IK WIL BEVEILIGDE DOCUMENTSTROMEN DIE ONS PROCES OPTIMAAL ONDERSTEUNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK WIL BEVEILIGDE DOCUMENTSTROMEN DIE ONS PROCES OPTIMAAL ONDERSTEUNEN"

Transcriptie

1 IK WIL BEVEILIGDE DOCUMENTSTROMEN DIE ONS PROCES OPTIMAAL ONDERSTEUNEN BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG

2 ZORG ONDER DRUK Aangescherpte regelgeving, economische recessie, vergrijzing en toenemende concurrentie: zorginstellingen staan onder druk in het spanningsveld tussen overheid, patiënten en verzekeraars. Op kosten moet worden bespaard, budgetten kalven af en de administratieve taken nemen toe door aangescherpte verantwoordingsplichten van de overheid. Tegelijk dienen zich nieuwe normeringen en certificeringen aan met verstrekkende gevolgen en vraagt de trend van Het Nieuwe Werken om ingrijpende keuzes. Zijn er wel toekomstbestendige oplossingen voor deze ontwikkelingen? RIVIERDUINEN: Met de optimaliseringsadviezen van Konica Minolta hebben we tot wel 36% kunnen besparen op onze kosten in document stromen. ZORGONDERNEMER De vraag naar individueel toegesneden zorg stijgt en tegelijk ligt er meer druk op de budgetten door nieuwe financieringsmethodieken. De overheid trekt zich verder terug, eist transparantie en stimuleert marktwerking. Patiënten willen meer keuzevrijheid en worden mondiger. En de zorgverzekeraars krijgen meer invloed op de manier waarop zorg wordt aangeboden en waar patiënten hun zorg mogen halen. Zorginstellingen worden steeds meer zorgondernemingen. Zij moeten zich positioneren met een afgewogen balans tussen prijs en kwaliteit, en moeten zich meer en meer profileren op specifieke, onderscheidende diensten.

3 BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG 2/3 BETERE ZORG, LAGERE KOSTEN De ontwikkelingen dwingen zorgaanbieders om hun processen slimmer in te richten en technologieën te vernieuwen: personeel en middelen moeten zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. De centrale vraag luidt: hoe kan de beste zorg worden geleverd tegen de laagst mogelijke kosten, met behoud van de medewerker- en patiënttevredenheid? Konica Minolta heeft hierop sterke antwoorden en inspirerende oplossingen. het EPD voorbij? De Eerste Kamer heeft in 2011 het wets voorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) verworpen. Voor veel zorgpartijen was dat het moment om op regionaal niveau het eigen EPD verder uit te rollen. Bijvoorbeeld voor ziekenhuis, huis artsen en apotheken in hetzelfde verzorgingsgebied. Inmiddels wordt ook op landelijk niveau weer naar een vorm van EPD gekeken. Dit keer niet onder regie van de overheid, maar als landelijk initiatief van partijen als het Nationaal ICT-instituut in de Zorg en de gezamenlijke zorgverleners. Samen bekijken zij of een landelijk schakelpunt voor de uitwisseling van patiënt gegevens mogelijk is. Voor iedere vorm van informatie-uitwisseling is de veiligheid van deze informatie van belang. De documentinfrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. Konica Minolta kan u helpen u om de veiligheid van documenten naar een hoger plan te tillen. SUCCESVOL INFORMATIEBEHEER Het succesvol waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening staat of valt met goede communicatie en het toegankelijk maken en delen van alle benodigde informatie. Konica Minolta helpt u door documentstromen te automatiseren en optimaliseren, en de logistiek van de informatiestromen te vereen voudigen, waardoor u meer tijd en budget beschikbaar krijgt voor uw kerntaak: het verlenen van zorg.

4 MEER TIJD VOOR ZORG De zorg is niet alleen kapitaal- en arbeidsintensief, maar zeker ook informatie-intensief. Konica Minolta helpt u bij het in kaart brengen en optimaliseren van documentstromen, zodat meer tijd en geld beschikbaar is voor het verlenen van zorg. Wij zijn thuis in alle informatiestromen in zowel de primaire als de secundaire processen. Met geavanceerde technologie, slimme software en maatwerkoplossingen bereiken we voor u een betere toegankelijkheid, meer efficiency, lagere kosten door digitaliseren van papieren informatie en een hogere documentveiligheid (dus: patiëntveiligheid). Betrouwbare oplossingen van Konica Minolta sluiten volledig aan op de NEN 7510-normering en leggen de innovatieve basis voor Het Nieuwe Werken. we volgen uw tempo Konica Minolta begrijpt dat u niet altijd alle veranderingen meteen kunt invoeren. Daarom helpen we u graag stap voor stap en met deel oplossingen die aansluiten op uw budgetten. Zo zorgen we samen voor quick wins! Uw investering is altijd toekomstvast: vrijwel elke (software)oplossing van Konica Minolta is backward-compatible met uw bestaande apparatuur. Slim! THEBE: Konica Minolta heeft vooraf echt meegedacht over hoe we efficiënter kunnen werken. Dat betaalt zich nu uit in kostenbesparing en tevreden gebruikers.

5 BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG 4/5 het Jeroen Bosch Ziekenhuis KLAAR VOOR HET NIEUWE WERKEN Konica Minolta ondersteunt in alles het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Bijvoorbeeld met documentoplossingen waarmee het archiveren en scannen naar, en het printen vanuit de cloud moeiteloos en op een veilige manier verloopt. Vanaf elke denkbare device bijvoorbeeld een tablet is het mogelijk om veilig via wifi te printen zónder dat een specifieke driver nodig is. Patiënten en artsen kunnen dus gerust hun eigen device meebrengen, zónder dat dit uw netwerk belast en zónder dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid van uw data. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft gekozen voor de kosten effectieve oplossing en heldere documentinfrastructuur van Konica Minolta. De geplaatste printers en multifunctionals op diverse vestigingen worden ondersteund door een flexibel contract dat gedurende de looptijd kan worden aangepast. Voor het afdrukken koos het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor het principe van Follow-me-printing, waarbij een gebruiker zijn documenten naar een printerpool stuurt en vervolgens op iedere willekeurige multifunctional kan afdrukken. Veilig, snel en locatieonafhankelijk. Per 2014 ondersteunt 90% van de organisaties bedrijfstoepassingen op mobiele devices OMRING: Konica Minolta denkt proactief met ons mee over de beheersbaarheid van ons park. Zowel onze printers als multi functionals zijn ondergebracht in een transparante overeenkomst.

6 VOORRANG VOOR VEILIGHEID De NEN 7510-norm regelt de informatiebeveiliging binnen de zorg, inclusief de toegangsveiligheid. Konica Minolta helpt u om op alle terreinen aan deze norm te voldoen. Authenticatiemanagement JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS: De printoplossingen van Konica Minolta bieden ondersteuning bij het efficiënt digitaliseren van papieren documenten ter verbetering van de informatiebeveiliging volgens de NEN norm. Zorginstellingen behalen direct winst met een betrouwbaar systeem voor authenticatiemanagement. Zo n systeem regelt de controle op het ontsluiten van gegevens en het toewijzen van de juiste rechten voor het gebruik van informatiesystemen. Dit is goed voor de kwaliteit van de zorg, voor de patiëntveiligheid en voor het bewaken van privacygevoelige gegevens conform de wet -en regelgeving. Single sign-on In een ziekenhuis of zorginstelling worden doorgaans veel applicaties gebruikt met verschillende wachtwoorden, maar het gebruik van groepsaccounts is niet toegestaan. Vanuit beheersbaarheid een bijna ondoenlijke situatie. De inrichting van een enterprise single sign-on-voorziening in combinatie met één of twee pasjessystemen voor authenticatie biedt uitkomst. Met de pas en pincode kunnen gebruikers dan in één keer inloggen voor automatische toegang tot alle toepassingen: vanaf het inloggen op het netwerk tot en met het betalen in het ziekenhuisrestaurant. Meer gebruiksgemak, minder wachtwoorden en meer tijd voor de patiënt. Digitalisering van papier Konica Minolta helpt zorginstellingen met het omzetten van papieren naar digitale dossiers. Voor alle papiergerelateerde processen zijn passende oplossingen: voor patiëntendossiers, digitale facturatie en inkoopfactuur verwerking. De multifunctionals van Konica Minolta zijn gebruiksvriendelijk en zetten papieren formulieren eenvoudig om naar digitale documenten. Dankzij OCR en slim documentmanagement worden de documenten altijd op eenduidige wijze opgeslagen. Zo kunnen ze eenvoudig worden teruggevonden. De absolute voorwaarde voor patiënt- en informatieveiligheid.

7 BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG 6/7 veilig en zeker MULTIBEVEILIGDE MULTIFUNCTIONALS De oplossingen van Konica Minolta zorgen voor een optimale informatieveiligheid conform NEN 7510 en sluiten volledig aan op de privacyrichtlijnen in WGBO en WBP. Alle Konica Minolta-multifunctionals voldoen aan de hoge normen ISO15408 EAL 3. De multifunctionals van Konica Minolta verbeteren de beveiliging en integriteit van alle informatie. Onze systemen voldoen aan de hoogste normen binnen ISO EAL3 en zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie krijgen. De beveiliging omvat onder andere: toegangsrestrictie: een toegangscontrole met pincode of pas garandeert dat iedereen vertrouwelijk kan printen; aanvullen van logbestanden (NEN 7513): gebruikers en gebruiksmomenten worden opgeslagen in een logbestand; beveiliging van RAM-geheugen en harddisk: data wordt automatisch overschreven bij een nieuwe opdracht en gewist als het systeem wordt uitgezet; beveiligd printen via Follow Me Printen: betrouwbare printoplossing met registratie, identificatie en toegangscontrole, waarmee de gebruiker bij iedere willekeurige multifunctional zijn printopdracht kan afdrukken; scannen met encryptie: de gebruiker voert bij het scannen een wachtwoord in, waarna het document alleen nog met dat specifieke wachtwoord kan worden geopend; kopieprotectie met watermerk: een watermerk in de afdruk zorgt ervoor dat ongeoorloofde kopieën meteen worden gedetecteerd; netwerkbeveiliging: bijvoorbeeld het afschermen van poorten, SSL settings en data alleen encrypted over het netwerk zenden. Konica Minolta heeft een speciale dienst ontwikkeld, die de multifunctional SECURE maakt. Deze dienst bestaat uit een complete bundel aan hardware-instellingen, die wij bij installatie voor u op de multifunctional instellen. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van het Administrator Password en de automatische verwijdering van informatie op het systeem. GGZ BREBURG: De uitgebreide beheer- en monitoringtools van Konica Minolta, de vaste tikprijs ongeacht het volume en de algehele kwaliteitsverbetering (onder meer door follow-me beveiligd printen, OPS Monitor en contractmanagement) gaven uiteindelijk voor ons de doorslag om voor Konica Minolta te kiezen.

8 SAMEN NAAR RESULTAAT Konica Minolta gelooft in de kracht om samen met u, stap voor stap naar het gewenste eindresultaat te werken. Ons vertrekpunt is altijd een inventarisatie die de knel punten, verbeterpunten en dilemma s binnen de organisatie herkent en vastlegt. Met deze informatie kunnen bestaande en nieuwe technologieën efficiënt en effectief worden ingezet. Doel is de document- en beheerskosten te verlagen, het rendement op investeringen zeker te stellen en de productiviteit en effectiviteit van de organisatie als geheel te verhogen. Konica Minolta noemt dit Optimised Print Services (OPS). Met OPS Consult biedt Konica Minolta u volledig inzicht in uw documentinfrastructuur, in de kosten, in milieubelasting en beveiliging in zowel de huidige als toekomstige situatie. We zorgen ervoor dat betrokken afdelingen over alle informatie beschikken waarmee ze besparingen kunnen identificeren en eventuele investeringen kunnen onderbouwen. Zo bieden wij de zekerheid dat er een oplossing komt die aansluit op de organisatie, en creëert u draagvlak. scan uw informatieveiligheid Hoe veilig gaat uw instelling om met vertrouwelijke informatie? Hoe is de toegang tot kantoormachines geregeld? Wordt informatie versleuteld verzonden? Konica Minolta geeft uitgebreid antwoord op deze en andere vragen met de Security Scan (onderdeel van OPS Consult). Vraag m direct aan via creatieve meerwaarde zorginstellingen moeten zich onderscheiden om te kunnen concurreren. Konica Minolta denkt graag mee om een verschil te creëren. Bijvoorbeeld met een systeem voor mobile printing. Daarmee kan een arts wat hij zojuist op zijn ipad aan een patiënt heeft uitgelegd, direct uitprinten op de dichtstbijzijnde printer. Maar onze creativiteit gaat verder. Heeft u een professionele repro-afdeling? Verhoog het rendement dan door deze unit een actieve rol te laten spelen in communicatie voor de eigen en gelieerde instellingen. Konica Minolta weet hoe dat aan te pakken.

9 BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG 8/9 DE JUISTE ONDERSTEUNING U merkt van meet af aan dat Konica Minolta zich richt op een blijvende samenwerking. We bieden flexibele contracten met een goede prijs-kwaliteitverhouding essentieel voor de afdeling Inkoop en zorgen voor een goede service en continue aftersales belangrijk voor ICT. We ondersteunen uw ICT-afdeling bij elke stap, zorgen voor een continue finetuning van de knelpunten en bieden solide en betrouwbaar onderhoud in de vorm van OPS Core. Met dit diagnosesysteem op afstand nemen wij u het kostbaar beheer uit handen en zorgen we ervoor dat uw Konica Minoltamultifunctionals blijven functioneren. Zo heeft uw organisatie daar alvast geen omkijken meer naar. snelle storingsdienst Om u snel van dienst te zijn bij een storing, werkt Konica Minolta met een adaptief plansysteem. U storing gaat rechtstreeks naar een regionaal team. Met hun smartphone zien de engineers direct alle relevante machine-informatie. Daardoor kan zo n 15% van de meldingen telefonisch worden afgehandeld en blijft de downtime tot een minimum beperkt. Kunnen we uw melding niet telefonisch oplossen? Dan maakt een engineer een afspraak voor on-site service. Zo zorgen we onder alle omstandigheden voor een snelle response, optimale afhandeling en maximale beschikbaarheid van uw systemen. RIJNSTATE: De hele implementatie is vlot, zonder problemen en op een professionele manier verlopen.

10 EEN SOLIDE PARTNER Affiniteit met de zorgsector en een compacte en flexibele organisatie maken Konica Minolta de partner bij uitstek voor de zorg. Iedere zorginstelling is anders, dus voor iedere organisatie gaan we op zoek naar de best passende oplossingen. Met Konica Minolta kiest u voor een zakelijke partner die zijn strepen binnen de zorg ruimschoots heeft verdiend. Zorginstellingen prijzen niet alleen onze kennis, maar vooral ook onze manier van werken: gedegen, innovatief en betrouwbaar. awardwinning technologie Een keuze voor Konica Minolta is mede een keuze voor de beste technologie. Beste bewijs daarvoor is de hernieuwde toekenning van de BLI Line of the Year-award. Buyers Laboratory Inc. kende ons deze award opnieuw toe voor de A3-MFP-productlijn. De samenwerking met Konica Minolta levert zorginstellingen gemiddeld een besparing van 25% en meer op. Benieuwd naar de cases? Bel of mail naar PLURYN: Het voelt echt als een partnerschap. Dat merk je aan de aandacht, nazorg en betrokkenheid. Vooral de service en betrouwbaarheid vallen op.

11 BEWEZEN OPLOSSINGEN VOOR DE ZORG 10/11 EEN GROENE KEUZE Bij Konica Minolta nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uiterst serieus. We investeren in innovatie en kwaliteitsverbetering om mens en milieu waar mogelijk te ontzien. Juist dit aspect speelt voor steeds meer zorginstellingen een belangrijke rol in hun keuze voor een partner in documentoplossingen. De oplossingen van Konica Minolta dragen verschillende nationale en internationale keurmerken: A B C D ons zorgteam, uw aanspreekpunt Wel zo prettig als u direct met de mensen aan tafel zit, die weten waar u het over heeft en aan een half woord genoeg hebben. Mensen die thuis zijn in de zorg en een verscheidenheid aan zorginstellingen van binnen kennen. Het Konica Minolta-zorgteam staat voor u klaar. Neem rechtstreeks contact met ons op via

12 VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING Wilt u meer weten over onze specifieke kennis en ervaring in de zorgsector? Over onze pragmatische aanpak en effectieve documentoplossingen? Of wilt u nader kennismaken met ons zorgteam? Kijk op of neem contact met ons op via We bieden u graag de inspiratie, inventiviteit en kwaliteit voor een prettige en langdurige samenwerking. Konica Minolta Business Solutions Nederland BV Postbus CC Amsterdam Tel: Fax:

IK WIL KUNNEN REKENEN OP EFFICIËNTE WORKFLOWS MET DE HOOGSTE MATE VAN BEVEILIGING

IK WIL KUNNEN REKENEN OP EFFICIËNTE WORKFLOWS MET DE HOOGSTE MATE VAN BEVEILIGING IK WIL KUNNEN REKENEN OP EFFICIËNTE WORKFLOWS MET DE HOOGSTE MATE VAN BEVEILIGING VERBETERING VAN BANK PROCESSEN UITDAGINGEN VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Organisaties in de financiële sector hebben dagelijks

Nadere informatie

IK WIL DOCUMENT OPLOSSINGEN DIE MIJ VOORUIT- HELPEN

IK WIL DOCUMENT OPLOSSINGEN DIE MIJ VOORUIT- HELPEN IK WIL DOCUMENT OPLOSSINGEN DIE MIJ VOORUIT- HELPEN INTELLIGENTE DOCUMENTOPLOSSINGEN DOCUMENTOPLOSSINGEN 2 WERKOMGEVINGEN VOOR DE WERELD VAN VANDAAG De moderne werkomgeving bevat een schat aan data en

Nadere informatie

HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN

HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN HAGERO Wij doen graag iets meer voor u! DOCUMENT EN IT-OPLOSSINGEN ONTZORGEN EN BESPAREN 4 HOME 12 Document Oplossingen printoplossingen printbeheer met HMS 18 MANAGED SERVICES Effectieve oplossingen zoals

Nadere informatie

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress 2 Efficiënt werken in de zorg Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen

Nadere informatie

ICT, het kloppende hart van zorg en welzijn

ICT, het kloppende hart van zorg en welzijn Applicatieontwikkeling Security Consultancy Services > MOTIV INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING > ZORG ICT, het kloppende hart van zorg en welzijn SECURITY IS OUR CHALLENGE Burgers zullen alleen gebruikmaken

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg

Whitepaper. Managed Document. Services in de Zorg Whitepaper Managed Document Services in de Zorg De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten, Ricoh zorgt voor de instellingen. Inhoudsopgave 1. Complexiteit in de ICT-omgeving 7 2. Managed

Nadere informatie

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet,

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet, TELECOM TABLOID RENDEMENT IN DE LIFT herfst 2013 / winter 2014 >> Thema: Rendement in de lift >> Hosted IP Telefonie op maat... pag. 2 >> Special: bewaar-stappenplan... pag. 3 t/m 6 Slimmer werken, communiceren

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking Samsung #1 De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert magazine #07 Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert CB Groep & Avnet... DMS-partners Hotel De L'Europe: Beyond expectations!

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

E-BOOK. ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen

E-BOOK. ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen E-BOOK ZORGBESPARING MET ICT Hosting en applicatiebeheer Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen INTRODUCTIE VAN ICT- OPLOSSINGEN EN -INNOVATIES BINNEN DE ZORG Aan de vooravond van de keuze

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert:

magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert: magazine #04 Norton Rose Fulbright Het Spoorwegmuseum bestemming bereikt The International genieten in luxe En meer... CB Groep lanceert: Spaar het milieu en bespaar op printkosten met huismerk toner cartridges

Nadere informatie

succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 14 Acto Informatisering

succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 14 Acto Informatisering succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 14 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Ketenintegratie doe je samen Werk- en reisuren helder en betrouwbaar in beeld Efficiencyverbetering

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie