DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006

2

3 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag

4 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed pakket multi-utility-diensten en -producten. Onze belangrijkste producten en diensten zijn de levering van elektriciteit, gas en water, waterzuivering, afvalverwerking, radioen televisiesignalen, internet via de kabel en digitale telefonie. De basis van DELTA ligt in Zeeland, maar we ondernemen ook steeds meer buiten onze provincie, vooral nationaal. Betrouwbaarheid staat voorop: onze klanten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze producten en diensten en op de bereikbaarheid van onze organisatie. In de contacten met onze klanten zijn we servicegericht, nuchter en reëel. DELTA is een compacte organisatie. Daardoor zijn we in staat om maatwerk te leveren. Dat maatwerk gaat vergezeld van een optimale prijs/ kwaliteitverhouding. Door het niveau van onze service en de flexibiliteit van onze organisatie kiezen veel ondernemers om klant van DELTA te worden en wat zeker zo belangrijk is klant te blijven. Ook de consument waardeert ons. Uit onderzoek en uit de praktijk weten we dat DELTA het in de ogen van de klant goed doet. Onze klanten zijn tevreden en blijven ons trouw. Onze organisatie staat midden in de samenleving en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat doen we bijvoorbeeld door steeds slimme en duurzame oplossingen te zoeken voor de verwerking van afval en het opwekken van energie. Ook doen we dit door op veel terreinen maatschappelijk betrokken te zijn. En door een aantrekkelijke werkgever te zijn, waar medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Afspraak is afspraak. Dat is ons Zeeuwse motto, al vanaf In dat jaar werd de fusie tussen de Watermaatschappij Zuid West Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij een feit. Sinds die tijd is er veel veranderd. DELTA is gegroeid. Een aantal afvalverwerkende bedrijven heeft de weg naar DELTA gevonden. Ook de internetprovider ZeelandNet is sinds begin 2004 voor honderd procent eigendom van DELTA. In dat jaar is ook Evides ontstaan uit de fusie tussen DELTA Water Bedrijf en Waterbedrijf Europoort (WBE). Begin 2007 hebben we een meerderheid van de aandelen in het Belgische Indaver verworven. Met die grote stap op de internationale markt van afvalmanagement hebben we weer een belangrijke toevoeging aan onze multi-utilitystrategie gedaan. Daarnaast betekent de overname van Solland, begin 2007, een forse stap van DELTA in de ontwikkeling van duurzame zonne-energie. DELTA blijft zich verder ontwikkelen. In het belang van het bedrijf én in het belang van onze stakeholders. delta jaarverslag

5 inhoud 1 DELTA, the multi-utility company 2 2 Kerncijfers 4 3 Kernwaarden: betrouwbaar, ondernemend & vernuftig 6 4 Chronologisch overzicht ontwikkelingen in Voorwoord 8 6 Missie, visie, doelstelling en strategie van DELTA 10 7 Divisies & Producten 13 Energie 15 Milieu 17 Development & Water 19 Infra 21 Comfort 23 8 Corporate beleid 27 9 Corporate issues DELTA in de Maatschappij Verslag van de Raad van Commissarissen Gegevens Financiële gang van zaken Geconsolideerde jaarrekening 79 Geconsolideerde balans 80 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 81 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 82 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen 83 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 84 Eerste toepassing IFRS 94 Toelichting op de geconsolideerde balans 102 Toelichting op de geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 117 Toelichting op het kasstroomoverzicht 123 Gebeurtenissen na balansdatum 124 Overige toelichtingen 125 Gesegmenteerde informatie 125 Specificatie van bijzondere posten 128 Niet geconsolideerde deelnemingen 129 Geconsolideerde deelnemingen Vennootschappelijke jaarrekening 133 Vennootschappelijke balans 134 Vennootschappelijke Winst- en Verliesrekening 135 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 135 Financiële vaste activa 135 Mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen 136 Winstbestemming 137 Accountantsverklaring 138 DELTA in cijfers, geconsolideerd 140 DELTA in kwantiteiten 141 DELTA kengetallen 142 Berekeningswijze financiële ratio s 143 delta jaarverslag

6 2 Kerncijfers Brandstofmix 2006 Leveringen consumenten en zakelijke klanten 48% Aardgas 26%Kolen 19% Nucleaire energie 2%Overig 5% Hernieuwbare energie Wind 1,8% Zon 0,0% Waterkracht 1,7% Biomassa 1,6% Overig 0,0% Brandstofmix 2006 Leveringen consumenten 36% Aardgas 19%Kolen 14% Nucleaire energie 2%Overig 29% Hernieuwbare energie Wind 13,4% Zon 0,0% Waterkracht 4,0% Biomassa 11,9% Overig 0,0% delta jaarverslag

7 Totale omzet naar categorie 2006 (bedragen x 1 mln) Elektriciteit Gas Kabel 622,6 490,1 50,9 Operationeel resultaat (bedragen x 1 mln) Milieu Overig 103,2 45,0 105,3 145,1 Totale omzet naar categorie 2005 (bedragen x 1 mln) Nettowinst (bedragen x 1 mln) 169,1 126, Elektriciteit Gas Kabel Milieu Overig 513,9 331,6 49,1 103,8 36,0 delta jaarverslag

8 3 Kernwaarden: betrouwbaar, ondernemend & vernuftig De kernwaarde betrouwbaar geeft aan waar DELTA voor staat en wat we nastreven: duurzame relaties met klanten, medewerkers en maatschappij. DELTA levert al vele decennia een groot aantal diensten en producten die essentieel zijn voor onze samenleving. Dit doen we voor de huishoudelijke en de zakelijke markt. In Zeeland betekent betrouwbaar dat er binding is tussen DELTA en de Zeeuwse gemeenschap. Ook is DELTA een betrouwbare partner. We hebben solide relaties met klanten en partners in de zakelijke markt. Bovendien is betrouwbaar een belangrijk begrip in de relatie met de politiek en de overheid. DELTA moet kunnen uitgaan van consistente en consequente wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar is, na de factureringsproblemen in de jaren daarvoor, het vertrouwen tussen DELTA en de Zeeuwse huishoudelijke klant hersteld. De kernwaarde ondernemend geeft aan dat DELTA verder durft te kijken dan de bestaande activiteiten. Zoals in de jaren 70 mensen in Zeeland de moed hadden te investeren in een kerncentrale, in de jaren 80 schaalvergroting is gerealiseerd en in de jaren 90 geïnvesteerd is in multi-utility, zo wil DELTA nu weer stappen zetten en het bedrijf verder uitbouwen. Dat betekent dat DELTA zal blijven kijken naar mogelijkheden binnen en buiten de Zeeuwse grenzen. De gedurfde stappen zullen we op een verantwoorde manier doen, zodat de onderneming ook de komende jaren robuust en winstgevend is. De kernwaarde vernuftig past bij de multi-utility-benadering. Hiermee onderscheidt DELTA zich, want andere ondernemingen kiezen slechts voor water of energie of milieu. DELTA heeft daarentegen de drie speerpunten water, energie en milieu, slim en vernuftig gekoppeld. Een vernuftige onderneming zoals DELTA richt bestaande concepten en projecten net iets slimmer in dan anderen. Ook zullen onze nieuwe investeringen op het juiste moment plaatsvinden en een zeker innovatief karakter hebben. Vernuftige ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn de nieuwe stappen in kernenergie en duurzame energie die DELTA zal zetten. delta jaarverslag

9 Chronologisch overzicht ontwikkelingen in januari Gedurende de eerste vier maanden van 2006 heeft DELTA te maken met de ongeplande uitval van de kolencentrale van EPZ. Deze uitval heeft forse impact op het operationeel resultaat. februari De lancering van Digitale Telefonie, een nieuwe dienst van ZeelandNet, leidt direct tot een groot aantal inschrijvingen. DELTA start de afdeling Technologie & Innovatie om ontwikkelingen op het gebied van kernenergie en duurzame energie vorm te geven en daarin een rol op te eisen. maart De aanleg van de infrastructuur in het kader van het ZIEN-project, een grootschalig internetproject ten behoeve van de onderwijsinstellingen in Zeeland, gaat van start. DELTA investeert in MBR-installaties (MembraanBioReactoren), waardoor DELTA haar milieu- en waterkennis kan inzetten bij industriewaterprojecten. Peter Boerma treedt toe tot het Statutair Bestuur. april De Tweede Kamer gaat na lange debatten akkoord met de Splitsingswet, waarbij de minister van Economische Zaken het distributienetwerk wil afsplitsen van het productie- en leveringsbedrijf. DELTA verwerft een 65%-belang in Biovalue, de eerste producent van biodiesel in Nederland. DELTA verwerft een 95%-belang in Triqua B.V., een specialist in de behandeling van water. mei Start van de bouw van het project BioMassaCentrale Moerdijk, de kippenmestverbrandingscentrale die een energieopwekkingscapaciteit van 35 MW heeft. De Taskforce Energietransitie presenteert zijn rapport over verduurzaming van de energievoorziening. juli DELTA Milieu verwerft een deel van de activa van Watco Industrieel Services, waardoor de business unit Industriële Reiniging wordt versterkt. DELTA komt met het Franse EdF tot overeenstemming en de partijen sluiten een Joint Development Agreement, waarin de samenwerking tussen beide bedrijven voor de Sloecentrale is vastgelegd. augustus Het kabinet schaft met onmiddellijke ingang de MEP-subsidie (voor duurzame energieprojecten) af, waardoor investeren in duurzame energie minder aantrekkelijk wordt. oktober DELTA Milieu verwerft het slibontwateringsbedrijf Stellchem in Stellendam en wordt hiermee in dit segment marktleider in Nederland. november De Eerste Kamer gaat akkoord met de Splitsingswet (inmiddels Wet Onafhankelijk Netbeheer genoemd), maar neemt ook een motie aan waardoor de gedwongen splitsing van de baan is. Grote storing op het gasnet in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, ontstaan door een storing in een overslagstation van de Gasunie. Binnen 24 uur wordt deze storing verholpen. DELTA beslist over een nieuwe corporate identity met de kernwaarden betrouwbaar, ondernemend en vernuftig. december De aandeelhouders van DELTA gaan akkoord met de verruiming van het mandaat voor de bouw van de gasgestookte energiecentrale in het Sloegebied van Vlissingen. De Vlaamse Milieuholding kiest DELTA voor de overname van het Vlaamse milieubedrijf Indaver. Overname van Stercompost, een GFT-verwerker in Alphen aan de Rijn. juni Peter Boerma volgt David Luteijn op als Algemeen directeur van DELTA. In Goes ondertekenen de directeuren van DELTA, EPZ en Essent en Staatssecretaris Van Geel namens de Nederlandse staat het Borssele-convenant, waardoor de kerncentrale tot 2034 openblijft en de bedrijven en de Staat een verplichting ten aanzien van duurzame energie-opwekking op zich nemen. DELTA lanceert ten behoeve van de huishoudelijke en kleinzakelijke markt het Pluspuntenmodel, waarbij klanten een grotere premie ontvangen naarmate ze langer klant zijn bij DELTA en/ of meer producten afnemen. DELTA en Laarakker ondertekenen de overeenkomst voor een nieuwe afvalvergistinginstallatie in Limburg. delta jaarverslag

10 5 Voorwoord Vernuftig zaaien en oogsten DELTA timmert aan de weg. Met recente aankopen zoals Indaver manifesteren we ons steeds meer. Maar, we vervreemden niet van onze wortels. We zijn en blijven een Zeeuws bedrijf, een bedrijf dat nauw is verbonden met de Zeeuwse gemeenschap. Voor DELTA was 2006 een jaar van zaaien en oogsten. In de jaren die achter ons liggen, heeft DELTA de koers uitgezet en invulling gegeven aan haar strategie. Randvoorwaarden voor de strategie zijn zelfstandig, multi-utility en Zeeland. We richten ons op drie speerpunten: milieu (waste management), energie en water. Deze drie activiteiten vormen op de zakelijke markt onze toekomst en we investeren hierin om tot verdere winstgevende groei te komen. Bovendien hebben we in het jaar dat achter ons ligt, met verschillende aankopen binnen deze drie speerpunten onze positie versterkt. Nieuwe bedrijven verstevigen basis Een goed voorbeeld is Indaver in Vlaanderen, waarvan we een meerderheid van de aandelen hebben verworven. Dit bedrijf is een solide aanvulling op onze divisie Milieu en brengt ons een stap dichter bij het beheren van de totale afvalketen. De acquisitie van het bedrijf Solland begin 2007 is een logische volgende stap in de door DELTA ontwikkelde strategie in zonne-energie. Met de Sloecentrale maken we ook een stap voorwaards. De voorbereidingen heeft DELTA in 2006 gemaakt waardoor in 2007 met de bouw kan worden gestart. Zodra deze gasgestookte centrale in 2009 operationeel is, realiseren we een deel van onze ambitie om te groeien in energieproductie. De komende jaren geven we verder vorm en inhoud aan onze multi-utilitystrategie. Een mooi voorbeeld hiervan is de BioMassaCentrale Moerdijk, een centrale die elektriciteit opwekt door verbranding van kippenmest. Energie en milieu vinden elkaar hier. Bij onze strategie past ook een verdere invulling delta jaarverslag

11 van de positionering van DELTA. Onze kernwaarden en identiteit als één bedrijf hebben geleid tot een nieuwe, eenduidige visuele uitstraling. Dit jaarverslag laat dat in al zijn facetten zien. Betrouwbaar In 2006 hebben we niet alleen een nadere invulling gegeven aan onze strategie. Het was ook het jaar waarin DELTA zich teweer moest stellen tegen de splitsing van de energiebedrijven. De Eerste Kamer heeft de zogenoemde splitsingswet aangenomen. Daarmee is de gedwongen splitsing van de baan. In 2007 richten we ons op de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen met de overheid te zorgen dat Nederland voorzien blijft van energie. Wat ons betreft is dat een verantwoorde mix van brandstoffen, waarin duurzame energie en kernenergie voor de CO 2 - uitstootbeperking zorgen. Onze thuismarkt, de consumentenmarkt in Zeeland, blijft belangrijk voor DELTA. Hoewel de discussie over prijzen af en toe oplaait in de media, zijn onze prijzen begin 2007 minder verhoogd dan op grond van de grondstofprijsontwikkeling was te verwachten. Daarmee blijven we tot de goedkopere aanbieders van elektriciteit, gas en water behoren. De ontwikkeling van de digitale producten heeft een enorme vlucht genomen. Hierin heeft DELTA samen met ZeelandNet een goede positie op de Zeeuwse markt veroverd. Gezamenlijk De zorg voor een betrouwbare levering van energie staat hoog op de agenda van DELTA en zijn netwerkbedrijf. Het netwerk voor elektriciteit, gas, water en kabel krijgt voortdurend de aandacht die het verdient. We zijn ons bewust van de verplichting om te blijven investeren in ons netwerk. Daarnaast investeren we ook in kennis, kunde en motivatie van de medewerkers, én in onze organisatie die verantwoordelijk is voor het vlekkeloos functioneren van de netwerken. Onderzoeken van onze toezichthouder DTe naar een goed netbeheer zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Kijkend naar de cijfers van de storingsduur in 2006 kunnen we ook die toets doorstaan. Betrouwbare levering is vanzelfsprekend voor ons één van de wezenlijke voorwaarden voor ons bestaan. Peter Boerma Algemeen directeur delta jaarverslag

12 6 Missie, visie, doelstelling en strategie van DELTA Missie DELTA biedt het gemak van duurzame multi-utility-oplossingen gericht op innovatie en toekomstvastheid. Als solide aanbieder staat the multi-utility company DELTA garant voor continuïteit in aanbod en relatie. We zijn de vanzelfsprekende partner voor het aanbieden van utilities op kleine én grote schaal. meer vernuftige en duurzame oplossingen waarbij Nederland voorop zal lopen. De enorme hoeveelheid informatie, die via verschillende bronnen verspreid wordt, maakt de wereld elke dag complexer. Hierdoor ontstaat een behoefte aan eenvoud en gemak en op maat gemaakte producten en diensten. Door integratie van die producten en diensten kan DELTA inspelen op deze behoefte en het noodzakelijke vanzelfsprekend maken. Visie DELTA weet dat utilities, met de daaraan verbonden infrastructuur, onlosmakelijk verbonden zijn met het welzijn van de mens en de groei van de economie. Maar DELTA ziet ook de eindigheid van de traditionele bronnen en technieken. Op gebied van afvalverwerking, water en energie is het noodzakelijk om te komen tot betaalbare, duurzame alternatieven en oplossingen. In het transitieproces naar een duurzame toekomst op genoemde gebieden, voorziet DELTA technologische doorbraken. Het moment van implementatie op voldoende schaal is echter nog onvoorspelbaar. Wat DELTA wel weet, is dat het transitieproces van oude naar nieuwe bronnen en oplossingen geleidelijk zal gaan. Daarom weerhoudt de transitie DELTA er niet van te investeren in bestaande energieopwekkers, in bestaande afvalverwerkingtechnieken, in waterzuivering en de waterinstallaties van nu. DELTA verwacht dat de verdere globalisering van alle markten op gebied van onze drie speerpunten leidt tot een behoefte aan onafhankelijke energievoorziening en tot duurzame afvalverwerking. Op die manier sluit de keten van waste to energy. Ook op gebied van waterzuivering ontstaan steeds Doelstelling van DELTA DELTA heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als multi-utility-onderneming. De activiteiten energie, water en kabel zijn uitgebreid met een divisie Milieu en de digitale dienstverlenende activiteiten van ZeelandNet. Hiermee kan DELTA zich met recht het enige multi-utility-bedrijf van Nederland noemen. De komende jaren is de doelstelling van DELTA verdere winstgevende groei. De nadruk zal liggen op de zakelijke markt, met als speerpunten: energie, water, milieu. Strategie van DELTA Kansen om aan te pakken DELTA ziet voldoende mogelijkheden om zelfstandig, met behoud van onze Zeeuwse identiteit te groeien. Om deze zelfstandigheid vorm te geven, zal DELTA zijn sterke punten moeten gebruiken: een stabiele thuismarkt, een unieke multiutility-benadering, een stevige vermogenspositie en de goede DELTA Netwerkbedrijf DELTA Netwerkbedrijf is de netbeheerder van het regionale elektriciteitsnet en het net voor hoog- en laagcalorisch gas in Zeeland. Het netwerkbedrijf verzorgt het transport van elektriciteit en gas. Ook realiseert het netwerkbedrijf nieuwe aansluitingen, kan het bestaande aansluitingen wijzigen en stelt het meters, transformatoren en gasdrukregelstations beschikbaar. Dit alles op een deskundige manier, zodat energieleveringsbedrijven op gelijke wijze en onder dezelfde voorwaarden toegang krijgen tot de netten. Het netwerkbedrijf staat garant voor een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte elektriciteit- en gastransportvoorziening en voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving, vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 2000 en de daaruit voortvloeiende regelingen. DELTA Netwerkbedrijf werkt samen met alle netbeheerders in Nederland binnen de sectie elektriciteits- en gasnetbeheerders van EnergieNed. delta jaarverslag Naast de beheerzaken voor de netwerken is ook de schakel- en regelfunctie van het Regionaal Centrum ondergebracht bij het netwerkbedrijf.

13 positionering in de zakelijke markt. DELTA richt zich op het zijn van een open en marktgericht bedrijf dat op een professionele en adequate manier onderneemt. DELTA wil dit doen als zelfstandig bedrijf. Dit wil uiteraard niet zeggen dat DELTA altijd alles alleen doet. We willen juist interessante coalities vormen, gericht op de langetermijnbelangen van onze stakeholders. DELTA beheert en onderhoudt de netten voor de verschillende activiteiten: elektriciteit, gas, water en kabel. Een tweede belangrijke activiteit van DELTA is de bediening van de particuliere klanten, de huishoudens, in met name Zeeland op de terreinen elektriciteit, gas, water, kabeldiensten en internet. DELTA blijft deze twee kernactiviteiten in de toekomst doen, met operational excellence als uitgangspunt. De derde activiteit van DELTA is de bediening van de zakelijke markt in de speerpunten energie, (industrie)water en milieu, die ook onderling een samenhang hebben. DELTA beschouwt hierbij heel Nederland en zijn buuranden daarbij als marktgebied. Op de middellange en lange termijn liggen hier de groeimogelijkheden. Winstgevende groei Een groeistrategie is noodzakelijk om de belangen van de stakeholders te realiseren. Aandeelhouders verwachten een voorspelbaar en groeiend dividend, dat een adequate vergoeding biedt voor het in de onderneming geïnvesteerd vermogen. Afnemers verwachten een goede service voor een redelijke prijs en werknemers verwachten naast een goed salaris voldoende ontplooiingmogelijkheden om hun eigen doelstellingen te realiseren. Tot slot verwacht de maatschappelijke omgeving dat DELTA een verantwoordelijke rol speelt, waarbij economische, sociale en ecologische belangen in evenwicht worden gehouden. De komende jaren heeft DELTA, gezien zijn vermogenspositie, mogelijkheden om te investeren in energie(productie), milieu en (industrie)water. Hiermee kan DELTA winstgevende groei realiseren. DELTA kan deze investeringen en acquisities zelfstandig of met anderen doen Samenvattend kan de groeistrategie van DELTA als volgt worden omschreven: Uitbreiding van de elektriciteitsproductiecapaciteit, zowel op duurzaam (zonne-energie, biodiesel) als conventioneel gebied, tot circa 2500 MW; Wet Onafhankelijk Netbeheer In november 2006 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Splitsingswet die inmiddels omgedoopt is tot de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Met deze nieuwe wetsnaam wil het Ministerie van Economische Zaken aangeven dat het doel niet zozeer om splitsing gaat als wel om het feit dat de netten verantwoord worden beheerd en onderhouden. Ook geeft de naam aan dat het wetsdoel is dat er transparantie is over de scheiding van de netwerken van de rest van het bedrijf. In dat kader zal ook DELTA een aantal organisatorische aanpassingen doorvoeren. Hierbij zullen activiteiten toegevoegd worden aan DELTA Netwerkbedrijf, waardoor dit een volwaardige netbeheerder wordt. Tevens zal DELTA de hoogspannings netwerken (150 kv) moeten overdragen aan TenneT. DTe De toezichthouder DTe houdt de ontwikkelingen nog scherp in de gaten en voert regelmatig audits uit. DELTA scoort prima bij deze metingen en andere onderzoeken. Een punt van aandacht is de forse additionele regelgeving van DTe, waar ook in 2006 weer sprake van was. Deze regelgeving is niet altijd praktisch en leidt tot ingewikkelde processen, ook in relatie tot de klanten. Uitbreiding van de milieuactiviteiten met een focus op verwerkingsactiviteiten; Versterking van de positie in water door uitbreiding van de activiteiten op met name de gebieden industrie- en afvalwater, waterbehandelingsapparatuur en waterengineering. Daarnaast blijft DELTA ook in de toekomst voor 100% gecommitteerd aan: Het verzorgen van de Zeeuwse huishouding met een breed pakket van utility-diensten tegen een concurrerende prijs; Het zo efficiënt mogelijk beheren en waar nodig uitbreiden van de netwerkinfrastructuur in het voorzieningsgebied. delta jaarverslag

14 delta jaarverslag

15 Divisies & Producten 7 Met innovatieve ontwikkelingen dragen wij bij aan het beperken van strooilicht overlast en het vergroten van de verkeersveiligheid delta jaarverslag

16 Het aanleggen van LED-verlichting in Renesse delta jaarverslag

17 7 Divisies & Producten Tekst volgt Divisie Energie Voorop in de bouw van centrales Betrouwbaar, ondernemend en vernuftig. DELTA heeft in 2006 belangrijke stappen gezet op weg naar nieuwe elektriciteitscentrales. In april werden de handtekeningen gezet voor de bouw van de BioMassaCentrale Moerdijk (BMC), terwijl de samenwerking met EdF leidde tot het begin 2007 geëffectueerde besluit om gezamenlijk de Sloecentrale te gaan bouwen. DELTA loopt hiermee voorop in de nieuwbouw van centrales en levert een belangrijke bijdrage aan de CO 2 - reductie door met efficiënte concepten te werken. Dit beleid wordt naar de toekomst voortgezet en versterkt. De nieuwbouw van centrales levert een bijdrage aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De divisie Energie is actief in de gehele keten. Vanaf de productie van elektriciteit en de inkoop van de benodigde brandstoffen tot en met de verkoop aan de zakelijke markt. Daarnaast heeft de divisie een professionele tradefloor die handelt in elektriciteit en brandstoffen op de groothandels markt. Met deze verticaal geïntegreerde mix van activiteiten is de divisie Energie goed gepositioneerd in een zich ontwikkelende markt. Hierin streeft de divisie naar meer en nog betere producten. DELTA is wat betreft de brandstofmix in Nederland het meest gediversifieerde energiebedrijf. Energie wordt opgewekt met behulp van steenkool, gas, windmolens, biomassa en kernenergie. Gasgestookte warmtekracht- koppeling (WKK) levert daarnaast een aanzienlijke bijdrage aan de energie-efficiëntie. De beschikking over een mix aan brandstoffen draagt er toe bij dat DELTA op een evenwichtige wijze bestand is tegen schommelingen op de internationale brandstofmarkt. Hoewel zich een groot aantal beloftevolle vormen van duurzame energie aandient, kunnen we er niet op vertrouwen dat deze mogelijkheden op korte termijn de rol van fossiele energieopwekking kunnen overnemen. Uiteraard zal CO 2 -reductie een permanent punt van aandacht zijn bij de bespreking van investeringsvoornemens. Vanuit het oogpunt van CO 2 -reductie wil DELTA de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe kerncentrale serieus onderzoeken. De ongeplande uitval van de kolencentrale was in 2006 de grootste tegenvaller. Hierdoor werd DELTA onverwachts geconfronteerd met een fors productietekort voor een periode van vier maanden terwijl natuurlijk wel geleverd moest worden aan de klanten. Dit productietekort moest op de markt ingekocht worden en resulteerde in een forse tegenvaller. Er is een onderzoek uitgevoord naar de exacte oorzaken en wat de lessen voor de toekomst zijn. Levensduurverlenging kerncentrale Borssele Verheugend is de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. Nu de kerncentrale tot 2034 open mag blijven, is er zekerheid en bovendien de mogelijkheid om additionele investeringen te doen in deze centrale. De afspraken met de overheid impliceren dat Nederland kan blijven beschikken over delta jaarverslag

18 7 Divisies & Producten milieuvriendelijke CO 2 -vrije elektriciteit uit een veilige centrale. De nieuwe kernenergiewet, samen met de randvoorwaardennotitie bieden een positief startpunt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. DELTA heeft aangegeven bij te willen dragen aan het maatschappelijk debat over mogelijke uitbreiding van het aantal kerncentrales. Het draagvlak hiervoor in de politiek en bij het publiek neemt toe, vanwege bewezen veiligheid, schaarste aan fossiele brandstoffen en de zorg over CO 2 -uitstoot. DELTA heeft zich in het kader van de met de overheid gemaakte afspraken over levensduurverlenging van Borssele bereid verklaard de komende jaren aanzienlijk te investeren in CO 2 -arme vormen van energieproductie. De Sloecentrale ligt op schema In 2006 zijn belangrijke stappen gezet voor de bouw van de Sloecentrale, een gasgestookte centrale met een capaciteit van 860 MW. In april 2006 werd, na een bezwaar procedure van de milieubeweging bij de Raad van State, de vergunning verleend en kon de aanbestedingsprocedure starten. Deze zal begin 2007 worden afgerond. DELTA heeft in de eerste helft van 2006 een partner gevonden in het Franse EdF, die op basis van 50:50 meedoet in het project. In juli 2006 hebben DELTA en EdF hiervoor een joint development agreement gesloten, waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd. DELTA heeft voor het Sloeproject in 2006 een nieuw, ruimer mandaat gekregen van zijn aandeelhouders. Dit was nodig doordat door de vertraging de kosten nu hoger ingeschat zijn en omdat is gekozen voor een andere financieringsstructuur. Van alle energieproductieinitiatieven die de afgelopen jaren in Nederland zijn afgekondigd, ligt de Sloecentrale vooraan. De activiteiten voor de aanleg van de Zuid- Bevelandleiding, voor de gastoevoer voor de Sloecentrale, liggen ook op schema. Windenergie In 2006 heeft DELTA ook verder geïnvesteerd in duurzame energie. Eindelijk, na ruim negen jaar, zijn alle vergunningen verkregen om windmolens te bouwen in de Annamariapolder. Het windmolenproject Distridam op de Maasvlakte is sinds september operationeel. Bouw BioMassaCentrale van start Verder is in 2006 de bouw gestart van het project BioMassaCentrale Moerdijk, een kippenmestcentrale van 35 MW (voldoende voor huishoudens). Deze centrale zal in 2008 operationeel zijn. Deze in Nederland unieke BioMassaCentrale wordt gebouwd en geëxploiteerd met verschillende partners, waaronder de leveranciers van kippenmest. Marktontwikkelingen De tradefloor van DELTA is ook het afgelopen jaar weer uitgebreid en speelt op gestructureerde wijze in op de toenemende (internationale) mogelijkheden. Deze ontstaan door onder meer de marktkoppeling tussen Nederland, België en Frankrijk, de clearingmogelijkheden geboden door Endex en de CO 2 -handel. Besluiten in EUkader zijn steeds meer van belang, en zullen dit ook blijven, met betrekking tot de prijsvorming. Er worden, onder andere door allerlei (toezichts)instanties, steeds hogere eisen gesteld aan de handel. Naast de hoogte van de prijs, is ook de volatiliteit nadrukkelijk een punt om rekening mee te houden. Deze volatiliteit speelt, met name in de eerste helft van 2006, zeker ook bij de handel in CO 2 -emissierechten. De CO 2 -handel wordt behalve door allerlei ontwikkelingen als markt, productie en schaarste, zeker ook sterk beïnvloed door politieke besluiten. Ook in 2006 is het marktaandeel in de verschillende segmenten gegroeid. Zowel in de midden- als in de grootzakelijke markt heeft DELTA een goede positie en een afgewogen klantenportefeuille. De divisie Energie heeft veel buitenlandse klanten in Nederland. Steeds vaker is DELTA succesvol bij grotere inkoopcombinaties en clusters van afnemers. In samenwerking met andere divisies is in 2006 progressie geboekt op het gebied van multi-utility-projecten. delta jaarverslag

19 Divisie Milieu Sterker en groter de toekomst in Betrouwbaar, ondernemend en vernuftig betekent voor de divisie Milieu dat veiligheid en duurzame ontwikkeling steeds randvoorwaarden zijn. Ondernemerschap is in 2006 op veel punten getoond bij het gericht doen van acquisities en investeringen in de sector. De divisie Milieu laat zich leiden door veiligheid, resultaat en duurzaamheid en heeft een breed pakket aan milieudiensten. De meeste diensten richten zich op de zakelijke markt. De divisie is actief op veel terreinen: in de verwerking met afvalbergingen, compostering en verbranding. Verder is de divisie actief in recycling, industriële reiniging, gevaarlijk afval, afvalwaterbehandeling en slibontwatering. Daarnaast opereert de divisie Milieu een publiek-private samenwerking met gemeenten. Verruiming van verwerkingscapaciteit De markt voor verbranden en storten van afval, die in 2005 fors was verbeterd, is ook in 2006 nog gunstig voor zowel verbrandingsinstallaties als voor de afvalbergingen in Nederland. De afvalberging maakte zelfs een topjaar mee. De verbrandingsoven AZN in Moerdijk en de afvalbergingen in Zeeland en Dordrecht profiteren hiervan. Eind 2006 besloten Essent en DELTA, de aandeelhouders van AZN, tot het bouwen van een vierde verbrandingsovenlijn. Zo spelen we in op de behoefte aan extra verbrandingscapaciteit. De grote stap in 2007 op het gebied van verwerking is natuurlijk dat DELTA de succesvolle bieder was op het Vlaamse milieubedrijf Indaver. Hierdoor verwerft DELTA een forse extra verbrandings capaciteit, die prima past in de nagestreefde optimalisering van de verwerkingsmix. In de eerste maanden van 2007 is de transactie afgerond. Groencompostering is een groeiende activiteit. Na een aantal acquisities in de afgelopen jaren is DELTA nu één van de leidende verwerkers van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval in Zuid-West Nederland. DELTA Milieu beschikt over verscheidene composteerinstallaties waar GFT wordt bewerkt. Door kwaliteitsborging en voortdurende investeringen in het verwerkingsproces slagen wij erin om van GFT-afval een hoogwaardig product te maken: compost. Deze compost voldoet aan de strenge milieuhygiënische eisen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM). In 2006 is DELTA, samen met het Limburgse Laarakker, (inmiddels is deze joint venture omgedoopt in Ecofuels) gestart met de bouw van een vergistingsinstallatie in Limburg. Deze installatie wint groene stroom (voor de verwarming van de kassen) uit snij- en groenteafval en uit andere reststoffen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie en is een baanbrekend voorbeeld van een multi-utility toepassing. Tot slot werd in 2006 ook Stercompost met de activiteiten in Alphen aan den Rijn overgenomen. Schaalvergroting met Watco en Stellchem In 2005, een lastig jaar, werd schaalvergroting als één van de speerpunten voor 2006 geagendeerd. Schaalgrootte is, zeker in deze sector, belangrijk voor het verwerven van grote opdrachten. In juli heeft DELTA Milieu een deel van de activa van het in Rotterdam gevestigde WATCO Industrial Services b.v. (dochter van Fabricom-GTI/ SUEZ) verworven. Deze activatransactie omvat de overname van materieel, een deel van het personeel en klanten. Hiermee heeft de industriële reiniging van DELTA de mogelijkheid om zijn basis in Zuidwest- Nederland uit te breiden en om een betere dekking van materieel en van de overhead te bewerkstelligen. Ook creëert deze overname ruimte om verder te professionaliseren. Het delta jaarverslag

20 7 Divisies & Producten betreft ongeveer 70 productiemedewerkers en de locaties Rotterdam en Bergen op Zoom, welke prima aansluiten op de Zeeland-locaties. De overname betekent ongeveer een verdubbeling van de activiteiten op het gebied van industriële reiniging. De activiteiten sluiten naadloos aan bij de bestaande activiteiten van DELTA. In september heeft DELTA het bedrijf Stellchem in Stellendam verworven. Stellchem houdt zich bezig met: De behandeling van vervuild water en ontwatering van slib door middel van mobiele installaties. Het verhuren van installaties met personeel, en eventuele verkoop, zoals kamerfilterpersen, zeefbandpersen, centrifuges en slibdrogers. Advisering en uitvoering van milieuprojecten, cleaning en afvalbeheer. Stellchem sluit aan bij de milieu- en afvalactiviteiten van DELTA Impex, waardoor DELTA nu marktleider in de Benelux is op dit gebied. Betrouwbaar De Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) is een samenwerking van DELTA Milieu en de Zeeuwse gemeenten. In alle Zeeuwse gemeenten beheert de ZRD milieustraten. De dertiende milieustraat, in Hulst, werd in mei 2006 geopend. Bij een milieu straat kunnen inwoners hun afval gescheiden aanleveren. Daardoor is het mogelijk de verwerkingskosten te beperken en afvalstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Hout, metaal, puin, witgoed en nog veel meer wordt weer nuttig hergebruikt, verwerkt of gerecycled. De milieustraten leveren een belangrijke bijdrage aan de landelijke milieu doelstellingen. In een aantal Zeeuwse gemeenten verzorgt de ZRD ook de huis-aan-huisafvalinzameling. Ieder jaar breidt het aantal diensten die de ZRD verricht verder uit. Het bedrijf is een goed voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking, op een moment dat gemeenten scherp kijken naar de kosten en zich beraden op hun kernactiviteiten. De uitkomst van deze gemeentelijke discussies biedt mogelijkheden voor de gemeenten en voor de ZRD. Gezamenlijk Na de acquisities in de afgelopen jaren, zeker in 2006, zal 2007 voor een belangrijk deel het jaar van integratie en consolidatie zijn, zodat we vervolgens de meerwaarde en de synergie kunnen benutten. delta jaarverslag

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Halfjaarbericht 07. Een financiële doorsnede van DELTA N.V.

Halfjaarbericht 07. Een financiële doorsnede van DELTA N.V. Halfjaarbericht 07 Een financiële doorsnede van DELTA N.V. half jaar bericht 2007 Er is steeds meer sprake van een combinatie van producten en diensten Missie DELTA biedt het gemak van duurzame multi-utility-oplossingen

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water

De groenten van HAK, met het water van Brabant Water WATER PAKKET U kent Brabant Water van een betrouwbare drinkwaterlevering, maar Brabant Water heeft zakelijke klanten zoals u nog veel meer te bieden. Onze jarenlange ervaring, innovatieve aard en servicegerichte

Nadere informatie

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl

Verhuisbericht. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Verhuisbericht Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen, zet u uw huis aan met DELTA! www.delta.nl Zet uw huis aan! Op het moment dat u weet wanneer u de sleutel in handen krijgt van uw nieuwe koop- of huurwoning,

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw.

Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra, Diepgeworteld in de tuinbouw. Westland Infra heeft al meer dan 40 jaar haar wortels in de tuinbouw. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van energienetten

Nadere informatie

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015 WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, Inhoud: In het komende half uur: Korte introductie; Rotterdamse haven, Havenbedrijf Rotterdam en pijpleidingen Deltaplan

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A 1. De missie van DELTA 2. De bedrijfsactiviteiten van DELTA

Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A 1. De missie van DELTA 2. De bedrijfsactiviteiten van DELTA Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A Deze Strategische Rationale is een toelichting op de algehele bedrijfsstrategie en activiteiten van de DELTA- groep. In het kader van dit voorstel van KCBII wordt

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

halfjaarbericht 2006 Betrouwbaar & Ondernemend

halfjaarbericht 2006 Betrouwbaar & Ondernemend halfjaarbericht 2006 Betrouwbaar & Ondernemend DELTA profiel DELTA is een bedrijf met een breed pakket multiutilitydiensten en producten: elektriciteit, gas, water, milieudiensten, (digitale) radio- en

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2

Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Wat verstaan we onder warmtehuishouding? Jo Cox Sponsor P2 Energietransitie Papierketen De ambities binnen Energietransitie Papierketen: Halvering van het energieverbruik per eindproduct in de keten per

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

ESSENT MILIEU Energiek met afval. Biogas seminar Werlte, 22 september 2009

ESSENT MILIEU Energiek met afval. Biogas seminar Werlte, 22 september 2009 ESSENT MILIEU Energiek met afval Biogas seminar Werlte, 22 september 2009 1 Ervaring met en ontwikkeling van Groen Gas productie vanaf 1989 M. Sanders, Energie Manager Essent Milieu 2 Essent Milieu: overzicht

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep Slotconferentie WCWM Erik Duim DELTA Netwerkgroep 1 Even voorstellen: DELTA NV Energiedienstverlener in Zeeland Producent, leverancier, neteigenaar Elektriciteit, gas, datadiensten Ook water (via Joint

Nadere informatie

NEW BUSINESS. Guy Konings

NEW BUSINESS. Guy Konings 2015 Guy Konings Stedin is verantwoordelijk voor transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: Altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam KERNGETALLEN

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale.

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale. van Raad van Bestuur Essent N.V. aan Aandeelhouders van Essent N.V. datum 28 januari 2009 notitie Essent/RWE/Borssele/EPZ 1. Inleiding In deze notitie wil Essent, ten behoeve van haar aandeelhouders, inzicht

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem

Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement. 8 december 2015 Gorinchem Eljo Vos Aandeelhoudersmanagement 8 december 2015 Gorinchem Introductie HVC Opgericht in 1991 voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval Ballotage overeenkomst op basis van Samen uit, samen thuis wel

Nadere informatie

Green Gas Technology. Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar. Shared Succes

Green Gas Technology. Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar. Shared Succes Green Gas Technology Duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar Shared Succes Imtech en Green Gas Technology Imtech is de technologie partner voor bedrijven die biogas willen opwaarderen naar aardgaskwaliteit.

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE Een nieuwe ambitie in energie Verschuiving focus Noordwest-Europese markt naar regio Zuid-Holland Van elektriciteitsproductie naar energie Regionale binding MPP3 in nauwe

Nadere informatie

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014

Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 1 Roadmap Smart Grids Mar$jn Bongaerts Frits Verheij 12 februari 2014 Inhoud 2 1. Innovatietafel aanloop naar TKI Switch2SmartGrids 2. Actieplan Duurzame Energievoorziening link naar E-akkoord 3. Toekomstbeelden

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Samen slim ondernemen Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2015 Slim ondernemen Samen met DELTA kunt u slim ondernemen. Zo heeft

Nadere informatie

Een werkomgeving. creëren waarin talent tot bloei komt.

Een werkomgeving. creëren waarin talent tot bloei komt. Een werkomgeving creëren waarin talent tot bloei komt. DELTA en maatschappelijk verantwoord ondernemen Update 2012 Vooraf Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent: voortdurend afwegingen maken

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016 De ontwikkeling van Smart grids Our common future Prof.dr.ir. Han Slootweg 30 september 2016 Agenda Het energiesysteem Verduurzaming van het energiesysteem De energietransitie Smart Grids 2 Energievoorziening

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

www.begreenenergy.nl

www.begreenenergy.nl www.begreenenergy.nl Fueling the future Steeds meer consumenten en ondernemers zijn zich ervan bewust dat het tegengaan van klimaatverandering een verantwoordelijkheid is voor iedereen. De wereldwijde

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

Zo Willem Jan Zo DELTA

Zo Willem Jan Zo DELTA Zo Willem Jan Zo DELTA Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2013 Zo Willem Jan, zo Leendert Of u nu net als Willem Jan het hele jaar door een gezellige sfeer wilt creëren voor uw gasten

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie