Kanaalkeuze in het Sociaal Domein. Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kanaalkeuze in het Sociaal Domein. Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014"

Transcriptie

1 Kanaalkeuze in het Sociaal Domein Verslag workshopdagen 26 en 27 februari 2014

2 Workshopverslag Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van workshops over de keuzes die gemeenten maken rondom de inzet van kanalen in het Sociaal Domein. In deze workshops zijn deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de verschillende verschijningsvormen die we in het land zien op dit gebied. Dit verslag is een verzameling van de gedeelde kennis, ervaringen, ideeën en concrete oplossingsrichtingen die we met elkaar hebben besproken tijdens twee workshopdagen: - 26 februari 2014: Gemeente Alphen aan den Rijn - middagworkshop - 27 februari 2014: Gemeente Tilburg - 2x workshop van 50 minuten De gedeelde informatie hebben wij verwerkt tot een overzicht die kan bijdragen aan u uw eigen beeldvorming, ideeën en oplossingen en wellicht interneof regionale afstemming stimuleert. De workshops worden de komende maanden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op meerdere plaatsen in Nederland gehouden om te komen tot een verdere uitwisseling van informatie, kennis en kunde. Meer informatie kunt u vinden op Ook kunt u een verdiepingsworkshop aanvragen om de gedeelde informatie verder te concretiseren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Aty de Groot van Goed Opgelost via

3 KANAALKEUZE SOCIAAL DOMEIN 26 februari 2014 Alphen aan den Rijn 1

4 26 februari 2014, Alphen aan den Rijn Dit is een samenvatting van de gehouden workshop. Vragen en antwoorden zijn gebaseerd op het voorleggen van de verschijningsvorm alle producten & diensten in een nieuw loket Van de opgenomen 31 vragen zijn 5 vragen geadopteerd waarover is gediscussieerd en waarop antwoorden zijn geformuleerd. De 5 vragen zijn hieronder onderstreept. Op de volgende pagina s staat een weergave van de uitgewerkte vragen. 1. Wat regel je centraal en wat regel je decentraal? 2. Wat kan digitaal en wat moet persoonlijk 3. Welke verhouding is hier in te vinden? 4. Hoe vind je een balans in laagdrempeligheid versus kostenbesparing? 5. Wat kan regionaal? 6. Wat wordt de rol van het KCC? Welke overwegingen spelen daarin een rol? 7. Waar zit je mee? 8. Welk plan past bij welke schaal? 9. Hoe ga je om met klantcontact buiten het KCC? 10.Hoe scheidt je de eenvoudige en meervoudige complexe vragen? 11.Hoe zijn gemeenten tot hun proces gekomen? 12.Hoe betrek je inwoners bij het proces? 13.Hoe kun je inwoners het beste betrekken? 14.Welke kennis ontsluit je via het KCC? 15.Welke initiatieven zijn er allemaal om deze transitie te ondersteunen en hoe kun je ze aan elkaar koppelen? 16.Hoe houden we het overzicht? 17.Hoe faciliteer je de burger als hij bij het KCC binnenkomt vanuit de 1 gezicht gedachte? 18.Hoe ontsluit de informatie via de ketenpartners? 19.Wanneer kunnen we het beste gaan communiceren? 20.Hoe breng je het burgerperspectief er in? 21.Waar begint het contact met de burger? 22.Hoe ziet de relatie met partners (in de stad) er uit? 23.Hoe kan de benodigde informatie worden gekoppeld? 24.Wat voor type mens past het beste bij dit type werk en deze manier van organiseren? 25.Krijgt iedereen een integrale intake? Ook bij eenvoudige vragen? 26.Zit de regievoerder ook in het serviceplein (of KCC)? 27.Wie voert de regie in het proces? 28.Waar komen de mensen binnen? (Telefonisch? Of fysiek door 1 ingang?) 29.Hoe wordt er voldoende energie/capaciteit geregeld? 30.Zijn er nulmetingen of proeven uitgevoerd? 31.Hoe hebben jullie de kwaliteitsborging geregeld?

5 Beantwoording van selectie Wat regel je centraal en wat regel je decentraal? Gedeelde informatie: Centraal > gemeentehuis > eenvoudig / enkelvoudig Gemeenthuis: reactief Algemene content Coördinatie centraal: welke coördinatie is nodig? Decentraal > wijk / kern > complex / meervoudig Wijk: pro-actief Kern: generalist Uitvoering decentraal Welke schaal? Toegang eigen keuze van de klant: centraal / decentraal 1 proces samen met informatievoorziening en klantgericht vormgeven 1. Wanneer ben je dicht bij de burger? in zo n vroeg mogelijk stadium signaleren dat hulp misschien nodig is? oog, oor en handen (bepalen mede het lokale wijkbeleid) en meteen ingrijpen 2. Bereikbaarheid - 1 nummer centraal en directe nummers 1 digitale ingang Onderzoek doelgroep komt waar binnen behoefte van wijken Uitwerking antwoord: 1. Belangrijk is organisatorische vraag, behoefte aan antwoord 2. Doel: Zo vroeg mogelijk stadium signaleren Dicht bij de burger, direct ingrijpen Ontdekt: is de vraag relevant 3. Waar komen de doelgroepen binnen? Behoefte verschillend per wijk centraal: financien, prestatie-afspraken, beleidskader Zij die signaleren mede het beleid laten bepalen á la 'buurtzorg Jos de Blok

6 Welk plan past bij welke schaal? Gedeelde informatie: Omvang gemeente / inwoners / oppervlakte Sociale samenstelling Stedelijk / platteland Laat je plan afhangen van de vraag? Zoe zit mijn gemeente in elkaar? Hoe kleiner, hoe regionaler oppakken Complexiteit van de vraag Wijkteam doet ook vergunningen Zelf uitbesteden, regionaal ketensamenwerking Omvang wijkteam Uitwerking antwoord: Model: Inwoners - Sociale samenstelling - Stedelijk / platteland - Economische samenstelling > HOE ZIET MIJN GEMEENTE ERUIT < Discussie stimuleren 1. VERANTWOORDING: Zelf uitbesteden (verantwoording) 2. HOE: Digitaal wijkteams KCC > Regionaal 3. WIE: expertise / competenties CRITERIA VORMEN RICHTING + BESLUIT > ACTIE

7 Hoe betrek je inwoners bij het proces? Gedeelde informatie: Beslissen? Informeren? Doel? Wie zijn die inwoners? Wat is dat proces? Via open bericht aan de klant 'uitnodiging voordiscussie Vraag dorpsraad / wijkplatforms om mee te denken Voorlichtingsbijeenkomsten ( / doelgroepen) om mee te denken digitaal bijeenkomst 1 < 10 onder huidige Awbz klanten - tevens 0-meting Clientenadviesraad / burgerpanel bevragen Evaluaties aan de balie / of aan de keukentafel Digitaal panel Ideeënbus / serieuze klachtenregistratie Ombudsman Familie van Alle bovenstaande manieren??? iets landelijks??? 0-meting inwoners: doen we de goede dingen? Zijn we goed geholpen? Stuur niet op gedrag van inwoners, sluit aan bij het gedrag dat ze vertonen Uitwerking antwoord: NIET: voor wat betreft wettelijke kaders, beleidskaders (dat wat al vast staat) > de burger is al vertegenwoordig door de raad WEL: betrekken van inwoners bij te maken keuzes? als er concrete keuzes gemaakt kunnen worden 1. Specifieke doelgroep bepalen Info halen Sociale media Wijkplatforms Burgerpanel 0-meting klanttevredenheid Terugkoppelen wat met info is / wordt gedaan > Oh, we horen ook nog wat van de gemeente terug 2. Blijvend proces Plan > Do > Check > Act > Plan

8 Hoe ontsluit je de informatie via de ketenpartners? Gedeelde informatie: Ontsluit: via de klant? Informeer? Keten: wat bedoel je? Wie zijn dit? Integrale dossiervorming (digitaal) > zaakgericht werken Regelmatig bijeen komen Voortgang wel aan de voorkant / KCC > dat Inhoud niet aan de voorkant > wat algemeen deel Omzeil privacywetgeving Einde aan de privacy Zelfbeheer klemt - v. dossier Standaarden afspreken Knooppunten afspreken Gegevensoverdracht Stapelingsmonitor (maart 2014) Klantinfo (mag het) of product/dienstinfo (moet?)? Bewustwording van gezamenlijk belang In hoeverre moet je het willen? Uitwerking antwoord: INFORMATIE ONTSLUITEN Bewustwording gezamenlijk belang Regie op samenwerking > gemeente Bepalen ontsluiten Wat: DVO s Hoe: ICT Real time: Up-to-date vindbaar, betrouwbaar, kwaliteit hoogwaardig digitale informatie voor management Privacy Waarborgen Zelfbeschikking Datakluis via portaal 'mijn overheid Wetgeving Vertrouwen Single Sign On verbindt ontkokering, vertrouwen, portaal, mijn overheid en zorgt voor up-to-date informatie Beveiliging zorgt voor het waarborgen van de privacy en het beveiligen van de datakluis via up-to-date ICT

9 Waar komen de mensen binnen? (Telefonisch? Of fysiek door 1 ingang?) Gedeelde informatie: Of gaan wij naar binnen? (Opzoeken is ook preventie) Wat wil de mens dan? > behoefte Waar (bij wie) wil je dat ze naar binnen komen? > wijk/gemeente/keten Waarom naar binnen? Welk kanaal? (1 centraal landelijk punt + lokaal vriendje / buddy van gemeente / wijk / buurman) Kan je / wil je sturen? Digitaal (mijnmerel.nl/ fysiek / telefoon? Open kanalen? Oe / 1e / 2e > Waar bundel je de vraag? (nu en straks) Locatie? (wijken / centraal / thuis) Organisatie onderdeel Klant kiest kanaal > gemeente verleidt Waar nodig / gewenst naar de klant toe Maakt niet uit waar, overal hetzelfde antwoord ongeacht kanaalkeuze Uitwerking antwoord: Afschaffen telefoonnummers / ingangen ketenpartners, één nummer / gemeente-ingang Bepalen voor welk product, fase in het proces je welk kanaal inzet Kanaalverleiding Intake Digitale afhandeling Gesprek

10 KANAALKEUZE SOCIAAL DOMEIN 27 februari 2014 Tilburg 1

11 27 februari 2014, Tilburg Dit verslag is een samenvatting van de twee gehouden workshops. Vragen en antwoorden zijn gebaseerd op het voorleggen van de verschijningsvorm regionale samenwerking Van de opgenomen 22 vragen zijn 10 vragen geadopteerd waarover is gediscussieerd en waarop antwoorden zijn geformuleerd. De 10 vragen zijn hieronder onderstreept. Op de volgende pagina s staat een weergave van de uitgewerkte vragen. 1. Hoe kun je de integraliteit waarborgen van de te maken keuzes? 2. Kan iedereen omgaan met digitalisering? 3. Hoe krijg je het activeren van de buurt van de grond? 4. Hoe zouden we meer uit regionale samenwerking kunnen halen? 5. Hoe ga je informatiestromen aan elkaar koppelen? 6. Hoe zorgen we ervoor dat we de decentralisaties onderschatten? 7. Hoe sluit je de Frontoffice aan op de Backoffice 8. Is dit wel de situatie die we willen? 9. Hoe gebruik je de lokale kracht? 10.Hoe zorgen we ervoor dat het voor de inwoners een verbetering is? 11.Hoe zorgen we ervoor dat het niet overal hetzelfde is? 12.Wat is het optimum tussen wat lokaal kan en wat regionaal kan? 13.Wat zijn overwegingen tot samenwerking? 14.Waar staat de burger? Wat is zijn winst? 15.Hoe zorg je ervoor dat plannen worden uitgevoerd? 16.Hoe regel je het het gezicht van de burger? 17.Waar kan je wel, en waar kan je niet op besparen? 18.Wat kan je digitaal doen, en wat moet face to face? 19.Wat is de rol van de lokale overheid? 20.Hoe verkleinen we de afstand tussen burger en overheid? 21.Wat doen we met digibeten? 22.Wat gebeurt er als alles digitaal gebeurd?

12 Beantwoording van selectie Hoe krijg je het activeren van de buurt van de grond? Voordelen laten zien Helemaal niets doen, alles laten ontstaan Stimuleren activiteiten, belonen Feestjes laten ontstaan en faciliteren Voorbeelden delen Hoe ga je informatiestromen aan elkaar koppelen? Definiëren welke informatiestromen er zijn (wie zijn actief en wat hebben ze nodig) Zoek de grenzen van de privacy op om het optimum te kunnen bereiken Aansluiten bij wat er niet is Gegevensknooppunten (SVWI, GBA, Belastingen) Keukentafelgesprekken Processen definiëren Stromen integreren (vraag; willen en moeten we dit) Hoe gebruik je de lokale kracht? Open staan voor initiatieven van inwoners; denken in ja, en in plaats van ja, maar Inschakelen lokale organisaties/instellingen/verenigingen/bedrijfsleven Bewoners uitdagen en belonen Stimuleren buurtinitiatieven Hulp van ervaringsdeskundigen Geen bureaucratie Los durven laten Out of the box denken Ervaringen delen tussen bewoners en gemeente en bewoners onderling Gemeente is onderdeel van de gemeenschap Regelgeving loslaten

13 Hoe zorgen we ervoor dat het voor de inwoners een verbetering is? Klant centraal Benut de creativiteit van de inwoner + netwerkwijk Lokaal/ dicht bij de klant zijn Vraag van de burger moet centraal staan Digitaal en fysiek contact moeten complementair zijn Gekantelde klant; centrale en decentrale faciliteiten. Vangnet voor kwetsbaren die dat nodig hebben. Meer DOEN Leren en bijsturen samen met klanten en samenleving Eén gezin, één plan, één regisseur Ken de vraag achter de vraag Inzetten professionals met voldoende kennis en mandaat Hoe zorgen we ervoor dat het niet overal hetzelfde is? Of wordt? Additionele vragen; Wat bedoelen we precies?, is dit erg?, wil je maatwerk leveren? Het kan nooit hetzelfde worden Politieke kleuring Keuzes van de gemeente als in het ondersteunen van initiatieven Durven af te wijken Structuur is niet leidend maar ondersteunend Erken lokale accenten + verschillen Zie de kracht van verschillen Hetzelfde zit meer in de bedrijfsvoering Wat zijn overwegingen tot samenwerking? Opgelegd/wettelijk Effectiviteit Efficiëntie Angst Autonomie Ambitie in relatie tot kwaliteit We kunnen het niet alleen/ Kwetsbaarheid verminderen Kennisdeling Kernkeuze van de gemeente

14 Waar staat de burger? Wat is zijn winst? 1ste vraag moet altijd zijn; voor wie doen we het Met de burger ipv voor de burger; benutten wat er is Maatwerk door samenwerking, betere vraag achter de vraag analyse, eigen regie, volwaardige burger in plaats van cliënt/patiënt Burger centraal Minder belastingdruk Betere dienstverlening Beperkt taakpallet Hogere kwaliteit met meer mogelijkheden Staat er niet alleen voor Minder regelgeving Wat kan je digitaal doen, en wat moet face to face? Is het een keuze? Burger kiest Vraaggestuurd of aanbodgestuurd Verleiden door bijvoorbeeld een prijsprikkel of tijdsprikkel Rekening houden met 5% digibeet Veldwerk = face to face; sociale dienst, handhaving, jeugdzorg Website = toptaak Intelligente software is nodig Beschikbaarheid digitale formulieren Tip; stel een sociale wijkagent aan die meepraat in het keukentafelgesprek

15 Hoe verkleinen we de afstand tussen burger en overheid? Toegang dicht bij de burger Informatie moet goed en makkelijk vindbaar zijn Verwachtingen waarmaken vertrouwen Kosten gering houden (WOZ, overhead) Vraaggericht werken Scheiding frontoffice (klantcontact) en Backoffice (afhandeling) in relatie tot vraaggericht werken Wat gebeurt er als alles digitaal gebeurd? Elkaar helpen; wie was tegen digitale belastingaangifte Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet Minder overhead, meer zorg Drop of dronder; durf te doen - één kanaal is te beperkt

16 goedopgelost.overheid.nl

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie effici├źnter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Effectieve hulp aan CJG-klanten Andere branches tot voorbeeld

Effectieve hulp aan CJG-klanten Andere branches tot voorbeeld Andere branches tot voorbeeld Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding november 2010 - H.A. Doelman-van Geest, A.M. van Essen

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie