Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering"

Transcriptie

1 CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off - bijeenkomst zijn er 3 inhoudelijke bijeenkomsten geweest. Het betrof tweemaal samenwerking op het terrein van SOC s (Security Operation Centers) en eenmaal het onderwerp crisismanagement. De bijeenkomsten worden gewaardeerd vanwege zowel de onderwerpen als de sprekers met verstand van zaken. Maar ook het interactieve element dat in alle bijeenkomsten wordt ingebracht en het faciliteren en ondersteunen van het bereiken van samenwerking wordt zeer op prijs gesteld. Voorts is het ook gewoon erg leuk om in de gelegenheid te worden gesteld met collega s uit het vakgebied van heel uiteenlopende organisaties, maar met eenzelfde interesse, van gedachten te kunnen wisselen, te netwerken en elkaar te helpen. Dat blijkt wel uit de levendige lunches en borrels waarbij het lastig is je los te rukken van je gesprekspartners vanwege het vervolg van het programma of de reis naar huis. Inmiddels is er een vaste kern van zo n 20 trouwe CSP-gangers afkomstig van onder andere SVB (Sociale Verzekeringsbank), RWS (Rijkswaterstaat), Uitvoering Werknemers Verzekeringen (UWV), Centrum Indicatiestelling Zorg (CiZ), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) en het Zorginstituut Nederland (voormalig CVZ). Daarnaast zijn er zusterorganisaties zoals de Taskforce BID en NCSC die steeds hun inbreng leveren en het CSP komen ondersteunen. Dit gezelschap wordt aangevuld tot ongeveer 35 deelnemers per keer van andere overheidspartijen en kennispartners (o.a. Capgemini, HP en KPN). Zo ontstaat steeds een gevarieerd gezelschap van inhoudelijke experts op tactisch niveau. Lees verder op pagina 3 Wijnand Lodder, algemeen directeur SSC-I, ziet het CIP als kans tot concrete samenwerking. lees meer op pagina 4 Op weg naar meer eenheid en structuur in normenkaders in de informatiebeveiliging. lees meer op pagina 6 Secure Software Development: hoe kom ik in contact en in control? lees meer op pagina 8 en 9 PIA in de praktijk: wanneer is een assessment nu echt verplicht en hoe pak je dat aan? lees meer op pagina 17 Samenwerking is niet vanzelfsprekend: zet in op de factor mens om je doelstellingen te realiseren. lees meer op pagina 20 en 21

2 2 van de Rijks-BVA (Beveiligingsautoriteit) het verzoek Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering (vervolg) 3 door Ad Reuijl Voorwoord COOL zeg, leren van de financiële sector! Ik zie de bonussen na 22 mei al binnenstromen op m n bankrekening! Nu nog even zorgen voor een goede rente; regelt de bank ook en ik ben eindelijk binnen! Kortom: ik ben erbij! Met deze woorden meldde Marlies van Eck van de Belastingdienst zich aan voor de voorjaarsconferentie. We moesten Marlies teleurstellen. Uit het vele dat er van de financiële sector te leren is, beperken wij ons tot het eigen vakgebied: de informatiebeveiliging en bescherming van de privacy. Gelukkig was dat voor haar geen hinderpaal om te komen. Ook een aantal kennispartners is aangehaakt. CIP heeft gekregen een trekkende rol te willen spelen bij een ISAC voor het rijk. Aangezien ons CSP het karakter heeft van zo n ISAC is er alles voor te zeggen dit te verbreden naar een ISAC-Rijk-functie. Gesprekken daarover vinden nu plaats. ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Center. In een ISAC wordt in een vertrouwde omgeving gecommuniceerd over kwetsbaarheden en incidenten, met het doel elkaar te informeren en te helpen om snel tot oplossingen te komen. Op het gebied van Normatiek is er ook veel beweging. UWV en SVB hebben besloten over te gaan op de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) en starten nu met de implementatie daarvan. ZBO s hebben in het verleden vaak hun eigen normenkaders ontwikkeld. In de meeste gevallen zijn die gestoeld op de Code voor Informatiebeveiliging, dezelfde grondslag als die van de BIR. De verschillen zijn daarmee te overzien. Aangezien overheidsorganisaties in ketens opereren, is het desalniettemin verstandig om te gaan bewegen naar een gemeenschappelijke baseline. In samenwerking met de Taskforce BID (Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening) en het ministerie van BZK bevelen we dat dan ook krachtig aan voor ZBO s. Die BIR blijft trouwens wel in beweging. Onze omgeving verandert tenslotte ook voortdurend. Met die verandering wijzigen ook de uitdagingen. Zo is voor dit jaar nog een evaluatie van de BIR gepland. Het CIP heeft de ambitie om de verschillende onderdelen van de BIR nader uit te werken met behulp van de methodiek die ook gebruikt is voor de normenkaders van zowel Secure Software Development als de versie-2 van de NCSC-Webrichtlijnen. Deze CIP-Post gaat weer wat dieper in op de ontwikkelingen die ons bezighouden. Ik wens u veel leesplezier! Voor 2014 staat er het nodige op het programma voor het CSP: ISAC Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) heeft het CSP gevraagd samen met NCSC een trekkersrol te vervullen bij het oprichten van een ISAC Rijk. Information Sharing and Analysis Centers (ISAC s) zijn publiek-private samenwerkingsverbanden waarbij de deelnemers onderling informatie en ervaringen uitwisselen over cyber security. Deze samenwerkingsverbanden vallen onder het NCSC en er zijn al ISAC s voor bijvoorbeeld Energie, Banken en Zorg. Maar ze zijn er dus nog niet voor het Rijk. Gezamenlijk SOC Vanuit het CSP is een werkgroepje ontstaan van CAK, UWV, SVB, DJI, HP, Capgemini en TNO dat zich tot doel heeft gesteld om op de najaarsconferentie de eerste samenwerking op het terrein van SOC s te hebben gerealiseerd en een plan te hebben hoe dit uit te bouwen en anderen over te halen zich ook aan te sluiten. Kennis en kunde op het terrein van SOC s zijn schaars en daarnaast zijn veel overheidsorganisaties met elkaar verbonden in ketens, ook kunnen kosten worden bespaard door samen op te trekken. Dit initiatief zoekt aansluiting bij het onderzoek dat door de DGOBR is gedaan op dit vlak. Community Het CSP werkt hard aan het opbouwen van goede samenwerking. Om dat te ondersteunen zal de CIP- Communitysite Pleio meer en meer worden ingezet als middel om elkaar te kunnen vinden. We nodigen iedereen uit zijn profiel in te vullen en aan te geven over welke beveiligingsthema s je kennis wilt inbrengen en in welke informatie je geïnteresseerd bent. Samen alert blijven Het volgend inhoudelijk thema waar het CSP mee aan de slag wil is het elkaar waarschuwen in het geval van een (ernstig) beveiligingsincident. Daarvoor zal in de CSP- Community goed moeten worden uitgezocht wanneer zoiets nuttig is en hoe er dan naar elkaar zal worden gecommuniceerd. Mogelijk is dit een onderwerp dat goed past bij de plannen voor het Rijks ISAC. Kortom het is een boeiende omgeving waarin veel gebeurt en veel op stapel staat. Ben je nog geen lid van het CSP, wil je een keer komen kennismaken of gewoon op de hoogte gehouden worden van de bijeenkomsten en activiteiten? Laat het weten aan Inez de Fluiter.Mail naar of bel Over dat vakgebied gesproken: in de eerste maanden van dit jaar hebben zich enkele verheugende ontwikkelingen voorgedaan binnen de CIP-samenwerking. Zo konden we de methode Secure Software Development in een eerste versie uitbrengen en op het ibestuurscongres overhandigen aan Dion Kotteman, de nieuwe Rijks-CIO. In lunchsessies, in diverse presentaties en op de sites van een aantal kennispartners is dit verder onder de aandacht gebracht. De methode wordt goed ontvangen. Enkele organisaties zijn gestart met de implementatie. Het Cyber Security Platform (CSP) mag zich verheugen in een flinke belangstelling. Mensen van zo n 25 overheidsorganisaties tonen belangstelling en doen mee. Op 18 maart organiseerde het CSP een bijeenkomst over crisismanagement. Alle aspecten kwamen aan bod: uitrukken als de crisis is uitgebroken (Fox IT), praktijkervaringen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), tips van de Taskforce BID, hoe bereid ik mij goed voor op een crisis? (Secure Labs) en ook het interactieve ontbrak niet. Wat doe je als de inchecksystemen op Schiphol weigeren, er opstoppingen ontstaan juist als alle wereldleiders naar Den Haag komen voor een top? (door Capgemini).

3 Het is van enorm groot belang dat we elkaar vertellen wat we doen Wijnand Lodder, algemeen directeur Shared Service Center ICT (SSC-I) en Chief Technology Officer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), vindt het CIP een zeer belangrijk netwerk. Het is een platform waar partijen elkaar kunnen vinden om samen zaken effectief aan te pakken. Dat begint met elkaar leren kennen en elkaar op de hoogte houden van waarmee je op het gebied van informatiebeveiliging bezig bent. SSC-I Het Shared Service Center ICT (SSC-I) is de ICTdienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen. SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur. Vanuit ervaring binnen het veiligheidsdomein van de rijksoverheid, is SSC-I gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en innovatieve ICT-oplossingen. SSC-I is een gedegen organisatie, die goed kan omgaan met bestuurlijke, organisatorische en technologische dynamiek. Supply Board De Supply Board bestaat uit de leveranciers van generieke ICT-diensten binnen de Rijksoverheid. Wijnand Lodder maakt deel uit van de Supply Board die zich in opdracht van de CIO Rijk en de kwartiermaker CTO Rijk, en in het kader van de I-strategie overheid, bezighoudt met generieke rijksbrede ICT-thema s zoals beveiligen van informatie, de samenwerking met de markt en voorzieningen als de Rijkspas, gemeenschappelijke datacenters en de gesloten Rijkscloud. Wijnand is portefeuillehouder Enterprise Mobility Rijk en mede-portefeuillehouder Security. Meer grip op Security 4 5 Veiligheidsketen DJI vervult een rol binnen de veiligheidsketen en heeft daarom contact met Nationale Politie, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Automatisering is van belang in de gegevensuitwisseling tussen deze ketenpartners. Daarom haalt SSC-I in eerste instantie de banden aan met organisaties die qua bedrijfsproces goed aansluiten, zoals DT&V, de IND en het COA. Maar onlangs is in het kader van de Compacte Rijksdienst ook samen met RWS (Rijkswaterstaat) een rekencentrum geopend. Security is basisvoorwaarde Beveiliging is cruciaal. We kunnen het ons als overheid niet permitteren dat onze data gecompromitteerd raken of dat we door virussen belaagd worden, aldus Wijnand. Bovendien is security in mijn visie een basisvoorwaarde om professionele ICT-diensten te kunnen verlenen. Hij hoopt dat de overheid daarin steeds alerter en proactiever gaat worden. Daarom zou hij bijvoorbeeld ook gedeelde SOC (Security Operation Centre) activiteiten toejuichen. Het is goed om na te denken over gezamenlijke knooppunten zodat niet iedereen voor zichzelf alles hoeft in te richten en we ook van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Wijnand is erg enthousiast over het CIP-netwerk en ziet het als een kans om concreter te gaan samenwerken in overheidsland. SSC-I is ISO gecertificeerd. Deze norm specificeert eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen. De ervaring die hiermee is opgedaan wil Wijnand graag delen met anderen. Vanuit zijn werk voor de Supply Board (zie kader) deelt hij graag informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de Rijkswerkplek, een platform voor mobiele apparaten, een oplossing voor Bring Your Own Device en een veilige Rijkscloud. Het is van belang hierin samen op te trekken en het zou zonde zijn als iedereen het wiel voor zichzelf gaat uitvinden. Kortom een uitnodiging om contact met Wijnand Lodder op te nemen! Per mail of telefoon +31(0) Bijna alle grote organisaties maken gebruik van firewalls en voeren regelmatig penetratietesten uit. Desondanks heeft men onvoldoende vat op security, getuige de explosieve groei van incidenten. In de praktijk blijkt dat 75% van die incidenten hun oorzaak vinden in softwarefouten. Software Improvement Group (SIG) ontdekt veel van die softwarefouten in haar advieswerk en constateert dat opdrachtgevers het moeilijk vinden om goed af te stemmen met leveranciers over softwarebeveiliging. Hoe stel je eisen op maat? Hoe blijf je daarover in dialoog met de leverancier? Hoe toets je de softwarekwaliteit? Wat doe je met risico s die overblijven? Bij deze vragen helpt de onlangs door het CIP gelanceerde methode Grip op secure software development (SSD), waar SIG nauw bij betrokken is. Deze methode beschrijft hoe een opdrachtgever grip krijgt op het (laten) ontwikkelen van goed beveiligde software. SIG ziet in de praktijk dat de meeste leveranciers (of ontwikkelafdelingen) uit zichzelf geen security by design toepassen. Dat wordt beter als opdrachtgevers eisen stellen, maar ook dan kunnen leveranciers het laten liggen omdat, onder druk van de zaken waar ze wel op worden afgerekend, niet of nauwelijks inhoudelijk getoetst wordt. Het is dan wachten op een eventuele penetratietest om te zien welke lekken nog moeten worden gedicht. Van structurele security is dan geen sprake. Het is daarom belangrijk om reviews te doen, bij voorkeur vroeg in het ontwikkelproces: laat onafhankelijke experts naar ontwerp, broncode en bouwproces kijken om te zien of op de juiste plaatsen de juiste security best practices zijn doorgevoerd. Kantoor SIG Rembrandt-toren Amsterdam SIG heeft in samenwerking met universiteiten en met subsidie van Economische Zaken een unieke methode ontwikkeld die het beveiligingsniveau van software meet conform ISO Met die methode en speciale tools analyseren SIG-experts (ketens van) systemen om te zien of security goed is ingebouwd en de juiste voorzieningen zijn getroffen - kijkend naar wat daarover is vastgesteld door NCSC, OWASP, CWE/SANS en de BIR. Dit resulteert in meetbare security (1 tot 5 sterren), inzichtelijke risico s en een roadmap die stap voor stap de security verbetert. Bij het doorlichten van de software wordt ook gekeken naar de bouwkwaliteit van het systeem. Immers, naast aanvallen door hackers, vormen fouten door ontwikkelaars de belangrijkste bedreiging. Door software goed in elkaar te zetten wordt voorkomen dat onoplettendheid leidt tot een nieuwe kwetsbaarheid of een datalek. Pas als de bouwkwaliteit onder controle is wordt security houdbaar. Rob van der Veer, Senior Consultant bij SIG

4 6 Op weg naar één normbegrip: al het goede komt in drieën Makkelijker kunnen we het niet maken, handiger wel 7 Wiekram Tewarie heeft wortels in India. Niet zo gek dus dat hij het Hindoeïsme als inspiratiebron heeft gebruikt voor zijn visie op normenkaders. De Hindoeïstische Drieeenheid wordt gevormd door Brahma (schepper), Vishnoe (onderhouder) en Shiva (vernietiger). Oftewel het gaat hier om de oercyclus: geboorte, leven en dood. Al het goede komt in drieën en staat onderling met elkaar in verband. Van normen (best practices en baselines) moet je zeker geen religie maken, maar de hier geschetste cyclus is als principe goed toepasbaar gebleken voor ons begrip van normen. Oercyclus Normen zijn bedoeld om een situatie in de werkelijkheid te beoordelen en handreikingen te doen om die situatie gericht te verbeteren. Het is van belang de relatie tussen beleidsmaker (geboorte), professional/uitvoerder (leven) en auditor (beoordelen, wedergeboorte), oftewel beleid, uitvoering en control, hierin mee te nemen. Veel normenkaders zijn gefragmenteerd of niet geordend, of ze besteden alleen aandacht aan het beleid, of juist alleen aan de uitvoering of control. Daarmee zijn die kaders niet in evenwicht en haal je niet de informatie op die je moet ophalen. Je zult ook zien dat iedere auditor weer met een andere uitslag, als normenset, zal komen, omdat het geen consistent geheel is, aldus Wiekram. Maturity model Samen met de CIP-Domeingroep Normen is Wiekram bezig met een verbeterslag in het denken over normenkaders voor informatiebeveiliging. Kern is dat steeds de drie elementen meegenomen moeten worden bij elk onderwerp dat wordt onderzocht. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: netwerk, toegangsvoorzieningen, applicaties of primaire processen. Naast het goed toepassen van de drie invalshoeken wordt er ook een maturity model ontwikkeld. Je wilt immers niet alleen weten of je aan een bepaalde norm voldoet, maar ook op welk niveau je zit en wat voor jouw situatie het juiste niveau zou zijn, zodat je hierop (indien nodig) een groeiplan kunt zetten. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open In dat verband lopen er op dit moment op initiatief van het CIP meerdere ontwikkeltrajecten om normenkaders om te vormen en te verbeteren. Het NCSC-normenkader voor DigiD werd opnieuw uitgeschreven en is nu onder regie van het NCSC in de reviewfase. Het normenkader voor Secure Software Development (SSD) is opgeleverd en is in implementatie bij UWV. Daarmee is al een aantal te onderzoeken elementen zoals toegangsvoorziening en netwerk (NCSC-kader) en applicaties (SSD-kader) op fundamentele wijze beschreven. Uiteraard is het werk hiermee niet af en zullen de kaders steeds bijgewerkt moeten worden naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van clouddiensten. Een volgende stap is ook om de algemene VIR/BIR-normenkaders op dezelfde manier een upgrade te geven. Het CIP hanteert hier de aanpak: tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Want naast het uitvoeren van de desbetreffende ontwikkeltrajecten wordt er ook gewoon geïmplementeerd. Zo ondersteunt het CIP de implementatie van het SSD-normenkader bij het UWV en trekt het CIP samen op met de Taskforce BID (Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening) bij het uitrollen van de BIR bij de ZBO s. Daarbij is het voornemen om voor departementen een kick-offdag aan te bieden t.b.v. de onder hen ressorterende ZBO s. Als alles volgens plan is verlopen, heeft de dag voor het ministerie van SZW met SVB en UWV plaatsgevonden op 19 mei. Nadat een aantal grootgebruikers al in 2012 door de molen ging, werd 2013 het jaar waarin overheidsland in brede zin te maken kreeg met verscherpte regelgeving omtrent het gebruik van de DigiD-koppeling. Audits werden verplicht gesteld en aan een reeks van normen moest worden voldaan, op straffe van afsluiting van DigiD. Van de 59 voorgestelde normen in de NCSC-Webrichtlijnen werden er uiteindelijk slechts 28 verplichtend voor de audits. Aanpassing van het normenkader Parallel aan deze operatie heeft het CIP in samenwerking met het NCSC een kwaliteitsslag ingezet. Daarbij zijn de normen op fundamentele wijze herschreven en uitgewerkt. Dit normenkader is bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief in externe review bij een aantal stakeholders (Logius, auditberoepsgroep Norea, etc). De nieuwe versie van het normenkader (ambitie is om die in te voeren voor de audits van 2015) zorgt voor meer duidelijkheid op het niveau van beleid, uitvoering en control. Daarnaast betekent het een stap op weg naar een meer eenduidig normbegrip door de dienstverleningsketens heen. Uiteindelijk is dat dan dienstbaar aan de vergroting van het vertrouwen van de afnemers in de (digitale) overheid. Ontwerper van de methode (SIVA genoemd) is Wiekram Tewarie. Als trekker van de CIP-domeingroep Normen is hij de motor van de ontwikkeling om normenkaders fundamenteler in te delen. Informatiebeveiliging meetbaar maken B-Able is als kennispartner actief in de domeingroep normen en kon vanuit de praktijk bijdragen aan de ontwikkeling. Mede door het testen van een praktijkcase bij de gemeente Etten-Leur (zie het KING-artikel: is er ook vanuit een praktische insteek gekeken naar het normenkader. Juist vanuit die praktijktoepassing werd duidelijk waar de knelpunten zaten en konden leereffecten worden meegenomen. B-Able heeft veel ervaring met de vertaling van theoretische kaders naar praktisch werkbare methoden en technieken. Doordat organisaties vaak beperkt in control zijn, kosten (verplichte) audits vaak veel tijd. Om een en ander beter op orde te krijgen heeft B-Able een applicatie ontwikkeld die methodisch auditen en verslagleggen afdwingt. Deze applicatie, genaamd SecuriMeter, zorgt enerzijds voor het inzichtelijk maken en meten van het niveau van informatiebeveiliging, anderzijds voor verslaglegging. Hiermee kan ook de actuele status van wet- en regelgeving inzichtelijk worden gemaakt. Niet alleen het huidige DigiD normenkader (inclusief de uitgevoerde audits) is hierin opgenomen, maar ook het nieuwe normenkader op basis van het SIVA-raamwerk. De SecuriMeter is tevens gebruikt voor het testen van dit nieuwe normenkader. Naast het DigiD-normenkader zijn ook de BIG, BIR, WIBA, GBA, BAG, VIRBI en Suwinet in de SecuriMeter opgenomen en is het mogelijk om uitbreidingen te doen met andere normenkaders. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Bank normen of ISO27001/2. Het uiteindelijke doel is om informatiebeveiliging in de keten ordentelijk te organiseren en te auditen. Dit dient op dusdanige wijze te geschieden dat het proces van zelfregulering consistent in de organisatie en binnen ketens wordt verankerd. Daarmee wordt bijgedragen aan de verhoging van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening en - in het verlengde - aan het vertrouwen van de afnemer in die dienstverlening. Bij de implementaties van de BIR worden nu de normenkaders in de huidige vorm gehanteerd. Op het moment dat belangrijke onderdelen van de BIR in de nieuwe vorm gereed zijn, worden die aangeboden om mee te nemen. Ze kunnen dan gebruikt worden als nadere aanscherping en verduidelijking. Door de tijd heen ontwikkelt zich zo een geleidelijke beweging naar één begrip van normen binnen de overheid. Sjoerd Postuma Business Information Security Consultant bij B-Able

5 8 Grip op Secure Software Development: in contact en in control Wat is er mooier dan dat applicaties bij het ontwerp al veilig zijn. Des te eerder in het proces beveiligingseisen worden meegenomen des te beter. In samenwerking tussen het CIP en UWV is onder leiding van Ad Kint (Projectmanager CIP/UWV) en Marcel Koers (Senior Enterprise Architect CIP) een methode ontwikkeld die dit mogelijk maakt. De methode beslaat het complete voortbrengingsproces van software en is gestoeld op drie pijlers. 1. Contactmomenten In het traject van opdracht tot compleet product zijn er meerdere contactmomenten. Dan is er mogelijkheid tot waarnemen en desgewenst bijsturen. 2. Standaardiseren van beveiligingseisen Het standaardiseren van eisen zorgt ervoor dat deze niet bij ieder project of iedere release opnieuw vastgesteld hoeven te worden. 3. SSD-processen Het zorgen voor beschikbaarheid van middelen, menskracht en een visie op wat bereikt moet worden. Practitioners gezocht Om de droom van verspreiding van de SSD- methode te laten uitkomen heeft het SSD- team het plan opgevat om een Practitioner Board te gaan starten die regelmatig bij elkaar gaat komen om kennis te delen en toevoegingen en aanpassingen op de methode te verzamelen en door te voeren. Heb je hier interesse voor? Meld je dan aan! Eén taal, één normenset en één methode De droom van het SSD-team is het bereiken van één taal, één normenset en één methode in overheidsland. Veel overheidsorganisaties hebben immers dezelfde leveranciers en het gelijk trekken van normen kan veel efficiency voordelen opleveren. Daarnaast is dit ook een verbeterslag voor auditors. Het SSD- team organiseerde op 24 maart een bijeenkomst om enerzijds uitleg te geven over de methode en anderzijds kennis en ideeën uit te wisselen met belangstellenden van zoveel mogelijk overheidsorganisaties. Ruim 30 mensen waren naar het hoofdkantoor van UWV gekomen om aan deze sessie deel te nemen. Ook José Lazeroms was aanwezig namens het bestuur van het CIP en UWV. Het SSD- team had een enerverend en druk programma voorbereid. Rob van der Veer, van CIP kennispartner SIG (Software Improvement Group) nam het gezelschap om te beginnen mee in de spraakverwarring die er nogal eens ontstaat rondom beveiligingseisen aan software. De applicatieleverancier denkt dat de hostingleverancier het regelt, of andersom. Of begrippenkaders blijken niet op elkaar aan te sluiten. Danwel gaat de opdrachtgever ervan uit dat een pentest aan het eind toch meer dan voldoende is. In een interactief vervolg komen we erachter hoe de situatie, bij de organisaties die zijn vertegenwoordigd, er aan toe is. Wie heeft zijn kader op orde? Wie toetst er nu wat en wat zijn daar de belemmeringen bij? Met oranje en blauwe stemkaarten kunnen de aanwezigen aangeven of iets bij hen wel of niet geregeld is. Dit leidt tot goede interactie en een levendige discussie. het SSD-implementatieteam met sponsor José (bestuur CIP en UWV). Van links naar rechts: Arie Franke, Ad Kint, Marcel Koers, José Lazeroms, Rob van der Veer, Bas Weber en Patrick van Grevenbroek Daarna neemt Marcel Koers het stokje over en licht de methode nader toe. SSD kan helpen doordat het ondersteunt bij het maken van concrete afspraken. Het stimuleert het helder maken van de taakverdeling tussen klantorganisatie en leverancier. Daarnaast zet het aan tot prioriteren doordat wordt nagedacht over welke risico s wel of niet acceptabel zijn, en op welke risico s maatregelen moeten worden ingezet. Het geeft ook inzicht in welke partijen en/of afdelingen beter of slechter scoren. Tot slot helpt het kader bij het vaststellen van het volwassenheidsniveau en helpt het bij de groei naar een hoger niveau. Hier voegt Wiekram Tewarie nog aan toe dat deze methode zowel duidelijkheid schept over het beleid, de uitvoering als de controle op het toepassen van beveiligingseisen bij softwareontwikkeling. Trainingen Voor implementatie op de werkvloer is voor de SSDnormen een ICT security training en een Awareness training ontwikkeld. Deze zal op korte termijn beschikbaar gesteld worden. Neem voor meer informatie contact op met Ad Kint of Marcel Koers. Implementatie bij UWV: gewoon doen Tot slot leggen Ad Kint (Projectmanager), Bas Weber (teammanager functioneel ontwerp en beheer UWV), Arie Franke (leveranciersmanagement UWV) en Patrick van Grevenbroek (Testservicecenter UWV) uit hoe de implementatie van de SSD- methode bij UWV tot nu toe verloopt. Omdat UWV een complexe IV-keten heeft met 1200 medewerkers is ervoor gekozen om de implementatie te gaan aanzetten door met de leveranciers die de sofware bouwen concrete afspraken te maken. Dit is heel open ingestoken. Leveranciers hebben de mogelijkheid gekregen te reageren en feedback te geven op de af te spreken normen. Vervolgens is een datum vastgesteld vanaf wanneer er op de eisen getoetst zou gaan worden. Bas Weber vertelt hoe hij met zijn team van functioneel ontwerpers en beheerders gewoon aan de slag is gegaan om de methode te bespreken en hun contactpersonen bij de leveranciers te betrekken. Hij houdt de lijntjes kort, gaat aan de slag en stelt gaandeweg bij. Het Testservicecenter toetst of bij oplevering van de software aan de eisen is er voldaan en voert ook een aantal eigen testen uit. 9

6 10 Informatiebeveiliging bij de Rijksdienst Uitgangspunten en regelgeving De overheid beschikt over en bewerkt veel en gevoelige informatie van burgers en is net als andere organisaties kwetsbaar als het gaat om haar (digitale) dienstverlening. Dat is een reden om de informatiehuishouding en de beveiliging daarvan goed op orde te hebben. Daarvoor heeft de Rijksdienst sinds 1994 het (in 2007 geactualiseerde) Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) tot haar beschikking. Het VIR regelt de verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst en wijze waarop de rijksoverheid omgaat met de beveiliging van haar informatie. Belangrijke elementen zijn de verantwoordelijkheid van de lijnmanager en de verplichte risicoafweging die deze voor zijn processen en informatiesystemen moet uitvoeren. Naast het VIR is ook een Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) opgesteld ter vervanging van vijf rijksbrede normen en de baselines van de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties. Op basis van een globale risicoanalyse is het basis- beveiligingsniveau vastgesteld waaraan elk systeem binnen de rijksoverheid moet voldoen. De BIR is gebaseerd op de ISO27001 en ISO27002, en geeft op een aantal plekken nadere invulling aan de ISO-normen. De BIR biedt bescherming voor het vertrouwelijkheidsniveau Departementaal vertrouwelijk en WBP risicoklasse 2, zodat de meeste informatiesystemen voldoende aan de BIR hebben. Quick Scan; is de BIR voor deze situatie voldoende? Nee Risicoanalyse Ja Optimaal BIR + Extra maatregelen Implementatie van de BIR De ministeries en de daaronder vallende uitvoeringsorganisaties hebben afgesproken per 1 januari 2014 de BIR te gaan implementeren. Het betreft een traject van zo n anderhalf a twee jaar. De ministeries zijn voor deze implementatie zelf verantwoordelijk. Wat hierbij helpt/heeft geholpen, is dat tijdens de totstandkoming van de BIR en gedurende het gehele implementatietraject er continu nauw contact plaats heeft gevonden met en tussen de ministeries. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van best practices. Om te toetsen of de ministeries daadwerkelijk stappen zetten bij de implementatie van de BIR worden dit jaar (en ook de volgende jaren) bij de ministeries audits uitgevoerd op vijf thema s uit de BIR. Gestart is met proefaudits bij een kerndepartement en een Shared Service Centrum. De audits staan dit jaar vooral in het teken van leren. Ook zal het instrument van peer reviews worden ingezet voor een enkel thema en enkele organisaties. De QuickScan BIR De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) ontwikkelt samen met organisaties binnen de verschillende overheidslagen een gericht opleidingsaanbod en concrete verankeringsinstrumenten voor informatieveiligheid. Dit heeft als doel het, mede hierdoor, realiseren van een zichtbare én meetbare verandering binnen overheidsorganisaties als het gaat om risicobewust handelen en gericht sturen op informatieveiligheid. Dat zijn handige handvatten voor bestuur en topmanagement waarmee zij in staat zijn om te meten of de eigen organisatie in control is op het gebied van informatiebeveiliging. Eén van die handvatten is de QuickScan BIR (QS BIR), Afweging maatregelen (lijnmanager) Maatregelen BIR Acceptatie restrisico (lijnmanager) die het Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) van het Ministerie van BZK en de Taskforce BID gezamenlijk hebben ontwikkeld. Het instrument is ontworpen op basis van ervaringen binnen de departementen van de rijksoverheid. De QSBIR kan ook bruikbaar gemaakt worden voor de andere overheidslagen. Doel van de Quickscan BIR Risicomanagement is bij de Rijksdienst het uitgangspunt van de informatiebeveiliging. Voor de meeste processen en hun informatiesystemen is het beveiligingsniveau van de BIR voldoende. Om dit snel en eenvoudig te kunnen vaststellen is de QuickScan BIR ontwikkeld. De Quickscan BIR stelt de manager in staat om in een sessie van hooguit twee uur, stapsgewijs tot een afgewogen en te verantwoorden oordeel te komen of de desbetreffende risico s voldoende door de BIR worden afgedekt. Vanuit het inzicht in de belangen van zijn of haar proces neemt de manager een beslissing of het beveiligingsniveau van de BIR voldoende is. Aansluiting met de IRAM risicoanalyse methodiek De QuickScan BIR heeft aansluiting met de binnen de rijksoverheid veel gebruikte IRAM risicomanagementmethodiek. IRAM is een risicoanalysemethode die kan worden toegepast voor processen en informatiestromen in een organisatie en voor signalering van beveiligingsrisico s in de voorfase van een ICT-ontwikkelingsproject. Blijkt uit de Quickscan, dat de BIR niet voldoende bescherming biedt en een diepgaandere risicoanalyse nodig is, dan kan met hergebruik van de verzamelde informatie worden overgestapt naar IRAM. Stappen voor risicoanalyse uit de BIR Momenteel werken DGOBR en de Taskforce met ervaringsdeskundigen uit de verschillende ministeries aan parametrisering van IRAM voor de Rijksdienst, zodat de beoordelingselementen/risico s beter aansluiten bij die van de Rijksdienst. Als voorbeeld: van dalende aandelenkoersen heeft de overheid geen last; wel bestaat het risico, dat een minister zich bij de Tweede Kamer moet verantwoorden. Bundeling van jarenlange ervaringen Door de bundeling van de jarenlange ervaringen van de departementen met soortgelijke instrumenten, heeft de overheid met de ontwikkeling van de QuickScan BIR straks één gemeenschappelijk toepasbaar instrument in handen. Het betreft een instrument dat een wezenlijke bijdrage levert aan de onderlinge afstemming van de beveiligingsniveaus binnen de overheid. Vragen? Voor vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u terecht bij Carl Adamse via of Fred van Noord via Mijn naam is Eric Nieuwland, getrouwd, vader van twee, en inmiddels opa van één. Na een studie informatica aan de UvA ben ik aan de slag gegaan binnen de IT. Eerst als onderzoeker, beheerder en ontwikkelaar, later ook als consultant en EDPauditor. Sinds maart 2006 werk ik voor Inspearit te Bilthoven (ook bekend van de Cibit academy). Wat mij in dit werk fascineert is dat we heel goed in staat zijn om steeds complexere systemen te bedenken en ontwikkelen, maar dat het maar mondjesmaat lukt om de betrouwbaarheid te verbeteren. Dat zie ik terug in de kwaliteit van programmatuur, beheer, beveiliging en informatie. Projecten waarin die aspecten een rol spelen hebben mijn voorkeur. Toen het CIP mij vroeg om mee te werken aan de domeingroep Normen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Gelukkig laat dit werk zich goed combineren met mijn andere werkzaamheden, dus dat was snel geregeld. Mijn hoop is dat we in staat blijken iets neer te zetten wat voor managers en techneuten begrijpelijk is, wat bouwers en auditors op het goede spoor zet en wat daarmee de basis kan vormen voor een vertrouwde (digitale) samenwerking. 11

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

inspiratie informatieveiligheid

inspiratie informatieveiligheid inspiratie informatieveiligheid Deze bundel Informatieveiligheid wordt u ter inspiratie aangeboden door: Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen i estuur m a g a z i n e > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 5, jaargang 3, januari 2013 > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit

Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit vrije universiteit Amsterdam Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit Definitieve versie: 1.02 Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid Verslag Wereldcafè Informatieveiligheid Vrijdag 7 februari 2014 Wereldcafé Informatieveiligheid Met dank aan alle deelnemers voor hun inhoudelijke bijdrage! Gilles Ampt HP Frans Backhuijs Gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie