Notitie. Molengracht, Breda IMT. Project Uitwisseling via PGD. Ulco Woudstra. uitwisseling via PGD V Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Molengracht, Breda IMT. Project Uitwisseling via PGD. Ulco Woudstra. uitwisseling via PGD V10. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 IMT Notitie Van Ulco Woudstra Aan Project Uitwisseling via PGD Directe telefoon Ons kenmerk uitwisseling via PGD V10 Pagina 1/10 1. Inleiding In deze notitie wordt het globale technisch ontwerp betreffende de uitwisseling via PGD uitgewerkt, zoals beschreven in het betreffende beslisdocument (zie bijlage 1). Hieruit is overgenomen de volgende figuur 1, waarin op gegevens/informatie-niveau wordt weergegeven hoe de uitwisseling tussen de verschillende elementen plaatsvindt. Figuur 1: Beschrijving systeem op gegevens/informatie-niveau

2 Pagina 2/10 Toelichting op de nummers in Figuur 1 en de verdere uitwerking op gegevens/informatieniveau (zie de sub notering a,b, c etc.). 1) Beelden en verslagen uit het PACS worden aangemeld bij de UPZuid registry; a. Dit is een bestaande werkwijze die niet wordt aangepast. b. Tevens wordt door Amphia een BPPC document aangemeld bij de registry, d.w.z. de patiënt wil de gegevens delen met zorgverleners in de volgende fasen van het behandelingsproces. 2) Het medisch dossier (medicatie, labverslagen, etc.) wordt uit EPIC ontsloten en zichtbaar gemaakt voor de patiënt (en externe zorgverlener) via de patiëntinterface. Voor het creëren van inzage in het medisch dossier wordt gebruik gemaakt van MyChart (en Carelink), het patiëntportaal van Epic; a. Deze standaard componenten van Epic worden as-is gebruikt. De identificatie/autorisatie verloopt via de patiëntinterface van Meddex. 3) De patiënt kan beelden en verslagen via de patiëntinterface raadplegen; a. De patiënten die toegang krijgen om te kunnen raadplegen worden gekenmerkt door een Meddex-vinkje in Epic (Mychart active flag). Dat wil zeggen door een Amphia-medewerker wordt in Epic aangegeven dat de betreffende patiënt toegang krijgt tot de patiëntinterface van Meddex. b. Door Meddex wordt dit vinkje 8 maal per dag geraadpleegd en worden NAW patiëntgegevens uit Epic geladen in Meddex. Dit betreft de volgende gegevens: i. BSN ii. Amphia patiënt nummer iii. Achternaam iv. Voorvoegsel (van der, van, etc..) v. Meisjesnaam (indien aanwezig) vi. Voorvoegsel meisjesnaam vii. Voorletters viii. Voornaam ix. Geslacht x. Geboortedatum xi. Adres xii. Huisnummer xiii. Postcode xiv. Woonplaats xv. xvi. (Mobiel) Telefoon 4) De patiënt geeft toestemming of medische gegevens beschikbaar mogen worden gesteld aan Verbeeten. Dit consent wordt apart vastgelegd: voor beelden en verslagen wordt het consent via UPZuid vastgelegd; voor de medische gegevens wordt het consent in Epic vastgelegd.

3 Pagina 3/10 a. Het consent voor UPZuid wordt vastgelegd via het XDS BPPC document. Door Meddex kan alleen toestemming worden verleend op het niveau van zorgverlener. b. Het consent in Epic kan alleen worden vastgelegd op het niveau alles of niets d.w.z. de indicator toestemming (WGBO TOESTEMMING EXTERN (ID )) staat op ja of nee. Deze wordt standaard op ja gezet door Amphia (zie bovenstaand punt 1). c. De vertaling van niveau a naar niveau b wordt als volgt uitgevoerd: i. In Meddex wordt de betreffende radiotherapeut van Verbeeten opgenomen. Als de patiënt inlogt in Meddex, dan wordt deze radiotherapeut vermeld. ii. Als de patiënt zijn toestemming wil intrekken, dan wordt de naam van de radiotherapeut verwijderd door de patiënt. Het Meddex systeem geeft dan de volgende signalen: 1. Naar UPZuid registry: een BPPC document met een negatief consent. 2. Naar Epic: een mail naar een Amphia adres met de mededeling dat het toestemmingsvinkje op nee moet worden gezet. Dit wordt handmatig uitgevoerd door een Amphia medewerker. iii. Als de patiënt opnieuw toestemming wil geven, dan moet minimaal één naam van een radiotherapeut weer worden ingevuld. Meddex stuurt dan de volgende berichten: 1. Naar UPZuid registry een BPPC document met een generiek positief consent 2. Naar Epic: een mail naar een Amphia adres met de mededeling dat het toestemmingsvinkje op ja moet worden gezet. Dit wordt handmatig uitgevoerd door een Amphia medewerker. 5) De patiënt voert beheer over de toegang tot het medisch dossier, de beelden en verslagen door toestemmingen in te trekken via de patiëntinterface; a. Zie bovenstaand punt 4 6) Medewerkers uit het Verbeeten instituut raadplegen zowel het medisch overdrachtsdossier (uit Epic) als radiologische beelden en verslagen (uit UPZuid) - indien de patiënt toestemming heeft gegeven tot beide; a. UPZuid: als BPPC generiek consent positief, dan krijgen alle gebruikers toegang; als negatief, dan krijgt geen gebruiker toegang. b. Epic: de Verbeeten gebruiker kan het toestemming-vinkje raadplegen om te weten of de patiënt toestemming heeft gegeven. 7) Een patiënt kan gegevens toevoegen aan de patiëntinterface, optioneel kunnen deze ook worden gepubliceerd op de registry waarbij de patiëntinterface als source geldt. a. Deze functionaliteit is nog niet ingevuld.

4 Pagina 4/10 2. Ontwerp op applicatie-niveau De in Figuur 1 getekende patiënt interface wordt in onderstaande Figuur 2 weergegeven als Meddex, met connecties naar UPZuid en Epic/Amphia. Figuur 2: Connecties van Meddex met UPZuid en met Epic. Opmerkingen: In Figuur 2 is alleen Epic Mychart getekend (en hieraan wordt Carelink toegevoegd). De PDQ (NAW gegevens) komt niet uit UPZuid maar uit Epic. (zie 1.3.b) De verbinding naar de initiating gateway loopt fysiek via Intermax (stercommunicatieconcept).

5 Pagina 5/10 De communicatie tussen de XDS consumer en de UPZuid registry en de Amphia repository (initiating gateway) is volgens standaard XDS regels. De intelligentie van de vertaling van het BPPC op niveau zorgverlener naar BPPC conform Amphia (Zie paragraaf 1 punt 4) wordt uitgevoerd binnen Meddex. Dus UPZuid hoeft hiervoor niets aan te passen. De communicatie van Meddex naar Mychart/Carelink is slechts op basis van een URL die wordt aangeroepen (identificatie/authenticatie wordt in paragraaf 3 uitgewerkt). De gebruiker komt dan in een apart tabblad in Meddex terecht en komt weer terug in Meddex als de applicatie Mychart/Carelink wordt gestopt. Door Meddex wordt het patiënt BSN meegegeven zodat Epic Mychart/Carelink meteen de betreffende patiëntgegevens kan tonen (na vertaling van BSN in Amphia patiëntennummer). De URL voor Mychart bevat Amphia patiëntennummer; de URL voor Carelink bevat AGB code zorgverlener plus Amphia patiëntennummer. De communicatie tussen Meddex Connector en de Epic database betreft de volgende gegevens: Het raadplegen van het toegangsvinkje (paragraaf 1.3) en het ophalen van de NAW gegevens. De communicatie tussen Meddex Backend en Epic gaat via het versturen van een mail in Outlook. 3. Ontwerp op infrastructuur-niveau In de bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de infrastructurele componenten in hun onderlinge samenhang. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gebieden Untrusted (rood, Meddex), Trusted (groen, Amphia LAN), Security (geel, Amphia DMZ) en Federated (blauw, UPZuid en trusted XDS relaties). In de bijlage 3 wordt uitgelegd wat het principe is van ADFS en claimbased authentication, dat wordt gebruikt om Meddex op een vertrouwde manier de identificatie en authenticatie te laten doen voor Amphia. In bijlage 4 wordt dit verder uitgewerkt op functioneel niveau. Bijlagen 2 en 3 zijn niet noodzakelijk voor niet-technische mensen om paragrafen 1, 2 en 4 te begrijpen. De in figuur 2 genoemde relaties worden in bijlage 2 weergegeven. De basis hiervoor zijn VPN site2site verbindingen tussen Intermax, Amphia en Rekencentrum Meddex. De verbindingen Intermax Meddex en Amphia Meddex zijn inmiddels aangelegd. De XDS communicaties (blauwe pijlen) betreft XDS standaarden.

6 Pagina 6/10 De gestippelde lijn tussen de PDQ consumer en Epic betreft punt 3 van paragraaf 1. Dit kan worden opgeleverd door Epic (elke 2 uur worden overdag gegevens ververst). 4. Uitgangspunten t.a.v. beveiliging De toegang tot gegevens is tweeledig, een gedeelte wordt door Meddex afgedicht en een gedeelte ligt bij Amphia. Hackers slaan toe op functioneel en technisch gebied en proberen combinaties te vinden om er tussen te kunnen breken. Daar hebben we in het ontwerp al veel rekening mee gehouden. De ingang: Meddex heeft een methodiek om inloggen te beveiligen. Dit is gebaseerd op gegevens, welke Amphia aanleverd (naam, , telefoon) waarmee een veilige verbinding wordt gerealiseerd. Dit wordt gedan op basis van meervoudige herkenning. De gegevens staan vast (naam, ) en via (telefoon, SMS) wordt extra gecontroleerd of de gebruiker is voor wie hij zich uitgeeft. (Weten van gegevens en hebben van middelen). Op dat moment kan Meddex een veilige connectie opzetten. Een veilige connectie kan een veilige sessie opzetten, als de twee eindpunten voldoen aan de goed beheerde standaard (gepatched, antivirus up-to-date, firewall, geen mallware). Daarnaast dienen de eindpunten alleen toegankelijk te zijn voor de betreffende gebruikers. XDS sessie: De sessie die met Meddex is opgezet, kan verlengt worden met SAML tokens naar het XDS affinity domein. Binnen het XDS domein gelden dezelfde regels rondom endpoint beveiliging, veilige connectie, etc. Dit is vastgelegd in het XDS convenant en aansluitdocument. De MyChart optie is vergelijkbaar, echter niet geborgd door IHE profielen maar door een Veilige Infrastructuur Architectuur. Het SAML token kan hier aangenomen worden door Amphia om de veilige sessie naar Amphia door te trekken. Deze gegevens kunne ook gebruikt worden voor Single Sign On. Doordat Amphia de gegevens in eerste instantie verstrekt, kan er ook eenvoudig intern autorisaties uitgegeven worden op de beschikbare gegevens. Dit zal via een tussenstop gaan. De patiënt raadpleegt een server (MyChart) en deze server haalt op EPIC alleen de gegevens waar de gebruiker bevoegd voor is en koppelt deze terug naar de MyChart server, waar de presentatie plaats vindt. Wanneer het geen patiënt is (geïdentificeerd via BSN) maar een zorg verlener (BSN + GBA) zal de identificatie en autorisatie stringenter worden ingeregeld. Een zorg verlener kan meerdere patiënten in zien. De gehele opbouw is encrypt op hige standaarden, toegang verkrijgen tot identiteit is minimaal en om autorisaties van buitenaf te regelen is onmogelijk. Daarmee blijven twee punten openstaan: technisch en social enginering. Technisch houd in dat er

7 Pagina 7/10 middelen moeten zijn op updates in te kunnen regelen, security software inregelen en de controle dat alles is ingeregeld (bv NAC, perimeter firewalls, audits, etc). Dit is te realiseren. Dan blijft onjuist gebruik van de personen het grootste risico. De patiënten laptop is toegankelijk, intern worden de juiste procedures niet gevolgd, mensen zijn te manipuleren om (onbewust) gegevens te verstrekken etc. Dit dient door awareness en herhaalde herinnering duidelijk gemaakt te worden. In de lijn die we nu opzetten is de veiligheid ingeregeld. Het is gebaseerd op een vertrouwen tussen een aantal partijen, waaronder Meddex, Amphia en de UPZuid Community. Ook de patiënt en hulpverlener mogen we hier niet vergeten. 5. Flow voor de patiënt en de zorgverlener Voor de patiënt: 1) Patiënt logt in op Meddex (via username, password en sms) 2) Op het Meddex scherm krijgt de patiënt het aanbod van de volgende gegevens: a. NAW gegevens b. Optie om Beelden en verslagen (vanuit XDS registry) in te zien. Dit is standaard XDS consumer functionaliteit. c. Optie om BPPC te wijzigen. Op de achtergrond wordt door Meddex uitgevoerd wat beschreven staat in paragraaf ) Optie om naar overige gegevens te gaan (Mychart via site2site verbinding tussen Meddex rekencentrum en Amphia) en geef BSN nummer mee. Als patiënt stopt, dan komt deze terug in scherm 2. Voor de zorgverlener: hetzelfde als voor de patiënt met de volgende verschillen: Zorgverlener gaat naar Carelink i.p.v. Mychart (en krijgt de AGB code mee (naast Amphia patient nummer)).

8 Pagina 8/10 Bijlage 1: POC beslisdocument (Jelmer Kranenburg) Bijlage 2: Infrastructuur ontwerp (Edwin Groenewegen) Bijlage 3: Publiceren van gegevens aan externen (Edwin Groenewegen) Bijlage 4: Beschrijving van de claimbased authenticatie In onderstaande figuur 3 wordt het proces van claimbased authenticatie (uit bijlage 3) beschreven. Vanuit Epic wordt een tijdelijke AD (SQL database) opgebouwd met 16 data elementen per patiënt (Zie 1.3). Deze patiënten zijn niet bekend in de Amphia AD. De externe zorgverleners hoeven niet bekend te zijn in de Amphia AD. Meddex doet de identificatie/autorisatie van de patiënten, die aanmelden bij het patiënt portal. Ook doet Meddex de identificatie/autorisatie van de zorgverleners die aanmelden bij het patiënt portaal. Als de patiënt verder wil naar Mychart, dan wordt door Meddex een SAML token (met BSN nummer) gestuurd naar Amphia. Deze wordt gecontroleerd door de Firewall en gaat daarna door naar de UAG. De UAG (uitgebreid met ADFS server) checkt het SAML token (BSN patient): Als BSN patiënt in tijdelijke AD (patient) dan toegang Mychart OK. Als een externe zorgverlener verder wil naar Carelink, dan wordt door Meddex een SAML token (met BSN patiënt en AGB code zorgverlener) gestuurd naar Amphia. Deze wordt gecontroleerd door de Firewall en gaat daarna door naar de UAG. De UAG (uitgebreid met ADFS server) checkt het SAML token (BSN patient): Als BSN patiënt in tijdelijke AD (patient) dan toegang tot Carelink OK. Er wordt dus geen verificatie gedaan van de AGB code van de zorgverlener. Door de UAG/Federation server/radius server vindt een verrijking plaats van het SAML token (d.w.z. het Amphia patientnummer wordt meegenomen uit de tijdelijke AD ) op basis waarvan URL s kunnen worden opgesteld. Als toegang Mychart OK dan wordt een URL geopend naar Mychart (met Amphia patientnummer). Als toegang Carelink OK dan wordt een URL geopend naar Carelink (met Amphia patientnummer en AGB code zorgverlener).

9 Pagina 9/10 In figuur 3 wordt onderscheid gemaakt tussen productie (P) en testomgeving (T) voor - Mychart/Carelink en de onderliggende Epic database - Meddex - XDS De UAG, de ADFS server, de SQL database ( tijdelijke AD ) en de Meddex extractie programmatuur zijn enkelvoudig uitgevoerd. Dat betekent dat dit eerst wordt gebruikt in de T-omgeving en daarna wordt overgezet naar de P-omgeving. Amphia Applicatie Authenticatie Meddex Applicatie XDS registry Software lokaal Software Software Mychart / Carelin Mychart / Carelin Meddex P Meddex T XDS P XDS T UAG Epic DB P Epic DB T ADFS Server SQL databas e Meddex extract ie Figuur 3: Functionele weergave van claim based authenticatie

10 Pagina 10/10 In de uitwerking door Patrick Koevoets Brainforce van de UAG functie wordt een Microsoft Federation server toegevoegd die de communicatie verzorgt van de UAG naar de tijdelijke AD (SQL database). Hieronder is een beschrijving van het complete federation proces voor MyChart/ Carelink ( punt 1 t/m 4 kan afwijken dit is volgens het officiële federation proces) 1) De gebruiker gaat naar MyChart/CareLink 2) De gebruiker komt uit op de UAG server. 3) De UAG server ziet dat de gebruiker nog niet gevalideerd doormiddel van SAML en stuurt de gebruiker naar de federation Server van Amphia. 4) De federation server stuurt de gebruiker naar de Meddex federation server. 5) De gebruiker authentiseert en krijgt een SAML token van de Meddex federation server. 6) De Meddex federation server stuurt de gebruiker met het SAML token terug naar de federation server van Amphia. 7) De federation server van Amphia valideert de token. 8) De federation server verrijkt de SAML token met informatie uit de bron systemen (SQL server) van Amphia 9) De federation server van Amphia stuurt de gebruiker met de aangepast SAML token terug naar de UAG server. 10) De UAG server ziet dat de gebruiker een token heeft en accepteert de aangepast SAML token. 11) De SAML token wordt gelezen door transformatie service en vertaalt deze naar een formaat voor de applicatie 12) De gebruiker wordt automatisch door gestuurd naar de applicatie en krijgt toegang. Bovenstaande stappenplan gaat uit van onderstaande componenten aan Amphia zijde: Verrijking gegevens (SQL/AD) Federation Server (ADFS) Custom ruleset voor verrijking van gegevens binnen federation server. UAG Server met meerdere portals (federation en applicatie(s)) Script voor post validatie of een SAML token vertaal service.

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026 indi-2009-07-026 Cross Layer Identity Project: SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga van Wijnen Auteur(s) : Erik Sneep en Peter Clijsters (Everett) Opleverdatum : 27-07-2009 Versie

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010 Definitiestudie Crisiscommunicatie Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Installatie- en configuratiehandleiding voor de Xelion SMS gateway Dit document is bedoeld voor beheerders Inhoud 1 SMS module - Xelion Phone System... 1 1.1

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie