Panta Rhei, ROC Midden Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panta Rhei, ROC Midden Brabant"

Transcriptie

1 Panta Rhei, ROC Midden Brabant Eindrapportage Auteur(s) : Ronald Mulder, projectleiding

2 Eindrapportage Panta Rhei / 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde resultaten Resultaten per product/activiteit Activiteiten streaming media Activiteiten techniek Activiteiten organisatie Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding Andere resultaten Doelstellingen 11 3 Projectorganisatie Betrokken partijen en personen Samenwerking 14 4 Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen 16 5 Succespunten en vervolg Succespunten Vervolg Persoonlijke noot 17

3 Eindrapportage Panta Rhei / 13 1 Inleiding Doelen en geplande resultaten van het project Panta Rhei: Expertise opbouwen in het produceren van streaming video; Wegnemen van technische organisatorische belemmeringen; Toegankelijk maken en distribueren van streaming video binnen ons netwerk Kennis delen met andere ROC s; Uitleveren van content op videoportal van Kennisnet binnen het netwerk van het ROC. Eindresultaten: Dit project heeft het ROC MB een stevige impuls gegeven tot het ontwikkelen en beschikbaar stellen van videocontent aan studenten en docenten. De technische infrastructuur en netwerksystemen werden geanalyseerd en aangepast, zodat digitaal lesmateriaal beschikbaar kon worden gesteld. We trachten evenwicht tussen beveiliging en functionaliteit te vinden. Studenten van de opleiding Sound & Vision (afk. S&V) vervaardigden videoproducten die dienst doen als test- en lesmateriaal. Voor een aantal opleidingen zijn producties gemaakt. De content werd voorzien van metadata en beter bereikbaar, doorzoekbaar en ontsluitbaar gemaakt. De samenwerking tussen ICT-diensten en het onderwijs werd verstevigd, doordat de partijen in deze gezamenlijk optrokken. T.b.v. de bovengenoemde werkzaamheden werd geïnvesteerd in hardware en software die speciaal voor streaming media gebruikt wordt. In de vervolgfase wordt gewerkt aan een ROC-brede inzet van streaming media. Verloop van het project: Hoewel in de laatste fase van het project de tijdsplanning in het gedrang is gekomen en een aantal afgesproken oplevermomenten nog niet gerealiseerd konden worden, zijn meteen nieuwe vervolgafspraken gemaakt om de producten uit te leveren (eerste 2 weken na de zomervakantie). Dat is inmiddels geschied, er zijn 4 producties geplaatst en ontsloten in een videoportaal en opgenomen in een educatieve webpagina. Daarmee werd het project succesvol afgerond. Tijdens het project werden veel van de voorgenomen acties uitgevoerd door de projectleden en dit heeft geleid tot veel nieuwe inzichten en bruikbare producten. Wij zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten. De rol die Kennisnet speelde door het aanbieden van scholing, training en beschikbaar stellen van expertise heeft het project in positieve zin ondersteund. Er werd in het project aantoonbaar gebruik gemaakt van de communicatie-, opslagmogelijkheden van Kennisnet. Daarnaast werd nieuw verworven kennis meteen toegepast binnen het project. De projectpagina mbostudio.kennisnet.nl werd gebruikt als etalage.

4 Eindrapportage Panta Rhei / 13 2 Behaalde resultaten 2.1 Resultaten per product/activiteit In het projectplan is de overkoepelende doelstelling uitgewerkt in diverse producten en activiteiten. In onderstaande tabellen wordt, op basis van het definitieve projectplan ingegaan op de resultaten per product. Daarna wordt ingegaan op de verschillende activiteiten om een beeld te krijgen van het doorlopen proces (streaming, techniek, organisatie, inbedding/hergebruik) Productnaam: Doel Instructie- en promotiefilms De films vormen een onderdeel van een beroepsrelevante praktijkopdracht. Bestemt als instructie- en referentiemateriaal waarmee studenten hun vaardigheid, inzicht en kennis kunnen verbeteren. Daarnaast een promotiefilm voor de opleiding Kappers. Resultaten - Er werd een promotiefilm gemaakt voor de opleiding Kappers. In het projectplan werd oorspronkelijk gesproken over een promotiefilm voor de opleiding Luchtvaarttechniek. Bij de bespreking van de productieplanning kwamen veel inhoudelijke vragen naar boven en werden de eisen voor het eindproduct aangepast waardoor realisatie niet kon geschieden binnen de doelstellingen van het project. Gekozen werd voor een promotiefilm voor de kappersopleiding. Deze is geproduceerd en is via een videoportal te bekijken. - De instructiefilms voor de opleiding mode werden volgens planning opgenomen door studenten. Door een stagnatie die ontstond door uitval (ziekenhuisopname) van een projectlid, frictie over invulling gesproken commentaar en beschikbare tijd voor begeleidende docent, zijn niet alle producten op de einddatum opgeleverd. Er werd 1 product opgeleverd voor de eindpresentatie. In de periode na afloop van de projectdatum ( ), werden de resterende instructiefilms volgens afspraak met projectmanager van Kennisnet (einddatum ) opgeleverd. De kwaliteit van de ruwe opnamen is heel hoog. Ook de montages zijn van hoge kwaliteit. Dit leidt tot zeer bruikbare instructiefilms. - Het ontwikkelen, monteren, beoordelen, metadateren en beschikbaarstelling heeft plaatsgevonden. Het plaatsen van het materiaal op de Kennisnetvideoportal leverde problemen op. Het probleem zat in de firewalls en beveilingsroutines. Dit is uiteindelijk buiten onze onderwijsorganisatie gerealiseerd. Het probleem is besproken op de trainingsessie voor systeembeheerders. - De planning van het projectplan is grotendeels gehaald. Op het afwerken van de producties voor de verlangde datum na, werden vrijwel alle voorgenomen activiteiten opgenomen, uitgevoerd en uitgeleverd. - Het inzetten van studenten bij de totstandkoming van de instructiefilms bleek een knelpunt. Afspraken om commentaar in te spreken kwam niet van de grond. Uiteindelijk kunnen gebruikers met de producten zelfstandig aan de slag, ondersteund door

5 Eindrapportage Panta Rhei / 13 instructie van docenten. Conclusie De films zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. De films vormen straks een onderdeel van een beroepsrelevante praktijkopdracht. Studenten kunnen zelfstandig gevraagde handelingen en vaardigheden oefenen in het mode atelier. De promotiefilm draagt bij aan het beeld van de kapperopleiding voor potentiële studenten en geeft inzicht in de onderwijsvorm voor het regionale bedrijfsleven. Productnaam: Doel Resultaten Overige producten uit het projectplan Kennisdeling, expertisebundeling, beschikbaarstelling Producten die werden opgeleverd binnen het project: - Modellen voor de videoproducties van: Kraag, Manchet, Sluiting, Mouwsplit. De modellen werden in een nieuwe kleurstelling gemaakt, geschikt voor contrastrijke video opnamen. - Geschreven instructies voor studenten om zelfstandig te werken aan de vervaardiging van de genoemde modellen (opgenomen in een webpagina). Deze instructies bestaan uit de onderdelen: doel van de opdracht, te behalen competenties, stappenplan voor uitvoer, opdracht. Adres webpagina: - Vier videofilms die de totale handelingen laten zien om te komen tot het maken van een overhemdkraag, mouwsplit, manchet en knoopsluiting (deze zijn opgenomen in de webpagina). De films zijn te bekijken bij de Kennisnetvideoportal. - Een webpagina (gemaakt met dreamweaver) waarin doel, competenties, stappenplan, hulpmiddelen, instructies en instructiefilms worden samengebracht. Deze educatieve webpagina is bestemd voor studenten. Adres: - Een geschreven opdracht voor studenten ( prestatie ) Sound en Vision. In de prestatie wordt omschreven welke activiteiten de studenten dienen te verrichten om te komen tot de productie van de videofilms. Deze is geplaatst in de gesloten groep MBO studio, Kennisnet. - De aanpassingen die noodzakelijk waren tijdens de projectuitvoer op technisch, infrastructureel, ICT terrein zijn beschreven en aangeboden voor overdracht binnen ICT dienst. - Instructies (werkhandleidingen) als referentie- en naslagmateriaal zijn ontwikkelt en beschikbaar gesteld binnen het kennissysteem van de ICT dienst en voor het pedagogische personeel in een elektronische leeromgeving. Daarnaast werd instructie materiaal aangeboden in de groep MBO, Kennisnet en gepresenteerd op de projectenpagina bij Kennisnet: - De productiefaciliteit voor studenten Sound en Vision werd aangepast middels investeringen in videocamera s - Er werd een overzicht geproduceerd van de verschillende videoformaten die geproduceerd kunnen worden. Dit werd opgenomen in een elektronische leeromgeving. - Ontwikkeling van handleidingen voor docenten om videofilms op te nemen in hun elektronische leeromgevingen. - Opnemen van syndicatie elementen van kennisnet in elektronische leeromgeving om videobeelden te kunnen zoeken en te selecteren. kies: tablad Tools. - Een elektronische leeromgeving. Alle ontwikkelde geschreven materialen werden door het Centrum Onderwijs en ICT vergaard en aangeboden in een leeromgeving voor docenten. Gekozen werd voor een workshopvorm. Docenten krijgen inzicht in de didactische meerwaarde van beeldmateriaal voor hun onderwijsprogramma. Docenten krijgen instructie hoe zij een videofilm kunnen zoeken, selecteren en inbedden in hun onderwijsprogramma. Als bron leren zij werken met: Kennisnetvideoportal, Youtube, Google video. Zij krijgen de gelegenheid zelf gemaakte video-opnamen met een eenvoudige productiefaciliteit (digitale foto- of videocamera, laptop, bewerkingssoftware: Windows movie maker) om te zetten in een videomontage en deze te plaatsen bij: Kennisnetvideoportal, videoportals zoals Youtube, Viddler. In de workshop zullen zij kennis

6 Eindrapportage Panta Rhei / 13 maken met en worden gewezen op de productiefaciliteit van de opleiding Sound & Vision. Deze workshop zal overigens pas na afloop van het project daadwerkelijk op meerdere momenten worden aangeboden. In juni werd een hands-on videocursus verzorgd voor trainers van het Centrum Onderwijs en ICT. Adres: kies rechtsboven voor Video. - Een intranetpagina voor docenten met aanwijzingen hoe men aan informatie komt over het gebruik van videobeelden in de onderwijspraktijk. Deze is uitsluitend binnen het netwerk van het ROC te bekijken. - Een presentatie van het project op een informatiedag voor het pedagogische personeel van de instelling. Adres: Conclusie Bovengenoemde producten leverden een belangrijke bijdrage aan de kennisdeling, expertisebundeling en beschikbaarstelling van video in de onderwijssituatie. 2.2 Activiteiten streaming media Het produceren van de opnamen leverde geen enkel probleem op. Studenten voerden volgens planning onder begeleiding van de docent de opnamen uit. Er werd gemonteerd en op een DVD opgeslagen. Voor plaatsing in de videoportals werden in Windows Movie maker kleinere bestanden gemaakt, rekening houdend met de snelheid van gemiddelde netwerken. Tijdens de projectuitvoer liepen we tegen problemen aan. De films kwamen schokkerig binnen uit de videoportals als de kbps te hoog waren. We zijn uitgekomen op een snelheid van ca. 500Kbps. De opleiding Sound en Vision van ons ROC heeft veel ervaring opgedaan in het produceren van films. Het maken van instructiefilms voor ondersteuning van onderwijsprocessen was betrekkelijk nieuw. Het uploaden naar videoportals was onontgonnen. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de expertise die Kennisnet aanbood op de projectenpagina en pagina s over video in onderwijs. De films zijn nog niet ingezet in de onderwijssituatie. Dat gaat komend najaar absoluut gebeuren. De investering in tijd en geld blijkt niet voor niets te zijn geweest. De producties sluiten naadloos aan bij het onderwijsprogramma van de opleiding Modelyceum. De speciaal ontwikkelde webpagina, die drager is voor de gefilmde instructies, wordt na gebruik verder aangepast om eventuele onvolkomenheden weg te werken. 2.3 Activiteiten techniek De opleiding Sound en Vision kon een investering doen in camera s die het gat opvulden tussen de consumenten- en professionele apparatuur die al voor handen was. Tevens werden betere statieven, passend bij de camera s, aangeschaft. Er wordt nagedacht over verdere investeringen om eventuele nieuwe producties vorm te kunnen geven. Bij de productie van instructies die opgenomen zijn in de elektronische leeromgeving, bleek behoefte aan een programma dat computerscherm handelingen kan registeren ter ondersteuning van leerprocessen. Dit zal komend najaar in een legale versie (i.p.v. een trial-versie) worden aangeschaft. Aan het begin van het project werd vastgesteld dat wij niet voldeden aan de ingang eis voor projecttoekenning: de internetverbinding was onvoldoende breed. Op dit moment wordt mede als uitkomst van opgedane ervaringen gewerkt aan de overgang naar een snelle en voldoende brede internetverbinding. Helix Proxy Server Om te voorkomen dat ieder filmpje opnieuw van internet moet worden gedownload, wanneer een klas allemaal dezelfde content bekijkt hebben wij een Helix Proxy Server ingericht. Deze server zorgt voor caching van RealPlayer en Windows Media Player content. Videoportal Binnen het project is er veelvuldig gebruik gemaakt van videoportals van externe partijen zoals KennisNet, YouTube of in Blackboard. Omdat deze portals momenteel nog voorzien in de behoefte was/is er geen noodzaak om intern een eigen videoportal te realiseren. Wel hebben we gemerkt

7 Eindrapportage Panta Rhei / 13 dat afhankelijk van de gebruikte techniek bij de externe partij de videoportal wel/niet zal functioneren. Bij de KennisNet videoportal zijn wij bijvoorbeeld tegen het probleem aangelopen dat het niet mogelijk is om content te uploaden van het interne netwerk. In overleg met KennisNet zijn we tot de conclusie gekomen dat dit komt omdat KennisNet verouderde software gebruikt, welke geen proxy/firewall ondersteuning bied. De externe partijen, in dit geval KennisNet, dient actie te ondernemen om dit probleem op te lossen. Radius Diverse externe partijen vereisen autorisatie om videocontent te bekijken, zoals bijvoorbeeld Teleblik. Teleblik kan echter weer gebruik van maken KennisNet entree waardoor er een Single Sign On kan worden gecreëerd. Het idee is opgepakt om te onderzoeken of het interne netwerk van het SEB door middel van een Radius server gekoppeld kan worden aan het KennisNet Entree netwerk, waardoor interne inlogaccounts automatisch beschikbaar komen in KennisNet Entree en dus in bijvoorbeeld Teleblik. KennisNet maakt bij Entree gebruik van het A-Select systeem. Binnen ICT Diensten is er onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden om A-Select op het interne netwerk te implementeren. Theoretisch zijn er geen problemen, in de praktijk is er nog niets getest. Over de koppeling met KennisNet Entree is enkele malen contact geweest met enkele personen bij KennisNet, helaas konden wij niet deelnemen aan de KennisNet pilot om enkele zaken in de praktijk te testen en onderzoeken. Bandbreedte Door middel van bandbreedte toewijzing in de infrastructuur bij ICT Diensten kan er onderscheid worden gemaakt tussen 'funfilmpjes' en onderwijsgerelateerde content. Wanneer het drukker is op het netwerk, krijgen funfilmpjes een lagere prioriteit toegewezen. Tijdens het project is het netwerk zo aangepast dat er op een eenvoudige manier door medewerkers van ICT Diensten websites kunnen worden toegevoegd welke een hoge prioriteit dienen te krijgen. Het netwerk is tijdens het project continu gemonitored om te onderzoeken of er een tekort aan beschikbare bandbreedte zou ontstaan. Gedurende het gehele project is er geen tekort geweest. Daarnaast zijn er onderhandelingen gestart met SURFnet om te onderzoeken in hoeverre SURFnet in de bandbreedte kan gaan leveren aan het SEB. Bij dit onderzoek wordt tevens meegenomen welke interne aanpassingen er eventueel gerealiseerd dienen te worden om de hoge snelheden ook goed over het interne netwerk te kunnen verspreiden -inclusief eventuele beveiligingsissues-. Deze onderhandelingen lopen momenteel nog, mede ook omdat hiervoor enkele site surveys uitgevoerd dienen te worden neemt dit wat meer tijd in beslag. Kennisdeling Binnen ICT Diensten is er een Wiki gestart waarin gedocumenteerd kan worden. Naast de documentatie van het streaming video project is er inmiddels in deze Wiki ook andere informatie terug te vinden over uiteenlopende (interne) ICT zaken zoals het installeren van nieuwe systemen etc. 2.4 Activiteiten organisatie De meerwaarde van dit project werkte door in verschillende lagen van de organisatie omdat studenten, docenten, opleidingsontwerpers, ICT-ers, stafmedewerkers en managers betrokken zijn geweest. Opleidingontwerpers (docenten) leverden opdrachten voor producties aan en beoordeelden de eindproducten op kwaliteit en toepasbaarheid; Docent opleiding S&V toetste op haalbaarheid en schreef een prestatie voor studenten; Studenten maakten de opnamen, zetten ze om in gewenst streaming formaat; De stafmedewerker nam verwijzingen op vanuit onze elektronische leeromgeving naar het materiaal, produceerde een webpagina en nam de producties op in deze (educatieve) webpagina s; De ICT specialisten zorgden dat het netwerk geschikt is voor uitlevering en losten technische problemen op die zich bij de toepassing voordeden. Kennisnet en kennisdeling hielpen hierbij. ICT specialisten volgden de aangeboden workshops bij Kennisnet; De managers kregen tijdens de masterclass inzicht in strategische, tactische en operationele aspecten van streaming media in het onderwijs. De beslissing om door te gaan met het produceren van streaming media voor ons onderwijs in eigen producties is nog niet genomen. Tijdens het project bleek wel dat het hier gaat om grote inzet, kennisniveau en beschikbare tijd van vrijwel alle projectleden. De kosten die daarmee gemoeid zijn kunnen erg oplopen. De kosten versus de baten zijn beslist aandachtspunt. Alle ervaringen en uitkomsten van het project zijn ondergebracht bij de Dienst Onderwijs en ICT van

8 Eindrapportage Panta Rhei / 13 het ROC. Hier is de regie gevoerd over het project en zijn de producten in herkenbare delen ontsloten. De scholing van docenten heeft vorm gekregen, de producten zijn vindbaar, het monitoren van een vervolgtraject wordt opgenomen, blijvende expertise deling wordt nagestreefd door deelname aan het pas opgerichte expertnetwerk van Kennisnet. Niet in de laatste plaats is er veel ondersteunend materiaal (instructies, workshops, platformtoegang, klussenwijzers, internetlinken) ontwikkeld dat een blijvende waarde voor de eindgebruikers zal hebben. 2.5 Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding Een van de uitgangspunten van ons ROC en de stafmedewerkers van de Dienst Onderwijs en ICT is: open kasten open deuren. Daar waar deling van producten, kennis en ervaringen mogelijk is, zonder concurrentiebeding of commerciële noodzaak, wordt dit nagestreefd. In onze visie is het delen een belangrijke factor voor innovatie in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied. Het is dan ook geen verrassing dat alle producten beschikbaar zijn in open omgevingen voor gebruikers in onderwijssituaties. Het zoeken, vinden, beoordelen en beschikbaarstellen van educatieve content waaronder videobestanden, was een van de hoofddoelstellingen van dit project. In het onderdeel productomschrijving (zie punt 2.1) zijn linken opgenomen naar de producten die zijn opgeleverd. Vooral de kennis die werd opgedaan tijdens de scholingsonderdelen in het project, georganiseerd door Kennisnet, gaf voer aan de inbedding. Binnen de cycli die in de projectuitvoer ontstonden, speelde de opgedane kennis een voorname rol. Komend jaar zal gedurende 1 dag per week een trainer van het Centrum voor Onderwijs en ICT (een onderdeel van een academie voor personeel van het SEB) zich mede richten op de overdracht van kennis op het gebied van streaming media voor pedagogisch personeel. Gesproken wordt nog over het verzorgen van een beperkt aantal instructies voor studenten Sound & Vision over het gebruik en toepassen van content bij Videoportals. De elektronische leeromgeving heeft een spilfunctie in de inbedding, hergebruik en verbreding van de opgedane kennis. Op deze wijze geven wij vorm aan overdracht en borging van de opgedane kennis voor ieder in onze onderwijs organisatie 2.6 Andere resultaten De video s werden gemaakt in een zo hoog mogelijke kwaliteit (master). Deze werden vervolgens omgezet in bruikbare of noodzakelijke formaten die via de videoportal van kennisnet beschikbaar zijn voor vele gebruikers. We beschikken over de mogelijkheid om diverse formaten uit te kunnen leveren. De producties die wij aanleveren zullen vrij van rechten zijn. We vermelden de herkomst van de producties in aftitelingen zodat reclamaties altijd geadresseerd kunnen worden. Speciaal voor dit project werden muziekfragmenten die vrij gebruikt mogen worden, ingezet. Een aantal manieren om video toe te voegen in digitale omgevingen werd geprobeerd en vergeleken. Vraagstelling daarbij: op welke wijze kunnen beeldgrootte en beeldkwaliteit het beste gecombineerd worden voor een aanvaardbare instructie situatie. Voorbeelden daarvan werden opgenomen in een elektronische leeromgeving. 2.7 Doelstellingen De doelstellingen die wij met het project voorstonden zijn ruimschoots gehaald. Het doel van de regeling en de projecten was het gebruik van streaming media binnen het MBO te stimuleren. Docenten en deelnemers konden met behulp van deze regeling ervaring op doen met het ontwikkelen, uploaden, delen en doorzoekbaar maken van (eigen) digitaal videomateriaal. Een minstens zo belangrijk doel van de regeling was het wegnemen van technische en procedurele belemmeringen binnen instellingen om beeldmateriaal te maken en in te zetten. Kortom: ontwikkelen, beschikbaar stellen, gebruiken. Een keur aan proeffilms, filmverslagen, producties, zijn geplaatst en ontsloten in ons netwerk. Er werd veel aandacht besteed aan de presentatie van video in digitale leeromgevingen.

9 Eindrapportage Panta Rhei / 13 3 Projectorganisatie 3.1 Betrokken partijen en personen Organisatie / Afdeling: Onderwijs Personen: Studenten Rol Producenten Inbreng Voorbereiden set, Opnemen ruw materiaal en monteren van video Organisatie / Afdeling: Modelyceum Personen Docent Rol Inhoudsdeskundige, productiemedewerker, acteur Inbreng: Overleg met productieteam over doel, uitvoering en oplevering van gewenste producties (tijdpad); Voorbereiden producties: maken modellen, rekwisieten, beschikbaarheid productielocatie, gesproken tekst verzorgen. Uitschrijven van instructies voor webpublicatie; Meewerken tijdens productie uitvoer (demonstratie); Kwaliteit montage beoordelen; Toepassen in onderwijsprogramma; Meewerken aan evaluatie project. Organisatie / Afdeling: Sound en Vision Personen Docent Rol Inhoudsdeskundige, Begeleider, Producent, Eindmontage Inkoop Inbreng Overleg met projectleider en docent Modelyceum over doel, uitvoering en oplevering producties (tijdpad); Voorbereiden producties: schrijven prestaties voor studenten, testen apparatuur, planning productie-uitvoer. Begeleiding van studenten (productieteam) tijdens voorbereiding, uitvoer en afhandeling producties; Aansturen studenten tijdens productieproces, Inkoop apparatuur Zorgen voor auteurswet vrije producties (achtergrondmuziek en beeldrecht); Beheer, onderhoud en uitleen videocamera s en randapparatuur.

10 Eindrapportage Panta Rhei / 13 Eindmontage van videoproducties, uitlevering op gewenst videoformaat Deelname aan trainingsworkshop van kennisnet Organisatie / Afdeling: ICT dienst Personen Systeemanalist Rol Technisch specialist streaming media Inbreng Installeren en testen op goede werking van benodigde soft- en hardware en in AV studio van opleiding S&V; Docent S&V ondersteunen bij uploaden van producties bij kennisnet (toegang geven); Installeren en gebruiken van Radius Server die internetverkeer en inlogprocedures met Kennisnet / Entree regelt (in beraad gehouden) Installeren en beschikbaar stellen van Helix Proxy streaming video software Op elk moment de snelheid van de internetverbinding monitoren en indien noodzakelijk verhogen. Een probleemloze uitlevering van videobeelden van videoportals, waaronder Kennisnet, technisch mogelijk maken en monitoren; Bijdrage aan expertisedeling met andere projectdeelnemers bij Kennisnet en documenteren voor overdracht binnen eigen ICT organisatie Organisatie / Afdeling: Management Personen Leidinggevenden Rol Aansturen projectuitvoerders Controle projectresultaten Implementatie uitkomst project Inbreng Aanleveren personeel voor projectuitvoer Faciliteiten beschikbaar stellen voor deelnemers Deelname aan masterclass Kennisnet Overleg met projectleiding over voortgang en resultaten Zorgen voor inbedding en verbreding van projectresultaten Organisatie / Afdeling: Dienst onderwijs, staf Onderwijs en ICT Personen Projectleider, Stafmedewerker Rol Projectleiding Implementatie projectdoelstelling in onderwijsorganisatie Evaluatie aanbieden aan beleidsmakers Inbreng Projectuitvoer met als onderdelen: Onderhandelen, maken projectplan, communiceren, medewerking verkrijgen, voortgang bewaken en rapporteren; Zorgen voor borging kwaliteit producten, opgedane kennis, archivering; Aansturen, motiveren en overleg uitzetten met deelnemers; Taken delegeren aan projectleden en deze monitoren; Bewaking (uren)budget en begroting, verantwoording naar ROC directie; Produceren webpagina s en leeromgeving in Blackboard

11 Eindrapportage Panta Rhei / 13 Bijdragen aan weblog en projectpagina (mbostudio) van kennisnet. Zorgen voor uploaden van producties in videoportal van kennisnet; Bijdragen aan expertisedeling door documenteren aanpak en deze aanbieden aan Centrum O&I. Ontwikkelen workshop met didactische uitgangpunten, werking, toepassing, implementatie en bronnen voor streaming media in onderwijs. Deelname aan bijeenkomsten kennisnet: start- en eindbijeenkomst, expertbijeenkomst, masterclasses. 3.2 Samenwerking We hebben ontegenzeggelijk veel profijt gehad van de rol die Kennisnet gedurende het project op zich nam. De projectpagina mbostudio die een etalage bood voor resultaten. De gesloten groep die een platform bood voor plaatsing en uitwisseling van producten, internetlinken en expertise. En vooral de contacten met medewerkers van Kennisnet (projectcoördinatie, webmaster, experts, masters). In onze eigen organisatie waren de contacten met de stafmedewerkers van de dienst onderwijs, de trainers van het centrum voor onderwijs en innovatie en de medewerker die projecten begeleid, stimulerend. Prettig was de samenwerking met de afdeling financiën die het formele deel van het project van zinvolle adviezen voorzag en voor de afwikkeling gaat zorgen. Voor de productie van instructiemateriaal werd uit de ruif bij Kennisnet gegeten, een workshop voor studenten, ontwikkeld door ROC Eindhoven werd onverkort opgenomen in het bronnenoverzicht.

12 Eindrapportage Panta Rhei / 13 4 Knelpunten en aanbevelingen 4.1 Knelpunten en oplossingen Knelpunt Beschrijving Voorstel voor oplossing Inkoop Door interne procedure te laat duidelijkheid over aanschaf noodzakelijke faciliteiten. Inkoopbeleid is (soms) te rigide voor projectuitvoeringen. Vrije inkoop voor projectfaciliteiten entameren. Projectbudget vrijstellen. Afdekken door geaccordeerde projectuitvoer (management). Inschakelen geautoriseerde projectinkoper (smart buyer?) Deelname workshops Door vol lopende agenda en andere prioriteiten konden managers niet altijd deelnemen aan bijeenkomsten Meteen bij aanvang project data vastleggen van workshops en deelnemers uitnodigen en deelname bevestigen Expertise Bij uitval van een expert komt Back up van expert (kennisdeling) projectuitvoer in gevaar. Bijstelling van product uitleveringstijd is onontkoombaar Planning KIS (Keep it Simple) Door enthousiasme en streven naar perfectie werden onderdelen zwaarder opgetuigd dan oorspronkelijk afgesproken. Dit bracht de tijdsplanning onder druk Eerst doen wat is afgesproken. Is er tijd over dan extra zaken ontwikkelen. Straktuur introduceren. (versteviging projectstructuur) 4.2 Aanbevelingen Zie opmerkingen bij kolom: voorstel tot oplossing

13 Eindrapportage Panta Rhei / 13 5 Succespunten en vervolg 5.1 Succespunten Succespunt Samenwerking Producten Kennisdeling Beschrijving De samenwerking door alle lagen en afdelingen van de organisatie heen verliep fantastisch. Het betrekken en verkrijgen van commitment van managers bleek hierbij cruciaal. Het gestelde vertrouwen in de projectorganisatie en uitvoer bleek stimulerende factor. De producten van de opleiding Sound en Vision verkopen zichzelf. Zij voldoen aan de kwaliteit die gevraagd werd. De mogelijkheden en inzet van de opleiding is een welkom geschenk in de onderwijssituatie. Dit zal zeker in de nabije toekomst, verder worden ontwikkeld. Startend vanuit praktisch nul zijn we ver gekomen. Heel wat informatie werd verwerkt tot overdraagbare kennis- en instructiebron. Kennis wordt blijvend upto-date gehouden door deelname aan expertnetwerk. 5.2 Vervolg Streaming media zal blijvend aandacht krijgen als leermiddel in de onderwijsprogrammering. Deskundigheidsbevordering, Expertisedeling, Monitoring van de technische specificaties, produceren van films. Dit zijn de kernwoorden van acties die uitgezet worden in het vervolg van het traject dat wij hebben afgelegd. 5.3 Persoonlijke noot Altijd is een project omgeven met verwachtingen en nieuwe doelen. Hier was dat niet anders. Dit was de eerste keer dat ik een dergelijk kortlopend project mocht leiden. Ik ben zeer onder de indruk van, en geraakt, door de grote inzet van alle betrokkenen. Gedurende de looptijd van het project bleken veel projectleden naast geplande inzet, extra tijd vrij te maken (in avonduren, in weekenden, op vrije weekdagen) om te komen met producten of resultaten. Wat we in collegiale samenwerking gemaakt hebben mag er zijn. De producten mogen gezien worden en hebben een zeer behoorlijke kwaliteit. De samenwerking, door alle lagen van de organisatie heen, werkte stimulerend en bracht ons verder in de innovatie en ontwikkeling van onderwijsprogramma s. Dank aan allen, Projectleider, Ronald Mulder September 2007

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt

Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt Opschaling van het e-portfolio: voor wie van bergen, dalen en klimmen houdt Marion Keiren (HAN, redactie en samenstelling) SURF werkgroep Opschaling Portfolio, maart 2010 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Een

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie