Giethoorn Unique Selling Punt(er) van WaterReijk Weerribben Wieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Giethoorn Unique Selling Punt(er) van WaterReijk Weerribben Wieden"

Transcriptie

1 Giethoorn Unique Selling Punt(er) van WaterReijk Weerribben Wieden Conceptplan Giethoorn Onderneemt (GO) Samenvatting Businesscases ambitie

2 Aanleiding In 2009 is de toeristische beleidsvisie door de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. In juli 2012 heeft Royal Haskoning in opdracht van Steenwijkerland & co onder regie van de stuurgroep Recreatie & Toerisme van de gemeente Steenwijkerland een voorstel uitvoeringskader gemaakt. In dit uitvoeringskader gepresenteerd aan de ondernemers eind september 2012 wordt aangegeven dat er eigen projectvoorstellen mogen worden ingediend die aansluiten op de doelen en impulsen genoemd in het uitvoeringskader met een duidelijke focus op marktpotentieel en innovatief ondernemerschap. Giethoorn Onderneemt (GO) heeft op basis van deze uitdaging een aantal projecten gebundeld. Deze projecten vormen tevens een onderdeel van de in ontwikkeling zijnde visie, waarin het Giethoorns toeristische-recreatieve bedrijfsleven de toekomst van haar sector en dorp beschrijft voor de komende vijf jaar. Toerisme en recreatie mag zich verheugen op veel aandacht op beleidsmatig en uitvoerend niveau. Dat is ook terecht en positief. Bijzonder van de nu voorliggende projecten dat deze door de sector en door een specifieke kern binnen de gemeente Steenwijkerland zelf is opgesteld. Dat is geen eenvoudige opgave, want het schept ook verplichtingen. Van de zijlijn mopperen op een trage overheid of een niet effectieve promotie en marketing is er niet bij. De uitdaging is om aan te geven hoe het dan wel moet en wat we zelf kunnen doen. Met veel ondernemers is gesproken en de meningen zijn lang niet altijd eenduidig. Maar Giethoorn Onderneemt (GO) is ervan overtuigd dat in deze projecten passend bij de Gieterse visie de mening van het overgrote deel van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven doorklinkt. Dit concept is opgesteld door Giethoorn Onderneemt (GO) 2

3 Inleiding Giethoorn is en blijft een unique selling point binnen WaterReijk Weerribben Wieden, daar is iedereen het over eens. Giethoorn is als typisch Hollands product belangrijk voor de toeristische aantrekkingskracht van de regio. We zijn daar trots op en nemen het graag op ons om ook in de toekomst die rol te blijven vervullen! Iedereen is er ook van overtuigd, dat Giethoorn veel meer economische spin-off voor de regio kan opleveren dan nu het geval is: een breder publiek, dat langer blijft, verder de streek intrekt en daardoor méér inkomsten en werkgelegenheid oplevert. Met deze beide doelen voor ogen gaan we de toekomst in! Vanaf dit jaar is Giethoorn Onderneemt (GO) operationeel, de vereniging wil de toeristische marketing en promotie van Giethoorn bevorderen, het ondernemersklimaat verbeteren en inzetten op en goed functionerende toeristische bedrijfstak (die een maximale bijdrage levert aan de economie, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in ons dorp). We richten ons - verhoging van het aantal bezoekers en het verblijf met een gemiddeld hogere besteding per bezoeker; - versterken van het (inter)nationale toeristische imago; - aantrekkelijker maken van Giethoorn op het gebied van verblijf, vervoer en vermaak; - optimaal ontvangen, informeren en netwerken met gasten; - verhogen kwaliteit en innovatie in ondernemerschap. 3

4 (Digitale) Poort Giethoorn Social media en the wisdom of crowds Uit consumentenonderzoek (bureau Nielsen) blijkt dat de consument in steeds sterkere mate afgaat op ervaringen en recensies van andere consumenten. Dit onderzoekt zegt dat 90% of online consumers worldwide trust recommendations from people they know, while 70% trust consumer opinions posted online. Uit dit onderzoek en uit vele andere onderzoeken komt naar voren dat: reviewing is the new advertising. De websites van toeristische marketing organisaties als het portal van WaterReijk en toeristische bedrijven zoals hotels ( blijven relevant maar websites die een platform bieden aan the crowd (zoals Tripadvisor.com met circa 50 miljoen reviews van bijna hotels en maandelijks circa 40 miljoen bezoekers en Zoover) zijn in toenemende mate sturend in de keuze die de consument maakt. Smartphones en locatieve media De reiziger van de toekomst heeft met de smartphone de hele wereld op zak. Met de opkomst van smartphones en de ontwikkeling van apps voor deze smartphones ontstaat een krachtig nieuw en betaalbaar kanaal waarop de bezoeker bereikt kan wor- den. Deze nieuwe mediaontwikkelingen lenen zich bij uitstek voor het zichtbaar en beleefbaar maken van bekende, verborgen en verdwenen parels in de regio. Apps kunnen de informatievoorziening ter plekke verbeteren en bezienswaardigheden met routes en/of storytelling aan elkaar koppelen. De apps kunnen ook ingezet worden voor het informeren en naar de regio lokken van de vele in Giethoorn verblijvende internationale toeristen. Project GiethoornM Ontwikkeling integrale e-tourism strategie Giethoorn Voor meerdere ondernemers in Giethoorn, onder supervisie van Giethoorn Onderneemt (GO), wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een integrale e-tourism strategie voor de Giethoorn en de regio Waterreijk Weerribben-Wieden. Het doel van deze e-tourism strategie is het aantrekken van inter-nationale kwaliteitstoeristen en hen te binden aan en te spreiden over het gebied (van Giethoorn naar bijvoorbeeld Blokzijl, Vollenhove, Ossenzijl, Kalenberg Sint Jansklooster en Steenwijk). In de strategie staat de toerist centraal: we willen digitale tools ontwikkelen voor alle fasen van het keuzeproces van toeristen. De tools verleiden de toerist om de Giethoorn te bezoeken, ze informeren over wat er te doen is en laten zien wat anderen er deden en wat zij ervan vonden. Voorbeelden van tools zijn toegang tot mobiel internet, een eigentijdse interactieve website, mobiele apps, digitale mobile villagers screens en een online community voor zakelijke toeristen. Bij het informeren van toeristen is het van belang dat Giethoorn niet alleen haar eigen informatie zendt, maar ook de mening laat zien van andere gebruikers en onafhankelijke experts via social media en blogs. Hiermee verhoogt Giethoorn haar trustfactor richting toeristen. Er is reeds middels een ondernemers intiatief een Giethoorn App ontwikkeld; zie Deze App biedt nu alleen Nederlandse informatie voor de Iphone maar dit kan worden uitgebreid naar een meertalige App met extra informatie over de omgeving. Tevens is het nu een betaalde App. en wordt er middels een ander businessmodel gekeken naar de mogelijkheid deze App gratis aan te bieden. Tevens worden de mogelijkheden 4

5 verkend voor het ontwikkelen van een App. met geclusterde informatie van OV tot hotspots in de regio voor onze buitenlandse gasten (in ieder geval in het Chinees en Engels). Momenteel worden in diverse gremia de mogelijkheden verkend om het project en businesscase verder te ontwikkelen en te implementeren. Een basis voor al deze projecten is breedband. Boekingen centraal In het project boekingen centraal willen we technologie ontwikkelen voor het boeken van een hotelkamer, fluisterboot, fiets, etc. en dit gebundeld verkopen om zo de concurrentie met andere online aanbieders te kunnen aangaan. Zorg je voor een gezamenlijke ontsluiting van de content en doen veel ondernemers in Giethoorn mee, kun je je gasten beter informeren. Glashard Giethoorn wil graag alle bedrijven zo goed mogelijk uitrusten op het gebied van communicatie en dataverkeer. Een goede en snelle infrastructuur voor dataverkeer draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de stad. Glasvezel wordt al in nieuwe wijken en bedrijventerreinen aangelegd, dus dit zou Giethoorn ook moeten en het toeristisch recreatief bedrijfsleven en aanverwante sectoren kunnen versterken. Een draadloos netwerk dat mobiele toepassingen mogelijk maakt, hoort daar ook bij. Het kan (toerisische)bedrijven, organisaties en bewoners veel voordelen bieden. Informatie kan op willekeurige locaties snel worden opgehaald, het uitwisselen van informatie kan worden versneld en het bedrijfsproces en dienstverlening kunnen worden verbeterd. De voordelen van draadloos Met een dorps dekkend draadloos netwerk hoeft apparatuur niet meer met kabels te worden aangesloten. Graafwerkzaamheden zijn dan steeds minder nodig. Maar je kan ook denken aan brugverlichting, straatverlichting, bruggen en gemalen die op afstand bediend kunnen worden. Bezoekers aan Giethoorn kunnen overal over een veelheid aan informatie beschikken over jet dorp (restaurants, geldautomaat, openbaar vervoer, parkeerplaatsen,arts, musea, winkels, toeristeninformatie, etc.). Bellen op basis van VOIP is eveneens mogelijk. 5

6 Structureel georganiseerde pers- &bloggersreizen Niet alleen de traditionele pers, maar juist ook trendsettende bloggers worden uitgenodigd om op individuele basis een weekend in Giethoorn en de regio door te brengen. De bloggers/journalisten krijgen de mogelijkheid om de regio binnen hun eigen interessegebied te beleven. Hierbij worden niet alleen de traditionele hoogtepunten getoond, maar krijgen ze ook de (eigen) gelegenheid om de meer verborgen attracties te leren kennen. Om de regio op een authentieke en betrouwbare neer te zetten onder geselecteerde doelgroepen, wordt ingezet op zogeheten topical influentials. Dit zijn bloggers en media die binnen een specifieke niche een hechte groep volgers hebben. Zij kunnen hun doelgroep informeren en activeren voor een bezoek. Dit doen ze (in het geval van de bloggers) door op eigen wijze via kanalen zoals Twitter, Instagram, Pinterest en hun eigen blog verslag te doen van hun weekend of tweedaagse in Giethoorn en de regio. De beschrijvingen van de reizen kunnen daarnaast ook op een speciale actiesite/pagina Giethoorn en WaterReijk Marketing worden gezet De influentials worden geselecteerd voor de nader te bepalen categorieën. Voorbeelden van logische categorieën voor Giethoorn zijn: varen, culinair, cultuur en lifestyle. Vooral voor de Aziatische markt (met China voorop) zijn bloggers heel relevant. Eerst moet in kaart onderwerpen en combinatie van onderwerpen in kaart worden gebracht met diverse media of bloggers. Trekker Giethoorn Onderneemt (GO), ondernemers Giethoorn, eventueel in samenwerking met WaterReijk Marketing. Internationaal werkt Giethoorn Onderneemt (GO) hierin graag samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Intermediairs Nationale en (nabije) internationale media. Zowel generieke media (zoals de Volkskrant, NRC en de Belgische kwaliteitskranten) als meer niche-gebonden media, zoals kunstmagazines en watersportmagazines. Realisatieprognose Kostenindicatie globaal De kosten zullen relatief laag zijn, de begeleiding moet vergoed worden. Ondernemers in Giethoorn zullen overnachtingplekken, diners, boten en overige activiteiten gratis beschikbaar moeten stellen. 6

7 Tourist Info Service Giethoorn Aanleiding De sluiting van het VVV-kantoor Giethoorn per 1 december 2012 heeft bij ondernemers in Giethoorn tot onrust geleid. Wie gaat vanaf 1 januari 2013 ruim een miljoen dagtoeristen in het dorp wegwijs maken? Gunnen van een VVV-agentschap exclusief aan één ondernemer (bijvoorbeeld één hotel of één bootverhuurder) wordt door de recreatieondernemers niet wenselijk geacht gezien het risico van concurrentievervalsing. Voorstel Binnen ondernemersvereniging Giethoorn Onderneemt (GO) is daarop een alternatief op tafel gekomen, namelijk om vanaf december 2012 alle bij GO aangesloten ondernemers de mogelijkheid te geven om in hun eigen bedrijven een toeristisch informatiepunt in te richten. Een gloednieuw concept voor het verstrekken van toeristische informatie, volgens een vaste formule, in/door bestaande ondernemingen in Giethoorn en Dwarsgracht. Opzet Tourist Info Service Het slagen van dit project vereist volgens GO-werkgroep Communicatie & Media allereerst het realiseren van een professioneel toeristisch informatiepakket voor de ondernemers / deelnemers. Dit eerste basispakket zou vooralsnog bij voorkeur bestaan uit: - een gevelbordje of een vlag met het nieuwe Giethoorn-beeldmerk en de woorden Tourist Info zodat passanten de bedrijven met een toeristisch servicepunt eenvoudig kunnen herkennen; - een beknopte folder over toeristisch Giethoorn in 4 talen (engels, frans, duits en mandarijn) - een informatieboekje met basisinfo van het dorp Giethoorn in de nederlandse taal (met praktische informatie zoals kaartje, telefoonnummers van nooddiensten, kerk, locaties van de bedrijven, overnachtingsadressen, restaurants, enzovoorts); - stickers met het nieuwe Giethoorn beeldmerk. Een ondernemer die in zijn eigen bedrijf een dergelijk laagdrempelig toeristisch informatiepunt inricht, heeft daarbij uiteraard de vrijheid ook eigen arrangementen aan te bieden en eigen producten te verkopen. Een bootverhuurder zal naast een arrangement voor bootverhuur en vaarroutes, mogelijk iets willen aanbieden in de vorm van kortingsbonnen voor een horecabezoekje, maar er kan ook worden gedacht aan korting op een meerdaags verblijf of welnessbehandeling. Een galerie zal de doelgroep van kunstliefhebbers informatie en activiteiten willen aanbieden over het aanbod van kunst en cultuur in de regio (musea, exposities, kunstnijverheid en workshops). Een 7

8 lokale voedselproducent wil misschien info geven over de voedselketen en lokale restaurants die de streekproducten op de kaart hebben. Via de Tourist Info Servicepunten van de aangesloten ondernemers verwacht GO in samenwerking met haar leden een goed gespreide en breed gedragen voorlichting aan de toeristen in het dorp te kunnen waarborgen. Verwachting / doelstelling Op eenvoudige wijze en met relatief geringe middelen kan door middel van het GO-project Tourist Info Giethoorn, een door het hele dorp gespreide objectieve toeristische informatieservice worden gerealiseerd. In principe kunnen alle bij GO aangesloten ondernemers een aanvraag doen voor het realiseren van een Tourist Info Servicepunt binnen het eigen bedrijf. Naast ondernemingen in de recreatiesector komen bijvoorbeeld ook dienstverlenende en industriele bedrijven in aanmerking zoals kapsalons en scheepswerven. De werkgroep van GO ziet het aanbieden van een basisinformatiepakket als een van de voorwaarden om een professionele uitstraling van de toeristische servicepunten te realiseren. Het project kan daarnaast dienen als een incentive voor het lidmaatschap van de Gieterse ondernemersvereniging en daarmee als versterkend voor het gezamenlijk belang van bedrijven in Giethoorn en het realiseren van lange termijn doelstellingen. Denk aan: meer samenwerking, seizoensverlening, stimuleren van meerdaags verblijf en meer in het algemeen: een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod voor uiteenlopende toeristische doelgroepen. Kostenindicatie globaal Vanuit GO werkgroep PR & Communicatie wordt door vrijwilligers tevens gewerkt aan een kader zoals de eisen aan de dienstverlening en de do s en don ts van een toeristische informatieservice bij bestaande bedrijven. In aansluiting op dit ondernemersinitiatief wordt een financiële bijdrage van de provincie gevraagd voor: 1) het realiseren van een professioneel informatiepakket 2) een training van de ondernemers en/of hun medewerkers, in de sfeer van de bestaande cursus gastheerschap NP Weerribben Wieden en WaterReijk. Vanzelfsprekend wordt bij het ontwikkelen en uitrollen van dit project nadrukkelijk samenwerking gezocht met partijen die specifieke expertise en/of middelen kunnen inbrengen op het gebied van de toeristische informatievoorziening over het gebied zoals vanouds bijvoorbeeld het VTRB Giethoorn en/of Marketing Oost als beheerder van het regionale WaterReijk-merk. Gezien het grote economisch belang voor het dorp Giethoorn en het achterland van een adequate informatievoorziening voor toeristische bezoeker bepleit het bestuur van GO en de werkgroep PR & communicatie, in de vorm van het toekennen van een cofinanciering via het Masterplan zodat de toeristische informatieservice in Giethoorn bij de aanvang van het seizoen 2013 gewaarborgd kan worden. 8

9 Giethoorn Winter Wonderland Winter wonderland gaat over charme, sfeer en beleving in het dorp. Om meer sfeer te geven aan deze winterse beleving zijn er nog leuke activiteiten aangekoppeld. In het dorp zelf staat de winterbeleving centraal. In de winterperiode zullen verschillende thema s langskomen, zoals de kerst, Sinterklaas en ijssculpturen. Door het hele dorp zal nepsneeuw, verlichting en kerstvuren extra dimensie geven aan het gevoel. Na een lange winterse dag kan er lekker warm overnacht worden in een typisch Nederlands hotel, vakantiehuis of B&B met een winterse sfeer. Waar onder het genot van een warme chocolademelk of glühwein bij het knapperend hardvuurtje gezeten kan worden. Het voorziet in de behoefte van: - Cultuur van Giethoorn - Sightseeing - Typisch Nederlandse dingen - Winterbeleving Trekker Giethoorn Onderneemt (GO), Gieterse ondernemers die geopend zijn in de winter. Unilever met Unox, WaterReijk Marketing, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), IJs sculpturen maker Communicatiemiddelen - Social Media - Tolk - Beurzen in Azië - WIFI - Informatie site over Giethoorn (liefst in het Chinees en Engels) - Reclame Realisatieprognose Kostenindicatie globaal De kosten zullen in verband met prijsopgaaf internationale promotie begin 2013 beken worden. 9

10 Floating market Giethoorn Beschrijving van het concept De activiteit houdt in dat er een ponton (drijvend platform) komt met allemaal verschillende soorten activiteiten met bijvoorbeeld een bar met Wi-Fi en souvenirkraampjes. Om de ponton (drijvend platform) liggen er bootjes waar er producten worden verkocht, maar de ponton kan ook functioneren als tussenstop tijdens de boottocht. Het voorziet in de behoefte van: - Internet. - Sightseeing. - Typisch Nederlandsche dingen en varen in een boot. Wie/wat hebben we nodig? - Palingrokers - Tourist Info - WaterReijk Marketing - Provincie - Gemeente - Internetprovider - Marktkooplui - Bootverhuur - Gids/tolk - Lokale ondernemers Welke communicatiemiddelen hebben we nodig? - Social Media - Tolk - Beurs in China - WIFI - Informatie site over Giethoorn (liefst in het Chinees en Engels) - Reclame 10

11 Slotwoord Dit plan benoemt alleen de projecten die al uit de steigers zijn, er zijn binnen Giethoorn nog 15 projecten opgestart die naar verwachting medio januari 2013 businesscase gereed zijn. Met gastvrij groet, Giethoorn Onderneemt (GO) 11

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2009

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2009 De Bed & Breakfast Jaargang: 2009 in beeld Profiel van de Bed & Breakfast sector De Bed & Breakfast in beeld is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies Inhoudsopgave 2 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie