DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!"

Transcriptie

1 KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

2 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen? Proficiat! Deze beslissing heeft verschillende fiscale gevolgen. Je zal bijvoorbeeld bepaalde belastingen moeten betalen, maar tegelijkertijd kun je ook genieten van fiscale voordelen voor je hypothecair krediet. Goed om weten: deze gids is geschreven op basis van de wetgeving van begin Onze doelstelling? Je wegwijs maken in de jungle van de fiscale reglementering voor onroerende goederen en - in het bijzonder - voor de verwerving van een eerste woning die van bij de aanvang bestemd is om te dienen als eerste en eigen woning. Voor (nog) meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van Dienst Financiën van de Federale Overheid.

3 3 A. GETEKEND! WAT NU? 4 1. DE REGISTRATIERECHTEN 4 2. DE NOTARISKOSTEN 7 3. DE BTW 8 B. DE BELASTINGEN OP VASTGOED 9 1. HET KADASTRAAL INKOMEN 9 2. DE ONROERENDE VOORHEFFING 10 C. DE FISCALE VOORDELEN BELANGRIJKE BEGRIPPEN DE FISCALE VOORDELEN VOOR EEN EIGEN EN UNIEKE WONING VOORBEELDEN VAN DE FISCALE VOORDELEN PER REGIO 18 D. PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN JE WONING 19

4 A. GETEKEND! WAT NU? 4 1. DE REGISTRATIERECHTEN Binnen de vier maanden na het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de akte neergelegd worden bij de Administratie om deze te registreren. Doorgaans is het de notaris die hiervoor het nodige doet op basis van de notariële aankoopakte. De Administratie gaat pas over tot het registreren van de aankoop na de voorafgaandelijke betaling van de registratiebelasting, zoals bepaald door de wet. Het bedrag van deze taks stemt overeen met een percentage van de aankoopprijs of van de marktwaarde van het onroerend goed indien deze hoger is dan de aankoopprijs. Het percentage verschilt van gewest tot gewest: Vlaams Gewest: 10% Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 12,5 % Waals Gewest : 12,5% van de aankoopprijs bij een eerste aankoop en 15% vanaf een derde aankoop. Nieuwe woningen (of aankopen van een bouwgrond met een huis of een appartement in oprichting) ontsnappen doorgaans aan deze registratierechten, maar zijn wel onderworpen aan btw. De marktwaarde De marktwaarde van je woning komt overeen met de verkoopprijs van je woning in normale omstandigheden, met een normale publiciteitsvoering en bij een normale samenloop van voldoende kandidaat-kopers. Om deze waarde te bepalen, zal een expert de prijs die jij betaalde voor je woning vergelijken met de prijs van gelijkaardige woningen, rekening houdend met de natuurlijke en wettelijke staat van je woning, met de ligging, enzovoort.

5 VERMINDERING VAN DE REGISTRATIERECHTEN Een bescheiden woning Een verminderd registratierecht voor een bescheiden woning kan van toepassing zijn in Vlaanderen en Wallonië, en bedraagt 5% in Vlaanderen en 6% in Wallonië. In Wallonië is het verminderd recht wel enkel toepasbaar op een eerste schijf van , 51 euro (bedrag geldig voor 2016). Als je aangekochte woning in een vastgoeddrukgebied gelegen is, kan dit bedrag opgetrokken worden tot ,42 euro. De vermindering van de registratierechten voor een bescheiden woning is enkel van toepassing als het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die jij en je partner bezitten niet meer bedraagt dan 745 euro. Afhankelijk van het aantal kinderen ten laste kan dat bedrag wel verhoogd worden. Kinderen ten laste Maximum K.I. 0 tot 2 745,00 euro 3 tot 4 845,00 euro 5 tot 6 945,00 euro 7 of meer 1045,00 euro Het vastgoeddrukgebied In Wallonië krijgen bepaalde zones de stempel vastgoeddrukgebied, omdat de prijs van een gewone woning er 35% hoger ligt dan de prijs van een gelijkaardige woning in een andere zone. De lijst met vastgoeddrukgebieden wordt jaarlijks herbekeken en elke 1 januari van het volgende jaar herzien. Goed om te weten Om van het verminderd registratierecht te genieten, moet je je binnen de drie jaar na de ondertekening van de akte domiciliëren op het adres van het aangekochte goed en moet je er gedurende minstens drie jaar zonder onderbreking gedomicilieerd blijven. Je mag evenmin eigenaar zijn van andere woningen (afgezien van enkele uitzonderingen). De vermindering van de registratierechten gebeurt niet automatisch. Je moet hiervoor een aanvraag indienen.

6 ABATTEMENT VAN DE REGISTRATIERECHTEN In het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een abattement op de registratierechten voor je woning die zal dienen als je hoofdverblijfplaats. Dit betekent dat het belastbaar bedrag waarop je registratierechten moet betalen verminderd wordt. Vlaams Gewest Het abattement bedraagt euro voor de aankoop van een woning of een bouwgrond en kan oplopen tot euro als er een hypothecaire inschrijving genomen wordt of tot euro als je woning is erkend als bescheiden woning. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het abattement bedraagt euro voor de aankoop van een woning (en niet van een bouwgrond) en kan oplopen tot euro als je woning zich in RVOHR bevindt: een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie. Het betreft hier vooral de oudere wijken die nood hebben aan een renovatiedynamiek. Goed om te weten Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat de woonbonus vanaf 2017 zou afgeschaft worden ten voordele van een verhoging van het abattement bij de registratie van je eerste woning. Deze vrijstelling zou dan euro bedragen in plaats van euro. Tenminste als de waarde van je woning niet meer bedraagt dan euro MEENEEMBAARHEID VAN DE REGISTRATIERECHTEN IN VLAANDEREN Om vastgoedtransacties te vergemakkelijken heeft Vlaanderen de meeneembaarheid van de registratierechten gecreëerd. Bij een tweede aankoop van een woning of een bouwgrond kun je bijgevolg, onder bepaalde voorwaarden, de registratierechten van je eerste aankoop aftrekken van die van je tweede aankoop. Dit voordeel is wel gelimiteerd tot euro en geldt enkel als het over de aankoop van een woning gaat waarin je effectief zal wonen. Er wordt wel een tussenliggende periode van twee jaar toegestaan tussen beide transacties (vijf jaar als het over de aankoop van een bouwgrond gaat). Meer weten? Vraag raad aan je notaris.

7 7 2. DE NOTARISKOSTEN 2.1. HET ERELOON VAN DE NOTARIS Het ereloon is de vergoeding die de notaris ontvangt. Deze vergoeding wordt per aktetype vastgelegd bij Koninklijk Besluit en is bijgevolg identiek voor alle notarissen. Het ereloon voor de aankoopakte wordt berekend volgens een percentage van de aankoopprijs van je woning en is degressief: hoe hoger de prijs van je woning, hoe lager het ereloon. Een voorbeeld: Als je een woning van euro koopt, bedraagt het ereloon van je notaris 1.878,66 euro, wat overeenkomt met 1,25%. Als je een woning van euro koopt, bedraagt het ereloon van je notaris 2.477,65 euro, wat overeenkomt met 0,82% DE ADMINISTRATIEKOSTEN Bij het formaliseren van je aankoop komt heel wat papierwerk én bijhorende administratiekosten kijken. We zetten ze even op een rij: wettelijk verplichte opzoekingen (fiscale, stedenbouwkundige en andere opzoekingen); verschillende attesten (het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier (PID), een keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat (EPC)); vergoeding voor de akte en kopieën; transcriptie van de akte en hypothecaire inschrijvingskosten; het salaris van de hypotheekbewaarder; dossierkosten. Afhankelijk van je dossier lopen de administratiekosten vaak op tot enkele honderden euro s. Goed om te weten Sinds 2012 betaal je 21% btw op het ereloon van je notaris.

8 8 3. DE BTW 3.1. VOOR EEN NIEUWE WONING Een woning wordt als nieuw beschouwd tot het einde van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de woning voor het eerst in gebruik genomen werd. Op voorwaarde dat de verkoper uitdrukkelijk opteert voor een verkoop onder het BTW-stelsel of indien de verkoop gebeurt door een beroepsverkoper, betaal je 21% btw op de bouwgrond en de nieuwe woning. In alle andere gevallen betaal je registratierechten VOOR EEN WONING OP PLAN OF EEN WONING IN AANBOUW Indien je enkel een bouwgrond koopt, moeten er registratierechten betaald worden voor de aankoop van de grond; Indien je een woning of appartement aankoopt op plan én indien de bouwwerkzaamheden nog niet aangevat zijn op het ogenblik van de aankoop, wordt de aankoop van de bouwgrond onderworpen aan registratierechten. De bouwwerkzaamheden zullen gefactureerd worden met BTW; Indien je een woning of appartement aankoopt op plan, én indien de bouwwerkzaamheden reeds aangevat zijn op het ogenblik van de aankoop, zal er BTW verschuldigd zijn op zowel de aankoop van de grond als op de bouw. Indien de verkoper van het terrein evenwel niet dezelfde is als de verkoper van de bouw, zal de aankoop van de grond onderworpen zijn aan registratierechten en de bouw aan BTW.

9 B. DE BELASTINGEN OP VASTGOED 9 1. HET KADASTRAAL INKOMEN Het kadastraal inkomen wordt bepaald op federaal niveau door de diensten van het Kadaster. Het kadastraal inkomen komt overeen met de jaarlijkse huurinkomsten die je zou kunnen opstrijken door het verhuren van je woning en wordt berekend door vergelijking met gelijkaardige woningen. Hierbij wordt rekening gehouden met normale onderhoudsen herstellingskosten en met slijtage van je woning. Er wordt een kadastraal inkomen toegekend voor alle in België gelegen onroerende goederen, ongeacht of ze al dan niet bewoond worden door de eigenaar. Een voorbeeld: Voor aanslagjaar 2016 wordt een KI van euro na indexatie: x 1,7057 = 2789 euro. Voor aanslagjaar 2017 wordt een KI van euro na indexatie: x 1,7153 = 2805 euro. Het kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De kadastrale inkomens komen niet overeen met de werkelijke verhuurwaarde, aangezien het kadastraal inkomen nog steeds berekend wordt op basis van verhuurprijzen van De kadastrale inkomens worden inmiddels wel jaarlijks geïndexeerd: Voor aanslagjaar 2016 bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,7057. Voor aanslagjaar 2017 bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,7153.

10 10 2. DE ONROERENDE VOORHEFFING De onroerende voorheffing is een gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belasting die geldt voor alle eigenaars (uitgezonderd blote eigenaars). De onroerende voorheffing wordt geïnd door de federale overheid in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest en door het Vlaams Gewest als het om Vlaams vastgoed gaat VERMINDERING VAN ONROERENDE VOORHEFFING In sommige gevallen kun je van een korting op je onroerende voorheffing genieten: als hoofd van een familie met een handicap; als oorlogsslachtoffer; op basis van je kinderen ten laste; op basis van personen met een handicap ten laste; op basis van andere personen ten laste; voor een bescheiden woning. De voorwaarden voor het toekennen van deze korting verschillen van gewest tot gewest. Meer info hierover vind je hier. Blote eigenaar of vruchtgebruiker? Een blote eigenaar kan over zijn eigendom beschikken, maar kan het niet gebruiken of er de inkomsten van ontvangen. Een vruchtgebruiker is diegene die het goed gebruikt en er letterlijk en figuurlijk de vruchten van plukt. Hij kan het goed bijgevolg verhuren en de huurgelden ontvangen.

11 BEREKENEN VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING De onroerende voorheffing komt overeen met een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen van je woning. Dat percentage verschilt van gewest tot gewest: 1,25% van het KI voor woningen in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,8 % voor woningen die als sociale woning worden verhuurd). 2,5% van het KI voor woningen in het Vlaams Gewest (1,6 % voor woningen die als sociale woning worden verhuurd). Het gedeelte bestemd voor het Gewest waar je woning gelegen is, vormt slechts een deel van de onroerende voorheffing. Provincies, agglomeraties en gemeenten hebben het recht om deze basisheffing te verhogen met x-aantal centimen dat van jaar tot jaar kan verschillen. EEN (FICTIEF) VOORBEELD Een familie is eigenaar van een woning in Brussel waarvan het kadastraal inkomen (KI) 1000 euro bedraagt. In 2016 bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,7057, waardoor het geïndexeerd KI 1706 euro bedraagt. Het percentage van onroerende voorheffing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 1,25%. De agglomeratie vraagt 989 opcentiemen. Bij wijze van voorbeeld houden we rekening met 3000 opcentiemen voor de gemeente. 100 opcentiemen betekent dat je voor elke euro die je betaalt aan het gewest 1 euro extra betaalt opcentiemen betekent dat je voor elke euro die je betaalt aan het Gewest 10 euro extra betaalt. Goed om te weten Sinds 2016 is de onroerende voorheffing in Brussel gestegen van gemiddeld 10 tot 12%, afhankelijk van de gemeente. Voor een eigen woning (in principe de woning waar je woont, maar daar bestaan uitzonderingen op) wordt deze verhoging gecompenseerd door een korting van 120 euro per jaar. De onroerende voorheffing voor het Gewest bedraagt: x 1,25% = 21,33 euro; Het gedeelte voor de agglomeratie bedraagt: 21,33 x 989% = 210,95 euro; Het gedeelte voor de gemeente bedraagt: 21,33 x 3.000% = 639,90 euro In totaal komt de onroerende voorheffing bijgevolg op: 21, , ,90 = 872,18 euro

12 C. DE FISCALE VOORDELEN 12 Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen woning kunnen aankopen, heeft de overheid enkele fiscale voordelen in het leven ingeroepen. VOORDELEN VAN DE GEWESTEN Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bevoegd voor de fiscale voordelen voor de eigen woning (zie de definitie op de volgende pagina). De voordelen zijn gelinkt aan het gewest waarin je bent gedomicilieerd op 1 januari van het aanslagjaar; het jaar na het jaar van inkomsten. VOORDELEN VAN DE FEDERALE OVERHEID De federale overheid is bevoegd voor de fiscale voordelen voor andere woningen dan de eigen woning. VRIJSTELLING VAN BELASTING OP DE ONROERENDE INKOMSTEN De hoofdverblijfplaats wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van je inkomstenbelasting. Bijgevolg is het kadastraal inkomen van de eigen woning vrijgesteld van personenbelasting en moet je dit niet vermelden in de belastingaangifte.

13 13 1. BELANGRIJKE BEGRIPPEN 1.1. DE EIGEN WONING In de meeste gevallen is de eigen woning de woning waar je bent gedomicilieerd als eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder. Als de bovenstaande voorwaarden niet van toepassing zijn, kan een andere woning waarvan je eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder bent, beschouwd worden als de eigen woning; tenminste als je deze zelf betrekt of een van de volgende redenen kan inroepen om te verklaren waarom je er niet woont: 1 Een sociale of beroepsreden: Je woning wordt fiscaal niet beschouwd als de eigen woning als: de woning beroepsmatig wordt gebruikt door de eigenaar of iemand anders van het gezin; de woning betrokken wordt door personen die geen deel uitmaken van het gezin (tenzij in geval van een zorgwoning, die in het Vlaams Gewest in zijn totaliteit beschouwd kan worden als de eigen woning. Bijvoorbeeld: je hebt een handicap en je woning is hieraan niet aangepast of de afstand van je woonplaats tot je werk zorgt ervoor dat je dichter bij je werk verblijft. 2 Contractuele of wettelijke belemmeringen: Bijvoorbeeld: je woning is (nog) gelinkt aan huurcontract of in de aankoopakte is voorzien dat de vorige eigenaar nog even in z n woning mag verblijven.

14 14 2. DE ENIGE WONING Je woning wordt als enig beschouwd als je op 31 december van het jaar dat je hypothecair krediet is afgesloten geen andere woning bezit (= een basisvoorwaarde om recht te hebben op de verhoging van de geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen, de woonbonus in Brussel of de wooncheque in Wallonië). UITZONDERINGEN: Een woning in vruchtgebruik, blote eigendom of mede-eigendom als gevolg van een erfenis. Een woning die te koop wordt aangeboden tijdens het jaar dat je hypothecair krediet wordt afgesloten en ten laatste het volgende jaar wordt verkocht. Andere onroerende goederen die niet de aard van woning hebben, zoals een bouwgrond, een garage, een kot of een commercieel pand. In het Vlaams Gewest wordt een zorgwoning in zijn totaliteit als een enige woning beschouwd ook al is er sprake van twee woonentiteiten. Woningen verhuurd door sociale of openbare huisvestingsmaatschappijen in het Waals Gewest.

15 15 2. DE FISCALE VOORDELEN VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING 2.1. DE GEÏNTEGREERDE WOONBONUS IN HET VLAAMS GEWEST De woonbonus is een belastingvermindering voor een krediet met een hypothecaire inschrijving en met een looptijd van minimum tien jaar indien de gefinancierde woning kwalificeert als de eigen woning. De belastingvermindering wordt berekend op basis van: de interesten; de kapitaalaflossingen; eventueel de premies van levensverzekeringen of schuldsaldoverzekeringen gelinkt aan je krediet. VOOR JE EIGEN WONING (MAAR NIET PERSE ENIGE) Voor hypothecaire kredieten voor een eigen woning, afgesloten vanaf 1 januari 2016 kun je recht hebben op een belastingvermindering van 40% met een maximum van euro per jaar en per belastingplichtige. VOOR JE ENIGE EN EIGEN WONING Als het daarenboven gaat over de enige woning op 31 december van het jaar van afsluiten van het krediet verhoogt dat bedrag met: 760 euro per jaar gedurende de eerste tien jaar dat je woning de enige en eigen woning blijft. 80 euro voor personen met minstens 3 kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het afsluiten van je hypothecair krediet. Om te bepalen of de woning de enige woning is gebleven, wordt er geen rekening gehouden met andere woningen in blote eigendom of met andere onroerende goederen die niet de aard van woning bezitten. Ook de omvorming van een woning in een zorgwoning heeft geen impact voor de verhoging.

16 DE WOONBONUS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR JE ENIGE EN EIGEN WONING Voor hypothecaire kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2016 en bedoeld voor de financiering van de enige woning op 31 december van het jaar van aangaan van het krediet kun je recht hebben op een belastingvermindering van 45% met een maximum van euro per jaar en per belastingplichtige. Het basisbedrag van euro wordt verhoogd met: 760 euro per jaar gedurende de eerste tien jaar en zolang je woning je enige en eigen woning blijft; 80 euro voor personen met minstens 3 kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het afsluiten van je hypothecair krediet. Om te bepalen of de gefinancierde woning de enige woning gebleven is, wordt geen rekening gehouden met andere woningen in blote eigendom of met onroerende goederen die niet de aard van woning hebben DE WOONCHEQUE IN HET WAALS GEWEST Sinds 1 januari 2016 is de woonbonus in het Waals Gewest vervangen door de wooncheque. Dit jaarlijks fiscaal voordeel richt zich op inwoners van het Waals Gewest die vanaf 1 januari 2016 een krediet met een hypothecaire inschrijving aangaan met een looptijd van minimum tien jaar om de enige en eigen woning te verwerven of te bouwen. De wooncheque wordt toegekend aan eigenaars van wie het netto belastbaar inkomen lager ligt dan euro van het betreffende jaar. Dat bedrag wordt niet alleen berekend op basis van het inkomen, maar houdt ook rekening met het aantal kinderen ten laste. Het basisbedrag bedraagt euro per persoon als het netto belastbaar inkomen lager ligt dan per jaar en vermindert lineair voor grotere inkomens tot een minimum van 755 euro. Bij dat bedrag dient nog 125 euro bijgeteld te worden per kind ten laste. Onafhankelijk van de duur en het aantal hypothecaire kredieten kun je maximaal 20 keer gebruik maken van dit voordeel en het voordeel wordt gehalveerd vanaf het elfde jaar van je krediet of het jaar waarin je op 31 december eigenaar zou zijn van een tweede woning. Goed om te weten Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat deze woonbonus afgeschaft wordt vanaf Evenwel zou het abattement op de registratierechten verhoogd worden. Het huidige abattement van euro zou verhoogd worden tot euro indien de waarde van de woning ten hoogste euro bedraagt. Berekening voor 2017 op basis van de inkomsten uit euro (X x 1,275 %) = de wooncheque Het bedrag X wordt bekomen door het netto belastbaar inkomen te verminderen met euro. Indien het netto belastbaar inkomen evenwel lager is dan euro blijft het basisbedrag van de wooncheque op euro. Goed om te weten Op het ogenblik van publicatie van dit document werden de wetteksten aangaande de wooncheque nog niet ter stemming voorgelegd in het Waals Parlement. Het past dus om het nodige voorbehoud aan de dag te leggen bij het lezen van dit hoofdstuk.

17 VOORBEELDEN VAN DE FISCALE VOORDELEN PER GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest Florence en François zijn getrouwd en wonen in Brussel. Ze hebben drie kinderen. Ze sloten samen een hypothecair krediet af in januari 2016 om hun eerste woning te kopen waarin ze meteen willen intrekken. In 2016 hebben ze aan de bank 12 maandelijkse afbetalingen van euro betaald = euro in totaal. Van die euro wordt euro (2.300 euro x euro x euro x 2) in rekening gebracht voor het berekenen van de woonbonus. Hun belastingsvoordeel: euro x 45 % = euro. Na tien jaar zal hun belastingsvoordeel gelimiteerd zijn tot euro = (2.300 euro x 2) x 45%. Vlaams Gewest Colombine en Pieter zijn getrouwd en wonen in het Vlaams Gewest. Ze hebben vier kinderen. Ze sloten samen een hypothecair krediet af in januari 2016 om hun eerste woning te kopen waarin ze meteen willen intrekken. In 2016 hebben ze aan de bank 12 maandeijkse afbetalingen van euro betaald = euro in totaal. Van die euro wordt euro (1.520 euro x euro x euro x 2) in rekening gebracht voor het berekenen van de geïntegreerde woonbonus. Hun belastingsvoordeel: euro x 40 % = euro. Na tien jaar zal hun belastingsvoordeel gelimiteerd zijn tot euro = (1.520 euro x 2) x 40%. Waals Gewest Cécile en Jean-Marc wonen in het Waals Gewest. Ze hebben twee kinderen. Jean-Marc werkt deeltijds in 2016 en heeft een nettobelastbaar inkomen van euro, terwijl Cécile er een heeft van euro. Ze sloten samen een hypothecair krediet af in In 2016 hebben ze aan de bank 12 maandeijkse afbetalingen van euro betaald = euro in totaal. Hoeveel zal hun wooncheque voor aanslagjaar 2017 bedragen op basis van wat ze in 2016 verdienden? Jean-Marc verdient minder dan euro = euro Cécile = euro - ( euro euro) x 1,275 %) = 1.137,5 euro Extra tegemoetkoming voor hun twee kinderen: 2 x 125 euro = 250 euro. Het bedrag van hun wooncheque = euro ,5 euro euro = 2.907,5 euro Vanaf het elfde jaar zal deze cheque gehalveerd worden (op basis van hetzelfde inkomen en indien nog steeds 2 kinderen ten laste): 2.907,5 euro /2 = 1.453,75 euro

18 18 3. FISCALE VOORDELEN VOOR DE SCHULDSALDOVERZEKERING Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat je bank je hypothecaire krediet aflost als je zou overlijden voor het aflopen van je krediet. De premie die je voor deze verzekering betaalt, kan ook in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. In veel gevallen worden de toepasselijke plafonds voor het bekomen van fiscale voordelen al opgevuld met de kapitaalaflossingen en interesten. In dergelijke gevallen heb je er geen enkel belang bij om de premies van de schuldsaldoverzekering in te brengen in de belastingaangifte. Het is slechts opportuun om fiscale voordelen voor de premies te vragen indien de fiscale voordelen nog niet opgebruikt zijn door de kapitaalaflossingen en interesten van je krediet. Als je ervoor kiest om fiscale voordelen te vragen voor de premies van je schuldsaldoverzekering is het belangrijk om dit aan je bank te melden, zodat je je handtekening kunt plaatsen op het gepaste verzekeringscontract. Goed om te weten Het verkrijgen van fiscale voordelen voor de premies van de schuldsaldoverzekering heeft als gevolg dat de begunstigden bij het overlijden van de verzekerde belast worden op het verzekerd kapitaal. Indien het krediet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving zal een fictieve rente berekend worden in functie van de leeftijd van de begunstigde en dat gedurende een bepaalde termijn. Deze fictieve rente moet aangegeven worden in de belastingaangifte en wordt onderworpen aan belasting. Indien het krediet daarentegen niet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving gebeurt de belastingheffing in één keer tegen het tarief van 10%.

19 D. PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN JE WONING 19 Onder bepaalde voorwaarden kun je ook premies ontvangen om je woning op te knappen. Deze premies verschillen - opnieuw - van gewest tot gewest. In het algemeen hebben de premies die toegekend worden door de gewesten betrekking op werken aan je woning, de structuur van je woning of je interieur met de bedoeling om je comfort of veiligheid te verhogen en gebreken te herstellen. Zij zijn afhankelijk van het vervullen van specifieke voorwaarden in functie van het gewest waar de betreffende woning gelegen is. Meer info over deze premies vind je op de websites van de verschillende regio s: Renovatiepremies in Vlaanderen Renovatiepremies in Brussel Renovatiepremies in Wallonië

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Ondersteuning van de eigendomsverwerving

Ondersteuning van de eigendomsverwerving Ondersteuning van de eigendomsverwerving Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Vermindering van de registratierechten in plaats van de woonbonus Verhoging van de onroerende voorheffing

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN NIEUWE DOKKEN FASE 1

VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN NIEUWE DOKKEN FASE 1 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN NIEUWE DOKKEN FASE 1 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Verkoopprijs budgetappartementen... 2 2.1. Prijs budgetappartement... 2 2.2. Bijkomende kosten... 2

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ De fiscus en uw woning www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2009/3241/273 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 VHVOV_JB_13001.book Page 11 Thursday, November 7, 2013 1:26 PM INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 HOOFDSTUK 1 DE BELASTINGPLICHTIGE 19 1. Toepasselijke wetgeving 19 2. Bespreking 19 2.1. Algemeen 19 2.2. Eigenaar

Nadere informatie

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk Air bnb Voorbeelden uit de praktijk Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie