Magister 6.0. Platformonafhankelijk. Randvoorwaarden. Beheer. Tour

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magister 6.0. Platformonafhankelijk. Randvoorwaarden. Beheer. Tour"

Transcriptie

1 Magister 6.0 Dit is een beschrijving van Magister 6.0, bedoeld voor alle gebruikers van Magister 5.6. Platformonafhankelijk Het belangrijkste voordeel van Magister 6 is dat het volledig platformonafhankelijk is. De functionaliteiten van Magister zijn nu ook te gebruiken op een tablet of smartphone, ook Windows Phone. Randvoorwaarden Magister 6 voor leerlingen en ouders wordt in juni volledig afgerond. Niet alle functionaliteit in Magister 5 is nu al beschikbaar. Zo is het voor leerlingen nog niet mogelijk in te schrijven voor KWT of hun vakkenpakketkeuze digitaal kenbaar te maken. Voor ouders is het nog niet mogelijk in te schrijven voor een ouderavond. Deze onderdelen worden in de loop van de tijd ingebouwd. De overgang naar Magister 6 voor leerlingen en ouders is een definitieve keuze. Magister Meta blijft tot augustus 2014 beschikbaar. Beheer De overgang brengt geen conversie met zich mee. Voor de ingebruikname dienen de autorisaties voor leerlingen en ouders te worden ingericht. Daarvoor is een aparte functie beschikbaar onder Beheer > Autorisatie > Magister 6. Verder moet een eventueel centraal ingerichte favoriet voor leerlingen te worden aangepast naar de nieuwe URL: <schoolnaam>.magister.net. Ook eventuele verwijzingen naar de URL <schoolnaam>.swp.nl voor ouders en/of leerlingen op de website(s) / portal van de school moet worden aangepast naar de nieuwe URL: <schoolnaam>.magister.net. Voor de volledigheid: Er hoeft geen conversie van gegevens plaats te vinden voor Magister 6; Magister 6 vergt geen (extra) installatie van software of aanpassing van netwerkinstellingen; De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee leerlingen en ouders inloggen in Magister 6 is hetzelfde als voor Magister 5; RDP blijft beschikbaar; M5 voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is ongewijzigd. Tour Leerlingen en ouders krijgen onderstaande schermen te zien bij de eerste login. Daarin worden ze gewezen op de werking van Magister 6. De gebruiker heeft de mogelijkheid het tonen van dit scherm bij een volgende login uit te schakelen.

2 Vandaagscherm/Startscherm Algemeen De volgende onderdelen worden getoond in aparte widgets op het vandaagscherm: Notificaties, Berichten, Laatste cijfers, Laatste gemiddelde cijfers (alleen voor ouders) en de voor vandaag inclusief wijzigingen voor de volgende lesdag. De plaats van deze onderdelen kan naar wens worden gewijzigd. Het is mogelijk om bepaalde widgets te verbergen. De mobiele versie van Magister 6 toont op het startscherm de, Huiswerk, Cijfers, Aanwezigheid, Berichten en ELO. Berichtregels De berichtregels voor het vandaagscherm heten Notificaties. Door te klikken op een notificatie, wordt het betreffende scherm geopend. De werking hiervan is gelijk aan die in Magister 5. Er zijn geen berichtregels voor ouders en ook niet voor de smartphone. Mededelingen De mededelingen worden als eerste in de berichtenwidget getoond. Na het klikken op een mededeling wordt er meer tekst getoond, door te klikken op Volledig bericht kan de volledige mededeling in beeld worden gebracht. De mededelingen zijn te herkennen aan de blauwe streep. De mededelingen staan niet op het vandaagscherm, maar worden in het berichtenvenster getoond. Ze zijn te vinden in de map Mededelingen. Roosterwijzigingen De lessen en afspraken die gewijzigd zijn worden blauw gemarkeerd getoond. De wijzigingen voor de volgende lesdag worden staan onder het rooster van vandaag. Een uitgevallen les is rood en heeft een streepje in plaats van de lesomschrijving. Voor de volgende lesdag wordt alleen de nieuwe situatie getoond. De roosterwijzigingen zijn blauw gemarkeerd in de agendaweergave. Vervallen lessen worden niet getoond. Lessen/Afspraken/KWT Zowel de lessen als de afspraken als de KWT-uren worden bij het rooster van vandaag getoond. Alle items worden zowel op volgorde van tijd getoond, waarbij het eerste item van de dag boven aan staat. Magister 6 toont alleen de items die nog moeten komen, alles wat eerder vandaag was, is pas te zien als de schuifbalk naar boven wordt geschoven. Taken In Magister 6 worden de taken niet apart getoond, maar zijn ze te vinden bij het huiswerk. Laatste cijfers In Magister 6 worden op de desktop en op de tablet in een aparte widget de laatste cijfers getoond. Het laatste cijfer dat ingevoerd is, het aantal cijfers dat vandaag ingevoerd is en het aantal cijfers dat deze week ingevoerd is. Doorklikken op de cijfers van vandaag of deze week geeft een klein overzicht van die cijfers. Onder in de widget is de mogelijkheid om door te klikken naar het cijferoverzicht. Laatste gemiddelde cijfers Voor ouders worden in een aparte widget de laatste gemiddelde cijfers getoond met het totale gemiddelde. Onder in de widget is de mogelijkheid om door te klikken naar het cijferoverzicht. Met de knop Instellingen kan aangegeven worden van welke vakken de gemiddelden getoond moeten worden. Berichten Alleen leerlingen hebben de berichtenfunctionaliteit, ouders/verzorgers hebben deze niet en dus ook geen berichten op het vandaagscherm. De berichten worden samen met de mededelingen in een aparte widget getoond. In de titel van de widget staat het aantal ongelezen berichten. Na het klikken op een bericht wordt er meer tekst getoond, door te klikken op Volledig bericht kan het volledige bericht in beeld worden gebracht. Op de mobiel is geen berichtregel voor het aantal ongelezen berichten, alleen een knop om naar het berichtenoverzicht te gaan. Huiswerk Op het startscherm van de mobiele versie van Magister 6 staat de knop Huiswerk. Deze opent een overzicht van het huiswerk voor de komende zeven dagen. Op elke regel wordt het volgende getoond: lesuur, tijd van/tot, lesomschrijving en een icoontje voor huiswerk en huiswerk afgerond. Na het openen van het huiswerk voor een les wordt het volgende getoond: lesomschrijving, ELO-opdracht, toetsgegevens, huiswerk en aantekeningen. Tikken op een ELO-opdracht opent deze

3 in het opdrachtenscherm. Een leerling kan het huiswerk afronden en een aantekening bij het huiswerk maken. De indicatie afgerond kan ook weer ongedaan gemaakt worden door een leerling. Cijferoverzicht Overzicht Het cijferoverzicht toont standaard de huidige cijferperiode. De overige periodes kunnen wel geselecteerd worden. Welke cijferkolommen getoond worden, wordt bepaald door de volgende voorwaarden: - Cijferkolom is zichtbaar op internet voor leerlingen - Leerling heeft cijfers en/of de kolom is een PTA-kolom. Door te klikken op een cijfer worden op het tabblad Details alle details van het cijfer getoond. De onderliggende cijfers van een docent-, herkansings- of berekeningskolom worden op het tabblad Berekening getoond. Het overzicht toont standaard de huidige cijferperiode. Van elk vak wordt het laatste cijfer getoond met de datum. Ook worden de laatste gemiddelde cijfers getoond. Weergave Op het tabblad Weergave kunnen met een filter de cijfers van een vorige aanmelding opgevraagd worden. Standaard toont het overzicht de huidige cijferperiode, maar er kan een ook gekozen worden voor alle cijfers of de berekende kolommen. Er kan tevens aangegeven worden welke cijferperiodes in het overzicht getoond moeten worden. Er kan gewisseld worden tussen kolomnummers en kolomkoppen. Er is een onderscheid tussen een berekenings-, docent- en herkansingskolom en de overige kolomsoorten. Die eerste worden met een groene achtergrondkleur getoond. De onvoldoendes staan in rode cijfers. Een cijferkolom die gekoppeld is aan een ELO-opdracht wordt onderstreept getoond. Standaard worden de cijfers van de huidige periode getoond. Met een knop kan een andere periode opgevraagd worden. Details Op het tabblad Details wordt informatie getoond van het aangeklikte cijfer. De volgende gegevens worden getoond: kolomnaam, kolomkop, omschrijving, niveau, weging, beoordeling, invoerdatum, docentcode, toetsdatum, werkomschrijving en het soort cijfer. Als het cijfer gekoppeld is aan een ELO-opdracht, kan deze opdracht geopend worden in de ELO-module via de getoonde link. Door te tikken op een vak worden alle cijfers van de geselecteerde periode getoond met de omschrijving, het cijfer, de weging en de datum van invoer. Als op een gemiddelde- docent- of herkansingskolom getikt wordt, worden de details van de cijfers getoond die meegenomen zijn in de berekening. Weergave Via het tabblad Weergave kunnen opties voor de weergave aangegeven worden. Er kan gekozen worden voor afsprakenlijst, weekoverzicht en dagoverzicht. Bij het weekoverzicht en het dagoverzicht kunnen de resultaten getoond worden met een interval van 10, 15 en 30 minuten. In de afsprakenlijst wordt de huidige dag als eerste getoond. Er staat een kalendervenster waarmee een andere dag geselecteerd kan worden. Een les kan de volgende statussen hebben: - Als een leerling absent is gemeld, wordt dit met een icoontje (rood kruisje = ongeoorloofd, groen vinkje = geoorloofd) aangegeven. Overige absentieregistraties worden niet getoond; - Met het icoontje van een pen op papier is te zien dat een les lesinformatie bevat (huiswerk bijvoorbeeld); - Als op dezelfde plek van de lesinformatie een groen vinkje staat, is het huiswerk afgerond; - Met een icoontje van een cijfer wordt aangegeven dat de les een toets (MO, SO, proefwerk, etc.) is. De status van een les is te zien in het overzicht, maar ook bij de details van een les. Door te klikken op een les, wordt het tabblad met de details van de les zichtbaar. Het volgende wordt getoond: tijd, omschrijving, locatie, vak, lokaal, docent en status. Door te dubbelklikken op een les wordt het lesdashboard getoond. Het complete rooster van vandaag wordt getoond, gewijzigde lessen zijn blauw gemarkeerd. Bij de wijzigingen voor de volgende lesdag is een uitgevallen les rood gemarkeerd. Als een les lesinformatie bevat of een toets is, wordt dit met een icoontje aangegeven. Als een leerling afwezig was bij een les, wordt dit ook getoond. Een rood kruis voor ongeoorloofd, een groene voor geoorloofd. Door met de vinger naar links of rechts te slepen wordt de vorige of volgende dag getoond. Lesdashboard Na het dubbelklikken op een les wordt het volgende getoond: Huiswerk inclusief bijlagen, ELO-opdracht en studiewijzer. Door te klikken op de ELO-opdracht of de studiewijzer, wordt deze in de ELO-module getoond. Een bijlage bij het huiswerk wordt na een enkele klik hierop getoond. De eerste regels van het huiswerk worden getoond, met het knopje Vergroten kan de volledige tekst gelezen worden. Door als leerling op huiswerk afronden te klikken krijgt het huiswerk de indicatie Afgerond. Met de knopjes Vorige en Volgende wordt de volgende les van dezelfde docent/vak getoond. Het tabblad Detail toont de details van de les zelf: lesuur, begin, eind, locatie, vak, docent, duur en de bijzonderheden (huiswerk of toets, afgerond). Op het tabblad Aantekeningen kan de leerling zelf een aantekening bij de les maken. Deze aantekening is niet te zien door ouders/verzorgers. Als een les geopend wordt, worden de volgende gegevens getoond: Lesomschrijving, ELO-opdracht, toetsgegevens, huiswerk, aantekeningen. Door te tikken op de ELO-opdracht, wordt deze getoond in het opdrachtenscherm. Een leerling kan zelf aantekeningen bij een les maken, deze kan een ouder/verzorger niet inzien. Taken ELO-opdrachten die speciaal aan één les gekoppeld zijn, worden in het lesdashboard getoond. Alle ELO-opdrachten worden in de ELO-module bij Opdrachten getoond. Openstaande ELO-opdrachten en die met een deadline worden bij de notificaties op het vandaagscherm getoond. Acties Magister 6 is voor ouders en leerlingen in eerste instantie alleen lezen. Het is (nog) niet mogelijk nieuwe afspraken aan te maken of bestaande te wijzigen. Op dit moment is het ook nog niet mogelijk om in te schrijven voor een KWT-uur. Een leerling kan alleen het huiswerk afronden en een aantekening maken. Aanwezigheid

4 Absentieoverzicht Het aanwezigheidsoverzicht toont alle soorten registraties, met uitzondering van de presenties. Het is gesorteerd op datum met de oudste registratie van de huidige maand als eerste. De registraties zijn per maand gegroepeerd. Elke registratie is één regel, meerdere registraties voor één les, worden op meerdere regels getoond. De ongeoorloofde absenties hebben een rood kruisje, de geoorloofde een wit kruisje op een groene achtergrond. Bij elke registratie is te zien of het een les met een toets en/of met huiswerk betreft. Op het tabblad Weergave kan een andere absentieperiode, aanmelding of lesperiode geselecteerd worden en kan gekozen worden voor een lijstweergave of een totalenweergave. Verder kan aangegeven worden welk type registraties getoond moeten worden: absent, te laat, ziek, uit de les, vrijstelling, boeken vergeten en huiswerk vergeten. Met het knopje Alles en Geen kunnen alle soorten aan- of uitgezet worden. Er kan ook aangegeven worden of alleen de geoorloofde of alleen de ongeoorloofde of allebei in het overzicht getoond moeten worden. De afwezigheid van de afgelopen zeven dagen staat vermeld. Met een knop kan een andere dag geselecteerd worden. Er wordt met een icoontje aangegeven of de afwezigheid geoorloofd of ongeoorloofd was. Ook is met een icoontje te zien of de les huiswerk bevatte en/of een toets. Statistieken Als op het tabblad Weergave gekozen is voor het totalenoverzicht, wordt een overzicht getoond van het totaal aantal geoorloofde en ongeoorloofde registraties voor de gekozen periode. Totalen In de groep Totalen staat het totaal aantal geoorloofde en ongeoorloofde registraties. Onder deze totalen staan de totalen per registratie, bijvoorbeeld Absenties, geoorloofd (3), tandarts(1), dokter(2). Lesbijzonderheden Deze groep toont de totalen per soort registratie en uitgesplitst naar geoorloofd en ongeoorloofd. Bijvoorbeeld absent(3), ongeoorloofd (1), geoorloofd (2). Berichten Overzicht Een leerling ziet een overzicht van alle ELO-berichten en mededelingen. Zowel de berichten in Postvak In, de eigen mappen, verwijderde en verzonden berichten als de mededelingen. Een ouder/verzorger heeft geen berichten. Een actuele mededeling staat altijd boven aan in de lijst. Ongelezen berichten worden vetgedrukt weergegeven in het overzicht. Er wordt aangegeven of een bericht belangrijk is en/of een bijlage bevat. De afzender wordt getoond, het onderwerp en de datum en tijd waarop het bericht ontvangen is. Door te klikken op een bericht, wordt de inhoud hiervan rechts naast het overzicht weergegeven. Van een bijlage wordt de grootte getoond. Een bijlage bij een bericht kan geopend worden door hier op te klikken. Alle berichten worden getoond, er is geen maximum, door de schuifbalk te verschuiven worden steeds meer berichten opgehaald. Onder de knop berichten in het startscherm wordt het volgende getoond: Postvak in met het aantal ongelezen berichten, verwijderde items, verzonden items, mededelingen en de eigen mappen aangemaakt door de leerling. Een ouder/verzorger heeft geen berichten. Mappen Een leerling kan (nog) niet zelf mappen aanmaken, dit wordt later ingebouwd. Als een leerling in Magister 5 mappen had aangemaakt, worden deze wel getoond. Door de leerling zelf aangemaakte mappen in Magister 5 worden getoond in de groep Mijn mappen. Het is voor een leerling (nog) niet mogelijk om nieuwe mappen te maken in Magister 6. Acties Een leerling kan de volgende acties uitvoeren: nieuw bericht opstellen, verzender beantwoorden, allen beantwoorden, bericht doorsturen en een bericht verwijderen. Het is nog niet mogelijk een nieuwe map aan te maken. Een bericht kan nog niet verplaatst worden naar een andere map, ook niet naar de prullenbak. Bij het opstellen van een nieuw bericht kunnen de geadresseerden geselecteerd worden uit lijsten met leerlingen, docenten, projecten en overig. In de groep overig staan bijvoorbeeld mentoren of studiecoördinatoren. Welke leerlingen te zien zijn in die lijst, wordt bepaald door een instelling in de ELO-configuratie: alle leerlingen, of leerlingen waar hij/zij les mee heeft. Het is ook mogelijk om te typen in het veld Aan waarbij Magister binnen de beschikbare lijsten gaat zoeken naar een overeenkomst en deze als resultaat toont in een context-gevoelig lijstje waaruit de betreffende geadresseerde geselecteerd kan worden. Het is niet mogelijk om een bericht te sturen naar een extern adres. Er kan een bijlage toegevoegd worden aan een bericht. De bijlage kan toegevoegd worden vanuit ELO-bronnen of van een externe locatie. Een leerling kan zelf de opmaak van de tekst in een bericht bepalen: het lettertype en puntgrootte kan aangegeven worden, alsmede Vet, Cursief en Onderstreept. Ook kan de tekst links, midden of rechts uitgelijnd worden en kunnen er opsommingstekens gebruikt worden. Als één of meerdere berichten aangevinkt zijn en er wordt gekozen voor Verwijderen, dan worden deze berichten verplaatst naar de map Verwijderde items. Met de plusknop kan een nieuw bericht opgesteld worden. De invoer staat standaard op de optie Leerlingen. Door hier op te tikken kan gekozen worden om geadresseerden te zoeken in de groep docenten, projecten en overig. In de groep overig staan bijvoorbeeld mentoren of studiecoördinatoren. Bij het invoeren van een docentcode of achternaam van een docent wordt automatisch de docent opgezocht. Bij het invoeren van een roep- of achternaam van een leerling wordt automatisch naar een match in de database gezocht. Door te tikken op de match, wordt deze geselecteerd. Een leerling kan een onderwerp opgeven en de inhoud van het bericht. Het is niet mogelijk een bijlage toe te voegen. Met de knop Verzenden wordt het bericht verzonden. Na het openen van een bericht, zijn de volgende acties beschikbaar: Beantwoorden, doorsturen, verwijderen en markeren als ongelezen. Deze laatste drie staan onder de puntjesknop, beantwoorden is een aparte knop. Als één of meerdere berichten aangevinkt zijn en er wordt gekozen voor Verwijderen, dan worden deze berichten verplaatst naar de map Verwijderde items. Het is niet nodig een bericht te openen voordat deze verwijderd kan worden. Bronnen Algemeen Een leerling heeft in ELO > Bronnen de beschikking over de bibliotheken Mijn ELO-documenten, Gedeelde documenten, Portfoliodocumenten, Projectdocumenten en Prullenbak. In al deze mapjes kan een leerling eigen bestanden uploaden, openen, downloaden, slepen, hernoemen en verwijderen. Er kunnen ook nieuwe mapjes aangemaakt worden onder de hoofdmappen. De mappenstructuur wordt weergegeven in een ondiepe boomstructuur aan de linkerkant van het scherm. Door links op een mapje te klikken, wordt rechts een overzicht gegeven van alle bestanden (of submappen) in die map. Een ouder/verzorger heeft de functionaliteit van Bronnen niet. Knoppen en tabbladen Onder de knop Toevoegen beschikt de leerling over de volgende mogelijkheden: bestand toevoegen, map toevoegen en URL toevoegen. Onder de puntjesknop kan gekozen worden voor hernoemen of verwijderen. Op het tabblad Weergave kan aangegeven worden of de bestanden als lijst of als tegels moeten worden weergegeven. Via het tabblad Multimedia kunnen mediabestanden afgespeeld worden. Bibliotheken In het mapje Mijn ELO-documenten kan een leerling allerlei soorten bestanden plaatsen. Bij het inleveren van een ELO-opdracht bijvoorbeeld, kunnen deze bestanden direct meegeleverd worden. Dit is een persoonlijke map en alleen beschikbaar voor de leerling zelf. In de map Gedeelde documenten staan alle bestanden die gedeeld worden met andere leerlingen en/of docenten. Een leerling kan zelf een submap aanmaken. De map Portfoliodocumenten bevat alle bestanden die horen bij de persoonlijke portfolio van de leerling. Deze map is gedurende de gehele schoolloopbaan beschikbaar voor de leerling. Docenten met de juiste rechten kunnen ook in deze map kijken, maar niets bewerken. In de map Projectdocumenten kan per project een map aangemaakt worden die gekoppeld is aan een project en waarin mappen en/of bestanden neergezet worden die gebruikt worden bij dat project. Per projectmap moet in Magister 5 aangegeven worden wie er toegang tot de map heeft en met welke rechten. Onder in de boomstructuur met mappen staat de prullenbak. Mappen en/of bestanden komen hier in terecht door ze uit een andere map te verwijderen of door deze naar de prullenbak te

5 slepen. Een map of bestand kan teruggeplaatst worden door deze naar de betreffende map te slepen. Hulpprogramma s Onder de bibliotheken staan de hulpprogramma s Kennisnet, Gotit! en Quayn. Met deze knoppen wordt een verbinding gelegd met de gekozen applicatie en kan de leerling zonder opnieuw in te loggen hierin werken. Studiewijzers/projecten Overzicht Een leerling of ouder/verzorger ziet een overzicht van alle studiewijzers en projecten met het vak dat er bij hoort. Aan de rechterkant kunnen op het tabblad Weergave de volgende instellingen opgegeven worden: Actuele studiewijzers en projecten tonen of die in het archief, alle vakken of een selectie daarvan. Voor de onderdelen kan aangegeven worden of deze open- of dichtgeklapt moeten zijn. Door te dubbelklikken op een studiewijzer of project worden de onderdelen hiervan getoond. Het is niet meer zo dat een compleet onderdeel een bepaalde kleur heeft, in de titel van elk onderdeel staat nu een gekleurde pijl. Ook de mobiele versie toont de studiewijzers en de projecten. Alleen de omschrijvingen van de studiewijzers en projecten worden getoond in het overzicht. Na het openen van een studiewijzer of project, wordt deze getoond met de inleiding en de verschillende onderdelen. Onderdelen De onderdelen worden standaard open- of dichtgeklapt getoond, afhankelijk van de instelling op het tabblad Weergave bij het studiewijzer-/projectoverzicht. Met een knopje boven in de titelbalk kan aangegeven worden of alle onderdelen open- of dichtgeklapt moeten worden. Het is mogelijk om de afzonderlijke onderdelen open- of dicht te klappen. Bij elk onderdeel staat de periode waarin deze actief is. Van de onderdelen wordt de titel en de eerste karakters van de tekst getoond. Na het openen van een onderdeel worden de complete tekst getoond inclusief bijlagen. Bijlagen Een leerling of ouder/verzorger hoeft maar één keer te klikken op een bijlage om deze te openen of op te slaan. De bestanden worden getoond met een icoontje van het soort bestand (beperkte set iconen) en de bestandsnaam. Als de bijlage een ELO-opdracht is, wordt na het klikken hierop de opdracht geopend in het opdrachtenscherm. Een mediabestand wordt in het klein op het tabblad Multimedia afgespeeld, door hier op te klikken wordt het beeldvullend getoond. De bijlagen bij een studiewijzer of project kunnen worden gedownload, ze worden niet direct geopend. Opdrachten Overzicht Een leerling of ouder/verzorger ziet in Magister 6 een overzicht van alle openstaande opdrachten van de huidige lesperiode en aanmelding. Met de filters op het tabblad Weergave kan aangegeven of de opdrachten van een bepaald vak getoond moeten worden of dat alle opdrachten in het overzicht staan. Het is ook mogelijk om de opdrachten van een vorige aanmelding te bekijken. Er kan worden gekozen voor het tonen van opdrachten met de status Openstaand, Ingeleverd, Beoordeeld of Alles. Een opdracht waarvan de uiterste inleverdatum verstreken is wordt met rode letters getoond. Door op een opdracht te klikken, worden de details getoond: de vakcode en de omschrijving, datum van inlevering, de datum van beoordeling, de beoordeling en de uiterste inleverdatum en tijd. De omschrijving van de opdracht en de bijlagen worden natuurlijk ook getoond. Verder staat er een docentopmerking en een leerlingopmerking met de leerlingbijlage. Aan de rechterkant worden op het tabblad Versiebeheer de ingeleverde versies getoond. Op de mobiele versie van Magister 6 kunnen ook ELO-opdrachten bekeken worden. Er wordt een overzicht getoond met de naam van de opdracht, het vak en voor wanneer het ingeleverd moet worden. Met de knop boven in het scherm kan gekozen worden voor een overzicht van alle opdrachten, ingeleverde, openstaande en beoordeelde opdrachten. Het overzicht staat standaard op Openstaande opdrachten. Als een opdracht geopend wordt, worden de details getoond: vakcode en titel, datum ingeleverd, beoordeling, uiterste inleverdatum, en de omschrijving van de opdracht inclusief bijlagen. Deze bijlagen kunnen worden gedownload. Inleveren Met de knop Inleveren kan de leerling de uitwerking van de opdracht verzenden. Een ouder/verzorger kan een opdracht niet inleveren. De uitwerking bestaat uit opmerkingen en een of meerdere bijlagen, waarbij één van beide verplicht is. Een leerling kan een opmerking invoeren door deze in te typen in het veld Opmerkingen. Het toevoegen van een bijlage kan door deze te uploaden of door deze vanuit het tabblad Bronnen naar de opdracht te slepen. Het tabblad Bronnen toont alle bestanden en mappen die de leerling in ELO-bronnen heeft staan. Het tabblad Versiebeheer toont alle ingeleverde versies met de datum waarop deze ingeleverd is. Het is niet mogelijk om een opdracht via de mobiel in te leveren. Leermiddelen Het digitale materiaal en het niet-digitale materiaal worden in Magister 6 gecombineerd getoond in het scherm Leermiddelen. Bij het openen van deze module worden standaard alleen de digitale leermiddelen getoond. Het overzicht toont van alle leermiddelen het soort, het vak en de titel. Digitale leermiddelen worden onderstreept getoond. Via het tabblad Weergave kan aangegeven worden welke soorten leermiddelen er getoond moeten worden: school, huur, koop, digitaal of allemaal. Als in het overzicht een niet-digitaal leermiddel geselecteerd is, worden op het tabblad Details de details hiervan getoond: ISBN, intern nummer, bedrag, uitleverdatum, uitgever, nalevering, inleverdatum en het schadebedrag. Van een digitaal leermiddel wordt alleen het ISBN-nummer en de uitgever getoond. Door te dubbelklikken op een digitaal leermiddel of via de knop Open bestand wordt deze direct geopend. Mijn instellingen In Magister 6 ziet een leerling bij Instellingen de persoonlijke instellingen. De persoonlijke instellingen bestaan uit drie groepen: contactgegevens, berichtgeving en inloggegevens. Bij de contactgegevens staat het adres en het telefoonnummer. Deze gegevens kan de leerling of ouder/verzorger zelf invoeren of wijzigen. Bij de berichtgeving kan aangegeven worden of de berichten doorgestuurd moeten worden naar het opgegeven adres of alleen binnen Magister getoond moeten worden. In de groep Inloggegevens kan de leerling of ouder/verzorger een nieuw wachtwoord opgeven.

6 Onder Mijn instellingen worden de volgende gegevens getoond: pasfoto van de leerling, naam, en telefoon. Deze gegevens zijn alleen lezen. Kindkiezer Een ouder met meerdere kinderen op school kan kiezen van welk kind de gegevens getoond moeten worden. In Magister 6 worden de gegevens van het gekozen kind direct getoond, Magister springt niet terug naar het vandaagscherm. Aanwezigheid - Statistieken In Magister is de volgende nieuwe functionaliteit beschikbaar voor de desktop en tablet: Aanwezigheid - Statistieken Er kunnen verschillende statistieken in verschillende vormen geraadpleegd worden in Magister 6. Het periodeoverzicht met totalen was al beschikbaar. Hier zijn nog een paar overzichten bij gekomen: Gebeurtenissen - Staafdiagram In dit overzicht wordt per maand een staafdiagram getoond met de aantallen te laat, uitgestuurd, boeken vergeten en huiswerk vergeten. Als de muis op een staaf gezet wordt, wordt het exacte aantal getoond. Op het tabblad Weergave kan aangegeven worden welke gebeurtenissen getoond moeten worden en er kan onderscheid gemaakt worden tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Er kan ook een andere absentieperiode aangegeven worden. Absenties - Staafdiagram Per maand wordt een staafdiagram getoond met de aantallen geoorloofd absent, ongeoorloofd absent en vrijstelling. Als de muis op een staaf gezet wordt, wordt het exacte aantal getoond. Op het tabblad Weergave kan onderscheid gemaakt worden tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Er kan ook een andere absentieperiode aangegeven worden. Absenties - Taartdiagram Per periode wordt een taartdiagram getoond met de aantallen geoorloofd absent, ongeoorloofd absent en vrijstelling. Als de muis op een partje gezet wordt, wordt het exacte aantal getoond. Op het tabblad Weergave kan onderscheid gemaakt worden tussen geoorloofd en ongeoorloofd. Er kan ook een andere absentieperiode aangegeven worden. ELO - Inschrijven In Magister is de volgende nieuwe functionaliteit beschikbaar voor de desktop en tablet: ELO - Inschrijven In Magister 5 kan een activiteit worden gedefinieerd met onderdelen waarop leerlingen kunnen inschrijven. Bij elke activiteit moet een zichtbaarheidsperiode opgegeven worden en een datum/tijd tot wanneer er ingeschreven kan worden. Elke activiteit bestaat uit minimaal één onderdeel. Per onderdeel is aangegeven hoeveel deelnemers zich maximaal mogen inschrijven. Een onderdeel heeft een kleur, een titel, een uitleg en eventueel bijlagen. Overzicht Een leerling ziet bij ELO > Inschrijven een overzicht van alle activiteiten waarvoor hij/zij zich kan inschrijven. Alleen de activiteiten die binnen de zichtbaarheidsperiode vallen worden getoond. Het overzicht toont de naam van de activiteit, de periode, het aantal onderdelen waarop de leerling zich heeft ingeschreven en het minimaal en maximaal aantal onderdelen waarop de leerling zich mag inschrijven. De gegevens kunnen worden gesorteerd door op de kolomtitel te klikken. Door te klikken op een activiteit worden de onderdelen getoond. Per onderdeel wordt aangegeven of de leerling zich heeft ingeschreven en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. De uitleg en de bijlagen worden ook getoond. Deze bijlagen kunnen gedownload worden. Inschrijven Een leerling kan zich inschrijven voor een onderdeel door een vinkje te zetten in het inschrijfvakje. Het aantal beschikbare plaatsen wordt dan direct met één verminderd. Bij de inleiding boven in het scherm wordt het aantal inschrijvingen in het groen getoond als er voor voldoende onderdelen ingeschreven is, anders wordt deze in het rood getoond. Een leerling kan zijn/haar inschrijving altijd veranderen totdat de deadline voor het inschrijven bereikt is. Het is alleen mogelijk in te schrijven op onderdelen waar nog plaats is en alleen als het aantal onderdelen waarop ingeschreven mag worden nog niet bereikt is. Een leerling kan door de beheerder van de activiteit geplaatst worden voor een onderdeel. Deze verplichte plaatsing kan door de leerling niet ongedaan gemaakt worden. Het inschrijfvakje toont dan de tekst 'Verplicht ingeschreven'. Vandaagscherm Bij de notificaties in het vandaagscherm wordt het aantal activiteiten getoond waarop nog ingeschreven kan of moet worden. Door te klikken op die notificatie wordt het overzicht met activiteiten getoond. Keuzewerktijd In Magister is de volgende nieuwe functionaliteit beschikbaar voor de desktop en tablet: - KWT Als in Magister 5 de keuzewerktijdfunctionaliteit is ingericht, kan deze door een leerling gebruikt worden in Magister 6. Kijk voor meer informatie over de inrichting van KWT in de MagisterHelp bij School - Keuzewerktijd. Rechten In Magister 5 staat bij Beheer > Autorisatie > Magister 6 voor leerlingen het onderdeel Keuzewerktijd. Een leerling kan leesrechten of schrijfrechten krijgen. Bij leesrechten kan een leerling alleen de details van een KWT-uur zien, maar kan zich niet inschrijven. Bij schrijfrechten kan een leerling zich wel inschrijven. Een KWT-uur wordt in de agenda getoond zonder vak, docent en locatie. Pas als een leerling een keuze gemaakt heeft of als deze keuze voor hem/haar gemaakt is, wordt de omschrijving van het gekozen KWT-uur getoond inclusief locatie. Als op een KWT-uur dubbel geklikt wordt, worden de keuzes getoond. Ook eventueel huiswerk, ELO-opdrachten en Studiewijzers komen dan in beeld. Plaatsen De verschillende keuzes worden getoond met de volgende gegevens: indicatie open/gesloten/vol, locatie, omschrijving en docent. Een leerling kan zich plaatsen voor een KWT-uur door een vinkje te zetten bij een mogelijke keuze. Als een leerling verplicht geplaatst is, kan de leerling deze plaatsing niet meer ongedaan maken. Details Als in de agenda dubbel geklikt wordt op een KWT-uur, worden op het tabblad Detail de lesinformatie van het KWT-uur getoond, net als bij een reguliere les. Door te klikken op een keuze, worden de details van die specifieke keuze getoond: tijdstip, locatie, omschrijving, docent, het aantal leerlingen dat geplaatst is en het totaal aantal leerlingen dat mogelijk geplaatst kunnen worden voor dat uur. - Nieuwe afspraak In Magister is de volgende nieuwe functionaliteit beschikbaar voor de desktop, tablet en mobiel:

7 - Nieuwe afspraak Een leerling kan in de agenda een nieuwe afspraak maken. Er kan een planningsafspraak en een persoonlijke afspraak gemaakt worden. Planningsafspraak Een leerling kan een planningsafspraak voor zichzelf maken. Deze afspraak is zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de agenda van de leerling, maar de afspraak kan alleen door de leerling zelf bewerkt of verwijderd worden. Persoonlijke afspraak Een leerling kan een persoonlijke afspraak voor zichzelf maken. Deze afspraak is alleen zichtbaar voor de leerling zelf. Een ouder ziet deze afspraak helemaal niet. Een personeelslid ziet alleen dat de leerling een afspraak heeft, in de omschrijving staat 'Persoonlijke afspraak'. Nieuwe afspraak maken Om een nieuwe afspraak te maken moet op de knop Toevoegen in de agenda geklikt worden. Er wordt dan een scherm getoond waar het volgende kan worden aangegeven/ingevuld: Soort afspraak: aanklikken om aan te geven of het een plannings- of persoonlijke afspraak betreft; Onderwerp: de tekst die in de agenda wordt getoond Locatie: de plek waar de afspraak plaatsvindt Datum: de datum waarop de afspraak plaatsvindt, eventueel aangeven of het de hele dag duurt; Tijdstip: de begin- en eindtijd van de afspraak Informatie: meer informatie over de afspraak. Deze informatie is voor iedereen zichtbaar die de afspraak kan openen. Er zijn verschillende opmaakmogelijkheden om de informatie weer te geven. Met de knop Voltooien wordt de nieuwe afspraak in de agenda geplaatst. Bewerken/verwijderen Een planningsafspraak of persoonlijke afspraak kan door de leerling worden aangepast en verwijderd. Als op zo'n afspraak geklikt wordt, worden de knoppen Verwijderen en Bewerken actief. Door te klikken op de knop Verwijderen wordt de afspraak definitief verwijderd uit de agenda. Door te klikken op de knop Bewerken kan de afspraak aangepast worden. Een leerling kan ook dubbelklikken op een afspraak om deze te bewerken of te verwijderen. OneDrive koppeling Magister 6 Vanaf Magister is het voor leerlingen mogelijk om een Single Sign-On koppeling te leggen tussen Magister 6 en de bestanden die zij hebben opgeslagen in Microsoft OneDrive. Na het leggen van de koppeling ziet een leerling bij ELO-Bronnen automatisch de map OneDrive. Vanuit de OneDrive map in Magister 6 kunnen bestanden geopend en bewerkt worden, naar Mijn ELO-documenten gesleept worden, ingeleverd worden bij een ELO-Opdracht of toegevoegd worden aan een bericht. Het is nog niet mogelijk om bestanden vanuit Magister naar Microsoft OneDrive te kopiëren. De school bepaalt in Magister 5 in het scherm ELO-beheer per locatie of het maken van een koppeling met Microsoft OneDrive is toegestaan. LET OP: Om gebruik te maken van Microsoft OneDrive moet de leerling een eigen privé Microsoft-account hebben aangemaakt of hebben gekregen van school. Inrichting beheerder Voordat de leerling gebruik kan maken van Microsoft OneDrive moet de beheerder dit bij ELO-Beheer in Magister 5 hebben ingericht. Ga naar ELO > Beheer > Configuratie en zet bij de betreffende locatie bij Clouddienst configuratie het vinkje aan bij Microsoft OneDrive. Het is mogelijk een specifiek door de school gekozen domein aan te geven (bv: schoolnaam.nl). Er kan dan alleen een koppeling gelegd worden door de leerling met een account vanaf het opgegeven domein. Er kunnen ook meerdere domeinen (bv: schoolnaam.nl, outlook.com) worden ingevuld. Gebruik tussen elk domein een puntkomma als scheidingsteken. Als er geen domein wordt ingevuld, kan de koppeling vanaf elk domein worden gemaakt. Gebruik door de leerling Voordat Microsoft OneDrive binnen ELO-Bronnen beschikbaar is moet de leerling zelf de koppeling maken. Het betreft een koppeling met een persoonlijk Microsoft account waarbij Microsoft de gebruiker vraagt om specifieke instellingen te doen. Hierdoor is het niet mogelijk voor een beheerder om de koppeling collectief voor alle leerlingen te maken. De leerling kan de koppeling leggen door onderstaande stappen te volgen: 1. Start Magister 6 in de browser en log in;

8 2. Ga naar Instellingen door rechtsboven op het tandwieltje achter de naam te klikken; 3. Klik bij Koppelingen op koppeling maken. De inlogpagina voor Microsoft OneDrive verschijnt; 4. Aanmelden met eigen Microsoft account: 5. Aangeven of Magister 6 toegang heeft tot de persoonlijke gegevens door op Ja te klikken: 6. De koppeling wordt gemaakt en zal daarna in Magister 6 ook bij Koppelingen vermeld staan. De koppeling kan hier ook weer verwijderd worden; 7. Bij ELO > Bronnen is de koppeling met Microsoft OneDrive nu beschikbaar en bij een Bericht of een Opdracht kan daaruit een bestand als bijlage worden toegevoegd. Het is nog niet mogelijk om bestanden vanuit Magister naar Microsoft OneDrive te kopiëren.

9 Ouderavond In Magister is het voor ouders mogelijk gemaakt om zich in te schrijven voor een ouderavond. Bij het inschrijven kunnen ouders aangeven met welke docenten een gesprek gewenst is, om de leerresultaten van hun zoon/dochter te kunnen bespreken. De bekendmaking van de ouderavond met een overzicht van de gehonoreerde verzoeken en de tijdstippen waarop een ouder wordt verwacht zal in een widget op het vandaagscherm van Magister 6 getoond worden. Indeling vandaagscherm Bij de eerste keer inloggen zal de widget 'Ouderavond' linksboven in het scherm worden aangeboden. Het is mogelijk om de indeling aan te passen naar de persoonlijke voorkeur van de ouder. Door rechts bovenin het scherm te kiezen voor schermindeling kan de widget naar de juiste plek worden om de indeling te bewaren. De widget voor de ouderavond wordt default getoond. Ook als er geen ouderavond staat ingepland wordt deze widget getoond. Ouderavond beschikbaar gesteld De roostermaker heeft een ouderavond geconfigureerd en gepubliceerd voor de ouders. Op het vandaagscherm van de ouder wordt in de widget 'Ouderavond' de geplande ouderavond getoond. Hierbij wordt meteen vermeld wat de uiterste inschrijftermijn is.

10 In de widget heeft de ouder de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de geplande ouderavond door op 'inschrijven' te klikken. Een ouder heeft ook de mogelijkheid om zich meteen af te melden door op 'weigeren' te klikken. Mocht een ouder zich later toch nog willen inschrijven dan is dit mogelijk, zolang de inschrijftermijn niet is verstreken, door op inschrijven te klikken. Inschrijven ouderavond Door op inschrijven te klikken krijgt de ouder de mogelijkheid om zich in 3 stappen in te schrijven voor een ouderavond. Op het tabblad 'Schoolpersoneel' worden alle betrokken personeelsleden getoond. Een ouder kan op dit tabblad de keuzes van de te spreken personeelsleden kenbaar maken door een vinkje te zetten bij dit personeelslid. Als dit in de configuratie is aangegeven, bestaat de mogelijkheid om extra tijd aan te vragen door dubbele duur aan te vinken. Door het vinkje 'Alleen betrokken personeel tonen' uit te zetten krijgt de ouder een overzicht van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de ouderavond. Op het linker gedeelte ziet een ouder de beschikbare tijd zoals in de configuratie van de ouderavond is vastgelegd. Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Dagdeel'. Op dit tabblad is het mogelijk om aan te vinken op welke dagdelen de ouder beschikbaar is. Als dit is ingesteld in de configuratie, heeft de ouder ook de mogelijkheid om per dagdeel te vermelden of de gekozen afspraken vroeg of laat moeten worden ingepland. Dit kan door bij voorkeursplanning de gewenste voorkeur te selecteren. Een ouder dient altijd de beschikbaarheid aan te vinken. Heeft een ouder toch geklikt op 'geen beschikbaar' en vervolgens op 'volgende', dan verschijnt onderstaande melding. Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Samenvatting'.

11 Op dit tabblad krijgt de ouder een samenvatting van de gemaakte keuzes. Door rechts bovenin het tabblad op 'inschrijven' te klikken worden de gemaakte keuzes bevestigd. Magister keert terug naar het vandaagscherm waar in de widget 'Ouderavond' een melding wordt getoond dat de voorkeur is opgegeven. Mocht een ouder de gemaakte keuzes willen wijzigen dan zal eerst op de knop afzeggen moeten worden geklikt. Een ouder kan nu opnieuw inschrijven. Tijdens het inschrijven heeft een ouder bij ieder tabblad de mogelijkheid om te annuleren of om alsnog te kiezen voor afzeggen. Als wordt gekozen voor afzeggen verschijnt onderstaande melding. Bekendmaking ouderavond Als het rooster is gepubliceerd, zal de ouder op het vandaagscherm in de widget 'Ouderavond' een melding zien dat de afspraken zijn ingepland. Door op deze regel te klikken wordt een overzicht in de widget getoond waarop alle afspraken zichtbaar zijn. Vakkenpakketkeuze

12 In Magister is het voor leerlingen en ouders mogelijk om een studie en vakkenpakket voor het volgende schooljaar te kiezen. Een gekozen vakkenpakket kan gewijzigd worden zolang de leerling voorlopig aangemeld is voor de nieuwe studie. Zodra deze aanmelding definitief is gemaakt, kan de keuze niet meer aangepast worden. Leerlingen en ouders starten de vakkenpakketmodule door op de vakkenpakketkeuzeknop te klikken links in het menu: In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de vakkenpakketmodule ingericht kan worden. In de hoofdstukken daarna wordt de werking van de vakkenpakketmodule beschreven vanuit de gebruiker. Inrichting Voor bijvoorbeeld tweede-fase-studies en bovenbouw VMBO kunnen vakvoorwaarden aangemaakt worden voor de vakkenpakketkeuze. Door middel van een voorwaarde wordt aangegeven welke vakken er in het gemeenschappelijke, profiel/sector of vrije deel horen en welke vakken er gekozen kunnen worden. Kijk in de MagisterHelp bij Beheer > Schoolstructuur > Vakvoorwaarden voor een handleiding van de inrichting van vakvoorwaarden. Studie- en profielkeuze De vakkenpakketkeuzemodule bestaat uit drie tabbladen. Op het eerste tabblad kiest de leerling (of ouder) een studie en profiel voor het volgende schooljaar. Navigatie Met de knoppen 'annuleren', 'vorige', 'volgende' en 'voltooien' navigeert de leerling of ouder door de Vakkenpakketkeuze module heen. Klik op het tabblad Vakkenpakketkeuze of de knop 'volgende' rechtsboven in het scherm om de vakken bij de gekozen studie te kiezen. Vakkenpakketkeuze Op het tabblad Vakkenpakketkeuze kunnen de vakken gekozen worden. De verschillende keuzes zijn in Magister 5 aangemaakt door de beheerder. Deze heeft voor elke keuzegroep aangegeven wat het minimum en maximum aantal te kiezen vakken is.

13 De gemaakte keuzes worden rechts op het scherm getoond. Klik op het tabblad Samenvatting of de knop 'volgende' als alle keuzes gemaakt zijn. Samenvatting Op het tabblad Samenvatting wordt een overzicht gegeven van de gekozen studie met het profiel en het vakkenpakket. Als het gekozen vakkenpakket compleet is, kan er op 'voltooien' geklikt worden. Op dat moment wordt een voorlopige aanmelding voor het volgende schooljaar aangemaakt. Het blauwe balkje van de vakkenpakketkeuzeknop in de linker menubalk wordt niet meer getoond als er opnieuw ingelogd wordt. Klik op 'vorige' om de keuze aan te passen. De keuze voor een studie/profiel/vakkenpakket kan net zo lang aangepast worden tot de aanmelding voor volgend jaar definitief gemaakt is. Via 'annuleren' wordt er teruggekeerd naar het Vandaagscherm waarna de vakkenpakketmodule opnieuw doorlopen kan worden. Ouderavond In Magister is de ouderavondmodule gewijzigd. De gegevens worden niet meer in een widget getoond maar zijn via een knop in het Magistermenu te bereiken.

14 Bij het inschrijven kunnen ouders aangeven met welke docenten een gesprek gewenst is, om de leerresultaten van hun zoon/dochter te kunnen bespreken. De bekendmaking van de ouderavond met een overzicht van de gehonoreerde verzoeken en de tijdstippen waarop een ouder wordt verwacht zal in de ouderavondmodule van Magister 6 getoond worden. Ouderavond beschikbaar gesteld De roostermaker heeft een ouderavond geconfigureerd en gepubliceerd voor de ouders. In het Magistermenu wordt de knop 'Ouderavond' getoond. Deze knop verschijnt alleen als er daadwerkelijk een ouderavond is geconfigureerd en gepubliceerd. De ouder heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de geplande ouderavond door op 'inschrijven' te klikken. Een ouder heeft ook de mogelijkheid om zich meteen af te melden door op 'afmelden' te klikken. Mocht een ouder zich later toch nog willen inschrijven dan is dit mogelijk, zolang de inschrijftermijn niet is verstreken, door op inschrijven te klikken. Inschrijven ouderavond Door op inschrijven te klikken krijgt de ouder de mogelijkheid om zich in 3 stappen in te schrijven voor een ouderavond. Op het tabblad 'Schoolpersoneel' worden alle betrokken personeelsleden getoond. Een ouder kan op dit tabblad de keuzes van de te spreken personeelsleden kenbaar maken door een vinkje te zetten bij dit personeelslid. Als dit in de configuratie is aangegeven, bestaat de mogelijkheid om extra tijd aan te vragen door dubbele duur aan te vinken. Door het vinkje 'Alleen betrokken

15 personeel tonen' uit te zetten krijgt de ouder een overzicht van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de ouderavond. Op het linker gedeelte ziet een ouder de beschikbare tijd zoals in de configuratie van de ouderavond is vastgelegd. Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Dagdeel'. Op dit tabblad is het mogelijk om aan te vinken op welke dagdelen de ouder beschikbaar is. Als dit is ingesteld in de configuratie, heeft de ouder ook de mogelijkheid om per dagdeel te vermelden of de gekozen afspraken vroeg of laat moeten worden ingepland. Dit kan door bij voorkeursplanning de gewenste voorkeur te selecteren. Een ouder dient altijd de beschikbaarheid aan te vinken. Heeft een ouder toch geklikt op 'geen beschikbaar' en vervolgens op 'volgende', dan verschijnt onderstaande melding. Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Samenvatting'. Op dit tabblad krijgt de ouder een samenvatting van de gemaakte keuzes. Door rechts bovenin het tabblad op 'inschrijven' te klikken worden de gemaakte keuzes bevestigd. Magister keert terug naar het overzichtscherm waar een samenvating wordt getoond. Mocht een ouder de gemaakte keuzes willen wijzigen dan zal eerst op afmelden moeten worden geklikt. Een ouder kan nu opnieuw inschrijven.

16 Tijdens het inschrijven heeft een ouder bij ieder tabblad de mogelijkheid om te annuleren of om alsnog te kiezen voor afzeggen. Als wordt gekozen voor afzeggen verschijnt onderstaande melding. Bekendmaking ouderavond Als het rooster is gepubliceerd, zal in het Magistermenu het onderdeel 'Ouderavond' oplichten. Ouders hebben de mogelijkheid om een afdruk te maken van het ouderavondschema door op de knop 'Afdrukken' te klikken. Logboek in Magister 6 In Magister is het voor leerlingen en ouders/verzorgers mogelijk om logboekformulieren te bekijken op de desktop en de tablet. Scholen kunnen logboekformulieren beschikbaar stellen voor de rol OUDER en/of de rol LEERLING. In Magister 6 is het alleen mogelijk logboekformulieren te lezen. Logboek algemeen De volgende zaken dienen ingericht te worden voordat gebruik kan worden gemaakt van de functionaliteit Logboekformulieren. Inrichting De school bepaalt in Magister 5 of leerlingen en/of ouders recht hebben logboekformulieren in te zien. Dit moet worden geregeld in het scherm Beheer > Beheer > Autorisatie > Magister 6.

17 Daarnaast moet via Beheer > Beheer > LVS Structuur > Formulieren aangegeven worden welke formulieren een ouder en/of leerling mag lezen in Magister 6. Meer informatie over de inrichting van logboekformulieren staat in de MagisterHelp bij het onderdeel LVS-Logboek. Voorwaarden Als alles correct is ingericht, dan worden de logboekformulieren met inhoud beschikbaar gesteld aan leerlingen en/of ouders. In Magister 6 worden van de zelf-aangemaakte extra velden (in eerste instantie) alleen die van het type 'Bestand' getoond, dit betekent dat alle eventuele aanwezige bijlages bij logboekformulieren getoond worden. De overige zelf-aangemaakte velden worden niet getoond. Zowel de standaardformulieren als de groepsformulieren worden weergegeven in Magister 6. Formulieren van het type Incidentregistratie worden niet getoond. Vandaagscherm - Notificaties De widget 'Notificaties' geeft aan of er ongelezen logboekitems zijn. Als deze widget niet in het vandaagscherm staat, is deze toe te voegen via de knop Schermindeling. Als er geen ongelezen logboekitems zijn, wordt dit ook aangegeven in de widget. Door op de notificatie te klikken wordt het onderdeel Leerlingvolgsysteem getoond. Het filter in dit scherm staat dan ingesteld op ongelezen logboekitems. Leerlingvolgsysteem Binnen het onderdeel Leerlingvolgsysteem worden alle aanwezige logboekformulieren getoond. Wanneer er gekozen wordt voor het onderdeel Leerlingvolgsysteem ziet de gebruiker alle logboekformulieren die voor hem/haar beschikbaar zijn gesteld. Het filter staat standaard op 'gelezen/ongelezen'. De logboekformulieren worden weergegeven op volgorde van datum, waarbij de meest recente bovenaan staat. Er is geen lesperiodefilter aanwezig, dus alle aanwezige logboekformulieren van alle lesperioden die zijn aangemaakt en getoond mogen worden, zijn zichtbaar in dit scherm.

18 De blauwe verticale lijn links geeft aan dat een formulier (of onderliggend formulier) nog ongelezen is. Zodra de focus op een ongelezen formulier staat, wordt deze als gelezen geregistreerd en zal het de volgende keer niet meer bij de ongelezen logboekitems worden getoond. Er zijn 3 typen icoontjes voor logboekformulieren. Deze hebben de volgende betekenis: 'Gewone' formulieren; Groepsformulieren; Formulieren waar één of meerdere subformulieren onder hangen. Het paperclipje geeft aan dat er een of meer bijlage(s) aanwezig zijn bij het formulier. Het uitroepteken geeft aan dat het een belangrijk formulier is. Ouderavond - Gespreksverzoeken In Magister zien ouders/verzorgers gespreksverzoeken van personeelsleden en kunnen deze accepteren. Ouderavond - Gespreksverzoeken In Magister 5 kan de ouderavondbeheerder gespreksverzoeken van personeelsleden vastleggen. Deze verzoeken zijn dan voor ouders/verzorgers terug te zien op het eerste tabblad van het inschrijfproces voor de ouderavond. Overzicht Een ouder/verzorger ziet dat bij bepaalde personeelsleden een blauwe markering staan. Deze markering geeft aan dat een personeelslid specifiek verzocht heeft om de ouder over zijn/haar kind te spreken: Accepteren Als het aantal verzoeken het maximaal aantal gesprekken niet overschrijdt, biedt Magister de mogelijkheid om de gespreksverzoeken te accepteren. Als een ouder/verzorger op het linkje klikt, worden de gemarkeerde regels aangevinkt:

19 Inleiding In Magister voor leerlingen is binnen de ELO een uitbreiding beschikbaar van de module 'Portfolio'. Leerlingen kunnen hiermee hun persoonlijke ontwikkeling bijhouden en bewijzen daarvan bewaren. De werkwijze binnen de module 'Portfolio' sluit aan bij de functionaliteit zoals die bekend is binnen andere onderdelen van de ELO. Docenten kunnen binnen ELO Opdrachten aangeven dat het ingeleverde werk door Magister in het portfolio van de leerling geplaatst moet worden. De leerling kan dit product dan niet meer aanpassen of verwijderen. Leerlingen kunnen op een profielpagina informatie over zichzelf opnemen. Bijvoorbeeld: 'Wie ben ik?', 'Wat wil ik?' en 'Wat kan ik?'. deze informatie kan vervolgens door onderwijsgevenden worden ingezien. Autorisatie Leerlingen en onderwijsgevend personeel dienen bij Beheer > Autorisatie eerst geautoriseerd te worden voor het gebruik van Portfolio. Autorisatie leerling Gebruik onderstaande stappen om een leerling toegang te geven. 1. Log in als beheerder; 2. Ga naar Beheer > Autorisatie; 3. Kies Magister 6; 4. Geef leerlingen toegang tot het onderdeel Portfolio. NB. Het is niet mogelijk om ouders te autoriseren op het onderdeel Portfolio. Onderdelen voor leerlingen Een leerling heeft in Magister 6 vanaf versie de beschikking over drie portfolioschermen. Deze drie schermen zijn te vinden in ELO > Portfolio: 1. Profiel; 2. Portfoliodocumenten; 3. Beoordeelde producten;

20 Profiel Op de pagina 'Profiel' kan de leerling gegevens over zichzelf zetten. Op deze pagina heeft de leerling beschikking over de volgende standaardvelden: 1. Wie ben ik; 2. Wat kan ik; 3. Wat wil ik; 4. Overig (vrij veld) Binnen het veld 'Wie ben ik' kan een leerling zelf een foto uploaden. Afbeelding uploaden 1. klik op de knop afbeelding wijzigen; 2. selecteer de afbeelding.

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie