Verslag Secretariaat 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Secretariaat 2014"

Transcriptie

1 - Bestuur: Het bestuur heeft in 2014 in meer dan cmplete samenstelling gedraaid. In de laatstgehuden bestuursvergadering was mw. Baart-Behrens vlgens rster aftredend. Zij had zich pnieuw verkiesbaar gesteld en kreeg van de vergadering het vertruwen vr een nieuwe termijn. Verder was dr het bestuur dhr. Gertjan van de Velden vrgedragen m zitting in het bestuur te nemen, waartegen geen bezwaar was. De bestuurssamenstelling was dus p 31 december 2014: Vrzitter: Dhr. Kees Tempelaars Vicevrzitter: Dhr. Hans Eijsackers Secretaris: Dhr. The Vrn Tweede secretaris, PR en cmmunicatie: Mw. Hetty Baart Penningmeester en ledenadministratie: Dhr. Arie Blanker Lid: Dhr. Gertjan van de Velden Op de achtergrnd hebben Rinus van de Ree, Jan Zn en Ineke Vink het bestuur steeds met raad en daad bijgestaan. - Algemene zaken: In 2014 verschenen drie nieuwsbrieven die de leden p de hgte brachten van activiteiten, bijeenkmsten en ntwikkelingen. Gedeeltes uit deze nieuwsbrieven wrden k p nze website geplaatst. Persberichten ver Histrische Avnden verschenen in De Schakel en k in andere huis-aan-huisbladen. Ok verschijnen geregeld digitale nieuwsbrieven met actueel HVM-nieuws en k andere culturele wetenswaardigheden, die naar abnnees p een mailinglist wrden gestuurd. De mailinglist bestaat in december 2014 uit ruim 450 lezers en greit ng steeds. De eind 2013 in gebruik genmen nieuwe website blijkt in een behefte te vrzien. De site wrdt nderhuden dr webmaster Luwrens Parre, die in nauwe samenwerking met bestuursleden en medewerkers de site actueel hudt. De nieuwe website gebruikt mderne sftware, waardr we gendzaakt waren een andere internetprvider te zeken. Tegenwrdig wrdt nze web tegang p een zeer prfessinele wijze vanuit België geregeld. Ok p de sciale media Facebk en Twitter is de HVM actief en wrden nieuwtjes en aankndigingen p een mderne, snelle manier verspreid. Gertjan van de Velden en Hetty Baart huden zich hier mee bezig. De HVM-Cllectiebank, waarin de mensen via het internet een gedeelte van nze verzameling ft- en filmbeelden kunnen bekijken wrdt k druk bezcht en gebruikt. The Vls, Le Valkenburg, Kees Brere en Luwrens Parre nderhuden en veden de HVM-Cllectiebank niet alleen met plaatjes uit het verre verleden maar k met recent gemaakte ft s van en ver Maassluis. Ok zijn de meeste Histrische Schetsen via de HVM-Cllectiebank te lezen. Op ICT-gebied zijn dit jaar flinke stappen gezet, mede dr de verhuizing naar het Museum Maassluis. De internettegang is dr de aanwezige glasvezelaansluiting vele malen sneller gewrden en dr de intrductie van VPN-verbindingen kunnen de medewerkers veel meer werk verzetten vanuit hun thuismgeving mdat de gegevensverdracht veel sneller is gewrden. Ok is het gedeelte van ns cmputerpark, dat wat veruderd was, vervangen, waardr we in het nieuwe kantr p een gede, mderne manier van de nieuwe mgelijkheden gebruik kunnen maken. Netwerkbeheerder Erik Vrn heeft een nieuw en Pagina 1 van 6

2 k vral veilig netwerk aangelegd dat dr een mderne firewall wrdt beschermd en heeft dat p verzek met de bestaande infrastructuur van het Museum Maassluis geïntegreerd. Twee van de vier werkplekken zijn dusdanig gecreëerd dat ze p een gemakkelijke manier zwel vr HVM-medewerkers als Museummedewerkers dienst kunnen den. Z maken we ptimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het Museum. - Cmmissie Histrie Maassluis Samenstelling De Cmmissie Histrie Maassluis.l.v. Ineke Vink is dit jaar weer iets uitgebreid en bestnd p 31 dec uit de vlgende leden: Edwin Brekhart, Wim Duijvestijn, Jan van Gelderen, Henk van den Hek, Rien Kene, Rien Luijten, Jaap van der Sar, Kees van der Sar, Jan Schakel, Emmy Smit, Marijke Tennant, Ineke Vink, Dick van Wassenaar en Henk Wigt. Dick van Wassenaar heeft zich niet teruggetrkken, zals in het verslag van vrig jaar ten nrechte stnd vermeld, hij blijft buiten de vergaderingen m zeer actief vr de cmmissie. Subcmmissies De redactiecmmissie bestnd p 31 december uit Rien Luijten, Jan Schakel, Ineke Vink (hfdredactie) en Dick van Wassenaar. Rinus van de Ree heeft zich teruggetrkken als redactielid. De redactie werd in 2014 ndersteund dr crrectr Els Merman en 4 lay-ut vrmgevers (Kees Brere, Herman Gerritsen, Freek Gs, Gertjan van de Velden). Gertjan van de Velden ntwierp een nieuwe huisstijl vr de HVM waarin k de bekjes en de kalender in 2015 wrden uitgeverd. Herman Gerritsen is in mei 2014 verleden, vlak nadat hij het bek Atlas van Maassluis naar zijn ntwerp had vltid, maar vrdat het gedrukt was. Fred Klp heeft zich teruggetrkken als crrectr van de HVM nadat de Atlas vltid was. Verder zijn er diverse leden en niet-leden die p nregelmatige basis advies gaven, artikelen instuurden, nderzek deden en andere hand- en spandiensten verleenden, uit zichzelf f p verzek. In nvember 2014 is de Cmmissie Jaarrubriek Maassluis (CJM) pgericht die bestaat uit Marijke Tennant, Kim Tienstra en Dick van Wassenaar met ICT-ndersteuning van Luwrens Parre. Deze cmmissieleden gaan gedurende het jaar pvallende berichten uit Maassluis verzamelen en vastleggen met een tweeledig del: ten eerste het langdurig vastleggen en nazekbaar maken van deze belangrijke gebeurtenissen p de HVM-website en ten tweede daaruit de meest interessante nderwerpen verder uitwerken en in een histrische cntext plaatsen en dat eens per jaar publiceren in een apart katern van de Histrische Schetsen. De basisinfrmatie kmt uit het HVM-lgbek waarin Maassluise gebeurtenissen uit diverse brnnen wrden vastgelegd dr de cmmissie leden samen met leden van de Cmmissie Histrie Maassluis. Per 2015 zullen de eerste resultaten per maand p de website gepubliceerd wrden en het eerste uitgewerkte verslag medi De Vraagbaak van de HVM is in 2014 vergenmen van de secretaris dr Dick van Wassenaar. Hij ntvangt via verschillende ingangen zals de HVM website, Facebk f de Cllectiebank vragen ver de geschiedenis van Maassluis. Het zijn vragen van het type Wie, Wat, Waar en Wanneer waarvr hij, met behulp van andere HVM-leden, het antwrd prbeert te vinden en deze dan aan de vraagsteller returneert. In het jaar 2014 bedreg het aantal vragen gesteld dr persnen uit Maassluis en ver daarbuiten 75. In de meeste gevallen kn daarp binnen enkele dagen een bevredigend antwrd wrden gegeven, Pagina 2 van 6

3 slechts in een incidenteel geval niet. De antwrden werden in veel gevallen gewaardeerd met een bedankbriefje van de aanvrager. De Cmmissie Cann is eind 2014 samengesteld (Edwin Brekhart, Marijke Tennant, Ineke Vink en Jan Schakel) en zal in 2015 een start maken met het samenstellen van de Cann van Maassluis. Prducten Dit jaar zijn Histrische Schetsen nr. 64 en 65 verschenen. De kalender 2015 is samengesteld rnd het thema middenstand en etalages van Maassluis. Ter gelegenheid van Maassluis 400 jaar zelfstandig is de Atlas van Maassluis verschenen p 19 september. Een verzicht met meer dan 100 kaarten en plattegrnden vertelt de geschiedenis van Maassluis p een eigen wijze. Het bek heeft circa 4 jaar vrbereiding gekst. Dankzij garantstelling van het Fnds Schiedam Vlaardingen e.. was uitgave mgelijk. Er zijn vier Histrische Avnden gerganiseerd: Februari: 400 jaar Maassluis (Ineke Vink) Mei: Atlas van Maassluis / Histrische stadstur (Kees Tempelaars/Anja Smit) Oktber: Sprlijn Maassluis-Hek van Hlland (NVBS) Nvember: Verdwenen Industrie p t Strt (Ineke Vink/Henk Wigt). Tegelijk met de laatste Histrische Avnd is een themabekje verschenen ver de verdwenen industrie p t Strt. Een themabekje ver de Akte van Separatie is uitgegeven p 16 mei, ter gelegenheid van de pening van de feestelijkheden rnd de 400-jarige zelfstandigheid van Maassluis. Het stadsarchief maakte de tekst, de HVM verzrgde de redactie, lay-ut en pmaak, de Stichting Ervaar 400 Jaar stelde fndsen vr de drukksten beschikbaar. Er zijn ngeveer 120 items p vrraad vr publicatie. Aan diverse instanties in Maassluis is p verzek advies, beeldmateriaal en tekstmateriaal ter beschikking gesteld vr de vrbereidingen vr Ervaar 400 jaar Maassluis. Het hele jaar is het Histrisch Lgbek bijgehuden waarin gedetailleerd alle gebeurtenissen en veranderingen in Maassluis zijn vastgelegd met de brn vr meer infrmatie. Ineke Vink en Gertjan van de Velden gaven buiten de Histrische Avnden in ttaal 24 maal een lezing, rndleiding f medewerking aan radi/tv ver de geschiedenis van Maassluis. Het thema 400 jaar Maassluis is maar liefst acht keer nderwerp geweest vr een lezing p verzek. Er werd twee maal een Histrische Quiz gerganiseerd. - Pagina 3 van 6

4 - Cmmissie Stad en Mnument Stadsgidsen. Het aantal stadswandelingen bedreg 44, aantal ingezette gidsen: 87 mdat er een paar zeer grte grepen waren. De aantallen wandelingen wijken niet veel af van vrgaande jaren. In ttaal hebben ngeveer 1170 persnen aan een wandeling deelgenmen. Zals gewnlijk was er een stadsgidsenvergadering in het vrjaar en een in het najaar: Ineke Greneveld en Cees Lievaart hebben het gezelschap verlaten, zdat er p dit mment ng 17 gidsen zijn. Diverse stadsgidsen hebben geassisteerd bij CRM- en andere stadsactiviteiten als de Dag van de Sleepvaart, Open Mnumentendag / Dag van de Cultuur en Furieade, dit jaar in het kader van 400 Jaar Maassluis. Over cntinuering van mvang en inhud van die werkzaamheden werd najaar 2014 met de CRM verlegd. Gertjan treedt sindsdien als cntactpersn p. Samenwerking met de V.V.V. leidde wederm tt vrije inschrijvingen vr een wandeling p één zaterdagmrgen per maand in de zmerperide. Acht keer is een gids wegens gebrek aan belangstelling vr een wandeling afgezegd. Hewel er dus enkele wandelingen vervielen, wrdt gestreefd naar een herhaling in 2015 maar dan z mgelijk met een wandeling p wensdagmiddag als de Grte Kerk pen is. Op 30 juni is de restauratie van het Delflandhuis afgernd met het verhandigen van de sleutel dr Huub Stapel aan de Vereniging Hendrick de Keijser. Cursus Ervaar Maassluis!. Er is gefilsfeerd ver een nieuwe cursus Sluyswachter en daarte is eind 2014 een aanzet gegeven na alle drukte rnd 400 Jaar Maassluis en de vele werkzaamheden rnd het Dagbek van Mering, het HVM-jubileum, het Cultuurhuis en de verhuizing naar het Museum Maassluis. De nieuwe cursus draagt de naam Ervaar Maassluis!, mdat de term Sluyswachter vergedragen is aan de Stichting Mnstersche Sluis, die deze titel beter vindt passen bij de mensen die wellicht in de tekmst de werkende Mnsterse Sluis gaan bemannen. De nieuwe cursus wrdt in februari 2015 gehuden. Onderwijs. Reeds eind 2012 zijn cntacten aangegaan met het Maassluise basisnderwijs i.v.m. mgelijke deelname aan het Cultuurmenu en met het vrtgezet nderwijs ver vrmen van samenwerking. E.e.a. leidde tt een intensieve samenwerking met het Revius Lyceum vr een prject Maassluis waaraan na vijf vergaderingen en veel mailverleg het hele tweede leerjaar met 170 leerlingen in de maand mei 2014 twee dagen heeft deelgenmen. Cmmissie naamgeving. In 2014 is de Straatnaamcmmissie (fficieel Cmmissie Naamgeving en Nummering geheten) vijfmaal bijeen gekmen vr verleg. Telkens als er sprake is van nieuw aan te leggen straten, pleinen, parken, bruggen e.d. det deze cmmissie vrstellen aan het Cllege van B & W vr wat betreft de naamgeving ervan. Deze cmmissie, waarvan de burgemeester vrzitter is, bestaat uit twee ambtenaren en twee externe persnen met een histrische en taalkundige achtergrnd. Dit waren de HVM-leden Rinus van de Pagina 4 van 6

5 Ree en Hans Eijsackers. Tijdens de bijeenkmst van 8 juli heeft Rinus van de Ree na 20 jaar afscheid genmen van deze cmmissie. De burgemeester liet dit feit niet ngemerkt vrbij gaan, bedankte Rinus uitverig en verhandigde hem als dank een fraaie glazen schaal met de cnturen van Maassluis. Rinus is pgevlgd dr Dick van Wassenaar. Kmende gespreksnderwerpen: herinrichting Laan 40-45, herinrichting Fenacliuslaan met verplaatsing van het Fenacliusmnument naar de dijk, naamgeving straten Wilgenrijk. CH2O. Het Cultuur Histrisch Haven Overleg (CH20) is pgericht met deelname van het Museum Maassluis, de Vrienden van het Museum Maassluis, de Stichting Natinaal Sleepvaart Museum, de Histrische Vereniging Maassluis en de Stichting Sleepbthaven Maassluis. Het verleg is gericht p afstemming van elkaars activiteiten en samenwerking die kan leiden tt wederzijdse vrdelen in explitatie, prgrammering en prmtie. De zeven vergaderingen van dit gezelschap werden dr Kees Tempelaars, Hans Eijsackers f beiden bezcht. Dick van Wassenaar is de secretaris van dit verleg en ntuleert deze vergaderingen. Cultuurvisie. De gemeente heeft dr een extern bureau in het vrjaar een Cultuurvisie laten ntwikkelen en heeft daarvr Ineke Vink en Hans Eijsackers geïnterviewd. De definitieve visie wrdt in februari besprken en vastgelegd. Hans Eijsackers neemt namens de HVM aan dat prces deel. SKA. Eind augustus is de Kuiperij geslten. De Stichting Kuiperij Ankerstraat (SKA) heeft daarna beslten zich p te heffen. De afwikkeling (liquidatie) duurt tt in 2015 vanwege de mgelijkheid dat er ng vrderingen nakmen. De lening van de HVM aan de SKA is inmiddels afgelst. - Cmmissie Cllecties HVM De Cmmissie Cllecties HVM beheert het beeld- en wrdmateriaal van de HVM. Een enthusiaste grep vrijwilligers verricht werkzaamheden die uiteenlpen van archiveren, digitaliseren van beeldmateriaal, inrichten en in stand huden van de HVM website tt het in beeld brengen van de ntwikkeling van en gebeurtenissen in Maassluis. De verhuizing naar het Museum Maassluis aan de Zuiddijk is vltid. Rest ng een paar aanpassingen aan de elektrische installatie. De ruimte waarver de HVM nu kan beschikken, is aanzienlijk kleiner, maar met heel veel passen en meten is het gelukt m de meest essentiële zaken in ns nieuwe kantr nder te brengen. In 2014 hebben de HVM hfftgrafen de viering van 400 jaar zelfstandigheid van Maassluis in hnderden beelden vastgelegd. De grep ftgrafen bestaat uit: Jan Steehuwer, Js Webbers, Kees Brere, Nel Wilkes en Will van der Velde. De ftgrafen zullen blijven werken m p regelmatige basis alle veranderingen in Maassluis p beeld vastleggen vr het HVM-archief. De HVM Cllectiebank is verder gevuld en bevat eind 2014 naast 4500 ft s, 12 films en 59 Histrische Schetsen uit het verleden nu k ca. 700 ft s die een beeld schetsen van het afgelpen jaar. Dankzij de steun van de heer Berry Uilkema van Wedmedia B.V. beschikt de HVM ver een nline histrische Pagina 5 van 6

6 beeldbank waar we nze (media)bestanden kunnen beheren. Met de ntwikkeling van de Cllectie- Bank.nl levert Wedmedia geheel belangels een belangrijke bijdrage aan het behud van ns erfged dr inzet van middelen en expertise p het gebied van digitale beeldarchivering. Uit de ruim scans van de Wim van der Stelt Cllectie is een eerste selectie gemaakt. Van de meer dan 5000 geselecteerde beelden is een deel na een intensieve en tijdrvende cntrle aan de HVM Beeldbank tegevegd. Het in 2013 pgevatte plan m in samenwerking met De Dukdalf alle jaargangen van De Schakel te digitaliseren en gemakkelijk tegankelijk te maken is helaas niet gestart. Gebrek aan middelen en medewerking maken de realisatie van dit prject vralsng niet mgelijk. Pstbezrging: Een aantal malen per jaar met er pst verznden wrden naar de ca leden van de vereniging. Dat was k in 2014 weer een flinke klus. Er is een grte grep vrijwilligers die als nijvere pstduiven in weer en wind alle pst in Maassluis bezrgen en daarmee de HVM een grte heveelheid prtksten bespaart. De supervisie van de distributie lag dit jaar bij penningmeester Arie Blanker. Pagina 6 van 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie