Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1"

Transcriptie

1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1

2 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document Geheimhoudingsclausule Achtergrond & Context Historiek & Missie Doelgroepen Cijfers Wat is Knooppunt niet? Motivatie project Project Scope Tijdslijn Selectieproces leverancier Evaluatiecriteria Richtlijnen voor de aanbieders Inhoud voorstel Informatie over de aanbieder Contactgegevens Bedrijfsinformatie Activiteiten Personeel & Competenties Projectaanpak Motivatie Functionele informatie Algemeen Specifieke business cases

3 10 Appendix 1: Functionele vereisten Inleiding Rollen Eindgebruikers Geavanceerde gebruikers Helpdeskmedewerker Administrator Gebruikersscenario s huidige versie Leerling & leerkracht Uitgever Administrator Helpdeskmedewerker Functionele architectuur Basislaag Modules Kanalen Huidige situatie Kanalen in scope Kanalen niet in scope Website knooppunt.net en digiportail.be Meertaligheid Responsief karakter Registratie & Login Profielbepaling Licentiekantoor Beveiliging lesmateriaal Licenties Licentieactivatiecodes (LAC) en licentiemodellen

4 10.8 Content Repository Rapportage Machine- aanstuurbaarheid Modulair karakter Koppeling met externe systemen Appendix 2: Niet- functionele vereisten Migratie content Secure web applicatie Gebruikersvriendelijkheid Platform, device & browser onafhankelijkheid Schaalbaarheid & performantie Backup & Disaster recovery Monitoring Loggen Test & Acceptatie platform Deployment Documentatie & handleidingen Beheerbaarheid Uitbreidbaarheid Toegankelijkheid (Accessibility) Over dit document Knooppunt vzw is op zoek naar een technologische partner voor de bouw van Knooppunt 3.0. Knooppunt 3.0 is een nieuwe versie van het reeds bestaande Knooppunt platform, het centrale platform voor distributie van digitale leermiddelen van de Vlaamse educatieve uitgeverijen. Om het selectieproces van een technologische partner te faciliteren wordt naar een 10- tal software bouwers, hierna aanbieders genoemd, deze RFI (Request For Information) uitgestuurd. Hosting en infrastructuur maakt geen onderdeel uit van deze RFI, enkel de bouw van het platform. Van de geïnteresseerde aanbieder wordt verwacht dat hij een antwoord biedt op de vragen gesteld in deze RFI. 4

5 De RFI omvat volgende elementen: Geheimhoudingsclausule Achtergrond & Context Knooppunt Richtlijnen voor de aanbieders Omschrijving van het selectieproces Verwachte inhoud van het voorstel Functionele vereisten Niet- functionele vereisten 2 Geheimhoudingsclausule De informatie vervat in dit document is confidentieel en eigendom van Knooppunt vzw. Bij het accepteren van deze RFI gaat de aanbieder akkoord met volgende voorwaarden: (Tekst met NDA voorwaarden invoegen, tekst te bekomen bij Evi/Kris/Jef) 3 Achtergrond & Context 3.1 Historiek & Missie Digitaal lesmateriaal werd klassiek gedistribueerd via CD- ROM s, die meegeleverd werden met schoolboeken. Deze aanpak had een aantal nadelen: Geen controle over toegang: de uitgeverij had geen controle over wie toegang had tot de content. Pirateren van CD- ROM s was schering en inslag. Updates: distributie van updates was omslachtig en duur In 2009 namen 2 educatieve uitgeverijen, Plantyn en Van In, het initiatief om samen een platform op te zetten om digitaal lesmateriaal eenvoudiger en goedkoper te ontsluiten, wat leidde tot het opzetten van het Knooppunt platform. Het idee was om digitaal lesmateriaal op een website te plaatsen, deze te beveiligen met een licentiemodel (bvb. gebruiker krijgt toegang tot bepaald lesmateriaal gedurende bepaalde periode) en deze te ontsluiten a.d.h.v. een activatiecode, die meegeleverd wordt met het schoolboek. Daarenboven kozen beide uitgeverijen voor een collectieve aanpak met een aantal voordelen: One stop shop: eindgebruikers kunnen op 1 platform terecht, met 1 gebruikersnaam en wachtwoord voor alle digitale content van de deelnemende uitgeverijen Controle: via de beveiligde licenties houden de uitgeverijen controle over wie toegang heeft tot het lesmateriaal Kostenreductie: de investering in een gemeenschappelijk platform opzetten kost de uitgeverij minder dan een eigen platform Dit leidde tot de bouw van het Knooppunt platform, ontwikkeld door de Nederlandse firma Three Ships. 5

6 In 2010 waren andere educatieve uitgeverijen ook geinteresseerd om in te stappen in dit initiatief, wat leidde tot de oprichting van Knooppunt vzw. Knooppunt vzw is een dochtervereniging onder de koepel van sectorfederatie Boek.be vzw (www.boekenvak.be), en heeft volgende educatieve uitgeverijen als leden: Averbode, Die Keure, mjpublishing, Pelckmans, Plantyn en Van In. Knooppunt vzw heeft een voltijdse projectleider in dienst, bijgestaan door een helpdeskmedewerker die vragen van eindgebruikers behandelt. De uitgeverijen die lid zijn van Knooppunt vzw bepalen de roadmap en verdere ontwikkeling van Knooppunt i.s.m. de projectleiding. Het Knooppunt platform is momenteel beschikbaar via een aantal kanalen: Websites (NL) & (FR) Knooppunt kiosk: native & web app voor ios/android/windows/desktop (FR/NL) 3.2 Doelgroepen De huidige versie van Knooppunt focust zich op volgende doelgroepen: Leerkrachten secundair onderwijs & basisonderwijs Leerlingen secundair onderwijs Voor Knooppunt 3.0 wensen we de doelgroepen uit te breiden naar: Studenten lerarenopleiding Schoolbibliotheken Volwassenenonderwijs, opleidingscentra, privé- opleidingen Doelgroepen niet in scope binnen Knooppunt 3.0, maar relevant voor latere uitbreiding: Leerlingen basisonderwijs Docenten en studenten hoger onderwijs Ouders Het is de bedoeling dat Knooppunt 3.0 flexibel genoeg is om, zonder ingrijpende aanpassingen aan de basisinfrastuctuur, deze doelgroepen op termijn kan bedienen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de specifieke dynamiek, noden en wensen voor deze doelgroepen. Het meest sprekende voorbeeld is dat van leerlingen basisonderwijs, voor wie de huidige interface van Knooppunt niet geschikt is, en voor wie andere authenticatieprocedures nodig zijn. Om deze doelgroep te bedienen zal een grondige studie moeten gebeuren en de nodige interfaces op maat moeten gebouwd worden. Deze interfaces moeten op een eenvoudige manier kunnen aansluiten op de infrastructuur van Knooppunt 3.0, maar zijn hier dus niet in scope. 3.3 Cijfers Momenteel bedient Knooppunt het gros van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Ter illustratie geven we enkele cijfers in januari 2014: 6

7 Aantal actieve gebruikers: +/ Aantal actieve licenties: +/ Volume lesmateriaal > 1 TB > 4000 pakketten lesmateriaal 3.4 Wat is Knooppunt niet? De scope en missie van Knooppunt wordt ook duidelijker door te vermelden wat Knooppunt niet is: Knooppunt is geen webshop: via Knooppunt wordt geen lesmateriaal verkocht, rechtstreeks noch onrechtstreeks. Knooppunt focust zich uitsluitend op distributie. Verkoop van licenties voor lesmateriaal valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de uitgeverijen Knooppunt is geen leeromgeving: het is niet de wens en de missie van Knooppunt om zich op het terrein van leeromgevingen als Smartschool, ELOV, Moodle etc te bewegen. De strategie is om waar dat nuttig en zinvol is om samen te werken met deze partijen. 4 Motivatie project De uitgeverijen hebben dit project opgestart om volgende redenen: Modernisering: de applicatie is aan een modernisering toe, zowel op vlak van technologie als gebruikersvriendelijkheid Business model: Knooppunt is momenteel gebaseerd op een business model van shared revenue, waarbij per actieve licentie een klein bedrag afgestaan wordt aan de leverancier (Three Ships). De uitgeverijen wensen binnen Knooppunt 3.0 een business model te hanteren dat voor hen financieel voordeliger is, en dat hen onafhankelijk maakt van de leverancier. Ownership: Knooppunt vzw wil onafhankelijkheid van de leverancier en eigendomsrecht op de software. 5 Project 5.1 Scope De scope van Knooppunt 3.0 is in grote lijnen dezelfde als de scope van de huidige versie van Knooppunt. Zie Appendix 1 voor uitleg. De blokken die in scope zijn zijn de volgende: Basisinfrastructuur authenticatie, gebruikersaccounts & profiele, security, logging Licentiekantoor Rapportagemodule Content Repository Kanalen websites knooppunt.net en digiportail.be Binnen het ecosysteem Knooppunt vinden we ook nog volgende zaken: 7

8 Content Creatie Tool (Auteursomgeving) waarmee digitale boeken gemaakt worden Native & web apps voor gebruik op tablets Deze laatste 2 zaken zitten niet in scope voor deze RFI omdat ze nader overleg en studie vereisen. Deze onderwerpen worden opgenomen in secundaire projecten. In Appendix 1 worden ze wel toegelicht. 5.2 Tijdslijn Het project is opgestart in november 2013 en moet klaar zijn tegen 1 februari De tijdslijn voor het volledige project verloopt als volgt: Periode nov 2013 maart 2014 april 2014 februari 2015 Fase Scopebepaling & selectie leverancier Bouw platform 6 Selectieproces leverancier De keuze van de leverancier voor de bouw van het Knooppunt 3.0 platform wordt bepaald in 2 stappen: 1. RFI naar longlist aanbieders In een eerste stap wordt op een RFI (dit document) uitgestuurd naar een longlist van aanbieders (een 10- tal). Op basis van de schriftelijke voorstellen wordt een eerste selectie gemaakt, om tot een shortlist van 3 aanbieders te komen. 2. RFP naar shortlist aanbieders Aan de shortlist van aanbieders wordt een RFP uitgestuurd, die een gedetailleerde beschrijving bevat van de specificaties van Knooppunt 3.0. De aanbieders wordt gevraagd om een gedetailleerde offerte en uitgewerkt voorstel op te stellen, die, eenmaal geselecteerd, bindend zal zijn voor de rest van het project. Een definitieve leverancier zal geselecteerd worden op basis van: het schriftelijke voorstel van de aanbieder de presentatie en verdediging voor de stuurgroep van de leden van Knooppunt 7 Evaluatiecriteria Het voorstel zal geëvalueerd worden door de projectleider en de uitgevers (stuurgroep van Knooppunt vzw), op basis van volgende criteria: Graad waarin het voorstel beantwoordt aan de vereisten Appreciatie van de visie op de gevraagde business cases Expertise van de aanbieder (project management/technisch/grafisch) Ervaring & referenties met gelijkaardige projecten 8

9 8 Richtlijnen voor de aanbieders 1. Inhoud voorstel: de aanbieder wordt gevraagd om een voorstel te formuleren met een antwoord op de vragen die verder in dit document beschreven staan. 2. Formaat voorstel: de aanbieder wordt gevraagd om het voorstel op te sturen via e- mail onder de vorm van een PDF- document of een Word document. 3. Contactpersoon: het voorstel mag via e- mail gestuurd worden naar de projectleider, Frank Salliau, op het e- mailadres Vragen voorafgaand aan het voorstel kunnen ook via hetzelfde e- mailadres gesteld worden. 4. Deadline indienen voorstel: een antwoord op de RFI wordt verwacht uiterlijk op 31 januari 2014 voor middernacht. Antwoorden die binnenkomen na 31 januari 2014 komen niet in aanmerking voor evaluatie. 9 Inhoud voorstel De aanbieder wordt gevraagd een antwoord te geven op volgende onderwerpen en vragen. 9.1 Informatie over de aanbieder Contactgegevens Naam & functie contactpersoon bij de aanbieder Telefoon, e- mail, adres contactpersoon Bedrijfsinformatie Basisinformatie over het bedrijf (bedrijfsnaam, adres, rechtsvorm, jaar oprichting, website) Bedrijfsstructuur (moederbedrijf, consortium, eventuele joint ventures) Bedrijfsgrootte (jaarlijkse omzet, solvabiliteit) Activiteiten Welke diensten en producten biedt de aanbieder aan? In welke sectoren is de aanbieder actief? Klantenportfolio (belangrijkste klanten, aard projecten) Ervaring & referenties gelijkaardige projecten o Naam en omschrijving project o Opdrachtgever o Contactpersoon bij opdrachtgever (naam, functie, telefoon, e- mail) Personeel & Competenties Totaal aantal personeelsleden Competenties in huis / outsourcing? (welke profielen, verhouding in house/uitbesteed) Voor projectleider, technische staf en grafici: o Niveau ervaring (senior/junior) o Achtergrond & opleiding o Relevante certifiëringen/trainingen Expertise in welke technologieën? Wordt aan Research & Development gedaan? (hoeveel, op welke vlakken?) 9

10 9.1.5 Projectaanpak Project management skills (projectgrootte, project type) Project management methodologie (welke, certifiëringen) Samenwerkingsmodel (fixed price, time & material, andere) Motivatie Wat zijn de USP s om als aanbieder in aanmerking te komen voor dit project? 9.2 Functionele informatie Op basis van de functionele vereisten omschreven in Appendix 1 wordt de aanbieder gevraagd een antwoord te bieden op volgende onderwerpen en vragen: Algemeen Een schematische voorstelling en tekstuele omschrijving van de globale architectuur, rekening houdend met zowel de functionele als niet- functionele vereisten Welke technologie(ën) word(en) gekozen voor welke onderdelen van de software? Geef hierbij een: o motivatie voor de keuze van de technologie o inschatting van het risico dat de keuze met zich meebrengt op lange termijn, naar upgrades en onderhoud toe Worden er standaard 3rd party componenten gebruikt? Geef hierbij een o motivatie voor de keuze o een overzicht van de implicaties hiervan (licenties, support, upgrades) Toelichting op de keuzes Hoe kan het risico op vendor lock- in beperkt worden door de gemaakte keuzes? Een ruwe inschatting van de kost voor de bouw van het platform. Een gedetailleerde kostenstructuur zal gevraagd worden in de RFP Specifieke business cases De aanbieder wordt gevraagd om een visie te geven op een de hieronder opgesomde problematieken, die toegelicht worden in Appendix 1 en 2. Voor elk onderwerp wordt gevraagd om (in grote lijnen) op een schematische en/of tekstuele manier toelichting te geven bij de visie op de aanpak van elk probleem Machine- aanstuurbaarheid Hoe ziet de aanbieder de machine- aanstuurbaarheid van de software? Wat zijn de mogelijke technische oplossingen? Wat zijn mogelijke risico s en beperkingen waar rekening mee moet gehouden worden? Registratie & profielbepaling Hoe ziet de aanbieder de registratieprocedure en profielbepaling? Graag een toelichting via enkele wireframes Single Sign On Hoe ziet de aanbieder de manier waarop Single Sign On verzorgd kan worden? Meertaligheid Hoe ziet de aanbieder de oplossing van meertaligheid in de software? 10

11 Beveiliging content Rekening houdend met de vereiste dat lesmateriaal zowel op de centrale content repository als op externe webservers geplaatst kan worden, hoe ziet de aanbieder de technische oplossing op beveiliging van dit lesmateriaal? Migratie van data Hoe ziet de aanbieder de aanpak van de migratie van de omvangrijke hoeveelheid data van de huidige versie van Knooppunt naar de nieuwe versie? 11

12 10 Appendix 1: Functionele vereisten 10.1 Inleiding Knooppunt 3.0 is een webgebaseerde toepassing waarmee digitaal lesmateriaal van educatieve uitgeverijen op een beveiligde manier gedistribueerd wordt naar eindgebruikers. De uitgeverijen plaatsen hun digitaal lesmateriaal op een beveiligde omgeving en voorzien deze van een licentie via dewelke eindgebruikers toegang kunnen krijgen. De eindgebruiker is gemachtigd om gedurende een bepaalde periode lesmateriaal te raadplegen na activatie van een licentie d.m.v. een licentieactivatiecode (LAC). Deze codes worden door de uitgeverijen verspreid via de (papieren) schoolboeken, via e- mail of via andere wegen aan de eindgebruiker die recht hebben op toegang tot het lesmateriaal. Bij het aanmelden op Knooppunt krijgt de eindgebruiker een overzicht van het lesmateriaal waarvoor hij een actieve licentie heeft. Via dit overzicht kan hij doorklikken naar het lesmateriaal in kwestie. Het lesmateriaal op zich staat los van en maakt geen deel uit van Knooppunt. De uitgeverij bepaalt zelf hoe het lesmateriaal er uit ziet en hoe het zich gedraagt. De enige voorwaarde voor het lesmateriaal is dat het kan geopend worden in een browser Rollen We onderscheiden volgende rollen of types gebruikers: Eindgebruikers Onder eindgebruiker verstaan we het gros van de gebruikers die naar Knooppunt komen om lesmateriaal te raadplegen Geavanceerde gebruikers Onder de geavanceerde gebruikers verstaan we de medewerkers van de uitgeverijen die o.a. volgende taken uitvoeren: Content opladen Licenties & licentiecodes aanmaken Rapportages raadplegen Vanzelfsprekend, maar cruciaal in dit gegeven is dat uitgeverijen enkel toegang krijgen tot data van de eigen uitgeverij Helpdeskmedewerker De helpdeskmedewerker behandelt de vragen die via de mailbox van de helpdesk binnenkomen en heeft daarvoor een aantal instrumenten ter beschikking om informatie op te zoeken Administrator De administrator heeft toegang tot alle beheerstaken op Knooppunt. De exacte omschrijving van deze taken wordt uitgeschreven in de RFP, maar zal zeker volgende taken omvatten: Gebruikersbeheer Rapportages raadplegen 12

13 CMS functionaliteit (teksten/vertalingen) 10.3 Gebruikersscenario s huidige versie Hieronder beschrijven we de meest gangbare gebruiksscenario s van Knooppunt per type gebruiker. De scenario s beschrijven de situatie zoals ze bestaat in de huidige versie van Knooppunt en zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de werking van Knooppunt, niet als exacte vereiste. Binnen Knooppunt 3.0 zullen de scenario s om redenen van gebruikersvriendelijkheid, efficientie en andere vereisten afwijken van wat hieronder beschreven wordt Leerling & leerkracht Een leerling of leerkracht (hierna gebruiker genoemd) bezoekt Knooppunt om digitaal lesmateriaal te raadplegen. Het gebruikersscenario verloopt als volgt: 1. Bij het eerste bezoek registreert de gebruiker zich: a. Hij vult zijn e- mailadres in en een zelfgekozen wachtwoord b. De gebruiker vult zijn profiel aan: Voornaam en achternaam Aanduiding van de school (of scholen) waar hij les volgt of geeft via een zoekformulier op postcode en/of naam van de school c. Na het invullen van een CAPTCHA en acceptatie van de voorwaarden wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het ingevulde e- mailadres. d. De bevestigingsmail bevat een hyperlink waarmee de gebruiker zijn account kan bevestigen.. e. Eenmaal de gebruiker op de activatielink klikt is hij ingelogd op Knooppunt 2. Bij een herhaald bezoek logt de gebruiker in met zijn e- mailadres en wachtwoord. 3. Indien de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, wordt een mail verzonden naar het e- mailadres met een link waarmee de gebruiker eenmalig toegang krijgt tot Knooppunt en zijn wachtwoord kan wijzigen 4. Eenmaal ingelogd, activeert de gebruiker de licentie van het lesmateriaal door het invoeren van een licentie- activatiecode. Deze licentie- activatiecode vindt hij in het schoolboek dat bij het lesmateriaal hoort of wordt (voor leerlingen) via de leerkracht verkregen. 5. Na acceptatie van de voorwaarden wordt de licentie van het lesmateriaal geactiveerd en heeft de gebruiker toegang tot het lesmateriaal gedurende de periode gedefinieerd in de licentie. 6. Via de link Mijn lesmateriaal krijgt de gebruiker een overzicht van het lesmateriaal waarvoor hij een actieve licentie heeft. 7. Klikken op de link in het overzicht opent het lesmateriaal in kwestie. Het staat de aanbieder vrij om bovenstaand scenario zelf uit te proberen via of Uitgever Content beheren 1. De uitgever logt in met zijn e- mailadres en wachtwoord 13

14 2. Via de link Content beheren wordt de uitgever doorverwezen naar de content repository (in de huidige versie ook CDS genoemd, Content Distribution System), waar het lesmateriaal opgeslagen wordt 3. Via een mappenstructuur navigeert de uitgever naar de plaats waar de content opgeladen moet worden 4. Desgewenst maakt de uitgever een of meer nieuwe mappen aan 5. De uitgever laadt een zip- bestand op, dat op de server uitgepakt en opgeslagen wordt Licentiebeheer De uitgever logt in met zijn e- mailadres en wachtwoord en navigeert naar het onderdeel licentiebeheer. Hier kan hij: 1. Zoeken naar licenties, op basis van een aantal zoekvelden a. De lijst met zoekresultaten wordt getoond b. Hij heeft de mogelijkheid om licenties te wijzigen, te verwijderen, de inhoud te wijzigen of bijhorende licentie- activatiecodes te beheren 2. Een nieuwe licentie aan te maken via een webformulier 3. Binnen een licentie nieuwe inhoud te selecteren (afkomstig uit het CDS, of een link naar lesmateriaal op een eigen web server) 4. Binnen een licentie activatiecodes te beheren via a. Een overzicht van bestaande codes b. Mogelijkheid om nieuwe codes te genereren op basis van een aantal modellen (zie verder voor een beschrijving van de modellen) Rapportages raadplegen De uitgever logt in met zijn e- mailadres en wachtwoord en navigeert naar het onderdeel statistieken. Hier kan hij een aantal rapportages raadplegen: Maandoverzicht aantal actieve activaties Detailoverzicht activaties Aantal licenties en activaties per uitlevergebied Overzicht aantal gebruikers Looptijd van activaties Overzicht van aantallen activaties Analyse Mijn profiel Gebruik van content Gebruikersgegevens ophalen Licentiegegevens ophalen Voor de aanbieder is het belangrijk te weten dat voor Knooppunt 3.0 deze rapportages opnieuw zullen gedefinieerd worden in de RFP Administrator Rapportages raadplegen 1. Na inloggen navigeert de administrator naar het onderdeel Statistieken 2. De administrator downloadt een of meer rapportages. De meest courante rapportage is deze van de actieve licenties over de uitgeverijen heen voor een bepaalde periode, die gebruikt wordt voor de facturatie van Knooppunt vzw naar de uitgeverijen 14

15 Helpdeskmedewerker 1. Na inloggen navigeert de helpdeskmedewerker naar het onderdeel Helpdesk. 2. Via een zoekformulier kan hij volgende zaken opzoeken om problemen te behandelen: a. Gebruikers, op e- mailadres b. Licenties, via i. licentiecode ii. licentie- activatiecode meegegeven in de mail aan de helpdesk 10.4 Functionele architectuur Legende Beige: modules in scope. Paars: modules buiten scope, maar die nader onderzoek vereisen en in secundaire project(en) opgenomen worden Wit: externe systemen buiten, maar die wel informatie uitwisselen met Knooppunt Merk op dat in bovenstaande figuur voor de overzichtelijkheid niet alle datastromen (pijltjes) weergegeven zijn Basislaag De onderste laag in het diagram bevat een aantal basale, doch, zeer belangrijke functionaliteiten zoals: Authenticatie van gebruikers Toegang tot gebruikersprofielen Beveiliging (role- based security): wie heeft toegang tot welke functionaliteit? Logging: opslaan van data over gebruik, activaties etc Modules Kanalen: de eindgebruiker zal Knooppunt benaderen via een aantal kanalen, zie

16 Het Licentiekantoor is de meest belangrijke module binnen Knooppunt. Deze module controleert de toegang van de gebruiker tot de content, volgens het licentiemodel gekozen door de uitgeverij. Het Content Repository (CR) is een gemeenschappelijke opslagplaats voor content die de uitgeverij wenst aan te bieden op Knooppunt. De Rapportagemodule leest, consolideert en verwerkt ruwe data uit de logging module. Deze rapportages staan ter beschikking van de uitgeverij en de administrator van Knooppunt en kunnen gedownload worden of via API s ingelezen worden in eigen ERP systemen. Content Creatie Tool (Auteursomgeving): deze module maakt in se geen onderdeel uit van het Knooppunt ecosysteem, maar is er nauw aan gelieerd. De Content Creatie Tool laat de uitgever toe om content aan te maken, deze te deployen naar het CR of naar eigen webservers en te beveiligen via het licentiekantoor. Deze module is niet in scope binnen deze RFI, maar het staat de aanbieder vrij om hieromtrent een visie te geven binnen het antwoord op de RFI Kanalen Huidige situatie Op dit moment worden de gebruikers van Knooppunt bediend via een veelheid aan kanalen: Websites knooppunt.net / digiportail.be (2) Webapps Knooppunt Kiosk/ Digiportail Kiosk (2) Native apps Knooppunt Kiosk/Digiportail Kiosk voor ios/android/windows (2 x 3) Het aanbieden van het geheel van kanalen uit bovenstaande lijst impliceert het ontwikkelen en onderhouden van 10 platformen. Dit is een dure en complexe zaak en noopt tot vereenvoudiging Kanalen in scope We nemen voor deze RFI enkel de website binnen scope: / Kanalen niet in scope Via de Knooppunt kiosk worden zgn bordboeken aangeboden. Dit zijn digitale boeken die verrijkt zijn met extra lagen (bijvoorbeeld voor het tonen van oplossingen) en die via een zgn. bordboekenplayer persoonlijke verrijkingen en notities toelaten. Bordboeken worden zowel via een klassikale oplossing als via een individuele tablet- oplossing aangeboden. Vooral deze laatste oplossing, bestaande uit een aantal native apps, is onderhevig aan een groot aantal problemen, en wordt door de uitgevers in vraag gesteld als duurzame oplossing. Om de gangbare markt van tablets en mobiele toestellen te bedienen moeten per taal immers 3 verschillende apps ontwikkeld worden: één voor ios, één voor Android en één voor Windows devices. Dit zorgt voor een hoge ontwikkel- en onderhoudskost. De native apps binnen Knooppunt ondervinden daarnaast ook stabiliteitsproblemen. De huidige leverancier heeft niet van nature de nodige expertise in huis om op een kwalitatieve manier native apps te ontwikkelen. Ook het uitrollen van de diverse apps (vooral in de App Store van Apple) verloopt 16

17 moeizaam en zorgt voor vertragingen. De uitgevers stellen zich terecht de vraag of het gebruik van native apps een duurzame oplossing is naar de toekomst toe. Deze kanalen vereisen dus nader overleg en worden behandeld in een secundair, parallel project. Het staat de aanbieder evenwel vrij om over deze tabletoplossingen een visie te formuleren in het antwoord op deze RFI Website knooppunt.net en digiportail.be Deze websites vormen de belangrijkste kanalen voor toegang tot Knooppunt Meertaligheid Knooppunt moet beschikbaar zijn in zowel het Nederlands via de website en het Frans via De taal van de interface moet kunnen ingesteld worden door de gebruiker. Een preset van de taal wordt automatisch gemaakt: Surfen naar leidt tot een automatische taalkeuze voor Nederlands Surfen naar leidt tot een automatische taalkeuze voor Frans In de marge hiervan moet het systeem open zijn voor een uitbreiding naar andere talen, en een eenvoudige manier voorzien worden om de interface te vertalen zonder tussenkomst van de leverancier Responsief karakter De website moet responsief zijn, m.a.w. zich aanpassen aan het toestel waarop deze getoond wordt. Hierbij zijn er 2 breekpunten, waarop de site zich aanpast. Desktop naar tablet Tablet naar mobiel Registratie & Login Gebruikers moeten zich zelf kunnen registreren op Knooppunt De registratieprocedure omvat: registratie met e- mailadres en zelfgekozen wachtwoord profielbepaling (zie verder) verificatie van het e- mailadres met een activeringsmail Verder stellen we voor om de klassieke procedures te behouden: inloggen met e- mailadres en wachtwoord procedure voor wachtwoord vergeten : versturen van e- mail met link voor eenmalige toegang + mogelijkheid voor instellen nieuw wachtwoord De registratieprocedure vormt in de huidige versie van Knooppunt een hindernis. Binnen Knooppunt 3.0 is het belangrijk om deze procedures verder te optimaliseren. Een aantal pistes zijn mogelijk: 17

18 Gebruikersvriendelijkheid van de registratieprocedure verder optimaliseren Bulk registratie mogelijk maken via een ICT- coordinator of leerkracht Hulp bieden bij individuele registratie door "empowerment" van meer ervaren gebruikers, bvb leerkrachten of ICT- coordinatoren (hoe dit dan precies in zijn werk zal gaan is nog verder uit te werken) Een simultane Knooppunt registratie moet mogelijk zijn tijdens het registreren op bvb. een methodewebsite van een van de uitgevers. Hiervoor moeten de nodige API s voor voorzien worden Profielbepaling Momenteel wordt de gebruiker gevraagd om volgende gegevens in te vullen tijdens het registratieproces: Type gebruiker: o Leerkracht of docent o Leerling o Andere De school of scholen waar de leerkracht of leerling les geeft of volgt (enkel voor type gebruiker leerkracht of leerling) Hier stellen zich verschillende problemen: het invullen van deze gegevens vormt een extra hindernis in het registratieproces, vooral op het vlak van gebruikersvriendelijkheid (bvb. Google maps selectie van een school) het is onmogelijk om te verifieren of een gebruiker daadwerkelijk leerkracht of leerling is (lerarenkaartnummer vragen is geen sluitend mechanisme) de profielgegevens komen niet altijd overeen met de situatie van de gebruiker (bvb. student lerarenopleiding wil materiaal voor leerkrachten, maar is verplicht een school te kiezen, wat niet klopt met de realiteit) Voor de bestaande doelgroepen zijn de uitgevers geen vragende partij om veel extra informatie te vragen. Er wordt gesuggereerd om volgende extra info te vragen, maar enkel op voorwaarde dat dit op een eenvoudige manier kan gebeuren zonder hinder bij het registreren: Leerkrachten: School / Vak Leerlingen: School / Klas Voor de nieuwe doelgroepen moet bekeken worden welke profielinformatie relevant is en hoe het op een vlotte manier kan opgevraagd worden bij de gebruiker Licentiekantoor Het licentiekantoor vormt het centrale hart van Knooppunt waarmee de uitgeverij de toegang tot het lesmateriaal regelt adhv licenties en licentie- activatiecodes Beveiliging lesmateriaal Beveiliging van lesmateriaal behoort tot de kernfunctionaliteit van Knooppunt. In grote lijnen werkt dit als volgt: 18

19 Content wordt opgeslagen op een server die toelaat de content te beveiligen. Dit kan zowel: o het gemeenschappelijke content repository zijn o een eigen webserver bij de uitgeverij, ingericht voor beveiliging via Knoopunt Aan de content wordt een licentie gekoppeld volgens een van de gangbare modellen Voor deze licentie worden een aantal activatiecodes gegenereerd, via dewelke de eindgebruiker toegang krijgt tot het lesmateriaal, voor de duur gespecifieerd in de licentie Wanneer een gebruiker probeert toegang te verkrijgen tot lesmateriaal, worden 2 controles uitgevoerd: Is de gebruiker geauthenticeerd op Knooppunt? Indien niet, wordt de inlogprocedure opgestart. Indien ja, wordt gecontroleerd of de gebruiker in kwestie de licentie voor dat lesmateriaal geactiveerd heeft. Indien dit niet zo is, dan wordt gevraagd om een licentieactivatiecode in te voeren, en wordt de toegang initieel geweigerd Licenties Onder een licentie verstaan we een stukje data dat bepaalt of een gebruiker toelating heeft om een bepaald stuk lesmateriaal te raadplegen of niet. Een licentie omvat o.a. volgende kenmerken: Licentiecode Eigen code (identificatie binnen de uitgeverij) Titel Icoon (afbeelding voor eindgebruiker) Vak (lijst) Methode (lijst) Jaar (lijst) Niveau (lijst) Omschrijving Profiel: toegankelijk voor leerling, leerkracht, beide Voorwaarden (tekst) Activeerbaar vanaf (datum) Activeerbaar tot (datum) Licentieduur: o X dagen na activatie o Tot einddatum X Deze velden worden herbekeken binnen Knooppunt 3.0 en duidelijk gedefinieerd binnen de RFP. 19

20 Licentieactivatiecodes (LAC) en licentiemodellen Een licentie- activatiecode (LAC) is een code bestaande uit doorgaans 16 karakters 1 waarmee de gebruiker de licentie ontsluit. Een LAC kan 1 of meerdere keren gebruikt worden, afhankelijk van het licentiemodel. Knooppunt moet verschillende licentiemodellen 2 ondersteunen; binnen elk model worden activatiecodes op een andere manier aangemaakt. Een licentiemodel heeft een aantal vaste kenmerken: Licentie waarop de activaties betrekking hebben Verloopdatum o Geen verloopdatum o Activatie kan plaatsvinden tot datum X Geldigheid (uiterste datum waarop de content beschikbaar is) o Datum wordt overgeërfd van de licentie o Content blijft beschikbaar tot datum X Model 1: aantal unieke activatiecodes De applicatie genereert X unieke activatiecodes Elke activatiecode kan slechts 1 x gebruikt worden X wordt bepaald door de uitgeverij Wordt nu reeds gebruikt in huidige versie van Knooppunt Model 2: aantal herbruikbare unieke activatiecodes De applicatie genereert X unieke activatiecodes Elke activatiecode kan Y keer gebruikt worden X en Y worden bepaald door de uitgeverij Wordt nu reeds gebruikt in huidige versie van Knooppunt Model 3: één herbruikbare activatiecode De applicatie genereert 1 herbruikbare activatiecode De activatiecode kan X keer gebruikt worden X wordt bepaald door de uitgeverij Wordt nu reeds gebruikt in huidige versie van Knooppunt Model 4: schoollicentie (nieuw!) De applicatie koppelt de licentie aan een welbepaalde school via een referentie naar een school uit de scholenlijst (zie paragraaf over profielbepaling) Voor deze school kan de licentie X keer geactiveerd worden Is geimplementeerd in huidige versie van Knooppunt, maar is niet in gebruik. Dit licentiemodel vergt nog nadere studie en wordt verder uitgewerkt 1 De code is in sommige gevallen langer dan 16 karakters, omwille van overerving bestaande niet- Knooppunt codes van een uitgeverij 2 Strikt genomen moeten we hier spreken over licentie- activatiemodellen, aangezien ze betrekking hebben op de licentie- activatiecodes. Het begrip licentiemodel is evenwel reeds ingeburgerd binnen Knooppunt, dus we zullen verder deze term hanteren. 20

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014

Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Handleiding Webhosting Online Linux Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 5 2.1 Toegang tot de Zelfservice Cloud 5 2.2 Beginscherm Zelfservice

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Widget TV. Widgets + TV =?

Widget TV. Widgets + TV =? Widget TV Widgets + TV =? Welke toegevoegde waarde hebben widgets bij het kijken naar televisie-uitzendingen en op welke manier kan het concept het beste opgestart worden? Wat is er voor nodig, en wie

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie