Informatiebeveiliging. gaan samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeveiliging. gaan samen"

Transcriptie

1 Het IV-magazine van Defensie Single Sign-On Informatiebeveiliging IV en ICT gaan samen Jaargang 1 n oktober 2007

2 2 Editorial Veranderen Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Het vierde nummer van In Touch is al weer een feit. En nog steeds genoeg Drs. Adriaan Blankenstein (C-BG ICT) onderwerpen om over te schrijven. Want er verandert voortdurend wat in IV-land. Niet alleen binnen organisaties, zie mijn interview met Martin Boskamp over de nieuwe bedrijfsgroep, maar ook op het gebied van de producten en diensten. Natuurlijk hebben alle veranderingen als doel een efficiëntere dienstverlening binnen Defensie. Dat de IV hierdoor ook beter betaalbaar wordt zal hoofddirecteur HDIO, SBN Hank Ort, zeer aanspreken. Zie hiervoor zijn betoog in de rubriek Issue. Ook vanuit het operationele veld verandernieuws in deze In Touch. Het C2 Support Center voert veranderingen door en test deze in nauwe samenwerking met de klant. Veranderen doe je namelijk nooit alleen! Drs. Adriaan Blankenstein (C-BG ICT) 1COVER 10interview IV en ICT gaan samen 8Reportage Integratietest 21Project Defensiepas INHOUDSOPGAVE 03 RECENSIE / Processenmanagement 04 ISSUE / Veilige en betaalbare IV 07 DISCUSSIE / Te afhankelijk door standaarden? 08 REPORTAGE / Laboratoriumtest is niet genoeg 10 INTERVIEW / IV en ICT gaan samen 13 VERSLAG / Picken voor de baas 14 DIALOOG / Versneld schonen 16 KORT NIEUWS 17 COLUMN / Het ultieme groene datacenter 18 DCIVB / CAMS / NIID 21 Project / Defensiepas 22 RESULTAAT/ Single Sign-On COLOFON eindredactie Marcel van Agten, Charles van der Mee, Henk Sepers, Ron Voragen Redactie en coördinatie Suzan van der Weij Redactionele bijdragen Martje van der Brug, Nelly Dijkstra, Teus van der Plaat, Henk Sepers en anderen Vormgeving en productie Kris Kras Design Druk Tromp Drukkerij B.V Rotterdam Correspondentieadres Redactie In Touch Binckhorsthof / Kamer 5B20 Postbus / 2500 ES Den Haag MPC 58L

3 in touch # Tekst HENK SEPERS foto DEFENSIE Recensie Processenmanagement Beleidsverantwoordelijken bij het ministerie van Defensie hebben de verantwoordelijkheid gekregen de samenhang tussen de processen in hun domein en met aanpalende beleidsdomeinen te bewaken. Processenmanagement helpt te beoordelen wat de overeenkomsten zijn in de processen in plaats van te focussen op de onderlinge verschillen. Service Het vastleggen van processen is bij het ministerie van Defensie zeker niet nieuw. Nieuw is dat de dienst Procesmodelleren met de ondersteunende tool ARIS procesmodelleurs helpt de verschillende processen en hun onderlinge samenhang eenduidig in kaart te brengen. Ferrie van der Molen is als medewerker bedrijfsvoering staf CLAS (Commando Landstrijdkrachten) te Utrecht nauw betrokken bij het beschrijven van de processen van CLAS. Hij staat positief kritisch tegenover het nieuwe processenmanagement. Voor mij is processenmanagement een absolute must, dat staat buiten kijf, aldus Van der Molen. Ik ken de strubbelingen en ben zeker niet blind voor de werkelijkheid. Defensie is, zo meent Van der Molen, niet ingericht om processen afdoende te beschrijven en te borgen. Daarvoor ontbreekt de mankracht. Hopelijk komt daar een oplossing voor. Anders zijn we straks een transportbedrijf met de beste vrachtwagens maar zonder chauffeurs. Het vastleggen van processen is volgens Van der Molen voor CLAS, naast het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsvoering, ook handig om nieuw personeel snel inzicht te geven hoe taken te realiseren zijn en bij wie je moet zijn voor bepaalde informatie om die taken uit te kunnen voeren. Dat levert pure tijdwinst op, weet Van der Molen. Beheersen Processen moet je niet willen vastleggen om het vastleggen alleen. Je wilt inzicht krijgen in je processen en ze beheersen en als je dat kunt door het op de achterkant van een bierviltje te tekenen, moet je dat vooral doen. Maar in een complexe organisatie als Defensie kom je daar niet mee weg. Aan het woord is Andrea de Wit, beleidsverantwoordelijke processenmanagement bij HDIO. Grote projecten als SPEER (invoering SAP, red.) grijpen diep in de processen in. HDIO wil niet terug naar de tijd waarin elke (menselijke) handeling in een processchema wordt vastgelegd. De Wit: We weten als HDIO dat we er iets mee moeten zonder in de oude manier van besturen te vervallen door alles tot in detail voor te willen schrijven. Die tijd is geweest. We proberen een aantal kaders aan te geven, hebben gezorgd dat er een ondersteunende dienst is en nu moeten beleids- en uitvoeringsverantwoordelijken aan de slag. Regievoering Daarmee tipt De Wit een punt van zorg bij Van der Molen aan: regievoering. Hierin is nog verbetering mogelijk zodat meer invulling wordt gegeven aan het begrip uitvoerbaar beleid. Ondanks zijn kanttekening is Van der Molen zeer te spreken over de dienst Procesmodelleren. Wat hem betreft kunnen zijn collega procesmodelleurs niet snel genoeg aan de slag gaan. Marcel van Hees van DTO: DTO en het DCIVB zorgen voor uniformiteit in de toegepaste technieken en ondersteuning om het procesmodelleren mogelijk te maken. Maar je bent er niet door te zeggen Je doet het zo!. Je zult ook de borging van de kwaliteit van het modelleren in moeten bouwen, meent Van Hees. Goed ingerichte processen in een organisatie moeten worden onderhouden en geoptimaliseerd. Dit leidt tot een voortdurende aanpassing en zorgt voor slagvaardigheid. Het vereist ook controle op de inhoud van het beschrijven van een proces en de onderlinge samenhang. De Wit beaamt dat en merkt op dat HDIO pro-actief zal toezien op de naleving van het beleid. We hebben DCIVB gevraagd om ons bij die rol te ondersteunen. Gebruikersoverleg Peter van der Schot, functioneel beheerder van de dienst Procesmodelleren bij DCIVB: Er zijn conventies geschreven waarin de methode voor Defensie om de processen te modelleren staan. Ook is er een gebruikersoverleg in het leven geroepen, voorgezeten door DCIVB, waarin key-users van alle defensieonderdelen zitten. Dit platform bewaakt volgens Van der Schot de conventies en de samenhang en sluit aan bij het beleid dat HDIO voert als het gaat over processenmanagement. De bewaking van de kwaliteit is daarbij van essentieel belang, meent Van der Schot. Daar is Van der Molen het absoluut mee eens. De kracht is dat we ons bij Defensie gaan concentreren op de samenhang en niet op de verschillen, besluit hij verwachtingsvol.

4 4 Issue Van risicomijding naar risicomanagement Veilige en bet Voor een effectieve en veilige IV moeten beleid, functionele behoeftestelling en uitvoering perfect op elkaar zijn afgestemd. Vandaar dat HDIO, DTO en de Beveiligingsautoriteit steeds intensiever samenwerken. Wat betekent dat voor de informatiebeveiliging? In Touch sprak met Schout-bij-nacht Hank Ort, hoofddirecteur HDIO en met Kolonel Johan de Vet, directeur Operationele Zaken van DTO. Hun missie is een IV die de commandovoering en bedrijfsvoering van Defensie op effectieve, betrouwbare en veilige wijze ondersteunt. Ort plaatst daar namens HDIO wel direct een kanttekening bij. Veilige IV moet wel betaalbaar blijven. Je kunt dus geen exorbitante eisen stellen zonder naar de kosten te kijken. Daarom vindt hij het een goede zaak dat de BA (Beveiligingsautoriteit), als partner in de IV-keten, meepraat. Alle beleidsverantwoordelijken moeten samen aan tafel zitten om de veiligheidsnormen, technische eisen en kosten van de informatievoorziening goed af te stemmen. Daar werken we hard aan en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Risicomanagement Het afgelopen jaar is een benchmark uitgevoerd op de gestandaardiseerde werkplekdiensten van DTO. Daaruit bleek dat een deel van deze diensten marktconform is: net zo goed en net zo goedkoop als die van andere leveranciers. Het defensiespecifieke deel bleek echter duurder dan de markt. Dit is een direct gevolg van hoge beveiligingseisen. Daar gaat DTO nu kritisch naar kijken met HDIO en de BA, meldt De Vet. Kan dat niet anders? Als een systeem voldoet aan de beveiligingseisen voor ABN Amro, is het dan misschien ook goed genoeg voor Defensie? Ort: Defensie moet op het gebied van IV de slag maken van risicomijding naar risicomanagement. Wat zijn de risico s en wat kost het om deze te beperken? Tot welke prijs willen we risico s afdekken? Risicomanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de keten en kan politieke besluitvorming vergen. De politieke leiding moet immers verantwoording kunnen afleggen over de risico s. Kosten inzichtelijk Ort benadrukt ook de rol van de klant. De operationele commando s zijn wat ons betreft óók onderdeel van de IV-keten. Men moet zich als klant bewust zijn van de kosten. Als je meer wilt, dan moet daar ook meer voor worden betaald. Daarom brengen we ook budgetprikkels aan. Dat past wat mij betreft in een volwassen klant-leverancier relatie. Er is nóg een partij die een rol speelt in de IV-keten: de ADD (Audit Dienst Defensie). Deze dienst heeft zowel een ondersteunende als een controlerende rol. Zo toetst de ADD of DTO voldoet aan de eisen van HDIO en de BA. Anderhalf jaar geleden stelde de ADD vast dat DTO het leveren van betrouwbare IVdiensten onvoldoende kon aantonen. Er is toen een programma gestart (VEM, red.) om het beheer beter te documenteren en een helder inzicht te geven in de kosten. Ort vindt de rol van de ADD in de keten van groot belang. Je moet alle risico s en de kosten kennen om op een realistische manier te kunnen omgaan met de vraagstelling. Alleen dan kun je op een verantwoorde manier besluiten of je meer geld kunt uitgeven aan extra veiligheid. Heldere afspraken Is het moeilijk om goede afspraken te maken over de kwaliteit van de informatiebeveiliging? Nee, vinden Ort en De Vet. Al was dat in het verleden, toen de verschillende spelers op IV-gebied nog niet zo intensief samenwerkten, wel eens het geval. Onze geïntegreerde aanpak begint echt al vruchten af te werken, en het wordt nog beter, belooft De Vet. We hebben nu glashelder wie waarvoor verantwoordelijk is. Er zijn duidelijke

5 in touch # Tekst martje van der brug foto defensie aalbare IV Samenwerking binnen de IV-keten De gebruiker komt vanuit het bedrijfsproces met eisen en wensen op IV-gebied. De BA stelt vervolgens normeringen voor de beveiliging. HDIO toetst vanuit de verantwoordelijkheid voor het beleid en de financiën. Leverancier DTO ten slotte, zorgt voor de uitvoering, met continue terugkoppeling naar de klant. Klant moet zich bewust zijn van kosten

6 Issue afspraken gemaakt. Met kortere lijnen, zodat we directer kunnen communiceren. Dat blijkt te werken. Toch knettert het wel eens. HDIO en DTO hebben immers elk een eigen verantwoordelijkheid. De Vet: Als HDIO bijvoorbeeld zegt dat wij moeten bezuinigen, dan geeft dat natuurlijk wel discussie. DTO heeft immers ook andere prioriteiten. Maar zo n confrontatie is prima. We komen er altijd uit. We hebben wat dat betreft een buitengewoon gezonde relatie. Aandacht voor klantwensen In de nieuwe aanpak wordt ook veel meer aandacht besteed aan de wensen van de klanten. Voortaan zijn er elke drie maanden klantenraden, waarbij vertegenwoordigers van de operationele commando s overleggen met de verschillende partijen in de IV-keten. Die dialoog is essentieel voor succes, benadrukt Ort. IV blijft altijd een complexe materie, maar met goed overleg ontstaan er betere oplossingen. Toch wil hij de verwachtingen ook direct temperen. Het is immers wél de bedoeling dat een zo groot mogelijk deel van het defensiebudget besteed kan worden aan operaties. Geld dat we uitgeven aan IV moet ook primair de operaties ondersteunen. Daarnaast moeten we vaker kiezen voor gezamenlijke (enterprise) oplossin- gen omdat een veelvoud aan specifieke oplossingen niet meer te betalen is. IV-managers bij Defensie moeten zich dus realiseren dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Onze klanten moeten op IV-gebied echt water bij de wijn doen. Het is niet anders. Innovatie De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan centralisatie van het beheer en standaardisatie. Ort: We maken een ontwikkeling door van infrastructuurbeveiliging naar gegevensbeveiliging. Als je die stap eenmaal hebt gezet, ben je niet meer afhankelijk van de hardware waar je toevallig mee werkt. Deze aanpak past dus veel beter bij het groeiende aantal mobiele werkplekken binnen onze organisatie. De BlackBerry s met encryptie passen in dit concept en hebben een eind gemaakt aan de wildgroei aan onbeveiligde PDA s. Op beveiligingsgebied is continue innovatie vereist. Oude oplossingen zijn duur en beperkt in hun mogelijkheden. Daarom kiest de IV-keten van Defensie steeds vaker voor Open Source-oplossingen. Ort: HDIO, de bedrijfsgroep IV en ICT, ADD en de BA zoeken gezamenlijk naar goede oplossingen. Voor alle IV, maar zeker óók voor de beveiliging, is ons motto: maximaal marktconform en minimaal defensiespecifiek. DTO verbetert documentatiestructuur De ADD beoordeelde de dienstverlening van DTO als veilig, maar onvoldoende aantoonbaar en traceerbaar. Dit probleem is aangepakt met een nieuwe, overzichtelijke documentatiestructuur, ingedeeld naar beheerdomeinen. Een nieuwe kwaliteitsafdeling zorgt dat de diensten van DTO in de toekomst helder gedocumenteerd zijn. Decorum ne auterniurs mod iam pon Beveiliging denam inter vereist continue innovatie

7 in touch # Tekst divers foto joost hoving Discussie 7 We moeten voorzichtig zijn met een te snelle implementatie van open source/standaarden. Het is zeker de moeite waard om ze als optie mee te nemen, maar het is zeker niet altijd dé oplossing en het is zeker niet goedkoper. Vooral niet in de aanloop en in de eerste periode van beheer. Ik zeg: open source overwegen altijd in gebruik nemen als het de beste keuze is. Markwin Schumm Medior IV-Consultant DCIVB De tweede Kamer verwacht veel van de discussie rond open standaarden. Daarom heeft de Regering op 17 september 2007 een stappenplan gestuurd met 17 actielijnen die ook binnen Defensie moeten worden gerealiseerd. Opvallendste actie is de implementatie van de documentenstandaard ODF. Rijksdiensten dienen vanaf april 2008, naast de huidige bestandsformaten, ODF te ondersteunen voor lezen, schrijven en uitwisselen van documenten. San Emmen Beleidsadviseur interdepartementaal HDIO Belangrijkst is het doel: interoperabiliteit. Daar moeten we het eerst over eens worden. Open of gesloten is dan een volgende discussie. Als ik met een gesloten standaard nu beter interoperabel ben dan met een emerging open standaard kies ik voor gesloten! Ja, we hebben behoefte aan een organisatie die keuzes maakt, borgt en handhaaft. Rutger Gooszen Beleidsadviseur architectuur HDIO Te afhankelijk door standaarden? Hoe afhankelijk zijn wij geworden van software en standaarden van enkele leveranciers? Waarom komen er steeds nieuwe updates? Moeten en kunnen we hier wat tegen doen? Niet duurzaam Iedereen kent ze nog wel: WordPerfect 4.2 en Lotus Software met alle functionaliteit die we ooit nodig zouden hebben. Een paar jaar, een paar standaarden later hebben we andere software die veel meer kan dan we ooit nodig zullen hebben toch? Er is een afhankelijkheid ontstaan van een paar leveranciers waardoor wij onze bestanden niet kunnen vastleggen in een toekomstvast formaat, aldus Bauke Keulen, adviseur bij DTO. De datacenters staan er vol mee: terabytes aan informatie, die niet duurzaam is. Deze afhankelijkheid heeft natuurlijk een financiële achtergrond omdat bedrijven geen marktwerking willen als ze eenmaal binnen bij Defensie zijn. Organisatie oprichten Volgens Keulen is het tijd voor maatregelen die pleiten voor de zogeheten Open Standaarden. Kies bijvoorbeeld voor open bestandsformaten zoals ODF (Open Document Format) voor opslag van gegevens, waardoor de waarde hiervan niet verloren gaat. En kies open standaarden voor communicatie tussen applicaties. Er zou binnen Defensie een (werk)organisatie of productlijn opgericht moeten worden die het (middel)lange termijn beleid weet te borgen. Deze zou verantwoordelijk moeten zijn voor het kiezen van (open) standaarden, het vertalen van beleid naar concrete richtlijnen, het toetsen van oplossingen en het toezien op naleving. Deze organisatie zou een brug moeten slaan tussen beleid en techniek.

8 8 Reportage C2SC test software Suite 2007, een terugblik Laboratoriumtest is niet genoeg In juni stonden 75 militairen en burgers paraat voor de eerste echte Integratietest van operationele software. Drie weken lang vormde de Elias Beeckmankazerne het hoofdkwartier voor de drie secties van het Command & Control Support Centre. Het doel? Beoordelen of de Landen Luchtmacht de Suite 2007 in september operationeel kunnen inzetten. Op maandagochtend 4 juni is het zover: de eerste echte integratietest voor operationele software. Geen laboratoriumtest, maar een test in praktijk, waar gebruikers en hardware aanwezig zijn. Eenderde van alle betrokken mankrachten van Landmacht, Luchtmacht, de Joint CIS Groep en C2SC verzamelt die maandag in de bespreekruimte van de Elias Beeckmankazerne. Daar worden elke ochtend de doelen voor die dag gesteld en aan het eind van de dag de bevindingen gedeeld. Pas in de derde testweek wordt het aantal militairen en burgers aangevuld tot 75 afgevaardigden. Doel bepalen Luitenant-kolonel Peter den Hollander, hoofd van de sectie Implementatie Ondersteuning en leider van de integratietest, trapt af. Hij is trots dat C2SC - ondanks de korte voorbereidingstijd van vier maanden Suite 2007 met zoveel mogelijk middelen en mensen kan testen. Een laboratoriumtest is niet voldoende om zulke belangrijke software met een goed gevoel over te dragen aan de eenheden. Dus initieerden we de integratietest. Niet zomaar: we hebben eerst met afnemers om de tafel gezeten. Wanneer is naar hun idee deze test geslaagd en wanneer voldoet de Netwerk testen Suite 2007 Suite 2007 omvat CYRUS 1.1 (CIS managementsysteem), THEMIS 4.3 (mailapplicatie), ISIS 4.2 (common operational picture - staf), TITAAN 4.1 (overkoepelend netwerk) en OSIRIS 3.0 (common operational picture - manouvre). Opvallende verbeteringen zijn dat met de nieuwe versie van TITAAN alle eenheden van CLAS, CLSK én het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse Legerkorps (HQ 1 GNC) op dezelfde stand van techniek komen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld documenten en gegevens uitwisselen zonder dat extra TITAAN-middelen moeten worden uitgedeeld. Daarnaast zijn ISIS en OSIRIS aan elkaar gekoppeld: het deployed en mobiele netwerk. Hierdoor wordt de common operational picture vollediger en zijn alle eenheden van dezelfde situatie op de hoogte.

9 in touch # Tekst NELLY DIJKSTRA en Raymond franssen foto defensie nieuwe software aan hun eisen en wensen? Op basis van deze sessies bepaalden we dat we in deze weken de systeem- en operationele functionaliteiten testen, inclusief de samenhang en werking van het netwerk. Daarnaast willen we de eindgebruiker leren omgaan met de nieuwe versies van de applicaties. Voertuigen verzamelen De eerste twee weken de Mission Preparation staan in het teken van het bij elkaar brengen en inspoelen van alle onderdelen van het operationele netwerk. Dus ook servers en hardware, zoals routerboxen en voertuigen. Dat blijkt lastiger dan verwacht. Niet alle nieuwe middelen zijn in de eerste week beschikbaar, zoals de hardware die deel uitmaakt van het grotere project TITAAN. Pas in de tweede week zijn alle voertuigen aanwezig. Den Hollander: Dat is een behoorlijke verstoring. Je moet het programma bijstellen en andere zaken voor laten gaan om de uiteindelijke planning te halen. Applicaties en netwerk testen De verstoring in de eerste fase veroorzaakt in de derde testweek onverwachte problemen. Den Hollander: Door de haast die er ontstond in de tweede week, zijn er fouten gemaakt bij het aansluiten van hardware. De verkeerde kabel in de verkeerde poort en onvoldoende consequent getest. In de Mission Management-fase reken je daar niet meer op. Dus als iets niet werkt bij een gebruiker, zoek je de oorzaak in eerste instantie bij de software. Hierdoor werk je met een vertroebeld beeld. Verplaatsing commandopost In de loop van de derde en vierde week zijn 75 man continu bezig. Operationele gebruikers voeren dagelijks gegevens in de nieuwe software, schakelen C2SC in bij vragen en problemen, signaleren bugs. Ook wordt een verplaatsing van een commandopost gesimuleerd en het effect op andere eenheden geëvalueerd. Het eindresultaat is dat alle commandoposten statisch werkend zijn gemaakt en de mobiele testen met het Battlefield Management Systeem (BMS) zijn uitgevoerd. Aan twee dingen is C2SC niet toe gekomen. Den Hollander: We hadden een remote-netwerk willen testen op een aparte locatie en we hadden de servercontainer van de Luchtmacht meerdere keren willen laten crashen, om te zien of de andere container dan vlekkeloos doordraait. Dit hebben we nu maar twee keer getest: één keer op een schoolse manier, en één keer een echte crash. Intensieve samenwerking Den Hollander blikt tevreden terug op de testweken. C2SC heeft alles kunnen uitvoeren wat gepland stond. En belangrijker nog: de test resulteerde in een verbeterde samenwerking tussen het centrum en de eenheden. Het is noodzakelijk dat we tijdens het ontwikkelen en testen nauw samenwerken met de gebruiker. Dan pas maak je software echt op maat en ontstaat er begrip voor elkaar. Verder heeft C2SC veel geleerd over de nieuwe software. Suite 2007 kan wel operationeel worden gebruikt, maar er zitten nog fouten in de software en er zijn beperkingen geconstateerd in het beheer en de inrichting van het netwerk. Dat levert ons herprogrameerwerk op, waarna in oktober een service release volgt. Niet alle opmerkingen uit de testweken worden zonder meer meegenomen. Er ontstaan volgens Den Hollander altijd nieuwe behoeftes en verbetermogelijkheden. Je moet ook nee durven zeggen. Als je elk jaar met volledig nieuwe software komt, worden de eenheden daar gek van. Ze moeten ook een tijd kunnen werken met vertrouwde software. Landmacht Luitenant-kolonel Bram Verhoef (1GNC) is enthousiast over de integratietest: Deze test is voor ons goud waard. Al in september heeft hij de suite nodig bij de oefening Noble Light, in het kader van NRF 10. In die periode lopen veel activiteiten door elkaar: systemen worden uitgeleverd, personeel opgeleid. Verhoef: We gaan eerst primen en stagen : we voorzien de hardware van de juiste software en brengen we de juiste configuratie tot stand. Daarna moet alles werken. Luchtmacht Adjudant Harrie Valk had graag alle applicaties in de praktijk willen testen, en dan vooral TITAAN. Juist omdat de Luchtmacht gewend is alles op de vliegbasis voorhanden te hebben. Maar niet alle applicaties waren beschikbaar, bijvoorbeeld omdat de juiste land- en isdn-lijnen lang van tevoren moeten worden aangevraagd. Wel was Valk uiteindelijk enthousiast over TITAAN en de oefening. Voorheen kregen we spullen geleverd en moesten we zelf verder uitzoeken hoe het werkt. Daar ging veel tijd in zitten. Nu heb ik al veel meer zicht op de nieuwe suite. Met die voorsprong kan ik sneller Luchtmachtcollega s opleiden. Mobiel werken

10 10 Interview Onze mensen leggen zelf contact en beginnen spontaan samen te werken. Daar zijn wij ongelofelijk enthousiast over.

11 in touch # Tekst martje van der brug foto willem jan ritman 11 Binnen het CDC zijn de bedrijfsgroepen IV en ICT naast elkaar actief met diensten die in elkaars verlengde liggen. De afzonderlijke rollen waren echter niet altijd duidelijk. Op verzoek van de klanten ontstaat nu één nieuwe bedrijfsgroep. Een gesprek met de huidige twee commandanten: Martin Boskamp (IV) en Adriaan Blankenstein (ICT). Bedrijfsgroepen IV en ICT gaan samen in nieuwe bedrijfsgroep Snel integreren Adriaan Blankenstein, commandant van de bedrijfsgroep ICT, zegt: Klanten die behoefte hadden aan informatievoorziening, hadden een lange weg te gaan. Eerst moesten ze langs DCIVB om de wensen te inventariseren en als de automatiseringseisen waren vastgesteld, moesten ze door naar DTO. Dat was niet praktisch. Daarom bundelen we alle functionele én technische kennis in één nieuwe bedrijfsgroep. Voortaan is er dus gewoon één loket voor IV en ICT. Martin Boskamp van de bedrijfsgroep IV benadrukt dat het geen overname is, maar een samenvoeging. We combineren de krachten van de twee bedrijfsgroepen. DCIVB komt voort uit de klantorganisatie en kent dus de informatievoorziening van de defensieonderdelen. JCG is zeer goed in direct beschikbare operationele ondersteuning en dus heel flexibel. En DTO biedt een efficiënte stabiele dienstverlening. Met al die sterke punten ontstaat een prachtig bedrijf. Efficiënter Het idee voor deze samenvoeging ontstond mede na de IV-netwerkdag in september Daar werd forse kritiek geuit op het functioneren van de afzonderlijke bedrijven. Blankenstein: Daar hebben we goed naar geluisterd. We realiseerden ons dat er overbodige stappen in het proces zaten die vertraging en fouten opleverden. En juist op dat moment kregen we een bezuinigingstaakstelling opgelegd. Toen was het plan van samenvoeging snel bedacht. Als je zelfstandige organisaties integreert, kunnen processen worden vereenvoudigd. Zo hoeven DCIVB en DTO onderling geen contracten meer af te sluiten. De nieuwe bedrijfsgroep kan veel efficiënter werken. Hierdoor zal wel een aantal functies overbodig worden. Te beginnen met de bedrijfscommandant IV,

12 12 Interview Boskamp: als je dingen eenvoudiger maakt, gaat het vaak meteen beter. producten- en dienstencatalogi. En zo gaat het ook op andere afdelingen. Mensen pakken het perfect op en zeggen: we beginnen vast. Daar zijn wij ongelofelijk enthousiast over. Hij benadrukt dat er natuurlijk veel procedures en regels zijn rond de samenvoeging. Maar als de samenwerking al gestalte heeft gekregen, zijn de formaliteiten vanzelfsprekend gemakkelijker. zegt Boskamp nuchter. Ik zal elders binnen Defensie of de rijksoverheid een functie aanvaarden. Adriaan Blankenstein wordt commandant van de nieuwe bedrijfsgroep. Met de personele belangen wordt zorgvuldig omgegaan. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Boventallige medewerkers zullen zoveel mogelijk binnen de bedrijfsgroep worden opgevangen. Met het oog daarop is het aantal externe medewerkers drastisch beperkt en is er een vacaturestop. Boskamp waarschuwt dat dit van een aantal medewerkers veel flexibiliteit zal vergen. Sommige mensen moeten echt heel ander werk gaan doen binnen de nieuwe bedrijfsgroep - of zelfs daarbuiten. Eigen initiatief De medezeggenschap is in een zeer vroeg stadium betrokken bij de integratieplannen. Boskamp: Ze hebben geweldig meegedacht, dat heeft het proces enorm vergemakkelijkt. De MC heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om de afdelingen Communicatie en Planning & Control al samen te voegen voordat de formele fusie een feit was. Andere afdelingen hebben elkaar op eigen initiatief opgezocht. Blankenstein legt uit: Omdat er zoveel onvervulde vacatures zijn, hebben mensen elkaar hard nodig en leggen dus zelf contact. Dat zie je bijvoorbeeld bij onze medewerkers aan het elektronische bestelportaal. Die zijn zelf gaan samenwerken aan de samenvoeging van de Beleid en uitvoering Op de netwerkdag van vorig jaar werd veel kritiek geuit op het functioneren van de IV-keten. Een onderdeel van die kritiek was de onduidelijkheid over beleid en uitvoering. Zoals bekend, wordt het IV-beleid gemaakt door de HDIO. De nieuwe bedrijfsgroep is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering. In de nieuwe opzet wordt veel aandacht besteed aan een heldere scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Blankenstein: Dat is een goede zaak. Maar beleid dat helemaal los staat van de uitvoering loopt het risico wat theoretisch en lastig uitvoerbaar te worden. Daarom ga ik als commandant van de bedrijfsgroep intensief samenwerken met alle ketenpartners: de HDIO, de Audit Dienst Defensie en de Beveiligingsautoriteit. Wat is het beleid? Is het betaalbaar? Is het veilig? Past het binnen de normen? Zo toetsen we gezamenlijk het voorgenomen beleid op uitvoerbaarheid. Op deze manier willen we voorkomen dat we pas ver in een project ontdekken dat iets helemaal niet mag. Zoals dat vroeger wel eens is gebeurd. Luisteren naar klanten Als je de dingen eenvoudiger maakt, gaat het vaak meteen beter. Dat zie je hier ook, zegt een tevreden Boskamp. We horen dat ook terug van onze klanten. Een goed voorbeeld hiervan is het werken in klantenteams, waarbij collega s van DCIVB en DTO samen met de klant afspraken maken. De eerste reacties hierop zijn positief. En dáár doen we het natuurlijk allemaal voor. Daarom willen we goed in gesprek blijven met onze klanten. Niet één keer per jaar, maar ieder kwartaal, in een Klantenraad. De gezamenlijke werkorganisatie zal in november gereed zijn - ruim voordat het officiële traject voor de nieuwe bedrijfsgroep in het voorjaar 2008 is afgerond. Blankenstein sluit af met een waarschuwing: Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Dat betekent dat het wel eens stoffig kan zijn. Onze mensen moeten wennen aan hun nieuwe rol. Dat kan lastig zijn voor onze klanten. We doen ons best om de overlast tot het minimum te beperken. We vragen er begrip voor. Het duurt maar even. En daarna gaat het echt nóg beter!

13 in touch # Tekst HENK SEPERS foto JOLANDA DAM Verslag 13 Pikken voor de baas Functioneel beheerders van het DienstenCentrum IV Beheer onderhouden op het Logistiek Centrum Woensdrecht de mechanisatie van een aantal robotstraten. Robots pikken uit artikelen met minutieuze precisie het juiste product. Distributiecentrum Het magazijn, zo groot als twee voetbalvelden, op het Logistiek Centrum Woensdrecht houdt het midden tussen het distributiecentrum van een willekeurige grootgrutter en de transportbanden voor koffers op Schiphol. Vliegtuigvleugels, onderdelen van wapensystemen, bouten en moeren maar ook huishoudelijke- en schoonmaakartikelen liggen ordentelijk in lange rijen opgeslagen. Acht robotstraten naast elkaar, ieder 25 schappen hoog. Samen goed voor ruim tien kilometer aan artikelen die vanuit Woensdrecht hun weg vinden naar alle defensielocaties in Nederland en bases met Nederlandse militairen in uitzendgebied. Aangezien de klok in Afghanistan, vergeleken bij ons, een aantal uur voorloopt, zijn de openingstijden van het distributiecentrum verruimd. Orderpikker Met een snelheid van iets meer dan 3 meter per seconde (10 km/u) zoeken de grijpgrage robots, als mechanische orderpikkers, hun weg tussen de stellingen. Een geraffineerd systeem met barcodes zorgt ervoor dat de robot de juiste lade met de gevraagde artikelen uit de stellingen weet te pakken. Op ingenieuze wijze vinden de goederen daarna via een labyrint van rolbanken hun weg naar de plek waar transport gereed staat om de goederen naar de plaats van bestemming te brengen. Mechanische automatisering neemt een belangrijke plek in om het hele proces goed te laten verlopen. Gewapend met steeksleutels en schroevendraaiers wordt op puur ambachtelijke wijze onderhoud gepleegd of verstoringen opgelost.

14 14 Dialoog Versneld schonen Projectgroep pakt datakwaliteit Matlog-applicaties aan De komende jaren zullen veel legacy-systemen op materieel-logistiek gebied onder handen genomen moeten worden. Dit is een voorwaarde voor een succesvolle implementatie van SAP. Met het oog hierop is door de Defensie Materieel Organisatie pro-actief een projectorganisatie opgezet die in nauwe samenwerking met de staande organisaties is begonnen met het versneld schonen van data. Brigade-generaal Andrew de Ruiter is transitiemanager bij DMO. Samen met Luitenant-generaal Hans Sonneveld (supervisor SPEER) en Adriaan Blankestein, algemeen directeur DTO ondertekende hij op 18 juni dit jaar het contract Achterstallig Onderhoud waarin afspraken zijn vastgelegd over het voorbereiden van de bestaande bedrijfsvoering op SAP. Eenduidige data Als de organisatiedelen willen dat hun bestaande informatievoorziening op materieel-logistiek gebied straks soepel doordraait op SAP, dan moeten zij nú in actie komen, stelt transitiemanager De Ruiter. De huidige systemen bevatten allerlei vervuiling die tijdig opgeschoond moet worden. Informatiesystemen horen overigens ook zonder overgang op SAP up to date te zijn. Maar we weten allemaal dat de praktijk weerbarstiger is. SAP is een goede aanleiding om die applicaties aan te pakken. Vandaar onze projectnaam Achterstallig Onderhoud. De aandacht van de projectgroep is niet zozeer gericht op de IV, maar op de data in de Matlog-applicaties. Voor een goede conversie naar SAP moeten deze absoluut correct en eenduidig zijn. De projectgroep gaat de komende zeven jaar, parallel aan de

15 in touch # Tekst martje van der brug foto defensie 15 uitrol van SAP, apart focussen op de kwaliteitsverhoging van de huidige systemen. De Ruiter: Een belangrijke lesson learned bij andere SAP-invoeringen in het buitenland is dat alle aandacht uitgaat naar SAP. De data in de oude systemen wordt gemakkelijk vergeten. Terwijl het juist van belang is om er vroeg mee te beginnen, omdat er straks in de turbulente implementatiefase geen tijd meer voor is. Lange termijn Het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd door de Bedrijfsgroep IV. DTO-adviseur Jeroen Aalten, voor de duur van het project liaison tussen DMO en DTO, stelt: Als DTO en DCIVB ergens goed in zijn, dan zijn dat wel de huidige applicaties. Daar hebben we veel kennis over in huis. Het is overigens ook belangrijk dat we deze nú aanpakken, omdat de huidige experts zich steeds meer zullen willen richten op SAP. De Ruiter ziet nog een lange termijnvoordeel in de samenwerking tussen DTO en DMO. Nu we de samenwerking aangegaan zijn voor dit project, blijft DTO langdurig betrokken bij de overgang naar SAP. Ook al verzorgt zij niet de feitelijke migratie, de specialisten werken de komende zeven jaar wel zij aan zij met ons mee. Je ziet nu natuurlijk al aankomen dat er straks van alles op ons af gaat komen: processen- en gegevensbeheer. Dan is die opgebouwde ervaring van DTO natuurlijk goud waard. Samenspel Binnen het project Achterstallig Onderhoud is DMO opdrachtgever en zorgen DTO en DCIVB voor de technische uitvoering. De derde partij in deze samenwerking zijn de eigenaren van de gegevens. We kunnen de mensen die met legacyapplicaties werken, helpen om het achterstallig onderhoud uit te voeren en de data te verrijken, zegt Aalten, maar het kan alleen in samenspel. De gebruikers moeten zelf bepalen of er gegevens ontbreken en wie dat kan verhelpen. Het is dus belangrijk dat er in de staande organisatie menskracht voor wordt vrijgemaakt. We merken dat dit besef nog niet helemaal is geland. Om deze reden besteedt de projectgroep Achterstallig Onderhoud zeer veel energie in de ondersteuning van de eigenaren van de gegevens. Gegevens uitwisselen Een secundaire doelstelling van het project Achterstallig Onderhoud is het oplossen van problemen in de huidige bedrijfsvoering. De defensieonderdelen hebben ontdekt dat ze moeilijk gegevens kunnen uitwisselen, nog los van de conversie naar SAP, zegt De Ruiter. Die hebben in de gaten dat ze er met ons project iets aan kunnen doen. De Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht draaien al volop mee met werkopdrachten. Dat is slim, want dit project is een unieke kans om allerlei applicaties flink op te schonen. Achterstallig Onderhoud in de praktijk Het project Achterstallig Onderhoud loopt parallel aan de inrichting en implementatie van SAP. Voorlopig komen alleen MatLogapplicaties die betrekking hebben op operaties in het kader van het missiescenario (Water voor Nigeria) in aanmerking voor opschoning. Een goed voorbeeld zijn de systemen voor de Luchtmacht. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om extra gegevens vast te leggen die voor de implementatie van SAP van belang zijn. Een ander voorbeeld is dat Achterstallig onderhoud een bijdrage levert aan het aanpassen van de huidige systemen van het Marinebedrijf, zodat de Matlog-processen worden ingericht volgens de gewijzigde organisatie. Zodoende wordt de invoering van SAP vergemakkelijkt. Operaties eerst Applicaties in goede handen

16 16 Kort nieuws Ondersteuning bij projectvoering Beleidsverantwoordelijken, projectopdrachtgevers, projectleiders en projectmedewerkers kunnen vanaf de tweede helft van 2007 terecht bij het nieuwe Diensten- Centrum Ondersteuning Projectvoering (DCOP), voor ondersteuning en advies op het gebied van project(uit)voering. Eén van de diensten die DCOP levert is de implementatiebegeleiding en inrichting van de Principal toolbox, een gereedschapskist voor projectdeelnemers, projectmanagers, programmamanagers en opdrachtgevers. Vanuit DCOP wordt deze toolbox defensiebreed beschikbaar gesteld. Voor meer informatie over het dienstencentrum kunt u terecht op de website DCOP (via CDC/BGIV). Werken op afstand Vanaf huis, of waar dan ook, via een internetaansluiting en een MULAN-laptop veilig standaard kantoorwerkzaamheden uitvoeren? Het DTO project URAL zorgt ervoor dat dit met de dienst DEFnet Remote mogelijk wordt. Pilot DEFnet Remote De nieuwe dienst wordt eerst in een pilotsituatie getest. Deze staat gepland in november en zal ongeveer een maand duren. Selectie van de deelnemers heeft in overleg met het IV-management van alle krijgsmachtonderdelen plaatsgevonden. Het maximale aantal van ongeveer 110 deelnemers is inmiddels bereikt. DIN-Inkiesdienst DEFnet Remote is de opvolger van de bestaande DTO-dienst Inkiesvoor-ziening PC, ook wel aangeduid als DIN- of SHIVA-dienstverlening. Deze zal naar verwachting aan het einde van dit jaar (na afronding van de pilot) vervangen worden door de dienst DEFnet Remote. Om dit mogelijk te maken worden bestaande DIN-gebruikers gemigreerd naar de nieuwe DEFnet Remote dienst. DIN-gebruikers zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd. VID viert derde lustrum DTO stopt met ODYSIS DTO is eind augustus gestopt met het technisch beheer van het donorregistratiesysteem ODISYS. Per 31 oktober wordt het contract met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel ontbonden. Het systeem behoort niet tot de openbare orde en veiligheidssector, ofwel de zogenoemde zwaailichtsector, waarop DTO zich richt. Daarom wordt deze belangrijke taak overgedragen aan een andere leverancier. Opzet BV/IV-netwerkdag gewijzigd De in 1992 opgerichte Vereniging Informatici Defensie (VID) viert dit jaar haar derde lustrum. Reden voor de viering van een gepast feest, dat op 6 september plaats vond in Kamerik. In gasterij Kameryck ontmoetten 120 leden van de vereniging en 60 genodigden van bedrijven uit de IV/ICT-sector elkaar in een ontspannen ambiance. De bijeenkomst kende een relaxte sfeer. Na de ontvangst van de deelnemers, werd eerst een serieuze noot gekraakt door Adriaan Blankenstein, die een goede reflectie gaf op het leveren van IV/ICT-diensten. Het merendeel van de aanwezigen moet zich aangesproken hebben gevoeld. Guido Thys kreeg vervolgens als Belgische buitenstaander de gelegenheid, en benutte deze ook, om de IV/ICT-vakbroeders binnen Defensie op een plezante manier te challengen over hun toekomst. Luisteren naar de klant en het managen van verwachtingen waren hierin de rode draad. Naast de twee lezingen in het programma, was de dag verder ingevuld met amusement en ontspanning, zoals golf, boogschieten en een spoedcursus vliegvissen. De wwwpartyband van DTO zorgde voor een knappe muzikale omlijsting van de dag. Uiteraard was er ook ruime gelegenheid tot netwerken, dat het IV/ICT vakgebied natuurlijk ten goede komt. De dag oogstte veel lof onder de leden en haar gasten. Op 7 november stond de BV/IV-netwerkdag gepland, bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de informatievoorziening. In verband met gewijzigde informatiebehoefte is deze dag in zijn opzet gewijzigd. Op 7 november wordt nu een mini symposium georganiseerd rond het thema professionalisering van (project) opdrachtgeverschap. Dit symposium wordt georganiseerd door het Dienstencentrum Ondersteuning Projectvoering in nauwe samenwerking met HDIO. Het symposium is bedoeld voor (potentiële) projectopdrachtgevers en projectleiders. Ook overige geïnteresseerden werkzaam in en rond projecten (dus niet alléén BV/IV) kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan vóór 1 november via de algemene mailbox van het Dienstencentrum Ondersteuning Projectvoering: #CDC/BG IV/DCOP. In de kalender op het Defensieportaal van intranet vindt u nadere informatie.

17 in touch # Tekst divers foto divers 17 Keuzemenu Service Desk Defensie Het ultieme groene datacenter Per 1 september 2007 is het keuzemenu van de Service Desk Defensie gewijzigd. Defensiemedewerkers hoeven niet meer de keuze te maken tussen Defensie en Niet-Defensie. Dit betekent dat er een keer minder gedrukt hoeft te worden. Voor andere ministeries is een apart 0800-nummer beschikbaar gekomen: Column Er is momenteel veel te doen over CO² uitstoot en de beperking van energieverbruik. Ook ik heb zitten nadenken over hoe we zuiniger met energie kunnen omgaan. In onze datacenters bijvoorbeeld. Aangezien een van de DTO datacenters tussen de kassen staat en ik persoonlijke veel contacten heb met tuinders, is al vaker het idee geboren eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn van een combinatie datacenter en tuinbouw. Hoe en waar kunt u klachten aanmelden? CDC Klachtendesk: In innovatieve kassen wordt gewerkt CDC DIRECT met eigen stroomopwekking, waarbij de Telefonisch (tussen en 16.30* uur) MDTN: * warmte gebruikt wordt om de kas (verkort MDTN: te *06-733) verwarmen en de stroom gebruikt wordt of: (optie 6) Per fax MDTN * of voor verlichting of wordt verkocht. De CO² die vrijkomt bij het Per Schriftelijk verbrandingsproces van gas wordt gezuiverd en gebruikt om de planten sneller CDC T.a.v. CDC Klachtendesk Postbus ES Den Haag MPC 58L te laten groeien. Stroom wordt opgewekt door middel van * Na uur kunt u uw klacht inspreken. De volgende ochtend wordt dan contact met u opgenomen. warmtekrachtkoppelingen die een vermogen leveren van 2 tot Wilt u meer 3 informatie Megawatt. over de Klachtendesk Kijk dan op CDC DIRECT: Het rendement van stroomopwekking en warmtegebruik is hierbij nagenoeg 100%. Als er tijdelijk minder warmte in de kas nodig is, wordt dit opgeslagen in CDC DIRECT een grote warmtetank. Als we de technieken uit de tuinbouw toepassen op een futuristisch datacenter, dan kan men tot een milieutechnisch optimale constructie komen. Een kas met een oppervlakte van 4 hectare gebruikt de warmte van een generator van 2 megawatt. Als men een datacenter bouwt dat een vermogen nodig heeft van 2 megawatt, is voor de nuttige warmteafvoer een kas nodig van 4 hectare. Het datacenter wordt in deze optie gebouwd op de vloer op de begane grond van de kas en de planten staan op het stuk dat beschikt over direct daglicht. Hoewel dit concept niet verder wetenschappelijk is uitgekristalliseerd, blijken de eerste berekeningen voor een datacenter gecombineerd met een kas erg gunstig. Er is geen CO² uitstoot en de stroomkosten zijn zeer laag. Er gaat geen warmte verloren bij de opwekking van de stroom, ook niet de warmte die vrijkomt bij de koeling van het datacenter. Het lijkt zinvol om in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met de Directie Vastgoed Defensie een nadere studie uit te laten voeren door een gespecialiseerd bureau om na te gaan of dit een haalbaar concept is. Ir. Teus van der Plaat, Hoofd Kenniscentrum DTO Meer informatie? en de klachtenprocedure van CDC? (rubriek Klantenservice / klachten). september 2007 Met het nieuwe 0800-nummer is de ondersteuning voor de niet-defensieklant een stuk prettiger omdat deze klant niet bekend is met de defensietermen uit het keuzemenu. Ze worden nu direct doorverbonden naar een medewerker van de SDD. Klachtendesk CDC Klachtendesk Klachten over de dienstverlening van de CDC-bedrijven? Laat het ons weten! De bedrijfsgroepen IV en ICT streven naar een optimale dienstverlening en zoeken altijd naar mogelijkheden om hun dienstverlening te verbeteren. Eén van die mogelijkheden is de procedure Klachtenmanagement, die hen in staat stelt om, via u, te leren van dingen die in de praktijk mis gaan en helpt missers in de toekomst te voorkomen. Zij maken hiervoor gebruik van de CDC Klachtendesk. U kunt hier centraal uw klacht melden. Klacht melden Voor het aanmelden van een klacht kunt u bellen met het telefoonnummer * (verkort: *06 733) of > optie 6. In overleg met u wordt gekeken hoe uw klacht zo snel mogelijk kan worden verholpen.

18 18 Editorial Defensiebreed denken en handelen DCIVB Cluster Matlog Gelijk met de oprichting van het paarse cluster Matlog op 1 november 2005 is deze overgekomen naar het DCIVB en per specifieke keten: land, lucht en zee ingericht in teams. Deze inrichting gaat in de komende maanden veranderen. De procesverantwoordelijke voor de materieel logistieke keten, de DMO, hanteert voor de inrichting voor hun processen het zogeheten DIVA-model. Dit model is straks ook het uitgangspunt voor het cluster Matlog. De structuur wordt gewijzigd en er komen teams voor: - Financiële administratie - Inkoop en bevoorrading - Materieel onderhoud - Instandhoudings ondersteuning - Faciliteiten management DCIVB Binnen het IV-veld van Defensie zorgt het DienstenCentrum IV-Beheer (DCIVB) voor een slagvaardige, betrouwbare en efficiënte implementatie en uitvoering van het geïntegreerde IV-beleid. DCIVB is onder meer verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de informatievoorziening van Defensie. DCIVB bewaakt continu de doeltreffendheid en doelmatigheid van de IV-bestedingen van Defensie. Cluster Matlog Het cluster Materieel logistieke informatievoorziening (Matlog) van DCIVB beheert de materieel logistieke informatiesystemen van het ministerie van Defensie. Voorheen werd het beheer van deze informatiesystemen uitgevoerd door de krijgsmachtsdelen. Nieuw binnen het cluster zijn de financiële informatiesystemen die in de laatste fase van de SAMSON-reorganisatie zijn toegevoegd. Hierdoor ontstaat het cluster Matlog/Fin. Over grenzen heen Matlog bereidt zich voor op grote nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van SAP, waarmee straks de financiële services als eerste gaan werken. Het uitdagende is dat medewerkers uit verschillende bedrijfsculturen komen, met verschillende bevoorradingssystemen werken en nu direct met elkaar gaan samenwerken. Om zo van elkaar te leren en over de eigen (systeem)grenzen heen te kijken. Uiteindelijk gaan zij defensiebreed denken en handelen. Met deze verandering zal het cluster haar klanten nog beter van dienst zijn bij de toekomstige overgang naar SAP. Opnieuw een stap dichterbij een professionele dienstverlenende organisatie.

19 in touch # Tekst divers foto defensie 19 Systemen van groot belang CAMS Mission critical Een modern schip van de Koninklijke Marine is een geïntegreerd samenspel van professionele medewerkers en hoogwaardige sensor-, wapen- en commandosystemen. CAMS-Force Vision realiseert hiervoor de benodigde, integrerende, software in de vorm van Combat Management Systemen (CMS). Een CMS is verantwoordelijk voor ondersteuning van strategische, tactische en operationele besluitvormingsprocessen voor tientallen operationele en technische eindgebruikers en integreert subsystemen voor waarneming (sensoren zoals radar, sonar, infrarood), navigatie, communicatie en wapeninzet (bijvoorbeeld raketten). Essentieel onderdeel van het CMS van de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) is het vermogen om ballistische raketten op ruim 200 kilometer hoogte te kunnen waarnemen. Deze functionaliteit is, inclusief CAMS-Force Vision Het Centrum voor Automatisering van Mission-critical Systems, Force Vision (CAMS-Force Vision) is het kennis- en automatiseringscentrum voor maritieme systemen van de Defensie Materieel Organisatie. De kennis- en informatietechnologie rijke computersystemen die CAMS-Force Vision al veertig jaar maakt vormen het centrale zenuwstelsel van de Nederlandse marinevloot en zijn doorslaggevend voor het slagen van operaties. Steeds vaker levert CAMS-Force Vision ook diensten aan andere onderdelen van Defensie en bevriende staten. De kerntaak van Force Vision ligt bij Command, Control, Communication, Computers & Intelligence systemen. de tactische datalink met Amerikaanse eenheden, succesvol getest in de buurt van Hawaï op een daadwerkelijk gelanceerde ballistische raket. Door de snelheid van dergelijke projectielen is er zeer weinig tijd om een doeltreffende tegenactie op te starten. Daar komt de door CAMS-Force Vision ontwikkelde, missioncritical software bij kijken om dit nu juist wel snel te doen en om de commandant van een schip onderbouwde adviezen te geven over de inzet van tegenacties. Deze systemen zijn van groot belang voor het welslagen van de missie en voor de overlevingskansen van de gebruikers en eenheden die worden beschermd. Daarom worden dan ook zeer hoge eisen gesteld aan de goede werking, snelheid en betrouwbaarheid van het CMS. De oplossingen die CAMS-Force Vision ontwikkelt dragen tastbaar bij aan de kracht en betrouwbaarheid van de Nederlandse Defensie.

20 20 Editorial Defensie in de markt De NIID organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor haar leden. De thema s van de bijeenkomsten variëren van projecttoelichting tot inkoopdagen waarop de deelnemende bedrijven zich kunnen presenteren. Verder is er elk jaar een symposium met sprekers uit binnen- en buitenland, die hun visie geven op de ontwikkelingen in de defensiemarkt. Aan dat symposium is een tentoonstelling verbonden, een promoplein, waar de industrie haar nieuwste producten of diensten kan etaleren aan Defensie, de defensie-industrie en de sector Openbare Orde en Veiligheid. IV en ICT Zoals gebruikelijk is DTO elk jaar aanwezig op het promoplein met een stand. Dit jaar, als Bedrijfsgroep ICT, samen met de bedrijfsgroep IV. Het symposium biedt een goede gelegenheid om Defensie en de politiek de IV en ICT-diensten te tonen en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied te presenteren. En het symposium is natuurlijk Belangen behartigen De stichting NIID (Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten) bevordert een optimale inschakeling van de Nederlandse industrie bij opdrachten van het ministerie van Defensie. De NIID is een nonprofit organisatie die gefinancierd wordt door een jaarlijkse bijdrage van haar leden. De NIID vertegenwoordigt de belangen van haar leden. Hun meningen, belangen en mogelijkheden worden zo efficiënt en effectief mogelijk uitgedragen naar de Nederlandse overheid, politiek en media. Er is dagelijks contact met de krijgsmacht en regelmatig overleg met Kamerleden. De NIID ondersteunt leden bij hun marketinginspanningen en bemiddelt tussen buitenlandse bedrijven en Nederlandse bedrijven. Ook is zij een kenniscentrum met ruime ervaring en goede contacten in de wereld van militaire systemen. De NIID bestaat uit een team van zeven medewerkers met een technische, industriële of overheidsachtergrond. een unieke plek om te netwerken voor iedereen die in het defensiecircuit actief is, zowel vanuit de overheid en de politiek als vanuit de industrie. Maatschappelijke veiligheid Dit jaar zal, simultaan met het symposium, de Veiligheidsregio Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in een groots opgezette oefening laten zien wat er na alarmering bij een ramp gebeurt. Wie met wie zal samenwerken en welke systemen hiervoor worden gebruikt. In een klein theater, via grote beeldschermen zal dit allemaal tijdens het symposium te zien zijn. Ook zal worden geprobeerd om een real-time verbinding op te zetten met het congres over binnenlandse veiligheid van het Blomberg Instituut dat tegelijkertijd in het World Trade Centre in Rotterdam plaatsvindt. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de ambitie van het NIID om naast Defensie ook meer aandacht aan maatschappelijke veiligheid in de civiele sector te besteden. De NIID tentoonstelling is op 8 november van uur tot uur geopend. NIID Contact met de markt

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2011 jaargang 15 nummer 1 www.vnsg.nl 10 vragen aan Nuria Simo CIO FrieslandCampina Pagina 18 De toekomst gezien door de bril van SAP Pagina 30

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer:

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 49, juni 2008 Klik op titel om direct naar de pagina te gaan In dit nummer: 1. Op bezoek bij Von Essen Bank 7.

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen gezet. In de producten van King, zoals in dit boekje, worden

Nadere informatie

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis September 2014 Jaargang 27 #2 Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis Met de EDI Tool van VCD profiteren wij van snelheid en gemak Jan Willem Visser,

Nadere informatie