POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering"

Transcriptie

1 POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE D INHOUD Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Wanneer en waar bent u verzekerd? 2 Artikel 4 Wat doet u als u een ongeval hebt? 2 Artikel 5 Wat is verzekerd? 2 Artikel 6 Wat is niet verzekerd? 2 Artikel 7 Hoe regelen we de schade als gevolg van het ongeval? 3 Artikel 8 Hoe gaan we om met terrorismeschade en 3 (inter)nationale wet- en regelgeving? Artikel 9 Hoe betaalt u de premie? 4 Artikel 10 Wanneer kunnen wij de premie of voorwaarden aanpassen? 4 Artikel 11 Wanneer mag u de verzekering stoppen? 5 Artikel 12 Wanneer mogen wij de verzekering stoppen? 5 Artikel 13 Wanneer verjaren of vervallen uw rechten uit de verzekering? 5 Artikel 14 Welk belang heeft de informatie die u aan ons geeft? 6 Artikel 15 Welke wijzigingen geeft u aan ons door? 6 Artikel 16 Waarop is uw verzekering gebaseerd? 6 Artikel 17 Met welke algemene zaken houdt u rekening? 6 Artikel 18 Wat doen wij met uw gegevens? 6 Artikel 19 Hebt u klachten? 7 Artikel 20 Wat zijn de gevolgen van fraude? 7 Artikel 21 Hoe neemt u contact met ons op? 8 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Artikel 22 Wat is verzekerd? 9 Artikel 23 Wat is niet verzekerd? 9 Artikel 24 Welke verplichtingen hebt u bij een ongeval? 10 Artikel 25 Hoe regelen wij de schade bij blijvende invaliditeit? 10 Artikel 26 Hoe betalen wij de uitkering? 11 Hoeksche Waard Assuradeuren Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 1

2 ARTIKEL 1 ARTIKEL WAAR IS 1 DEZE VERZEKERING VOOR? WAAR IS DEZE VERZEKERING VOOR? Met deze verzekering bent u verzekerd tegen het Met risico deze van verzekering overlijden of bent blijvende u verzekerd invaliditeit tegen als het gevolg risico van een van ongeval. overlijden Het of overlijden blijvende of invaliditeit de blijvende als gevolg invaliditeit van een moet ongeval. direct Het het overlijden gevolg zijn of van de blijvende dit ongeval. invaliditeit hebt dan moet recht direct op een het uitkering gevolg zijn zoals van staat dit ongeval. in deze U U hebt voorwaarden. dan recht U op bent een verzekerd uitkering voor zoals de staat rubrieken in deze die voorwaarden. op uw polisblad U staan. bent verzekerd voor de rubrieken die op In deze uw polisblad voorwaarden staan. kunt u lezen wat verzekerd In is. deze Naast voorwaarden algemene kunt voorwaarden u lezen wat zijn verzekerd ook is. bijzondere Naast de voorwaarden algemene voorwaarden van toepassing. zijn er Wijken ook de bijzondere voorwaarden van af van toepassing. de algemene Wijken voorwaarden? Dan voorwaarden gelden af bijzondere van algemene voorwaarden. voor- de bijzondere waarden? Dan gelden de bijzondere voorwaarden. ARTIKEL 2 ARTIKEL VOOR WIE 2 IS DEZE VERZEKERING? VOOR WIE IS DEZE VERZEKERING? 1 Alleen personen die in Nederland wonen, zijn 1 Alleen verzekerd. personen Dit betekent die in Nederland dat uw vaste wonen, woon- zijn en verzekerd. verblijfadres Dit in betekent Nederland dat is uw en vaste dat u ingeschreven woon- en verblijfadres bent in het Nederlandse in bevolkingsregister. is en dat u ingeschreven 2 bent Hebt in u de het verzekering Nederlandse afgesloten bevolkingsregister. als alleenstaande? u Of verzekering dit zo is, kunt afgesloten u nalezen als alleen- op uw 2 Hebt staande? polisblad. Of Bij dit de zo verzekering is, kunt u voor nalezen alleenstaanden op uw polisblad. bent alleen Bij u de als verzekeringnemer voor alleenstaanden verzekerd. 3 bent Hebt alleen u de verzekering u als verzekeringnemer afgesloten als verzekerd. gezin zonder 3 Hebt kinderen? u verzekering Of dit zo is, afgesloten kunt u nalezen als gezin op uw zonder kinderen? polisblad. Bij Of de dit verzekering zo is, kunt u voor nalezen gezin op zonder uw polisblad. kinderen zijn Bij de verzekerd: verzekering voor gezin zonder kinderen u, verzekeringnemer; zijn verzekerd: u, uw de echtgenoot verzekeringnemer; of echtgenote of partner. 4 Hebt uw u echtgenoot de verzekering of echtgenote afgesloten of als partner. gezin met 4 Hebt kinderen? u verzekering Of dit zo is, afgesloten kunt u nalezen als gezin op uw met polisblad. kinderen? Bij de Of verzekering dit zo is, kunt voor u gezin nalezen met op kinderen uw polisblad. zijn verzekerd: Bij de verzekering voor gezin met kinderen zijn u, verzekerd: de verzekeringnemer; u, uw de echtgenoot verzekeringnemer; of echtgenote of partner; uw echtgenoot minderjarige of kinderen; echtgenote of partner; uw minderjarige meerderjarige kinderen; ongehuwde kinderen, die bij uw u meerderjarige inwonen of voor ongehuwde een voltijdstudie kinderen, ergens die bij anders u inwonen wonen. of Kinderen voor een die voltijdstudie voor een voltijdstudie buiten wonen. Nederland Kinderen maar die voor binnen een Europa voltijd- ergens anders studie wonen, buiten zijn ook Nederland verzekerd. maar De binnen maximale Europa wonen, periode zijn van ook zes maanden verzekerd. dat De een maximale verzekerde periode in het buitenland van zes maanden mag blijven dat is een in verzekerde dit geval niet in van het toepassing. buitenland Leest mag u blijven ook artikel is in dit 11.4, geval 12.2 niet van en toepassing. Let op: Leest de beperking u ook artikel voor 11.4, verzekerde 12.2 en kinderen Let die op: hieronder beperking genoemd voor wordt verzekerde in lid 5, kinderen is wel van die toepassing. hieronder genoemd wordt in lid 5, is wel van toepassing. Onder partner verstaan wij de man of vrouw Onder met wie partner u op het verstaan moment wij van de het man ongeval of vrouw met een gemeenschappelijke wie u op het moment huishouding van het ongeval voerde. een Het partnerschap gemeenschappelijke moet aan huishouding alle hieronder voerde. Het genoemde partnerschap voorwaarden moet aan voldoen: alle hieronder genoemde 1 partner voorwaarden is geen bloed- voldoen: of aanverwant van 1 de u in partner de 1e of is 2e geen graad; bloed- enof aanverwant van 2 u en in de 1e partner of 2e zijn graad; beiden en ongehuwd; en 23 u en de partner zijn voeren beiden alleen ongehuwd; met elkaar en en 3 u eventueel en de partner met uw voeren kinderen alleen een met gemeenschappelijke met huishouding; uw kinderen eneen gemeen- elkaar en eventueel 4 de gemeenschappelijke huishouding; huishouding en moet 4 de blijken gemeenschappelijke uit het bevolkingsregister. huishouding moet 5 U sluit blijken deze verzekering uit het bevolkingsregister. af voor onbepaalde tijd. 5 U Dat sluit geldt deze niet verzekering de onderstaande af voor onbepaalde situaties, want tijd. Dat de verzekering geldt niet in eindigt de onderstaande automatisch: situaties, want de verzekering eindigt automatisch: op de laatste dag van het jaar waarin een verzekerde op laatste 70 dag jaar van wordt; het jaar waarin een verzekerde op laatste 70 dag jaar van wordt; het jaar waarin een verzekerd op de laatste kind dag 28 van jaar het wordt; jaar waarin een verzekerd door het overlijden kind 28 jaar van wordt; een verzekerde. door het overlijden van een verzekerde. De personen die meeverzekerd zijn, hebben dezelfde De rechten personen en verplichtingen die meeverzekerd als uzelf zijn, voor hebben deze dezelfde rechten Gezinsongevallenverzekering. en verplichtingen als uzelf Staat voor er u deze of uw in Gezinsongevallenverzekering. deze polisvoorwaarden? Dan geldt Staat die er bepaling u of uw ook in deze voor polisvoorwaarden? personen die zijn Dan meeverzekerd. geldt die bepaling ook voor de personen die zijn meeverzekerd. ARTIKEL 3 ARTIKEL WANNEER 3 EN WAAR BENT U VERZEKERD? WANNEER U bent 24 uur EN WAAR per dag BENT verzekerd U VERZEKERD? in de hele wereld. U bent 24 uur per dag verzekerd in de hele wereld. ARTIKEL 4 ARTIKEL WAT DOET 4 U ALS U EEN ONGEVAL HEBT? WAT DOET U ALS U EEN ONGEVAL HEBT? Is er sprake van overlijden of invaliditeit als gevolg Is van er een sprake ongeval? van overlijden Geef dit dan of invaliditeit zo snel mogelijk als gevolg aan van ons door. een ongeval? Een ongeval Geef melden dit dan kan zo snel op twee mogelijk manieren: aan ons 1 Hebt door. u Een uw verzekering ongeval melden afgesloten kan op via twee een manieren: 1 Hebt adviseur? u uw verzekering afgesloten via een adviseur? Bel dan altijd uw adviseur. Zijn adres en telefoonnummer Bel dan altijd uw vindt adviseur. u op Zijn uw polisblad. adres en telefoonnummer Of kijk op vindt u op uw polisblad. Of Vul kijk een op schadeformulier in en stuur dat naar uw Vul adviseur. een schadeformulier in en stuur dat naar 2 Hebt uw u adviseur. geen adviseur? 2 Hebt Bel u ons geen via adviseur? telefoonnummer (lokaal Bel ons tarief). via telefoonnummer (lokaal Vul een tarief). schadeformulier in en stuur dat naar postbus Vul een schadeformulier 145, 5621, LP ZG Arnhem. Puttershoek. in en stuur dat naar postbus 145, 6800 LP Arnhem. ARTIKEL 5 ARTIKEL WAT IS 5 VERZEKERD? WAT IS VERZEKERD? U bent verzekerd als het ongeval plotseling is veroorzaakt U bent verzekerd of ontstaan als het door ongeval een plotseling gebeurtenis: veroorzaakt die zich voordoet of ontstaan tijdens door de een looptijd gebeurtenis: van deze die verzekering; zich voordoet en tijdens de looptijd van deze verzekering; die u niet kon en voorzien toen u deze verzekering die afsloot u niet of wijzigde. kon voorzien toen u deze verzekering Vanaf afsloot artikel of 22 wijzigde. staat omschreven wat precies verzekerd is artikel en wat 22 niet. staat Daar omschreven leest u ook wat wat precies wij verstaan verze- Vanaf kerd onder is een en wat ongeval. niet. Daar leest u ook wat wij verstaan onder een ongeval. Hebt u deze verzekering later uitgebreid? Hebt u deze verzekering later op een uitgebreid? later tijdstip uitgebreid? u Dan deze geldt verzekering dat tijdstip op een voor later die uitgebreidere tijdstip uitge- Hebt breid? verzekering Dan geldt als het dat moment tijdstip voor waarop die u uitgebreidere verzekering verzekering afsloot. als het moment waarop u de verzekering afsloot. ARTIKEL 6 ARTIKEL WAT IS 6 NIET VERZEKERD? WAT IS NIET VERZEKERD? U bent niet verzekerd als het ongeval is veroorzaakt U of bent ontstaan niet verzekerd door een van als het de volgende ongeval is situaties: veroorzaakt of ontstaan door een van de volgende situaties: 1 Atoomkernreacties 1 Atoomkernreacties Een atoomkernreactie is iedere kernreactie Een waarbij atoomkernreactie energie vrijkomt. is Het iedere maakt kernreactie daarbij niet waarbij uit hoe energie waar vrijkomt. deze atoomkernreacties Het maakt daarbij zijn niet uit ontstaan. hoe en waar deze atoomkernreacties zijn 2 ontstaan. Opzet of goedvinden 2 Opzet U hebt of opzettelijk goedvinden iets gedaan of nagelaten waardoor U hebt een opzettelijk ongeval is iets ontstaan. gedaan U of bent nagelaten ook niet waardoor een ongeval is ontstaan. U bent ook niet 2/11 MODEL OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING 2/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 2

3 verzekerd, als u of iemand anders die belang heeft bij de uitkering, het goedvond dat het ongeval werd veroorzaakt. 3 Roekeloosheid U bent bewust of onbewust roekeloos geweest. U bent bewust roekeloos, als u weet dat er een grote kans is op een ongeval, maar u denkt dat dat niet zal ontstaan. U bent onbewust roekeloos, als u er in het geheel niet bij stilstaat dat er een grote kans is op een ongeval. 4 Merkelijke schuld U hebt bewust of onbewust schuld aan het ontstaan van een ongeval. U hebt bewust aanmerkelijke schuld, als u weet dat er een grote kans is op een ongeval, maar u denkt dat dat ongeval niet zal ontstaan. U hebt onbewust aanmerkelijke schuld, als u er in het geheel niet bij stilstaat dat er een kans is op een ongeval. 5 Alcohol Ongevallen die zijn ontstaan doordat u alcoholhoudende drank gebruikte. Behalve als u aantoont dat u, toen het ongeluk gebeurde, minder dan 0,8 promille alcohol in uw bloed had of uw ademalcoholgehalte minder was dan 350 milligram. 6 Verdovende, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen Ongevallen die zijn ontstaan doordat u, toen het ongeluk gebeurde, onder invloed was van verdovende, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen (waaronder soft- en harddrugs). Behalve als het gebruik van deze middelen is voorgeschreven door een arts en u zich aan de gebruiksaanwijzing hebt gehouden. 7 Misdrijf Ongevallen die verband houden met een misdrijf dat u hebt gepleegd of waaraan u hebt deelgenomen. Of u hebt een poging daartoe gedaan. 8 Waagstuk Er is sprake van een waagstuk, als u uw leven of lichaam roekeloos in gevaar brengt. Uitzondering: u hebt wel recht op een uitkering, als u een mens of een dier probeert te redden. Of als u zichzelf rechtmatig verdedigde. Of als het waagstuk redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitoefening van uw beroep. 9 Molest Onder het begrip molest vallen de volgende gebeurtenissen: 1 gewapend conflict Onder gewapend conflict verstaan wij elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in ieder geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij ook het gewapende optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties. 2 burgeroorlog Onder burgeroorlog verstaan wij een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 3 opstand Onder opstand verstaan wij georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag. 4 binnenlandse onlusten Onder binnenlandse onlusten verstaan wij min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen voordoen binnen een staat. 5 oproer Onder oproer verstaan wij een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die gericht is tegen het openbaar gezag. 6 muiterij Onder muiterij verstaan wij een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 10 Risicovolle sporten Ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten, verzekeren wij in het geheel niet. Het gaat om de volgende sporten en situaties: 1 bergtochten over gletsjers (uitzondering: wel verzekerd is een tocht onder leiding van een erkende gids); 2 bergklimmen. Onder bergklimmen verstaan wij het beklimmen van bergen en steile wanden, zoals een tocht over een met staalkabels uitgezet parcours langs een rotswand; 3 deelname aan ritten of wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of (brom)fietsen, als in die wedstrijd de snelheid het belangrijkst was. Of u trainde daarvoor; 4 beoefenen van sport als (neven)beroep. ARTIKEL 7 HOE REGELEN WE DE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL? ARTIKEL 7.1 BLIJVENDE INVALIDITEIT Is er sprake van blijvende invaliditeit van een van de verzekerden? Dan stelt onze medische adviseur de mate van blijvende invaliditeit vast. Vervolgens stellen wij het recht op een uitkering vast en vergoeden deze aan u. U leest in artikel 25 hoe wij dit precies doen. ARTIKEL 7.2 OVERLIJDEN Overlijdt een van de verzekerden? Dan stellen wij het recht op een uitkering vast en vergoeden deze aan uw erfgenamen. ARTIKEL 8 HOE GAAN WE OM MET TERRORISMESCHADE EN (INTER)NATIONALE WET- EN REGELGEVING? ARTIKEL 8.1 BEPERKTE VERGOEDING BIJ TERRORISMESCHADE Wordt het ongeval veroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan krijgt u misschien minder of geen vergoeding. Wij vergoeden in dat geval alleen schade voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) die verzekert. Meer informatie hierover leest u in het clausuleblad Terrorisme en het Protocol afwikkeling claims van de NHT. U vindt deze stukken op 3/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 3

4 ARTIKEL 8.2 VERVAL VAN RECHTEN BIJ NIET-TIJDIGE MELDING Meldt u het ongeval twee jaar of later nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade? Dan vervalt elk recht op vergoeding. Dit wijkt af van de regeling over verjaring in artikel 13. ARTIKEL 8.3 (INTER)NATIONALE WET- EN REGELGEVING Verbieden wet- en regelgeving ons om u vanaf een bepaalde datum te verzekeren? Dan is deze verzekering vanaf die datum niet van kracht. Verbieden wet- en regelgeving ons om u te betalen op grond van deze verzekering? Dan betalen wij u niet. Verbieden wet- en regelgeving ons om vanaf een bepaalde datum aan specifieke derden te betalen op grond van deze verzekering? Dan betalen wij deze derden vanaf die datum niet. Met wet- en regelgeving bedoelen we in dit artikel alle nationale of internationale (sanctie)wet- en regelgeving. ARTIKEL 9 HOE BETAALT U DE PREMIE? ARTIKEL 9.1 PREMIE VOORUIT BETALEN U betaalt de premie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de factuur. Bij de premie kunnen ook buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en assurantiebelasting zijn inbegrepen. ARTIKEL 9.2 ALS U DE AANVANGSPREMIE NIET BETAALT Als u de verzekering afsluit, moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd ontvangen. Dat moet binnen dertig dagen na de datum op het polisblad. Ontvangen wij de premie niet binnen die termijn? Dan hebt u geen verzekering. U kunt dan vanaf de ingangsdatum geen rechten ontlenen aan de verzekering. Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning te sturen. ARTIKEL 9.3 ALS U VOLGENDE PREMIETERMIJNEN NIET BETAALT Betaalt u niet op tijd? Betaalt u de tweede en/of volgende premietermijnen (de vervolgpremie) niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens nog niet? Dan bent u vanaf de vijftiende dag na de aanmaning niet verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum. Weigert u te betalen? Weigert u de tweede en/of volgende premietermijnen te betalen? Dan bent u niet verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum. In deze gevallen zijn onze verplichtingen geschorst. Beide regelingen gelden ook, als wij de verzekering verlengen. ARTIKEL 9.4 WIJ KUNNEN UW VERZEKERING BEËINDIGEN Als u de premie niet hebt betaald en u daarom niet langer verzekerd bent, zijn onze verplichtingen geschorst. Wij hebben dan het recht om uw verzekering te beëindigen. U ontvangt hierover dan een brief. U blijft wel verplicht om de premie te betalen die u nog niet hebt betaald. Het kan zijn dat uw verzekering onderdeel is van een pakket van verzekeringen. Voor dit pakket betaalt u één totaalpremie. Betaalt u maar een deel van de totale verschuldigde premie? Dan gaan we ervan uit dat u de premies van al uw verzekeringen gedeeltelijk hebt betaald. In dat geval schorten wij dus ook al uw verzekeringen op. ARTIKEL 9.5 U BENT WEER VERZEKERD ALS WIJ ALLE PREMIE HEBBEN ONTVANGEN Schorten wij uw verzekering op omdat u de premie niet betaalt? Dan blijft u verplicht om de premie te betalen. U bent pas weer verzekerd, als wij alle premie hebben ontvangen die u tot dan toe moest betalen. De verzekering wordt dan weer van kracht op de dag na de dag dat wij alle premie hebben ontvangen. De verzekering geldt alleen voor gebeurtenissen die zijn veroorzaakt of ontstaan na die dag. Blijkt achteraf dat de verzekering voor die gebeurtenis was geschorst of gestopt? Dan hebben wij het recht om alle schade en gemaakte kosten terug te vorderen. ARTIKEL 9.6 PREMIE TERUGBETALEN EN VERREKENEN Stopt u of stoppen wij de verzekering tussentijds? Dan betalen wij u de premie terug over de termijn dat de verzekering niet meer van kracht is. Blijkt achteraf dat wij geen risico hebben gelopen? Dan betalen wij de premie terug over een periode van maximaal vijf jaar, onder aftrek van redelijke kosten. Deze zijn bepaald op 20 procent van de betreffende premie. ARTIKEL 9.7 AUTOMATISCHE INCASSO EN ANDERE BETAALVORMEN Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw rekening afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de verzekering verlengen. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. Uw bank voert de premiebetaling uit. U hebt uw bank hiertoe opdracht gegeven en een betaalvorm gekozen. De regels die voor deze betaalvorm gelden, kunt u opvragen bij uw bank. ARTIKEL 10 WANNEER KUNNEN WIJ DE PREMIE OF VOORWAARDEN AANPASSEN? Het kan voor ons nodig zijn dat wij de premie of de voorwaarden van uw verzekering veranderen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de vergoeding aan te passen of te beperken. Dat doen 4/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 4

5 we dan bij alle verzekeringen van eenzelfde soort. We kunnen de premie en/of voorwaarden veranderen bij verlenging of tussentijds. Als we dat doen, sturen we u daarover van tevoren een brief of een . ARTIKEL 10.1 AANPASSING BIJ VERLENGING VAN UW VERZEKERING Als uw verzekering verlengd wordt, kunnen wij de premie en/of voorwaarden veranderen. De veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe contractperiode. ARTIKEL 10.2 AANPASSING TIJDENS DE LOOP VAN DE VERZEKERING 1 Het is in ieders belang dat we onze verplichtingen uit deze verzekering in de toekomst ook kunnen (blijven) nakomen. In bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat wij tussentijds de premie en/ of voorwaarden voor al onze verzekerden van deze verzekering veranderen. Soms kan een verandering namelijk niet wachten tot de verzekering verlengd wordt. Bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor ons zou hebben of omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Dat zijn situaties waarvan wij nu nog niet kunnen inschatten of ze zich voordoen. Wij zorgen ervoor dat we de verandering in de premies en/of voorwaarden zo beperkt mogelijk houden. 2 Wij kunnen ook alleen bij uw verzekering tussentijds de premie en/of voorwaarden veranderen. Dit doen wij bijvoorbeeld als de risico s die u loopt, veranderen. 3 Als we tussentijds de premies en/of voorwaarden aanpassen, dan laten wij u dat vanzelfsprekend altijd van tevoren weten. Per brief of leggen we u bovendien precies uit waarom we de tussentijdse verandering nodig vinden, wat we veranderen en wanneer die verandering ingaat. ARTIKEL 10.3 BENT U HET NIET EENS MET DE VERANDERINGEN? Bent u het niet eens met de veranderingen? Dan kunt u de verzekering stoppen. Dat doet u door ons een brief of te sturen waarin u zegt dat u de verzekering wilt stoppen. U moet dit doen binnen dertig dagen na de datum waarop de veranderingen zouden ingaan. Uw verzekering stopt dan op die datum. Stuurt u ons geen brief of binnen deze termijn van dertig dagen? Dan gelden de veranderingen ook voor u. ARTIKEL 10.4 U KUNT UW VERZEKERING NIET ALTIJD STOPPEN ALS ER IETS VERANDERT Moeten wij de premie en/of voorwaarden veranderen, omdat er iets verandert in de wet of rechtspraak? Dan kunt u uw verzekering niet stoppen. ARTIKEL 11 WANNEER MAG U DE VERZEKERING STOPPEN? U kunt de verzekering om verschillende redenen stoppen. In de volgende gevallen hebt u het recht om de verzekering te stoppen: 1 Op de einddatum van de eerste contractperiode. Wij lichten u hierover in. 2 Na afloop van de eerste contractperiode. U kunt de verzekering dan elke dag opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand. 3 Als wij de premie en/of de voorwaarden aanpassen. Leest u hiervoor ook artikel Vanaf de dag dat u zich voor een periode langer dan zes maanden in het buitenland vestigt. In alle gevallen bent u verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. ARTIKEL 12 WANNEER MOGEN WIJ DE VERZEKERING STOPPEN? Wij kunnen de verzekering om verschillende redenen stoppen. In deze gevallen hebben wij het recht om de verzekering te stoppen: 1 Op de einddatum van de contractperiode. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. 2 Vanaf de dag dat u zich voor een periode langer dan zes maanden in het buitenland vestigt. 3 Als een van de verzekerden is overleden. Wij kunnen dan in overleg met uw nabestaanden de verzekering in aangepaste vorm voortzetten. 4 Als u de premie niet binnen de daarvoor gestelde termijn hebt betaald. Of u weigert de premie te betalen. 5 Als er sprake is van fraude. U leest hier meer over in artikel 20. In de gevallen 1, 2 en 3 bent u verzekerd tot en met de dag waarop wij uw verzekering stoppen. In de gevallen 4 en 5 bent u verzekerd tot de dag waarop wij uw verzekering stoppen. ARTIKEL 13 WANNEER VERJAREN OF VERVALLEN UW RECHTEN UIT DE VERZEKERING? Wilt u aanspraak maken op uw recht op schadevergoeding? Dan is het belangrijk dat u dat binnen bepaalde termijnen meldt. Uw rechten kunnen namelijk verjaren. Ook kunnen ze vervallen als u de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt. Of als er sprake is van fraude. Wanneer verjaren uw rechten? 1 Het recht op een uitkering verjaart drie jaar nadat het ongeval is gebeurd. Binnen de genoemde termijn moet u de schade bij ons melden. 2 Het recht op een uitkering verjaart drie jaar nadat wij uw verzoek daarvoor in een brief of per hebben afgewezen. Wanneer vervallen uw rechten? 1 Als er sprake is van fraude, vervalt meteen elk recht op uitkering. Behalve als de fraude niet rechtvaardigt dat uw rechten vervallen. U leest hier meer over in artikel Als u (al dan niet bij schade) de verplichtingen uit 5/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 5

6 de verzekering niet nakomt, vervalt meteen elk recht op uitkering. Maar alleen als wij daardoor zijn benadeeld. ARTIKEL 14 WELK BELANG HEEFT DE INFORMATIE DIE U AAN ONS GEEFT? Als u de verzekering afsluit, stellen wij u een aantal vragen. Hiermee schatten wij in welk risico u wilt verzekeren. Op basis van de antwoorden die u geeft, sluiten wij de verzekeringsovereenkomst met u af. Belangrijk is dat u juist en volledig antwoordt op de vragen die wij u stellen. U bent ook verplicht om relevante feiten en omstandigheden door te geven over personen die u wilt verzekeren. Dit staat in titel 17 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hebt u ons onjuiste of onvolledige antwoorden gegeven? Hebt u ons niet meteen geïnformeerd bij onjuistheden of onvolledigheden? Dan kan het gebeuren dat: 1 wij de verzekering stoppen; en/of 2 u geen of minder recht op schadevergoeding hebt. Dit geldt ook als we de onjuistheden of onvolledigheden pas ontdekken nadat we de verzekeringsovereenkomst verlengd hebben. ARTIKEL 15 WELKE WIJZIGINGEN GEEFT U AAN ONS DOOR? Tijdens de looptijd van uw verzekering kan er iets in uw persoonlijke situatie wijzigen. Het is belangrijk dat u de volgende wijzigingen of omstandigheden aan ons doorgeeft: 1 U verhuist in Nederland (wij passen dan uw adressering aan). 2 U vestigt zich in het buitenland (dan eindigt uw verzekering zes maanden nadat u zich in het buitenland vestigt). 3 Uw gezinssamenstelling verandert, bijvoorbeeld van alleenstaande naar gezin. Geeft u dit dan door aan ons, anders zijn bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen mogelijk niet verzekerd. Wij mogen in bovenstaande gevallen meteen de voorwaarden en de premie aanpassen aan de nieuwe situatie. Let op: Hebt u ons over de hierboven genoemde wijzigingen niet binnen dertig dagen na de verhuisdatum of wijziging van uw gezinssamenstelling geïnformeerd? Dan kan dat gevolgen hebben voor de schade-uitkering. ARTIKEL 16 WAAROP IS UW VERZEKERING GEBASEERD? De verzekeringsovereenkomst met u is gebaseerd op het volgende: 1 De gegevens die u telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze doorgeeft. Bevestigen wij deze gegevens aan u? Controleert u dan of deze gegevens kloppen en volledig zijn. U bent verplicht om onjuistheden en onvolledigheden direct bij ons te melden. 2 De antwoorden op de vragen die wij u stellen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden (zie ook artikel 14). 3 Het polisblad dat u van ons ontvangt. Op het polisblad staat onder andere voor welke rubrieken u hebt gekozen. 4 De algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de eventuele clausules die u ontvangt bij het polisblad. Kloppen de gegevens die u hebt doorgegeven niet meer? Dan is het belangrijk dat u de veranderingen zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Anders kloppen de afspraken tussen u en ons misschien niet meer. Wij beoordelen vervolgens de wijzigingen. U bent pas verzekerd in de nieuwe situatie, als wij uw wijziging schriftelijk hebben bevestigd. Uit deze bevestiging moet blijken of wij de verzekering willen voortzetten. En zo ja, onder welke voorwaarden. ARTIKEL 17 MET WELKE ALGEMENE ZAKEN HOUDT U REKENING? 1 Mededelingen U kunt alleen rechten ontlenen aan informatie die wij per brief of per aan u hebben bevestigd. Bijvoorbeeld mededelingen en toezeggingen over wat u hebt verzekerd. 2 Bedenkperiode Hebt u het eerste polisblad ontvangen? Dan kunt u nog veertien dagen aangeven dat u de verzekering toch niet wilt afsluiten. Ziet u af van deze verzekering? Dan kunt u de verzekering stoppen. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. U hoeft dan ook geen kosten of premie te betalen. 3 Recht dat van toepassing is Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 4 Contractperiode U bent verzekerd tijdens de contractperiode. Deze periode vindt u op het polisblad. U hoort voor het einde van die contractperiode welke opzegmogelijkheden u hebt. Ook informeren wij u dan over de nieuwe contractperiode en de bijbehorende voorwaarden. Leest u daarvoor ook artikel Uitkering Wij betalen u of uw erfgenamen binnen dertig dagen nadat de schadevergoeding is vastgesteld. ARTIKEL 18 WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS? Wij verwerken persoons- en bedrijfsgegevens. Wij doen dit voor zover dat nodig is om de bedrijfsdoelstellingen verantwoord uit te voeren. ARTIKEL 18.1 HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS? Wij kunnen uw gegevens gebruiken om: 1 overeenkomsten tussen u en ons voor te bereiden, aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen. Hierdoor kunnen we: uw gegevens verwerken voordat wij de overeenkomst met u afsluiten; offertes opstellen; u informatie geven; goederen en diensten kopen, bestellen en leveren; 6/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 6

7 en die g. Denk eëindialgemeen de schadelast beperken; transacties afhandelen; de bemiddelen schadelast bij beperken; transacties of verzoeken die voortkomen transacties afhandelen; uit eerdere dienstverlening. Denk aan bemiddelen claims, declaraties, bij transacties tussentijdse of verzoeken beëindigingen de schadelast geschillen; uit beperken; eerdere dienstverlening. Denk die voortkomen 2 managementinformatie aan transacties de schadelast claims, afhandelen; declaraties, beperken; samen tussentijdse te stellen; beëindigingen bemiddelen transacties en diensten geschillen; afhandelen; bij transacties te ontwikkelen of verzoeken en algemeen die 3 producten 2 managementinformatie beleid voortkomen bemiddelen te bepalen; bij uit transacties eerdere samen dienstverlening. of te verzoeken stellen; die Denk 34 producten aan aan voortkomen wettelijke claims, diensten verplichtingen declaraties, uit eerdere te ontwikkelen tussentijdse dienstverlening. te voldoen; beëindigingen aan de te schadelast claims, bepalen; en geschillen; declaraties, beperken; uit te laten tussentijdse voeren; beëindi- algemeen Denk 5 beleid accountantscontrole 46 2 managementinformatie aan fraudegevallen gingen transacties wettelijke en geschillen; verplichtingen afhandelen; te voorkomen samen te en te voldoen; af stellen; handelen producten accountantscontrole managementinformatie Wij bemiddelen verstrekken en diensten bij onder transacties uit andere te samen te ontwikkelen laten informatie of te voeren; verzoeken stellen; en over algemeen die 63 beleid fraudegevallen producten claims, voortkomen declaraties bepalen; diensten uit voorkomen eerdere tussentijdse te ontwikkelen dienstverlening. af beëindigingen te handelen. algemeen Denk 4 aan Wij beleid binnen aan verstrekken wettelijke te de claims, bepalen; verzekeringsbranche verplichtingen declaraties, onder andere tussentijdse te informatie voldoen; gerechtelijke beëindigingen wettelijke declaraties en geschillen; verplichtingen en uit tussentijdse te laten voldoen; voeren; beëindigingen over 54 accountantscontrole claims, aan instanties; fraudegevallen binnen managementinformatie accountantscontrole marketingactiviteiten verzekeringsbranche te voorkomen uit uit samen te te laten voeren. te en voeren; af stellen; gerechtelijke Deze handelen. activiteiten Wij instanties; producten fraudegevallen verstrekken zijn gericht en diensten onder voorkomen op het andere te tot ontwikkelen stand en informatie af brengen, te handelen. over algemeen in 36 7 stand claims, marketingactiviteiten beleid Wij verstrekken houden te declaraties bepalen; en onder uitbreiden en tussentijdse andere te voeren. van informatie de beëindigingen relatie Deze over activiteiten (potentiële) binnen aan claims, wettelijke zijn declaraties verzekeringsbranche gericht verzekerden verplichtingen op en het tussentijdse tot de stand te maatschappij(en) voldoen; brengen, beëindigingen gerechtelijke 5 stand die instanties; accountantscontrole binnen tot houden Delta verzekeringsbranche Lloyd en uitbreiden Groep te behoren; laten van en voeren; de gerechtelijke relatie tussen tussen (potentiële) opdrachten marketingactiviteiten fraudegevallen instanties; en verzekerden overeenkomsten voorkomen uit voeren. de en maatschappij(en) te af registreren te Deze handelen. activiteiten die u Wij marketingactiviteiten verstrekt tot verstrekken zijn Delta gericht of Lloyd afsluit onder op Groep via het uit andere te tot behoren; telefoon voeren. stand informatie brengen, Deze of andere over activi- in die 7 8 stand opdrachten teiten interactieve claims, houden zijn declaraties gericht media. en overeenkomsten uitbreiden op en Deze het tussentijdse tot moeten van stand te de betrekking brengen, registreren beëindigingen relatie tussen die (potentiële) u stand hebben binnen verstrekt houden op verzekeringsbranche diensten of verzekerden afsluit uitbreiden van via ons; en telefoon van de maatschappij(en) de gerechtelijke relatie of andere tussen 9 die interactieve (potentiële) informatie instanties; tot Delta te verzekerden media. Lloyd verwerken Groep Deze die en moeten behoren; u de via maatschappij(en) betrekking de telefoon of 87 opdrachten hebben die andere marketingactiviteiten tot Delta interactieve diensten Lloyd overeenkomsten Groep media van uit ons; behoren; aan voeren. ons te registreren geeft. Deze activiteiten opdrachten verstrekt zijn gericht te of en verwerken afsluit overeenkomsten op via het de die tot telefoon u stand via de brengen, registreren of telefoon andere in of die die 98 u informatie Op interactieve andere stand u verstrekt verwerking houden interactieve of media. afsluit en van uitbreiden persoonsgegevens Deze media via moeten aan telefoon van ons de betrekking geeft. relatie of is andere tussen gedragscode hebben (potentiële) interactieve op Verwerking diensten verzekerden media. Deze van Persoonsgegevens ons; en moeten de maatschappij(en) betrekking Financiële 9 Op instellingen de informatie die hebben verwerking tot Delta op van diensten Lloyd toepassing. verwerken van Groep persoonsgegevens van ons; die De behoren; u volledige via de telefoon is tekst de van of 89 de gedragscode andere opdrachten informatie interactieve Verwerking en kunt verwerken overeenkomsten u media raadplegen Persoonsgegevens die aan u via ons via te de registreren geeft. de telefoon website Financiële of die van instellingen het u andere Verbond verstrekt interactieve van of toepassing. Verzekeraars, afsluit media via de De aan telefoon volledige ons geeft. of tekst andere van Op de U kunt gedragscode de interactieve verwerking de gedragscode media. kunt van u persoonsgegevens Deze raadplegen ook opvragen moeten via betrekking bij de het is website de Verbond van gedragscode het Op van de hebben Verbond Verzekeraars, verwerking op van Verwerking diensten Verzekeraars, van postbus persoonsgegevens van Persoonsgegevens 93450, ons; AL is Den de Financiële Haag, instellingen U 9 gedragscode telefoonnummer kunt informatie de gedragscode van Verwerking toepassing. verwerken (070) 333 ook Persoonsgegevens 87 opvragen die De 77. u volledige via de bij telefoon het tekst Financiële Verbond van of de van instellingen gedragscode andere Verzekeraars, interactieve van kunt toepassing. postbus u media raadplegen 93450, De aan volledige ons 2509 via geeft. de AL tekst website Den van Haag, van het telefoonnummer de ARTIKEL gedragscode Verbond 18.2 van kunt (070) Verzekeraars, u 333 raadplegen via de website van U Op het EXTERNE kunt de Verbond verwerking de VERWERKING gedragscode van Verzekeraars, van persoonsgegevens ook VAN opvragen PERSOONSGEGEVENS bij het is de Verbond van gedragscode U ARTIKEL BIJ kunt DE Verzekeraars, 18.2 STICHTING de gedragscode Verwerking postbus CIS ook Persoonsgegevens 93450, opvragen 2509 bij AL het Den Financiële Verbond Haag, telefoonnummer instellingen van EXTERNE Verzekeraars, VERWERKING van toepassing. (070) postbus 333 VAN 93450, 87 De PERSOONSGEGEVENS 77. volledige 2509 AL tekst Den van Haag, de telefoonnummer BIJ Als gedragscode u DE een STICHTING verzekering kunt (070) CISu afsluit 333 raadplegen 87 of 77. wijzigt, via de verstrekt website u van het ARTIKEL informatie Verbond 18.2 aan van ons. Verzekeraars, Ook als u een ongeval meldt, U EXTERNE Als ARTIKEL verstrekt kunt u een 18.2 de u VERWERKING verzekering gedragscode informatie. afsluit De ook VAN Stichting opvragen of PERSOONSGEGEVENS wijzigt, Centraal bij verstrekt het Verbond u van BIJ informatie EXTERNE Informatie DE Verzekeraars, STICHTING VERWERKING aan Systeem ons. postbus CIS Ook van VAN als in 93450, Nederland u PERSOONSGEGEVENS een ongeval 2509 werkzame AL meldt, Den Haag, schadeverzekeringsmaatschappijen verstrekt BIJ DE STICHTING u informatie. (070) CIS De 333 Stichting (Stichting Centraal CIS) legt telefoonnummer deze Als Informatie u informatie een verzekering Systeem haar van afsluit database in Nederland of wijzigt, vast werkzame en verstrekt verwerkt schadeverzekeringsmaatschappijen deze. informatie ARTIKEL Als u een Voor 18.2 aan een ons. verantwoord Ook afsluit als u acceptatiebeleid of een (Stichting wijzigt, ongeval verstrekt CIS) meldt, raad- legt u u deze verstrekt EXTERNE informatie plegen informatie wij u VERWERKING aan uw informatie. gegevens ons. haar Ook De database VAN bij als Stichting de u PERSOONSGEGEVENS een Stichting vast ongeval Centraal CIS verwerkt meldt, in Zeist. deze. Informatie BIJ verstrekt Het DE doel Voor STICHTING hiervan u Systeem een informatie. verantwoord is CIS risico s van De in Stichting te Nederland acceptatiebeleid beheersen Centraal werkzame fraude raadplegen tegen te wij gaan. uw Systeem gegevens Op deze van registratie bij Nederland (Stichting is het werkzame CIS privacyregle- CIS) in legt Zeist. scha- schadeverzekeringsmaatschappijen Informatie deze deverzekeringsmaatschappijen Als Het ment u doel informatie een van hiervan Stichting is haar risico s afsluit CIS database van te of beheersen toepassing. (Stichting wijzigt, vast en verstrekt en verwerkt CIS) Kijkt fraude legt u u voor deze. informatie tegen meer informatie Voor te gaan. een Op ons. verantwoord in op deze haar Ook registratie database als u acceptatiebeleid een vast is ongeval het en Hier privacyreglement ook het van Voor wij privacyreglement u de uw een informatie. Stichting gegevens verantwoord CIS De bij dat van Stichting de acceptatiebeleid van toepassing. Stichting Centraal CIS Kijkt in is. raad- Zeist. u voor verwerkt meldt, vindt raadplegen u deze. verstrekt Informatie Het meer plegen doel informatie wij hiervan uw Systeem gegevens op is risico s van bij in te Nederland beheersen Stichting werkzame Hier CIS en fraude vindt Zeist. schadeverzekeringsmaatschappijen ARTIKEL tegen ook Het doel het te 19privacyreglement gaan. hiervan Op is deze risico s registratie dat te van beheersen (Stichting toepassing is het privacyregle- en CIS) fraude is. legt u deze HEBT ment tegen informatie van U te KLACHTEN? gaan. de Stichting Op in deze haar CIS registratie database van toepassing. vast is het en privacyreglement informatie van Voor 19 de een Stichting verantwoord op CIS van acceptatiebeleid toepassing. Hier Kijkt vindt raad- u voor u verwerkt Kijkt u voor deze. ARTIKEL meer HEBT 1 ook plegen meer Als het informatie U u wij privacyreglement KLACHTEN? een uw klacht gegevens op hebt, bij dat kunt de van Stichting u in toepassing eerste Hier CIS instantie vindt is. Zeist. u Het ook terecht doel het privacyreglement hiervan bij de is betrokken risico s dat te afdeling. van beheersen toepassing Komt en u fraude is. er samen ARTIKEL 1 tegen Als niet te 19 u uit? gaan. een Dan klacht Op kunt deze hebt, u registratie een kunt klacht u in is indienen eerste het privacyreglement terecht directie van U 19KLACHTEN? de bij van Stichting de Delta betrokken Lloyd CIS van Schadeverzekering afdeling. toepassing. Komt Kijkt u er N.V., u samen voor instantie bij de HEBT ARTIKEL HEBT meer niet postbus informatie U uit? KLACHTEN? 145, Dan op kunt u LP een Arnhem. klacht indienen In de Hier klachtenregeling het u privacyreglement een van klacht Delta hebt, Lloyd dat kunt Schadeverzekering leest van u toepassing u eerste hoe u dit instantie is. doet. N.V., bij vindt de u 1 ook Als directie 1 terecht postbus Als De klachtenregeling u een bij 145, de 6800 betrokken hebt, LP vindt Arnhem. kunt afdeling. u u op In eerste Komt klachtenregeling terecht onder 19uit? Klacht bij van Dan de Delta kunt indienen betrokken u Lloyd een bij afdeling. leest klacht Klantenservice. u indienen hoe Komt u dit u bij doet. er de samen instantie u er samen ARTIKEL niet 2 HEBT directie De niet Levert U klachtenregeling uit? KLACHTEN? uw van Dan Delta kunt bij Lloyd u onze vindt een Schadeverzekering klacht directie u op indienen niet het bij N.V., postbus onder directie gewenste Klacht van 145, resultaat Delta 6800 indienen Lloyd LP op? Arnhem. bij Dan Schadeverzekering Klantenservice. kunt In u een klachten- N.V., over 21 regeling Levert Als postbus u een uw 145, van klacht Delta 6800 hebt, bij Lloyd LP onze Arnhem. kunt leest directie u in u In eerste hoe niet de u klachtenregeling klachtenregeling bij van resultaat de Delta betrokken Lloyd op? vindt Dan afdeling. leest u op kunt u hoe u Komt een u dit klacht u doet. er samen over het dit instantie doet. De gewenste terecht onder niet De klachtenregeling uit? Klacht Dan kunt indienen u vindt een bij klacht u Klantenservice. op indienen bij 2 directie Levert onder Klacht uw van klacht Hoeksche Delta indienen bij Lloyd onze Waard bij Schadeverzekering directie Klantenservice. Assuradeuren. niet het N.V., 2 postbus gewenste Levert uw 145, resultaat klacht 6800 bij LP op? onze Arnhem. Dan directie kunt In u niet de een klachtenregeling gewenste van resultaat Delta Lloyd op? Dan leest kunt u hoe u een u dit klacht doet. over het over ons De klachtenregeling indienen bij het Klachteninstituut vindt u op Financiële Dienstverlening onder Klacht indienen (KIFID). bij Wij Klantenservice. zijn namelijk aangesloten Levert bij uw het klacht KIFID. bij onze Meer directie informatie niet vindt het u op 2 7/11 MODEL OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING 7/11 MODEL OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING 7/11 MODEL OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING 7/11 gewenste resultaat MODEL OE op? D Dan kunt u een GEZINSONGEVALLENVERZEKERING klacht over ons indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Wij zijn namelijk aangesloten indienen bij het bij KIFID. het Klachteninstituut Meer informatie vindt Financiële u op ons Dienstverlening (KIFID). Wij zijn namelijk aangesloten bij het KIFID. Meer informatie vindt u op ARTIKEL ons 20 indienen bij het Klachteninstituut Financiële WAT Dienstverlening ons ZIJN indienen DE GEVOLGEN bij (KIFID). het Klachteninstituut VAN Wij FRAUDE? zijn namelijk Financiële aangesloten Dienstverlening 20 bij het KIFID. (KIFID). Meer Wij informatie zijn namelijk vindt aange- u op ARTIKEL WAT Het sloten is ZIJN voor bij DE alle het GEVOLGEN verzekerden KIFID. Meer VAN belangrijk informatie FRAUDE? dat vindt wij u zo op min mogelijk onnodige kosten maken. Wij maken bijvoorbeeld ARTIKEL Het ons is onnodige voor 20 indienen alle verzekerden kosten, bij het Klachteninstituut als u belangrijk een schade-uitkering dat Financiële wij zo min krijgt WAT mogelijk ARTIKEL Dienstverlening ZIJN van 20 onnodige ons DE GEVOLGEN op basis kosten (KIFID). van VAN maken. informatie Wij FRAUDE? zijn Wij namelijk maken die niet bijvoorbeeld Daarom WAT sloten ZIJN onnodige doen bij DE het GEVOLGEN wij kosten, KIFID. onderzoek, als Meer VAN u een als informatie FRAUDE? er schade-uitkering aanwijzingen vindt u op zijn aange- klopt. krijgt dat Het u is opzettelijk van voor ons alle verzekerden geen, basis onjuiste van informatie belangrijk of onvolledige die dat niet wij informatie mogelijk Het is geeft. voor doen onnodige alle Bijvoorbeeld wij verzekerden onderzoek, kosten als maken. belangrijk wij als vermoeden Wij aanwijzingen maken dat dat bijvoor- zo u zijn min klopt. zo min Daarom beeld dat met ARTIKEL mogelijk u opzettelijk onnodige 20 onnodige probeert kosten, geen, kosten om onjuiste schadevergoeding als maken. u een of schade-uitkering onvolledige Wij maken te krijgen bijvoorbeeld waarop WAT ZIJN van onnodige geeft. u geen ons DE Bijvoorbeeld GEVOLGEN op recht kosten, basis hebt. van als VAN als Of u informatie een wij als FRAUDE? wij schade-uitkering vermoeden die niet dat klopt. u dat u informatie krijgt Daarom met krijgt ons opzet van een doen ons probeert andere wij op basis onderzoek, manier om van schadevergoeding opzettelijk informatie als er aanwijzingen benadeelt. die niet te krijgen klopt. Geeft zijn dat waarop Daarom u Het onjuiste u opzettelijk voor u doen geen informatie alle wij recht verzekerden geen, onderzoek, hebt. of onjuiste houdt Of belangrijk als u of informatie er wij onvolledige aanwijzingen vermoeden dat achter, informatie ons dat u mogelijk de u op verzekering opzettelijk geeft. een onnodige andere Bijvoorbeeld geen, aanvraagt? kosten manier onjuiste als maken. opzettelijk Ook wij of vermoeden dan onvolledige Wij benadeelt. kunnen maken dat bijvoor- wij infor- u Geeft een zo dat zijn min als u met u beeld matie onderzoek onjuiste opzet onnodige geeft. informatie probeert doen. Bijvoorbeeld kosten, Wij om hebben of schadevergoeding als houdt als u hiervoor een wij u informatie vermoeden schade-uitkering een te fraudebeheersingsbeleid de opzet verzekering van u geen ons probeert op recht (zie aanvraagt? basis om hebt. van schadevergoeding Of informatie Ook als wij dan vermoeden kunnen die niet te krijgen wij klopt. dat ga een u achter, dat krijgen u als waarop u krijgt met ons onderzoek Daarom waarop naar Keurmerk een u doen geen doen. andere wij recht Klantgericht Wij onderzoek, manier hebben hebt. opzettelijk Of Verzekeren hiervoor als wij aanwijzingen vermoeden benadeelt. een fraudebeheersingsbeleid dat ons Zorgvuldige onjuiste u op opzettelijk een informatie andere dienstverlening ). (zie geen, manier of onjuiste houdt opzettelijk u of informatie onvolledige benadeelt. achter, infor- Geeft ga als naar matie u de onjuiste verzekering Keurmerk geeft. informatie Bijvoorbeeld Klantgericht aanvraagt? of houdt als Verzekeren Ook wij u informatie vermoeden dan kunnen achter, klik dat wij op u een als klik op dat Geeft zijn u u onderzoek Zorgvuldige met u Voor opzet verzekering u betekent probeert doen. dienstverlening ). dit Wij aanvraagt? om het hebben schadevergoeding volgende: hiervoor Ook dan een kunnen te fraudebeheersingsbeleid U moet u geen doen. ons recht. gegevens (zie Wij hebben hebt. geven Of hiervoor als vóórdat wij vermoeden een u fraudebe- over- dat ga u krijgen wij een waarop onderzoek 1 ons heersingsbeleid naar Voor eenkomst op Keurmerk u betekent andere aangaat. (zie Klantgericht dit manier het Verder volgende: opzettelijk Verzekeren moet u benadeelt. een ongeval klik op Geeft ga u naar Zorgvuldige 1 onjuiste zo U Keurmerk moet snel informatie mogelijk ons dienstverlening ). gegevens Klantgericht bij of ons houdt geven melden. Verzekeren u informatie vóórdat Ook u hebben en de achter, klik overeenkomst verzekering dienstverlening ). aangaat. van aanvraagt? u nodig Verder om Ook een moet dan verzoek u kunnen een ongeval tot wij schade- een op wij als u Zorgvuldige de informatie onderzoek Voor uitkering u snel betekent doen. mogelijk beoordelen. dit Wij het bij hebben ons volgende: melden. Het hiervoor kan Ook dan een bijvoorbeeld hebben fraudebeheersingsbeleid Voor 1 gaan U informatie u moet betekent om ons het van gegevens (zie dit vergoeden u het nodig volgende: geven om van een schade vóórdat verzoek of u kosten. tot over- schade- ga wij naar 12 U Vermoeden eenkomst uitkering Keurmerk moet ons te aangaat. wij gegevens beoordelen. Klantgericht dat u Verder onjuiste geven Het Verzekeren moet kan vóórdat of onvolledige u dan een u bijvoorbeeld en ongeval de klik overeenkomst zo gaan matie snel verstrekt? mogelijk het dienstverlening ). aangaat. vergoeden bij Dan Verder ons kunnen melden. van moet schade wij Ook u beslissen een of hebben kosten. ongeval om wij een infor- op Zorgvuldige 2 informatie Vermoeden onderzoek snel mogelijk van in wij te u dat stellen. bij nodig u ons onjuiste om Ook melden. een als of verzoek u onvolledige Ook geen hebben informatie tot schadeuitkering geeft, u betekent verstrekt? kunnen van beoordelen. dit wij u het Dan nodig ervoor volgende: kunnen om Het kiezen een kan wij verzoek daaraan dan beslissen bijvoorbeeld tot gevolgen om schade- een infor- wij Voor informatie 1 U uitkering gaan onderzoek te moet verbinden. om ons het te gegevens beoordelen. vergoeden te Als stellen. wij een geven Ook van Het onderzoek als kan schade vóórdat u dan geen of doen, u bijvoorbeeld kosten. de informatie overeenkomst gaan Vermoeden geeft, Gedragscode kunnen het aangaat. wij vergoeden wij dat persoonlijk ervoor u Verder onjuiste van kiezen moet onderzoek schade of daaraan onvolledige u een of kosten. ongeval (zie gevolgen www. infor- geldt 2 2 zo Vermoeden matie te verzekeraars.nl). verbinden. snel verstrekt? mogelijk wij Als dat bij Dan wij u ons een onjuiste kunnen melden. onderzoek wij of onvolledige Ook beslissen doen, hebben geldt om infor- wij een 3 informatie onderzoek Op Gedragscode basis verstrekt? van van in te de u stellen. uitkomsten persoonlijk Dan nodig kunnen Ook een onderzoek van als wij verzoek u het beslissen geen onder- (zie informatie tot om schadeuitkering geeft, verzekeraars.nl). onderzoek nemen kunnen te in beoordelen. wij te wij stellen. een ervoor beslissing. Ook Het kiezen als kan Wij u daaraan dan geen kunnen bijvoorbeeld informatie gevolgen dan www. een 3 gaan te Op geeft, bijvoorbeeld verbinden. basis om kunnen van het beslissen vergoeden Als wij uitkomsten wij ervoor een dat van kiezen onderzoek van schade aanleiding daaraan het of doen, onderzoek te verzekeringsovereenkomst verbinden. Gedragscode nemen wij Als dat een persoonlijk wij u beslissing. een onjuiste onderzoek of stoppen. Wij onvolledige kunnen doen, (zie Wij geldt kunnen dan www. infor- kosten. is gevolgen om geldt de 2 Vermoeden verzekeraars.nl). bijvoorbeeld matie de zelfs Gedragscode beslissen verstrekt? beslissen om persoonlijk Dan de kunnen hele dat verzekeringsrelatie onderzoek aanleiding wij beslissen (zie om www. de een 3 Op verzekeringsovereenkomst onderzoek verzekeraars.nl). te stoppen. basis van Dan te de stellen. uitkomsten kunnen Ook wij te ook van als stoppen. u verzekeringen het geen onderzoek zelfs geeft, Op stoppen basis beslissen nemen kunnen die van u wij de hebt wij om een uitkomsten ervoor de bij beslissing. hele andere kiezen verzekeringsrelatie van onderdelen Wij daaraan het kunnen onder- gevolgen van dan de Wij informatie kunnen 3 bijvoorbeeld te zoek Delta stoppen. verbinden. nemen Lloyd Groep. Dan wij beslissen Als een kunnen wij Ook beslissing. een dat kunnen wij onderzoek ook aanleiding Wij wij verzekeringen beslissen kunnen doen, om geldt dan dat de verzekeringsovereenkomst stoppen de bijvoorbeeld u geen Gedragscode schadevergoeding die u beslissen hebt persoonlijk bij andere dat (meer) te onderzoek aanleiding onderdelen stoppen. krijgt (zie Wij of is van geen om kunnen www. de Hoeksche zelfs Delta verzekeraars.nl). verzekeringsovereenkomst (volledige) beslissen Lloyd Waard vergoeding Groep. om Assuradeuren. Ook hele van kunnen verzekeringsrelatie kosten stoppen. wij Ook krijgt. beslissen kunnen Wij Behalve kunnen wij dat 3 beslissen te u Op zelfs als geen stoppen. de basis beslissen fraude schadevergoeding van dat Dan u niet om geen uitkomsten kunnen rechtvaardigt schadevergoeding hele wij (meer) verzekeringsrelatie ook van dat verzekeringen het krijgt uw onderzoek te vervallen. stoppen. nemen of geen die Zie vergoeding Dan u wij (volledige) hebt hiervoor een kunnen bij beslissing. andere van artikel wij vergoeding kosten ook onderdelen 15. Wij verzekeringen krijgt. kunnen van kosten Behalve van dan de rechten (meer) of geen krijgt stoppen (volledige) 4 krijgt. Delta als bijvoorbeeld stoppen Daarnaast de Lloyd Behalve fraude die kunnen Groep. u beslissen niet hebt als rechtvaardigt de wij Ook bij fraude beslissen andere dat kunnen niet aanleiding onderdelen wij dat om rechtvaardigt beslissen uw aangifte rechten van om dat de dat uw u vervallen. verzekeringsovereenkomst Delta doen geen rechten bij Lloyd schadevergoeding Zie vervallen. politie. Groep. hiervoor Ook Zie artikel kunnen hiervoor (meer) te stoppen. 15. wij krijgt artikel beslissen Wij of 15. geen kunnen om dat 4 (volledige) Daarnaast zelfs u uw geen gegevens beslissen schadevergoeding kunnen te om registreren wij hele beslissen van (meer) verzekeringsrelatie kosten (waarschuwings) om krijgt. aangifte of Behalve geen te als doen (volledige) registers. stoppen. de bij fraude Een vergoeding politie. Dan niet voorbeeld kunnen rechtvaardigt Ook van kunnen wij van kosten ook zo n wij dat verzekeringen register krijgt. beslissen uw rechten Behalve om vervallen. uw stoppen als het de gegevens extern fraude die Zie verwijzingsregister u niet hebt hiervoor registreren rechtvaardigt bij andere artikel in onderdelen 15. bij (waarschuwings) dat het Centraal rechten van de 4 Daarnaast registers. Delta vervallen. Informatiesysteem Lloyd Een Zie kunnen Groep. hiervoor voorbeeld wij Ook van beslissen artikel in kunnen van Nederland zo n 15. wij om register beslissen aangifte werkzame te dat 4 doen het u Daarnaast verzekeringsmaatschappijen geen extern bij schadevergoeding kunnen verwijzingsregister politie. Ook beslissen kunnen (meer) (CIS). bij wij om het krijgt beslissen Meer aangifte Centraal of infor- geen te om uw Informatiesysteem (volledige) doen gegevens bij hierover de vergoeding politie. te vindt registreren Ook van u in van in kunnen het Nederland kosten in Privacystatement (waarschuwings) wij krijgt. beslissen werkzame Behalve om op verzekeringsmaatschappijen registers. als uw gegevens fraude Een niet te voorbeeld registreren rechtvaardigt van in (CIS). zo n (waarschuwings) dat register Meer rechten informatie het vervallen. registers. Hebben extern hierover wij Een Zie verwijzingsregister ten hiervoor voorbeeld vindt onrechte u in artikel een van het schadebedrag Privacystatement zo n 15. bij het register Centraal is uitge- op is 5 4 Informatiesysteem Daarnaast het keerd extern of kosten kunnen verwijzingsregister vergoed? van beslissen in Dan Nederland kunnen bij om het aangifte werkzame Centraal wij beslissen te 5 Hebben verzekeringsmaatschappijen doen Informatiesysteem om het bij uitgekeerde wij ten politie. onrechte Ook van bedrag kunnen een Nederland schadebedrag (CIS). wij eventuele beslissen Meer werkzame informatie uw verzekeringsmaatschappijen die gegevens daarmee of hierover kosten samenhangen, vindt vergoed? registreren u het Dan in terug (CIS). Privacystatement kunnen (waarschuwings) te Meer vorderen. wij infor- beslissen op uitgekeerd kosten om 6 om registers. matie Wij het kunnen hierover uitgekeerde Een besluiten voorbeeld vindt bedrag u om in van het de en onderzoekskosten, Privacystatement zo n eventuele register is kosten op 5 die Hebben het of daarmee extern kosten wij verwijzingsregister ten samenhangen, die onrechte daarmee een samenhangen, terug schadebedrag bij het te vorderen. Centraal bij uitgekeerd Informatiesysteem Hebben rekening kunnen of wij kosten besluiten brengen. onrechte vergoed? van om in een Dan Nederland onderzoekskosten, schadebedrag kunnen werkzame wij beslissen uitge- u in 65 Wij of om verzekeringsmaatschappijen keerd de het kosten of uitgekeerde kosten die vergoed? daarmee bedrag Dan samenhangen, (CIS). kunnen de eventuele Meer wij informatie om daarmee het hierover uitgekeerde te brengen. samenhangen, vindt bedrag u in het en terug Privacystatement de eventuele te vorderen. kosten op bij beslissen kosten u in rekening die 6 Wij die daarmee kunnen besluiten samenhangen, om de terug onderzoekskosten, vorderen. 56 of Hebben Wij de kunnen kosten wij besluiten die onrechte daarmee om een de samenhangen, onderzoekskosten, schadebedrag bij uitgekeerd of de kosten of kosten brengen. die vergoed? daarmee Dan samenhangen, kunnen wij bij beslissen u in u in rekening om rekening het uitgekeerde te brengen. bedrag en de eventuele kosten die daarmee samenhangen, terug te vorderen. 6 Wij kunnen besluiten om de onderzoekskosten, of de kosten die daarmee samenhangen, bij u in rekening te brengen. ARTIKEL 20 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN FRAUDE? 7/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 7 Het Postbus is voor 5621, alle 3297 verzekerden ZG Puttershoek, belangrijk telefoon 078 dat 676 wij 90 zo 00, min fax mogelijk onnodige kosten maken. Wij maken bijvoor-

8 HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP? Hebt u vragen over uw verzekering? Wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u op twee manieren contact met ons opnemen: 1 Hebt u uw verzekering afgesloten via een adviseur? Neem dan contact op met uw adviseur. Het adres en telefoonnummer vindt u op uw polisblad. 2 Hebt u geen adviseur? Dan kunt u telefonisch, schriftelijk, via of via ARTIKEL contact 21 met ons opnemen. In sommige gevallen HOE kunt NEEMT u een U CONTACT bericht alleen MET schriftelijk ONS OP? aan ons doorgeven. Dat staat dan in de voorwaarden. Hebt u vragen over uw verzekering? Wilt u een Het wijziging is voor doorgeven? u en voor Dan ons belangrijk kunt u op dat twee wij manieren zeker weten contact dat met we ons daadwerkelijk opnemen: met u communiceren en 1 niet Hebt met u uw iemand verzekering die zich afgesloten als u voordoet. via een Als adviseur? wij daarvan Neem niet dan zeker contact zijn, op dan met mogen uw adviseur. wij u vragen Het adres de informatie en telefoonnummer schriftelijk door vindt te u geven. op uw polisblad. Wij 2 Hebt verwerken u geen uw adviseur? gegevens Dan zo kunt zorgvuldig u telefonisch, mogelijk. Wij schriftelijk, kunnen helaas via niet instaan of via voor onze website betrouwbaarheid contact van uw met provider. ons opnemen. In sommige gevallen Verstuurt kunt u u een een bericht alleen via schriftelijk aan ons Dan doorgeven. de gegevens Dat staat uit ons dan computersysteem in de voorwaarden. het bewijs zijn van (de inhoud van) de elektronische communicatie. Het Geef is het voor aan u en ons voor door ons als belangrijk uw ( )adres dat wij zeker verandert. Wij dat gaan we daadwerkelijk namelijk van met uit u dat communiceren berichten die weten en wij niet sturen met naar iemand het laatst die zich bekende als u voordoet. ( )adres, Als wij u daarvan hebben bereikt. niet zeker zijn, dan mogen wij u vragen de informatie schriftelijk door te geven. Wij Welke verwerken verzekeringsmaatschappij uw gegevens zo zorgvuldig treedt op mogelijk. als Wij risicodrager? kunnen helaas niet instaan voor de betrouwbaarheid De verzekering van uw provider. is afgesloten voor rekening en risico Verstuurt van Delta u Lloyd een Schadeverzekering bericht via onze website? N.V. Delta Dan Dan zijn Lloyd de Schadeverzekering gegevens uit ons computersysteem N.V. is ingeschreven het bij bewijs van de Kamer (de inhoud van Koophandel van) elektronische in Amsterdam communicatie. onder Geef nummer het aan ons door Delta als uw Lloyd ( )adres Schadeverzekering verandert. N.V. staat Wij gaan als aanbieder er namelijk van van (schade)verzekeringen uit dat berichten die wij geregistreerd sturen naar bij het de laatst Autoriteit bekende Financiële ( )adres, Markten u hebben (AFM). Delta bereikt. Lloyd Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Welke om het verzekeringsmaatschappij schadeverzekeringsbedrijf treedt uit te op oefenen. als risicodrager? Delta Lloyd Schadeverzekering is een handelsnaam De van verzekering Delta Lloyd is Schadeverzekering afgesloten voor rekening N.V. Overal en risico waar van in deze Hoeksche Delta polisvoorwaarden Lloyd Waard Schadeverzekering Assuradeuren. wordt gesproken N.V. Delta over Lloyd Delta Hoeksche Schadeverzekering Lloyd, Waard wij Assuradeuren of ons, N.V. wordt is staat ingeschreven bedoeld als gevolmachtigde Kamer van Koophandel (schade)verzekeringen N.V., handelend onder Amsterdam onder geregi onder streerd naam Delta bij Lloyd Schadeverzekering nummer Delta bij de Lloyd Autoriteit Schadeverzekering. Financiële Delta Hoeksche Lloyd Marketen Waard Schadeverzekering (AFM). Assuradeuren N.V. staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd Het bezoekadres bij de van Autoriteit Delta Hoeksche Lloyd Financiële Waard Markten (AFM). Schadeverzekering Assuradeuren Hoeksche Delta Lloyd is: Waard Schadeverzekering is: Assuradeuren N.V. heeft een vergunning Rijksweg Biezenvijver West van 7, 2, 3297 De 6842 Nederlandsche GK BD Puttershoek ArnhemBank N.V. (DNB) om Het het postadres schadeverzekeringsbedrijf van Hoeksche Delta Lloyd Waard Schadeverzekering uit Assuradeuren te oefenen. is: Delta Postbus Lloyd 5621, 145, Schadeverzekering LP ZG Arnhem Puttershoek is een handelsnaam van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Overal waar in deze polisvoorwaarden wordt gesproken over Delta Lloyd, wij of ons, wordt bedoeld Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., handelend onder de naam Delta Lloyd Schadeverzekering. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren via telefoonnummer Telefoongesprekken met ons kunnen worden opgenomen. Wij doen dat onder andere om medewerkers op te leiden en te beoordelen, de kwaliteit van gesprekken te meten en om de inhoud van gesprekken later te kunnen nagaan. U kunt ons en via Hiervoor Telefoonnummer stelt u uw vraag onder Klantenservice en kiest u U vervolgens kunt ons bellen onder Contact van maandag voor tot en. met vrijdag tijdens kantooruren via telefoonnummer Internet 00. Telefoongesprekken met ons kunnen worden opgenomen. Ga voor meer Wij informatie doen dat naar onder andere om medewerkers Onder Verzekeringen op te leiden en kunt te beoordelen, u alles vinden kwaliteit over van de Gezinsongevallenverzekering gesprekken te meten en om en de onze inhoud andere van gesprekken verzekeringen. later te kunnen nagaan. U kunt ons en via Hiervoor stelt u uw vraag onder Klantenservice en kiest u vervolgens onder Contact voor en. Internet Ga voor meer informatie naar Onder Verzekeringen kunt u alles vinden over de Gezinsongevallenverzekering en onze andere verzekeringen. Het bezoekadres van Delta Lloyd Schadeverzekering is: Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem Het postadres van Delta Lloyd Schadeverzekering is: Postbus 145, 6800 LP Arnhem 8/11 MODEL OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING 8/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 8

9 BIJZONDERE VOORWAARDEN GEZINSONGEVALLEN ARTIKEL 22 WAT IS VERZEKERD? ARTIKEL 22.1 WAARVOOR BENT U VERZEKERD? U bent verzekerd als u overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van: 1 een ongeval. Het overlijden of de blijvende invaliditeit moet direct het gevolg zijn van dit ongeval; 2 een ongeval als gevolg van een ziekte. Of ongevallen die ontstaan als gevolg van een afwijkende lichamelijke of psychische gesteldheid van u. Let op: leest u ook artikel 6.2; 3 een ongeval tijdens de uitoefening van uw beroep. Wij keren dan 80 procent van het vastgestelde uit te keren bedrag uit volgens rubriek A en/of rubriek B. Behalve als het beroepsrisico is uitgesloten, dat staat dan in artikel 23 lid 8. Op uw polisblad staat de hoogte van het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor overlijden (rubriek A) en voor blijvende invaliditeit (rubriek B). Deze bedragen gelden per verzekerde. ARTIKEL 22.2 WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ONGEVAL? Een ongeval is een gebeurtenis waardoor een medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. Deze verzekering vergoedt kosten, als er als gevolg van dit ongeval sprake is van overlijden of blijvend letsel. Onder letsel verstaan wij een aantoonbare beschadiging van (een anatomische structuur in) uw lichaam, als die beschadiging direct door het ongeval is veroorzaakt. Dit letsel moet een medisch vast te stellen lichamelijk letsel zijn. En het letsel moet een rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een geweld van buiten dat onverwacht inwerkt op uw lichaam. Onder ongeval verstaan wij ook: 1 Acute vergiftiging doordat u plotseling en ongewild gassen, dampen of vloeibare of vaste stoffen binnenkrijgt. Vergiftiging als gevolg van genees-, genots- of narcosemiddelen valt hier niet onder. 2 Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie. Maar alleen als dit een rechtstreeks gevolg is van dat u ongewild in het water of in een andere stof valt, of als u dit bewust doet om een mens, dier of zaken te redden. 3 Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in uw spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de oren, waardoor in uw lichaam letsel ontstaat. Maar niet als ziektekiemen in uw lichaam binnendringen. 4 Scheuren of ontwrichten van een spier, band of pees. Maar alleen als dit plotseling is ontstaan en een arts de aard en plaats hiervan vaststelt. 5 Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte. 6 Uitputting, verhongering, verdorsting of zonnebrand. Maar alleen als u niet kon voorzien dat dit zou gebeuren. 7 Een wondinfectie of bloedvergiftiging als complicatie van het letsel. Maar alleen als dat letsel is ontstaan door een ongeval dat is verzekerd op deze polis. 8 Complicaties of verergering van het letsel. Maar alleen als dit rechtstreeks gevolg is van eerste hulp of van de geneeskundige behandeling die nodig is door het ongeval. 9 Blijvende klachten van de halswervelkolom als gevolg van een aanrijding. ARTIKEL 22.3 OVERLIJDEN (RUBRIEK A) Overlijdt u door een ongeval? En komt dit direct en alleen door dit ongeval? Dan keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit. U leest dit bedrag op uw polis. Hebt u voor dit ongeval eerder al een uitkering voor blijvende invaliditeit ontvangen? Dan halen we dat bedrag van de uitkering voor overlijden af. ARTIKEL 22.4 BLIJVENDE INVALIDITEIT (RUBRIEK B) Wat verstaan wij onder blijvende invaliditeit? Onder blijvende invaliditeit verstaan wij blijvend functieverlies (geheel of gedeeltelijk) van een deel van uw lichaam of van een orgaan als gevolg van een ongeval. De medisch adviseur stelt de mate van blijvende invaliditeit vast. Bij blijvende invaliditeit stellen wij de uitkering vast op basis van een percentage van het verzekerde bedrag. In artikel 25 staat hoe dit bedrag wordt vastgesteld. Overlijdt u voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld? Overlijdt u voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, op een wijze die niet het gevolg is van het ongeval? Dan blijft het recht bestaan op een uitkering voor blijvende invaliditeit. Wij bepalen de hoogte van de uitkering aan de hand van de graad van blijvende invaliditeit die te verwachten was, als u niet zou zijn overleden. Wij baseren ons daarbij op de beschikbare medische rapporten. Wanneer ontvangt u een verhoogde uitkering? U bent verzekerd voor een verhoogde uitkering, als dit op uw polis staat. Bent u als gevolg van een verzekerd ongeval voor meer dan 50 procent blijvend invalide? Dan verhogen wij uw uitkering. Dit doen wij op basis van de hierna genoemde berekening van het uitkeringspercentage van uw verzekerde bedrag. Heeft u recht op een uitkeringspercentage van meer dan 50 procent van het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij het uitkeringspercentage 50 procent plus drie maal elke uitkeringspercentage boven de 50 procent. Heeft u recht op uitkeringspercentage van 100 procent? Dan vergoeden wij volgens deze berekening 200 procent van uw verzekerde bedrag. ARTIKEL 23 WAT IS NIET VERZEKERD? In artikel 6 staat wat volgens de algemene voorwaarden niet is verzekerd. U bent volgens deze bijzondere voorwaarden ook niet verzekerd als er sprake is van: 1 allergische reacties, anders dan door een gebeurtenis genoemd in artikel 22.2 lid 2 besmetting ; 2 ongevallen die u overkomen als bestuurder van een motor met een cilinderinhoud van 50 cc of 9/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 9

10 meer, als u jonger bent dan drieëntwintig jaar. En ongevallen die u overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van minder dan 50 cc, als u jonger bent dan zestien jaar; 3 de gevolgen van een medische behandeling die u hebt ondergaan, zonder dat het ongeval deze behandeling direct noodzakelijk maakte; 4 ingewandsbreuk, spit, uitstulping van een tussenwervelschijf, peesschedeontsteking, zweepslag, ontsteking rondom een schoudergewricht, tennisarm of golfersarm; 5 pijn en de gevolgen daarvan; 6 psychische aandoeningen, tenzij deze medisch aantoonbaar het directe gevolg zijn van een door het ongeval veroorzaakte blijvende hersenweefselbeschadiging; 7 gebruik van een vliegtuig, behalve als passagier van een officiële luchtvaartmaatschappij of gespecialiseerde onderneming. Dit laatste is uitsluitend verzekerd bij vliegreizen binnen Europa, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, en als het vliegtuig bestuurd is door een beroepspiloot; 8 beroepsrisico van acrobaten, antennebouwers, bedieners van hoogbouwwerktuigen, beroepsduikers, brandweerlieden, classificeerders, dierentemmers, gevelreinigers, glazenwassers in hoogbouw, koeriers, militairen (niet administratief), paardenafrichters, politieagenten (niet administratief) en personeel dat werkt aan boord van een luchtvaartuig, een vaartuig of op een booreiland. ARTIKEL 24 WELKE VERPLICHTINGEN HEBT U BIJ EEN ONGEVAL? Hieronder leest u welke verplichtingen u hebt bij een ongeval. Deze gelden voor alle verzekerden. U bent verplicht om eraan te mee te werken dat de andere verzekerden deze verplichtingen nakomen. U hebt de volgende verplichtingen: 1 U moet u laten behandelen door een arts zolang dat nodig is. 2 U moet de voorschriften van de arts opvolgen en u zo gedragen dat dit goed is voor uw herstel. 3 U moet u laten onderzoeken. Wij bepalen welke arts het onderzoek doet en in welk ziekenhuis of andere medische inrichting. Wij betalen de kosten hiervan. 4 U moet de gegevens verstrekken die wij van u vragen. Dat kan ook betekenen dat u een arts toestemming geeft om gegevens aan ons te verstrekken. Wij kunnen ook vragen om de gegevens te verstrekken aan een deskundige die wij inschakelen. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke medische gegevens. U mag geen feiten of omstandigheden verzwijgen die van belang zijn om de mate van blijvende invaliditeit vast te stellen. 5 U moet ons op tijd informeren als u langer dan zes maanden naar het buitenland gaat. ARTIKEL 25 HOE REGELEN WIJ DE SCHADE BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT? ARTIKEL 25.1 HOE STELLEN WIJ DE MATE VAN BLIJVENDE INVALIDITEIT VAST? Wij laten de mate van blijvende invaliditeit vaststellen door een medisch onderzoek in Nederland. Het percentage (functie)verlies bij letsel wordt vastgesteld op basis van de maatstaven in de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (A.M.A.). Als dat nodig is, worden deze maatstaven aangevuld met richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen. Er wordt geen rekening gehouden met uw beroep. 1 Wat is de invloed van kunst- en hulpmiddelen op de mate van blijvende invaliditeit? 1 Uitwendige kunst- en hulpmiddelen: wij houden geen rekening met kunst- en hulpmiddelen die buiten uw lichaam zijn aangebracht, of die u buiten uw lichaam draagt. 2 Inwendige kunst- en hulpmiddelen: wij houden wel rekening met het verminderde (functie) verlies door kunst- en hulpmiddelen die in uw lichaam zijn aangebracht. 2 Wat is de invloed van bestaande gebreken op de mate van blijvende invaliditeit? 1 Had u voor het ongeval al een ziekte, gebrek, invaliditeit of afwijkende psychische gesteldheid? En zijn de gevolgen van het ongeval daardoor erger geworden? Dan gaan we uit van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben als u die ziekte, dat gebrek, die invaliditeit of die geestelijke gesteldheid niet had gehad. Maar deze beperking geldt niet als uw ziekte, gebrek, invaliditeit of geestelijke gesteldheid het gevolg is van een eerder ongeval dat onder deze verzekering valt, en als wij daarvoor al een vergoeding hebben gegeven of als wij dat nog gaan doen. 2 Had u voor het ongeval al een ziekte of aandoening? En is deze ziekte of aandoening erger geworden of klachten gaan geven door het ongeval? Dan keren wij niet uit. 3 Had u voor het ongeval al functieverlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan? Dan verlagen we de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid. ARTIKEL 25.2 BINNEN WELKE TERMIJN WORDT DE MATE VAN BLIJVENDE INVALIDITEIT VASTGESTELD? 1 Wij laten de mate van blijvende invaliditeit vaststellen als een arts verwacht dat uw lichamelijke toestand niet meer zal veranderen. 2 Is het vijf jaar of langer geleden dat het ongeval plaatsvond? En verwacht een arts dat uw lichamelijke toestand nog kan veranderen? Dan laten we de mate van blijvende invaliditeit vaststellen op basis van uw lichamelijke toestand op dat moment. Wij kunnen daar ook een andere afspraak met u over maken. 10/11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 10

11 ARTIKEL 25.3 HOE STELLEN WIJ DE UITKERING VAST BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT? Wij bepalen het uitkeringspercentage aan de hand van het (functie)verlies dat de arts heeft vastgesteld. Dat doen wij op basis van de tabel hieronder. Volledig (functie)verlies Is er sprake van volledig (functie)verlies van een of meer lichaamsdelen of organen in de tabel hieronder? De uitkering die u dan krijgt, is het percentage van het bedrag dat u hebt verzekerd voor blijvende invaliditeit. U leest het verzekerde bedrag op uw polisblad. Gedeeltelijk (functie)verlies Is er sprake van gedeeltelijk (functie)verlies van een of meer lichaamsdelen of organen in de tabel hieronder? De uitkering die u dan krijgt, is een evenredig deel van de uitkering die u bij volledig (functie)verlies. zou hebben gekregen. Ander letsel Staat uw letsel niet in de tabel hieronder? Dan stelt de arts het percentage (functie)verlies vast dat het letsel voor uw gehele lichaam oplevert. De uitkering die u dan krijgt is dit percentage van het bedrag dat u hebt verzekerd voor blijvende invaliditeit. U leest dit verzekerde bedrag op uw polisblad. Tabel 1: Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit BIJ HET VOLLEDIG (FUNCTIE)VERLIES VAN Gezichtsvermogen van beide ogen 100 Gezichtsvermogen van één oog 30 Gezichtsvermogen van één oog, als wij het verlies van het gezichtsvermogen van uw andere oog al hebben vergoed op basis van deze verzekering IS HET UITKERINGS- PERCENTAGE 70 Gehoor van beide oren 60 Gehoor van één oor 30 Arm 75 Alle vingers aan dezelfde hand 65 Duim 25 Wijsvinger 15 Middelvinger 12 Ringvinger 10 Pink 10 Been 70 Grote teen 10 Andere teen 5 Milt 5 Nier 15 Long 25 Smaak- en/of reukvermogen 5 Spraakvermogen 50 Alle gebitselementen zonder prothetische mogelijkheid; melkgebit en prothesen uitgesloten 20 Alle gebitselementen met prothetische mogelijkheid; melkgebit en prothesen uitgesloten De halswervelkolom als gevolg van whiplashsyndroom ARTIKEL 26 HOE BETALEN WIJ DE UITKERING? ARTIKEL 26.1 AAN WIE BETALEN WIJ? Blijvende invaliditeit Wij betalen de uitkering bij blijvende invaliditeit aan u, behalve als u iemand anders aanwijst. Overlijdt u voordat wij de uitkering voor blijvende invaliditeit aan u hebben kunnen betalen? Ook dan betalen wij de uitkering, maar dan aan de erfgenamen. Overlijden Overlijdt u door een ongeval? Dan betalen wij de uitkering aan de erfgenamen. Wij betalen nooit een uitkering aan de Staat der Nederlanden. ARTIKEL 26.2 WIJ BETALEN MAXIMAAL HET VERZEKERD BEDRAG VOOR BLIJVENDE INVALIDITEIT Tijdens de looptijd van deze verzekering betalen wij niet meer aan u dan het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit. ARTIKEL 26.3 WIJ VERGOEDEN RENTE ALS BLIJVENDE INVALIDITEIT LATER WORDT VASTGESTELD Is de mate van blijvende invaliditeit zes maanden na het ongeval nog niet vastgesteld? Dan krijgt u vanaf dat moment de wettelijke rente over het bedrag dat wij uiteindelijk uitkeren. Wij betalen de rente tegelijk met de uitkering. De wettelijke rente wordt ieder halfjaar vastgesteld door de regering. Meer informatie over de wettelijke rente vindt u op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) /11 Hoeksche Waard MODEL Assuradeuren OE D GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Polisvoorwaarden Prominent Gezinsongevallenverzekering 11

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering. Delta Lloyd Schadeverzekering NV

POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering. Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 D INHOUD Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tijdelijke Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden Tijdelijke Annuleringsverzekering Polisvoorwaarden Tijdelijke Annuleringsverzekering Inhoudsopgave Model AN1306 Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Wanneer en waar bent u verzekerd?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Model OV1403 Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN PROMINENT GEZINSONGEVALLENVERZEKERING MODEL OE 03.6.01 D INHOUD Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Wanneer en waar bent u verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV15 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? over uw Schadeverzekering Zakelijk?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September

Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen September Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Algemeen ZAV15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering

Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Algemene voorwaarden KNMV Dagverzekering Voorwaarden VRO2015-ALG 1 Leeswijzer Checklist... 3 Voorwaarden die voor iedereen gelden... 4 Waarvoor bent u verzekerd?... 4 Welke voorwaarden gelden voor deze

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren POLISVOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Amsterdam MODEL MV 03.2.31 B INHOUD Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Inhoud Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering pagina

Inhoud Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering pagina polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem Model RE 03.2.13 D Inhoud Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Algemene voorwaarden Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27682 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord te

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RV 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 14 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Waarvoor bent u verzekerd? Artikel 2. Welke voorwaarden gelden voor de Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 N.V. Univé Schade Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Univé verzekerd bent. In deze voorwaarden staan afspraken tussen

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012014 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering OE E

Voorwaarden Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering OE E Voorwaarden Delta Lloyd Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 E Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Met de Gezinsongevallenverzekering bent u verzekerd als u letsel oploopt door een

Nadere informatie

NEVER GROW UP POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

NEVER GROW UP POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? Artikel 3 Alleen verzekerd als privépersoon Artikel 4 In

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering POLISVOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BV 03.2.44 B INHOUD Algemene voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij

ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN. bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij ALG-0116 ALGEMENE VOORWAARDEN bij uw verzekeringen van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij 1 INHOUDSOPGAVE MIJN VERZEKERINGEN 1. Vanaf wanneer ben ik verzekerd? 4 2. Hoe lang loopt mijn verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren POLISVOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.31 B INHOUD Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem Model B 03.2.44 B Inhoud algemene voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2016

Algemene Voorwaarden Particulieren 2016 2016 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het begin en einde van de verzekering; wat de verplichtingen van u en ons zijn; het vaststellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18

Algemene Voorwaarden. Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Algemene Voorwaarden Schadeverzekering Zakelijk Uw rechten & plichten AZAV18 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten Algemeen 5 1. Wie is de verzekeringnemer?

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Polismantel Wegwijzer zie Artikel Waar is deze verzekering voor? 1 Wie verzekert u met deze verzekering? 2 Waar bent u verzekerd?

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen

Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Schadeverzekering Zakelijk Algemeen Voorwaarden ZAV18 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

MT Algemene voorwaarden

MT Algemene voorwaarden MT 17-00 Algemene voorwaarden 1. Waarvoor bent u verzekerd? Met de Autoverzekering bent u onder meer verzekerd voor schade aan uw auto. Of voor schade die uw auto veroorzaakt aan anderen of aan hun spullen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RV 03.2.13 E INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is

Nadere informatie

OHRA Ongevallenverzekering

OHRA Ongevallenverzekering OHRA Ongevallenverzekering Voorwaarden OV1704 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Met de Ongevallenverzekering bent u verzekerd als u letsel oploopt door een ongeval. Met deze verzekering krijgt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen BV 01012016 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen Dit zijn de Algemene Voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het begin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012017 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Model AVP1402 Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Model RE1206 Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model KBH1302 Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Wat verzekert u met deze

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525

Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525 Polisvoorwaarden Reaal Crematie Verzekering versie R.DZ 1525 In deze voorwaarden van uw Reaal Dier & Zorg Verzekering leest u: 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met 4 1.2 Wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Auto Inzittenden Ongevallenverzekering

Auto Inzittenden Ongevallenverzekering Auto Inzittenden Ongevallenverzekering Voorwaarden AI1509 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Met de Auto Inzittenden Ongevallenverzekering bent u verzekerd als u letsel oploopt door een (verkeers)ongeval

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN PROMINENT KOSTBAARHEDENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN PROMINENT KOSTBAARHEDENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN PROMINENT KOSTBAARHEDENVERZEKERING BV 03.2.86.C Polisvoorwaarden Prominent Kostbaarhedenverzekering 1 BV 03.2.86-0715 Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Kostbaarhedenverzekering 2 Inleiding

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012018 Algemene voorwaarden particuliere verzekeringen Dit zijn de Algemene voorwaarden van deze verzekering. Hierin staan onder anderen regels en bepalingen over: het

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 ongevallen inzittenden Deze voorwaarden beschrijven de ongevallen inzittendenverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een bedrag

Nadere informatie

Ticketgarantieverzekering

Ticketgarantieverzekering 60 23 50 N 5 14 18 E Klaske Woolthuis Communicatiemanager Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten onze 3 Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze. Het is belangrijk

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. BTBGOV1507 Bruns ten Brink

Ongevallenverzekering. BTBGOV1507 Bruns ten Brink Ongevallenverzekering BTBGOV1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzekerden 3 Hoofdstuk 2 Dekkingsgebied 4 Hoofdstuk 3 Schaderegeling 4 Hoofdstuk 4 Verjaring 7 Hoofdstuk 5 Bekendheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderlinge Verzekeringen. Algemeen ALG-0110

Algemene Voorwaarden Onderlinge Verzekeringen. Algemeen ALG-0110 Algemene Voorwaarden Onderlinge Verzekeringen Algemeen Algemene Voorwaarden voor de Onderlinge Verzekeringen 1. Wij hebben uw en onze rechten en plichten nauwkeurig omschreven 3 2. Wij baseren uw verzekering

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDGSN-2014/02 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Extra uitgebreid/compleet

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Extra uitgebreid/compleet POLISVOORWAARDEN Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BV 03.2.39 E INHOUD Algemene voorwaarden Woonhuisverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen 1 Begrippen Over de partijen bij de verzekering 1.11 Nabestaandenpensioen De uitkering voor partnerpensioen en/of wezenpensioen. 1.1

Nadere informatie

V 0 3. 2.14-0 6 14. P olisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief Reisver zekering

V 0 3. 2.14-0 6 14. P olisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief Reisver zekering V 0 3. 2.14-0 6 14 P olisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief Reisver zekering POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief Reisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL V 03.2.14 A INLEIDING

Nadere informatie

Alles in en om jouw huis goed verzekerd!

Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Algemene voorwaarden Huis-In-Één Maart 2014 In de algemene voorwaarden van Huis-In-Één verzekeringen leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

... Algemene afspraken. Particuliere verzekeringen vw-alg-pav jan Anker Verzekeringen n.v.

... Algemene afspraken. Particuliere verzekeringen vw-alg-pav jan Anker Verzekeringen n.v. Algemene afspraken Particuliere verzekeringen vw-alg-pav jan-2017 Anker Verzekeringen nv Algemene afspraken particuliere verzekeringen Wat vindt u waar? U leest hier op welke pagina de genoemde afspraken

Nadere informatie

DFD MaatwerkPakket Polisvoorwaarden Aansprakelijkheid 03231

DFD MaatwerkPakket Polisvoorwaarden Aansprakelijkheid 03231 DFD MaatwerkPakket Polisvoorwaarden Aansprakelijkheid 03231 NR2016.1 DFD De Financiële Dienstverleners B.V. Postbus 354 5550 AJ VALKENSWAARD E-mail: Internet: dfd@dfd.nl www.dfd.nl Telefoon: (040) 20 73

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. INHOUD Algemene en bijzondere voorwaarden Pagina

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. INHOUD Algemene en bijzondere voorwaarden Pagina POLISVOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren MODEL PZP3.0-AVP2016 INHOUD Algemene en bijzondere voorwaarden Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Wie verzekert

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Inleiding Rechtsbijstandverzekering Model RE1206 Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Deze polisvoorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag).

autoverzekering Hebt u nog vragen? Bel dan naar telefoonnummer 0900 0024 (gebruikelijke belkosten zonder opslag). ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden autoverzekering 2014 pechhulp Deze voorwaarden beschrijven de pechhulpverzekering van uw autoverzekering. Deze verzekering biedt hulpverlening bij pech met uw auto. U

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering

Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering POLISVOORWAARDEN Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BV 03.2.41 G INHOUD Algemene voorwaarden Pagina Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie