Privacybeleid van Travian Games GmbH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacybeleid van Travian Games GmbH"

Transcriptie

1 Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing op alle websites en spelletjes die door TRAVIAN GAMES en/of haar dochterondernemingen worden beheerd. TRAVIAN GAMES zal alle persoonlijke gegevens die de gebruiker gedurende de zakelijke overeenkomst verstuurt, uiterst vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de toepasbare wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wettelijke voorschriften worden beschreven in dit Privacybeleid. Wanneer de gebruiker via een link op de website van TRAVIAN GAMES wordt doorgestuurd naar een andere website die niet door TRAVIAN GAMES wordt beheerd, dan zal TRAVIAN GAMES de gebruiker erop wijzen dat het Privacybeleid niet van toepassing is op de website van deze derde partij. TRAVIAN GAMES is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de beheerder van deze website omgaat met gegevens. TRAVIAN GAMES is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de niet door TRAVIAN GAMES beheerde website die niet dezelfde richtlijnen ten behoeve van gegevensbescherming biedt als TRAVIAN GAMES. Derhalve adviseert TRAVIAN GAMES de gebruiker om het privacybeleid van een gelinkte website nauwkeurig door te lezen. Welke persoonlijke gegevens verzamelt en bewaart TRAVIAN GAMES? TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig aan TRAVIAN GAMES elektronisch of via andere communicatiemiddelen bekendmaakt (bijv. in standaardformulieren of anderzijds via de websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd). Dit behelst gegevens die de gebruiker bekendmaakt aan andere gebruikers wanneer de gebruikers onderling communiceren via websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Om te registreren voor het gebruik van games die door TRAVIAN GAMES worden aangeboden of voor de aanschaf van een premium lidmaatschap, dient de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens op te geven waaronder zijn/haar adres. Als de gebruiker een premium lidmaatschap wil aanschaffen tegen een gebruikerstarief, dan heeft TRAVIAN GAMES nadere informatie over de gebruiker nodig, zoals zijn/haar postadres, bankrekeningnummer en/of credit card gegevens. TRAVIAN GAMES adviseert de gebruiker om voorzichtig om te gaan met persoonlijke gegevens wanneer de hij/zij met anderen communiceert via de door TRAVIAN GAMES beheerde websites of games. Bepaalde informatie, bijv. communicatie met anderen, is ook zichtbaar voor andere gebruikers van websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van gegevens die worden opgeslagen door TRAVIAN GAMES: Wanneer een gebruiker gebruikmaakt van de websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd, dan zal TRAVIAN GAMES automatisch de domeinnaam opslaan en/of het IP-adres van de computer waarmee de gebruiker verbinding maakt met TRAVIAN GAMES, de datum en de duur van de door gebruiker bezochte websites en games die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. TRAVIAN GAMES slaat het adres van de gebruiker op. TRAVIAN GAMES kan het adres gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en informatie over de door TRAVIAN GAMES aangeboden spellen. Uiteraard kan de gebruiker te allen tijde zijn/haar goedkeuring schriftelijk herroepen (bijv. via ) zonder extra kosten, naast de kosten (basistarief) voor het verzenden van de schriftelijke herroeping. De gebruiker wordt, bij verzending van informatie door TRAVIAN GAMES en bij het versturen van een nieuwsbrief, in de gelegenheid gesteld om niet akkoord te gaan met het ontvangen van nadere informatie en hiervoor een herroeping te verzenden. Wat doet TRAVIAN GAMES met de gegevens van een gebruiker? TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker enkel en alleen wanneer TRAVIAN GAMES dit noodzakelijk acht voor juridische en zakelijke doeleinden. Met andere woorden: TRAVIAN GAMES verzamelt, verwerkt en bewaart de gegevens van gebruikers

2 zodat TRAVIAN GAMES beter inzicht kan krijgen in de gebruikers van de websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd om de gebruikers een betere service te kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld: TRAVIAN GAMES mag de opgeslagen gegevens niet alleen gebruiken voor de directe verwerking van de licentieovereenkomst, inclusief alle eventuele verwante gebruiksmogelijkheden (bijv. het gebruik van spellen, deelname aan spelgerelateerde diensten, gebruik van diensten die worden aangeboden door onze klantenservice) maar ook voor het opsporen van storingen of misbruik van websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd. Derhalve zal TRAVIAN GAMES informatie over het gebruik van de door TRAVIAN GAMES beheerde websites en spellen opslaan, bijvoorbeeld: spelactiviteiten van de gebruiker, communicatie, in het spel, tussen gebruikers onderling of communicatie binnen de spelgerelateerde diensten. Dit behelst het toezicht houden op de spelpatronen en mogelijke beïnvloeding van de werking van het spel waardoor ongeoorloofd of ongepast gebruik door gebruikers kan worden opgespoord.fehler! Textmarke nicht definiert. TRAVIAN GAMES maakt gebruik van speciale programma s die een schending van de regels van de spellen opspoort, bijvoorbeeld programma s ten behoeve van het opsporen van het gebruik van nietgeautoriseerde scripts en het opslaan van het IP-adres en overige informatie die door de browser als header informatie wordt overgedragen. Indien TRAVIAN GAMES bemerkt dat er sprake is van schending van de contractuele verplichtingen door gebruiker, bijvoorbeeld bij gebruik van nietgeautoriseerde scripts, dan behoudt TRAVIAN GAMES zich uitdrukkelijk het recht om het IP-adres van de betreffende gebruiker samen te voegen met overige gegevens die TRAVIAN GAMES in haar bezit heeft, om zo de schending onder de aandacht te brengen bij de gebruiker. TRAVIAN GAMES behoudt zich tevens het recht om verdere stappen tegen de betreffende gebruiker te ondernemen voor het herstel van de gebruikelijke werking van het spel. Ten aanzien van het verwerken van betalingen, behoudt TRAVIAN GAMES zich het recht om gebruikersgegevens bekend te maken aan diensten die de gebruikerskosten innen, in opdracht van TRAVIAN GAMES, voor zover dit noodzakelijk is voor de berekening van de kosten en voor de schikking met gebruiker. Bovendien heeft TRAVIAN GAMES het recht om gebruikersgegevens bekend te maken aan derden die in opdracht van TRAVIAN GAMES uitstaande vorderingen op gebruikers innen. TRAVIAN GAMES zal de gebruikers op de hoogte stellen van de namen van dergelijke derde partijen. Indien TRAVIAN GAMES samenwerkt met een derde partij om haar diensten te kunnen leveren, dan zal TRAVIAN GAMES een dergelijke partij verplichten om de toepasbare wet- en regelgeving na te leven zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en een gepaste gegevensbescherming te garanderen. TRAVIAN GAMES mag tevens de door gebruiker verstrekte of opgeslagen informatie gebruiken, uitsluitend voor interne controle ten aanzien van demografie, gebruikersinteresses en gebruikersgedrag. Het gebruik van deze gegevens wordt anoniem uitgevoerd. Daarnaast mag TRAVIAN GAMES op anonieme wijze een verzameling van statistische informatie over de gebruiker evalueren ten behoeve van reclame en marktonderzoek. Indien en voor zover TRAVIAN GAMES gebruikmaakt van gebruikersgegevens voor het aanmaken van gebruikersprofielen, zal TRAVIAN GAMES deze profielen nooit overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van gebruiker en zal TRAVIAN GAMES direct een dergelijk gebruik van gebruikersprofielen stopzetten als de gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik van zijn/haar gegevens. Pas na voorafgaande toestemming van gebruiker, zal TRAVIAN GAMES een derde partij de mogelijkheid bieden om contact op te nemen met de gebruiker ten behoeve van reclamedoeleinden. Zolang de gebruiker hiertegen geen bezwaar maakt, kunnen zijn/haar gegevens ook worden gebruikt voor het toezenden van reclameberichten die aansluiten op zijn/haar interesses (gebaseerd op de informatie die de gebruiker aan TRAVIAN GAMES heeft verleend en op zijn/haar handelingen op de websites en in de spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd). Welke andere gegevens worden verzameld en waarvoor worden deze gebruikt? Uw webbrowser of uw clientsoftware is verantwoordelijk voor de overdracht van geografische gegevens, informatie op uw computer (bijv. prestatiegegevens, verwerking van spelgegevens, browsertype) en gegevens over het gebruik van producten en diensten (bijv. in- en uitlogtijd). TRAVIAN GAMES gebruikt deze gegevens om overzichtsstatistieken van haar community te creëren.

3 Daarnaast kan TRAVIAN GAMES deze gegevens gebruiken voor doeleinden met betrekking tot veiligheid en systeemintegriteit (bijv. ter voorkoming van hacken en fraude) of gerechtelijke vervolging. Opmerking: het gebruik van uw gegevens kan uiteenlopen, afhankelijk van het product en/of de dienst. Raadpleeg de spelinformatie. TRAVIAN GAMES zal nu en dan deze informatie relateren aan uw persoonlijke gegevens als TRAVIAN GAMES van mening is dat onze Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden of wanneer TRAVIAN GAMES hiertoe opdracht krijgt van de vervolgende autoriteiten. TRAVIAN GAMES zal u tevens verzoeken een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. TRAVIAN GAMES verzoekt u hierbij om niet uw echte naam, de naam van een ander persoon of de naam van een auteursrechtelijk beschermd merk als gebruikersnaam te gebruiken. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, kan het voorkomen dat uw gegevens worden opgeslagen in de databasen van TRAVIAN GAMES teneinde de website aan te passen aan uw specificaties voor de overdracht van gebruikersspecifieke informatie over TRAVIAN GAMES, haar partners of derde partij leveranciers of voor overige zakelijke doeleinden. Wat zijn IP- (internet protocol) adressen en waarvoor worden ze door TRAVIAN GAMES gebruikt Een Internet Protocol ("IP")-adres is een uniek identificatienummer dat is toegewezen aan uw server of de server van uw internetprovider ("ISP"). In enkele gevallen verifieert TRAVIAN GAMES IPadressen ten behoeve van systeembeheer, accountauthenticiteit en systeemadministratie. TRAVIAN GAMES kan tevens gebruikmaken van IP-adressen om toegang tot de bedrijfsserver te beperken en individuele systemen uit te sluiten ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van deze servers. TRAVIAN GAMES kan deze IP-adressen gebruiken met het oog op de gegevens van een specifieke account of gebruiker als TRAVIAN GAMES van mening is dat onze Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden of wanneer TRAVIAN GAMES hiertoe wordt verzocht door een rechterlijk orgaan. Toewijzen van verwerkers Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met uw gegevens en zullen deze niet aan derden bekendmaken. Echter, TRAVIAN GAMES kan wettelijk verplicht worden gesteld om uw gegevens bekend te maken. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals aan onderzoeksautoriteiten, waarbij gegevens alleen bekend worden gemaakt voor zover wettelijk noodzakelijk wordt geacht. TRAVIAN GAMES zal in een uitzonderlijk geval dochter- of zustermaatschappijen of derden contracteren om namens ons diensten te verlenen. Door toewijzing van TRAVIAN GAMES, behandelt TG Payment GmbH, gevestigd in München (Duitsland), alle diensten met betrekking tot betalingsverwerking. Het toewijzen van verwerkers is tevens van toepassing op betaalverwerking via externe dienstverleners (Paypal, Global Collect enz.). Deze externe bedrijven zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk, veilig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens te behandelen en zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren. TRAVIAN GAMES blijft te allen tijde de beheerder. Facebook plug-ins TRAVIAN GAMES voegt Facebook-diensten, zoals Facebook Connect en de Vind ik leuk -knop, toe aan haar websites/diensten. Wanneer een gebruiker onze websites bezoekt of gebruikmaakt van de diensten van TRAVIAN GAMES waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een dienst van Facebook, dan ontvangt Facebook informatie en een melding dat een specifiek IP-adres (het IP-adres van de gebruiker) contact heeft gelegd met een ander IP-adres (het IP-adres van de website/diensten van TRAVIAN GAMES). Als een gebruiker via Facebook Connect inlogt op een website/dienst van TRAVIAN GAMES, dan wordt deze informatie overgedragen naar Facebook. Hetzelfde principe wordt

4 toegepast zodra een gebruiker websites of diensten van TRAVIAN GAMES bezoekt wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn/haar Facebook-account. Als een gebruiker de Vind ik leuk -knop aanklikt (terwijl de gebruiker is ingelogd of inlogt op zijn/haar Facebook-account), dan wordt deze informatie overgedragen naar Facebook. TRAVIAN GAMES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de overdracht van gegevens naar Facebook. Meer informatie over Facebook en de diensten van Facebook kunt u nalezen op: Wijzigingen in of verwijdering van persoonlijke gegevens De gebruiker mag te allen tijde zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen (bijv. de gegevens vernieuwen of aanpassen) of verwijderen. Als de gebruiker wil dat TRAVIAN GAMES zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigt of verwijdert, dan kan de gebruiker hiervoor contact opnemen met TRAVIAN GAMES, via TRAVIAN GAMES zal vervolgens zo spoedig mogelijk de gewenste wijzigingen in de gebruikergegevens doorvoeren of deze verwijderen. Echter TRAVIAN GAMES maakt de gebruiker erop attent dat, om technische of organisatorische redenen, sommige stappen nog mogelijk uitgevoerd dienen te worden nadat de gebruiker zijn/haar verzoek tot verwijdering heeft ingediend, indien dergelijke stappen op dat moment nog niet volledig zijn uitgevoerd en/of voltooid. Informatie over persoonlijke gegevens Op verzoek zal TRAVIAN GAMES, prompt en kosteloos, alle opgeslagen persoonlijke gegevens bekendmaken aan de gebruiker. Deze informatie wordt meestal elektronisch, per , aangeleverd. TRAVIAN GAMES behoudt zich het recht om dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen, waarbij TRAVIAN GAMES altijd de toepasbare wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht zal nemen. TRAVIAN GAMES adviseert gebruikers om bij elk bezoek aan de websites en spellen, het huidige Privacybeleid zorgvuldig na te lezen. Wanneer TRAVIAN GAMES de persoonlijke gegevens van gebruikers wil gebruiken voor andere doeleinden dan eerder in dit Privacybeleid wordt beschreven, dan zal TRAVIAN GAMES uiteraard de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Voor algemene vragen over dit Privacybeleid en de gegevenbescherming binnen TRAVIAN GAMES, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande adressen. Geef uw gebruikers-id, e- mailadres en, indien van toepassing, de titel van het gespeelde spel aan ons door. Gegevensbescherming: U kunt uw vragen ook per post richten aan onderstaand postadres: Travian Games GmbH Wilhelm- Wagenfeld- Strasse München Duitsland Informatie voor ouders TRAVIAN GAMES is zich er terdege van bewust dat zij in het bijzonder verantwoordelijkheid zijn voor persoonlijke gegevens die door kinderen worden verschaft. Derhalve raadt TRAVIAN GAMES ouders aan om hun kinderen mede te delen dat zij nooit hun echte naam, adres, telefoonnummer opgeven zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd.

5 Kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar moeten hun ouder(s) vragen om hen op de hoogte te stellen van de grondbeginselen van het persoonlijk recht en contact met ons op te nemen wanneer ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het beperken of uitschakelen van bepaalde inhoud en diensten of bij uiting van bezorgdheid. Minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zich niet online registeren voor betaalde diensten zonder voorafgaande toestemming van hun ouder(s) of voogd. Wij verzoeken ouders en voogden vriendelijk om erop toe te zien dat hun kinderen de wettelijke regels niet overschrijden wanneer ze gebruikmaken van onze websites of online diensten. Wanneer u gebruikmaakt van diensten die worden aangeboden op de websites van TRAVIAN GAMES, gaat u akkoord met de beginselen van TRAVIAN GAMES op het gebied van persoonlijk recht. Indien u niet akkoord gaat met deze beginselen, dient u geen gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden op deze websites. Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens? TRAVIAN GAMES is van mening dat het voor de hand ligt dat de door u aan ons verzonden gegevens beschermd zijn en ongewijzigd blijven. Hiertoe wordt de toegang tot persoonlijke gegevens streng bewaakt. TRAVIAN GAMES zal tevens haar uiterste best doen om te verzekeren dat dochtermaatschappijen en derde partijen, waarnaar TRAVIAN GAMES uw gegevens kan verzenden, op eenzelfde wijze omgaan met uw gegevens en toeleggen op handhaving van de Wbp. Websites van derden Onze websites kunnen advertenties of diensten bevatten die gelinkt zijn naar andere websites, zoals Twitter, Facebook en YouTube. Het feit dat TRAVIAN GAMES een link naar een website creëert, betekent niet dat TRAVIAN GAMES instemming, goedkeuring of mening met betrekking tot onze relatie met deze derde partij vormt. Wanneer u op de link van een website van derden klikt, dus ook op advertenties, verlaat u de website van TRAVIAN GAMES en bezoekt u de geselecteerde website. Omdat TRAVIAN GAMES geen controle heeft op de activiteiten van derden, accepteren wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden. Daarnaast kan TRAVIAN GAMES niet garanderen dat een dergelijke derde partij dezelfde procedures als TRAVIAN GAMES toepassen voor gegevensbescherming en veiligheid. Derhalve adviseren wij u het reglement met betrekking tot gegevensbescherming te raadplegen van alle overige dienstverleners van wiens diensten u gebruikmaakt. Indien u een website bezoekt van een derde partij die gelinkt is naar een website van TRAVIAN GAMES, dient u eerst het reglement met betrekking tot gegevensbescherming van deze website te raadplegen alvorens u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt. Producten aangeboden in samenwerking met derden Gebruikers kunnen zich op onze website(s) registreren voor andere diensten. Bepaalde producten en/of diensten die beschikbaar zijn op onze website worden u aangeboden in samenwerking met derden en kunnen mogelijk vereisen dat u informatie opgeeft ter identificatie, voor registratie van betreffende producten en/of diensten en om toegang te verkrijgen tot deze producten en/of diensten. Op het moment van registratie worden deze producten en/of diensten in verband gebracht

6 met een derde partij. Wanneer u zich registreert voor deze producten en/of diensten wordt de informatie, die u ter identificatie opgeeft, bekendgemaakt aan de betreffende derde partij. TRAVIAN GAMES is niet verantwoordelijk voor de regelingen en procedures ten aanzien van gegevensbescherming die door dergelijke derde partijen wordt toegepast. Derhalve dient u eerst de regels en procedures met betrekking tot gegevensbescherming van deze derde partij te raadplegen alvorens u informatie ter identificatie opgeeft die in verband staat met deze producten en/of diensten. Verklarende woordenlijst Om dit Privacybeleid begrijpelijker te maken, staan de belangrijkste begrippen hieronder in het kort omschreven: Wat zijn persoonlijke gegevens? Persoonlijke gegevens zijn gegevens die de gebruiker identificeren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om in contact te komen met de gebruiker of de gebruiker op te sporen. Deze gegevens zijn ondermeer: de echte naam van de gebruiker, het adres, telefoonnummer, postadres of credit card gegevens. Wat zijn gebruikersgegevens? Gebruikersgegevens zijn gegevens die door TRAVIAN GAMES worden verzameld, verwerkt en opgeslagen zodra een gebruiker gebruikt maakt van de door TRAVIAN GAMES beheerde website en spellen. Gebruikersgegevens zijn in het bijzonder kenmerkend voor het identificeren van de gebruiker (bijv. de domeinnaam en/of het IP-adres van de computer waarmee de gebruiker verbinding maakt met TRAVIAN GAMES), begin- en eindinformatie en informatie met betrekking tot het gebruik van de websites en spellen die door TRAVIAN GAMES worden beheerd alsmede informatie over de bezochte web- en spelpagina s die TRAVIAN GAMES beheert. Laatst herzien:

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: Privacyverklaring The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Privacy en cookie beleid

Privacy en cookie beleid Privacy en cookie beleid 1. Introductie 1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

H.O.G. Online privacy-verklaring / disclaimer

H.O.G. Online privacy-verklaring / disclaimer H.O.G. internetrichtlijnen voor Chapters H.O.G. Online privacy-verklaring / disclaimer Persoonlijke privacy en informatiebeveiliging zijn een gemeenschappelijke zorg voor de H.O.G., zijn leden en de bezoekers

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl

StepStone BV. - Postbus 103-2300 AC Leiden - T. 071 57 30 400 F. 071 57 30 401 www.stepstone.nl Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van StepStone B.V. Algemene Voorwaarden 1. Werkingsgebied 1.1 StepStone BV (hierna genoemd: "StepStone") en de ondergetekende zakenpartner (hierna te noemen: "de

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie