Het voorgesprek. Welkom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het voorgesprek. Welkom"

Transcriptie

1 Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt krijgen bij het aflossen van uw schulden. In een voorgesprek kunnen we bekijken of de gemeente u kan helpen. Voorgesprek U krijgt een kort gesprek met een consulent van Schuldhulpverlening. De consulent stelt u dan vragen over uw inkomen, uw uitgaven en uw schulden. Hebt u een koop- of huurhuis, hebt u een gezin, bent u in loondienst of hebt u een eigen bedrijf? De vragen zijn zeer persoonlijk, maar het is belangrijk dat de consulent deze gegevens van u heeft om een goed beeld van uw persoonlijke situatie te krijgen. Aan het einde van het gesprek hoort u van de consulent welke mogelijkheden er zijn en wat wel of niet kan. De consulent vertelt u direct wat de gemeente voor u kan doen en nog belangrijker, wat u zelf moet doen. Mogelijkheden o Advies & informatie In een eerste gesprek met de consulent krijgt u informatie over een aantal belangrijke dingen die u eerst nog moet doen. Als alles in orde is, dan krijgt u een aanvraagformulier mee om in te vullen. Daarna kunt u bekijken of u wel of geen aanvraag doet. o Aanvraag Schuldhulpverlening Tijdens een eventueel tweede gesprek kunt een aanvraag doen voor Schuldhulpverlening. U krijgt een formulier mee om uw aanvraag definitief te maken. o Zelf verder U moet na het voorgesprek zelf zorgen voor een oplossing omdat u geen aanvraag kunt doen voor Schuldhulpverlening. De consulent vertelt de reden daarvoor en geeft u advies. Het is altijd mogelijk om toch een aanvraag te doen. U kunt de consulent dan vragen om een aanvraagformulier. Als u dan toch niet aan de voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag wel afgewezen. Het is daarom belangrijk om eerst aan alle voorwaarden te voldoen voordat u een aanvraag indient. Illustratie die het proces laat zien voorgesprek aanvraag SHV Advies & Informatie Zelf verder

2 Advies en informatie U kunt (nog) geen aanvraag doen Tijdens het voorgesprek heeft de consulent met u gesproken en bepaald dat het nog te vroeg is om een aanvraag in te dienen. Er moeten nog zaken geregeld worden, voordat de gemeente u kan helpen. Misschien is schuldhulpverlening niet eens nodig en kan de consulent u adviezen geven waardoor u zelf uw problemen kunt oplossen. Afspraken De consulent waarmee u het voorgesprek had maakt afspraken met u over de voortgang. Gesprekken In een of twee persoonlijke gesprekken vertelt de consulent u duidelijk wat er nog nodig is om alles te regelen. De gesprekken zijn (op afspraak) in het gemeentekantoor. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging, zo kunt u terugzien wat er afgesproken is. Toch een aanvraag? Mocht tijdens of na de gesprekken blijken dat u toch een aanvraag voor Schuldhulpverlening kunt doen, dan krijgt u het aanvraagformulier mee. Geen aanvraag? Soms is uw situatie niet zo erg dat schuldhulpverlening nodig is. De consulent zorgt ervoor dat u voldoende informatie krijgt om verder te kunnen. Als er nog veel geregeld moet worden voordat u een aanvraag kunt doen, sluit de consulent uw melding af. De consulent geeft u aan wat u nog moet doen om wel in aanmerking te komen. Schuldhulpverlening Wat betekent schuldhulpverlening U kunt hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Dit kan alleen als u inwoner bent van Pijnacker- Nootdorp. Na het inleveren van uw dossier sturen wij deze naar de gemeente Zoetermeer. Daarmee hebben wij een samenwerkingsovereenkomst voor schuldhulpverlening. De consulent schuldhulpverlening (SHV) bemiddelt voor u met de schuldeisers. U moet er wel voor zorgen dat de consulent alle gegevens heeft die daarvoor nodig zijn. U blijft altijd verantwoordelijk voor de gegevens en uw schulden. Om te kunnen bemiddelen met de schuldeisers moet u een maandelijks inkomen op minimaal bijstandsniveau hebben. Ook wordt er een budgetplan voor u gemaakt waaraan u zich moet houden. Op die manier weet de consulent welk bedrag u beschikbaar heeft voor de schuldeisers. Het bedrag voor de schuldeisers moet zo hoog mogelijk zijn. Daarom blijft er weinig geld over voor uw boodschappen. Het is belangrijk dat u zorgt dat uw inkomen zo hoog mogelijk is. Het is dan makkelijker om afspraken te maken met schuldeisers. Meestal duurt het vier tot zes maanden voordat uw inkomen en uw budgetplan goed geregeld zijn. Dan pas is het voor de consulent duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

3 Als uw administratie goed op orde is en u snel het antwoord op de vragen van de consulent hebt, kan het snel gaan. Maar de consulent is vaak afhankelijk van instellingen, zoals de Belastingdienst en Budgetbeheer. Overzicht schulden Wanneer uw inkomen goed is en u zich houdt aan uw budgetplan, weet de consulent welk bedrag u maandelijks overhoudt voor de schuldeisers. Dan tekent u samen met de consulent een overeenkomst en kan de regeling starten. Op dat moment is de consulent de officiële contactpersoon voor de schuldeisers. De consulent vraagt alle schuldeisers om het definitieve saldo van de schuld door te geven. Vanaf dat moment mogen er beslist geen nieuwe schulden meer bijkomen. Als dat wel gebeurt, dan moet de consulent uw traject stopzetten. Er kan dan niet meer bemiddeld worden met de schuldeisers. De schuldeisers hebben drie weken de tijd om te reageren. Daarna krijgen ze opnieuw een brief en weer twee weken de tijd. Als daarna nog geen reactie is belt de consulent de schuldeisers op met het verzoek om te reageren. Het kan dus in totaal vijf weken of soms langer duren. Voorstel aan schuldeisers U krijgt een laatste keer het schuldenoverzicht te zien van de consulent. Kijkt u zelf goed of alle schulden hierop vermeld staan. Als er nieuwe schulden zijn dan kunt u dit nu nog aangeven. Als alles klopt, dan kunt u het overzicht ondertekenen. Komen er later toch schulden bij dan wordt de regeling beëindigd en kunt u de eerstkomende jaren geen gebruik maken van de schuldhulpverlening. Het is daarom belangrijk dat u het schuldenoverzicht goed controleert! Daarna doet de consulent de schuldeisers een voorstel. Meestal voor 36 maanden. De consulent vraagt de schuldeisers om akkoord te gaan met betaling van een deel van de totale schuld en om het restant na drie jaar kwijt te schelden. Als de schuldeisers daarmee akkoord gaan, bent u na drie jaar schuldenvrij. Dit heet een minnelijke regeling. 1. Alle schuldeisers gaan akkoord? Dan bent u over drie jaar helemaal van uw schulden af. Uiteraard moet u zich drie jaar lang goed aan het budgetplan houden en ervoor zorgen dat u geen nieuwe schulden maakt. U moet zorgen dat u zoveel mogelijk inkomen krijgt. U moet ook altijd de consulent informeren als er iets vreemds gebeurt in uw budgetplan, bijvoorbeeld: o er verandert iets in uw vaste lasten o u krijgt ander of meer werk o u heeft helemaal geen werk meer of o u krijgt opeens een extra bedrag op uw bankrekening gestort waar u niets van af wist of iets dergelijks. In deze drie jaar doet de consulent jaarlijks een hercontrole van uw gegevens en worden eventueel uw afloscapaciteit en budgetplan aangepast. Ook wordt een gedeelte van het afgesproken bedrag aan de schuldeisers betaald.

4 2. Niet alle schuldeisers akkoord? Dan is een minnelijke regeling nog steeds mogelijk. Hiervoor zijn er wel voorwaarden, die per situatie kunnen verschillen. De consulent legt u uit wanneer en waarom het nog wel mogelijk is om een minnelijke regeling in te gaan. De consulent kan adviseren om een dwangakkoord aan te vragen bij de rechtbank. Dan wordt aan de rechter gevraagd om de schuldeisers die niet akkoord waren te dwingen om toch akkoord te gaan. Als de rechter daarmee instemt, dan zijn de schuldeisers verplicht om akkoord te gaan en is de minnelijke regeling geslaagd. 3. WSNP Is de minnelijke regeling mislukt en is de rechtbank het niet eens met een dwangakkoord of is een dwangakkoord helemaal niet mogelijk? Dan is de enige en laatste mogelijkheid de toegang tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Alleen de rechter kan u toegang geven tot de WSNP. De consulent maakt, samen met u, een verzoekschrift. U moet dit verzoekschrift zelf inleveren bij de rechtbank. De rechter bepaalt of u in aanmerking komt voor de WSNP. Komt u in aanmerking voor de WSNP dan wijst de rechter u een WSNPbewindvoerder toe voor de duur van de WSNP. De WSNP is een zwaar traject. De WSNP-bewindvoerder is verplicht om zoveel mogelijk van uw geld te reserveren voor de schuldeisers. Hij kan u ook verplichten om uw waardevolle spullen te verkopen, u verplichten om te solliciteren en hij krijgt als eerste uw post. De WSNP is uw laatste kans om in ongeveer drie jaar van uw schulden af te komen. Mocht het WSNP-traject eerder afgesloten worden dan mag u de eerste tien jaar geen verzoekschrift meer indienen. De gemeente kan u dan niet meer helpen. Als de rechter uw WSNP-verzoek niet goedkeurt, dan kan de gemeente ook niets meer voor u doen. Tabel die de tijd en de stappen laat zien Tijd wat uitleg 4-6 mnd stabilisatiefase Uitzoeken of u de juiste inkomsten heeft, zo laag mogelijke kosten en wat er dan overblijft voor aflossen. Minimaal 3 mnd Opgave schuldeisers Opvragen definitief saldo aan alle schuldeisers, u mag geen nieuwe schulden maken Voorstel schuldeisers Voorstel welk bedrag u in 36 maanden kunt betalen aan uw schuldeisers. Zij moeten akkoord gaan met dit voorstel. 36 mnd (of of) minnelijke schuldregeling dwangakkoord WSNP U betaalt uw schuldeisers via de gemeente (team Schuldhulpverlening). U leeft volgens het afgesproken budgetplan. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. U betaalt uw schuldeisers via een bewindvoerder die is aangewezen door de rechter. De regels zijn strenger dan bij de minnelijke schuldregeling en een dwangakkoord.

5 Het aanvraagformulier U hebt het aanvraagformulier gekregen, dit is nodig om een traject Schuldhulpverlening bij de gemeente aan te vragen. U hebt vier weken de tijd om het aanvraagformulier met alle bijlagen op afspraak bij uw consulent in te leveren. terug te sturen of af te geven bij de gemeente. Na de intake krijgt u ook een beschikking waarin staat dat u toegang heeft tot schuldhulpverlening. Alles wat van u gevraagd wordt in het aanvraagformulier is belangrijk voor het beoordelen van uw aanvraag. Als er stukken ontbreken wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Het formulier lijkt op een dossier. Op die manier is het voor u heel overzichtelijk. Als u het formulier netjes samenstelt en weer goed inbindt, dan kan uw dossier heel snel worden ingevoerd in de computer. U kunt er zelf voor zorgen dat uw dossier snel in behandeling kan worden genomen. Geen originelen Lever alleen kopieën in. Originele brieven kunnen wij niet aannemen, deze worden teruggestuurd. Soms staat er op een brief duplicaat, maar is de brief toch een originele brief waarvan toch een kopie gemaakt moet worden. Intake Uw aanvraag is compleet ingeleverd en ingevoerd, u krijgt een consulent toegewezen. Dit is een medewerker van de gemeente Zoetermeer. De consulent van gemeente Pijnacker-Nootdorp blijft nauw betrokken bij de voortgang van uw dossier. Het is de bedoeling dat een consulent bij een dossier blijft tot het einde van een traject Op basis van uw aanvraag maakt de consulent een afspraak met u voor het intake-gesprek. Bij het intake-gesprek maakt u kennis met de consulent. Aan de orde komt uw situatie, wat u nog moet doen of inleveren. U neemt samen de rechten en plichten door, hierin staat waaraan u zich moet houden en waar u recht op heeft gedurende het hele traject. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Plan van aanpak De intake-fase wordt afgesloten met een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat wat de consulent gaat doen, wat u nog moet doen en hoe het hele traject verder zal verlopen. Dit plan van aanpak moet u ook ondertekenen en krijgt u mee naar huis. U kunt altijd terugkijken in het plan van aanpak waar u in het traject staat en wat er nog moet of gaat gebeuren. Stabilisatie Uw aanvraag schuldhulpverlening is in behandeling genomen en het plan van aanpak is gemaakt. De volgende stap in het proces is stabilisatie. Dit betekent dat u samen met de consulent uw financiële situatie bekijkt. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie. Het is belangrijk dat uw inkomen zo hoog mogelijk is.

6 Kosten zo laag mogelijk Het is ook belangrijk dat uw vaste lasten zo laag mogelijk zijn. 1. De vaste lasten zijn kosten die u moet maken om te leven zoals: o Huur o Gas en electra o Water o Ziektekostenverzekering o WA/Inboedel -verzekering Dit zijn de kosten die altijd betaald moeten worden. Hier mag geen achterstand (meer) in ontstaan. 2. Andere vaste lasten, die variabel zijn en meestal niet noodzakelijk, zijn bijvoorbeeld: o Abonnementen (tijdschriften, kranten en dergelijke) o Loterijen o Donaties o Lidmaatschappen (kerk, verenigingen) Deze kosten moeten worden stopgezet. U mag geen kosten meer maken die in deze groep vallen. 3. Er zijn kosten die wel noodzakelijk zijn, maar lager gemaakt kunnen worden zoals: o Televisie o Internet o Telefoon Deze kosten moeten zo laag mogelijk gemaakt worden, dus geen extra tv zenders of extra snel internet of extra beltegoed. U moet zelf zorgen dat deze kosten zo laag mogelijk zijn. 4. Als laatste zijn er de uitgaven voor eten, drinken, kleding en dergelijke. In een traject voor schuldhulpverlening is dit bedrag om twee redenen heel laag. o Zo min mogelijk geld uitgeven, zodat er dan meer geld overblijft voor de schuldeisers o Omdat de consulent op deze manier kan waarborgen naar de schuldeisers dat er zoveel mogelijk geld gereserveerd wordt. De consulent kan samen met u bepalen welke kosten niet meer gemaakt mogen worden of welke kosten omlaag moeten. Ook kan de consulent aangeven wat u moet doen om uw inkomsten zo hoog mogelijk te krijgen. De consulent is er voor u, maar ook voor uw schuldeisers. De consulent treedt op als bemiddelaar en stelt zich daarom zakelijk op. Inkomsten en uitgaven aangepast? Als alle inkomsten hoog genoeg zijn en alle maandelijkse lasten goed zijn geregeld en zo laag mogelijk zijn, kunt u naar de volgende fase van het traject. In dit deel van het traject is het belangrijk dat de gemeente beschikt over al uw gegevens, alle schulden bekend zijn en alle benodigde documenten van het traject in orde zijn. Steun Voor een goede afloop van het traject is uw persoonlijke welzijn ook belangrijk. Het traject is namelijk zwaar en duurt lang, zonder hulp van anderen is het niet of moeilijk vol te houden. De consulent zal u hierin ook begeleiden.

7 Inkomensbeheer Budgetplan Het budgetplan is gemaakt. Hierin staat heel duidelijk welk bedrag er maandelijks nodig is om uw vaste lasten te betalen. En hoe hoog, in uw situatie, het wekelijks budget voor boodschappen, kleding en andere uitgaven is. Deze bedragen bij elkaar opgeteld is het Vrij Te Laten Bedrag ( VTLB). Het hele bedrag boven het VTLB wordt gereserveerd voor de schuldeisers. Dat is de AflosCapaciteit. De afloscapaciteit hoeft niet iedere maand hetzelfde te zijn, soms heeft u meer inkomen, soms minder. Het VTLB is wel altijd hetzelfde bedrag, zolang er niets verandert in uw vaste lasten of situatie. In sommige situaties heeft u geen afloscapaciteit. Bijvoorbeeld als u een uitkering van de Wet Werk en Bijstand heeft. Deze uitkering is een minimuminkomen. Dit zou dan betekenen dat mensen met een bijstandsuitkering niet in aanmerking kunnen komen voor Schuldhulpverlening. In zo n situatie geldt een minimale afloscapaciteit. Deze wordt jaarlijks vastgesteld volgens een tabel. De afdeling Schuldhulpverlening is verplicht om het bedrag dat u beschikbaar heeft voor de schuldeisers op een aparte bankrekening te zetten. Start inkomensbeheer De budgetbeheerder start daarom met het beheren van uw inkomen (inkomensbeheer). Inkomensbeheer kan op verschillende manieren: o Volledig Budgetbeheer Al uw inkomen gaat naar de inkomensbeheerder. Iedere week krijgt u alleen het leefgeld. Uw andere rekeningen worden betaald door de inkomensbeheerder. U moet alle post over te betalen rekeningen doorsturen naar de inkomensbeheerder. o Gedeeltelijk Budgetbeheer Al uw inkomen gaat naar de inkomensbeheerder. Samen met de consulent bepaalt u welke rekeningen u zelf kunt betalen. De inkomensbeheerder zorgt dat u voldoende geld krijgt om alle rekeningen te betalen en uw leefgeld. o Financieel Beheer Al uw inkomen gaat naar de inkomensbeheerder. De inkomensbeheerder maakt het VTLB over naar uw bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van al uw vaste lasten, boodschappen en overige uitgaven. De inkomensbeheerder houdt het restant in, dit is bedrag wat u moet sparen voor de schuldeisers. Voor alle drie soorten beheer is het noodzakelijk dat uw inkomen voldoende is om alles te kunnen betalen wat er in het budgetplan staat. Het allerbelangrijkste is, dat uw vaste lasten betaald worden, zelfs als er daardoor minder leefgeld is. Als er achterstanden ontstaan, kan schuldhulpverlening niet meer doorgaan. De consulent bekijkt welk soort beheer voor u het beste is.

8 Omgaan met geld Een verplicht onderdeel van Schuldhulpverlening is de cursus Omgaan met Geld Als u deze cursus niet volgt wordt uw traject Schuldhulpverlening beëindigd. De cursus bestaat uit zes lessen en een terugkomles. U bent verplicht de lessen iedere week te volgen. Tijdens de lessen leert u hoe u het beste uw financiële administratie kunt regelen. Door de cursus te volgen krijgt u meer inzicht in geldzaken en leert u daarmee omgaan. Na overleg met u, meldt de consulent u aan voor de cursus. Mocht u eens verhinderd zijn, geef dat dan ruim op tijd door bij de cursusleid(st)er. Hercontrole Uw schuldregeling is geslaagd. Deze regeling duurt 36 maanden. De schuldeisers is beloofd dat zij ieder jaar een gedeelte van het totale afgesproken bedrag krijgen. Elk jaar van uw schuldregeling vraagt de consulent al uw bankafschriften op. De consulent controleert uw uitgavenpatroon van het afgelopen jaar. Hiermee controleert de consulent dat u blijft voldoen aan de voorwaarden van de schuldregeling. Als u zich niet gehouden hebt aan de afspraken, dan wordt uw schuldregeling beëindigd. Heeft u zich wel aan de afspraken gehouden, dan wordt het gereserveerde bedrag verdeeld onder de schuldeisers. Tijdens de hercontrole bekijkt de consulent uw situatie opnieuw. Misschien zijn er wijzigingen of u ontvangt meer of minder inkomen. Uw VTLB wordt opnieuw berekend en de consulent stuurt dit door naar de schuldeisers en de inkomensbeheerder. Eindcontrole Na drie jaar vindt de eindcontrole plaats en wordt het laatste gedeelte aan de schuldeisers uitbetaald. U heeft zich dan drie jaar lang gehouden aan alle voorwaarden voor uw schuldregeling. De schuldeisers worden geïnformeerd en zij moeten nu uw restschuld kwijtschelden. Nu heeft u geen schulden meer, ook al zijn niet alle schulden afbetaald. Beëindigen Als u zich niet houdt aan de voorwaarden van de schuldregeling dan wordt de regeling beëindigd en worden de schuldeisers hierover geïnformeerd. Zij mogen dan meteen weer beginnen met het vorderen van de volledige schuld. Belangrijk o Houdt u zich aan de voorwaarden van de schuldregeling o Leef van het VTLB o Informeer de consulent altijd als er geld op uw rekening wordt gestort en over wijzigingen. o Maak geen nieuwe schulden. De voorwaarden staan vermeld in de overeenkomst tot schuldregeling en het rechten en plichtenformulier. Hier kunt u alle voorwaarden nalezen.

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Aan de slag met je schulden

Aan de slag met je schulden Aan de slag met je schulden De stappen van een schuldregeling voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - SCHULDEN OPLOSSEN De stappen van een schuldregeling 1 Opstartfase 2 Start schuldregeling Je

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Begrippenlijst - schulden

Begrippenlijst - schulden Begrippenlijst - schulden Uitleg van veelgebruikte begrippen in de schuldhulpverlening op alfabetische volgorde. Aanzegging Afloscapaciteit Akte van Cessie Bankbeslag Beslagvrije voet (BVV) Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de slag met BudgetZeker

Aan de slag met BudgetZeker Aan de slag met BudgetZeker De stappen van BudgetZeker voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - BUDGETZEKER De stappen van BudgetZeker Welkom bij Stadsbank Oost Nederland 1 Opstartfase Overzicht:

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Voor en door bewindvoerders

Voor en door bewindvoerders Voor en door bewindvoerders Is beschermingsbewind iets voor u? Vindt u het moeilijk met geld om te gaan? Vindt u het lastig uw belangrijke post of uw administratie bij te houden? Heeft u betalingsachterstanden

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening 1 2 Wat doen wij? Door allerlei oorzaken kunnen er financiële problemen of schulden ontstaan. Bijvoorbeeld u krijgt te maken met een plotselinge daling van het inkomen of

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aan de slag met budgetbeheer

Aan de slag met budgetbeheer Aan de slag met budgetbeheer De stappen van budgetbeheer voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - BUDGETBEHEER De stappen van budgetbeheer Welkom bij Stadsbank Oost Nederland 1 Opstartfase Overzicht:

Nadere informatie

Aan de slag met BudgetZorg

Aan de slag met BudgetZorg Aan de slag met BudgetZorg De stappen van BudgetZorg voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - BUDGETZORG De stappen van BudgetZorg Welkom bij Stadsbank Oost Nederland 1 Opstartfase Overzicht: wat

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg voor een hele week eten. Wij vullen uw boodschappen aan.

Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg voor een hele week eten. Wij vullen uw boodschappen aan. Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt is moet u dit weten: Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit, maar zijn niet genoeg

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Wat is beschermingsbewind?

Wat is beschermingsbewind? Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Beschermingsbewind (ook wel bewindvoering of bewind) wordt aangevraagd bij de rechtbank. Je vraagt dan aan de rechter of iemand anders je inkomen en je uitgaven

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Naam cliënt (en) : Reactietijden regelmatig binnen een werkdag (24 uur), maar uiterlijk binnen 2 werkdagen (48 uur).

Naam cliënt (en) : Reactietijden   regelmatig binnen een werkdag (24 uur), maar uiterlijk binnen 2 werkdagen (48 uur). Naam cliënt (en) : Je komt nu onder bewind of budgetbeheer bij IJsselland Bewind & Budget. Daarvoor hebben wij een aantal afspraken opgesteld. Deze zijn nodig om zo goed mogelijk samen te werken, en zo

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Kopie toevoegen; laatste 2 maanden O Ja O Nee (geblokkeerd, roodstand)

Kopie toevoegen; laatste 2 maanden O Ja O Nee (geblokkeerd, roodstand) Aanmelding voor inkomensbeheer beschermingsbewind Personalia Persoonsgegevens aanvrager Persoonsgegevens partner (indien van toepassing) Geslacht O Man / O Vrouw O Man / O Vrouw Naam Voornamen Postcode

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Als u uw rekeningen niet (op tijd) betaalt, iets op afbetaling koopt of een lening afsluit, dan maakt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of

Nadere informatie

Bankpas en Bankrekeningen en Financiële zaken: Zonder aangifte van diefstal of verlies is er ook vraagt ons kantoor geen nieuwe pas aan.

Bankpas en Bankrekeningen en Financiële zaken: Zonder aangifte van diefstal of verlies is er ook vraagt ons kantoor geen nieuwe pas aan. Voor een goede samenwerking is het goed om spelregels met elkaar af te spreken. Hierbij de belangrijkste spelregels voor de diensten van BChetruggesteuntje. Deze spelregels zullen op uw naam worden uitgereikt

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13 Artikel 1 U meldt zich zelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via email bij bewindvoeringskantoor Moors Bewind. Artikel 2 Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag t/m

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen

Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt is moet u dit weten: Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit. Ze zijn niet genoeg voor

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

Regels en afspraken rondom bewindvoering

Regels en afspraken rondom bewindvoering . Hannelore F. Attevelt Argonweg 51 1362 AC Almere 036 536 35 52 (9 00 12 00 ) 06 170 581 83 (9 00 12 00 ) www.papillion-bewindvoering.nl info@papillion-bewindvoering.nl Regels en afspraken rondom bewindvoering

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder.

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. 12-2018_ocmwst_ Wegwijsindeschuldverleningbrochure.indd 1 17/12/18 14:49 Inhoud

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Wat doen we voor je? Wat doen we niet?

Wat doen we voor je? Wat doen we niet? Budgetbeheer Wat is budgetbeheer? Bij budgetbeheer wordt, zoals het woord al zegt, je budget beheerd door een budgetbeheerder. De budgetbeheerder zorgt er voor dat je vaste lasten op tijd worden betaald

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Wij verzorgen je geldzaken van A tot Z STADSBANK OOST NEDERLAND - BESCHERMINGSBEWIND

Beschermingsbewind. Wij verzorgen je geldzaken van A tot Z STADSBANK OOST NEDERLAND - BESCHERMINGSBEWIND Beschermingsbewind Wij verzorgen je geldzaken van A tot Z STADSBANK OOST NEDERLAND - BESCHERMINGSBEWIND Welkom bij Stadsbank Oost Nederland Bescherm jezelf en geef je financiën uit handen Aangenaam. Wij

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer adres

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer  adres Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Van alle van toepassing zijnde gegevens dient een bewijs toegevoegd te worden aan de aanvraag. Beschermingsbewindvoerder

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket. Kan ik een voedselpakket krijgen?

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket. Kan ik een voedselpakket krijgen? Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Kan ik een voedselpakket krijgen? per 1 januari 2019 Kan ik een voedselpakket krijgen? 1. Algemeen Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies 1. Algemene Bepalingen Definities:

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Uitgebreide versie Mijn geld in vertrouwde handen Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Mijn geld in vertrouwde handen Iedereen heeft geld nodig om te leven. Om zelf kleren en eten te kopen, maar ook

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Naam bedrijf / organisatie maand

Naam bedrijf / organisatie maand Inkomsten per maand Netto salaris klant Naam bedrijf / instantie (ook soort uitkering vermelden) Bedrag per maand Registratienr. Netto uitkering klant Netto inkomen partner Heffingskorting / IB partner

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 6 juni 2007 RA0713476 Samenvatting Een inwoner van Almere doet in

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot Henrike Nijhof Gemeentelijke Kredietbank Assen In samenwerking met Gemeente Tynaarlo Assen,

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Stichting Freecycling Almere Ik Loot Mee / Ik Help Mee

Stichting Freecycling Almere Ik Loot Mee / Ik Help Mee Stichting Freecycling Almere Ik Loot Mee / Ik Help Mee Secretariaat: Vrijmark 55 1355 GE Almere Email : info@stichtingfreecycling.nl ANBI/RSIN: 856867846 KvK : 67189318 ING : NL52INGB0007101618 Geachte

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie