niet gesloten als IT aangeeft dat er samenwerking nodig is om software-compliance goed te regelen. Voorwaarde is wel dat de IT-organisatie in staat is om het overzicht van gekochte licenties in relatie te brengen met het daadwerkelijke gebruik van software binnen de organisatie. Alleen met deze informatie kan samen met de business worden gewerkt aan een situatie die tegelijkertijd kosteneffectief en compliant is. Als één van deze elementen ontbreekt dan is de kans groot dat de organisatie of niet compliant is (het is mogelijk dat software wordt gebruikt waarvoor niet wordt betaald) of niet efficiënt en effectief inkoopt (er wordt voor software betaald die niet wordt gebruikt). Van licentiebeheer naar Software Asset Management Om compliant softwaregebruik te realiseren en de business te voorzien van praktische en betaalbare oplossingen moet de IT-organisatie een aantal zaken op orde hebben. Advies moet gebaseerd zijn op goed inzicht welke software nodig is, welke software daadwerkelijk in gebruik is en voor welk gebruik precies wordt betaald. Het proces om dit inzichtelijk te krijgen wordt ook wel aangeduid met Software Asset Management (SAM). Organisaties geven zelf aan dat op deze vlakken nog verbeteringen mogelijk zijn (figuur 12). Vooral het vaststellen van softwaregebruik en het hebben van centraal overzicht over de aangeschafte licenties kan worden verbeterd. Uit de mogelijke verbeteringen kan de conclusie worden getrokken dat het inrichten van het SAM-proces helpt om de organisatie compliant te krijgen en te houden. Bovendien kan ook het kostenmanagement van software worden verbeterd. De IT-organisatie kan beter aangeven wat de effectiviteit is van de huidige softwareportfolio en verbeteringen aandragen. Het dan is niet ongebruikelijk dat het aantal gebruikte applicaties of zelfs hele platforms aanmerkelijk afneemt. Deze reductie kan een flinke impact hebben op de totale beheerskosten van IT.

8 f i g u u r 1 2 Wat zijn voor uw organisatie verbeterpunten voor beheer van licenties en software? Vaststellen daadwerkelijk gebruik software Centraal overzicht aangeschafte licenties 64% 63% Kostenmanagement software 3 Kostenverlaging softwarebeheer 34% Beheerprocessen aanpassen 27% Voor de ondersteuning van licentiebeheer en softwaregebruik zijn zogenaamde SAM-tools in opmars. In Nederland is deze software echter nog niet algemeen in gebruik (figuur 13). Het gebruik van deze tools is niet automatisch een garantie dat de organisatie compliant is, maar kan voor de IT-organisatie wel een steun in de rug zijn om softwaregebruik te inventariseren en vast te stellen in welke mate software overbodig is, omdat het niet wordt gebruikt. f i g u u r 1 3 Gebruikt uw organisatie tools ter ondersteuning van Software Asset Management? 33% 25% 35% 7% Ja, we starten binnen 12 maanden, we overwegen dit Colofon Een goede aanpak voor de IT-organisatie om de organisatie compliant te krijgen is om eerst het interne proces van licentiebeheer goed in te richten. Het resultaat, een actueel overzicht van alle gekochte software, kan worden gebruikt om met de business te kijken welke software nodig is, welke software te duur wordt ingekocht, waar functionaliteit van software elkaar overlapt en tot slot welke software wellicht overbodig is en kan worden uitgefaseerd. Als vervolgens SAM goed wordt ingericht ontstaat een omgeving waarbinnen effectief en efficiënt het daadwerkelijke gebruik en het betaalde gebruik van software met elkaar vergeleken kan worden. Dit maakt de mogelijke gaten in compliant softwaregebruik bespreekbaar, zodat ze vervolgens kunnen worden opgelost. Postbus AW Amsterdam [t] +31 (0) Auteur: Sven van de Riet Copyright 2006 DigitalBoardroom

BSA Tools Experts www.bsa.nl. SAM Blueprint. Een actieplan in vier stappen, die u vandaag nog kunt uitvoeren.

BSA Tools Experts www.bsa.nl. SAM Blueprint. Een actieplan in vier stappen, die u vandaag nog kunt uitvoeren. BSA Tools Experts www.bsa.nl SAM Blueprint Een actieplan in vier stappen, die u vandaag nog kunt uitvoeren. Elke onderneming draait op software. Van productiviteit op de werkvloer en HR-systemen tot point-of-sale,

Nadere informatie

Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties

Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties BSA Tools Beginners www.bsa.nl Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties Veel ondernemers zijn niet volledig op de hoogte van welke software er in hun bedrijf wordt gebruikt, en of zij wel over de

Nadere informatie

De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten

De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten pag.: 1 van 5 code: SPE-ICT-art-007-bl De rol van contracten binnen de aanbesteding van de ITprojecten Bron: Morgan Chambers, DigitalBoardroom, januari 2006, pp. 1-4 Auteur(s): A. Joha, G. Wijers, S. van

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store Asset 1 van 4 Case study: Selfservice en automatisering via Service Store De gemeente Kaag en Braassem wilde sneller en efficiënter werken en besloot daarom meer IT-taken uit te besteden. Het koos voor

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN

NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN TUSSENTIJDSE TOETS 2 NEDERLANDS BEGRIJPEND LEZEN 0 TUSSENTIJDSE TOETS Deze toets gaat over alle vaardigheden die je tot nu toe hebt opgedaan. Maak deze toets zelfstandig. De toets wordt besproken tijdens

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

SpicyLemon Beveiligingsonderzoek

SpicyLemon Beveiligingsonderzoek SpicyLemon Beveiligingsonderzoek Summary + Rapport Specificaties Uitvoerder Webwereld in opdracht van SpicyLemon Periode veldwerk 14-12-2011 t/m 04-01-2012 Response aantal: 274 Beveiligingsonderzoek -

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Management (SAM) inventarisatie- en adviesprogramma Veel gestelde vragen: 1. Waarom organiseert Microsoft deze inventarisatie?

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Handleiding Softwarebeheer

Handleiding Softwarebeheer Handleiding Softwarebeheer Voordelen van goed beheer van software 4 Risico s van slecht beheer van software 7 Stapsgewijs beheer van uw software 10 Handleiding Softwarebeheer Algemeen advies 17 Voor wie

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Het belang van IT asset management

Het belang van IT asset management 38 Het belang van IT asset management Drs. ing. P. Olieman IT asset management is binnen veel organisaties beperkt ingevuld. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat organisaties over een beperkt inzicht beschikken

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface

Lync Call Appliance Zijn er dan nog variabele kosten? Beheer interface Met de implementatie ervaring van de vele Microsoft UC projecten die Communicativ heeft uitgevoerd binnen de groot zakelijke markt zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden om gelijkwaardige functionaliteit

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Handleiding sofwarebeheer

Handleiding sofwarebeheer Handleiding sofwarebeheer Voordelen van goed beheer van software 4 Risico s van slecht beheer van software 7 Stapsgewijs beheer van uw software 10 Algemeen advies 17 Handleiding sofwarebeheer Voor wie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION. NoWorries!

Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION. NoWorries! Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION NoWorries! S Y S T E E M B E H E E R IK MAAK MIJ GEEN ZORGEN MEER OVER ONZE IT SINDS NoWorries! HET BEHEER VERZORGT Wat is systeembeheer eigenlijk... Volgens

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK

TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK DE KLOOF TUSSEN SOFTWAREONTWIKKELING EN GEBRUIK onderzoeksrapport Onderzoeksrapport De kloof tussen softwareontwikkeling en gebruik Een leven zonder software kunnen we ons niet meer voorstellen. Sterker

Nadere informatie

Handleiding Softwarebeheer

Handleiding Softwarebeheer BSA Tools Beginners www.bsa.nl Handleiding Softwarebeheer Bent u op managementniveau verantwoordelijk voor een kleine of middelgrote organisatie? Wilt u uw kritieke bedrijfsmiddelen - en dus ook uw software

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Geïnspireerd op ervaringen van PEC Zwolle Veel publieke organisaties hebben moeite tot echt vernieuwende invulling en organisatie van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 3269712 Behandelend ambtenaar : E.H.E. Heesters / W. de Graaff Directie/bureau : Middelen/ Bureau Informatievoorziening

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR

IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR Wat is PIM? PIM staat voor PST Infrastructuur Monitoring. Met PIM realiseert u een volledige monitoring van uw servers, applicaties en netwerkcomponenten

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN

S.O.S. SAAS: OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN WHITEPAPER OUTSOURCEN ZONDER ZORGEN STREAMER STREAMER Connective zocht als jonge softwareleverancier een oplossing om zijn producten volgens een Saas-model aan te leveren. Het vond in Altogee de ideale

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Vendors Finance solutions

Vendors Finance solutions Financiële oplossingen SAP en Exact kennen eigen deelmarkten Binnen HR-markt worden oplossingen van SAP meest gebruikt Breda, 14 mei 2014-22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer

Nadere informatie

Aan de andere kant van de tafel

Aan de andere kant van de tafel Aan de andere kant van de tafel Public (R4) Contractmanagersdag Nevi 16 maart 2017 AGENDA Public (R4) Voorstellen en doelstelling Canon Metrics RFP s Salesproces 2 Pre-bid fase RFP Fase Van implementatie

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Change Management RFC Template

Change Management RFC Template Change Management RFC Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : RFC template Pagina : I Colofon Titel Change

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 28 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Business

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie