EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN"

Transcriptie

1 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2. Zeg wie je bent en waar je woont (0401) 3. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/ My name is Mark. I am 15 years old. I live in 3. meisje, woonplaats, land) (0602) Eindhoven, in The Netherlands. Een korte mededeling doen bedanken groeten goede wensen overbrengen 1. Schrijf een passende slotzin; dank u bij voorbaat. (0401) dank voor uw aandacht (0401) dank voor uw snelle reactie (0401) Thank you in advance. Thank you for your attention. I will be grateful for your quick response 2. Doe de groeten aan je ouders (-) Give my regards to your parents. Informatie geven 1. Ik schrijf deze brief omdat ik een I am writing this letter, because I have 1. beschadigde enveloppe ontvangen received a damaged envelope. 1. heb (0301) 2. De enveloppe bevatte twee kaartjes The envelope contained two tickets for the 2. voor de musical Cats en een briefje musical Cats and a note from Box Office 2. van Box Office in Londen. (0301) in London. 3. Ik heb een folder van uw campagne I saw a leaflet about your campaign, when I 3. gezien, toen ik in juni in Zuid-Engeland was on holiday in South-Engeland in June. 3. met vakantie was. (0401) 4. Vorige week heb ik uw advertentie I read your advert in News of the World last 4. gelezen in News of the World. (-) week. Informatie vragen 1. Krijg ik schadevergoeding, als mijn Will you pay me compensation, if my tickets 1. kaartjes niet worden teruggevonden? are not found? 1. (0301) 2. Waar is het dichtstbijzijnde vertrek- Can you tell me where the nearest point of 2. punt van de bus naar Harwich?(0302) departure is for the bus to Harwich? 3. Zijn er in Nederland ook winkels van I wonder if there are Sainsbury s stores in 3. Sainsbury s? (0401) Holland, too.

2 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 8 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Verzoeken of voorstellen doen 1. Wilt u mijn klacht snel beantwoorden I hope you will deal with my complaint as 1. in verband met mijn reisplannen?(0301) soon as possible in view of my travelling plans? 2. Ik verzoek u mijn brief zo spoedig I am asking you to answer my letter as soon 2. mogelijk te beantwoorden, zodat ik as possible, so I will be able to make other. 3. nog andere plannen kan maken.(0302) plans. 3. Is het mogelijk, dat ik iemand interview Is it possible for me to have an interview 3. voor mijn presentatie op school? (0401) with someone for my school presentation? 4. Kunt u de uitnodiging voor mijn vriend Could you send my friend s invitation to 4. naar mijn adres sturen? (0601) my address? 5. Kunt u mij meer informatie geven over I wonder if you could tell me more about the 5. het zakgeld? (0602) pocket money? Reageren op verzoeken/voorstellen/advertenties 1. Ik heb uw advertentie in L.A.M. met I have read your ad in L.A.M. with great 1. grote belangstelling gelezen. De interest. I like the description of the Scottish 1. beschrijving van de rondreis door tour very much. 1. Schotland vind ik heel leuk. (0302) 2. Ik vind uw campagne geweldig. Ik I think your campaign is great. I absolutely ben het helemaal eens met uw standpunt agree with your point of view about tests on. over dierproeven. (0401) animals. 3. Uw aanbod om vrijwilligerswerk te Your offer to come and work as a volunteer 3. komen doen voor uw organisatie spreekt for your organisation appeals to me very 3. mij heel erg aan. (0602) much. 4. Ik ben het niet eens met uw aanbod van I do not agree with your offer of. schadevergoeding. (-) compemsation. Gevoelens uiten/iets willen of hopen 1. Ik wil in de eerste twee weken van juni I want to go on holiday in the first two weeks 1. met vakantie gaan.(0301) of June. 2. Het ergert mij dat er nog steeds dier- It bothers me that tests on animals are still 2. proeven worden gehouden. (0401) going on. 3. Ik wil over dit onderwerp een presentatie I want to do a presentation about this subject 3. houden op school. (0401) at school. 4. Natuurlijk hoop ik dat hij zal worden Of course I hope he will be invited for the 4. opgeroepen voor de audities. (0601) auditions.

3 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 9 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Iets regelen of afzeggen 1. Ik wil graag een kamer reserveren voor I want to book a room for two weeks in July. 1. twee weken in juli. (-) 2. Het spijt me, maar ik vrees dat ik mijn I am sorry, but I am afraid I have to cancel 2. reservering moet annuleren. Een van my booking. One of my fellow travellers has. reisgenoten heeft een ongeluk gehad.(-) had an accident. 3. Ik wil je graag uitnodigen om bij ons te I would like to invite you to come and stay 3. komen logeren. (-) with us. 4. Ik kan helaas uw uitnodiging om bij u te Unfortunately I cannot accept your invitation 4. komen logeren niet aannemen. (-) to come and stay with you. Slotzin schrijven (Met Slotzin wordt niet de Afsluiting bedoeld. Zie hieronder, punt 6!) 1. Ik hoop spoedig van u te horen. I hope to hear from you soon. 2. Ik zal heel blij zijn als u mij spoedig laat I will be very pleased if you let me know weten wat u hebt besloten. soon what you have decided. Briefconventies (afspraken over de indeling en zo) gebruiken (bij een formele brief) 1. Adressering Je eigen adres (zonder je naam) bovenaan. Denk aan Holland / The Netherlands Het adres van degene waar je brief heen gaat daar onder. 2. Datum Niet digitaal ( ), wel analoog (1 January 2007). 3. Aanhef (1) Begin altijd met Dear., Aan je liefje kun Dearest.., schrijven. 4. Aanhef (2) Ga verder met Sir/Madam, of Sir(s), Dus: Dear Sir/Madam, of Dear Sirs, 5. Aanhef (3) Als je de naam van degene aan wie je schrijft kent, schrijf je die op. Dus: Dear Laura, Dear Mr. Jones, Dear Mrs. Beckham, 6. Afsluiting 6. - je weet de naam van de geadresseerde Yours sincerely, 6. - je weet de naam van de geadresseede niet Yours faithfully,

4 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 10 Grammatica De meeste problemen met de Engelse grammatica komen voor bij de onderdelen WOORDVOLGORDE en TIJDEN. TIPS VOOR DE WOORDVOLGORDE Wat is de grootste moeilijkheid? De woordvolgorde in het Engels is anders dan in het Nederlands. Wat is het grootste voordeel? De woordvolgorde in het Engels is bijna altijd hetzelfde. In je tekstboek (op bladzijden 112 en 113, bij de onderdelen 5 en 6) vind nuttige en bruibare regels voor de woordvolgorde. Er staan ook vier voorbeelden van verschillen tussen Nederlands en Engels. TIPS VOOR DE TOEKOMENDE TIJD Let op het grootste verschil tussen Nederlands en Engels: in het Nederlands hoef je je niet precies aan een toekomende tijd te houden bijvoorbeeld: Ik doe dat morgen wel. (Ik zal het doen.) Ik schrijf die brief vandaag. (Ik ben het van plan.) in het Engels moet je je precies aan een toekomende tijd houden bijvoorbeeld: I will do that tomorrow. (Ik zal het doen.) I am going to write that letter today. (Ik ben het van plan.) In de schrijfopdracht bij het examen moet je zeker de toekomende gebruiken. Dat kan op twee manieren: met will of shall (deze laatste vorm alleen bij I en we) met be (= am/is/are) going to bijvoorbeeld I hope you will deal with my complaint as soon as possible Kijk ook in je tekstboek, op bladzijde 113, bij onderdeel 8. TIPS VOOR DE VERLEDEN TIJD EN DE VOLTOOIDE TIJD Kijk eerst in je tekstboek, op bladzijden 115 en 116, bij de onderdelen 11, 12 en 13. Je kunt onder meer oefenen via Ga naar: voortgezet onderwijs/engels oefenenen/grammatica werkwoorden tijden/tijden vergelijken past simple/present perfect past simple/past perfect VIA (OEFENEN/GRAMMATICA) KUN JE NOG VEEL MEER OEFENEN (O.A. MET DE TOEKOMENDE TIJD)

5 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 11 Woordenboekgebruik TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ALFABETISCHE LIJST Oefen nog eens met een woordenboek. Weet je nog hoe het moet? 1. Niet het eerste het beste woord kiezen 2. Vetgedrukte cijfers (I. of II. of III. En 1., 2. of 3.) geven aan hoeveel verschillende 2. woordsoorten er zijn. 3. Kijk bij elke woordsoort, dus bij I. en II. en III. of 1., 2. of Kijk of je (schuin gedrukt) voorbeelden leest waardoor je het woord beter begrijpt. 5. Je komt vaak uitdrukkingen (voorbeeldzinnen) tegen die je zo kunt gebruiken! 6. Let op: woorden die beginnen met hoofdletters zijn namen: ze staan meestal niet in een 6. woordenboek. KIES HET BEKENDE Wat is een schadevergoeding in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij indemnification en compensation. Misschien staat er ook nog wel een uitdrukking bij: to claim damages from somebody (van iemand schadevergoeding eisen). Als je opdracht is: Vraag of je schadevergoeding kunt krijgen, valt die laatste mogelijkheid af, want vragen is iets anders dan eisen. Waarom neem je dan niet het eenvoudigste, misschien het meest bekende woord? Het woord compensatie ( compensation ) heb je vast wel eens eerder gehoord. TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIJLAGEN Behalve een alfabetische woordenlijst bevat elk woordenboek: 1. Een lijst van gebruikte afkortingen. 1. Kijk die lijst een rustig door tijdens je voorbereiding op het examen. Je hoeft al die 1. afkortingen echt niet van buiten te leren, maar misschien zijn ze wel logisch, zodat je ze 1. begrijpt. 2. Diverse bijlagen. 2. Niet elk woordenboek heeft dezelfde bijlagen. Het ene woordenboek kan ook meer 2. bijlagen hebben dan het andere. Volgens de examenvoorschriften is elk woordenboe 2. toegestaan. 2. Zorg er in elk geval voor, dat je weet welke bijlagen in jouw woordenboek staan. 2. Dat kan bijvoorbeeld een lijst van onregelmatige werkwoorden zijn, maar ook uitleg over 2. de indeling van een brief, met veel bruikbare voorbeelden! 3. Let op: de indeling van een brief in een woordenboek kan anders zijn dan de indeling die 3. jij moet hanteren. Wij hebben de afspraak gemaakt, dat alle onderdelen van de brief tegen 3. de linker kantlijn worden geplaatst.

6 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 12 Spreektaal en schrijftaal Enkele voorbeelden van spreektaal in plaats van schrijftaal. Als je opdracht is dat je een formele of semi-formele brief moet schrijven, mag je geen spreektaal gebruiken. Voorbeelden van spreektaal zijn hieronder onderstreept. Hi, hello. Let me introduce myself. Thanks a lot. That s a lot of money, you know. I m gonna be angry. He s gotta go. It ain t me. Well, keep up the good work. I wanna tell you. Geen afgekorte vormen (samentrekkingen, van twee woorden tot één) Gebruik geen afgekorte vormen. Bijvoobeeld: it s, I ll, they won t en zo meer. Valkuilen (veel voorkomende fouten) En hoe vertaal je als de kaartjes niet worden terug gevonden? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. As = niet goed. If = goed. (En als de kaartjes nou eens niet worden terug gevonden?) Kaartjes zijn geen cards, maar tickets - als je er mee naar een voorstelling wilt. Reden = niet: cause. Reden = reason. Over 3 weken = niet: about 3 weeks. (About zou dan betekenen: ongeveer.) Over 3 weken = in 3 weeks. Wegens = niet: because. Wegens = because of. A copy of a letter = goed. A letter from Royal Mail = goed. Dus: from betekent ergens vandaan en daarom geldt: A copy from a letter = niet goed. Zo spoedig mogelijk = As soon as possible (2 x as) en dus niet: So soon as possible Meer op de volgende pagina.

7 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 13 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Ga niet in de fout door te proberen de deelopdrachten letterlijk (= woordelijk = woord voor woord) te vertalen. Dat moet je niet doen! Zeker niet, als je met opgezochte woorden gaat werken. Dan krijg je zinnen als The animals are going dead (Moet zijn: The animals are dying. ) en I annoy myself (Moet zijn: It annoys me. ). In plaats van dat laatste kun je bijvoorbeeld ook schrijven: I think it is terrible (that animal testing is still going on.) Kortom: doe gewoon. Doe niet moeilijk. Schrijf het in je eigen woorden, maar dan in het Engels. Wat is campagne voeren in het Engels? Wie het woordenboek gebruikt, komt uit bij campaign en anders niks. Dus campaign (1 woord) = campagne voeren (2 woorden) En hoe vertaal je Als onderwerp heb ik gekozen? Het gaat met name om het woordje als. When = niet goed. If = niet goed. As = goed. Kun je het hebben over een Netherlands shop? Nee. Het moet zijn Dutch shop. Kun je het hebben over a few information? Nee. Schrijf maar: some information. Vakantie? Schrijf nou eens niet vacation, maar gewoon holiday. Can I have an answer back soon? = niet goed. Het woord back is overbodig. I hope you will answer me back. = niet goed. Answer back = een grote mond (bek!) hebben! Taalgebruik (verkeerde vormen) Gescheurd = niet: tear, maar: torn Beschadigd = niet: damage, maar: damaged Gevonden = niet: find, maar: found Betaald = niet: payed, maar paid Was = was en waren = were Stal = niet: stoled, maar stole Gestuurd/stuurde = niet: send, maar: sent In het woordenboek staat een lijst van onregelmatige werkwoorden. Een werkwoord dat daat niet bij staat is regelmatig: dus daarvan maak je de verleden tijd en het voltooid deelwoord zelf door het te laten eindigen op - ed! Ik woon = niet: I am living, maar I live We vinden niet = niet: we not find, maar: we do not find Hadden moeten zijn = niet: had must be, maar: should have been. Meer op de volgende pagina.

8 EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 14 Valkuilen (veel voorkomende fouten) Taalgebruik (verkeerde vormen) (ik) las = niet: readed, maar: read (spreek uit: red) gedaan = niet: do, maar: done ik woon = niet: I am living, maar: I live genomen = niet: take, maar: taken was = was en waren = were kk heb gekozen = niet: I have chose, maar: I have chosen ze gaven me = niet: they give me, maar: they gave me (a folder). ik nam mee = niet: I take, maar: I took (a leaflet) Taalgebruik (verkeerde volgorde) I am going soon to London I am in 3 weeks going to London Dit is een echte basisfout: die mág je niet maken. De volgorde is: eerst PLAATS, dan TIJD. Dus: I am going to London in 3 weeks. They are 64 pounds worth = niet goed. Moet zijn: They are worth 64 pounds. Now are the tickets gone = niet goed. Moet zijn: Now the tickets are gone. Ook dit is een fout die je niet mág maken. Je moet het onderwerp altijd vóór de persoonsvorm schrijven. Taal (spellingsfouten) Links staat de foute spelling en rechts de juiste spelling. I don t now I don t know What will you do know? What will you do now? It whas damaged It was damaged They where gone They were gone You re letter Your letter Mij letter My letter Ticket s Tickets Prove Proof (bewijs) (Prove = bewijzen!) Replay Reply (antwoord) (Replay = opnieuw afspelen) Your s faithfully Yours faithfully (faithfully met kleine letter!) april April Copie Copy Whit my parents With my parents Verry very A interview an interview Wright a letter write a letter Algemeen Als je lange zinnen schrijft, maak je het moeilijker dan nodig is! Als je onduidelijk schrijft, is dat altijd in je nadeel. Als je aan (bijvoorbeeld) Royal Mail schrijft I received a letter from Royal Mail, leef je je niet goed in. Dat moet echt. Dus: I received a letter from you.

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing 55 De formele brief Een formele ofwel zakelijke brief schrijf je aan instellingen en bedrijven of aan personen van wie je de naam niet kent. n een formele brief gebruik je geen korte vormen zoals don't,

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief [131 woorden] Pinksterbloemstraat 63 6845 SR Barendrecht The Netherlands May 26th 2010 Jimmy Kane BBC Television Centre Wood Lane London W12 7R

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

HINTS! Useful sentences for the formal letter.

HINTS! Useful sentences for the formal letter. HINTS! Useful sentences for the formal letter. First (of all), let me introduce myself. / Let me first introduce myself. My name is I am sixteen years old. I was born in I am a student at De Dyk. Leeuwarden

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

ROC Ter AA. Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon ROC Ter AA Gesprekken bouw BKM Hand and Design niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 09 Gesprekken Bouw/BKM en Hand & Design A2 Gesprekken A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Driving lessons

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous 74 stay (ver)blijven Present Simple Present Continuous Future I stay I am staying I will stay you stay you are staying you will stay he/she/it stays he/she/it is staying he/she/it will stay we stay we

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

Docentenhandleiding Ontwerp Animals

Docentenhandleiding Ontwerp Animals Docentenhandleiding Ontwerp Animals Deze handleiding is voor hoofdstuk 4 Animals van Stepping Stones 1 (havo/vwo). Er zijn voor dit hoofdstuk een aantal aanpassingen gedaan om meer spreekvaardigheid in

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 12 mei 09.00 11.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1002-s-14-1-o 1 lees verder Vwo Engelse taal College-examen

Nadere informatie

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken ICT a2 A.1. Computer bestellen in Amerika A.2. JA s Computer World. A.3. Asking for a job interview A.4. Leaving a message A.5. A complaint

Nadere informatie

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit?

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Engelse zinnen Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Schrijven in het Engels begint met het vormen van een zin. Op deze pagina bespreken we eerst de 4 soorten Engelse zinnen, nadien komt de zinsstructuur

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken Electrotechniek niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken elektrotechniek A2 A.1 A complaint A.2. Making an appointment A.3. Helicopter assembly kit A.4. Driving lessons A.5 New series

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR Basisgrammatica Engels Walvaboek VOORWOORD Het belang van grammatica Wat is taal? Taal is een communicatiemiddel waarmee je kunt lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Google AdSense Account Disabled

Google AdSense Account Disabled Gmail - Google AdSense Account Disabled 2/29/12 8:23 PM Google AdSense Account Disabled Google AdSense To: voelspriet@gmail.com Thu, Feb 16, 2012 at 3:01 AM This message

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie