Privacybeleid van Travian Games GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacybeleid van Travian Games GmbH"

Transcriptie

1 Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing op alle websites en spelletjes die door TRAVIAN GAMES en/of haar dochterondernemingen worden beheerd. TRAVIAN GAMES zal alle persoonlijke gegevens die de gebruiker gedurende de zakelijke overeenkomst verstuurt, uiterst vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de toepasbare wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wettelijke voorschriften worden beschreven in dit Privacybeleid. Wanneer de gebruiker via een link op de website van TRAVIAN GAMES wordt doorgestuurd naar een andere website die niet door TRAVIAN GAMES wordt beheerd, dan zal TRAVIAN GAMES de gebruiker erop wijzen dat het Privacybeleid niet van toepassing is op de website van deze derde partij. TRAVIAN GAMES is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de beheerder van deze website omgaat met gegevens. TRAVIAN GAMES is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de niet door TRAVIAN GAMES beheerde website die niet dezelfde richtlijnen ten behoeve van gegevensbescherming biedt als TRAVIAN GAMES. Derhalve adviseert TRAVIAN GAMES de gebruiker om het privacybeleid van een gelinkte website nauwkeurig door te lezen. Welke persoonlijke gegevens verzamelt en bewaart TRAVIAN GAMES? TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig aan TRAVIAN GAMES elektronisch of via andere communicatiemiddelen bekendmaakt (bijv. in standaardformulieren of anderzijds via de websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd). Dit behelst gegevens die de gebruiker bekendmaakt aan andere gebruikers wanneer de gebruikers onderling communiceren via websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Om te registreren voor het gebruik van games die door TRAVIAN GAMES worden aangeboden of voor de aanschaf van een premium lidmaatschap, dient de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens op te geven waaronder zijn/haar adres. Als de gebruiker een premium lidmaatschap wil aanschaffen tegen een gebruikerstarief, dan heeft TRAVIAN GAMES nadere informatie over de gebruiker nodig, zoals zijn/haar postadres, bankrekeningnummer en/of credit card gegevens. TRAVIAN GAMES adviseert de gebruiker om voorzichtig om te gaan met persoonlijke gegevens wanneer de hij/zij met anderen communiceert via de door TRAVIAN GAMES beheerde websites of games. Bepaalde informatie, bijv. communicatie met anderen, is ook zichtbaar voor andere gebruikers van websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van gegevens die worden opgeslagen door TRAVIAN GAMES: Wanneer een gebruiker gebruikmaakt van de websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd, dan zal TRAVIAN GAMES automatisch de domeinnaam opslaan en/of het IP-adres van de computer waarmee de gebruiker verbinding maakt met TRAVIAN GAMES, de datum en de duur van de door gebruiker bezochte websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. TRAVIAN GAMES slaat het adres van de gebruiker op. TRAVIAN GAMES kan het adres gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en informatie over de door TRAVIAN GAMES aangeboden spellen. Uiteraard kan de gebruiker te allen tijde zijn/haar goedkeuring schriftelijk herroepen (bijv. via ) zonder extra kosten, naast de kosten (basistarief) voor het verzenden van de schriftelijke herroeping. De gebruiker wordt, bij verzending van informatie door TRAVIAN GAMES en bij het versturen van een nieuwsbrief, in de gelegenheid gesteld om niet akkoord te gaan met het ontvangen van nadere informatie en hiervoor een herroeping te verzenden. Wat doet TRAVIAN GAMES met de gegevens van een gebruiker? TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker enkel en alleen wanneer TRAVIAN GAMES dit noodzakelijk acht voor juridische en zakelijke doeleinden. Met andere woorden: TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de gegevens van gebruikers

2 zodat TRAVIAN GAMES beter inzicht kan krijgen in de gebruikers van de websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd om de gebruikers een betere service te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld: TRAVIAN GAMES mag de opgeslagen gegevens niet alleen gebruiken voor de directe verwerking van de licentieovereenkomst, inclusief alle eventuele verwante gebruiksmogelijkheden (bijv. het gebruik van spellen, deelname aan spelgerelateerde diensten, gebruik van diensten die worden aangeboden door onze klantenservice) maar ook voor het opsporen van storingen of misbruik van websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Derhalve zal TRAVIAN GAMES informatie over het gebruik van de door TRAVIAN GAMES beheerde websites en spellen opslaan, bijvoorbeeld: spelactiviteiten van de gebruiker, communicatie, in het spel, tussen gebruikers onderling of communicatie binnen de spelgerelateerde diensten. Dit behelst het toezicht houden op de spelpatronen en mogelijke beïnvloeding van de werking van het spel waardoor ongeoorloofd of ongepast gebruik door gebruikers kan worden opgespoord.fehler! Textmarke nicht definiert. TRAVIAN GAMES maakt gebruik van speciale programma s die een schending van de regels van de spellen opspoort, bijvoorbeeld programma s ten behoeve van het opsporen van het gebruik van nietgeautoriseerde scripts en het opslaan van het IP-adres en overige informatie die door de browser als header informatie wordt overgedragen. Indien TRAVIAN GAMES bemerkt dat er sprake is van schending van de contractuele verplichtingen door gebruiker, bijvoorbeeld bij gebruik van nietgeautoriseerde scripts, dan behoudt TRAVIAN GAMES zich uitdrukkelijk het recht om het IP-adres van de betreffende gebruiker samen te voegen met overige gegevens die TRAVIAN GAMES in haar bezit heeft, om zo de schending onder de aandacht te brengen bij de gebruiker. TRAVIAN GAMES behoudt zich tevens het recht om verdere stappen tegen de betreffende gebruiker te ondernemen voor het herstel van de gebruikelijke werking van het spel. Ten aanzien van het verwerken van betalingen, behoudt TRAVIAN GAMES zich het recht om gebruikersgegevens bekend te maken aan diensten die de gebruikerskosten innen, in opdracht van TRAVIAN GAMES, voor zover dit noodzakelijk is voor de berekening van de kosten en voor de schikking met gebruiker. Bovendien heeft TRAVIAN GAMES het recht om gebruikersgegevens bekend te maken aan derden die in opdracht van TRAVIAN GAMES uitstaande vorderingen op gebruikers innen. TRAVIAN GAMES zal de gebruikers op de hoogte stellen van de namen van dergelijke derde partijen. Indien TRAVIAN GAMES samenwerkt met een derde partij om haar diensten te kunnen leveren, dan zal TRAVIAN GAMES een dergelijke partij verplichten om de toepasbare wet- en regelgeving na te leven zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en een gepaste gegevensbescherming te garanderen. TRAVIAN GAMES mag tevens de door gebruiker verstrekte of opgeslagen informatie gebruiken, uitsluitend voor interne controle ten aanzien van demografie, gebruikersinteresses en gebruikersgedrag. Het gebruik van deze gegevens wordt anoniem uitgevoerd. Daarnaast mag TRAVIAN GAMES op anonieme wijze een verzameling van statistische informatie over de gebruiker evalueren ten behoeve van reclame en marktonderzoek. Indien en voor zover TRAVIAN GAMES gebruikmaakt van gebruikersgegevens voor het aanmaken van gebruikersprofielen, zal TRAVIAN GAMES deze profielen nooit overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van gebruiker en zal TRAVIAN GAMES direct een dergelijk gebruik van gebruikersprofielen stopzetten als de gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik van zijn/haar gegevens. Pas na voorafgaande toestemming van gebruiker, zal TRAVIAN GAMES een derde partij de mogelijkheid bieden om contact op te nemen met de gebruiker ten behoeve van reclamedoeleinden. Zolang de gebruiker hiertegen geen bezwaar maakt, kunnen zijn/haar gegevens ook worden gebruikt voor het toezenden van reclameberichten die aansluiten op zijn/haar interesses (gebaseerd op de informatie die de gebruiker aan TRAVIAN GAMES heeft verleend en op zijn/haar handelingen op de websites en in de spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd). Welke andere gegevens worden verzameld en waarvoor worden deze gebruikt? Uw webbrowser of uw clientsoftware is verantwoordelijk voor de overdracht van geografische gegevens, informatie op uw computer (bijv. prestatiegegevens, verwerking van spelgegevens, browsertype) en gegevens over het gebruik van producten en diensten (bijv. in- en uitlogtijd). TRAVIAN GAMES gebruikt deze gegevens om overzichtsstatistieken van haar community te creëren.

3 Daarnaast kan TRAVIAN GAMES deze gegevens gebruiken voor doeleinden met betrekking tot veiligheid en systeemintegriteit (bijv. ter voorkoming van hacken en fraude) of gerechtelijke vervolging. Opmerking: het gebruik van uw gegevens kan uiteenlopen, afhankelijk van het product en/of de dienst. Raadpleeg de spelinformatie. TRAVIAN GAMES zal nu en dan deze informatie relateren aan uw persoonlijke gegevens als TRAVIAN GAMES van mening is dat onze Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden of wanneer TRAVIAN GAMES hiertoe opdracht krijgt van de vervolgende autoriteiten. TRAVIAN GAMES zal u tevens verzoeken een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. TRAVIAN GAMES verzoekt u hierbij om niet uw echte naam, de naam van een ander persoon of de naam van een auteursrechtelijk beschermd merk als gebruikersnaam te gebruiken. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, kan het voorkomen dat uw gegevens worden opgeslagen in de databasen van TRAVIAN GAMES teneinde de website aan te passen aan uw specificaties voor de overdracht van gebruikersspecifieke informatie over TRAVIAN GAMES, haar partners of derde partij leveranciers of voor overige zakelijke doeleinden. Wat zijn IP- (internet protocol) adressen en waarvoor worden ze door TRAVIAN GAMES gebruikt Een Internet Protocol ("IP")-adres is een uniek identificatienummer dat is toegewezen aan uw server of de server van uw internetprovider ("ISP"). In enkele gevallen verifieert TRAVIAN GAMES IPadressen ten behoeve van systeembeheer, accountauthenticiteit en systeemadministratie. TRAVIAN GAMES kan tevens gebruikmaken van IP-adressen om toegang tot de bedrijfsserver te beperken en individuele systemen uit te sluiten ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van deze servers. TRAVIAN GAMES kan deze IP-adressen gebruiken met het oog op de gegevens van een specifieke account of gebruiker als TRAVIAN GAMES van mening is dat onze Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden of wanneer TRAVIAN GAMES hiertoe wordt verzocht door een rechterlijk orgaan. Toewijzen van verwerkers Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met uw gegevens en zullen deze niet aan derden bekendmaken. Echter, TRAVIAN GAMES kan wettelijk verplicht worden gesteld om uw gegevens bekend te maken. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals aan onderzoeksautoriteiten, waarbij gegevens alleen bekend worden gemaakt voor zover wettelijk noodzakelijk wordt geacht. TRAVIAN GAMES zal in een uitzonderlijk geval dochter- of zustermaatschappijen of derden contracteren om namens ons diensten te verlenen. Door toewijzing van TRAVIAN GAMES, behandelt TG Payment GmbH, gevestigd in München (Duitsland), alle diensten met betrekking tot betalingsverwerking. Het toewijzen van verwerkers is tevens van toepassing op betaalverwerking via externe dienstverleners (Paypal, Global Collect enz.). Deze externe bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk, veilig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens te behandelen en zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren. TRAVIAN GAMES blijft te allen tijde de beheerder. Facebook plug-ins TRAVIAN GAMES voegt Facebook-diensten, zoals Facebook Connect en de Vind ik leuk -knop, toe aan haar websites/diensten. Wanneer een gebruiker onze websites bezoekt of gebruikmaakt van de diensten van TRAVIAN GAMES waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een dienst van Facebook, dan ontvangt Facebook informatie en een melding dat een specifiek IP-adres (het IP-adres van de gebruiker) contact heeft gelegd met een ander IP-adres (het IP-adres van de website/diensten van TRAVIAN GAMES). Als een gebruiker via Facebook Connect inlogt op een website/dienst van TRAVIAN GAMES, dan wordt deze informatie overgedragen naar Facebook. Hetzelfde principe wordt

4 toegepast zodra een gebruiker websites of diensten van TRAVIAN GAMES bezoekt wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn/haar Facebook-account. Als een gebruiker de Vind ik leuk -knop aanklikt (terwijl de gebruiker is ingelogd of inlogt op zijn/haar Facebook-account), dan wordt deze informatie overgedragen naar Facebook. TRAVIAN GAMES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de overdracht van gegevens naar Facebook. Meer informatie over Facebook en de diensten van Facebook kunt u nalezen op: Wijzigingen in of verwijdering van persoonlijke gegevens De gebruiker mag te allen tijde zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen (bijv. de gegevens vernieuwen of aanpassen) of verwijderen. Als de gebruiker wil dat TRAVIAN GAMES zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigt of verwijdert, dan kan de gebruiker hiervoor contact opnemen met TRAVIAN GAMES, via TRAVIAN GAMES zal vervolgens zo spoedig mogelijk de gewenste wijzigingen in de gebruikergegevens doorvoeren of deze verwijderen. Echter TRAVIAN GAMES maakt de gebruiker erop attent dat, om technische of organisatorische redenen, sommige stappen nog mogelijk uitgevoerd dienen te worden nadat de gebruiker zijn/haar verzoek tot verwijdering heeft ingediend, indien dergelijke stappen op dat moment nog niet volledig zijn uitgevoerd en/of voltooid. Informatie over persoonlijke gegevens Op verzoek zal TRAVIAN GAMES, prompt en kosteloos, alle opgeslagen persoonlijke gegevens bekendmaken aan de gebruiker. Deze informatie wordt meestal elektronisch, per , aangeleverd. TRAVIAN GAMES behoudt zich het recht om dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen, waarbij TRAVIAN GAMES altijd de toepasbare wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht zal nemen. TRAVIAN GAMES adviseert gebruikers om bij elk bezoek aan de websites en spellen, het huidige Privacybeleid zorgvuldig na te lezen. Wanneer TRAVIAN GAMES de persoonlijke gegevens van gebruikers wil gebruiken voor andere doeleinden dan eerder in dit Privacybeleid wordt beschreven, dan zal TRAVIAN GAMES uiteraard de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Voor algemene vragen over dit Privacybeleid en de gegevenbescherming binnen TRAVIAN GAMES, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande adressen. Geef uw gebruikers-id, e- mailadres en, indien van toepassing, de titel van het gespeelde spel aan ons door. Gegevensbescherming: U kunt uw vragen ook per post richten aan onderstaand postadres: Travian Games GmbH Wilhelm- Wagenfeld- Strasse München Duitsland Informatie voor ouders TRAVIAN GAMES is zich er terdege van bewust dat zij in het bijzonder verantwoordelijkheid zijn voor persoonlijke gegevens die door kinderen worden verschaft. Derhalve raadt TRAVIAN GAMES ouders aan om hun kinderen mede te delen dat zij nooit hun echte naam, adres, telefoonnummer opgeven zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd.

5 Kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar moeten hun ouder(s) vragen om hen op de hoogte te stellen van de grondbeginselen van het persoonlijk recht en contact met ons op te nemen wanneer ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het beperken of uitschakelen van bepaalde inhoud en diensten of bij uiting van bezorgdheid. Minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zich niet online registeren voor betaalde diensten zonder voorafgaande toestemming van hun ouder(s) of voogd. Wij verzoeken ouders en voogden vriendelijk om erop toe te zien dat hun kinderen de wettelijke regels niet overschrijden wanneer ze gebruikmaken van onze websites of online diensten. Wanneer u gebruikmaakt van diensten die worden aangeboden op de websites van TRAVIAN GAMES, gaat u akkoord met de beginselen van TRAVIAN GAMES op het gebied van persoonlijk recht. Indien u niet akkoord gaat met deze beginselen, dient u geen gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden op deze websites. Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens? TRAVIAN GAMES is van mening dat het voor de hand ligt dat de door u aan ons verzonden gegevens beschermd zijn en ongewijzigd blijven. Hiertoe wordt de toegang tot persoonlijke gegevens streng bewaakt. TRAVIAN GAMES zal tevens haar uiterste best doen om te verzekeren dat dochtermaatschappijen en derde partijen, waarnaar TRAVIAN GAMES uw gegevens kan verzenden, op eenzelfde wijze omgaan met uw gegevens en toeleggen op handhaving van de Wbp. Websites van derden Onze websites kunnen advertenties of diensten bevatten die gelinkt zijn naar andere websites, zoals Twitter, Facebook en YouTube. Het feit dat TRAVIAN GAMES een link naar een website creëert, betekent niet dat TRAVIAN GAMES instemming, goedkeuring of mening met betrekking tot onze relatie met deze derde partij vormt. Wanneer u op de link van een website van derden klikt, dus ook op advertenties, verlaat u de website van TRAVIAN GAMES en bezoekt u de geselecteerde website. Omdat TRAVIAN GAMES geen controle heeft op de activiteiten van derden, accepteren wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden. Daarnaast kan TRAVIAN GAMES niet garanderen dat een dergelijke derde partij dezelfde procedures als TRAVIAN GAMES toepassen voor gegevensbescherming en veiligheid. Derhalve adviseren wij u het reglement met betrekking tot gegevensbescherming te raadplegen van alle overige dienstverleners van wiens diensten u gebruikmaakt. Indien u een website bezoekt van een derde partij die gelinkt is naar een website van TRAVIAN GAMES, dient u eerst het reglement met betrekking tot gegevensbescherming van deze website te raadplegen alvorens u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt. Producten aangeboden in samenwerking met derden Gebruikers kunnen zich op onze website(s) registreren voor andere diensten. Bepaalde producten en/of diensten die beschikbaar zijn op onze website worden u aangeboden in samenwerking met derden en kunnen mogelijk vereisen dat u informatie opgeeft ter identificatie, voor registratie van betreffende producten en/of diensten en om toegang te verkrijgen tot deze producten en/of diensten. Op het moment van registratie worden deze producten en/of diensten in verband gebracht

6 met een derde partij. Wanneer u zich registreert voor deze producten en/of diensten wordt de informatie, die u ter identificatie opgeeft, bekendgemaakt aan de betreffende derde partij. TRAVIAN GAMES is niet verantwoordelijk voor de regelingen en procedures ten aanzien van gegevensbescherming die door dergelijke derde partijen wordt toegepast. Derhalve dient u eerst de regels en procedures met betrekking tot gegevensbescherming van deze derde partij te raadplegen alvorens u informatie ter identificatie opgeeft die in verband staat met deze producten en/of diensten. Verklarende woordenlijst Om dit Privacybeleid begrijpelijker te maken, staan de belangrijkste begrippen hieronder in het kort omschreven: Wat zijn persoonlijke gegevens? Persoonlijke gegevens zijn gegevens die de gebruiker identificeren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om in contact te komen met de gebruiker of de gebruiker op te sporen. Deze gegevens zijn ondermeer: de echte naam van de gebruiker, het adres, telefoonnummer, postadres of credit card gegevens. Wat zijn gebruikersgegevens? Gebruikersgegevens zijn gegevens die door TRAVIAN GAMES worden verzameld, verwerkt en opgeslagen zodra een gebruiker gebruikt maakt van de door TRAVIAN GAMES beheerde website en spellen. Gebruikersgegevens zijn in het bijzonder kenmerkend voor het identificeren van de gebruiker (bijv. de domeinnaam en/of het IP-adres van de computer waarmee de gebruiker verbinding maakt met TRAVIAN GAMES), begin- en eindinformatie en informatie met betrekking tot het gebruik van de websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd alsmede informatie over de bezochte web- en spelpagina s die TRAVIAN GAMES beheert. Laatst herzien:

Privacybeleid. Voorwoord

Privacybeleid. Voorwoord Privacybeleid Voorwoord Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld- Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna TRAVIAN GAMES genoemd). Het Privacybeleid is van toepassing op alle

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacybeleid. Voorwoord

Privacybeleid. Voorwoord Privacybeleid Voorwoord Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld- Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna TRAVIAN GAMES genoemd). Het Privacybeleid is van toepassing op alle

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, door ons verzameld

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens Privacy Verklaring Templooi is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie

aertery privacy statement 1 januari 2016

aertery privacy statement 1 januari 2016 1. Algemeen Aertery is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier de gegevensverwerking geschiedt en voor welke

Nadere informatie

Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland).

Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland). Privacybeleid Deze website wordt geëxploiteerd door fashion4home GmbH, Köpenicker Straße, 10179 Berlijn (Duitsland). De bescherming van uw persoonlijke informatie vinden wij zeer belangrijk. Wanneer we,

Nadere informatie

Privacyverklaring KNRM Helpt

Privacyverklaring KNRM Helpt Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Bijlage C: Privacybeleid voorbeeldexemplaar Privacyverklaring KNRM Helpt De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ( KNRM, Wij en Ons ) is verplicht uw

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

Privacy & Cookies Ubermart B.V.

Privacy & Cookies Ubermart B.V. Privacy & Cookies Ubermart B.V. Laatst bijgewerkt: 31 juli 2015 COOKIE VERKLARING Deze Cookie Verklaring van Ubermart beschrijft van welke cookies Ubermart gebruik maakt via haar Websites en Applicaties

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

Privacybeleid. Informatie die wij verzamelen.

Privacybeleid. Informatie die wij verzamelen. Privacybeleid Deze website (de "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. Kotadvisor verstrekt dit privacybeleid omdat wij uw recht op privacy waarderen. Dit beleid is van kracht sinds 1 maart 2014 en

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid.

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Cookies en Privacy Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Wanneer je onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl

Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl Privacybeleid & Cookie notice Wijzorg.nl In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van Wijzorg, te

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig

Nadere informatie

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692.

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692. Privacy Code. Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. 1. Definities (in alfabetische volgorde). Biologische gegevens: de gegevens, verzameld uit het door jou aangeleverde biologisch

Nadere informatie

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop.

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Versie 07-02-2013 Dit heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Hillhout is de merknaam waaronder Outdoor Life Group Nederland

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Privacy Policy

Privacy Policy Stramark B.V. Zekeringstraat 17 1014 BM Amsterdam 020 71 65 411 www.stramark.nl Privacy Policy www.stramark.nl Dit is de Privacy Policy van Stramark B.V. (hierna te noemen Stramark, "wij," "ons" of "onze").

Nadere informatie

Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016) 1. Verantwoordelijke instantie voor de HUGO BOSS EXPERIENCE

Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. België. (Versie: 21-04-2016) 1. Verantwoordelijke instantie voor de HUGO BOSS EXPERIENCE Privacybeleid voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE België (Versie: 21-04-2016) HUGO BOSS hecht enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN

PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN PRIVACYVERKLARING DRIFT OM TE DANSEN Artikel 1 Defnities Drift om te Dansen: Bezoeker: Evenement: Website: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drift om te Dansen B.V. alsmede in het

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

Privacyverklaring. voor de MyLyconet-website

Privacyverklaring. voor de MyLyconet-website Privacyverklaring voor de MyLyconet-website De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Lyoness en de eigenaar van deze MyLyconet-website [naam van eigenaar invoegen] zeer belangrijk. De volgende

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan

Nadere informatie

HYPERLINK "https://www.priceless.com/en-gb/privacy-policy.html" \l "gotoblock-10"doorgifte

HYPERLINK https://www.priceless.com/en-gb/privacy-policy.html \l gotoblock-10doorgifte Priceless Surprises Privacyverklaring MasterCard respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het Priceless Surprises, ( het Programma ), te vinden op pricelesssurprises.nl. In deze

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD JOUW PRIVACY GERESPECTEERD PRIVACY STATEMENT ZEKER.ME Zeker.Me neemt jouw privacy zeer serieus. Tijdens je gebruik van de Dienst zal Zeker.Me informatie over jou verwerken. Dat doen we altijd op een veilige

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

FASTNED PRIVACY BELEID

FASTNED PRIVACY BELEID FASTNED PRIVACY BELEID Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie om te begrijpen hoe Travelex uw persoonlijke informatie beheert. Wanneer u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie over hoe Travelex uw persoonlijke gegevens beheert. Op het moment dat u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

Gegevensbescherming bij affilinet

Gegevensbescherming bij affilinet Gegevensbescherming bij affilinet Rev. 04/03/2014 Gegevensbescherming bij affilinet Contenu Gegevensbescherming bij affilinet 1 1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke en overige gegevens tijdens het

Nadere informatie

Privacy Policy. Marktleider in Mobiliteit

Privacy Policy. Marktleider in Mobiliteit Privacy Policy 2016 Marktleider in Mobiliteit Multi Tank Card B.V. (hierna: MTc ) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als Gebruiker van de diensten van MTc, op een veilige manier te verwerken

Nadere informatie

Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis

Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis Uw persoonlijke gegevens Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis zult nemen van Nestlé en onze producten. Nestlé respecteert jouw recht op privacy in de online-wereld

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

U gaat er met name mee akkoord dat:

U gaat er met name mee akkoord dat: VI NETHERLANDS PRIVACYBELEID De informatie is verzameld op deze website door Vi Netherlands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard, 231, 1118 BH Schiphol ("Vi", wij, onze of ons ). Vi is toegewijd

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Pettorway PRIVACYBELEID

Pettorway PRIVACYBELEID Pettorway PRIVACYBELEID De Pettorway website en de bijbehorende mobiele toepassingen, producten en diensten (gezamenlijk de "Site") is en het Pettorway tracking device-service ("Service") aangeboden door

Nadere informatie

GAAN & STAAN. Privacy Policy. Multi Tank Card B.V. KvK: BTW: B01

GAAN & STAAN. Privacy Policy. Multi Tank Card B.V. KvK: BTW: B01 GAAN & STAAN Privacy Policy (hierna: MTc ) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als Gebruiker van de diensten van MTc, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen TMP vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Privacy Statement The PIQ

Privacy Statement The PIQ Privacy Statement The PIQ Verantwoordelijke Dit is het Privacy Statement van The Piq B.V. (hierna: The Piq ), gevestigd aan de Hobbemakade 67, 1071 XM te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL Artikel 1 Definities DEKMANTEL: Bezoeker: Evenement: Social Media: Website(s): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEKMANTEL BV, statutair gevestigd in Amsterdam,

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie