PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren... 6 Inrichting en Beheer... 7 Menubalk: Systeemfuncties... 7 Wachtwoord wijzigen... 7 Toegangsrechten... 8 Autregforms Lock... 9 Onderhoud dossier... 9 Onderhoud projecten Onderhoud Project / Product Onderhoud weblinks Onderhoud SQL Server jobs AZR Import/Export Onderhoud Word Sjablonen Onderhoud AutRegForms Onderhoud Rapportagecategorieën Nieuwe categorie aanmaken Rapporten koppelen MIC: Periode afsluiten Parameters Parameters Algemeen Database Query Beveiliging ICPC Rechten in dossier Single Sign-On Achtergrond (voor alle gebruikers) Zorgplanning Parameters Bestandslocaties Rapporten Eigen rapporten submappen instellen Sjablonen familiegesprek Tijdelijk afdrukbestand Foto cliënt Spellingscontrole Parameters Medicatie Parameters Vragenlijsten Parameters Zoekscherm Aanvullende gegevens tonen in zoekscherm Aantal dagen zichtbaar voor toekomstige mutatie Aantal dagen zichtbaar na stop mutatie / overlijden Aantal maanden dat ex-cliënten getoond worden Identificatieselectie PlanCare Dossier V Pagina 1 van 78

2 De check op bestaande dossiergegevens uitvoeren Check op sofi- of BSN-nummer Parameters Opties Persoonlijk zorgplan Aantekeningen Familiegesprekken Carrousel Zoomfunctie Parameters Opties Persoonlijk werkplan Zorgplan Parameters Word-integratie Parameters AZR Parameters MIC Parameters Zorgplan Parameters Export database Parameters BSN Rapportbestemming Beheerder Rapportbestemming Gebruiker SQL Script Runner Menubalk: Stamgegevens Instelling Sector Afdelingen Soort instelling - soort afdeling Disciplines Personeel Personeelsleden Mogelijke rollen Check op bestaande personeelsleden Wachtwoord wijzigen/instellen/forceren Afdelingsbezetting Personeel / Product Zorgplan Zorgvisiemodel (oude zorgplan) Aandachtsgebieden (oude zorgplan) Zorgaandachtspunten (oude zorgplan) Standaard zorgplannen (oude zorgplan) Standaard werkplannen (oude zorgplan) Menubalk: Naslagtabellen Apotheek Onderhoud Arrangementenboek Cliënt Extra Tab Carrouselkaarten Contractgroep Deskundigheidniveau Vastleggen Tariefafspraken AW119 per AGB-code Onderhouden van tariefregels Contactpersoon algemeen Type Contactpersoon DBC Activiteiten DBC Kostprijzen Diagnosen Diensten Diensten toevoegen PlanCare Dossier V Pagina 2 van 78

3 Evaluatiefrequentie Financiering Huisarts Nationaliteit Probleemcategorie Producten Onderhoud Tariefcodes en Tarieven Spreektaal Tandarts Tijdstip Verzekeraar Volgorde I/S/A Zorgvisies Zorgplanvisie Menubalk: Cliënten Menubalk: Projecten Menubalk: Management Mutaties bevriezen Menubalk: Venster Vensters Trapsgewijs schikken Vensters Horizontaal schikken Vensters Verticaal schikken Achtergrond Menubalk: Help PlanCare Dossier help Website Zorgkantoren Helpdesk Portaal Info PlanCare Dossier V Pagina 3 van 78

4 Installatie Installatie procedure In het algemeen wordt de installatie gedaan door of met een consultant van De Heer Software, zeker wanneer het om meer complexe installaties in netwerken betreft. Derhalve staat hier toch de procedure beknopt beschreven. De installatie van PlanCare Dossier gebeurt op de zelfde wijze als bij andere Windows toepassingen. De procedure is als volgt: 1. Plaats de Cd-rom in de Cd-romspeler 2. Middels autorun wordt de installatieprocedure gestart 3. Volg verder de instructies op die via het dialoogvenster worden getoond Indien de Cd niet automatisch start voer dan de volgende handelingen uit: 1. Plaats de installatie Cd-rom in de Cd-romspeler 2. Klik op de knop Start 3. Klik op de menuoptie Uitvoeren 4. Type in het dialoogvenster bij Openen: {driveletter X:} setup 5. Druk vervolgens op de OK knop 6. Volg verder de instructies op die via het dialoogvenster worden getoond Aangepaste installatie In sommige situaties kan het gewenst zijn dat er een aangepaste installatie wordt uitgevoerd. Hierover dient altijd overleg plaats te vinden met de afdeling Support van De Heer Software. Programmagroep PlanCare Dossier Na de installatieprocedure is er in Windows een nieuwe programmagroep gemaakt onder de naam van PlanCare Dossier of de naam die tijdens de installatieprocedure is opgegeven. In deze programmagroep is een pictogram PlanCare Dossier opgenomen. Met dit pictogram kan PlanCare Dossier worden opgestart. PlanCare Dossier V Pagina 4 van 78

5 PlanCare Dossier starten Het starten van PlanCare Dossier verloopt net als bij andere Windowstoepassingen. - Activeer de knop Start linksonder in het scherm - Selecteer de menu optie Programma s - Selecteer de menu groep PlanCare Dossier of de programma groep die tijdens de installatie is aangegeven - Selecteer de menu optie PlanCare Dossier PlanCare Dossier zal nu worden opgestart. In de meeste gevallen zal PlanCare Dossier worden gestart door middel van een snelkoppeling die op het bureaublad geplaatst is. NB Als PlanCare Dossier voor de eerste keer op een computer wordt opgestart moeten twee zaken worden aangewezen: - het query bestand - de database In principe is dit een eenmalige handeling die bij de installatie door een medewerker van DHS zal zijn geregeld. Query bestand selecteren Wanneer onderstaande melding verschijnt is er geen Query bestand geselecteerd. Ook kan het voorkomen dat na een update gevraagd wordt een andere versie van het Query bestand aan te wijzen. De PlanCare Dossier map wordt geopend en het bestand kan worden geopend door het te selecteren en op de button Openen te klikken of door op het bestand query dubbel te klikken (zie rode kader). PlanCare Dossier V Pagina 5 van 78

6 Database selecteren Is er nog geen database aangewezen, dan verschijnt bij het openen van PlanCare Dossier de melding dat het gegevensbestand niet kan worden gevonden. Met het gegevensbestand wordt hier de database bedoeld. Klik om een SQL-database te selecteren op de knop met MS SQL Server. Er verschijnt nu een scherm waar wordt aangegeven waar de SQL-database benaderd kan worden. 1. Geef de naam van de server aan 2. Voer de inlog-informatie in 3. Kies de database op de aangegeven server Door op Test Connection te klikken wordt de verbinding gecontroleerd. Met OK wordt de database gekoppeld en kan PlanCare Dossier opgestart worden. Voor vragen rond deze procedure kan altijd contact worden opgenomen met de helpdesk van De Heer Software. Deze handelingen zijn in principe eenmalig. De volgende keer dat PlanCare Dossier wordt opgestart wordt de database automatisch gevonden. PlanCare Dossier V Pagina 6 van 78

7 Inrichting en Beheer Het inrichten en beheren van PlanCare Dossier vindt plaats via de verschillende functies die op de menubalk zijn ondergebracht. Systeemfuncties bevat als belangrijkste onderdelen de Toegangsrechten, Onderhoud dossier en Parameters. De verschillende keuze- of naslagtabellen kunnen gevuld worden onder Stamgegevens/Naslagtabellen. Hier worden ook Instellingen, Sectoren en Afdelingen toegevoegd of gewijzigd. De managementoverzichten vinden we terug bij Management. Rapportage die hier wordt opgeroepen overstijgt het cliëntniveau en genereert overzichten over verschillende doorsneden van de organisatie. Veel menuopties zullen voor de normale gebruiker niet toegankelijk zijn en grijs blijven in de menubalk. Het inrichten en beheren van PlanCare Dossier zal in principe bij de applicatiebeheerder(s) van de organisatie liggen. Menubalk: Systeemfuncties Menubalk: Bestand Onder het item Bestand in de menubalk vallen de volgende onderwerpen: Het kan voorkomen dat niet alle opties worden getoond omdat men bijvoorbeeld geen gebruik maakt van de Word-integratie. Wachtwoord wijzigen Om toegang te krijgen tot de gegevens in PlanCare Dossier moet worden aangemeld met een wachtwoord. Het wachtwoord is persoonlijk en kan door de gebruiker zelf gewijzigd worden onder Bestand/Systeemopties/Wachtwoord wijzigen. Allereerst moet het huidige wachtwoord worden ingeven. Met de Tab-toets kan naar het volgende invoervak gegaan worden. Het nieuwe wachtwoord moet ter controle tweemaal worden ingevoerd. Om privacy redenen verschijnen de wachtwoorden niet op het scherm, maar worden getoond. Komt het nieuwe wachtwoord overeen met het controle wachtwoord, dan is het wachtwoord gewijzigd. Is dit niet het geval, dan zal PlanCare Dossier een foutmelding geven, waarna het wachtwoord opnieuw kan worden ingevoerd. PlanCare Dossier V Pagina 7 van 78

8 Na het wijzigen van het wachtwoord is het oude wachtwoord niet meer te gebruiken. Toegangsrechten De applicatiebeheerder heeft de mogelijkheid om toegangsrechten per gebruiker of gebruikersgroep aan te geven. Zodoende kunnen nietgeautoriseerde gebruikers ook niet bij de privacy gevoelige gegevens. Het is mogelijk om voor bijvoorbeeld alle Verzorgenden de toegangsrechten eenmalig te bepalen. Zo is het toegangsprofiel voor een grotere groep gebruikers in een keer vast te leggen. De toegangsrechten worden uitgebreid besproken in: Handleiding PlanCare Dossier 11 - Toegangsrechten. Daar wordt ook ingegaan op het verband tussen disciplines, personeelsleden, toegangsrechten en het onderhouden van de tabbladen van het dossier. De verschillende rechten zijn: Geen recht Lees recht Muteer recht Geen recht (door erfenis) Lees recht (door erfenis) Muteer recht (door erfenis) Geen recht omdat het recht onbekend is De rechten zijn daadwerkelijk in te stellen door de gewenste gebruiker/ gebruikersgroep te selecteren en daarna op de rechterhelft van het scherm te dubbelklikken op een van de opties Functies, Menu of Dossier. Hierna wordt een lijst van alle beschikbare onderdelen getoond. Door een dubbelklik te geven op het icoontje voor het gewenste onderdeel verandert de optie. meerdere malen dubbelklikken geeft uiteindelijk het gewenste recht. Een andere mogelijkheid is de optie te selecteren en vervolgens de beginletter van het gewenste recht aan te geven: E: erfrecht G: geen recht L: leesrecht M: muteerrecht Het is ook mogelijk door op een van de onderdelen Functies, Menu of Dossier met de rechter muisknop te klikken in een keer de rechten aan te geven. Het volgende scherm verschijnt: Bij Menu en Dossier is het niet mogelijk om muteerrechten te geven omdat daar niets gemuteerd hoeft te worden. Erfrecht is een recht dat een gebruiker van een andere gebruiker geërfd heeft. Indien het recht van de erfgever verandert, dan verandert het recht van de erfnemer ook. PlanCare Dossier V Pagina 8 van 78

9 Autregforms Lock Een formulier dat in gebruik is wordt automatisch gelockt zodat een andere gebruiker niet tegelijkertijd in hetzelfde formulier kan werken. Bij het sluiten van het formulier wordt de lock opgeheven. Om verschillende redenen kan het formulier gelockt blijven en is het niet meer beschikbaar voor andere gebruikers. Met behulp van de functie Autregforms Lock kan de lock worden opgeheven en wordt het formulier weer beschikbaar gesteld. Gelockte formulieren worden getoond in het venster. Door een vinkje voor de betreffende regel te plaatsen en op de button Verwijderen te klikken wordt de lock opgeheven. Onderhoud dossier Het dossier is de centrale plaats waarbinnen alle gegevens geordend en per zorgvrager worden opgeslagen. Omdat elke instelling een eigen inrichting van het zorgdossier heeft, voorziet PlanCare Dossier in de mogelijkheid om het dossier geheel naar eigen inzicht in te richten. Elk dossier bestaat uit een aantal tabbladen, terwijl op elk van de tabbladen een aantal functieknoppen beschikbaar is. Binnen PlanCare Dossier zijn de tabbladen variabel beschikbaar. De applicatiebeheerder kan deze naar wens aanmaken, muteren of verwijderen. In de Handleiding PlanCare Dossier 11 - Toegangsrechten wordt uitgebreid op het aanmaken en onderhouden van de dossiers ingegaan. PlanCare Dossier V Pagina 9 van 78

10 Werkwijze Het aanmaken, muteren of verwijderen van tabbladen vindt plaats onder Bestand/Systeemfuncties/Onderhoud dossier. Aanmaken van een tabblad Een nieuw tabblad wordt aangemaakt door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart in de werkbalk te klikken. Vervolgens moet via een dialoogvenster het tabblad een naam gegeven worden. Nadat de naam van het tabblad opgegeven is, wordt het tabblad getoond. Op het tabblad kan vervolgens worden aangeven welke functies actief moeten zijn. Tevens moet worden aangegeven welke personen recht hebben op het nieuwe tabblad. Dit gebeurt bij: Bestand/Systeemfuncties/Toegangsrechten (zie boven). Wijzigen van de naam van het tabblad De naam van een tabblad wordt gewijzigd door er met de rechter muisknop op te klikken. De tekst kan nu naar eigen wens worden aangepast. Selecteren van een tabblad Selectie vindt plaats door met de linker muisknop uit de keuzelijst een tabblad te selecteren. Tabvolgorde De volgorde van de tabbladen wordt beïnvloed door een tabblad hoger of lager in de keuzelijst te zetten. U verplaatst een tabblad door dit met de linker muisknop te selecteren en vervolgens omhoog of omlaag te plaatsen met behulp van de navigatiepijtjes. Verwijderen van een tabblad Een tabblad kan worden verwijderd door het in de lijst te selecteren en op de knop Verwijder deze gegevens van de werkbalk te drukken. Functies neerleggen op een tabblad Aan de linkerkant van het scherm zijn alle beschikbare functies zichtbaar. Alleen die functies waarvoor men een licentie bezit kunnen geactiveerd worden, PlanCare Dossier V Pagina 10 van 78

11 anders zullen de knoppen grijs blijven en kunnen ze niet op het tabblad geplaatst worden. De functies kunnen naar de gewenste locatie op het tabblad gesleept worden. Elke functieknop kan net zo vaak op de verschillende tabbladen worden neergelegd als wenselijk is. Uiteraard komt achter dezelfde knop in het gebruik altijd dezelfde functie naar voren. Er zijn meer functies dan op het scherm getoond worden. Middels de pijltjes onder en boven de beschikbare functies kan de lijst doorlopen worden. Verwijderen van een functie op een tabblad Een knop wordt van het tabblad verwijderd door deze te slepen naar de verticale lijst met beschikbare functies. Wijzigen van de naam van een functieknop De naam van een functieknop kan worden gewijzigd door er met de rechter muisknop op te klikken. De oorspronkelijke benaming kan naar wens worden aangepast. Zo kunnen binnen de organisatie gebruikte termen en namen terugkomen in het dossier. Voor de benaming staat het & -teken. Dit teken zorgt ervoor dat de letter die er op volgt onderstreept wordt. Door middel van de Alt-gewenste letter -functie kan de functie direct benaderd worden. NB Deze functie werkt alleen wanneer een letter niet meer dan één maal is gebruikt. Bij gelijke beginletters zal het & -teken voor een andere letter binnen het woord geplaatst moeten worden. Voorbeeld: Naam geven: &Stamgegevens Weergave: Stamgegevens Sneltoets: Alt-S Aan een tabblad wordt een discipline gekoppeld door een keuze te maken uit de naslagtabel Discipline. Hier ligt een directe link met de discipline die wordt aangegeven op een carrouselkaart. Zo wordt een carrouselkaart met de discipline Fysiotherapeut zichtbaar op het tabblad (of op meerdere tabbladen) dat als discipline Fysiotherapeut heeft. Onderhoud projecten Voorheen vond het onderhoud van de projecten (mutatie types) plaats in de database door een medewerker van DHCS. Met behulp van menu optie Onderhoud projecten kan een gecertificeerd applicatiebeheerder zelf nieuwe projecten aanmaken en de verschillende koppelingen en afhankelijkheden tot stand brengen, zoals het koppelen van formulieren aan mutaties en het toepassen van afdelingsselectie. Deze functie wordt ter beschikking gesteld aan de applicatiebeheerders die de scholing Gecertificeerd applicatiebeheer met goed gevolg hebben afgesloten. Een beschrijving van de werking van Onderhoud projecten wordt dan afzonderlijk ter beschikking gesteld. Onderhoud Project / Product Het onderhouden van producten ten behoeve van de Tijdverantwoording vond voorheen plaats onder menu optie Onderhoud projecten. Dit is daar nu van losgekoppeld. Omdat de inrichting van de producten - met alle daarbij horende koppelingen - een omvangrijk en complex proces is, is er voor gekozen dit in een afzonderlijke handleiding te beschrijven. PlanCare Dossier V Pagina 11 van 78

12 Onderhoud weblinks De functie Onderhoud Weblinks is voorbehouden aan de consultant van De Heer Software. Deze kan hier weblinks koppelen aan knoppen die door de applicatiebeheerder op het dossier kunnen worden geplaatst. Zo kan door op een knop te klikken een website op het internet of op het intranet van de organisatie worden geopend. Onderhoud SQL Server jobs De functie Onderhoud SQL Server jobs is voorbehouden aan de consultant van De Heer Software. AZR Import/Export De beschrijving en de werking van de AZR-functionaliteit is opgenomen in een afzonderlijke handleiding. Onderhoud Word Sjablonen De Word-integratie maakt gebruik van een OLÉ-viewer. Dit houdt onder andere in dat bij het weergeven van meerdere pagina s gebruik moet worden gemaakt van het afdrukvoorbeeld om het gehele document te kunnen raadplegen. Met behulp van de menu optie Bestand/Systeemfuncties/Onderhoud Word Sjablonen kunnen sjablonen beschikbaar worden gemaakt binnen PlanCare Dossier. In dit onderhoudsscherm wordt o.a. bepaald of een sjabloon aan een PlanCare Dossier V Pagina 12 van 78

13 mutatie of aan een knop moet kunnen worden gekoppeld. Het aanmaken van een knop kan door de applicatiebeheerder van de organisatie worden geregeld. Omschrijving Type veld Beschrijving Opmerkingen Omschrijving Tekst Omschrijving zoals die terug Verplicht komt bij de Rechten (voorafgaan door Word maakt de optie herkenbaar) Actief Ja/Nee Laat actuele sjablonen zien, toont oude sjablonen niet In rechten tonen Ja/Nee Komt terug in toegangsrechten Caption Tekst Tekst in de knop Verplicht Afbeelding Button Selecteer icon uit beschikbare lijst Titel Tekst Letterlijke naam van het sjabloon (zonder.rtf of.qry) Verplicht Nivo Combo - Alle (zowel persoonlijk als disciplines) - Persoonlijk (alleen inzien en wijzigen van eigen documenten) - Discipline (alleen eigen discipline ziet in en wijzigt) Status (standaard) Combo - Concept - Actueel - Definitief Kopieerniveau Combo - Nooit (vorig document niet te kopiëren) - Altijd (vorig document wordt altijd gekopieerd) - Vragen (er wordt gevraagd of het document gekopieerd moet worden) Soort sjabloon Combo - Mutatie (gekoppeld aan een mutatie) - Dossierknop (als knop op het dossier) Volgorde Numeriek Volgorde wanneer gekoppeld aan mutatie Status van het ingevulde document Bij voorkeur niet beiden tegelijkertijd gebruiken PlanCare Dossier V Pagina 13 van 78

14 Onderhoud AutRegForms Aan een formulier kan een aantal kenmerken worden meegegeven. Omschrijving Type veld Beschrijving Opmerkingen Omschrijving Tekst Naam van het formulier (tevens tabelnaam) Volgorde Tekst Volgorde van formulieren Dossier Button Formulier aan knop of mutatie koppelen Aktief Aanvinken Formulier is actief In rechten tonen Aanvinken Mogelijkheid formulier te autoriseren Caption Tekst Tekst op de dossierknop (tevens plaats in programma) Afbeelding Button Selecteer afbeelding uit beschikbare lijst Verplicht Geldt zowel voor de knop als gekoppeld aan mutatie standaard icoon lijst binnen PlanCare Dossier Label (default Item: ) Tekst Tekst van label boven lijst Vullen met veldnaam Tekst Veldnaam voor items in lijst default mutatiedatum Sortering Tekst Sortering van items in de lijst default mutatiedatum desc Query Tekst Query die de records filtert Label waar Tekst Tekst voor het filter als aan het filter voldaan wordt Label niet waar Tekst Tekst voor het filter als niet aan het filter voldaan wordt Verwijderen Combo Geen-Alle-Laatste Wijzigen Combo Geen-Alle-Laatste Kopieerniveau Combo Kopie van laatste kaart maken PlanCare Dossier V Pagina 14 van 78

15 Bij Verwijderen en Wijzigen kan worden aangegeven of de formulieren mogen worden gewijzigd of verwijderd. De volgende opties kunnen worden gekozen: Alle Alle ingevulde formulieren mogen worden verwijderd of gewijzigd Laatste Alleen het laatst ingevulde formulier mag worden verwijderd of gewijzigd Geen Ingevulde formulieren mogen niet worden verwijderd of gewijzigd Het onderdeel Lijst betreft het weergeven van gegevens in de lijst rechts boven naast het formulier (zie rode kader). Standaard wordt als label Item: gegeven, in dit voorbeeld is gekozen voor Controle datum: De weergave in de lijst is standaard de mutatiedatum, maar ook kunnen waardes uit andere velden worden weergegeven, in dit geval de datum uit het veld Datum controle: Bij Sortering kan de volgorde van de lijst worden aangegeven. Onderhoud Rapportagecategorieën De SQL-managementrapportage is ondergebracht in verschillende categorieën die elk afzonderlijk te autoriseren zijn. Het onderhoud op deze categorieën maakt het mogelijk overzichten in een andere categorie onder te brengen, maar ook nieuwe categorieën aan te maken. Een overzicht kan in meerdere categorieën voorkomen. De functionaliteit is terug te vinden onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/Onderhoud Rapportagecategorieën. PlanCare Dossier V Pagina 15 van 78

16 Wanneer een categorie wordt geopend worden ook de beschikbare managementoverzichten/rapporten getoond. Het scherm toont de volgende items: Categorieën: de categorieën met de daaraan gekoppelde overzichten Management rapporten: managementrapportage zoals beschikbaar onder menu optie Management (zowel SQL als Access) Onder het veld Categorieën wordt in een aantal gevallen een korte omschrijving van het geselecteerde overzicht gegeven. NB Onder de categorieën is nog een onderverdeling aangebracht in standaard en niet standaard rapporten. Nieuwe categorie aanmaken Een nieuwe categorie wordt toegevoegd door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart te klikken. PlanCare Dossier V Pagina 16 van 78

17 NB De gegeven categorie Vanaf hier klant-specifiek mag overschreven worden. Op de standaard categorieën (te herkennen aan de gouden sleutel) en overzichten is geen onderhoud te plegen. Dit kan alleen bij nieuw aangemaakte categorieën (te herkennen aan het pennetje). Een nieuwe categorie komt terug in de toegangsrechten en zal moeten worden geautoriseerd om zichtbaar te worden. Nadat de rechten zijn toegekend is de nieuwe categorie beschikbaar onder Management/SQL rapporten. Rapporten koppelen De rapporten (overzichten) worden als volgt aan een categorie gekoppeld: - Selecteer een categorie (alleen klantspecifiek) - Selecteer een Management rapport en klik op de blauwe pijl naar links - Of: dubbelklik op het te koppelen rapport NB Een zelfde rapport kan aan meerdere categorieën gekoppeld worden. PlanCare Dossier V Pagina 17 van 78

18 Een rapport wordt losgekoppeld van de categorie door het rapport te selecteren op vervolgens op de knop met het blauwe pijltje naar rechts te klikken. Het is goed op te merken dat het rapport zelf niet verwijderd wordt, maar dat alleen de koppeling ongedaan gemaakt wordt. Een rapport kan binnen de categorie verplaatst worden door het te selecteren en het vervolgens met de knoppen met de blauwe pijlen naar boven of naar beneden te brengen. MIC: Periode afsluiten Ten behoeve van de module Melding Incidenten Cliënten (MIC) kan een planperiode worden aangegeven. Om te beginnen moet de begindatum van de planperiode worden ingevuld onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/MIC: Periode afsluiten. Na bevestiging met OK wordt nog om een bevestiging van de datum gevraagd. Vervolgens opent een onderhoudsscherm waarin op basis van de opgegeven begindatum de periode wordt bepaald. Het veld bij Dagen wordt geactiveerd door Frequentie aanpassen aan te klikken. Automatisch wordt de datum waarop de periode wordt afgesloten getoond. Een periode wordt afgesloten door op Periode afsluiten te klikken. De volgende melding wordt aan het venster toegevoegd (zie onderstaande schermafdruk). PlanCare Dossier V Pagina 18 van 78

19 Het feitelijke afsluiten van de periode gebeurt door op Start periodeafsluiting te klikken (zie rode kader). Als status krijgt de periode Afgesloten mee en wordt een nieuwe regel aangemaakt voor de lopende periode die als status Lopend meekrijgt. De frequentie kan per lopende periode worden aangepast Parameters Onder Parameters worden door de applicatiebeheerder verschillende zaken binnen PlanCare Dossier geregeld. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: Algemeen Bestandslocaties Vragenlijsten Zoekscherm Opties 1 Opties 2 Word-integratie AZR MIC Zorgplan Export database BSN Een aantal tabbladen zal alleen getoond worden wanneer de bijbehorende module geactiveerd is (afhankelijk van de licentieomvang). Het scherm Parameters wordt geopend via het menu Bestand/Systeemfuncties/Parameters. De tabbladen laten de verschillende onderwerpen zien: PlanCare Dossier V Pagina 19 van 78

20 Parameters Algemeen Het tabblad Algemeen toont de volgende onderwerpen: Database, Querie, Beveiliging, ICPC, Rechten in dossier, Achtergrond en Zorgplanning. Database Door op de knop Selecteer andere database te klikken wordt een scherm geopend waarin de koppeling met de database wordt gerealiseerd. In het begin van dit hoofdstuk wordt dit nader omschreven (paragraaf: Het starten van PlanCare Dossier). Dit is in principe een eenmalige handeling. Is deze locatie eenmaal goed ingesteld, dan hoeft deze niet meer te worden gewijzigd. PlanCare Dossier V Pagina 20 van 78

21 Query Dit betreft een aanvulling op de PlanCare Dossier database om de wijze van data- afhandeling voor de gekozen database in te stellen. Net als het aanwijzen van de database vindt dit eenmalig plaats. Beveiliging Onder Beveiliging is in te stellen na hoeveel tijd PlanCare Dossier op de onbevoegde modus springt. Krijgt PlanCare Dossier gedurende de ingestelde tijd geen signaal, dan wordt de schermbeveiliging geactiveerd. Om weer in PlanCare Dossier te kunnen werken moet opnieuw worden ingelogd. Wordt voor de optie Uit gekozen, dan treedt de beveiliging niet in werking en zal men zelf moeten uitloggen wanneer men PlanCare Dossier voor langere tijd niet gebruikt of voor onbevoegde gebruikers wil afschermen. ICPC ICPC staat voor International Clasification of Primary Care. Het is een door huisartsen gebruikte classificatie voor diagnosen. De ICPC kent bijv. codes voor diabetes of brandwonden. In PlanCare Dossier wordt dit pas van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de LZV of van de Diagnose- en Medicatiemodule. Is daar geen sprake van dan hoeft hier niets te worden ingevuld. Eventueel kan hier Geen ziekte of Gezond ontslagen worden ingevuld in het tekstvak achter Kies de ICPC-omschrijving voor Geen Ziekte :. Dit geldt dan als standaard waarde, als ijkpunt wanneer met bovengenoemde modules wordt gewerkt. Dit in verband met het feit dat PlanCare Dossier de toestand van de zorgvrager controleert bij onder andere het voorschrijven van medicatie. Rechten in dossier Hier wordt aangegeven of gebruikers maximaal leesrecht hebben in functies op tabbladen van andere disciplines. Deze functie wordt weinig gebruikt omdat de afstemming binnen de Toegangsrechten voldoende mogelijkheden biedt. Wanneer de functie aangevinkt is kunnen aan een medewerker de rechten op het tabblad van een andere discipline worden gegeven, mits deze tabbladen in de rechtenstructuur zijn toegekend. De functies die deze medewerker al op zijn/haar eigen tabblad had blijven ook op het tabblad van de andere discipline actief, de functies die alleen op het tabblad van de andere discipline voorkomen hebben alleen leesrecht. Er kan bijv. ook geen nieuwe gegevenskaart worden aangemaakt. Het activeren van deze functie heeft als gevolg dat de beheerder/ applicatiebeheerder op geen enkel tabblad de lay-out van de carrouselkaarten nog kan aanpassen. Het is daarom aan te bevelen op het tabblad van de beheerder alle carrouselkaarten zichtbaar te maken zodat het beheer van daar af kan plaatsvinden. PlanCare Dossier V Pagina 21 van 78

22 Single Sign-On Met de Single Sign-On functie hoeft men zich niet steeds aan te melden wanneer PlanCare Dossier wordt opgestart. Deze koppeling is niet gekoppeld aan het werkstation, maar aan de Windows account waarmee op dat station is aangemeld. Zodoende werkt Single Sign-On ook op andere werkplekken, mits men met de eigen account is aangemeld. Voor wie lokaal met PlanCare Dossier werkt, bijv. op een laptop: er moet wel een verbinding zijn met het netwerk, anders werkt Single Sign-On niet. Er wordt namelijk gekeken naar de inlogaccount van Windows. Single Sign-On werkt niet bij de functie Beveiligen gegevens/aanmelden in de knoppenbalk. Daar meldt men zich echt af en moet daarna weer volledig aanmelden. Dit is ook juist omdat anders een willekeurige passant eenvoudig in PlanCare Dossier kan komen door op het slotje te klikken. Single Sign-On activeren Ga naar Bestand/Systeemfuncties/Parameters en vink de optie Single Sign-On op het tabblad Algemeen aan. Klik op Toepassen en vervolgens op OK. Sluit PlanCare Dossier eerst af en start daarna weer op; meld aan met de persoonlijke inloggegevens en klik op OK. Er wordt gevraagd of de huidige gebruiker moet worden gekoppeld aan de PlanCare Dossier gebruiker. Klik op Ja. De volgende keer dat PlanCare Dossier wordt opgestart zal niet meer om de inloggegevens worden gevraagd omdat PlanCare Dossier dit automatisch doet op basis van de gekoppelde Windows account. Achtergrond (voor alle gebruikers) De applicatiebeheerder kan PlanCare Dossier als browser gebruiken en zo in het blauwe deel van het scherm een afbeelding of een web- of html-pagina oproepen. Deze pagina blijft altijd op de achtergrond aanwezig, ook als andere onderdelen van PlanCare er overheen worden geopend. Er kan een link naar het eigen intranet worden opgegeven, maar het is ook mogelijk een html-pagina PlanCare Dossier V Pagina 22 van 78

23 aan te maken met daarop een mededeling die alle gebruikers van PlanCare aangaat. Het verdiend aanbeveling het pad naar het bestand of de URL naar de webpagina handmatig in te typen of te kopiëren omdat standaard bestandstypen in het koppelscherm zich beperken tot jpg, gif en bmp. Voorbeelden van een vaste achtergrond voor alle gebruikers. Zorgplanning Om gebruik te kunnen maken van de module Zorgplanning moet hier de database worden aangewezen. De exacte werking zal tijdens de implementatie van dit PlanCare Dossier onderdeel worden toegelicht. Parameters Bestandslocaties Bij Bestandslocaties is aan te geven in welke directory de rapporten en de G- standaard staan. Dit zal normaal gesproken tijdens de implementatie reeds gedaan zijn. Mochten de ingegeven locaties gewijzigd moeten worden, dan kunnen de wijzigingen voor één computer worden doorgevoerd, of met het aanklikken van Instellingen gelden voor alle gebruikers voor de gehele organisatie. PlanCare Dossier V Pagina 23 van 78

24 In de betreffende tekstvakken kan de locatie van de bestanden worden ingevoerd, of door te klikken op het knopje met de drie puntjes kan gezocht worden naar het bestand. Tevens kan hier worden aangeven wat de plaats is voor het tijdelijk afdruk bestand (Trapport). Dit laatste dient altijd te geschieden in overleg met De Heer Software. Rapporten Om locatie van de rapporten te selecteren moet de map Rpt worden geselecteerd en worden bevestigd met OK. Deze map bevindt zich over het algemeen onder: Program Files/ /Rpt. ODBC: Vanaf PlanCare Dossier versie 11 zullen alle standaard overzichten beschikbaar zijn als SQL-rapportage. Dit maakt het gebruik van de ODBC koppeling overbodig. Wanneer er echter nog gebruik wordt gemaakt van eigen rapportage of oude klantspecifieke overzichten, dan blijft de ODBC-koppeling wel noodzakelijk. Wanneer ook alle eigen en klantspecifieke rapporten zijn omgezet naar SQL, dan komt de ODBC-koppeling te vervallen. Eigen rapporten submappen instellen De submappen voor eigen rapporten moeten worden aangemaakt onder de map EigRpt (de benaming kan afwijken) in de PlanCare Dossier map en de rapporten moeten in de betreffende map geplaatst worden. PlanCare Dossier V Pagina 24 van 78

25 Via menu optie Bestand/Systeemopties/Parameters kunnen de submappen voor eigen rapportage worden benoemd en aangewezen. Klik hiervoor op de button met de drie blauwe rechthoekjes rechts van het veld Eigen: en geef de gevraagde items op. Sjablonen familiegesprek Het betreft hier oude functionaliteit bij de knop Familiegesprekken. Op basis van een sjabloon kon een standaard brief naar de betrokkenen van het familiegesprek worden opgesteld. Tijdelijk afdrukbestand Om te kunnen printen binnen PlanCare Dossier maakt de programmatuur gebruik van een tijdelijk afdrukbestand. Standaard wordt door PlanCare Dossier de Windows Tempdirectory hiervoor gebruikt en een unieke bestandsnaam per afdruk. In sommige gevallen kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om handmatig aan te geven waar het afdrukbestand geplaatst moet worden en welke naam het afdrukbestand krijgt. Foto cliënt Aan het dossier van de cliënt kan een (pas)foto worden toegevoegd. De foto s moeten worden geplaatst in een map op de server waarvan de locatie vervolgens wordt aangewezen bij Foto cliënt. PlanCare Dossier V Pagina 25 van 78

26 Rechtsboven op het stamblad van de cliënt kan vanuit de aangegeven map de gewenste foto worden geselecteerd door op de knop Foto selecteren te klikken. Door op de knop Foto verwijderen wordt het veld voor de foto weer leeggemaakt. Het spreekt vanzelf dat de afhandeling van de privacy bij de organisatie ligt. Spellingscontrole Om gebruik te kunnen maken van de spellingscontrole in PlanCare Dossier moeten de bestanden spelnl.lex en PolarSpellChecker.dll zich in een map op de server bevinden. Het volstaat om onder Parameters de map aan te wijzen waarin deze bestanden zich bevinden, ze hoeven dus niet afzonderlijk te worden geselecteerd. Onder Opties 1 bevindt zich de mogelijk de sneltoets voor de zoomfunctie (tevens openen spellingscontrole) aan te passen. Standaard staat deze op Shift-F2. De applicatiebeheerder van de organisatie kan naar keuze een andere functietoets kiezen zodat de spellingscontrole bijvoorbeeld wordt geopend met Shift-F8. Parameters Medicatie Deze optie is alleen te zien als er gekozen is voor de module Medicatie. De ontwikkeling en het onderhoud van deze module worden sinds medio 2005 niet meer ondersteund. Voor wie deze functionaliteit nog gebruiken is een afzonderlijke handleiding beschikbaar (PlanCare Dossier V10 - Medicatie). Parameters Vragenlijsten Op het tabblad Vragenlijsten worden bestanden gekoppeld die elders zijn opgeslagen. Voorbeelden van deze vragenlijsten zijn: Cain Levine, EBIS en LZV. PlanCare Dossier V Pagina 26 van 78

27 In het tekstvak achter Bestand kan de locatie van die bestanden worden opgegeven. Dit kan door dubbel te klikken op de benaming van de vragenlijst of door de vragenlijst te selecteren en vervolgens op het knopje met de drie puntjes te klikken. In beide gevallen verschijnt een dialoogvenster waarin naar het juiste bestand gezocht kan worden. Door middel van de knop Koppel Vragenlijsten worden de lijsten gekoppeld aan de database. Het is wel noodzakelijk dat de module Landelijke registratie is aangeschaft om van deze vragenlijsten gebruik te kunnen maken. Parameters Zoekscherm PlanCare Dossier V Pagina 27 van 78

28 De volgende zaken met betrekking tot het zoekscherm kunnen onder Parameters/ Zoekscherm kunnen worden geregeld: - het tonen van Registratienummer, Geboortedatum, Bewoner_id en/of BSN nummer in het zoekscherm - het zichtbaar worden of blijven van een dossier voor een toekomstige of na een stop mutatie of overlijden - het aantal maanden dat ex-cliënten worden getoond - het uitvoeren van een check op reeds bestaande cliëntgegevens door middel van Identificatieselectie Aanvullende gegevens tonen in zoekscherm Behalve de zoeknaam en de actieve mutatie kunnen in het zoekscherm tevens registratienummer, geboortedatum, bewoner_id en/of BSN nummer van de cliënt getoond worden. Deze optie kan onder Parameters worden in- of uitgeschakeld. Het is ook mogelijk een cliënt op deze gegevens te zoeken door het gewenste item in het veld Zoeknaam in te typen (geboortedatum met koppeltekens: ). Worden alle opties aangevinkt, dan is dit het resultaat: Aantal dagen zichtbaar voor toekomstige mutatie Aantal dagen zichtbaar na stop mutatie / overlijden Medewerkers van een afdeling willen het dossier van een cliënt die binnenkort geplaatst wordt graag voor de werkelijke mutatiedatum inzien. Ook is het wenselijk een dossier na vertrek of overlijden van een cliënt nog enige tijd te kunnen raadplegen. Een cliënt waarvan de mutatiedatum nog toekomend is en die binnen het opgegeven aantal dagen ligt wordt in groen getoond, een cliënt wiens mutatieof overlijdensdatum in het verleden ligt, binnen de aangegeven marge, wordt in rood getoond (zie het rode kader in onderstaande afbeelding). PlanCare Dossier V Pagina 28 van 78

29 Aantal maanden dat ex-cliënten getoond worden Wanneer een cliënt geen actieve mutaties meer heeft blijft diens dossier slechts zichtbaar gedurende de periode (het aantal maanden) dat is aangegeven onder Parameters/Zoekscherm. Na deze periode zal het dossier niet meer gevonden worden bij Extramuraal of Nog te verwerken dossiers. Om dossiers toch gedurende jaren te kunnen blijven raadplegen dienen deze gearchiveerd te worden in een speciaal daarvoor aangemaakte afdeling Archief. Zo behouden deze dossiers een actieve mutatie (bijv. Start Archiveren) en zullen ze altijd te raadplegen zijn. Identificatieselectie Om te voorkomen dat een dubbel dossier (d.w.z. van een cliënt die al in het systeem bekend is) wordt aangemaakt, wordt de mogelijkheid geboden een check op reeds bestaande gegevens uit te voeren. Er kan op twee manieren worden gekozen de check uit te voeren: - op Sofi- of BSN-nummer (andere opties worden grijs en daarmee inactief; zie onderstaande afbeelding) - op een of meer van de andere mogelijkheden (Zoeknaam, Voornamen etc.) De check op bestaande dossiergegevens uitvoeren De Identificatieselectie (check op reeds bestaande dossiergegevens) kan alleen worden uitgevoerd wanneer een nieuw dossier wordt aangemaakt met menu optie Bewoners/Cliëntgegevens. Nadat enkele gegevens zijn ingevoerd kan de check worden uitgevoerd door het dossier te verlaten (met de knop Sluit het actieve venster) of door op een ander tabblad, bijv. Mutaties, te klikken. Worden er gegevens gevonden die waren aangevinkt bij Parameters/Zoekscherm en die tevens in de database als reeds bekend worden gevonden, dan zal het volgende venster verschijnen: PlanCare Dossier V Pagina 29 van 78

30 Dit scherm toont niet alle opties die onder Parameters zijn aangevinkt, maar de check heeft wel daarop plaatsgevonden. Getoond wordt een aantal cliëntgegevens die relevant zijn om te kunnen bepalen of het identieke dossiers betreft. De dossiers met overeenkomende gegevens worden getoond en de cliënt wordt als reeds bestaand gezien. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, want er zijn meer mensen met dezelfde geboortedatum. Maar hier kan gecontroleerd worden of het dezelfde cliënt betreft. Het dossier kan geopend worden door er op dubbel te klikken. Men komt dan in een bestaand dossier terecht. Is het nieuw aangemaakte dossier toch uniek, dan kan op de button Nieuw Dossier geklikt worden en wordt dit nieuwe dossier opgeslagen en daarmee toegevoegd aan de reeds bestaande dossiers. NB Deze check staat los van die welke wordt uitgevoerd bij een binnengekomen indicatiebesluit in het onderdeel AZR binnen PlanCare Dossier. Check op sofi- of BSN-nummer Naast de check op het reeds voorkomen van een sofi- of BSN-nummer (zie melding), zoals aangegeven bij Parameters/Zoekscherm, wordt het sofi- of BSN-nummer gecontroleerd op juiste aantal cijfers en of het voldoet aan de 11- proef (zie onderstaande voorbeelden). Ter info: de 11-proef op sofi- en BSN-nummer De 11-proef is een check op de validiteit van een sofi- of BSN-nummer. Doorstaat het nummer deze test, dan is het waarschijnlijk dat het om een bestaand sofi- of BSN-nummer gaat. Onderstaand voorbeeld laat dit zien op een fictief sofi-nummer. We gaan hier de 11-proef uitvoeren op sofi-nummer PlanCare Dossier V Pagina 30 van 78

31 1e cijfer sofi-nummer = 5 9 * 5 = 45 2e cijfer sofi-nummer = 7 8 * 7 = 56 3e cijfer sofi-nummer = 5 7 * 5 = 35 4e cijfer sofi-nummer = 4 6 * 4 = 24 5e cijfer sofi-nummer = 2 5 * 2 = 10 6e cijfer sofi-nummer = 7 4 * 7 = 28 7e cijfer sofi-nummer = 3 3 * 3 = 9 8e cijfer sofi-nummer = 4 2 * 4 = 8 9e cijfer sofi-nummer = 6-1 * 6 = -6 opgeteld: 209 Omdat 209 deelbaar is door 11 is de kans groot dat sofi-nummer klopt (209/11=19 rest 0). De 11-proef op sofi-nummer is actief uit te voeren op website: Parameters Opties 1 Op dit tabblad en op het volgende (Opties 2) kan een aantal parameters aan of uit worden gezet. De volgende zaken komen hier aan de orde: Persoonlijk zorgplan Hier kan de keuze gemaakt worden of de opsteller van het zorgplan vrij wordt gelaten in de omschrijvingen, of dat het zorgplan altijd gebaseerd is op de instellingsvisie. Indien het vakje niet is aanvinkt, dan moet altijd worden gewerkt met de standaard ingebrachte zorgplannen. Wanneer het vakje wel is aanvinkt, dan kan de opsteller van het zorgplan zelf (aan de hand van het standaardzorgplan) het bewonersgerichte multidisciplinaire zorgplan opstellen. PlanCare Dossier V Pagina 31 van 78

32 Aantekeningen Als er voor wordt gekozen dat aantekeningen altijd persoonlijk zijn, dan zijn deze alleen te zien door degene die de aantekening(en) geschreven heeft. Zijn de aantekeningen niet persoonlijk, dan zijn ze voor een ieder (die recht heeft tot de knop Aantekeningen) te zien. Familiegesprekken Indien de keuze Familiegesprekken zijn altijd persoonlijk wordt gemaakt, dan zijn deze alleen te zien door degene die de familiegesprekken gehouden heeft. Zijn de familiegesprekken niet persoonlijk, dan zijn ze voor een ieder (die recht heeft tot de knop Familiegesprekken) te zien. Carrousel De optie Carrouselkaarten kunnen persoonlijk zijn geeft de mogelijkheid bij het ontwerp van een carrousel-kaart deze persoonlijk te maken. Bij het aanmaken van een nieuwe carrouselkaart verschijnt naast de optie Disciplines het aanvinkvakje Kaart is persoonlijk. Is de optie aangevinkt dan zijn de gegevens, ingevuld op de carrouselkaart, alleen te zien door degene die de carrouselkaart heeft ingevuld. Een persoonlijke carrouselkaart is te herkennen aan het blauwe icoontje. Zoomfunctie De toetsenbordcombinatie voor de zoomfunctie (o.a. ten behoeve van de spellingscontrole) staat standaard op Shift-F2, maar deze kan desgewenst worden aangepast naar elke andere F-toets. Parameters Opties 2 De items op dit tabblad gelden het oude zorgplan. PlanCare Dossier V Pagina 32 van 78

33 Persoonlijk werkplan Hier wordt aangegeven of binnen het Persoonlijk werkplan het tabblad Standaard getoond moet worden. Zo ja, dan verschijnen de tabbladen Standaard/Huidig/ Historie naast elkaar. Zo niet, dan is alleen Huidig/Historie zichtbaar. Zorgplan De optie Definitieve zorgplannen automatisch kopiëren naar concept geldt alleen voor het zorgplan oude stijl. Als deze optie aanstaat wordt het definitieve zorgplan automatisch teruggekopieerd naar concept. Hierdoor is er altijd een concept zorgplan aanwezig. Parameters Word-integratie Onder Parameters/Word-integratie wordt aangegeven waar de map WORDSJABLOON (met de sjablonen en de bijbehorende query-bestanden) zich bevindt. In de map WORDDOCUMENTEN worden de per cliënt aangemaakte Word-documenten opgeslagen. Onder Diversen is het mogelijk een aantal zaken aan te geven die de performance van de Word-integratie bevorderen. Documenten opslaan in submappen (max doc/map) Deze optie kan, eenmaal ingeschakeld, niet meer worden uitgezet. Viewer heeft beperkte mogelijkheden maar is veel sneller De Word viewer wordt geopend in een uitgeklede versie wat de performance ten goede komt. Open met lijst van documenten met deze status: Bij het openen van de Word-integratie worden standaard de documenten met de aangegeven status getoond. PlanCare Dossier V Pagina 33 van 78

34 Parameters AZR Ten behoeve van een juiste werking van de AZR-functionaliteit moet een aantal paden worden aangegeven. Het betreft hier de verwijzing naar de mappen AZRImport, AZRExport en AZRScripts. Ook kan worden aangegeven of de geïmporteerde berichten naar een standaard map moeten worden gemuteerd, en zo ja, naar welke. Een uitgebreide toelichting bij dit tabblad is opgenomen in de Handleiding PlanCare Dossier - AZR Berichtenverkeer. Tevens wordt aangegeven of de instellingen per computer of voor alle gebruikers gelden. PlanCare Dossier V Pagina 34 van 78

35 Parameters MIC Om met de module Melding Incidenten Cliënten (MIC) te kunnen werken moet een aantal paden worden aangegeven. Het betreft hier de mappen: - Vragenlijsten - XML - Style Ook kan worden gekozen de MIC te openen op het tabblad Incidenten. Tevens wordt aangegeven of de instellingen per computer of voor alle gebruikers gelden. Parameters Zorgplan Het scherm Paramers/Zorgplan vervangt de implementatie.xml en haalt de gegevens daaruit over naar de database. Is de xml nog op de oude manier gekoppeld, dan dient deze eerst geïmporteerd te worden. PlanCare Dossier V Pagina 35 van 78

36 Importeren Implementatie_basis.xml Klik om de gegevens uit de Implementatie_basis.xml te importeren op de button Importeren. De Implementatie_basis.xml kan worden geselecteerd door er dubbel op te klikken of door deze te selecteren en op Openen te klikken. De geïmporteerde gegevens worden geraadpleegd of aangepast door op SQLZorgplan in de linker bovenhoek dubbel te klikken en vervolgens eenmaal op ZORGPLAN. Locatie en lay-out van de Cache, Mapping en Style worden getoond en kunnen desgewenst worden aangepast. Tevens kunnen de captions van de tabbladen van het zorgplan (Standaard, Concept, Definitief en Historie) worden gewijzigd. PlanCare Dossier V Pagina 36 van 78

37 Ook de captions van de benamingen Zorgvraag, Zorgdoel en Zorgactie kunnen worden gewijzigd door op het betreffende item te klikken. Met betrekking tot de zorgplanrapportage kan ook een aantal captions naar eigen wens worden aangepast. Parameters Export database Functionaliteit om een externe database aan te kunnen wijzen. Wordt in principe alleen door medewerkers van De Heer Software gebruikt. PlanCare Dossier V Pagina 37 van 78

38 Parameters BSN Om de afhandeling van het burgerservicenummer (BSN) binnen PlanCare Dossier goed te kunnen regelen worden hier het Serveradres en de Serverpoort van de proxyserver aangegeven. Voor de verdere verwerking van het BSN wordt verwezen naar de betreffende handleidingen. PlanCare Dossier V Pagina 38 van 78

39 Rapportbestemming Beheerder Het is mogelijk om bij Systeemfuncties aan te geven naar welke printer de rapporten moeten worden gezonden. De Rapportbestemming Beheerder is speciaal ontworpen voor de beheerder, zodat de rapporten naar de eigen printer kunnen worden gestuurd. Rapportbestemming Gebruiker Met deze functie is het mogelijk om bij Systeemfuncties aan te geven naar welke printer de diverse rapporten moeten worden gestuurd. Dit is per rapport vast te stellen. SQL Script Runner Bij het verhelpen van problemen levert de helpdesk van De Heer Software regelmatig een SQL-script. Normaal gesproken moeten deze scripts worden uitgevoerd via een SQL-beheerprogramma, waarvoor dan ook weer specifieke kennis nodig is. Om een betere dienstverlening vanuit de helpdesk te kunnen bieden, is binnen PlanCare Dossier een functie toegevoegd die het mogelijk maakt om een SQLscript uit te voeren via de applicatie. Dit hoeft dan niet meer direct op de SQL server te gebeuren. Deze functionaliteit komt beschikbaar na het toekennen van rechten via Bestand/Systeemfuncties/Toegangsrechten. Om vervolgens een script via de applicatie uit te kunnen voeren is een codesleutel nodig (invoeren in het veld rechtsonder in het scherm, zie rode kader). Deze sleutel kan alleen door de helpdesk worden aangemaakt, heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en kan slechts één keer gebruikt worden. In de database wordt bijgehouden wie, wanneer, welk script heeft uitgevoerd. Klik op de knop met de groene pijl om het script uit te voeren. PlanCare Dossier V Pagina 39 van 78

40 Menubalk: Stamgegevens Onder de menuoptie Stamgegevens vinden onder andere de volgende handelingen plaats: - toevoegen en wijzigen van instellingen, sectoren en afdelingen - invoeren van disciplines en personeelsleden - het vullen van de verschillende naslagtabellen - het aanmaken van carrouselkaarten De volgende opties worden getoond, waarbij Personeel en Naslagtabellen nog verder worden onderverdeeld: Instelling Binnen PlanCare Dossier is het mogelijk om de zorgdossiers van meerdere instellingen te beheren. Vaak zal een grote organisatie zijn onderverdeeld in verschillende instellingen of regio s. Met de functie Stamgegevens/ Instelling kunnen nieuwe instellingen worden aangemaakt en kunnen de naam- en adresgegevens van de Instelling(en) gemuteerd en geraadpleegd worden. Daarnaast worden per instelling de voorkeuren en vaste parameters vastgelegd. Parameters zijn gegevens die specifiek voor de organisatie zijn ingebracht. De gegevens van de Instelling, het Verbindingskantoor en de Adviserend geneeskundige kunnen in het venster worden ingevoerd. De gegevens die hier worden ingevuld worden overgenomen op diverse formulieren, zoals de BZ1 en de BZ5. Het onderhoudsscherm voor de instellingen heeft ook een zogenaamde wisselfunctie. Een aantal functies binnen PlanCare Dossier geldt specifiek voor een bepaalde instelling, zoals aan te maken sectoren en afdelingen, te benoemen tabbladen op het dossier, vragen op carrouselkaarten of op het tabblad Extra, etc. Hiertoe moet eerst de juiste Instelling worden geselecteerd alvorens deze instellingsspecifieke zaken kunnen worden geregeld. WZA-code: (Wmo Zorgaanbieder-codes) is gekoppeld aan alle bij het CAK bekende AGB-codes (voor toegelaten AWBZ- instellingen). PlanCare Dossier V Pagina 40 van 78

41 Stap voor stap - Stamgegevens/Instelling Nieuwe Instelling aanmaken - Ga naar de menuoptie Stamgegevens/Instelling. - Klik op Maak een nieuwe gegevenskaart. - Vul de diverse schermen in (Instelling, Verbindingskantoor en Adviserend geneeskundige). - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De nieuwe Instelling is nu opgeslagen. NB De gegevens zoals hier opgeslagen zullen binnen PlanCare Dossier op verschillende plaatsen worden opgehaald in formulieren of overzichten. Wijzigen van een Instelling - Ga naar Stamgegevens/Instelling. - Selecteer in de keuzetabel de te wijzigen Instelling. - Voer de wijzigingen of aanvullingen door. - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De wijzigingen zijn nu opgeslagen. Verwijderen van bestaande Instelling - Selecteer de te verwijderen Instelling. - Klik op Verwijder deze gegevens. NB Een Instelling kan niet verwijderd worden wanneer er nog personeelsleden werkzaam zijn of wanneer er nog cliënten aan gekoppeld zijn. PlanCare Dossier controleert dit automatisch en zal een melding geven als het om die reden niet gelukt is een instelling te verwijderen. Raadplegen van gegevens De vastgelegde instellingsgegevens kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Sector Met de functie Stamgegevens/Sector kunnen binnen PlanCare Dossier sectoren worden aangemaakt, gemuteerd en geraadpleegd. Een Sector is altijd gerelateerd aan een Instelling. Het is niet noodzakelijk binnen de organisatiestructuur sectoren te onderscheiden en dit onderdeel kan dus in principe non-actief blijven. Het is echter zo dat binnen PlanCare Dossier minimaal 1 sector ingevoerd moet zijn, al krijgt deze als naam maar een spatie mee (dit geldt voor iedere instelling afzonderlijk). Deze sector hoeft verder nergens in de organisatiestructuur terug te komen. Is dit niet gebeurd dan zal bij het selecteren van een afdeling de melding verschijnen dat er geen sector is ingevuld. PlanCare Dossier V Pagina 41 van 78

42 WZA-code: (Wmo Zorgaanbieder-codes) is gekoppeld aan alle bij het CAK bekende AGB-codes (voor toegelaten AWBZ- instellingen). Stap voor stap - Stamgegevens/Sector Nieuwe Sector aanmaken - Ga naar de menuoptie Stamgegevens/Sector. - Klik op Maak een nieuwe gegevenskaart. - Vul bij Naam van de sector de naam van de nieuwe sector in. - Selecteer een Instelling uit de keuzetabel bij Instelling. - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De nieuwe Sector is nu opgeslagen en gekoppeld aan de opgegeven Instelling. NB Het is niet mogelijk om met behulp van deze functie sectoren onder een andere instelling te plaatsen; de structuur van de database laat dit niet toe. Wel is het mogelijk, mits binnen dezelfde instelling, afdelingen naar een andere sector te verplaatsen. Wijzigen van een Sector - Ga naar Stamgegevens/Sector. - Selecteer in de keuzetabel bij Sector: de te wijzigen Sector. - Pas de naam aan of geef de nieuwe Instelling op. - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De wijzigingen zijn nu opgeslagen. Verwijderen van bestaande Sector - Selecteer de te verwijderen Instelling. - Klik op Verwijder deze gegevens. NB Het is niet mogelijk sectoren te verwijderen zolang er afdelingen binnen de betreffende sector bestaan. PlanCare Dossier controleert dit automatisch en zal een melding geven als het om die reden niet gelukt is een sector te verwijderen. Raadplegen van gegevens De vastgelegde sectorgegevens kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Afdelingen Het derde niveau in de boomstructuur van PlanCare Dossier bestaat uit afdelingen. Een afdeling is altijd gerelateerd aan een Instelling en kan gerelateerd worden aan een sector. Aan de Afdeling zijn als kleinste eenheid de cliënten verbonden. Onderstaand schema toont een voorbeeld van een inrichting zoals die er volgens de structuur in PlanCare Dossier uit zou kunnen zien. De instellingen Zorgloket en Archief kennen geen sectoren. De afdelingen hangen hier direct onder de instelling. Wonen en Dagbesteding zijn opgesplitst in een aantal sectoren die weer zijn onderverdeeld in afdelingen. Instelling Sector Afdeling Zorgloket Aanmelding Offerte PlanCare Dossier V Pagina 42 van 78

43 Wachtlijst Wonen Noord Zon Maan Zuid Gerst Haver Dagbesteding Arbeid Inpakafdeling Kaarsenmakerij Creatieve activering Muziek Spel Drama Archief Gearchiveerde dossiers De naam en het type van de afdeling kunnen worden ingevuld. Verder wordt gevraagd of het een verblijfsafdeling is of dat er sprake is van dagregistratie en kan een kostenplaatsnummer en het aantal beschikbare plaatsen (Aantal) worden aangegeven. Een afdeling kan ook een eigen adres hebben. WZA-code: (Wmo Zorgaanbiedercodes) is gekoppeld aan alle bij het CAK bekende AGB-codes (voor toegelaten AWBZ- instellingen). Stap voor stap - Stamgegevens/Afdeling Nieuwe Afdeling aanmaken - Selecteer de Instelling waar de nieuwe Afdeling aan gerelateerd wordt (Stamgegevens/Instelling kies Instelling Sluit het actieve venster). - Ga naar de menuoptie Stamgegevens/Afdelingen. - Klik op Maak een nieuwe gegevenskaart. - Vul de diverse velden in. - Geef bij Sector aan onder welke Sector deze Afdeling geplaatst moet worden. Is er geen sector geselecteerd, dan wordt de Afdeling aan de geselecteerde Instelling gekoppeld. Hier kan ook een andere sector worden aangegeven zodat de afdeling fysiek naar die nieuwe sector verhuist. - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De nieuwe Afdeling is nu opgeslagen. NB De gegevens zoals hier opgeslagen zullen binnen PlanCare Dossier op verschillende plaatsen worden opgehaald in formulieren of overzichten. Het aantal plaatsen dat is aangegeven is bijvoorbeeld bepalend voor overzichten als Capaciteit en bezetting. PlanCare Dossier V Pagina 43 van 78

44 Wijzigen van een Afdeling - Ga naar Stamgegevens/Afdeling. - Selecteer in de keuzetabel de te wijzigen Afdeling. - Voer de wijzigingen of aanvullingen door. - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster. De wijzigingen zijn nu opgeslagen. Verwijderen van bestaande Afdeling - Selecteer de te verwijderen Afdeling. - Klik op Verwijder deze gegevens. NB Een Afdeling kan niet verwijderd worden wanneer er nog personeelsleden werkzaam zijn of wanneer er nog cliënten aan gekoppeld zijn. PlanCare Dossier controleert dit automatisch en zal een melding geven als het om die reden niet gelukt is een Afdeling te verwijderen. Raadplegen van gegevens De vastgelegde afdelingsgegevens kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Soort instelling - soort afdeling Bij het aanmaken van een nieuwe afdeling kan het soort afdeling worden aangegeven. In de database is hier en binaire code aan gekoppeld op basis waarvan in de rapportage wordt bepaald of deze afdeling moet worden meegenomen in bepaalde overzichten. Op grond hiervan worden bijv. Wachtlijst en Archief niet meegenomen in een bezettingsoverzicht. Welke soort afdelingen in het scherm Onderhoud afdelingen worden getoond hangt af van de keuze voor het soort instelling die is gemaakt in Onderhouden gegevens van de instellingen. Onderstaand overzicht laat zien welke afdelingstypen worden getoond bij de verschillende soorten instelling. Soort instelling Verpleeghuis Verzorgingshuis Instelling voor verstandelijk gehandicapten Soort afdeling Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Poliklinisch Psycho-geriatrisch Somatisch Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Psycho-geriatrisch Somatisch Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Intra-muraal PlanCare Dossier V Pagina 44 van 78

45 Psychiatrisch ziekenhuis Algemeen ziekenhuis Thuiszorg Overige dienstverlening Disciplines Semi-muraal Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Intra-muraal Semi-muraal Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Intra-muraal Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Intra-muraal Wachtlijst Archief ontslagen bewoners Archief overleden bewoners Intra-muraal Wachtlijst Binnen een instelling zijn tal van verschillende disciplines/functies werkzaam. Met de functie Stamgegevens/Disciplines kunnen disciplines/functies worden toegevoegd en onderhouden. Een discipline/functie kan worden gekoppeld aan een personeelslid (menu optie Stamgegevens/Personeel/ Personeelsleden). Per discipline is het mogelijk een uurtarief aan te geven. Dit houdt verband met de berekening van de kosten van de verzorging voor een bepaalde zorgvrager. Bij Diensten wordt aangegeven welke afzonderlijke diensten per discipline worden getoond in de zorgplanrapportage. Onderhoud disciplines Nieuwe discipline aanmaken - Ga naar de menuoptie Stamgegevens/Disciplines. - Klik op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart. - Voer een nieuwe discipline in, of wijzig een bestaande beschrijving bij Gewijzigde omschrijving en vul eventueel het bij die discipline behorende uurtarief in. Wijzigen van een discipline - Wijs een bestaande discipline aan in de keuzelijst. De te wijzigen gegevens, zoals typfouten of een nieuw uurtarief, kunnen over de bestaande heen getypt worden. PlanCare Dossier V Pagina 45 van 78

46 Verwijderen van een bestaande discipline - Selecteer de te verwijderen discipline in de keuzelijst - Verwijder de gegevens met de knop Verwijder deze gegevens. LET OP! Het is niet mogelijk disciplines te verwijderen zolang er personeelsleden zijn die aan de betreffende discipline zijn gekoppeld. PlanCare Dossier controleert dit automatisch en zal een melding geven als het om die reden niet gelukt is een discipline te verwijderen. Raadplegen van gegevens Een overzicht van de vastgelegde disciplines met bijbehorend uurtarief kan worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Personeel Stamgegevens/Personeel bevat drie items: - Personeelsleden - Afdelingsbezetting - Personeel / Product. Personeelsleden Met de functie Stamgegevens/Personeel/Personeelsleden worden binnen PlanCare Dossier personeelsleden benoemd, gemuteerd en geraadpleegd. De gegevens die zijn vastgelegd kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de afdelingsbezetting. De getinte velden moeten verplicht worden ingevuld. Achter Functie: moet een keuze gemaakt worden uit de bestaande functies/disciplines, die uit de naslagtabel komen die bij Stamgegevens/ Disciplines is ingevoerd. NB Om verwarring bij dubbele namen te voorkomen worden achter de naam van het personeelslid tussen haakjes het id en het personeelsnummer geplaatst (zie rode kader). PlanCare Dossier V Pagina 46 van 78

47 Tijdens het inloggen zal PlanCare Dossier controleren of de persoon die inlogt werkzaam is binnen de instelling en op de gewenste afdeling. Het gebruikersprofiel van de gebruiker, waarin de rechten die iemand binnen PlanCare Dossier heeft bepaald zijn, zal worden geladen. Alleen die instellingen en afdelingen worden getoond waar het personeelslid werkzaam is. Dit laatste moet worden aangegeven bij de functie Afdelingsbezetting onder Stamgegevens/Personeel/Afdelingsbezetting. NB Is de Afdelingsbezetting bij een medewerker niet toegepast dan is het voor deze medewerker niet mogelijk na het inloggen een dossier te openen. Mogelijke rollen Per medewerker kunnen rollen worden aangegeven. Deze komen terug in het Zorgplan (koppelen betrokkenen aan zorgactiepunten). Een medewerker met een bepaalde rol wordt aan een cliënt gekoppeld op het tabblad Aanvullend onder de knop Stamgegevens (zie onderstaande afbeelding). Klik hiervoor op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart en kies de gewenste rol. Vervolgens worden in een naslagtabel per rol de medewerkers getoond die aan deze rol gekoppeld zijn. Nadat een keuze is gemaakt kan deze medewerker gekoppeld worden aan een zorgactiepunt. De rollen komen dus terug op de volgende drie onderdelen: Menu Koppelen rol aan Stamgegevens/Personeel/Personeelsleden medewerker Knop Stamgegevens/Aanvullend/Gekoppelde Koppelen medewerker met personeelsleden specifieke rol aan cliënt Knop Zorgplan/Acties/Betrokkenen en Koppelen rol aan betreffende uitvoerenden actiepunt zorgplan Check op bestaande personeelsleden Er vindt bij het invoeren van een nieuwe medewerker een check plaats op een reeds aanwezige zoeknaam en inlognaam. Beide mogen niet gelijk zijn aan een bestaande naam in de database. De melding toont alfabetisch de bestaande naam met de twee voorafgaande en de twee volgende namen (zie rode kader). PlanCare Dossier V Pagina 47 van 78

48 Na op OK geklikt te hebben kan de naam worden aangepast. Door op Annuleren te klikken wordt het scherm gesloten en wordt geen nieuwe record aangemaakt. Wachtwoord wijzigen/instellen/forceren De applicatiebeheerder kan via het scherm Onderhoud personeel op drie manieren omgaan met het wachtwoord van de gebruikers ) Wachtwoord reset Is een gebruiker diens wachtwoord vergeten, dan kan dit door middel van de knop Reset worden gewijzigd in: Wachtwoord (met hoofdletter W!). De resetknop wordt inactief (grijs) en wordt pas weer actief wanneer de betreffende gebruiker een nieuw wachtwoord heeft ingevoerd. 2) Wachtwoord instellen De beheerder kan het wachtwoord van de bewuste gebruiker wijzigen waar deze dat vroeger alleen zelf kon. De knop Reset opent het scherm Wachtwoord wijzigen. PlanCare Dossier V Pagina 48 van 78

49 Wanneer het huidige wachtwoord niet bekend is kan eerst op de knop Reset geklikt worden zodat het huidige wachtwoord Wachtwoord in het bovenste veld kan worden ingevoerd. 3) Wachtwoord forceren De gebruiker wordt gedwongen diens wachtwoord te wijzigen volgens de opgegeven waarde. Als na het invullen ven de inloggegevens op OK wordt geklikt verschijnt het scherm Wachtwoord wijzigen en moet eerst een nieuw wachtwoord worden opgegeven voor met PlanCare Dossier gewerkt kan worden. Het nieuwe wachtwoord mag niet gelijk zijn aan het huidige. Nadat de gebruiker diens wachtwoord heeft gewijzigd wordt de keuze voor forceren weer op nooit gezet. Afdelingsbezetting Met de functie Stamgegevens/Personeel/ Afdelingsbezetting wordt binnen PlanCare Dossier de bezetting van de afdelingen aangegeven. Het is mogelijk op twee manieren naar de afdelingsbezetting te kijken: - Personeel werkt op afdeling toont de afdelingen per medewerker - Op afdeling werkt personeel laat per afdeling zien wie daar werken De afdelingsbezetting maakt gebruik van de gegevens die ingevoerd zijn onder Stamgegevens/Afdelingen en Stamgegevens/Personeelsleden. Tijdens het inloggen zal PlanCare Dossier controleren of de persoon die inlogt werkzaam is binnen de instelling en op de gewenste afdeling. Alleen die instellingen en afdelingen worden getoond waar het personeelslid werkzaam is. Door op de knop Alles selecteren te klikken worden alle afdelingen in een keer aangevinkt. Nogmaals op deze knop klikken deselecteert de aangevinkte afdelingen. De functionaliteit Afdelingsbezetting wordt uitgebreid besproken in de Handleiding PlanCare Dossier V11 - Toegangsrechten. PlanCare Dossier V Pagina 49 van 78

50 Onderhoud Afdelingsbezetting NB Is de Afdelingsbezetting bij een medewerker niet toegepast dan is het voor deze medewerker niet mogelijk na het inloggen een dossier te openen. - Selecteer het gewenste personeelslid door op het driehoekje naast het tekstvak Naam te klikken. - Kies de instelling waar de te selecteren afdeling zich bevindt. PlanCare Dossier toont nu de afdelingen. - Plaats een vinkje voor de afdelingen waar een personeelslid werkt of waarvan hij/zij de gegevens moet kunnen inzien. Op dezelfde wijze kan per afdeling worden bepaald welke medewerkers daar werken. Het maakt niet uit welke methode gekozen wordt. - Verder is het mogelijk om een percentage aan te geven, zodat te berekenen is wat de afdelingsbezetting is. Dubbelklik in het veld met het percentage van de betreffende afdeling om dit in te vullen. Raadplegen van gegevens Overzichten van afdelingen en personeelsleden kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Het is mogelijk om de overzichten te sorteren per afdeling of een personeelslijst uit te draaien waar achter de naam van het personeelslid de afdeling staat waar het personeelslid werkzaam is. Personeel / Product Het koppelen van personeelsleden aan producten ten behoeve van de urenverantwoording vond voorheen plaats in de module Tijdverantwoording. Dit is daar nu van losgekoppeld. Omdat de inrichting van de producten - met alle daarbij horende koppelingen - een omvangrijk en complex proces is, is er voor gekozen dit in een afzonderlijke handleiding te beschrijven. Zorgplan Met betrekking tot het zorgplan kan een aantal zaken geregeld worden onder menu optie Stamgegevens. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen die vervolgens afzonderlijk besproken worden: - Zorgvisie model - Aandachtsgebieden - Zorgaandachtspunten - Standaard zorgplannen - Standaard werkplannen Tevens is er rond het zorgplan nog een aantal onderhoudsschermen beschikbaar onder Stamgegevens/Naslagtabellen: - Evaluatiefrequentie - Tijdstip PlanCare Dossier V Pagina 50 van 78

51 - Zorgvisies - Zorgplanvisie Ook deze worden in het vervolg besproken. Zorgvisiemodel (oude zorgplan) PlanCare Dossier ondersteunt het maken van zorgplannen. Met behulp van de functie Stamgegevens/Naslagtabellen/Zorgvisiemodel kan een zorgvisie worden samengesteld, gebaseerd op reeds gedefinieerde aandachtsgebieden. Het is dus niet alleen mogelijk om met bestaande zorgvisies te werken, er kan ook een eigen instellingsvisie naar eigen wensen worden ingericht. De verschillende zorgvisies, zoals getoond bij Zorgvisie volgens, worden aangemaakt en onderhouden bij Stamgegevens/ Naslagtabellen/ Zorgvisies. Aandachtsgebieden worden onderhouden bij Stamgegevens/ Aandachtsgebieden. Samenstellen zorgvisie Om een zorgvisie te kunnen samenstellen zullen eerst de benodigde aandachtsgebieden aanwezig moeten zijn. Deze zijn toe te voegen bij Stamgegevens/Aandachtsgebieden. - Kies uit de tabel Zorgvisie volgens: de gewenste omschrijving. - Selecteer een aandachtsgebied uit de linker kolom. - Breng dit vervolgens naar rechts met de pijltjesknop. - Herhaal deze handeling tot de aandachtsgebieden voor de gekozen visie compleet zijn. Raadplegen van gegevens Van de gekozen aandachtsgebieden kan een overzicht worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer NB Het overzicht toont alleen de aandachtsgebieden die in het rechterscherm voorkomen, dus niet de totale lijst in het linkerscherm. De keuze van zorgvisie is hierop niet van toepassing. PlanCare Dossier V Pagina 51 van 78

52 Aandachtsgebieden (oude zorgplan) Een zorgvisie wordt samengesteld aan de hand van aandachtsgebieden. Met behulp van de functie Stamgegevens/Aandachtsgebieden kunnen deze worden aangemaakt, gemuteerd of verwijderd. Een nieuw aandachtsgebied is aan te maken door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart te klikken en vervolgens de nieuwe gegevens in te typen. De ingevoerde aandachtsgebieden zijn geheel naar eigen wens in te passen in de standaard zorgplannen. Het verwijderen van aandachtsgebieden gaat door middel van de knop Verwijder deze gegevens. De aandachtsgebieden kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de opties Toon afdrukvoorbeeld of Druk deze gegevens af op de printer in de werkbalk. Zorgaandachtspunten (oude zorgplan) Aan de hand van de ingebrachte zorgvisie zijn zorgaandachtspunten te formuleren. Deze worden gebruikt bij het maken van de zorgplannen en vormen als het ware een verfijning van de aandachtsgebieden. Nieuwe zorgaandachtspunten worden toegevoegd of gewijzigd onder Stamgegevens/ Zorgaandachtspunten. De knop Maak een nieuwe gegevenskaart geeft een leeg scherm waar de nieuwe gegevens kunnen worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om een reeds ingevoerd aandachtspunt te wijzigen. Selecteer eerst het aandachtspunt en wijzig de gegevens door er in het tekstvak Omschrijving: over heen te typen. Het is ook mogelijk een zorgaandachtspunt te verwijderen door het te selecteren en vervolgens op de knop Verwijder deze gegevens te klikken. Een overzicht van alle zorgaandachtspunten kan worden ingezien of afgedrukt door middel van de opties Toon afdrukvoorbeeld of Druk deze gegevens af op de printer in de knoppenbalk. PlanCare Dossier V Pagina 52 van 78

53 Standaard zorgplannen (oude zorgplan) Met de functie Stamgegevens/Standaard zorgplannen kunnen standaard zorgplannen worden aangemaakt. Een standaard zorgplan is bedoeld als naslag tijdens het maken van een persoonlijk zorgplan. Bij Aandachtsgebieden wordt de aandachtsgebieden getoond die zijn gekoppeld aan de zorgvisie die is gekozen bij Stamgegevens/Instelling. Bij Uitgangspunt wordt standaard Instellingsvisie getoond, maar er kan ook worden gekozen voor Zelf te definiëren aandachtspunten. Deze kunnen los van de standaard worden benoemd. Om een standaardzorgplan te maken moet eerst worden gekozen voor een zorgvisie, gekoppeld aan een of meerdere uitgangspunten. Bij het geselecteerde uitgangspunt worden de gewenste zorgaandachtspunten gekozen waarna het standaardzorgplan kan worden ingevoerd. In de vakjes onder Omschrijving Aandachtspunt, Zorgdoel en Interventie (of: Probleem, Doel, Actie) kunt zaken worden aangeven die voor het gekozen aandachtsgebied van belang zijn. Ook dient te worden aangegeven welke disciplines betrokken zijn bij de uitvoering. Dit gebeurt door op de betreffende discipline te dubbelklikken of door op de toets met > te klikken. Voor het maken van diverse berekeningen is het zelfs mogelijk om de Uitvoeringsfrequentie, het Tijdstip en de Normtijd in te voeren. Raadplegen van gegevens De gegevens kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer Standaard werkplannen (oude zorgplan) Met de functie Stamgegevens/Standaard werkplannen kunnen standaard werkplannen aangemaakt worden. Een standaard werkplan is bedoeld als naslag tijdens het maken van een persoonlijk werkplan. PlanCare Dossier V Pagina 53 van 78

54 Om een standaardwerkplan te maken moet eerst worden gekozen voor een zorgvisie, gekoppeld aan een of meerdere uitgangspunten. Bij het geselecteerde uitgangspunt worden het gewenste aandachtsgebied gekozen waarna het standaardwerkplan kan worden ingevoerd. Er dient te worden aangegeven welke disciplines betrokken zijn bij de uitvoering. Dit gebeurt door op de betreffende discipline te dubbelklikken of door op de toets met > te klikken. Voor het maken van diverse berekeningen is het zelfs mogelijk om de Uitvoeringsfrequentie, het Tijdstip en de Normtijd in te voeren. Raadplegen van gegevens De gegevens kunnen worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen: - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer PlanCare Dossier V Pagina 54 van 78

55 Menubalk: Naslagtabellen Onder Stamgegevens/Naslagtabellen bevinden zich de volgende items. Het onderhoud van diverse naslagtabellen vindt hier plaats. Op verschillende plaatsen binnen PlanCare Dossier zullen de hier te onderhouden keuzetabellen terugkomen. Het onderhoud van de naslagtabellen is in principe voorbehouden aan de applicatiebeheerder. In de meeste gevallen is de werkwijze zoals beschreven in onderstaand kader Onderhoud Naslagtabellen. Bij Bewoner Extra Tab en Carrouselkaarten wijkt de werkwijze af en wordt deze onder het betreffende kopje beschreven. Onderhoud Naslagtabellen Het onderhouden van de naslagtabellen (het toevoegen en wijzigen van keuzemogelijkheden) vindt meestal op dezelfde manier plaats. - Selecteer de gewenste naslagtabel bij Stamgegevens/Naslagtabellen. - Om gegevens te wijzigen kan gewoon over de bestaande tekst worden getypt. - klik om nieuwe gegevens toe te voegen op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart. - Voer de nieuwe gegevens in. - Bij het verlaten van het scherm worden de gewijzigde gegevens automatisch opgeslagen. - Verwijder gegevens door deze te selecteren en op de knop Verwijder deze gegevens te klikken. Raadplegen van gegevens Per naslagtabel kan een overzicht worden ingezien of afgedrukt door middel van de volgende knoppen (ga hiervoor eerst naar het bij de tabel horende dialoogvenster via Stamgegevens/Naslagtabellen/Naam tabel): - Toon afdrukvoorbeeld - Druk deze gegevens af op de printer PlanCare Dossier V Pagina 55 van 78

56 Weergave Huisarts, Tandarts, Apotheek en Ziekenfonds/verzekeraar De gegevens die in de naslagtabellen Huisarts, Tandarts, Apotheek en Ziekenfonds/verzekeraar worden opgeslagen komen terug op het tabblad Personalia (knop Stamgegevens op het dossier). Wanneer de keuze uit de tabel wordt gemaakt zullen, indien ingevuld, automatisch adres en telefoonnummer worden getoond. Zo is in een oogopslag op het stamblad te zien welke medici/instanties betrokken zijn. Apotheek Stamgegevens/Naslagtabellen/Apotheek In PlanCare Dossier kan de apotheker van de zorgvrager worden vastgelegd. Het veld Zoeknaam: is een verplicht veld en moet in ieder geval worden ingevuld om de apotheker te kunnen toevoegen aan de standaardtabel. De overige gegevens mogen desgewenst in een later stadium toegevoegd worden. De gegevens zijn direct af te lezen op het stamblad van de cliënt. Onderhoud Arrangementenboek In het kader van de AZR zou het mogelijk moeten worden de geïndiceerde functies te koppelen aan een eigen arrangementenboek. In de verdere ontwikkeling van de AZR-functionaliteit is hier verder van afgezien en wordt het Arrangementenboek hier niet meer ondersteund. Cliënt Extra Tab Stamgegevens/Naslagtabellen/Bewoner Extra Tab Op het tabblad Personalia kunnen veel cliëntgegevens geregistreerd worden. Toch blijkt dit in de praktijk voor veel organisaties onvoldoende en wil men nog PlanCare Dossier V Pagina 56 van 78

57 andere gegevens vastleggen. Vaak gaat het hierbij om informatie die specifiek is voor de eigen organisatie. Hiervoor is in PlanCare Dossier het tabblad Extra ontwikkeld. Met name statische, weinig veranderende gegevens kunnen hier een plaats vinden. Deze gegevens worden niet historisch opgeslagen! Bovenstaand voorbeeld toont enkele van de verschillende typen vragen: - Label: vetgedrukt kopje boven een onderdeel - Tekst: vrij in te vullen, zowel letters als cijfers - Datum: met de kalenderoptie te vullen datumveld - Ja/Nee: staat standaard op Nee, aanklikken wijzigt waarde - Tabel: vrij te vullen naslagtabel Aanmaken vragen op tabblad Extra Het toevoegen van vragen aan het tabblad Extra is te vergelijken met het aanmaken van een carrouselkaart. Het type vragen komt ook overeen. - Ga naar Stamgegevens/Naslagtabellen/Bewoner Extra Tab. - Klik op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart. - Het dialoogvenster Vraag gegevens wordt geopend: - Geef aan of de vraag voor alle instellingen binnen de licentie geldt. - Formuleer de vraag bij Vraag: - Kies een antwoordtype. - Bevestig met OK. Tabel aanmaken Wanneer als antwoordtype Tabel wordt gekozen kan een keuzetabel met antwoorden worden gevuld. - Klik op de knop Aanpassen (deze wordt geactiveerd bij antwoordtype Tabel); het dialoogvenster Antwoord tabellen verschijnt. - Klik op Tabel toevoegen en geef de titel van de tabel op. - Typ vervolgens de antwoorden in het tekstvak Antwoord: en breng deze naar rechts door op de knop Toevoegen>> te klikken. PlanCare Dossier V Pagina 57 van 78

58 Door op Opties>>> te klikken kunnen nog een Telwaarde, Weging of Code aan het antwoord worden meegegeven, zodat de gegevens in een rapport met statistische functies kunnen worden meegenomen. Voorbeeld van verschillende antwoordtypen: Carrouselkaarten Zie hiervoor de uitleg in het hoofdstuk Carrouselkaarten van de handleiding. Contractgroep De naslagtabel Contractgroep (menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/ Contractgroep komt terug in het scherm Contract - Product (zie rode kaders). PlanCare Dossier V Pagina 58 van 78

59 De tabel Contractgroep is standaard gevuld met de ZZP s, maar ook nieuwe groepen kunnen worden toegevoegd. Ook kunnen normtijden en -dagdelen worden aangepast naar de realiteit van de eigen organisatie. Deskundigheidniveau Het deskundigheidsniveau komt terug in het onderdeel zorgafspraken. Vastleggen Tariefafspraken AW119 per AGB-code Ten behoeve van de productieverantwoording volgens declaratiestandaard AW119 is de naslagtabel Tariefafspraken AW119 toegevoegd. In deze tabel worden tarieven vastgelegd per prestatie en per AGB-code. Het is zodoende mogelijk om voor een bepaalde prestatie verscheidene tarieven vast te leggen, afhankelijk van de AGB-code. De onderhoudsfunctie voor deze tabel is te vinden onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Tariefafspraken AW119. PlanCare Dossier V Pagina 59 van 78

60 Bij de upgrade van PlanCare Dossier naar versie worden prestatiecodes per AGB-code gevuld bij gebruik van AZR. Alleen bij de upgrade van PlanCare Dossier naar versie vindt een voorvulling van de tabel plaats. Voor elke AGB-code waarvoor in de database op dat moment een of meer AZR-berichten aanwezig zijn, wordt voor elke prestatie uit de prestatiecodetabel een tariefregel met lege tariefvelden aangemaakt. Een gevulde prestatiecodetabel is onderdeel van PlanCare Dossier versie Onderhouden van tariefregels Het aanmaken, onderhouden en verwijderen van tariefregels gebeurt via de knoppen rechtsonder in het scherm Tariefafspraken (zie rode kader). Het toevoegen en bewerken van nieuwe of bestaande tarieven per AGB-code vindt plaats in onderstaand scherm. PlanCare Dossier V Pagina 60 van 78

61 Toelichting bij de velden in dit scherm: AGB instelling Financiering Debiteur Prestatie Periode Begindatum Einddatum Tarief (extern) Tarief (intern) Tarief (extra1) Tarief (extra2) Aantal AGB-code van de instelling waarvoor het tarief geldt De inhoud van de keuzelijst bij dit veld wordt automatisch onderhouden op basis van de AGB-codes die voorkomen in ingelezen AZR-berichten. Elke AGB-code waarvoor een of meer AZR-berichten in PlanCare Dossier opgenomen worden, wordt aan de keuzelijst toegevoegd Soort financiering Dit veld wordt in deze versie van PlanCare Dossier nog niet gebruikt. De keuzelijst is daarom leeg Prestatiecode en omschrijving. De keuzelijst bevat alle prestaties uit de prestatiecodetabel Heeft de vaste waarde Jaar Begindatum geldigheid tarief Einddatum geldigheid tarief Tarief dat overgenomen wordt in het productierapport volgens declaratiestandaard AW119 Intern tarief Extra mogelijkheid voor vastlegging tarief Extra mogelijkheid voor vastlegging tarief Aantal prestaties waarvoor het tarief afgesproken is Contactpersoon algemeen De functionaliteit Contactpersoon algemeen biedt de mogelijkheid algemene contactpersonen aan de reguliere contactpersonen van een cliënt toe te voegen. Deze contactpersonen worden dus niet per cliënt aangemaakt, maar worden vanuit een algemene tabel gekozen en toegevoegd. Op deze manier hoeven algemene contactpersonen, zoals bijv. verwijzende instanties of vrijwilligers, die voor meerdere cliënten beschikbaar moeten zijn, maar eenmaal ingevoerd te worden. Het invoeren van algemene contactpersonen vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/ Naslagtabellen/Contactpersoon algemeen: PlanCare Dossier V Pagina 61 van 78

62 Het invoerscherm voor algemene contactpersonen is gelijk aan dat voor reguliere contactpersonen. De gegevens die hier worden ingevuld, worden toegevoegd aan een aparte naslagtabel die is op te roepen op het tabblad Contactpersonen onder de knop Cliëntgegevens (Stamgegevens) op het dossier van de cliënt. Het toevoegen van een algemene contactpersoon - ga naar Onderhoud contactpersonen op het tabblad Contactpersonen onder de knop Cliëntgegevens op het dossier van de cliënt - klik op de button Voeg toe Algemene Contactpersoon (zie figuur 1.) - selecteer de gewenste algemene contactpersoon en klik op de button Selecteer (zie figuur 2.) en bevestig de vraag in het getoonde scherm met OK - de gegevens worden geladen en zijn niet meer aan te passen met uitzondering van het veld T.a.v.: men kan met dezelfde instantie te maken hebben, maar daarbinnen met verschillende contactpersonen (zie figuur 3.); tevens zijn hier de rollen t.b.v. de mailing aan te passen omdat ook deze kunnen verschillen binnen een instantie - klik op de button Sluit Algemene Contactpersonen om terug te keren naar het scherm Onderhoud Contactpersonen; de algemene contactpersoon is nu gekoppeld aan de cliënt opgeslagen - Op het scherm Contactpersonen is aan de Prioriteit (=0) af te lezen dat het hier een algemene contactpersoon betreft (zie rode kader in figuur 4.) PlanCare Dossier V Pagina 62 van 78

63 Figuur 1. Figuur 2. Figuur 3. Figuur 4. PlanCare Dossier V Pagina 63 van 78

64 Type Contactpersoon Stamgegevens/Naslagtabellen/Type Contactpersoon. Op het tabblad Contactpersonen (onder de knop Cliëntgegevens op het dossier) kan het type contactpersoon van de cliënt worden geregistreerd. Een gevulde tabel wordt standaard met PlanCare Dossier meegeleverd en kan verder naar believen worden aangevuld of gewijzigd zodat de benamingen overeenkomen met die van de organisatie. DBC Activiteiten In de naslagtabellen van PlanCare Dossier is het mogelijk een keuzelijst samen te stellen van activiteiten en verrichtingen welke in de organisatie worden gebruikt. Dit vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/DBC Activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van dit onderdeel is terug te vinden in de handleiding PlanCare Dossier en DBC-registratie. DBC Kostprijzen Om een export te kunnen doen moeten de kostprijzen van medewerkers en activiteiten worden ingevoerd. Het gaat hierbij alleen om die personen of uren die werkelijk betrokken zijn geweest en in de export worden meegenomen. In de naslagtabellen van PlanCare Dossier is het mogelijk kostprijzen te koppelen aan medewerkers of activiteiten. Dit vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/DBC Kostprijzen. Een uitgebreide beschrijving van dit onderdeel is terug te vinden in de handleiding PlanCare Dossier en DBC-registratie. Diagnosen De ingebrachte diagnosen kunnen worden gebruikt als controle bij het verstrekken van medicatie. Om een nieuwe diagnose van de cliënt vast te stellen moet eerst op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart geklikt worden. Een uitgebreide lijst met mogelijke diagnosen wordt getoond. Door de beginletters van de gewenste diagnose in te typen kan het gewenste item snel gevonden worden. Diensten De functie Dienstberichten is een soort dienstoverdracht-prikbord van de afdeling en is te benaderen via de knop Dienstberichten. Ieder personeelslid kan een bericht voor zijn afdeling invoeren. Als andere PlanCare Dossier V Pagina 64 van 78

65 personeelsleden met rechten op de afdeling deze knop in de knoppenbalk aanklikken, krijgen ze alle berichten te zien. Er is vooralsnog geen wismogelijkheid, maar deze wordt mogelijk nog ontwikkeld. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken moeten eerst diensten worden toegevoegd. Diensten toevoegen Diensten worden toegevoegd onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Diensten. Het volgende scherm wordt geopend: Aan een dienst wordt een begin- en eindtijd gekoppeld zodat het bericht binnen deze tijdsperiode zichtbaar zal worden. Het toevoegen van een dienst: - Klik op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart - Vul de omschrijving in bij Dienst: - Vul uren en minuten in (uu:mm) bij Begintijd: en Eindtijd: - Selecteer een kleur door op de knop KiesKleur te klikken (zie rode kader), een kleur te kiezen en dit met OK te bevestigen - Sla de nieuwe dienst op met de knop Opslaan - Voeg een volgende dienst toe of verlaat het scherm met Exit of door op de knop Sluit het actieve venster te klikken Een dienst kan verwijderd worden door deze te selecteren en op de knop Verwijder deze gegevens te klikken. Het gebruik van de dienstberichten wordt beschreven in de handleiding Diensten en . Evaluatiefrequentie Stamgegevens/Naslagtabellen/Evaluatiefrequentie PlanCare Dossier V Pagina 65 van 78

66 In PlanCare Dossier kan voor de verschillende evaluatiefrequenties in het zorgplan worden aangegeven met welke frequentie en op welk tijdstip bepaalde acties moeten worden uitgevoerd ten behoeve van een cliënt. Voor het vastleggen van het evaluatiefrequentie wordt een naslagtabel gebruikt. Deze naslagtabel wordt vooraf opgesteld. Financiering Het scherm Koppeling Product/Mutatie kent het veld financiering. De naslagtabel die hier achter ligt wordt onderhouden onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Financiering. Een nieuwe financieringsvorm wordt toegevoegd door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart te klikken. Het veld bij Omschrijving wordt geel en daar kan vervolgens de nieuwe financiering worden ingevoerd. Klik op Opslaan om de invoer te bevestigen. Kiesbaar: maakt de waarde beschikbaar in de naslagtabel op het scherm Koppeling/Product/Mutatie. Productief: merkt deze financiering aan als een financiering waarop productie geregistreerd wordt. Huisarts Stamgegevens/Naslagtabellen/Huisarts In PlanCare Dossier kan de huisarts van de cliënt worden vastgelegd. Dit vindt plaats in een naslagtabel die vooraf wordt opgesteld. Het veld Zoeknaam: is een verplicht veld en moet in ieder geval worden ingevuld om de huisarts te kunnen toevoegen aan de standaardtabel. De overige gegevens mogen desgewenst in een later stadium toegevoegd worden. PlanCare Dossier V Pagina 66 van 78

67 De gegevens van de hier ingevoerde huisartsen komen terug op het tabblad Personalia onder de knop Stamgegevens op het dossier van de cliënt. Wijzigen van en toevoegen aan naslagtabellen Het wijzigen van en toevoegen aan onderstaande naslagtabellen vindt op een vergelijkbare manier plaats. Wijzigen: - Selecteer het te wijzigen item in de keuzetabel met het driehoekje - Wijzig de gegevens - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster - De gewijzigde gegevens worden automatisch opgeslagen Toevoegen: - Klik op Maak een nieuwe gegevenskaart - Voer de nieuwe gegevens in - Verlaat het scherm met de knop Sluit het actieve venster - De gewijzigde gegevens worden automatisch opgeslagen Nationaliteit Stamgegevens/Naslagtabellen/Nationaliteit In PlanCare Dossier kan de nationaliteit van een cliënt worden vastgelegd. Dit vindt plaats met behulp van een naslagtabel die standaard met PlanCare Dossier wordt meegeleverd. PlanCare Dossier V Pagina 67 van 78

68 Probleemcategorie Stamgegevens/Naslagtabellen/Probleem categorie In PlanCare Dossier kan de probleemcategorie van een cliënt worden vastgelegd. Dit vindt plaats met behulp van een naslagtabel of een standaardtabel. Deze standaardtabel wordt meegeleverd met PlanCare Dossier. Deze tabel kan worden gewijzigd of aangevuld indien de gegevens van deze tabel niet overeenkomen met die welke binnen de organisatie gehanteerd worden. Producten Het inrichten van de producten is een specifiek proces. Daarom is er voor gekozen dit in een afzonderlijke handleiding te beschrijven (Onderhoud arrangement/product/handeling). Onderhoud Tariefcodes en Tarieven Het registreren en verwerken van de tariefcodes en tarieven ten behoeve van de productieafspraken wordt in een afzonderlijke handleiding besproken (Productieafspraken). Spreektaal In PlanCare Dossier kan de spreektaal van een cliënt worden vastgelegd. Dit vindt plaats met behulp van een naslagtabel of een standaardtabel. Deze standaardtabel wordt meegeleverd met PlanCare Dossier en kan naar wens worden gewijzigd of aangevuld bij: Stamgegevens/Naslagtabellen/Spreektaal. Tandarts In PlanCare Dossier kan de tandarts van de cliënt worden geregistreerd. Dit vindt plaats met behulp van een naslagtabel of een standaardtabel. Deze standaardtabel wordt vooraf opgesteld onder: Stamgegevens/Naslagtabellen/ Tandarts. Om een nieuwe tandarts toe te voegen moet eerst op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart worden geklikt. Vervolgens kunnen de gegevens in de betreffende vakken worden ingevuld. Het veld Zoeknaam is een verplicht veld, dit wil zeggen dat de zoeknaam in ieder geval moet worden ingevuld. De overige gegevens mogen direct of in een later stadium worden aangevuld. PlanCare Dossier V Pagina 68 van 78

69 Aanvullen en/of wijzigen geschiedt door op het keuzevak achter Tandarts: te klikken. Het programma toont de reeds aanwezige tandartsen. Met de muis kan door het keuzevak gelopen worden en met een druk op de linker muistoets wordt de gewenste tandarts geselecteerd. Met de knop Verwijder deze gegevens kunnen de gegevens van een geselecteerde tandarts worden verwijderd. Tijdstip In PlanCare Dossier kan voor de verschillende typen disciplines in het zorgplan worden aangegeven met welke frequentie en op welk tijdstip zij bepaalde acties moeten uitvoeren ten behoeve van een cliënt. Voor het vastleggen van het tijdstip wordt een naslagtabel of een standaardtabel gebruikt. Deze naslagtabel wordt vooraf opgesteld. Het opstellen van de tabel Tijdstip vindt plaats onder: Stamgegevens/ Naslagtabellen/Tijdstip. Verzekeraar In PlanCare Dossier kan de verzekeraar van de cliënt worden vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van een naslagtabel of een standaardtabel. Deze standaardtabel wordt vooraf opgesteld onder: Stamgegevens/Naslagtabellen/Verzekeraar. Om een nieuwe verzekeraar toe te voegen moet eerst op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart worden geklikt. Vervolgens kunnen de gegevens in de betreffende velden worden ingevuld. Het veld Zoeknaam is een verplicht veld, dit wil zeggen dat de zoeknaam in ieder geval moet worden ingevuld. De overige gegevens mogen direct of in een later stadium worden aangevuld. Aanvullen en/of wijzigen geschiedt door op het keuzevak achter Verzekeraar: te klikken. Het programma toont de reeds aanwezige verzekeraars. Met de muis kan door het keuzevak gelopen worden en met een druk op de linker muistoets wordt de gewenste verzekeraar geselecteerd. Met de knop Verwijder deze gegevens kunnen de gegevens van een geselecteerde verzekeraar worden verwijderd. PlanCare Dossier V Pagina 69 van 78

70 NB Wanneer er een conversie van de verzekeraarstabel ten behoeve van de AZR heeft plaatsgevonden is het raadzaam geen wijzigingen in de gegevens meer aan te brengen daar deze de export van AZR-gegevens kan stagneren. Volgorde I/S/A De volgorde van instellingen, sectoren en afdelingen werd bepaald door de volgorde van invoeren (instellingen) of werd alfabetisch bepaald (afdelingen). Het is nu mogelijk de volgorde van instellingen, sectoren en afdelingen zelf te bepalen onder de menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Volgorde I/S/A. Het volgende scherm wordt geopend: De drie tabbladen links op het scherm laten de instellingen, sectoren en afdelingen zien. De instelling die op het eerste tabblad actief is bepaalt welke sectoren en de actieve sector welke afdelingen er op het volgende tabblad getoond wordt (zie rode kader). Het sorteren vindt plaats op de drie niveaus, waarbij een volgorde op het ene niveau geen invloed op die van een onderof bovenliggend niveau heeft. In het veld Volgorde kan het getal van de volgorde worden ingetypt. Eerst moet dan wel de bijbehorende instelling, sector of afdeling worden geselecteerd. Mag de volgorde alfabetisch zijn dan kan op de knop Sorteer(ABC) worden geklikt. In het rechter deel van het scherm kan de nieuwe of aangepaste volgorde worden bekeken door op Ververs voorbeeld te klikken. Instellingen en sectoren kunnen worden open geklikt zodat de onderliggende structuur wordt getoond. Is de volgorde eenmaal ingevoerd, dan zal deze bij een volgende keer openen van het scherm Volgorde I/S/A getoond worden als een getal van drie posities. Automatisch worden een of meer nullen voor het getal geplaatst om de getoonde volgorde in het scherm juist weer te geven (dus: 001, 002, 003, 004 etc. in plaats van: 1, 11, 2, 21, 22, 3, 4). Voor de sortering in de database maakt dit niet uit. PlanCare Dossier V Pagina 70 van 78

71 NB De instelling Nog te verwerken wordt niet in de sortering meegenomen, ondanks dat deze toch getoond wordt. Samen met Overledenen wordt Nog te verwerken altijd onderaan de reeks geplaatst. Zorgvisies PlanCare Dossier ondersteunt het maken van zorgplannen. Een zorgplan wordt gebaseerd op en gerubriceerd met behulp van een zorgvisie. Met behulp van de opdracht Zorgvisie kan men een zorgvisie samenstellen, gebaseerd op reeds gedefinieerde aandachtsgebieden. Een nieuwe zorgvisie wordt toegevoegd onder: Stamgegevens/Naslagtabellen/ Zorgvisies. Zorgplanvisie Wanneer in het zorgplan een nieuwe zorgvraag wordt toegevoegd kan worden aangegeven welk Zorg aandachtspunt het hier betreft. Het onderhoud van deze items vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/Naslagwerken/Zorgplanvisie. Een nieuw item wordt toegevoegd door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart te klikken. Bij Omschrijving wordt de omschrijving weergegeven. Vervolgens wordt het nieuwe item toegevoegd door op Opslaan te klikken. Door het vakje voor Niet kiesbaar aan te vinken wordt aangegeven of een onderdeel geselecteerd moet kunnen worden. Betreft het een onderdeel in de boomstructuur dat slechts wordt onderverdeeld (zie rode items in bovenstaand PlanCare Dossier V Pagina 71 van 78

72 voorbeeld) en op zich geen waarde heeft, dan kan dit als niet kiesbaar worden aangemerkt. Door middel van de blauwe pijltjestoetsen kan een item naar boven of naar beneden verplaatst worden. Het mag dan niet in de tree staan, maar moet tegen de linkerkant van het scherm uitgelijnd staan. Door middel van de buttons met de pijltjes naar links en rechts (onder Niveau) kan een item naar een hoger of lager niveau in de tree geplaatst worden. Hiertoe moet het eerst onder de Parent staan waar het aandachtspunt onder komt te hangen (zie Dreigend voedingstekort in onderstaand voorbeeld). PlanCare Dossier V Pagina 72 van 78

73 Menubalk: Cliënten Onder menu optie Cliënten bevinden zich verschillende functies. De sneltoetsen F5 en F6 komen overeen met de knoppen Selecteren dossier en Openen dossier in de knoppenbalk. Het aanmaken van een nieuw dossier vindt plaats onder menu optie Cliënten/Stamgegevens. Er wordt een leeg dossier geopend en de gegevens kunnen handmatig ingevoerd worden. Dit wordt verder toegelicht in de handleiding Basisregistratie. Menubalk: Projecten De optie Projecten geeft de mogelijkheid een eerder ingebrachte planning van dienstverlening met dagregistratie (andere dan 24-uurs zorg) te verantwoorden op basis van de werkelijk geleverde zorg of dienstverlening. Tevens worden via deze optie de modules Tijdverantwoording en Normen Verantwoorde Zorg (NVZ) benaderd. Zie voor een uitgebreide beschrijving de desbetreffende handleidingen. Menubalk: Management Het menu Management bevat een aantal verschillende onderdelen die met name met output te maken hebben. Het betreft: - Elektronische aangiften (GGZ Verantwoording, Export en DBC Export) - Productie Afspraken - Rapportages (zowel Access als SQL) - Edifact berichten uitwisseling - Mutaties bevriezen De aangiften worden besproken in de handleiding Landelijke registraties, de Productie afspraken komen terug in de gelijknamige handleiding en de management rapportage (de overzichten) komt uitgebreid aan de orde in de handleiding Managementoverzichten. Mutaties bevriezen Binnen PlanCare Dossier is het mogelijk om bewonersmutaties (tabblad Mutaties onder de knop Stamgegevens op het dossier van de cliënt) tot aan een bepaalde datum te bevriezen. Gevolg hiervan is dat er in de afgesloten periode geen correcties meer doorgevoerd kunnen worden. Is een correctie toch gewenst of noodzakelijk dan kan het bevriezen ongedaan worden gemaakt. Wij adviseren nadrukkelijk om de autorisatie voor deze functie bij een zeer beperkt aantal medewerkers te leggen. Bovendien wordt de uitvoering van deze functie gelogd. Het recht om mutaties te mogen bevriezen bevindt zich onder Functies in het scherm van de toegangsrechten en wordt op de gebruikelijke wijze toegekend. PlanCare Dossier V Pagina 73 van 78

74 Het scherm Periode bevriezen wordt geopend via menu optie Management/Mutaties bevriezen. Het aanmaken en verwijderen van mutaties wordt geblokkeerd door een datum in te voeren in het veld Periode t/m. Het zal niet meer mogelijk zijn mutaties te maken in de periode tot en met de laatst ingevoerde datum (in het voorbeeld ). Wordt toch een mutatie gemaakt binnen de geblokkeerde periode, dan verschijnt de volgende melding: Moet er toch met terugwerkende kracht een cliëntmutatie toegevoegd of verwijderd worden, dan volstaat het een nieuwe regel met een oudere datum in te voeren. PlanCare Dossier kijkt naar de laatst ingevoerde datum; dat hoeft dus niet de meest recente te zijn. Er wordt gelogd wie deze aanpassing verricht in het kader van de kaderregeling AO/IC. Dit scherm heeft alleen invloed op het tabblad Mutaties onder de knop Stamgegevens op het dossier van een cliënt. Zowel de Tijdsregistratie als de Aan-/afwezigheidsregistratie werken vooralsnog niet met deze datum. Menubalk: Venster Onder dit menu-item bevinden zich de volgende zaken: Vensters Trapsgewijs schikken Via trapsgewijs schikken is het mogelijk om meerdere vensters tegelijk open te hebben. Dit is bijvoorbeeld gemakkelijk wanneer meerdere gegevens tegelijkertijd op het scherm getoond moeten worden. Wanneer er meerdere vensters open staan, laat PlanCare Dossier er standaard maar één zien. Bij trapsgewijs schikken komen de vensters trapsgewijs (als het ware over elkaar, maar de afzonderlijke tabellen zijn nog wel te zien) op het scherm te staan. Het gewenste venster kan worden geopend door op dat venster te klikken of door PlanCare Dossier V Pagina 74 van 78

75 onder menuoptie Venster het gewenste venster te openen. Deze optie geeft alle openstaande vensters weer. Vensters Horizontaal schikken Bij de optie Horizontaal schikken is het mogelijk om meerdere vensters tegelijk open te hebben staan. De openstaande vensters komen horizontaal naast elkaar op het scherm te staan. De verdere werking is gelijk aan die zoals beschreven bij Trapsgewijs schikken. Vensters Verticaal schikken Bij de optie Verticaal schikken is het mogelijk om meerdere vensters tegelijk open te hebben staan. De openstaande vensters komen horizontaal naast elkaar op het scherm te staan. De verdere werking is gelijk aan die zoals beschreven bij Trapsgewijs schikken. Achtergrond Onder Parameters is de achtergrond door de applicatiebeheerder voor alle gebruikers in te stellen. Dit heeft altijd voorrang boven de persoonlijke instelling van de achtergrond. De individuele gebruiker kan voor zijn PC tijdelijk een achtergrond of website neerzetten. Dit gebeurt via Venster/Achtergrond. De locatie waar de afbeelding zich bevindt wordt gevonden door op de knop met de drie stippen te klikken en vervolgens naar de gewenste locatie te navigeren. Spreiden houdt in dat de afbeelding over het hele scherm wordt geplaatst en eventueel wordt opgerekt. Gecentreerd wil zeggen dat het oorspronkelijke formaat van de afbeelding wordt behouden en dat deze in het midden scherm wordt geplaatst. PlanCare Dossier V Pagina 75 van 78

76 Menubalk: Help Onder dit menu-item bevinden zich de volgende zaken: PlanCare Dossier help De helpfunctie van PlanCare Dossier bestaat uit een link naar een website waar de handleidingen en eventuele aanvullende informatie in PDF-formaat wordt aangeboden. Op deze wijze kunnen de handleidingen op eenvoudige wijze actueel gehouden worden. De documenten worden geopend in een apart venster en kunnen zo worden gelezen, geprint of opgeslagen op de eigen PC. Tevens zijn hier de omschrijvingen van de ZZP s te vinden, zowel de versie 2008 als PlanCare Dossier V Pagina 76 van 78

77 Website Zorgkantoren Onder menu optie Website Zorgkantoren bevindt zich een weblink naar de website van DHCS. Van hieruit kan weer worden doorgelinkt naar de websites van de verschillende zorgkantoren. Helpdesk Portaal Onder menu optie Helpdesk Portaal bevindt zich een weblink naar de ondersteunende site van (de helpdesk van) De Heer Software. Hier vindt men onder andere updates en actuele handleidingen. De klant meldt zich aan met een inlogcode en wachtwoord. PlanCare Dossier V Pagina 77 van 78

78 Info Onder Info bevindt zich enige informatie over PlanCare Dossier, waaronder de versie die actief is. PlanCare Dossier V Pagina 78 van 78

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Toegangsrechten omschrijvingen

Toegangsrechten omschrijvingen Toegangsrechten omschrijvingen Onderstaand overzicht geeft aan waar de te autoriseren functies zijn terug te vinden in PlanCare Dossier. Het is geen volledig overzicht omdat geen klantspecifieke functies

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het opstellen van zorgplannen... 3 Standaard zorgplannen... 3 Concept zorgplan... 7 Standaard en Concept zorgplan... 8 Het maken van een individueel zorgplan.... 9 Verplaatsen

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen

Inleiding. Verklaring van de iconen Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BEGRAAFPLAATS ADMINISTRATIE MANAGER VERSIE 6.1 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. 1. De applicatie starten... 3 2. Grafkaarten raadplegen... 4 Zoeken op rechthebbende:... 5 Zoeken op

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Datum 10-06-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie