DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006

2

3 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag

4 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed pakket multi-utility-diensten en -producten. Onze belangrijkste producten en diensten zijn de levering van elektriciteit, gas en water, waterzuivering, afvalverwerking, radioen televisiesignalen, internet via de kabel en digitale telefonie. De basis van DELTA ligt in Zeeland, maar we ondernemen ook steeds meer buiten onze provincie, vooral nationaal. Betrouwbaarheid staat voorop: onze klanten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van onze producten en diensten en op de bereikbaarheid van onze organisatie. In de contacten met onze klanten zijn we servicegericht, nuchter en reëel. DELTA is een compacte organisatie. Daardoor zijn we in staat om maatwerk te leveren. Dat maatwerk gaat vergezeld van een optimale prijs/ kwaliteitverhouding. Door het niveau van onze service en de flexibiliteit van onze organisatie kiezen veel ondernemers om klant van DELTA te worden en wat zeker zo belangrijk is klant te blijven. Ook de consument waardeert ons. Uit onderzoek en uit de praktijk weten we dat DELTA het in de ogen van de klant goed doet. Onze klanten zijn tevreden en blijven ons trouw. Onze organisatie staat midden in de samenleving en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat doen we bijvoorbeeld door steeds slimme en duurzame oplossingen te zoeken voor de verwerking van afval en het opwekken van energie. Ook doen we dit door op veel terreinen maatschappelijk betrokken te zijn. En door een aantrekkelijke werkgever te zijn, waar medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Afspraak is afspraak. Dat is ons Zeeuwse motto, al vanaf In dat jaar werd de fusie tussen de Watermaatschappij Zuid West Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij een feit. Sinds die tijd is er veel veranderd. DELTA is gegroeid. Een aantal afvalverwerkende bedrijven heeft de weg naar DELTA gevonden. Ook de internetprovider ZeelandNet is sinds begin 2004 voor honderd procent eigendom van DELTA. In dat jaar is ook Evides ontstaan uit de fusie tussen DELTA Water Bedrijf en Waterbedrijf Europoort (WBE). Begin 2007 hebben we een meerderheid van de aandelen in het Belgische Indaver verworven. Met die grote stap op de internationale markt van afvalmanagement hebben we weer een belangrijke toevoeging aan onze multi-utilitystrategie gedaan. Daarnaast betekent de overname van Solland, begin 2007, een forse stap van DELTA in de ontwikkeling van duurzame zonne-energie. DELTA blijft zich verder ontwikkelen. In het belang van het bedrijf én in het belang van onze stakeholders. delta jaarverslag

5 inhoud 1 DELTA, the multi-utility company 2 2 Kerncijfers 4 3 Kernwaarden: betrouwbaar, ondernemend & vernuftig 6 4 Chronologisch overzicht ontwikkelingen in Voorwoord 8 6 Missie, visie, doelstelling en strategie van DELTA 10 7 Divisies & Producten 13 Energie 15 Milieu 17 Development & Water 19 Infra 21 Comfort 23 8 Corporate beleid 27 9 Corporate issues DELTA in de Maatschappij Verslag van de Raad van Commissarissen Gegevens Financiële gang van zaken Geconsolideerde jaarrekening 79 Geconsolideerde balans 80 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 81 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 82 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen 83 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 84 Eerste toepassing IFRS 94 Toelichting op de geconsolideerde balans 102 Toelichting op de geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 117 Toelichting op het kasstroomoverzicht 123 Gebeurtenissen na balansdatum 124 Overige toelichtingen 125 Gesegmenteerde informatie 125 Specificatie van bijzondere posten 128 Niet geconsolideerde deelnemingen 129 Geconsolideerde deelnemingen Vennootschappelijke jaarrekening 133 Vennootschappelijke balans 134 Vennootschappelijke Winst- en Verliesrekening 135 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 135 Financiële vaste activa 135 Mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen 136 Winstbestemming 137 Accountantsverklaring 138 DELTA in cijfers, geconsolideerd 140 DELTA in kwantiteiten 141 DELTA kengetallen 142 Berekeningswijze financiële ratio s 143 delta jaarverslag

6 2 Kerncijfers Brandstofmix 2006 Leveringen consumenten en zakelijke klanten 48% Aardgas 26%Kolen 19% Nucleaire energie 2%Overig 5% Hernieuwbare energie Wind 1,8% Zon 0,0% Waterkracht 1,7% Biomassa 1,6% Overig 0,0% Brandstofmix 2006 Leveringen consumenten 36% Aardgas 19%Kolen 14% Nucleaire energie 2%Overig 29% Hernieuwbare energie Wind 13,4% Zon 0,0% Waterkracht 4,0% Biomassa 11,9% Overig 0,0% delta jaarverslag

7 Totale omzet naar categorie 2006 (bedragen x 1 mln) Elektriciteit Gas Kabel 622,6 490,1 50,9 Operationeel resultaat (bedragen x 1 mln) Milieu Overig 103,2 45,0 105,3 145,1 Totale omzet naar categorie 2005 (bedragen x 1 mln) Nettowinst (bedragen x 1 mln) 169,1 126, Elektriciteit Gas Kabel Milieu Overig 513,9 331,6 49,1 103,8 36,0 delta jaarverslag

8 3 Kernwaarden: betrouwbaar, ondernemend & vernuftig De kernwaarde betrouwbaar geeft aan waar DELTA voor staat en wat we nastreven: duurzame relaties met klanten, medewerkers en maatschappij. DELTA levert al vele decennia een groot aantal diensten en producten die essentieel zijn voor onze samenleving. Dit doen we voor de huishoudelijke en de zakelijke markt. In Zeeland betekent betrouwbaar dat er binding is tussen DELTA en de Zeeuwse gemeenschap. Ook is DELTA een betrouwbare partner. We hebben solide relaties met klanten en partners in de zakelijke markt. Bovendien is betrouwbaar een belangrijk begrip in de relatie met de politiek en de overheid. DELTA moet kunnen uitgaan van consistente en consequente wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar is, na de factureringsproblemen in de jaren daarvoor, het vertrouwen tussen DELTA en de Zeeuwse huishoudelijke klant hersteld. De kernwaarde ondernemend geeft aan dat DELTA verder durft te kijken dan de bestaande activiteiten. Zoals in de jaren 70 mensen in Zeeland de moed hadden te investeren in een kerncentrale, in de jaren 80 schaalvergroting is gerealiseerd en in de jaren 90 geïnvesteerd is in multi-utility, zo wil DELTA nu weer stappen zetten en het bedrijf verder uitbouwen. Dat betekent dat DELTA zal blijven kijken naar mogelijkheden binnen en buiten de Zeeuwse grenzen. De gedurfde stappen zullen we op een verantwoorde manier doen, zodat de onderneming ook de komende jaren robuust en winstgevend is. De kernwaarde vernuftig past bij de multi-utility-benadering. Hiermee onderscheidt DELTA zich, want andere ondernemingen kiezen slechts voor water of energie of milieu. DELTA heeft daarentegen de drie speerpunten water, energie en milieu, slim en vernuftig gekoppeld. Een vernuftige onderneming zoals DELTA richt bestaande concepten en projecten net iets slimmer in dan anderen. Ook zullen onze nieuwe investeringen op het juiste moment plaatsvinden en een zeker innovatief karakter hebben. Vernuftige ontwikkelingen in de nabije toekomst zijn de nieuwe stappen in kernenergie en duurzame energie die DELTA zal zetten. delta jaarverslag

9 Chronologisch overzicht ontwikkelingen in januari Gedurende de eerste vier maanden van 2006 heeft DELTA te maken met de ongeplande uitval van de kolencentrale van EPZ. Deze uitval heeft forse impact op het operationeel resultaat. februari De lancering van Digitale Telefonie, een nieuwe dienst van ZeelandNet, leidt direct tot een groot aantal inschrijvingen. DELTA start de afdeling Technologie & Innovatie om ontwikkelingen op het gebied van kernenergie en duurzame energie vorm te geven en daarin een rol op te eisen. maart De aanleg van de infrastructuur in het kader van het ZIEN-project, een grootschalig internetproject ten behoeve van de onderwijsinstellingen in Zeeland, gaat van start. DELTA investeert in MBR-installaties (MembraanBioReactoren), waardoor DELTA haar milieu- en waterkennis kan inzetten bij industriewaterprojecten. Peter Boerma treedt toe tot het Statutair Bestuur. april De Tweede Kamer gaat na lange debatten akkoord met de Splitsingswet, waarbij de minister van Economische Zaken het distributienetwerk wil afsplitsen van het productie- en leveringsbedrijf. DELTA verwerft een 65%-belang in Biovalue, de eerste producent van biodiesel in Nederland. DELTA verwerft een 95%-belang in Triqua B.V., een specialist in de behandeling van water. mei Start van de bouw van het project BioMassaCentrale Moerdijk, de kippenmestverbrandingscentrale die een energieopwekkingscapaciteit van 35 MW heeft. De Taskforce Energietransitie presenteert zijn rapport over verduurzaming van de energievoorziening. juli DELTA Milieu verwerft een deel van de activa van Watco Industrieel Services, waardoor de business unit Industriële Reiniging wordt versterkt. DELTA komt met het Franse EdF tot overeenstemming en de partijen sluiten een Joint Development Agreement, waarin de samenwerking tussen beide bedrijven voor de Sloecentrale is vastgelegd. augustus Het kabinet schaft met onmiddellijke ingang de MEP-subsidie (voor duurzame energieprojecten) af, waardoor investeren in duurzame energie minder aantrekkelijk wordt. oktober DELTA Milieu verwerft het slibontwateringsbedrijf Stellchem in Stellendam en wordt hiermee in dit segment marktleider in Nederland. november De Eerste Kamer gaat akkoord met de Splitsingswet (inmiddels Wet Onafhankelijk Netbeheer genoemd), maar neemt ook een motie aan waardoor de gedwongen splitsing van de baan is. Grote storing op het gasnet in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, ontstaan door een storing in een overslagstation van de Gasunie. Binnen 24 uur wordt deze storing verholpen. DELTA beslist over een nieuwe corporate identity met de kernwaarden betrouwbaar, ondernemend en vernuftig. december De aandeelhouders van DELTA gaan akkoord met de verruiming van het mandaat voor de bouw van de gasgestookte energiecentrale in het Sloegebied van Vlissingen. De Vlaamse Milieuholding kiest DELTA voor de overname van het Vlaamse milieubedrijf Indaver. Overname van Stercompost, een GFT-verwerker in Alphen aan de Rijn. juni Peter Boerma volgt David Luteijn op als Algemeen directeur van DELTA. In Goes ondertekenen de directeuren van DELTA, EPZ en Essent en Staatssecretaris Van Geel namens de Nederlandse staat het Borssele-convenant, waardoor de kerncentrale tot 2034 openblijft en de bedrijven en de Staat een verplichting ten aanzien van duurzame energie-opwekking op zich nemen. DELTA lanceert ten behoeve van de huishoudelijke en kleinzakelijke markt het Pluspuntenmodel, waarbij klanten een grotere premie ontvangen naarmate ze langer klant zijn bij DELTA en/ of meer producten afnemen. DELTA en Laarakker ondertekenen de overeenkomst voor een nieuwe afvalvergistinginstallatie in Limburg. delta jaarverslag

10 5 Voorwoord Vernuftig zaaien en oogsten DELTA timmert aan de weg. Met recente aankopen zoals Indaver manifesteren we ons steeds meer. Maar, we vervreemden niet van onze wortels. We zijn en blijven een Zeeuws bedrijf, een bedrijf dat nauw is verbonden met de Zeeuwse gemeenschap. Voor DELTA was 2006 een jaar van zaaien en oogsten. In de jaren die achter ons liggen, heeft DELTA de koers uitgezet en invulling gegeven aan haar strategie. Randvoorwaarden voor de strategie zijn zelfstandig, multi-utility en Zeeland. We richten ons op drie speerpunten: milieu (waste management), energie en water. Deze drie activiteiten vormen op de zakelijke markt onze toekomst en we investeren hierin om tot verdere winstgevende groei te komen. Bovendien hebben we in het jaar dat achter ons ligt, met verschillende aankopen binnen deze drie speerpunten onze positie versterkt. Nieuwe bedrijven verstevigen basis Een goed voorbeeld is Indaver in Vlaanderen, waarvan we een meerderheid van de aandelen hebben verworven. Dit bedrijf is een solide aanvulling op onze divisie Milieu en brengt ons een stap dichter bij het beheren van de totale afvalketen. De acquisitie van het bedrijf Solland begin 2007 is een logische volgende stap in de door DELTA ontwikkelde strategie in zonne-energie. Met de Sloecentrale maken we ook een stap voorwaards. De voorbereidingen heeft DELTA in 2006 gemaakt waardoor in 2007 met de bouw kan worden gestart. Zodra deze gasgestookte centrale in 2009 operationeel is, realiseren we een deel van onze ambitie om te groeien in energieproductie. De komende jaren geven we verder vorm en inhoud aan onze multi-utilitystrategie. Een mooi voorbeeld hiervan is de BioMassaCentrale Moerdijk, een centrale die elektriciteit opwekt door verbranding van kippenmest. Energie en milieu vinden elkaar hier. Bij onze strategie past ook een verdere invulling delta jaarverslag

11 van de positionering van DELTA. Onze kernwaarden en identiteit als één bedrijf hebben geleid tot een nieuwe, eenduidige visuele uitstraling. Dit jaarverslag laat dat in al zijn facetten zien. Betrouwbaar In 2006 hebben we niet alleen een nadere invulling gegeven aan onze strategie. Het was ook het jaar waarin DELTA zich teweer moest stellen tegen de splitsing van de energiebedrijven. De Eerste Kamer heeft de zogenoemde splitsingswet aangenomen. Daarmee is de gedwongen splitsing van de baan. In 2007 richten we ons op de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen met de overheid te zorgen dat Nederland voorzien blijft van energie. Wat ons betreft is dat een verantwoorde mix van brandstoffen, waarin duurzame energie en kernenergie voor de CO 2 - uitstootbeperking zorgen. Onze thuismarkt, de consumentenmarkt in Zeeland, blijft belangrijk voor DELTA. Hoewel de discussie over prijzen af en toe oplaait in de media, zijn onze prijzen begin 2007 minder verhoogd dan op grond van de grondstofprijsontwikkeling was te verwachten. Daarmee blijven we tot de goedkopere aanbieders van elektriciteit, gas en water behoren. De ontwikkeling van de digitale producten heeft een enorme vlucht genomen. Hierin heeft DELTA samen met ZeelandNet een goede positie op de Zeeuwse markt veroverd. Gezamenlijk De zorg voor een betrouwbare levering van energie staat hoog op de agenda van DELTA en zijn netwerkbedrijf. Het netwerk voor elektriciteit, gas, water en kabel krijgt voortdurend de aandacht die het verdient. We zijn ons bewust van de verplichting om te blijven investeren in ons netwerk. Daarnaast investeren we ook in kennis, kunde en motivatie van de medewerkers, én in onze organisatie die verantwoordelijk is voor het vlekkeloos functioneren van de netwerken. Onderzoeken van onze toezichthouder DTe naar een goed netbeheer zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Kijkend naar de cijfers van de storingsduur in 2006 kunnen we ook die toets doorstaan. Betrouwbare levering is vanzelfsprekend voor ons één van de wezenlijke voorwaarden voor ons bestaan. Peter Boerma Algemeen directeur delta jaarverslag

12 6 Missie, visie, doelstelling en strategie van DELTA Missie DELTA biedt het gemak van duurzame multi-utility-oplossingen gericht op innovatie en toekomstvastheid. Als solide aanbieder staat the multi-utility company DELTA garant voor continuïteit in aanbod en relatie. We zijn de vanzelfsprekende partner voor het aanbieden van utilities op kleine én grote schaal. meer vernuftige en duurzame oplossingen waarbij Nederland voorop zal lopen. De enorme hoeveelheid informatie, die via verschillende bronnen verspreid wordt, maakt de wereld elke dag complexer. Hierdoor ontstaat een behoefte aan eenvoud en gemak en op maat gemaakte producten en diensten. Door integratie van die producten en diensten kan DELTA inspelen op deze behoefte en het noodzakelijke vanzelfsprekend maken. Visie DELTA weet dat utilities, met de daaraan verbonden infrastructuur, onlosmakelijk verbonden zijn met het welzijn van de mens en de groei van de economie. Maar DELTA ziet ook de eindigheid van de traditionele bronnen en technieken. Op gebied van afvalverwerking, water en energie is het noodzakelijk om te komen tot betaalbare, duurzame alternatieven en oplossingen. In het transitieproces naar een duurzame toekomst op genoemde gebieden, voorziet DELTA technologische doorbraken. Het moment van implementatie op voldoende schaal is echter nog onvoorspelbaar. Wat DELTA wel weet, is dat het transitieproces van oude naar nieuwe bronnen en oplossingen geleidelijk zal gaan. Daarom weerhoudt de transitie DELTA er niet van te investeren in bestaande energieopwekkers, in bestaande afvalverwerkingtechnieken, in waterzuivering en de waterinstallaties van nu. DELTA verwacht dat de verdere globalisering van alle markten op gebied van onze drie speerpunten leidt tot een behoefte aan onafhankelijke energievoorziening en tot duurzame afvalverwerking. Op die manier sluit de keten van waste to energy. Ook op gebied van waterzuivering ontstaan steeds Doelstelling van DELTA DELTA heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als multi-utility-onderneming. De activiteiten energie, water en kabel zijn uitgebreid met een divisie Milieu en de digitale dienstverlenende activiteiten van ZeelandNet. Hiermee kan DELTA zich met recht het enige multi-utility-bedrijf van Nederland noemen. De komende jaren is de doelstelling van DELTA verdere winstgevende groei. De nadruk zal liggen op de zakelijke markt, met als speerpunten: energie, water, milieu. Strategie van DELTA Kansen om aan te pakken DELTA ziet voldoende mogelijkheden om zelfstandig, met behoud van onze Zeeuwse identiteit te groeien. Om deze zelfstandigheid vorm te geven, zal DELTA zijn sterke punten moeten gebruiken: een stabiele thuismarkt, een unieke multiutility-benadering, een stevige vermogenspositie en de goede DELTA Netwerkbedrijf DELTA Netwerkbedrijf is de netbeheerder van het regionale elektriciteitsnet en het net voor hoog- en laagcalorisch gas in Zeeland. Het netwerkbedrijf verzorgt het transport van elektriciteit en gas. Ook realiseert het netwerkbedrijf nieuwe aansluitingen, kan het bestaande aansluitingen wijzigen en stelt het meters, transformatoren en gasdrukregelstations beschikbaar. Dit alles op een deskundige manier, zodat energieleveringsbedrijven op gelijke wijze en onder dezelfde voorwaarden toegang krijgen tot de netten. Het netwerkbedrijf staat garant voor een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte elektriciteit- en gastransportvoorziening en voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving, vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 2000 en de daaruit voortvloeiende regelingen. DELTA Netwerkbedrijf werkt samen met alle netbeheerders in Nederland binnen de sectie elektriciteits- en gasnetbeheerders van EnergieNed. delta jaarverslag Naast de beheerzaken voor de netwerken is ook de schakel- en regelfunctie van het Regionaal Centrum ondergebracht bij het netwerkbedrijf.

13 positionering in de zakelijke markt. DELTA richt zich op het zijn van een open en marktgericht bedrijf dat op een professionele en adequate manier onderneemt. DELTA wil dit doen als zelfstandig bedrijf. Dit wil uiteraard niet zeggen dat DELTA altijd alles alleen doet. We willen juist interessante coalities vormen, gericht op de langetermijnbelangen van onze stakeholders. DELTA beheert en onderhoudt de netten voor de verschillende activiteiten: elektriciteit, gas, water en kabel. Een tweede belangrijke activiteit van DELTA is de bediening van de particuliere klanten, de huishoudens, in met name Zeeland op de terreinen elektriciteit, gas, water, kabeldiensten en internet. DELTA blijft deze twee kernactiviteiten in de toekomst doen, met operational excellence als uitgangspunt. De derde activiteit van DELTA is de bediening van de zakelijke markt in de speerpunten energie, (industrie)water en milieu, die ook onderling een samenhang hebben. DELTA beschouwt hierbij heel Nederland en zijn buuranden daarbij als marktgebied. Op de middellange en lange termijn liggen hier de groeimogelijkheden. Winstgevende groei Een groeistrategie is noodzakelijk om de belangen van de stakeholders te realiseren. Aandeelhouders verwachten een voorspelbaar en groeiend dividend, dat een adequate vergoeding biedt voor het in de onderneming geïnvesteerd vermogen. Afnemers verwachten een goede service voor een redelijke prijs en werknemers verwachten naast een goed salaris voldoende ontplooiingmogelijkheden om hun eigen doelstellingen te realiseren. Tot slot verwacht de maatschappelijke omgeving dat DELTA een verantwoordelijke rol speelt, waarbij economische, sociale en ecologische belangen in evenwicht worden gehouden. De komende jaren heeft DELTA, gezien zijn vermogenspositie, mogelijkheden om te investeren in energie(productie), milieu en (industrie)water. Hiermee kan DELTA winstgevende groei realiseren. DELTA kan deze investeringen en acquisities zelfstandig of met anderen doen Samenvattend kan de groeistrategie van DELTA als volgt worden omschreven: Uitbreiding van de elektriciteitsproductiecapaciteit, zowel op duurzaam (zonne-energie, biodiesel) als conventioneel gebied, tot circa 2500 MW; Wet Onafhankelijk Netbeheer In november 2006 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Splitsingswet die inmiddels omgedoopt is tot de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Met deze nieuwe wetsnaam wil het Ministerie van Economische Zaken aangeven dat het doel niet zozeer om splitsing gaat als wel om het feit dat de netten verantwoord worden beheerd en onderhouden. Ook geeft de naam aan dat het wetsdoel is dat er transparantie is over de scheiding van de netwerken van de rest van het bedrijf. In dat kader zal ook DELTA een aantal organisatorische aanpassingen doorvoeren. Hierbij zullen activiteiten toegevoegd worden aan DELTA Netwerkbedrijf, waardoor dit een volwaardige netbeheerder wordt. Tevens zal DELTA de hoogspannings netwerken (150 kv) moeten overdragen aan TenneT. DTe De toezichthouder DTe houdt de ontwikkelingen nog scherp in de gaten en voert regelmatig audits uit. DELTA scoort prima bij deze metingen en andere onderzoeken. Een punt van aandacht is de forse additionele regelgeving van DTe, waar ook in 2006 weer sprake van was. Deze regelgeving is niet altijd praktisch en leidt tot ingewikkelde processen, ook in relatie tot de klanten. Uitbreiding van de milieuactiviteiten met een focus op verwerkingsactiviteiten; Versterking van de positie in water door uitbreiding van de activiteiten op met name de gebieden industrie- en afvalwater, waterbehandelingsapparatuur en waterengineering. Daarnaast blijft DELTA ook in de toekomst voor 100% gecommitteerd aan: Het verzorgen van de Zeeuwse huishouding met een breed pakket van utility-diensten tegen een concurrerende prijs; Het zo efficiënt mogelijk beheren en waar nodig uitbreiden van de netwerkinfrastructuur in het voorzieningsgebied. delta jaarverslag

14 delta jaarverslag

15 Divisies & Producten 7 Met innovatieve ontwikkelingen dragen wij bij aan het beperken van strooilicht overlast en het vergroten van de verkeersveiligheid delta jaarverslag

16 Het aanleggen van LED-verlichting in Renesse delta jaarverslag

17 7 Divisies & Producten Tekst volgt Divisie Energie Voorop in de bouw van centrales Betrouwbaar, ondernemend en vernuftig. DELTA heeft in 2006 belangrijke stappen gezet op weg naar nieuwe elektriciteitscentrales. In april werden de handtekeningen gezet voor de bouw van de BioMassaCentrale Moerdijk (BMC), terwijl de samenwerking met EdF leidde tot het begin 2007 geëffectueerde besluit om gezamenlijk de Sloecentrale te gaan bouwen. DELTA loopt hiermee voorop in de nieuwbouw van centrales en levert een belangrijke bijdrage aan de CO 2 - reductie door met efficiënte concepten te werken. Dit beleid wordt naar de toekomst voortgezet en versterkt. De nieuwbouw van centrales levert een bijdrage aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De divisie Energie is actief in de gehele keten. Vanaf de productie van elektriciteit en de inkoop van de benodigde brandstoffen tot en met de verkoop aan de zakelijke markt. Daarnaast heeft de divisie een professionele tradefloor die handelt in elektriciteit en brandstoffen op de groothandels markt. Met deze verticaal geïntegreerde mix van activiteiten is de divisie Energie goed gepositioneerd in een zich ontwikkelende markt. Hierin streeft de divisie naar meer en nog betere producten. DELTA is wat betreft de brandstofmix in Nederland het meest gediversifieerde energiebedrijf. Energie wordt opgewekt met behulp van steenkool, gas, windmolens, biomassa en kernenergie. Gasgestookte warmtekracht- koppeling (WKK) levert daarnaast een aanzienlijke bijdrage aan de energie-efficiëntie. De beschikking over een mix aan brandstoffen draagt er toe bij dat DELTA op een evenwichtige wijze bestand is tegen schommelingen op de internationale brandstofmarkt. Hoewel zich een groot aantal beloftevolle vormen van duurzame energie aandient, kunnen we er niet op vertrouwen dat deze mogelijkheden op korte termijn de rol van fossiele energieopwekking kunnen overnemen. Uiteraard zal CO 2 -reductie een permanent punt van aandacht zijn bij de bespreking van investeringsvoornemens. Vanuit het oogpunt van CO 2 -reductie wil DELTA de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe kerncentrale serieus onderzoeken. De ongeplande uitval van de kolencentrale was in 2006 de grootste tegenvaller. Hierdoor werd DELTA onverwachts geconfronteerd met een fors productietekort voor een periode van vier maanden terwijl natuurlijk wel geleverd moest worden aan de klanten. Dit productietekort moest op de markt ingekocht worden en resulteerde in een forse tegenvaller. Er is een onderzoek uitgevoord naar de exacte oorzaken en wat de lessen voor de toekomst zijn. Levensduurverlenging kerncentrale Borssele Verheugend is de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. Nu de kerncentrale tot 2034 open mag blijven, is er zekerheid en bovendien de mogelijkheid om additionele investeringen te doen in deze centrale. De afspraken met de overheid impliceren dat Nederland kan blijven beschikken over delta jaarverslag

18 7 Divisies & Producten milieuvriendelijke CO 2 -vrije elektriciteit uit een veilige centrale. De nieuwe kernenergiewet, samen met de randvoorwaardennotitie bieden een positief startpunt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. DELTA heeft aangegeven bij te willen dragen aan het maatschappelijk debat over mogelijke uitbreiding van het aantal kerncentrales. Het draagvlak hiervoor in de politiek en bij het publiek neemt toe, vanwege bewezen veiligheid, schaarste aan fossiele brandstoffen en de zorg over CO 2 -uitstoot. DELTA heeft zich in het kader van de met de overheid gemaakte afspraken over levensduurverlenging van Borssele bereid verklaard de komende jaren aanzienlijk te investeren in CO 2 -arme vormen van energieproductie. De Sloecentrale ligt op schema In 2006 zijn belangrijke stappen gezet voor de bouw van de Sloecentrale, een gasgestookte centrale met een capaciteit van 860 MW. In april 2006 werd, na een bezwaar procedure van de milieubeweging bij de Raad van State, de vergunning verleend en kon de aanbestedingsprocedure starten. Deze zal begin 2007 worden afgerond. DELTA heeft in de eerste helft van 2006 een partner gevonden in het Franse EdF, die op basis van 50:50 meedoet in het project. In juli 2006 hebben DELTA en EdF hiervoor een joint development agreement gesloten, waarin de belangrijkste afspraken zijn vastgelegd. DELTA heeft voor het Sloeproject in 2006 een nieuw, ruimer mandaat gekregen van zijn aandeelhouders. Dit was nodig doordat door de vertraging de kosten nu hoger ingeschat zijn en omdat is gekozen voor een andere financieringsstructuur. Van alle energieproductieinitiatieven die de afgelopen jaren in Nederland zijn afgekondigd, ligt de Sloecentrale vooraan. De activiteiten voor de aanleg van de Zuid- Bevelandleiding, voor de gastoevoer voor de Sloecentrale, liggen ook op schema. Windenergie In 2006 heeft DELTA ook verder geïnvesteerd in duurzame energie. Eindelijk, na ruim negen jaar, zijn alle vergunningen verkregen om windmolens te bouwen in de Annamariapolder. Het windmolenproject Distridam op de Maasvlakte is sinds september operationeel. Bouw BioMassaCentrale van start Verder is in 2006 de bouw gestart van het project BioMassaCentrale Moerdijk, een kippenmestcentrale van 35 MW (voldoende voor huishoudens). Deze centrale zal in 2008 operationeel zijn. Deze in Nederland unieke BioMassaCentrale wordt gebouwd en geëxploiteerd met verschillende partners, waaronder de leveranciers van kippenmest. Marktontwikkelingen De tradefloor van DELTA is ook het afgelopen jaar weer uitgebreid en speelt op gestructureerde wijze in op de toenemende (internationale) mogelijkheden. Deze ontstaan door onder meer de marktkoppeling tussen Nederland, België en Frankrijk, de clearingmogelijkheden geboden door Endex en de CO 2 -handel. Besluiten in EUkader zijn steeds meer van belang, en zullen dit ook blijven, met betrekking tot de prijsvorming. Er worden, onder andere door allerlei (toezichts)instanties, steeds hogere eisen gesteld aan de handel. Naast de hoogte van de prijs, is ook de volatiliteit nadrukkelijk een punt om rekening mee te houden. Deze volatiliteit speelt, met name in de eerste helft van 2006, zeker ook bij de handel in CO 2 -emissierechten. De CO 2 -handel wordt behalve door allerlei ontwikkelingen als markt, productie en schaarste, zeker ook sterk beïnvloed door politieke besluiten. Ook in 2006 is het marktaandeel in de verschillende segmenten gegroeid. Zowel in de midden- als in de grootzakelijke markt heeft DELTA een goede positie en een afgewogen klantenportefeuille. De divisie Energie heeft veel buitenlandse klanten in Nederland. Steeds vaker is DELTA succesvol bij grotere inkoopcombinaties en clusters van afnemers. In samenwerking met andere divisies is in 2006 progressie geboekt op het gebied van multi-utility-projecten. delta jaarverslag

19 Divisie Milieu Sterker en groter de toekomst in Betrouwbaar, ondernemend en vernuftig betekent voor de divisie Milieu dat veiligheid en duurzame ontwikkeling steeds randvoorwaarden zijn. Ondernemerschap is in 2006 op veel punten getoond bij het gericht doen van acquisities en investeringen in de sector. De divisie Milieu laat zich leiden door veiligheid, resultaat en duurzaamheid en heeft een breed pakket aan milieudiensten. De meeste diensten richten zich op de zakelijke markt. De divisie is actief op veel terreinen: in de verwerking met afvalbergingen, compostering en verbranding. Verder is de divisie actief in recycling, industriële reiniging, gevaarlijk afval, afvalwaterbehandeling en slibontwatering. Daarnaast opereert de divisie Milieu een publiek-private samenwerking met gemeenten. Verruiming van verwerkingscapaciteit De markt voor verbranden en storten van afval, die in 2005 fors was verbeterd, is ook in 2006 nog gunstig voor zowel verbrandingsinstallaties als voor de afvalbergingen in Nederland. De afvalberging maakte zelfs een topjaar mee. De verbrandingsoven AZN in Moerdijk en de afvalbergingen in Zeeland en Dordrecht profiteren hiervan. Eind 2006 besloten Essent en DELTA, de aandeelhouders van AZN, tot het bouwen van een vierde verbrandingsovenlijn. Zo spelen we in op de behoefte aan extra verbrandingscapaciteit. De grote stap in 2007 op het gebied van verwerking is natuurlijk dat DELTA de succesvolle bieder was op het Vlaamse milieubedrijf Indaver. Hierdoor verwerft DELTA een forse extra verbrandings capaciteit, die prima past in de nagestreefde optimalisering van de verwerkingsmix. In de eerste maanden van 2007 is de transactie afgerond. Groencompostering is een groeiende activiteit. Na een aantal acquisities in de afgelopen jaren is DELTA nu één van de leidende verwerkers van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval in Zuid-West Nederland. DELTA Milieu beschikt over verscheidene composteerinstallaties waar GFT wordt bewerkt. Door kwaliteitsborging en voortdurende investeringen in het verwerkingsproces slagen wij erin om van GFT-afval een hoogwaardig product te maken: compost. Deze compost voldoet aan de strenge milieuhygiënische eisen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM). In 2006 is DELTA, samen met het Limburgse Laarakker, (inmiddels is deze joint venture omgedoopt in Ecofuels) gestart met de bouw van een vergistingsinstallatie in Limburg. Deze installatie wint groene stroom (voor de verwarming van de kassen) uit snij- en groenteafval en uit andere reststoffen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie en is een baanbrekend voorbeeld van een multi-utility toepassing. Tot slot werd in 2006 ook Stercompost met de activiteiten in Alphen aan den Rijn overgenomen. Schaalvergroting met Watco en Stellchem In 2005, een lastig jaar, werd schaalvergroting als één van de speerpunten voor 2006 geagendeerd. Schaalgrootte is, zeker in deze sector, belangrijk voor het verwerven van grote opdrachten. In juli heeft DELTA Milieu een deel van de activa van het in Rotterdam gevestigde WATCO Industrial Services b.v. (dochter van Fabricom-GTI/ SUEZ) verworven. Deze activatransactie omvat de overname van materieel, een deel van het personeel en klanten. Hiermee heeft de industriële reiniging van DELTA de mogelijkheid om zijn basis in Zuidwest- Nederland uit te breiden en om een betere dekking van materieel en van de overhead te bewerkstelligen. Ook creëert deze overname ruimte om verder te professionaliseren. Het delta jaarverslag

20 7 Divisies & Producten betreft ongeveer 70 productiemedewerkers en de locaties Rotterdam en Bergen op Zoom, welke prima aansluiten op de Zeeland-locaties. De overname betekent ongeveer een verdubbeling van de activiteiten op het gebied van industriële reiniging. De activiteiten sluiten naadloos aan bij de bestaande activiteiten van DELTA. In september heeft DELTA het bedrijf Stellchem in Stellendam verworven. Stellchem houdt zich bezig met: De behandeling van vervuild water en ontwatering van slib door middel van mobiele installaties. Het verhuren van installaties met personeel, en eventuele verkoop, zoals kamerfilterpersen, zeefbandpersen, centrifuges en slibdrogers. Advisering en uitvoering van milieuprojecten, cleaning en afvalbeheer. Stellchem sluit aan bij de milieu- en afvalactiviteiten van DELTA Impex, waardoor DELTA nu marktleider in de Benelux is op dit gebied. Betrouwbaar De Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) is een samenwerking van DELTA Milieu en de Zeeuwse gemeenten. In alle Zeeuwse gemeenten beheert de ZRD milieustraten. De dertiende milieustraat, in Hulst, werd in mei 2006 geopend. Bij een milieu straat kunnen inwoners hun afval gescheiden aanleveren. Daardoor is het mogelijk de verwerkingskosten te beperken en afvalstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Hout, metaal, puin, witgoed en nog veel meer wordt weer nuttig hergebruikt, verwerkt of gerecycled. De milieustraten leveren een belangrijke bijdrage aan de landelijke milieu doelstellingen. In een aantal Zeeuwse gemeenten verzorgt de ZRD ook de huis-aan-huisafvalinzameling. Ieder jaar breidt het aantal diensten die de ZRD verricht verder uit. Het bedrijf is een goed voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking, op een moment dat gemeenten scherp kijken naar de kosten en zich beraden op hun kernactiviteiten. De uitkomst van deze gemeentelijke discussies biedt mogelijkheden voor de gemeenten en voor de ZRD. Gezamenlijk Na de acquisities in de afgelopen jaren, zeker in 2006, zal 2007 voor een belangrijk deel het jaar van integratie en consolidatie zijn, zodat we vervolgens de meerwaarde en de synergie kunnen benutten. delta jaarverslag

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

B01 1 9 310 9 9 6812 AR

B01 1 9 310 9 9 6812 AR 1 9 9 9 JAARVERSLAG thema Voor Essent is een belangrijk jaar geweest. We hebben 85 jaar ervaring doorgegeven aan een nieuw merk. Een nieuw merk vraagt om een nieuwe visie. Het thema dat we kozen voor ons

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie