5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting"

Transcriptie

1 5 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 25 MEI KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis, Marc Van Tilborg, Dirk Verbist, Jacobus Verhoeven, Linda Elders, Sven Kerremans, Joanna Vandensande, Inge Wagemans, Ingrid Mees en Michel Michielsen Leden Mevrouw Paula Verhoeven Afwezig: Openbare zitting A G E N D A 1. Goedkeuring notulen openbare raadszitting van 27 april Personeel: bespreking rechtspositieregeling OCMW personeel 3. Afsluiten verzekering BA en omnium voor nieuw dienstvoertuig 4. Dienstcentrum t Ertbrandje: goedkeuring organisatie opendeurdag 5. Informatica Secretaris a. Vernieuwing pc s dienstencentrum t Bruggeske en aansluiting op netwerkserver b. Aankoop S-box mailserver voor OCMW diensten en dienstencentra 6. Benoeming vertegenwoordiger en vaststelling van zijn mandaat m.b.t. de jaarvergadering van Igean Milieu en Dienstverlening 7. Benoeming vertegenwoordiger en vaststelling van zijn mandaat m.b.t. de jaarvergadering van Igean Veiligheid 8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst FRGE tussen Igean Dienstverlening, de gemeente en het OCMW van Kapellen 9. Goedkeuring deel 2 van het informatieveiligheidsbeleid van het veiligheidsplan : logische beveiliging 10. Goedkeuring Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid Kapellen 11. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de werking van het Forum lokale werkgelegenheid Kapellen Besloten zitting 1. Goedkeuring notulen besloten raadszitting van 27 april Goedkeuring notulen bijzondere comités voor de sociale dienst van 11 april en 2 mei 2011 Lid

2 Notulen OCMW raad 25 mei blz Akteneming briefwisseling, verslagen e.a. 4. Personeel a. Aanstelling deeltijdse contractuele schoonmaaksters met dienstencheques b. Aanstelling deeltijdse verzorgende voor bepaalde duur juli en augustus 2011 c. Aanstelling deeltijds verzorgende voor bepaalde duur september t.e.m. november 2011 d Aanstelling deeltijds verzorgenden voor onbepaalde duur e. Akteneming beslissingen secretaris 5. Sociale tewerkstellingen a. Wijziging sociale tewerkstelling technisch beambte. b. Sociale tewerkstelling schoonmaakster (ter zitting toegevoegd punt). Openbare zitting 1. GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE RAADSZITTING VAN 27 APRIL 2011 De notulen van de openbare raadzitting van 27 april 2011 worden goedgekeurd. 2. PRINCIPIËLE GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING OCMW PERSONEEL De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betr. de OCMW s, artikel 42; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel; Gelet op artikelen 104 en 115 van het OCMW decreet die de rechtsgrond vormen voor de nieuwe rechtspositieregeling van het OCMW personeel; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW s en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de OCMW s, hierna Rechtspositiebesluit genoemd; Gelet op het gewijzigd gemeenteraadsbesluit van 17 november 2008 betreffende de vaststelling rechtspositieregeling gemeentepersoneel; Gelet op het gewijzigd raadsbesluit van 26 november 2008 houdende de vaststelling van de rechtstpositieregeling van het OCMW personeel; Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2010 houdende de akteneming jaarlijkse vakantie en feestdagen voor bepaalde OCMW personeelsleden;

3 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 3 Gelet op de onderhandelingen met de vakorganisaties van 2 mei 2011 waarbij het voorstel van rechtspositieregeling voor het OCMW van Kapellen werd besproken; Overwegende dat door de vakbond is gevraagd om het ontwerp rechtspositieregeling nogmaals te bespreken op een volgende zitting op 6 juni om reden dat het vakbondsoverleg van 2 mei binnen verkorte termijn bijeen werd geroepen en zij het document graag volledig willen doornemen; Gelet op het voorgelegd ontwerp rechtspositieregeling voor het OCMW personeel; Gelet op de gevoerde bespreking; B E S L U I T Enig artikel De rechtspositieregeling is van toepassing op: 1. het personeel van het OCMW, zowel dat in statutair dienstverband als dat in contractueel dienstverband, dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente en dat deze betrekking uitoefent in een ander dienst dan een bijzondere dienst zoals omschreven in punt 2) 2. het voltallige personeel van de bijzondere diensten: de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels, en activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, tenzij anders bepaald dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, zijnde de maatschappelijk assistent-diensthoofd dienst gezinszorg en alle verzorgenden dienstenonderneming met dienstencheques, zijnde de administratief medewerker van de dienst en alle schoonmaaksters in het kader van dienstencheques de erkende dienstencentra t Bruggeske en t Ertbrandje: centrumleider, verantwoordelijke dienstencentra, administratieve medewerkers, hulpkok(kin), schoonmaaksters 3. de OCMW secretaris en de financieel beheerder OCMW, tenzij anders bepaald. De rechtspositieregeling voor het OCMW personeel wordt principieel goedgekeurd en ingevoerd vanaf 1 juli AFSLUITEN OMNIUMVERZEKERING VOOR DIENSTWAGEN CITROËN BERLINGO De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, beslist om over te gaan tot het afsluiten van polisnummer 1/212/ /00, tak auto, volledige omnium, voor de dienstwagen citroën berlingo met nummerplaat 1BDI087; Het voorstel van Ethias, polisnummer 1/212/ /00 wordt goedgekeurd voor

4 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 4 de verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, diefstal, glasschade, stoffelijke schade genormaliseerde en brand. De jaarlijkse premie wordt op 9 mei 2011 vastgesteld op 1007,34, zijnde BA: 527,529 + rechtsbijstand 14,87 + diefstal 66,76 + brand 15,57 + stoffelijke schade (omnium) 383,34 = 1.007,83 te verhogen met taksen en wettelijke bijdragen. Er is geen vrijstelling voorzien voor de stoffelijke schade, indien de herstelling gebeurt door een erkend hersteller. Indien de hersteller niet erkend is, bedraagt de franchise 10% van het schadebedrag. De ingangsdatum van de polis wordt vastgelegd op 9 mei ORGANISATIE OPENDEURDAG DC T ERTBRANDJE IN 2011 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting beslist om de jaarlijkse opendeurdag te organiseren voor dienstencentrum t Ertbrandje op zaterdag 10 september 2011 met volgend programma: Voormiddag 10.30u 12.00u: Gratis gegidste wandeling door Putte Middagmenu restaurant: Tomatensoep met balletjes Ragout van zeevruchten en scampi Kalkoenrolade met champignonroomsaus en aardappelnootjes Dame Blanche Voor het menu (warm of koud) wordt een bedrag van 10,00 gevraagd. Namiddag Duo Melodie met gevarieerd programma met liedjes Noma Hendy met gevarieerd programma van meezingers tot musical met liedjes van Vera Lynn en Edith Piaf Kostprijs: 2x 45 min. 550,00 Tentoonstelling met foto s van Een selectie foto s worden afgedrukt op een groter formaat 20 cm x 30 cm. Kostprijs +/

5 Notulen OCMW raad 25 mei blz INFORMATICA 5.A. AANKOOP EN INSTALLATIE VAN VIJF NIEUWE WERKPOSTEN AAN TE SLUITEN OP DE CENTRALE SERVER De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het raadsbesluit van 17 december 1996 houdende de gunning van de aankoop van informaticamateriaal, systeemsoftware en toepassingssoftware aan de firma Schaubroeck NV, Steenweg op Deinze 154 te 9810 Nazareth; Gelet op het raadsbesluit van 23 oktober 2000 betreffende de aankoop en installatie nieuwe software toepassingen voor nieuwe OCMW boekhouding (NOB) en sociale dienst (winsoc+) en afsluiten onderhoudscontracten voor software; Gelet op het raadsbesluit van 26 november 2008 betr. de aankoop en installatie nieuwe server en afsluiten onderhoudscontracten; Overwegende dat de afgeschreven pc s van de OCMW diensten, gevestigd Antwerpsesteenweg in gebruik worden genomen in het dienstencentrum t Bruggeske, waardoor aldaar steeds wordt gewerkt met verouderd materiaal; Gelet op het raadsbesluit van 23 september 2010 houdende de akteneming nota betreffende informaticaproblemen in het dienstencentrum t Bruggeske; Overwegende het verzoek van de leden van het management team voor inzage van de gegevens van de boekhouding zodat zij op de hoogte zijn van de beschikbare kredieten van hun diensten, op basis waarvan zij hun werking kunnen afstemmen; Overwegende dat 3 pc s van het dienstencentrum t Bruggeske reeds in verbinding staan met de centrale server om reden van het gebruik van de programma s van informaticaleverancier Schaubroeck: Winsoc Vesta (dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg) en de facturatieprogramma s voor de warme maaltijden en gehandicaptenvervoer; Gelet op twee offertes van Schaubroeck NV d.d. 18 mei 2011, nr. 11EO0054 betreffende de vernieuwing van 5 werkposten aan te sluiten op de centrale server en de offerte nr. 11EO0055 voor de vernieuwing van 5 werkposten en een nieuwe windowsserver; Overwegende dat het voordeliger is om vijf nieuwe werkposten aan te sluiten op de centrale server en hiervoor voldoende zware internetverbinding te voorzien; Overwegende dat omwille van voorgaande overwegingen het enkel mogelijk is om de aankoop van een server toe te wijzen aan dezelfde firma aan wie alle overige informatica toepassingen zijn toevertrouwd om reden dat het OCMW niet over een eigen ICT dienst beschikt, noch over gekwalificeerd personeel voor de implementatie ervan; Overwegende dat hierdoor geen beroep op mededinging kan gedaan worden; Gelet op art. 17 2, 1 a van de wet van 23 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen

6 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 6 Artikel 1 Met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en met vrijstelling van borg zal overgegaan worden tot de aankoop en installatie van vijf nieuwe werkposten aan te sluiten op de centrale server. De aankoop en installatie van vijf nieuwe werkposten aan te sluiten op de centrale server wordt toevertrouwd aan de firma Schaubroeck NV, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth Workstation Fujitsu Esprimo P5731 E85+ 5 x 217, ,00 Base unit, μbtx system board D3011, Intel iq43 chipset with max. 16GB address space, 4x DIMM slots DDR MHz (dual channel technology, needs the same memory capacity in each channel), graphics (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) on board, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4 (mech. x8), 2 of them FlexySlots), 6 drive bays (2x 5.25" externally accessible, 4x 3.5", thereof 2x externally accessible), 4x serial ATA II ports (3Gb/s/NCQ), 300W wide range power 300W wide range power supply (up to 87% efficiency, main switch), optical USB tilt scroll mouse. DeskView license included. Interfaces: 1x serial external, 1x parallel internal, 2x PS/2, 6x USB 2.0 rear, 4x USB 2.0 internal, 2x USB 2.0 in front, 1x VGA, audio (3x rear, 2x in front), 1x LAN RJ45 1 jaar carry-in waarborg Processor, harde schijf en geheugen Pentium E5800, 3.2 GHz, 2 MB SLC, 800 MHz FSB, dual core, LGA775, 5 x 49,00 245,00 incl. heat sink,technologies: VT-x 2 GB DDR ,00 320,00 Harde schijf: S26361-F3570-E100 HDD SATA II 320GB 7.2k 5 34,00 5 x 34,00 170,00 Geheugen: 2 GB DDR x 32,00 320,00 Diverse hardware DVD supermulti SATA 5 x 17,00 85,00 Toetsenbord standaard 5 x 9,00 45,00 Country kit 5 x 4,00 20,00 Beeldscherm Fujitsu display B19-6 LED 5 x 165,00 825,00 Systeem software License EU/MM - Windows 7 Professional 5 x ,00 Win7 Pro32 MuLiA+OfficeReady 5 5 x 2,00 10,00 Garantie Scenic Esprimo P5731 verlenging naar 5 jaar on-site garantie 5 x 63,00 315,00 van maandag tot vrijdag, van 08u00 tot 17u00, voor wisselstukken, uurlonen en verplaatsing Bureautica Specifieke "Government" prijzen 5 x 413, ,00 Office Professional Plus 2010 OLP NL Gov 1.000,00

7 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 7 Installatie en afstelling De totale kostprijs voor de aankoop en installatie van vijf nieuwe werkposten aan te sluiten op de centrale server, diverse hardware, de vereiste systeemsoftware, de installatie en de garantie bedraagt 6.685, ,85 BTW = 8.088,85 incl. BTW. 5.B. AANKOOP EN INSTALLATIE S-BOX MAILSERVER EN AFSLUITEN ONDERHOUDS CONTRACTEN De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het raadsbesluit van 17 december 1996 houdende de gunning van de aankoop van informaticamateriaal, systeemsoftware en toepassingssoftware aan de firma Schaubroeck NV, Steenweg op Deinze 154 te 9810 Nazareth; Gelet op het raadsbesluit van 23 oktober 2000 betref. de aankoop en installatie nieuwe software toepassingen voor nieuwe OCMW boekhouding (NOB) en sociale dienst (winsoc+) en afsluiten onderhoudscontracten voor software; Gelet op het raadsbesluit van 26 november 2008 betreffende de aankoop en installatie nieuwe server en afsluiten onderhoudscontracten; Overwegende dat het verkeer voor de OCMW diensten, gevestigd in de kantoren Antwerpsesteenweg 51 te Kapellen verloopt via Publilink (Belgacom) over de centrale server, met als domeinnaam Overwegende dat het verkeer voor het personeel van de dienstencentrum gebeurt zonder eigen domeinnaam, nl. naam Overwegende dat niet beschikken over een eigen domeinnaam van alle OCMW diensten en personeelsleden, weinig professioneel is en dat de aankoop van een server noodzakelijk is; Overwegende dat omwille van voorgaande overwegingen het enkel mogelijk is om de aankoop van een server toe te wijzen aan dezelfde firma aan wie alle overige informatica toepassingen zijn toevertrouwd om reden dat het OCMW niet over en eigen ICT dienst beschikt, noch over gekwalificeerd personeel voor de implementatie ervan; Overwegende dat hierdoor geen beroep op mededinging kan gedaan worden; Gelet op art. 17 2, 1 a van de wet van 23 december 1993 betref. de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op de offerte van Schaubroeck NV d.d. 18 mei 2011, nr. 11EO0052 betreffende de aankoop van een S-box server; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen Artikel 1 Met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en met vrijstelling van borg zal overgegaan worden tot de aankoop en installatie van een S-box server. De aankoop van een S-box server, hardware en mailsoftware evenals

8 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 8 afstellingen wordt toevertrouwd aan de firma Schaubroeck NV, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth. Server Fujitsu Primergy TX100/S2/4xLFF, Floorstand BU zonder CPU en memory incl. 1 standard power supply module, standard fan, systemboard for configurable CPU en DDR3 1333/PC ub ECC, graph.contrll 64 MB on board, 6 port SATA contrll (for 4x 3.5 SATA HDD + DVD) and 1 Gbit Ethernet controller onboard; 4 HDD bays for non-hot plug 3.5 SAS HDs, 1 jaar on-site waarborg 296,00 Processor en geheugen Intel Core i C/4T 3.06 GHz 4MB 129,00 2 GB DDR MHz PC ub d ECC 80,00 CD/DVD-rom en harde schijf DVD-RW supermulti 1.6 SATA 21,00 2 x HD SATA 3G 1 TB 7.2K Non hot PL 3.5 BC 220,00 Kabel, muis, toetsenbord en desktop adapter 77,00 5 jaar on-site service 116,00 Mailsoftware Mailconnector software 1.000,00 Kapersky anti virus voor Linux (incl. update) 300, ,00 Installatie en afstelling De totale kostprijs voor de aankoop van een nieuwe server, diverse hardware, de vereiste systeemsoftware, de installatie en de garantie bedraagt 3.739, ,19 BTW = 4.524,19 incl. BTW. Artikel 2 Voor de aangekochte hardware en vereiste toepassingssoftware en antivirus worden contracten afgesloten voor onderhoud en assistentie: 500, ,00 BTW = 605, BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN DIENSTVERLENING DD 17 JUNI 2011 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het KB van 3 januari 1969 tot oprichting van de cv IGEAN; Gelet op de buitengewone AV van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN wordt omgevormd tot dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening;

9 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 9 Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging; Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betr. de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissingen d.d. 10 november 2010, 2 maart 2011 en 4 mei 2011 van de raad van bestuur de jaarvergadering op 17 juni te organiseren in het Administratief Centrum, Handelslei 167 te 2980 Zoersel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening d.d. 11 maart 2011 met de uitnodiging voor de jaarvergadering met volgende dagorde: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar Benoemen van leden van de raad van bestuur Overwegend dat volgende documenten eveneens werden verstuurd: - Uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 2 maart 2011 en 4 mei 2011; - Jaarverslag 2010 met het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2010 en jaarrekening 2010 met een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden; Overwegende dat artikel 44 van het voormelde decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de raad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering IGEAN dienstverlening van 17 juni 2011; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen Artikel 1 De raad neemt kennis van de dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op 17 juni 2011 in het Administratief Centrum, Handelslei 167 te 2980 Zoersel, evenals van alle bijbehorende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar Benoemen van leden van de raad van bestuur

10 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 10 Artikel 2 : Raadslid Dirk Verbist, 28 juni 1958, Asterlaan 1 te Kapellen wordt aangesteld om het OCMW te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 17 juni 2011 en gemandateerd om deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten vermeld in artikel 1 en te beraadslagen en te beslissen en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 7. BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN MILIEU & VEILIGHEID DD 17 JUNI 2011 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003; Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betr. de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissingen d.d. 10 november 2010, 2 maart 2011 en 4 mei 2011 van de raad van bestuur de jaarvergadering op 17 juni te organiseren in het Administratief Centrum, Handelslei 167 te 2980 Zoersel; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid d.d. 11 maart 2011 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering met volgende dagorde: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar Benoemen van leden van de raad van bestuur 6. Benoemen van leden van de adviescomités Overwegend dat volgende documenten eveneens werden verstuurd: - Uittreksels van de raadsbeslissingen van van bestuur van 2 maart en 4 mei 2011; - Jaarverslag 2010 met het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2010 en jaarrekening 2010 met een per

11 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 11 mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden; Overwegende dat artikel 44 van het voormelde decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Overwegende dat de raad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de jaarvergadering IGEAN milieu & veiligheid van 17 juni 2011; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen Artikel 1: De raad neemt kennis van de dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op 17 juni 2011 in het auditorium van het Provinciaal domein De Schorre, Schommelei 1 te Boom evenals van alle bijbehorende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar Benoemen van leden van de raad van bestuur 6. Benoemen van leden van de adviescomités Artikel 2 : Raadslid Dirk Verbist, 28 juni 1958, Asterlaan 1 te Kapellen wordt aangesteld om het OCMW te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 17 juni 2010 en gemandateerd om deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten vermeld in artikel 1 en te beraadslagen en te beslissen en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 8. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW, GEMEENTE EN IGEAN ALS LOKALE ENTITEIT VOOR FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 28 tot 39 van de programmawet van 27 december 2005: Oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost, Gelet op het KB en de bijlage van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost ; Gelet op het KB d.d. 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van globale energiekost; Gelet op het KB van 6 juli 2009 tot vaststelling van het beheerscontract van het

12 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 12 Fonds ter reductie van de globale energiekost ; Gelet op het verslag van de infovergadering over het FRGE en IGEAN dienstverlening als lokale entiteit, gehouden in de burelen van IGEAN te Wommelgem op dinsdag ; Overwegende dat IGEAN dienstverlening voldoet aan de vereisten gesteld door het FRGE aan de kandidaten lokale entiteit en dat zij zich kandidaat stelt als lokale entiteit bij het FRGE en dit voor het grondgebied van alle gemeenten die deze overeenkomst onderschrijven; Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening van 6 april 2011 betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het FRGE en IGEAN dienstverlening; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van Kapellen en IGEAN dienstverlening, als lokale entiteit voor het fonds ter reductie van de globale energiekost; Overwegende dat de gemeente Kapellen het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst zal agenderen in de raad van juni 2011, Overwegende dat het OCMW op haar beurt een samenwerkingsovereenkomst wenst af te sluiten met IGEAN dienstverlening die aangesteld wordt als lokale entiteit met als doel tussenbeide te komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen De volgende samenwerkingsovereenkomst met IGEAN dienstverlening wordt goedgekeurd: Artikel 1. Omschrijving van de opdracht Een lokale entiteit (hierna LE genoemd) heeft als doel tussenbeide te komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op grondgebied van de gemeente. Met bijzondere aandacht richt dit project zich naar de doelgroep van meest behoeftigen (hierna de doelgroep ). De LE kan ook middelen ontlenen aan rechtspersonen met sociale doelstelling voor de financiering van structurele energiesparende maatregelen in woningen voor de doelgroep gelegen op grondgebied van de gemeenten die deze overeenkomst onderschrijven. Artikel 2. Geldigheidsduur Deze overeenkomst wordt gesloten vanaf de datum van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het IGEAN dienstverlening en het FRGE voor een termijn van 2 jaar. Bij het vervallen van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN dienstverlening en het FRGE vervalt de opdracht en dus het voorwerp van deze overeenkomst.

13 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 13 Artikel 3. Werkingsgebied Lokale Entiteit Het werkingsgebied van de LE strekt zich uit op het grondgebied van de gemeenten die deze overeenkomst ondertekenen. Artikel 4. Kredietnemers lokale entiteit 1 Particulieren IGEAN biedt als LE aan particulieren de mogelijkheid een lening af te sluiten met een looptijd van max 5 jaar, voor een max bedrag van ,00 aan een in de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN en het FRGE vastgelegde rentevoet. De maximale duurtijd en het maximum te ontlenen bedrag kunnen wijzigen indien dit mogelijk is binnen het kader bepaald door het FRGE en indien alle betrokken actoren hun goedkeuring hierover geven. Het ontleende bedrag en de terugbetalingstermijn worden altijd vermeld in de kredietovereenkomst tussen de kredietnemer en IGEAN dienstverlening (kredietgever). De kredietnemer gebruikt het ontleende bedrag voor de uitvoering van structurele, energiebesparende maatregelen in een privéwoning, die dient als hoofdverblijfplaats in Kapellen. De kredietovereenkomst bevat een clausule waarin de kredietnemer zich bij wanbetaling akkoord verklaart met loonsafstand. 2 Doelgroep IGEAN dienstverlening kan de lening of tussenkomst aan een particulier behorende tot de doelgroep enkel toestaan na positief advies van het OCMW of van een erkende schuldbemiddelingsdienst. De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met de kredietnemer uit de doelgroep bepaalt dat de kredietnemer budgetbegeleiding of beheer aanvaardt vanwege het OCMW of vanwege een andere erkende dienst schuldbemiddeling, indien zich een probleem van terugbetaling stelt. Artikel 5. Inspanningen naar de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE Vanuit het FRGE wordt opgelegd dat er jaarlijks een minimaal percentage doelgroepdossiers gehaald moet worden door de LE. Dit percentage wordt bepaald op basis van het percentage inwoners van het ganse werkingsgebied dat binnen de doelgroep valt. Het percentage doelgroepdossiers is dus afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en wordt opgenomen in de overeenkomst tussen IGEAN en het FRGE en wordt jaarlijks geëvalueerd. Voorafgaand aan het toekennen van een lening of tussenkomst aan een kredietnemer uit de doelgroep kan gevraagd worden dat in de woning een energiescan wordt uitgevoerd. De energiescan helpt bij het bepalen van de maatregelen waarvoor een lening via het FRGE kan aangevraagd worden. IGEAN dienstverlening biedt inzake doelgroepdossiers, in samenwerking met de

14 Notulen OCMW raad 25 mei blz. 14 gemeente en/of OCMW, minimaal volgende dienstverlening aan kredietnemers die dit wensen: 1. de beoordeling van de situatie op het vlak van energieverbruik 2. renovatiebegeleiding 3. sociale begeleiding van de kredietnemers uit de doelgroep. Artikel 6. Medewerking van de gemeente De gemeente werkt mee aan het project en zal volgens afspraken gemaakt met IGEAN dienstverlening en de richtlijnen bepaald door de beleidsgroep: 1. Een contactpersoon aanduiden om het project operationeel mee te opvolgen 2. De mogelijkheden van een lening via het FRGE bekend te maken 3. De LE ondersteunen in haar inspanningen om via actieve en passieve sensibilisatie de mogelijkheden van een lening via het FRGE bekend te maken bij haar inwoners 4. De particulier informeren over de mogelijkheden van een lening via het FRGE 5. De particulier indien nodig bijstaan bij het invullen van een aanvraagformulier voor de aanvraag tot een kredietafname bij de LE 6. De particulier indien nodig informeren over de manier waarop een aanvraagdossier dient te worden samengesteld. Artikel 7. Medewerking van het OCMW Het OCMW werkt mee aan het project en zal volgens afspraken gemaakt met IGEAN en de richtlijnen bepaald door de beleidsgroep: 1. Een contactpersoon aanduiden om het project operationeel mee te opvolgen 2. De mogelijkheden van een lening via het FRGE intern bekend te maken 3. De particulier uit de doelgroep via zoveel mogelijk kanalen informeren over de mogelijkheden van een lening via het FRGE 4. De particulier uit de doelgroep indien nodig bijstaan bij het invullen van een aanvraagformulier voor de aanvraag tot een kredietafname bij de LE 5. De particulier uit de doelgroep indien nodig bijstaan bij het samenstellen van het aanvraagdossier voor de aanvraag tot een kredietafname bij de LE 6. De lokale entiteit adviseren over de aangevraagde kredietafname ingeval van kredietaanvraag door particulier uit de doelgroep 7. Structurele afspraken maken rond behandeling van administratieve vragen, handelingen in het kader van renovatiebegeleiding bij de doelgroep 8. De sociale begeleiding t.a.v. de doelgroepdossiers opnemen in samenwerking met de LE 9. Budgetbegeleiding of beheer opnemen in geval van terugbetalingsproblemen. Artikel 8. Overzicht van te leveren prestaties van IGEAN IGEAN staat in voor alle taken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen IGEAN en het FRGE. IGEAN staat in voor een goede omkadering en begeleiding van de LE en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse aansturing en de personeelszaken van de LE.

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie