Gebruikershandleiding KBC-Online Local

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding KBC-Online Local"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. INSTALLATIE VAN KBC-ONLINE LOCAL Algemene info 3 4. ONDERSTEUNING BIJLAGEN Bijlage 1: Wat als uw internetprovider een proxyserver gebruikt? Bijlage 2: Installatie van ongedaan maken Installatieprocedure 3 2. OPSTARTEN VAN KBC-ONLINE LOCAL 4 3. GEBRUIK VAN KBC-ONLINE LOCAL Invoeren van een binnenlandse overschrijving (off line) Snelle invoer overschrijvingen (off line) Wijzigen van nog te versturen overschrijvingen (off line) Verwijderen van overschrijvingen Aanmaken van een begunstigdenbestand (off line) Verbinding maken met de bank: de verzendmap Profielen Rekeninginformatie (off line) Zoeken Rapporten Wijzigen van de standaardinstellingen Gebruik helpfunctie Beëindigen 15 Versie 06/

2 1. Installatie van 1.1 Algemene info Met bewaart u uw gegevens (bv. rekeninginformatie, begunstigden) op de harde schijf van uw computer en kunt u off line uw betalingen voorbereiden. Deze opdrachten worden in de verzendmap gecentraliseerd en in één sessie doorgestuurd naar KBC. Ook kunt u rapporten aanmaken en gegevens sorteren volgens verschillende criteria. Voor het gebruik van betaalt u een abonnementsgeld. Informeer naar het tarief bij uw bankkantoor. 2. Opstarten van 1 1. Dubbelklik op het pictogram. Opmerking: Als u uw geheime sleutel op diskette bewaarde, moet u deze diskette in het diskettestation plaatsen; Het opstarten kan een tijdje duren. Indien u tweemaal dubbelklikt op het pictogram wordt de toepassing 2 keer geopend. 2. Selecteer via het openklappijltje de juiste gebruiker. is niet verkrijgbaar via uw KBC-verzekeringsagent. 1.2 Installatieprocedure De installatieprocedure van wordt beschreven in het boekje Op weg met KBC-Online. U kunt dit boekje downloaden via 3. Typ uw paswoord en klik op OK. Dit is het paswoord dat u ook gebruikt bij KBC-Online en dat u bij de installatie koos. 4. De eerste keer dat u start, moet u verbinding maken om uw gegevens op te halen. Klik op Verbinding maken. Opmerking: Als u Dial whenever a network connection is not present hebt aangevinkt bij de internet options komt de dialer automatisch naar voren. Klik op Connect. Wanneer u dit niet hebt aangevinkt, moet u eerst handmatig uw dialer opstarten. 1 Gebruikt uw internetprovider een proxyserver, raadpleeg bijlage 1 3 4

3 5. Klik op de knop Sluiten om het scherm Verbinding taken uitvoeren te verlaten. Opgelet: vergeet niet de telefoonverbinding te verbreken via de dialer. U kunt daarna off line verderwerken in. 6. U komt op het welkomstscherm. Kies de gewenste transactie. De meest courante acties kiest u door op een pictogram in de modulebalk te klikken, de overige acties vindt u in het menu. titelbalk 3. Gebruik van 3.1 Invoeren van een binnenlandse overschrijving (off line) Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen. Selecteer het tabblad Te versturen overschrijvingen. Klik in de functiebalk op Nieuw. Het overschrijvingsformulier verschijnt. menubalk functiebalk modulebalk Vul het overschrijvingsformulier in (gebruik de TAB-toets om naar het volgende invoerveld te gaan): o De memodatum tikt u in volgens dd/mm/jjjj of kiest u via de kalender ( ). Opgelet: dit moet een bankwerkdag zijn; o Selecteer via het openklappijltje de opdrachtgevende rekening; o Maak de keuze of u een overschrijving tussen eigen rekeningen of naar andere rekeningen doet. o De velden Bedrag en Rekening begunstigde zijn verplicht. 5 6

4 Klik op Volgende om een volgende overschrijving aan te maken. U kunt zoveel overschrijvingen na elkaar invoeren als u wilt. Het aantal overschrijvingen dat u tegelijkertijd kunt verzenden is echter beperkt tot 50. Klik op OK nadat u alle gewenste overschrijvingen hebt aangemaakt. Alle nieuwe overschrijvingen zijn toegevoegd aan het overzicht van te versturen overschrijvingen. Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6). Opmerkingen: Uw opdrachtgevende rekeningen worden automatisch opgehaald als u de eerste keer opstart en een verbinding maakt. Nieuwe rekeningen die u bij de bank opent, worden automatisch opgehaald wanneer u de eerstvolgende keer een verbinding maakt (zie punt 3.6). Voor een nieuwe begunstigde vult u het best alle gegevens op het overschrijvingsformulier in. Bij het bevestigen van de overschrijving, kunt u deze begunstigde automatisch in het begunstigdenbestand bewaren. Voor een begunstigde die u ooit bewaarde, klikt u op naast het veld Naam en adres begunstigde of op de naast Rekening begunstigde. Er verschijnt een lijst, waaruit u de juiste begunstigde kiest. In het Begunstigdenbeheer kunt u gegevens van begunstigden bewaren in door uzelf gecreëerde groepen. 3.2 Snelle invoer overschrijvingen (off line) Deze optie is enkel zinvol wanneer u zeer veel overschrijvingen na mekaar ingeeft. Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen Klik in de menubalk op Overschrijvingen en vink Snelle invoer overschrijvingen aan. Het scherm voor de snelle invoer verschijnt onderaan. Opmerking: in het veld Mededeling kunt u ook een OGM (Overschrijving met Gestructureerde Mededeling) ingeven door eerst +++ of *** in te tikken, gevolgd door het nummer. Klik op Toevoegen. U kunt nu de volgende overschrijving invoeren. Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6). 3.3 Wijzigen van nog te versturen overschrijvingen (off line) Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen. Selecteer het tabblad Te versturen overschrijvingen. Klik op de overschrijving die u wilt wijzigen en klik in de functiebalk op Wijzigen, of dubbelklik op de overschrijving die u wilt wijzigen. Het overschrijvingsformulier verschijnt. Pas de gegevens aan en klik op OK. De gewijzigde overschrijving is opgenomen in het overzicht van te versturen overschrijvingen. Om de overschrijvingen te laten uitvoeren, moet u ze naar de bank versturen via de verzendmap (zie punt 3.6). 3.4 Verwijderen van overschrijvingen Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen. Selecteer het tabblad Te versturen overschrijvingen. Klik op de overschrijving die u wilt verwijderen en klik in de functiebalk op Verwijderen. De overschrijving verdwijnt uit het overzicht van de te versturen overschrijvingen. 3.5 Aanmaken van een begunstigdenbestand (off line) Klik in de modulebalk op Basisfuncties en dan op Overschrijvingen. Vul de velden in. Als een bepaald veld (vb. Rekening opdrachtgever ) voor de volgende overschrijving niet wijzigt, dan kunt u dit veld blokkeren door op het - symbool ( duimspijker ), links van de veldnaam, te klikken. Voor deblokkering klikt u opnieuw op het symbool. Klik in de functiebalk op Begunstigden. 7 8

5 Selecteer in de boomstructuur de groep waarin de nieuwe begunstigde bewaard moet worden of klik in de functiebalk op Maak groep als de groep nog niet bestaat en geef de groep een naam. 3.6 Verbinding maken met de bank: de verzendmap heeft een automatisch versiebeheer: bij sommige verbindingen die u met de bank maakt, zult u de meest recente componenten van de KBC-Online Localsoftware ontvangen. wordt dan even automatisch gestopt en weer opgestart. Daarna doet u de actie die u met de verbinding wou uitvoeren (bv.verzenden overschrijvingen,...). Het versienummer, dat linksbovenaan in de titelbalk staat, zal bij iedere aanpassing verhogen. Klik in de functiebalk op Verzendmap. De verzendmap Uit te voeren taken verschijnt. Klik in de functiebalk van Begunstigdenbeheer op Maak begunstigde. Vul de naam- en adresgegevens van de nieuwe begunstigde in. Klik op Opslaan. Vul de rekeninggegevens in en eventueel een omschrijving, standaardmededeling (al dan niet gestructureerd) en een standaardbedrag en/of -munt. Klik op Opslaan. U kunt de begunstigde nu gebruiken bij het aanmaken van nieuwe overschrijvingen. Selecteer per functie (Overschrijvingen, Rekeninginfo en Raadplegen Betaalagenda) welke taken u wilt uitvoeren (via status aan of uit te vinken). Standaard krijgt u van alle rekeningen de rekeninginformatie en betaalagenda binnen. Sluit het venster Begunstigdenbeheer. 9 10

6 Klik op Paswoord ingeven. De verzendmap Paswoord ingeven verschijnt. Typ uw paswoord en klik op Verbinding maken om de aangeduide items te verzenden. De verzendmap Verbinding maken verschijnt. Opmerking: Als u Dial whenever a network connection is not present aangevinkt hebt bij de browserinstellingen komt de dialer automatisch naar voren. Selecteer de dialer in de takenbalk en klik op Connect. Indien u dit niet hebt aangevinkt, moet u eerst handmatig uw dialer opstarten en daarna op Verbinding maken klikken. Opgelet: Vergeet niet, nadat u overschrijvingen verzond of nadat u uw verrichtingen in beëindigde, de telefoonverbinding te verbreken via de dialer. Op die manier geeft u de telefoonlijn opnieuw 'vrij'. U kunt daarna gewoon (off line) verder werken in. Als u overschrijvingen verzond, dan krijgt u een resultaat van het verzenden bij Verstuurde overschrijvingen : o een groen betekent dat de betaling werd uitgevoerd of geregistreerd; o een rood betekent dat de uitvoering of registratie niet kon gebeuren; o een rood? betekent dat de hoofdcomputer niet kan bevestigen of de uitvoering of registratie wel kon gebeuren. In dit laatste geval moet u naar KBC-Online (de browsertoepassing) om te verifiëren wat er met uw betaling gebeurde. Gebeurde de registratie of uitvoering niet, dan kunt u bij Te versturen overschrijvingen via de verzendmap deze betalingen opnieuw aanvinken ( ) om ze te verzenden. 3.7 Profielen U kunt taken die u met een zekere regelmaat wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het ophalen van rekeninginformatie, opnemen in een profiel. Een profiel kan meerdere taken bevatten die uitgevoerd worden wanneer u een verbinding maakt met de centrale computer van de bank. Klik in de functiebalk op Verzendmap. Selecteer in de boomstructuur Profielen. Klik rechts in de functiebalk op Nieuw profiel. Klik op Sluiten om de verzendmap te verlaten

7 Typ een naam en een omschrijving voor het profiel. Selecteer de frequentie waarmee het profiel moet worden uitgevoerd. Selecteer in de boomstructuur de functie die in het profiel moeten worden opgenomen. Rechts kunt u dan kiezen voor welke rekeningen de functie moet worden uitgevoerd. Selecteer eventueel de volgende functie met de bijbehorende rekeningen die u in het profiel wilt opnemen. Klik op Opslaan. Als aan het frequentiecriterium is voldaan, zal het profiel bij uw volgende verbinding met de bank automatisch worden uitgevoerd. 3.8 Rekeninginformatie (off line) Klik op Rekeninginformatie in de modulebalk. Een scherm verschijnt met boven aan een overzicht van de saldi per rekening en onderaan telkens gedetailleerde informatie over de betrokken rekening. U ziet hoeveel het saldo van uw rekeningen bedroeg, de laatste keer dat u uw rekeninginformatie binnenhaalde. Opmerking: automatisch is er ingesteld dat u bij iedere verbinding het saldo en de detailinfo van alle rekeningen waar u titularis, evenwaardige titularis of informatievolmachthouder van bent, binnenhaalt. In de verzendmap Rekeninginformatie ziet u dat elke rekening aangevinkt staat wanneer u de eerste keer opstart en een eerste verbinding maakt. Wanneer u een nieuwe rekening opent, komt deze automatisch in de lijst wanneer u de eerstvolgende keer een verbinding maakt (zie 3.6). Wanneer u een rekening laat vereffenen, dan blijft deze rekening zichtbaar; via systeeminstellingen bij rekeninginfo kunt u de rekening ook effectief verwijderen. Duid één rekening aan in het overzicht: de onderste helft van het scherm geeft de detailinformatie van de rekening weer. De detailinformatie bevat historische rekeninginformatie. De meest recente informatie staat bovenaan en dateert van de laatste keer dat u verbinding maakte en uw rekeninginformatie voor deze rekeningen opvroeg. Om uw actueel (real-time) saldo te kennen, maakt u verbinding via de verzendmap, of gaat u naar KBC-Online (de browsertoepassing). 3.9 Zoeken beschikt over een functie waarmee u kunt zoeken naar bepaalde overschrijvingen of verrichtingen. Afhankelijk van de basisfunctie waarin u de zoekfunctie gebruikt, beschikt u over verschillende zoekcriteria. Meer info vindt u in de helpfunctie onder Algemene functies De zoekfunctie gebruiken (zie punt 3.12) Rapporten Wilt u meer gedetailleerd zoeken bv. over meerdere rekeningen, dan kunt u gebruik maken van rapporten. In een rapport kunt u gedetailleerde informatie opnemen over (te verzenden of verzonden) overschrijvingen, de verrichtingen op uw rekeningen of de stand van uw betaalagenda. Meer info vindt u in de helpfunctie onder Algemene functies Rapporten afdrukken (zie punt 3.12) Wijzigen van de standaardinstellingen Klik in de modulebalk op Systeem en vervolgens op Instellingen. Daar kunt u bepaalde standaardinstellingen wijzigen zodat u efficiënter en aangenamer kunt werken met. Zo kunt u onder meer: kiezen op welk scherm wordt geopend bij het opstarten verstuurde overschrijvingen automatisch laten verwijderen 13 14

8 een standaard opdrachtgevende rekening en munt kiezen voor nieuwe overschrijvingen de volgorde van uw rekeningen in alle overzichten wijzigen rekeninginformatie automatisch laten verwijderen. Meer info vindt u in de helpfunctie onder Efficiënt werken Standaardinstellingen (zie punt 3.12) Gebruik helpfunctie De helpfunctie bestaat uit 2 delen: In de algemene help wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen om bijvoorbeeld een overschrijving te wijzigen of om uw rekeninginformatie op te vragen. U roept deze help op door in het menu Help - Inhoud te selecteren. De specifieke help bij bepaalde velden of overzichten roept u op door in het desbetreffende veld of overzicht te klikken en op F1 te drukken. Opmerking: De help wordt getoond in de browser die op uw computer is geïnstalleerd. Het opstarten van de browser vraagt enige tijd. Sluit de helpfunctie daarom pas als u denkt ze niet meer nodig te hebben Beëindigen Klik op Bestand - Sluiten om te beëindigen. 4. Ondersteuning Wat? Helpfuncties in Starten met KBC-Online Hulp nodig? Info over veiligheid KBC-Helpdesk Waar? algemene help: selecteer Help-Inhoud in de menubalk specifieke help: klik in het desbetreffende veld of overzicht en druk dan op F1 Rechtstreekse link via Tel via het vragenformulier o op o onder Contact KBC KBC-Helpdesk, rechts bovenaan op de homepage Problemen met uw computer of met eigen software Neem contact op met uw leverancier

9 5. Bijlagen 5.1 Bijlage 1: Wat als uw internetprovider een proxyserver gebruikt? Pas volgende instellingen aan: Klik in het aanlogscherm van op Opties. Klik naast Communicatie-instellingen op Wijzigen. Vink de optie Gebruik de proxyserver aan en vul de velden adres en poort in. Opmerking: deze velden zijn dezelfde als voor de verbinding met het internet. Hebt u vragen, neem dan contact op met uw internetprovider. 5.2 Bijlage 2: Installatie van ongedaan maken Om de toepassing te verwijderen moet u handmatig de folder KBC-Online wegdoen en ook handmatig het pictogram van de desktop verwijderen. 17

Handleiding KBC-Local

Handleiding KBC-Local KBC Group Handleiding KBC-Local Versie 7.0 2014 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1. Starten : installatie... 4 1.1 Technische vereisten... 4 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 4 1.1.2.NET

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie