Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte"

Transcriptie

1 Relatiemagazine, nummer 20, maart 2012 Koppelvlak Overheid brengt ICT op orde Jaarlijkse beveiligingstesten Nieuw: leveranciersmanagement Logius werkt actief aan langdurige relatie De SBR-aanpak van Deloitte De straat is klaar, het vullen kan beginnen

2 Inhoud Nieuws DigiD 4 in mei beschikbaar 2 Nieuws 2 Voorwoord 3 Overheid test DigiD-beveiliging 4 Koplopers 7 Leveranciersmanagement bij Logius 8 Uitgelicht 10 De koppeling 11 De Standaard 12 Getipt 12 Colofon Succesvolle proef Berichtenbox De Belastingdienst heeft de eerste twee fasen van de pilot (met eigen medewerkers) voor aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid succesvol afgerond. In de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst brieven over de voorlopige teruggave digitaal verstuurd via de Berichtenbox. Dit voorjaar voert de Belastingdienst een proef uit met de aanslagen In december wil de Belastingdienst volledig op Berichtenbox overgaan. Hierdoor kan de Belastingdienst op termijn 160 miljoen brieven digitaal versturen. Dit is ook een belangrijke doelstelling van de Rijksoverheid. De blauwe envelop wordt vervangen door een , aldus staatssecretaris Weekers van Financiën. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn met Logius in gesprek om dit jaar op de Berichtenbox aan te sluiten. Op de voorpagina: De business consultants van Logius, met van links naar rechts: Jacques de Wit, Tanaquil Arduin, Jean-Paul Bakkers en Louis Tinselboer (zie Uitgelicht op pagina 10). DigiD 4 in mei beschikbaar Op 21 mei is de nieuwe versie van DigiD beschikbaar. Deze nieuwe versie is een complete herbouw van DigiD. DigiD4 is zo gebouwd dat het systeem makkelijker uit te breiden en te onderhouden is. Belangrijke wijzigingen zijn de overgang naar de Rijkshuisstijl, ondersteuning van het SAMLkoppelvlak, ondersteuning van Webrichtlijnen en integratie van de eenmalig inloggen functionaliteit. Daarnaast is de nieuwe DigiD-versie nog gebruiksvriendelijker. Vanaf 23 april kunnen alle organisaties die DigiD gebruiken ketentesten uitvoeren op de acceptatieomgeving van DigiD. Langer mandaat Forum en College Eind 2011 hebben de ministeries van EL&I en BZK samen besloten om Forum en College Standaardisatie tot tenminste 2015 door te laten gaan met activiteiten rond open standaarden. Het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van het Forum en College staan niet ter discussie, want het vaststellen van open standaarden blijft belangrijk. Wel breidt het werkterrein zich uit naar adoptie van vastgestelde standaarden. Open standaarden dragen bij aan interoperabiliteit en de onafhankelijkheid van leveranciers, maar ook aan schaalvergroting en kostenverlaging en daarmee aan een betere dienstverlening van de overheid. Kijk voor meer informatie en het nieuwe instellingsbesluit op 2 Logius koppelvlak maart 2012

3 Veilig slot Jaaroverzicht 2011 In april staat het jaaroverzicht 2011 van Logius online. Hierin staan de geboekte resultaten in 2011 en een vooruitblik op was een jaar met uitdagingen en hoogtepunten. Vorig jaar kwamen Overheid.nl, MijnOverheid en Webrichtlijnen in beheer. Ook bereikte DigiD 9 miljoen en MijnOverheid een aantal van gebruikers. Tegelijkertijd heeft ook de DigiNotar affaire veel voeten in de aarde gehad in het najaar van Meer informatie over het jaaroverzicht vindt u op koppelvlak. Toepassen van open standaarden minder vrijblijvend Het kabinet wil het pas toe of leg-uit -regime van open standaarden minder vrijblijvend maken. Daarom is er onder meer een rapportageplicht voor het leg uit-deel van open standaarden ingevoerd voor de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. Deze rapportageplicht geldt voor de jaarverslagen van alle rijksoverheidsorganisaties en hun baten- en lastendiensten over Het College Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden waarop het pas toe of leg uit -principe van toepassing is. Het College verwacht dat met deze maatregel de adoptie van open standaarden een impuls krijgt. Kijk voor meer informatie over de rapportageplicht op Beste lezer, Is uw organisatie inbraak-proof? Misschien heeft u veilige sloten geplaatst en andere beveiligingsmaatregelen genomen. Checkt u die regelmatig en bergt u de sleutels goed op? Belangrijk om ook op onbewaakte momenten dieven buiten de deur te houden. Dit geldt natuurlijk ook voor uw digitale organisatie. Daarom voert BZK dit jaar verplichte beveiligingstesten in om te bepalen of de ICT van de overheid op orde is. Wie voor de test slaagt, voldoet aan de gestelde richtlijnen. Dat alleen is niet voldoende, want hoe gaan we zelf met onze gegevens om? Waar bewaren we als het ware de sleutel? Veiligheid is kortom een zaak van ons allemaal. Daarom besteden we in ons hoofdartikel aandacht aan deze testen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Steven Luitjens Directeur Logius maart koppelvlak Logius 3

4 Overheid laat DigiDbeveiliging testen 4 Logius koppelvlak maart 2012 ICT-beveiliging bij overheden moet altijd op orde zijn. Dat hebben de Diginotarcrisis en Lektober ons het afgelopen jaar wel geleerd. Daarom heeft het ministerie van BZK de maatregel genomen dat alle organisaties die DigiD gebruiken jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten uitvoeren. Logius is belast met de uitvoering van deze maatregel en werkt hiervoor samen met grote organisaties die DigiD gebruiken, zoals Belastingdienst, UWV en DUO. VNG en KING ontwikkelen samen met enkele gemeenten, auditors en ICT-leveranciers een standaard beveiligingsaanpak voor gemeenten om hen te ondersteunen en efficiencywinst te behalen.

5 Ferenc-Jan van Zijp en Nausikaä Efstratiades Organisaties die met DigiD werken, moeten jaarlijks worden getest op netwerkveiligheid, besturingssysteem, basisbeveiliging (virusscanner en firewall) en applicatiebeveiliging. De landelijke richtlijnen hiervoor zijn opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Ook een jaarlijkse hack-test maakt hiervan deel uit. Ludwig Oberendorff, coördinerend beleidsmedewerker bij BZK: BZK werkt samen met Logius, NCSC, Norea (beroepsvereniging IT-auditors), RAD (rijksauditdienst), VNG en KING om de DigiD-assessments tot een goed einde te brengen. Nog dit jaar vinden de testen bij de grootverbruikers van DigiD plaats, omdat deze uiterst belangrijk zijn voor de dienstverlening van de overheid. Logius is hiervoor per direct een samenwerkingstraject gestart met onder meer de Belastingdienst, DUO en UWV. Andere organisaties kunnen hier later op aansluiten. De grootverbruikers van DigiD hebben vaak intern 'De audits zijn belangrijk, maar vormen zeker geen eindpunt hun ICT al op orde en eigen Register EDP-auditors in dienst, die een eigen beveiligingstest kunnen uitvoeren. Logius stelt zich hierbij vooral faciliterend op: met welke aanpak kunnen de assessments voorspoedig worden afgerond, en wat kan Logius hieraan bijdragen? Ook verzamelt Logius de uiteindelijke testresultaten en brengt verslag uit aan BZK. Logius geeft daarnaast voorlichting over de aanpak en deelt zogenoemde best practises met anderen. Het idee is bijvoorbeeld dat we ook de leerervaring van deze groep grootverbruikers kunnen meenemen in de beveiligingstesten bij de gemeenten. Pilot bij gemeenten Voor de aanpak bij de gemeenten werkt Logius samen met VNG en het Kwaliteitsinstituut Lees verder op pagina 6» maart 2012 koppelvlak Logius 5

6 Vervolg van pagina 5» Nederlandse Gemeenten (KING). Ferenc-Jan van Zijp, accountmanager Openbaar Bestuur bij Logius: Logius heeft niet de capaciteit om een A-team naar de gemeenten te sturen om de ICT op orde te brengen. Daarom gaan we nu samen met de VNG, KING en een vertegenwoordiging van EDP-auditors en ICTleveranciers van gemeenten een gezamenlijke aanpak van de beveiligingstesten bepalen. Wie de toets doorstaat, voldoet aan de richtlijnen. Veiligheid gaat echter verder dan dat Samen zoeken we naar een efficiënte en een gestandaardiseerde aanpak van de audits bij gemeenten, licht Nausikaä Efstratiades, coördinator Implementatie bij KING, toe. Het is niet efficiënt om alle 415 gemeenten zelf hun audits te laten uitvoeren. Dat kost veel te veel tijd en geld. Daarom onderzoeken we eerst met welke DigiD-koppelingen gemeenten werken, welke leveranciers daarbij betrokken zijn en hoe we daarvoor een gestandaardiseerde audit- aanpak kunnen ontwikkelen. Dat doen we met een pilot bij zes representatieve gemeenten. Dat zijn niet alleen grote gemeenten. Om een goed beeld te krijgen, is het nodig dat in de pilot gemeenten meedoen van verschillende grootte en met allerhande ICT-infrastructuur. Het kan best zo zijn dat een grote gemeente voor haar diensten maar één DigiD-koppeling gebruikt, bijvoorbeeld bij het digitaal loket, terwijl een kleinere gemeente DigiD ook inzet voor een afsprakenmodule of taxatieverslagen. We verwachten dat er veel winst te behalen is bij het bundelen van activiteiten en van kennis. getoetst, vertelt ze verder. De angst bestaat voor een vorm van schijnveiligheid. De audit toont aan of de DigiD-koppelingen voldoen aan de gestelde richtlijnen van het NCSC. Wie de toets doorstaat, voldoet aan die richtlijnen. Met een beveiligd ICT-systeem zijn we er nog niet. Veiligheid gaat verder dan dat. Het omvat de hele ambtelijke organisatie en niet alleen ICT. Het is ook belangrijk te weten hoe een gemeenteambtenaar omgaat met veiligheid. Onze boodschap is dan ook: de audits zijn belangrijk, maar vormen zeker geen eindpunt. Integendeel; het gaat juist om het bewustwordingsproces. ICT-veiligheid moet tussen de oren komen, dagelijkse praktijk zijn en niet alleen aandacht krijgen na een hack. Daarom hebben VNG en KING een ondersteunende dienst aan gemeenten op het gebied van veiligheid en privacy in voorbereiding. ICT-veiligheid moet tussen de oren komen, dagelijkse praktijk zijn en niet alleen aandacht krijgen na een hack Van Zijp vult aan: Sommige ICT-leveranciers zijn daar niet scherp op geweest en hebben de achterdeur open laten staan. Maar als Lektober ons iets heeft geleerd, dan is het dat ook de gemeentelijke organisatie goed moet leren zorgvuldig met de sleutel om te gaan. Mijn indruk is dat partijen nu flink wakker zijn geschud. Omgaan met veiligheid We merken dat gemeenten nogal sceptisch zijn over wat er straks precies moet worden 6 Logius koppelvlak maart 2012

7 Koplopers De SBR-aanpak van Deloitte Deloitte is als eerste grote accountantsorganisatie helemaal klaar om jaarrekeningen in XBRL via Digipoort aan de Kamer van Koophandel te sturen. Onze SBR-straat is klaar, we hoeven die alleen nog met gegevens te vullen, aldus director en SBRprogrammaleider Dave van den Ende van Deloitte. Dave van den Ende, Marcel Andrea en Gert de Jong In het Standard Business Reporting Programma (SBR Programma) werken partijen uit de overheid en markt samen om het samenstellen en uitwisselen van (financiële) gegevens te vereenvoudigen. SBR maakt daarbij gebruik van internationale open standaarden als XBRL. Vruchten plukken Van den Ende hierover: SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van financiële gegevens aan de Belastingdienst, het CBS, de Kamer van Koophandel en banken. Vanaf 1 januari 2013 is het voor de aangifte Vennootschapsbelasting en de Inkomensbelasting zelfs verplicht om via SBR aan te leveren. Het is dus belangrijk om op tijd te beginnen met het aanpassen van de administratieve processen, wil je de vruchten kunnen plukken van het aanleveren via SBR. Deloitte heeft zich als grote accountantsorganisatie vanaf de start van het SBRprogramma aan de realisatie ervan gecommitteerd en is al snel met diverse pilots gestart. Zo is er voor de pilot met de Kamer van Koophandel een multidisciplinair projectteam vrijgemaakt, dat uit accountants, XBRL-specialisten en Marcel Andrea en Gert de Jong van het Online business team CTRL bestaat. Marcel en Gert hebben de invoering van een zogenoemde SBR-aanlever-straat binnen ons online dienstenportaal CTRL verzorgd. Onze klanten kunnen hier eenvoudig aangeboden SBR-stukken bekijken, goedkeuren en naar Digipoort verzenden. Bij het inrichten van de aanleverstraat moesten, naast organisatorische veranderingen, ook een flink aantal technische hobbels worden genomen. Vooral de volledige retourmeldingen vormden een uitdaging. De samenwerking met Logius is en was bij dit alles uitstekend. De lijnen zijn kort en zaken zijn goed opgepakt. Digitale jaarrekeningen Deloitte is op een aantal terreinen al volledig SBR-proof. We kunnen jaarrekeningen voor onze niet-controleplichtige klanten elektronisch via Digipoort bij de Kamer van Koophandel aanleveren en BTW-en ICP-aangiften bij de Belastingdienst. Hiervoor hebben we de hele keten ingericht en het productieen verzendproces met onze werkprocessen geïntegreerd. Met één druk op de knop maken we het publicatiestuk uit al beschikbare gegevens voor de jaarrekening aan en bieden we die via CTRL elektronisch bij de klant aan. Deze zet een elektronische handtekening, waarna het publicatiestuk elektronisch naar de Kamer van Koophandel gaat. Binnenkort starten we een pilot om de Verkorte winstaangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting via XBRL bij de Belastingdienst aan te leveren. Verder zijn we een pilot gestart met het aanleveren van Kredietrapportages aan banken in XBRL. De voordelen voor de klant zijn volgens Van den Ende duidelijk: Alle formele (SBR-) stukken zijn online beschikbaar en door de ondernemer eenvoudig digitaal af te handelen. Dit bespaart hem een administratieve papieren last. maart 2012 koppelvlak Logius 7

8 Leveranciers zijn voor Logius van grote waarde In deze en voorgaande Koppelvlakken vertellen de accountmanagers van Logius over de ontwikkelingen binnen hun sectoren. Dit keer het verhaal van Ngoc Berris, accountmanager Leveranciersmanagement. Ngoc Berris Logius wil actief een langdurige relatie met ICT-leveranciers opbouwen en is daarvoor met Leveranciersmanagement gestart. Leveranciers zijn voor ons van grote waarde. Wij kunnen onmogelijk in ons eentje alle 1600 overheden bedienen. Daar hebben we de leveranciers die overheden helpen met de opzet van de e-overheid hard bij nodig, aldus accountmanager Ngoc Berris. Het begon vorig jaar allemaal met zogenoemde High Tea s. Logius organiseerde deze evenementen om samen met beleidsmedewerkers en commerciële partijen te praten over nieuwe marktontwikkelingen. De bijeenkomsten waren ook bedoeld om wederzijdse behoeften in kaart te brengen. Dat beviel zo goed, dat we besloten hiermee door te gaan. We willen jaarlijks twee High Tea s organiseren, vertelt Berris. Ook gaan we door met het organiseren van de Masterclasses. Dat zijn informatiebijeenkomsten waar de leverancier in een vroeg stadium informatie krijgt over nieuwe ontwikkelingen en producten. Dit jaar staan er zes op stapel, bestemd voor verschillende doelgroepen, want een Masterclass over bijvoorbeeld stelselproducten is natuurlijk vooral interessant voor leveranciers die actief zijn in gemeenteland. 8 Logius koppelvlak maart 2012

9 In het zonnetje zetten Berris toont een lijst met ideeën om leveranciers vaker bij het werk van Logius te betrekken. We gaan Klankbordgroepbijeenkomsten, Leveranciersbijeenkomsten en Klantbijeenkomsten organiseren. Tijdens de Klantbijeenkomst willen we leveranciers bedanken voor hun samenwerking en hen in het zonnetje zetten. Klankbordbijeenkomsten zijn bedoeld om leveranciers meer te betrekken bij alles wat we voor hen verzinnen. We willen vier van deze bijeenkomsten organiseren. De Leveranciersbijeenkomst is een initiatief van Logius en KING samen. We willen daarmee laten zien dat we nauw met elkaar samenwerken en krachten bundelen om leveranciers nog beter te kunnen helpen. Maar natuurlijk willen we ook vooral een mooi inhoudelijk programma en evenement neerzetten. Relatie opbouwen Alle maatregelen zijn bedoeld om een langdurige relatie met de leveranciers op te bouwen. Vroeger vond men de combinatie overheid-commerciële partijen een eng idee. Waarom eigenlijk? We hebben elkaar nodig om de doelstellingen van de e-overheid te behalen. Eigenlijk is het een win-win situatie. Door leveranciers als afzetkanaal in te zetten, kan Logius een breder publiek bereiken. Dit sluit ook beter bij ons werk als regieorganisatie aan. Leveranciers hebben behoefte aan duidelijke strategie, gerichte productinformatie en gereedschappen waarmee zij zich in de markt kunnen onderscheiden. Die kunnen wij hen leveren. Zo hebben we vorig jaar een Masterclass over Digikoppeling gehouden, waarbij leveranciers een oplossing bedachten om twee systemen aan elkaar te kunnen koppelen. Met die oplossing konden ze meteen de markt op gaan en daarmee gemeenten helpen. dat ze Logius-proof zijn en dus overheden beter kunnen helpen. Ook komen we met een digitale nieuwsbrief om leveranciers gericht informatie te bieden over nieuwe releaseplannen en product- en beleidsontwikkelingen, zodat zij daar tijdig hun eigen dienstverlening op kunnen aansluiten. We denken ook aan een vorm van certificering, waarmee leveranciers kunnen aantonen dat ze Logius- proof zijn' Informatiebehoefte Nieuwsbrieven, informatie op de website, Masterclasses en Leveranciersbijeenkomsten. Alles wordt uit de kast getrokken om het de leveranciers zo gemakkelijk mogelijk te maken. De plannen van de accountmanager zijn nog vers en Berris weet ook niet of ze dit jaar al allemaal worden uitgevoerd. Het hangt natuurlijk ook af van wat leveranciers zelf willen en verwachten. Maar je moet ergens een paal in de grond slaan, wil je kunnen beginnen en dat doen we met dit plan. Bovendien, leveranciers moeten het Je moet ergens een paal in de grond slaan, wil je kunnen beginnen en dat doen we met dit plan gevoel krijgen dat ze er bij Logius toe doen. Daar doen we het voor. Wilt u meer weten over Leveranciersmanagement? Neem dan contact op met Ngoc Berris, Ngoc Berris Leveranciersmanagement Ferry van Bruggen Financiën, Veiligheid Kevin Ronkes Werk & Inkomen, Jeugd & Onderwijs Ferenc-Jan van Zijp Openbaar bestuur, Zorg Daarnaast denken we ook aan een soort keurmerk voor leveranciers, een soort stempel waarmee ze kunnen aantonen maart 2012 koppelvlak Logius 9

10 Uitgelicht Sinds september 2011 zijn bij Logius business consultants actief. Tanaquil Arduin legt uit wat zij doen en vooral wat zij voor klanten kunnen betekenen. Wat is de taak van een business consultant? De business consultants vertalen tactische en strategische doelstellingen van organisaties met een publieke taak naar producten en diensten van Logius. Wij doen dat voor alle overheidsectoren. Wij bieden vooronderzoeken, behoeftenanalyses en impactanalyses aan. Ook dragen we oplossingen aan voor zogenoemde keteninformatiseringvraagstukken of voeren we op verzoek business cases uit. Hoe groot is jullie team? Ons team bestaat uit vier mensen, onder wie Louis Tinselboer, Jean-Paul Bakkers, Jacques de Wit en ikzelf. We vormen samen met de accountmanagers het team Accountmanagement bij de afdeling Dienstverlening van Logius. Wat is het verschil met een accountmanager? Onze taak is meer een inhoudelijke. De accountmanager richt zich vooral op de klant-relatie. Hij informeert de klant over de totale dienstverlening van Logius en ons portfolio. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor acquisitie. Wij zijn verantwoordelijk voor het helder krijgen van de vraag en analyseren de behoefte van de klant. Als we de vraag helder hebben, bedenken we samen met onze inhoudelijke experts passende oplossingsrichtingen. Ons team behandelt vooral de complexere vraagstukken. Andere, meer standaard vragen handelt het Servicecentrum af. Ik vind het leuk dat wij in ons werk bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo realiseren we bijvoorbeeld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een oplossing om passagiers op Nederlandse luchthavens effectief en efficiënt doorgang te verlenen. Zogenoemde hoog risico passagiers kunnen door onze oplossing juist snel en tijdig worden aangehouden. De voorzieningen van Logius, zoals Digipoort, zijn onderdeel van deze oplossing. Wie betaalt jullie? Onze adviesdiensten zijn maatwerk en daarom maken wij voor elke vraag een offerte. Onze klanten zijn overheidsorganisaties in elke sector. Een eerste, verkennend gesprek is bij ons uiteraard gratis. Daarna leveren wij een offerte aan. Pas als die akkoord is, gaat de teller lopen. Ik merk overigens dat er een grote behoefte is aan onze dienstverlening. Onze portefeuille groeit sinds de start nog steeds. Klanten weten ons steeds beter te vinden en daarmee zijn we uiteraard erg blij. Wilt u graag weten wat de business consultants van Logius voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Tanaquil Arduin. Haar adres is Louis Tinselboer, Jacques de Wit, Jean-Paul Bakkers, en Tanaquil Arduin 10 Logius koppelvlak maart 2012

11 PGGM in Zeist over de nieuwe samenwerking met Logius. De koppeling De toegangssleutel van PGGM Naam en functie? Mijn naam is Jack Kloprogge, projectmanager bij PGGM in Zeist. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie. Wij verlenen zes pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering. Onze klanten komen voornamelijk uit de sectoren zorg en welzijn. Jack Kloprogge Voor onze doelgroep is een generieke sleutel interessanter dan één die je vaak kwijt bent Hoe zijn jullie bij Logius betrokken geraakt? Onze doelgroep is 2,5 miljoen mensen groot. De interactie op internet groeit sterk, maar is nog redelijk laag. Wie jonger is dan 55 jaar komt maar zelden zijn pensioengegevens bij onze klanten opvragen en vergeet daardoor gemakkelijk zijn username en password. Voor deze groep is een generieke sleutel om binnen te komen interessanter, dan een sleutel die je continu kwijt bent. We wilden het deze mensen eenvoudiger maken om bij ons binnen te komen. DigiD was gezien de grootte van onze doelgroep één van de opties. Hoe is de samenwerking met Logius? De samenwerking verloopt tot nu toe voorspoedig. De dienstverlening is goed. Ze weten mij te vinden en komen op mijn vragen terug. Misschien dat de technische informatie hier en daar wel wat helderder kan. Voor de rest zijn wij tevreden. De meeste problemen kwamen verrassend genoeg van binnenuit. Onze interne mensen dachten dat DigiD alleen een overheidsaangelegenheid was en niet voor andere doeleinden mocht worden ingezet. De kentering kwam toen bekend werd dat ook organisaties die een burgerservicenummer voor hun klanten hebben, DigiD mogen gebruiken. Logius is nu veel actiever in het informeren van pensioenfondsen over de mogelijkheden. Voor wie gaan jullie DigiD gebruiken en hoe? Op dit moment zijn we DigiD aan het ontwikkelen als toegangssleutel voor deelnemers van een pensioenfonds. Deze deelnemers kunnen met DigiD inloggen op de site van hun pensioenfonds en hun pensioengegevens inzien. Ook kunnen ze uitrekenen wat er met de pensioenrechten gebeurt als je bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt gaan. We zien nu al dat veel bezoekers vanuit mijnpensioenoverzicht.nl naar onze site doorlinken. Met DigiD eenmalig inloggen hoeven ze straks nog maar één keer in te loggen om ook hun pensioengegevens te kunnen bekijken. DigiD heeft voor onze dienstverlening duidelijk toegevoegde waarde. maart 2012 koppelvlak Logius 11

12 StandaardTip De standaardtip wordt aangeboden door Forum en College Standaardisatie. In deze editie van Koppelvlak: SEPA-standaarden. Sinds juni 2011 staan de zogenoemde SEPA-standaarden op de pas toe of leg uit -lijst van het College Standaardisatie. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en standaardiseert de Europese betalingsmarkt. Het zorgt voor eenvoudige internationale betalingen en ruimere overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken. Maar ook voor een hogere betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. 1. Wees geïnformeerd over aanpassingen: Door SEPA veranderen de betalingsberichten voor overschrijvingen en incasso s tussen banken en hun klanten. Ieder nationaal rekeningnummer wordt vervangen door een IBAN (International Bank Account Number). Dit is een standaard waarin naast het rekeningnummer ook het land en de rekeningvoerende bank is opgenomen. Voor een fictief rekeningnummer als van de ING is het IBAN bijvoorbeeld NL20INGB De technische uitwisseling tussen de bank en haar klanten vindt plaats op basis van ISO XML. 2. Begin tijdig met aanpassen: Overheden moeten, net als bedrijven en banken, hun systemen en administratieve processen aanpassen. Conform Europese wetgeving moet SEPA uiterlijk per 1 februari 2014 zijn ingevoerd. Voor de SEPA-standaarden geldt nu al pas toe of leg uit. Dat betekent dat alle overheidsorganisaties bij (ver)nieuwbouw van een betalingssysteem moeten kiezen voor de SEPA-standaarden. 3. Deel ervaringen met anderen: Verschillende overheden werken al aan het aanpassen van hun systemen en administratieve processen. Zie bijvoorbeeld de recente discussie over SEPA in de LinkedIn-groep van Rijksarchitecten zonder grenzen. Meer informatie over samenwerking, kennisuitwisseling en planning vindt u in het Nationale SEPA Migratieplan. Op koppelvlak vindt u de bijbehorende links. Getipt Logius geeft 24, 25 en 26 april verschillende workshops op de jaarlijkse Overheid & ICT-beurs in Utrecht. Overheid & ICT is hét platform voor ICT-toepassingen en diensten voor de overheid. Kijk voor meer informatie op Download nu een gratis e-book versie van Interoperabel Nederland op de website van Forum Standaardisatie. Interoperabel Nederland is een bundeling van 32 visies op interoperabiliteit voor maatschappelijk informatieverkeer in de toekomst. Kijk voor het e-book op Logius is op zoek naar een proactieve senior accountmanager om het team Accountmanagement van Logius te versterken. Je beheert de klant-, opdrachtgever- en stakeholdercontacten en voert relatiemanagement op grote en nieuwe accounts. Meer informatie over de vacature vindt u op COLOFON Koppelvlak is een uitgave van Logius en verschijnt vier keer per jaar. Koppelvlak wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Uitgave: maart 2012 Oplage: Logius Redactie EMMA Communicatie, Den Haag Communicatie Logius Vormgeving Delta III, Den Haag Fotografie Fotostudio van der Horst, Den Haag Druk DeltaHage BV, Den Haag Contactgegevens Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar, elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, en standaardisatie. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer informatie over Logius? Neem dan contact op met het servicecentrum: (10 ct p/m) of mail naar Alle informatie vindt u ook op logius.nl. 12 Logius koppelvlak maart 2012

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg WERKBEZOEK eid stelsel Nederland eid Berlijn 24 en 25 mei 2012 Strategische verkenning en voorstel voor vervolg 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie